ZS Vilémov, a.s. Vilémov IČO: 00123170

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZS Vilémov, a.s., která sídlí v obci Vilémov a bylo jí přiděleno IČO 00123170.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZS Vilémov, a.s. se sídlem v obci Vilémov byla založena v roce 1950. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 36 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.10.2011
Spisová značka: B 3017
IČO: 00123170
Obchodní firma: ZS Vilémov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.2011
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 4.5.1950
Společnost ZS Vilémov, a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny podle "PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM" ze dne 23.11.2016, který byl dne 25.11.2016 zveřejněn ve sbírce listin rejstříkového soudu a podle tohoto projektu na ni přešla č ást jmění společnosti ZN Agro s.r.o., IČ 274 97 160. Rozhodný den přeměny byl v projektu určen na 1.1.2017. 27.12.2016
Na společnost ZS Vilémov, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Poděbradská blata, a.s., IČO 25618466, se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 21.8.2014. Na společnost ZS V ilémov, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti ZD Křečhoř a.s., IČO 00103926, se sídlem Křečhoř 19, PSČ 280 02, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 21.8.2014. 1.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.3.2014 - 29.5.2014
Jediný akcionář, společnost Cerea, a.s. se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 15.8.2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: zvyšuje se z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti z dosavadní výše 23.499.599,- Kč o 100.000.000,- Kč na výslednou částku 123.499.599,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým ce nným papírem. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, tj. společnosti Cerea, a.s. se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, iden tifikační číslo 46504940, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie (pro uzavření smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsá ní akcií předem určenému zájemci. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nové akcie bude proveden na adr ese Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení 100 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu 107-5428120217/0100. 21.8.2013
Jediný akcionář, společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 26.10.2012 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.037.344,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 20.037.344,- Kč. Úpis proběhne bez veřejné nabídky, po stupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis nové akcie (pro uzavření smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií ko nkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis oznámí představenstvo jedinému akcionáři písemně bez zbytečného odkladu. Úpis nové akcie bude proveden v sídle jediného akcionáře v pracovních dnech v době od 9,00 do 19,00 hod. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 1 měsíc ode dne úpisu, připouští se možnost splacení celého emisního kurzu započtením peněžité pohledávky jediného akcionář e ve výši 20.037.344,- Kč vůči společnosti. 7.11.2012
Návrh smlouvy o započtení je představenstvo povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisní ho kurzu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle jediného akcionáře. 7.11.2012
Valná hromada společnosti ZS Vilémov, a.s. konaná dne 15.11.2011 přijala toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Valná hromada určila hlavním akcionářem společnosti ZS Vilémov, a.s., se sídlem Vilémov 227, PSČ 582 83, identifikační číslo 001 23 170, společnosti zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v odd. B č. vložky 3017 společnost Cerea , a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. B č. vložky 621. Tato společnost je v souladu s ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku oprávněna realizovat právo výkupu akcií společnosti ZS Vilémov, a.s., neboť dle aktuálního výpisu ze seznamu akcionářů, vedeného společností, je osobou, která vlastní ve společnosti kmenové listinné akcie na jméno, a to: 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.617.255,- Kč 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč 67 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč Souhrnná jmenovitá hodnota akcií, které vlastní hlavní akcionář, je 95,38 % základního kapitálu společnosti a ve stejném rozsahu jsou s nimi spojena hlasovací práva, neboť dle ust. č. 9 odst. 1 stanov společnosti se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou h odnotou jeho akcií; každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas (jiné akcie než vyjmenované kmenové listinné akcie na jméno společnost nevydala). b) Přechod akcií Valná hromada rozhodla, že všechny ostatní akcie společnosti, tj. akcie emitované společností, které jsou ve vlastnictví jiných akcionářů, odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto menšinových akcionářů přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Menšinoví akcionáři předloží společnos ti do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k akciím tyto akcie společnosti. c) Výše protiplnění, způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích, určenou hlavním akcionářem za listinné kmenové akcie na jméno, vydané společností, částkou 10.264,90 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, částkou 15.397,40 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč, když přiměřenost protiplnění hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem č. 351/71/2011 ze dne 7.10.2011, zpracovaným společností ZNALEX, s.r.o. se sídlem Praha 1, V J ámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 260 99 306. Výplatu protiplnění akcionářům zajistí obchodník s cennými papíry, tj. společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Veveří 11, PSČ 616 00, identifikační číslo 277 58 419, jemuž hlavní akcionář předal před konáním valné hromady finanční prostř edky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění a obchodník s cennými papíry tuto skutečnost písemně doložil. Výplata protiplnění bude realizována bez zbytečného odkladu po předání akcií menšinovými akcionáři společnosti, nejpozději do 15 dnů po tomto předá ní. 23.11.2011 - 23.1.2013
Zemědělské obchodní družstvo Vilémov, se sídlem Vilémov 227, PSČ 582 83, identifikační číslo 001 23 170 změnilo právní formu na akciovou společnost s obchodní firmou ZS Vilémov, a.s. 1.10.2011
Právní poměry družstva se řídí po transformaci ve smyslu zák. č. 42/1992 Sb. stanovami přijatými členskou schůzí 14.11.1992. 15.12.1992
Způsob jednání za družstvo: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva. 15.12.1992 - 15.12.1992
Základní jmění: Základní zapisované jmění činí 2,445.000,-- Kč Základní členský vklad : 10.000,-- Kč. 15.12.1992 - 15.12.1992
Údaje o zřízení: Vznik: schválením ÚRD zastoupené ODR v Chotěboři z 8. 4. 1950 podle zákona č. 69/1949 Sb. Podle zákona č. 69/1949 Sb. přetvořilo se dnem 8. 4. 1950 hospodářské strojní družstvo ve Vilémově - Dr. XIV 405 v JZD ve Vilémově, čímž veškerá práva a závazky toho to družstva přešly bez likvidace na JZD ve Vilémově. 4.5.1950
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením výroční členské schůze dne 17. 2. 1989. 4.5.1950 - 15.12.1992
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 4.5.1950 - 15.12.1992
Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 4.5.1950 - 15.12.1992
Ručení: Člen ručí za případnou ztrátu družstva až do výše 7 % ze své základní odměny za rok, ve kterém ke ztrátě došlo. 4.5.1950 - 15.12.1992

Aktuální kontaktní údaje ZS Vilémov, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00123170
Obchodní firma: ZS Vilémov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Chotěboř
Vznik první živnosti: 7.1.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00123170
Firma: ZS Vilémov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Havlíčkův Brod
Základní územní jednotka: Vilémov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Kontakty na ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 227 , Vilémov 582 83 23.10.2013
Sídlo: 227 , Vilémov 582 83 20.4.2006 - 23.10.2013
Sídlo: Vilémov Česká republika
4.5.1950 - 20.4.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 29.5.2014
hostinská činnost 6.6.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2011
obráběčství 3.7.2010
zámečnictví, nástrojářství 3.7.2010
opravy silničních vozidel 3.7.2010
zednictví 3.7.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 3.7.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům a jiným právnických a fyzických osobám koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej výroba zemědělských strojů provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 3.7.2010 - 1.10.2011
Silniční motorová doprava nákladní 27.9.2001 - 20.4.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.9.2001 - 3.7.2010
Kovoobráběčství 27.9.2001 - 3.7.2010
Opravy silničních vozidel 27.9.2001 - 3.7.2010
Výroba zemědělských strojů 27.9.2001 - 3.7.2010
Opravy pracovních strojů 27.9.2001 - 3.7.2010
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 27.9.2001 - 3.7.2010
Prodej jedů, žíravin a pesticidů 14.10.1997 - 27.9.2001
Zednictví 28.4.1995 - 3.7.2010
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 28.4.1995 - 3.7.2010
- Stavební údržba. 15.12.1992 - 28.4.1995
- Obchodní činnost. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Elektroinstalatérství. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Kovoobrábění. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Opravy motorových vozidel. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Výroba a opravy zemědělských strojů. 15.12.1992 - 27.9.2001
Silniční motorová doprava 15.12.1992 - 27.9.2001
- Truhlářství. 15.12.1992 - 20.4.2006
Družstvo provozuje zemědělskou a lesnickou výrobu včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesnických výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje, dále hospodaří na vodních plochách a rybolovných rybnících. 15.12.1992 - 3.7.2010
Zámečnictví. 15.12.1992 - 3.7.2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 15.12.1992 - 3.7.2010
Služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům a jiným právnickým a fyzickým osobám. 15.12.1992 - 3.7.2010
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá. 4.5.1950 - 15.12.1992
2. Družstvo může: a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky b) vykonávat činnost a vyrábět výrobky sloužící pro potřeby i jiných organizací c) poskytovat práce a služby pro občany d) prodávat vlastní vyrobené zboží 4.5.1950 - 15.12.1992
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti může být provozování: a) neveřejné silniční dopravy podle zvláštního povolení b) zemních a jeřábnických prací c) opravárenských a údržbářských prací d) stavebních prací e) výroby truhlářských výrobků f) zimní údržby silnic g) elektro prací včetně elektrorevizí v rozsahu příslušného oprávnění 4.5.1950 - 15.12.1992

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba: rostlinná výroba živočišná výroba produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu výroba osiv a sadby úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní 22.11.2011
Družstvo provozuje zemědělskou a lesnickou výrobu včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesnických výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje. Dále hospodaří na vodních plochách a rybolovných rybnících. 3.7.2010 - 1.10.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 15.1.1993

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1993

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1993

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1993

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1993

Živnost č. 7 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.5.1994

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.5.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.5.2013

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům a jiným právnickým a fyzickým osobám

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Stavební údržba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 3.5.1994

Živnost č. 12 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 9.8.1996

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 6.4.2000

Živnost č. 14 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2000

Živnost č. 15 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2000

Živnost č. 16 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 29.2.2000

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1993
Zánik oprávnění: 13.6.2006

Živnost č. 19 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1993
Zánik oprávnění: 13.6.2006

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.1.1995
Zánik oprávnění: 29.2.2000

Živnost č. 22 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba elektřiny
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Vedení firmy ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně 2 (dva) členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně 3 (tři) členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 16.5.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 12.3.2014 - 16.5.2017
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jeji ch částí.2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 1.10.2011 - 12.3.2014
Způsob jednání za družstvo: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva. 15.12.1992 - 1.10.2011
Jméno: Ing. David Hromek 19.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015
Ve funkci: od 4.5.2015
Adresa: Dr. Václava Peška 659, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jan Urban 19.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2017
Ve funkci: od 21.8.2017
Adresa: 136, Běstvina 538 45
Jméno: Ing. Milan Škvor 10.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2019
Adresa: 132, Ostředek 257 24
Jméno: František Klinkáček 15.12.1992 - 28.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 40, Uhelná Příbram 582 82
Jméno: ing. Václav Škaryd 4.5.1950 - 18.3.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: 0 Ždánice Česká republika
Jméno: Josef Dvořák 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 5, Vilémov 582 82
Jméno: Ludmila Hrubá 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Členka představenstva
Adresa: 0 Borek Česká republika
Jméno: Ing. Vlastimil Smutný 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 46, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Ing. Miloš Růžička 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 0 Vilémov Česká republika
Jméno: Václav Dvořák 28.4.1995 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 9 , Petrovice Česká republika
Jméno: Jaroslav Málek 18.3.1996 - 26.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 3 , Uhelná Příbram, Pukšice Česká republika
Jméno: Václav Jarolím 15.12.1992 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 130, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Josef Tůma 15.12.1992 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 32, Uhelná Příbram 582 82
Jméno: Antonín Dvořák 18.3.1996 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 15 , Heřmanice Česká republika
Jméno: Josef Jelínek 18.3.1996 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 42 , Vilémov Česká republika
Jméno: Karel Švec 18.3.1996 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 122, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Radek Horák 26.5.2000 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 24, Uhelná Příbram 582 82
Jméno: Karel Blažek 27.9.2001 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 24 , Vilémov - Dálčice Česká republika
Jméno: Jana Kolářová 27.9.2001 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 126, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Jan Nádvorník 27.9.2001 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 28 , Vilémov Česká republika
Jméno: Josef Jelínek 4.5.1950 - 29.3.2008
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Ve funkci: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Adresa: Jeřišno- Chuchel 42 Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Růžička 18.3.1996 - 29.3.2008
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Ve funkci: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Adresa: 0 Vilémov Česká republika
Jméno: ing. Miroslav Pensimus 18.3.1996 - 29.3.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Adresa: 133, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Vít Bělák 20.4.2006 - 29.3.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 19.12.2007
Adresa: 138, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Ing. Miroslav Pensimus 29.3.2008 - 27.8.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.1.2008 do 30.6.2009
Ve funkci: od 18.1.2008 do 30.6.2009
Adresa: 133, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Miloslav Vávra 20.4.2006 - 6.5.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 25.3.2010
Adresa: 44, Vilémov 582 83
Jméno: Ing. Miloš Růžička 29.3.2008 - 6.5.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.1.2008
Ve funkci: od 18.1.2008 do 25.3.2010
Adresa: 38, Vilémov 582 83
Jméno: Miroslav Veselý 27.9.2001 - 3.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 23.4.2010
Adresa: 33 , Uhelná Příbram - Pukšice Česká republika
Jméno: Hana Růžičková 20.4.2006 - 3.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 23.4.2010
Adresa: 23, Vilémov 582 83
Jméno: Karel Moravec 20.4.2006 - 3.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 23.4.2010
Adresa: 71, Vilémov 582 83
Jméno: Luděk Semrád 20.4.2006 - 4.8.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 20.5.2010
Adresa: 13, Vilémov 582 82
Jméno: Ing. Miloš Růžička 6.5.2010 - 4.8.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2008 do 20.5.2010
Adresa: 38, Vilémov 582 83
Jméno: Ing. Petr Šťastný 27.8.2009 - 5.8.2011
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2009 do 30.6.2011
Ve funkci: od 22.7.2009 do 30.6.2011
Adresa: 50, Uhelná Příbram 582 45
Jméno: Ing. František Tůma 6.5.2010 - 5.8.2011
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2010 do 30.6.2011
Ve funkci: od 25.3.2010 do 30.6.2011
Adresa: Lipová 1629, Chotěboř 583 01
Jméno: Ing. David Hromek 4.8.2010 - 5.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010 do 30.6.2011
Adresa: Dr. Václava Peška 659, Chrudim 537 01
Jméno: Jana Novotná 4.8.2010 - 5.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010 do 30.6.2011
Adresa: 30, Zvěstovice 582 82
Jméno: Jindřich Macháček 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Ve funkci: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Milan Franěk 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Ve funkci: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: Svobody 62, Vrdy 285 71
Jméno: Ing. František Tůma 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: Lipová 1629, Chotěboř 583 01
Jméno: Ing. František Turek 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: 20, Načešice 538 03
Jméno: Ing. Milan Sýkora 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: Čs. armády 610, Chrudim 537 01
Jméno: Jindřich Macháček 1.10.2011 - 26.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Milan Franěk 1.10.2011 - 26.10.2011
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: Svobody 62, Vrdy 285 71
Jméno: Jindřich Macháček 26.10.2011 - 26.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 3.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Milan Franěk 26.10.2011 - 26.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 3.10.2011
Adresa: Svobody 62, Vrdy 285 71
Jméno: Ing. František Tůma 1.10.2011 - 7.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 20.12.2011
Adresa: Lipová 1629, Chotěboř 583 01
Jméno: Milan Franěk 26.10.2011 - 13.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 27.6.2012
Ve funkci: od 3.10.2011 do 27.6.2012
Adresa: Svobody 62, Vrdy 285 71
Jméno: Ing. Milan Sýkora 1.10.2011 - 15.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: do 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 610, Chrudim 537 01
Jméno: Jindřich Macháček 26.10.2011 - 29.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 3.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Ing. František Turek 1.10.2011 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: 20, Načešice 538 03
Jméno: Jana Novotná 7.3.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 28.2.2014
Adresa: 30, Zvěstovice 582 82
Jméno: Tomáš Kunc 13.7.2012 - 23.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012 do 3.3.2014
Adresa: Zámecký park 150, Slatiňany 538 21
Jméno: Ing. Milan Sýkora 15.6.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: do 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 610, Chrudim 537 01
Jméno: Jindřich Macháček 29.6.2013 - 29.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 3.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Tomáš Kunc 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012 do 3.3.2014
Adresa: Zámecký park 150, Slatiňany 538 21
Jméno: Ing. František Turek 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: 20, Načešice 538 03
Jméno: Jana Novotná 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 28.2.2014
Adresa: 30, Zvěstovice 582 82
Jméno: Tomáš Kunc 29.5.2014 - 19.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012 do 20.5.2015
Ve funkci: od 3.3.2014 do 20.5.2015
Adresa: Zámecký park 150, Slatiňany 538 21
Jméno: Ing. Milan Sýkora 29.5.2014 - 19.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 30.4.2015
Ve funkci: od 3.3.2014 do 30.4.2015
Adresa: Čs. armády 610, Chrudim 537 01
Jméno: Bohumír Ostrý 19.8.2015 - 19.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015 do 10.8.2017
Ve funkci: od 1.6.2015 do 10.8.2017
Adresa: 4, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Jméno: Ing. Milan Škvor 29.5.2014 - 10.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2014 do 1.3.2019
Adresa: 132, Ostředek 257 24

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Hájek 19.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.8.2017
Ve funkci: od 11.8.2017
Adresa: Nezvalova 845, Chrudim 537 01
Jméno: Mgr. Antonín Vávra 10.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2019
Adresa: Čs. armády 237, Chrudim 537 01
Jméno: Jana Novotná 28.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2019
Adresa: 248 , 285 63 Tupadly Česká republika
Jméno: JUDr. Libor Široký 1.10.2011 - 22.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: Dlouhá 167, Zdiby 250 66
Jméno: Jana Novotná 1.10.2011 - 7.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 31.1.2012
Adresa: 30, Zvěstovice 582 82
Jméno: Ing. David Hromek 1.10.2011 - 17.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dr. Václava Peška 659, Chrudim 537 01
Jméno: JUDr. Libor Široký 22.11.2011 - 23.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 15.11.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dlouhá 167, Zdiby 250 66
Jméno: Ing. Petr Hájek 7.3.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012
Adresa: Nezvalova 845, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. David Hromek 17.8.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dr. Václava Peška 659, Chrudim 537 01
Jméno: JUDr. Libor Široký 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 15.11.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dlouhá 167, Zdiby 250 66
Jméno: Ing. Petr Hájek 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012
Adresa: Nezvalova 845, Chrudim 537 01
Jméno: Jana Novotná 29.5.2014 - 20.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014
Adresa: 30, Zvěstovice 582 82
Jméno: Ing. Petr Hájek 29.5.2014 - 19.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012 do 1.2.2017
Ve funkci: od 3.3.2014 do 1.2.2017
Adresa: Nezvalova 845, Chrudim 537 01
Jméno: Mgr. Antonín Vávra 29.5.2014 - 10.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014 do 1.3.2019
Ve funkci: od 3.3.2014 do 1.3.2019
Adresa: Čs. armády 237, Chrudim 537 01
Jméno: Jana Novotná 20.1.2017 - 10.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014 do 1.3.2019
Adresa: Jiráskova 137, Golčův Jeníkov 582 82
Jméno: Jana Novotná 10.4.2019 - 28.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2019
Adresa: Jiráskova 137, Golčův Jeníkov 582 82

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miloš Růžička 4.1.2008 - 4.8.2010
Adresa: 38, Vilémov 582 83

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu: Ing. David Hromek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Urban

Vlastníci firmy ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 123 500 000 Kč 100% 23.9.2013
zakladni 23 499 600 Kč 100% 29.12.2012 - 23.9.2013
zakladni 3 462 260 Kč 100% 1.10.2011 - 29.12.2012
zakladni 2 445 000 Kč - 15.12.1992 - 1.10.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 123 500 000 Kč 1 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 123 500 000 Kč 1 23.10.2013 - 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 1 23.9.2013 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 20 037 300 Kč 1 29.12.2012 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 2 617 260 Kč 1 1.10.2011 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 3 1.10.2011 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 80 1.10.2011 - 23.10.2013

Sbírka Listin ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3017/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2015 2.7.2015 18
B 3017/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2015 2.7.2015 16
B 3017/SL 64 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2014 31.10.2014 4.11.2014 19
B 3017/SL 63 účetní závěrka [2014], zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2014 Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 25
B 3017/SL 62 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 17
B 3017/SL 61 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 17
B 3017/SL 60 ostatní zápis o předání části podniku Krajský soud v Hradci Králové 19.9.2014 19.9.2014 29.9.2014 2
B 3017/SL 59 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2014 21.8.2014 10
B 3017/SL 58 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2014 21.8.2014 10
B 3017/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2014 25.6.2014 30
B 3017/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2014 30.5.2014 18
B 3017/SL 55 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2014 22.4.2014 30.5.2014 7
B 3017/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 243/2013 Krajský soud v Hradci Králové 13.2.2014 13.3.2014 23
B 3017/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.9.2013 24.9.2013 25
B 3017/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2013 25.6.2013 33
B 3017/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2013 7.6.2013 25
B 3017/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2012 3.1.2013 25
B 3017/SL 46 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.10.2012 2.11.2012 19.11.2012 6
B 3017/SL 42 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.1.2012 21.2.2012 8.3.2012 5
B 3017/SL 41 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 463/2011 Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2011 15.11.2011 23.11.2011 7
B 3017/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2011 24.10.2011 31.10.2011 2
B 3017/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2011 12.9.2011 23.9.2011 8
B 3017/SL 38 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2011 12.9.2011 23.9.2011 75
B 3017/SL 36 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2011 12.9.2011 23.9.2011 60
B 3017/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2011 25.7.2011 9.8.2011 8
B 3017/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2011 9.8.2011 5
B 3017/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2011 9.8.2011 32
B 3017/SL 31 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2010 22.6.2010 19.7.2010 9
B 3017/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2010 7.5.2010 21.6.2010 85
B 3017/SL 28 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2010 30.3.2010 20.4.2010 5
B 3017/SL 27 ostatní, podpisové vzory zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2009 31.7.2009 31.7.2009 4
B 3017/SL 25 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2008 29.5.2008 16
B 3017/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2008 21.3.2008 2.4.2008 30
B 3017/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2008 14.2.2008 13.3.2008 27
B 3017/SL 22 ostatní rozhodnutí o prokuře Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2007 13.12.2007 20.12.2007 2
DrXXIV 1126/SL 5 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2006 18.4.2006 18.4.2006 1
B 3017/SL 18 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2006 18.4.2006 18.4.2006 4
B 3017/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2006 18.4.2006 18.4.2006 20
B 3017/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2005 22.4.2005 22.4.2005 24
B 3017/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2003 30.7.2004 30.7.2004 25
B 3017/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.1997 30.7.2004 30.7.2004 29
B 3017/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1998 30.7.2004 30.7.2004 29
B 3017/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2004 30.7.2004 25
B 3017/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2000 30.7.2004 30.7.2004 30
B 3017/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2001 30.7.2004 30.7.2004 26
B 3017/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2002 30.7.2004 30.7.2004 26
B 3017/SL 7 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2001 5.9.2001 5.9.2001 7
B 3017/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2001 24.4.2001 24.4.2001 18
B 3017/SL 5 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2000 31.3.2000 31.3.2000 18
B 3017/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.3.1999 8.6.1999 8.6.1999 2
B 3017/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.3.1997 18.9.1997 18.9.1997 14
B 3017/SL 1 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1997 18.4.1997 18.4.1997 6
B 3017/SL 21 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 10
B 3017/SL 20 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 2
B 3017/SL 19 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZS Vilémov, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZS Vilémov, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.