Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

O2 Czech Republic a.s. Praha 4 - Michle IČO: 60193336

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu O2 Czech Republic a.s., která sídlí v obci Praha 4 - Michle a bylo jí přiděleno IČO 60193336.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma O2 Czech Republic a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem O2 Czech Republic a.s. se sídlem v obci Praha 4 - Michle byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 73 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1994
Spisová značka: B 2322
IČO: 60193336
Obchodní firma: O2 Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Společnost nabyla část závodu od společnosti Internethome, s.r.o., IČO: 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 4. 5. 2016. Dnem nabytí části závodu společností dle uvedené smlouvy je 1. 6. 2016. 9.6.2016
Společnost převedla na společnost O2 IT Services s.r.o., IČO: 028 19 678, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, část závodu, a to jako nepeněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu společnosti O2 IT Services s.r.o. na základě smlouvy o vkladu části závodu ze dne 8.12.2015, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016. 21.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.6.2015
Došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. Na uvedenou nástupnickou společnost přešla odštěpená část jmění společnosti určená projektem rozdělení ze dne 13.3.2015. 1.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 26.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.3.2014 - 1.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 7 11.2.2014 - 26.3.2014
Valná hromada přijala dne 22. 4. 2013 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvod snížení základního kapitálu1.1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií.1.2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury.2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti.2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých).2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu3.1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti.4. Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včet 21.5.2013 - 15.11.2013
Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s .r.o. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ 45797111, jako společnost zanikající. Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. sr.o. 1.7.2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvod snížení základního kapitálu1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti.2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu4.1. Představens 2.5.2012 - 14.11.2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvod snížení základního kapitálu1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti.2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.4. Zvláštní ustanovení ? základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu4.1. Představens 2.5.2012 - 2.5.2012
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 16.prosince 2011 mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336 a společností Informační linky, a.s., IČ: 242 00 077, došlo s účinností ke dni 1. ledna 2012 ke vkladu části podniku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., představovanou samostatnou organizační složkou označenou jako "Infotmační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line bussines catalogue)", do základního kapitálu společnosti Informační linky, a.s. 16.1.2012
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 15.2.2011
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267. 15.2.2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p. 15.2.2011
Na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. přešlo vsouladu se smlouvou opřevzetí jmění uzavřenou mezi společností Eurotel Praha ,spol. sr.o. aspolečností ČESKÝ TELECOM,a.s. dne 3.května 2006 jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,spol. sr.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova č.p.1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 1504.Společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti Eurotel Praha, spol. sr.o. apřešlo na ni jmění této společnosti včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů. 1.7.2006
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva a dozorčí rady společnosti. 6.10.2003 - 23.8.2010
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasupředstavenstva 6.11.2002 - 6.10.2003
Práva spojená s akcií se zvláštními právy lze uplatňovat pouzeza předpokladu, že majitelem této akcie je zakladatel. 13.12.1996 - 23.8.2010
K platnému převodu akcie na jméno, kromě akcie se zvláštnímiprávy, je třeba předchozího souhlasu představenstva 13.12.1996 - 6.11.2002
23512564 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a8696425 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč jsouakcie kmenové. 13.12.1996 - 11.2.1998
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo-vé představenstva André Käser a Michel Faingold oprávněnijednat jménem SPT TELECOM, a.s. 18.4.1996 - 2.9.1996
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo-vé představenstva Andre Käser, Pedro J. Pick a MichelFaingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 18.3.1996 - 18.4.1996
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcemobchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3,Praha 8, IČO: 63079267. 8.9.1995 - 15.2.2011
Základní jmění bylo zcela splaceno. 8.9.1995 - 15.2.2011
Základní jmění - platnost je od 8. září 1995. 8.9.1995 - 15.2.2011
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo-vé představenstva Andre Käser, Robert James Egan a PedroJ.Pick oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 8.9.1995 - 18.3.1996
l akcie na jméno ve jm. hodn. l.OOO,- Kč je akcie sezvláštními právy ve smyslu ust. § lO a) odst. 4 písm. b.zák.č. 92/9l Sb. 27.3.1995 - 11.2.1998
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice,odštěpný závodZkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z.Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. l484Vedoucí: ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, HradecKrálové. 27.3.1995 - 18.4.1996
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42,na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p.ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisůpozdějších. 1.1.1994 - 15.2.2011
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 16. 12. 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejíchstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994 - 15.2.2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSPT TELECOM s.p. 1.1.1994 - 15.2.2011
Základní jmění společnosti činí 23.512.565.000,- Kč(slovy: dvacetřimiliardpětsetdvanáctmiliónůpětsetšedesátpěttisíckorun českých). 1.1.1994 - 8.9.1995
Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost oblast Brno, odštěpnýzávod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z.Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava,odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava,o.z.Zástupce vedoucího: Ing. Břetislav Cander, Za školou 2,Ostrava - Zábřeh 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpnýzávod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek, Amforova 1898, Praha 5 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice,odštěpný závod 1.1.1994 - 27.3.1995
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. 1.1.1994 - 27.3.1995
Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105 1.1.1994 - 27.3.1995
Vedoucí: Ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové 1.1.1994 - 27.3.1995
Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň 1.1.1994 - 10.10.1994
Organizační složky - odštěpné závody:Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpnýzávod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z.Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň 1.1.1994 - 10.10.1994
Společnost se člení na tyto organizační složky - odštěpné závodyzapsané v obchodním rejstříku: 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodnía meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpnýzávod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Praha 3, Olšanská 6 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Antonín Kalda, Pod vrstevnicí 1527, Praha 4. 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast ČeskéBudějovice, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: České Budějovice, ul. Dr. Stejskala 6 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Sabáček, Adamov 22, pošta Rudolfov 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň,odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova 1 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Bejvl, Mánesova 526, Domažlice 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem,odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno,odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 3/4 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Jiří Němec, U pošty 5, Brno 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava,odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Ústí nad Labem, Berní 1 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Němec, Duchcovská 49, Teplice 1.1.1994 - 1.1.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60193336
Obchodní firma: O2 Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 11.5.1994
Celkový počet živností: 67
Aktivních živností: 6

Základní údaje datové schránky

IČO: 60193336
Jméno subjektu: O2 Czech Republic a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: d79ch2h

Základní údaje DPH

IČO: 60193336
DIČ: CZ60193336
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: O2 Czech Republic a.s.
Sídlo: Za Brumlovkou 266/2 PRAHA 4 - MICHLE 140 22 PRAHA
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
317317313/0300 2.7.2016
2019940034/6000 18.9.2015
55566642/0800 5.8.2013
1620287/0100 1.4.2013
6007-700103393/0300 1.4.2013
35903111/0100 1.4.2013
5004-700103393/0300 1.4.2013
2003521409/2600 1.4.2013
2003521505/2600 1.4.2013
994404-142051188/0800 1.4.2013
601172/0800 1.4.2013
480512004/2700 1.4.2013
500114004/2700 1.4.2013
69700021/0100 1.4.2013
510-500114004/2700 1.4.2013
19-7921420247/0100 1.4.2013
2003520107/2600 1.4.2013
27-4908440207/0100 1.4.2013
CZ9560000000002019940026 12.11.2014
CZ2060000000002019940018 12.11.2014
CZ2303001712800700103393 5.4.2013
CZ1503001760300700103393 5.4.2013
CZ3627000000000001758630 1.4.2013
CZ6001000000511435610267 1.4.2013
SK4311000000002926520770 1.4.2013
CZ7526000000002002451402 1.4.2013
CZ4701000000000141038002 1.4.2013
CZ9626000000002002451218 1.4.2013
CZ5901000000000141039435 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1994

Kontakty na O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Za Brumlovkou 266 , 140 22 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022
1.8.2007
Sídlo: Olšanská 55 , 130 34 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034
19.12.2001 - 1.8.2007
Sídlo: Olšanská 5 , 130 34 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Olšanská 5, PSČ 13034
11.2.1998 - 19.12.2001
Sídlo: Olšanská 5 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Olšanská 5, PSČ 13000
1.1.1994 - 11.2.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4

Obory činností O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 15.1.2015
poskytování platebních služeb malého rozsahu 13.7.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.10.2010
provozování převzatého rozhlasového atelevizního vysílání 22.10.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.8.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 16.8.2010
Výkon zeměměřických činností 16.8.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 16.8.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.8.2010
Výkon komunikačních činností na území České republiky:a) veřejná pevná síť elektronických komunikacíb) veřejná síť pro přenos rozhlasového atelevizního signáluc) veřejná pevná telefonní síťd) veřejně dostupná telefonní službae) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítěf) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná)g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná)h) šíření rozhlasového atelevizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná)i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná)j) služby přístupu ksíti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná)k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná) 1.7.2006
Montáž, údržba aservis telekomunikačních zařízení 25.8.2004 - 16.8.2010
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci:a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítěaa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu:- veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě,- operátorské služby,- bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání,- informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby,- pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům,- služby veřejných telefonních automatů,- slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P,- slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými,bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005,cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb,b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států,c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy,d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci:a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky,b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů,c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování me 25.8.2004 - 1.7.2006
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci:a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítěaa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu:- veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě,- operátorské služby,- bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání,- informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby,- pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům,- služby veřejných telefonních automatů,- slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P,- slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými,bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005,cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb,b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států,c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy,d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci:a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky,b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů,c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování me 10.12.2003 - 25.8.2004
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci:a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítěaa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu:- veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě,- operátorské služby,- bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání,- informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby,- pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům,- služby veřejných telefonních automatů,- slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P,- slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými,bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005,cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb,b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států,c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy,d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci:a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky,b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů,c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních teleko 6.10.2003 - 10.12.2003
Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení 6.11.2002 - 16.8.2010
v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.:38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonníslužby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě:1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevnételekomunikační sítěa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služebposkytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu zadostupnou cenu,v následujícím rozsahu:aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu apřenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR,národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvímveřejné pevné telekomunikační sítě,ab) operátorské služby,ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincínebo karet, k číslům tísňového volání,ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejnételefonní služby,ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníkůveřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům,af) služby veřejných telefonních automatů,ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplnénebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteliprůkazů ZPT/P,ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresnísprávy sociálního zabezpečení bezmocnými.b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to dokonce roku 2005,c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám,které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovatelitelekomunikačních služeb. 6.11.2002 - 6.10.2003
V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.:38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování aprovozování veřejné telekomunikační sítě:1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť,jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační službyna celém území České republiky,2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvnědohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmijiných oprávněných provozovatelů,3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojenítelekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikačnílicence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněnýchprovozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačníchslužeb z jiných států do České republiky a z české republiky dojiných států, včetně tranzitu přes území České republiky. 6.11.2002 - 6.10.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 19.12.2001
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.12.2001 - 16.8.2010
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.12.2001 - 16.8.2010
Pronájem a půjčování věcí movitých 19.12.2001 - 16.8.2010
Skladování zboží a manipulace s nákladem 19.12.2001 - 16.8.2010
Realitní činnost 19.12.2001 - 16.8.2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.12.2001 - 16.8.2010
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.12.2001 - 16.8.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 19.12.2001 - 16.8.2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,včetně lektorské činnosti 19.12.2001 - 16.8.2010
Přípravné práce pro stavby 19.12.2001 - 16.8.2010
velkoobchod 19.12.2001 - 16.8.2010
specializovaný maloobchod 19.12.2001 - 16.8.2010
kopírovací práce 19.12.2001 - 16.8.2010
reklamní činnost a marketing 19.12.2001 - 16.8.2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízenísloužících zábavě 19.12.2001 - 16.8.2010
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací 19.12.2001 - 16.8.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 19.12.2001 - 16.8.2010
zprostředkování služeb 19.12.2001 - 16.8.2010
zprostředkování obchodu 19.12.2001 - 16.8.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 19.12.2001 - 16.8.2010
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 19.12.2001 - 2.6.2008
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 19.12.2001 - 2.6.2008
Technické činnosti v dopravě 19.12.2001 - 2.6.2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 19.12.2001 - 2.6.2008
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrickýchzařízení 19.12.2001 - 25.8.2004
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.12.2001 - 6.11.2002
opravy silničních vozidel 5.10.2000 - 2.6.2008
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.10.2000 - 19.12.2001
výroba elektrických strojů a přístrojů 5.10.2000 - 19.12.2001
instalace a opravy elektronických zařízení 5.10.2000 - 19.12.2001
vedení účetnictví 5.10.2000 - 19.12.2001
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky,pokud povolující orgán nerozhodne jinak:a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu sezásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provozomezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradnípráva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli,b) účelové telekomunikační sítě. 6.12.1999 - 6.11.2002
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činnostíuvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb. 5.5.1999 - 16.8.2010
rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správyv energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 5.5.1999 - 2.6.2008
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky,pokud povolující orgán nerozhodne jinak:a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz,b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladuse zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tentoprovoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých bylavýhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo-zovateli,c) účelové telekomunikační sítě. 5.5.1999 - 6.12.1999
Silniční motorová doprava nákladní 12.2.1998 - 2.6.2008
Výkon zeměměřičských činností. 11.2.1998 - 16.8.2010
Výroba, opravy a montáž měřidel. 11.2.1998 - 16.8.2010
Silniční motorová doprava osobní. 11.2.1998 - 2.6.2008
Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní služběprostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejnýchtelefonních hovoren a veřejných telefonních stanic.Za tím účelem:a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonníchautomatů,b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonníchautomatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení,c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejnýchtelefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a prováděníjejich údržbyna celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterýchbylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby udělenojinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových,datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvímISDN. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačníchslužeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejnételekomunikační služby. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmitypu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot-ných mobilních telekomunikačních služeb. 11.2.1998 - 6.11.2002
Založení podle platných právních předpisů s každoufyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá,právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačníchslužeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmtoosobám. 11.2.1998 - 6.11.2002
Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšíhodržitele pověření k provozování pevné telekomunikačnísítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelůlicencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele-fonních sítí a veřejných datových sítí. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany,ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizovýchsituací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací. 11.2.1998 - 6.11.2002
Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonůuvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření aprávními předpisy. 11.2.1998 - 6.11.2002
Pro účely zajištění výše uvedených činností:a) připojování schválených telekomunikačních zařízení kekoncovým bodům částí JTS a zahrnování schválenýchtelekomunikačních zařízení do JTS,b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby,rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodníchspolečností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nichza účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítía poskytování telekomunikačních služeb na území České repub-liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu-nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinémuprovozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničnímitelekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky-tování mezinárodních telekomunikačních služeb do Českérepubliky a z České republiky. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále"JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízenía pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučenímITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby prozajištění poskytování takovýchto služeb v České republice,s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní službya pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonníslužbě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytovánítěchto služeb byla udělena jinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchtotelekomunikačních služeb:a) telefonní službu,b) telegrafní službu,c) dálnopisnou službu,d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedenína celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterýchbyla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinémuprovozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačníchprostředků včetně autojeřábu 11.2.1998 - 19.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkoučinností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 11.2.1998 - 19.12.2001
projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí 11.2.1998 - 19.12.2001
Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, svýjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dálejen "zákon č. 455/1991 Sb."). 11.2.1998 - 19.12.2001
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 11.2.1998 - 5.10.2000
Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy venergetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 11.2.1998 - 5.5.1999
Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolujícíorgán nerozhodne jinak, provozu a údržby:a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz,b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladuse zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tentoprovoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých bylavýhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo-zovateli,c) účelové telekomunikační sítě. 11.2.1998 - 5.5.1999
Nákladní vnitrostátní doprava. 11.2.1998 - 12.2.1998
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 13.12.1996
Projektová činnost ve výstavbě 13.12.1996
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 13.12.1996 - 16.8.2010
Ubytovací služby 13.12.1996 - 1.7.2006
Nástrojářství 13.12.1996 - 1.7.2006
kovoobráběčství 13.12.1996 - 1.7.2006
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.12.1996 - 19.12.2001
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.12.1996 - 19.12.2001
montáž a opravy měřící a regulační techniky 13.12.1996 - 11.2.1998
16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb. 13.12.1996 - 11.2.1998
Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení 13.12.1996 - 13.12.1996
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.12.1996 - 13.12.1996
poskytování telekomunikačních služeb 2.9.1996 - 1.7.2006
školící činnost 2.9.1996 - 19.12.2001
projektování, dodávka montáž a servis datových sítí 2.9.1996 - 11.2.1998
silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní 2.9.1996 - 11.2.1998
projektování, dodávka monáž a servis datových sítí 2.9.1996 - 2.9.1996
získávání, zpracování a poskytování veřejných informačníchslužeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb 8.9.1995 - 16.8.2010
konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních,informačních a výpočetních služeb 8.9.1995 - 19.12.2001
vydavatelství 8.9.1995 - 19.12.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikačnía výpočetní techniky. 8.9.1995 - 19.12.2001
4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní služběprostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejnýchtelefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tímúčelem:a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonníautomaty,b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonníautomaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení, 8.9.1995 - 11.2.1998
c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejnételefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádětjejich údržbuna celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterýchbylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby udělenojinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikačníslužby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejnételekomunikační služby. 8.9.1995 - 11.2.1998
6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové,datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN. 8.9.1995 - 11.2.1998
7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmitypu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot-ných mobilních telekomunikačních služeb. 8.9.1995 - 11.2.1998
8. Založit podle platných právních předpisů s každoufyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá,právní vztah za účelem poskytování telekomunikačníchslužeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmtoosobám. 8.9.1995 - 11.2.1998
9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšíhodržitele pověření k provozování pevné telekomunikačnísítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelůlicencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele-fonních sítí a veřejných datových sítí. 8.9.1995 - 11.2.1998
10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení,obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu vobdobí krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše-ní těchto situací. 8.9.1995 - 11.2.1998
11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonůuvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověřenía se závaznými právními předpisy. 8.9.1995 - 11.2.1998
12. Pro účely zajištění výše uvedených činností:a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovýmbodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří-zení do JTS. 8.9.1995 - 11.2.1998
b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby,rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. 8.9.1995 - 11.2.1998
13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisyobchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se nanich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedenýchv pověření. 8.9.1995 - 11.2.1998
14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítěa poskytovat telekomunikační služby na území České repub-liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu-nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinémuprovozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničnímitelekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky-tování mezinárodních telekomunikačních služeb do Českérepubliky a z České republiky. 8.9.1995 - 11.2.1998
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačníchprostředků včetně autojeřábumontážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředkůs výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákonač. 455/1991 Sb. 8.9.1995 - 11.2.1998
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále"JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízenía pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo-ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbupro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi-ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonníslužby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodnítelefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva proposkytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni-kační služby:a) telefonní službu,b) telegrafní službu,c) dálnopisnou službu,d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedenína celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterýchbyla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělenajinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu-jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu:a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz,b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladuse zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tentoprovoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých bylavýhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo-zovateli,c) účelové telekomunikační sítě. 8.9.1995 - 11.2.1998
15. Další činnosti pro které společnost získá oprávněnív souladu s příslušnými zákony. 8.9.1995 - 11.2.1998
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkoučinností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákonač. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 8.9.1995 - 13.12.1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriihotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. **a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazenýchdo tř. ***, včetně provozování hostinských činnostív těchto zařízeních. 27.3.1995 - 13.12.1996
silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobnínepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní. 27.3.1995 - 2.9.1996
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 16.8.2010
opravy karosérií 1.1.1994 - 2.6.2008
hostinská činnost 1.1.1994 - 1.7.2006
zámečnictví 1.1.1994 - 1.7.2006
kovářství 1.1.1994 - 1.7.2006
truhlářství 1.1.1994 - 1.7.2006
provoz sauny a kuželny 1.1.1994 - 1.7.2006
pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetněpříslušenství 1.1.1994 - 19.12.2001
skladovací služby 1.1.1994 - 19.12.2001
pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb 1.1.1994 - 19.12.2001
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 19.12.2001
poskytování software 1.1.1994 - 19.12.2001
činnost ekonomických a organizačních poradců 1.1.1994 - 19.12.2001
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 1.1.1994 - 19.12.2001
organizační zajištění školení, kursů a seminářů 1.1.1994 - 19.12.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 19.12.2001
pronájem dopravních a mechanizačních prostředků 1.1.1994 - 19.12.2001
provozování garáží a odstavných ploch 1.1.1994 - 19.12.2001
provoz autoumývárny 1.1.1994 - 19.12.2001
reprografické práce 1.1.1994 - 19.12.2001
reklamní a propagační činnost 1.1.1994 - 19.12.2001
ozvučení společenských a kulturních akcí 1.1.1994 - 19.12.2001
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 5.10.2000
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1994 - 5.10.2000
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 5.10.2000
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 5.10.2000
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činnostíuvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 5.5.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkouoblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 11.2.1998
zřizování poplašných zařízení 1.1.1994 - 13.12.1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistickáubytovna 1.1.1994 - 13.12.1996
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 13.12.1996
stavitel 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění bytových a občanských staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
výroba nástrojů 1.1.1994 - 13.12.1996
kovoobrábění 1.1.1994 - 13.12.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.1.1994 - 13.12.1996
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.1.1994 - 13.12.1996
provoz malé vodní elektrárny 1.1.1994 - 2.9.1996
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť(dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezenýchjiným provozovatelům. 1.1.1994 - 8.9.1995
2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby:a) telefonní službu,b) telegrafní službu,c) dálnopisnou službu,d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy,obrany a bezpečnosti státu,e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodníchtelekomunikačních okruhů. 1.1.1994 - 8.9.1995
3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS:a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu160 MHz,b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy),c) provoz účelové telefonní sítě. 1.1.1994 - 8.9.1995
4. Poskytovat další telekomunikační služby:a) faksimilního přenosu,b) videotexové,c) elektronického zprostředkování zpráv,d) přenosu dat. 1.1.1994 - 8.9.1995
5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS namezinárodní telekomunikační síť. 1.1.1994 - 8.9.1995
Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělenýchživnostenských oprávnění: 1.1.1994 - 8.9.1995
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činnostíuvedených v par. 3, odst. 2, písm. h) 1.1.1994 - 8.9.1995
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředkůvčetně autojeřábu 1.1.1994 - 8.9.1995
montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředkůs výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona455/91 Sb. 1.1.1994 - 8.9.1995
6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení,obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací.V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace,zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základěsmluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačníchrezerv včetně vybavení. 1.1.1994 - 8.9.1995
7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTSa začleňovat telekomunikační zařízení do JTS. 1.1.1994 - 8.9.1995
8. Pro účely zajištění výše uvedených činností:a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích,b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačníchzařízení a služeb včetně investiční činnosti,c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraničnítelekomunikační a jiná zařízení,d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrsképráce,e) provádět obchodní činnosti. 1.1.1994 - 8.9.1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension ***včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 1.1.1994 - 27.3.1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotelzařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činnostív těchto zařízeních 1.1.1994 - 27.3.1995
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátnísilniční motorová doprava a veřejná osobní hromadnánepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorovádoprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod) 1.1.1994 - 27.3.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Akademika Bedrny 365/10 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000202381
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Masarykovo náměstí 2655 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000202917
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Masarykova 20/273 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574699
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574605
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574508
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: 37 , Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574702
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574656
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: Hradební 5440/1 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574532
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: Na Pankráci 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1001574630
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 10
Provozovna: Fibichova 227/21 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574516
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 11
Provozovna: Novohospodská 147 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574672
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 12
Provozovna: Lidická 912/20 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574681
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1001574583
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: Jáchymova 838 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574541
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: V lomech 2339/1 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574711
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Černovická 5434 , Chomutov 430 03
Identifikační číslo provozovny: 1001574524
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: Jana Babáka 2733/11 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574664
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: 356 05 Sokolov
Identifikační číslo provozovny: 1001574648
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1003505538
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 20
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1003505520
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Pražská 16/25 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1003542450
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1003542514
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 23
Provozovna: Langrova 787 01 Šumperk
Identifikační číslo provozovny: 1003542433
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 24
Provozovna: Švehlova 1391/32 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1003542476
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 25
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1003542522
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 26
Provozovna: 17. listopadu 2262 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1003542531
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 27
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1005493413
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 14.5.2012
Provozovna č. 28
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1008468533
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2012
Provozovna č. 29
Provozovna: Poděbradská 293 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1008480339
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.10.2012
Provozovna č. 30
Provozovna: Jugoslávská 17/6 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1008711756
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.2.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1008816914
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.9.2001
Provozovna č. 32
Provozovna: Fibichova 218 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1009336223
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.1.2014
Provozovna č. 33
Provozovna: Národní 58/32 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204405
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.9.1999
Provozovna č. 34
Provozovna: T. G. Masaryka 855/20 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000205134
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.3.2008
Provozovna č. 35
Provozovna: Solní 261/18 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000202305
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.5.1994
Provozovna č. 36
Provozovna: Písecká 972/1 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205002
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.3.2004
Provozovna č. 37
Provozovna: Olšanská 2681/6 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000202208
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.6.1994
Provozovna č. 38
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204944
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.9.2001
Provozovna č. 39
Provozovna: Volgogradská 2972 , Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny: 1000204987
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.2.2002
Provozovna č. 40
Provozovna: Václavské náměstí 813/57 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204251
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.12.1999
Provozovna č. 41
Provozovna: Benešovo náměstí 422/3 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204740
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.11.2000
Provozovna č. 42
Provozovna: Italská 50 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204421
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.3.1999
Provozovna č. 43
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 205/27 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204791
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.3.2001
Provozovna č. 44
Provozovna: U stadionu 1276 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204456
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.6.1999
Provozovna č. 45
Provozovna: Katovická 1306 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204693
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.2.2000
Provozovna č. 46
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1000204839
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.11.2000
Provozovna č. 47
Provozovna: Riegrova 372/4 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204898
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.7.2001
Provozovna č. 48
Provozovna: Spálená 107/49 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204294
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.9.1995
Provozovna č. 49
Provozovna: Za Brumlovkou 266/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205070
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 28.5.2007
Provozovna č. 50
Provozovna: Olomoucká 2844/115 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204871
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.10.2000
Provozovna č. 51
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205088
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2007
Provozovna č. 52
Provozovna: Mečová 695/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204910
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.8.2001
Provozovna č. 53
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204545
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.10.1999
Provozovna č. 54
Provozovna: Jičínská 1350 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204847
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 8.10.2000
Provozovna č. 55
Provozovna: Masarykova 318/12 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204502
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 8.10.1999
Provozovna č. 56
Provozovna: Kvítková 4703 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204855
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.9.1995
Provozovna č. 57
Provozovna: Revoluční 177/5 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1000203492
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.2.2001
Provozovna č. 58
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1000204782
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.11.2000
Provozovna č. 59
Provozovna: Česká 143/27 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204006
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.1996
Provozovna č. 60
Provozovna: Dukelských hrdinů 975/14 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204529
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 19.11.1999
Provozovna č. 61
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205096
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.9.2007
Provozovna č. 62
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204341
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.2.1999
Provozovna č. 63
Provozovna: Benešova 1000 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000204774
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.8.2000
Provozovna č. 64
Provozovna: Kpt. Jaroše 375/31 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1000205118
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.11.2007
Provozovna č. 65
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205100
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.10.2007
Provozovna č. 66
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000204936
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.10.2001
Provozovna č. 67
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1000204561
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 8.10.1999
Provozovna č. 68
Provozovna: Pražská tř. 2239/16 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000202232
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 11.5.1994
Provozovna č. 69
Provozovna: třída 3. května 1170 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000204669
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.8.2000
Provozovna č. 70
Provozovna: Dukelských bojovníků 3632/156 , Znojmo 671 81
Identifikační číslo provozovny: 1000204430
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.1999
Provozovna č. 71
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204715
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.5.2000
Provozovna č. 72
Provozovna: Ve Vaňkovce 462/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205142
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.9.2008
Provozovna č. 73
Provozovna: Řevnická 121/1 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1000205037
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.6.2009
Provozovna č. 74
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1010485806
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.9.2015
Provozovna č. 75
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010485792
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.9.2015
Provozovna č. 76
Provozovna: Hradecká 408/40 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744381
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 77
Provozovna: Hlavní třída 683/19 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1010744445
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 78
Provozovna: Masarykovo náměstí 2799 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1010744399
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 79
Provozovna: Fajtlova 1090/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744402
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 80
Provozovna: Radniční 3400 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010744411
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 81
Provozovna: Rokycanská 1424/128 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744429
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 82
Provozovna: Polská 1201/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744372
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 83
Provozovna: Svobody 569/18 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1010744437
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 84
Provozovna: Velká Michalská 194/8 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1010831020
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 85
Provozovna: Karlovo nám. 54/43 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1010831038
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 86
Provozovna: Masarykovo náměstí 16/8 , Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny: 1010831054
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.4.2016
Provozovna č. 87
Provozovna: Jana Šoupala 17/2 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1010831011
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 88
Provozovna: J. Palacha 3197/13 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1010831071
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.4.2016
Provozovna č. 89
Provozovna: Žižkova 280 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1010831046
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 90
Provozovna: Palackého 68 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1010840835
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 91
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1010840827
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 92
Provozovna: Klimenta Čermáka 133/10 , Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny: 1010902563
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.4.2016
Provozovna č. 93
Provozovna: nám. Republiky 1488/1 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1010902555
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.4.2016
Provozovna č. 94
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1010919326
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 95
Provozovna: Husovo náměstí 167 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919245
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 96
Provozovna: Pražská 83 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919270
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 97
Provozovna: Konečná 441 25 796 01 Prostějov
Identifikační číslo provozovny: 1010919229
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 98
Provozovna: třída Obránců míru 8 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919253
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 99
Provozovna: U Fortny 49/10 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919211
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 100
Provozovna: Komenského 568/5 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919300
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 101
Provozovna: Horská 1 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919261
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 102
Provozovna: Nádražní 1939/4 , Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919334
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 103
Provozovna: Palackého 20 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919288
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 104
Provozovna: Lidická 1269 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1010919237
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 105
Provozovna: Starostrašnická 418/49 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1010919342
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 106
Provozovna: Tyršova 869 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1010919351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 107
Provozovna: Na Příkopě 3727 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919296
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 108
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919865
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.5.2016
Provozovna č. 109
Provozovna: Palackého třída 252 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919857
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.5.2016
Provozovna č. 110
Provozovna: Lochmanova 1400 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919873
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.5.2016
Provozovna č. 111
Provozovna: Sousedská 600 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951220
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 112
Provozovna: Masarykovo náměstí 96/2 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951173
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.5.2016
Provozovna č. 113
Provozovna: Jiráskova 170/2 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951149
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.5.2016
Provozovna č. 114
Provozovna: Novodvorská 1800/136 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010951211
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 115
Provozovna: Nákupní 389/3 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010951181
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 116
Provozovna: Berkova 107/2 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951190
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 117
Provozovna: Boleslavská třída 133/4 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1010951203
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.5.2016
Provozovna č. 118
Provozovna: Obvodová 3310/13 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1011007355
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.6.2016
Provozovna č. 119
Provozovna: Masarykovo nám. 152/18 , Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny: 1011007509
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.7.2016
Provozovna č. 120
Provozovna: Masarykovo náměstí 128 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1011025264
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 121
Provozovna: Pražská 139 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1011025272
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 122
Provozovna: Masnokrámská 86/2 , Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny: 1011025248
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 123
Provozovna: Husovo nám. 85 266 01 Beroun
Identifikační číslo provozovny: 1011025256
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 124
Provozovna: Novobranská 137/5 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011030390
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 125
Provozovna: náměstí Svobody 3316 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1011030403
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 126
Provozovna: Pražská 166 280 02 Kolín
Identifikační číslo provozovny: 1011030411
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 127
Provozovna: Husova 1 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1011030381
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 128
Provozovna: Tylova 388/5 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1011043203
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 129
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011103770
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.8.2016
Provozovna č. 130
Provozovna: Budějovická 22 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1011103826
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.8.2016
Provozovna č. 131
Provozovna: Křížová 162 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1011103818
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.8.2016
Provozovna č. 132
Provozovna: Velké náměstí 39 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104156
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 133
Provozovna: Nádražní 22 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1011104113
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 134
Provozovna: České Vrbné 2327 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1011104164
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 135
Provozovna: 28. října 159/18 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104121
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 136
Provozovna: Smetanova 1265 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104105
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 137
Provozovna: Zámecká 2111 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104130
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 138
Provozovna: náměstí Míru 58 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104148
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 139
Provozovna: Růžová 1238 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104270
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 140
Provozovna: Kratochvílova 779/3 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1011104288
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 141
Provozovna: Opletalova 34/1 , Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny: 1011110750
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.9.2016
Provozovna č. 142
Provozovna: náměstí Osvobození 249/12 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1011110768
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.9.2016
Provozovna č. 143
Provozovna: Vnoučkova 165 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182092
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.10.2016
Provozovna č. 144
Provozovna: Ningrova 10/1 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182297
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 145
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182378
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 146
Provozovna: Petra Bezruče 3388 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 147
Provozovna: Nádražní 1739 370 01 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny: 1011182301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 148
Provozovna: Plzeňská 79/1 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1011182343
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 149
Provozovna: Lodžská 850/6 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182262
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 150
Provozovna: 9. května 739/33 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1011182319
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 151
Provozovna: náměstí Míru 87/14 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1011182386
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.10.2016
Provozovna č. 152
Provozovna: Vítězné náměstí 828/11 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 153
Provozovna: Třída 9. května 394/13 , Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182335
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 154
Provozovna: náměstí Českého Ráje 135 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182327
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 155
Provozovna: Sokolská 132 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182289
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 156
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182360
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 157
Provozovna: 502 00 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1011243261
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.11.2016
Provozovna č. 158
Provozovna: Národní třída 357/57 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1011345188
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 9.1.2017

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Olšanská 2681/6 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000202208
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Za Brumlovkou 266/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205070
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Za Brumlovkou 266/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205070
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská tř. 2239/16 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000202232
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Masarykova 20/273 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Lidická 912/20 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: Jana Babáka 2733/11 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574664
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Olšanská 2681/6 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000202208
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.5.1999
Provozovna č. 7
Provozovna: Akademika Bedrny 365/10 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000202381
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.5.1999
Provozovna č. 8
Provozovna: Masarykovo náměstí 2655 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000202917
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.5.1999

Živnost č. 4 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Za Brumlovkou 266/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205070
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Olšanská 2681/6 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000202208
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Za Brumlovkou 266/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205070
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Olšanská 2681/6 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000202208
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Jana Babáka 2733/11 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574664
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2010

Živnost č. 6 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Hradební 5440/1 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574532
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000204936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1000204561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Řevnická 121/1 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1000205037
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2012
Provozovna č. 5
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2012
Provozovna č. 6
Provozovna: Masarykova 318/12 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204502
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2012
Provozovna č. 7
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205100
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1003542514
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 9
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1003505520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 10
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1008468533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: U stadionu 1276 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204456
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: Jugoslávská 17/6 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1008711756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 205/27 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204791
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: Švehlova 1391/32 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1003542476
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: Jičínská 1350 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204847
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1005493413
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: Riegrova 372/4 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204898
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1001574583
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: Česká 143/27 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204006
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574605
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Olomoucká 2844/115 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204871
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: Jana Babáka 2733/11 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001574664
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204715
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Ve Vaňkovce 462/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205142
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: 17. listopadu 2262 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1003542531
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: 356 05 Sokolov
Identifikační číslo provozovny: 1001574648
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Fibichova 227/21 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574516
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 28
Provozovna: Na Pankráci 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1001574630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 29
Provozovna: Katovická 1306 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204693
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 30
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204944
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: Langrova 787 01 Šumperk
Identifikační číslo provozovny: 1003542433
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 32
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204545
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 33
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1000204839
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 34
Provozovna: Volgogradská 2972 , Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny: 1000204987
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 35
Provozovna: Dukelských hrdinů 975/14 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204529
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 36
Provozovna: Benešovo náměstí 422/3 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204740
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 37
Provozovna: Černovická 5434 , Chomutov 430 03
Identifikační číslo provozovny: 1001574524
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 38
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1000204782
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 39
Provozovna: Písecká 972/1 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205002
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 40
Provozovna: Revoluční 177/5 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1000203492
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 41
Provozovna: Solní 261/18 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000202305
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 42
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 43
Provozovna: Jáchymova 838 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574541
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 44
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 45
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1001574656
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 46
Provozovna: T. G. Masaryka 855/20 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000205134
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 47
Provozovna: Italská 50 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 48
Provozovna: třída 3. května 1170 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000204669
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 49
Provozovna: Kpt. Jaroše 375/31 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1000205118
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 50
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1000205088
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 51
Provozovna: Spálená 107/49 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204294
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 52
Provozovna: Kvítková 4703 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000204855
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 53
Provozovna: Dukelských bojovníků 3632/156 , Znojmo 671 81
Identifikační číslo provozovny: 1000204430
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 54
Provozovna: Benešova 1000 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000204774
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 55
Provozovna: Pražská 16/25 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1003542450
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 56
Provozovna: Poděbradská 293 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1008480339
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 57
Provozovna: Václavské náměstí 813/57 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000204251
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 58
Provozovna: 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1008816914
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.4.2013
Provozovna č. 59
Provozovna: Fibichova 218 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1009336223
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.1.2014
Provozovna č. 60
Provozovna: Svobody 569/18 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1010744437
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 61
Provozovna: Hradecká 408/40 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744381
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 62
Provozovna: Hlavní třída 683/19 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1010744445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 63
Provozovna: Masarykovo náměstí 2799 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1010744399
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 64
Provozovna: Fajtlova 1090/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744402
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 65
Provozovna: Radniční 3400 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010744411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 66
Provozovna: Rokycanská 1424/128 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744429
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 67
Provozovna: Polská 1201/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010744372
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 68
Provozovna: Palackého 68 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1010840835
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 69
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1010840827
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 70
Provozovna: Klimenta Čermáka 133/10 , Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny: 1010902563
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.2016
Provozovna č. 71
Provozovna: nám. Republiky 1488/1 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1010902555
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.2016
Provozovna č. 72
Provozovna: Husovo náměstí 167 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919245
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 73
Provozovna: Palackého 20 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919288
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 74
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1010919326
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 75
Provozovna: Tyršova 869 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1010919351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 76
Provozovna: Na Příkopě 3727 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919296
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 77
Provozovna: Pražská 83 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919270
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 78
Provozovna: třída Obránců míru 8 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919253
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 79
Provozovna: U Fortny 49/10 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919211
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 80
Provozovna: Komenského 568/5 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919300
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 81
Provozovna: Konečná 441 25 796 01 Prostějov
Identifikační číslo provozovny: 1010919229
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 82
Provozovna: Nádražní 1939/4 , Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919334
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 83
Provozovna: Horská 1 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 84
Provozovna: Lidická 1269 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1010919237
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 85
Provozovna: Starostrašnická 418/49 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1010919342
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2016
Provozovna č. 86
Provozovna: Palackého třída 252 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919857
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.5.2016
Provozovna č. 87
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.5.2016
Provozovna č. 88
Provozovna: Lochmanova 1400 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1010919873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.5.2016
Provozovna č. 89
Provozovna: Sousedská 600 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951220
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 90
Provozovna: Masarykovo náměstí 96/2 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2016
Provozovna č. 91
Provozovna: Novodvorská 1800/136 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010951211
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 92
Provozovna: Jiráskova 170/2 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951149
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2016
Provozovna č. 93
Provozovna: Berkova 107/2 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1010951190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 94
Provozovna: Nákupní 389/3 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010951181
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 95
Provozovna: Boleslavská třída 133/4 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1010951203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2016
Provozovna č. 96
Provozovna: Obvodová 3310/13 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1011007355
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2016
Provozovna č. 97
Provozovna: Masarykovo nám. 152/18 , Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny: 1011007509
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.7.2016
Provozovna č. 98
Provozovna: Husovo nám. 85 266 01 Beroun
Identifikační číslo provozovny: 1011025256
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 99
Provozovna: Masarykovo náměstí 128 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1011025264
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 100
Provozovna: Pražská 139 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1011025272
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 101
Provozovna: Masnokrámská 86/2 , Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny: 1011025248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 102
Provozovna: náměstí Svobody 3316 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1011030403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 103
Provozovna: Pražská 166 280 02 Kolín
Identifikační číslo provozovny: 1011030411
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 104
Provozovna: Novobranská 137/5 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011030390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 105
Provozovna: Husova 1 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1011030381
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 106
Provozovna: Tylova 388/5 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1011043203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.7.2016
Provozovna č. 107
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011103770
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.8.2016
Provozovna č. 108
Provozovna: Budějovická 22 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1011103826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.2016
Provozovna č. 109
Provozovna: Křížová 162 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1011103818
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.2016
Provozovna č. 110
Provozovna: Velké náměstí 39 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104156
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 111
Provozovna: Nádražní 22 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1011104113
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 112
Provozovna: České Vrbné 2327 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1011104164
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 113
Provozovna: 28. října 159/18 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 114
Provozovna: Smetanova 1265 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104105
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 115
Provozovna: Zámecká 2111 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104130
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 116
Provozovna: náměstí Míru 58 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104148
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 117
Provozovna: Růžová 1238 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1011104270
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 118
Provozovna: Kratochvílova 779/3 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1011104288
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 119
Provozovna: náměstí Osvobození 249/12 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1011110768
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2016
Provozovna č. 120
Provozovna: Opletalova 34/1 , Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny: 1011110750
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2016
Provozovna č. 121
Provozovna: Vnoučkova 165 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182092
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.10.2016
Provozovna č. 122
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182360
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 123
Provozovna: Ningrova 10/1 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 124
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 125
Provozovna: Petra Bezruče 3388 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 126
Provozovna: Plzeňská 79/1 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1011182343
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 127
Provozovna: Nádražní 1739 370 01 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny: 1011182301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 128
Provozovna: Lodžská 850/6 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182262
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 129
Provozovna: 9. května 739/33 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1011182319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 130
Provozovna: náměstí Míru 87/14 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1011182386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.10.2016
Provozovna č. 131
Provozovna: Třída 9. května 394/13 , Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 132
Provozovna: Vítězné náměstí 828/11 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1011182271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 133
Provozovna: náměstí Českého Ráje 135 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 134
Provozovna: Sokolská 132 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1011182289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2016
Provozovna č. 135
Provozovna: 502 00 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1011243261
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.11.2016
Provozovna č. 136
Provozovna: Národní třída 357/57 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1011345188
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.1.2017

Živnost č. 7 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 6.9.1996

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních typu turistická ubytovna

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 11.9.1996

Živnost č. 14 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1994
Zánik oprávnění: 30.5.1999
Konec oprávnění: 30.5.1999

Živnost č. 16 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 17 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 7.10.2015

Živnost č. 18 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 1.10.1996

Živnost č. 20 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 24 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 6.9.1996

Živnost č. 25 Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 27 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 29 Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výj. činností uvedených v přílohách zák. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 20.4.2001

Živnost č. 30 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 32 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 33 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 37 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 1.10.1996

Živnost č. 38 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 1.10.1996

Živnost č. 39 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 31.8.2015

Živnost č. 40 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 41 Pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 20.4.2001

Živnost č. 42 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 43 Provoz sauny a kuželny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 44 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 46 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 13.4.2001

Živnost č. 47 Provoz malé vodní elektrárny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 48 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 20.4.2001

Živnost č. 51 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 52 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1994
Zánik oprávnění: 24.5.2006

Živnost č. 53 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1994
Zánik oprávnění: 7.10.1999
Konec oprávnění: 7.10.1999

Živnost č. 54 Silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.12.1994
Zánik oprávnění: 30.11.1995
Konec oprávnění: 30.11.1995

Živnost č. 55 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 57 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1996
Zánik oprávnění: 28.2.1999
Konec oprávnění: 28.2.1999

Živnost č. 60 Školící činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.1996
Zánik oprávnění: 20.4.2001

Živnost č. 61 Projektování,dodávka,montáž a servis datových sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.1996
Zánik oprávnění: 20.4.2001

Živnost č. 62 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1996
Zánik oprávnění: 30.4.2005

Živnost č. 63 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.6.1997
Zánik oprávnění: 7.10.2015

Živnost č. 64 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní provozovaná nákladními vozidly o celkové hmotnosti nižší než 3,5 tuny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1997
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 65 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.4.1999
Zánik oprávnění: 16.6.2008

Živnost č. 66 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Budník 15.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2014
Ve funkci: od 7.1.2015
Adresa: Brabcova 1159 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4
Jméno: Mgr. Jiří Hrabovský 23.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015
Ve funkci: od 1.6.2015
Adresa: Jankovcova 1587 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Jankovcova 1587/8c, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jméno: Ing. Tomáš Kouřil 7.11.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Ve funkci: od 7.1.2015
Adresa: Perlitová 1834 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Perlitová 1834/29, Krč, 140 00 Praha 4
Jméno: Ing. Jiří Makovec 1.1.1994 - 27.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lucemburská 35 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lucemburská 35
Jméno: Ing. Ladislav Matějka CSc. 1.1.1994 - 27.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Psohlavců 1204 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Psohlavců 1204/54
Jméno: Ing. Jiří Němec 1.1.1994 - 27.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: U pošty 5 , Brno Česká republika
Brno, U pošty 5
Jméno: Ing. Boris Vik 1.1.1994 - 9.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kubelíkova 54 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 54
Jméno: Ing. Antonín Kalda 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod vrstevnicí 1527 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod vrstevnicí 1527
Jméno: Ing. Václav Sabáček 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 22 , Adamov Česká republika
Adamov č.p. 22
Jméno: Ing. Václav Bejvl 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 526 , Domažlice Česká republika
Domažlice, Mánesova 526
Jméno: Ing. Václav Němec 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Duchcovská 49 , Teplice Česká republika
Teplice, Duchcovská 49
Jméno: Ing. Václav Štěnička 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Budovatelská 829 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Budovatelská 829
Jméno: Ing. Jan Hon 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jedlová 1894 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Jedlová 1894
Jméno: Ing. Jan Rak 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: nám. Bořislavka 2075 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, nám. Bořislavka 2075
Jméno: Ing. Svatoslav Novák 27.3.1995 - 8.9.1995
Funkce: l. místopředseda
Adresa: Waitova 28 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Waitova 28
Jméno: Ing. Michal Čupa 27.3.1995 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Zemankou 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Zemankou 2
Jméno: Ing. Ladislav Matějka CSc. 27.3.1995 - 8.9.1995
Funkce: 2. místopředseda
Adresa: Psohlavců l2O4 0 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Psohlavců l2O4/54
Jméno: Ing. Jiří Němec 27.3.1995 - 8.9.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Pošty 5 , Brno Česká republika
Brno, U Pošty 5
Jméno: Ing. Václav Čížek 9.8.1995 - 8.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Amforová l898 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Amforová l898
Jméno: Robert James Egan 8.9.1995 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bridgewater , NJ USA
Bridgewater, NJ 216 Longview Road
Jméno: JUDr. Doc. Jan Dědič 8.9.1995 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Papírníkova 615 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Papírníkova 615
Jméno: Kamber Urs 9.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: Tannenweg 588 , Enggistein Švýcarská konfederace
3077 Enggistein, Tannenweg 588
Jméno: James S Hubley 9.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: Spojené státy americké
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871
Jméno: Pedro J Pick 8.9.1995 - 18.4.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: USA
02186 Massachusets, 1065 Brush Hill Road, Milton
Jméno: André Frans Bessel Kok 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: l.místopředseda představenstva
Adresa: Dřevná 381 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Dřevná 381
Jméno: André Käser Švýcarsko 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Chemin de la Prairie 3 , Villars-Sur-Glane Česká republika
1752 Villars-Sur-Glane, Chemin de la Prairie 3
Jméno: Ing. Luboš Řežábek CSc. 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Bryksova 954 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bryksova 954
Jméno: Ing. Svatoslav Novák 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: 2.místopředseda představenstva
Adresa: Waitova 28 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Waitova 28
Jméno: Ing. Michal Hrubý 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jana Zajíce 2 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Jana Zajíce 2
Jméno: Ing. Josef Kotrba 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Bělidle 17 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Bělidle 17
Jméno: JUDr. Prof. Jan Dědič 18.3.1996 - 2.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Papírníkova 615 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Papírníkova 615
Jméno: Michel Faingold 18.3.1996 - 2.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 3.Impass Alexandre Guilmant , Meudon Francouzská republika
3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Jméno: Zdenek Bakala 18.4.1996 - 2.9.1996
Funkce: člen
Adresa: Wolkerova 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Wolkerova 15
Jméno: Ing. Svatoslav Novák 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: 2.místopředseda představenstva
Adresa: Waitova 28 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Waitova 28
Jméno: André Käser Švýcarsko 2.9.1996 - 12.2.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Chemin de la Prairie 3 , Villars-Sur-Glane Česká republika
1752 Villars-Sur-Glane, Chemin de la Prairie 3
Jméno: Ing. Josef Kotrba 2.9.1996 - 12.2.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Bělidle 17 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Bělidle 17
Jméno: Ing. Michal Hrubý 2.9.1996 - 5.5.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jana Zajíce 2 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Jana Zajíce 2
Jméno: Michel Faingold 2.9.1996 - 5.5.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 3.Impass Alexandre Guilmant , Meudon Francouzská republika
3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Jméno: Ing. Josef Kotrba 12.2.1998 - 5.5.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jasná I 1580 , Praha 4 - Braník Česká republika
Praha 4 - Braník, Jasná I 1580/12
Jméno: Michel Faingold 5.5.1999 - 18.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 3.Impasse Alexandre Guilmant , Meudon Francouzská republika
3 Impasse Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Jméno: Ing. Luboš Řežábek CSc. 2.9.1996 - 19.7.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Bryksova 954 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bryksova 954
Jméno: Jeffrey Alan Hedberg 12.2.1998 - 19.7.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na chmelnici 9 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na chmelnici 9
Jméno: Ing. Oldřich Zapletal 5.5.1999 - 19.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osamocená 10 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Osamocená 10, PSČ 16000
Jméno: JUDr. Prof. Jan Dědič 2.9.1996 - 6.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Papírníkova 615 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Papírníkova 615
Jméno: Zdenek Bakala 2.9.1996 - 6.12.1999
Funkce: člen
Adresa: Wolkerova 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Wolkerova 15
Jméno: Ing. Svatoslav Novák 11.2.1998 - 6.12.1999
Funkce: 2.místopředseda představenstva
Adresa: Jaroslava Kaštila 3637 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Jaroslava Kaštila 3637/17
Jméno: Ing. Antonín Kalda 19.7.1999 - 6.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod vrstevnicí 1527 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod vrstevnicí 1527/14
Jméno: Ing. Karel Zeman CSc. 19.7.1999 - 6.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Kamýku 870 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Kamýku 870
Jméno: RNDr. Přemysl Klíma CSc. 6.12.1999 - 7.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hněvkovského 1376 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
Jméno: Lorne Rupert Somerville 28.12.1999 - 25.4.2000
Adresa: Gerechtigkeitsgasse 50 , Bern Švýcarská konfederace
Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern
Jméno: Ing. Karel Zeman CSc. 6.12.1999 - 15.5.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Kamýku 870 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Kamýku 870
Jméno: Mgr. Markéta Gabrielová 6.12.1999 - 5.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prusíkova 2492 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Prusíkova 2492
Jméno: Ing. Ivan Pilný 5.10.2000 - 17.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Za Pohořelcem 696 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Za Pohořelcem 696/6
Jméno: André Frans Bessel Kok 2.9.1996 - 18.6.2001
Funkce: l.místopředseda představenstva
Adresa: Dřevná 381 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Dřevná 381
Jméno: Marten Pieters 18.5.1999 - 19.12.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 16.1.2001
Adresa: Koninginnegracht 83 , AJ The Hague Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
Jméno: Ing. Marcela Gürlichová 19.7.1999 - 19.12.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bítovská 1218 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1218/24
Jméno: Lorne Rupert Somerville 25.4.2000 - 19.12.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Gerechtigkeitsgasse 50 , Bern Švýcarská konfederace
Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern
Jméno: André Frans Bessel Kok 18.6.2001 - 19.12.2001
Funkce: l.místopředseda představenstva
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Avenue Hamoir 17 , Brusel Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel
Jméno: Ing. Ivan Pilný 17.10.2000 - 13.2.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 8.6.2000 do 21.11.2001
Adresa: Za Pohořelcem 696 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Za Pohořelcem 696/6
Jméno: Ing. Marcela Gürlichová 19.12.2001 - 6.3.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 9.12.1998 do 9.12.2001
Adresa: Na Losách 349 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Losách 349/36, PSČ 14200
Jméno: Robert Jan Terwiel 19.12.2001 - 6.5.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.1.2001 do 16.1.2002
Adresa: Na Chmelnici 1957 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ 13000
Jméno: RNDr. Přemysl Klíma CSc. 7.12.1999 - 15.5.2002
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Ve funkci: od 18.6.1999
Adresa: Hněvkovského 1376 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
Jméno: Ing. Ondřej Felix CSc. 13.2.2002 - 15.5.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 21.11.2001
Adresa: Sokolovská 1475 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 1475/180
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 6.12.1999 - 18.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.6.1999 do 14.6.2002
Adresa: Slezská 119 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 119
Jméno: Ing. Jiří Němec 6.12.1999 - 18.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.6.1999 do 14.6.2002
Adresa: U Pošty 5 , Brno Česká republika
Brno, U Pošty 5, okres Brno-město
Jméno: RNDr. Přemysl Klíma CSc. 15.5.2002 - 18.9.2002
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Ve funkci: od 18.6.1999
Adresa: K Průmstavu 1139 , 107 00 Praha 10 - Dubeč Česká republika
Praha 10 - Dubeč, K Průmstavu 1139, PSČ 10700
Jméno: Ing. Marcela Gürlichová 6.3.2002 - 3.3.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.12.2001 do 20.12.2002
Adresa: Na Losách 349 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Losách 349/36, PSČ 14200
Jméno: Marten Pieters 6.5.2002 - 3.3.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.1.2002 do 20.12.2002
Adresa: Koninginnegracht 83 , AJ The Hague Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
Jméno: RNDr. Přemysl Klíma CSc. 18.9.2002 - 3.3.2003
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Ve funkci: od 14.6.2002 do 18.12.2002
Adresa: K Průmstavu 1139 , 107 00 Praha 10 - Dubeč Česká republika
Praha 10 - Dubeč, K Průmstavu 1139, PSČ 10700
Jméno: Ing. Jan Škurek 18.9.2002 - 3.3.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.6.2002 do 18.12.2002
Adresa: Křišťanova 1789 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křišťanova 1789/17, PSČ 13000
Jméno: Ing. Václav Srba 18.9.2002 - 3.3.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.6.2002 do 20.12.2002
Adresa: Randova 3167 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Randova 3167/5
Jméno: Ing. Jan Juchelka 15.5.2000 - 6.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 8.3.2000 do 13.6.2003
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk
Jméno: André Frans Bessel Kok 19.12.2001 - 6.10.2003
Funkce: l.místopředseda představenstva
Ve funkci: od 15.6.2001 do 13.6.2003
Adresa: Avenue Hamoir 17 , Brusel Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel
Jméno: Günter Heinz Pfeiffer 19.12.2001 - 6.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 15.6.2001 do 13.6.2003
Adresa: Na Chmelnici 1957 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ 13000
Jméno: Ing. Ondřej Felix CSc. 13.2.2002 - 6.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.11.2001
Ve funkci: od 1.12.2001 do 13.6.2003
Adresa: Sokolovská 1475 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 1475/180
Jméno: Pavel Kuta 3.3.2003 - 6.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: Bělohorská 147 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bělohorská 147/195, PSČ 16900
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 3.3.2003 - 6.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: Dr. Z. Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dr. Z. Wintera 768/20, PSČ 16000
Jméno: Adam Blecha 3.3.2003 - 6.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: Opatovická 4 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
Jméno: Ing. Hana Doležalová 3.3.2003 - 22.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.12.2002 do 24.9.2003
Adresa: Velkopavlovická 8 , Brno Česká republika
Brno, Velkopavlovická 8, okres Brno-město, PSČ 62800
Jméno: Ing. Roman Stupka 22.10.2003 - 21.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.9.2003 do 6.10.2004
Adresa: Korandova 220 , 147 00 Praha 4 - Hodkovičky Česká republika
Praha 4 - Hodkovičky, Korandova 220/2, PSČ 14700
Jméno: Michal Heřman 22.10.2003 - 1.2.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.9.2003 do 27.10.2004
Adresa: Na Malé Šárce 786 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Malé Šárce 786/33, PSČ 16400
Jméno: Ing. Pavel Klimuškin 1.2.2005 - 15.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.10.2004 do 13.12.2004
Adresa: Terronská 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Terronská 10/536
Jméno: Ing. Gabriel Berdár 6.10.2003 - 10.10.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2003 do 23.6.2005
Ve funkci: od 13.6.2003 do 23.6.2005
Adresa: Všešímy 54 , 251 64 Kunice - pošta Mnichovice Česká republika
Kunice - pošta Mnichovice, Všešímy 54, PSČ 25164
Jméno: Ing. Michal Heřman 28.4.2005 - 10.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2005 do 23.6.2005
Adresa: Na Malé Šárce 786 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Malé Šárce 786/33, PSČ 16400
Jméno: Ing. Marcela Malivánková 1.2.2005 - 19.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.10.2004 do 15.10.2005
Adresa: Vinohradská 3216 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vinohradská 3216/163
Jméno: Jaime Smith Basterra 10.10.2005 - 14.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2005
Ve funkci: od 23.6.2005 do 8.2.2008
Adresa: Comunidad de Canarias 61 , Madrid Španělské království
28230 Madrid, Comunidad de Canarias 61
Jméno: Salvador Anglada Gonzales 10.10.2005 - 14.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2005
Adresa: Moralzarzal 100 , Madrid Španělské království
28034 Madrid, Moralzarzal 100
Jméno: Antonio Botas Baňuelos 1.7.2006 - 29.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2006 do 21.2.2008
Adresa: Celindas 39 , Madrid Španělské království
28016 Madrid, Celindas 39
Jméno: Jaime Smith Basterra 14.2.2008 - 29.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2005 do 21.2.2008
Adresa: Comunidad de Canarias 61 , Madrid Španělské království
28230 Madrid, Comunidad de Canarias 61
Jméno: Ramón Ros Bigeriego 19.12.2005 - 16.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2005 do 30.4.2008
Adresa: Juan Ramon Jimenez 285 , Madrid Španělské království
28036 Madrid, Juan Ramon Jimenez 28 5 C
Jméno: Jose Fernando Astiaso Laín 1.7.2006 - 23.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2006 do 24.2.2009
Adresa: C/Marqués de Lozoya 14 , Madrid Španělské království
Madrid, C/Marqués de Lozoya 14, 28007
Jméno: Salvador Anglada Gonzales 14.2.2008 - 31.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2005
Ve funkci: od 8.2.2008
Adresa: Moralzarzal 100 , Madrid Španělské království
28034 Madrid, Moralzarzal 100
Jméno: Ing. Juraj Šedivý 6.10.2003 - 24.11.2009
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2003 do 27.10.2009
Ve funkci: od 13.6.2003 do 27.10.2009
Adresa: Diamantová 743 , 154 00 Praha 5 - Slivenec Česká republika
Praha 5 - Slivenec, Diamantová 743, PSČ 15400
Jméno: Jesús Pérez De Uriguen 12.8.2008 - 24.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2008
Adresa: C. la Salle 94 , Madrid Španělské království
Madrid, C. la Salle 94 PB B
Jméno: Salvador Anglada Gonzalez 31.7.2009 - 26.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2005 do 31.1.2010
Ve funkci: od 8.2.2008 do 31.1.2010
Adresa: Moralzarzal 100 , Madrid Španělské království
28034 Madrid, Moralzarzal 100
Jméno: Jose Severino Perdomo Lorenzo 31.7.2009 - 2.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.9.2010
Ve funkci: od 24.2.2009
Adresa: Španělské království
Madrid, Tres Cantos, AV Vinuelas 43, 3E, 28760
Jméno: Ing. Petr Slováček 6.10.2003 - 5.1.2011
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2003 do 13.6.2008
Ve funkci: od 13.6.2003 do 13.6.2008
Adresa: K Potokům 205 , 252 03 Řitka Česká republika
Řitka, K Potokům 205, PSČ 25203
Jméno: JUDr. Jakub Chytil 1.7.2006 - 13.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2006 do 27.4.2011
Adresa: Karlovo náměstí 292 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Karlovo náměstí 292/15, PSČ 12000
Jméno: Ing. Martin Bek 1.7.2006 - 13.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2006 do 27.4.2011
Adresa: Pod Parukářkou 2762 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod Parukářkou 2762/2, PSČ 13000
Jméno: John Gerald Mcguigan 24.11.2009 - 14.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.10.2009 do 17.2.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Alderley Edge, SK9 7HX, Duke Street 22
Jméno: Ramiro Lafarga Brollo 14.3.2012 - 15.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2012
Adresa: Hrebendova 7177 , Bratislava Slovenská republika
81101 Bratislava, Hrebendova 7177/21
Jméno: JUDr. Jakub Chytil 13.7.2011 - 7.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: Karlovo náměstí 292 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Karlovo náměstí 292/15, PSČ 12000
Jméno: JUDr. Jakub Chytil 7.6.2012 - 7.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: Pod Slovany 2041 , 128 00 Praha - Nové Město Česká republika
Praha - Nové Město, Pod Slovany 2041/5, PSČ 12800
Jméno: Jesús Pérez De Uriguen 24.11.2009 - 17.8.2012
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2008 do 31.7.2012
Ve funkci: od 27.10.2009 do 31.7.2012
Adresa: C. la Salle 94 , Madrid Španělské království
Madrid, C. la Salle 94 PB B
Jméno: David Melcon Sanchez-Friera 17.8.2012 - 10.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2012
Ve funkci: od 1.8.2012
Adresa: Paseo Limonar 11 , Malaga Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
Jméno: David Melcon Sanchez-Friera 10.9.2012 - 10.9.2012
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2012
Ve funkci: od 1.8.2012
Adresa: Paseo Limonar 11 , Malaga Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
Jméno: Ing. Petr Slováček 5.1.2011 - 1.7.2013
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2008 do 14.6.2013
Ve funkci: od 14.6.2008 do 14.6.2013
Adresa: K Potokům 205 , 252 03 Řitka Česká republika
Řitka, K Potokům 205, PSČ 25203
Jméno: František Schneider 2.12.2010 - 21.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.11.2010 do 20.12.2013
Adresa: Panská 988 , 252 29 Karlík Česká republika
Karlík, Panská 988, PSČ 25229
Jméno: Ing. Martin Bek 13.7.2011 - 11.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011 do 23.6.2014
Adresa: Pod Parukářkou 2762 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod Parukářkou 2762/2, PSČ 13000
Jméno: Ramiro Lafarga Brollo 15.3.2012 - 11.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2012
Adresa: Hrebendova 7177 , Bratislava Slovenská republika
81102 Bratislava, Hrebendova 7177/21
Jméno: JUDr. Jakub Chytil 7.6.2012 - 11.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: Pod Slovany 2041 , 128 00 Praha 2 - Nové Město Česká republika
Praha 2 - Nové Město, Pod Slovany 2041/5, PSČ 12800
Jméno: David Melcon Sanchez-Friera 10.9.2012 - 11.2.2014
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2012
Ve funkci: od 30.8.2012
Adresa: Paseo Limonar 11 , Malaga Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
Jméno: Ing. Michal Frankl 11.2.2014 - 11.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2014
Adresa: Na břehu 260 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Jméno: Jakub Chytil 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011 do 30.1.2014
Adresa: Pod Slovany 2041 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Pod Slovany 2041/5, Nové Město, 128 00 Praha 2
Jméno: Ramiro Lafarga Brollo 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2012 do 30.1.2014
Adresa: Hrebendova 7177 , Bratislava Slovenská republika
81101 Bratislava, Hrebendova 7177/21
Jméno: David Melcon Sanchez-Friera 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2012 do 30.1.2014
Ve funkci: od 1.8.2012 do 30.1.2014
Adresa: Paseo Limonar 11 , Malaga Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
Jméno: Ing. Petr Slováček 1.7.2013 - 17.4.2014
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2013 do 12.3.2014
Adresa: K Potokům 205 , 252 03 Řitka Česká republika
K Potokům 205, 252 03 Řitka
Jméno: Ing. Martin Vlček 11.2.2014 - 17.4.2014
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2014
Ve funkci: od 31.1.2014 do 12.3.2014
Adresa: Korunní 962 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Jméno: Ing. Martin Bek 11.2.2014 - 4.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2011 do 23.6.2014
Adresa: Pod Parukářkou 2762 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Pod Parukářkou 2762/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Ing. Martin Vlček 17.4.2014 - 4.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2014
Ve funkci: od 19.3.2014 do 1.7.2014
Adresa: Korunní 962 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Jméno: Luis Antonio Malvido 26.3.2010 - 6.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2010 do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.2.2010 do 31.12.2014
Adresa: Argentinská republika
Buenos Aires, Victoria, Santa Catalina 3215
Jméno: Ing. Tomáš Budník 4.7.2014 - 15.1.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2014 do 15.1.2015
Ve funkci: od 2.7.2014 do 6.1.2015
Adresa: Brabcova 1159 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4
Jméno: Ing. Tomáš Kouřil 6.1.2015 - 15.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015 do 15.1.2015
Ve funkci: od 1.1.2015 do 15.1.2015
Adresa: Nad Ryšánkou 2038 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Nad Ryšánkou 2038/11, Krč, 147 00 Praha 4
Jméno: Michal Frankl 11.2.2014 - 1.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2014 do 31.5.2015
Ve funkci: do 31.5.2015
Adresa: Na břehu 260 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Jméno: Ing. Petr Slováček 17.4.2014 - 1.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2013 do 31.5.2015
Ve funkci: do 31.5.2015
Adresa: K Potokům 205 , 252 03 Řitka Česká republika
K Potokům 205, 252 03 Řitka
Jméno: Ing. Martin Vlček 4.7.2014 - 1.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2014 do 31.5.2015
Ve funkci: od 2.7.2014 do 31.5.2015
Adresa: Korunní 962 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Jméno: Ing. Tomáš Kouřil 15.1.2015 - 7.11.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Ve funkci: od 7.1.2015
Adresa: Nad Ryšánkou 2038 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Nad Ryšánkou 2038/11, Krč, 147 00 Praha 4

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Štefunko Ph.D. 17.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2014
Ve funkci: od 24.3.2014
Adresa: SNP 968 , Galanta Slovenská republika
92400 Galanta, SNP 968/43
Jméno: Mgr. Ctirad Lolek 13.8.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2015
Ve funkci: od 3.6.2015
Adresa: Olomoucká 394 , 789 83 Loštice Česká republika
Olomoucká 394/100, 789 83 Loštice
Jméno: Ing. Ladislav Bartoníček 10.11.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.10.2016
Adresa: Vězeňská 859 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Ing. Martin Dvořák 1.1.1994 - 27.3.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Tř. E. Beneše 1533 , Hradec Králové 12 Česká republika
Hradec Králové 12, Tř. E. Beneše 1533
Jméno: JUDr. Jan Toman 11.10.1994 - 27.3.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V Štíhlách 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Štíhlách 1311
Jméno: Ing. Zbyšek Dyk 11.10.1994 - 27.3.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ke sv. Jiří 30 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Ke sv. Jiří 30
Jméno: Ing. Václav Wágner 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Keplerova 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Keplerova 14
Jméno: Ing. Ivan Štern 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Schnirchova 26 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Schnirchova 26
Jméno: Ing. Luboš Řežábek CSc. 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Brixova 954 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Brixova 954
Jméno: Ing. Vladimír Sedláček 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Choratická 2733 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Choratická 2733/4
Jméno: Ing. Jiří Škaroupka 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Spáčilova 16 , Brno Česká republika
Brno, Spáčilova 16
Jméno: Ing. Genporkarel Pezl 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Radčina 519 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Radčina 519
Jméno: Dr. Jana Suchá 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Sokolovská 179 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 179
Jméno: Ing. Zdeněk Kropáček 1.1.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Labská 18 , Děčín 1 Česká republika
Děčín 1, Labská 18
Jméno: Pavel Herštík 11.10.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Šimonova 1100 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šimonova 1100
Jméno: Ing. Radomír Šenkýř 11.10.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jiráskova 16 , Brno Česká republika
Brno, Jiráskova 16
Jméno: Ing. Josef Kalman 11.10.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Petřivalského 10 , Přerov Česká republika
Přerov, Petřivalského 10
Jméno: Ing. Radim Kočí 11.10.1994 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Sídliště 359 , Dobrovice Česká republika
Dobrovice, Sídliště 359
Jméno: Miroslav Kristlík 27.3.1995 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Dřísy lO6 Česká republika
Dřísy lO6
Jméno: Ing. Michal Hrubý 27.3.1995 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jana Zajíce 2 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Jana Zajíce 2
Jméno: Ing. Miroslav Kerouš 27.3.1995 - 8.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jana Želivského 2 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jana Želivského 2O
Jméno: Felix Rosenberg Švýcarsko 8.9.1995 - 18.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Fösterhaussestrasse 6 , Frauenfeld Česká republika
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
Jméno: Ing. Anton Zima 8.9.1995 - 18.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Leoše Janáčka 8 , Králíky Česká republika
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
Jméno: Ing. Josef Kalman 8.9.1995 - 18.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Petřivalského 10 , Přerov Česká republika
Přerov, Petřivalského 10
Jméno: John Foster 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ponte Vedra Beach , Florida USA
Ponte Vedra Beach, Florida 1075 Ponte Vedra
Jméno: Bernardus Johannes Maria Verwaayen 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Biltseweg 11 , MA Bosch en Duin Nizozemí
Biltseweg 11, 3735 MA Bosch en Duin
Jméno: Ing. Zdeněk Ress 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad Havlem 12 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Havlem 12
Jméno: Ing. Lubomír Pužej 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ciolkovského 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ciolkovského 6/857
Jméno: Ing. Miroslav Kerouš 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jana Želivského 20 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jana Želivského 20
Jméno: Miroslav Kristlík 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 106 , Dřísy Česká republika
Dřísy 106
Jméno: Pavel Herštík 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Šimonova 1100 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šimonova 1100
Jméno: Ing. Radomír Šenkýř 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jiráskova 16 , Brno Česká republika
Brno, Jiráskova 16
Jméno: Ing. Radim Kočí 8.9.1995 - 2.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Sídliště 359 , Dobrovice Česká republika
Dobrovice, Sídliště 359
Jméno: Felix Rosenberg Švýcarsko 18.3.1996 - 2.9.1996
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Fösterhaussestrasse 6 , Frauenfeld Švýcarská konfederace
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
Jméno: Ing. Anton Zima 18.3.1996 - 2.9.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Leoše Janáčka 8 , Králíky Česká republika
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
Jméno: Ing. Josef Kalman 18.3.1996 - 2.9.1996
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Horní náměstí 27 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27
Jméno: Felix Rosenberg Švýcarsko 2.9.1996 - 2.9.1996
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Fösterhaussestrasse 6 , Frauenfeld Švýcarská konfederace
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
Jméno: Prof. Jan Švejnar Ph.D. 8.9.1995 - 13.12.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pittsburgh USA
Pittsburgh, PA 15217 1214 Bennington Avenue
Jméno: Felix Rosenberg Švýcarsko 2.9.1996 - 13.12.1996
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Fösterhaussestrasse 6 , Frauenfeld Švýcarská konfederace
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
Jméno: Felix Rosenberg Švýcarsko 13.12.1996 - 13.12.1996
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Fösterhausstrasse 6 , Frauenfeld Švýcarská konfederace
Fösterhausstrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
Jméno: Ing. Václav Kupka CSc. 8.9.1995 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lýskova 1591 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lýskova 1591
Jméno: Ing. Václav Wagner 8.9.1995 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Keplerova 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Keplerova 14
Jméno: Bernardus Johannes Maria Verwaayen 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Biltseweg 11 , MA Bosch en Duin Nizozemí
Biltseweg 11, 3735 MA Bosch en Duin
Jméno: Ing. Zdeněk Ress 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad Havlem 12 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Havlem 12
Jméno: Ing. Lubomír Pužej 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ciolkovského 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ciolkovského 6/857
Jméno: Ing. Miroslav Kerouš 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jana Želivského 20 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jana Želivského 20
Jméno: Ing. Josef Kalman 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Horní náměstí 27 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27
Jméno: Ing. Radim Kočí 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Sídliště 359 , Dobrovice Česká republika
Dobrovice, Sídliště 359, okres Mladá Boleslav
Jméno: Mario Bonzano 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Italská republika
Via Verdi 6, 13302 Asigliano, Vercellese
Jméno: Ing. Anton Zima 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Leoše Janáčka 8 , Králíky Česká republika
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
Jméno: Pavel Herštík 2.9.1996 - 11.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Šimonova 1100 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šimonova 1100
Jméno: Felix Rosenberg 13.12.1996 - 11.2.1998
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Försterhausstrasse 6 , Frauenfeld Švýcarská konfederace
Försterhausstrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
Jméno: Ing. Radomír Šenkýř 2.9.1996 - 12.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jiráskova 16 , Brno Česká republika
Brno, Jiráskova 16, okres Brno-město
Jméno: Ing. Anton Zima 11.2.1998 - 12.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Leoše Janáčka 8 , Králíky Česká republika
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
Jméno: Marten Pieters 11.2.1998 - 12.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Koninginnegracht 83 , AJ The Hague Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
Jméno: Ing. Zdeněk Kruliš CSc. 11.2.1998 - 5.5.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pšenčíkova 675 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pšenčíkova 675/22
Jméno: Marten Pieters 12.2.1998 - 18.5.1999
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Koninginnegracht 83 , AJ The Hague Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
Jméno: Dominique Samuel Koechlin 11.2.1998 - 18.6.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rütiring 40 , Riehen (BS) Švýcarská konfederace
Rütiring 40, 4125 Riehen (BS)
Jméno: Prof. Jan Švejnar Ph.D. 13.12.1996 - 19.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Spojené státy americké
15 Regent Dr., Ann Arbor, MI 48 104
Jméno: Mgr. Petr Polák 11.2.1998 - 19.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Podolská 606 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 606/120
Jméno: Ing. Anton Zima 12.2.1998 - 19.7.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Leoše Janáčka 816 , Králíky Česká republika
Králíky, Leoše Janáčka 816
Jméno: Ing. Evžen Kočenda Ph.D. M.A. 5.5.1999 - 19.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Marsu 1125 , Černošice Česká republika
Černošice, Na Marsu 1125, okres Praha-západ, PSČ 25228
Jméno: Ing. Zdeněk Svrček 19.7.1999 - 19.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 380 , Karlovice Česká republika
Karlovice 380, okres Bruntál
Jméno: Alan Gibbs 11.2.1998 - 21.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Spojené státy americké
7806 Woodsdale Lane, Jacksonville, Florida 322 56
Jméno: Čestmír Čejka 11.2.1998 - 6.12.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V Nové Hostivaři 31 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 31/579
Jméno: Ing. Evžen Kočenda Ph.D. M.A. 19.7.1999 - 6.12.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Na Marsu 1125 , Černošice Česká republika
Černošice, Na Marsu 1125, okres Praha-západ, PSČ 25228
Jméno: Ing. Vladimír Sokolík 19.7.1999 - 6.12.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nuselská 84 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 84/24
Jméno: Ing. Michal Tošovský 11.2.1998 - 28.12.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vinohradská 2333 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 2333/166
Jméno: Ing. Karel Březina 6.12.1999 - 25.4.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ruská 1242 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ruská 1242/180
Jméno: Ing. Michal Tošovský 28.12.1999 - 25.4.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Vinohradská 2333 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 2333/166
Jméno: Miroslav Kristlík 2.9.1996 - 5.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 106 , Dřísy Česká republika
Dřísy 106, okres Mělník
Jméno: Lubomír Vinduška 11.2.1998 - 5.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Madridská 750 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Madridská 750/26
Jméno: Jaroslav Skala 11.2.1998 - 5.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Korálkova 481 , Klatovy II Česká republika
Klatovy II, Korálkova 481
Jméno: Ing. Radomír Šenkýř 12.2.1998 - 5.10.2000
Funkce: 2.místopředseda dozorčí rady
Adresa: Jiráskova 16 , Brno Česká republika
Brno, Jiráskova 16, okres Brno-město
Jméno: Ing. Jaroslav Vrána 6.12.1999 - 5.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kounická 204 , Poříčany Česká republika
Poříčany, Kounická 204, okres Kolín, PSČ 28914
Jméno: Lars Vinzenz Losinger 18.6.1999 - 12.2.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Junkerngasse 45 , Bern Švýcarská konfederace
Junkerngasse 45, 3011 Bern
Jméno: Gerardus Johannes Klein Bluemink 19.7.1999 - 18.6.2001
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Nizozemské království
Pelikaanhof 40, 2264 JJ, Leidschendam
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 6.12.1999 - 18.6.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Golfová 939 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Golfová 939, PSČ 10200
Jméno: Gerardus Johannes Klein Bluemink 18.6.2001 - 18.7.2001
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Adresa: Köningin Juliananweg 122 , BE Liedschendam Nizozemské království
Köningin Juliananweg 122, 2264 BE Liedschendam
Jméno: Günter Heinz Pfeiffer 12.2.2001 - 12.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 26.4.2001
Adresa: Seestrasse 176 , Gunten Švýcarská konfederace
3654 Gunten, Seestrasse 176
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 5.10.2000 - 19.12.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Dr. Zikmunda Wintra 768 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dr. Zikmunda Wintra 768/20
Jméno: Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 5.10.2000 - 19.12.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Na Balkáně 2118 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na Balkáně 2118/130
Jméno: Louis Johan Lampe 19.7.1999 - 18.9.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 14.6.2002
Adresa: Margarethastraat 18 , ZW 2011 PM Haarlem Nizozemské království
Margarethastraat 18, ZW 2011 PM Haarlem
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 18.6.2001 - 18.9.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 14.6.2002
Adresa: U Židovského hřbitova 1047 , 104 00 Praha 10 - Uhříněves Česká republika
Praha 10 - Uhříněves, U Židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400
Jméno: Ing. Jan Škurek 19.12.2001 - 18.9.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 15.6.2001 do 13.6.2002
Adresa: Křišťanova 1789 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křišťanova 1789/17, PSČ 13000
Jméno: Ing. Vladimír Měšťan 19.7.1999 - 3.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 20.12.2002
Adresa: Betáňská 783 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Betáňská 783/18
Jméno: Ing. Zdeněk Švrček 19.7.1999 - 3.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 20.12.2002
Adresa: 380 , Karlovice Česká republika
Karlovice 380
Jméno: Ing. Michal Tošovský 25.4.2000 - 3.3.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 20.12.2002
Adresa: Vestec 225 , 252 42 pošta Jesenice u Prahy Česká republika
pošta Jesenice u Prahy, Vestec 225, PSČ 25242
Jméno: Eric Maria Johannes Werner De Jong 18.9.2002 - 3.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 14.6.2002 do 20.12.2002
Adresa: Laan van Koot 47 , AT Wassenaar Nizozemské království
Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar
Jméno: Ing. Eduard Janota 18.9.2002 - 3.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 14.6.2002 do 20.12.2002
Adresa: Nikoly Vascarova 3267 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nikoly Vascarova 3267, PSČ 14900
Jméno: PhDr. Ing. Jiří Weigl CSc. 18.9.2002 - 3.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 14.6.2002 do 20.12.2002
Adresa: Pražská 255 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Pražská 255, PSČ 25001
Jméno: Gerardus Johannes Klein Bluemink 18.7.2001 - 2.4.2003
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 6.2.2003
Adresa: Köningin Julianaweg 122 , BE Liedschendam Nizozemské království
Köningin Julianaweg 122, 2264 BE Liedschendam
Jméno: Michal Frankl 3.3.2003 - 2.4.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.12.2002
Adresa: Na Břehu 260 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Jméno: Michal Frankl 2.4.2003 - 28.5.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2002
Ve funkci: od 20.12.2002
Adresa: Na Břehu 260 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Jméno: Ing. Václav Wagner 11.2.1998 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 13.6.2003
Adresa: Keplerova 215 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Keplerova 215/14
Jméno: Pavel Herštík 11.2.1998 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 28.6.2003
Adresa: Šimonova 1100 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šimonova 1100/12
Jméno: Lubomír Vinduška 5.10.2000 - 6.10.2003
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 28.6.2003
Adresa: Madridská 750 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Madridská 750/26
Jméno: Ing. Miloslav Krch 5.10.2000 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 28.6.2003
Adresa: Velíšská 1344 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Velíšská 1344, okres Benešov
Jméno: Ing. Jan Schwarzer 5.10.2000 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 28.6.2003
Adresa: B. Benešové 11 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, B. Benešové 11
Jméno: Zdeněk Šámal 5.10.2000 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2000 do 28.6.2003
Adresa: Vrbenského 1497 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Vrbenského 1497/44
Jméno: Dominik Luis Böhler 12.9.2001 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 26.4.2001 do 13.6.2003
Adresa: Humboldtstrasse 7 , Bern Švýcarská konfederace
3013 Bern, Humboldtstrasse 7
Jméno: Ing. Ladislav Zelinka 19.12.2001 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 15.6.2001 do 13.6.2003
Adresa: Vavřinec - Žíšov 56 , Uhlířské Janovice Česká republika
Uhlířské Janovice, Vavřinec - Žíšov 56, okres Kutná Hora, PSČ 28504
Jméno: Ing. Jan Škurek 3.3.2003 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: Křišťanova 1789 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křišťanova 1789/17, PSČ 13000
Jméno: Vladimír Šiška 3.3.2003 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: Pstruží 255 , Frýdlant nad Ostravicí Česká republika
Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží 255, okres Frýdek-Místek, PSČ 73911
Jméno: Ing. Miloslav Hala 3.3.2003 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: U Komárova 767 , Průhonice Česká republika
Průhonice, U Komárova 767, okres Praha-západ, PSČ 25243
Jméno: JUDr. Michal Švorc 3.3.2003 - 6.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.12.2002 do 13.6.2003
Adresa: Hrdličkova 2189 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Hrdličkova 2189
Jméno: Eric Maria Johannes Werner De Jong 2.4.2003 - 6.10.2003
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 6.2.2003 do 13.6.2003
Adresa: Laan van Koot 47 , AT Wassenaar Nizozemské království
Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar
Jméno: Michal Frankl 28.5.2003 - 6.10.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2002
Ve funkci: od 6.2.2003
Adresa: Na Břehu 260 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Jméno: Ing. Ondřej Felix CSc. 6.10.2003 - 10.12.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2003
Ve funkci: od 25.6.2003
Adresa: Sokolovská 1475 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 1475/180, PSČ 18000
Jméno: André Frans Bessel Kok 6.10.2003 - 10.12.2003
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003
Ve funkci: od 25.6.2003 do 22.10.2003
Adresa: Avenue Hamoir 17 , Brusel Belgické království
1180 Brusel, Avenue Hamoir 17a
Jméno: Pavel Herštík 6.10.2003 - 10.12.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2003
Adresa: Šimonova 1100 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šimonova 1100/12, PSČ 16000
Jméno: Günter Heinz Pfeiffer 6.10.2003 - 21.1.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003 do 26.11.2003
Adresa: Seestrasse 176 , Gunten Švýcarská konfederace
3654 Gunten, Seestrasse 176
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 6.10.2003 - 21.1.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003
Adresa: Dr.Z.Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dr.Z.Wintera 768/20, PSČ 16000
Jméno: Ing. Petr Kučera 6.10.2003 - 21.1.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003 do 26.11.2003
Adresa: Ke Dvoru 3 , 160 00 Praha 6 - Vokovice Česká republika
Praha 6 - Vokovice, Ke Dvoru 3, PSČ 16000
Jméno: Michal Frankl 6.10.2003 - 25.2.2004
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2002 do 15.2.2004
Ve funkci: od 25.6.2003 do 15.2.2004
Adresa: Na Břehu 260 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Jméno: Lubomír Vinduška 6.10.2003 - 23.7.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2003
Adresa: Madridská 750 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 21.1.2004 - 23.7.2004
Funkce: 2.místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003
Ve funkci: od 26.11.2003 do 20.5.2004
Adresa: Dr.Z.Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dr.Z.Wintera 768/20, PSČ 16000
Jméno: Adam Blecha 6.10.2003 - 25.8.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003 do 24.6.2004
Adresa: Opatovická 4 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
Jméno: Ing. Ondřej Felix CSc. 10.12.2003 - 25.8.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2003 do 24.6.2004
Ve funkci: od 25.6.2003 do 24.6.2004
Adresa: Sokolovská 1475 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 1475/180, PSČ 18000
Jméno: Ing. Hana Doležalová 25.2.2004 - 25.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.1.2004 do 24.6.2004
Adresa: Velkopavlovická 8 , Brno Česká republika
Brno, Velkopavlovická 8, okres Brno-město, PSČ 62800
Jméno: Ing. Petr Zatloukal 3.3.2003 - 10.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.12.2002 do 23.6.2005
Adresa: 9. Května 480 , Plumlov Česká republika
Plumlov, 9. Května 480, okres Prostějov, PSČ 79803
Jméno: Ing. Jan Juchelka 6.10.2003 - 10.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003 do 23.6.2005
Adresa: Jižní 1339 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Jižní 1339, PSČ 29001
Jméno: Pavel Kuta 6.10.2003 - 10.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003 do 23.6.2005
Adresa: Bělohorská 147 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bělohorská 147/195, PSČ 16900
Jméno: Mgr. Martin Kovář Ph.D. 10.12.2003 - 10.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 23.10.2003 do 23.6.2005
Adresa: Klimentská 1552 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 1552/3, PSČ 11000
Jméno: Petr Polák 21.1.2004 - 10.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.11.2003 do 23.6.2005
Adresa: Kollárova 1577 , 272 02 Kladno II Česká republika
Kladno II, Kollárova 1577, PSČ 27202
Jméno: Ing. Martin Fassmann 18.6.2004 - 10.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.4.2004 do 23.6.2005
Adresa: Ovenecká 953 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Ovenecká 953/23, PSČ 17000
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 23.7.2004 - 10.10.2005
Funkce: 1.místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2003 do 23.6.2005
Ve funkci: od 20.5.2004 do 23.6.2005
Adresa: Dr.Z.Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dr.Z.Wintera 768/20, PSČ 16000
Jméno: Jiří Hurych 25.8.2004 - 10.10.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 23.6.2005
Ve funkci: od 29.6.2004 do 23.6.2005
Adresa: Štefánikova 674 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 674, PSČ 27801
Jméno: Ing. Stanislav Bělehrádek 25.8.2004 - 10.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 23.6.2005
Adresa: 679 73 Rozseč nad Kunštátem 67 Česká republika
Rozseč nad Kunštátem 67, PSČ 67973
Jméno: Ing. Ivana Krynesová - Gage 25.8.2004 - 10.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 23.6.2005
Adresa: Žitná 610 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Žitná 610/23, PSČ 11000
Jméno: Antonio Pedro De Carvalho Viana-Baptista 2.11.2005 - 11.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005
Adresa: Paseo Conde de los Gaitanes 128 , Madrid Španělské království
28109 Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes 128
Jméno: José María Álvarez Pallete López 2.11.2005 - 11.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005
Adresa: Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230 , 280 50 Madrid Česká republika
Madrid, Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230, PSČ 28050
Jméno: Julio Esteban Linares López 2.11.2005 - 1.7.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005
Ve funkci: od 23.6.2005
Adresa: c/Ríos Rosas 5-6° D , Madrid Španělské království
28003 Madrid, c/Ríos Rosas 5-6° D
Jméno: Luis Lada Díaz 2.11.2005 - 1.7.2006
Funkce: 1.místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005
Ve funkci: od 23.6.2005
Adresa: Avda.Mare Nostrum 22 , Madrid Španělské království
28220 Madrid, Avda.Mare Nostrum 22
Jméno: Javier José Aguilera Arauzo 2.11.2005 - 1.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 27.4.2006
Adresa: c/General Aranaz 1011 , Madrid Španělské království
28027 Madrid, c/General Aranaz 10 11
Jméno: Santiago Javier Fernández Valbuena 2.11.2005 - 1.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 27.4.2006
Adresa: Paseo de los Parques 31 , Madrid Španělské království
28109 Madrid, Paseo de los Parques 31,10 C
Jméno: Antonio Pedro De Carvalho Viana-Baptista 11.11.2005 - 1.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 27.4.2006
Adresa: Paseo Conde de los Gaitanes 128 , Madrid Španělské království
28109 Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes 128
Jméno: José María Álvarez Pallete López 11.11.2005 - 1.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 27.4.2006
Adresa: Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230 , Madrid Španělské království
28050 Madrid, Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230
Jméno: Gerhard Franz Mayrhofer 1.7.2006 - 21.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2006 do 27.10.2006
Adresa: Wiegandweg 7 , Mnichov Spolková republika Německo
80937 Mnichov, Wiegandweg 7
Jméno: Andrew Harley 12.2.2007 - 21.2.2007
Ve funkci: od 15.5.2007
Adresa: Box Lane 30 , Hemel Hempstead Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hemel Hempstead, Box Lane 30
Jméno: Catherine Jane Keers 1.7.2006 - 7.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2006 do 26.7.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Mellor, Stockport,Cheshire,SK6 5PH,Old Hall Lane 8
Jméno: Qadri Sohail 1.7.2006 - 7.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2006 do 25.10.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Kingston-Upon-Thames,Surrey,KT2 7JT,Foxgrove,Coombe Ridings 2
Jméno: Peter Anthony Erskine 1.7.2006 - 16.4.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2006 do 21.2.2008
Ve funkci: od 27.4.2006 do 21.2.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Woodedge,Shiplake,RG9 3NT,Bolney Road
Jméno: Jaime Smith Basterra 16.4.2008 - 16.4.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Španělské království
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230
Jméno: Alfonso Alonso Durán 2.11.2005 - 16.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , Madrid Španělské království
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14
Jméno: Julio Esteban Linares López 1.7.2006 - 16.6.2008
Funkce: 1.místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 21.4.2008
Ve funkci: od 27.4.2006 do 21.4.2008
Adresa: c/Ríos Rosas 5-6° D , Madrid Španělské království
28003 Madrid, c/Ríos Rosas 5-6° D
Jméno: Antonio Botas Ba?ueles 16.6.2008 - 16.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2008
Adresa: Celindas 39 , Madrid Španělské království
Madrid, Celindas 39, 28016
Jméno: Ing. Petr Zatloukal 2.11.2005 - 4.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.6.2008
Adresa: 9.Května 480 , Plumlov Česká republika
Plumlov, 9.Května 480, okres Prostějov, PSČ 79803
Jméno: Vlastimil Barbořák 6.10.2003 - 16.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2003 do 28.6.2008
Adresa: Linecká 350 , 382 41 Kaplice Česká republika
Kaplice, Linecká 350, PSČ 38241
Jméno: Ing. Miloslav Krch 6.10.2003 - 16.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2003 do 28.6.2008
Adresa: Velíšská 1344 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Velíšská 1344, PSČ 25801
Jméno: Lubomír Vinduška 23.7.2004 - 16.7.2008
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2003 do 28.6.2008
Ve funkci: od 20.5.2004 do 28.6.2008
Adresa: Madridská 750 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Jméno: Andrew Harley 21.2.2007 - 30.8.2008
Ve funkci: od 15.1.2007 do 24.7.2008
Adresa: Box Lane 30 , Hemel Hempstead Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hemel Hempstead, Box Lane 30
Jméno: Lubomír Vinduška 16.7.2008 - 30.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2008
Adresa: Madridská 750 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Jméno: Vivek Dev 7.2.2008 - 23.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2007 do 24.2.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Beaconsfield, HP9 2QH, Seer Green, Foxfire, Old Long Grove
Jméno: Pavel Herštík 10.12.2003 - 31.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2003
Adresa: Jeřabinova 293 , Praha 5 - Motol Česká republika
Praha 5 - Motol, Jeřabinova 293/1
Jméno: Antonio Botas Banueles 16.6.2008 - 31.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2008
Adresa: Celindas 39 , Madrid Španělské království
Madrid, Celindas 39, 28016
Jméno: Enrique Used Aznara 12.5.2009 - 31.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 24.2.2009
Adresa: C/Arroyofresno 24 , Madrid Španělské království
Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035
Jméno: Anselmo Enriquez Linares 14.11.2008 - 23.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2008 do 7.5.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Richardsons Mews 16, W1T 6BS
Jméno: Dušan Stareček 6.10.2003 - 22.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2003 do 20.6.2008
Adresa: Františka Formana 235 , 700 30 Ostrava - Dubina Česká republika
Ostrava - Dubina, Františka Formana 235/27, PSČ 70030
Jméno: Lubomír Vinduška 16.7.2008 - 22.10.2010
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2008
Ve funkci: od 24.7.2008
Adresa: Madridská 750 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Jméno: Dušan Stareček 22.10.2010 - 22.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2008
Adresa: Františka Formana 235 , 700 30 Ostrava - Dubina Česká republika
Ostrava - Dubina, Františka Formana 235/27, PSČ 70030
Jméno: Enrique Used Aznar 31.7.2009 - 24.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 24.2.2009 do 20.9.2010
Adresa: C/Arroyofresno 24 , Madrid Španělské království
Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035
Jméno: Jaime Smith Basterra 16.4.2008 - 2.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2008
Ve funkci: od 21.2.2008 do 4.11.2010
Adresa: Španělské království
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230
Jméno: Alfonso Alonso Durán 16.6.2008 - 2.12.2010
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005
Ve funkci: od 21.4.2008 do 4.11.2010
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , Madrid Španělské království
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14
Jméno: María Eva Castillo Sanz 23.8.2010 - 2.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2010
Adresa: Calle Diego de Léon 60 , Madrid Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
Jméno: Angel Vilá Boix 2.11.2005 - 22.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.6.2010
Adresa: c/Laguna Grande n° 2 , Madrid Španělské království
28034 Madrid, c/Laguna Grande n°.2
Jméno: Guillermo José Fernández Vidal 2.11.2005 - 22.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.6.2010
Adresa: c/Nuria 7 , Tres Cantos ( Madrid) Španělské království
28761 Tres Cantos ( Madrid), c/Nuria 7
Jméno: Luis Lada Díaz 1.7.2006 - 22.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.6.2010
Ve funkci: od 23.6.2005 do 27.4.2006
Adresa: Avda.Mare Nostrum 22 , Madrid Španělské království
28220 Madrid, Avda.Mare Nostrum 22
Jméno: Alfonso Alonso Durán 2.12.2010 - 22.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.6.2010
Ve funkci: od 4.11.2010
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , Madrid Španělské království
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14
Jméno: Anselmo Enriquez Linares 20.12.2010 - 22.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.11.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16
Jméno: Jaime Smith Basterra 2.12.2010 - 23.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2008 do 18.2.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230
Jméno: Anselmo Enriquez Linares 22.12.2010 - 13.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.11.2010 do 27.4.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16
Jméno: Ing. Vladimír Dlouhý CSc. 23.3.2011 - 13.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 27.4.2011
Adresa: Boženy Hofmeisterové 1430 , 158 00 Praha 5 - Zbraslav Česká republika
Praha 5 - Zbraslav, Boženy Hofmeisterové 1430, PSČ 15800
Jméno: Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro 3.10.2008 - 28.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2008 do 8.11.2011
Adresa: Paseo de la Castellana N 138 , Madrid Španělské království
Madrid, Paseo de la Castellana N 138-8, 28036
Jméno: Luis Lada Díaz 22.12.2010 - 28.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 8.11.2011
Adresa: Avda.Mare Nostrum 22 , Madrid Španělské království
28220 Madrid, Avda.Mare Nostrum 22
Jméno: Alfonso Alonso Durán 22.12.2010 - 28.11.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 8.11.2011
Ve funkci: od 4.11.2010 do 8.11.2011
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , Madrid Španělské království
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14
Jméno: Guillermo José Fernández Vidal 22.12.2010 - 28.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 8.11.2011
Adresa: c/Nuria 7 , Tres Cantos ( Madrid) Španělské království
28761 Tres Cantos ( Madrid), c/Nuria 7
Jméno: Anselmo Enriquez Linares 13.7.2011 - 28.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2011 do 8.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16
Jméno: Patricia Cobian Gonzales 28.11.2011 - 4.1.2012
Trvání členství: od 8.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN
Jméno: Antonio Botas Banuelos 31.7.2009 - 14.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2008 do 17.2.2012
Adresa: Celindas 39 , Madrid Španělské království
Madrid, Celindas 39, 28016
Jméno: José María Álvarezpallete López 28.11.2011 - 14.3.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2011
Ve funkci: od 8.11.2011
Adresa: Madrid , Ronda de la Comunicación s/n Španělské království
Madrid, Ronda de la Comunicación s/n, 28050
Jméno: Enrique Medina Malo 28.11.2011 - 14.3.2012
Trvání členství: od 8.11.2011
Adresa: C. Olimpo 46 , Madrid Španělské království
Madrid, C. Olimpo 46, 28043
Jméno: Patricia Cobian Gonzalez 4.1.2012 - 14.3.2012
Trvání členství: od 8.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN
Jméno: Petr Gazda 16.7.2008 - 7.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2008 do 19.4.2012
Adresa: Pražská 1430 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pražská 1430/34, PSČ 10100
Jméno: María Eva Castillo Sanz 2.12.2010 - 27.12.2012
Funkce: 1.místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2010
Ve funkci: od 4.11.2010
Adresa: Calle Diego de Léon 60 , Madrid Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
Jméno: Ing. Vladimír Dlouhý CSc. 13.7.2011 - 27.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2011 do 5.11.2012
Adresa: Boženy Hofmeisterové 1430 , 158 00 Praha 5 - Zbraslav Česká republika
Praha 5 - Zbraslav, Boženy Hofmeisterové 1430, PSČ 15800
Jméno: José María Álvarezpallete López 14.3.2012 - 27.12.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2011 do 5.11.2012
Ve funkci: od 8.11.2011 do 5.11.2012
Adresa: Španělské království
Madrid, Alcobendas, Calle del Camino Alto 16, 28109
Jméno: Maria Pilar López Álvarez 7.2.2008 - 15.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2007
Adresa: Madrid , C/Mozart 5 8 D Španělské království
Madrid, C/Mozart 5 8 D, 28008
Jméno: Javier Santiso Guimaras 7.6.2012 - 15.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2012 do 13.2.2013
Ve funkci: od 19.4.2012 do 13.2.2013
Adresa: Španělské království
Alcobendas, Soto de la Moraleja, c/Dalia 263, 28109
Jméno: Angel Vilá Boix 22.12.2010 - 11.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 6.5.2013
Adresa: c/Laguna Grande n° 2 , Madrid Španělské království
28034 Madrid, c/Laguna Grande n°.2
Jméno: Enrique Medina Malo 14.3.2012 - 11.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2011 do 6.5.2013
Adresa: C. Olimpo 46 , Madrid Španělské království
Madrid, C. Olimpo 46, 28043
Jméno: Patricia Cobian Gonzalez 14.3.2012 - 11.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2011 do 6.5.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN
Jméno: Ivan Varela Sanchez 11.6.2013 - 11.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
W42LL Londýn, Chisvick, Beverley Road 15
Jméno: Tomáš Firbach 16.7.2008 - 1.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2008 do 29.6.2013
Adresa: Jiráskova 172 , 251 64 Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Jiráskova 172, PSČ 25164
Jméno: Pavel Herštík 31.7.2009 - 1.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2008 do 29.6.2013
Adresa: Jeřabinova 293 , Praha 5 - Motol Česká republika
Praha 5 - Motol, Jeřabinova 293/1
Jméno: Dušan Stareček 22.10.2010 - 1.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2008 do 29.6.2013
Adresa: Františka Formana 235 , 700 30 Ostrava - Dubina Česká republika
Ostrava - Dubina, Františka Formana 235/27, PSČ 70030
Jméno: Lubomír Vinduška 22.10.2010 - 1.7.2013
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2008 do 29.6.2013
Ve funkci: od 23.7.2008 do 29.6.2013
Adresa: Edvarda Beneše 98 , 251 01 Říčany - Radošovice Česká republika
Říčany - Radošovice, Edvarda Beneše 98/11, PSČ 25101
Jméno: Lubomír Vinduška 1.7.2013 - 2.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2013 do 12.3.2014
Ve funkci: do 12.3.2014
Adresa: Edvarda Beneše 98 , 251 01 Říčany Česká republika
Edvarda Beneše 98/11, Radošovice, 251 01 Říčany
Jméno: María Eva Castillo Sanz 27.12.2012 - 11.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2010
Ve funkci: od 5.11.2012
Adresa: Calle Diego de Léon 60 , Madrid Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
Jméno: Jesús Pérez De Uriguen 27.12.2012 - 11.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2012
Ve funkci: od 5.11.2012
Adresa: C.la Salle 94 , Madrid Španělské království
Madrid, C.la Salle 94 PB B
Jméno: Maria Pilar López Álvarez 15.4.2013 - 11.2.2014
Funkce: 1. místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2012
Ve funkci: od 13.2.2013
Adresa: Španělské království
28190 Madrid, Alcobendas, C/Kerria 30
Jméno: Antonio Manuel Ledesma Santiago 15.4.2013 - 11.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2013
Adresa: C.Dorado Montero 102 , Salamanca Španělské království
28391 Salamanca, C.Dorado Montero 10 2 B
Jméno: Francisco De Borja De Nicolás Benito 21.5.2013 - 11.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013
Adresa: Španělské království
28224 Madrid, Pozuelo de Alarcón, C/Manzano 3, Portal B 2 D
Jméno: Ivan Varela Sanchez 11.6.2013 - 11.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
W42LL Londýn, Chiswick, Beverley Road 15
Jméno: Maria Pilar López Álvarez 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: 1. místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2012 do 28.1.2014
Ve funkci: od 13.2.2013 do 28.1.2014
Adresa: Španělské království
28190 Madrid, Alcobendas, C/Kerria 30
Jméno: María Eva Castillo Sanz 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2010 do 29.1.2014
Ve funkci: od 5.11.2012 do 29.1.2014
Adresa: Calle Diego de Léon 60 , Madrid Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
Jméno: Jesús Pérez De Uriguen 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2012 do 29.1.2014
Adresa: C.la Salle 94 , Madrid Španělské království
Madrid, C.la Salle 94 PB B
Jméno: Antonio Manuel Ledesma Santiago 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2013 do 28.1.2014
Adresa: C.Dorado Montero 102 , Salamanca Španělské království
28391 Salamanca, C.Dorado Montero 10 2 B
Jméno: Francisco De Borja De Nicolás Benito 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013 do 29.1.2014
Adresa: Španělské království
28224 Madrid, Pozuelo de Alarcón, C/Manzano 3, Portal B 2 D
Jméno: Ivan Varela Sanchez 13.2.2014 - 13.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2013 do 28.1.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
W42LL Londýn, Chiswick, Beverley Road 15
Jméno: Jiří Trupl 1.7.2013 - 26.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2013 do 12.3.2014
Adresa: 47 , 394 01 Rynárec Česká republika
č.p. 47, 394 01 Rynárec
Jméno: Antonín Botlík 1.7.2013 - 26.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2013 do 12.3.2014
Adresa: Husova 146 , 664 01 Bílovice nad Svitavou Česká republika
Husova 146, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Jméno: Lubomír Vinduška 2.8.2013 - 26.3.2014
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2013 do 12.3.2014
Ve funkci: od 19.7.2013 do 12.3.2014
Adresa: Edvarda Beneše 98 , 251 01 Říčany Česká republika
Edvarda Beneše 98/11, Radošovice, 251 01 Říčany
Jméno: Ing. Martin Štefunko Ph.D. 11.2.2014 - 26.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2014 do 12.3.2014
Ve funkci: od 29.1.2014 do 12.3.2014
Adresa: SNP 968 , Galanta Slovenská republika
92400 Galanta, SNP 968/43
Jméno: Vladimír Mlynář 11.2.2014 - 26.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2014 do 12.3.2014
Adresa: Jindrova 911 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Jméno: Ing. Ladislav Bartoníček 11.2.2014 - 26.3.2014
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2014 do 12.3.2014
Ve funkci: od 29.1.2014 do 12.3.2014
Adresa: Vězeňská 859 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Ing. Martin Štefunko Ph.D. 26.3.2014 - 17.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2014
Adresa: SNP 968 , Galanta Slovenská republika
92400 Galanta, SNP 968/43
Jméno: Ladislav Bartoníček 26.3.2014 - 17.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2014
Adresa: Vězeňská 859 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Vladimír Mlynář 26.3.2014 - 3.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2014
Adresa: Jindrova 911 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Jméno: Ing. Ladislav Bartoníček 17.4.2014 - 23.6.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2014 do 31.5.2015
Ve funkci: od 24.3.2014 do 31.5.2015
Adresa: Vězeňská 859 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Vladimír Mlynář 3.3.2015 - 23.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2014 do 31.5.2015
Ve funkci: do 31.5.2015
Adresa: Jindrova 911 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Jméno: Mgr. Ctirad Lolek 23.6.2015 - 13.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2015
Ve funkci: od 1.6.2015
Adresa: Olomoucká 394 , 789 83 Loštice Česká republika
Olomoucká 394/100, 789 83 Loštice
Jméno: Aleš Minx 23.6.2015 - 10.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2015 do 18.10.2016
Ve funkci: od 1.6.2015 do 18.10.2016
Adresa: Nad hradním vodojemem 1083 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Nad hradním vodojemem 1083/43, Střešovice, 162 00 Praha 6

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Svatoslav Novák 9.11.1995 - 2.9.1996
Adresa: Waitova 28 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Waitova 28
Jméno: James S Hubley 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Spojené státy americké
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871
Jméno: Kamber Urs 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Tannenweg 588 , Enggistein Švýcarská konfederace
3077 Enggistein, Tannenweg 588
Jméno: Ing. Svatoslav Novák 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Waitova 28 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Waitova 28
Jméno: Ing. Michal Čupa 9.11.1995 - 18.6.1999
Adresa: Pod Zemankou 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Zemankou 2
Jméno: Ing. Svatoslav Novák 11.2.1998 - 7.12.1999
Adresa: Jaroslava Kaštila 3637 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Jaroslava Kaštila 3637/17
Jméno: Kamber Urs 2.9.1996 - 15.5.2000
Adresa: Tannenweg 588 , Enggistein Švýcarská konfederace
3077 Enggistein, Tannenweg 588
Jméno: André Frans Bessel Kok 9.11.1995 - 18.6.2001
Adresa: Dřevná 381 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Dřevná 381
Jméno: James S Hubley 2.9.1996 - 18.6.2001
Adresa: Spojené státy americké
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871
Jméno: André Frans Bessel Kok 18.6.2001 - 18.7.2001
Adresa: Avenue Hamoir 17 , Brusel Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel
Jméno: RNDr. Přemysl Klíma CSc. 7.12.1999 - 28.1.2002
Adresa: Hněvkovského 1376 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
Jméno: Ing. Petr Slováček 28.12.1999 - 28.1.2002
Adresa: Bronzová 2020 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2020, PSČ 15500
Jméno: Kamber Urs 15.5.2000 - 28.1.2002
Adresa: Tannenweg 588 , Enggistein Švýcarská konfederace
3077 Enggistein, Tannenweg 588
Jméno: George Jiri Jankovic 18.6.2001 - 28.1.2002
Adresa: Spojené státy americké
70 Rosehill Ave., Toronto, Ontario
Jméno: André Frans Bessel Kok 18.7.2001 - 28.1.2002
Adresa: Avenue Hamoir 17 , Brusel Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Budník
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Kouřil
Člen statutárního orgánu: Jiří Hrabovský

Vlastníci firmy O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 102 200 000 Kč 100% 1.6.2015
zakladni 27 461 400 000 Kč 100% 15.11.2013 - 1.6.2015
zakladni 28 021 800 000 Kč 100% 14.11.2012 - 15.11.2013
zakladni 32 209 000 000 Kč - 9.9.1995 - 14.11.2012

Sbírka Listin O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2322/SL 211 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014/konsolidovaná,i v AJ Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 490
B 2322/SL 210 ostatní prohlášení o převodu části závodu Městský soud v Praze 8.12.2015 14.1.2016 26.1.2016 19
B 2322/SL 204 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 6.5.2015 1.6.2015 64
B 2322/SL 209 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 6.5.2015 1.6.2015 44
B 2322/SL 207 posudek znalce č. 336-2015 Městský soud v Praze 20.2.2015 6.5.2015 1.6.2015 37
B 2322/SL 208 notářský zápis [NZ 1701/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 28.4.2015 6.5.2015 1.6.2015 6 515
B 2322/SL 206 zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 6.5.2015 1.6.2015 28
B 2322/SL 195 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 12.2.2015 17.2.2015 44
B 2322/SL 193 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 239
B 2322/SL 194 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná, v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 246
B 2322/SL 192 ostatní přezkoumání zp.představenstva Městský soud v Praze 18.11.2014 22.12.2014 31.12.2014 28
B 2322/SL 191 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 18.11.2014 22.12.2014 31.12.2014 16
B 2322/SL 190 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 25.8.2014 239
B 2322/SL 189 ostatní výpis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.7.2014 3.7.2014 9.7.2014 1
B 2322/SL 187 notářský zápis NZ 307/2014 Městský soud v Praze 19.5.2014 23.5.2014 23.6.2014 26
B 2322/SL 188 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2014 23.5.2014 23.6.2014 43
B 2322/SL 185 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 111/2014 Městský soud v Praze 12.3.2014 14.3.2014 13.5.2014 68
B 2322/SL 186 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 14.3.2014 13.5.2014 43
B 2322/SL 184 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 19.3.2014 28.3.2014 28.4.2014 1
B 2322/SL 183 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 236
B 2322/SL 181 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 31.1.2014 5.2.2014 12.2.2014 1
B 2322/SL 182 ostatní usnesení DR/odstoupení předs. Městský soud v Praze 30.1.2014 5.2.2014 12.2.2014 2
B 2322/SL 179 ostatní usnesení DR / rezignace na funkci předs. Městský soud v Praze 20.12.2013 15.1.2014 23.1.2014 1
B 2322/SL 180 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.4.2013 15.1.2013 23.1.2014 46
B 2322/SL 178 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 27.6.2013 28.6.2013 2.7.2013 1
B 2322/SL 177 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2013 28.6.2013 2.7.2013 47
B 2322/SL 176 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.5.2013 24.5.2013 236
B 2322/SL 174 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 224/2013 Městský soud v Praze 22.4.2013 17.5.2013 24.5.2013 78
B 2322/SL 173 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 14.11.2012 18.1.2013 28.1.2013 50
B 2322/SL 172 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 226
B 2322/SL 171 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 209/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 1.10.2012 83
B 2322/SL 170 ostatní - výpis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 30.10.2012 3.9.2012 12.9.2012 1
B 2322/SL 168 notářský zápis NZ 210/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 19.4.2012 30.8.2012 17
B 2322/SL 169 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 23.7.2012 30.8.2012 2
B 2322/SL 166 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.8.2012 70
B 2322/SL 167 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 30.8.2012 28
B 2322/SL 165 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 209/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 15.6.2012 82
B 2322/SL 164 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.5.2012 22.5.2012 226
B 2322/SL 163 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.4.2012 6.5.2012 22.5.2012 49
B 2322/SL 162 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 209/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 14.5.2012 83
B 2322/SL 160 notářský zápis NZ 210/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 20.4.2012 20.4.2012 17
B 2322/SL 161 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 17.4.2012 20.4.2012 20.4.2012 4
B 2322/SL 159 notářský zápis NZ 544/2010 Městský soud v Praze 10.9.2010 6.2.2012 81
B 2322/SL 158 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 245
B 2322/SL 157 ostatní - výpis ze zápisu zased.DR Městský soud v Praze 8.11.2011 21.11.2011 7.12.2011 4
B 2322/SL 155 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010+konsolidovaná UZ Městský soud v Praze 31.12.2010 2.9.2011 2.9.2011 209
B 2322/SL 152 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2011 8.7.2011 10.8.2011 2
B 2322/SL 153 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.6.2011 8.7.2011 10.8.2011 2
B 2322/SL 148 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.12.2010 28.12.2010 20.1.2011 1
B 2322/SL 144 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.11.2010 4.12.2010 15.12.2010 2
B 2322/SL 143 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 233
B 2322/SL 138 ostatní - výpis - zápis představenstva Městský soud v Praze 20.1.2010 18.3.2010 20.4.2010 2
B 2322/SL 139 ostatní - výpis - zápis představenstva Městský soud v Praze 1.2.2010 18.3.2010 20.4.2010 2
B 2322/SL 137 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.2.2010 18.3.2010 20.4.2010 2
B 2322/SL 136 výroční zpráva dodatek r.2008 Městský soud v Praze 8.1.2010 11.1.2010 1
B 2322/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 248
B 2322/SL 131 ostatní -usnesení DR/odst.z.fun.předs. Městský soud v Praze 27.10.2009 7.12.2009 2
B 2322/SL 132 ostatní volba 1.místopředsedy předs. Městský soud v Praze 27.10.2009 7.12.2009 1
B 2322/SL 133 ostatní DR/funkce člena představenstva Městský soud v Praze 27.10.2009 7.12.2009 2
B 2322/SL 134 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2009 7.12.2009 2
B 2322/SL 129 ostatní -výp.ze záp.č.DR-123/08-2A Městský soud v Praze 24.7.2008 27.11.2008 2
B 2322/SL 130 ostatní -výp.ze záp.č.DR-123/08-2B Městský soud v Praze 24.7.2008 27.11.2008 2
B 2322/SL 126 ostatní - výpis ze zápis č.122/2008 DR Městský soud v Praze 21.4.2008 21.10.2008 2
B 2322/SL 127 ostatní -zápis z DRč.DR-122/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 21.10.2008 2
B 2322/SL 128 ostatní - protokol volební komise Městský soud v Praze 20.6.2008 21.10.2008 4
B 2322/SL 125 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 20.10.2008 92
B 2322/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 224
B 2322/SL 121 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 92
B 2322/SL 122 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 3
B 2322/SL 123 ostatní - zápis z DR č.121/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 2
B 2322/SL 124 ostatní - zápis z DR č.122/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 2
B 2322/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 218
B 2322/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 14.11.2006 255
B 2322/SL 97 usn. o nařízení výk.rozh. Městský soud v Praze 29.6.2006 21.7.2006 25.7.2006 1
B 2322/SL 93 ostatní -zápis č.DR-111/06 volba před. Městský soud v Praze 27.4.2006 21.6.2006 8
B 2322/SL 94 podpisové vzory čestné prohl. 4x Městský soud v Praze 27.4.2006 21.6.2006 8
B 2322/SL 95 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 250/2006 Městský soud v Praze 27.4.2006 21.6.2006 117
B 2322/SL 96 notářský zápis NZ 259/2006 Městský soud v Praze 3.5.2006 21.6.2006 18
B 2322/SL 92 ostatní náv.sml.o převzetí jmění - BEZ DATA Městský soud v Praze 14.3.2006 16.3.2006 6
B 2322/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.1.2006 18.1.2006 217
B 2322/SL 88 ostatní odstoupení člena představenstva Městský soud v Praze 22.9.2005 9.1.2006 2
B 2322/SL 89 ostatní výp.ze záp. DR 104/05-2x Městský soud v Praze 22.9.2005 9.1.2006 4
B 2322/SL 90 podpisové vzory čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 17.10.2005 9.1.2006 2
B 2322/SL 84 notářský zápis -NZ395/05 Městský soud v Praze 23.6.2005 2.11.2005 165
B 2322/SL 81 podpisové vzory čest.prohl. Městský soud v Praze 8.9.2005 10.10.2005 2
B 2322/SL 82 ostatní zased.DR+předst.-volba před. Městský soud v Praze 23.6.2005 10.10.2005 5
B 2322/SL 83 notářský zápis NZ 395/2005 Městský soud v Praze 23.6.2005 10.10.2005 166
B 2322/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2004 10.10.2005 46
B 2322/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 214
B 2322/SL 75 ostatní -opis usnesení představenstva Městský soud v Praze 15.12.2004 13.5.2005 1
B 2322/SL 76 ostatní - zasedání DR- rezig. předst. Městský soud v Praze 13.12.2004 13.5.2005 1
B 2322/SL 77 ostatní -odstoupení/ing.Klimuškin/ Městský soud v Praze 9.12.2004 13.5.2005 1
B 2322/SL 78 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.5.2005 1
B 2322/SL 73 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 10.11.2004 30.11.2004 7.2.2005 2
B 2322/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 18.10.2004 207
B 2322/SL 62 notářský zápis -NZ425/04 Městský soud v Praze 24.6.2004 23.9.2004 189
B 2322/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ426/04-změna Městský soud v Praze 24.6.2004 23.9.2004 52
B 2322/SL 66 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 23.9.2004 116
B 2322/SL 71 ostatní - záp.č.DR-90/04-volba předst. Městský soud v Praze 27.10.2004 30.11.2004 7.2.2004 3
B 2322/SL 58 ostatní - zased. předst. 112/2003 Městský soud v Praze 25.6.2003 11.12.2003 1
B 2322/SL 60 notářský zápis NZ 766/2003 Městský soud v Praze 23.10.2003 11.12.2003 85
B 2322/SL 55 ostatní -zápis č.72/03 DR-volba před. Městský soud v Praze 27.8.2003 3.11.2003 2
B 2322/SL 56 ostatní zápis č.73/03 DR /předst./ Městský soud v Praze 24.9.2003 3.11.2003 1
B 2322/SL 57 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.9.2003 3.11.2003 4
B 2322/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 6.10.2003 109
B 2322/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 420/2003 Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 132
B 2322/SL 52 ostatní zápis č. 108/2003 ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 7
B 2322/SL 53 ostatní  zápis z jedn. VH Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 48
B 2322/SL 51 ostatní, podpisové vzory zápis č. 109,68/2003 ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 8
B 2322/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 27.8.2003 152
B 2322/SL 49 notářský zápis NZ 419/2003 Městský soud v Praze 13.6.2003 27.8.2003 213
B 2322/SL 47 zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 27.8.2003 40
B 2322/SL 41 notářský zápis NZ878/02 Městský soud v Praze 20.12.2002 7.3.2003 66
B 2322/SL 42 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 20.1.2003 7.3.2003 8
B 2322/SL 43 ostatní výpis ze zápisu č.99/02 Městský soud v Praze 18.12.2002 7.3.2003 2
B 2322/SL 44 ostatní odstoupení 3x Městský soud v Praze 7.3.2003 6
B 2322/SL 45 ostatní zápis o jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 20.12.2002 7.3.2003 9
B 2322/SL 46 ostatní výpis ze zápisu č.100/03 Městský soud v Praze 29.1.2003 7.3.2003 1
B 2322/SL 37 notářský zápis NZ 413/2002 N 471/2003 Městský soud v Praze 14.6.2002 4.2.2003 239
B 2322/SL 38 notářský zápis NZ 414/2002 N 369/2002 Městský soud v Praze 14.6.2002 4.2.2003 54
B 2322/SL 31 ostatní -zápis z VH-přílohy Městský soud v Praze 14.6.2002 16.10.2002 108
B 2322/SL 34 ostatní -výpis ze zápisu č.94/02 Městský soud v Praze 26.6.2002 16.10.2002 4
B 2322/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2002 16.10.2002 38
B 2322/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.10.2002 42
B 2322/SL 30 ostatní -konsolidované fin.výkazy2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 18.9.2002 39
B 2322/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 18.9.2002 180
B 2322/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 konsol. Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 18.9.2002 94
B 2322/SL 36 ostatní -výpis ze zápisu č.88/02 Městský soud v Praze 16.1.2002 24.6.2002 2
B 2322/SL 25 ostatní výpis ze zápisu č.87/2001 Městský soud v Praze 19.12.2001 18.3.2002 2
B 2322/SL 26 ostatní -výpis ze zápisu č.86/2001 Městský soud v Praze 21.11.2001 21.2.2002 3
B 2322/SL 27 ostatní -rezignace/ing.Pilný/ Městský soud v Praze 7.11.2001 21.2.2002 1
B 2322/SL 22 ostatní -zased.předst. č. 84/2001 Městský soud v Praze 19.9.2001 5.2.2002 3
B 2322/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 297/2001 Městský soud v Praze 15.6.2001 5.2.2002 267
B 2322/SL 24 ostatní -výpis ze zápisu VH Městský soud v Praze 15.6.2001 5.2.2002 12
B 2322/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 6.12.2001 106
B 2322/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 4.12.2001 105
B 2322/SL 16 ovládací smlouva -4x Městský soud v Praze 21.3.2001 20.9.2001 40
B 2322/SL 19 notářský zápis NZ 298/2001 Městský soud v Praze 15.6.2001 20.9.2001 149
B 2322/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2001 20.9.2001 39
B 2322/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.1.2001 13.9.2001 2
B 2322/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 255/93 Městský soud v Praze 16.12.1993 3.8.1999 36
B 2322/SL 2 notářský zápis NZ 275/93 Městský soud v Praze 22.12.1993 3.8.1999 5
B 2322/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 422/97+VH Městský soud v Praze 20.6.1997 3.8.1999 98
B 2322/SL 4 notářský zápis NZ 743/98 Městský soud v Praze 9.12.1998 3.8.1999 30
B 2322/SL 5 stanovy společnosti r. 94 - 96 Městský soud v Praze 3.8.1999 105
B 2322/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní NZ 367/99-výpis ze zápisu z jednání řádné VH Městský soud v Praze 18.6.1999 3.8.1999 171
B 2322/SL 8 ostatní zápis z val.hromady Městský soud v Praze 19.6.1998 3.8.1999 8
B 2322/SL 9 ostatní zápis z mim.val.hromady Městský soud v Praze 9.12.1998 3.8.1999 438
B 2322/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.1998 3.8.1999 40
B 2322/SL 98 ostatní -výp.ze záp.č.DR-113/06 Městský soud v Praze 27.10.2006 0
B 2322/SL 99 ostatní -odstoupení z fun./F.Mayrhofer Městský soud v Praze 29.9.2006 0
B 2322/SL 61 ostatní -výpis ze zápisu č.DR-77/04 Městský soud v Praze 28.1.2004 1
B 2322/SL 68 ostatní zápis DR č.82/2004 Městský soud v Praze 28.4.2004 0
B 2322/SL 69 ostatní zápis z DR č.83/2004 Městský soud v Praze 20.5.2004 0
B 2322/SL 64 ostatní -výp.zápisu č.DR-82/04 Městský soud v Praze 28.4.2004 1
B 2322/SL 65 ostatní -výp.zápisu č.DR-86/04 Městský soud v Praze 29.6.2004 1
B 2322/SL 70 ostatní -návrh na zápis změn v OR Městský soud v Praze 30.11.2004 30.11.2004 0
B 2322/SL 72 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.11.2004 30.11.2004 0
B 2322/SL 74 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.11.2004 30.11.2004 0
B 2322/SL 85 podpisové vzory +prohlášení-2x Městský soud v Praze 29.9.2005 0
B 2322/SL 86 podpisové vzory +čest.prohlášení-5x Městský soud v Praze 22.9.2005 0
B 2322/SL 87 ostatní -výp.ze zápisu č.DR-102/05 Městský soud v Praze 23.6.2005 0
B 2322/SL 59 notářský zápis -NZ766/2003+přílohy Městský soud v Praze 23.10.2003 8

Hodnocení O2 Czech Republic a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu O2 Czech Republic a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...