ZEMI a.s. Mičovice Mičovice IČO: 25183907

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZEMI a.s. Mičovice, která sídlí v obci Mičovice a bylo jí přiděleno IČO 25183907.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZEMI a.s. Mičovice se sídlem v obci Mičovice byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o ZEMI a.s. Mičovice IČO: 25183907

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.1998
Spisová značka: B 945
IČO: 25183907
Obchodní firma: ZEMI a.s. Mičovice
Právní forma: Akciová společnost 29.10.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.10.1998
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.7.2018 o snížení základního kapitálu takto: Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, přičemž ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku, a to za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 36.434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých) n a novou výši základního kapitálu 31.888.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých). Společnost použije ke snížení základního kapitálu všechny vlastní akcie, které má v majetku, tj. 424 kusů kmenových akcií na jméno v l istinné podobě v celkové jmenovité hodnotě 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých), které budou zničeny dle ustanovení § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií společnosti odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni sníže n stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu dle platných právních předpisů. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. Snížením základního kapitálu se nezhorš í dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. 8.3.2019 - 8.3.2019
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.7.2018 o snížení základního kapitálu takto: Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, přičemž ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku, a to za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 36.434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých) n a novou výši základního kapitálu 31.888.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých). Společnost použije ke snížení základního kapitálu všechny vlastní akcie, které má v majetku, tj. 59 kusů kmenových akcií na jméno v li stinné podobě v celkové jmenovité hodnotě 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých), které budou zničeny dle ustanovení § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií společnosti odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni sníže n stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu dle platných právních předpisů. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. Snížením základního kapitálu se nezhorš í dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. 19.9.2018 - 8.3.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 13.8.2014 - 10.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 13.8.2014 - 10.7.2015
Valná hromada ZEMI a.s. Mičovice dne 6. 5. 2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: Základní kapitál společnosti ZEMI a.s. Mičovice se snižuje z částky 40,755.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) na částku 36,434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých), tedy o 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění zákonné povinnosti uvedené v ustanovení § 161b odstavec 4 obchodního zákoníku, totiž že společnost do 18ti měsíců od nabytí vlastních akcií tyto nabyté akcie nezcizila. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnost naloží tak, že částku 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých) převede na účet ?Ostatní kapitálové fondy?. Snížení základního kapitálu pak bude provedeno protokolárním zničením vlastních akcií společnosti, a to: - 403 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) pořadových čísel 111152 až 111180 nepřerušené číselné řady, pořadových čísel 111791 až 111930 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 111557 až 111790 nepřerušené číselné řady, - 291 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pořadových čísel 100583 až 100590 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 100673 až 100955 nepřerušené číselné řady. Představenstvu společnosti se ukládá do 30. června 2011 připravit uvedené akcie ke zničení a jejich zničení protokolárně provést bezodkladně po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.8.2011 - 8.3.2012
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti: 1/ Jediný akcionář společnosti ZEMI a.s. Mičovice, tj. Zemědělské družstvo Mičovice, rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti ZEMI a.s. Mičovice se sídlem Mičovice 55,IČ 25 18 39 07 upsáním nových akcií o částku 39,750.000,- Kč (slovy třicetdevět milionů sedmsetpadesát tisíc korun českých), tj. na částku 40,755.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů sedmsetpadesátpět ticíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2/ Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 200 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě á 100.000,- Kč a 1975 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč. Forma akcií bude listinná a akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění, počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů společnosti, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. 3/ Úpis akcií bude nabídnut jedinému akcionáři, tj. Zemědělskému družstvu Mičovice se sídlem Mičovice, okres Prachatice, PSČ 384 02, IČ 48 20 48 54. 4/ Místo pro upisování a splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti v Mičovicích, a to od 11.6.1999 do 18.6.1999 včetně. Emisní kurz akcií se rovná 1.472,- Kč na 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie. 5/ Schvaluje se upisování akcií, tj. splacení emisního kurzu v plné výši (včetně ážia) nepeněžitými vklady, přičemž předmětem vkladu jsou nemovitosti blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky č.1210, 1221, 1444, 1408, 2277, 2463, 2462, 2448, 2449, 1378, 1442, 1440, 1379, 1376, 1777, 2503, 1406, 1443, 1380, 1457, 1455, 1480, 2503 znalců Václava Částky a Františka Marka, ovocné stromy a oplocení pozemků blíže specifikované a oceněné znaleckým posudkem č.1454 znalců Václava Částky a Františka Marka, movité věci blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky ing. Vojtěcha Tomana ze dne 15.3.1999, Zdeňka Rubeše ze dne 17.3.1999 a Michala Kočana ze dne 3.4.1999, nedokončená výroba blíže specifikované a oceněná znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č. 17/99 a ing. Jana Hláska č. 117/99, zásoby blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č.19/99 a ing. Jana Hláska č. 116/99, zvířata mimo základní stádo blíže specifikovaná a oceněná znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č.18/99 a ing.Jana Hláska č.111/99, 115/99, 114/99, 110/99, 106/99, 103/99, 107/99, 108/99, 105/99 a 442 ks akcií BAAVVST ISIN 770960002432 (Velkovýkrmna prasat a.s. Strunkovice nad Blanicí) o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč připsaných na účet majitele Zemědělské družstvo Mičovice. 6/ Celková výše ocenění předmětných vkladů podle znaleckých posudků shora uvedených představuje celkem 58,529.575,- Kč (celkově nižší ocenění). 14.7.1999 - 16.2.2000

Aktuální kontaktní údaje ZEMI a.s. Mičovice

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25183907
Obchodní firma: ZEMI a.s. Mičovice
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Prachatice
Vznik první živnosti: 29.10.1998
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25183907
Firma: ZEMI a.s. Mičovice
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prachatice
Základní územní jednotka: Mičovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.10.1998

Kontakty na ZEMI a.s. Mičovice IČO: 25183907

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 55 , Mičovice 383 01 8.12.2016
Sídlo: 55 , Mičovice 383 01 29.10.1998 - 8.12.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností ZEMI a.s. Mičovice IČO: 25183907

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 4.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 4.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 4.6.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 1.7.2008 - 4.6.2009
zemědělská výroba 29.10.1998
opravy motorových vozidel 29.10.1998 - 4.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 29.10.1998 - 4.6.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 29.10.1998 - 4.6.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /v režimu volné živnosti/ 29.10.1998 - 4.6.2009
zemní práce /v režimu volné živnosti/ 29.10.1998 - 4.6.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 29.10.1998 - 4.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: 383 01 Mičovice
Identifikační číslo provozovny: 1005778566
Zahájení provozování: 29.10.1998

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: 383 01 Mičovice
Identifikační číslo provozovny: 1005778566
Zahájení provozování: 29.10.1998

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: 55 , Mičovice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1005778558
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 29.10.1998

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.10.1998

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.1.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: 55 , Mičovice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1005778558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.1.2017

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a opravy zemědělských strojů.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Zánik oprávnění: 11.10.2000

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /v režimu živnosti volné/.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zemní práce /v režimu živnosti volné/.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy ZEMI a.s. Mičovice IČO: 25183907

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva samostatně. 31.7.2017
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. 10.7.2015 - 31.7.2017
Zastupovat společnost navenek ve všech věcech je oprávněn předseda představenstva a místopředseda, a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost jsou oprávněni předseda představenstva a místopředseda společně. 13.8.2014 - 10.7.2015
Jednat jménem společnosti navenek ve všech věcech je oprávněn předseda představenstva a místopředseda a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost je oprávněn předseda představenstva a místopředseda. 29.10.1998 - 13.8.2014
Jméno: Jan Melichar 31.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Velké náměstí 5, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Tomáš Štrobl 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 8, Mičovice 383 01
Jméno: Václav Bárta 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 24, Mičovice 383 01
Jméno: František Šíma 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 33, Mičovice 383 01
Jméno: Terezie Schönbauerová 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1, Mičovice 383 01
Jméno: Jaromíra Chlandová 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 25, Mičovice 383 01
Jméno: František Voráček 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Ve funkci: od 22.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: 61, Mičovice 383 01
Jméno: Jiří Šnajdr 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Ve funkci: od 22.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: 4, Mičovice 383 01
Jméno: Jan Lhotský 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: Na Panské mezi 349, Lhenice 384 02
Jméno: Tomáš Šrobl 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: 8, Mičovice 383 01
Jméno: Jan Vágner 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: 12, Mičovice 383 01
Jméno: František Voráček 14.6.2006 - 30.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006 do 18.4.2008
Ve funkci: od 10.4.2006 do 18.4.2008
Adresa: 61, Mičovice 383 01
Jméno: Tomáš Štrobl 14.6.2006 - 30.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006
Ve funkci: od 10.4.2006 do 22.4.2008
Adresa: 8, Mičovice 383 01
Jméno: Josef Vincík 14.6.2006 - 30.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006
Adresa: 5, Mičovice 383 01
Jméno: Tomáš Štrobl 30.4.2008 - 19.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006
Ve funkci: od 22.4.2008
Adresa: 8, Mičovice 383 01
Jméno: Josef Bílý 14.6.2006 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006 do 25.6.2015
Adresa: Na Panské mezi 332, Lhenice 384 02
Jméno: František Šíma 14.6.2006 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006 do 25.6.2015
Adresa: 33, Mičovice 383 01
Jméno: Josef Vincík 30.4.2008 - 10.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006 do 25.6.2015
Ve funkci: od 22.4.2008 do 25.6.2015
Adresa: 5, Mičovice 383 01
Jméno: Jaroslav Joun 30.4.2008 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2008 do 25.6.2015
Adresa: 52, Mičovice 383 01
Jméno: Tomáš Štrobl 19.1.2014 - 10.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2006 do 25.6.2015
Ve funkci: od 22.4.2008 do 25.6.2015
Adresa: 8, Mičovice 383 01
Jméno: Jakub Melichar 10.7.2015 - 1.7.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015
Adresa: Pod Cvrčkovem 853, Prachatice 383 01
Jméno: Jan Melichar 10.7.2015 - 2.7.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 26.6.2015
Adresa: Pod Cvrčkovem 853, Prachatice 383 01
Jméno: Petr Hřídel 10.7.2015 - 26.1.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 26.6.2015 do 14.1.2017
Adresa: Na Chalupy 524, Srubec 370 06
Jméno: Lukáš Filip 10.7.2015 - 26.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015
Adresa: Kostnická 272, Husinec 384 21
Jméno: Jan Melichar 2.7.2016 - 26.1.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 26.6.2015 do 14.1.2017
Adresa: Velké náměstí 5, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Jaroslav Čechura 10.7.2015 - 10.4.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 15.2.2017
Adresa: Konečná 943, Kralovice 331 41
Jméno: Jakub Melichar 1.7.2016 - 10.4.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 15.2.2017
Adresa: Velké náměstí 5, Prachatice 383 01
Jméno: Petr Hřídel 26.1.2017 - 10.4.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 15.2.2017
Adresa: Na Chalupy 524, Srubec 370 06
Jméno: Jan Melichar 26.1.2017 - 31.7.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 30.6.2017
Ve funkci: od 14.1.2017 do 30.6.2017
Adresa: Velké náměstí 5, Prachatice 383 01
Jméno: Lukáš Filip 26.1.2017 - 31.7.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 30.6.2017
Ve funkci: od 14.1.2017 do 30.6.2017
Adresa: Kostnická 272, Husinec 384 21

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Filip Lukáš 31.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Kostnická 272, Husinec 384 21
Jméno: Miroslav Šnajdr 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 2 , Jáma Česká republika
Jméno: Božena Pintrová 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 42, Mičovice 383 01
Jméno: Jan Lhotský 29.10.1998 - 31.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Panské mezi 349, Lhenice 384 02
Jméno: Josef Bílý 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Ve funkci: od 22.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: Na Panské mezi 332, Lhenice 384 02
Jméno: František Šíma 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: 33, Mičovice 383 01
Jméno: Josef Vincík 31.5.2001 - 14.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2001 do 7.4.2006
Adresa: 5, Mičovice 383 01
Jméno: Jiří Šnajdr 14.6.2006 - 10.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2006 do 25.6.2015
Ve funkci: od 10.4.2006 do 25.6.2015
Adresa: 4, Mičovice 383 01
Jméno: Jan Lhotský 14.6.2006 - 10.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2006 do 25.6.2015
Adresa: Na Panské mezi 349, Lhenice 384 02
Jméno: Stanislav Fessl 14.6.2006 - 10.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2006 do 25.6.2015
Adresa: 52, Mičovice 383 01
Jméno: Mgr. Jan Mauric 10.7.2015 - 18.11.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015
Ve funkci: od 26.6.2015
Adresa: Nad spádem 640/18, Praha 147 00
Jméno: Petra Klaudová 10.7.2015 - 10.4.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015 do 15.2.2017
Adresa: Nová 285, Štěpánovice 373 73
Jméno: Zdeněk Hanka 10.7.2015 - 31.7.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015 do 30.6.2017
Adresa: 45, Vrbice 384 73
Jméno: Mgr. Jan Mauric 18.11.2016 - 31.7.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2015 do 30.6.2017
Ve funkci: od 26.6.2015 do 30.6.2017
Adresa: Branická 1884/193, Praha 140 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jan Melichar

Vlastníci firmy ZEMI a.s. Mičovice IČO: 25183907

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 31 888 000 Kč 100% 8.3.2019
zakladni 36 434 000 Kč - 8.3.2012 - 8.3.2019
zakladni 40 755 000 Kč - 16.2.2000 - 8.3.2012
zakladni 1 005 000 Kč - 29.10.1998 - 16.2.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 187 8.3.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 257 8.3.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 618 8.3.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 10.7.2015 - 8.3.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 572 10.7.2015 - 8.3.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 714 10.7.2015 - 8.3.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 13.8.2014 - 10.7.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 572 13.8.2014 - 10.7.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 714 13.8.2014 - 10.7.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 5.3.2014 - 13.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 572 5.3.2014 - 13.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 714 5.3.2014 - 13.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 8.3.2012 - 5.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 572 8.3.2012 - 5.3.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 714 8.3.2012 - 5.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 16.2.2000 - 8.3.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 975 16.2.2000 - 8.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 005 16.2.2000 - 8.3.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 005 29.10.1998 - 16.2.2000

Sbírka Listin ZEMI a.s. Mičovice IČO: 25183907

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 945/SL 38 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2015 9.7.2015 23.7.2015 1
B 945/SL 37 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2015 9.7.2015 23.7.2015 2
B 945/SL 36 notářský zápis [367/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2015 9.7.2015 23.7.2015 37
B 945/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2014 1.9.2014 5
B 945/SL 32 výroční zpráva [2013]  vzz+příloha+rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 21
B 945/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2013 27.8.2013 27.8.2013 13
B 945/SL 29 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] výroční zpráva, vzz, rozvaha, příloha 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2013 19.7.2013 20
B 945/SL 28 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 28.6.2012 22
B 945/SL 27 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2011 23
B 945/SL 26 notářský zápis 188/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2011 14
B 945/SL 25 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2010 23
B 945/SL 24 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2009 21
B 945/SL 23 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2008 22
B 945/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2008 2.7.2008 13
B 945/SL 21 notářský zápis 66/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2008 2.7.2008 11
B 945/SL 20 ostatní - Zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2008 13.5.2008 3
B 945/SL 19 ostatní - Zápis z VH - 18.4.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.4.2008 13.5.2008 7
B 945/SL 18 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2007 21
B 945/SL 17 účetní závěrka + Výroč.zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2006 51
B 945/SL 16 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 16.6.2006 3
B 945/SL 15 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2006 16.6.2006 6
B 945/SL 14 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2005 18
B 945/SL 13 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2004 21
B 945/SL 12 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2003 23
B 945/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2002 11.7.2002 12
B 945/SL 10 notářský zápis 59/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2002 11.7.2002 5
B 945/SL 2 posudek znalce -svazek - 42 kusů Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.1999 450
B 945/SL 1 notářský zápis 127/99 - VH Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.1999 20.7.1999 9

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZEMI a.s. Mičovice


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZEMI a.s. Mičovice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.