ZP Keblov, a.s. Keblov IČO: 26153700

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZP Keblov, a.s., která sídlí v obci Keblov a bylo jí přiděleno IČO 26153700.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZP Keblov, a.s. se sídlem v obci Keblov byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a další.

Základní údaje o ZP Keblov, a.s. IČO: 26153700

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 8.2.2000
Spisová značka: B 6374
IČO: 26153700
Obchodní firma: ZP Keblov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.2.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 8.2.2000
Základní jmění společnosti ZP Keblov, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál za účelem rozšíření výroby a zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Dosavadní základní jmění ve výši 6.550.000,- Kč se v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku navrhuje zvýšit o částku ve výši 39.910.000,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány nové akcie a to: 2.010 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.290 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Keblově 85, okr. Benešov v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově okres Benešov, PSČ 257 05, IČO: 14 79 86 11, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni ve shora uvedeném notářském zápisu NZ 348/2000, N 372/2000. Předmětem nepeněžitých vkkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ 257 65, IČO: 14 79 86 11 podle zákona č. 42/1992 Sb. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, tj. dnem úpisu akcií. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů se stanoví místo úpisu, tj. sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. Každý upisovatel v souladu s ust. § 59 odst. 5 obchodního zákoníku podepíše smlouvu o postoupení pohledávky, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Keblov postoupí do vlastnictví společnosti. Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob- vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 69/2000 a znlace ing. René Matyse ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 57/2000, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Každá pohledávka z transformace družstva bylo oceněna v její nominální hodnotě a každý upisovatel započítá na zvýšení základního jmění společnosti plnou výši své pohledávky. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva Keblov za postoupení pohledávky na společnost. Společnost má hlavní předmět podnikání zemědělství a veškerý majetek, k jehož převodu dojde je zemědělstkého charakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářky využity. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ: 257 65, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to: A/ Nemovitý majetek: I. nemovitosti zapsané mimo jiné na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Keblov, obec Keblov, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 125 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 128 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 131 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1794 22 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 19.5.2000 v hodnotě 1.560.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2084/39/2000 ze dne 26.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 1.560.000,- Kč. II. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova na pozemku parc. č. st. 180 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 201 --nemovitosti dosud v katastru nemovitostí nezapsané v kat. území Mnichovice: - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic) postavená na pozemcích parc.č.st. 214, parc.č.st. 215, parc.č.st. 216, parc.č.st. 217, parc.č.st. 218, parc.č.st. 219 a parc.č.st. 220 dle geometrického plánu č. 121-503/2000 ze dne 26.6.2000. - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - bývalý sklad olejů ) postavená na pozemku parc.č.st. 212 - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - sekce pro kance) postavená na pozemku parc.č.st.213. Jedná se o stavby, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu - užívání dne 6.9.1976 a jejich vyznačení bylo provedeno geometrickým plánem č. 121-503/2000. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1792 20 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 13.5.2000 v hodnotě 8.300.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2081/36/2000 ze dne 15.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 8.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.300.000,- Kč. III. Nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 178 - zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny) postavená na původně označených pozemcích parc.č.st. 178 a st. 208 se po zaměření geometrickým plánem č. 183-101/2000 nově označuje jako zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny ) postavená na pozemcích parc.č.st. 179, st. 222, st. 223. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1787 15 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 25.3.2000 v hodnotě 5.200.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2067/22/2000 ze dne 1.4.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 5.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 5.200.000,- Kč. IV. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 199 - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 205 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1795 23 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 21.5.2000 v hodnotě 2.500.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2083/38/2000 ze dne 24.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 2.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 2.500.000,- Kč. V. nemovitost zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 192 Tyto nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1799 27 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 11.6.2000 v hodnotě 800.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2087/42/2000 ze dne 11.6.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.000.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 800.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nemovitostí, tj. celková hodnotě 18.360.000,- Kč. B) Movitý majetek ( technické vybavení ) jak je konkrétně uveden v notářském zápisu NZ 248/2000, N 372/2000. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky ze dne 15.6.2000 zapsaným pod poř.č. 2548-108/2000 vypracovaným znalcem ing. Stanislavem Leinveberem v hodnotě 8.554.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.554.000,- Kč) a ze dne 13.6.2000, znalecký posudek č. 198/2000 vypracovaným znalcem Karlem Prischingem v hodnotě 8.567.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.567.000,-Kč). Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.554.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění movitého majetku - technidkého vybavení - tj. celková hodnota činí 8.554.000,- Kč. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 18.360.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckých posudků vypracovaných znalcem Miloslavem Popkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují nemovitosti včetně příslušenství ve znaleckých posudcích uvedených. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého majetku - technického vybavení - a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 8.554.000,- Kč tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Stanislavem Leinveberem. Nepeněžitý vklad - nemovitosti - je splacen předáním nemovitostí spolu s písemným prohlášením vkladatele ve smyslu ust. § 60 obchodního zákoníku. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá nemovitosti v místě, kde nemovitosti stojí spolu s písemným prohlášením vkladatele. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - je splacen jeho předáním spolu s příslušnými doklady. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá movitý majetek v sídle společnosti spolu s příslušnými doklady. 29.3.2001 - 18.10.2002
Základní jmění společnosti ZP Keblov, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál za účelem rozšíření výroby a zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Dosavadní základní jmění ve výši 6.550.000,- Kč se v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku navrhuje zvýšit o částku ve výši 39.910.000,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány nové akcie a to: 2.010 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.290 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Keblově 85, okr. Benešov v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově okres Benešov, PSČ 257 05, IČO: 14 79 86 11, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni ve shora uvedeném notářském zápisu NZ 348/2000, N 372/2000. Předmětem nepeněžitých vkkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ 257 65, IČO: 14 79 86 11 podle zákona č. 42/1992 Sb. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, tj. dnem úpisu akcií. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů se stanoví místo úpisu, tj. sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. Každý upisovatel v souladu s ust. § 59 odst. 5 obchodního zákoníku podepíše smlouvu o postoupení pohledávky, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Keblov postoupí do vlastnictví společnosti. Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob- vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 69/2000 a znlace ing. René Matyse ze dne 3.3.2000, znalecký posudek č. 57/2000, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Každá pohledávka z transformace družstva bylo oceněna v její nominální hodnotě a každý upisovatel započítá na zvýšení základního jmění společnosti plnou výši své pohledávky. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva Keblov za postoupení pohledávky na společnost. Společnost má hlavní předmět podnikání zemědělství a veškerý majetek, k jehož převodu dojde je zemědělstkého charakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářky využity. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Keblov se sídlem v Keblově, okres Benešov, PSČ: 257 65, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to: A/ Nemovitý majetek: I. nemovitosti zapsané mimo jiné na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Keblov, obec Keblov, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 125 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 128 - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 131 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1794 22 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 19.5.2000 v hodnotě 1.560.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2084/39/2000 ze dne 26.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 1.560.000,- Kč. II. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zeměd. hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 201 --nemovitosti dosud v katastru nemovitostí nezapsané v kat. území Mnichovice: - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic) postavená na pozemcích parc.č.st. 214, parc.č.st. 215, parc.č.st. 216, parc.č.st. 217, parc.č.st. 218, parc.č.st. 219 a parc.č.st. 220 dle geometrického plánu č. 121-503/2000 ze dne 26.6.2000. - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - bývalý sklad olejů ) postavená na pozemku parc.č.st. 212 - zemědělská hospodářská budova ( porodna prasnic - sekce pro kance) postavená na pozemku parc.č.st.213. Jedná se o stavby, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu - užívání dne 6.9.1976 a jejich vyznačení bylo provedeno geometrickým plánem č. 121-503/2000. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1792 20 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 13.5.2000 v hodnotě 8.300.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2081/36/2000 ze dne 15.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 8.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.300.000,- Kč. III. Nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 96 pro kat. území Mnichovice, obec Mnichovice, okres Benešov jako: - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 178 - zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny) postavená na původně označených pozemcích parc.č.st. 178 a st. 208 se po zaměření geometrickým plánem č. 183-101/2000 nově označuje jako zemědělská hospodářská budova ( stavba dojírny ) postavená na pozemcích parc.č.st. 179, st. 222, st. 223. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1787 15 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 25.3.2000 v hodnotě 5.200.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2067/22/2000 ze dne 1.4.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 5.500.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu-tj. částka ve výši 5.200.000,- Kč. IV. nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 199 - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 205 Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 1795 23 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 21.5.2000 v hodnotě 2.500.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2083/38/2000 ze dne 24.5.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 2.600.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 2.500.000,- Kč. V. nemovitost zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Strojetice, obec Strojetice, okres Benešov jako - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemku parc.č.st. 192 Tyto nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1799 27 00 vypracovaným znalcem Miloslavem Popkem ze dne 11.6.2000 v hodnotě 800.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 2087/42/2000 ze dne 11.6.2000 vypracovaným Věrou Vaněčkovou v hodnotě 1.000.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 800.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nemovitostí, tj. celková hodnotě 18.360.000,- Kč. B) Movitý majetek ( technické vybavení ) jak je konkrétně uveden v notářském zápisu NZ 248/2000, N 372/2000. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky ze dne 15.6.2000 zapsaným pod poř.č. 2548-108/2000 vypracovaným znalcem ing. Stanislavem Leinveberem v hodnotě 8.554.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.554.000,- Kč) a ze dne 13.6.2000, znalecký posudek č. 198/2000 vypracovaným znalcem Karlem Prischingem v hodnotě 8.567.300,- Kč ( zaokrouhleno - 8.567.000,-Kč). Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění nepeněžitého vkladu - tj. částka ve výši 8.554.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění se započítává nižší hodnota ocenění movitého majetku - technidkého vybavení - tj. celková hodnota činí 8.554.000,- Kč. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 18.360.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckých posudků vypracovaných znalcem Miloslavem Popkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují nemovitosti včetně příslušenství ve znaleckých posudcích uvedených. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého majetku - technického vybavení - a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 8.554.000,- Kč tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Stanislavem Leinveberem. Nepeněžitý vklad - nemovitosti - je splacen předáním nemovitostí spolu s písemným prohlášením vkladatele ve smyslu ust. § 60 obchodního zákoníku. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá nemovitosti v místě, kde nemovitosti stojí spolu s písemným prohlášením vkladatele. Nepeněžitý vklad - movitý majetek - technické vybavení - je splacen jeho předáním spolu s příslušnými doklady. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do deseti dnů ode dne úpisu. Vkladatel předá movitý majetek v sídle společnosti spolu s příslušnými doklady. 26.2.2001 - 29.3.2001

Aktuální kontaktní údaje ZP Keblov, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26153700
Obchodní firma: ZP Keblov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Vlašim
Vznik první živnosti: 4.10.2006
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26153700
Firma: ZP Keblov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Keblov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.2.2000

Kontakty na ZP Keblov, a.s. IČO: 26153700

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 85 , Keblov 257 65 5.2.2002
Sídlo: Keblov 85 , 257 65 Benešov Česká republika
8.2.2000 - 5.2.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností ZP Keblov, a.s. IČO: 26153700

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.10.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 24.10.2007 - 25.11.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 24.10.2007 - 25.11.2010
velkoobchod 24.10.2007 - 3.11.2014
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 8.2.2000

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod

  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.10.2006

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.10.2006

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Nespecializovaný velkoobchod
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy ZP Keblov, a.s. IČO: 26153700

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Písemná právní jednání činí za společnost předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva a to tak, že k obchodní firmě přip ojí svůj podpis. 3.11.2014
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 5.2.2002 - 3.11.2014
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 8.2.2000 - 5.2.2002
Jméno: Ing. Pavel Navrátil 4.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2018
Ve funkci: od 29.6.2018
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Ing. Zdeněk Jandejsek 4.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2018
Ve funkci: od 29.6.2018
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Ing. Pavel Navrátil 4.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Jiří Babický 8.2.2000 - 26.8.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2000 do 5.6.2003
Ve funkci: od 8.2.2000 do 5.6.2003
Adresa: 40, Mnichovice 257 65
Jméno: Ing. Jan Průcha 8.2.2000 - 14.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2000 do 19.9.2003
Ve funkci: od 8.2.2000
Adresa: Sokolská 301, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Antonín Čech 8.2.2000 - 14.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2000 do 19.9.2003
Adresa: 60, Strojetice 257 65
Jméno: Eva Žáková 8.2.2000 - 1.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2000
Adresa: Česká republika
Keblov 22, okres Benešov
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 14.2.2004 - 22.8.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Ve funkci: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. 14.2.2004 - 22.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Ve funkci: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Eva Kašpárková 1.4.2008 - 22.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2000
Adresa: 267, Kosova Hora 262 91
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 22.8.2008 - 25.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2008
Ve funkci: od 25.6.2008 do 29.6.2010
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Eva Kašpárková 22.8.2008 - 25.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2000 do 25.6.2008
Adresa: 267, Kosova Hora 262 91
Jméno: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. 22.8.2008 - 30.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 25.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Ing. Pavel Navrátil 25.11.2010 - 30.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2013
Ve funkci: od 29.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 25.11.2010 - 30.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 30.8.2013 - 30.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Zdeněk Jandejsek 30.8.2013 - 30.8.2013
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.6.2013
Ve funkci: od 28.6.2013
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Ing. Pavel Navrátil 30.8.2013 - 4.1.2019
Funkce: předseda
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Zdeněk Jandejsek 30.8.2013 - 4.1.2019
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Pavel Navrátil 30.8.2013 - 4.1.2019
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lenka Vítová 4.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: 111, Mnichovice 257 65
Jméno: Ing. Pavel Jandejsek 4.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Bc. Petr Navrátil 4.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Ladislav Kotýnek 8.2.2000 - 14.2.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2000
Ve funkci: od 8.2.2000 do 19.9.2003
Adresa: 16, Mnichovice 257 65
Jméno: Vratislav Neumann 8.2.2000 - 14.2.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2000 do 19.9.2003
Ve funkci: od 8.2.2000
Adresa: 15, Strojetice 257 65
Jméno: Miroslav Holada 8.2.2000 - 14.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2000 do 19.9.2003
Adresa: Česká republika
Keblov 17, okres Benešov
Jméno: Dr. Antonín Limburk 14.2.2004 - 22.8.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Ve funkci: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Adresa: 20, Mnichovice 257 65
Jméno: Ing. Jan Průcha 14.2.2004 - 22.8.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Ve funkci: od 19.9.2003 do 25.6.2008
Adresa: Sokolská 301, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Ladislav Kotýnek 14.2.2004 - 22.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2000 do 25.6.2008
Adresa: 16, Mnichovice 257 65
Jméno: Eva Kašpárková 22.8.2008 - 30.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 25.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 267, Kosova Hora 262 91
Jméno: Ing. Jan Průcha 22.8.2008 - 30.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 25.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: Sokolská 301, Trhový Štěpánov 257 63
Jméno: Ladislav Kotýnek 22.8.2008 - 30.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 16, Mnichovice 257 65
Jméno: Eva Kašpárková 30.8.2013 - 4.1.2019
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: 267, Kosova Hora 262 91
Jméno: Lenka Vítová 30.8.2013 - 4.1.2019
Trvání členství: od 28.6.2013 do 29.6.2018
Adresa: 111, Mnichovice 257 65
Jméno: Ladislav Kotýnek 30.8.2013 - 4.1.2019
Trvání členství: od 28.6.2013 do 29.6.2018
Adresa: 16, Mnichovice 257 65

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující, prokuru a svůj podpis. 19.10.2007
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 26.10.2004
Jméno: Jindřich Macháček 26.10.2004 - 19.10.2007
Adresa: 8, Kožlí 584 01
Jméno: Ing. Pavel Navrátil 19.10.2007 - 25.11.2010
Adresa: Nad Školou 325, Trhový Štěpánov 257 63

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Navrátil CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Navrátil

Vlastníci firmy ZP Keblov, a.s. IČO: 26153700

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 46 460 000 Kč 100% 18.10.2002
zakladni 6 550 000 Kč 100% 8.2.2000 - 18.10.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 020 18.10.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 944 18.10.2002
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 18.10.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 18.10.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 8.2.2000 - 18.10.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 654 8.2.2000 - 18.10.2002

Sbírka Listin ZP Keblov, a.s. IČO: 26153700

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6374/SL 35 účetní závěrka [2014] příloha, peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2014 30.7.2015 6.8.2015 14
B 6374/SL 34 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2014 30.7.2015 6.8.2015 7
B 6374/SL 33 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.7.2015 6.8.2015 14
B 6374/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 161/2014 Městský soud v Praze 20.8.2014 31.10.2014 11.11.2014 27
B 6374/SL 30 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2013 27.8.2013 12.9.2013 4
B 6374/SL 29 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 2.8.2013 30.8.2013 6
B 6374/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 20.8.2012 21
B 6374/SL 27 účetní závěrka -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 18.7.2011 35
B 6374/SL 26 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.7.2010 16.7.2010 23
B 6374/SL 25 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.7.2009 22.7.2009 13
B 6374/SL 24 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.12.2008 16.12.2008 13
B 6374/SL 23 notářský zápis -NZ69/07 Městský soud v Praze 11.6.2007 19.10.2007 2.11.2007 34
B 6374/SL 22 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 29.8.2007 20.9.2007 2.11.2007 2
B 6374/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2007 20.9.2007 2.11.2007 1
B 6374/SL 20 účetní závěrka r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 26.7.2007 12
B 6374/SL 19 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 28.6.2006 3.7.2006 0
B 6374/SL 18 účetní závěrka r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 9.7.2005 13.7.2005 0
B 6374/SL 17 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 12.5.2004 27.9.2004 0
B 6374/SL 16 podpisové vzory -prokuristy Městský soud v Praze 12.5.2004 27.9.2004 0
B 6374/SL 15 ostatní -zpráva o vztazích Městský soud v Praze 4.3.2004 12.7.2004 16.7.2004 0
B 6374/SL 14 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 16.7.2004 0
B 6374/SL 13 notářský zápis NZ212/2003 Městský soud v Praze 22.9.2003 12.1.2004 0
B 6374/SL 12 ostatní zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 19.9.2003 12.1.2004 0
B 6374/SL 11 ostatní -zápis z jed.DR+představenstva Městský soud v Praze 19.9.2003 12.1.2004 0
B 6374/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.9.2003 12.1.2004 0
B 6374/SL 9 účetní závěrka +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 25.7.2003 28.7.2003 0
B 6374/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ383/2001 Městský soud v Praze 31.5.2001 23.1.2003 0
B 6374/SL 6 účetní závěrka audit.zpráva za r.2000 Městský soud v Praze 23.3.2001 21.2.2002 19.7.2002 0
B 6374/SL 7 účetní závěrka +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 3.7.2002 0
B 6374/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 9.2.2001 27.6.2001 0
B 6374/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 28.6.2000 27.6.2001 0
B 6374/SL 3 notářský zápis - zakladatelská listina Městský soud v Praze 28.1.2000 9.2.2000 0
B 6374/SL 2 notářský zápis + stanovy (19 stran) Městský soud v Praze 28.1.2000 9.2.2000 0
B 6374/SL 1 posudek znalce č.1775/03/2000 + doplněk č.1 Městský soud v Praze 17.1.2000 9.2.2000 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZP Keblov, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZP Keblov, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.