ŽSD invest a.s. Modřice IČO: 29199930

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŽSD invest a.s., která sídlí v obci Modřice a bylo jí přiděleno IČO 29199930.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ŽSD invest a.s. se sídlem v obci Modřice byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o ŽSD invest a.s. IČO: 29199930

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 22.1.2010
Spisová značka: B 6013
IČO: 29199930
Obchodní firma: ŽSD invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.1.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.1.2010
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 5.6.2014 - 26.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 5.6.2014 - 26.1.2015
ŽSD reality s.r.o., jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o 34,000.000,- Kč, slovy : třicet čtyři milionů korun českých započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, jimiž bude zvyšován základní kapitál, a to upsáním nových akcií. ZAPISOVANÝ TEXT ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY Důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti v souladu s dlouhodobým cílem společnosti a postupně splnění požadavku na výši vlastního kapitálu podle zákona o kolektivním investování. ŽSD reality s.r.o., jako jediný akcionář shora uvedené společnosti rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem předem určeným zájemcem - společností TROAL a.s., sídlo: Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 282 61 674 o částku 34,000.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů korun českých upsáním nových akcií a k tomuto rozhodnutí přijal následují usnesení: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 34,000.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých), a to z dosavadní výše 17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na částku 51,000.000,- Kč (slovy: Padesát jedna milionů korun českých) s tím , že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) jmenovitá hodnota akcií se nezvýší, bude vydáno 340 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/1 kus, tj. celkem 34,000.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých), emisní kurs akcií odpovídá jejich jmeno vité hodnotě. c) upisované akcie: počet: 340 kusů jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 340 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/1 kus, tj. celkem 34,000.000,- Kč druh upisovaných akcií: kmenové forma upisovaných akcií: na jméno podoba upisovaných akcií: listinné lhůta pro úpis akcií: jeden měsíc od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jejich adresy bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je předem určený zájemce povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Lhůta pro splacení zbytku emisního kursu upsaných akcií je do jedno ho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a upisovatel doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu nově upisovan ých akcií. Akcie budou upsány výhradně jedním předem určeným zájemcem, a to společností TROAL a.s., sídlo: Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 282 61 674 emisní kurs upisovaných akcií: činí celkem 34, 000.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů českých), přičemž emisí kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí částku 100.000,- Kč místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a investičním fondem. Návrh smlouvy je ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s. povinna doručit předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne konání této valné hromady. akcie nového druhu se nevydávají d) předmětem peněžitého vkladu je započtení pohledávky ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s., jako nároku na zaplacení upsaných akcií proti pohledávce TROAL a.s., sídlo: Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 282 61 674 ve výši 34,000.000,- Kč (slov y: třicet čtyři milionů korun českých), kterou má za ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s. z titulu nároku na zaplacení kupní ceny dle Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi TROAL a.s., sídlo: Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 282 61674 a ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s., sídlo: Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 291 99 930 dne 10.5.2010, na základě níž byly na ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s. postoupeny pohledávky v celkové výši 49,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých), a to pohledávky za společnost JET IMPERA, a.s. sídlo: Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ: 269 06 350, které byly na TROAL a.s. postoupeny původním věřitelem ŽSD a.s., IČ: 645 11 359 a vznikly na základě Smlouvy o dílo na stavb u "Polyfunkční dům Kozí 5 - II. etapa" a Smlouvy o dílo na stavbu "Polyfunkční dům Kozí 5 - III. etapa". Předmětem započtení pro zvýšení základního kapitálu je dosud neuhrazená kupní cena za převáděné pohledávky, a to pouze co do částky 34,000.000,- Kč (s lovy: třicet čtyři milionů korun českých). Emisní kurs nově upsaných akcií, který bude splácen shora uvedeným peněžitým vkladem, bude splacen tak, že společnost TROAL a.s. předá společnosti ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s. v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese : Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (místo splacení peněžitého vkladu(, písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.7.2010 - 26.8.2010
ŽSD reality s.r.o., jako jediný akcionář shora uvedené společnosti rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 15,000.000,- Kč, slovy : patnáct milionů korun českých upsání m nových akcií a k tomuto rozhodnutí přijal následující usnesení: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), a to z dosavadní výše 2,000.000,- Kč(slovy . dva miliony korun českých) na částku 17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) jmenovitá hodnota akcií se nezvýší, bude vydáno 150 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/1 kus, tj. celkem 15,000.000,- Kč, (slovy : patnáct milionů korun českých), emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovit é hodnotě. c) upisované akcie: počet : 150 kusů jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 150 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč/1 kus, tj. celkem 15,000.000,- Kč druh upisovaných akcií: kmenové forma upisovaných akcií: na jméno podoba upisovaných akcií: listinné lhůta pro úpis akcií : počátek upisování nových akcií bude stanoven počínaje 3. kalendářním dnem do 25. kalendářního dne ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu uskutečněné po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. emisní kurs upisovaných akcií: činí celkem 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí částku 100.000,- Kč místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00. akcie nového druhu se nevydávají. d) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno - venkov na LV č. 993 pro obec Modřice, k.ú. Modřice, a to: - budova č.p. 1050 adminis. v části obce Modřice na pozemku p.č. 1334/1 a pozemky p.č. 1334/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 359 m2, p.č. 1335/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1526 m2 a p.č. 2059/9 ostatní plocha ostatní komunikace o vým ěře 226 m2 s výslednou cenou ve výši 15,000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých dle zpracovaného znaleckého posudku č. 2798/2010 soudního znalce Ing. Ivo Nováka, znalce v oboru ekonomika-ceny a odhadu nemovitostí, stavebnictví-stavby obytné a průmyslové ze dne 26.4.2010, jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28.4.2010, č.j.: 50 Nc 6223/2010-5 pro zpracování tohoto písemného znaleckého posudku. Emisní kurs nově upsaných akcií, který bude splácen shora uvedeným nepeněžitým vkladem, bude splacen tak, že společnost ŽSD reality s.r.o. předá společnosti v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 18 6 00 (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií akcionářem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.5.2010 - 25.6.2010

Aktuální kontaktní údaje ŽSD invest a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 29199930
Obchodní firma: ŽSD invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Šlapanice
Vznik první živnosti: 21.1.2015
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 29199930
Firma: ŽSD invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Modřice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.1.2010

Kontakty na ŽSD invest a.s. IČO: 29199930

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Brněnská 1050 , Modřice 664 42 28.11.2016
Sídlo: Brněnská 1050 , Modřice 664 42 22.1.2010 - 28.11.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Brněnská 1050, Modřice 664 42

Obory činností ŽSD invest a.s. IČO: 29199930

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.1.2015
kolektivní investování 22.1.2010 - 26.1.2015

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.1.2015
správa vlastního majetku 26.1.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.1.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy ŽSD invest a.s. IČO: 29199930

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, přičemž zcizování majetku společnosti nad hodnotu 10.000.000,-Kč (deset milionů korun českých) může činit výhradně se souhlasem valné hromady společnosti. 26.1.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva, přičemž: a) právní jednání nad hodnotu 25.000.000,-Kč (dvacet pět milionů korun českých) a b) právní jednání týkající se nákupu a zcizování majetku nad hodnotu 10.000.000,-Kč (deset milionů korun českých) může činit výhradně se souhlasem valné hromady společnosti. 5.6.2014 - 26.1.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva, přičemž: a) právní úkony nad hodnotu 25.000.000,-Kč a b) právní úkony týkající se nákupu a zcizování majetku nad hodnotu 25.000.000,-Kč výhradně se souhlasem valné hromady společnosti. Při podepisování jménem společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 6.2.2013 - 5.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, přičemž: a) právní úkony nad hodnotu 5.000.000,-Kč a b) právní úkony týkající se nákupu a zcizování majetku nad hodnotu 5.000.000,-Kč výhradně se souhlasem valné hromady společnosti. Při podepisování jménem společnosti připojí předseda a příslušný člen představenstva své podpisy k obchodní firmě společnosti. 25.6.2010 - 6.2.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, přičemž: a) právní úkony nad hodnotu 500.000,-Kč a b) právní úkony týkající se nákupu a zcizování majetku nad hodnotu 100.000,-Kč výhradně se souhlasem valné hromady společnosti. Při podepisování jménem společnosti připojí předseda a příslušný člen představenstva své podpisy k obchodní firmě společnosti. 22.1.2010 - 25.6.2010
Jméno: Ing. Petr Hubacz 8.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 1.10.2018
Adresa: Slunná 583/5, Troubsko 664 41
Jméno: Ing. Lucie Hubaczová 22.1.2010 - 6.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.1.2010 do 24.1.2013
Ve funkci: od 22.1.2010 do 24.1.2013
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: Ing. Petr Vaňura 22.1.2010 - 18.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2010
Adresa: Slunná 480/7, Troubsko 664 41
Jméno: Ing. Karel Dupal 22.1.2010 - 5.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2010 do 16.5.2014
Adresa: Horníkova 2060/4, Brno 628 00
Jméno: Helena Hubaczová 6.2.2013 - 12.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2013
Ve funkci: od 24.1.2013
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: Ing. Petr Vaňura 18.9.2013 - 26.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2010 do 9.1.2015
Adresa: Slunná 480/7, Troubsko 664 41
Jméno: Ing. Helena Hubaczová 12.6.2014 - 26.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2013
Ve funkci: od 24.1.2013
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: Ing. Helena Hubaczová 26.1.2015 - 28.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2013
Ve funkci: od 24.1.2013
Adresa: Slunná 583/5, Troubsko 664 41
Jméno: Ing. Helena Hubaczová 28.11.2016 - 8.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2013 do 24.1.2018
Ve funkci: od 24.1.2013 do 24.1.2018
Adresa: Slunná 583/5, Troubsko 664 41

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Helena Hubaczová 8.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Ve funkci: od 1.10.2018
Adresa: Slunná 583/5, Troubsko 664 41
Jméno: JUDr. Eliška Chobolová 8.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Lísky 957/15, Brno 624 00
Jméno: Ing. Bc. Lucie Hubíková 9.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: 369, Česká 664 31
Jméno: Milan Nedvěd 22.1.2010 - 25.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.2010 do 21.1.2011
Ve funkci: od 22.1.2010 do 21.1.2011
Adresa: Turgeněvova 1132/22, Brno 618 00
Jméno: Ing. Helena Hubaczová 22.1.2010 - 25.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.2010 do 21.1.2011
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: Ing. Martina Hrazdírová 22.1.2010 - 25.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.2010 do 21.1.2011
Adresa: Hoštická 707/70, Brno 642 00
Jméno: Ing. Helena Hubaczová 25.8.2011 - 6.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2011 do 24.1.2013
Ve funkci: do 24.1.2013
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: JUDr. Eliška Chobolová 25.8.2011 - 5.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2011
Ve funkci: od 22.1.2011 do 20.5.2014
Adresa: Lísky 957/15, Brno 624 00
Jméno: Helena Jahodová 25.8.2011 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2011 do 16.5.2014
Adresa: Údolní 578/45, Brno 602 00
Jméno: Lucie Hubíková 6.2.2013 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2013
Adresa: Kozí 705/5, Brno 602 00
Jméno: Ing. Petr Hubacz 5.6.2014 - 8.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2014 do 1.10.2018
Ve funkci: od 20.5.2014 do 1.10.2018
Adresa: Slunná 583/5, Troubsko 664 41
Jméno: Ing. Bc. Lucie Hubíková 5.6.2014 - 8.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2013 do 24.1.2018
Adresa: Lucemburská 2014/26, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Eliška Chobolová 5.6.2014 - 8.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2011 do 21.1.2016
Adresa: Lísky 957/15, Brno 624 00
Jméno: Ing. Bc. Lucie Hubíková 8.11.2018 - 9.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Lucemburská 2014/26, Praha 130 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Hubacz

Vlastníci firmy ŽSD invest a.s. IČO: 29199930

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 51 000 000 Kč - 26.8.2010
zakladni 17 000 000 Kč - 25.6.2010 - 26.8.2010
zakladni 2 000 000 Kč - 22.1.2010 - 25.6.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 510 26.8.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 170 25.6.2010 - 26.8.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.1.2010 - 25.6.2010

Sbírka Listin ŽSD invest a.s. IČO: 29199930

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6013/SL 28 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 20.4.2015 2.7.2015 15.7.2015 50
B 6013/SL 27 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 50
B 6013/SL 26 notářský zápis [NZ 37/2015] usnesení VH, stanovy Krajský soud v Brně 9.1.2015 23.1.2015 28.1.2015 17
B 6013/SL 25 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 10.4.2014 10.7.2014 31.7.2014 43
B 6013/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 715/2014 Krajský soud v Brně 16.5.2014 5.6.2014 11.6.2014 25
B 6013/SL 23 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.4.2014 5.6.2014 6.6.2014 43
B 6013/SL 22 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 25.4.2013 12.6.2013 12.6.2013 44
B 6013/SL 21 ostatní zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 24.1.2013 28.1.2013 12.2.2013 1
B 6013/SL 20 notářský zápis VH, změna stanov, NZ 107/2013 Krajský soud v Brně 24.1.2013 28.1.2013 12.2.2013 3
B 6013/SL 19 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 12.3.2012 29.6.2012 2.7.2012 41
B 6013/SL 18 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 16.3.2012 15.5.2012 28.5.2012 41
B 6013/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.4.2004 1.9.2011 80
B 6013/SL 16 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.7.2011 1.9.2011 6
B 6013/SL 15 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 22.1.2011 1.9.2011 1
B 6013/SL 14 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 21.1.2011 1.9.2011 2
B 6013/SL 13 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.4.2011 13.5.2011 38
B 6013/SL 12 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 599/10 Krajský soud v Brně 8.7.2010 6.8.2010 9
B 6013/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2010 28.6.2010 24
B 6013/SL 9 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 421/10 Krajský soud v Brně 11.5.2010 1.6.2010 6
B 6013/SL 10 posudek znalce -č. 2798/2010 Krajský soud v Brně 6.5.2010 1.6.2010 23
B 6013/SL 8 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.11.2009 29.1.2010 3
B 6013/SL 7 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.1.2010 29.1.2010 2
B 6013/SL 6 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.1.2010 29.1.2010 3
B 6013/SL 5 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.1.2010 29.1.2010 2
B 6013/SL 4 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 13.11.2009 29.1.2010 2
B 6013/SL 3 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 13.11.2009 29.1.2010 3
B 6013/SL 2 notářský zápis - zakl. listina , NZ 877/09 Krajský soud v Brně 4.11.2009 29.1.2010 2
B 6013/SL 1 notářský zápis - zakl. listina, NZ 819/09 Krajský soud v Brně 14.10.2009 29.1.2010 26

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ŽSD invest a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ŽSD invest a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.