Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

ZS Vilémov, a.s. Vilémov IČO: 00123170

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZS Vilémov, a.s., která sídlí v obci Vilémov a bylo jí přiděleno IČO 00123170.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ZS Vilémov, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ZS Vilémov, a.s. se sídlem v obci Vilémov byla založena v roce 1950. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 35 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.10.2011
Spisová značka: B 3017
IČO: 00123170
Obchodní firma: ZS Vilémov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.2011
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 4.5.1950
Společnost ZS Vilémov, a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny podle "PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM" ze dne 23.11.2016, který byl dne 25.11.2016 zveřejněn ve sbírce listin rejstříkového soudu a podle tohoto projektu na ni přešla část jmění společnosti ZN Agro s.r.o., IČ 274 97 160. Rozhodný den přeměny byl v projektu určen na 1.1.2017. 27.12.2016
Na společnost ZS Vilémov, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Poděbradská blata, a.s., IČO 25618466, se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 21.8.2014. Na společnost ZS Vilémov, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti ZD Křečhoř a.s., IČO 00103926, se sídlem Křečhoř 19, PSČ 280 02, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 21.8.2014. 1.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.3.2014 - 29.5.2014
Jediný akcionář, společnost Cerea, a.s. se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 15.8.2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:zvyšuje se z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti z dosavadní výše 23.499.599,- Kč o 100.000.000,- Kč na výslednou částku 123.499.599,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, tj. společnosti Cerea, a.s. se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 46504940, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie (pro uzavření smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nové akcie bude proveden na adrese Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení 100 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu 107-5428120217/0100. 21.8.2013
Jediný akcionář, společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 26.10.2012 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.037.344,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 20.037.344,- Kč. Úpis proběhne bez veřejné nabídky, postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis nové akcie (pro uzavření smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis oznámí představenstvo jedinému akcionáři písemně bez zbytečného odkladu. Úpis nové akcie bude proveden v sídle jediného akcionáře v pracovních dnech v době od 9,00 do 19,00 hod. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 1 měsíc ode dne úpisu, připouští se možnost splacení celého emisního kurzu započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře ve výši 20.037.344,- Kč vůči společnosti. 7.11.2012
Návrh smlouvy o započtení je představenstvo povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle jediného akcionáře. 7.11.2012
Valná hromada společnosti ZS Vilémov, a.s. konaná dne 15.11.2011 přijala toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeValná hromada určila hlavním akcionářem společnosti ZS Vilémov, a.s., se sídlem Vilémov 227, PSČ 582 83, identifikační číslo 001 23 170, společnosti zapsané vobchodním rejstříku uKrajského soudu vHradci Králové, vodd. Bč. vložky 3017 společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940, společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vHradci Králové vodd. Bč. vložky 621. Tato společnost je vsouladu sust. § 183i anásl. obchodního zákoníku oprávněna realizovat právo výkupu akcií společnosti ZS Vilémov, a.s., neboť dle aktuálního výpisu ze seznamu akcionářů, vedeného společností, je osobou, která vlastní ve společnosti kmenové listinné akcie na jméno, ato:1 ks kmenové listinné akcie na jméno ojmenovité hodnotě 2.617.255,- Kč1 ks kmenové listinné akcie na jméno ojmenovité hodnotě15.000,- Kč67 ks kmenové listinné akcie na jméno ojmenovité hodnotě každé znich 10.000,- KčSouhrnná jmenovitá hodnota akcií, které vlastní hlavní akcionář, je 95,38 % základního kapitálu společnosti ave stejném rozsahu jsou snimi spojena hlasovací práva, neboť dle ust. č. 9 odst. 1 stanov společnosti se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií; každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas (jiné akcie než vyjmenované kmenové listinné akcie na jméno společnost nevydala).b) Přechod akciíValná hromada rozhodla, že všechny ostatní akcie společnosti, tj. akcie emitované společností, které jsou ve vlastnictví jiných akcionářů, odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře.Vlastnické právo kakciím těchto menšinových akcionářů přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Menšinoví akcionáři předloží společnosti do 30 dnů od přechodu vlastnického práva kakciím tyto akcie společnosti.c) Výše protiplnění, způsob předložení akcií azpůsob alhůta pro poskytnutí protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění vpenězích, určenou hlavním akcionářem za listinné kmenové akcie na jméno, vydané společností, částkou 10.264,90 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, částkou15.397,40 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno ojmenovité hodnotě 15.000,- Kč, když přiměřenost protiplnění hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem č. 351/71/2011 ze dne 7.10.2011, zpracovaným společností ZNALEX, s.r.o. se sídlem Praha 1, VJámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 260 99 306.Výplatu protiplnění akcionářům zajistí obchodník scennými papíry, tj. společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Veveří 11, PSČ 616 00, identifikační číslo 277 58 419, jemuž hlavní akcionář předal před konáním valné hromady finanční prostředky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění aobch 23.11.2011 - 23.1.2013
Zemědělské obchodní družstvo Vilémov, se sídlem Vilémov 227, PSČ 582 83, identifikační číslo 001 23 170 změnilo právní formu na akciovou společnost sobchodní firmou ZS Vilémov, a.s. 1.10.2011
Právní poměry družstva se řídí po transformaci ve smyslu zák. č. 42/1992 Sb. stanovami přijatými členskou schůzí 14.11.1992. 15.12.1992
Způsob jednání za družstvo:Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda.Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsanápísemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy adalšího člena představenstva. 15.12.1992 - 15.12.1992
Základní jmění:Základní zapisované jmění činí 2,445.000,-- KčZákladní členský vklad : 10.000,-- Kč. 15.12.1992 - 15.12.1992
Údaje o zřízení:Vznik: schválením ÚRD zastoupené ODR v Chotěboři z 8. 4. 1950 podle zákona č. 69/1949 Sb. Podle zákona č. 69/1949 Sb. přetvořilo se dnem 8. 4. 1950 hospodářské strojní družstvo ve Vilémově - Dr. XIV 405 v JZD ve Vilémově, čímž veškerá práva a závazky tohoto družstva přešly bez likvidace na JZD ve Vilémově. 4.5.1950
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatýchusnesením výroční členské schůze dne 17. 2. 1989. 4.5.1950 - 15.12.1992
Zastupování:Družstvo zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 4.5.1950 - 15.12.1992
Podepisování:Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnostimístopředseda. 4.5.1950 - 15.12.1992
Ručení:Člen ručí za případnou ztrátu družstva až do výše 7% ze svézákladní odměny za rok, ve kterém ke ztrátě došlo. 4.5.1950 - 15.12.1992

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00123170
Obchodní firma: ZS Vilémov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Chotěboř
Vznik první živnosti: 7.1.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 8

Základní údaje datové schránky

IČO: 00123170
Jméno subjektu: ZS Vilémov, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: xc8cyff

Základní údaje DPH

IČO: 00123170
DIČ: CZ00123170
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ZS Vilémov, a.s.
Sídlo: VILÉMOV 227 582 83 VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA
Zapsal Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště v Chotěboři, Krále Jana 259, CHOTĚBOŘ, tel.: 569 474 131
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2111521/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 227 , 582 83 Vilémov Česká republika
č.p. 227, 582 83 Vilémov
23.10.2013
Sídlo: 582 83 Vilémov 227 Česká republika
Vilémov 227, PSČ 58283
20.4.2006 - 23.10.2013
Sídlo: Vilémov Česká republika
Vilémov
4.5.1950 - 20.4.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: č.p. 227, 58283 Vilémov

Obory činností ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 29.5.2014
hostinská činnost 6.6.2013
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2011
obráběčství 3.7.2010
zámečnictví, nástrojářství 3.7.2010
opravy silničních vozidel 3.7.2010
zednictví 3.7.2010
opravy ostatních dopravních prostředků apracovních strojů 3.7.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů apřístrojů, elektronických atelekomunikačních zařízení 3.7.2010
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákonaobory činnosti:služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům ajiným právnických afyzických osobámkoupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodejvýroba zemědělských strojůprovozování čerpacích stanic spalivy amazivyprodej chemických látek achemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 3.7.2010 - 1.10.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.9.2001 - 3.7.2010
Kovoobráběčství 27.9.2001 - 3.7.2010
Opravy silničních vozidel 27.9.2001 - 3.7.2010
Výroba zemědělských strojů 27.9.2001 - 3.7.2010
Opravy pracovních strojů 27.9.2001 - 3.7.2010
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 27.9.2001 - 3.7.2010
Silniční motorová doprava nákladní 27.9.2001 - 20.4.2006
Prodej jedů, žíravin a pesticidů 14.10.1997 - 27.9.2001
Zednictví 28.4.1995 - 3.7.2010
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 28.4.1995 - 3.7.2010
Družstvo provozuje zemědělskou a lesnickou výrobu včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesnických výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje, dále hospodaří na vodních plochách arybolovných rybnících. 15.12.1992 - 3.7.2010
Zámečnictví. 15.12.1992 - 3.7.2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 15.12.1992 - 3.7.2010
Služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům ajiným právnickým a fyzickým osobám. 15.12.1992 - 3.7.2010
- Truhlářství. 15.12.1992 - 20.4.2006
- Obchodní činnost. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Elektroinstalatérství. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Kovoobrábění. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Opravy motorových vozidel. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Výroba a opravy zemědělských strojů. 15.12.1992 - 27.9.2001
Silniční motorová doprava 15.12.1992 - 27.9.2001
- Stavební údržba. 15.12.1992 - 28.4.1995
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšíhorozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vlesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá. 4.5.1950 - 15.12.1992
2. Družstvo může:a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nichpotravinářské výrobkyb) vykonávat činnost a vyrábět výrobky sloužící pro potřeby ijiných organizacíc) poskytovat práce a služby pro občanyd) prodávat vlastní vyrobené zboží 4.5.1950 - 15.12.1992
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti může být provozování:a) neveřejné silniční dopravy podle zvláštního povoleníb) zemních a jeřábnických pracíc) opravárenských a údržbářských pracíd) stavebních pracíe) výroby truhlářských výrobkůf) zimní údržby silnicg) elektro prací včetně elektrorevizí v rozsahu příslušnéhooprávnění 4.5.1950 - 15.12.1992

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba:rostlinná výrobaživočišná výrobaprodukce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiáluvýroba osiv a sadbyúprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní 22.11.2011
Družstvo provozuje zemědělskou a lesnickou výrobu včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesnických výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje. Dále hospodaří na vodních plochách a rybolovných rybnících. 3.7.2010 - 1.10.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 15.1.1993

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1993

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1993

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1993

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1993

Živnost č. 7 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.5.1994

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.5.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1001195515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.5.2013

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům a jiným právnickým a fyzickým osobám

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Stavební údržba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 3.5.1994

Živnost č. 12 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 9.8.1996

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 6.4.2000

Živnost č. 14 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2000

Živnost č. 15 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2000

Živnost č. 16 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Zánik oprávnění: 29.2.2000

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1993
Zánik oprávnění: 13.6.2006

Živnost č. 19 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1993
Zánik oprávnění: 13.6.2006

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.1.1995
Zánik oprávnění: 29.2.2000

Živnost č. 22 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Milan Škvor 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2014
Adresa: 132 , 257 24 Ostředek Česká republika
č.p. 132, 257 24 Ostředek
Jméno: Bohumír Ostrý 19.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015
Ve funkci: od 1.6.2015
Adresa: Kozlov 4 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika
Kozlov 4, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Jméno: Ing. David Hromek 19.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015
Ve funkci: od 4.5.2015
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , 537 01 Chrudim Česká republika
Dr. Václava Peška 659, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Jméno: František Klinkáček 15.12.1992 - 28.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pukšice 40 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram, Pukšice č. 40
Jméno: Ing. Václav Škaryd 4.5.1950 - 18.3.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: 5 , Ždánice Česká republika
Ždánice čp. 5
Jméno: Josef Dvořák 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hostovlice 5 , Vilémov Česká republika
Vilémov, Hostovlice č.5
Jméno: Ludmila Hrubá 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Členka představenstva
Adresa: 31 , Borek Česká republika
Borek č. 31
Jméno: Ing. Vlastimil Smutný 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 46 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram č. 46
Jméno: Ing. Miloš Růžička 15.12.1992 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 38 , Vilémov Česká republika
Vilémov č. 38
Jméno: Václav Dvořák 28.4.1995 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 9 , Petrovice Česká republika
Petrovice 9
Jméno: Jaroslav Málek 18.3.1996 - 26.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pukšice 3 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram, Pukšice 3
Jméno: Václav Jarolím 15.12.1992 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 130 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram č. 130
Jméno: Josef Tůma 15.12.1992 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pukšice 32 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram, Pukšice č. 32
Jméno: Antonín Dvořák 18.3.1996 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 15 , Heřmanice Česká republika
Heřmanice 15
Jméno: Josef Jelínek 18.3.1996 - 27.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 42 , Vilémov Česká republika
Vilémov 42
Jméno: Karel Švec 18.3.1996 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 122 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram 122, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Radek Horák 26.5.2000 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: Pukšice 24 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram, Pukšice 24
Jméno: Karel Blažek 27.9.2001 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 24 , Vilémov - Dálčice Česká republika
Vilémov - Dálčice 24
Jméno: Jana Kolářová 27.9.2001 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 126 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram 126, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Jan Nádvorník 27.9.2001 - 20.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 3.2.2006
Adresa: 28 , Vilémov Česká republika
Vilémov 28
Jméno: Josef Jelínek 4.5.1950 - 29.3.2008
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Ve funkci: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Adresa: 42 , Jeřišno- Chuchel Česká republika
Jeřišno- Chuchel 42
Jméno: Ing. Miloš Růžička 18.3.1996 - 29.3.2008
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Ve funkci: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Adresa: 38 , Vilémov Česká republika
Vilémov č. 38
Jméno: Ing. Miroslav Pensimus 18.3.1996 - 29.3.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 18.1.2008
Adresa: 133 , Uhelná Příbram Česká republika
Uhelná Příbram 133, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Vít Bělák 20.4.2006 - 29.3.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 19.12.2007
Adresa: 582 45 Uhelná Příbram 138 Česká republika
Uhelná Příbram 138, PSČ 58245
Jméno: Ing. Miroslav Pensimus 29.3.2008 - 27.8.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.1.2008 do 30.6.2009
Ve funkci: od 18.1.2008 do 30.6.2009
Adresa: 582 45 Uhelná Příbram 133 Česká republika
Uhelná Příbram 133, PSČ 58245
Jméno: Miloslav Vávra 20.4.2006 - 6.5.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 25.3.2010
Adresa: 582 83 Vilémov 44 Česká republika
Vilémov 44, PSČ 58283
Jméno: Ing. Miloš Růžička 29.3.2008 - 6.5.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.1.2008
Ve funkci: od 18.1.2008 do 25.3.2010
Adresa: 582 83 Vilémov č. 38 Česká republika
Vilémov č. 38, PSČ 58283
Jméno: Miroslav Veselý 27.9.2001 - 3.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2001 do 23.4.2010
Adresa: 33 , Uhelná Příbram - Pukšice Česká republika
Uhelná Příbram - Pukšice 33
Jméno: Hana Růžičková 20.4.2006 - 3.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 23.4.2010
Adresa: 582 83 Vilémov 23 Česká republika
Vilémov 23, PSČ 58283
Jméno: Karel Moravec 20.4.2006 - 3.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 23.4.2010
Adresa: 582 83 Vilémov 71 Česká republika
Vilémov 71, PSČ 58283
Jméno: Luděk Semrád 20.4.2006 - 4.8.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2006 do 20.5.2010
Adresa: 582 82 Vilémov - Dálčice 13 Česká republika
Vilémov - Dálčice 13, PSČ 58282
Jméno: Ing. Miloš Růžička 6.5.2010 - 4.8.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2008 do 20.5.2010
Adresa: 582 83 Vilémov 38 Česká republika
Vilémov 38, PSČ 58283
Jméno: Ing. Petr Šťastný 27.8.2009 - 5.8.2011
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2009 do 30.6.2011
Ve funkci: od 22.7.2009 do 30.6.2011
Adresa: 582 45 Uhelná Příbram 50 Česká republika
Uhelná Příbram 50, PSČ 58245
Jméno: Ing. František Tůma 6.5.2010 - 5.8.2011
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2010 do 30.6.2011
Ve funkci: od 25.3.2010 do 30.6.2011
Adresa: Lipová 1629 , 583 01 Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Lipová 1629, PSČ 58301
Jméno: Ing. David Hromek 4.8.2010 - 5.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010 do 30.6.2011
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , 537 01 Chrudim Česká republika
Chrudim, Dr. Václava Peška 659, PSČ 53701
Jméno: Jana Novotná 4.8.2010 - 5.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010 do 30.6.2011
Adresa: 582 82 Zvěstovice 30 Česká republika
Zvěstovice 30, PSČ 58282
Jméno: Jindřich Macháček 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Ve funkci: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
Jméno: Milan Franěk 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Ve funkci: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: 285 71 Dolní Bučice 62 Česká republika
Dolní Bučice 62, PSČ 28571
Jméno: Ing. František Tůma 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: Lipová 1629 , 583 01 Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Lipová 1629, PSČ 58301
Jméno: Ing. František Turek 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: 538 03 Načešice - Licomělice 20 Česká republika
Načešice - Licomělice 20, PSČ 53803
Jméno: Ing. Milan Sýkora 5.8.2011 - 1.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 1.10.2011
Adresa: Čs. armády 610 , 537 01 Chrudim Česká republika
Chrudim, Čs. armády 610, PSČ 53701
Jméno: Jindřich Macháček 1.10.2011 - 26.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
Jméno: Milan Franěk 1.10.2011 - 26.10.2011
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: 285 71 Dolní Bučice 62 Česká republika
Dolní Bučice 62, PSČ 28571
Jméno: Jindřich Macháček 26.10.2011 - 26.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 3.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
Jméno: Milan Franěk 26.10.2011 - 26.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 3.10.2011
Adresa: 285 71 Dolní Bučice 62 Česká republika
Dolní Bučice 62, PSČ 28571
Jméno: Ing. František Tůma 1.10.2011 - 7.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 20.12.2011
Adresa: Lipová 1629 , 583 01 Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Lipová 1629, PSČ 58301
Jméno: Milan Franěk 26.10.2011 - 13.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 27.6.2012
Ve funkci: od 3.10.2011 do 27.6.2012
Adresa: 285 71 Dolní Bučice 62 Česká republika
Dolní Bučice 62, PSČ 28571
Jméno: Ing. Milan Sýkora 1.10.2011 - 15.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: do 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 610 , 537 01 Chrudim Česká republika
Chrudim, Čs. armády 610, PSČ 53701
Jméno: Jindřich Macháček 26.10.2011 - 29.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 3.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
Jméno: Ing. František Turek 1.10.2011 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: 538 03 Načešice - Licomělice 20 Česká republika
Načešice - Licomělice 20, PSČ 53803
Jméno: Jana Novotná 7.3.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 28.2.2014
Adresa: 582 82 Zvěstovice 30 Česká republika
Zvěstovice 30, PSČ 58282
Jméno: Tomáš Kunc 13.7.2012 - 23.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012 do 3.3.2014
Adresa: Zámecký park 150 , 538 21 Slatiňany Česká republika
Slatiňany, Zámecký park 150, PSČ 53821
Jméno: Ing. Milan Sýkora 15.6.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: do 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 610 , 537 01 Chrudim Česká republika
Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Jméno: Jindřich Macháček 29.6.2013 - 29.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 3.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Jméno: Tomáš Kunc 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012 do 3.3.2014
Adresa: Zámecký park 150 , 538 21 Slatiňany Česká republika
Zámecký park 150, 538 21 Slatiňany
Jméno: Ing. František Turek 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Licomělice 20 , 538 03 Načešice Česká republika
Licomělice 20, 538 03 Načešice
Jméno: Jana Novotná 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 28.2.2014
Adresa: 30 , 582 82 Zvěstovice Česká republika
č.p. 30, 582 82 Zvěstovice
Jméno: Tomáš Kunc 29.5.2014 - 19.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012 do 20.5.2015
Ve funkci: od 3.3.2014 do 20.5.2015
Adresa: Zámecký park 150 , 538 21 Slatiňany Česká republika
Zámecký park 150, 538 21 Slatiňany
Jméno: Ing. Milan Sýkora 29.5.2014 - 19.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 30.4.2015
Ve funkci: od 3.3.2014 do 30.4.2015
Adresa: Čs. armády 610 , 537 01 Chrudim Česká republika
Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Hájek 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012
Ve funkci: od 3.3.2014
Adresa: Nezvalova 845 , 537 01 Chrudim Česká republika
Nezvalova 845, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Jméno: Mgr. Antonín Vávra 29.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014
Ve funkci: od 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 237 , 537 01 Chrudim Česká republika
Čs. armády 237, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Jméno: Jana Novotná 20.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014
Adresa: Jiráskova 137 , 582 82 Golčův Jeníkov Česká republika
Jiráskova 137, 582 82 Golčův Jeníkov
Jméno: JUDr. Libor Široký 1.10.2011 - 22.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: Dlouhá 167 , 250 66 Zdiby - Brnky Česká republika
Zdiby - Brnky, Dlouhá 167, PSČ 25066
Jméno: Jana Novotná 1.10.2011 - 7.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 31.1.2012
Adresa: 582 82 Zvěstovice 30 Česká republika
Zvěstovice 30, PSČ 58282
Jméno: Ing. David Hromek 1.10.2011 - 17.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , 537 01 Chrudim Česká republika
Chrudim, Dr. Václava Peška 659, PSČ 53701
Jméno: JUDr. Libor Široký 22.11.2011 - 23.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 15.11.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dlouhá 167 , 250 66 Zdiby - Brnky Česká republika
Zdiby - Brnky, Dlouhá 167, PSČ 25066
Jméno: Ing. Petr Hájek 7.3.2012 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012
Adresa: Nezvalova 845 , 537 01 Chrudim Česká republika
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 53701
Jméno: Ing. David Hromek 17.8.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , 537 01 Chrudim Česká republika
Dr. Václava Peška 659, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Jméno: JUDr. Libor Široký 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 15.11.2011 do 28.2.2014
Adresa: Dlouhá 167 , 250 66 Zdiby Česká republika
Dlouhá 167, Brnky, 250 66 Zdiby
Jméno: Ing. Petr Hájek 23.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012
Adresa: Nezvalova 845 , 537 01 Chrudim Česká republika
Nezvalova 845, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Jméno: Jana Novotná 29.5.2014 - 20.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014
Adresa: 30 , 582 82 Zvěstovice Česká republika
č.p. 30, 582 82 Zvěstovice

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miloš Růžička 4.1.2008 - 4.8.2010
Adresa: 582 83 Vilémov 38 Česká republika
Vilémov 38, PSČ 58283

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohumír Ostrý
Člen statutárního orgánu: Ing. David Hromek

Vlastníci firmy ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 123 500 000 Kč 100% 23.9.2013
zakladni 23 499 600 Kč 100% 29.12.2012 - 23.9.2013
zakladni 3 462 260 Kč 100% 1.10.2011 - 29.12.2012
zakladni 2 445 000 Kč - 15.12.1992 - 1.10.2011

Sbírka Listin ZS Vilémov, a.s. IČO: 00123170

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3017/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2015 2.7.2015 16
B 3017/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2015 2.7.2015 18
B 3017/SL 64 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2014 31.10.2014 4.11.2014 19
B 3017/SL 61 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 17
B 3017/SL 62 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 17
B 3017/SL 63 účetní závěrka [2014], zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2014 Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 25
B 3017/SL 60 ostatní zápis o předání části podniku Krajský soud v Hradci Králové 19.9.2014 19.9.2014 29.9.2014 2
B 3017/SL 58 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2014 21.8.2014 10
B 3017/SL 59 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2014 21.8.2014 10
B 3017/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2014 25.6.2014 30
B 3017/SL 55 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2014 22.4.2014 30.5.2014 7
B 3017/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2014 30.5.2014 18
B 3017/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 243/2013 Krajský soud v Hradci Králové 13.2.2014 13.3.2014 23
B 3017/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.9.2013 24.9.2013 25
B 3017/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2013 25.6.2013 33
B 3017/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2013 7.6.2013 25
B 3017/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2012 3.1.2013 25
B 3017/SL 46 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.10.2012 2.11.2012 19.11.2012 6
B 3017/SL 42 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.1.2012 21.2.2012 8.3.2012 5
B 3017/SL 41 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 463/2011 Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2011 15.11.2011 23.11.2011 7
B 3017/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2011 24.10.2011 31.10.2011 2
B 3017/SL 36 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2011 12.9.2011 23.9.2011 60
B 3017/SL 38 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2011 12.9.2011 23.9.2011 75
B 3017/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2011 12.9.2011 23.9.2011 8
B 3017/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2011 9.8.2011 32
B 3017/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2011 9.8.2011 5
B 3017/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2011 25.7.2011 9.8.2011 8
B 3017/SL 31 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2010 22.6.2010 19.7.2010 9
B 3017/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2010 7.5.2010 21.6.2010 85
B 3017/SL 28 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2010 30.3.2010 20.4.2010 5
B 3017/SL 27 ostatní, podpisové vzory zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2009 31.7.2009 31.7.2009 4
B 3017/SL 25 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2008 29.5.2008 16
B 3017/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2008 21.3.2008 2.4.2008 30
B 3017/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2008 14.2.2008 13.3.2008 27
B 3017/SL 22 ostatní rozhodnutí o prokuře Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2007 13.12.2007 20.12.2007 2
DrXXIV 1126/SL 5 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2006 18.4.2006 18.4.2006 1
B 3017/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2006 18.4.2006 18.4.2006 20
B 3017/SL 18 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2006 18.4.2006 18.4.2006 4
B 3017/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2005 22.4.2005 22.4.2005 24
B 3017/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2000 30.7.2004 30.7.2004 30
B 3017/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.1997 30.7.2004 30.7.2004 29
B 3017/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2002 30.7.2004 30.7.2004 26
B 3017/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2001 30.7.2004 30.7.2004 26
B 3017/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1998 30.7.2004 30.7.2004 29
B 3017/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2003 30.7.2004 30.7.2004 25
B 3017/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2004 30.7.2004 25
B 3017/SL 7 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2001 5.9.2001 5.9.2001 7
B 3017/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2001 24.4.2001 24.4.2001 18
B 3017/SL 5 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2000 31.3.2000 31.3.2000 18
B 3017/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.3.1999 8.6.1999 8.6.1999 2
B 3017/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.3.1997 18.9.1997 18.9.1997 14
B 3017/SL 1 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1997 18.4.1997 18.4.1997 6
B 3017/SL 19 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 4
B 3017/SL 20 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 2
B 3017/SL 21 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 10

Hodnocení ZS Vilémov, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZS Vilémov, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...