Zkušebnictví, a. s. Praha IČO: 45274355

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zkušebnictví, a. s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45274355.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Zkušebnictví, a. s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení, strojů a přístrojů , Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a další.

Základní údaje o Zkušebnictví, a. s. IČO: 45274355

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.5.1992
Spisová značka: B 1563
IČO: 45274355
Obchodní firma: Zkušebnictví, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Společnost KEMA International B.V. jako jediný akcionář společnosti Zkušebnictví, a.s. (dále jen "Společnost") rozhodl dne 21.12.2010 o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 71.965.000,-- Kč (slovy sedmdesát jedna milionů devět set šed esát pět tisíc korun českých) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu o pevnou částku 69.965.000,-- Kč (slovy šedesát devět milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (slo vy dva miliony korun českých). Důvodem tohoto snížení základního kapitálu Společnosti je převod částky, o kterou bude základní kapitál Společnosti snížen, na účet nerozděleného zisku minulých let. S částkou, o kterou bude základní kapitál snížen, bude naloženo tak, že bude převedena z účetní položky základní kapitál do účetní položky nerozdělený zisk minulých let, (a to ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku). Jediný akcionář je povinen předložit Společnosti 69.965 (slovy šedesát devět tisíc devět set šedesát pět) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno s nominální hodnotou 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, ve lhůtě do 15 (slovy patnácti) d nů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku za účelem jejich zničení. 31.12.2010 - 8.7.2011
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 9.9.2005 Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akconáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku: a) Hlavním akcionářem se určuje společnost OEZ s.r.o. se sídlem Letohrad, Šedivská 339, PSČ 561 51, IČ 49810146, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 4649 /dále jen hlavní akcionář/. Vlastnictví akcií b ylo hlavním akcionářem doloženo předložením celkem 71292 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, emitenta společnosti Zkušebnictví, a.s. a čestným prohlášením společnosti OEZ s.r.o., že je vlastníkem 71292 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1 akcie 1000,- Kč, emitenta společnosti Zkušebnictví, a.s., se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti Zkušebnictví, a.s. ve výši 99,06%. Společnost OEZ s.r.o. je osobou op rávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti Zkušebnictví, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i) a následujících obchodního zákoníku. b/ Všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí za podmínek podle § 183 i) a následujících obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, to je na společnost OEZ s.r.o. se sídlem Letohrad, Šed ivská 339, PSČ 562 51, IČ 49810146, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 4649. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře dojde podle § 183 l), odst.3, obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o přec hodu akcií do obchodního rejstříku. c/ Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183 i) a následujících obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183 m), odst.2 obchodního z ákoníku na zplacení protiplnění, určeného na základě znaleckého posudku ve výši 802,- Kč za každou kmenovou akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183 m), odst.1, písm.b), obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050815 ze dne 15.8.2005, vpracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v o bchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 57202. Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění. d/ Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00 ve lhůtě ode dne následujícího po p řechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění /bankovním převodem nebo poštovní poukázkou/ a případně o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i form ou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem /bankovním převodem nebo poštovní poukázkou/. Podpis dosavadn ího akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika, spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183 m), odst.2 obchodního zákoníku, týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli /to neplatí prokáže-li vlastník, že zásta vní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak/. 19.12.2008
Akcie jsou kmenové v listinné podobě, znějící na majitele a nejsou veřejně obchodovatelné. 16.4.2003
Akcie jsou kmenové v zaknihované podobě a veřejně obchodovatelné. 16.12.1996 - 16.4.2003
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkum- ný ústav silnoproudé elektrotechniky. 1.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zá- koníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majet- ku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav silnoprou- dé elektrotechniky. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů před- stavenstva a dozorčí rady. 1.5.1992

Aktuální kontaktní údaje Zkušebnictví, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45274355
Obchodní firma: Zkušebnictví, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 21
Vznik první živnosti: 10.3.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45274355
Firma: Zkušebnictví, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Běchovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na Zkušebnictví, a. s. IČO: 45274355

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Podnikatelská 547 , Praha 190 11 17.10.2001
Sídlo: Běchovice , 190 11 Praha 9 Česká republika
16.12.1996 - 17.10.2001
Sídlo: Běchovice , 190 00 Praha 9 Česká republika
1.5.1992 - 16.12.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Podnikatelská 547, Praha 190 11

Obory činností Zkušebnictví, a. s. IČO: 45274355

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.10.2011
poskytování technických služeb 1.10.2002 - 31.10.2011
poradenské a konzultační služby pro elektronický průmysl a energetiku 7.8.1996 - 7.8.1996
výroba,instalace a opravy el. strojů a přístrojů 7.8.1996 - 31.10.2011
zkoušení silnoproudých el. zařízení, strojů a přístrojů 7.8.1996 - 31.10.2011
výzkum a vývoj pro elektrotechnický průmysl a energetiku 7.8.1996 - 31.10.2011
vývoj, modofikace a obchodování se software 7.8.1996 - 31.10.2011
poradenské a konzultační služby pro elektrotechnický průmysl a energetiku 7.8.1996 - 31.10.2011
poradenská činnost v oblasti zkušebnictví v silnoproudé elektrotechnice a EMC 7.8.1996 - 31.10.2011
projektování, vývoj a výroba odrušovacích a filtračních kompenzačních prostředků 7.8.1996 - 31.10.2011
odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetického rušenía odolnosti proti průmyslovénu rušení, výzkum a vývoj nových zkušebních metod 7.8.1996 - 31.10.2011
vývoj, výroba a odbyt speciálních zkušebních přístrojů a zaří- zení 1.5.1992 - 7.8.1996
vývojové, typové a ověřovací zkoušky silnoproudých zařízení 1.5.1992 - 7.8.1996
odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetic- kého rušení a odolnosti proti průmyslovému rušení, výzkum a vý- voj nových zkušebních metod 1.5.1992 - 7.8.1996
projektování, vývoj a výroba odrušovacích a filtračně kompen- začních prostředků 1.5.1992 - 7.8.1996
konzultační a poradenská činnost v oblasti zkušebnictví 1.5.1992 - 7.8.1996
zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 1.5.1992 - 7.8.1996

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vývoj, modifikace a obchodování se software

  • Projektování,vývoj a výroba odrušovacích a filtračních kompenzačních prostředků

  • Výzkum a vývoj pro elektrotechnický průmysl a energetiku

  • Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení, strojů a přístrojů

  • Odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetického rušení a odolnosti proti průmyslovému rušení, výzkum a vývoj nových zkušebních metod

  • Poradenské a konzultační služby pro elektrotechnický průmysl a energetiku

  • Poradenská činnost v oblasti zkušebnictví v silnoproudé elektrotechnice a EMC

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.3.1992

Živnost č. 2 Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení, strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 25.10.2001

Živnost č. 4 Poradenská činnost v oblasti zkušebnictví v silnoproudé elektrotechnice a EMC

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 19.10.2011

Živnost č. 6 Výzkum a vývoj pro elektrotechnický průmysl a energetiku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Projektování,vývoj a výroba odrušovacích a filtračních kompenzačních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Vývoj, modifikace a obchodování se software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Poradenské a konzultační služby pro elektrotechnický průmysl a energetiku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetického rušení a odolnosti proti průmyslovému rušení, výzkum a vývoj nových zkušebních metod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy

Vedení firmy Zkušebnictví, a. s. IČO: 45274355

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva, a to vždy společně s členem představenstva, nebo místopředseda představenstva, a to samostatně. 29.9.2011 - 5.8.2016
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. 27.7.2010 - 29.9.2011
Jednání a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 23.1.2004 - 27.7.2010
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná společně předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí společně svůj podpis předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 17.10.2001 - 23.1.2004
Způsob jednání jménem společnosti : - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva, v nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. 7.8.1996 - 17.10.2001
Způsob jednání jménem společnosti : - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva a jeden člen představenstva,v nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva. 13.10.1993 - 7.8.1996
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti. 1.5.1992 - 13.10.1993
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 5.8.2016
Jméno: Aaldert David Van De Hel 5.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.7.2016
Adresa: Koningsboulevard 162 , 6852 PM Huissen Nizozemské království
Jméno: Ing. Robert Jech 5.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2016
Ve funkci: od 12.12.2016
Adresa: Na Sedlišti 434/29, Praha 102 00
Jméno: Ing. Arnošt Zajíc 1.5.1992 - 13.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Kesnerkou 2384/6, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Křemen CSc. 1.5.1992 - 13.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Prof.Ing. Zdeněk Vostracký DrSc. 1.5.1992 - 13.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Motýlí 2202/14, Plzeň 326 00
Jméno: Jiří Lula 13.10.1993 - 7.8.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Trojmezní 199/15, Praha 190 00
Jméno: Alain Hubert Pons 7.8.1996 - 16.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Ing. Pavel Křemen CSc. 13.10.1993 - 9.4.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Ing. Arnošt Zajíc 13.10.1993 - 9.4.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Klimentky 3083/3, Praha 150 00
Jméno: Alain Hubert Pons Nar. 15.4.1953 16.12.1996 - 9.4.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Ing. Pavel Křemen Csc. 9.4.2001 - 18.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 3.10.2002
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Pavel Míčka 9.4.2001 - 24.2.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 24.10.2002
Ve funkci: od 30.11.2000 do 24.10.2002
Adresa: Na domovině 691/16, Praha 142 00
Jméno: Alain Hubert Pons 9.4.2001 - 24.2.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 24.10.2002
Ve funkci: od 30.11.2000 do 24.10.2002
Adresa: Francouzská republika
78770 Thoiry, 1 Clos de la Troix Buissee
Jméno: Patrik Antonie Gaston Luccioni 9.4.2001 - 24.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.10.2002
Ve funkci: od 30.11.2000 do 24.10.2002
Adresa: Francouzská republika
75015 Paris, 8.rue Cauchy
Jméno: Ing. Ivan Glemba 18.12.2002 - 24.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.10.2002
Adresa: Edisonova 402, Praha 109 00
Jméno: Ing. Ivan Glemba 24.2.2003 - 26.3.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 3.10.2002 do 6.12.2002
Ve funkci: od 24.10.2002 do 6.12.2002
Adresa: Edisonova 402, Praha 109 00
Jméno: Andrea Stáhalová 24.2.2003 - 26.3.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 24.10.2002 do 6.12.2002
Ve funkci: od 24.10.2002 do 6.12.2002
Adresa: Kafkova 678/36, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Křemen CSc. 24.2.2003 - 16.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.10.2002
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Ing. Vladimír Mastný 24.2.2003 - 23.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.10.2002 do 29.11.2003
Adresa: Mánesova 866/23, Praha 120 00
Jméno: Ing. Radim Adamec 26.3.2003 - 23.1.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2002 do 29.11.2003
Ve funkci: od 6.12.2002 do 29.11.2003
Adresa: V Aleji 742, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Jan Krejčí 26.3.2003 - 23.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2002
Adresa: U Potoka 803, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Pavel Křemen CSc. 16.4.2003 - 23.1.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2002
Ve funkci: od 9.12.2002 do 18.12.2003
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Ing. Pavel Křemen CSc. 23.1.2004 - 2.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2002 do 30.9.2007
Adresa: Slavětínská 544, Praha 190 14
Jméno: Ing. Jan Krejčí 23.1.2004 - 2.11.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2002 do 30.9.2007
Ve funkci: od 1.12.2003 do 30.9.2007
Adresa: U Potoka 803, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Robert Jech 2.11.2007 - 11.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007
Adresa: Na Sedlišti 434/29, Praha 102 00
Jméno: Werner Klaus Freeman Liebl 2.11.2007 - 5.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007 do 5.12.2008
Adresa: Tränkbachweg 8 , 855 51 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno: Markus Tappert 5.11.2009 - 5.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.2.2009 do 30.9.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Langensendelbach, Am Sportplatz 5, PSČ 91094
Jméno: Ing. Jaroslav Svoboda 23.1.2004 - 27.7.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2003 do 20.5.2010
Ve funkci: od 1.12.2003 do 20.5.2010
Adresa: U kříže 633/28, Praha 158 00
Jméno: Ing. Robert Jech 11.3.2008 - 27.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007 do 18.12.2009
Ve funkci: od 4.12.2007 do 18.12.2009
Adresa: Na Sedlišti 434/29, Praha 102 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kotlář 5.11.2009 - 27.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.10.2009 do 18.12.2009
Adresa: Petříkov 297, Letohrad 561 51
Jméno: Petrus Gerardus Albertus Bus 27.7.2010 - 29.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2010 do 31.7.2011
Adresa: Nizozemské království
Elst, De Kist 22, 6661
Jméno: Ing. Petr Šmejcký 29.9.2011 - 13.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 28.6.2012
Ve funkci: od 1.8.2011 do 28.6.2012
Adresa: Za sadem 208/14, Praha 182 00
Jméno: Ing. Robert Jech 29.9.2011 - 31.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011
Adresa: Na Sedlišti 434/29, Praha 102 00
Jméno: Dirk Fenske 29.9.2011 - 13.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 28.1.2014
Ve funkci: od 1.8.2011 do 28.1.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Groß-Gerau, Neckarring 101, 64521
Jméno: Ing. Robert Jech 31.1.2014 - 13.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011
Adresa: Na Sedlišti 434/29, Praha 102 00
Jméno: Ebel Visser 13.3.2014 - 5.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.1.2014 do 14.7.2016
Ve funkci: od 30.1.2014 do 14.7.2016
Adresa: Zandpoort 20 , 7411 BM Deventer Nizozemské království
Jméno: Ing. Robert Jech 13.3.2014 - 5.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 1.8.2016
Ve funkci: od 30.1.2014 do 1.8.2016
Adresa: Na Sedlišti 434/29, Praha 102 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Alexander Henricus Franciscus Van Der Meijden 20.6.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Vosbergerhout 37 , Harderwijk Nizozemské království
Jméno: Ing. Jan Dvořák 1.5.1992 - 13.10.1993
Adresa: Vinařská 1134/7, Praha 170 00
Jméno: Miloš Sladký 13.10.1993 - 27.10.1994
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Vyžlovka , 281 63 okr. Praha - východ Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Lieb 13.10.1993 - 27.10.1994
Funkce: člen
Adresa: A.Nováka 340 , Stránčice Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Zábranský 13.10.1993 - 27.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Krausova 604, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jaroslav Lieb 27.10.1994 - 7.8.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: A.Nováka 340 , 251 63 Stránčice Česká republika
Jméno: Roger Ballay 7.8.1996 - 16.12.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Rue d'Amblainvilliers 44 , 91370 Verrieres le Buisson Francouzská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Caldr 1.5.1992 - 8.7.1998
Adresa: Na výspě 261/27, Praha 147 00
Jméno: Ing. Juraj Kollár 1.5.1992 - 9.4.2001
Adresa: Kukučínova 16 , 810 00 Bratislava Česká republika
Jméno: Robert Ballay 16.12.1996 - 9.4.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Rue d'Amblainvilliers 44 , 91370 Verrieres le Buisson Francouzská republika
Jméno: ing. Vladimír Mastný 8.7.1998 - 9.4.2001
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 866/23, Praha 120 00
Jméno: Ing. Vladimír Mastný 9.4.2001 - 6.8.2001
Trvání členství: od 8.7.1998 do 21.5.2001
Ve funkci: od 8.7.1998
Adresa: Mánesova 866/23, Praha 120 00
Jméno: Roger Ballay 9.4.2001 - 6.3.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 4.12.2001
Ve funkci: od 30.11.2000 do 4.12.2001
Adresa: Francouzská republika
91370 Verrieres le Buisson, Rue d ´Amblainvilliers 44
Jméno: Denis Olivier Marie Givois 9.4.2001 - 24.2.2003
Trvání členství: do 24.10.2002
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Pod srázem 1755/7, Praha 147 00
Jméno: Jacgues Jouaire 6.3.2002 - 24.2.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.12.2001 do 24.10.2002
Ve funkci: od 20.12.2001 do 24.10.2002
Adresa: Francouzská republika
92340 Bourg-La-Reine, 18 Rue André Theuriet
Jméno: RNDr. Luděk Cigler 6.8.2001 - 26.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.5.2001 do 29.11.2002
Adresa: Kaznějovská 276, Praha 109 00
Jméno: Ing. Ladislav Ornst 24.2.2003 - 26.3.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.10.2002 do 9.12.2002
Ve funkci: od 24.10.2002 do 9.12.2002
Adresa: Píškova 1943/6, Praha 155 00
Jméno: Petr Matuška 24.2.2003 - 26.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.10.2002 do 9.12.2002
Adresa: 28. pluku 295/37, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ivan Chmelíček 26.3.2003 - 20.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.12.2002 do 20.5.2004
Adresa: Na rozmezí 179 , 561 51 Letohrad Česká republika
Jméno: Ing. Karel Kubů 26.3.2003 - 20.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.12.2002 do 20.5.2004
Adresa: Divadelní 346, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Jaromír Mynář 20.10.2004 - 2.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.5.2004
Adresa: Podohradská 1696/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Stanislav Adamec 26.3.2003 - 5.11.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.12.2002 do 25.7.2007
Adresa: U Bažantnice 837, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Libor Vlček 20.10.2004 - 5.11.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.5.2004 do 30.4.2009
Adresa: 285, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Stanislav Adamec 5.11.2009 - 5.11.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.7.2007 do 30.4.2009
Adresa: U Bažantnice 837, Letohrad 561 51
Jméno: Dr. Bohumil Brodský 2.11.2007 - 27.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2007 do 18.12.2009
Adresa: 57, Hvozdec 267 62
Jméno: Markus Tappert 5.11.2009 - 27.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2009 do 18.12.2009
Ve funkci: od 7.10.2009 do 18.12.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Langensendelbach, Am Sportplatz 5, PSČ 91094
Jméno: Ing. Roman Schiffer 5.11.2009 - 27.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2009 do 18.12.2009
Adresa: U Dráhy 2290 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Jméno: Petrus Gerardus Albertus Bus 27.7.2010 - 27.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2009 do 20.5.2010
Adresa: Nizozemské království
Elst, De Kist 22, 6661
Jméno: Petrus Johannes Jacobus Gerardus Nabuurs 27.7.2010 - 6.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2009 do 28.3.2011
Ve funkci: od 18.12.2009 do 28.3.2011
Adresa: Belgické království
Antwerpen, Verschansingstraat 54, B52, 2000
Jméno: Gerard Herman Marie Van Beek 27.7.2010 - 6.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010 do 28.3.2011
Adresa: Nizozemské království
Harleem, AV Apeldoorn, Sparrenlaan 12, 7313
Jméno: Paulus Xaverius Hubertus Mathias Dautzenberg 27.7.2010 - 29.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2009 do 28.7.2011
Adresa: Nizozemské království
Utrecht, Prof. Hugo de Vrieslaan 63, 3571
Jméno: Gerrit Derk Enoch 6.6.2011 - 29.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2011
Ve funkci: od 30.3.2011 do 31.7.2011
Adresa: Nizozemské království
Borne, Erve Jenneboer 11, 7623
Jméno: Dirk Fenske 6.6.2011 - 29.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2011 do 28.7.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Groß-Gerau, Neckarring 101, 64521
Jméno: Josephus Johannes Willem Maria Huijbregts 29.9.2011 - 14.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2011 do 31.7.2012
Adresa: Nizozemské království
Hoogland, Hamseweg 37, 3828 AA
Jméno: Johannes Wilhelmus Jozef Van Haarst 29.9.2011 - 14.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2011 do 31.7.2012
Ve funkci: od 1.8.2011 do 31.7.2012
Adresa: Nizozemské království
Velp, Rembrandtlaan 13, 6881 Cn
Jméno: Adrianus Van Den Bos 14.8.2012 - 17.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2012
Adresa: Italská republika
Palazzago (BG), Via Salvano 9, 24030
Jméno: Adrianus Van Den Bos 17.10.2012 - 23.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2012 do 28.10.2014
Adresa: Baandijk 8 , Ovezande Nizozemské království
Jméno: Gerrit Derk Enoch 29.9.2011 - 5.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2011 do 28.3.2016
Adresa: Nizozemské království
Borne, Erve Jenneboer 11, 7623
Jméno: Elisabeth Harstad 14.8.2012 - 5.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2012 do 14.7.2016
Ve funkci: od 2.8.2012 do 14.7.2016
Adresa: Nizozemské království
Arnhem, Velperplein 12-19, 6811 AG
Jméno: Jacob Pieter Fontijne 23.12.2014 - 22.1.2019
Trvání členství: od 28.10.2014 do 6.12.2018
Adresa: Brandsestraat 10 , Sint-Michielsgestel Nizozemské království
Jméno: Vasileios Stavridis 22.1.2019 - 20.6.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2018 do 1.5.2019
Adresa: Molenweg 8d , Oosterbeek Nizozemské království

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Robert Jech 22.1.2014 - 5.8.2016
Adresa: Na Sedlišti 434/29, Praha 102 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Robert Jech
Člen statutárního orgánu: Ebel Visser

Vlastníci firmy Zkušebnictví, a. s. IČO: 45274355

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 8.7.2011
zakladni 71 965 000 Kč - 13.10.1993 - 8.7.2011
zakladni 68 817 000 Kč - 1.5.1992 - 13.10.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 8.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 71 965 18.8.2010 - 8.7.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 71 965 13.10.1993 - 18.8.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 68 817 1.5.1992 - 13.10.1993

Sbírka Listin Zkušebnictví, a. s. IČO: 45274355

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1563/SL 112 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.2.2016 22.2.2016 48
B 1563/SL 111 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 8.5.2015 16.6.2015 17.6.2015 4
B 1563/SL 110 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.6.2015 17.6.2015 51
B 1563/SL 109 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.6.2015 17.6.2015 21
B 1563/SL 108 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 29.10.2014 15.12.2014 31.12.2014 1
B 1563/SL 107 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 27.10.2014 15.12.2014 31.12.2014 1
B 1563/SL 106 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.4.2014 9.4.2014 38
B 1563/SL 105 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.3.2014 3.4.2014 9.4.2014 3
B 1563/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 29.1.2014 19.2.2014 18.3.2014 1
B 1563/SL 103 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2012 11.9.2012 18
B 1563/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.2.2012 1.3.2012 36
B 1563/SL 99 notářský zápis NZ 597/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 9.11.2011 11.11.2011 29
B 1563/SL 98 ostatní -rozh.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 28.7.2011 10.10.2011 3
B 1563/SL 97 ostatní -zápis ze zas.představenstva Městský soud v Praze 1.8.2011 10.10.2011 4
B 1563/SL 96 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 10.10.2011 4
B 1563/SL 95 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 10.10.2011 4
B 1563/SL 94 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.9.2011 10.10.2011 7
B 1563/SL 93 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 698/2011 Městský soud v Praze 12.8.2011 10.10.2011 40
B 1563/SL 92 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 8.7.2011 38
B 1563/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 20.4.2011 23.4.2011 37
B 1563/SL 90 notářský zápis NZ 1147/2010 Městský soud v Praze 21.12.2010 28.1.2011 32
B 1563/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.2.2010 13.9.2010 16.9.2010 18
B 1563/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2010 7.9.2010 7
B 1563/SL 87 ostatní -zápis ze zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 20.5.2010 7.9.2010 2
B 1563/SL 86 notářský zápis -NZ24/2010 Městský soud v Praze 2.2.2010 7.9.2010 8
B 1563/SL 85 ostatní -zápis ze zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 18.12.2009 7.9.2010 2
B 1563/SL 84 notářský zápis -NZ252/09 Městský soud v Praze 18.12.2009 7.9.2010 9
B 1563/SL 83 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.3.2010 10.5.2010 12.5.2010 2
B 1563/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.10.2009 23.11.2009 1
B 1563/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.10.2009 23.11.2009 1
B 1563/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2009 23.11.2009 2
B 1563/SL 79 ostatní záp.z 23.DR/volba člena předs. Městský soud v Praze 7.10.2009 23.11.2009 3
B 1563/SL 78 ostatní zápis z 22.DR/ volba předs. Městský soud v Praze 31.3.2009 23.11.2009 3
B 1563/SL 77 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2009 26.10.2009 5.11.2009 2
B 1563/SL 76 ostatní -rozhod.jedin.akcion. Městský soud v Praze 30.4.2009 23.9.2009 25.9.2009 2
B 1563/SL 75 ostatní -rozhod.jedin.skcion. Městský soud v Praze 15.9.2009 23.9.2009 25.9.2009 1
B 1563/SL 74 ostatní -rozhod.jedin.společ. Městský soud v Praze 24.2.2009 23.3.2009 23.3.2009 1
B 1563/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2008 Městský soud v Praze 30.9.2008 23.3.2009 23.3.2009 39
B 1563/SL 72 ostatní -zápis ze spol.jed.orgánů a.s. Městský soud v Praze 4.12.2007 12.3.2008 8
B 1563/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora +zpr.o vztazích k 30.9.07 Městský soud v Praze 30.9.2007 12.3.2008 34
B 1563/SL 70 notářský zápis -NZ3/08 Městský soud v Praze 16.1.2008 12.3.2008 4
B 1563/SL 69 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.1.2008 12.3.2008 11
B 1563/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.11.2007 16.11.2007 31
B 1563/SL 68 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 15.10.2007 14.11.2007 1
B 1563/SL 67 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 24.9.2007 14.11.2007 2
B 1563/SL 66 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 21.8.2007 14.11.2007 2
B 1563/SL 65 ostatní - zápis z 18.DR Městský soud v Praze 19.9.2007 14.11.2007 4
B 1563/SL 64 ostatní - zápis z mim.VH Městský soud v Praze 26.7.2007 14.11.2007 3
B 1563/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 17.5.2006 25.5.2006 29
B 1563/SL 61 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2006 17.5.2006 25.5.2006 0
B 1563/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 1.6.2005 6.6.2005 29
B 1563/SL 58 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.5.2004 8.12.2004 0
B 1563/SL 57 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.12.2003 5.2.2004 0
B 1563/SL 55 notářský zápis NZ 262/03 Městský soud v Praze 28.11.2003 5.2.2004 0
B 1563/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.2003 5.2.2004 0
B 1563/SL 53 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.11.2003 5.2.2004 0
B 1563/SL 52 notářský zápis NZ 112/2003 Městský soud v Praze 21.5.2003 3.6.2003 4.6.2003 0
B 1563/SL 51 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 20.5.2003 3.6.2003 4.6.2003 0
B 1563/SL 50 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 3.6.2003 4.6.2003 0
B 1563/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 3.6.2003 4.6.2003 0
B 1563/SL 48 ostatní -zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 20.5.2003 3.6.2003 4.6.2003 0
B 1563/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 288,289/2002 Městský soud v Praze 16.12.2002 31.3.2003 0
B 1563/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.12.2002 25.2.2003 0
B 1563/SL 45 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 20.11.2003 25.2.2003 0
B 1563/SL 44 podpisové vzory 2X Městský soud v Praze 22.1.2003 25.2.2003 0
B 1563/SL 43 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 24.10.2002 25.2.2003 0
B 1563/SL 42 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 15.1.2003 21.1.2003 0
B 1563/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.11.2002 16.12.2002 0
B 1563/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.5.2002 11.9.2002 25.11.2002 0
B 1563/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 14.6.2002 17.6.2002 0
B 1563/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2001 8.11.2001 26.2.2002 0
B 1563/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 + příloha Městský soud v Praze 31.12.2000 8.11.2001 26.2.2002 0
B 1563/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2001 29.5.2001 0
B 1563/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.2.2001 29.5.2001 0
B 1563/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.5.2000 8.6.2000 4.7.2000 0
B 1563/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 27.7.1999 0
B 1563/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 27.7.1999 0
B 1563/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva NZ 104/96, VZ za r.1995 Městský soud v Praze 30.4.1996 16.6.1997 0
B 1563/SL 5 notářský zápis NZ 206/94 Městský soud v Praze 9.11.1994 16.6.1997 0
B 1563/SL 59 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 4.8.2004 0
B 1563/SL 56 ostatní -zápis č.7 zasedání DR Městský soud v Praze 29.11.2003 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Zkušebnictví, a. s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Zkušebnictví, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.