Pivovar Uherský Brod, a.s. Uherský Brod IČO: 60742917

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pivovar Uherský Brod, a.s., která sídlí v obci Uherský Brod a bylo jí přiděleno IČO 60742917.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Pivovar Uherský Brod, a.s. se sídlem v obci Uherský Brod byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Pivovarnictví a sladovnictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Pivovar Uherský Brod, a.s. IČO: 60742917

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 28.3.1995
Spisová značka: B 1548
IČO: 60742917
Obchodní firma: Pivovar Uherský Brod, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.3.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.3.1995
Společnost Pivovar Janáček, a.s. jako prodávající na straně jedné a společnost K Brewery Trade, a.s. jako kupující na straně druhé, spolu dne 17.2.2009 uzavřely smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě společnost Pivovar Janáček, a.s. prodala sp olečnosti K Brewery Trade, a.s. část svého podniku označovanou jako Obchodní divize, a to s účinností k 1.3.2009. 15.5.2009
Na společnost Pivovar Janáček, a.s. přešlo sloučením jmění zanikající společnosti Delta M a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Protzkarova 1220, PSČ 686 01, IČ 163 61 407, na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pivovar Janáček, a.s. v působnosti valné hromady ze dne 2.8.2007. 30.8.2007
Zapisuje se nové znění stanov ze dne 1.11.2006. 6.11.2006
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.9.2006 při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitými vklady, a to úpisem nových akcií o částku 14,000.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. Na základě upsaného a splaceného zvýšení základního kapi tálu budou vydány 2 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč a dále 4 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (dále jen "Nově upisované akcie"). b) Jediný akcionář se výslovně vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 14,000.000,- Kč. Jediný akcionář společnosti dále vzal na vědomí a vyslovil svůj souhlas s tím, že s ohledem na vzdání se přednostního práva jediného akcionáře společnosti nebude zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. c) Určuje se, že všechny Nově upisované akcie v celkové jmenovité hodnotě 14,000.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Ing. Ivan Pjevič, r.č. 570630/2503, bytem Babice 401, PSČ 687 03 (dále jen "Předem určený zájemce"). d) Všechny Nově upisované akcie ke zvýšení základního kapitálu ve jmenovité hodnotě 14,000.000,- Kč musí Předem určený zájemce upsat v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena se společností do 30-ti dnů ode dne právní moci usnesen í rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Předem určenému zájemci písemnou formou představenstvo spole čnosti. Emisní kurs všech Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce je povinen splatit jmenovitou hodnotu Nově upisovaných akcií ve výši 14,000.000,- Kč do 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 1002059043/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s. 22.9.2006 - 6.11.2006
Zapisuje se nové znění stanov ze dne 08.09.2003. 15.9.2003 - 6.11.2006
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 29.08.2003 při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitými vklady, a to úpisem nových akcií o částku 10,000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. Na základě upsaného a splaceného zvýšení základního kapi tálu bude vydáno celkem 10 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč ( dále jen " nově upisované akcie"). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. b) Jediný akcionář se výslovně vzdává přednostního práva na upisování nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 10,000.000,-Kč. Jediný akcionář společnosti dále vzal na vědomí a vyslovil souhlas s tím, že s ohledem na vzdání s e přednostního práva jediného akcionáře společnosti nebude zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. c) Určuje se, že všechny nově upisované akcie v celkové jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost DELTA M a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Protzkarova 1220, PSČ 686 01, IČ 16361407 ( dále jen " předem určený zájemnce"). d) Všechny nově upisované akcie ke zvýšení základního kapitálu ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč musí předem určený zájemce upsat v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií , která bude uzavřena se společností do 15-ti dnů ode dne právní moci usnese ní rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí předem určený zájemce písemnou formou představenstvu společnosti. Emisní kurs všech nově upisovaných a kcií je roven jejich jmenovité hodnotě. e) Předem určený zájemce je povinen splatit jmenovitou hodnotu nově upisovaných akcií ve výši 10,000.000,- Kč do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 27-9995770257/0100, vedený u KB pob. Uh. Hradiště. 10.9.2003 - 15.9.2003
Zapisuje se nové znění stanov ze dne 3.12.2001. 16.4.2003 - 15.9.2003
Dne 17.3.2000 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního jmění: 24.3.2000 - 7.4.2000
a) základní jmění společnosti se zvyšuje o 14.500.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, 24.3.2000 - 7.4.2000
b) ke zvýšení základního jmění budou upsány tyto akcie: 14 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě, 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, 24.3.2000 - 7.4.2000
c) přednostní právo na upisování akcií je vyloučeno, protože akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem, 24.3.2000 - 7.4.2000
d) akcie budou nabídnuty pouze společnosti EUROHOME s.r.o. se sídlem Otrokovice, Hložkova 778, IČO 49614495, 24.3.2000 - 7.4.2000
e) místo pro upisování akcií: Uherské Hradiště, Mariánské nám. 80, kancelář Pivovaru Janáček, a.s., lhůta pro upisování akcií: ode dne následujícího po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku do 7.dne následujícího po tomto zveřejnění, emisní kurs upisovaných akcií: je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, 24.3.2000 - 7.4.2000
f) místo pro splacení nepeněžitého vkladu: Uherský Brod, Neradice 369, areál Pivovaru Janáček, a.s. lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: do 3 dnů od upsání akcií, 24.3.2000 - 7.4.2000
g) předmět nepeněžitého vkladu: technologie varny, to je vybavení nové varny, šrotovny a CIP, ocenění nepeněžitého vkladu: .....14.597.907,- Kč podle znaleckého posudku č. 2464-62/2000 vypracovaného Ing. Vojtěchem Masaříkem dne 1.3.2000, .....14.597.907,- Kč podle znaleckého posudku č. 149-9/2000 vypracovaného Ing. Miloslavem Smělíkem dne dne 1.3.2000, přičemž na splacení upsaných akcií se započte částka 14.500.000,- Kč. Rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu podle znaleckých posudků a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění se považuje za emisní ážio. 24.3.2000 - 7.4.2000
Zapisuje se nové znění stanov ze dne 17.3.2000. 24.3.2000 - 15.9.2003
Zapisuje se nové znění stanov ze dne 12.6.1997. 28.8.1997 - 15.9.2003
Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne 24.2.1997 takto: 8.4.1997 - 28.8.1997
a/ základní jmění se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 11 000 000,-Kč /slovy jedenáct milionů Kč/. Zvýšení základního jmění na tuto částku se nepřipouští. 8.4.1997 - 28.8.1997
b/ počet a jmenovitá hodnota nových akcií: 2 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 000,-Kč/ 1 ks akcie /slovy pět milionů Kč/ 10 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč/ 1 akcie /slovy jedno sto tisíc Kč/ druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná 8.4.1997 - 28.8.1997
c/ stávající dva akcionáři vlastnící každý 50% akcií společnosti využívají přednostní právo upsat nové akcie za těchto podmínek: 8.4.1997 - 28.8.1997
c.1) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: místo: sídlo společnosti nebo pobočka Komerční banky, a.s. lhůta: do 30ti dnů ode dne zapsání usnesení o zvýšení zákl. jmění do obchodního rejstříku účet: 14103-721/0100 8.4.1997 - 28.8.1997
c.2) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostího práva: 8.4.1997 - 28.8.1997
stávající akcionář ing. Ivan Pjevič, r.č. 570630/2503, bytem Babice 401, který vlastní v den konání této valné hromady 1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč, 6 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 1 000 000,-Kč a 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč, upisuje: 8.4.1997 - 28.8.1997
1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč/ 1 akcie 8.4.1997 - 28.8.1997
druh akcie: kmenová - forma akcie: na majitele - podoba akcie: listinná - emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie - splaceno bude 100% jmenovité hodnoty 8.4.1997 - 28.8.1997
stávající akcionář ing. Antonín Košík, r.č. 520921/329, bytem Staré Město, Tyršovo nábř. 926, který vlastní v den konání této valné hromady 1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč, 6 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 1 000 000,-Kč a 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč, 8.4.1997 - 28.8.1997
upisuje: 1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč/1 ks akcie 8.4.1997 - 28.8.1997
druh akcie: kmenová - forma akcie: na majitele - podoba akcie: listinná - emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie - splaceno bude 100% jmenovité hodnoty 8.4.1997 - 28.8.1997
přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání 8.4.1997 - 28.8.1997
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemci, na kterém se dohodnou akcionáři 8.4.1997 - 28.8.1997
e) místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií: místo: sídlo společnosti nebo pobočka Komerční banky a.s. počátek běhu upisování: 31 den po zápisu usnesení o zvýšení zákl. jmění do obchodního rejstříku emisní kurs: rovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií a je stejný pro všechny upisovatele rozsah splacení: 100% emisního kursu 8.4.1997 - 28.8.1997
f) účet u banky a lhůta splacení emisního kursu: číslo účtu: 14103-721/0100 lhůta ke splacení: do 90 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zákl. jmění do obch. rejstříku 8.4.1997 - 28.8.1997
g) vydání nového druhu akcií se neschvaluje 8.4.1997 - 28.8.1997
h) upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje 8.4.1997 - 28.8.1997
i) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští 8.4.1997 - 28.8.1997
j) důvod zvýšení základního jmění : zvýšení obchodních aktivit společnosti 8.4.1997 - 28.8.1997
d/ upsání akcií bude nabídnuto těmto zájemcům: 1/ 1 ks akcie: zájemce: Ing. Ivan Pjevič, Babice 401, 2/ 1 ks akcie: zájemce: Ing. Antonín Košík, Staré Město, Tyršovo nábř. 926, 7.4.1997 - 28.8.1997
Základní jmění: 23 000 000,-Kč, splaceno. 18.2.1997 - 28.8.1997
d/ upsání akcií bude nabídnuto těmto zájemcům: 1/ 1 ks akcie: zájemce: Ing. Ivan Pjevič, Babice 401, 2/ ks akcie: zájemce: Ing. Antonín Košík, Staré Město, Tyršova 926, 7.2.1997 - 7.4.1997
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 6.2.1997 o zvýšení základního jmění. 7.2.1997 - 28.8.1997
a/ základní jmění se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 10 000 000,-Kč. Zvýšení základního jmění nad tuto částku se nepřipouští, 7.2.1997 - 28.8.1997
b/ počet a jmenovitá hodnota akcií: dvě akcie se jmenovitou hodnotou 5 000 000,-Kč/1 ks akcie druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná 7.2.1997 - 28.8.1997
c/ akcionář se vzdává přednostního práva upsat nové akcie 7.2.1997 - 28.8.1997
e/ místo pro upisování akcií: sídlo společnosti nebo Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště, datum běhu upisování: dnem zápisu do obchodního rejstříku, emisní kurs: rovná se nominální hodnotě upsaných akcií a je stejný pro oba upisovatele 7.2.1997 - 28.8.1997
f/ účet u Komerční banky, a.s. pobočka v Uh. Hradišti, na který jsou oba upisovatelé povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií: 14103-721/0100, lhůta pro upsání celého emisního kursu akcií: do 8.2.1997. 7.2.1997 - 28.8.1997
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 3.9.1996. 7.2.1997 - 15.9.2003
Ke dni 9.6.1995 se zapisují nové stanovy přijaté valnou hromadou dne 19.4.1995. 9.6.1995 - 15.9.2003
Společnost vznikla přeměnou podle § 69 ObchZ z obchodní společnosti Pivovar Janáček, s.r.o. se sídlem v Uh.Brodě, Neradice 369, IČO 47 90 78 27, zapsanou pod RgC 9631 obchodního rejstříku Okresního soudu Brno-venkov v Brně. 28.3.1995

Aktuální kontaktní údaje Pivovar Uherský Brod, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60742917
Obchodní firma: Pivovar Uherský Brod, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Uherský Brod
Vznik první živnosti: 22.2.1993
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60742917
Firma: Pivovar Uherský Brod, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherský Brod
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 28.3.1995

Kontakty na Pivovar Uherský Brod, a.s. IČO: 60742917

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Neradice 369 , Uherský Brod 688 01 24.8.2015
Sídlo: Neradice 369 , Uherský Brod 688 01 28.3.1995 - 24.8.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Neradice 369, Uherský Brod 688 01

Obory činností Pivovar Uherský Brod, a.s. IČO: 60742917

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 24.8.2015
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 28.5.2010 - 24.8.2015
pivovarnictví a sladovnictví 10.3.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 10.3.2009 - 28.5.2010
hostinská činnost 18.2.1997
silniční motorová doprava nákladní 18.2.1997 - 10.3.2009
výroba piva a sladu 28.3.1995 - 10.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.3.1995 - 10.3.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Neradice 369 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1006181377
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.2.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Neradice 369 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1006181377
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování: 25.8.1995

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.1996

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.10.1996

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1994
Zánik oprávnění: 16.2.1995

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba piva
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Pivovar Uherský Brod, a.s. IČO: 60742917

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) dva členové představenstva společně, nebo b) samostatně člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. 24.8.2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, nebo c)samostatně člen představenstva, a to na základě písemného pověření uděleného všemi členy představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření a na dobu v něm uvedenou. 4.3.2015 - 24.8.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 11.3.2009 - 4.3.2015
Způsob jednání: Za společnost jednají společně vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva jednající za společnost připojí k nadepsané či vytištěné obchodní firmě společnosti svůj podpis. 6.8.2008 - 11.3.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Za společnost se podepisuje předseda představenstva, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 19.3.2002 - 6.8.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Za společnost se podepisuje předseda představenstva, a to tak, že k natištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 24.3.2000 - 19.3.2002
Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Podepisování se provede tak, že vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. 7.4.1997 - 24.3.2000
Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Podepisování se provede tak, že vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. 7.2.1997 - 7.4.1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba. Ředitel společnosti a fyzická osoba tak činí na základě plné moci. Způsob podepisování: Za společnost podepisuje předseda představenstva a další člen představenstva, nebo člen představenstva a fyzická osoba na základě plné moci podepsané předsedou představenstva, nebo samostatně ředitel společnosti. 9.6.1995 - 7.2.1997
Způsob jednání: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba. Ředitel společnosti a fyzická osoba tak činí na základě plné moci. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy, nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba na základě plné moci podepsané předsedou nebo místopředsedou představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastní podpis. 28.3.1995 - 9.6.1995
Jméno: Ing. Arch. Kamil Špendla 2.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.11.2016
Ve funkci: od 25.11.2016
Adresa: F. Schmuckera 7 , 851 10 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Vladimír Chmelíček 14.2.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2017
Ve funkci: od 1.2.2017
Adresa: Česká 650/51, Most 434 01
Jméno: JUDr. Stanislav Šibor 28.3.1995 - 9.6.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Valtické 423/14, Břeclav 691 41
Jméno: JUDr.ing. Pavel Berka CSc. 28.3.1995 - 9.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1. máje 1366, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: ing. Jaromír Janáček CSc. 28.3.1995 - 7.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Neradice 369, Uherský Brod 688 01
Jméno: Josef Brauner 28.3.1995 - 7.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rybářská 2145, Uherský Brod 688 01
Jméno: ing. Pavel Stráský 9.6.1995 - 7.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slovenská 3657, Zlín 760 01
Jméno: ing. Petr Ondruch 9.6.1995 - 18.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Solná 231 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Košík 7.2.1997 - 7.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršovo nábřeží 962 , Staré Město Česká republika
Jméno: ing. Petr Ondruch 18.2.1997 - 7.4.1997
Funkce: ředitel představenstva
Adresa: Solná 231 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: Ing. Petr Ondruch 7.4.1997 - 4.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Solná 231 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: ing. Ivan Pjevič 28.3.1995 - 24.3.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 401, Babice 687 03
Jméno: Ing. Antonín Košík 7.4.1997 - 24.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršovo nábř. 926 , Staré Město Česká republika
Jméno: Zdeněk Kolek 24.3.2000 - 16.4.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.3.2003
Adresa: 49, Halenkovice 763 63
Jméno: Vlastimil Trlida 7.4.2000 - 16.4.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.3.2003
Adresa: tř. T.Bati 3692 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Zdeněk Zelenka 15.9.2003 - 20.5.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 8.9.2003 do 3.5.2004
Adresa: Orebitská 483/12, Praha 130 00
Jméno: Vladimír Kartusek 15.9.2003 - 20.5.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 8.9.2003 do 3.5.2004
Adresa: Michalská 1758, Staré Město 686 03
Jméno: Ing. Ivan Pjevič 24.3.2000 - 15.1.2008
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 17.3.2000 do 27.11.2007
Adresa: 401, Babice 687 03
Jméno: JUDr. Květoslav Hlína 15.1.2008 - 6.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2007 do 2.7.2008
Adresa: Teličkova 3/3, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Daniel Fusek 15.1.2008 - 11.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2007 do 9.12.2008
Adresa: Slunečná 242/7, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Eva Kropová 6.8.2008 - 11.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008
Adresa: 64, Třinec 739 94
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 15.1.2008 - 2.4.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.11.2007
Ve funkci: od 27.11.2007
Adresa: Průhonická 217/31, Praha 106 00
Jméno: Ing. Eva Kropová 11.3.2009 - 2.4.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008
Ve funkci: od 9.12.2008
Adresa: 64, Třinec 739 94
Jméno: Ing. Otakar Binder 11.3.2009 - 10.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 30.10.2012
Adresa: Preslova 291/5, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 2.4.2012 - 10.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.11.2007 do 30.10.2012
Ve funkci: od 27.11.2007 do 30.10.2012
Adresa: Průhonická 217/31, Praha 106 00
Jméno: Ing. Eva Kropová 2.4.2012 - 10.12.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008 do 30.10.2012
Ve funkci: od 9.12.2008 do 30.10.2012
Adresa: 64, Třinec 739 94
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 10.12.2012 - 4.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2012 do 30.6.2014
Ve funkci: od 30.10.2012 do 30.6.2014
Adresa: Průhonická 217/31, Praha 106 00
Jméno: Ing. Eva Kropová 10.12.2012 - 4.3.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2012 do 30.6.2014
Ve funkci: od 30.10.2012 do 30.6.2014
Adresa: 64, Třinec 739 94
Jméno: Ing. Otakar Binder 10.12.2012 - 4.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2012 do 30.6.2014
Adresa: Preslova 291/5, Brno 602 00
Jméno: Ing. Otakar Binder 4.3.2015 - 19.5.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 30.3.2015
Ve funkci: od 1.7.2014 do 30.3.2015
Adresa: Preslova 291/5, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 4.3.2015 - 21.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 30.6.2016
Ve funkci: od 1.7.2014 do 30.6.2016
Adresa: Průhonická 217/31, Praha 106 00
Jméno: Petr Blažek 4.3.2015 - 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: Lomnická 1766, Tišnov 666 01
Jméno: Ing. Pavel Herman 19.5.2015 - 21.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015
Ve funkci: od 1.4.2015 do 1.7.2016
Adresa: Netolická 1182/37, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Herman 21.7.2016 - 2.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 22.11.2016
Ve funkci: od 1.7.2016 do 22.11.2016
Adresa: Netolická 1182/37, Praha 148 00
Jméno: Ing. Martina Brotánková 21.7.2016 - 2.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016 do 23.11.2016
Ve funkci: do 23.11.2016
Adresa: 46, Bdeněves 330 32
Jméno: Ing. Petr Blažek 21.7.2016 - 14.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 1.2.2017
Ve funkci: od 1.7.2016 do 1.2.2017
Adresa: Lomnická 1766, Tišnov 666 01
Jméno: Ing. Jiří Charvát 2.1.2017 - 8.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.11.2016 do 18.9.2017
Ve funkci: od 22.11.2016 do 18.9.2017
Adresa: Eledrova 693/70, Praha 181 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jianing Qiang 19.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2018
Adresa: Xibahexili 9-904 , Chaoyang District, Peking Čínská lidová republika
Jméno: ing. Petr Ondruch 28.3.1995 - 9.6.1995
Funkce: člen
Adresa: Solná 231 , Uherské Hradiště-Sady Česká republika
Jméno: ing. Pavel Stráský 28.3.1995 - 9.6.1995
Funkce: člen
Adresa: Slovenská 3657, Zlín 760 01
Jméno: Pavel Vaněk 28.3.1995 - 7.2.1997
Funkce: člen
Adresa: 409, Nedakonice 687 38
Jméno: Ing. Věra Vaculová 9.6.1995 - 7.2.1997
Funkce: členka
Adresa: Brodská 997, Nivnice 687 51
Jméno: ing. Pavel Zemánek 9.6.1995 - 4.11.1998
Funkce: člen
Adresa: 196, Drslavice 687 33
Jméno: Ing. Věra Vaculová 7.2.1997 - 4.11.1998
Funkce: členka
Adresa: Brodská 997, Nivnice 687 51
Jméno: Ing. Leoš Oharek 7.2.1997 - 4.11.1998
Funkce: předseda
Adresa: Nábřeží 1353, Napajedla 763 61
Jméno: ing. Libor Kunc 9.6.1995 - 24.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Pořádí 2207, Uherský Brod 688 01
Jméno: Jaroslav Buráň 7.2.1997 - 24.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Partyzánů 1826, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Josef Škarpa 4.11.1998 - 24.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Stolařská 2054, Uherský Brod 688 01
Jméno: Olga Slováková 4.11.1998 - 24.3.2000
Funkce: členka
Adresa: Horní paseky 957 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Jméno: Eduard Král 4.11.1998 - 24.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Horní 1437/78, Ostrava 700 30
Jméno: ak.mal. Vladimír Litvín 24.3.2000 - 22.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 120 00
Jméno: Jan Jančár 24.3.2000 - 22.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Sadová 3358/7, Hodonín 695 01
Jméno: Bc. Michal Zpěvák 22.1.2001 - 19.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Pod Lipkami 289, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Ivo Briskorin 19.3.2002 - 20.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.9.2001 do 17.2.2006
Ve funkci: od 21.9.2001 do 17.2.2006
Adresa: 197, Březolupy 687 13
Jméno: Ing. Eva Lidáková 24.3.2000 - 15.1.2008
Funkce: předsedkyně
Ve funkci: od 17.3.2000 do 27.11.2007
Adresa: 90, Hradčovice 687 33
Jméno: Ing. Jiří Maloch 20.3.2006 - 15.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2006 do 27.11.2007
Ve funkci: od 17.2.2006 do 27.11.2007
Adresa: I. Olbrachta 1074/7, Lanžhot 691 51
Jméno: Ing. Eva Kropová 15.1.2008 - 6.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2007 do 2.7.2008
Adresa: 64, Třinec 739 94
Jméno: Ing. Jiří Fusek 15.1.2008 - 11.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2007 do 9.12.2008
Ve funkci: od 27.11.2007 do 9.12.2008
Adresa: Na Prášilkách 507, Černá Hora 679 21
Jméno: JUDr. Květoslav Hlína 6.8.2008 - 11.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2008 do 9.12.2008
Adresa: Gen. Štefánika 1992/8, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jaroslav Horehleď 22.1.2001 - 31.5.2010
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.10.2000
Adresa: Štěpnická 1042, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Ing. Martin Klen 11.3.2009 - 31.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2008 do 22.1.2010
Adresa: Hutnická 941, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Petr Bič 11.3.2009 - 10.12.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2008 do 30.10.2012
Ve funkci: od 9.12.2008 do 30.10.2012
Adresa: Oldřichovická 1201, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jaroslav Horehleď 31.5.2010 - 17.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.5.2010 do 1.6.2013
Adresa: Štěpnická 1042, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Ing. Petr Blažek 31.5.2010 - 17.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.2010 do 1.6.2013
Adresa: Lomnická 1766, Tišnov 666 01
Jméno: Ing. Petr Bič 10.12.2012 - 4.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2012 do 30.6.2014
Ve funkci: od 30.10.2012 do 30.6.2014
Adresa: 91, Velké Popovice 251 69
Jméno: Petr Blažek 17.6.2013 - 4.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2013 do 30.6.2014
Adresa: Lomnická 1766, Tišnov 666 01
Jméno: Antonín Kročil 17.6.2013 - 4.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2013 do 30.6.2014
Adresa: Maršovská 1695, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Eva Kropová 4.3.2015 - 17.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 20.5.2016
Adresa: 64, Třinec 739 94
Jméno: Bc. Josef Hehejík 17.6.2016 - 17.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2016 do 10.9.2018
Adresa: náměstí Sítná 3106, Kladno 272 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Arch. Kamil Špendla
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Chmelíček

Vlastníci firmy Pivovar Uherský Brod, a.s. IČO: 60742917

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 72 500 000 Kč - 6.11.2006
zakladni 58 500 000 Kč - 15.9.2003 - 6.11.2006
zakladni 48 500 000 Kč - 7.4.2000 - 15.9.2003
zakladni 34 000 000 Kč - 28.8.1997 - 7.4.2000
zakladni 23 000 000 Kč - 18.2.1997 - 28.8.1997
zakladni 13 000 000 Kč - 9.6.1995 - 18.2.1997
zakladni 1 000 000 Kč - 28.3.1995 - 9.6.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 6 4.3.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 40 4.3.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 25 4.3.2015
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 6 6.11.2006 - 4.3.2015
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 40 6.11.2006 - 4.3.2015
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 36 15.9.2003 - 6.11.2006
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 26 7.4.2000 - 15.9.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 25 7.4.2000 - 4.3.2015
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 12 28.8.1997 - 7.4.2000
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 28.8.1997 - 7.4.2000
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 4 28.8.1997 - 6.11.2006
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 2 18.2.1997 - 28.8.1997
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 12 18.2.1997 - 28.8.1997
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 18.2.1997 - 28.8.1997
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 300 9.6.1995 - 18.2.1997
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 28.3.1995 - 9.6.1995

Sbírka Listin Pivovar Uherský Brod, a.s. IČO: 60742917

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1548/SL 94 notářský zápis [Nz 1556/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 3.8.2015 10.8.2015 25.8.2015 6
B 1548/SL 93 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.2014 29.7.2015 31.7.2015 22
B 1548/SL 92 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.4.2015 13.4.2015 21.5.2015 1
B 1548/SL 90 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 30.3.2015 13.4.2015 21.5.2015 1
B 1548/SL 89 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2014 20.2.2015 5.3.2015 1
B 1548/SL 88 ostatní rozhodnutí člena dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.6.2014 20.2.2015 5.3.2015 1
B 1548/SL 87 notářský zápis [Nz 1608/2014] stanovy Krajský soud v Brně 30.6.2014 20.2.2015 5.3.2015 20
B 1548/SL 86 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 6.3.2014 22.10.2014 25.11.2014 36
B 1548/SL 84 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 30.6.2013 19.12.2013 23.12.2013 34
B 1548/SL 83 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 1.6.2013 14.6.2013 18.6.2013 1
B 1548/SL 82 ostatní - zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 30.10.2012 7.12.2012 19.12.2012 1
B 1548/SL 81 ostatní - zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.10.2012 7.12.2012 19.12.2012 1
B 1548/SL 80 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 30.10.2012 7.12.2012 19.12.2012 1
B 1548/SL 79 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.6.2012 30.10.2012 28
B 1548/SL 78 notářský zápis -rozh.jedin.akcion.,Nz 42/2012 Krajský soud v Brně 22.2.2012 5.4.2012 5
B 1548/SL 77 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 6.4.2011 11.10.2011 27
B 1548/SL 76 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 6.6.2010 8.10.2010 32
B 1548/SL 75 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 3.9.2010 24
B 1548/SL 74 ostatní - protokol o průb.a výsl.voleb Krajský soud v Brně 3.5.2010 2.6.2010 2
B 1548/SL 73 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.6.2010 1
B 1548/SL 72 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.1.2010 2.6.2010 1
B 1548/SL 71 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 22.1.2010 2.6.2010 1
B 1548/SL 70 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 2.6.2010 41
B 1548/SL 68 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 20.4.2008 20.5.2009 17
B 1548/SL 66 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Brně 17.2.2009 19.5.2009 10
B 1548/SL 65 notářský zápis -sml.o pr.části podn.,NZ 46/09 Krajský soud v Brně 17.2.2009 19.5.2009 93
B 1548/SL 64 notářský zápis - stanovy, NZ 42/2009 Krajský soud v Brně 17.2.2009 19.5.2009 41
B 1548/SL 63 stanovy společnosti ze dne 9.12.2008 Krajský soud v Brně 9.1.2009 6.4.2009 13
B 1548/SL 62 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.2.2009 17.3.2009 2
B 1548/SL 61 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.2.2009 17.3.2009 2
B 1548/SL 60 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.2.2009 17.3.2009 2
B 1548/SL 59 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 9.12.2008 17.3.2009 1
B 1548/SL 58 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 9.12.2008 17.3.2009 1
B 1548/SL 57 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 286/08 Krajský soud v Brně 9.12.2008 17.3.2009 12
B 1548/SL 56 ovládací smlouva Krajský soud v Brně 9.12.2008 15.12.2008 5
B 1548/SL 55 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.7.2008 15.8.2008 2
B 1548/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.7.2008 15.8.2008 2
B 1548/SL 53 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 189/08 Krajský soud v Brně 3.7.2008 15.8.2008 6
B 1548/SL 52 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 2.4.2007 25.2.2008 14
B 1548/SL 51 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 30.3.2006 25.2.2008 14
B 1548/SL 49 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.12.2007 22.1.2008 2
B 1548/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.12.2007 22.1.2008 2
B 1548/SL 47 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.11.2007 22.1.2008 2
B 1548/SL 45 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.11.2007 22.1.2008 1
B 1548/SL 44 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 27.11.2007 22.1.2008 1
B 1548/SL 43 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.11.2007 22.1.2008 3
B 1548/SL 42 notářský zápis -NZ 147/2007 Krajský soud v Brně 2.8.2007 31.8.2007 4
B 1548/SL 41 notářský zápis -NZ 146/2007 Krajský soud v Brně 2.8.2007 31.8.2007 6
B 1548/SL 40 notářský zápis -NZ 145/2007-N sml. o fúzi Krajský soud v Brně 2.8.2007 31.8.2007 7
B 1548/SL 39 ostatní - návrh sml.o fúzi Krajský soud v Brně 21.5.2007 29.5.2007 3
B 1548/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.11.2006 8.11.2006 15
B 1548/SL 36 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 162/06 Krajský soud v Brně 14.9.2006 25.9.2006 5
B 1548/SL 35 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 17.2.2006 21.3.2006 2
B 1548/SL 34 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 22.2.2006 21.3.2006 1
B 1548/SL 33 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 23.2.2005 27.1.2006 12
B 1548/SL 32 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 23.3.2004 27.1.2006 13
B 1548/SL 31 výroční zpráva -2002 Krajský soud v Brně 13.3.2003 27.1.2006 12
B 1548/SL 30 výroční zpráva -2001 Krajský soud v Brně 24.6.2002 27.1.2006 12
B 1548/SL 28 ostatní -usnes. o skončení vyrovnání Krajský soud v Brně 16.4.2004 20.5.2004 1
B 1548/SL 27 ostatní - prohlášení o splacení vkladu Krajský soud v Brně 10.9.2003 9.10.2003 1
B 1548/SL 26 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Brně 11.9.2003 9.10.2003 2
B 1548/SL 25 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 10.9.2003 9.10.2003 3
B 1548/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.9.2003 9.10.2003 14
B 1548/SL 23 ostatní - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.8.2003 12.9.2003 2
B 1548/SL 22 notářský zápis - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 29.8.2003 12.9.2003 5
B 1548/SL 21 ostatní - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.3.2003 7.5.2003 2
B 1548/SL 20 notářský zápis - sml o převodu cen. papírů Krajský soud v Brně 11.3.2003 7.5.2003 24
B 1548/SL 19 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.6.2001 8.4.2002 23
B 1548/SL 18 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.2.2002 8.4.2002 1
B 1548/SL 17 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 21.9.2001 8.4.2002 3
B 1548/SL 16 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 3.12.2001 8.4.2002 29
B 1548/SL 15 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 30.10.2000 29.3.2001 13
B 1548/SL 14 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 28.6.1999 29.3.2001 15
B 1548/SL 13 posudek znalce Krajský soud v Brně 1.3.2000 19.4.2000 15
B 1548/SL 12 posudek znalce Krajský soud v Brně 1.3.2000 19.4.2000 15
B 1548/SL 11 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 4.4.2000 19.4.2000 2
B 1548/SL 9 posudek znalce - č.149 Krajský soud v Brně 1.3.2000 28.3.2000 15
B 1548/SL 8 ostatní - volba zástupce pivovaru Krajský soud v Brně 17.3.2000 28.3.2000 1
B 1548/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 17.3.2000 28.3.2000 6
B 1548/SL 5 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 7.12.1998 28.3.2000 2
B 1548/SL 3 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 17.3.2000 28.3.2000 1
B 1548/SL 10 posudek znalce - 2464 Krajský soud v Brně 1.3.2000 28.3.2000 15
B 1548/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.1997 10.2.1998 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Pivovar Uherský Brod, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Pivovar Uherský Brod, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.