ZÁLESÍ a.s. Luhačovice IČO: 00135143

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZÁLESÍ a.s., která sídlí v obci Luhačovice a bylo jí přiděleno IČO 00135143.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZÁLESÍ a.s. se sídlem v obci Luhačovice byla založena v roce 1950. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o ZÁLESÍ a.s. IČO: 00135143

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 27.7.2005
Spisová značka: B 4382
IČO: 00135143
Obchodní firma: ZÁLESÍ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.7.2005
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 23.10.1950
V důsledku rozdělení odštěpením přešla vyčleněná část jmění společnosti na nově vzniklou společnost ZÁLESÍ agro a.s. se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26. 1.11.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.9.2014
Společnost se sloučila se zanikající společností ZÁLUH s.r.o., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 02050331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 80093. V důsledku sloučení přešlo na společnost jměn í zanikající společnosti ZÁLUH s.r.o., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 02050331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 80093. 3.9.2014
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 31.10.2013: (1) Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti ZÁLESÍ a.s., se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26, IČ 00135143, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4382, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou op rávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost ZÁLUH s.r.o., se sídlem Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 02050331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80093 (dále jen „hlavní akcionář“). Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem: (a) 74 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b) 136 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c) 104 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) (d) 117 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tzn. akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 128.834.000,-Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set třicet čtyři tisíc korun českých), což představuje 90,0528 % (devadesát celých pět set dvacet osm desetitisícin procenta) základního kapitálu společn osti ZÁLESÍ a.s., s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a současně, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,621 % (devadesát celých šest set dvacet jedna tisícina procenta). (2) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti ZÁLESÍ a.s., to znamená všechny akcie vydané společností ZÁLESÍ a.s., které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přech ázejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodní ho rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. (3) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané ZÁLESÍ a.s., které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění: (a) 500,- Kč (pět set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b) 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c) 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2211-20/13 ze dne 18.9.2013 vypracovaným znalcem Ing. Radoslavem Žourem, který stanovil: (i) obvyklou cenu akcie na 417,- Kč (čtyři sta sedmnáct korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (ii) obvyklou cenu akcie na 4.170,- Kč (čtyři tisíce jedno sto sedmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) obvyklou cenu akcie na 41.700,- Kč (čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hlavní akcionář se rozhodl výši protiplnění navýšit na uvedených 500,- Kč (pět set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun český ch), na uvedených 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a na uvedených 50.000,- Kč (padesát ti síc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hlavní akcionář poskytne úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře (dále jen "úrok") oprávněným osobám, které mají nárok na vyplacení úrok u, převodem na účet bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů, poté, kdy oprávněná osoba písemně sdělí na adresu hlavního akcionáře informaci, na který účet má hlavní akcionář úrok poskytnout. (4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem nám. Míru 64, Zlín, IČO: 607 32 075 vždy v pracovní pondělí a středu od 8:00 do 12:00 nebo od 13:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice. Tomuto obchodníkovi hlavní ak cionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti ZÁLESÍ a.s. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplace ní za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5. obchodního zákoníku, okamžikem přechodu vlastnictví na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 (třicet) dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případn ě dle § 214 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po tomto předání. 14.11.2013 - 3.9.2014
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.6.2013: Valná hromada snižuje základní kapitál o částku 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých): a) důvod snížení základního kapitálu:Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 27 (dvacet sedm) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc ko run českých) a 87 (osmdesát sedm) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. Celková jmenovitá hodnota všech nabytých vlas tních akcií činí 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých), což odpovídá podílu 0,63 % (šedesát tři setin procenta) na základním kapitálu. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 897.000,- Kč (osm set de vadesát sedm tisíc korun českých) odpovídající snížení základní kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 448.500,- Kč (čtyři sta čtyřicet osm tisíc pětset korun českých) bude zúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů p o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 143,065.000,- Kč (jedno sto čtyři cet tři milionů šedesát pět tisíc korun českých) o částku 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých), což odpovídá podílu 0,63 % (nula celá šedesát tři setiny procenta) na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude čin it 142,168.000,- Kč (sto čtyřicet dva milionů sto šedesát osm tisíc korun českých). Počet akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje z počtu 535 (pět set třicet pět) kusů na 508 (pět set osm) kus ů. Počet akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se snižuje z počtu 1.513 (tisíc pět set třináct) kusů na 1.426 (tisíc čtyři sta dvacet šest) kusů. c) způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 27 (dvaceti sedmi) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a 87 (osmdesát i sedmi) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částkou 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých), což odpovídá hodnotě sníž ení základního kapitálu. 15.7.2013 - 16.12.2013
Usnesením valné hromady společnosti ze dne 14.06.2011: Valná hromada společnosti ZÁLESÍ a.s. snižuje základní kapitál o částku 2,608.000,-Kč: a) důvod snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 48 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 256 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité h odnotě 10.000,-Kč, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 2,608.000,-Kč odpovídající snížení základní kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 1,304.000,-Kč, tedy částka ve výši 1,304.000,-Kč, bude zúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 145,673.000,-Kč o částku 2,608.000,-Kč, což odpovídá podílu 1,79% na zák ladním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude činit 143,065.000,-Kč. c) způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 48 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 256 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částku 2,608.000,-Kč, což odpovídá hodnotě snížení základního kapitálu. 28.7.2011 - 9.1.2012
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 15.06.2010: Valná hromada společnosti ZÁLESÍ a.s. snižuje základní kapitál o částku 11.446.000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých): a) důvod snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 336,00 (tři sta třiceti šesti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) a 1.111,00 (jednoho tisíce jedno sto jedenácti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých), a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 11.446,000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 5 .723.000,-Kč (pět milionů sedm set dvacet tři tisíc korun českých), tedy částka ve výši 5.723.000,-Kč (pět milionů sedm set dvacet tři tisíc korun českých), bude zúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů po zápisu snížení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. b) rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 157.119.000,-Kč (jedno sto padesát sedm milionů jedno sto devatenáct tis íc korun českých) o částku 11.446.000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých), což odpovídá podílu 7,28% (sedm celých dvacet osm setin procenta) na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude činit 145.673.0 00,-Kč (jedno sto čtyřicet pět milionů šest set sedmdesát tři tisíc korun českých). c) způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 336,00(tři sta třiceti šesti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) a 1.111.00 (jednoho tisíce jedno sto jedenácti) kusů vlastních akc ií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částku 11.446.000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých), což odpovídá hodnotě snížení základ ního kapitálu. 14.7.2010 - 23.12.2010
Společnost se sloučila se zanikající společností ZÁLESÍ ZL a.s., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 49450620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4524 a se zanikající společností AG Zálesí a.s., s e sídlem ve Slavičíně, Luhačovská ul. 122, IČ: 25332945, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2288. V důsledku sloučení přešlo na společnost jmění zanikajících společností ZÁLESÍ ZL a.s., se sídlem v Luhačovicích , Uherskobrodská 119, IČ: 49450620, a AG Zálesí a.s., se sídlem ve Slavičíně, Luhačovská ul. 122, IČ: 25332945. 1.8.2006
ZÁLESÍ družstvo vlastníků Luhačovice změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím mimořádné členské schůze konané dne 10. června 2005. Obchodní společnost ZÁLESÍ DV a.s. se převádí z odd. Dr.XXXVI, vložka 1089 do odd. B, vložka 4382. 27.7.2005
Členská schůze 29.5.1998, 18.5.2000 schválila změnu stanov, 11.7.2000 - 27.7.2005
Členská schůze 29.5.1998 schválila změnu stanov. 7.9.1998 - 11.7.2000
Členská schůze 22.3.1996 schválila změnu stanov. 1.7.1996 - 1.7.1996
Členská schůze 22.3.1996 schválila změnu stanov. 1.7.1996 - 27.7.2005
Zapisované základní jmění: 69,207.990,-- Kč 10.1.1994 - 1.7.1996
Výše členského vkladu: 20.000,-- Kč 10.1.1994 - 1.7.1996
Zapisované základní jmění: 92,052.114,-- Kčs 2.12.1992 - 10.1.1994
Základní členský vklad: 40.000,-- Kčs 2.12.1992 - 10.1.1994
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 20. listopadu 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a podle z.č. 42/92 Sb.. 2.12.1992 - 27.7.2005
Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu družstva svou průměrnou měsíční odměnou za výsledek práce. 25.3.1991 - 2.12.1992
Ručení: Člen je povinen ručit za případnou ztrátu družstva svou průměrnou měsíční odměnou za práci. 23.10.1950 - 25.3.1991
Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 23.10.1950 - 2.12.1992
Způsob zřízení: Družstvo vzniklo schválením Ústřední rady družstev zastoupené Okresní družstevní radou v Uherském Brodě ze dne 20. září 1950 čís. 812/50 podle zák.čís. 69/49 Sb. 23.10.1950 - 27.7.2005

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00135143
Obchodní firma: ZÁLESÍ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Luhačovice
Vznik první živnosti: 6.8.1992
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 12

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00135143
Firma: ZÁLESÍ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Luhačovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Kontakty na ZÁLESÍ a.s. IČO: 00135143

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Uherskobrodská 119 , Luhačovice 763 26 27.7.2005
Sídlo: 207 , Biskupice 763 41 7.9.1998 - 27.7.2005
Sídlo: Uherskobrodská 119 , Luhačovice 763 26 1.7.1996 - 7.9.1998
Sídlo: Uherskobrodská 119 , Luhačovice 763 26 2.12.1992 - 1.7.1996
Sídlo: Luhačovice, okres Zlín Česká republika
23.10.1950 - 2.12.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Uherskobrodská 119, Luhačovice 763 26

Obory činností ZÁLESÍ a.s. IČO: 00135143

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 3.9.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 10.1.2012
Obráběčství 14.7.2010
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 14.7.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.7.2010
Zámečnictví, nástrojářství 14.7.2010
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.7.2010 - 10.1.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 14.7.2010 - 3.9.2014
opravy silničních vozidel 22.8.2006
hostinská činnost 22.8.2006
kosmetické služby 22.8.2006
pedikúra, manikúra 22.8.2006
masérské, rekondiční a regenerační služby 22.8.2006
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 22.8.2006 - 14.7.2010
velkoobchod 22.8.2006 - 14.7.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 22.8.2006 - 14.7.2010
nástrojářství 22.8.2006 - 14.7.2010
kovoobráběčství 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 22.8.2006 - 14.7.2010
polygrafická výroba 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.8.2006 - 14.7.2010
realitní činnost 22.8.2006 - 14.7.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 22.8.2006 - 14.7.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.8.2006 - 14.7.2010
opravy pracovních strojů 22.8.2006 - 14.7.2010
poskytování technických služeb 22.8.2006 - 14.7.2010
ubytovací služby 22.8.2006 - 14.7.2010
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 22.8.2006 - 14.7.2010
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozována vozidly do 3,5 tuny i nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 22.8.2006 - 14.7.2010
směnárenská činnost 22.8.2006 - 14.7.2010
podnikání v zemědělské výrobě, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účely zpracování a dalšího prodeje 2.12.1992
výroba nástrojů 2.12.1992 - 1.8.2006
kovoobrábění 2.12.1992 - 1.8.2006
stavba strojů s mechanickým pohonem 2.12.1992 - 1.8.2006
opravy motorových vozidel 2.12.1992 - 1.8.2006
výroba a opravy zemědělských strojů 2.12.1992 - 1.8.2006
výrobky z plastických hmot, obaly 2.12.1992 - 1.8.2006
ubytovací služby v ubytovnách 2.12.1992 - 1.8.2006
pronájem motorových vozidel 2.12.1992 - 1.8.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.12.1992 - 1.8.2006
oprava autoagregátů 2.12.1992 - 1.8.2006
silniční motorová doprava 2.12.1992 - 1.8.2006
zámečnictví 2.12.1992 - 14.7.2010
mechanizované polní práce 2.12.1992 - 14.7.2010
1/ Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě. 23.10.1950 - 2.12.1992
2/ Družstvo 23.10.1950 - 2.12.1992
a/ zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky, masné výrobky 23.10.1950 - 2.12.1992
b/ vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby - sušení a tvarování krmiv 23.10.1950 - 2.12.1992
c/ poskytuje práce a služby pro občany 23.10.1950 - 2.12.1992
dopravu 23.10.1950 - 2.12.1992
stánkový prodej 23.10.1950 - 2.12.1992
práce mechanismy a potažní práce 23.10.1950 - 2.12.1992
opravářskou činnost 23.10.1950 - 2.12.1992
ubytovací služby 23.10.1950 - 2.12.1992
provoz a služby ve vlastních rekreačních zařízeních 23.10.1950 - 2.12.1992
prodej v bufetech 23.10.1950 - 2.12.1992
obchodní činnost Agroslužeb pro zahrádkáře a chovatele drobného zvířectva 23.10.1950 - 2.12.1992
sedlářské práce 23.10.1950 - 2.12.1992
pořez kulatiny 23.10.1950 - 2.12.1992
výrobu a dopravu betonové směsi 23.10.1950 - 2.12.1992
stavební a řemeslnické práce 23.10.1950 - 2.12.1992
provoz mateřské školy 23.10.1950 - 2.12.1992
částečný provoz jeslí 23.10.1950 - 2.12.1992
služby ve vlastní cestovní kanceláři a hotelu Zálesí *** 23.10.1950 - 2.12.1992
propagační, písmomalířské, návrhářské a fotografické práce 23.10.1950 - 2.12.1992
d/ prodává vlastní vyrobené zboží - keramiku, potravinářské výrobky, hospodářská zvířata i drůbež, obiloviny, betonové výrobky, nakupuje obiloviny, jalovice, býky, zeleninu, ovoce, ovocné výpěstky a jiné plodiny, prodává kosmetické výrobky a drogistické zboží. 23.10.1950 - 2.12.1992
3/ Předmětem jiné hospodářské činnosti je 23.10.1950 - 2.12.1992
kovovýroba-kooperace s národními podniky při kovoobrábění a montáži součástek a upomínkových předmětů 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba z plastických hmot, lisování různých výrobků 23.10.1950 - 2.12.1992
opravy autoagregátů, dynam 23.10.1950 - 2.12.1992
renovace opravy dílů pro zemědělské stroje-traktory řady Zetor 5111 - Zetor 7045 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba trkačů 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba těles změkčovacího filtru ZFRC 380 23.10.1950 - 2.12.1992
oprava elektromagnetických ventilů EV-58, T-138 a starterů Avia 23.10.1950 - 2.12.1992
renovace a opravy dílů zemědělských strojů - servozařízení na traktory řady Zetor 5111 až Zetor 7045 23.10.1950 - 2.12.1992
běžné, celkové a generální opravy hydraulických polypových a lžícových drapáků 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba a opravy forem 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba zonálních sušáren 23.10.1950 - 2.12.1992
činnost podnikové laboratoře 23.10.1950 - 2.12.1992
práce mechanismy a potažní práce 23.10.1950 - 2.12.1992
práce sedlářské 23.10.1950 - 2.12.1992
pořez kulatiny 23.10.1950 - 2.12.1992
stavební a řemeslnické práce 23.10.1950 - 2.12.1992
doprava nákladů pro cizí 23.10.1950 - 2.12.1992
obchodní činnosti, včetně služeb ubytovacích a stravovacích 23.10.1950 - 2.12.1992
projektová činnost 23.10.1950 - 2.12.1992

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 3.9.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Ludkovická 763 26 Pozlovice
Identifikační číslo provozovny: 1007332913
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Družstevní 980 , Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1007332981
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 3
Provozovna: V Drahách 763 26 Luhačovice
Identifikační číslo provozovny: 1007332999
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Uherskobrodská 119 , Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1007332921
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Ludkovická 763 26 Pozlovice
Identifikační číslo provozovny: 1007332913
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 763 41 Biskupice
Identifikační číslo provozovny: 1011165872
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

Zahájení provozování: 12.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Zemědělská 1600 , Žamberk 564 01
Identifikační číslo provozovny: 1011346648
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Uherskobrodská 119 , Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1007332921
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 25.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: 207 , Biskupice 763 41
Identifikační číslo provozovny: 1007332930
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 5
Provozovna: 763 41 Biskupice
Identifikační číslo provozovny: 1007332972
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Antonína Václavíka 203 , Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1009509705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2014

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Zemědělská 1600 , Žamberk 564 01
Identifikační číslo provozovny: 1011346648
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 207 , Biskupice 763 41
Identifikační číslo provozovny: 1007332930
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 6 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Uherskobrodská 119 , Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1007332921
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 7 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Antonína Václavíka 203 , Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1009509705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2014

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Zemědělská 1600 , Žamberk 564 01
Identifikační číslo provozovny: 1011346648
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 207 , Biskupice 763 41
Identifikační číslo provozovny: 1007332930
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 9 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Antonína Václavíka 203 , Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1009509705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2014

Živnost č. 10 Kosmetické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Antonína Václavíka 203 , Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1009509705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2014

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.8.2006

Živnost č. 12 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Antonína Václavíka 203 , Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1009509705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.3.2014

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.1992
Zánik oprávnění: 25.1.1999

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.1992
Zánik oprávnění: 19.12.1996

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.1992
Zánik oprávnění: 25.1.1999

Živnost č. 16 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.2001

Živnost č. 18 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 27.3.2001

Živnost č. 19 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 7.8.2006

Živnost č. 20 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 25.1.1999

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 14.3.2001

Živnost č. 22 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 24.2.1997

Živnost č. 23 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 24.2.1997

Živnost č. 24 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 1.8.2006

Živnost č. 28 Oprava autoagregátů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 7.12.2005

Živnost č. 29 Pořez dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 27.11.1993

Živnost č. 30 Mechanizované polní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 7.8.2006

Živnost č. 34 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Příprava tisku a digitálních dat
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Informační a komunikační činnosti

Vedení firmy ZÁLESÍ a.s. IČO: 00135143

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti navenek jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo společně dva členové před stavenstva připojí svůj podpis k firmě společnosti. 29.12.2014
Způsob zastupování: Jménem společnosti navenek jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jedná samostatně předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva připojí svůj podpis k firmě společnosti. 1.8.2006 - 29.12.2014
a) Zastupování - jménem společnosti navenek jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jedná samostatně předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. b) Podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k firmě společnosti. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstv a, které připojí k firmě společnosti. 27.7.2005 - 1.8.2006
Způsob zastupování: Za představenstvo jedná navenek předseda, je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 10.1.1994 - 27.7.2005
Způsob zastupování: Za družstvo navenek jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 2.12.1992 - 10.1.1994
Jméno: Ing. Karel Zicha 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Krátká 220, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Aleš Svízela 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Masarykova 214, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Chvíla 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Antonína Václavíka 341, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Jiří Koláček 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Ludkovická 372, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Marek Vysloužil 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jaromír Semela 28.3.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: od 1.4.2017
Adresa: Rolnická 1791, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Jan Vavrys 28.3.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: od 1.4.2017
Adresa: Hrazanská 932, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Hampl 28.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Ludkovická 373, Pozlovice 763 26
Jméno: René Uher 28.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: 200, Ludkovice 763 41
Jméno: ing. Zdeněk Červenka 23.10.1950 - 5.3.1992
Funkce: místopředseda
Adresa: Družstevní 90, Luhačovice 763 26
Jméno: ing. František Vysloužil 23.10.1950 - 10.1.1994
Funkce: předseda
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: ing. Aleš Svízela 5.3.1992 - 10.1.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Masarykova 214, Luhačovice 763 26
Jméno: ing. Karel Zicha 2.12.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krátká 220, Luhačovice 763 26
Jméno: ing. Jan Vavrys 2.12.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrazanská 932, Luhačovice 763 26
Jméno: Milena Srcháčková 2.12.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 77 , Biskupice Česká republika
Jméno: Marie Coufalíková 2.12.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 885, Luhačovice 763 26
Jméno: Jaroslav Mikulčík 2.12.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 28 , 763 26 Pozlovice Česká republika
Jméno: Alois Coufalík 2.12.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 13 , 763 26 Pozlovice Česká republika
Jméno: Oldřich Černocký 2.12.1992 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrazanská 21, Luhačovice 763 26
Jméno: Ladislav Mikulec 14.6.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kladná Žilín 96 Česká republika
Jméno: Marie Kolaříková 10.1.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 53 , 763 26 Pozlovice Česká republika
Jméno: Jaroslav Mikulčík 10.1.1994 - 7.9.1998
Funkce: předseda
Adresa: 28 , 763 26 Pozlovice Česká republika
Jméno: Milena Srcháčková 10.1.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 77 , Biskupice Česká republika
Jméno: Marie Coufalíková 10.1.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 885, Luhačovice 763 26
Jméno: Alois Coufalík 10.1.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 13 , 763 26 Pozlovice Česká republika
Jméno: Oldřich Černocký 10.1.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrazanská 21, Luhačovice 763 26
Jméno: Jarmila Urbancová 10.1.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 168, Ludkovice 763 41
Jméno: Karel Mačálík 14.6.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 61 , Podhradí Česká republika
Jméno: Josef Kašpárek 14.6.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 27, Luhačovice 763 41
Jméno: Jaroslava Studená 14.6.1994 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 57, Luhačovice 763 41
Jméno: Ladislav Mikulec 1.7.1996 - 7.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 96, Luhačovice 763 26
Jméno: ing. Josef Hampl 7.9.1998 - 14.10.1998
Funkce: předseda
Adresa: Ludkovická 373, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Karel Zicha 7.9.1998 - 14.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krátká 220 , Luhačavice Česká republika
Jméno: Jaroslav Mikulčík 7.9.1998 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.7.2005
Adresa: 28 , 763 26 Pozlovice Česká republika
Jméno: Ladislav Mikulec 7.9.1998 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.7.2005
Adresa: 96 , Kladná - Žilín Česká republika
Jméno: Jarmila Urbancová 7.9.1998 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.7.2005
Adresa: 168, Ludkovice 763 41
Jméno: ing. František Vysloužil 7.9.1998 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.7.2005
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: ing. Karel Zicha 14.10.1998 - 27.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 27.7.2005
Ve funkci: do 27.7.2005
Adresa: Krátká 220, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Hampl 14.10.1998 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.7.2005
Adresa: Ludkovická 373, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Aleš Svízela 16.11.1998 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.7.2005
Adresa: Masarykova 214, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Karel Zicha 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Ve funkci: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Krátká 220, Luhačovice 763 26
Jméno: Jaroslav Mikulčík 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Ve funkci: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Pod Větrníkem 28, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Hampl 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Ludkovická 373, Pozlovice 763 26
Jméno: Ladislav Mikulec 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: 96, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Aleš Svízela 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Masarykova 214, Luhačovice 763 26
Jméno: Jarmila Urbancová 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: 168, Ludkovice 763 41
Jméno: Ing. František Vysloužil 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2005 do 9.6.2006
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Karel Zicha 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Krátká 220, Luhačovice 763 26
Jméno: René Uher 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Ve funkci: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: 200, Ludkovice 763 41
Jméno: Ing. Josef Hampl 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Ve funkci: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Ludkovická 373, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Aleš Svízela 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Masarykova 214, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Chvíla 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Antonína Václavíka 341, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Jiří Kadlčík 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: tř. Osvobození 167, Otrokovice 765 02
Jméno: Ing. Jiří Koláček 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Ludkovická 372, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Jaromír Semela 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Rolnická 1791, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Jan Vavrys 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Hrazanská 932, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Marek Vysloužil 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 21.6.2011
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jiří Kadlčík 28.7.2011 - 10.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: tř. Osvobození 167, Otrokovice 765 02
Jméno: Ing. Josef Hampl 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: od 27.6.2011
Adresa: Ludkovická 373, Pozlovice 763 26
Jméno: René Uher 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: od 27.6.2011
Adresa: 200, Ludkovice 763 41
Jméno: Ing. Karel Zicha 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Krátká 220, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Aleš Svízela 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Masarykova 214, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Chvíla 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Antonína Václavíka 341, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Jiří Koláček 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Ludkovická 372, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Jaromír Semela 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Rolnická 1791, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Jan Vavrys 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Hrazanská 932, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Marek Vysloužil 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jiří Kadlčík 10.1.2012 - 6.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Adresa: tř. Osvobození 167, Otrokovice 765 02
Jméno: Ing. Jiří Kadlčík 6.9.2013 - 29.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011 do 16.12.2014
Adresa: Kvítkovská 312, Pohořelice 763 61
Jméno: Ing. Josef Hampl 6.9.2013 - 28.3.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: od 27.6.2011 do 31.3.2017
Adresa: Ludkovická 373, Pozlovice 763 26
Jméno: René Uher 6.9.2013 - 28.3.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: od 27.6.2011 do 31.3.2017
Adresa: 200, Ludkovice 763 41
Jméno: Ing. Jaromír Semela 6.9.2013 - 28.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: do 31.3.2017
Adresa: Rolnická 1791, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Jan Vavrys 6.9.2013 - 28.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2011
Ve funkci: do 31.3.2017
Adresa: Hrazanská 932, Luhačovice 763 26

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Švadleňák 6.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011
Ve funkci: od 20.6.2011
Adresa: 16, Luhačovice 763 26
Jméno: Milan Houšť 6.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011
Adresa: Antonína Slavíčka 810, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Jiří Kadlčík 3.11.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.12.2014
Ve funkci: od 16.12.2014
Adresa: Kvítkovská 312, Pohořelice 763 61
Jméno: Ing. Jan Vavrys 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Ve funkci: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Hrazanská 932, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Švadleňák 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Nivy I 251, Pozlovice 763 26
Jméno: Antonín Pecháček 27.7.2005 - 1.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Antonína Slavíčka 293, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Švadleňák 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.6.2006 do 14.6.2011
Ve funkci: od 21.6.2006 do 14.6.2011
Adresa: 16, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. František Vysloužil 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.6.2006 do 14.6.2011
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: Milan Houšť 1.8.2006 - 28.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.6.2006 do 14.6.2011
Adresa: Antonína Slavíčka 810, Luhačovice 763 26
Jméno: Milan Houšť 28.7.2011 - 10.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011
Adresa: Antonína Slavíčka 810, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Josef Švadleňák 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011
Ve funkci: od 20.6.2011
Adresa: 16, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. František Vysloužil 28.7.2011 - 6.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: Milan Houšť 10.1.2012 - 6.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011
Adresa: Antonína Slavíčka 810, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. František Vysloužil 6.9.2013 - 16.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011 do 7.2.2015
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jiří Kadlčík 29.12.2014 - 3.11.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.12.2014
Ve funkci: od 16.12.2014
Adresa: Kvítkovská 312, Pohořelice 763 61

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Hampl
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Zicha
Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Svízela
Člen statutárního orgánu: René Uher
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Chvíla
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Koláček
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Vysloužil
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Semela
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Vavrys

Vlastníci firmy ZÁLESÍ a.s. IČO: 00135143

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 142 168 000 Kč 100% 16.12.2013
zakladni 143 065 000 Kč 100% 9.1.2012 - 16.12.2013
zakladni 145 673 000 Kč 100% 23.12.2010 - 9.1.2012
zakladni 157 119 000 Kč 100% 1.8.2006 - 23.12.2010
zakladni 83 373 000 Kč - 27.7.2005 - 1.8.2006
zakladni 25 557 000 Kč - 11.7.2000 - 27.7.2005
zakladni 69 208 000 Kč - 1.7.1996 - 11.7.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 508 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 426 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 104 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 117 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 508 16.12.2013 - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 426 16.12.2013 - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 535 9.1.2012 - 16.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 513 9.1.2012 - 16.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 583 23.12.2010 - 9.1.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 769 23.12.2010 - 9.1.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 919 1.8.2006 - 23.12.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 880 1.8.2006 - 23.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 104 1.8.2006 - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 117 1.8.2006 - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 873 27.7.2005 - 1.8.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 860 27.7.2005 - 1.8.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 539 27.7.2005 - 1.8.2006

Sbírka Listin ZÁLESÍ a.s. IČO: 00135143

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4382/SL 82 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.9.2015 24.9.2015 16.10.2015 2
B 4382/SL 81 ostatní zápis DR Krajský soud v Brně 1.9.2015 24.9.2015 16.10.2015 2
B 4382/SL 79 zpráva auditora zah. rozvaha k 1.1.2015 - Zálesí a.s. Krajský soud v Brně 30.6.2015 24.9.2015 16.10.2015 34
B 4382/SL 78 notářský zápis [NZ 451/2015] projekt rozdělení Krajský soud v Brně 18.8.2015 24.9.2015 16.10.2015 205
B 4382/SL 75 posudek znalce č. 2260 - 16/15 Krajský soud v Brně 30.6.2015 24.9.2015 16.10.2015 106
B 4382/SL 74 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 30.5.2015 11.8.2015 11.8.2015 44
B 4382/SL 73 ostatní projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Brně 9.7.2015 10.7.2015 66
B 4382/SL 71 stanovy společnosti, ostatní projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Brně 9.7.2015 10.7.2015 48
B 4382/SL 70 ostatní projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Brně 30.6.2015 9.7.2015 10.7.2015 16
B 4382/SL 69 ostatní projekt rozdělení sloučením Krajský soud v Brně 9.7.2015 10.7.2015 40
B 4382/SL 68 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 16.12.2014 19.12.2014 29.12.2014 6
B 4382/SL 67 notářský zápis [NZ 1142/2014] stanovy Krajský soud v Brně 16.12.2014 19.12.2014 29.12.2014 35
B 4382/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.12.2014 19.12.2014 29.12.2014 12
B 4382/SL 65 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 29.4.2014 28.7.2014 8.9.2014 44
B 4382/SL 64 ostatní projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 9.6.2014 23.6.2014 24.6.2014 10
B 4382/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.11.2013 10.12.2013 17.12.2013 17
B 4382/SL 61 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 30.5.2013 16.7.2013 23.7.2013 68
B 4382/SL 53 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 15.6.2010 30.12.2010 17
B 4382/SL 47 zpráva auditora Krajský soud v Brně 13.6.2007 22.6.2007 3
B 4382/SL 46 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 22.6.2007 4
B 4382/SL 39 zpráva auditora Krajský soud v Brně 13.6.2007 22.6.2007 3
B 4382/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.8.2006 29.8.2006 18
B 4382/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.5.2001 2.8.2001 15
B 4382/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.5.2000 12.7.2000 14
B 4382/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.1998 7.12.1998 14

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZÁLESÍ a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZÁLESÍ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.