ZVU a.s. Hradec Králové IČO: 46504737

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZVU a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 46504737.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZVU a.s. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Vodoinstalatérství, topenářství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o ZVU a.s. IČO: 46504737

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.5.1992
Spisová značka: B 630
IČO: 46504737
Obchodní firma: ZVU a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Akciová společnost ZVU a.s. se podřídila jako celku zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 20.2.2014
Valná hromada určuje, že akcionář JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, je hlavním akcionářem společnosti ZVU a.s. (dále též "společnosti") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku (dále též "hlavní akcionář"). Tato skutečnost je doložena (osvědčena): a) žádostí akcionáře JUDr. Nataši Brožové o svolání mimořádné valné hromady ze dne 23.7. 2005 obsahující čestné prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 1. 8. 2005 v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo akcionářem JUDr. Natašou Brožovou předložené listinné akcie a osvědčilo, že JUDr. Nataša Brožová vlastní 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdev ětsetin procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář JUDr. Nataša Brožová vlastní k datu konání valné hromady 926.500 (slovy: devětsetdvacetšesttisícpětset) kusů kmenových listinných akcií společnosti ZVU a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) znějících na majitele, což představuje 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání mimořádné valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná nominální hodnota činí alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v ma jetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 Obchodního zákoníku. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 1 00 00, přičemž vlatnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále rovněž "den účinnosti" s tím, že : a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (slovy čtyřicetčtyři korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy : deset korun českých), přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 227-42/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2 000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za spravedlivou, b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 Obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) oproti předání akcií společnosti; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit spol ečnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoník u. c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené pod písm. b), nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů od předání akcií společnosti. Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení veškerých kroků potřebných k realizaci usnesení této mimořádné valné hromady a k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 8.9.2005 - 20.2.2014
Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu článku 16 odstavce 2 písmene e) stanov společnosti a ustanovení § 216a odstavce 1 písmene b) a c) Obchodního zákoníku snížení základního jmění společnosti o 971,779.050,-- Kč (devětsetsedmdesátjedenmiliónsedmsetsedmdesátdevěttisícpadesát korun českých) za účelem úhrady ztráty minulých let včetně části ztráty za rok 1998 ve výši 970,894.214,42 Kč (devětsetsedmdesátmiliónůosmsetdevadesátčtyřitisícedvěstěčtrnáct 42/100 korun českých) a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 884.835,58 Kč (osmsetosmdesátčtyřitisíceosmsettřicetpět 58/100 korun českých) formou snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti z 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) na 10,-- Kč (deset korun českých) dle ustanovení § 213a odstavce 1 a 3 Obchodního zákoníku. 8.3.2000 - 20.2.2014
Údaje o vyrovnání: Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. července 1997 sp. zn. 43 Kv 3/97 - 761 bylo povoleno vyrovnání na majetek akciové společnosti ZVU a.s. včetně ustavení vyrovnávacího správce s tím, že účinky povolení vyrovnání nastaly vyvěšením u snesení na úřední desce soudu dne 28. července 1997. Vyrovnávací správce: JUDr. Josef Oubrecht, advokát,  Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493 9.9.1998 - 28.7.1999
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 24.9.1993. 8.11.1993 - 30.10.1996
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 30.10.1996

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46504737
Obchodní firma: ZVU, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 12.11.1992
Celkový počet živností: 48
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46504737
Firma: ZVU a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.4.1992

Kontakty na ZVU a.s. IČO: 46504737

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04

Obory činností ZVU a.s. IČO: 46504737

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
vodoinstalatérství, topenářství 20.2.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.2.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.2.2014
ostraha majetku a osob 20.2.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.2.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 20.2.2014
vedení spisovny 20.2.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 20.2.2014
výroba elektřiny 20.2.2014
obchod s elektřinou 20.2.2014
distribuce elektřiny 20.2.2014
distribuce plynu 20.2.2014
obchod s plynem 20.2.2014
Vodoinstalatérství a topenářství 16.7.2002 - 20.2.2014
Činnost podnikatelských, finančních, oraganizačních a ekonomických poradců 16.7.2002 - 20.2.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 16.7.2002 - 20.2.2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 16.7.2002 - 20.2.2014
Zprostředkování služeb 16.7.2002 - 20.2.2014
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.7.2002 - 20.2.2014
Výroba tepla 1.7.1999 - 7.1.2002
Rozvod tepla 1.7.1999 - 7.1.2002
Poskytování služeb v oblasti informačních systémů a výpočetní techniky 1.7.1999 - 16.7.2002
Rozvod plynu 1.7.1999 - 20.2.2014
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 1.7.1999 - 20.2.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 1.7.1999 - 15.4.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 23.2.1999 - 1.7.1999
Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v investiční výstavbě 23.2.1999 - 16.7.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 23.2.1999 - 16.7.2002
Provozování vodovodů a kanalizací 23.2.1999 - 20.2.2014
Realitní kancelář 23.2.1999 - 20.2.2014
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 23.2.1999 - 15.4.2014
Vedení účetnictví 22.5.1997 - 16.7.2002
Vedení personální a mzdové agendy 22.5.1997 - 16.7.2002
Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem 22.5.1997 - 16.7.2002
Výroba elektřiny. 13.3.1996 - 7.1.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 13.3.1996 - 16.7.2002
Rozvod elektřiny. 13.3.1996 - 15.4.2014
Vývoj, projekce, konstrukce, výroba a prodej: 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro potravinářský průmysl 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro biotechnologii a ekologii 8.11.1993 - 23.2.1999
speciálních energetických zařízení 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro chemický a petrochemický průmysl 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení nízkoteplotní techniky 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro plynárenský průmysl, výrobu léčiv a barviv 8.11.1993 - 23.2.1999
transportních zařízení 8.11.1993 - 23.2.1999
speciálních výměníků 8.11.1993 - 23.2.1999
výkovků z oceli 8.11.1993 - 23.2.1999
modelů a odlitků ze šedé litiny 8.11.1993 - 23.2.1999
ocelových konstrukcí 8.11.1993 - 23.2.1999
speciální elektroniky, včetně řídící techniky a softwarového vybavení 8.11.1993 - 23.2.1999
servisní a poradenská činnost ve shora uvedených oborech 8.11.1993 - 23.2.1999
stavba strojů s mechanickým pohonem 8.11.1993 - 23.2.1999
kovoobrábění 8.11.1993 - 23.2.1999
zámečnictví 8.11.1993 - 23.2.1999
slévání železných i neželezných obecných kovů 8.11.1993 - 23.2.1999
kovářství 8.11.1993 - 23.2.1999
klempířství 8.11.1993 - 23.2.1999
výroba nástrojů 8.11.1993 - 23.2.1999
montážní práce 8.11.1993 - 23.2.1999
galvanizace kovů 8.11.1993 - 23.2.1999
truhlářství 8.11.1993 - 23.2.1999
Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů. 8.11.1993 - 23.2.1999
Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí. 8.11.1993 - 23.2.1999
Kopírovací služby. 8.11.1993 - 23.2.1999
Vyučování v oboru cizích jazyků. 8.11.1993 - 23.2.1999
Silniční motorová doprava. 8.11.1993 - 23.2.1999
Provozování mateřské školy. 8.11.1993 - 23.2.1999
Provozování nestátního zdravotnického zařízení. 8.11.1993 - 1.7.1999
montáž a opravy měřící a regulační techniky 8.11.1993 - 7.1.2002
Hostinská činnost. 8.11.1993 - 7.1.2002
vodoinstalatérství 8.11.1993 - 16.7.2002
projektování elektrických zařízení 8.11.1993 - 16.7.2002
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 8.11.1993 - 16.7.2002
Ubytovací služby. 8.11.1993 - 16.7.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.11.1993 - 20.2.2014
Vývoj , výroba a prodej: - zřízení pro potravinářský průmysl, - zařízení pro biotechnologii a ekologii, - speciálních energetických zařízení, - zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, - zařízení nízkoteplotní techniky, - zařízení pro plynárenský průmysl, výrobu léčiv a barviv, - transportních zařízení, - speciálních výměníků, - výkovů z oceli, - modelů a odlitků ze šedé litiny, - ocelových konstrukcí, - speciální elektroniky, včetně řídící techniky a softwarového vybavení. 1.5.1992 - 8.11.1993
Servisní a poradenská činnost 1.5.1992 - 8.11.1993
Projektová činnost 1.5.1992 - 8.11.1993
Příprava svářečů 1.5.1992 - 8.11.1993
Plnění funkce zřizovatele SOU 1.5.1992 - 8.11.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská třída 322/4 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000357007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.2.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská třída 322/4 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000357007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.1.2001

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská třída 322/4 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000357007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.1997

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Horská 198 , Vrchlabí 543 02
Identifikační číslo provozovny: 1008554642
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 20.11.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská třída 322/4 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000357007
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 26.11.1997

Živnost č. 5 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská třída 322/4 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000357007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.11.1997

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.1998

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.11.1998

Živnost č. 8 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská třída 322/4 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000357007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.5.2006

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999
Konec oprávnění: 19.10.1997

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1992
Zánik oprávnění: 31.10.1996
Konec oprávnění: 19.10.1997

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999
Konec oprávnění: 19.10.1997

Živnost č. 12 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.5.2001

Živnost č. 13 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 16 Výroba nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 17 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 18 Galvanizace kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 19 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 20 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 22 Vyučování v oboru cizích jazyků-německý jazyk, ruský jazyk

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 23 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 24 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 26 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 27 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 22.5.1996

Živnost č. 28 Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 3.2.1999

Živnost č. 29 Montážní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1993
Zánik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 30 Kopírovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1993
Zánik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 31 Provozování mateřské školy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1993
Zánik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 32 Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1993
Zánik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 33 Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1993
Zánik oprávnění: 10.2.1999

Živnost č. 34 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.3.1993
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 35 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1996
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 36 Vedení personální a mzdové agendy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.4.1997
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 37 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.4.1997
Zánik oprávnění: 16.1.2001

Živnost č. 38 Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.4.1997
Zánik oprávnění: 4.6.2001

Živnost č. 39 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 41 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1998
Zánik oprávnění: 26.3.2002

Živnost č. 43 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1999
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 46 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektřiny
Rozvod elektřiny
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Bezpečnostní a pátrací činnosti

Vedení firmy ZVU a.s. IČO: 46504737

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje: a) samostatně předseda představenstva nebo b) samostatně místopředseda představenstva nebo c) společně dva členové představenstva. 7.3.2018
Společnost zastupuje: a) samostatně předseda představenstva nebo b) samostatně místopředseda představenstva nebo c) společně dva členové představenstva. Působnost v právních jednáních vůči zaměstnancům vykonává předseda představenstva. 9.2.2016 - 7.3.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď - všichni členové představenstva - nebo samostatně předseda představenstva - nebo samostatně místopředseda představenstva - nebo společně dva členové představenstva. Podepisování se provádí tak, že k firmě společnosti připojí kompetentní osoby (osoby) svůj vlastnoruční podpis včetně uvedení své funkce. 16.7.2002 - 9.2.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď - všichni členové představenstva - nebo samostatně předseda představenstva - nebo samostatně místopředseda představenstva - nebo společně dva členové představenstva. 7.1.2002 - 16.7.2002
Zastupování za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda a místopředseda, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden či několik členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni představenstvem, nebo generální ředitel, nebo prokurista se samostatnou prokurou. V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost se podepisují samostatně a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva, nebo c) dva členové představenstva, nebo d) generální ředitel společnosti v rozsahu pravomocí udělených představenstvem nad oprávnění viz čl.30 stanov, nebo e) prokurista se samostatnou prokurou a to tím způsobem, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či k otisku razítka společnosti. 24.5.1996 - 7.1.2002
Zastupování za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda a místopředseda, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden či několik členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni představenstvem, nebo generální ředitel, nebo prokurista se samostatnou prokurou. V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně: a) předseda a jeden místopředseda představenstva, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně pouze v rozsahu zmocnění c) generální ředitel, nebo d) prokurista se samostatnou prokurou, nebo e) další zaměstnanci společnosti, kteří k tomu byli písemně zmocněni generálním ředitelem, a to tím způsobem, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 13.3.1996 - 24.5.1996
Zastupování za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden či několik členů představenstva, kteří k tomu byly písemně zmocněni představenstvem, nebo generální ředitel, nebo prokurista se samostatnou prokurou. V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označující prokuru. Za společnost podepisují osoby uvedené v čl.31 stanov, a to tím způsobem, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 8.11.1993 - 13.3.1996
Zastupování za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 8.11.1993
Jméno: JUDr. Slavomír Řehák 11.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2014
Adresa: Velká 88/59, Hradec Králové 503 41
Jméno: Ing. Josef Sirový 20.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2016
Ve funkci: od 29.8.2016
Adresa: Jungmannova 1447/44, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavel Simajchl 19.4.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.3.2017
Ve funkci: od 17.3.2017
Adresa: Zahradní 288, Stěžery 503 21
Jméno: Ing. Jaroslav Lněnička 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: K Aleji 1144/8, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Jiří Tesner 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hrubínova 1460/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Prof. ing. Petr Záruba Dr.Sc. 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Fetrovská 858/21, Praha 160 00
Jméno: Doc. ing. Zdeněk Trojan CSc. 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Beránky 2032/5, Praha 160 00
Jméno: Jiří Glogar 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nerudova 912/3, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Ivan Mikeš 28.5.1993 - 13.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Sluncové 606/3, Praha 186 00
Jméno: Ing. Václav Srba 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rytířova 781/7, Praha 143 00
Jméno: Ing. Oldřich Nepraš 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Dusil 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Plováren 516/3, Hradec Králové 500 03
Jméno: JUDr. Přemysl Titz 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Karafiátová 298/1, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Josef Sirový 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Klumparova 566/14, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Karel Páral 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Rozhraní 548/2, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Ondřej Daněk 13.3.1996 - 24.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Wolkerova 667, Benešov 256 01
Jméno: JUDr. Hana Maierová 24.5.1996 - 20.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod strání 2167/24, Praha 100 00
Jméno: Ing. Milan Kotáb 24.5.1996 - 20.5.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 251 68 Česká republika
Sulice, Želivec čp.161, Praha - východ
Jméno: RNDr. Ivan Dvořák 24.5.1996 - 22.5.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Prosluněná 562/15, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jana Pourová 24.5.1996 - 22.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čistěves 20 , Dohalice Česká republika
Jméno: Ing. Martin Bušek 20.5.1997 - 22.5.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 9. května 658/14, Tábor 390 02
Jméno: Ing. Milan Kotáb 20.5.1997 - 22.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 251 68 Česká republika
Praha - východ, Sulice, Želivec 161
Jméno: Ing. Martin Bušek 22.5.1997 - 23.2.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 9. května 658/14, Tábor 390 02
Jméno: Ing. Pavel Simajchl 22.5.1997 - 8.3.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Obránců míru 38, Předměřice nad Labem 503 02
Jméno: Ing. Milan Živný 22.5.1997 - 8.3.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Kotli 1174/33, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Karel Těšitel 22.5.1997 - 16.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.2.2002
Adresa: Špitálská 183/2, Hradec Králové 500 03
Jméno: JUDr. Slavomír Řehák 22.5.1997 - 16.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.2.2002
Adresa: Na Rozhraní 1380/1, Hradec Králové 500 12
Jméno: JUDr. Nataša Brožová 23.2.1999 - 16.7.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 22.2.2002
Ve funkci: do 22.2.2002
Adresa: Doležalova 1057/27, Praha 198 00
Jméno: Ing. Pavel Simajchl 8.3.2000 - 16.7.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 22.2.2002
Ve funkci: do 22.2.2002
Adresa: Zahradní 288, Stěžery 503 21
Jméno: Ing. Milan Živný 8.3.2000 - 16.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.2.2002
Adresa: Na Důchodě 606/12, Hradec Králové 503 01
Jméno: JUDr. Dušan Diviš 16.7.2002 - 19.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.2.2002 do 27.6.2003
Adresa: Chaty 133, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavel Simajchl 16.7.2002 - 13.8.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2002
Ve funkci: od 26.2.2002
Adresa: Zahradní 288, Stěžery 503 21
Jméno: Ing. Milan Živný 16.7.2002 - 13.8.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2002
Ve funkci: od 26.2.2002
Adresa: Na Důchodě 606/12, Hradec Králové 503 01
Jméno: JUDr. Nataša Brožová 19.3.2004 - 14.7.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 5.6.2008
Adresa: Za zahradami 412/34, Praha 109 00
Jméno: JUDr. Nataša Brožová 14.7.2008 - 11.2.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2008
Adresa: Za zahradami 412/34, Praha 109 00
Jméno: Ing. Milan Živný 13.8.2007 - 13.1.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 30.11.2011
Ve funkci: od 18.5.2007 do 30.11.2011
Adresa: Na Důchodě 606/12, Hradec Králové 503 01
Jméno: Ing. Pavel Simajchl 13.8.2007 - 11.4.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 22.3.2012
Ve funkci: od 18.5.2007 do 22.3.2012
Adresa: Zahradní 288, Stěžery 503 21
Jméno: JUDr. Slavomír Řehák 11.2.2010 - 19.10.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009
Adresa: Velká 88/59, Hradec Králové 503 41
Jméno: Ing. Josef Sirový 13.1.2012 - 31.12.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2011
Ve funkci: od 1.12.2011
Adresa: Jungmannova 1447/44, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavel Simajchl 11.4.2012 - 15.4.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2012
Ve funkci: od 22.3.2012
Adresa: Zahradní 288, Stěžery 503 21
Jméno: JUDr. Slavomír Řehák 19.10.2013 - 11.4.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009 do 12.12.2014
Adresa: Velká 88/59, Hradec Králové 503 41
Jméno: Ing. Josef Sirový 31.12.2013 - 20.10.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2011 do 29.8.2016
Ve funkci: od 1.12.2011 do 29.8.2016
Adresa: Jungmannova 1447/44, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavel Simajchl 15.4.2014 - 19.4.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2012 do 17.3.2017
Ve funkci: od 22.3.2012 do 17.3.2017
Adresa: Zahradní 288, Stěžery 503 21

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Vladimír Rejmont 7.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.1.2018
Adresa: 92, Všestary 503 12
Jméno: Ing. Vladimír Chrz CSc. 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Přátelství 1502 , Hořice v Podkrkonoší Česká republika
Jméno: Josef Racek 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Hončlova 460 , 500 11 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. František Buzrla 7.9.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Heyrovského 414/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Petr Flajšman 7.9.1992 - 15.3.1995
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Rozhraní 1377/7, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Ivo Zídek 1.5.1992 - 13.3.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Hradecká 411/103, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. František Pospíšil 28.5.1993 - 13.3.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Dobrovského 745/14, Hradec Králové 500 02
Jméno: JUDr. Josef Mládek 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Hrubínova 1459/2, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Eva Čapková 28.5.1993 - 24.5.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Úprkova 510/78, Hradec Králové 500 09
Jméno: Eduard Kolbaba 15.3.1995 - 24.5.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Drahách 212/33, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Jana Pourová 13.3.1996 - 24.5.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Čistěves 20 , Dohalice Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Vlasák 13.3.1996 - 24.5.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Labská kotlina 988/38, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Milan Fryš 24.5.1996 - 22.5.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Nyklíčkova 192, Opatovice nad Labem 533 45
Jméno: Jaroslav Vavřina 24.5.1996 - 23.2.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Pražská 1427, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Radko Belada 30.10.1996 - 23.2.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: třída SNP 861/65, Hradec Králové 500 03
Jméno: Eduard Kolbaba 30.10.1996 - 23.2.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Drahách 212/33, Hradec Králové 500 09
Jméno: JUDr. Nataša Brožová 22.5.1997 - 23.2.1999
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Doležalova 1057/27, Praha 198 00
Jméno: Ing. Miloslav Bulíček 7.9.1992 - 1.7.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Uhelná 867/1, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jaroslav Manc 30.10.1996 - 8.3.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jana Masaryka 1357/7, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Zdeněk Lenger 24.3.1999 - 16.7.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 22.2.2002
Ve funkci: do 22.2.2002
Adresa: Hackerova 793/5, Praha 181 00
Jméno: Ing. Miloslav Bulíček 1.7.1999 - 16.7.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.9.2001
Adresa: Uhelná 867/1, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Bedřich Koros 8.3.2000 - 23.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.8.1999 do 28.6.2002
Adresa: Kyjovská 490/23, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Bedřich Koros 23.12.2002 - 19.3.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2002 do 27.6.2003
Adresa: Kyjovská 490/23, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Josef Sirový 16.7.2002 - 9.2.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2001 do 4.11.2004
Adresa: Jungmannova 1447/44, Hradec Králové 500 02
Jméno: JUDr. Slavomír Řehák 16.7.2002 - 3.8.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2002 do 22.5.2005
Ve funkci: od 1.3.2002 do 22.5.2005
Adresa: Velká 88/59, Hradec Králové 503 41
Jméno: Ing. Lenka Černá 19.3.2004 - 22.8.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2003 do 29.6.2006
Adresa: Sladkovského 823, Pardubice 530 02
Jméno: Helena Jedličková 9.2.2005 - 26.2.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.11.2004 do 4.2.2008
Adresa: Gen. Govorova 560, Smiřice 503 03
Jméno: JUDr. Slavomír Řehák 3.8.2005 - 14.7.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2005 do 5.6.2008
Ve funkci: od 1.7.2005 do 5.6.2008
Adresa: Velká 88/59, Hradec Králové 503 41
Jméno: Daniela Brožová 22.8.2006 - 14.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006
Adresa: Za zahradami 412/34, Praha 109 00
Jméno: Daniela Halousková 14.7.2008 - 25.9.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 26.6.2009
Adresa: Za zahradami 412/34, Praha 109 00
Jméno: JUDr. Slavomír Řehák 14.7.2008 - 11.2.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2008
Ve funkci: od 5.6.2008
Adresa: Velká 88/59, Hradec Králové 503 41
Jméno: Bc. David Brož 25.9.2009 - 11.2.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009
Adresa: Za zahradami 412/34, Praha 109 00
Jméno: Marie Krušinová 26.2.2008 - 15.9.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.2.2008 do 11.5.2011
Adresa: Na Obci 358, Předměřice nad Labem 503 02
Jméno: Kateřina Řeháková 11.2.2010 - 15.9.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009
Adresa: Velká 88/59, Hradec Králové 503 41
Jméno: JUDr. Vladimír Rejmont 11.2.2010 - 13.1.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009 do 30.11.2011
Ve funkci: od 21.12.2009 do 30.11.2011
Adresa: 92, Všestary 503 12
Jméno: Ing. Milan Živný 13.1.2012 - 13.1.2012
Trvání členství: od 30.11.2011
Ve funkci: od 5.12.2011
Adresa: Na Důchodě 606/12, Hradec Králové 503 01
Jméno: Mgr. Kateřina Lněničková 15.9.2011 - 26.2.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009 do 18.1.2013
Adresa: Na Kotli 1175/31, Hradec Králové 500 09
Jméno: Vlastimil Trunec 15.9.2011 - 15.4.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2011
Adresa: 117, Trstěnice 569 57
Jméno: Ing. Milan Živný 13.1.2012 - 15.4.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2011
Ve funkci: od 5.12.2011
Adresa: Na Důchodě 606/12, Hradec Králové 503 01
Jméno: Kateřina Lněničková 26.2.2013 - 11.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2013
Adresa: Na Kotli 1175/31, Hradec Králové 500 09
Jméno: Mgr. Kateřina Lněničková 11.9.2014 - 13.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2013
Adresa: Na Kotli 1175/31, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Milan Živný 15.4.2014 - 11.4.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2011 do 30.11.2014
Ve funkci: od 5.12.2011 do 30.11.2014
Adresa: Na Důchodě 606/12, Hradec Králové 503 01
Jméno: Vlastimil Trunec 15.4.2014 - 11.4.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2011 do 2.6.2014
Adresa: 117, Trstěnice 569 57
Jméno: Mgr. Kateřina Řeháková 13.9.2014 - 7.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2013 do 18.1.2016
Adresa: Na Kotli 1175/31, Hradec Králové 500 09
Jméno: JUDr. Vladimír Rejmont 11.4.2015 - 7.3.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2014 do 12.12.2017
Ve funkci: od 12.12.2014 do 12.12.2017
Adresa: 92, Všestary 503 12

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru. 8.3.2000
Jméno: Ing. Karel Páral 28.5.1993 - 30.10.1996
Adresa: Na Rozhraní 548/2, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Vladimír Suchý 30.10.1996 - 22.5.1997
Adresa: Na vysoké II 242/18, Praha 150 00
Jméno: Ing. Milan Živný 22.5.1997 - 8.3.2000
Adresa: Na Kotli 1174/33, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Milan Živný 8.3.2000 - 13.1.2012
Adresa: Na Důchodě 606/12, Hradec Králové 503 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Sirový
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Simajchl
Člen statutárního orgánu: JUDr. Slavomír Řehák

Vlastníci firmy ZVU a.s. IČO: 46504737

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 9 815 950 Kč 100% 14.12.2001
zakladni 981 595 000 Kč 100% 8.11.1993 - 14.12.2001
zakladni 974 824 000 Kč 100% 1.5.1992 - 8.11.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 981 595 20.2.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 981 595 16.7.2002 - 20.2.2014
Akcie na majitele 10 Kč 981 595 14.12.2001 - 16.7.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 981 595 8.11.1993 - 14.12.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 974 824 1.5.1992 - 8.11.1993

Sbírka Listin ZVU a.s. IČO: 46504737

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 630/SL 57 notářský zápis [NZ 863/2016] Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2016 1.3.2016 8.3.2016 12
B 630/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2015 16.9.2015 32
B 630/SL 55 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2015 16.9.2015 16.9.2015 1
B 630/SL 54 rozhod. o statut. orgánu a DR Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2015 14.4.2015 3
B 630/SL 53 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2014 8.10.2014 1
B 630/SL 52 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2014 8.10.2014 32
B 630/SL 51 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2013 23.1.2014 24.2.2014 33
B 630/SL 50 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2013 22.5.2013 32
B 630/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011, rozhod. jed. akc. Krajský soud v Hradci Králové 2.11.2012 2.11.2012 32
B 630/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2012 5.4.2012 12.4.2012 2
B 630/SL 46 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z MVH,DR, předst. Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2011 10.1.2012 17.1.2012 27
B 630/SL 45 ostatní protokol o výsledcích voleb Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2011 12.9.2011 19.9.2011 1
B 630/SL 44 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 27.7.2011 24
B 630/SL 43 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 27.7.2011 30
B 630/SL 42 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2010 21.7.2010 19
B 630/SL 41 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009] Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2010 21.7.2010 31
B 630/SL 40 ostatní zápis z VH, zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2009 9.2.2010 9.2.2010 33
B 630/SL 37 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2008 9.7.2008 9.7.2008 36
B 630/SL 36 účetní závěrka [2007], výroční zpráva [2007] Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2008 9.7.2008 30
B 630/SL 35 účetní závěrka [2006], výroční zpráva [2006] Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2008 19.6.2008 30
B 630/SL 34 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2008 22.2.2008 28.2.2008 2
B 630/SL 32 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2006 21.8.2006 24.8.2006 29
B 630/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva audit, zpr. o vzt., 2005 Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2006 23.8.2006 24.8.2006 32
B 630/SL 30 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva r.03,04 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2005 20.2.2006 20.2.2006 113
B 630/SL 29 notářský zápis, ostatní NZ 602/2005 Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2005 6.9.2005 93
B 630/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - řádná VH Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2005 10.8.2005 10.8.2005 34
B 630/SL 27 ostatní - zápis z jedn. doz. rady Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2005 28.7.2005 28.7.2005 1
B 630/SL 26 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 14.10.2004 1.12.2004 1.12.2004 1
B 630/SL 25 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, podpisové vzory 2002 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2003 8.1.2004 8.1.2004 87
B 630/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory - NZ 234/2002, 2001 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2002 8.8.2002 8.8.2002 129
B 630/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2002 28.1.2002 28.1.2002 22
B 630/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2001 7.11.2001 7.11.2001 41
B 630/SL 18 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 44
B 630/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 390/2001, 80/2002 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2001 13.9.2001 13.9.2001 112
B 630/SL 17 výroční zpráva - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2000 17.5.2001 17.5.2001 25
B 630/SL 16 výroční zpráva - za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.1999 17.5.2001 17.5.2001 25
B 630/SL 15 výroční zpráva - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1998 17.5.2001 17.5.2001 32
B 630/SL 14 účetní závěrka - za rok 1999 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2000 17.5.2001 17.5.2001 20
B 630/SL 13 účetní závěrka - za rok 1998 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 19.3.1999 17.5.2001 17.5.2001 19
B 630/SL 12 účetní závěrka - za rok 1997 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1998 17.5.2001 17.5.2001 20
B 630/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 547/2000 Krajský soud v Hradci Králové 25.8.2000 30.11.2000 30.11.2000 48
B 630/SL 11 ostatní - usnesení KS Krajský soud v Hradci Králové 1.6.1999 2.6.1999 2.6.1999 1
B 630/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.8.1998 27.1.1999 27.1.1999 25
B 630/SL 7 ostatní - usnesení KS o vyrovnání Krajský soud v Hradci Králové 28.7.1997 2.7.1998 2.7.1998 2
B 630/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.4.1997 7.7.1997 7.7.1997 27
B 630/SL 5 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 23.1.1997 25.6.1997 25.6.1997 2
B 630/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.1.1997 25.6.1997 25.6.1997 27
B 630/SL 3 notářský zápis - NZ 45/97 Krajský soud v Hradci Králové 23.1.1997 25.6.1997 25.6.1997 50
B 630/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 21.11.1996 24.9.1996 24.9.1996 2
B 630/SL 1 notářský zápis - NZ 315/96, 6NZ 436/92 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.1996 24.9.1996 24.9.1996 58
B 630/SL 33 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2007 10.8.2007 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZVU a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZVU a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.