ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost Klášterec nad Ohří IČO: 00152552

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, která sídlí v obci Klášterec nad Ohří a bylo jí přiděleno IČO 00152552.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost se sídlem v obci Klášterec nad Ohří byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO: 00152552

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.1990
Spisová značka: B 63
IČO: 00152552
Obchodní firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 31.12.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.10.2014
Jediný akcionář - společnost sobchodní firmou ZKL, a.s. rozhodl ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady společnosti sobchodní firmou ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 1, vsouladu sjejími stanovami o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitáluJediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ 00 15 25 52 o částku 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), tedy z původní výše 310 000 000, - Kč (tři sta deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu ? 385 159 000,- Kč (tři sta osmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání, kterým prochází společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, tj. realizace pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.12.2008, č.j. 45 K 14/2002-1488, kterým bylo potvrzeno nucené vyrovnání, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12.6.2009, č.j. 1 Ko 32/2009-1617. Základní kapitál společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 bude zvýšen společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ 255 87 471, kapitalizací pohledávky za společností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude přístupný a nedojde k vydání poukázek na akcie. Emisní kurs dříve vydaných akcií je splacen.b) charakteristice nově vydaných akciíCharakteristika nově vydaných akcií:Počet nově vydaných akcií: 1 kusJmenovitá hodnota: 1 akcie: 75 159 000,- KčDruh: kmenováForma: akcie na jménoPodoba: listinnáEmisní kurs: 100 % jmenovité hodnotyOstatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelnác) vzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemceJediný akcionář společnost ZKL, a.s. se vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, společnosti s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ: 25587471, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost a přijala nabídku vyrovnání své zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45, ve výši 50 % její hodnoty, tj. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů). S ohledem na shora uvedené nebyly místo ani lhůta pro vykonání přednostního 20.8.2009 - 8.10.2009
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne31.5.1999 nové znění stanov akciové společnosti. 1.7.1999 - 17.2.2010
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne31.7.1998 nové znění stanov akciové společnosti. 13.10.1998 - 17.2.2010
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.11.1997o změně čl. 13 a 21 stanov a dne 5.3.1998 o změně čl. 9 a čl. 38stanov. 23.3.1998 - 17.2.2010
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 23.3.1998 - 11.12.1998
Akcie jsou převoditelné pouze na základě předchozího souhlasupředstavenstva. 23.3.1998 - 11.12.1998
Konsolidační banka Praha, s.p. ú. (jediný akcionář) schváliladne 26.6.1997 nové znění stanov. 19.9.1997 - 17.2.2010
Rozsah splacení základního jmění: splaceno v celém rozsahu 20.3.1997 - 17.2.2010
Jediný akcionář: 20.3.1997 - 11.12.1998
Konsolidační banka Praha, s.p.ú. IČ 48118672Janovského 2, Praha 7 20.3.1997 - 11.12.1998
Konsolidační banka Praha, s.p. ú., Praha 7, Janovského 2, jakojediný akcionář schválila dne 11.4.1996 nové znění stanov. 18.11.1996 - 19.9.1997
Valná hromada konaná dne 11.12.1995 schválila nové znění stanovakciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodníhorejstříku. Tyto stanovy nahrazují dosavadní stanovy. 11.1.1996 - 19.9.1997
Údaje o založení :Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázovězakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektro-techniky České republiky ze dne 27.12.1990, v souladu se zá-konem č.104/1990 Sb., o akciových společnostech, ust. § 32zák.č.111/1990 Sb., o státním podniku a stanovami. Přecházína ní hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazkyzrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. 28.4.1993
Valná hromada dne 5.4.1993 schválila nové znění stanovakciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodníhorejstříku. 28.4.1993 - 19.9.1997
Základní jmění společnosti : 266 037 000,-- Kč.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 266 037 000,-- Kč. 28.4.1993 - 24.2.1995
přiměřeně řídit vyhláškou č. 63/l989 Sb., o ověřovatelích, oddílII. 18.8.1992 - 28.4.1993
Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 25.7.l99l podč.j. 3OO/2935/388/9l o znění a dolnění stanov následujícímzpůsobem:- článek XIII se přečíslovává na článek XIV- nový článek XIII má následující znění:l. Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svojičinnost podle zákoníku práce v jeho platném znění, generálnídohody a dalších obecně závazných právních předpisů.2. Představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZVodborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovenýchzákoníkem práce v plném znění, generální dohody a podle dalšíchobecně závazných 18.8.1992 - 28.4.1993
právních předpisů v této věci.3. Společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturnícha sociálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbutohoto fondu požadují.- článek VIII/B 2 - počet členů představenstva se mění na 6- článek VIII/D se doplňuje o bod 4:Revizor účtů odpovídá za svou činnost valné hromadě a překládávalné hromadě (vrchnímu řediteli odvětví) revizní zprávu za l.pololetí do konce září příslušného roku a za 2. pololetí do koncebřezna roku následujícího. Při své činnosti a formulování zprávyse bude 18.8.1992 - 28.4.1993
Údaje o založení:Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázovězakladatelským plánem ministerstva strojírenství aelektrotechniky České republiky ze dne 27.l2.l99O, v souladu sezákonem č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech, ust. § 32zákona č. lll/l99O Sb., o státním podniku a stanovami. Přecházína ni hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazkyzrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří.Orgány společnosti jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčírada a revizor účtů. 31.12.1990 - 28.4.1993
Základní kapitál společnosti činí 266O37 tis. Kčs. Bude na nějvydána jedna akcie v nominální hodnotě 266O37 tis. Kčs znějícína jméno, která bude vyhotovena "Podle podmínek SBČS pro tiskakcií a obligací obchodovatelných v bankách, spořitelnách a naburze. Jejím majitelem bude stát zastoupený ministerstvemsrojírenství a elektrotechniky České republiky. 31.12.1990 - 28.4.1993
Zastupování a podepisování:Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel, a to až dodoby přistoupení dalšího akcionáře.Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skládá se zpěti členů jmenovaných zakladatelem. Volí si ze svého středupředsedu a místopředseda, který předsedu zastupuje.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podis předsedapředstavenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedya nejméně jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 28.4.1993
Dozorčí rada společnosti:Ing. Pavel M r n k a , bytem Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 56l,Ing. Pavel Z á v o d s k ý , bytem Praha 4 - Modřany, Rodopská3l52, Ing. Karel J i r á k , bytem Chomutov, Bezručova 4247. 31.12.1990 - 28.4.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00152552
Obchodní firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kadaň
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00152552
Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Klášterec nad Ohří
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1988

Základní údaje datové schránky

IČO: 00152552
Jméno subjektu: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 67zcvkh

Základní údaje DPH

IČO: 00152552
DIČ: CZ00152552
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Sídlo: Nádražní 214 MIŘETICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 1
Zapsal Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Kadani, Mírové náměstí 86, KADAŇ, tel.: 474 319 311
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
4171042/0800 2.4.2013
CZ95 0800 0000 0000 0417 7372 1.4.2013
CZ65 0800 0000 0000 0417 1122 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993
Registrace platná do: 11.9.2004

Kontakty na ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO: 00152552

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 214 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
Nádražní 214, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
7.10.2014
Sídlo: Nádražní 214 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 43151
1.2.2002 - 7.10.2014
Sídlo: Česká republika
Klášterec n.Ohří, okr.Chomutov, Nádražní 214, PSČ 43151
28.4.1993 - 1.2.2002
Sídlo: Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří
31.12.1990 - 28.4.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 431 51

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Nádražní 214, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří

Obory činností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO: 00152552

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 7.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.10.2014
obráběčství 7.10.2014
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie- ložisek a kuliček- součástí pro převod otáčivého pohybu 27.4.2002 - 7.10.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.2.2002
nástrojařství 1.2.2002 - 7.10.2014
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 1.2.2002 - 7.10.2014
velkoobchod 1.2.2002 - 7.10.2014
specializovaný maloobchd 1.2.2002 - 7.10.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná ivozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 1.2.2002 - 7.10.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.1.1996 - 1.2.2002
zámečnictví 24.2.1995 - 7.10.2014
hostinská činnost 24.2.1995 - 7.10.2014
výroba nástrojů 24.2.1995 - 1.2.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 24.2.1995 - 1.2.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1995 - 1.2.2002
výroba ložisek a kuliček 24.2.1995 - 1.2.2002
elektroinstalatérství 24.2.1995 - 19.9.1997
- výrobků nožířských, stolního nářadí, strojků a kuchyňskýchpomůcek2. Výroba a odbyt tepelné energie3. Opravy a údržba- strojů a zařízení pro energetiku- výrobků jemné mechaniky- nářadí4. Velkoobchodní a maloobchodní činnost5. Výchova mládeže a dospělých. 31.12.1990 - 24.2.1995
l. Vývoj, výroba a odbyt: - kluzných a valivých ložisek - agregátů a hydraulických prvků - měřidel a zařízení pro měření geometrických veličin - nářadí upínacích, řezných a ručních - násrojů svařovacích a diamantových - forem, modelů, šablon a nástrojů pro práškovou metalurgii - zvláštních strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu - zařízení tepelných a varných - kovových výrobků a součástí 31.12.1990 - 24.2.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 214 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1000709124
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 214 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1000709124
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 214 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1000709124
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.1995

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.7.2012

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 20.6.2001

Živnost č. 6 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 7 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - ložisek a kuliček - součástí pro převod otáčivého pohybu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 3.9.2009

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.12.1995
Zánik oprávnění: 26.9.2005

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.2001
Zánik oprávnění: 12.10.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Vedení firmy ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO: 00152552

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Oldřich Martínek 24.9.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013
Adresa: Údolní 219 , 431 63 Perštejn Česká republika
Údolní 219, 431 63 Perštejn
Jméno: Ing. Miloslava Vecková 7.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2012
Adresa: Na Strážišti 1924 , 432 01 Kadaň Česká republika
Na Strážišti 1924, 432 01 Kadaň
Jméno: Ing. Jiří Prášil CSc. 7.10.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2014
Ve funkci: od 3.7.2014
Adresa: 397 , 664 03 Podolí Česká republika
č.p. 397, 664 03 Podolí
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 7.10.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2014
Ve funkci: od 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705 , 664 47 Střelice Česká republika
Nádražní 705/54, 664 47 Střelice
Jméno: Ing. Jiří Kubíček CSc. 31.12.1990 - 28.4.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Baarova 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, ul. Baarova 4
Jméno: JUDr. Zdeněk Souček DrSc. 31.12.1990 - 28.4.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Česká republika
Praha 6, Gensovská ul. lO
Jméno: Ing. Vladimír Hyský 31.12.1990 - 28.4.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kostnická 4 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Kostnická 4O72
Jméno: Ing. Jan Vilánek 4.1.1991 - 28.4.1993
Funkce: Ředitel a.s., předseda spol.
Adresa: l7.listopadu 533 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, ul. l7.listopadu 533
Jméno: Ing. Pavel Ježek 4.1.1991 - 28.4.1993
Funkce: Místopředseda společnosti
Adresa: Dlouhá 532 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, ul. Dlouhá 532
Jméno: Ing. Zdeněk Šroubek 28.4.1993 - 17.1.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 17.listopadu 485 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17.listopadu 485
Jméno: Ing. Zdeněk Šroubek 17.1.1994 - 24.2.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 17.listopadu 485 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17.listopadu 485
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 18.8.1992 - 10.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: J.Jovkova 326 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, J.Jovkova 326l
Jméno: Ing. Pavel Ježek 28.4.1993 - 11.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vysoká 4 , Vejprty Česká republika
Vejprty, Vysoká 4
Jméno: Ing. Pavel Mrnka 28.4.1993 - 11.1.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Ciboušovská 561 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 561
Jméno: Ing. Michal Filippov 17.1.1994 - 11.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Chomutovská 1569 , Kadaň Česká republika
Kadaň, Chomutovská 1569
Jméno: Ing. Zdeněk Šroubek 24.2.1995 - 11.1.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 17. listopadu 485 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17. listopadu 485
Jméno: Ing. Michail Filippov 11.1.1996 - 18.11.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Chomutovská 1569 , Kadaň Česká republika
Kadaň, Chomutovská 1569, okres Chomutov
Jméno: Ing. Zlata Gröningerová 11.1.1996 - 3.2.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vinohradská 86 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 86
Jméno: Ing. Petr Špilík 11.1.1996 - 3.2.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Biskupcova 16 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 16
Jméno: Ing. Jiří Francek 11.1.1996 - 3.2.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Buzulucká 786 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Buzulucká 786
Jméno: RNDr. Karel Matyska CSc. 11.1.1996 - 3.2.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Renoirova 649 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renoirova 649
Jméno: Ing. Emil Filouš 18.11.1996 - 3.2.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Boskovická 7 , Brno 21 Česká republika
Brno 21, Boskovická 7
Jméno: Ing. Jiří Francek 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Buzulucká 786 , 503 00 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Buzulucká 786, PSČ 50300
Jméno: RNDr. Karel Matyska 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Renoirova 649 , Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 649/10
Jméno: Ing. Zlata Gröningerová 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Makovského 1341 , Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Makovského 1341/12
Jméno: Ing. Petr Špilík 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Biskupcova 501 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 501/16, PSČ 13000
Jméno: Ing. Emil Filouš 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Boskovická 7 , 321 00 Brno 21 Česká republika
Brno 21, Boskovická 7, PSČ 32100
Jméno: Ing. Jan Vilánek 19.9.1997 - 24.8.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 17. listopadu 533 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17. listopadu 533
Jméno: Ing. Pavel Mrnka 19.9.1997 - 24.8.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Ciboušovská 561 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 561
Jméno: Ing. Pavel Ježek 19.9.1997 - 24.8.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vysoká 4 , Vejprty Česká republika
Vejprty, Vysoká 4
Jméno: Ing. Miroslav Fischer 24.8.1998 - 11.12.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Kundratická 4596 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Kundratická 4596/196
Jméno: JUDr. Jiří Mutafov 24.8.1998 - 11.12.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Imrychova 879 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Imrychova 879
Jméno: Ing. Petr Tvrz 24.8.1998 - 11.12.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: B. Němcové 364 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, B. Němcové 364
Jméno: Ing. Miroslav Fischer 11.12.1998 - 1.7.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kundratická 4596 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Kundratická 4596
Jméno: Ing. Petr Tvrz 11.12.1998 - 1.7.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Boženy Němcové 364 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, Boženy Němcové 364
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 11.12.1998 - 20.8.2009
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: U vodárny 5 , Brno Česká republika
Brno, U vodárny 5
Jméno: Ing. Jiří Prášil CSc. 11.12.1998 - 20.8.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 397 , Podolí u Brna Česká republika
Podolí u Brna č. 397
Jméno: Ivo Eliášek 11.12.1998 - 20.8.2009
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Krásného 57 , Brno Česká republika
Brno, Krásného 57
Jméno: Ing. Ladislav Čepera 1.7.1999 - 20.8.2009
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Demlova 15 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Demlova 15
Jméno: Ing. Ladislav Čepera 20.8.2009 - 22.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2009 do 29.6.2010
Adresa: Demlova 3595 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Demlova 3595/15, PSČ 58601
Jméno: Ing. Adam Šotek 20.8.2009 - 30.10.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2009 do 16.10.2012
Adresa: Sladkého 2155 , 746 01 Opava - Předměstí Česká republika
Opava - Předměstí, Sladkého 2155/12, PSČ 74601
Jméno: Ing. Pavel Kůtek 22.8.2011 - 24.9.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 1.7.2013
Adresa: Seifertova 480 , 506 01 Jičín 1 Česká republika
Jičín 1, Seifertova 480, PSČ 50601
Jméno: Ing. Jiří Prášil 20.8.2009 - 10.9.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2009
Ve funkci: od 31.7.2009
Adresa: 664 03 Podolí 397 Česká republika
Podolí 397, PSČ 66403
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 20.8.2009 - 10.9.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2009
Ve funkci: od 31.7.2009
Adresa: Nádražní 705 , 664 03 Střelice Česká republika
Střelice, Nádražní 705/54, PSČ 66403
Jméno: Ing. Miloslava Vecková 30.10.2012 - 7.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2012
Adresa: Na Strážišti 1924 , 432 01 Kadaň Česká republika
Kadaň, Na Strážišti 1924, PSČ 43201
Jméno: Ing. Jiří Prášil 10.9.2014 - 7.10.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2009 do 3.7.2014
Ve funkci: od 31.7.2009 do 3.7.2014
Adresa: 397 , 664 03 Podolí Česká republika
č.p. 397, 664 03 Podolí
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 10.9.2014 - 7.10.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2009 do 3.7.2014
Ve funkci: od 31.7.2009 do 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705 , 664 47 Střelice Česká republika
Nádražní 705/54, 664 47 Střelice

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Zoltán Szivanyó 7.10.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2014
Ve funkci: od 3.7.2014
Adresa: Oderská 259 , 625 00 Brno Česká republika
Oderská 259/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Jméno: Ing. Jan Harwot 7.10.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2014
Adresa: Čermákova 582 , 625 00 Brno Česká republika
Čermákova 582/22, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Jméno: Marie Křížová 7.10.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2014
Adresa: Elplova 2067 , 628 00 Brno Česká republika
Elplova 2067/6, Líšeň, 628 00 Brno
Jméno: Ing. Pavel Závodský 28.4.1993 - 18.11.1996
Adresa: Rodopská 3152 , Praha 4-Modřany Česká republika
Praha 4-Modřany, Rodopská 3152
Jméno: Ing. Karel Jirák 28.4.1993 - 18.11.1996
Adresa: Bezručova 4247 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Bezručova 4247
Jméno: Jiří Janda 28.4.1993 - 3.2.1997
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17. listopadu 476, okres Chomutov
Jméno: Ing. Tomáš Dán 18.11.1996 - 3.2.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Kovařovicova 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kovařovicova 3
Jméno: Ing. Karel Cacák 18.11.1996 - 3.2.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jelínkova 1616 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Jelínkova 1616
Jméno: Ing. Tomáš Dán 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Kovařovicova 3 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kovařovicova 3, PSČ 14000
Jméno: Ing. Karel Cacák 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jelínkova 1616 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Jelínkova 1616, PSČ 18000
Jméno: Jiří Janda 3.2.1997 - 19.9.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17. listopadu 476, okres Chomutov, PSČ 43151
Jméno: Ing. Jiří Francek 19.9.1997 - 19.6.1998
Funkce: Předseda
Adresa: Buzulucká 786 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Buzulucká 786
Jméno: Ing. Zlata Gröningerová 19.9.1997 - 19.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: Makovského 1341 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Makovského 1341/12
Jméno: Jiří Janda 19.9.1997 - 19.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17. listopadu 476
Jméno: Ing. Zlata Gröningerová 19.6.1998 - 12.3.1999
Funkce: Předsedkyně
Adresa: Makovského 1341 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Makovského 1341/12
Jméno: Ing. Martin Drinka 19.6.1998 - 1.7.1999
Funkce: Člen
Adresa: Španielova 1263 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova ul. 1263/13
Jméno: Jiří Janda 19.6.1998 - 20.8.2009
Funkce: Člen
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, 17. listopadu 476
Jméno: Ing. Zoltán Szivanyó 12.3.1999 - 20.8.2009
Funkce: Předseda
Adresa: Oderská 6 , 625 00 Brno Česká republika
Brno, Oderská 6, PSČ 62500
Jméno: Marie Křížová 1.7.1999 - 20.8.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Elplova 6 , Brno Česká republika
Brno, Elplova 6
Jméno: Ing. Zoltán Szivanyó 20.8.2009 - 7.10.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2009 do 3.7.2014
Ve funkci: od 31.7.2009 do 3.7.2014
Adresa: Oderská 259 , 625 00 Brno - Starý Lískovec Česká republika
Brno - Starý Lískovec, Oderská 259/6, PSČ 62500
Jméno: Ing. Jan Harwot 20.8.2009 - 7.10.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2009 do 3.7.2014
Adresa: Čermákova 582 , 625 00 Brno - Starý Lískovec Česká republika
Brno - Starý Lískovec, Čermákova 582/22, PSČ 62500
Jméno: Marie Křížová 20.8.2009 - 7.10.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2009 do 3.7.2014
Adresa: Elplova 2067 , 628 00 Brno - Líšeň Česká republika
Brno - Líšeň, Elplova 2067/6, PSČ 62800

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslava Vecková
Člen statutárního orgánu: Ing. Oldřich Martínek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Prášil CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Otoupalík

Vlastníci firmy ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO: 00152552

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 72 305 900 Kč 100% 2.7.2013
zakladni 385 159 000 Kč 100% 8.10.2009 - 2.7.2013
zakladni 310 000 000 Kč - 24.2.1995 - 8.10.2009

Sbírka Listin ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO: 00152552

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 63/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 29.9.2014 23.10.2014 40
B 63/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2014 10.9.2014 14.10.2014 1
B 63/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 388/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2014 10.9.2014 14.10.2014 25
B 63/SL 46 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2013 24.9.2013 25.9.2013 1
B 63/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2013 17.9.2013 18.9.2013 41
B 63/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2013 26.6.2013 4.7.2013 15
B 63/SL 43 notářský zápis NZ 160/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2013 26.6.2013 4.7.2013 12
B 63/SL 42 usn. o konkursu a vyrovn.  45 K 14/2002-2017 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2012 15.11.2012 19.11.2012 1
B 63/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - jediného spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2012 29.10.2012 31.10.2012 1
B 63/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2012 19.10.2012 23.10.2012 42
B 63/SL 39 usn. o konkursu a vyrovn. 45 K 14/2002-1952 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2012 18.10.2012 22.10.2012 2
B 63/SL 38 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2011 2.8.2011 3.10.2011 1
B 63/SL 37 ostatní - zápis z jedn.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2010 2.8.2011 3.10.2011 3
B 63/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2011 15.8.2011 18.8.2011 46
B 63/SL 35 usn. o konkursu a vyrovn. - 45 K 14/2002-1802 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2011 20.6.2011 23.6.2011 1
B 63/SL 34 usn. o konkursu a vyrovn. - 29 Cdo 4364/2009-1798 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 5
B 63/SL 33 usn. o konkursu a vyrovn. - 45 K 14/2002-1773 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2010 20.6.2011 23.6.2011 2
B 63/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2010 29.9.2010 29.9.2010 43
B 63/SL 31 usn. o konkursu a vyrovn. 45 K 14/2002-1771 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.10.2009 11.1.2010 19.2.2010 2
B 63/SL 30 účetní závěrka - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2009 20.11.2009 20.11.2009 13
B 63/SL 29 účetní závěrka - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2008 20.11.2009 20.11.2009 3
B 63/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2009 7.10.2009 12.10.2009 15
B 63/SL 27 podpisové vzory 7 x Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2009 25.8.2009 14
B 63/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2009 25.8.2009 1
B 63/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2009 25.8.2009 1
B 63/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2009 25.8.2009 2
B 63/SL 23 notářský zápis NZ 205/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2009 25.8.2009 13
B 63/SL 22 ostatní - smlouva o převodu c. p. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2008 25.8.2009 3
B 63/SL 21 účetní závěrka - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 3.9.2007 3
B 63/SL 20 usn. o konkursu a vyrovn. 45 K 14/2002 - 1073 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2005 1.6.2005 1
B 63/SL 19 usn. o konkursu a vyrovn. - 45 K 14/2002-471 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2003 6.1.2004 5
B 63/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 1.3.2002 15
B 63/SL 17 notářský zápis NZ 170/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 1.3.2002 12
B 63/SL 16 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2001 6.11.2001 37
B 63/SL 15 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2001 6.11.2001 31
B 63/SL 14 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.1999 29.9.1999 1
B 63/SL 13 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.1999 29.9.1999 28
B 63/SL 12 notářský zápis NZ 265/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 27.9.1999 23
B 63/SL 11 notářský zápis NZ 43/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.1999 22.4.1999 14
B 63/SL 10 notářský zápis NZ 362/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.1998 22.4.1999 27
B 63/SL 9 notářský zápis NZ 283/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.1998 7.4.1999 27
B 63/SL 8 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.1998 7.4.1999 2
B 63/SL 7 notářský zápis NZ 209/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.1998 24.3.1999 20
B 63/SL 6 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.1998 7.12.1998 2
B 63/SL 5 ostatní zápis ze spol.zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.1998 7.12.1998 3
B 63/SL 4 notářský zápis NZ 67/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.1998 7.12.1998 20
B 63/SL 3 notářský zápis NZ 272/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.1997 7.12.1998 2
B 63/SL 2 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 7.12.1998 30
B 63/SL 1 notářský zápis NZ 164/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 7.12.1998 24

Hodnocení ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.