Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Líně IČO: 25212257

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělská výroba Milknatur, a.s., která sídlí v obci Líně a bylo jí přiděleno IČO 25212257.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Zemědělská výroba Milknatur, a.s. se sídlem v obci Líně byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Mlékárenství , Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o Zemědělská výroba Milknatur, a.s. IČO: 25212257

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 29.7.1997
Spisová značka: B 637
IČO: 25212257
Obchodní firma: Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.7.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.7.1997
Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje z 24.000.000,- Kč (dvaceti čtyř milionů korun českých) o 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) na 27.000.000,- Kč (dvacet sedm milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 15 (patnáct) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) druh akcie: kmenové forma akcie: na jméno podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) Přednostní práva stávajících akcionářů: Nepřichází v úvahu, neboť se všichni akcionáři společnosti svého přednostního práva na upsání akcií svým prohlášením ze dne 22.6.2011 uvedeným shora v čl. IV. tohoto notářského zápisu vzdali. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie budou nabídnuty k úpisu tomuto určenému zájemci: Ing. Pavel Šrámek, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ 330 16. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Líně, Na Vypichu 636 Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti doručí předem určenému zájemci buď osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem adresovaným předem určenému zájemci výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu. Emisní kurs jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií splácený v penězích: Účet u banky: Zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. na firmu společnosti číslo 240905765/0300. Lhůta pro splácení emisního kursu: Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu akcií ať již započtením nebo v penězích nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, zbytek emisního kursu je upisovatel povinen zaplatit nejpozději ve lhůtě jednoho (1) roku od úpisu akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akc ií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: Ing. Pavel Šrámek, MBA, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně, PSČ 330 16. Pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) poskytnutých dne 17.5.2011 ve výši 700.000,- Kč (sedmsettisíckorun českých) a dne 16.6.2011 ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek tohoto věřitele, které má vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči němu na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započt ení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií. 27.7.2011 - 28.11.2011
Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000,-- Kč (jednoho milionu korun českých) o 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých) na 24.000.000,-- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 115 (jedno sto patnáct) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Důvod zvýšení základního kapitálu: I. Získání vlastnictví k nemovitostem tvořícím zemědělský areál, v nichž společnost provozuje svou činnost, proto je tento nepeněžitý vklad přímo hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. II. Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. III. Snížení výše závazku společnosti vůči upisovateli započtením jeho pohledávky proti povinnosti splatit emisní kurs akcií a tím zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Nepřichází v úvahu, neboť jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na upsání akcií svým prohlášením ze dne 18.11.2010 uvedeným shora v části A. tohoto notářského zápisu vzdal. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány předem určenými zájemci - a to jednak MVDr. Františkem Sikytou, nar. 28.1.1949, bytem Husova 1046, 344 01 Přeštice, a jednak Ing. Pavlem Šrámkem, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií - místo: sídlo společnosti Líně, Na Vypichu 636, PSČ: 330 21. - lhůta: jeden měsíc - způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy o úpisu akcií, převzetí výzvy bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem - emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě Jediný akcionář společnosti souhlasí, aby emisní kurs 84 (osmdesáti čtyř) kusů akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce a majitele nepeněžitého vkladu: MVDr. Františka Sikyty, nar. 28.1.1949, bytem Husova 1046, 344 01 Přeštice, a to: Nepeněžitým vkladem z vlastnictví MVDr. Františka Sikyty, jehož předmětem jsou nemovitosti tvořící zemědělský areál v Líních, všechny zapsané na listu vlastnictví č. 871 pro katastrální území a obec Líně u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastráln í pracoviště Plzeň-sever, které byly specifikovány, popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 3923-076/2010 znalkyně Jaroslavy Nové, znalce v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí, bytem Klatovská 126, 320 08 Plzeň, jmenované ve smyslu ust. § 59 obchodn ího zákoníku za účelem ocenění nepeněžitých vkladů usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46Nc 226/2010-6 ze dne 18.8.2010. Podle závěru znalkyně ve znaleckém posudku č. 3923-076/2010 ze dne 6.10.2010 činí hodnota nepeněžitého vkladu z vlastnictví MVDr. Fr antiška Sikyty celkem 16.800.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů osm set tisíc korun českých) a podle závěru znalkyně tato hodnota odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být jako protiplnění vydány upisovateli akcií za tento nepeněžitý vklad. Znalecký posudek č. 3923-076/2010 znalkyně Jaroslavy Nové tvoří jako osmatřicetistránková příloha nedílnou součást tohoto notářského zápisu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: - počet akcií: 84 (osmdesát čtyři) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: - místo: sídlo společnosti Líně, Na Vypichu 636, PSČ: 330 21. - lhůta: jeden měsíc po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs akcií splácený nepeněžitým vkladem nemovitostí je splatný tak, že upisovatel předá společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 Obch. zák. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku a dále předá společnosti vkládané nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě pí semného prohlášení upisovatele s úředně ověřeným podpisem. Návrh na vklad vlastnického práva podá společnost po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pravidla postupu pro úpis akcií a pro uzavření smlouvy o úpisu akcií: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápi s rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží předem určenému zájemci MVDr. Františku Sikytovi návrh smlouvy o úpisu akcií podle § 204 ods t. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto akcionáři lhůtu jednoho (1) měsíce k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu jednoho (1) měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií ke splacení nepeněžitého vkladu. Jediný akcionář společnosti souhlasí, aby emisní kurs 31 (jednatřiceti) kusů akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce: ----- Ing. Pavla Šrámka, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16. ---------------- Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou upsány Ing. Pavlem Šrámkem: - počet akcií: 31 (třicet jedna) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Emisní kurs akcií splácený peněžitým vkladem je splatný tak, že upisovatel je povinen splatit nejméně 41% (čtyřicet jedna procent) emisního kurzu jím upisovaných akcií do jednoho (1) měsíce ode dne úpisu, zbývajících 59% (padesát devět procent) emisního k urzu jím upisovaných akcií je povinen splatit do jednoho (1) roka ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. na firmu společnosti číslo 240905765/0300. Jediný akcionář společnosti souhlasí se započtením pohledávky v celkové výši 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti předem určený zájemce o úpis akcií Ing. Pavel Šrámek, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16 z titulu závazkových právních vztahů uzavřených mezi Ing. Pavlem Šrámkem a společností ? konkrétně z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2010 znějící na 1.200.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), dále z tit ulu smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2010 znějící na 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a dále z titulu smlouvy o půjčce ze dne 30.9.2010 znějící na 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), a to proti jeho povinnosti splatit společ nosti svůj závazek ke splacení části emisního kurzu akcií ve výši 41% (čtyřicet jedna procent) emisního kurzu jím upisovaných akcií, tj. celkem 2.542.000,-- Kč (slovy: dva milióny pět set čtyřicet dva tisíc korun českých), s tím, že jeho pohledávka může b ýt započtena zcela nebo jen z části. ------ Pravidla postupu pro úpis akcií, pro uzavření smlouvy o úpisu akcií a smlouvy o započtení: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápi s rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ----------- Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží předem určenému zájemci Ing. Pavlu Šrámkovi návrh smlouvy o započtení spolu s návrhem smlouv y o úpisu akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto upisovateli lhůtu jednoho (1) měsíce k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu jednoho (1) měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií k uzavření smlouvy o započtení. 15.12.2010 - 4.1.2011
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 9.5.2002: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: - o částku 40.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku 40.000.000,- Kč se nepřipouští - upisované akcie - 4000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,- Kč, akcie kmenové, na jméno a listinné - všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku - akcie budou upsány v sídle firmy ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč. - předmětem nepeněžitého vkladu je: - pozemková parcela parc.č. 1236/3 o výměře 950 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 2.9.2002 - 26.5.2003
- pozemková parcela parc.č. 1238/2 o výměře 15505 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/3 o výměře 13518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/6 o výměře 7989 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/9 o výměře 397m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/21 o výměře 574 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/22 o výměře 80m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/23 o výměře 376 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/29 o výměře 1181 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/30 o výměře 588 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/32 o výměře 1593 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/35 o výměře 2660 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/49 o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1289/1 o výměře 8106 m2 (ostatní plochy) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1236/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/4 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/5 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/8 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/15 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/21 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/22 (zem. stva.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/23 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/24 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/25 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/26 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/27 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/28 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/30 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/32 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/49 (garáž), přičemž všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 871 pro k.ú. Líně, okres Plzeň-sever a - pozemková parcela parc.č. 1366 o výměře 1446 m2 (ostatní plochy), přičemž tato nemovitost je zapsána na LV č. 997 pro k.ú. Tlučná, obec Tlučná, okres Plzeň-sever - předmět vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalců ing. Václava Křena a ing. Stanislava Nesnídala ze dne 8.5.2002 pod č. 2224-64/02, za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4000 ks kmenových akcií na jméno, listinných ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. 2.9.2002 - 26.5.2003
Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských), když za tento nepeněžitý vklad se vydá 4000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, přičemž akcie jsou v listinné podobě. Stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských) na jeho konečnou výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů- korunčeských). 2.9.2002 - 26.5.2003
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 12.10.2001 Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu - o částku 45.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku 45.000.000,- Kč se nepřipouští - upisované akcie - 4500 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, akcie kmenové, na jméno a listinné - všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku - akcie budou upsány v sídle firmy ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč. - předmětem nepeněžitého vkladu je: - pozemková parcela parc.č. 1236/3 o výměře 950 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 22.10.2001 - 2.9.2002
- pozemková parcela parc.č. 1238/2 o výměře 15505 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/3 o výměře 13518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/6 o výměře 7989 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/9 o výměře 397m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/21 o výměře 574 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/22 o výměře 80m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/23 o výměře 376 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/29 o výměře 1181 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/30 o výměře 588 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/32 o výměře 1593 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/35 o výměře 2660 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/49 o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1289/1 o výměře 8106 m2 (ostatní plochy) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1236/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/4 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/5 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/8 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/15 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/21 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/22 (zem. stva.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/23 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/24 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/25 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/26 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/27 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/28 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/30 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/32 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/49 (garáž), přičemž všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 871 pro k.ú. Líně, okres Plzeň-sever a - pozemková parcela parc.č. 1366 o výměře 1446 m2 (ostatní plochy), přičemž tato nemovitost je zapsána na LV č. 977 pro k.ú. Tlučná, obec Tlučná, okres Plzeň-sever - Předmět vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalců ing. Václava Křena a ing. Stanislava Nesnídala ze dne 12.10.2001 pod č. 21227/320/01, za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4500 ks kmenových akcií na jméno, listinných ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. 22.10.2001 - 2.9.2002
Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpětmilionůkorunčeských), když za tento nepeněžitý vklad se vydá 4500 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, přičemž akcie jsou v listinné podobě. Stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpětmilionůkorunčeských) na jeho konečnou výši 46.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetšestmilionů- korunčeských). 22.10.2001 - 2.9.2002

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská výroba Milknatur, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25212257
Obchodní firma: Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Nýřany
Vznik první živnosti: 18.8.1998
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25212257
Firma: Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-sever
Základní územní jednotka: Líně
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.7.1997

Kontakty na Zemědělská výroba Milknatur, a.s. IČO: 25212257

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Vypichu 636 , Líně 330 21 28.11.2011
Sídlo: Na Vypichu 636 , Líně 330 21 18.5.2011 - 28.11.2011
Sídlo: Na Vypichu 636 , Líně 330 21 11.10.2005 - 18.5.2011
Sídlo: Na Vypichu , 320 21 Líně Česká republika
29.7.1997 - 11.10.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Vypichu 636, Líně 330 21

Obory činností Zemědělská výroba Milknatur, a.s. IČO: 25212257

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.1.2015
mlékárenství 25.4.2012
zprostředkování obchodu a služeb 18.8.1998 - 16.1.2015
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.8.1998 - 16.1.2015
reklamní činnost 18.8.1998 - 16.1.2015
zemědělská výroba 29.7.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.8.1998

Živnost č. 2 Mlékárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.11.2011

Živnost č. 3 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba mléčných výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Reklamní činnosti

Vedení firmy Zemědělská výroba Milknatur, a.s. IČO: 25212257

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně buď předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo člen představenstva společně s mís topředsedou představenstva. 16.1.2015
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to samostatně buď předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, nebo člen představenstva společně s místopředsedou představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo člen představenstva spolu s předsedou představenstva, nebo člen představenstva spolu s místopředsedou představenstva, a to vždy s uvedením jména a funkce. 29.7.1997 - 16.1.2015
Jméno: Ing. Pavel Šrámek 13.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 4.6.2010
Adresa: Pecháčkova 954/28, Plzeň 318 00
Jméno: MVDr. František Sikyta 12.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 4.6.2010
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Stanislav Tlachač 29.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010
Adresa: U Rybníka 565, Líně 330 21
Jméno: Josef Touš 29.7.1997 - 30.4.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Klecany 453, Kosmonautů 157 , Přeštice Česká republika
Jméno: Pavel Mentberger 29.7.1997 - 29.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sulkov, Línská 548 , 330 21 Líně Česká republika
Jméno: MVDr. František Sikyta 29.7.1997 - 27.8.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 20.4.2004
Ve funkci: do 20.4.2004
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Josef Touš 30.4.1999 - 27.8.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.4.2004
Ve funkci: do 20.4.2004
Adresa: Kosmonautů 157, Přeštice 334 01
Jméno: Stanislav Tlachač 29.5.2000 - 27.8.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 20.4.2004
Adresa: U Rybníka 565, Líně 330 21
Jméno: Radka Šindelářová 27.8.2009 - 2.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Ve funkci: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Adresa: 5. května 280, Zbůch 330 22
Jméno: MVDr. František Sikyta 27.8.2009 - 2.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Ve funkci: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Josef Touš 27.8.2009 - 2.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Ve funkci: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Adresa: Slunečná 640, Líně 330 21
Jméno: Ing. Pavel Šrámek 2.8.2010 - 13.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 4.6.2010
Adresa: 323, Všeruby 330 16
Jméno: MVDr. František Sikyta 2.8.2010 - 12.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 4.6.2010
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Stanislav Tlachač 2.8.2010 - 29.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010
Adresa: U Rybníka 565, Líně 330 21

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jaroslava Sikytová 2.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Gabriela Sikytová 24.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 4.6.2010
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Pavel Šrámek 11.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Adresa: Slovanské údolí 1016/47, Plzeň 318 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Svejkovský 29.7.1997 - 29.5.2000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Bedřicha Smetany 142/7, Plzeň 301 00
Jméno: Martina Toušová 29.7.1997 - 11.10.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.6.2005
Adresa: Kosmonautů 157, Přeštice 334 01
Jméno: Gabriela Sikytová 29.7.1997 - 27.8.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 20.4.2004
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Václav Horváth 29.5.2000 - 27.8.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 20.4.2004
Ve funkci: do 20.4.2004
Adresa: Žlutická 1668/39, Plzeň 323 00
Jméno: Radka Šindelářová 11.10.2005 - 27.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2005 do 3.8.2009
Adresa: 5. května 280, Zbůch 330 22
Jméno: Ing. Václav Horváth 27.8.2009 - 2.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Ve funkci: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Adresa: U Rybníka 575, Stříbro 349 01
Jméno: Jaroslava Sikytová 27.8.2009 - 2.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2009 do 4.6.2010
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Josef Touš 27.8.2009 - 2.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 4.6.2010
Adresa: 28, Újezd u Plánice 339 01
Jméno: Gabriela Sikytová 2.8.2010 - 24.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 4.6.2010
Adresa: Husova 1046, Přeštice 334 01
Jméno: Pavel Šrámek 2.8.2010 - 11.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Adresa: U Svahu 193/8, Plzeň 318 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Tlachač
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Šrámek MBA
Člen statutárního orgánu: MVDr. František Sikyta

Vlastníci firmy Zemědělská výroba Milknatur, a.s. IČO: 25212257

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 27 000 000 Kč - 28.11.2011
zakladni 27 000 000 Kč - 22.9.2011 - 28.11.2011
zakladni 24 000 000 Kč - 18.5.2011 - 22.9.2011
zakladni 24 000 000 Kč - 4.1.2011 - 18.5.2011
zakladni 1 000 000 Kč - 30.4.1999 - 4.1.2011
zakladni 1 000 000 Kč - 29.7.1997 - 30.4.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 135 22.9.2011
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 120 4.1.2011 - 22.9.2011
Akcie na jméno 200 000 Kč 5 15.12.2010 - 4.1.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 29.7.1997 - 15.12.2010

Sbírka Listin Zemědělská výroba Milknatur, a.s. IČO: 25212257

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 637/SL 50 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva představenstva a DR Krajský soud v Plzni 26.5.2015 28.8.2015 23.10.2015 15
B 637/SL 49 notářský zápis [Nz 601/2014] Nz 601/2014 - změna stanov Krajský soud v Plzni 17.12.2014 14.1.2015 21.1.2015 20
B 637/SL 48 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 26.6.2014 31.8.2014 9.1.2015 12
B 637/SL 47 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 14.6.2013 5.9.2013 5.9.2013 15
B 637/SL 46 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 13.6.2012 28.8.2012 29.8.2012 15
B 637/SL 45 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 15.5.2012 4.6.2012 16
B 637/SL 44 ostatní výpis z knihy akcionářů Krajský soud v Plzni 12.4.2012 20.4.2012 25.4.2012 3
B 637/SL 43 notářský zápis Nz 108/2012 - změna stanov Krajský soud v Plzni 12.4.2012 20.4.2012 25.4.2012 19
B 637/SL 42 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 22.9.2011 24.10.2011 1.11.2011 16
B 637/SL 41 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 25.3.2011 5.9.2011 6.9.2011 11
B 637/SL 40 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 15.8.2011 16.8.2011 17.8.2011 16
B 637/SL 39 notářský zápis Nz 210/2011-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.6.2011 25.7.2011 27.7.2011 6
B 637/SL 38 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 31.1.2011 7.2.2011 14
B 637/SL 37 posudek znalce č. 3923-076/2010 Krajský soud v Plzni 6.10.2010 20.12.2010 22.12.2010 42
B 637/SL 36 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Plzni 17.12.2010 20.12.2010 22.12.2010 4
B 637/SL 35 notářský zápis Nz 521/2010 + znal. posudek Krajský soud v Plzni 18.11.2010 26.11.2010 15.12.2010 46
B 637/SL 34 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Plzni 15.3.2010 26.8.2010 30.8.2010 10
B 637/SL 33 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 9.6.2010 18.6.2010 20.7.2010 3
B 637/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápisy z DR + představenstva Krajský soud v Plzni 4.6.2010 18.6.2010 20.7.2010 2
B 637/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 4.6.2010 18.6.2010 20.7.2010 2
B 637/SL 30 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 6.3.2009 7.1.2010 7.1.2010 11
B 637/SL 26 podpisové vzory - Josef Touš Krajský soud v Plzni 4.8.2009 26.8.2009 26.8.2009 1
B 637/SL 25 podpisové vzory - MVDr. František Sikyta Krajský soud v Plzni 5.8.2009 26.8.2009 26.8.2009 1
B 637/SL 24 podpisové vzory - Radka Šindelářová Krajský soud v Plzni 4.8.2009 26.8.2009 26.8.2009 1
B 637/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 3.8.2009 12.8.2009 13.8.2009 1
B 637/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 3.8.2009 12.8.2009 13.8.2009 1
B 637/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 23.6.2009 12.8.2009 13.8.2009 8
B 637/SL 23 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 22.5.2008 27.8.2008 27.8.2008 9
B 637/SL 22 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 17.5.2007 2.7.2007 2.7.2007 9
B 637/SL 21 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 6.6.2006 7.7.2006 7.7.2006 8
B 637/SL 20 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 12.6.2004 13.9.2005 13.10.2005 17
B 637/SL 19 účetní závěrka 2004-rozvaha Krajský soud v Plzni 13.9.2005 13.10.2005 4
B 637/SL 18 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 29.6.2005 13.9.2005 13.10.2005 5
B 637/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Krajský soud v Plzni 16.6.2003 5.8.2003 12.8.2003 16
B 637/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 5.12.2002 22.1.2003 23.1.2003 15
B 637/SL 15 notářský zápis Nz 68/2002 + stanovy Krajský soud v Plzni 9.5.2002 3.6.2002 29.8.2002 31
B 637/SL 13 posudek znalce č. 2127/320/01 Krajský soud v Plzni 12.10.2001 15.10.2001 22.10.2001 65
B 637/SL 12 notářský zápis Nz 209/2001 Krajský soud v Plzni 12.10.2001 15.10.2001 22.10.2001 31
B 637/SL 11 ostatní - prohlášení Krajský soud v Plzni 15.10.2001 15.10.2001 22.10.2001 4
B 637/SL 10 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 12.10.2001 15.10.2001 22.10.2001 8
B 637/SL 9 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 27.6.2001 28.6.2001 6.8.2001 19
B 637/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora 1999 Krajský soud v Plzni 6.6.2000 15.8.2000 24.8.2000 14
B 637/SL 6 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 28.6.1999 7.1.2000 18.2.2000 29
B 637/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 23.6.1998 20.11.1998 1.12.1998 13
B 637/SL 4 zakladatelské dokumenty (zakladatelská smlouva) Krajský soud v Plzni 22.7.1997 28.7.1997 12.8.1997 4
B 637/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 22.7.1997 28.7.1997 12.8.1997 17
B 637/SL 2 notářský zápis N 136/97, NZ 113/97 vč. stanov Krajský soud v Plzni 12.5.1997 21.5.1997 12.8.1997 21
B 637/SL 1 zakladatelské dokumenty (zakladatelská smlouva) Krajský soud v Plzni 12.5.1997 21.5.1997 12.8.1997 20
B 637/SL 14 posudek znalce č. 2224-64/02 Krajský soud v Plzni 8.5.2002 3.6.2002 29.8.1922 67
B 637/SL 7 ostatní -zápis z VH - NEDOLOŽEN Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Zemědělská výroba Milknatur, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Zemědělská výroba Milknatur, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.