Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Krásná Hora nad Vltavou IČO: 00107999

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., která sídlí v obci Krásná Hora nad Vltavou a bylo jí přiděleno IČO 00107999.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se sídlem v obci Krásná Hora nad Vltavou byla založena v roce 1956. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 58 osob. Společnost podniká v oboru Kovářství, podkovářství , Opravy silničních vozidel , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO: 00107999

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.2003
Spisová značka: B 8020
IČO: 00107999
Obchodní firma: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2003
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 26.4.1956
Počet členů dozorčí rady: 6 30.7.2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 30.7.2014
Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.4.2008, kterým valná hromada pověřila představnenstvo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. rozhodnout ozvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií zaměstnanci společnosti podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku svyloučením předkupního práva akcionářů kúpisu nových akcií, představnenstvo společnosti rozhoduje ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem očástku 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, ato formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanců na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu vdobě, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno nových 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 959 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 986 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená sakciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Předností právo akcionářů kúpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou sohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pobírali mzdu vdobě mězi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisíceího třetího, a 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě ačinní 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 1.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí orozdělení zisku surčením podílu zaměstnanců na zisku bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstance rozdělen podle pravidel zpracovaných schválených představenstvem společnosti dne 17.6.2008. Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci vpoměru jejich hrubé mzdy dosažené za sledované období, tj. vdobě mezi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisícího třetího, do 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Předem určení zájemci upisují akcie ve sm 18.8.2008 - 9.12.2008
Na základě smlouvy ofúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Petrovice uSedlčan, a.s., se sídlem Petrovice čp. 139, PSČ: 262 55, IČ: 26133571. 10.12.2004
Členská schůze dne 27.9.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou na akciovouspolečnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,rozhodnutí byloosvědčeno notářským zápisem č. NZ 253/2002 JUDr.MarcelySvobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí ozměně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8020. 1.1.2003
Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddíl B, vložky 8020.Vymazává se ke dni 1.1.2003 z obchodního rejstříku. 1.1.2003 - 1.1.2003
Usnesením členské schůze družstva konané dne 1.8.1992 bylyschváleny stanovy družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Základní jmění družstva činí 46.088.673.73 Kčs. 16.10.1992 - 29.6.2001
Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvasvými členskými vklady. 16.10.1992 - 14.11.1994
Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.2.1988 bylypřijaty nové stanovy družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvakaždoročně svými podíly na hospodářských výsledcích, ročnímiprémiemi, respektive ročnimi odměnami a to do výše 50%. 13.4.1989 - 16.10.1992
Podle souhlasu Odboru zemědělství, vodního a lesníhohospodářství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne25.4.1987, čj. ZVLH 783/87-Tu doplňuje se předmět činnostidružstva. 1.6.1987 - 1.1.2003
Usnesením výroční členské schůze byly dne 22.2.1980 přijatyzměny čl. 26 stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne30.7.1981. 3.2.1982 - 1.1.2003
Podle této změny stanov se představenstvo skládá z 13 členů. 3.2.1982 - 13.4.1989
Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství azemědělství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne10.11.1979, č.j. Zem.206.3-2513-79-Tu a ze dne 8.8.1980, č.j.ZVLH-1999-70-Tu. 23.9.1980 - 1.1.2003
Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.2.76 přijatyvlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne16.12.1977 a zaregistrované. 18.4.1978 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 1.1.2003
Podle těchto nových stanov:Představenstvo se skládá z 11 členů. 18.4.1978 - 3.2.1982
Usnesením členské schůze konané dne 24.5.73 a 21.6.73 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 9.8.1973 č.j. 276/73sloučilo se 1.Jednotné zemědělské družstvo v Podmokách se sídlemPodmoky, o.Příbram a 2.Jednotné zemědělské družstvo vKrašovicích se sídlem Krašovice, okr.Příbram s tímto družstvemke dni 1.7.1973. 11.9.1973 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 9.2.1970 byly změněnyčlánky, 4, 28, 30, 32 stanov družstva, schválené radou ONV vPříbrami dne 29.5.1970. 2.7.1970 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 2.2.1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 32/1. 7.1.1966 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.1.1966 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstva se skládá z 15 členů. 7.1.1966 - 18.4.1978
Usnesením členské schůze konané dne 10.2.1962 po schválení radyONV v Příbrami ze dne 14.7.1962 sloučila se Jednotná zemědělskádružstva v Hostovnici, Vleticích, Zhoři a Plešišti s tímtodružstvem. 5.11.1962 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 1.11.1961 přijaty vlastnístanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 azaregistrované pod poř. č. 39. 18.4.1962 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1962 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 18.4.1962 - 7.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 5.8.1959 a 25.11.1959přijaty vlastní stanovy a doplňky vlastních stanov družstva,potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 11.3.1960 a zaregistrovanépod poř. č. 78 a 124. 30.3.1960 - 1.1.2003
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 30.3.1960 - 1.1.2003
Údaje o zřízení podniku:Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č.69/1949 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 20.4.1956. 26.4.1956 - 1.1.2003
Představenstvo se skládá z 5-9 členů. 26.4.1956 - 18.4.1962

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00107999
Obchodní firma: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Sedlčany
Vznik první živnosti: 5.1.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 9

Základní údaje datové schránky

IČO: 00107999
Jméno subjektu: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: x6buzdr

Základní údaje DPH

IČO: 00107999
DIČ: CZ00107999
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Sídlo: KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU 172 262 56 KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU
Zapsal Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Sedlčanech, 28.října 174, SEDLČANY, tel.: 318 841 301
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2719211/0100 9.4.2013
2520392/0800 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO: 00107999

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 172 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
20.10.2015
Sídlo: 172 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56
1.1.2003 - 20.10.2015
Sídlo: Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
26.4.1956 - 1.1.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: č.p. 172, 26256 Krásná Hora nad Vltavou

Obory činností ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO: 00107999

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
kovářství, podkovářství 30.7.2014
zámečnictví, nástrojařství 30.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.7.2014
zemědělská výroba 30.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.7.2014
obráběčství 30.7.2014
výroba tepla 30.7.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 30.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2014
výroba elektřiny 6.8.2008
výroba hnojiv 29.6.2007 - 30.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.6.2007 - 30.7.2014
nakládání sodpady ( vyjma nebezpečných) 14.7.2005
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 14.7.2005
rostlinná výroba včetně pěstování plodin na technické využití 14.7.2005 - 30.7.2014
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských ajiných zvířat či živočichů za účelem získávání avýroby živočišných produktů 14.7.2005 - 30.7.2014
produkce chovných plemenných zvířat avyužití jejich genetického materiálu 14.7.2005 - 30.7.2014
výroba osiv asadby, školkařských výpěstků agenetického materiálu rostlin 14.7.2005 - 30.7.2014
specializovaný maloobchod 14.7.2005 - 30.7.2014
přípravné práce pro stavby 14.7.2005 - 30.7.2014
kovoobráběčství 14.7.2005 - 30.7.2014
ubytovací služby 14.7.2005 - 30.7.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav aprovozování zařízení sloužících kzábavě 14.7.2005 - 30.7.2014
opravy silničních vozidel 29.6.2001
opravy pracovních strojů 29.6.2001 - 30.7.2014
silniční motorová doprava nákladní 29.6.2001 - 6.8.2008
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.11.1995 - 30.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámciživnosti volné 9.11.1995 - 14.7.2005
hostinská činnost 14.11.1994
silniční motorová doprava 14.11.1994 - 29.6.2001
kovářství 16.10.1992 - 30.7.2014
zámečnictví 16.10.1992 - 30.7.2014
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 16.10.1992 - 14.7.2005
opravy motorových vozidel 16.10.1992 - 29.6.2001
opravy zemědělských strojů a zařízení 16.10.1992 - 29.6.2001
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejjíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, vodních plochách a rybnících s chovem ryb. 13.4.1989 - 16.10.1992
2. Družstvo:a) zpracovává zemědělské suroviny, a vyrábí z nich potravinářskévýrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
b) vykonává činnost, vyrábí a prodává výrobky sloužící potřebámzemědělské a potravinářské výroby, 13.4.1989 - 16.10.1992
c) pěstuje, vyrábí a prodává zeleninu, květiny, okrasné dřevinya ostatní drobné výpěstky, vazbu věnců a kytic 13.4.1989 - 16.10.1992
d) provádí výrobu a prodej teplých a studených jídel, prodejtrvanlivého pečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva,vína a dalších nealkoholických a alkoholických nápojů, 13.4.1989 - 16.10.1992
e) je oprávněno poskytovat placené služby v oboru cestovníhoruchu a veřejného stravování, 13.4.1989 - 16.10.1992
f) vyrábí a prodává masné a uzenářské výrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
g) pořádá kult., společ., a školící akce v zařízeníspolečenského domu, 13.4.1989 - 16.10.1992
h) provádí výrobu a prodej minerálních lizů s doplňkem vitamínůpro hospodářská zvířata, 13.4.1989 - 16.10.1992
ch) provozuje školící zařízení pro řídící pracovníky ZPOK, 13.4.1989 - 16.10.1992
i) provádí výrobu a prodej programů pro mikropočítače a služby voblasti využití výpočetní techniky pro organizace ZPOK, případněpro obyvatelstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
j) zajišťuje dopravu nákladními auty a traktory občanům iorganizacím, do 31.12.1989, 13.4.1989 - 16.10.1992
k) provádí práce zemními stroji a autojeřábem občanům iorganizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
l) provádí opravářské, kovářské a zámečnické práce občanům iogranizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
m) provádí práce stavební a tesařské občanům i organizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
n) provádí práce vlastními mechanizačními prostředky a nářadímpro potřebu vlastní i za úplatu členům, organizacím a občanům,zapůjčuje krátkodobě vlastní nástroje, zařízení a mechanismy zaúplatu svým členům a občanům, vyjma strojů pro pěstování bramborvzhledem k ochraně před háďátkem, 13.4.1989 - 16.10.1992
o) družstvo bude nakupovat zemědělské výrobky od členů aposkytovat členům a jejich rodinám i ostatním občanům, svévýrobky a služby, druh těchto výrobků a služeb, čeny a podmínkystanoví představenstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
p) poskytuje rekondičně rehabilitační služby pro členy aobyvatelstvo. 13.4.1989 - 16.10.1992
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1988, 25.6.1987 - 13.4.1989
obchodní činnost v rozsahu:výroba a prodej teplých a studených jídel, prodej trvanlivéhopečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva, vína adalších alkoholických i nealkoholických nápojů 1.6.1987 - 13.4.1989
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1986, 17.3.1986 - 25.6.1987
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1985, 13.2.1985 - 17.3.1986
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1984, 30.3.1984 - 13.2.1985
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1983, 23.3.1983 - 30.3.1984
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1982, 3.2.1982 - 23.3.1983
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1980, 23.9.1980 - 3.2.1982
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1979, 14.5.1979 - 23.9.1980
zemní práce 18.4.1978 - 13.4.1989
opravářské práce 18.4.1978 - 13.4.1989
zpracovatelská činnost v bramborárně 18.4.1978 - 23.9.1980
práce autojeřábem 18.4.1978 - 23.9.1980
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1978, 29.3.1978 - 14.5.1979
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1977, 2.6.1977 - 29.3.1978
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD, 9.2.1971 - 13.4.1989
kolářství, kovářství a podkovářství a stavební práce. 9.2.1971 - 18.4.1978
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory s platností do30.12.1972, 9.2.1971 - 2.6.1977

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.5.2003

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.5.2003

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.5.2003

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 139 , Petrovice 262 55
Identifikační číslo provozovny: 1000285383
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Ubytovací služby

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 16.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 19.5.2003

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.5.2003

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.5.2003

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: 66 , Petrovice 262 55
Identifikační číslo provozovny: 1000285375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.7.2004

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.8.2004

Živnost č. 9 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1000285367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.4.2014

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 11 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 12 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 4.8.2000

Živnost č. 14 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 15 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 16 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 18 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.7.1995
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.1995
Zánik oprávnění: 21.4.2000

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.1995
Zánik oprávnění: 1.1.2003

Živnost č. 22 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní pro tahače a vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2003
Zánik oprávnění: 3.8.2005
Konec oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba hnojiv

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO: 00107999

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Zelenka 20.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2012
Adresa: Podmoky 8 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 8, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Ing. Pavel Hubička 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: 227 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 227, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Ing. Milan Kakeš 20.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2012
Adresa: Řadovy 12 , 262 56 Svatý Jan Česká republika
Řadovy 12, 262 56 Svatý Jan
Jméno: Miroslav Procházka 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: Podmoky 21 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 21, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Josef Zelenka 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: 58 , 264 01 Nechvalice Česká republika
č.p. 58, 264 01 Nechvalice
Jméno: Jiří Dolejš 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: 165 , 262 55 Petrovice Česká republika
č.p. 165, 262 55 Petrovice
Jméno: Ing. Marek Kadeřábek 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2012
Adresa: Šalounova 1937 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Šalounova 1937/10, Chodov, 149 00 Praha 4
Jméno: Ladislav Víšek 26.4.1956 - 29.7.1957
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 85 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 85, okres Příbram
Jméno: Václav Páv 26.4.1956 - 29.7.1957
Funkce: Předseda
Adresa: 98 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 98, okres Příbram
Jméno: Václav Setikovský 26.4.1956 - 5.11.1962
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 33 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 33, okres Příbram
Jméno: Marie Květová 26.4.1956 - 5.11.1962
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 123 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 123, okres Příbram
Jméno: Alois Chmátal 29.7.1957 - 5.11.1962
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 156 , Krásná Hora nad Vltavou čp Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp.156, okres Příbram
Jméno: Ladislav Víšek 29.7.1957 - 5.11.1962
Funkce: Předseda
Adresa: 85 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 85, okres Příbram
Jméno: Anežka Pešatová 26.4.1956 - 22.6.1964
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 10 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 10, okres Příbram
Jméno: Jiří Polida 5.11.1962 - 22.6.1964
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hostovnice čp 18 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.18
Jméno: Jaroslav Dvořák 5.11.1962 - 22.6.1964
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vletice čp 8 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Vletice čp.8
Jméno: Josef Kubík 5.11.1962 - 8.4.1966
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vletice čp 13 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Vletice čp.13
Jméno: Josef Davídek 22.6.1964 - 8.4.1966
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 4 , Vletice Česká republika
Vletice 4
Jméno: Josef Votlučka 5.11.1962 - 24.4.1968
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 59 , Krásná Hora čp Česká republika
Krásná Hora čp.59, okres Havlíčkův Brod
Jméno: František Šternberk 5.11.1962 - 24.4.1968
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hostovnice čp 2 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.2
Jméno: Josef Chýle 5.11.1962 - 24.4.1968
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Plešiště čp 4 , obec Hrabří Česká republika
obec Hrabří, Plešiště čp.4
Jméno: Karel Čanda 5.11.1962 - 24.4.1968
Funkce: Předseda
Adresa: Hostovnice čp 4 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.4
Jméno: Stanislav Čanda 8.4.1966 - 24.4.1968
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 12 , Hostovnice čp Česká republika
Hostovnice čp.12
Jméno: Jaroslav Dvořák 8.4.1966 - 24.4.1968
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 8 , Vletice čp Česká republika
Vletice čp.8
Jméno: Stanislav Hubička 5.11.1962 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 42 , Krásná Hora čp Česká republika
Krásná Hora čp.42, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Ladislav Chadima 5.11.1962 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vletice čp 9 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Vletice čp.9
Jméno: Ladislav Kvěch 5.11.1962 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Česká republika
obec Hrabří, Smrčí
Jméno: Josef Holan ml. 5.11.1962 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Plešiště čp 1 , obec Hrabří Česká republika
obec Hrabří, Plešiště čp.1
Jméno: Josef Pecholt 5.11.1962 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zhoř čp 1 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Zhoř čp.1
Jméno: Jaroslav Švástal 5.11.1962 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zhoř čp 31 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Zhoř čp.31
Jméno: Vladimír Jiránek 22.6.1964 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 22 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 22, okres Příbram
Jméno: František Vokrouhlík 22.6.1964 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 19 , Vletice Česká republika
Vletice 19
Jméno: Jiří Polida 24.4.1968 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 18 , Hostovnice Česká republika
Hostovnice č.18
Jméno: Pavel Lacina 24.4.1968 - 2.5.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 7 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.7, okres Příbram
Jméno: Antonín Duchoň 5.11.1962 - 16.5.1978
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Česká republika
obec Krásná Hora, Zhoř
Jméno: Karel Čanda 24.4.1968 - 16.5.1978
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hostovnice čp 4 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.4
Jméno: František Kužel 2.5.1973 - 16.5.1978
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 36 , Krašovice Česká republika
Krašovice č.36, okres Plzeň-sever
Jméno: Václav Smrt 2.5.1973 - 16.5.1978
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 7 , Vrbice Česká republika
Vrbice č.7
Jméno: Jiřina Kolínová 2.5.1973 - 16.5.1978
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 3 , Mokřice Česká republika
Mokřice č.3
Jméno: Josef Hůla 2.5.1973 - 16.5.1978
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 48 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora 48, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Jaroslav Hůla 2.5.1973 - 16.5.1978
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 5 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.5
Jméno: Marie Křížová 2.5.1973 - 23.9.1980
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 175 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora č.175, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Jiří Hubička 24.4.1968 - 1.6.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 3 , Hostovnice Česká republika
Hostovnice č.3
Jméno: Josef Hošek 24.4.1968 - 1.6.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 23 , Plešiště Česká republika
Plešiště č.23
Jméno: František Černý 2.5.1973 - 1.6.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 18 , Mrázova Česká republika
Mrázova č.18
Jméno: Pavel Freylich 16.5.1978 - 1.6.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 186 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora 186, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Jaroslav Pšenička 16.5.1978 - 1.6.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 40 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora 40, okres Havlíčkův Brod
Jméno: Jiřina Hájková 3.2.1982 - 1.6.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 183 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 183, okres Příbram
Jméno: Jaroslav Kubeš 3.2.1982 - 1.6.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 176 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 176, okres Příbram
Jméno: Antonín Davídek 2.5.1973 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 4 , Vletice Česká republika
Vletice č.4
Jméno: Zdeněk Baloun 2.5.1973 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 36 , Krašovice Česká republika
Krašovice č.36, okres Plzeň-sever
Jméno: Jiří Zelenka 2.5.1973 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 8 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.8
Jméno: Josef Kříž 23.9.1980 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 189 , Krásná Hora na Vltavou Česká republika
Krásná Hora na Vltavou 189
Jméno: Jaroslav Beneš 1.6.1987 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 8 , Mokřice Česká republika
Mokřice 8
Jméno: Stanislav Černý 1.6.1987 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 18 , Podmoky Česká republika
Podmoky 18
Jméno: František Krátký 1.6.1987 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 195 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.195, okres Příbram
Jméno: Václava Kuželová 1.6.1987 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 188 , Krásná Hora nad Vltavou čp Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp.188, okres Příbram
Jméno: Petr Polák 1.6.1987 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 20 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.20
Jméno: Marie Procházková 1.6.1987 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 205 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.205, okres Příbram
Jméno: Václav Šplíchal 1.6.1987 - 13.4.1989
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 212 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.212, okres Příbram
Jméno: Vladimír Talaváňa 24.4.1968 - 7.12.1990
Funkce: Předseda
Adresa: 169 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.169, okres Příbram
Jméno: Jiří Zelenka 13.4.1989 - 7.12.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: 8 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.8
Jméno: Vladimír Talavaňa 7.12.1990 - 16.10.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: 169 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.169, okres Příbram
Jméno: Marie Hubičková 16.5.1978 - 5.10.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 1 , Vrbice Česká republika
Vrbice 1
Jméno: Jiří Zelenka 7.12.1990 - 5.10.2002
Funkce: Předseda
Adresa: 8 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.8
Jméno: Josef Bartoš 16.10.1992 - 5.10.2002
Funkce: Místopředseda
Adresa: 175 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.175, okres Příbram
Jméno: Ing. Jiří Zelenka 5.10.2002 - 1.1.2003
Funkce: Předseda
Adresa: Krásná Hora nad Vltavou , 262 56 Podmoky 8 Česká republika
Podmoky 8, Krásná Hora nad Vltavou, PSČ 26256
Jméno: Josef Bartoš 5.10.2002 - 1.1.2003
Funkce: Místopředseda
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 175 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 175, PSČ 26256
Jméno: Ing. Milan Kakeš 5.10.2002 - 1.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Řadovy 12 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Řadovy 12, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Ing. Pavel Hubička 5.10.2002 - 1.1.2003
Funkce: člen
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 227 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 227, PSČ 26256
Jméno: Miroslav Procházka 5.10.2002 - 1.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Podmoky 21 , 262 56 Krásná Horas nad Vltavou Česká republika
Krásná Horas nad Vltavou, Podmoky 21, PSČ 26256
Jméno: Josef Bartoš 1.1.2003 - 31.1.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2003
Adresa: 175 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
Jméno: Ing. Jiří Zelenka 1.1.2003 - 29.6.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2003 do 11.5.2007
Ve funkci: od 1.1.2003 do 11.5.2007
Adresa: Podmoky 8 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Podmoky čp. 8, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Ing. Pavel Hubička 1.1.2003 - 29.6.2007
Funkce: Člen
Trvání členství: od 1.1.2003 do 11.5.2007
Adresa: 227 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 227, okres Příbram, PSČ 262 56
Jméno: Ing. Milan Kakeš 1.1.2003 - 29.6.2007
Funkce: Člen
Trvání členství: od 1.1.2003 do 11.5.2007
Adresa: Řadovy 12 , Svatý Jan Česká republika
Svatý Jan, Řadovy čp. 12, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Miroslav Procházka 1.1.2003 - 29.6.2007
Funkce: Člen
Trvání členství: od 1.1.2003 do 11.5.2007
Adresa: Podmoky 21 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Podmoky čp. 21, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Josef Bartoš 31.1.2003 - 29.6.2007
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 1.1.2003 do 11.5.2007
Ve funkci: od 1.1.2003 do 11.5.2007
Adresa: 175 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
Jméno: Josef Zelenka 10.12.2004 - 29.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2004 do 11.5.2007
Adresa: 264 01 Nechvalice 58 Česká republika
Nechvalice 58, PSČ 26401
Jméno: Jiří Dolejš 10.12.2004 - 29.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2004 do 11.5.2007
Adresa: 262 55 Petrovice 165 Česká republika
Petrovice 165, PSČ 26255
Jméno: Ing. Jiří Zelenka 29.6.2007 - 8.6.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Ve funkci: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8, PSČ 26256
Jméno: Josef Bartoš 29.6.2007 - 8.6.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Ve funkci: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 175 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 175, PSČ 26256
Jméno: Ing. Pavel Hubička 29.6.2007 - 8.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 227 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 227, PSČ 26256
Jméno: Ing. Milan Kakeš 29.6.2007 - 8.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Adresa: 262 56 Svatý Jan - Řadovy 12 Česká republika
Svatý Jan - Řadovy 12, PSČ 26256
Jméno: Miroslav Procházka 29.6.2007 - 8.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21, PSČ 26256
Jméno: Josef Zelenka 29.6.2007 - 8.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Adresa: 264 01 Nechvalice 58 Česká republika
Nechvalice 58, PSČ 26401
Jméno: Jiří Dolejš 29.6.2007 - 8.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2007 do 4.5.2012
Adresa: 262 55 Petrovice 165 Česká republika
Petrovice 165, PSČ 26255
Jméno: Ing. Jiří Zelenka 8.6.2012 - 30.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8, PSČ 26256
Jméno: Ing. Pavel Hubička 8.6.2012 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 227 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 227, PSČ 26256
Jméno: Ing. Milan Kakeš 8.6.2012 - 20.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2012
Adresa: 262 56 Svatý Jan - Řadovy 12 Česká republika
Svatý Jan - Řadovy 12, PSČ 26256
Jméno: Miroslav Procházka 8.6.2012 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21, PSČ 26256
Jméno: Josef Zelenka 8.6.2012 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: 264 01 Nechvalice 58 Česká republika
Nechvalice 58, PSČ 26401
Jméno: Jiří Dolejš 8.6.2012 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: 262 55 Petrovice 165 Česká republika
Petrovice 165, PSČ 26255
Jméno: Ing. Marek Kadeřábek 8.6.2012 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2012
Adresa: Šalounova 1937 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Šalounova 1937/10, PSČ 14900
Jméno: Ing. Jiří Zelenka 30.7.2015 - 20.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2012
Adresa: Podmoky 8 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 8, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vít Hubička 20.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: 42 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 42, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Marie Holanová 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Kuníček 2 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 2, 262 55 Petrovice
Jméno: Ing. Lukáš Hůla 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Podmoky 5 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 5, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Josef Jirsa 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Kuníček 1 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 1, 262 55 Petrovice
Jméno: Jaroslav Kříž 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Plešiště 12 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Plešiště 12, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Josef Šmejkal 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: 223 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 223, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Vít Hubička 1.1.2003 - 19.6.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2003
Ve funkci: od 1.1.2003
Adresa: 42 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 42, okres Příbram, PSČ 262 56
Jméno: Jaroslav Kříž 1.1.2003 - 19.6.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: od 1.1.2003
Adresa: 209 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 209, okres Příbram, PSČ 262 56
Jméno: Josef Ptáček 1.1.2003 - 19.6.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: od 1.1.2003 do 1.1.2008
Adresa: Mokřice 24 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Mokřice čp. 24, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Josef Jirsa 10.12.2004 - 19.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2004
Adresa: 262 55 Petrovice - Kuníček 1 Česká republika
Petrovice - Kuníček 1, PSČ 26255
Jméno: Pavel Škoch 10.12.2004 - 19.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2004 do 7.5.2009
Adresa: 262 55 Petrovice - Zahrádka 18 Česká republika
Petrovice - Zahrádka 18, PSČ 26255
Jméno: Jiří Pečený 10.12.2004 - 19.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2004 do 7.5.2009
Adresa: 262 55 Hrachov 15 Česká republika
Hrachov 15, PSČ 26255
Jméno: Vít Hubička 19.6.2009 - 30.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2009 do 26.3.2014
Ve funkci: od 7.5.2009 do 26.3.2014
Adresa: Krásná Hora nad Vltavou 42 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 42,, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Jaroslav Kříž 19.6.2009 - 30.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2009 do 7.5.2014
Ve funkci: do 7.5.2014
Adresa: 209 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 209, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Marie Holanová 19.6.2009 - 30.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2009 do 7.5.2014
Ve funkci: do 7.5.2014
Adresa: 262 55 Petrovice - Kuníček 2 Česká republika
Petrovice - Kuníček 2, PSČ 26255
Jméno: Josef Jirsa 19.6.2009 - 30.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2009 do 7.5.2014
Ve funkci: do 7.5.2014
Adresa: 262 55 Petrovice - Kuníček 1 Česká republika
Petrovice - Kuníček 1, PSČ 26255
Jméno: Josef Šmejkal 19.6.2009 - 30.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2009 do 7.5.2014
Ve funkci: do 7.5.2014
Adresa: 223 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 223, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Ing. Lukáš Hůla 19.6.2009 - 30.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2009 do 7.5.2014
Ve funkci: do 7.5.2014
Adresa: 5 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 5, okres Příbram, PSČ 26256
Jméno: Vít Hubička 30.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: 42 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 42, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Marie Holanová 30.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Kuníček 2 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 2, 262 55 Petrovice
Jméno: Ing. Lukáš Hůla 30.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Podmoky 5 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 5, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Josef Jirsa 30.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Kuníček 1 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 1, 262 55 Petrovice
Jméno: Jaroslav Kříž 30.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: Plešiště 12 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Plešiště 12, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jméno: Josef Šmejkal 30.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.5.2014
Ve funkci: od 8.5.2014
Adresa: 223 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 223, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Kadeřábek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Zelenka
Člen statutárního orgánu: Miroslav Procházka
Člen statutárního orgánu: Josef Zelenka
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Hubička
Člen statutárního orgánu: Jiří Dolejš
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Kakeš

Vlastníci firmy ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO: 00107999

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 340 109 000 Kč 100% 2.7.2011
zakladni 283 460 000 Kč 100% 9.12.2008 - 2.7.2011
zakladni 253 384 000 Kč 100% 21.7.2008 - 9.12.2008
zakladni 203 042 000 Kč 100% 10.12.2004 - 21.7.2008
zakladni 144 985 000 Kč 100% 1.1.2003 - 10.12.2004
zakladni 20 000 000 Kč - 29.6.2001 - 1.1.2003
zakladni 29 000 500 Kč - 14.11.1994 - 29.6.2001
zakladni 46 088 700 Kč - 16.10.1992 - 14.11.1994

Sbírka Listin ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO: 00107999

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 8020/SL 54 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zápis z VH z 7.5.2015 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.8.2015 21.8.2015 50
B 8020/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.10.2014 20.11.2014 59
B 8020/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.10.2014 19.11.2014 59
B 8020/SL 50 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 7.5.2014 23.7.2014 5.8.2014 9
B 8020/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 124/2014 Městský soud v Praze 27.5.2014 23.7.2014 5.8.2014 22
B 8020/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.8.2013 17.9.2013 61
B 8020/SL 47 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 4.5.2012 1.11.2012 5.11.2012 10
B 8020/SL 44 notářský zápis, účetní závěrka r. 2010,NZ 148/2011 Městský soud v Praze 30.5.2011 3.6.2011 18.8.2011 12
B 8020/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 17.8.2011 48
B 8020/SL 42 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 13.5.2009 3.7.2009 6
B 8020/SL 41 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 13.5.2009 3.7.2009 1
B 8020/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 5.6.2009 49
B 8020/SL 39 notářský zápis, účetní závěrka -NZ154/08, r.2007 Městský soud v Praze 2.5.2008 14.5.2008 2.9.2008 21
B 8020/SL 38 notářský zápis -NZ210/08 Městský soud v Praze 20.6.2008 15.7.2008 2.9.2008 6
B 8020/SL 37 notářský zápis -NZ144/06 Městský soud v Praze 1.6.2006 1.8.2008 2.9.2008 10
B 8020/SL 36 notářský zápis -NZ263/08 Městský soud v Praze 13.8.2008 18.8.2008 6
B 8020/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 14
B 8020/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.5.2008 2.6.2008 57
B 8020/SL 33 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.5.2007 8.10.2007 1
B 8020/SL 32 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 9.5.2007 8.10.2007 1
B 8020/SL 31 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2007 8.10.2007 8
B 8020/SL 30 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 13.6.2007 8.10.2007 2
B 8020/SL 29 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 14.6.2007 8.10.2007 5
B 8020/SL 28 notářský zápis -NZ114/07 Městský soud v Praze 7.6.2007 8.10.2007 13
B 8020/SL 27 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.6.2007 14.6.2007 57
B 8020/SL 25 notářský zápis NZ 117/2005-rozhodnutí VH Městský soud v Praze 27.5.2005 19.7.2005 0
B 8020/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 23.6.2005 19.7.2005 0
B 8020/SL 23 ostatní -zpr.o přezk.fúze DR+představ. Městský soud v Praze 7.5.2004 11.5.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.6.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 21 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 30.8.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 20 notářský zápis -NZ164-165-166/04+sml.o fúzi Městský soud v Praze 20.7.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 19 ostatní -zahaj.rozvaha 1.1.04 Městský soud v Praze 1.1.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 18 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 0
B 8020/SL 17 účetní závěrka r.2003+audit/B6258/ Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 0
B 8020/SL 16 ostatní -přezkoum.návrhu sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.4.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 15 posudek znalce č.1703/19/04 Městský soud v Praze 15.3.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 10.8.2004 26.8.2004 0
B 8020/SL 13 ostatní - návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 7.5.2004 11.5.2004 13.5.2004 0
B 8020/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.5.2003 14.5.2003 0
B 8020/SL 9 posudek znalce č. 1544/132/2002 Městský soud v Praze 18.9.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2002 Městský soud v Praze 16.10.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 11 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 27.9.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 10 notářský zápis NZ 252/2002 Městský soud v Praze 16.10.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 6 ostatní -zápis z výroční čl.schůze Městský soud v Praze 15.3.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 5 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 8.7.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 4 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 8.7.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 10.6.2002 11.6.2002 0
B 8020/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.3.1996 3.11.1999 0

Hodnocení ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...