Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. Kroměříž IČO: 65278844

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., která sídlí v obci Kroměříž a bylo jí přiděleno IČO 65278844.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. se sídlem v obci Kroměříž byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Zednictví , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. IČO: 65278844

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 16.5.1996
Spisová značka: B 1973
IČO: 65278844
Obchodní firma: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.5.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 16.5.1996
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 29.6.1998. 29.7.1998
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 17.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 24.4.1998 - 29.7.1998
Základní jmění se zvyšuje o 12,572.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 24.4.1998 - 29.7.1998
Bude upisováno: 62 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 41 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 121 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 24.4.1998 - 29.7.1998
Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. 24.4.1998 - 29.7.1998
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. 24.4.1998 - 29.7.1998
Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Trávníku 123, okr. Kroměříž v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. 24.4.1998 - 29.7.1998
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 24.4.1998 - 29.7.1998
Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 24.4.1998 - 29.7.1998
Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií. 24.4.1998 - 29.7.1998
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: A) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Kvasice se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91 podle zákona č. 42/1992 Sb. 24.4.1998 - 29.7.1998
Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. bylo provedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 25.3.1998, znalecký posudek č. 25/98 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 25.3.1998, znalecký posudek č. 25/98, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. 24.4.1998 - 29.7.1998
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům-oprávněným osobám ZD Kvasice, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu N 203, NZ 184 notářky Liběny Pernicové. 24.4.1998 - 29.7.1998
B) Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění Zemědělské družstvo Kvasice se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91 úpisem nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad je ve formě pohledávky z obchodního styku, kterou má upisovatel u dlužníka Školní mlékárna v Kroměříži, Štěchovice 1357, 767 20 Kroměříž, IČO: 47 93 52 60. Nepeněžitým vkladem je smluvně postoupená pohledávka vůči dlužníkovi Školní mlékárně v Kroměříži, a to: a) daňový doklad č. 1212270002 ve výši Kč 2,386.255,- daňový doklad č. 1212270006 ve výši Kč 2,072.253,- daňový doklad č. 1212270007 ve výši Kč 2,164.346,- daňový doklad č. 1212270008 ve výši Kč 2,134.377,- 24.4.1998 - 29.7.1998
ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 14.11.1995 Kč 3,178.324,- ocenění pohledávek ve výši Kč 11,935.000,- Všechny pohledávky vznikly jako pohledávka za dodané mléko na základě kupní smlouvy. 24.4.1998 - 29.7.1998
Nepeněžitý vklad - pohledávky - byly oceněny po předložení potřebných dokladů dvěma znalci: ing. Antonínem Novákem, znalecký posudek č. 23/1998 ze dne 12.1.1998 a ing. René Matysem, CSc., znalecký posudek č. 23/1998 ze dne 12.1.1998, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. 24.4.1998 - 29.7.1998
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997. 13.10.1997
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997. 13.10.1997
Poznamenává se usnesení valné hromady konané dne 25.6.1997 o záměru zvýšit základní jmění: 13.10.1997 - 16.2.1998
Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje o 4.237.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 13.10.1997 - 16.2.1998
Bude upisováno: 127 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 81 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 33 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 13.10.1997 - 16.2.1998
Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustan.§ 204a ochodního zákoníku nepoužije. 13.10.1997 - 16.2.1998
Navrhovaný emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti Trávníky 123 v sekretariátu předsedy představenstva. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví 30 dnů a počíná běžet den, následující po dni, kdy zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. 13.10.1997 - 16.2.1998
Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou moci se dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele, který vrátí s vlastnoručním podpisem. Tento list obsahuje veškeré náležitosti upisovací listiny a je považován za úpis. Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 13.10.1997 - 16.2.1998
Předmětem nepeněžitých vkladů mohou být jen pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob ze zákona č.42/1992 Sb. vůči majetku Zemědělského družstva Kvasice, se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91. 13.10.1997 - 16.2.1998
Nepeněžité vklady budou splaceny v plné výši při úpisu. Každý upisovatel v souladu s ustan. § 59 odst.5 obchodního zákoníku, podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči ZD Kvasice postoupí do vlastnictví akciové společnosti. 13.10.1997 - 16.2.1998
Hodnota nepeněžitých vkladů je oceněna znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 23.05.1997, znalecký posudek č.10/1997 a ing. René Matyse ze dne 23.05.1997, znalecký posudek č.10/1997, oba znalci v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhad hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva Kvasice za postoupené pohledávky na akciovou společnost. Veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Kvasice, kteří jsou vlastníci majetkových podílů z transformace tohoto družstva a jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 330/97, N 348/97 ze dne 25.06.1997 JUDr. Michala Voříška. 13.10.1997 - 16.2.1998
Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Kvasice se sídlem v Kvasicích, okres Kroměříž, IČO 00 13 77 91. 15.1.1997 - 13.10.1997
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 28.8.1996. 6.12.1996
Akcie: 160 261 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasem představenstva. 6.12.1996 - 13.10.1997
Základní jmění: 160 261 000 Kč, splaceno 6.12.1996 - 16.2.1998

Aktuální kontaktní údaje Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 65278844
Obchodní firma: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 2.10.1996
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 65278844
Firma: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Kroměříž
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.5.1996

Kontakty na Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. IČO: 65278844

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 123 , Kroměříž 767 01 2.11.2012
Sídlo: 123 , Kroměříž 767 01 16.5.1996 - 2.11.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. IČO: 65278844

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 13.8.2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 13.8.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.8.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 6.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 6.8.2010 - 13.8.2012
zednictví 28.1.2002
opravy silničních vozidel 28.1.2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 28.1.2002 - 6.8.2010
silniční motorová doprava nákladní 24.4.1998 - 6.8.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.1.1997 - 28.1.2002
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 16.5.1996 - 6.8.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 6.8.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Mírová 11 , Kvasice 768 21
Identifikační číslo provozovny: 1000281647
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.8.1997

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.11.1998

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Mírová 11 , Kvasice 768 21
Identifikační číslo provozovny: 1000281647
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.1998

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.5.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Mírová 11 , Kvasice 768 21
Identifikační číslo provozovny: 1000281647
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 25.5.2011

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 3.11.1998
Přerušení oprávnění: 8.8.2012

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1996
Zánik oprávnění: 14.8.2010

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej / obchodní činnost /

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1998
Zánik oprávnění: 1.7.2001

Živnost č. 9 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí (v rozsahu platného oprávnění)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1998
Zánik oprávnění: 6.12.2000

Živnost č. 10 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba ostatních elektrických zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
Silniční nákladní doprava
Ostatní úklidové činnosti

Vedení firmy Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. IČO: 65278844

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo pověření dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 12.11.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo dva pověření členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 16.5.1996 - 12.11.2001
Jméno: Ing. Vojtěch Kubík 24.6.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 21.5.2015
Adresa: U rybníčka 635, Kvasice 768 21
Jméno: Ing. Rostislav Šívara 24.6.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: 6, Střížovice 768 21
Jméno: Jiří Kvasnička 24.6.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Nivy 278, Tlumačov 763 62
Jméno: Stanislav Zavadil 24.6.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: 61, Karolín 768 21
Jméno: Ing. Lubomír Jurášek 24.6.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Kráčiny 304, Holešov 769 01
Jméno: Ing. Libor Kolomazník 19.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2017
Ve funkci: od 19.7.2017
Adresa: Krátká 4496/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ivo Kubík 5.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2017
Ve funkci: od 18.5.2017
Adresa: Lutopecká 1404/18, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Vojtěch Kubík 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U rybníčka 635, Kvasice 768 21
Jméno: Zdeněk Kolomazník 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Těšnovice l3 Česká republika
Jméno: Jaroslav Olšina 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lubná 82 Česká republika
Jméno: Václav Polášek 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 590, Kvasice 768 21
Jméno: Libor Smýkal 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osmek 577, Kvasice 768 21
Jméno: Vojtěch Zavadil 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 25, Sulimov 768 21
Jméno: František Žůrek 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Velké Těšany 16 Česká republika
Jméno: Libor Smýkal 6.12.1996 - 11.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osmek 577, Kvasice 768 21
Jméno: Zdeněk Kolomazník 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Těšnovice l3 Česká republika
Jméno: Václav Polášek 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 590, Kvasice 768 21
Jméno: Vojtěch Zavadil 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 25, Sulimov 768 21
Jméno: František Žůrek 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Velké Těšany 16 Česká republika
Jméno: Ing. Vojtěch Kubík 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U rybníčka 635, Kvasice 768 21
Jméno: Jaroslav Olšina 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lubná 82 Česká republika
Jméno: Ing. Rostislav Šívara 11.3.1999 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6, Střížovice 768 21
Jméno: Ing. Jan Frydecký 12.9.2000 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tomkova 2092/1, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Rostislav Šivara 12.9.2000 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6, Střížovice 768 21
Jméno: Ing. Vojtěch Kubík 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: U rybníčka 635, Kvasice 768 21
Jméno: Jaroslav Olšina 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: 82, Lubná 767 01
Jméno: Ing. Jan Frýdecký 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: Tomkova 2092/1, Kroměříž 767 01
Jméno: Vojtěch Zavadil 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: 25, Sulimov 768 21
Jméno: Ing. Rostislav Šívara 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: 6, Střížovice 768 21
Jméno: Jiří Kvasnička 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: Sokolská 762, Tlumačov 763 62
Jméno: Stanislav Zavadil 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: 61, Karolín 768 21
Jméno: Ing. Jan Frydecký 15.8.2005 - 5.8.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.6.2005 do 28.5.2008
Adresa: Tomkova 2092/1, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Vojtěch Kubík 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 635, Kvasice 768 21
Jméno: Jaroslav Olšina 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: 82, Lubná 767 01
Jméno: Ing. Rostislav Šívara 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: 6, Střížovice 768 21
Jméno: Jiří Kvasnička 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: Nivy 278, Tlumačov 763 62
Jméno: Stanislav Zavadil 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: 61, Karolín 768 21
Jméno: Ing. Vlastislav Klaška 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: U Stavu II 1253, Hulín 768 24
Jméno: Ivo Kubík 5.8.2008 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2008 do 24.6.2010
Adresa: Lutopecká 1404/18, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Lubomír Jurášek 9.8.2010 - 5.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Adresa: Kráčiny 304, Holešov 769 01
Jméno: Ing. Vojtěch Kubík 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Ve funkci: od 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 635, Kvasice 768 21
Jméno: Jaroslav Olšina 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Ve funkci: od 24.6.2010
Adresa: 82, Lubná 767 01
Jméno: Ing. Rostislav Šívara 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Adresa: 6, Střížovice 768 21
Jméno: Jiří Kvasnička 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Adresa: Nivy 278, Tlumačov 763 62
Jméno: Stanislav Zavadil 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Adresa: 61, Karolín 768 21
Jméno: Ivo Kubík 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Adresa: Lutopecká 1404/18, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Lubomír Jurášek 5.9.2013 - 24.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: Kráčiny 304, Holešov 769 01
Jméno: Ivo Kubík 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: Lutopecká 1404/18, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Vojtěch Kubík 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Ve funkci: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: U rybníčka 635, Kvasice 768 21
Jméno: Jaroslav Olšina 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Ve funkci: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: 82, Lubná 767 01
Jméno: Ing. Rostislav Šívara 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: 6, Střížovice 768 21
Jméno: Jiří Kvasnička 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: Nivy 278, Tlumačov 763 62
Jméno: Stanislav Zavadil 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: 61, Karolín 768 21
Jméno: Jaroslav Olšina 24.6.2015 - 19.7.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015 do 19.7.2017
Ve funkci: od 21.5.2015 do 18.5.2017
Adresa: 82, Lubná 767 01
Jméno: Ivo Kubík 24.6.2015 - 19.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015 do 18.5.2017
Ve funkci: do 19.7.2017
Adresa: Lutopecká 1404/18, Kroměříž 767 01
Jméno: Ivo Kubík 19.7.2017 - 5.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2017
Ve funkci: od 18.5.2017
Adresa: Lutopecká 1404/18, Kroměříž 767 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Miloš Valach 24.6.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 21.5.2015
Adresa: 9. května 5, Bařice-Velké Těšany 767 01
Jméno: Ing. Vlastislav Klaška 24.6.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 21.5.2015
Adresa: U Stavu II 1253, Hulín 768 24
Jméno: Ing. Martin Medek 24.6.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Spáčilova 3077/30, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jan Frýdecký 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: předseda
Adresa: Tomkova 2092/1, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. František Látal 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: U rybníčka 636, Kvasice 768 21
Jméno: Vladimír Hrabal 16.5.1996 - 6.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Spáčilova 3575/60, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jan Frýdecký 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: předseda
Adresa: Tomkova 2092/1, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. František Látal 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: U rybníčka 636, Kvasice 768 21
Jméno: Vladimír Hrabal 6.12.1996 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Spáčilova 3575/60, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. František Látal 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: U rybníčka 636, Kvasice 768 21
Jméno: Miloš Valach 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: 9. května 5, Bařice-Velké Těšany 767 01
Jméno: Marie Horová 12.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 12.7.2000 do 16.6.2005
Adresa: Krajina 239, Kvasice 768 21
Jméno: Ing. František Látal 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 636, Kvasice 768 21
Jméno: Miloš Valach 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: 9. května 5, Bařice-Velké Těšany 767 01
Jméno: Ing. Lubomír Jurášek 15.8.2005 - 9.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 16.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: Kráčiny 304, Holešov 769 01
Jméno: Ing. František Látal 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010
Ve funkci: od 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 636, Kvasice 768 21
Jméno: Miloš Valach 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010
Ve funkci: od 24.6.2010
Adresa: 9. května 5, Bařice-Velké Těšany 767 01
Jméno: Ing. Vlastislav Klaška 9.8.2010 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010
Adresa: U Stavu II 1253, Hulín 768 24
Jméno: Ing. František Látal 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Ve funkci: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: U rybníčka 636, Kvasice 768 21
Jméno: Miloš Valach 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Ve funkci: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: 9. května 5, Bařice-Velké Těšany 767 01
Jméno: Ing. Vlastislav Klaška 23.6.2014 - 24.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 21.5.2015
Adresa: U Stavu II 1253, Hulín 768 24

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomír Jurášek
Člen statutárního orgánu: Stanislav Zavadil
Člen statutárního orgánu: Jiří Kvasnička
Člen statutárního orgánu: Ing. Vojtěch Kubík
Člen statutárního orgánu: Ing. Rostislav Šívara
Člen statutárního orgánu: Ivo Kubík
Člen statutárního orgánu: Ing. Libor Kolomazník

Vlastníci firmy Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. IČO: 65278844

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 177 070 000 Kč - 29.7.1998
zakladni 164 498 000 Kč - 16.2.1998 - 29.7.1998
zakladni 160 261 000 Kč - 6.12.1996 - 16.2.1998
zakladni 1 078 000 Kč - 16.5.1996 - 6.12.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 690 29.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 318 29.7.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 262 29.7.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 628 16.2.1998 - 29.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 277 16.2.1998 - 29.7.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 141 16.2.1998 - 29.7.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 501 13.10.1997 - 16.2.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 196 13.10.1997 - 16.2.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 108 13.10.1997 - 16.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 160 261 6.12.1996 - 13.10.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 078 16.5.1996 - 6.12.1996

Sbírka Listin Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. IČO: 65278844

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1973/SL 48 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 21.5.2015 5.6.2015 26.6.2015 5
B 1973/SL 47 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Brně 21.5.2015 5.6.2015 26.6.2015 2
B 1973/SL 46 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 21.4.2015 11.6.2015 15.6.2015 30
B 1973/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 7.4.2014 2.10.2014 15.10.2014 29
B 1973/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 75/2014 Krajský soud v Brně 29.5.2014 20.6.2014 16.7.2014 26
B 1973/SL 43 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 21.5.2013 8.7.2013 12.7.2013 28
B 1973/SL 42 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.6.2012 30.8.2012 5.9.2012 1
B 1973/SL 41 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.6.2012 30.8.2012 5.9.2012 1
B 1973/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2012 13.8.2012 15.8.2012 21
B 1973/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.6.2001 15.11.2001 1
B 1973/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.1997 5.8.1998 22
B 1973/SL 9 ostatní - výpis z OR Krajský soud v Brně 7.3.1997 11.3.1998 2
B 1973/SL 8 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 11.3.1998 24
B 1973/SL 7 ostatní - VH Krajský soud v Brně 26.6.1997 11.3.1998 1
B 1973/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 25.6.1997 11.3.1998 40
B 1973/SL 5 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 11.3.1998 24
B 1973/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.8.1996 11.3.1998 40
B 1973/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.8.1996 11.3.1998 7
B 1973/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 30.5.1996 11.3.1998 14
B 1973/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.1997 11.3.1998 22
B 1973/SL 11 posudek znalce Krajský soud v Brně 23.5.1997 11.3.1998 16
B 1973/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 15.4.1996 11.3.1998 96

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.