Hlavní navigace

ZZN Polabí, a.s. Kolín IČO: 45148210

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZZN Polabí, a.s., která sídlí v obci Kolín a bylo jí přiděleno IČO 45148210.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Zemědělské zásobování a nákup v Nymburce a.s. se sídlem v obci Kolín byla založena v roce 1992. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Distribuce pohonných hmot , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Opravy silničních vozidel , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o ZZN Polabí, a.s. IČO: 45148210

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5. 5. 1992
Spisová značka: B 1547
IČO: 45148210
Obchodní firma: ZZN Polabí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.5.1992
Datum vzniku: 5.5.1992
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 25.5.2022, došlo k odštěpení části jmění společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem na adrese K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210, jako společnosti rozdělované, a k přechodu této části jmění na nástupnickou společnost Lovochemie, a.s., se sídlem na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO 49100262. 1.7.2022
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 6.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 6.3.2014 - 8.3.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 6.3.2014 - 8.3.2018
Došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti OD Chotětov, a.s., se sídlem Průmyslová 218, 294 28 Chotětov, IČO 47048735. 1.1.2014
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleného dne 21. června 2013, došlo u společnosti ZZN Polabí, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na společnosti AGF Energy, a .s., IČO 29137357, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, a AGF Logistics, s.r.o., IČO 64361594, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01. 1.7.2013
Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 2.5.2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností: 1. ZENA-zemědělský nákup a.s., IČ 451 48 163, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, 2. GEMINI MB, s.r.o., IČ 482 89 868, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, 3. Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o., IČ 275 84 984, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 02. 1.6.2011
Jediný akcionář společnosti ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, rozhodl, dne 17. 12. 2010, v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u Společnosti, zejména skladování zemědělských komodit; základní kapitál společnosti o částku 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 614,395.060,-- Kč, slovy šest set čtrnáct milionů tři sta devadesát pět tisíc šedesát korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,781.000,-- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých znějící na jméno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obcho dním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Provodín: A. soubor věcí movitých, a to: Pořadové číslo Název inventární číslo 1 mostová váha Gravex concrete 9614/1220100041-0 2 vrátek na potahov. vagonů NV3 9614/1220100042-0 B. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 264 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro katastrální území a obec Provodín: a) pozemky Parcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 153 1552 zastavěná plocha a nádvoří 154 364 zastavěná plocha a nádvoří 155/1 14293 ostatní plocha manipulační plocha 155/2 414 zastavěná plocha a nádvoří 155/3 743 zastavěná plocha a nádvoří 155/5 140 zastavěná plocha a nádvoří 155/6 18 zastavěná plocha a nádvoří 155/9 37 zastavěná plocha a nádvoří 155/10 236 zastavěná plocha a nádvoří 155/11 511 zastavěná plocha a nádvoří 155/12 64 vodní plocha vodní nádrž umělá 155/13 27 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště 155/16 28 ostatní plocha jiná plocha 155/18 68 zastavěná plocha a nádvoří 156/5 153 ostatní plocha jiná plocha 844/1 4351 ostatní plocha dráha b) budovy Typ budovy, část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Název bez čp/če jiná stavba 153 malé silo včetně ramp, velké silo bez čp/če jiná stavba 154 admin.budova bez čp/če zem. stavba 155/2 sušárna nová bez čp/če jiná stavba 155/3 hangárový sklad A12 bez čp/če zem. stavba 155/5 olejové hospodářství bez čp/če jiná stavba 155/6 vážní domek bez čp/če tech. vybavení 155/9 trafostanice bez čp/če zem. stavba 155/10 sušárna malá - prachárna bez čp/če zem. stavba 155/11 zastřešení příjmu pro sušárnu bez čp/če jiná stavba 155/18 dílna C. stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Provodín, a to: - požární nádrž - inventární číslo 9614/1210100008-0, na pozemku parcelní číslo 155/12, - požární zbrojnice (zbořeniště) - inventární číslo 9614/1210100017-0, na pozemku parcelní číslo 155/13, - studna - inventární číslo 9614/1210100019-0, na pozemku parcelní číslo 155/16, - železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100011-0 (spodek), inventární číslo 9614/1210100012-0 (svršek) , na pozemku parcelní číslo 844/1, 155/1, - zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100022-0, 9614/1210100023-0, 9614/1210100024-0, 9614/1210100025-0, 9614/1210100026-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - kanalizace - inventární číslo 9614/1210100028-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - mostní váha, inventární číslo 9614/1210100009-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - vodovodní přípojka - inventární číslo 9614/1210100020-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - oplocení - inventární číslo 9614/1210100021-0, po obvodu katastrálního vytýčení, na pozemku parcelní číslo 155/1, 156/5, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 156/6 (list vlastnictví číslo 362), 155/17 (list vlastnictví číslo 362), - septik - inventární číslo 9614/1210100027-0, na pozemku parcelní číslo 155/1. Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybra ného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad"); předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2Nc 5581/2010-12 ze dne 2. 12. 2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 13.12.2010 znalecký posudek č. 277/87/2010 ve výši 4,781.000,- Kč, slovy č tyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"), emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 4,781.000,-- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 4,781.000,-- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti, možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Společ nost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti ZZN Polabí, a.s., zejména skladování zemědělských komodit. schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti; Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva"); lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akci onáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci ne jpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúč inné; Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem se psán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splace n nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy; 22.12.2010 - 29.12.2010
Na nástupnickou společnost ZZN Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ 451 48 210, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1547, přešla jedna ze tří odštěpovaných částí jmění rozdělované spol ečnosti Obila, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 451 48 376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1574, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením schváleným dne 31.5.2010,včetně prá v a povinností z pracovně právních vztahů; ostatní dvě odštěpované části jmění přešly na nástupnickou společnost Primagra, a.s. se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ 451 48 155, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddí lu B vložce 1538, a na nástupnickou společnost ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 496. 30.6.2010
Mimořádná valná hromada společnosti ZZN Polabí, a.s., konaná dne 3. července 2009, přijala tato usnesení: Valná hromada k o n s t a t u j e na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 4.373.803 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, 100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653 Kč, 42 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 226.530,- Kč, 6 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653.000,- Kč a 1 ks listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 11.326.500,- Kč, ve prospěch Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11 3 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501. Obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o nominální hodnotě 596.404.360 Kč,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s. ve výši 97,83 %. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je hlavním akcionářem emitenta obch odní společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ: 451 48 210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547. Společnost Agropol Group, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je akcionářem oprá vněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, doložil potvrzením obchodní ka s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě proti plnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve v lastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501 za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100,- Kč činí 79,80 Kč. Výše protiplnění za akcie v nominální hodnotě 22.653,- Kč, v nominální hodnotě 226.530,- Kč, v nominální hodnotě 22.653.000,- Kč a v nominální hodn otě 11.326.500,- Kč nebyla stanovena, a to z důvodu toho, že tyto akcie jsou ve vlastnictví hlavního akcionáře. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1296-86//09 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 44119090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a. s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno. 13.7.2009 - 13.10.2009
Společnost ZZN Polabí, a.s. převzala na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti GA GRANCHEM a.s., IČ 25686330, Nymburk, Pražská 2214, PSČ 288 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5497. 31.12.2008
Zakladatel splatil 100% základního kapitálu společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ZZN Nymburk s. p. 24.11.2001
Obchodní společnost Zemědělské zásobování a nákup v Nymburce a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Kolíně, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304,PSČ 280 66,IČO: 46356452. 28.12.1995
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatlem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídle v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 , odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 5.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.1992
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ZZN Nymburk s. p. 5.5.1992 - 24.11.2001

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45148210
Obchodní firma: ZZN Polabí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 5. 5. 1992
Celkový počet živností: 47
Aktivních živností: 12

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45148210
Firma: ZZN Polabí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 5. 5. 1992

Kontakty na ZZN Polabí, a.s. IČO: 45148210

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: K Vinici 1304, Kolín 28002, Česká republika 29.7.2013
Sídlo: K Vinici 1304, Kolín V 28066, Česká republika 25.4.1997 - 29.7.2013
Sídlo: Zbožská 727, Nymburk , Česká republika 5.5.1992 - 25.4.1997
Sídlo: K Vinici 1304, Kolín 28166, Česká republika 25.4.1997 - 25.4.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: K Vinici 1304, Kolín 28002

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: K Vinici 1304, Kolín 28002

Obory činností ZZN Polabí, a.s. IČO: 45148210

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 27.12.2016
distribuce pohonných hmot 6.12.2013
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.7.2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 29.7.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 17.2.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 17.2.2012
zámečnictví, nástrojářství 17.2.2012
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 31.12.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 31.12.2008
opravy silničních vozidel 31.12.2008
provozování dráhy a drážní dopravy 31.12.2008
výroba rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu 31.12.2008
zemědělská výroba 31.12.2008
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.12.2008 - 29.7.2013
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 31.12.2008 - 29.7.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 31.12.2008 - 29.7.2013
výroba hnojiv 29.8.2008 - 31.12.2008
provozování řerpacích stanic s pohonnými hmotami 29.8.2008 - 31.12.2008
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a pr odej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.8.2008 - 31.12.2008
provoz veřejného vážení na vážních zařízeních 10.8.2005 - 31.12.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní 10.8.2005 - 31.12.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 10.8.2005 - 31.12.2008
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) 24.8.2004 - 31.12.2008
výroba rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu 17.2.2003 - 31.12.2008
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 24.11.2001 - 29.8.2008
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 24.11.2001 - 29.8.2008
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 24.11.2001 - 31.12.2008
výroba krmiv a krmných směsí 24.11.2001 - 31.12.2008
zprostředkování obchodu 24.11.2001 - 31.12.2008
velkoobchod 24.11.2001 - 31.12.2008
maloobchod se smíšeným zbožím 24.11.2001 - 31.12.2008
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 24.11.2001 - 31.12.2008
skladování zboží a manipulace s nákladem 24.11.2001 - 31.12.2008
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 24.11.2001 - 31.12.2008
testování, měření a analýzy 24.11.2001 - 31.12.2008
balicí činnosti 24.11.2001 - 31.12.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 24.11.2001 - 31.12.2008
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 24.11.2001 - 31.12.2008
výroba chemických látek a chemických přípravků 24.11.2001 - 31.12.2008
opravy pracovních strojů 24.11.2001 - 31.12.2008
opravy silničních vozidel 24.11.2001 - 31.12.2008
zastupování v celním řízení 12.9.2000 - 31.12.2008
provozování skladovacích služeb 22.11.1999 - 24.11.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 16.12.1997 - 24.11.2001
opravy motorových vozidel 16.12.1997 - 24.11.2001
analytická a laboratorní činnost 16.12.1997 - 24.11.2001
provozování dráhy a drážní dopravy 16.12.1997 - 31.12.2008
zemědělská výroba 16.12.1997 - 31.12.2008
provoz čerpacích stanic s palivy a mazivy 25.4.1997 - 25.4.1997
ostatní činnost - pekařství 25.4.1997 - 24.11.2001
výrobní činnost - výroba krmných směsí 25.4.1997 - 24.11.2001
obchdoní činnost 25.4.1997 - 24.11.2001
prodej jedů, žíravin a pesticidů 25.4.1997 - 24.11.2001
pěstitelské pálení ovoce a ovocných kvasů 25.4.1997 - 24.11.2001
nákup, skladování, ošetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků rostlinného původu 25.4.1997 - 24.11.2001
čištění a moření dodaných obilovin 25.4.1997 - 24.11.2001
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 25.4.1997 - 29.8.2008
silniční motorová doprava nákladní 25.4.1997 - 31.12.2008
silniční motorová doprava osobní 25.4.1997 - 31.12.2008
Poskytování služeb při sklizni zemědělských výrobků 21.9.1994 - 25.4.1997
Hostinská činnost 21.9.1994 - 17.2.2003
Výroba chemikálií,ochranných chemických a biologických přípravků 5.5.1992 - 21.9.1994
Pěstování jedlých hub a výroba sadby , živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba kreatinu, průmyslových hnojiv a dalších výrobků zpracováním rohoviny a jiných živočišných odpadů 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba a aplikace desinsekčních a deratizačních prostředků, včetně bílení a malování 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba strojů,přístrojů,konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci elektrotechnických výrobků, včetně mikroelektroniky a náhradních dílů 5.5.1992 - 21.9.1994
Dřevovýroba 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba elektrického proudu a tepla 5.5.1992 - 21.9.1994
Servisní a anlytická laboratorní činnost 5.5.1992 - 21.9.1994
Montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci 5.5.1992 - 21.9.1994
Práce a služby v oblasti výpočetní techniky 5.5.1992 - 21.9.1994
Činnost školního závodu pro odborný výcvik žáků SOU 5.5.1992 - 21.9.1994
Inženýrská činnost ve výstavbě 5.5.1992 - 21.9.1994
Nákup,skladování,ošetřování,úprava a odbyt zemědělských výrobků 5.5.1992 - 25.4.1997
Výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb 5.5.1992 - 25.4.1997
Výroba krmných směsí,krmných koncentrátů,minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu 5.5.1992 - 25.4.1997
Stavební , montážní a technologická práce 5.5.1992 - 25.4.1997
Opravárenská činnost 5.5.1992 - 25.4.1997
Revize zařízení,elektrozařízení a elektroinstalací,hromosvodů, tlakových nádob,zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštního povolení 5.5.1992 - 25.4.1997
Nákup a prodej tuhých / pevných / paliv 5.5.1992 - 25.4.1997
Neveřejná silniční přeprava osob a nákladů 5.5.1992 - 25.4.1997
Výroba pečiva a těstovin 5.5.1992 - 25.4.1997
Obchodní a odbytová činnost 5.5.1992 - 25.4.1997
Propagační a publikační činnost 5.5.1992 - 24.11.2001
Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních 5.5.1992 - 24.11.2001

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav přerušená
Vznik oprávnění 29. 9. 2015
Přerušeno od 4. 1. 2017

Živnost č. 2 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 27. 11. 2013

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 3. 11. 2011

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 3. 11. 2011

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav přerušená
Vznik oprávnění 3. 11. 2011
Přerušeno od 31. 1. 2018

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 31. 10. 2008

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 31. 10. 2008

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 25. 9. 1996

Živnost č. 9 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 17. 5. 1996

Živnost č. 10 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 3. 1995

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 23. 12. 1992

Živnost č. 12 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba hnojiv
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Železniční nákladní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Vedení firmy ZZN Polabí, a.s. IČO: 45148210

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Tomáš Serbus
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 19.3.2020
Adresa Revoluční 364/52, 29001 Poděbrady
Jméno Ing. Josef Kaluha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.7.2021
Adresa Dvořákova 575, 29401 Bakov nad Jizerou
Jméno Ing. Václav Civín
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.7.2021
Adresa 118, 28002 Polepy
Jméno Martin Bobek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.5.2021
Adresa Žitná 7247/6 , Bratislava
Jméno Ing. Josef Kaluha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.3.2017 do 20.7.2021
Adresa Dvořákova 575, 29401 Bakov nad Jizerou
Jméno Ing. Václav Civín
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 15.1.2020 do 20.7.2021
Adresa 118, 28002 Polepy
Jméno Jindřich Macháček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.3.2018 do 11.5.2021
Adresa 49, 25768 Dolní Kralovice
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.11.2018 do 6.11.2020
Adresa Zlechovská 192/13, 79604 Prostějov
Jméno Ing. Roman Kubíček
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.1.2020 do 19.3.2020
Adresa Arbesova 100, 29001 Poděbrady
Jméno Ing. Václav Civín
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 9.11.2018 do 15.1.2020
Adresa 118, 28002 Polepy
Jméno Ing. Roman Kubíček
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.2.2016 do 15.1.2020
Adresa Arbesova 100, 29001 Poděbrady
Jméno Ing. Václav Civín
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.6.2017 do 9.11.2018
Adresa 118, 28002 Polepy
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.12.2015 do 9.11.2018
Adresa Zlechovská 192/13, 79604 Prostějov
Jméno Ing. Václav Civín
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.6.2017 do 9.11.2018
Adresa 118, 28002 Polepy
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.12.2015 do 9.11.2018
Adresa Zlechovská 192/13, 79604 Prostějov
Jméno Jindřich Macháček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.2.2016 do 8.3.2018
Adresa 49, 25768 Dolní Kralovice
Jméno Jindřich Macháček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.2.2016 do 8.3.2018
Adresa 49, 25768 Dolní Kralovice
Jméno Ing. Josef Kaluha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.10.2015 do 16.3.2017
Adresa Dvořákova 575, 29401 Bakov nad Jizerou
Jméno Ing. Jiří Rulec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.10.2016 do 16.3.2017
Adresa 70, 27601 Hořín
Jméno Ing. Josef Kaluha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.10.2015 do 16.3.2017
Adresa Dvořákova 575, 29401 Bakov nad Jizerou
Jméno Ing. Jiří Rulec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.10.2016 do 16.3.2017
Adresa 70, 27601 Hořín
Jméno Ing. Jiří Rulec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.12.2011 do 18.10.2016
Adresa 70, 27601 Hořín
Jméno Ing. Jiří Rulec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.12.2011 do 18.10.2016
Adresa 70, 27601 Hořín
Jméno Jindřich Macháček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.3.2013 do 27.2.2016
Adresa Na Sibiři 559, 58401 Ledeč nad Sázavou
Jméno Jindřich Macháček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.3.2013 do 27.2.2016
Adresa Na Sibiři 559, 58401 Ledeč nad Sázavou
Jméno Ing. Roman Kubíček
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.4.2011 do 1.2.2016
Adresa Arbesova 100, 29001 Poděbrady
Jméno Ing. Roman Kubíček
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.4.2011 do 1.2.2016
Adresa Arbesova 100, 29001 Poděbrady
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 14.4.2011 do 15.12.2015
Adresa Zlechovská 192/13, 79604 Prostějov
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 14.4.2011 do 15.12.2015
Adresa Zlechovská 192/13, 79604 Prostějov
Jméno Ing. Josef Kaluha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.4.2012 do 15.10.2015
Adresa Dvořákova 575, 29401 Bakov nad Jizerou
Jméno Ing. Josef Kaluha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.4.2012 do 15.10.2015
Adresa Dvořákova 575, 29401 Bakov nad Jizerou
Jméno Ing. Josef Mráz
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.10.2013 do 18.6.2014
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Josef Mráz
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.12.2011 do 18.10.2013
Adresa Dejvická 555/36, 16200 Praha 6
Jméno Jindřich Macháček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.3.2013 do 15.3.2013
Adresa Na Sibiři 559, 58401 Ledeč nad Sázavou
Jméno Ing. Dagmar Šafrová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.8.2011 do 16.4.2012
Adresa Černohorského 1863/13, 28802 Nymburk
Jméno Ing. Josef Mráz
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.12.2011 do 8.12.2011
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Dagmar Šafrová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.7.2006 do 22.8.2011
Adresa Černohorského 1863, 28802 Nymburk
Jméno Martin Bobek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.7.2010 do 14.4.2011
Adresa , Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 83106
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.12.2010 do 14.4.2011
Adresa Zlechovská 192/13, 79604 Prostějov
Jméno Ing. Josef Martin
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.12.2010 do 14.4.2011
Adresa Vávrova 811, 28002 Kolín IV
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.12.2010 do 14.4.2011
Adresa Zlechovská 192/13, 79604 Prostějov
Jméno Ing. Roman Kubíček
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.2.2011 do 14.4.2011
Adresa Arbesova 100, 29001 Poděbrady
Jméno Ing. Josef Mráz
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 27.8.2010 do 1.2.2011
Adresa Dejvická 555/36, 16200 Praha 6
Jméno Ing. Roman Roubíček
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.2.2011 do 1.2.2011
Adresa Arbesova 100, 29001 Poděbrady
Jméno Ing. Josef Martin
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.1.2006 do 21.12.2010
Adresa Vávrova 811, 28002 Kolín IV
Jméno Mgr. Tomáš Kohoutek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.1.2006 do 21.12.2010
Adresa Zlechovská 13, 79604 Prostějov
Jméno Ing. Jaroslav Faltýnek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.1.2006 do 27.8.2010
Adresa Winklerova 23, 79601 Prostějov
Jméno Jan Platil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.1.2006 do 13.7.2010
Adresa Litožnická 341, 19011 Praha 9
Jméno Martin Bobek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.7.2010 do 13.7.2010
Adresa , Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 83106
Jméno Ing. Josef Havránek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.1.2006 do 31.7.2006
Adresa 113, 28937 Loučeň
Jméno Ing. Dagmar Šafrová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.7.2006 do 31.7.2006
Adresa Černohorského 1863, 28802 Nymburk
Jméno Ing. Josef Martin
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.8.2005 do 16.1.2006
Adresa Vávrova 811, Kolín IV
Jméno Ing. Josef Havránek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.8.2005 do 16.1.2006
Adresa 113, Loučeň
Jméno Ing. Oldřich Špelda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.8.2005 do 16.1.2006
Adresa Havlíčkova 55/4, Poděbrady
Jméno Ing. Zdeněk Formáček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.8.2005 do 16.1.2006
Adresa 79, Dobrovice
Jméno Ing. Josef Mašín
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.8.2005 do 16.1.2006
Adresa Dobročovická 836, Úvaly
Jméno Ing. Josef Martin
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 25.4.1997 do 10.8.2005
Adresa Vávrova 811, Kolín IV
Jméno Václav Král
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 22.11.1999 do 10.8.2005
Adresa Rohatsko 8, 29404 Dolní Bousov
Jméno Ing. Josef Mašín
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 12.9.2000 do 10.8.2005
Adresa Dobročovická 836, Úvaly, Praha - východ
Jméno Ing. Josef Havránek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 12.9.2000 do 10.8.2005
Adresa Patřín 113, Loučeň
Jméno Ing. Oldřich Špelda
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 24.11.2001 do 10.8.2005
Adresa Havlíčkova 55/4, 29001 Poděbrady
Jméno Ing. Ivo Jungr
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.9.2000 do 24.11.2001
Adresa Jičínská 855, Nymburk
Jméno Ing. Jiří Baumruker
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.9.2000 do 24.11.2001
Adresa Starokolínská 155, Praha 9
Jméno Ing. Ivo Jungr
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 25.4.1997 do 12.9.2000
Adresa Jičínská 855, Nymburk
Jméno Ing. Josef Mašín
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 25.4.1997 do 12.9.2000
Adresa Dobročovická 836, Úvaly, Praha - východ
Jméno Ing. Josef Havránek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.12.1997 do 12.9.2000
Adresa , Kostomlaty nad Labem 390
Jméno Ing. Zdeněk Pánek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 22.11.1999 do 12.9.2000
Adresa Prokopa Velikého 542, 28002 Kolín IV
Jméno Ing. Václav Záhora
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 25.4.1997 do 22.11.1999
Adresa Počernická 24, Praha 10
Jméno Ing. Josef Havránek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 25.4.1997 do 16.12.1997
Adresa , Kostomlaty nad Labem 390
Jméno Ing. Ivo Jungr
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 28.12.1995 do 25.4.1997
Adresa Jičínská 855, Nymburk
Jméno Ing. Josef Mašín
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 28.12.1995 do 25.4.1997
Adresa Dobročovická 836, Úvaly, Praha - východ
Jméno Ing. Václav Záhora
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 28.12.1995 do 25.4.1997
Adresa Počernická 24, Praha 10
Jméno Ing. Josef Martin
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 28.12.1995 do 25.4.1997
Adresa Vávrova 811, Kolín IV
Jméno Ing. Josef Havránek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 28.12.1995 do 25.4.1997
Adresa , Kostomlaty nad Labem 390
Jméno Ing. Josef Martin
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 5.5.1992 do 28.12.1995
Adresa Kutnohorská 42, Kolín
Jméno Ing. Svatopluk Sýkora
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.9.1994 do 28.12.1995
Adresa V dolině 4, Praha 10
Jméno Josef Poláček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.9.1994 do 28.12.1995
Adresa , Zvěřínek 77
Jméno Ing. Oldřich Jeníček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.9.1994 do 28.12.1995
Adresa Roháčova 264, Kolín III
Jméno Ing. Petr Tuček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.9.1994 do 28.12.1995
Adresa Na pískách 943/128, Praha 6 - Dejvice
Jméno Miroslav Novotný
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 5.5.1992 do 21.9.1994
Adresa , Semice 53
Jméno Josef Bureš
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 5.5.1992 do 21.9.1994
Adresa Zápotockého 337, Městec Králové

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Kaluha
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Civín
Člen statutárního orgánu: Ing. Jindřich Macháček
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Serbus

Vlastníci firmy ZZN Polabí, a.s. IČO: 45148210

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 614 395 060 Kč 100% 29.12.2010
Základní kapitál 609 614 060 Kč 100% 31.12.2008 - 29.12.2010
Základní kapitál 450 590 000 Kč - 25.4.1997 - 31.12.2008
Základní kapitál 337 943 000 Kč - 28.12.1995 - 25.4.1997
Základní kapitál 167 794 000 Kč - 5.5.1992 - 28.12.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 614 395 060 Kč 1 11.5.2021
Kmenové akcie na jméno 614 395 060 Kč 1 27.12.2016  - 11.5.2021
Kmenové akcie na jméno 614 395 060 Kč 1 15.10.2015  - 27.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 4 505 900 6.3.2014  - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 22 653 Kč 100 6.3.2014  - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 226 530 Kč 42 6.3.2014  - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 22 653 000 Kč 6 6.3.2014  - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 11 326 500 Kč 1 6.3.2014  - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 4 781 000 Kč 1 6.3.2014  - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 4 781 000 Kč 1 29.12.2010  - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 22 653 Kč 100 31.12.2008  - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 226 530 Kč 42 31.12.2008  - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 22 653 000 Kč 6 31.12.2008  - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 11 326 500 Kč 1 31.12.2008  - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 4 505 900 17.2.2003  - 6.3.2014
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 4 505 900 16.12.1997  - 17.2.2003
Akcie na majitele 100 Kč 1 126 470 25.4.1997  - 25.4.1997
Akcie na majitele 100 Kč 4 505 900 25.4.1997  - 16.12.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 287 605 28.12.1995  - 25.4.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 117 456 5.5.1992  - 28.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 338 5.5.1992  - 25.4.1997

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZZN Polabí, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.