WOHNRAUM SE Brno IČO: 01383809

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu WOHNRAUM SE, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 01383809.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma WOHNRAUM SE má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem WOHNRAUM SE se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o WOHNRAUM SE IČO: 01383809

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 14.2.2013
Spisová značka: H 315
IČO: 01383809
Obchodní firma: WOHNRAUM SE
Právní forma: Evropská společnost 14.2.2013
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 14.2.2013
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.10.2015
Valná hromada společnosti WOHNRAUM SE rozhodla dne 19.10.2015 o snížení základního kapitálu takto:1) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jednak úhrada dosud vykázané ztráty minulých let, jednak že společnost ke své činnosti základní kapitál ve stávající výši nepotřebuje; 2) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 12.516.759,- Kč (dvanáct milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých), tedy ze stávajících 38.516.759,- Kč (třicet osm milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých) na novou výši 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých); 3) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 12.516.759,- Kč (dvanáct milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých) bude naloženo takto: (i) v částce ve výši 5.472.000,- Kč (pět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých) použita na úhradu ztrát společnosti účtovaných na účtu Neuhrazené ztráty minulých let, (ii) v částce ve výši 7.044.759,- Kč (sedm milionů čtyřicet čtyři tisíce sedm set padesát devět korun českých) bude vyplacena akcionářům podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a to nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku; 4) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti dle ust. § 524 a násl. Zákona o přeměnách, a to takto: akcie o jmenovité hodnotě 251.400,- Kč (dvě stě padesát jedna tisíc čtyři sta korun českých), snižují svoji jmenovitou hodnotu na novou výši 169.702,- Kč (jedno sto šedesát devět tisíc sedm set dva korun českých), akcie o jmenovité hodnotě 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých) snižují svoji jmenovitou hodnotu na novou výši 11.981.788,- Kč (jedenáct milionů devět set osmdesát jedna tisíc sedm set osmdesát osm korun českých); 5) lhůta pro předložení akcií za účelem výměny za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, se stanovuje v délce dvou měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 526 Zákona o přeměnách, představenstvu se ukládá, aby výzvu dle § 526 Zákona o přeměnách uveřejnilo pokud možno nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.10.2015
Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.378.104,- EUR (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření o částku 35.499.959,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set padesát devět korun českých), tedy z dosavadní výše 120.000,- EUR (jedno sto dvacet tisíc eur), v korunovém vyjádření z částky 3.016.800,- Kč (tři miliony šestnáct tisíc osm set korun českých), na novou výši 1.498.104,- EUR (jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření 38.516.759,- Kč (třicet osm milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 16.4.2013 - 24.4.2013
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 8 (osmi) kusy nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
c) Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nemají stávající akcionáři přednostní právo na úpis nových akcií; 16.4.2013 - 24.4.2013
d) Akcie v rozsahu 2 (dvou) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – Vítu Strejčkovi, dat. nar. 03.06.1970, bytem Brno - Židenice, Vojanova 4447/26, PSČ 615 00, který emisní kurs upisovaných akcií splatí v celém rozsahu dále popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 1.378.104,- EUR (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření částku 35.499.959,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set padesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
e) Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
f) Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je Vít Strejček, jako vlastník nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou: - nemovitosti, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č.1123, pro k.ú. Černá Pole, obec Brno, jako budova č.p. 89, v části obce Černá Pole, na pozemku p.č. 138, a pozemek p.č. 138, - bytová jednotka č. 314/2, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 4564/60054 na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/5, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1985/60054, na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/6, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1936/60054, na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/10, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1936/60054 na společných částech popsané budovy a pozemku, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3956 pro obec Brno, k.ú. Veveří, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, který je blíže popsán ve znaleckých posudcích č. 4817-88/13 a č. 4816-87/13, zpracovaných společností STAVEXIS, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Bodlákova 8, PSČ 628 00, IČ: 463 47 194, která byla pro tento účel jmenována usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 04.03.2013, č.j. 18 Nc 6093/2013-11, kterými byla hodnota předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku celkem ve výši 35.500.000,- Kč (třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), z toho v částce ve výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), za nemovitosti na LV č. 1123, pro k.ú. Černá Pole, a v částce ve výši 5.500.000,- Kč (pět milionů pět set tisíc korun českých), za nemovitosti na LV č. 3956, pro k.ú. Veveří; 16.4.2013 - 24.4.2013
g) Za takto popsaný nepeněžitý vklad v hodnotě 35.500.000,- Kč (třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), budou Společností předem určenému zájemci vydány 2 (dva) kusy nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou emitovaných akcií, a to ve výši 41,- Kč (čtyřicet jedna korun českých), představuje, ve smyslu ust. § 163a odst. 3 Obchodního zákoníku, příděl do rezervního fondu; 16.4.2013 - 24.4.2013
h) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné Smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na Smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo Společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu; 16.4.2013 - 24.4.2013
i) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouvy o upsání akcií, je sídlo Společnosti na adrese Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno; 16.4.2013 - 24.4.2013
j) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tak, že určený zájemce předá Společnosti v jejím sídle na adrese Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku o vkladu popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti, spolu s předáním nepeněžitého vkladu společnosti. 16.4.2013 - 24.4.2013

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 01383809
Obchodní firma: WOHNRAUM SE
Právní forma: Evropská společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 14.2.2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 01383809
Firma: WOHNRAUM SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-sever
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 14.2.2013

Základní údaje datové schránky

IČO: 01383809
Jméno subjektu: WOHNRAUM SE
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 2hfrcgj

Kontakty na WOHNRAUM SE IČO: 01383809

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zemědělská 89 , 613 00 Brno Česká republika
Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno
11.4.2016
Sídlo: Zemědělská 89 , 613 00 Brno Česká republika
Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno
22.10.2015 - 11.4.2016
Sídlo: Zemědělská 89 , 613 00 Brno Česká republika
Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno
14.2.2013 - 22.10.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zemědělská 89/17, Brno 613 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Zemědělská 89/17, Černá Pole, 61300 Brno

Obory činností WOHNRAUM SE IČO: 01383809

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.2.2013

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 14.2.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 14.2.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.2.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy WOHNRAUM SE IČO: 01383809

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vít Strejček 11.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: Vojanova 4447 , 615 00 Brno Česká republika
Vojanova 4447/26, Židenice, 615 00 Brno
Jméno: Michal Strejček 11.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: Plástky 517 , 664 31 Lelekovice Česká republika
Plástky 517/3, 664 31 Lelekovice
Jméno: Vít Strejček 14.2.2013 - 22.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: Vojanova 4447 , 615 00 Brno Česká republika
Vojanova 4447/26, Židenice, 615 00 Brno
Jméno: Michal Strejček 14.2.2013 - 22.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: Plástky 517 , 664 31 Lelekovice Česká republika
Plástky 517/3, 664 31 Lelekovice
Jméno: Vít Strejček 22.10.2015 - 11.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: Vojanova 4447 , 615 00 Brno Česká republika
Vojanova 4447/26, Židenice, 615 00 Brno
Jméno: Michal Strejček 22.10.2015 - 11.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: Plástky 517 , 664 31 Lelekovice Česká republika
Plástky 517/3, 664 31 Lelekovice

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marta Částková 11.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: U Leskavy 737 , 625 00 Brno Česká republika
U Leskavy 737/24, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Jméno: Marta Částková 14.2.2013 - 25.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: Na Návsi 63 , 692 01 Pavlov Česká republika
Na Návsi 63, 692 01 Pavlov
Jméno: Marta Částková 25.7.2014 - 22.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: U Leskavy 737 , 625 00 Brno Česká republika
U Leskavy 737/24, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Jméno: Marta Částková 22.10.2015 - 11.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2013
Adresa: U Leskavy 737 , 625 00 Brno Česká republika
U Leskavy 737/24, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Michal Strejček
Člen statutárního orgánu: Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček

Vlastníci firmy WOHNRAUM SE IČO: 01383809

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 26 000 000 Kč 100% 11.4.2016
zakladni 38 516 800 Kč 100% 24.4.2013 - 11.4.2016
zakladni 3 016 800 Kč 100% 14.2.2013 - 24.4.2013

Sbírka Listin WOHNRAUM SE IČO: 01383809

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
H 315/SL 9 notářský zápis [NZ 1229/2014] rozhodnutí řádné VH, stanovy Krajský soud v Brně 7.8.2014 21.10.2015 23.10.2015 24
H 315/SL 10 notářský zápis [NZ 1245/2015] rozhodnutí řádné VH Krajský soud v Brně 19.10.2015 21.10.2015 23.10.2015 6
H 315/SL 8 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 28.3.2015 10.6.2015 11.6.2015 6
H 315/SL 7 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 28.3.2015 10.6.2015 11.6.2015 2
H 315/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.2013 23.4.2013 29.4.2013 16
H 315/SL 4 posudek znalce č. 4817 - 88/13 Krajský soud v Brně 5.4.2013 11.4.2013 17.4.2013 33
H 315/SL 3 posudek znalce č. 4816 - 87/13 Krajský soud v Brně 5.4.2013 11.4.2013 17.4.2013 33
H 315/SL 2 notářský zápis rozhod. mim. VH, NZ 396/2013 Krajský soud v Brně 10.4.2013 11.4.2013 17.4.2013 16
H 315/SL 1 notářský zápis zakl. smlouva, NZ 19/2013 Krajský soud v Brně 7.1.2013 29.1.2013 18.2.2013 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení WOHNRAUM SE


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu WOHNRAUM SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.