ZEA Světice, a.s. Světice IČO: 61672998

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZEA Světice, a.s., která sídlí v obci Světice a bylo jí přiděleno IČO 61672998.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZEA Světice, a.s. se sídlem v obci Světice byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , lisování výrobků z umělých hmot a další.

Základní údaje o ZEA Světice, a.s. IČO: 61672998

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 28.12.1995
Spisová značka: B 3694
IČO: 61672998
Obchodní firma: ZEA Světice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.12.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.12.1995
OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI AKCIÍ: Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva společnosti. 12.6.2017
Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice. Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány společnosti. Dne 30.5.2014 byly valnou hromadou společnosti přijaty změny stanov a schváleno znění stanov odpovídající zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.8.2014
Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 7 stanov ) 6.8.2014 - 12.6.2017
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 12.09.2000 o záměru zvýšit základní jmění: Dosavadní základní jmění ve výši 57.540.000,- Kč se zvyšuje o částku ve výši 18.298.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Bude upisováno: 1.298 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.700 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Světice se sídlem Světice, okres Praha - východ, PSČ: 251 01,IČO: 00 10 71 66. Akcie budou upisovány zápisem do listiny předem určeného upisovatele, která bude umístěna v sídle společnosti ZEA Světice,a.s., Světice 170, 251 01 Říčany v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce jsou nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšími stavbami, venkovními úpravami, inženýrskými stavbami ve vlastnictví upisovatele. Jedná se o tyto nemovitosti: - id. 3/4 nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha východ na listu vlastnictví 359 pro kat.území Tehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jako zeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st. 342/1 a parc.č.st. 342/2 - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - východ na listu vlastnictví 173 pro kat.území Tehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jako: - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.354 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.465 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.466 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.467 - zeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st.468/1 a parc.č.st.468/2 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.469 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.470 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.471 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.472 - ost.stav.objekt na pozemku paarc.č.st.473 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.474 - ost.stav.objekt na pozemku parc.č.st.522 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem č.1196-21/00 ze dne 28.05.2000 vypracovaným znalcem ing.Petrem Syrovátkem v hodnotě 18.668.000,- Kč a znaleckým posudkem č.757/025-00 ze dne 12.06.2000 vypracovaným znalcem ing. Karlem Bartošem v hodnotě 18.298.000,- Kč. Dozorčí rada jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a rozhoduje o ocenění nepeněžitého vkladu částkou ve výši 18.298.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Karlem Bartošem. 29.11.2000 - 18.7.2001
Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Světice Světice, okres Praha - východ IČO: 00 10 71 66 2.3.1998 - 7.6.1999
Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje o 52.000.000,-Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to s omezením - maximálně o částku 78.369.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Budou upisovány nové akcie nejméně v počtu: 7000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 4500 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Maximálně se však budou upisovat nové akcie v počtu: 7369 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 7100 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanoví § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Světicích 170, 251 01 Říčany u Prahy v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 30 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Osoby, které se nebudou moci dostavit do místa upisování obdrží tzv. individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením ve stanovené lhůtě je považován za úpis. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Světice se sídlem Světice, okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66 podle zákona č. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/1993 Sb. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisu akcií. Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/1993 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne 04.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského dužstva Světice se sídlem ve Světicích, okr. Praha - východ, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/193 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu JUDr. Martina Šešiny, notáře se sídlem v Benešově ze dne 08.08.1997 č. N 276/97. Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění právnická osoba Zemědělské družstvo Světice, se sídlem Světice, okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66, a to úpisem nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je pohledávka vůči společnosti ZEA Světice, a.s. Pohledávka vznikla z kupní smlouvy uzavřené mezi Zemědělským družstvem Světice a ZEA Světice, a.s. uzavřené dne 31.03.1996 o prodeji části podniku. Hodnota nepeněžitého vkladu, pohledávky z kupní smlouvy o prodeji části podniku ve výši 41.670.000,-Kč, byla stanovena na základě ocenění určeného znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 14/97 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 14/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu, a to 41.670.000,-Kč na základě ocenění posudků výše uvedených znalců. 2.3.1998 - 7.6.1999
Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100% 2.3.1998 - 18.7.2001
Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 6 stanov ) 2.3.1998 - 6.8.2014
Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice. Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány společnosti. 28.12.1995 - 6.8.2014

Aktuální kontaktní údaje ZEA Světice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 61672998
Obchodní firma: ZEA Světice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Říčany
Vznik první živnosti: 28.12.1995
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61672998
Firma: ZEA Světice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Světice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.12.1995

Kontakty na ZEA Světice, a.s. IČO: 61672998

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: V Zahradách 170 , Světice 251 01 27.7.2002
Sídlo: V Zahradách 170 , Světice 251 01 7.6.1999 - 27.7.2002
Sídlo: V Zahradách 170 , Světice 251 01 2.3.1998 - 7.6.1999
Sídlo: V Zahradách 170 , Světice 251 01 28.12.1995 - 2.3.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: V Zahradách 170, Světice 251 01

Obory činností ZEA Světice, a.s. IČO: 61672998

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.8.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18.10.2003 - 6.8.2014
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 18.10.2003 - 6.8.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.10.2003 - 6.8.2014
poskytování technických služeb 18.10.2003 - 6.8.2014
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování a dalšího prodeje 2.3.1998
lisování výrobků z umělých hmot 2.3.1998 - 6.8.2014
zemědělská výroba a služby zemědělské povahy 28.12.1995 - 2.3.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.12.1995 - 6.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: V Zahradách 170 , Světice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1002665027
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

Zahájení provozování: 12.6.1996

Živnost č. 2 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 lisování výrobků z umělých hmot

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba plastových výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy ZEA Světice, a.s. IČO: 61672998

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost a představenstvo jedná: předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo představenstvem pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 6.8.2014
Jménem společnosti jedná za představenstvo předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti, nebo pověřený člen představenstva. K platnosti právního úkonu, u něho je předepsána písemná forma, je nutný podpis předsedy (v době jeho nepřítomnosti místopřed- sedy) představenstva, kteří se podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 28.12.1995 - 6.8.2014
Jméno: Ing. Jaroslav Švec 1.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: Nad nádrží 455/9, Praha 103 00
Jméno: Ing. Luděk Němeček 1.9.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: Ke Kolonii 18, Neratovice 277 11
Jméno: Ing. Jiří Šafr 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: Ve Vlaštovce 206, Oskořínek 289 32
Jméno: Ing. Pavel Hubáček 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: 6, Strančice 251 63
Jméno: Jan Vávra 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: Úvalská 66/7, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Vladimír Stárek 28.12.1995 - 2.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Valentova 1727 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Švec 28.12.1995 - 2.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Nad nádrží 455/9, Praha 103 00
Jméno: Ing. Ivana Svetlíková 28.12.1995 - 2.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Masarykovo nám. 35 , 251 01 Říčany u Prahy Česká republika
Jméno: Růžena Bártová 28.12.1995 - 11.10.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.11.1999 do 23.4.2010
Adresa: Všestary 4 , 251 63 Stránčice Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Olmr 28.12.1995 - 11.10.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.11.1999 do 23.4.2010
Adresa: Svojetice , 261 62 Mukařov Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Stárek 2.3.1998 - 19.3.2016
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 26.11.1999
Adresa: Valentova 1727 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Marcela Eichnerová 2.3.1998 - 19.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.11.1999
Adresa: Kodaňská 797/34, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jaroslav Švec 2.3.1998 - 19.3.2016
Funkce: předseda
Ve funkci: od 26.11.1999
Adresa: Nad nádrží 455/9, Praha 103 00
Jméno: Pavel Hubáček 11.10.2010 - 19.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2010
Adresa: 6, Strančice 251 63
Jméno: Jaroslav Šindelář 11.10.2010 - 19.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2010
Adresa: Slunečná 217, Babice 251 01
Jméno: Jaroslav Šindelář 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: do 15.6.2018
Adresa: Slunečná 217, Babice 251 01
Jméno: Ing. Vladimír Stárek 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: od 5.5.2015 do 15.6.2018
Adresa: Valentova 1727/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Marcela Eichnerová 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: do 15.6.2018
Adresa: Vysoká 355, Mukařov 251 62
Jméno: Ing. Jaroslav Švec 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: od 5.5.2015 do 15.6.2018
Adresa: Nad nádrží 455/9, Praha 103 00
Jméno: Ing. Pavel Hubáček 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: do 15.6.2018
Adresa: 6, Strančice 251 63

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Marcela Eichnerová 1.9.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: Vysoká 355, Mukařov 251 62
Jméno: Radek Nedbal 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: 38, Strančice 251 63
Jméno: Ing. Jaroslav Ježek 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2018
Ve funkci: od 15.6.2018
Adresa: 3, Svémyslice 250 91
Jméno: Libuše Baštová 28.12.1995 - 2.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Mozartova , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Jaroslav Šindelář 28.12.1995 - 2.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Svojetice 7 , 251 62 Mukařov Česká republika
Jméno: František Krčmář 28.12.1995 - 8.11.2000
Funkce: člen
Adresa: 66, Klokočná 251 64
Jméno: Josef Drška 28.12.1995 - 8.11.2000
Funkce: člen
Adresa: U Rybníka 113, Tehov 251 01
Jméno: Václav Havlíček 2.3.1998 - 8.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Průmyslová 285, Strančice 251 63
Jméno: Zdeňka Rygerová 2.3.1998 - 8.11.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Lomená 159, Strančice 251 63
Jméno: Jaroslav Šindelář 2.3.1998 - 11.10.2010
Funkce: předseda
Ve funkci: od 26.11.1999 do 23.4.2010
Adresa: Svojetice 7 , 251 62 Mukařov Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Horák 8.11.2000 - 11.10.2010
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 26.11.1999 do 23.4.2010
Adresa: Komenského nám. 1424 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Zdeňka Rygerová 8.11.2000 - 19.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.11.1999
Adresa: Lomená 159, Strančice 251 63
Jméno: Taťána Fleková 11.10.2010 - 19.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2010
Adresa: 6, Strančice 251 63
Jméno: Antonín Sus 11.10.2010 - 19.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2010
Ve funkci: od 23.4.2010
Adresa: Šumná 1469/7, Říčany 251 01
Jméno: Zdeňka Rygerová 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: do 15.6.2018
Adresa: Lomená 159, Strančice 251 63
Jméno: Taťana Fleková 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: do 15.6.2018
Adresa: 6, Strančice 251 63
Jméno: Antonín Sus 19.3.2016 - 1.9.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2015 do 15.6.2018
Ve funkci: od 5.5.2015 do 15.6.2018
Adresa: Šumná 1469/7, Říčany 251 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Pavel Hubáček
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Švec
Člen statutárního orgánu: Jan Vávra
Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Němeček
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Šafr

Vlastníci firmy ZEA Světice, a.s. IČO: 61672998

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 75 838 000 Kč 100% 18.7.2001
zakladni 57 540 000 Kč - 7.6.1999 - 18.7.2001
zakladni 2 830 000 Kč - 28.12.1995 - 7.6.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 818 18.7.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 202 18.7.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 520 7.6.1999 - 18.7.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 502 7.6.1999 - 18.7.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 283 28.12.1995 - 7.6.1999

Sbírka Listin ZEA Světice, a.s. IČO: 61672998

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3694/SL 70 notářský zápis [NZ 99/2015] Městský soud v Praze 20.5.2015 22.6.2015 26.6.2015 10
B 3694/SL 69 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 9.6.2015 11.6.2015 2
B 3694/SL 68 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 9.6.2015 11.6.2015 4
B 3694/SL 66 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 9.6.2015 11.6.2015 17
B 3694/SL 65 notářský zápis [NZ 99/2015] Městský soud v Praze 20.5.2015 9.6.2015 11.6.2015 11
B 3694/SL 63 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2015 9.6.2015 11.6.2015 1
B 3694/SL 62 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 21.11.2014 28.11.2014 4
B 3694/SL 61 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 21.11.2014 28.11.2014 4
B 3694/SL 60 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 21.11.2014 28.11.2014 2
B 3694/SL 59 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 21.11.2014 28.11.2014 16
B 3694/SL 58 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.5.2014 5.8.2014 7.8.2014 3
B 3694/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 90/2014 Městský soud v Praze 20.6.2014 5.8.2014 7.8.2014 19
B 3694/SL 56 ostatní usnesení valné hromady Městský soud v Praze 15.4.2011 12.2.2014 13.2.2014 1
B 3694/SL 55 ostatní usnesení valné hromady Městský soud v Praze 20.4.2012 12.2.2014 13.2.2014 1
B 3694/SL 54 ostatní usnesení valné hromady Městský soud v Praze 19.4.2013 12.2.2014 13.2.2014 1
B 3694/SL 52 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 17.5.2013 27.5.2013 4
B 3694/SL 50 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 17.5.2013 27.5.2013 2
B 3694/SL 49 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 17.5.2013 27.5.2013 4
B 3694/SL 48 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 17.5.2013 27.5.2013 16
B 3694/SL 47 zpráva o likvidaci r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.3.2012 23.3.2012 1
B 3694/SL 46 účetní závěrka r.2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 9.3.2012 23.3.2012 1
B 3694/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.3.2012 23.3.2012 1
B 3694/SL 44 výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.3.2012 23.3.2012 1
B 3694/SL 43 účetní závěrka r.2011-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 9.3.2012 23.3.2012 1
B 3694/SL 42 účetní závěrka r.2011-příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 9.3.2012 23.3.2012 1
B 3694/SL 41 výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 17.3.2011 14.4.2011 18.4.2011 4
B 3694/SL 40 účetní závěrka r. 2010 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 14.4.2011 18.4.2011 3
B 3694/SL 39 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2010 Městský soud v Praze 17.3.2011 14.4.2011 18.4.2011 3
B 3694/SL 38 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.4.2011 13.4.2011 4
B 3694/SL 37 účetní závěrka r.2010 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2010 6.4.2011 13.4.2011 2
B 3694/SL 36 účetní závěrka r.2010 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 6.4.2011 13.4.2011 4
B 3694/SL 35 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 11.5.2010 12.5.2010 17
B 3694/SL 34 účetní závěrka r.2009-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 11.5.2010 12.5.2010 2
B 3694/SL 33 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.5.2010 12.5.2010 12
B 3694/SL 32 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.2.2010 22.4.2010 2
B 3694/SL 31 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2009 15.5.2009 15
B 3694/SL 30 účetní závěrka r.2008-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2009 15.5.2009 2
B 3694/SL 29 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2009 15.5.2009 4
B 3694/SL 28 zpráva auditora za r.2008 Městský soud v Praze 25.3.2009 13.5.2009 15.5.2009 4
B 3694/SL 27 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.5.2009 15.5.2009 13
B 3694/SL 26 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.6.2008 1.7.2008 13
B 3694/SL 25 účetní závěrka r.2007 příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 30.6.2008 1.7.2008 15
B 3694/SL 24 účetní závěrka r.2007 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2007 30.6.2008 1.7.2008 2
B 3694/SL 23 účetní závěrka r.2007 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 30.6.2008 1.7.2008 4
B 3694/SL 22 ostatní -zpr. auditora Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 17.7.2007 3
B 3694/SL 21 ostatní -příl.k ÚZ 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 17.7.2007 15
B 3694/SL 20 účetní závěrka rok 2006 (jen VZZ) Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 17.7.2007 2
B 3694/SL 19 účetní závěrka rok 2006 (jen rozvaha) Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 17.7.2007 4
B 3694/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.3.2006 30.3.2006 44
B 3694/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2004 17.3.2005 24.3.2005 0
B 3694/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 22.3.2004 29.3.2004 0
B 3694/SL 15 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 17.2.2003 8.4.2003 28.4.2003 0
B 3694/SL 14 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 8.4.2003 28.4.2003 0
B 3694/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 8.7.2002 0
B 3694/SL 12 ostatní zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 8.7.2002 0
B 3694/SL 9 ostatní - příloha k ůčet.závěr. r.2000 Městský soud v Praze 5.9.2001 12.11.2001 0
B 3694/SL 8 ostatní -zpráva auditora rok 2000 Městský soud v Praze 23.2.2001 5.9.2001 12.11.2001 0
B 3694/SL 7 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 5.9.2001 12.11.2001 0
B 3694/SL 11 notářský zápis - řádná valaná hromada Městský soud v Praze 5.9.2001 12.11.2001 0
B 3694/SL 10 výroční zpráva - rok 2000 Městský soud v Praze 5.9.2001 12.11.2001 0
B 3694/SL 5 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 21.2.2000 24.5.2000 1.6.2000 0
B 3694/SL 4 účetní závěrka r.1996,1998 Městský soud v Praze 24.8.1999 0
B 3694/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.1997 29.5.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZEA Světice, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZEA Světice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.