KONSIT a.s. Praha IČO: 18630197

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KONSIT a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 18630197.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KONSIT a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o KONSIT a.s. IČO: 18630197

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30.5.1991
Spisová značka: B 752
IČO: 18630197
Obchodní firma: KONSIT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.5.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.5.1991
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 07.08.2019 bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti KONSIT a.s., identifikační číslo 186 30 197 se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6, odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti, a to společ nosti Půlkruhová 20 a.s., identifikační číslo 084 10 224, se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6. Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové společnosti přešla ze společnosti KONSIT a.s. na nástupnickou společnost Půlkruhová 20 a.s. vyčlen ěná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 30.05.2019. 12.8.2019
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 17.09.2017 bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti KONSIT a.s., identifikační číslo 18630197 se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6, odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti, a to sp olečnosti KONSIT Alfa Zličín a.s., identifikační číslo 06506321 se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6. Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové společnosti přešla ze společnosti KONSIT a.s. na nástupnickou společnost KONSIT Alfa Zličí n a.s. vyčleněná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 06.06.2017. 9.10.2017
Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. 1.1.2014
Mimořádná valná hromada konaná dne 12.prosince 2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. z částky 107.713.562,- Kč (slovy: sto sedm milionů sedm set třináct tisíc pět set třicet osm korun českých) na novou výši 107.717.000,- Kč (slovy: sto sedm milionů sedm set se dmnáct tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to: jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 980,20,- Kč (slovy: devět set osmdesát korun českých dvacet haléřů); jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 320,50,- Kč (slovy: třista dvacet korun českých padesát haléřů); jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 584,50,- Kč (slovy: pět set osmdsát čtyři korun českých padesát haléřů); jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jemnovité hodnotě 89,70,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých sedmdesát haléřů); jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 963,10,- (slovy: devět set šedesát tři korun českých deset haléřů); jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na maitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). c) určuje, že vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis akcií, budou akcie nabídnuty určitým zájemcům, a to: - shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 980,20,- Kč (slovy: devět set osmdesát korun českých dvacet haléřů) bude nabídnuta Ing. Romanu Vondráčkovi, nar. 1.července 1964, bytem Hřebeč, Polní 442, okres Kladno, PSČ 27345, - shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 320,50,- Kč (slovy: třista dvacet korun českých padesát haléřů) bude nabídnuta Ing. Luďku Voštovi, nar. 21.června 1965, bytem Praha 4, Nedvědovo nám. 1164/14, PSČ 14700, - shora uvedená akcie o jmenovité hodnotě 584,50,- Kč (slovy: pět set osmdsát čtyři korun českých padesát haléřů) bude nabídnuta Ing. Pavlu Exnerovi, nar. 14.8.1948, bytem Praha 8 - Bohnice, na Hranicích 810/12, PSČ 18100 - shora uvedená akcie  jemnovité hodnotě 89,70,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých sedmdesát haléřů) bude nabídnuta Jiřímu Horáčkovi, nar. 12.10.1945, bytem Slaný, Šultysova 558, PSČ 27401 - shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 963,10,- (slovy: devět set šedesát tři korun českých deset haléřů)bude nabídnuta Ing. Oldřichu Pasečnému, nar. 24.srpna 1960, bytem Praha 6, Kafkova 16, PSČ 16000 - shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) bude nabídnuta Ing. Viktoru Svobodovi, nar. 26.5.1964, bytem Praha 4, Cyprichova 710/8, PSČ 14900. d) rozhoduje , že akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů poté, kdy předem určeným zájemcům uvedeným pod písmenem c) bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznámením počátku běhu této lhůty bude uvedenému upisovateli zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat v části "Ostatní skutečnosti:" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud upisování bud e vázáno na podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli, který takto provede úpis akcií před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku, nebude zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání; e) určuje, že emisní kurs každé z kacií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. je roven její jmenovité hodnotě; f) určuje, že upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsané akcie ve lhůtě jednoho měsíce od úpisu akcie, a to na účet společnosti č. 2415162/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 4.1.2007 - 28.2.2007
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Vokovice 2000 a.s., IČ 654 11 013 se sídlem Praha 6, Půlkruhová ul. 20, čp.786, PSČ 165 05. 1.12.2003
Valná hromada konaná dne 28.6.2002 rozhodla o následujícím zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. se zvyšuje o částku 5,740.020,- Kč. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním - 234 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč každá, a - 234 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč každá. c) Upisování akcií s využitím přednostního práva: Přednostní právo upsat nové akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu je možno vykonat v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne následujícího po dni, v němž bude v Hospodářských novinách uveřejněno oznámení společnosti, že do obchodního rejstříku bylo zapsáno toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude akcionářům oznámen uveřejněním v Hospodářských novinách. Na jednu dosavadní akcii společnosti, která má ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč, lze v rámci využití přednostního práva upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti, která má ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu jmenovitou hodnotu 225.000,- Kč, lze v rámci využití přednostního práva upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč. S využitím přednostního práva lze tak upsat všech 234 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč každá, a všech 234 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč každá. d) Akcie, které nebudou upsány akcionáři s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům, a to zaměstnancům společnosti - konkrétně: 1. Ing. Romanu Vondráčkovi, r.č. 640701/0071, bude nabídnuto upsat část ve výši 75/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva, a část ve výši 76/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva; 2. Ing. Luďku Voštovi, r.č. 650621/0403, bude nabídnuto upsat část ve výši 20/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva, a část ve výši 21/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva; 3. Ing. Pavlu Exnerovi, r.č. 480814/006, bude nabídnuto upsat část ve výši 31/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva, a část ve výši 31/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva; 4. Jiřímu Horáčkovi, r.č. 451012/042, bude nabídnuto upsat část ve výši 19/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva, a část ve výši 17/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva; 5. Ing. Oldčřichu Pasečnému, r.č. 600824/0160, bude nabídnuto upsat část ve výši 37/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva, a část ve výši 38/234 z nových akcií o jmenovitého hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva; 6. Ing. Radku Vyštejnovi, r.č. 691003/2668, bude nabídnuto upsat část ve výši 52/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva, a část ve výši 51/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva; Počet akcií, který bude jednotlivým uvedeným osobám nabídnut k úpisu, bude po zjištění počtu akcií, které nebyly upsány s využitím přednostího práva, stanoven v pořadí, jak jsou tyto osoby uvedeny. Pokud po upisování akcií při využití přednostího práva zbude na úpis bez využití přednostního práva takový počet akcií, že části z tohoto počtu akcií jednotlivých jmenovitých hodnot uvedené u jednotlivých osob nebudou odpovídat celým akciím, bude osobě, u níž se tato skutečnost shora uvedeným postupem zjistí, nabídnut úpis akcií stanovený zaokrouhlením příslušné části upisovatelných akcií na celou akcii nahoru, pokud to počet zbývajících upisovatelných akcií dovolí. e) Upisování akcií bez využití přednostního práva: Upsat nové akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostího práva, mohou osoby uvedené v odst. d) v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne následujícího po dni, v němž bude v Hospodářských novinách uveřejněno oznámení spolenosti, že ve lhůtě pro upsání akcií s využitím přednostního práva nebyly upsány všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude oznámen uveřejněním v Hospodářských novinách. f) Emisní kurz akcie je roven její jmenovité hodnotě, a to jak pro případ úpisu s využitím přednostního práva tak pro případ úpisu na základě nabídky. g) Upisovatel, který upsal akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu, je povinen celý jejich emisní kurz nebo celou jeho část, kterou je povinen podle odst. h) splatit upisovatel, splatit ve lhůtě třiceti dnů od úpisu, a to na zvláštní účet společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. vedený u Československé obchodní banky a.s., č.ú. 17064203/0300. h) U akcií, které na základě nabídky společnosti upíše zaměstnanec společnostiKONSTRUKTIVA KONSIT a.s. uvedený v odst. d) nepodléhá splacení část ve výši 56 % emisního kurzu, tedy část ve výši 2.497,60 Kč u akcie s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem ve výši 4.460,- Kč a část ve výši 11.239,20 Kč u akcie s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem ve výši 20.070,- Kč; část emisního kurzu takto upsaných akcií, která nepodlého splacení upisovatelem, bude uhrazena z vlastních zdrojů společnosti - z prostředků vedených v účetnictví společnosti jako nerozdělený zisk z minulých let. 29.7.2002 - 13.11.2002
Usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění v souladu s ust. § 202 a násl. obch. zák. s tím, že základní jmění společnosti bude navýšeno z 5,001.750,- Kč o částku 34,310.250,- Kč na celkovou částku 39,312.000,- Kč, s tím že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a tato částka bude konečná. Vlastní zvýšení základního jmění bude provedeno takto: a) z vlastního jmění společnosti o částku 2,018.250,- Kč formou emise nových akcií znějících na majitele v počtu 234 kusů o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč/kus vydané v listinné podobě s emisním ážiem rovným jmenovité hodnotě akcie. Na navýšení základního jmění tímto způsobem se podílejí všichni akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich dosud držených akcií. Výměna akcií se provede tak, že držitel původní akcie o jmenovité hodnotě 47.750,- Kč vydané v listinné podobě znějící na jméno obdrží za jeden kus dva kusy nové emise. Představenstvo vyzve, v souladu s ust. § 209 odst. 1 obch. zák. akcionáře, aby předložili své akcie k výměně. b) upsáním nových akcií na majitele v počtu 234 kusů ve jmenovité hodnotě 138.000,- Kč/kus splácených pouze nepeněžitým vkladem s tím, že tyto akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci obch. spol. Vokovice 2000, s.r.o., IČ 65411013. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost oceněná a doložená posudky dvou na sobě nezávislých znalců, přičemž částka, na níž se nepeněžitý vklad takto oceňuje činí 53,312.410,- Kč resp. 53,414.020,- Kč. Částka, která se započítává jako hodnota nepeněžitého vkladu za účelem navýšení základního jmění činí 53,131.702,60,- Kč. Tato částka se snižuje o pohledávku ve výši 20,839.702,60,- Kč vůči shora uvedenému předem vybranému zájemci a upisovateli, tzn. že základní jmění společnosti bude touto formou navýšeno o částku 32,292.000,- Kč. Tato hodnota odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem. Upisování akcií bude provedeno ve lhůtě 14ti dnů v sídle společnosti od zápisu usnesení toto valné hromady v rejstříku. Při splácení tohoto nepeněžitého vkladu musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. před zápisem zvýšení základního jmění do obch. rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti bude vklad splacen. c) zvýšení základního jmění bude provedeno jednak z vlastních zdrojů společnosti s následnou výměnou stávajících akcií na jméno v počtu 117 kusů o jmenovité hodnotě 42.750,- Kč/kus za akcie na majitele v počtu 234 kusů o jmenovité hodnotě 30.000,- K č/kus vydané v listinné podobě a jednak upsáním akcií v listinné podobě znějících na majitele předem vybranému zájemci v počtu 234 kusů o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč/kus. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 15.12.1997 - 20.7.1998
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založe- na podle zakladatelského plánu a.s. Konstruktiva a na základně povolení zakladatele ze dne 25.4.1991. Základní jmění společnosti činí l,000.000,- Kč a je vydáno 100 ks akcií znějících na jméno s nominální hodnotou lO.000,- Kč. 11.2.1993 - 29.7.2002
Akciová společnost byla založena podle zakladatelského plánu a.s. Konstruktiva a na základě povolení zakladatele ze dne 25.43.1991 30.5.1991 - 11.2.1993
Zakladatel složil celý základní kapitál ve výši 100.000,- Kčs . 30.5.1991 - 11.2.1993
Zakladatel jmenoval orgány společnosti a vypracoval její stanovy. 30.5.1991 - 11.2.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 18630197
Obchodní firma: KONSIT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 18630197
Firma: KONSIT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1991

Kontakty na KONSIT a.s. IČO: 18630197

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Půlkruhová 786/20 , Praha 160 00 13.3.2015
Sídlo: Půlkruhová 786/20 , Praha 160 00 21.5.2002 - 13.3.2015
Sídlo: Půlkruhová 786/20 , Praha 160 00 15.12.1997 - 21.5.2002
Sídlo: Půlkruhová ul. , 160 00 Praha 6-Vokovice Česká republika
30.5.1991 - 15.12.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Půlkruhová 786/20, Praha 160 00

Obory činností KONSIT a.s. IČO: 18630197

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.12.2010
Projektová činnost ve výstavbě 22.2.2010
Truhlářství, podlahářství 22.2.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.2.2010
Výkon zeměměřických činností 4.7.2005
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.5.2002
2. Provádění inženýrských staveb /včetně technické vybave- nosti sídlištních celků/ 11.2.1993 - 21.5.2002
3. Provádění dopravních staveb 11.2.1993 - 21.5.2002
4. Provádění průmyslových staveb 11.2.1993 - 21.5.2002
5. Provádění bytových a občanských staveb 11.2.1993 - 21.5.2002
l. Projektová činnost v investiční výstavbě 11.2.1993 - 22.2.2010
6. Automatizované zpracování dat 11.2.1993 - 22.2.2010
7. Pronájem strojního vybavení 11.2.1993 - 22.2.2010
8. Inženýrská činnost v oblasti investiční 11.2.1993 - 22.2.2010
9. Provozování ubytovny 11.2.1993 - 22.2.2010
l0. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.2.1993 - 22.2.2010
ll. Výroba cementového zboží a umělého kamene 11.2.1993 - 22.2.2010
- 12. Truhlářství 11.2.1993 - 22.2.2010
a) dodává stavební práce, výkony, dodávky stavebních objektů průmyslového, pozemního a inženýrského stavitelství a je podmiňující investice b) vyrábí stavební hmoty, konstrukce a dílce, výrobky přidružené stavební výroby, polotovary pro stavby, podružné a doplňkové ocelové konstrukce, drcené kamenivo, těží písek a štěrkopísek, tlakové nádoby. 30.5.1991 - 11.2.1993
c) montuje ocelové a silikátové konstrukce, provádí výuku pracovníků včetně přípravy mládeže na povolání, provádí vývoz stavebních a inženýrských prací, opravy motorových vozidel, mechanismů a stavebních strojů, geodetické a kartografické práce potřebné pro výstavbu, vývoj a výzkum, provoz tiskárny, obchodní činnost a poskytování technicko- ekonomických poradenských služeb, zahraničně obchodní činnost v mezích předmětu podnikání, vykonává inženýrskou činnost ve výstavbě 30.5.1991 - 11.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Půlkruhová 786/20 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1001272277
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.5.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: Na Vysokém 272 03 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1001272269
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 16.9.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.1992

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Vysokém 272 03 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1001272269
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.1992

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.3.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Půlkruhová 786/20 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1001272277
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2005

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Půlkruhová 786/20 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1001272277
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2010

Živnost č. 7 PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB (VČETNĚ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI SÍDLIŠTNÍCH CELKŮ)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 12.2.1997

Živnost č. 8 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 PROVÁDĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 12.2.1997

Živnost č. 10 PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 12.2.1997

Živnost č. 11 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem strojního vybavení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování ubytovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Inženýrská činnost v oblasti inv. výstavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti

Vedení firmy KONSIT a.s. IČO: 18630197

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva. 8.6.2016
Společnost zastupuje předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva. 23.12.2013 - 8.6.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva. 29.3.2013 - 23.12.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. 9.9.2011 - 29.3.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. 4.7.2005 - 9.9.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Pokud tyto osoby činí jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 17.6.2002 - 4.7.2005
Za společnost jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. 21.5.2002 - 17.6.2002
Za společnost jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. 15.12.1997 - 21.5.2002
Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statu- tárním orgánem. Podpisování se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo v rozsahu svého zmocnění ředitel společnosti 30.5.1991 - 15.12.1997
Jméno: Ing. Jaromír Podborský 8.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.6.2016
Adresa: Slovenská 1523/33, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jan Vraný 30.5.1991 - 30.5.1991
Funkce: ředitel
Adresa: Hurbanova 1305/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Vraný 30.5.1991 - 11.2.1993
Funkce: předseda
Adresa: Hurbanova 1305/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Novák 30.5.1991 - 11.2.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Havanská 2087, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Dušan Očka 30.5.1991 - 11.2.1993
Funkce: člen předst.
Adresa: Bítovská 1211/8, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Franěk 30.5.1991 - 11.2.1993
Funkce: člen předst.
Adresa: Nad pískovnou 1690/58, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Ludmila Kanclířová 30.5.1991 - 11.2.1993
Funkce: člen předst.
Adresa: Notečská 564/10, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jan Vraný 30.5.1991 - 15.12.1997
Funkce: ředitel
Adresa: Hurbanova 1305/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Herman 11.2.1993 - 15.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rokycanova 652/30, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Novák 11.2.1993 - 15.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havanská 2087, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Vladimír Velenský 11.2.1993 - 15.12.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jasná II 1339/3, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jan Vraný 11.2.1993 - 15.12.1997
Funkce: místopoředseda představenstva
Adresa: Hurbanova 1305/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Milan Suchý 11.2.1993 - 15.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Novák 15.12.1997 - 20.4.2000
Funkce: místopoředseda představenstva
Adresa: Havanská 2087, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Jan Vraný 15.12.1997 - 2.10.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hurbanova 1305/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Roman Vondráček 20.4.2000 - 2.10.2000
Funkce: člen představenstav
Adresa: Polní 442, Hřebeč 273 45
Jméno: Jiří Horáček 15.12.1997 - 17.6.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.5.2002
Ve funkci: od 28.5.1997 do 17.5.2002
Adresa: Šultysova 558/19, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Jan Vraný 2.10.2000 - 17.6.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 17.5.2002
Ve funkci: od 28.5.1997 do 17.5.2002
Adresa: V Zápolí 438, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Roman Vondráček 2.10.2000 - 17.6.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 17.5.2002
Ve funkci: od 1.6.2000 do 17.5.2002
Adresa: Polní 442, Hřebeč 273 45
Jméno: Ing. Pavel Exner 6.11.2000 - 17.6.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.5.2002
Ve funkci: od 1.6.2000 do 17.5.2002
Adresa: Na hranicích 810/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jan Vraný 17.6.2002 - 29.7.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002
Ve funkci: od 15.5.2002
Adresa: V Zápolí 438, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Roman Vondráček 17.6.2002 - 4.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002
Ve funkci: od 15.5.2002 do 31.12.2006
Adresa: Polní 442, Hřebeč 273 45
Jméno: Ing. Jan Vraný 29.7.2002 - 4.1.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002
Ve funkci: od 15.5.2002 do 31.12.2006
Adresa: V Zápolí 438, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Roman Vondráček 4.1.2007 - 12.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002
Ve funkci: od 1.1.2007
Adresa: Polní 442, Hřebeč 273 45
Jméno: Jiří Horáček 17.6.2002 - 1.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 26.6.2007
Adresa: Šultysova 558/19, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Pavel Exner 17.6.2002 - 1.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 26.6.2007
Adresa: Na hranicích 810/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jan Vraný 4.1.2007 - 1.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 26.6.2007
Adresa: V Zápolí 438, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Roman Vondráček 12.3.2007 - 1.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 26.6.2007
Ve funkci: od 1.1.2007 do 26.6.2007
Adresa: Evropská 530/26, Praha 160 00
Jméno: Ing. Oldřich Pasecký 1.8.2007 - 1.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007
Adresa: Kafkova 605/16, Praha 160 00
Jméno: Ing. Roman Vondráček 1.8.2007 - 22.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007
Ve funkci: od 26.6.2007
Adresa: Evropská 530/26, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaromír Podborský 4.1.2007 - 23.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2006 do 27.4.2011
Ve funkci: od 1.1.2007 do 27.4.2011
Adresa: Slovenská 1523/33, Praha 101 00
Jméno: Jiří Horáček 1.8.2007 - 23.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 27.4.2011
Adresa: Šultysova 558/19, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Jan Vraný 1.8.2007 - 15.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 15.5.2012
Adresa: V Zápolí 438, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Pavel Exner 1.8.2007 - 15.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 15.5.2012
Adresa: Na hranicích 810/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Oldřich Pasečný 1.8.2007 - 15.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 15.5.2012
Adresa: Kafkova 605/16, Praha 160 00
Jméno: Ing. Roman Vondráček 22.2.2010 - 15.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 15.5.2012
Ve funkci: od 26.6.2007 do 15.5.2012
Adresa: Dejvická 306/9, Praha 160 00
Jméno: Jan Vraný 15.10.2012 - 29.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2012 do 15.3.2013
Adresa: V Zápolí 438, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Roman Vondráček 15.10.2012 - 29.3.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2012 do 15.3.2013
Ve funkci: od 15.5.2012 do 15.3.2013
Adresa: Dejvická 306/9, Praha 160 00
Jméno: Pavel Exner 15.10.2012 - 29.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2012 do 15.3.2013
Adresa: Na hranicích 810/12, Praha 181 00
Jméno: Miroslav Velechovský 29.3.2013 - 29.3.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2013
Ve funkci: od 15.3.2013
Adresa: Jižní 2236, Nymburk 288 02
Jméno: Jiří Urban 29.3.2013 - 29.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2013
Adresa: Opletalova 512, Hřebeč 273 45
Jméno: Pavel Polcar 29.3.2013 - 29.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2013
Adresa: Zárubova 487/12, Praha 142 00
Jméno: Ing. Oldřich Pasečný 15.10.2012 - 23.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2012 do 31.12.2013
Adresa: Kafkova 605/16, Praha 160 00
Jméno: Miroslav Velechovský 29.3.2013 - 8.6.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2013 do 8.6.2016
Ve funkci: od 15.3.2013 do 8.6.2016
Adresa: Jižní 2236, Nymburk 288 02
Jméno: Jiří Urban 29.3.2013 - 8.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2013 do 8.6.2016
Adresa: Opletalova 512, Hřebeč 273 45
Jméno: Pavel Polcar 29.3.2013 - 8.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2013 do 8.6.2016
Adresa: Zárubova 487/12, Praha 142 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Luděk Vošta 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2016
Adresa: Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 147 00
Jméno: Ing. Petr Bořkovec 11.2.1993 - 11.2.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 28. října 1207, Kladno 273 09
Jméno: Ing. Miroslav Gabriel 11.2.1993 - 15.9.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Viklefova 1811/16, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Bořkovec 11.2.1993 - 15.12.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 28. října 1207, Kladno 273 09
Jméno: Ing. Karel Ludvík 11.2.1993 - 15.12.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Sarajevská 1690/25, Praha 120 00
Jméno: Ing. Dušan Očka 15.9.1995 - 15.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Nosticova 469/6, Praha 118 00
Jméno: Petr Přibil 15.12.1997 - 2.10.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Štěpánkova 1064/38, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Bořkovec 15.12.1997 - 6.11.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 28. října 1207, Kladno 273 09
Jméno: Ing. Romana Pecková 15.12.1997 - 21.5.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 2.10.2001
Adresa: K Horoměřicům 1118/39, Praha 165 00
Jméno: Ing. Luděk Vošta 6.11.2000 - 21.5.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 2.10.2001
Adresa: K Vystrkovu 1883/14, Praha 143 00
Jméno: Petr Přibil 2.10.2000 - 29.7.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 25.5.1997 do 28.6.2002
Adresa: Štěpánkova 1064/38, Praha 150 00
Jméno: Ing. Radek Vyštejn 21.5.2002 - 4.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 2.10.2001 do 14.6.2005
Adresa: V Úvoze 1882, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Luděk Vošta 21.5.2002 - 4.1.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 1.6.2005
Ve funkci: od 1.6.2000 do 1.6.2005
Adresa: K Vystrkovu 1883/14, Praha 143 00
Jméno: Ing. Oldřich Pasečný 29.7.2002 - 1.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.6.2007
Ve funkci: od 28.6.2002
Adresa: Kafkova 605/16, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Urban 10.7.2006 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2006
Adresa: 48, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Ing. Luděk Vošta 4.1.2007 - 15.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2006 do 11.12.2011
Ve funkci: od 12.12.2006 do 11.12.2011
Adresa: Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 147 00
Jméno: Ing. Miroslav Velechovský 1.8.2007 - 15.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 15.5.2012
Adresa: Jižní 2236, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Jiří Urban 11.4.2011 - 15.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2006 do 13.9.2011
Adresa: Opletalova 512, Hřebeč 273 45
Jméno: Ing. Miroslav Velechovský 15.10.2012 - 29.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2012 do 15.3.2013
Adresa: Jižní 2236, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Jiří Urban 15.10.2012 - 29.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2012 do 15.3.2013
Adresa: Opletalova 512, Hřebeč 273 45
Jméno: Viktor Svoboda 29.3.2013 - 29.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2013
Adresa: Cyprichova 710/8, Praha 149 00
Jméno: Viktor Svoboda 29.10.2015 - 8.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2013
Adresa: Cyprichova 710/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Luděk Vošta 15.10.2012 - 8.6.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2011 do 8.6.2016
Ve funkci: od 11.12.2011 do 8.6.2016
Adresa: Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 147 00
Jméno: Oldřich Pasečný 23.12.2013 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 8.6.2016
Adresa: Kafkova 605/16, Praha 160 00
Jméno: Viktor Svoboda 8.1.2016 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2013 do 8.6.2016
Adresa: Papírníkova 1007/4, Praha 142 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jaromír Podborský

Vlastníci firmy KONSIT a.s. IČO: 18630197

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 107 717 000 Kč 100% 28.2.2007
zakladni 107 714 000 Kč 100% 1.12.2003 - 28.2.2007
zakladni 80 213 600 Kč 100% 18.8.2003 - 1.12.2003
zakladni 72 921 400 Kč 100% 13.11.2002 - 18.8.2003
zakladni 67 181 400 Kč 100% 29.7.2002 - 13.11.2002
zakladni 64 350 000 Kč 100% 6.11.2000 - 29.7.2002
zakladni 51 480 000 Kč 100% 20.4.2000 - 6.11.2000
zakladni 39 312 000 Kč 100% 20.7.1998 - 20.4.2000
zakladni 5 001 750 Kč - 29.3.1996 - 20.7.1998
zakladni 1 170 000 Kč - 15.9.1995 - 29.3.1996
zakladni 1 000 000 Kč - 11.2.1993 - 15.9.1995
zakladni 100 000 Kč - 30.5.1991 - 11.2.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 107 717 4.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 107 717 29.9.2010 - 4.9.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 107 717 19.3.2007 - 29.9.2010
Kmenové akcie na majitele 68 542 000 Kč 1 12.3.2007 - 19.3.2007
Kmenové akcie na majitele 13 237 000 Kč 1 12.3.2007 - 19.3.2007
Kmenové akcie na majitele 13 512 000 Kč 1 12.3.2007 - 19.3.2007
Kmenové akcie na majitele 6 848 000 Kč 1 12.3.2007 - 19.3.2007
Kmenové akcie na majitele 1 238 000 Kč 1 12.3.2007 - 19.3.2007
Kmenové akcie na majitele 4 340 000 Kč 1 12.3.2007 - 19.3.2007
Kmenové akcie na majitele 980 Kč 1 28.2.2007 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 321 Kč 1 28.2.2007 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 585 Kč 1 28.2.2007 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 90 Kč 1 28.2.2007 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 963 Kč 1 28.2.2007 - 12.3.2007
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 1 28.2.2007 - 12.3.2007
Akcie na majitele 287 Kč 46 800 1.12.2003 - 12.3.2007
Akcie na majitele 1 292 Kč 46 800 1.12.2003 - 12.3.2007
Akcie na majitele 137 500 Kč 200 1.12.2003 - 12.3.2007
Akcie na majitele 57 420 Kč 234 18.8.2003 - 1.12.2003
Akcie na majitele 258 390 Kč 234 18.8.2003 - 1.12.2003
Akcie na majitele 4 906 Kč 234 18.8.2003 - 12.3.2007
Akcie na majitele 22 077 Kč 234 18.8.2003 - 12.3.2007
Akcie na majitele 4 460 Kč 234 13.11.2002 - 18.8.2003
Akcie na majitele 20 070 Kč 234 13.11.2002 - 18.8.2003
Akcie na majitele 52 200 Kč 234 29.7.2002 - 18.8.2003
Akcie na majitele 234 900 Kč 234 29.7.2002 - 18.8.2003
Akcie na majitele 50 000 Kč 234 6.11.2000 - 29.7.2002
Akcie na majitele 225 000 Kč 234 6.11.2000 - 29.7.2002
Akcie na majitele 40 000 Kč 234 20.4.2000 - 6.11.2000
Akcie na majitele 180 000 Kč 234 20.4.2000 - 6.11.2000
Akcie na majitele 30 000 Kč 234 20.7.1998 - 20.4.2000
Akcie na majitele 138 000 Kč 234 20.7.1998 - 20.4.2000
Akcie na jméno 42 750 Kč 117 29.3.1996 - 20.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 117 15.9.1995 - 29.3.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 11.2.1993 - 15.9.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 30.5.1991 - 11.2.1993

Sbírka Listin KONSIT a.s. IČO: 18630197

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 752/SL 93 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.12.2015 11.12.2015 24
B 752/SL 92 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 15.10.2015 19.10.2015 3
B 752/SL 91 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.10.2015 15.10.2015 32
B 752/SL 90 notářský zápis [NZ 693/2013], stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2013 16.3.2015 16.3.2015 23
B 752/SL 88 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 25.7.2014 34
B 752/SL 87 zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 25.7.2014 6
B 752/SL 86 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 25.7.2014 4
B 752/SL 85 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 24.7.2014 34
B 752/SL 84 notářský zápis NZ 252/2013 Městský soud v Praze 23.4.2013 30.4.2013 30.10.2013 5
B 752/SL 83 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 27.5.2013 3.6.2013 10
B 752/SL 82 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.5.2013 3.6.2013 32
B 752/SL 81 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 23.4.2013 7.5.2013 13.5.2013 11
B 752/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2011 26.11.2012 26.11.2012 11
B 752/SL 79 notářský zápis NZ 411/2011 Městský soud v Praze 14.6.2011 26.11.2012 26.11.2012 12
B 752/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.11.2012 26.11.2012 41
B 752/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.12.2011 19.12.2011 31
B 752/SL 76 výroční zpráva, zpráva o vztazích -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.12.2011 19.12.2011 9
B 752/SL 75 notářský zápis NZ 411/2011 Městský soud v Praze 14.6.2011 15.12.2011 19.12.2011 6
B 752/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2011 15.12.2011 19.12.2011 11
B 752/SL 73 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.2010 9.5.2011 13.5.2011 10
B 752/SL 72 notářský zápis NZ 599/2010 Městský soud v Praze 14.9.2010 15.10.2010 14
B 752/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 10.5.2010 18.8.2010 23.8.2010 30
B 752/SL 70 výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 31.3.2010 18.8.2010 23.8.2010 11
B 752/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 8.8.2009 40
B 752/SL 68 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2008 24.7.2008 25.7.2008 10
B 752/SL 67 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 26
B 752/SL 66 účetní závěrka r.2007-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 2
B 752/SL 65 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 4
B 752/SL 64 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 15
B 752/SL 63 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 4
B 752/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 1
B 752/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 1
B 752/SL 60 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 1
B 752/SL 59 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 1
B 752/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 1
B 752/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 1
B 752/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 10
B 752/SL 55 ostatní příloha k UZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 9.8.2007 22
B 752/SL 54 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 9.8.2007 2
B 752/SL 53 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 9.8.2007 4
B 752/SL 52 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 9.8.2007 3
B 752/SL 51 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 9.8.2007 10
B 752/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 11
B 752/SL 49 notářský zápis NZ 391/2007 Městský soud v Praze 26.6.2007 27.7.2007 9.8.2007 16
B 752/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2007 7.3.2007 7.3.2007 0
B 752/SL 47 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 12.12.2006 18.1.2007 0
B 752/SL 46 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 12.12.2006 18.1.2007 0
B 752/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2006 18.1.2007 0
B 752/SL 44 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.12.2006 18.1.2007 0
B 752/SL 42 notářský zápis -NZ726/06 Městský soud v Praze 12.12.2006 18.1.2007 0
B 752/SL 41 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 13.6.2006 10.7.2006 11
B 752/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 10.7.2006 40
B 752/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 21.7.2005 42
B 752/SL 37 notářský zápis -NZ29/2005 Městský soud v Praze 14.6.2005 21.7.2005 0
B 752/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 1.4.03-31.12.03+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 25.8.2004 17.9.2004 49
B 752/SL 34 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 18.8.2004 30.8.2004 0
B 752/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích -1.4.03-31.12.03 Městský soud v Praze 31.12.2003 18.8.2004 30.8.2004 24
B 752/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.03 s.VOKOVICE Městský soud v Praze 31.3.2003 6.11.2003 4.12.2003 18
B 752/SL 30 účetní závěrka k 1.4.2003 /zahaj rozv./+aud. Městský soud v Praze 1.1.2003 6.11.2003 4.12.2003 10
B 752/SL 29 notářský zápis NZ 123/03 sml. o fúzi Městský soud v Praze 29.9.2003 6.11.2003 4.12.2003 0
B 752/SL 28 notářský zápis NZ122/03,sml. o fúzi Městský soud v Praze 29.9.2003 6.11.2003 4.12.2003 0
B 752/SL 27 notářský zápis NZ 121/2003,sml. o fúzi Městský soud v Praze 29.9.2003 6.11.2003 4.12.2003 0
B 752/SL 26 ostatní - zápis z mim.VH Městský soud v Praze 29.9.2003 6.11.2003 4.12.2003 0
B 752/SL 25 ostatní prohláš.čl.předst. p.Vraného Městský soud v Praze 15.10.2003 6.11.2003 4.12.2003 0
B 752/SL 24 posudek znalce č. 1077-02-03 Městský soud v Praze 29.7.2003 6.11.2003 4.12.2003 0
B 752/SL 23 ostatní - návrh sml. o fúzi Městský soud v Praze 26.8.2003 15.9.2003 0
B 752/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 5.9.2003 0
B 752/SL 21 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.2003 5.9.2003 0
B 752/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.7.2003 5.9.2003 0
B 752/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2002 28.11.2002 0
B 752/SL 18 ostatní -zápis z V.H Městský soud v Praze 28.6.2002 28.11.2002 0
B 752/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2001 Městský soud v Praze 31.3.2001 28.11.2002 0
B 752/SL 16 ostatní zápis z mimořádné VH+usnesení Městský soud v Praze 2.10.2001 28.11.2002 0
B 752/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ443/2001 Městský soud v Praze 2.10.2001 28.11.2002 0
B 752/SL 9 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.5.2002 26.11.2002 0
B 752/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2002 26.11.2002 0
B 752/SL 11 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 17.5.2002 26.11.2002 0
B 752/SL 10 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 17.5.2002 26.11.2002 0
B 752/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 8.2.2002 19.3.2002 0
B 752/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 15.11.2000 0
B 752/SL 6 notářský zápis NZ 254/2000 Městský soud v Praze 1.6.2000 15.11.2000 0
B 752/SL 4 zpráva auditora r. 1996 - dodatek Městský soud v Praze 31.12.1996 15.11.2000 0
B 752/SL 3 notářský zápis NZ 242/99 Městský soud v Praze 16.6.1999 26.4.2000 0
B 752/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 16.2.1998 0
B 752/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 220/97 Městský soud v Praze 28.5.1997 16.2.1998 0
B 752/SL 43 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 12.12.2006 0
B 752/SL 40 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 19.6.2006 0
B 752/SL 36 ostatní -odstoupení/ing.Vyštejn/ Městský soud v Praze 10.6.2005 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KONSIT a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KONSIT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.