ZP Mikulčice a.s. Mikulčice IČO: 25573306

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZP Mikulčice a.s., která sídlí v obci Mikulčice a bylo jí přiděleno IČO 25573306.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ZP Mikulčice a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ZP Mikulčice a.s. se sídlem v obci Mikulčice byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o ZP Mikulčice a.s. IČO: 25573306

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 27.8.1999
Spisová značka: B 3028
IČO: 25573306
Obchodní firma: ZP Mikulčice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.8.1999
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 27.8.1999
Počet členů statutárního orgánu: 5 5.8.2014 - 14.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 5.8.2014 - 14.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.6.2014
Zvýšení základního jmění:Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.06.2000.Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše79.273.000 Kč na 82.273.000 Kč, tj. o 3.000.000 Kč (slovy:Třimiliony korun českých/ a to upisováním nových akcií, jejichžemisní kurs se splácí peněžitým vkladem. Upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 11.7.2000 - 29.8.2000
Důvodem tohoto zvýšení základního jmění je zajištění finančníchzdrojů nutných pro její další rozvoj 11.7.2000 - 29.8.2000
Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií vpočtu* 1000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1.000 Kč za kus* 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 10.000 Kč za kus 11.7.2000 - 29.8.2000
Emisní kurs každé nové akcie je ve výši její jmenovité hodnoty. 11.7.2000 - 29.8.2000
V souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku má stávajícíakcionář přednostní právo upsat nové akcie za těchto podmínek.* místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiMikulčice 164 okres Hodonín. Lhůta pro výkon přednostního právačiní 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsanéhorozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku* s využitím přednostního práva lze upsat na devět kmenovýchakcií na jméno v nominální hodnotě 1000,- Kč jednu novoukmenovou akcii společnosti v listinné podobě znějící na jméno vejmenovité hodnotě 1000 KčNa čtrnáct kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě10.000 Kč lze upsat 1 novou kmenovou akcii společnosti vlistinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.* všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek:a) místo pro upisování akcií je sídlo společnostib) lhůta pro upisování je dvacet dnů ode dne, kdy skončila lhůtapro výkon přednostního právac) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou stejné jako uakcií spojených s přednostním právem.Emisní kurs upsaných akcií musí být upisovatelem splacen v plnévýši do 15 dnů po upsání akcií na účet č. 1781240297/0100 vedenýu Komerční banky a.s. Hodonín. 11.7.2000 - 29.8.2000
Zvýšení základního jmění: 16.12.1999 - 2.3.2000
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosavadní výše 1.000.000,- Kč na 79.273.000,- Kč, tj. o78.273.000,- Kč (sedmdesátosmmilionůdvěstěsedmdesáttřitisíckorun českých) a to upisováním nových akcií, jejichž emisníkurs se splácí nepeněžitými vklady. Upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 16.12.1999 - 2.3.2000
Důvodem navrhovaného zvýšení je záměr získat další prostředkypotřebné pro rozšíření činnosti společnosti a z toho vyplývajícíposílení konkurenceschopnosti na trhu. Tyto prostředky nelzemomentálně získat jinak, než-li zvýšením základního jměníupisováním nových akcií.Základní jmění se zvýší úpisem nových akcií a to vydáním:8303 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za kus v listinné podobě2877 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za kus v listinné podobě182 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč za kus v listinné podobě321 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za kus v listinné podobě. 16.12.1999 - 2.3.2000
Základní jmění se zvýší nově vydanými kmenovými akciemi na jménov listinné podobě, převoditelnými dle stanov. 16.12.1999 - 2.3.2000
Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. 16.12.1999 - 2.3.2000
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpisnových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci -Zemědělskému družstvu Mikulčice se sídlem v Mikulčicích, okresHodonín. 16.12.1999 - 2.3.2000
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo akciové společnosti alhůta pro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného rozhodnutí jedinéhoakcionáře v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu vBrně. 16.12.1999 - 2.3.2000
Tento nepeněžitý vklad je tvořen majetkem Zemědělského družstvaMikulčice, a to: 16.12.1999 - 2.3.2000
a) areálem střediska "Nová farma" v katastrálním územíMikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako:* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/2* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/3* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/4* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/5* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/6* vodárna - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/7* třídírna rajčat - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl.1954/2, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/8, ostatnístavební objekt na p.č. st. pl. 1954/9, ostatní stavební objektna p.č. st. pl. 1954/10, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl.1954/11 a ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/12* umývárna aut - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/3* garáže - objekt bydlení č.p. 164 na ost. pl. č. 1962/3* vrátnice - objekt bydlení na pl.č. 1962/4* teletník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1963* kravín - seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 1964* dílny - Akvap - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1965* administrativní budova - garáž na st. pl. č. 1967* kotelna - garáž na st. pl. č. 1967* kantýna - garáž na st. pl. č. 1967* garáže na st. pl. č. 1967* kotelna - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/4,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/5, ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1954/6 a ostatní stavební objekt na st. pl.č. 1954/7* čerpací stanice - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1966/1* sklad olejů - ostatní stavební objekt na st. p.č . 1966/2* dílny - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/1, ostatnístavební objekt na st. pl. č. 1968/2, ostatní stavební objekt nast. pl. č. 1968/3, ostatní stavební objekt na st. pl. č.1968/4, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/5ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/6, ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1968/7, ostatní stavební objekt na st. pl.č. 1968/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/9, ostatnístavební objekt na st. pl. č. 1968/10, ostatní objekt na st. pl.č. 1968/11, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/12,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/13 a ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1968/14* sklad hutního materiálu - ostatní stavební objekt na st.pl. č. 1962/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/9,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/10 a ostatníobjekt na st. pl. č. 1962/11* pozemek - zastavěná plocha - parcela číslo 1968/13* asfaltová komunikace a betonové plochy na st. pl. č. 1962/1 nast. pl. č. 1952/1* pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkovýkatastr - jiné katastrální území - Těšice - p.č. 376 16.12.1999 - 2.3.2000
b) areálem střediska "Stará farma" v katastrálním územíMikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako:* vrátnice - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 407* dílna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 408* ocelokolny - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 409* sušárna tabáku - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 412* seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 413* konírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 415* odchovna vepřů - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 417* porodna selat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 418* posklizňová linka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 419* sýpka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 421* sklad krmiv - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 422* manipulační sklad - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 428* silážní jáma - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/5* výkrmna prasat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/6* odchovna skotu - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/7* hnojiště - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/2* kalové hospodářství - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/3* kafilerie na st. pl. č. 405/1* komunikace na st. pl. č. 405/1 16.12.1999 - 2.3.2000
c) provozní objekty v katastrálním území Mikulčice, které jsouvyznačeny na listu vlastnictví číslo 6 jako: 16.12.1999 - 2.3.2000
* ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/2, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/3, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/4, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/5, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/6, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/11, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/12, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/13* ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/22, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/23, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/24 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2446/52* jídelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/14, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/15, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/16, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/17, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/18, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/19, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/20, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/21 a občanská vybavenost na st.pl. č. 2446/53* kotelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/7, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/8, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/9 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/10 16.12.1999 - 2.3.2000
d) areál živočišné výroby v katastrálním území Hodonín, který jevyznačen na listu vlastnickém číslo 8697 jako: 16.12.1999 - 2.3.2000
* dojírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/4* kravín II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/5* kravín I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/6* sklad píce I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/7* seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/8* sociální zařízení - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/13* porodna II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/14* porodna I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/15* dílna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/16* kravín III - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/17* sklad píce II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/18* silážní žlab ostatní stavební objekt na části par. č. st. pl.č. 7111* jímka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 7112* hnojiště - dvůr na části st. pl. č. 522/33* hnojiště II - dvůr na části st. pl. č. 522/33* silážní žlab I a silážní žlab II - zeměd. hosp. budova na st.pl. č. 522/10 a 522/11* komunikace - dvůr na části st. pl. č. 522/33pozemky parc. č. st. 522/4, st. 522/5, st. 522/6, st. 522/7,st. 522/8, st. 522/9, st. 522/10, st. 522/11, st. 522/13,st. 522/14, st. 522/15, st. 522/16, st. 522/17, st. 522/18,st. 522/31, st. 522/33, st. 5284, st. 7111, st. 7112 a 2249/3a 2249/4. 16.12.1999 - 2.3.2000
e) movité věci - stroje zemědělské techniky, pomocné stroje,zařízení a příslušenství pro rostlinnou a živočičnou výrobu,jejich přesný popis je uveden ve znaleckých posudcích. 16.12.1999 - 2.3.2000
Tento majetek ocenili ve svých znaleckých posudcích tito soudníznalci:* Ing. Zdeněk Vyskočil znaleckým posudkem č.j. 2282-21/99 ze dne9.7.1999* Ing. Vladimír Knap znaleckým posudkem č.j. 3130 ze dne19.7.1999 16.12.1999 - 2.3.2000
Hodnotu nepeněžitého vkladu - nemovitosti schvaluje jedinýakcionář ve výši 59.677.000,- Kč (slovy:padesátdevětmilionůšestsetsedmdesátsedmtisíc korun českých).* znalecký ústav "Nemovitost" s.r.o. znaleckým posudkem č.j.206-99 ze dne 13.7.1999* Ing. Josef Ondra znaleckým posudkem číslo 055-1530-1999 ze dne7.7.1999 16.12.1999 - 2.3.2000
Hodnotu nepeněžitého vkladu - movitých věcí schvaluje jedinýakcionář ve výši 18.596.000,- Kč (slovy:osmnáctmilionůpětsetdevadesátšesttisíc korun českých). 16.12.1999 - 2.3.2000
Zástupce jediného akcionáře prohlašuje, že schvaluje shorauvedené znalecké posudky. 16.12.1999 - 2.3.2000
Nepeněžité vklady - nemovitosti musí být splaceny ve lhůtě 10-tidnů od upsání akcií a upisovatel musí společnosti předat písemnéprohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku spolu snemovitostmi. Místem splacení nepeněžitého vkladu jsoukatastrální území, ve kterých se vkládané nemovitosti nachází. 16.12.1999 - 2.3.2000
Nepeněžité vklady - věci movité musí být splaceny ve lhůtě předpodáním návrhu na zápis nové výše základního jmění jejichpředáním společnosti. 16.12.1999 - 2.3.2000
Hospodářská využitelnost vkladů spočívá v jejichupotřebitelnosti při vlastní podnikatelské činnosti společnosti. 16.12.1999 - 2.3.2000

Aktuální kontaktní údaje ZP Mikulčice a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25573306
Obchodní firma: ZP Mikulčice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hodonín
Vznik první živnosti: 29.9.1999
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25573306
Firma: ZP Mikulčice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Mikulčice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.8.1999

Základní údaje datové schránky

IČO: 25573306
Jméno subjektu: ZP Mikulčice a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: urfg6ta

Základní údaje DPH

IČO: 25573306
DIČ: CZ25573306
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ZP Mikulčice a.s.
Sídlo: TĚŠICE 164 696 19 MIKULČICE
Zapsal Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 3653/1, HODONÍN, tel.: 518 394 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
153789241/0600 23.4.2013
86-2414390247/0100 1.4.2013
1781240297/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 6.9.1999

Kontakty na ZP Mikulčice a.s. IČO: 25573306

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Těšice 164 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Těšice 164, 696 19 Mikulčice
5.8.2014
Sídlo: č.ev. 164 , 696 19 Mikulčice Česká republika
č.ev. 164, 696 19 Mikulčice
5.8.2014 - 5.8.2014
Sídlo: 164 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 164, okres Hodonín, PSČ 69619
27.8.1999 - 5.8.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Těšice 164, 69619 Mikulčice

Obory činností ZP Mikulčice a.s. IČO: 25573306

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.8.2014
výroba elektřiny 28.8.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 6.2.2009
truhlářství, podlahářství 6.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.2.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 6.2.2009 - 5.8.2014
silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusem - příležitostná mezinárodní provozovaná autobusem 6.2.2009 - 5.8.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.9.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 24.9.2007 - 6.2.2009
činnost technických poradců v oblasti energetiky 24.9.2007 - 6.2.2009
výkon práva myslivosti 24.9.2007 - 6.2.2009
poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 24.9.2007 - 6.2.2009
pronájem apůjčování movitých věcí 6.10.2004 - 6.2.2009
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 6.10.2004 - 6.2.2009
zámečnictví 6.10.2004 - 6.2.2009
truhlářství 6.10.2004 - 6.2.2009
výroba nápojů 6.10.2004 - 6.2.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 16.12.1999 - 6.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.12.1999 - 6.2.2009
silniční motorová doprava nákladní 16.12.1999 - 6.2.2009
silniční motorová doprava osobní 16.12.1999 - 6.2.2009
výroba ovocných a zeleninových šťáv, nápojů, dření, protlaků(pyré), slazených a neslazených v rozsahu živnosti volné 16.12.1999 - 6.2.2009
ubytovací služby v rozsahu živnosti volné 16.12.1999 - 6.2.2009
pronájem zemědělských strojů a technologického zařízení vrozsahu živnosti volné 16.12.1999 - 6.10.2004
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 27.8.1999 - 6.2.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
rostlinná výroba včetně ovocnářství, pěstování zeleniny 5.8.2014
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu 5.8.2014
výroba osiv a sadby 5.8.2014
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby 5.8.2014
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu 5.8.2014
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely 5.8.2014
výkon práva myslivosti 6.2.2009
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 6.2.2009 - 5.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 164 , Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny: 1006366628
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 29.9.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: 696 19 Mikulčice
Identifikační číslo provozovny: 1006366636
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 29.9.1999

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 164 , Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny: 1006366628
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2003

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 164 , Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny: 1006366628
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2003

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: 164 , Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny: 1006366628
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2007

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 6.10.1999
Přerušení oprávnění: 23.7.2014

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Přerušení oprávnění: 28.5.2015

Živnost č. 7 Ubytovací služby v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba ovocných a zeleninových šťáv, nápojů, dření, protlaků (pyré) slazených a neslazených v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusem - příležitostná mezinárodní provozovaná autobusem

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Akvakultura
Sladkovodní akvakultura
Výroba ovocných a zeleninových šťáv
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Výroba zámků a kování
Výroba nábytku
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Vedení firmy ZP Mikulčice a.s. IČO: 25573306

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jiří Jelínek 14.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 25.6.2015
Adresa: Kratiny 949 , 696 18 Lužice Česká republika
Kratiny 949, 696 18 Lužice
Jméno: Štěpán Maláník 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 261 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 261, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Ing. Miroslav Možnar 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 316 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 316, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Jaroslav Pavka 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 154 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 154, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Radovan Mančík 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: Cihlářská 11 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská 11, PSČ 69501
Jméno: Danuše Vaňková 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 423 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 423, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Miroslav Doležal 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 233 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 233, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Ing. Leo Balun 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: Brandlova 89 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Brandlova 89, PSČ 69501
Jméno: Jiří Jelínek 6.10.2004 - 25.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 7.11.2003
Adresa: Ploštiny 5 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Ploštiny 5, PSČ 69618
Jméno: Ing. Leo Balun 6.10.2004 - 25.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 7.11.2003
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
Jméno: Radovan Mančík 6.10.2004 - 24.9.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 7.11.2003 do 6.6.2007
Adresa: Cihlářská 11 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská 11, PSČ 69503
Jméno: Ivo Jelínek 6.10.2004 - 24.9.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 7.11.2003 do 6.6.2007
Adresa: Lesní 16 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Lesní 16, PSČ 69503
Jméno: Mgr. Ivana Ilčíková 6.10.2004 - 24.9.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 7.11.2003 do 6.6.2007
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Mutěnice, Lomená 680, PSČ 69611
Jméno: Jiří Jelínek 25.6.2005 - 24.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.11.2003 do 6.6.2007
Ve funkci: od 11.11.2003 do 6.6.2007
Adresa: Ploštiny 5 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Ploštiny 5, PSČ 69618
Jméno: Ing. Leo Balun 25.6.2005 - 24.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.11.2003 do 6.6.2007
Ve funkci: od 11.11.2003 do 6.6.2007
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
Jméno: Ivo Jelínek 24.9.2007 - 6.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2007 do 30.1.2009
Adresa: Ploštiny 5 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Ploštiny 5, PSČ 69618
Jméno: Jiří Jelínek 24.9.2007 - 21.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Ve funkci: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Adresa: Kratiny 945 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Kratiny 945, PSČ 69618
Jméno: Ing. Leo Balun 24.9.2007 - 21.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Ve funkci: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
Jméno: Radovan Mančík 24.9.2007 - 21.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Adresa: Cihlářská 11 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská 11, PSČ 69503
Jméno: Mgr. Ivana Ilčíková 24.9.2007 - 21.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Mutěnice, Lomená 680, PSČ 69611
Jméno: Liliana Balunová 6.2.2009 - 21.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2009 do 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
Jméno: Liliana Balunová 21.8.2012 - 2.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
Jméno: Jiří Jelínek 21.8.2012 - 5.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011
Ve funkci: od 7.6.2011
Adresa: Kratiny 949 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Kratiny 949, PSČ 69618
Jméno: Ing. Leo Balun 21.8.2012 - 20.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011
Ve funkci: od 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
Jméno: Mgr. Ivana Ilčíková 21.8.2012 - 20.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Mutěnice, Lomená 680, PSČ 69611
Jméno: Radovan Mančík 21.8.2012 - 20.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011
Adresa: Cihlářská čtvrť 0 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská čtvrť /11, PSČ 69501
Jméno: Liliana Balunová 2.2.2014 - 14.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Ve funkci: do 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice
Jméno: Jiří Jelínek 5.6.2014 - 14.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Ve funkci: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Adresa: Kratiny 949 , 696 18 Lužice Česká republika
Kratiny 949, 696 18 Lužice
Jméno: Ing. Leo Balun 20.6.2014 - 14.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Ve funkci: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice
Jméno: Mgr. Ivana Ilčíková 20.6.2014 - 14.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Ve funkci: do 25.6.2015
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Lomená 680, 696 11 Mutěnice
Jméno: Radovan Mančík 20.6.2014 - 14.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Ve funkci: do 25.6.2015
Adresa: 728 , 696 19 Mikulčice Česká republika
č.p. 728, 696 19 Mikulčice

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Radovan Mančík 14.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 25.6.2015
Adresa: 728 , 696 19 Mikulčice Česká republika
č.p. 728, 696 19 Mikulčice
Jméno: Mgr. Ivana Ilčíková 15.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 25.6.2015
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Lomená 680, 696 11 Mutěnice
Jméno: Liliana Balunová 15.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice
Jméno: Marie Křivová 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: předsedkyně
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 266 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 266, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Ing. Zdeněk Hřebačka 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 8 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 8, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Jaroslav Jílek 27.8.1999 - 6.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.8.1999 do 7.11.2003
Adresa: 393 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 393, okres Hodonín, PSČ 69619
Jméno: Alena Vaněčková 6.10.2004 - 25.6.2005
Funkce: předsedkyně
Ve funkci: od 7.11.2003
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
Jméno: Danuše Vaňková 6.10.2004 - 25.6.2005
Funkce: místopředsedkyně
Ve funkci: od 7.11.2003
Adresa: 696 19 Mikulčice 423 Česká republika
Mikulčice 423, PSČ 69619
Jméno: Rostislav Bartošík 6.10.2004 - 24.9.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.11.2003 do 6.6.2007
Adresa: 695 01 Pánov 2924 Česká republika
Pánov 2924, PSČ 69501
Jméno: Alena Vaněčková 25.6.2005 - 24.9.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2003 do 6.6.2007
Ve funkci: od 1.12.2003 do 6.6.2007
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
Jméno: Danuše Vaňková 25.6.2005 - 24.9.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2003 do 6.6.2007
Ve funkci: od 1.12.2003 do 6.6.2007
Adresa: 696 19 Mikulčice 423 Česká republika
Mikulčice 423, PSČ 69619
Jméno: Danuše Vaňková 24.9.2007 - 17.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2007 do 17.6.2010
Ve funkci: od 18.6.2007 do 17.6.2010
Adresa: 696 19 Mikulčice 423 Česká republika
Mikulčice 423, PSČ 69619
Jméno: Alena Vaněčková 24.9.2007 - 21.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Ve funkci: od 18.6.2007 do 7.6.2011
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
Jméno: Rostislav Bartošík 24.9.2007 - 21.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2007 do 7.6.2011
Adresa: 695 01 Hodonín - Pánov 2924 Česká republika
Hodonín - Pánov 2924, PSČ 69501
Jméno: Dana Petržílková 17.8.2010 - 21.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2010 do 7.6.2011
Adresa: 696 19 Mikulčice 365 Česká republika
Mikulčice 365, PSČ 69619
Jméno: Alena Vaněčková 21.8.2012 - 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2011
Ve funkci: od 8.6.2011
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
Jméno: Rostislav Bartošík 21.8.2012 - 14.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Ve funkci: od 8.6.2011 do 25.6.2015
Adresa: 695 01 Hodonín - Pánov 2924 Česká republika
Hodonín - Pánov 2924, PSČ 69501
Jméno: Dana Petržílková 21.8.2012 - 14.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2011
Adresa: 696 19 Mikulčice 365 Česká republika
Mikulčice 365, PSČ 69619
Jméno: Alena Vaněčková 12.6.2015 - 14.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2011 do 25.6.2015
Ve funkci: od 8.6.2011 do 25.6.2015
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Mašovy 344, 687 24 Uherský Ostroh
Jméno: Mgr. Ivana Ilčíková 14.7.2015 - 15.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 25.6.2015
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Lomená 680, 696 11 Mutěnice
Jméno: Liliana Balunová 14.7.2015 - 15.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jiří Jelínek

Vlastníci firmy ZP Mikulčice a.s. IČO: 25573306

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 82 273 000 Kč - 29.8.2000
zakladni 79 273 000 Kč - 2.3.2000 - 29.8.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 27.8.1999 - 2.3.2000

Sbírka Listin ZP Mikulčice a.s. IČO: 25573306

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3028/SL 145 účetní závěrka [2015] zpráva prověření Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 143 účetní závěrka [2015] zpráva auditora Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 142 účetní závěrka [2015] zpráva o vztazích propojených osob Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 141 účetní závěrka [2015] výroční zpráva 2014 Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 5
B 3028/SL 140 účetní závěrka [2015] výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 139 účetní závěrka [2015] Rozvaha Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 4
B 3028/SL 138 účetní závěrka [2015] Příloha Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 10
B 3028/SL 137 účetní závěrka [2015] přehled o změnách kapitálu Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 135 účetní závěrka [2015] Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 134 ostatní Výpis z usnesení z jednání dozor.rady Krajský soud v Brně 14.7.2015 1
B 3028/SL 133 ostatní čest.prohl. Krajský soud v Brně 12.6.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 132 ostatní čest.prohl. Krajský soud v Brně 29.6.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 130 ostatní čest.prohl. Krajský soud v Brně 30.6.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 129 notářský zápis [NZ 158/2015] Krajský soud v Brně 14.7.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 128 notářský zápis [NZ 151/2015] Krajský soud v Brně 25.6.2015 14.7.2015 33
B 3028/SL 127 notářský zápis [NZ 197/2014] stanovy, NZ 197/2014 Krajský soud v Brně 6.6.2014 15.10.2014 1.12.2014 30
B 3028/SL 126 notářský zápis stanovy, NZ 197/2014 Krajský soud v Brně 6.6.2014 16.7.2014 30.9.2014 30
B 3028/SL 122 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2014 20.6.2014 30.6.2014 2
B 3028/SL 114 zpráva auditora zpráva o prověrce zprávy o vztazích Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 113 zpráva auditora ověření výroční zprávy Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 112 zpráva auditora ověření účetní závěrky Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 111 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2013 21.8.2013 4.9.2013 2
B 3028/SL 110 ostatní skladba potřeb a zdrojů 2012 Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 109 účetní závěrka [2012]  přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 2
B 3028/SL 108 účetní závěrka [2012]  cash flow Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 107 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 11
B 3028/SL 106 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 2
B 3028/SL 105 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 3.5.2013 3.5.2013 4.9.2013 4
B 3028/SL 104 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 3.4.2013 21.8.2013 4.9.2013 5
B 3028/SL 99 ostatní - skladba potřeb a zdrojů 2011 Krajský soud v Brně 13.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 98 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 97 účetní závěrka - cash flow 2011 Krajský soud v Brně 13.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 96 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 13.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 11
B 3028/SL 95 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 94 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 4
B 3028/SL 93 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 3.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 5
B 3028/SL 92 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 7.6.2011 13.8.2012 28.8.2012 3
B 3028/SL 91 ostatní zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 7.6.2011 13.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 103 zpráva auditora - zpráva o prověrce zprávy o vztazích 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 102 zpráva auditora - ověření výroční zprávy 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 101 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 100 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 20.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 90 ostatní - zpr.o prověrce zpr.o vzt. 10 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 1
B 3028/SL 89 zpráva auditora - ověř. souladu VZ s ÚZ 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 1
B 3028/SL 88 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 1
B 3028/SL 87 zpráva o vztazích za rok 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 16.9.2011 2
B 3028/SL 86 ostatní - skladba potřeb a zdrojů Krajský soud v Brně 16.9.2011 1
B 3028/SL 85 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 2
B 3028/SL 84 účetní závěrka - cash flow 2010 Krajský soud v Brně 16.9.2011 1
B 3028/SL 83 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 11
B 3028/SL 82 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 2
B 3028/SL 81 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 4
B 3028/SL 80 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 6.4.2011 16.9.2011 6
B 3028/SL 79 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 162/2010 Krajský soud v Brně 17.6.2010 25.8.2010 38
B 3028/SL 78 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 1
B 3028/SL 77 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 1
B 3028/SL 76 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 1
B 3028/SL 75 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 5
B 3028/SL 74 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2010 3.8.2010 2
B 3028/SL 73 ostatní - přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 2
B 3028/SL 72 ostatní -. cash flow Krajský soud v Brně 3.8.2010 1
B 3028/SL 71 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 23.4.2010 3.8.2010 11
B 3028/SL 70 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 23.4.2010 3.8.2010 2
B 3028/SL 69 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 23.4.2010 3.8.2010 4
B 3028/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.9.2009 14
B 3028/SL 67 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 109/09 Krajský soud v Brně 19.6.2009 4.9.2009 10
B 3028/SL 66 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 1
B 3028/SL 65 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 1
B 3028/SL 64 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 1
B 3028/SL 63 účetní závěrka -přehled o změn. vl. kapitálu Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 2
B 3028/SL 62 účetní závěrka -cash flow 2008 Krajský soud v Brně 4.9.2009 1
B 3028/SL 61 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 11
B 3028/SL 60 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 2
B 3028/SL 59 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 4
B 3028/SL 58 zpráva o vztazích 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 4.9.2009 2
B 3028/SL 57 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 14.4.2009 4.9.2009 5
B 3028/SL 56 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 2.2.2009 10.2.2009 7
B 3028/SL 55 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2008 1.8.2008 2
B 3028/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 1
B 3028/SL 53 zpráva auditora -2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 1
B 3028/SL 52 ostatní -přehled o změnách Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 2
B 3028/SL 51 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 5
B 3028/SL 50 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 11
B 3028/SL 49 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 2
B 3028/SL 48 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 4
B 3028/SL 47 notářský zápis -NZ 96/2007-rozh. VH Krajský soud v Brně 6.6.2007 5.10.2007 24
B 3028/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 42 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 41 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 40 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 38 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 6.6.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 37 ostatní - volební řád pro volbu doz.r. Krajský soud v Brně 11.6.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 36 zpráva auditora - ověření účetní uzáv. 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 35 zpráva auditora - ověření zpr. o vztazích 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 34 zpráva auditora - ověření výroční zprávy 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 33 zpráva o vztazích - r. 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 1.10.2007 2
B 3028/SL 32 účetní závěrka - skl.potř. a zdr. 12/01-12/06 Krajský soud v Brně 10.7.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 31 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 11
B 3028/SL 30 účetní závěrka - přehled o změnách VK - 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 2
B 3028/SL 29 účetní závěrka - cash flow 12/2001-12/2006 Krajský soud v Brně 10.7.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 28 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 2
B 3028/SL 27 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 4
B 3028/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 6
B 3028/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2007 1.10.2007 15
B 3028/SL 24 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 6.4.2006 8.8.2006 41
B 3028/SL 23 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 8.4.2005 12.7.2005 44
B 3028/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Brně 2.12.2003 2.11.2004 5
B 3028/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.11.2003 2.11.2004 13
B 3028/SL 20 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 7.11.2003 2.11.2004 36
B 3028/SL 19 účetní závěrka -2003,zpráva auditora Krajský soud v Brně 21.5.2004 29.6.2004 45
B 3028/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 21.3.2003 25.7.2003 42
B 3028/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 11.4.2002 1.8.2002 36
B 3028/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Brně 27.2.2002 7
B 3028/SL 15 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 28.6.2001 27.2.2002 30
B 3028/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2001 27.2.2002 20
B 3028/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 16.3.2001 12.7.2001 38
B 3028/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 12.4.2000 21.7.2000 12
B 3028/SL 11 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 20.6.2000 18.7.2000 30
B 3028/SL 10 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 26.1.2000 10.3.2000 30
B 3028/SL 9 notářský zápis - zakl.list. Krajský soud v Brně 14.6.1999 23.12.1999 30
B 3028/SL 8 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 14.6.1999 23.12.1999 30
B 3028/SL 7 posudek znalce č.206 Krajský soud v Brně 13.7.1999 23.12.1999 28
B 3028/SL 6 posudek znalce č.055*1530*1999 Krajský soud v Brně 1.6.1999 23.12.1999 43
B 3028/SL 5 posudek znalce č.3130 Krajský soud v Brně 19.7.1999 23.12.1999 135
B 3028/SL 4 posudek znalce č.2282-210/99 Krajský soud v Brně 9.7.1999 23.12.1999 172
B 3028/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.9.1999 23.12.1999 27
B 3028/SL 2 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 17.11.1999 23.12.1999 2
B 3028/SL 1 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 27.9.1999 23.12.1999 5

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZP Mikulčice a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZP Mikulčice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.