ZPS - KLUB, a.s. Zlín IČO: 47916915

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZPS - KLUB, a.s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 47916915.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZPS - KLUB, a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Videoslužby , Výchovně-vzdělávací činnost, provádění odborných kursů, školení, seminářů, rekvalifikací, zajišťování přednáškové činnosti. a další.

Základní údaje o ZPS - KLUB, a.s. IČO: 47916915

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 17.3.1993
Spisová značka: B 1013
IČO: 47916915
Obchodní firma: ZPS - KLUB, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.3.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 17.3.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Valná hromada konaná dne 06.03.2013 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem pro snížení základního kapitálu je nadměrné kapitálové vybavení společnosti při nízké rentabilitě vlastního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vyplacení akcionářům. b) Základní kapitál se snižuje ze současné hodnoty 14.040.000,- Kč o částku 11.970.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých) na hodnotu 2.070.000,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tisíc korun českých). c) Základní kapitál se snižuje vzetím akcií z oběhu za úplatu ve výši jejich jmenovité hodnoty, a to na základě návrhu akcionářům a zničením akcií odpovídajícím snížení základního kapitálu. d) Lhůta pro předložení akcií, které budou vzaty z oběhu na základě návrhu smlouvy akcionářům, činí 14 dnů a počne plynout od prvního dne, po dni následujícím po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Kupní cena je splatná ve lhůtě tří měsíců, která počne plynout od prvního dne, po dni následujícím po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------- --------------- f) Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ----------------------------------- ----------------- 7.5.2013 - 8.8.2013
Valná hromada společnosti, která se konala dne 27.04.2009 přijala toto usnesení: Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem restrukturalizace aktiv a pasiv a na návrh některých akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zaúčtov ána na účet závazky ke společníkům. Základní kapitál se sníží ze stávající hodnoty 21.531.600,-Kč o částku 7.491.600,-Kč, odpovídající jmenovitým hodnotám akcií, které budou vzaty z oběhu na základě přijetí návrhu akcionáři na úplatné vzetí z oběhu, na ho dnotu 14.040.000,-Kč. Výzva a návrh smlouvy k úplatnému převodu akcií bude zaslán akcionářům dle seznamu akcionářů do 7 dnů od zápisu záměru společnosti na snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu na vzetí akcií z oběh u úplatným převodem se stanoví 30 dnů od doručení návrhu smlouvy, nejpozději však do 60 dnů od zápisu záměru společnosti na snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Úplata za akcie bude sjednána maximálně do výše odpovídající podílu úhrnu jmenov itých hodnot akcií, jež jsou brány z oběhu, na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na podíl akcionáře. Akcie, které budou vzaty z oběhu, představenstvo při snížení základního kapitálu zruší. Jestliže nenabídnou akcionáři dobrovolně akciové společnosti akcie v hodnotě potřebné ke snížení základního kapitálu nebo nedojde v této výši k dohodě o odkoupení akcií, bude základní kapitál snížen jen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat návrh smlouvy na prodej akcií společnosti za účelem snížení základního kapitálu. 12.6.2009 - 19.12.2009
Valná hromada společnosti konaná dne 18.07.2008 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je vlastnictví vlastních akcií společností ZPS-KLUB, a.s., které nebyly zcizeny ani společnost jejich zcizení nerealizuje. Vlastní akcie v počtu 3 ks o jmenovité hodnotě 510 000,-Kč/ks společnost naby la od akcionáře - GELCAPS s.r.o. se sídlem Zlín, Masarykova č.p. 1013, PSČ: 763 02, IČO 26228297, v souvislosti se změnou firemní strategie akcionáře a jeho vlastnických poměrů, přičemž jmenovitá hodnota všech takto nabytých vlastních akcií nepřesahuje 10 % základního kapitálu společnosti. b) Základní kapitál se snižuje: o částku 1 530 000,- Kč (jedenmilionpětsettřicettisíc korun českých) odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot akcií, které má společnost ve svém vlastnictví a jež nezcizila. c) Způsob provedení snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií, a to 3 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 510 000,-Kč, čísla akcií 001-003. Vlastní akcie jsou v dispozici společnosti na zák ladě jejich koupě, se souhlasem valné hromady společnosti ZPS-KLUB, a.s. Cena za akcie takto vzaté z oběhu kupní smlouvou, byla započtena proti vzájemných pohledávkám a závazkům akcionáře a společnosti. Z těchto důvodů se nestanoví podmínky pro předložení akcií při snižování základního kapitálu. Akcie nabyté do vlastnictví společnosti budou zničeny nabytím účinnosti procesu snížení základního kapitálu. 23.7.2008 - 8.11.2008
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 53.810.400,- Kč ze stávající výše 76.872.000,- Kč na 23.061.600,- Kč za účelem úhrady kumulované ztráty z minulých let a k přídělu do rezervního fondu. Částka 53.810.400,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude použita: - ve výši 50.058.913,20 Kč k vyrovnání kumulované ztráty z minulých let a - ve výši 3.751.486,80 Kč k převodu na účet rezervního fondu. Snížení základního kapitálu se uskuteční poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti akcií o 70% jejich jmenovitých hodnot. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodno tou. Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy zaslané na adresu akcion ářů uvedenou v seznamu akcionářů, předložili listinné akcie k výměně. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, není oprávněn, až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 ObchZ. 16.10.2004 - 29.7.2005
Základní kapitál společnosti ve výši 71 772 000,- Kč se zvýší o částku 5 100 000,- Kč na 76 872 000,- Kč upisovaným nových akcií společnosti, které budou splaceny nepeněžitým vkladem. Upisování akcií společnosti nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 19.2.2003 - 12.2.2004
Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 3 ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 700 000,- Kč. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. 19.2.2003 - 12.2.2004
V rámci zvýšení základního kapitálu se vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání části nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti z důvodů: - snížení hospodářské ztráty v důsledku prodeje nemovitostí společnosti v dobrovolné dražbě v rámci zpeněžování zástav, kterými byly zajišťovány závazky úpadce ZPS, a.s., formou nepeněžitého vkladu, - stabilizace cash flow společnosti ukončením nájemního vztahu nepeněžitým vkladem, - zlepšení struktury stávajících aktiv společnosti. 19.2.2003 - 12.2.2004
Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu společnosti GELCAPS, s. r. o., se sídlem Zlín, Masarykova č.p. 1013, PSČ 763 02, IČ 26228297, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38021. 19.2.2003 - 12.2.2004
Nové akcie za účelem zvýšení základního kapitálu budou upsány v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k úpisu akcií. Představenstvo zašle výzvu k úpisu akcií na adresu společnosti GELCAPS, s.r.o. uvedenou v obchodním rejstříku ve lhůtě 30 dnů, která počne plynout ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ZPS - KLUB, a.s. do obchodního rejstříku. 19.2.2003 - 12.2.2004
Upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem - nemovitostí - objektem občanské vybavenosti č.p. 1013 na st. p.č. 1938, zapsanou u Katastrálního úřadu ve Zlíně na LV č. 2255 v k.ú. Malenovice u Zlína, pro obec Zlín. Hodnota nepeněžitého vkladu byl určena Ing. Jaroslavem Mlčochem, bytem Osvobození 370, PSČ 763 16 Fryšták, soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7.2.1990, č.j. Spr 438/90 pro obory ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu dle § 59 odst. 3 ObchZ jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.10.2002 pod č.j. 50Cm 170/2002-18, ve výši 5 100 000,- Kč. Nepeněžitý vklad bude na splacení přijat v hodnotě 5 100 000,- Kč. Na splacený nepeněžitý vklad budou vydány 3ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 700 000,- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva ve lhůtě 4 hodin od upsání akcií předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a předáním nemovitosti předsedovi představenstva společnosti ZPS-KLUB, a.s. 19.2.2003 - 12.2.2004
Valná hromada společnosti rozhodla dne 8.11.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 19.2.2003 - 16.10.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8.2.1999. 17.6.1999 - 16.10.2004
Základní jmění: 71 772 000 Kč, je splaceno 27.2.1997 - 16.10.2004
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady ze dne 18.2.1997. 27.2.1997 - 16.10.2004
Jediný akcionář: Závody přesného strojírenství Zlín, a.s. Zlín, tř. T. Bati, IČO 00 00 93 93. 22.11.1996 - 15.1.2002
Byly předloženy stanovy opravené rozhodnutím valné hromady konané dne 29.6.1995. 22.11.1996 - 16.10.2004

Aktuální kontaktní údaje ZPS - KLUB, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47916915
Obchodní firma: ZPS - KLUB, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 13.1.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47916915
Firma: ZPS - KLUB, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.3.1993

Kontakty na ZPS - KLUB, a.s. IČO: 47916915

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Luční 4587 , Zlín 760 05 7.5.2013
Sídlo: Masarykova 1013 , Zlín 763 02 17.6.1999 - 7.5.2013
Sídlo: Růmy 1393 , Zlín 760 01 24.2.1994 - 17.6.1999
Sídlo: Masarykova 1013 , 762 08 Zlín - Malenovice Česká republika
23.11.1993 - 24.2.1994
Sídlo: 762 08 Zlín Česká republika
17.3.1993 - 23.11.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Luční 4587, Zlín 760 05

Obory činností ZPS - KLUB, a.s. IČO: 47916915

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.6.2009
klempířství a oprava karoserií 10.6.2009 - 7.5.2013
zámečnictví, nástrojářství 10.6.2009 - 7.5.2013
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 10.6.2009 - 7.5.2013
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 10.6.2009 - 7.5.2013
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regenerací 16.10.2004 - 10.6.2009
hostinská činnost 16.10.2004 - 7.5.2013
topenářství 16.10.2004 - 7.5.2013
velkoobchod 15.1.2002 - 10.6.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.6.1999 - 10.6.2009
stavitel 23.11.1993 - 15.1.2002
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 23.11.1993 - 16.10.2004
truhlářství 23.11.1993 - 16.10.2004
provádění tepelných a hlukových izolací 23.11.1993 - 16.10.2004
zámečnictví 23.11.1993 - 10.6.2009
klempířství 23.11.1993 - 10.6.2009
poskytování přechodného ubytování včetně služeb s tímto spojených 23.11.1993 - 10.6.2009
pronájem nemovitostí včetně bytových prostor a poskytování služeb s tím spojených 23.11.1993 - 10.6.2009
sklenářství 23.11.1993 - 10.6.2009
stěhování strojů a zařízení 23.11.1993 - 10.6.2009
nabíjení akumulátorových baterií 23.11.1993 - 10.6.2009
poradenská činnost v oblasti strojírenství, elektrotechniky a vzdělávání 17.3.1993 - 15.1.2002
pořádání a zprostředkování kulturních a společenských akcí 17.3.1993 - 15.1.2002
videoslužby 17.3.1993 - 15.1.2002
vyučování v oboru cizích jazyků 17.3.1993 - 15.1.2002
hostinská činnost 17.3.1993 - 15.1.2002
obchodní a obchodně zprostředkovatelská činnost 17.3.1993 - 10.6.2009
pronájem průmyslového zboží a nábytku 17.3.1993 - 10.6.2009
pronájem nebytových prostor 17.3.1993 - 10.6.2009
reprografické služby 17.3.1993 - 10.6.2009
výchovně-vzdělávací činnost, provádění odborných kursů, školení, seminářů, rekvalifikací, zajišťování přednáškové činnosti 17.3.1993 - 10.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 1013 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1001027655
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 17.3.1993

Živnost č. 2 Videoslužby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1993
Zánik oprávnění: 3.8.1994

Živnost č. 3 Výchovně-vzdělávací činnost, provádění odborných kursů, školení, seminářů, rekvalifikací, zajišťování přednáškové činnosti.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem průmyslového zboží a nábytku.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pořádání a zprostředkování kulturních a společenských akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 16.7.2001

Živnost č. 6 Reprografické služby.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 9.5.1994

Živnost č. 8 Stěhování strojů a zařízení.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování přechodného ubytování včetně služeb s tímto spojených

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Nabíjení akumulátorových baterií.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti strojírenství, elektrotechniky a vzdělávání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 28.2.1997

Živnost č. 12 Obchodní a obchodně zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Vyučování v oboru cizích jazyků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 9.5.1994

Živnost č. 15 Sklenářství.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem nemovitostí včetně bytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy větrání a klimatizace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 27.4.2005

Živnost č. 18 Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 9.5.1994

Živnost č. 19 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 9.5.1994

Živnost č. 20 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 19.3.2013

Živnost č. 21 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 19.3.2013

Živnost č. 22 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 19.3.2013

Živnost č. 23 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 30.10.1997

Živnost č. 24 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 19.3.2013

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1999
Zánik oprávnění: 10.4.2001

Živnost č. 27 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1999
Zánik oprávnění: 19.3.2013

Živnost č. 28 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2003
Zánik oprávnění: 19.3.2013

Živnost č. 30 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní vzdělávání
Provozování sportovních zařízení
Činnosti sportovních klubů
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy ZPS - KLUB, a.s. IČO: 47916915

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva v rozsahu písemného pověření Způsob podepisování: Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva v rozsahu písemného pověření 7.5.2013
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. Způsob podepisování: Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. 16.10.2004 - 7.5.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda a člen představenstva. 15.1.2002 - 16.10.2004
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám společně všichni členové představenstva, nebo nejméně dva členové představenstva, z toho jeden musí být předseda nebo místopředseda, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti, připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda, v době nepřítomnosti předse- dy a nejméně jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 17.3.1993 - 15.1.2002
Jméno: Ing. František Váňa 26.9.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.3.2018
Ve funkci: od 6.3.2018
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: Ing. Vratislav Marek 26.9.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.3.2018
Ve funkci: od 6.3.2018
Adresa: Slunečná 4561, Zlín 760 05
Jméno: JUDr. Václav Čmolík 26.9.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.3.2018
Adresa: Lazy VII 5604, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kroča 17.3.1993 - 24.2.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Družstevní 4506, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Miloš Melčák CSc. 17.3.1993 - 24.2.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: J. Fučíka 3617 , Zlín Česká republika
Jméno: František Šišák 17.3.1993 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 181, Březolupy 687 13
Jméno: Ing. Václav M L Č E K 24.2.1994 - 22.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Okružní 4733, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Zdeněk Kroča 24.2.1994 - 22.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 4506, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Vratislav Marek 24.2.1994 - 22.11.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Majáku 416 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Karel Hanzelka 24.2.1994 - 22.11.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Padělky VI 3893, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Vlastimil Walter 24.2.1994 - 22.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Moravská 4778, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Vlastimil Walter 22.11.1996 - 17.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Moravská 4778, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Libor Ondruch 22.11.1996 - 17.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Újezdy 451 , Otrokovice Česká republika
Jméno: Ing. Vratislav Marek 22.11.1996 - 17.6.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Majáku 416 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Kroča 22.11.1996 - 15.1.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 9.2.1999 do 19.7.2001
Adresa: Družstevní 4506, Zlín 760 05
Jméno: JUDr. Václav Čmolík 22.11.1996 - 15.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 9.2.1999 do 19.7.2001
Adresa: Družstevní 4516, Zlín 760 05
Jméno: Jiří Marek 15.1.2002 - 16.7.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.7.2001 do 25.1.2002
Adresa: 111, Nezdenice 687 32
Jméno: Ing. Vratislav Marek 17.6.1999 - 3.7.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 9.2.1999 do 31.1.2003
Adresa: Ke Křibům 5014, Zlín 760 01
Jméno: Ing. František Váňa 15.1.2002 - 15.10.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 19.7.2001 do 9.7.2009
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: JUDr. Václav Čmolík 16.7.2002 - 15.10.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.1.2002 do 9.7.2009
Adresa: Družstevní 4516, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Vratislav Marek 3.7.2003 - 15.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2003 do 9.7.2009
Ve funkci: od 31.1.2003 do 9.7.2009
Adresa: Ke Křibům 5014, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Vratislav Marek 15.10.2010 - 7.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Ve funkci: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Adresa: Ke Křibům 5014, Zlín 760 01
Jméno: Ing. František Váňa 15.10.2010 - 7.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Ve funkci: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: JUDr. Václav Čmolík 15.10.2010 - 7.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Adresa: Lazy VII 5604, Zlín 760 01
Jméno: Vratislav Marek 7.5.2013 - 26.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.3.2013 do 6.3.2018
Ve funkci: od 6.3.2013 do 6.3.2018
Adresa: Slunečná 4561, Zlín 760 05
Jméno: František Váňa 7.5.2013 - 26.9.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.3.2013 do 6.3.2018
Ve funkci: od 6.3.2013 do 6.3.2018
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: Václav Čmolík 7.5.2013 - 26.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.3.2013 do 6.3.2018
Adresa: Lazy VII 5604, Zlín 760 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Alena Váňová 26.9.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2018
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: Jakub Marek 26.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2018
Adresa: Ke Křibům 5014, Zlín 760 01
Jméno: Kristýna Čmolíková 26.9.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2018
Adresa: Družstevní 4516, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Vratislav Marek 17.3.1993 - 24.2.1994
Funkce: člen
Adresa: U Majáku 416 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Zuzana Slaměnová 17.3.1993 - 24.2.1994
Funkce: členka
Adresa: Ke Skalce 290, Fryšták 763 16
Jméno: Ing. Dobroslav Němec 17.3.1993 - 22.11.1996
Funkce: člen
Adresa: U Majáku 506 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Ladislav Endel 24.2.1994 - 22.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Na Honech II 4912, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Miroslav Vojáček 24.2.1994 - 22.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Nad Stráněmi 4678, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Dobroslav Němec 22.11.1996 - 15.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.2.1999 do 19.7.2001
Adresa: Pod Tlustou 5059, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Vojáček 22.11.1996 - 15.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.2.1999 do 19.7.2001
Adresa: Nad stráněni 4673 , 760 05 Zlín Česká republika
Jméno: Zuzana Slaměnová 22.11.1996 - 3.7.2003
Funkce: členka
Trvání členství: do 31.1.2003
Ve funkci: od 9.2.1999
Adresa: Ke Skalce 290, Fryšták 763 16
Jméno: Zuzana Slaměnová 3.7.2003 - 19.5.2005
Funkce: členka
Trvání členství: od 31.1.2003 do 2.2.2005
Adresa: Ke Skalce 290 , 763 16 Fryšták-Horní Ves Česká republika
Jméno: Alena Váňová 15.1.2002 - 15.10.2010
Funkce: členka
Ve funkci: od 19.7.2001 do 9.7.2009
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: Jakub Marek 15.1.2002 - 15.10.2010
Funkce: člen
Ve funkci: od 19.7.2001 do 9.7.2009
Adresa: Ke Křibům 5014, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Eva Čmolíková 19.5.2005 - 15.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2005 do 9.7.2009
Adresa: Družstevní 4516, Zlín 760 05
Jméno: Alena Váňová 15.10.2010 - 7.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: Jakub Marek 15.10.2010 - 7.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Adresa: Ke Křibům 5014, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Eva Čmolíková 15.10.2010 - 7.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.7.2009 do 6.3.2013
Adresa: Družstevní 4516, Zlín 760 05
Jméno: Eva Čmolíková 7.5.2013 - 29.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2013 do 15.7.2014
Adresa: Družstevní 4516, Zlín 760 05
Jméno: Alena Váňová 7.5.2013 - 26.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2013 do 6.3.2018
Adresa: 237, Jasenná 763 13
Jméno: Jakub Marek 7.5.2013 - 26.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2013 do 6.3.2018
Adresa: Ke Křibům 5014, Zlín 760 01
Jméno: Kristýna Čmolíková 29.8.2014 - 26.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2014 do 6.3.2018
Adresa: Družstevní 4516, Zlín 760 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. František Váňa
Člen statutárního orgánu: Ing. Vratislav Marek
Člen statutárního orgánu: JUDr. Václav Čmolík

Vlastníci firmy ZPS - KLUB, a.s. IČO: 47916915

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 070 000 Kč 100% 8.8.2013
zakladni 14 040 000 Kč 100% 19.12.2009 - 8.8.2013
zakladni 21 531 600 Kč 100% 8.11.2008 - 19.12.2009
zakladni 23 061 600 Kč 100% 29.7.2005 - 8.11.2008
zakladni 76 872 000 Kč 100% 12.2.2004 - 29.7.2005
zakladni 71 772 000 Kč - 27.2.1997 - 12.2.2004
zakladni 51 000 000 Kč - 23.11.1993 - 27.2.1997
zakladni 1 000 000 Kč - 17.3.1993 - 23.11.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 30 000 Kč 9 8.8.2013
Akcie na jméno 300 000 Kč 6 8.8.2013
Akcie na jméno 30 000 Kč 268 19.12.2009 - 8.8.2013
Akcie na jméno 300 000 Kč 20 19.12.2009 - 8.8.2013
Akcie na jméno 510 000 Kč 3 29.7.2005 - 8.11.2008
Akcie na jméno 30 000 Kč 510 29.7.2005 - 19.12.2009
Akcie na jméno 300 000 Kč 20 29.7.2005 - 19.12.2009
Akcie na jméno 300 Kč 772 29.7.2005 - 19.12.2009
Akcie na jméno 1 700 000 Kč 3 12.2.2004 - 29.7.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 27.2.1997 - 29.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 772 27.2.1997 - 29.7.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 510 23.11.1993 - 29.7.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 17.3.1993 - 23.11.1993

Sbírka Listin ZPS - KLUB, a.s. IČO: 47916915

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1013/SL 48 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 15.7.2014 18.8.2014 29.10.2014 4
B 1013/SL 47 notářský zápis stanovy, NZ 352/14 Krajský soud v Brně 25.6.2014 18.8.2014 29.10.2014 36
B 1013/SL 46 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 23.1.2013 12.8.2013 21.8.2013 6
B 1013/SL 45 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 6.3.2013 8.4.2013 17.5.2013 1
B 1013/SL 44 notářský zápis rozhod. mim. VH, NZ 66/2013 Krajský soud v Brně 6.3.2013 8.4.2013 17.5.2013 29
B 1013/SL 43 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 21.5.2012 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 42 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 24.3.2011 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 41 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 40 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 29.5.2009 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 39 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 27.3.2008 20.3.2013 21.3.2013 9
B 1013/SL 38 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 26.3.2007 20.3.2013 21.3.2013 11
B 1013/SL 37 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 24.3.2006 20.3.2013 21.3.2013 11
B 1013/SL 36 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 12.4.2005 20.3.2013 21.3.2013 11
B 1013/SL 35 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 12.7.2005 21.10.2010 8
B 1013/SL 34 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 32 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 31 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 2
B 1013/SL 30 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 29 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 28 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 2
B 1013/SL 27 ostatní - pozvánka Krajský soud v Brně 2.6.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 26 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 25 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 4
B 1013/SL 24 notářský zápis -rozhod. Vh,NZ 115/09 Krajský soud v Brně 27.4.2009 17.6.2009 3
B 1013/SL 23 notářský zápis -NZ 220/2008 Krajský soud v Brně 18.7.2008 28.7.2008 3
B 1013/SL 22 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 2.2.2005 27.5.2005 1
B 1013/SL 21 ostatní -zápis o mim. VH Krajský soud v Brně 2.2.2005 27.5.2005 6
B 1013/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.7.2004 25.10.2004 30
B 1013/SL 19 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 12.7.2004 25.10.2004 5
B 1013/SL 18 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 18.5.2004 16.7.2004 30
B 1013/SL 17 ostatní -návrh na vklad vlast. práva Krajský soud v Brně 27.2.2003 10.3.2004 10
B 1013/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 8.11.2002 26.2.2003 4
B 1013/SL 15 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 8.11.2002 26.2.2003 9
B 1013/SL 14 ostatní - zápis předst. Krajský soud v Brně 29.10.2002 26.2.2003 2
B 1013/SL 13 posudek znalce - č. 2739-237/2002 Krajský soud v Brně 29.10.2002 26.2.2003 26
B 1013/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 1.8.2001 4.2.2002 43
B 1013/SL 12 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 9.5.2001 4.2.2002 21
B 1013/SL 11 ostatní - rozhodn.jedun.akcionáře Krajský soud v Brně 19.7.2001 4.2.2002 4
B 1013/SL 10 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.8.2001 4.2.2002 6
B 1013/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.2.1999 30.6.1999 60
B 1013/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 8.2.1999 30.6.1999 2
B 1013/SL 6 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 22.6.1998 30.6.1998 14
B 1013/SL 5 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 15
B 1013/SL 4 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 3.7.1996 3.3.1998 8
B 1013/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.2.1997 3.3.1998 63
B 1013/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 15.1.1993 3.3.1998 1
B 1013/SL 1 zakladatelské dokumenty - zakl. listina Krajský soud v Brně 21.12.1992 3.3.1998 5

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZPS - KLUB, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZPS - KLUB, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.