ZOD Brniště a.s. Brniště IČO: 00119407

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZOD Brniště a.s., která sídlí v obci Brniště a bylo jí přiděleno IČO 00119407.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZOD Brniště a.s. se sídlem v obci Brniště byla založena v roce 1961. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 82 osob. Společnost podniká v oboru Pekařství, cukrářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o ZOD Brniště a.s. IČO: 00119407

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2012
Spisová značka: B 2270
IČO: 00119407
Obchodní firma: ZOD Brniště a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.2012
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 27.5.1961
Valná hromada společnosti ZOD Brniště a.s. rozhodla o rozdělení společnosti ZOD Brniště a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění s existující společností Farma Brniště, a.s., se sídlem Jáchymov 1, 479 29 Brniště, IČO : 077 22 991 (nástupnická společnost). Část jmění rozdělované společnosti přešla na nástupnickou společnost ke dni zápisu rozdělení. 26.6.2019
Společnost ZOD Brniště a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila fúze sloučením, a to se společností Farma Brniště, s.r.o., IČ: 04977521, jako zanikající společností. V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost ZOD Brniště, a.s., jako na nástupnic kou společnost, jmění zanikající společnosti Farma Brniště, s.r.o., IČ: 04977521. 10.7.2017
Valná hromada společnosti ZOD Brniště a.s. přijala dne 09.06.2016 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění: Valná hromada, vzhledem k tomu, že: (A)Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ049 77 521 je akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. (dále jen Společnost), jenž vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% n a základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ve smyslu § 375 zákona o obchodních korpor acích, (B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře, (C) společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaný znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4. 199 7, č.j. Spr. 2273/97, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360 (dál e jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou, (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též i jen ZOK): 1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 00119407 je společnost Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 049 77 521 vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Společnost Farma Brniště s.r.o. vlastní 22 133 kusů kmenov ých akcií na jméno v listinné podobě. Společnost Farma Brniště s.r.o. je tak hlavním akcionářem ve smyslu § 375 a násl. ZOK a tudíž i osobu oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních a kcionářů na svoji osobu; 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (tisíc korun českých), ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akc ionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; vlastnické právo k Akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 6 026 Kč (slovy: šest tisíc dvacet šest korun českých) za každou Akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, když přiměřenost to hoto protiplnění byla doložena Hlavním akcionářem znaleckým posudkem číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec; 4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, tedy spol. Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp isovou značkou B 1360, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání akcií Společnosti; 5. upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci akcií nepředloží tyto akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, popřípadě v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst 1 věty první ZOK; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti; 6. stanoví, že akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, tedy v jejím sídle Jáchymov 1, 471 29 Brniště, v pracovních dnech, v době od 8.00. do 15.30 hod. 20.6.2016
Počet členů statutárního orgánu: 7 8.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musí být splacen ke dni vzniku členství. Základní členský vklad právnické osoby je 150.000,- Kč. Počet hlasů odpovídá počtu členských vkladů. 4.5.2009 - 1.7.2012
Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musí být splacen ke dni vzniku členství. Základní členský vklad pro právnické osoby je 150.000,-Kč.Počet hlasů odpovídá počtu členských vkladů, maximálně však deset. 14.5.2003 - 4.5.2009
Členská schůze družstva konaná dne 3. dubna 1997 schválila změnu stanov družstva. 10.2.1999 - 30.10.2002
Údaje o družstvu: Členská schůze družstva dne 28.3.1996 schválila změnu stanov družstva. 23.5.1996 - 30.10.2002
Údaje o družstvu se doplňují: Valná hromada oprávněných osob konaná dne 17.10.1992 schválila transformační projekt družstva. Členské schůze družstva konané dne 14.11.1992, 26.5.1993 a 25.10.1993 schválily nové stanovy družstva a jejich změny odpovídají úpravě v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb.. 18.3.1994 - 1.7.2012
Podle článku 25 stanov se zapisuje: Členem družstva může být pouze fyzická osoba, která vloží do družstva základní členský podíl, a to zemědělskou půdu, výrobní nebo finanční prostředky. Základní členský podíl musí mít hodnotu minimálně 20 000,-Kčs. Podle článku 8 stanov se zapisuje: Člen ručí za ztráty družstva až do výše svého členského podílu. 19.11.1991 - 18.3.1994
Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva zkrácením podílové odměny a roční odměny funkcionářů družstva takto: - za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit o 1 % podílovou odměnu až do 100 % krácení u střediska, závodu, družstva - za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit roční odměny funkcionářů družstva o 1 % až do 10 %. 24.4.1989 - 1.7.2012
Při provozování pomocné a přidružené výroby bude družstvo důsledně dodržovat všechna platná nařízení včetně oblasti cenové i mzdové politiky a předpisů o bezpečnosti práce. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nedovolenému podnikání nebo k získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení. 8.10.1987 - 24.4.1989
Podle žádosti Okresní zemědělské správy v České Lípě ze dne 1.září 1977 došlo podle rozhodnutí příslušných orgánů ke změně sídla a názvu Okresní zemědělské správy v České Lípě jako nadřízeného orgánu. Název nadřízeného orgánu nyní: Okresní zemědělská správa Česká Lípa Nové sídlo nadřízeného orgánu: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa 1.9.1977 - 1.7.2012
Výroční členskou schůzí konanou dne 4.3.1977 byly přijaty a schváleny nové stanovy družstva. Tyto stanovy byly rovněž schváleny Radou Okresního národního výboru v České Lípě dne 18.2.1977 a Okresní zemědělskou správou v České Lípě dne 16.11.1976. 7.4.1977 - 18.3.1994
Rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 23.srpna 1972 č.j. 869/1972-III/2 bylo podle § 16 odst. 2. písmeno c ustanovení zákona a podle § 360a odstavec 5 ust. hospodářského zákoníka zrušeno Okresní zemědělské sdružení v České Lípě. Podle ustanovení § 1 odstavec 2 zákona číslo 37/1972 Sb byla zřízena Okresní zemědělská správa v České Lípě. Z tohoto důvodu se zapisuje, že Jednotné zemědělské družstvo Lípa je nyní podřízeno Okresní zemědělské správě v České Lípě. 17.10.1972 - 1.9.1977
Doprava byla povolena Okresním národním výborem - odborem dopravy v České Lípě dne 24.března 1969 č.j. 1549/1969-277/1. 30.3.1971 - 24.4.1989
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.1.1965 vlastní stanovy družstva, které byly schváleny radou Okresního národního výboru v České Lípě dne 12.února 1965 a zaregistrovány dne 1.března 1965 pod pořadovým číslem 10. 27.3.1965 - 7.4.1977
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.11.1961 vlastní stanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválených vládou ČSSR dne 26.4.1961. Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v České Lípě. 12.3.1962 - 27.3.1965
Údaje o družstvu: Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne 14.1.1961, kterým se sloučila dosavadní JZD Brniště, JZD Velký Grunov, JZD Velenice a JZD Kamenice u Zákup v jediné družstvo s názvem JZD N Á S T U P a sídlem v Brništi, které přejímá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých družstev. Sloučení družstev bylo schváleno ONV v České Lípě dne 2.5.1961. 27.5.1961 - 1.7.2012

Aktuální kontaktní údaje ZOD Brniště a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00119407
Obchodní firma: ZOD Brniště a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Česká Lípa
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00119407
Firma: ZOD Brniště a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Česká Lípa
Základní územní jednotka: Brniště
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Kontakty na ZOD Brniště a.s. IČO: 00119407

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 1 , Brniště 471 29 1.7.2013
Sídlo: 1 , Brniště 471 29 22.8.2012 - 1.7.2013
Sídlo: 471 29 Česká republika
Brniště 1, Jáchymov, PSČ 471 29
1.7.2012 - 22.8.2012
Sídlo: Česká republika
Brniště 1, okres Česká Lípa, PSČ 471 09
23.8.2001 - 23.8.2001
Sídlo: 471 29 Česká republika
Brniště 1, okres Česká Lípa, PSČ 471 29
23.8.2001 - 1.7.2012
Sídlo: 471 29 Brniště Česká republika
18.3.1994 - 23.8.2001
Sídlo: Brniště Česká republika
19.11.1991 - 18.3.1994
Sídlo: Brniště Česká republika
27.5.1961 - 19.11.1991

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností ZOD Brniště a.s. IČO: 00119407

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 1.7.2012
pekařství, cukrářství 1.7.2012
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.7.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.7.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 1.7.2012
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní doprava provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.7.2012
řeznictví a uzenářství 1.7.2012
poskytování veterinární, léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu 19.10.2011 - 1.7.2012
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 23.9.2009 - 1.7.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23.9.2009 - 1.7.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.9.2009 - 1.7.2012
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 23.9.2009 - 1.7.2012
řeznictví a uzenářství 23.9.2009 - 1.7.2012
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 29.11.2005 - 23.9.2009
opravy pracovních strojů 23.8.2001 - 23.9.2009
výroba zemědělských strojů a zařízení 23.8.2001 - 23.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.8.2001 - 23.9.2009
pekařství, cukrářství 23.8.2001 - 1.7.2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.7.2000 - 23.8.2001
silniční motorová doprava nákladní 3.7.2000 - 23.9.2009
řeznictví uzenářství 3.7.2000 - 23.9.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 3.7.2000 - 23.9.2009
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů, jedovatými chemickými látkami a přípravky, s vyjímkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 3.7.2000 - 23.9.2009
pronájem nemovitostí včt. bytového hospodářství 3.7.2000 - 23.9.2009
pronájem motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení 3.7.2000 - 23.9.2009
hostinská činnost 3.7.2000 - 1.7.2012
provádění bytových a občanských staveb kromě činností koncesovaných živností 18.3.1994 - 3.7.2000
hostinská činnost v rozsahu účelového stravování 18.3.1994 - 3.7.2000
závodní stravování 18.3.1994 - 3.7.2000
silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní a osobní hromadné nepravidelné dopravy 18.3.1994 - 3.7.2000
činnost účetních poradců 18.3.1994 - 23.8.2001
výroba pekárenských a cukrárenských výrobků bez hostinské úpravy 18.3.1994 - 23.8.2001
výroba a opravy zemědělských strojů a zařízení, kromě činnosti živností vázaných 18.3.1994 - 23.8.2001
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 18.3.1994 - 23.9.2009
hornická činnost v rozsahu oprávnění vydaného báňským úřadem 18.3.1994 - 23.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a živností vázaných i koncesovaných 18.3.1994 - 23.9.2009
výroba krmiv pro zvířata 18.3.1994 - 23.9.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.3.1994 - 23.9.2009
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu dalšího jejího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, kterou užívá a bude užívat 19.11.1991 - 18.3.1994
Družstvo: a) provádí intenzivní odchov ryb a jejich zpracování b) zpracovává zemědělské suroviny a vytváří z nich potravinářské výrobky c) poskytuje práce a služby pro občany a organizace, vč. finančních a účetních služeb d) vykonává činnosti a vytváří výrobky sloužící potřebám zemědělské výroby, pokud k této činnosti je třeba souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem d) prodává vlastní výrobky a nakoupené zboží e) plní funkce nákupní organizace f) pořez dřeva na dvou rámových pilách a jeho zpracování g) provádí zprostředkovatelskou, poradenskou a obchodní činnost h) těžba písku a štěrkopísku v rozsahu povoleném MZVž a Obvodním báňským úřadem i) zaměstnává své členy při výrobě v rámci kooperace se státním podnikem Lustry Kamenický Šenov, Tesla Elektrosignál Praha, OPMP Mimoň, ČKD Žandov a Agrozet Jiříkov, popřípadě s dalšími organizacemi j) malování skla s prodejem v maloobchodě k) písařské práce pro širokou veřejnost l) stavebně montážní práce m) zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění správního orgánu Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění může družstvo vykonávat až po získání příslušného oprávnění. 19.11.1991 - 18.3.1994
3) Předmětem jiné hospodářské činnosti je: - a) pořez dřeva na dvou katrových pilách a jeho zpracování - b) těžba písku a štěrkopísku v rozsahu povolení MZVž a Obvodním báňským úřadem - c) v době mimosezonní zaměstnává své členy při výrobě v rámci kooperace se státním podnikem Lustry Kamenický Šenov, Tesla Elektrosignál Praha, OPMP Mimoň, ČKD Žandov Agrozet Jiříkov, popřípadě dalšími organizacemi - d) malování skla s prodejem v maloobchodě - e) písařské práce pro širokou veřejnost - f) natěřačské práce - g) stavebně montážní práce, topenářské práce, potrubářské, zámečnické, konstrukce, revize tlakových nádob a stabilních kotlů, rozvod plynu a plynového zařízení a montáž plynových rozvodů Tuto hospodářskou činnost družstvo vykonává pouze tehdy, není-li na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby a je podmíněna předchozím souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR. 15.3.1990 - 19.11.1991
3) Předmětem jiné hospodářské činnosti je: - a) pořez dřeva na dvou katrových pilách a jeho zpracování - b) těžba písku a štěrkopísku v rozsahu povolení MZVž a Obvodním báňským úřadem - c) v době mimosezonní zaměstnává své členy při výrobě v rámci kooperace se státním podnikem Lustry Kamenický Šenov, Tesla Elektrosignál Praha, OPMP Mimoň, ČKD Žandov Agrozet Jiříkov, popřípadě dalšími organizacemi - d) malování skla s prodejem v maloobchodě - e) písařské práce pro širokou veřejnost - f) natěřačské práce Tuto hospodářskou činnost družstvo vykonává pouze tehdy, není-li na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby a je podmíněna předchozím souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR. 24.4.1989 - 15.3.1990
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu dalšího jejího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, kterou užívá nebo bude užívat 24.4.1989 - 19.11.1991
2) Družstvo - a) zpracovává zemědělské suroviny a vytváří z nich potravinářské výrobky - b) vykonává činnosti a vytváří výrobky sloužící potřebám zemědělské výroby, pokud k této činnosti je třeba souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem - c) poskytuje práce a služby pro občany a národní výbory - d) prodává vlastní vyrobené zboží - e) na základě vyhlášky o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků plní družstvo též funkci nákupní organizace 24.4.1989 - 19.11.1991
2. Družstvo - a) pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospoda- ření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů, vykoná - vajících odbornou správu lesů - b) provádí zpracování kostí, krve, masných odpadů, potravi - nářských zbytků dle výskytu nebo na základě přídělu MZVž, případně další vhodné suroviny pro krmivářské účely - c) provádí mísení krmiv a zpracování krmiv včetně zpracování drůbeží podestýlky, které umožňují fortifikaci základního krmiva - d) provádí výrobu kysaného zelí z vlastní produkce, případně z nákupu 8.10.1987 - 24.4.1989
3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení vydaného Okresním národním výborem v České Lípě tuto přidruženou výrobu: - a) pořez dřeva na dvou katrových pilách a jeho zpracování - b) těžbu písku a štěrkopísku v rozsahu povoleném MZVž a Obvodním báňským úřadem v Mostě - c) v době mimosezonní zaměstnanosti využití svých členů při výrobě v rámci kooperace s n.p. Lustry Kamenický Šenov, n.p. Tesla, Elektrosignál Praha, OPMP Mimoň, ČKD Žandov a Agrozet Jiříkov, případně s dalšími organizacemi. 8.10.1987 - 24.4.1989
2. Družstvo - a) pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospoda- ření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů, vykoná - vajících odbornou správu lesů - b) zpracování kostí, krve, masných odpadů z jatek celého Severočeského kraje dle výskytu a na základě přídělu MZVž, dále peří, a případně další vhodné suroviny - c) provádí mísení krmiv a zpracování krmiv včetně zpracování drůbeží podestýlky, které umožňují fortifikaci základního krmiva 2.12.1980 - 8.10.1987
3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení vydaného Okresním národním výborem tuto přidruženou výrobu: - a) pořez dřeva na dvou katrových pilách v množství do 3.000,-PLM - b) těžbu písku a štěrkopísku v rozsahu povoleném MZVž a Obvodním báňským úřadem v Mostě - c) v době vegetačního klidu využití mimosezonní zaměstnanosti družstevnic bude zajišťována pomocná výroba v rámci kooperace s n.p. Lustry Kamenický Šenov a n.p. Tesla, Elektrosignál Praha v rozsahu cca do 2 mil. Kčs. 2.12.1980 - 8.10.1987
1.Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. - a) doprava pro cizí organizace a jednotlivce v rámci platného povolení odborem dopravy ONV - b) zámečnictví, kovářství, klempířství, truhlářství, sklenářství a elekroinstalace pro členy, občany a organizace v rámci obcí družstva - c) stavební skupina zaměřuje na práce pro potřeby hlavní činnosti družstva, pomoci národním výborům v obvodu JZD a místním občanům, dále po dohodě s Okresní zemědělskou správou v České Lípě v rámci kooperace zemědělských závodů v okrese Česká Lípa a výstavbu pro družstevníky a členy OVBD / týká se i pomocné stavební výroby 2.12.1980 - 24.4.1989
péče o lesy 18.4.1978 - 2.12.1980
zpracování kostí, krve, masných odpadů z jatek celého Severo - českého kraje dle výskytu a na základě přídělu MZVž, dále peří a případně další vhodné suroviny 18.4.1978 - 2.12.1980
provádění mísení krmiv a zpracování krmiv včetně zpracovávání drůbeží podestýlky, které umožňují fortifikaci základního krmiva 18.4.1978 - 2.12.1980
pořez dříví na dvou katrových pilách 30.3.1971 - 18.4.1978
zpracování kostí a masného odpadu z jatek 30.3.1971 - 18.4.1978
mísení a zpracování krmic 30.3.1971 - 18.4.1978
kovářství 30.3.1971 - 2.12.1980
klempířství 30.3.1971 - 2.12.1980
kolářství 30.3.1971 - 2.12.1980
těžba písku a štěrkopísku 30.3.1971 - 2.12.1980
některé práce pro n.p. Lustry Velký Šenov (při výrobě lustrů) 30.3.1971 - 2.12.1980
některé práce pro n.p. Severočeské sklárny (řezání sklíček) 30.3.1971 - 2.12.1980
zemědělská výroba 30.3.1971 - 2.12.1980
doprava pro družstevníky a cizí organizace 30.3.1971 - 2.12.1980
zámečnictví 30.3.1971 - 2.12.1980

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách se zaměřením: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jin ého právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, f) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, g) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - hornická činnost v rozsahu oprávnění daného báňským úřadem - poskytování veterinární péče, léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu 1.7.2012
zemědělská výroba se zaměřením a) rostlinná výroba b) živočišná výroba c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby f) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu g) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely 23.9.2009 - 1.7.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.9.2009 - 1.7.2012
hornická činnost v rozsahu oprávnění vydaného báňským úřadem 23.9.2009 - 1.7.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1992

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 471 29 Brniště
Identifikační číslo provozovny: 1008347795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2012

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 471 29 Brniště
Identifikační číslo provozovny: 1008334626
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.6.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: 1 , Brniště 471 29
Identifikační číslo provozovny: 1008334618
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 21.1.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: 471 29 Brniště
Identifikační číslo provozovny: 1008347795
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 27.7.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: 471 29 Brniště
Identifikační číslo provozovny: 1008347892
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.1.1993
Provozovna č. 5
Provozovna: 471 29 Brniště
Identifikační číslo provozovny: 1008347884
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 13.9.1999

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 1 , Brniště 471 29
Identifikační číslo provozovny: 1008334618
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.8.2014

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 1 , Brniště 471 29
Identifikační číslo provozovny: 1008334618
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.5.1993

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.2.1995

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: 4 , Brniště 471 29
Identifikační číslo provozovny: 1008347809
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2004

Živnost č. 8 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 5.3.1997

Živnost č. 9 Výroba a opravy zemědělských strojů a zařízení kromě činností živností vázaných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 19.10.2000

Živnost č. 10 Výroba zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba pekárenských a cukrárenských výrobků bez hostinské úpravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1992
Zánik oprávnění: 19.10.2000

Živnost č. 13 Výroba krmiv pro zvířata

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a živností vázaných i koncesovaných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - závodní stravování

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1993
Zánik oprávnění: 17.9.1996

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní a osobní hromadné nepravidelné dopravy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1993
Zánik oprávnění: 19.1.1995
Konec oprávnění: 19.1.1995

Živnost č. 17 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1993
Zánik oprávnění: 25.9.2000

Živnost č. 18 Pronájem motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.8.1997
Zánik oprávnění: 26.4.2001

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1999
Zánik oprávnění: 9.11.2000

Živnost č. 22 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky mimo ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vys

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1999
Zánik oprávnění: 9.11.2000

Živnost č. 25 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba průmyslových krmiv
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Veterinární činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Vedení firmy ZOD Brniště a.s. IČO: 00119407

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 8.8.2014
Jménem společnosti jedná navenek předseda nebo místopředseda samostatně. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 1.7.2012 - 8.8.2014
Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 18.3.1994 - 1.7.2012
Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 24.4.1989 - 18.3.1994
Družstvo platně zastupuje předseda. Podepisování: K názvu družstva připojí své podpisy předseda a 1 další člen představenstva. 27.5.1961 - 24.4.1989
Jméno: Ing. Jitka Švecová 15.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2015
Adresa: Podhájí 372, Zákupy 471 23
Jméno: Ing. Petr Kubíček 17.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2017
Ve funkci: od 2.7.2017
Adresa: Boušova 892, Praha 190 14
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 17.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2017
Ve funkci: od 2.7.2017
Adresa: 30, Brniště 471 29
Jméno: Pavel Cihlář 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2017
Adresa: 15, Hamr na Jezeře 471 28
Jméno: Ing. Otto Forman 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2017
Adresa: Krakovská 381, Liberec 460 08
Jméno: JUDr. Milan Miler 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2017
Adresa: Jablonecká 413/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Peter Sklenár 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2017
Adresa: Astlova 3205/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vlastimil Vaňata 27.5.1961 - 13.6.1962
Funkce: Člen
Adresa: 108, Brniště 471 29
Jméno: Ladislav Vošvrda 27.5.1961 - 26.4.1963
Funkce: Člen
Adresa: 43 , Kamenice u Zákup Česká republika
Jméno: František Sklenář 27.5.1961 - 26.4.1963
Funkce: Člen
Adresa: Velenice Česká republika
Jméno: Jaroslav Brouček 27.5.1961 - 26.4.1963
Funkce: Člen
Adresa: 92 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Marie Ehrenbergerová 27.5.1961 - 26.4.1963
Funkce: Člen
Adresa: 3 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Václav Kožmín 13.6.1962 - 26.4.1963
Funkce: Člen
Adresa: 42 , Brniště Česká republika
Jméno: Josef Drbohlav 27.5.1961 - 11.4.1968
Funkce: Místopředseda
Adresa: 25, Brniště 471 29
Jméno: Marie Tahadlová 27.5.1961 - 11.4.1968
Funkce: Člen
Adresa: 89, Brniště 471 29
Jméno: Jiřina Kopecká 27.5.1961 - 11.4.1968
Funkce: Člen
Adresa: 82, Brniště 471 29
Jméno: Josef Pechar 27.5.1961 - 11.4.1968
Funkce: Člen
Adresa: Velenice Česká republika
Jméno: Josef Hofman 26.4.1963 - 11.4.1968
Funkce: Člen
Adresa: 17 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Antonie Havlínová 26.4.1963 - 11.4.1968
Funkce: Člen
Adresa: 38 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Václav Procházka 26.4.1963 - 11.4.1968
Funkce: Člen
Adresa: Velenice Česká republika
Jméno: Josef Starý 27.5.1961 - 24.7.1968
Funkce: Předseda
Adresa: 70, Brniště 471 29
Jméno: Josef Hlavnička 27.5.1961 - 28.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: 12 , Kamenice u Zákup Česká republika
Jméno: Václav Žampa 27.5.1961 - 28.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: 48 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Josef Nechvíl 27.5.1961 - 28.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: 22 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Marie Svobodová 11.4.1968 - 28.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: 52, Brniště 471 29
Jméno: Jaroslav Grešl 11.4.1968 - 28.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: 29, Brniště 471 29
Jméno: Stanislav Zikmund 11.4.1968 - 28.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: 72, Brniště 471 29
Jméno: Bohumil Brunc 11.4.1968 - 28.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: 11 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Josef Matys 26.4.1963 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 25, Brniště 471 29
Jméno: František Vošvrda 26.4.1963 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 46 , Kamenice Česká republika
Jméno: Jaroslav Řehák 11.4.1968 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 22, Brniště 471 29
Jméno: Jiřina Rožboudová 11.4.1968 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 61, Velenice 289 01
Jméno: Josef Tomek 28.4.1969 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 6 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Slávek Starý 28.4.1969 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 70, Brniště 471 29
Jméno: Ladislav Filip 28.4.1969 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 68, Brniště 471 29
Jméno: Josef Kos 28.4.1969 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 8 , Kamenice Česká republika
Jméno: Karel Steklý 28.4.1969 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 13 , Brniště Česká republika
Jméno: Zdeněk Slanina 28.4.1969 - 23.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 39, Brniště 471 29
Jméno: Josef Dvořák 11.4.1968 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 10 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Hrubý 24.7.1968 - 12.4.1973
Funkce: Předseda
Adresa: 68, Brniště 471 29
Jméno: Bohuslav Eliáš 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 43 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Josef Hofman 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 17 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: František Hubáček 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 54, Brniště 471 29
Jméno: Jan Salák 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 54, Brniště 471 29
Jméno: Zdeněk Sklenář 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 62, Velenice 289 01
Jméno: Josef Svoboda 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 66, Brniště 471 29
Jméno: Rudolf Štefan 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: Mimoňská 167, Zákupy 471 23
Jméno: Václav Žampa 23.7.1971 - 12.4.1973
Funkce: Člen
Adresa: 48 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: František Novák 27.5.1961 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 16 , Kamenice u Zákup Česká republika
Jméno: Stanislav Jakeš 27.5.1961 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: Velenice Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Pomikáček 28.4.1969 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 54, Brniště 471 29
Jméno: Jiřina Kopecká 23.7.1971 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 82, Brniště 471 29
Jméno: Ladislav Vošvrda 23.7.1971 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 43 , Kamenice Česká republika
Jméno: František Linhart 12.4.1973 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 68 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Josef Matys 12.4.1973 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 25, Brniště 471 29
Jméno: Jaroslav Pánek 12.4.1973 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 37 , Kamenice Česká republika
Jméno: Arnošt Picek 12.4.1973 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 131, Brniště 471 29
Jméno: Jiřina Rožboudová 12.4.1973 - 16.4.1975
Funkce: Člen
Adresa: 61 , 470 02 Velenice Česká republika
Jméno: Josef Ehrenberger 12.4.1973 - 7.4.1977
Funkce: Člen
Adresa: 59 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Jiřina Marešová 16.4.1975 - 7.4.1977
Funkce: Člen
Adresa: 160, Brniště 471 29
Jméno: Josef Drbohlav 12.4.1973 - 18.4.1978
Funkce: Člen
Adresa: 25, Brniště 471 29
Jméno: Jaroslav Adamec 12.4.1973 - 8.12.1982
Funkce: Předseda
Adresa: 4 , Dřevčice Česká republika
Jméno: Vladimír Grešl 12.4.1973 - 8.12.1982
Funkce: Člen
Adresa: 53, Brniště 471 29
Jméno: Zdeněk Sklenář 16.4.1975 - 8.12.1982
Funkce: Člen
Adresa: 62 , 470 02 Velenice Česká republika
Jméno: Josef Kos 16.4.1975 - 8.12.1982
Funkce: Člen
Adresa: 8 , Kamenice Česká republika
Jméno: Josef Tomek 16.4.1975 - 8.12.1982
Funkce: Člen
Adresa: 10 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Rudolf Štefan 7.4.1977 - 8.12.1982
Funkce: Člen
Adresa: Mimoňská 167, Zákupy 471 23
Jméno: Václav Žampa 7.4.1977 - 8.12.1982
Funkce: Místopředseda
Adresa: 48 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Kučera 8.12.1982 - 17.4.1986
Funkce: Předseda
Adresa: 49 , Kamenice Česká republika
Jméno: František Novák 8.12.1982 - 17.4.1986
Funkce: Člen
Adresa: Kamenice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Sládeček 12.4.1973 - 15.3.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: 55, Brniště 471 29
Jméno: Stanislav Jech 16.4.1975 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: 7 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Miluše Kulhánková 16.4.1975 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: 53, Brniště 471 29
Jméno: Vladimír Mádl 16.4.1975 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: 82, Brniště 471 29
Jméno: Jiří Pechar 16.4.1975 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: 71, Velenice 470 02
Jméno: Pavel Samek 16.4.1975 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: Lesní ulice 444 , Jablonné v Podještědí Česká republika
Jméno: Miroslav Zelenka 16.4.1975 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: 148, Brniště 471 29
Jméno: Stanislav Jakeš 18.4.1978 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: 69, Velenice 470 02
Jméno: Jaroslava Hodoušová 8.12.1982 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: Brniště Česká republika
Jméno: Eva Materková 8.12.1982 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: Kamenice Česká republika
Jméno: Jiří Pokorný 8.12.1982 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: Kamenice Česká republika
Jméno: Anna Volfová 8.12.1982 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: Brniště Česká republika
Jméno: Ladislav Vošvrda 8.12.1982 - 15.3.1990
Funkce: Člen
Adresa: Kamenice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Bis 17.4.1986 - 15.3.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: Nový Bor Česká republika
Jméno: Ing. Josef Sládeček 17.4.1986 - 15.3.1990
Funkce: Předseda
Adresa: 100, Brniště 471 29
Jméno: František Novák 18.3.1994 - 23.5.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: Antonína Sovy 807/2, Česká Lípa 470 01
Jméno: Petr Šimko 18.3.1994 - 23.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 46, Kunratice u Cvikova 471 55
Jméno: Ing. Pavel Pomikáček 15.3.1990 - 10.2.1999
Funkce: Předseda
Adresa: Sídliště pod Ralskem 591, Mimoň 471 24
Jméno: Ing. Jiřina Sládečková 18.3.1994 - 10.2.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 100 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Anna Volfová 18.3.1994 - 16.6.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 20 , Brniště Česká republika
Jméno: Vlasta Tomková 18.3.1994 - 16.6.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 6 , Velký Grunov Česká republika
Jméno: Miluše Kulhánková 18.3.1994 - 6.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 47, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Otto Forman 23.5.1996 - 6.8.1999
Funkce: Místopředseda
Adresa: Haškova 948/28, Liberec 460 06
Jméno: Jaroslava Drbohlavová 23.5.1996 - 6.8.1999
Funkce: Člen
Adresa: 81, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Petr Jána 10.2.1999 - 3.7.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 21, Brniště 471 29
Jméno: Vlasta Tomková 16.6.1999 - 23.8.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 20.4.2001
Adresa: 6, Brniště 471 29
Jméno: Blažena Heřmanová 16.6.1999 - 23.8.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 20.4.2001
Adresa: U Nemocnice 539, Mimoň 471 24
Jméno: Ing. Ladislav Rybczuk 23.8.2001 - 21.3.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2001 do 26.11.2001
Adresa: 132, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Otto Forman 6.8.1999 - 30.10.2002
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 15.4.1999 do 19.4.2002
Ve funkci: od 30.1.2002 do 19.4.2002
Adresa: Haškova 948/28, Liberec 460 06
Jméno: Jaroslava Drbohlavová 6.8.1999 - 30.10.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 15.4.1999 do 19.4.2002
Adresa: 471 29 Česká republika
Brniště 81, PSČ 471 29
Jméno: Věra Hlavničková 6.8.1999 - 30.10.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.1999 do 19.4.2002
Adresa: Kamenice 12 , 471 23 Zákupy Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 10.2.1999 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2000 do 25.4.2003
Adresa: 0 471 29 Brniště Česká republika
Jméno: Miroslav Budinský 10.2.1999 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2000 do 25.4.2003
Adresa: Letná 274, Mimoň 471 24
Jméno: Jaroslava Hodoušová 3.7.2000 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2000 do 25.4.2003
Adresa: 159, Brniště 471 29
Jméno: Blažena Heřmanová 23.8.2001 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2001 do 25.4.2003
Adresa: U Nemocnice 539, Mimoň 471 24
Jméno: Ing. Otto Forman 30.10.2002 - 30.12.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 25.4.2003
Ve funkci: od 29.4.2002
Adresa: Haškova 948/28, Liberec 460 06
Jméno: Jaroslava Drbohlavová 30.10.2002 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 25.4.2003
Adresa: 471 29 Česká republika
Brniště 81, PSČ 471 29
Jméno: Věra Hlavničková 30.10.2002 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 25.4.2003
Adresa: Kamenice 12 , 471 23 Zákupy Česká republika
Jméno: Marcela Hamplová 30.10.2002 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 25.4.2003
Adresa: 33, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Pavel Pomikáček 10.2.1999 - 17.3.2004
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 20.4.2000 do 31.7.2003
Ve funkci: od 20.4.2000 do 31.7.2003
Adresa: Březinova 75, Mimoň 471 24
Jméno: ing. Ivan Pastorek 30.12.2003 - 8.10.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: od 5.5.2003
Adresa: 0 471 29 Brniště Česká republika
Jméno: Pavel Cihlář 30.12.2003 - 8.10.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Adresa: 56, Brniště 471 29
Jméno: Vladimír Mádl 30.12.2003 - 8.10.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 3.12.2003
Adresa: 0 471 29 Brniště Česká republika
Jméno: Věra Hlavničková 30.12.2003 - 19.4.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Adresa: 0 471 23 Zákupy Česká republika
Jméno: Věra Hlavničková 19.4.2005 - 29.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 30.11.2004
Adresa:
Velenice čp.58, 470 02 Česká Lípa
Jméno: Jaroslava Drbohlavová 30.12.2003 - 15.9.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 18.5.2006
Adresa: 81, Brniště 471 29
Jméno: Marcela Hamplová 30.12.2003 - 15.9.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 18.5.2006
Adresa: 33, Brniště 471 29
Jméno: Milan Rychnovský 30.12.2003 - 15.9.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 18.5.2006
Adresa: 75, Brniště 471 29
Jméno: Václav Bartoš 30.12.2003 - 15.9.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 18.5.2006
Adresa: 0 471 29 Brniště Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 8.10.2004 - 15.9.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 18.5.2006
Ve funkci: do 18.5.2006
Adresa: 30, Brniště 471 29
Jméno: Pavel Cihlář 8.10.2004 - 15.9.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 18.5.2006
Ve funkci: od 3.12.2003 do 18.5.2006
Adresa: 15, Hamr na Jezeře 471 28
Jméno: Ing. Vojtěch Vaňourek 29.11.2005 - 15.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.5.2006
Ve funkci: od 12.5.2005
Adresa: 18, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Otto Forman 15.9.2006 - 5.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006
Adresa: Haškova 948/28, Liberec 460 06
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 15.9.2006 - 4.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 26.3.2009
Ve funkci: od 31.5.2006 do 30.3.2009
Adresa: 30, Brniště 471 29
Jméno: Pavel Cihlář 15.9.2006 - 4.5.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 26.3.2009
Ve funkci: od 31.5.2006 do 30.3.2009
Adresa: 15, Hamr na Jezeře 471 28
Jméno: Václav Bartoš 15.9.2006 - 4.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 26.3.2009
Adresa: 140, Brniště 471 29
Jméno: Miroslav Budinský 15.9.2006 - 4.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 26.3.2009
Adresa: Letná 247, Mimoň 471 24
Jméno: Ing. Petr Jána 15.9.2006 - 4.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 26.3.2009
Adresa: 134, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Vojtěch Vaňourek 15.9.2006 - 4.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 26.3.2009
Adresa: 18, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Otto Forman 5.5.2008 - 4.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 26.3.2009
Adresa: Krakovská 381, Liberec 460 08
Jméno: Ing. Petr Kubíček 4.5.2009 - 17.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009
Ve funkci: od 30.3.2009
Adresa: Boušova 892, Praha 190 14
Jméno: Ing. Vojtěch Vaňourek 4.5.2009 - 17.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009 do 15.4.2010
Adresa: 18, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 4.5.2009 - 10.5.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009 do 11.4.2012
Ve funkci: od 30.3.2009 do 11.4.2012
Adresa: 30, Brniště 471 29
Jméno: Pavel Cihlář 4.5.2009 - 10.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009 do 11.4.2012
Adresa: 15, Hamr na Jezeře 471 28
Jméno: Ing. Otto Forman 4.5.2009 - 10.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009 do 11.4.2012
Adresa: Krakovská 381, Liberec 460 08
Jméno: Ing. Petr Jána 4.5.2009 - 10.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009 do 11.4.2012
Adresa: 134, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Peter Sklenár 4.5.2009 - 10.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009 do 11.4.2012
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Kubíček 17.5.2010 - 10.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2009 do 11.4.2012
Ve funkci: od 30.3.2009 do 11.4.2012
Adresa: Boušova 892, Praha 190 14
Jméno: JUDr. Milan Miler 17.5.2010 - 1.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2010 do 1.7.2012
Ve funkci: do 1.7.2012
Adresa: Jablonecká 413/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Kubíček 10.5.2012 - 1.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.7.2012
Ve funkci: od 25.4.2012 do 1.7.2012
Adresa: Boušova 892, Praha 190 14
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 10.5.2012 - 1.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.7.2012
Ve funkci: od 25.4.2012 do 1.7.2012
Adresa: 30, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Otto Forman 10.5.2012 - 1.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.7.2012
Ve funkci: do 1.7.2012
Adresa: Krakovská 381, Liberec 460 08
Jméno: Ing. Peter Sklenár 10.5.2012 - 1.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.7.2012
Ve funkci: do 1.7.2012
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Jána 10.5.2012 - 1.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.7.2012
Ve funkci: do 1.7.2012
Adresa: 134, Brniště 471 29
Jméno: Pavel Cihlář 10.5.2012 - 1.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.7.2012
Ve funkci: do 1.7.2012
Adresa: 15, Hamr na Jezeře 471 28
Jméno: Ing. Petr Kubíček 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Ve funkci: od 1.7.2012
Adresa: Boušova 892, Praha 190 14
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Ve funkci: od 1.7.2012
Adresa: 30, Brniště 471 29
Jméno: Pavel Cihlář 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: 15, Hamr na Jezeře 471 28
Jméno: Ing. Otto Forman 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Krakovská 381, Liberec 460 08
Jméno: Ing. Petr Jána 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: 134, Brniště 471 29
Jméno: JUDr. Milan Miler 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Jablonecká 413/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Peter Sklenár 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Peter Sklenár 8.8.2014 - 18.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Jána 8.8.2014 - 15.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 3.6.2014
Adresa: 134, Brniště 471 29
Jméno: Ing. Jitka Švecová 15.7.2015 - 15.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014 do 9.6.2015
Adresa: Podhájí 372, Zákupy 471 23
Jméno: Ing. Petr Kubíček 8.8.2014 - 17.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Ve funkci: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Adresa: Boušova 892, Praha 190 14
Jméno: Ing. Ivan Pastorek 8.8.2014 - 17.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Ve funkci: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Adresa: 30, Brniště 471 29
Jméno: Pavel Cihlář 8.8.2014 - 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Adresa: 15, Hamr na Jezeře 471 28
Jméno: Ing. Otto Forman 8.8.2014 - 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Adresa: Krakovská 381, Liberec 460 08
Jméno: JUDr. Milan Miler 8.8.2014 - 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Adresa: Jablonecká 413/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Peter Sklenár 18.2.2015 - 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2017
Adresa: Astlova 3205/1, Praha 150 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Michal Vaněk 17.8.2017
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.7.2017
Ve funkci: od 2.7.2017
Adresa: Mickiewiczova 237/9, Praha 160 00
Jméno: Blažena Heřmanová 17.8.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.7.2017
Adresa: U Nemocnice 539, Mimoň 471 24
Jméno: Ing. Michal Vaněk 1.7.2012 - 1.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012 do 19.9.2012
Adresa: Mickiewiczova 237/9, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Voves 1.7.2012 - 8.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Eledrova 733/12, Praha 181 00
Jméno: Michal Vaněk 1.7.2013 - 17.8.2017
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2013
Ve funkci: od 19.9.2012 do 1.7.2013
Adresa: Mickiewiczova 237/9, Praha 160 00
Jméno: Blažena Heřmanová 1.7.2013 - 17.8.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.9.2012 do 12.9.2013
Adresa: U Nemocnice 539, Mimoň 471 24
Jméno: Ing. Jiří Voves 8.8.2014 - 17.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2013
Adresa: Eledrova 733/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jiří Voves 17.8.2017 - 4.4.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.7.2017 do 7.11.2017
Adresa: Eledrova 733/12, Praha 181 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Stanislav Hečko 30.1.2006 - 30.1.2006
Adresa: Špitálka 1374, Žamberk 564 01
Jméno: Stanislav Hečlo 30.1.2006 - 4.12.2006
Adresa: Špitálka 1374, Žamberk 564 01
Jméno: Ing. Otto Forman 19.4.2005 - 5.5.2008
Adresa: Haškova 948/28, Liberec 460 06
Jméno: Ing. Otto Forman 5.5.2008 - 5.11.2008
Adresa: Krakovská 381, Liberec 460 08

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Milan Miler
Člen statutárního orgánu: Pavel Cihlář
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Kubíček
Člen statutárního orgánu: Ing. Otto Forman
Člen statutárního orgánu: Ing. Peter Sklenár
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivan Pastorek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jitka Švecová

Vlastníci firmy ZOD Brniště a.s. IČO: 00119407

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 22 951 000 Kč 100% 15.7.2015
zakladni 22 Kč 100% 1.7.2012 - 15.7.2015
zakladni 20 000 000 Kč - 29.11.2005 - 1.7.2012
zakladni 45 000 000 Kč - 23.8.2001 - 29.11.2005
zakladni 60 000 000 Kč - 23.5.1996 - 23.8.2001
zakladni 147 948 000 Kč - 18.8.1995 - 23.5.1996
zakladni 14 520 000 Kč - 18.3.1994 - 18.8.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 22 951 25.6.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 22 951 8.8.2014 - 25.6.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 22 951 1.7.2012 - 8.8.2014

Sbírka Listin ZOD Brniště a.s. IČO: 00119407

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2270/SL 167 zpráva auditora o účetní závěrce Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2015 2.10.2015 2.10.2015 19
B 2270/SL 166 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2015 2.10.2015 2.10.2015 2
B 2270/SL 164 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2015 24.6.2015 17.7.2015 4
B 2270/SL 163 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2014 24.6.2015 17.7.2015 3
B 2270/SL 162 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2014 24.6.2015 17.7.2015 2
B 2270/SL 161 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2014 18.9.2014 18.9.2014 16
B 2270/SL 160 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2014 18.9.2014 18.9.2014 2
B 2270/SL 159 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2014 18.9.2014 18.9.2014 19
B 2270/SL 158 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 352/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2014 20.7.2014 13.8.2014 23
B 2270/SL 157 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2013 8.7.2013 9.7.2013 13
B 2270/SL 156 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2013 8.7.2013 9.7.2013 2
B 2270/SL 155 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2013 8.7.2013 9.7.2013 20
B 2270/SL 154 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR + volba člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2012 2.7.2013 3.7.2013 3
B 2270/SL 153 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2012 31.7.2012 6.8.2012 19
B 2270/SL 152 ostatní ZPRÁVA O VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2012 31.7.2012 6.8.2012 13
B 2270/SL 151 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 43/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2012 9.7.2012 10.7.2012 29
B 2270/SL 150 rozhod. o statut. orgánu Zápis z výroční čl.schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2012 9.7.2012 10.7.2012 6
B 2270/SL 149 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2012 9.7.2012 10.7.2012 23
B 2270/SL 148 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2012 9.7.2012 10.7.2012 2
DrXXIV 1075/SL 147 rozhod. o statut. orgánu Zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2012 15.5.2012 16.5.2012 7
DrXXIV 1075/SL 146 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2012 15.5.2012 16.5.2012 4
DrXXIV 1075/SL 145 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2012 6.3.2012 19.3.2012 23
DrXXIV 1075/SL 144 výroční zpráva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2012 28.2.2012 29.2.2012 0
DrXXIV 1075/SL 143 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2012 28.2.2012 29.2.2012 0
DrXXIV 1075/SL 142 ostatní Zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2011 19.10.2011 20.10.2011 3
DrXXIV 1075/SL 141 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2011 20.10.2011 16
DrXXIV 1075/SL 140 notářský zápis NZ 157/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2011 19.10.2011 20.10.2011 2
DrXXIV 1075/SL 139 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2011 12.9.2011 13.9.2011 15
DrXXIV 1075/SL 138 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 12.9.2011 13.9.2011 21
DrXXIV 1075/SL 137 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2010 7.6.2010 15.6.2010 17
DrXXIV 1075/SL 136 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2010 7.6.2010 15.6.2010 23
DrXXIV 1075/SL 135 podpisové vzory čestné prohl.JUDr.Miler Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2010 19.5.2010 20.5.2010 1
DrXXIV 1075/SL 134 rozhod. o statut. orgánu Zápis z výroční schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2010 19.5.2010 20.5.2010 5
DrXXIV 1075/SL 133 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2009 25.9.2009 16
DrXXIV 1075/SL 132 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Sklenár Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2009 9.6.2009 9.6.2009 1
DrXXIV 1075/SL 131 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Kubíček Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2009 9.6.2009 9.6.2009 1
DrXXIV 1075/SL 129 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2008 5.5.2009 8.5.2009 5
DrXXIV 1075/SL 130 ostatní zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 5.5.2009 7.5.2009 5
DrXXIV 1075/SL 128 účetní závěrka Příloha 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2009 2.4.2009 3.4.2009 14
DrXXIV 1075/SL 127 účetní závěrka Výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2009 2.4.2009 3.4.2009 8
DrXXIV 1075/SL 126 účetní závěrka Výkaz zisků a ztrát 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2009 2.4.2009 3.4.2009 3
DrXXIV 1075/SL 125 účetní závěrka Rozvaha 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2009 2.4.2009 3.4.2009 5
DrXXIV 1075/SL 124 účetní závěrka Zpr.nez.auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2009 2.4.2009 3.4.2009 5
DrXXIV 1075/SL 123 účetní závěrka příloha 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2008 6.3.2009 9.3.2009 9
DrXXIV 1075/SL 122 účetní závěrka výkaz zisků a ztrát 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2008 6.3.2009 9.3.2009 2
DrXXIV 1075/SL 121 účetní závěrka rozvaha 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2008 6.3.2009 9.3.2009 4
DrXXIV 1075/SL 120 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2008 6.3.2009 9.3.2009 8
DrXXIV 1075/SL 119 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2008 6.3.2009 9.3.2009 11
DrXXIV 1075/SL 118 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2008 6.11.2008 7.11.2008 4
DrXXIV 1075/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2008 15.9.2008 15.9.2008 17
DrXXIV 1075/SL 116 notářský zápis NZ 101/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2008 15.9.2008 15.9.2008 29
DrXXIV 1075/SL 115 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2008 13.3.2008 18
DrXXIV 1075/SL 114 ostatní zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2007 12.3.2008 13.3.2008 8
DrXXIV 1075/SL 113 notářský zápis NZ 72/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2007 12.3.2008 13.3.2008 5
DrXXIV 1075/SL 112 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2007 4.3.2008 4.3.2008 10
DrXXIV 1075/SL 111 účetní závěrka zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2007 4.3.2008 4.3.2008 4
DrXXIV 1075/SL 110 účetní závěrka příloha 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 4.3.2008 4.3.2008 12
DrXXIV 1075/SL 109 účetní závěrka výkaz zisků a ztrát 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 4.3.2008 4.3.2008 2
DrXXIV 1075/SL 108 účetní závěrka rozvaha 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 4.3.2008 4.3.2008 4
DrXXIV 1075/SL 107 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2006 4.3.2008 4.3.2008 11
DrXXIV 1075/SL 106 účetní závěrka zpráva auditora 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2006 4.3.2008 4.3.2008 3
DrXXIV 1075/SL 105 účetní závěrka příloha 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2006 4.3.2008 4.3.2008 12
DrXXIV 1075/SL 104 účetní závěrka výkaz zisků a ztrát 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2006 4.3.2008 4.3.2008 2
DrXXIV 1075/SL 103 účetní závěrka rozvaha 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2006 4.3.2008 4.3.2008 4
DrXXIV 1075/SL 102 ostatní výpis z usnes.z jednání předst Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2006 5.12.2006 9.1.2007 1
DrXXIV 1075/SL 101 ostatní usnesení z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2006 5.12.2006 9.1.2007 1
DrXXIV 1075/SL 99 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.I.Pastorek Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2006 18.9.2006 26.10.2006 4
DrXXIV 1075/SL 98 podpisové vzory čestné prohlá.P.Cihlář Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2006 18.9.2006 26.10.2006 2
DrXXIV 1075/SL 97 podpisové vzory čestné prohlá.M.Budinský Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2006 18.9.2006 26.10.2006 2
DrXXIV 1075/SL 96 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.O.Forman Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2006 18.9.2006 26.10.2006 4
DrXXIV 1075/SL 95 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Jána Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2006 18.9.2006 26.10.2006 4
DrXXIV 1075/SL 94 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.V.Vaňourek Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2006 18.9.2006 26.10.2006 2
DrXXIV 1075/SL 93 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2006 18.9.2006 26.10.2006 17
DrXXIV 1075/SL 92 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2006 18.9.2006 26.10.2006 4
DrXXIV 1075/SL 91 ostatní zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2006 18.9.2006 26.10.2006 10
DrXXIV 1075/SL 90 notářský zápis NZ 109/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2006 18.9.2006 26.10.2006 6
DrXXIV 1075/SL 100 podpisové vzory čestné prohlá.V.Bartoš Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2006 18.9.2006 26.10.2006 2
DrXXIV 1075/SL 89 podpisové vzory čestné prohlá. S. Hečlo Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2006 30.1.2006 8.2.2006 2
DrXXIV 1075/SL 88 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2005 30.1.2006 8.2.2006 1
DrXXIV 1075/SL 87 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2005 30.11.2005 16.12.2005 10
DrXXIV 1075/SL 86 účetní závěrka k 31.12.2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2005 30.11.2005 16.12.2005 21
DrXXIV 1075/SL 85 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2005 16.12.2005 17
DrXXIV 1075/SL 84 podpisové vzory Ing. V. Vaňourek Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2005 30.11.2005 16.12.2005 1
DrXXIV 1075/SL 83 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2004 30.11.2005 16.12.2005 4
DrXXIV 1075/SL 82 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2004 30.11.2005 16.12.2005 4
DrXXIV 1075/SL 81 ostatní zápis+usn. ze členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2004 30.11.2005 16.12.2005 12
DrXXIV 1075/SL 80 ostatní zápis+usn. ze členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2005 30.11.2005 16.12.2005 10
DrXXIV 1075/SL 79 notářský zápis NZ 88/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 30.11.2005 16.12.2005 4
DrXXIV 1075/SL 78 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2004 6.9.2005 19.9.2005 9
DrXXIV 1075/SL 77 účetní závěrka k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2004 6.9.2005 19.9.2005 6
DrXXIV 1075/SL 76 účetní závěrka příloha 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2004 6.9.2005 19.9.2005 14
DrXXIV 1075/SL 75 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 6.9.2005 19.9.2005 10
DrXXIV 1075/SL 74 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.O.Forman Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2004 20.4.2005 4.5.2005 1
DrXXIV 1075/SL 73 ostatní Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2005 4.5.2005 1
DrXXIV 1075/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 20.4.2005 4.5.2005 3
DrXXIV 1075/SL 71 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2004 20.4.2005 4.5.2005 9
DrXXIV 1075/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2003 8.10.2004 23.11.2004 3
DrXXIV 1075/SL 69 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. I.Pastorek Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2004 8.10.2004 23.11.2004 1
DrXXIV 1075/SL 68 podpisové vzory čestné prohlá. P. Cihlář Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2004 8.10.2004 23.11.2004 1
DrXXIV 1075/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2003 18.3.2004 22.3.2004 2
DrXXIV 1075/SL 66 rozhod. o statut. orgánu zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2003 18.3.2004 22.3.2004 4
DrXXIV 1075/SL 65 rozhod. o statut. orgánu zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2003 18.3.2004 22.3.2004 1
DrXXIV 1075/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2003 18.3.2004 22.3.2004 17
DrXXIV 1075/SL 63 notářský zápis NZ 204/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2003 18.3.2004 22.3.2004 7
DrXXIV 1075/SL 62 podpisové vzory čestné prohlá. S.Hečlo Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2003 18.3.2004 22.3.2004 1
DrXXIV 1075/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2003 18.3.2004 22.3.2004 2
DrXXIV 1075/SL 60 ostatní odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2003 18.3.2004 22.3.2004 1
DrXXIV 1075/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2003 18.3.2004 22.3.2004 3
DrXXIV 1075/SL 58 rozhod. o statut. orgánu usn. z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2003 18.3.2004 22.3.2004 1
DrXXIV 1075/SL 57 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2003 30.12.2003 9.1.2004 12
DrXXIV 1075/SL 56 zakladatelské dokumenty zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2003 30.12.2003 9.1.2004 10
DrXXIV 1075/SL 55 ostatní protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2003 30.12.2003 9.1.2004 3
DrXXIV 1075/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2003 30.12.2003 9.1.2004 4
DrXXIV 1075/SL 53 rozhod. o statut. orgánu usnesení členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 52 notářský zápis NZ 65/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 30.12.2003 9.1.2004 5
DrXXIV 1075/SL 51 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.I.Pastorek Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 50 podpisové vzory čestné prohlá. V.Bartoš Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 49 podpisové vzory čestné prohlá. P.Cihlář Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 48 podpisové vzory čestné prohlá. J.Drbohlavová Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 47 podpisové vzory čestné prohlá. V. Mádl Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 46 podpisové vzory čestné prohlá. M.Rychnovský Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 45 podpisové vzory čestné prohlá. M.Hamplová Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 44 podpisové vzory čestné prohlá. V. Hlavničková Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 1
DrXXIV 1075/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2003 30.12.2003 9.1.2004 5
DrXXIV 1075/SL 42 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2002 21.1.2003 13
DrXXIV 1075/SL 41 účetní závěrka zpráva auditora 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2002 21.1.2003 3
DrXXIV 1075/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2002 21.1.2003 17
DrXXIV 1075/SL 39 notářský zápis NZ 60/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2002 21.1.2003 11
DrXXIV 1075/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2002 21.1.2003 9
DrXXIV 1075/SL 37 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2002 21.1.2003 2
DrXXIV 1075/SL 36 podpisové vzory čestné prohlá. M.Hamplová Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 21.1.2003 1
DrXXIV 1075/SL 35 podpisové vzory čestné prohlá. V. Hlavničková Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 21.1.2003 1
DrXXIV 1075/SL 34 podpisové vzory čestné prohlá. J.Drbohlavová Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 21.1.2003 1
DrXXIV 1075/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.O.Forman Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 21.1.2003 1
DrXXIV 1075/SL 32 podpisové vzory Ing.Otto Forman Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2002 15.5.2002 1
DrXXIV 1075/SL 31 podpisové vzory Ing.Pavel Pomikáček Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2002 15.5.2002 1
DrXXIV 1075/SL 30 rozhod. o statut. orgánu usnesení č.2/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2001 15.5.2002 1
DrXXIV 1075/SL 29 podpisové vzory - Blažena Heřmanová Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2001 17.10.2001 1
DrXXIV 1075/SL 28 podpisové vzory - Ing. L. Rybczuk Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2001 17.10.2001 2
DrXXIV 1075/SL 27 podpisové vzory - Ing. Pavel Pomikáček Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 17.10.2001 2
DrXXIV 1075/SL 26 podpisové vzory - Ing. Otto Forman Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 17.10.2001 2
DrXXIV 1075/SL 25 podpisové vzory - Věra Hlavničková Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 17.10.2001 1
DrXXIV 1075/SL 24 podpisové vzory - Jaroslava Hodoušová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 17.10.2001 1
DrXXIV 1075/SL 23 podpisové vzory - Jaroslava Drbohlavová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 17.10.2001 1
DrXXIV 1075/SL 22 podpisové vzory - Miroslav Budinský Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 17.10.2001 1
DrXXIV 1075/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2001 17.10.2001 18
DrXXIV 1075/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2001 17.10.2001 2
DrXXIV 1075/SL 19 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2001 17.10.2001 18
DrXXIV 1075/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2000 10.8.2000 19
DrXXIV 1075/SL 17 ostatní - zápis z jednání čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2000 10.8.2000 5
DrXXIV 1075/SL 16 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2000 10.8.2000 12
DrXXIV 1075/SL 15 ostatní -zápis z jednání náhr. čl.sch. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.1999 30.9.1999 6
DrXXIV 1075/SL 14 účetní závěrka -výroční zpráva za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.1999 30.9.1999 9
DrXXIV 1075/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.1999 22.9.1999 22
DrXXIV 1075/SL 12 ostatní -zápis z jednání čl.schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.1998 22.9.1999 5
DrXXIV 1075/SL 9 účetní závěrka - příloha rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.1999 11
DrXXIV 1075/SL 8 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.1998 4.5.1999 4
DrXXIV 1075/SL 7 rozhod. o statut. orgánu do představ.a kontrolní komise Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.1997 4.5.1999 2
DrXXIV 1075/SL 6 ostatní - zápis z jednání čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.1997 4.5.1999 8
DrXXIV 1075/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.1997 4.5.1999 20
DrXXIV 1075/SL 4 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.1997 4.5.1999 10
DrXXIV 1075/SL 3 účetní závěrka - auditorská zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1997 4.5.1999 3
DrXXIV 1075/SL 2 účetní závěrka -příloha rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1997 4.5.1999 8
DrXXIV 1075/SL 11 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1998 4.5.1999 14
DrXXIV 1075/SL 10 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.1998 4.5.1999 4
DrXXIV 1075/SL 1 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.1997 4.5.1999 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZOD Brniště a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZOD Brniště a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.