ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Opava IČO: 25345401

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, která sídlí v obci Opava a bylo jí přiděleno IČO 25345401.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice se sídlem v obci Opava byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Opravy silničních vozidel , Truhlářství, podlahářství a další.

Základní údaje o ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice IČO: 25345401

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 16.4.1998
Spisová značka: B 1901
IČO: 25345401
Obchodní firma: ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice
Právní forma: Akciová společnost 23.7.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.7.1997
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 19.6.2015 za těchto podmínek. - společnost drží vlastní akcie, které koupila od akcionářů a představenstvo navrhlo o nominální hodnotu těchto akcií snížit základní kapitál a to mimo jiné i z důvodu zvýšení rentability základního kapitálu, - ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 30 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč za jednu akcii, 63 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč za jednu akcii a 116 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 K č za jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci budeš sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Číselné označení akcií určených ke snížení a k fyzické likvidaci je uvedeno v notářském zápisu ze dne 19.6.2015. -o nominální hodnotu vlastních akcií tj. o částku 3 746 000 Kč bude snížen základní kapitál společnosti. po zapsání snížení základního kapitálu v Obchodním rejstříku bude výše základního kapitálu společnosti 119 819 000 Kč. Rozdíl mezi nominální hodnotou akcií tj. částkou 3 746 000 Kč a hodnotou jejich pořízení tj. částkou 1 123 800 Kč, tj. částka 2 622 200 bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu. 28.7.2015 - 6.2.2016
I. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 26.5.2012 za těchto podmínek: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií a tím zvýšit ukazatel rentability základního kapitálu a tím posílit ukazatele zdraví podniku. 2. Základní kapitál se snižuje z dosavadních 132.058.000 Kč na částku 123.565.000 Kč tj. o částku 8.493.000 Kč. 3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 223 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii, 177 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000 kč za jednu akcii a 65 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč za jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu se projeví ve výši základního kapitálu a rozdíl mezi pořizovací hodnotou akcií a nominální hodnotou akcií tj. 5.945.100 Kč bude účtován ve prospěch rezervního fondu. Seznam akcií - viz. Notářský zápis NZ 163/2012, N 185/2012 ze dne 26.5.2012. II. Společnost se řídí stanovami změněnými valnou hromadou dne 26.5.2012 25.7.2012 - 8.2.2013
I. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 7.6.2008 za těchto podmínek: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o 7.031.000,- Kč tedy z částky 139.089.000,- Kč na částku 132.058.000,- Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti vyplývající z § 161a) až 161d) Obchodního zákoníku. 3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 261 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na jednu akcii, 147 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii a 53 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000 ,- Kč na jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu. 5. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a k jejich zničení je uvedeno v notářském zápisu N 271/2008 NZ 223/2008 ze dne 7.6.2008 7.7.2008 - 31.12.2008
Usnesení valné hromady ze dne 24.6.2006 o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 44 884 000 Kč, to je z hodnoty 183 973 000 Kč na částku 139 089 000 Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které se nepodařilo ve lhůtě zcizit. 3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti, a to 2294 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč na jednu akcii, 1349 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10000 Kč, 291 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč na jednu akci i. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu. 5. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a zničení je uvedeno v notářském zápisu N 205/2006, NZ 178/2006 ze dne 24.6.2006. 26.7.2006 - 3.1.2007
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 5.10.2001
Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění. Základní jmění ve výši 176.873.000,- se zvyšuje o 1.000.000,-Kč upisováním nových akcií s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení a to s omezením , maximálně do částky 55.086.000,-Kč. 18.11.1999 - 10.5.2000
Bude upisováno nejméně 1000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč v listinné podobě, maximálně se bude upisovat 55086 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč v listinné podobě. 18.11.1999 - 10.5.2000
Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. 18.11.1999 - 10.5.2000
Úpis nových akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice, Bílovecká ulice. 18.11.1999 - 10.5.2000
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Opava 6, Bílovecká 167. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do místa úpisu, bude jim zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis se považuje individuální list za platný. 18.11.1999 - 10.5.2000
Lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 18.11.1999 - 10.5.2000
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlem Opava-Kylešovice. 18.11.1999 - 10.5.2000
Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalců, a to Ing. Zdeňka Maňáka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1727-162/99 ze dne 30.9.1999 a Ing. Pavla Josefíka, znalce v oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 140-53/99 ze dne 27.9.1999. 18.11.1999 - 10.5.2000
Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchod. zákoníku ve lhůtě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. 18.11.1999 - 10.5.2000
Pokud dojde k překročení rozsahu zvýšení nad schválenou částku, rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. 18.11.1999 - 10.5.2000
Základní jmění ve výši 158 008 000,-Kč (slovy :jednostopadesátosmmilionůosmtisíckorun českých) se zvyšuje o částku 18 865 000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. 24.6.1999 - 5.10.1999
Bude upisováno 18 865 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých). 24.6.1999 - 5.10.1999
Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 240a obchodního zákoníku o přednostním právu. 24.6.1999 - 5.10.1999
Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskému družstvu Opava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice, IČO: 00 14 85 98. 24.6.1999 - 5.10.1999
Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Listina pro úpis nových akcií se stanoví na 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 24.6.1999 - 5.10.1999
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na LV č. 1582 u Katastrálního úřadu v Opavě pro kat. území Kylešovice, obec Opava a to administrativní budova č. 167, na parcele č. 2118/12 a pozemek parcela č. 2118/12. 24.6.1999 - 5.10.1999
Nepeněžitý vklad - nemovitost byly oceněny posudky dvou znalců Ing. Stanislava Palíka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2392-108/99 ze dne 12.5.1999 a Ing. Jana Sedláčka, znalce v oboru ekonomika, stavebnictví, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 630-15/99 ze dne 10.5.1999. 24.6.1999 - 5.10.1999
Nepeněžitý vklad - nemovitosti jsou splaceny jejich předáním společnosti spolu s písemným prohlášením vkladatele dle ust. § 60 obchodního zákoníku. 24.6.1999 - 5.10.1999
Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění dle ust. § 210 obchodního zákoníku. Základní jmění ve výši 145.319.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetpětmilionůtřistadevatenácttisíckorun českých) se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení a to s omezením, maximálně do částky 48.439.000,- Kč. 26.11.1998 - 15.3.1999
Bude upisováno nejméně 5.000 (slovy: pěttisíc) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých), maximálně se bude upisovat 48 439 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 26.11.1998 - 15.3.1999
Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. 26.11.1998 - 15.3.1999
Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Opava - Kylešovice, se sídlem Opava - Kylešovice, okr. Opava. 26.11.1998 - 15.3.1999
Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli, který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnosti, může být zaslán inidividuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis na adresu společnosti bude individuální list upisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění. 26.11.1998 - 15.3.1999
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského družstva Opava - Kylešovice, se sídlem Opava - Kylešovice, IČO: 00 14 85 98. 26.11.1998 - 15.3.1999
Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, obytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1491-216/98 ze dne 9.10.1998 a znalce ing. Pavla Josefíka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č. 76-47/98 ze dne 5.10.1998. 26.11.1998 - 15.3.1999
V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. 26.11.1998 - 15.3.1999
Obchodní společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice se sídlem v Opavě, Bílovecká 167 se v y m a z á v á z oddílu B vložky 2329 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. 16.7.1998
Obchodní společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice se sídlem Opava 6, Bílovecká 167, identifikační číslo 25 34 54 01 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1901 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 16.4.1998
Základní jmění ve výši 1.204.000,- Kč se zvyšuje o 50.000.000,- Kč upisováním nových akcií s tím, že se připouští překročení schváleného zvýšení a to bez omezení. 18.11.1997 - 23.2.1998
Bude upisováno minimálně 50.000 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. 18.11.1997 - 23.2.1998
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustan. § 204 a obch. zákoníku o přednostním právu. 18.11.1997 - 23.2.1998
Úpis nových akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlem Opava-Kylešovice IČO: 00 14 85 98. 18.11.1997 - 23.2.1998
Upisovacím místem do listiny upisovatelů se stanoví sídlo společnosti Brno, Úvoz č. 4, dále sídlo Zemědělského družstva Opava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do určených upisovacích míst, bude jim zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis se považuje individuální list za platný. Lhůta pro upisování se stanoví na 45 dnů a počíná běžet následující den po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. 18.11.1997 - 23.2.1998
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zák. č. 42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlem Opava - Kyle- šovice. Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalců a to ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru nemovitostí, ekonomiky ceny a odhady znalecký posudek č. 1212-177/97 ze dne 22.9.1997 a ing. Pavla Josefíka znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví znal. posudek č. 22/97 ze dne 20.9.1997. Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů na základě posudků znalců. 18.11.1997 - 23.2.1998
Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu. 18.11.1997 - 23.2.1998
Pokud dojde k překročení zvýšení základního jmění nad schválenou částku rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář. 18.11.1997 - 23.2.1998
Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Opava-Kylešovice se sídlem v Opavě-Kylešovicích, IČO 00 14 85 98. 23.7.1997 - 23.2.1998
Základní jmění: 1,204.000 Kč, je splaceno. 23.7.1997 - 23.2.1998
Akcie: 1204 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1.000 Kč v listinné podobě. Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 23.7.1997 - 23.2.1998

Aktuální kontaktní údaje ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25345401
Obchodní firma: ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 21.6.1999
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 11

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25345401
Firma: ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Opava (nečleněná část města)
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.7.1997

Kontakty na ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice IČO: 25345401

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bílovecká 1162/167 , Opava 747 06 29.5.2014
Sídlo: Bílovecká 1162/167 , Opava 747 06 5.10.2001 - 29.5.2014
Sídlo: Bílovecká 1162/167 , Opava 747 06 19.3.1998 - 5.10.2001
Sídlo: Úvoz 507/4 , Brno 602 00 23.7.1997 - 19.3.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bílovecká 1162/167, Opava 747 06

Obory činností ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice IČO: 25345401

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 28.7.2015
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 28.7.2015
kovářství, podkovářství 28.7.2015
zámečnictví, nástrojářství 28.7.2015
obráběčství 28.7.2015
truhlářství, podlahářství 28.7.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.7.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona 28.7.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotn osti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 28.7.2015
velkoobchod 5.10.2001 - 28.7.2015
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 5.10.2001 - 28.7.2015
opravy pracovních strojů 5.10.2001 - 28.7.2015
přípravné práce pro stavby 5.10.2001 - 28.7.2015
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 5.10.2001 - 28.7.2015
skladování zboží a manipulace s nákladem 5.10.2001 - 28.7.2015
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.10.2001 - 28.7.2015
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.10.2001 - 28.7.2015
pronájem a půjčování věcí movitých 5.10.2001 - 28.7.2015
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.8.1999
hostinská činnost 6.8.1999
výroba cementového zboží, včetně betonových směsí 6.8.1999 - 5.10.2001
dopravní služby speciálními vozidly 6.8.1999 - 5.10.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 6.8.1999 - 5.10.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.8.1999 - 5.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.8.1999 - 5.10.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné) 6.8.1999 - 5.10.2001
práce prováděné speciálními stroji 6.8.1999 - 5.10.2001
půjčování movitých věcí, pronájem a leasing 6.8.1999 - 5.10.2001
ubytovací služby 6.8.1999 - 28.7.2015
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům přípravky na ochranu rostlin 6.8.1999 - 28.7.2015
opravy motorových vozidel 6.8.1999 - 28.7.2015
opravy ostatních dopravních prostředků 6.8.1999 - 28.7.2015
kovářství 6.8.1999 - 28.7.2015
zámečnictví 6.8.1999 - 28.7.2015
kovoobráběčství 6.8.1999 - 28.7.2015
truhlářství 6.8.1999 - 28.7.2015
silniční motorová doprava osobní 6.8.1999 - 28.7.2015
silniční motorová doprava nákladní 6.8.1999 - 28.7.2015
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 6.8.1999 - 28.7.2015
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 23.7.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1999

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1999

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1999

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1999

Živnost č. 5 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1999

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1999

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.6.1999

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.7.1999

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.2015

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 21.6.1999
Přerušení oprávnění: 24.9.2012

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 21.6.1999
Přerušení oprávnění: 24.9.2012

Živnost č. 12 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 13 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 17.4.2001

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 dopravní služby speciálními vozidly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 17.4.2001

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava - mezinárodní příležitostná doprava - vnitrostátní veřejná linková doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1999
Zánik oprávnění: 28.2.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba cementu, vápna a sádry
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba bytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice IČO: 25345401

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Jménem společnosti jedná: 1. předseda představenstva a místopředseda představenstva 2. předseda představenstva a jeden člen představenstva 3. místopředseda představenstva a jeden člen představenstva 5.10.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 15.3.1999 - 5.10.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy. 23.2.1998 - 15.3.1999
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy. 23.7.1997 - 23.2.1998
Jméno: Ing. Dušan Schreier 16.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2017
Ve funkci: od 26.5.2017
Adresa: Hlavní 278/40, Opava 747 06
Jméno: Ing. Jan Pirunčík 16.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2017
Ve funkci: od 26.5.2017
Adresa: 100, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Drahomíra Hertlová 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Podolská 87 , 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika
Jméno: Zdeněk Pavelek 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Žitná 130/2, Opava 747 06
Jméno: Jiří Světlík 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Hlavní 10, Nové Sedlice 747 06
Jméno: Ing. Dušan Schreier 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: Hlavní 278/40, Opava 747 06
Jméno: Ing. Jan Pirunčík 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: 100 , Hradec nad Moravicí-Bohučovice Česká republika
Jméno: Karel Gřešek 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: 35 , Vršovice Česká republika
Jméno: Karel Graca 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: Raduňská 26/25, Opava 747 06
Jméno: Jaromír Palisa 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: Hlavní 82/113, Opava 747 06
Jméno: Ing. Dušan Schreier 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Ve funkci: od 25.3.2002
Adresa: Hlavní 278 , Opava, Kylešovice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Pirunčík 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Ve funkci: od 25.3.2002
Adresa: 0 Hradec nad Moravicí, část Bohučovice Česká republika
Jméno: Karel Gřešek 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: 35, Vršovice 747 61
Jméno: Karel Graca 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Raduňská 26/25, Opava 747 06
Jméno: Jaromír Palisa 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Hlavní 82 , Opava-Kylešovice Česká republika
Jméno: Ing. Dušan Schreier 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Ve funkci: od 31.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Hlavní 278/40, Opava 747 06
Jméno: Ing. Jan Pirunčík 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Ve funkci: od 31.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: 100 , 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika
Jméno: Ing. Drahomíra Hertlová 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Podolská 87, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Zdeněk Pavelek 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Žitná 130/2, Opava 747 06
Jméno: Jiří Světlík 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Hlavní 10 , 747 06 Nové Sedlice Česká republika
Jméno: Ing. Dušan Schreier 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012
Ve funkci: od 29.5.2012
Adresa: Hlavní 278/40, Opava 747 06
Jméno: Ing. Jan Pirunčík 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012
Ve funkci: od 29.5.2012
Adresa: 100, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Drahomíra Hertlová 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Podolská 87, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Zdeněk Pavelek 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Žitná 130/2, Opava 747 06
Jméno: Jiří Světlík 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Hlavní 10, Nové Sedlice 747 06
Jméno: Ing. Dušan Schreier 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Ve funkci: od 29.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Hlavní 278/40, Opava 747 06
Jméno: Ing. Jan Pirunčík 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Ve funkci: od 29.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: 100, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Drahomíra Hertlová 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Podolská 87, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Zdeněk Pavelek 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Žitná 130/2, Opava 747 06
Jméno: Jiří Světlík 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Hlavní 10 , 747 06 Nové Sedlice Česká republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. František Novák 16.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Ve funkci: od 26.5.2017
Adresa: 24, Malá Morávka 793 36
Jméno: Jaromír Molovčák 16.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Ve funkci: od 26.5.2017
Adresa: Slovenská 1123/20, Opava 747 06
Jméno: Karel Graca 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Raduňská 26/25, Opava 747 06
Jméno: Ing. Tomáš Kožaný 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Hlavní 70/77, Opava 747 06
Jméno: Jan Steyer 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Na Pískovně 278/15, Opava 747 95
Jméno: Pavlína Neuwirthová 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Malá strana 7/10, Opava 747 70
Jméno: Markéta Gilíková 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Hlavní 82/113, Opava 747 06
Jméno: Vladimír Svěntý 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Hradecká 110/43, Opava 746 01
Jméno: Jaromír Martínek 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2017
Adresa: Přerovecká 168/148, Opava 747 95
Jméno: Vladislav Rasch 23.7.1997 - 19.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Podvihovská 175/53, Opava 747 70
Jméno: Ing. František Novák 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: 24 , Malá Morávka Česká republika
Jméno: Jiří Světlík 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: Hlavní 10, Nové Sedlice 747 06
Jméno: Vladimír Gřešek 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: Hlavní 8/148, Opava 747 06
Jméno: Jiří Nosek 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: Železnobrodská 40/37, Chvalíkovice 747 06
Jméno: Jan Fiedler 23.7.1997 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.7.1997 do 23.3.2002
Adresa: Dlouhá 37/7, Opava 747 70
Jméno: Vladimír Holuša 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: U Hřbitova 756/52, Opava 747 06
Jméno: Jan Palyza 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Vaníčkova 792/21, Opava 747 06
Jméno: Ing. Ladislav Jelonek 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Přerovecká 67 , Opava - část Suché Lazce Česká republika
Jméno: Antonín Vaněk 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Hrušovecká 114 , Opava - část Podvihov Česká republika
Jméno: Josef Kurtiš 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Hlavní 239, Štítina 747 91
Jméno: Richard Humplík 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín 748 01
Jméno: Jaroslav Straka 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Májová 236 , Opava - část Suché Lazce Česká republika
Jméno: Marie Špičková 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Hlavní 184 , Opava - Kylešovice Česká republika
Jméno: Jiří Hrbáč 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: Chvalíkovice 68 , Vršůvka 5 Česká republika
Jméno: Ludmila Rychlá 19.3.1998 - 18.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.1.1998 do 23.3.2002
Adresa: 2 , Vršovice Česká republika
Jméno: Ing. Vlastimil Mareček 18.9.2002 - 16.9.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2002 do 23.3.2004
Ve funkci: od 27.3.2002 do 23.3.2004
Adresa: Bílovecká 98/135, Opava 747 06
Jméno: Jiří Světlík 18.9.2002 - 16.9.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002
Adresa: Hlavní 10, Nové Sedlice 747 06
Jméno: Eva Heinzová 18.9.2002 - 16.9.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2002
Adresa: Pod Hanuší 516, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jan Fiedler 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Dlouhá 37 , Opava, Komárov Česká republika
Jméno: Vladimír Holuša 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: U Hřbitova 756 , Opava, Kylešovice Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Jelonek 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Přerovecká 67 , Opava, Suché Lazce Česká republika
Jméno: Jozef Kurtiš 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Hlavní 239 , Štítina Česká republika
Jméno: Marie Špičková 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Hlavní 870/184, Opava 747 06
Jméno: Jiří Hrbáč 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 18.5.2007
Adresa: Vršůvka 68/5, Chvalíkovice 747 06
Jméno: Vlastimil Palyza 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Hlavní 87/125, Opava 747 06
Jméno: Josef Pavelek 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Polomská 20 , Opava-Podvihov Česká republika
Jméno: Jana Koreníková 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: Podvihovská 221 , Opava, Komárov Česká republika
Jméno: Pavel Buroň 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2002 do 18.5.2007
Adresa: Havlíčková 0 , Štítina, část Štítina Česká republika
Jméno: Bohuslav Fenko 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2002 do 26.5.2007
Adresa: 54, Vršovice 747 61
Jméno: Ing. František Novák 18.9.2002 - 12.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Ve funkci: od 27.3.2002
Adresa: 0 Malá Morávka Česká republika
Jméno: Jiří Světlík 16.9.2004 - 12.7.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2002 do 26.5.2007
Ve funkci: od 23.3.2004
Adresa: Hlavní 10, Nové Sedlice 747 06
Jméno: Eva Plevová 16.9.2004 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2002 do 18.5.2007
Adresa: Pod Hanuší 516, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jaromír Molovčák 16.9.2004 - 12.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.3.2004 do 26.5.2007
Adresa: Hlavní 643 , Opava Česká republika
Jméno: Eva Plevová 12.7.2007 - 31.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 29.7.2008
Adresa: Pod Hanuší 516, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. František Novák 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Ve funkci: od 31.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: 24 , 793 36 Malá Morávka Česká republika
Jméno: Jaromír Palisa 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Ve funkci: od 31.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Hlavní 82 , 747 06 Opava Česká republika
Jméno: Jan Fiedler 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Dlouhá 37/7, Opava 747 70
Jméno: Vladimír Holuša 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: U Hřbitova 756/52, Opava 747 06
Jméno: Jiří Hrbáč 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Vršůvka 68/5, Chvalíkovice 747 06
Jméno: Pavel Buroň 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Havlíčková 34 , 747 91 Štítina Česká republika
Jméno: Jaromír Molovčák 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Slovenská 1123 , 747 06 Opava Česká republika
Jméno: Jiřina Křibková 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Havlíčkova 202, Štítina 747 91
Jméno: Jaroslav Straka 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Májová 236/4, Opava 747 95
Jméno: Karel Graca 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Raduňská 26/25, Opava 747 06
Jméno: Karel Gřešek 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: 35, Vršovice 747 61
Jméno: Ing. Tomáš Kožaný 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Lužická 1057 , 747 06 Opava Česká republika
Jméno: Jan Steyer 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Přerovecká 19 , 747 95 Opava Česká republika
Jméno: Josef Věntus 12.7.2007 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2007 do 26.5.2012
Adresa: Fügnerova 948/15, Opava 747 05
Jméno: Kamila Richterová 31.12.2008 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2008 do 26.5.2012
Adresa: Cihelní 268, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. František Novák 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012
Ve funkci: od 5.6.2012
Adresa: 24 , 793 36 Malá Morávka Česká republika
Jméno: Jaromír Molovčák 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012
Ve funkci: od 5.6.2012
Adresa: Slovenská 1123/20, Opava 747 06
Jméno: Karel Graca 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Raduňská 26 25, 747 70 Opava Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Kožaný 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Hlavní 70/77, Opava 747 06
Jméno: Jan Steyer 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Na Pískovně 278 15, 747 95 Opava Česká republika
Jméno: Pavlína Neuwirthová 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Malá Strana 7 10, 747 06 Opava Česká republika
Jméno: Markéta Gilíková 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012
Adresa: Hlavní 82/113, Opava 747 06
Jméno: Vladimír Svěntý 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012
Adresa: Hradecká 110/43, Opava 746 01
Jméno: Vojtěch Pospěch 25.7.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012
Adresa: Na Pískovně 198 9, 747 95 Opava Česká republika
Jméno: Ing. František Novák 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Ve funkci: od 5.6.2012 do 26.5.2017
Adresa: 24, Malá Morávka 793 36
Jméno: Jaromír Molovčák 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Ve funkci: od 5.6.2012 do 26.5.2017
Adresa: Slovenská 1123 20, 747 06 Opava Česká republika
Jméno: Karel Graca 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Raduňská 26 25, 747 06 Opava Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Kožaný 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Hlavní 70 77, 747 06 Opava Česká republika
Jméno: Jan Steyer 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Na Pískovně 278/15, Opava 747 95
Jméno: Pavlína Neuwirthová 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2017
Adresa: Malá strana 7/10, Opava 747 70
Jméno: Markéta Gilíková 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012 do 26.5.2017
Adresa: Hlavní 82/113, Opava 747 06
Jméno: Vladimír Svěntý 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012 do 26.5.2017
Adresa: Hradecká 110/43, Opava 746 01
Jméno: Vojtěch Pospěch 29.5.2014 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012 do 26.5.2017
Adresa: Na Pískovně 198/9, Opava 747 95

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Drahomíra Hertlová
Člen statutárního orgánu: Jiří Světlík
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Pavelek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Pirunčík
Člen statutárního orgánu: Ing. Dušan Schreier

Vlastníci firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice IČO: 25345401

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 119 819 000 Kč 100% 6.2.2016
zakladni 123 565 000 Kč 100% 8.2.2013 - 6.2.2016
zakladni 132 058 000 Kč 100% 31.12.2008 - 8.2.2013
zakladni 139 089 000 Kč 100% 3.1.2007 - 31.12.2008
zakladni 183 973 000 Kč 100% 10.5.2000 - 3.1.2007
zakladni 176 873 000 Kč 100% 5.10.1999 - 10.5.2000
zakladni 158 008 000 Kč 100% 15.3.1999 - 5.10.1999
zakladni 145 319 000 Kč 100% 26.2.1998 - 15.3.1999
zakladni 1 204 000 Kč - 23.7.1997 - 23.2.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 913 6.2.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 543 6.2.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 089 6.2.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 943 8.2.2013 - 6.2.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 606 8.2.2013 - 6.2.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 205 8.2.2013 - 6.2.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 008 31.12.2008 - 8.2.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 783 31.12.2008 - 8.2.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 428 31.12.2008 - 8.2.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 061 3.1.2007 - 31.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 930 3.1.2007 - 31.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 689 3.1.2007 - 31.12.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 352 5.10.2001 - 3.1.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 279 5.10.2001 - 3.1.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 983 5.10.2001 - 3.1.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 352 13.7.2000 - 5.10.2001
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 279 13.7.2000 - 5.10.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 983 13.7.2000 - 5.10.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 25 973 10.5.2000 - 13.7.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 18 873 5.10.1999 - 10.5.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 6.8.1999 - 5.10.1999
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 189 6.8.1999 - 13.7.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 910 6.8.1999 - 13.7.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 158 008 15.3.1999 - 6.8.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 145 319 26.2.1998 - 15.3.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 453 190 23.2.1998 - 26.2.1998

Sbírka Listin ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice IČO: 25345401

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1901/SL 78 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky, audit Krajský soud v Ostravě 28.7.2015 29.7.2015 15
B 1901/SL 76 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.9.2014 19.9.2014 14
B 1901/SL 75 účetní závěrka [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 29.7.2013 2.8.2013 30
B 1901/SL 74 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 29.7.2013 2.8.2013 17
B 1901/SL 73 stanovy společnosti stanovy Krajský soud v Ostravě 21.1.2013 11.2.2013 25
B 1901/SL 71 účetní závěrka r. 2011 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.9.2012 1.10.2012 26
B 1901/SL 70 notářský zápis Nz 163/2012 Krajský soud v Ostravě 26.5.2012 25.6.2012 30.7.2012 22
B 1901/SL 69 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Ostravě 31.10.2011 1.11.2011 13
B 1901/SL 68 účetní závěrka r.2010 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.8.2011 29.8.2011 29
B 1901/SL 67 účetní závěrka r.09 vč.přílohy+zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 28.7.2010 30.7.2010 29
B 1901/SL 66 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Ostravě 28.7.2010 30.7.2010 14
B 1901/SL 65 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 8.6.2009 28.7.2009 28.7.2009 14
B 1901/SL 64 účetní závěrka r. 2008 vč. zpr. auditora Krajský soud v Ostravě 27.7.2009 28.7.2009 24
B 1901/SL 63 účetní závěrka r. 2007 - Příloha k úč. záv. Krajský soud v Ostravě 23.12.2008 13.1.2009 10
B 1901/SL 62 účetní závěrka r. 2007 bez příl., vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.12.2008 13.1.2009 14
B 1901/SL 61 výroční zpráva r. 2007 vč. zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 23.12.2008 13.1.2009 20
B 1901/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.12.2008 7.1.2009 28
B 1901/SL 59 ostatní - Podnikatelský záměr - r.2008 Krajský soud v Ostravě 30.4.2008 4.7.2008 9.7.2008 6
B 1901/SL 58 ostatní - Zpr.doz.rady-rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 7.6.2008 4.7.2008 9.7.2008 2
B 1901/SL 57 ostatní - Zpr.představ.-výsl.hospodař. Krajský soud v Ostravě 7.6.2008 4.7.2008 9.7.2008 13
B 1901/SL 56 notářský zápis NZ 223/2008 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 7.6.2008 4.7.2008 9.7.2008 13
B 1901/SL 55 zpráva auditora r.2006 Krajský soud v Ostravě 27.2.2007 26.7.2007 21.8.2007 4
B 1901/SL 54 účetní závěrka r.2006 b.příl. Krajský soud v Ostravě 26.2.2007 26.7.2007 21.8.2007 6
B 1901/SL 53 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Ostravě 30.5.2007 26.7.2007 21.8.2007 12
B 1901/SL 52 účetní závěrka r.2005-konsolidovaná,aud. Krajský soud v Ostravě 12.4.2006 26.7.2007 21.8.2007 9
B 1901/SL 51 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 23.7.2007 5
B 1901/SL 50 ostatní -podnik.zám r. 2007 Krajský soud v Ostravě 26.5.2007 28.6.2007 23.7.2007 7
B 1901/SL 49 ostatní -zpráva dozor.rady Krajský soud v Ostravě 26.5.2007 28.6.2007 23.7.2007 3
B 1901/SL 48 ostatní -zpráva představ.a.s. Krajský soud v Ostravě 26.5.2007 28.6.2007 23.7.2007 22
B 1901/SL 47 notářský zápis NZ 178/2006 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2006 24.7.2006 12.9.2006 21
B 1901/SL 46 výroční zpráva r.2005 vč. zpr. o ověření Krajský soud v Ostravě 15.8.2006 31.8.2006 16
B 1901/SL 45 účetní závěrka r.2005 bez příl., zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 15.8.2006 31.8.2006 13
B 1901/SL 44 ostatní -záp.z ŘVH Krajský soud v Ostravě 25.6.2005 10.10.2005 11.10.2005 26
B 1901/SL 43 výroční zpráva r. 2004 vč. úč. závěrky Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 2.8.2005 30
B 1901/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.7.2004 20.9.2004 2
B 1901/SL 41 ostatní pod. záměr Krajský soud v Ostravě 22.4.2004 20.9.2004 6
B 1901/SL 40 ostatní zpr. DR Krajský soud v Ostravě 24.4.2004 20.9.2004 2
B 1901/SL 39 ostatní zpr.předst. Krajský soud v Ostravě 24.4.2004 20.9.2004 10
B 1901/SL 38 výroční zpráva r. 2003 vč.účet. závěr. Krajský soud v Ostravě 20.9.2004 39
B 1901/SL 37 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 5.8.2003 7.8.2003 29
B 1901/SL 10 výroční zpráva r. 1997 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 7.8.2003 24
B 1901/SL 36 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 2.6.2003 4.6.2003 37
B 1901/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst.+DR Krajský soud v Ostravě 27.3.2002 19.9.2002 5
B 1901/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.3.2002 19.9.2002 7
B 1901/SL 33 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 19.9.2002 120
B 1901/SL 32 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 19.9.2002 40
B 1901/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.9.2002 10
B 1901/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 18.10.2001 27
B 1901/SL 30 notářský zápis NZ 144/2001-změna stanov Krajský soud v Ostravě 19.5.2001 23.7.2001 18.10.2001 37
B 1901/SL 29 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 8.6.2001 92
B 1901/SL 28 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 8.6.2001 32
B 1901/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.7.2000 13.7.2000 27
B 1901/SL 26 notářský zápis NZ 184/2000 Krajský soud v Ostravě 17.6.2000 4.7.2000 13.7.2000 8
B 1901/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.4.2000 10.5.2000 27
B 1901/SL 24 posudek znalce 1727-162/99 Krajský soud v Ostravě 30.9.1999 3.11.1999 18.11.1999 54
B 1901/SL 23 posudek znalce 140-53/99 Krajský soud v Ostravě 27.9.1999 3.11.1999 18.11.1999 54
B 1901/SL 22 notářský zápis NZ 314/99 Krajský soud v Ostravě 22.10.1999 3.11.1999 18.11.1999 9
B 1901/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.6.1999 22.7.1999 5.10.1999 27
B 1901/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.6.1999 22.7.1999 6.8.1999 26
B 1901/SL 18 notářský zápis NZ 183/99 Krajský soud v Ostravě 26.6.1999 22.7.1999 6.8.1999 6
B 1901/SL 16 posudek znalce (cena administr.budovy) Krajský soud v Ostravě 12.5.1999 8.6.1999 24.6.1999 14
B 1901/SL 15 posudek znalce č. 630-15/99 Krajský soud v Ostravě 10.5.1999 8.6.1999 24.6.1999 11
B 1901/SL 14 notářský zápis NZ 131/99 Krajský soud v Ostravě 20.5.1999 8.6.1999 24.6.1999 8
B 1901/SL 17 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 8.6.1999 8.6.1999 16
B 1901/SL 13 posudek znalce č. 1491-216/98 Krajský soud v Ostravě 9.10.1998 30.10.1998 26.11.1998 65
B 1901/SL 12 posudek znalce č. 76-47/98 Krajský soud v Ostravě 5.10.1998 30.10.1998 26.11.1998 65
B 1901/SL 11 notářský zápis NZ 282/98 Krajský soud v Ostravě 21.10.1998 30.10.1998 26.11.1998 10
B 1901/SL 9 notářský zápis NZ 22/98-změna stanov Krajský soud v Ostravě 27.1.1998 27.3.1998 4
B 1901/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.1.1998 28.2.1998 28
B 1901/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.1.1998 14.2.1998 28
B 1901/SL 6 notářský zápis NZ 10/98- VH Krajský soud v Ostravě 14.1.1998 14.2.1998 4
B 1901/SL 3 notářský zápis NZ 227/97 Krajský soud v Ostravě 14.10.1997 14.12.1997 4
B 1901/SL 5 posudek znalce - č. 1212-177/97 Krajský soud v Ostravě 22.9.1997 22.11.1997 125
B 1901/SL 4 posudek znalce - č. 22/97 Krajský soud v Ostravě 20.9.1997 21.11.1997 124
B 1901/SL 2 notářský zápis NZ 78/97-stanovy Krajský soud v Ostravě 15.4.1997 15.5.1997 33
B 1901/SL 1 notářský zápis NZ 77/97-zakl.listina Krajský soud v Ostravě 15.4.1997 15.5.1997 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.