WITKOWITZ GW, a.s. Praha IČO: 05663938

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu WITKOWITZ GW, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 05663938.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem WITKOWITZ GW, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o WITKOWITZ GW, a.s. IČO: 05663938

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 28.12.2016
Spisová značka: B 22129
IČO: 05663938
Obchodní firma: WITKOWITZ GW, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.12.2016
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.12.2016
Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 10.11.2017 přešla na obchodní společnost WITKOWITZ GW, a.s., jako Nástupnickou společnost, část jmění obchodní společnosti Hutní montáže, a.s., se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 155 04 140, jako Rozdělované společnosti. 12.12.2017
Jediný akcionář společnosti WITKOWITZ GW, a.s. rozhodl dne 16.5.2017 o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem o částku 326.000.000,- Kč (tři sta dvacet šest milionů korun českých), na celkovou částku 328.000.000,- Kč (tři sta dvacet o sm milionů korun českých), a to úpisem nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu jedinému akcionáři. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 1.630 (jeden tisíc šest set třicet) kusů akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun č eských), nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva, jako s akciemi dosavadními. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech nových akcií je 200.000,- Kč (dvě stě tisíc k orun českých) u každé akcie a je roven jejich jmenovité hodnotě. Jediný akcionář společnosti WITKOWITZ GW, a.s. nepřipouští veřejný úpis akcií, přednostní právo akcionáře se neuplatní, neboť nové akcie upíše jediný akcionář, a to společnost E - INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00, I ČO: 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428, na základě smlouvy se společností ve smyslu § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, p řičemž předmět vkladu tvoří: Části pohledávek společnosti E - INVEST, a.s. za obchodní společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, IČO: 258 77 950, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2486 (dál e jen Dlužník) vyplývající z: -úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a obchodní společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (d ále jen společnost Raiffeisenbank a.s.) ze dne 24.1.2005, ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 2.3.2005, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2005, dodatku č. 3 ze dne 28.6.2006, dodatku č. 4 ze dne 29.1.2007, dodatku č. 5 ze dne 29.8.2007, dodat ku č. 6 ze dne 5.6.2008, dodatku č. 7 ze dne 30.10.2008, dodatku č. 8 ze dne 25.2.2009, dodatku č. 9 ze dne 30.10.2009, dodatku č. 10 ze dne 22.12.2009, dodatku č. 11 ze dne 26.3.2010, dodatku č. 12 ze dne 26.10.2010, dodatku č. 13 ze dne 6.12.2010, dodat ku č. 14 ze dne 20.10.2011, dodatku č. 15 ze dne 31.1.2012, dodatku č. 16 ze dne 9.10.2012, dodatku č. 17 ze dne 10.1.2013, dodatku č. 18 ze dne 28.2.2013, dodatku č. 19 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 20 ze dne 28.11.2013, dodatku č. 21 ze dne 19.12.2013, d odatku č. 22 ze dne 28.4.2014, dodatku č. 23 ze dne 25.6.2014, dodatku č. 24 ze dne 28.4.2015, dodatku č. 25 ze dne 29.4.2016 a dodatku č. 26 ze dne 31.5.2016 (dále jen Úvěrová smlouva č. 152768/01/2005); -úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a společností Raiffeisenbank a.s. ze dne 24.1.2005, ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 2.8.2005, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2005, dodatku č. 3, dodatku č. 4 ze dne 29.1.2007, dodatku č. 5 ze dne 29.8.2007, dodatku č. 6 ze dne 5.6.2008, dodatku č. 7 ze dne 30.10.2008, dodatku č. 8 ze dne 25.2.2009, dodatku č. 9 ze dne 30.10.2009, dodatku č. 10 ze dne 22.12.2009, dodatku č. 11 ze dne 26.3.2010, dodatku č. 12 ze dne 26.10.2010, d odatku č. 13 ze dne 6.12.2010, dodatku č. 14 ze dne 20.10.2011, dodatku č. 15 ze dne 31.1.2012, dodatku č. 16 ze dne 9.10.2012, dodatku č. 17 ze dne 28.2.2013, dodatku č. 18 ze dne 28.11.2013, dodatku č. 19 ze dne 19.12.2013, dodatku č. 20 ze dne 28.4.201 4, dodatku č. 21 ze dne 25.6.2014, dodatku č. 22 ze dne 28.11.2014, dodatku č. 23 ze dne 28.4.2015, dodatku č. 24 ze dne 29.4.2016 a dodatku č. 25 ze dne 31.5.2016 (dále jen Úvěrová smlouva č. 152768/02/2005); -rámcové smlouvy na poskytování bankovních produktů č. 152768/03/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a společností Raiffeisenbank a.s. ze dne 2.8.2005, ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 30.12.2005, dodatku č. 2, dodatku č. 3 ze dne 29.8.20 07, dodatku č. 4 ze dne 5.6.2008, dodatku č. 5 ze dne 30.10.2008, dodatku č. 6 ze dne 25.2.2009, dodatku č. 7 ze dne 11.8.2009, dodatku č. 8 ze dne 30.10.2009, dodatku č. 9 ze dne 22.12.2009, dodatku č. 10 ze dne 26.3.2010, dodatku č. 11 ze dne 19.4.2010, dodatku č. 12 ze dne 26.10.2010, dodatku č. 13 ze dne 6.12.2010, dodatku č. 14 ze dne 9.3.2011, dodatku č. 15 ze dne 20.10.2011, dodatku č. 16 ze dne 31.1.2012, dodatku č. 17 ze dne 12.4.2012, dodatku č. 18 ze dne 9.10.2012, dodatku č. 19 ze dne 17.1.201 3, dodatku č. 20 ze dne 28.2.2013, dodatku č. 21 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 22 ze dne 28.11.2013, dodatku č. 23 ze dne 19.12.2013, dodatku č. 24 ze dne 28.4.2014, dodatku č. 25 ze dne 25.6.2014, dodatku č. 26 ze dne 9.7.2014, dodatku č. 27 ze dne 28.11. 2014, dodatku č. 28 ze dne 28.4.2015, dodatku č. 29 ze dne 29.4.2016 a dodatku č. 30 ze dne 31.5.2016 (dále jen Rámcová smlouva na poskytování bankovních produktů č. 152768/03/2005); -smlouvy o úvěru uzavřené dne 29.1.2015 mezi společností E - INVEST, a.s. jako úvěrujícím a obchodní společností VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 703 00, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským sou dem v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále jen společnost VÍTKOVICE a.s.) jako úvěrovaným (dále jen Smlouva o úvěru); -smlouvy o převzetí dluhu uzavřené dne 31.3.2015 mezi společností E INVEST, a.s., společností VÍTKOVICE a.s. a Dlužníkem, na základě které Dlužník převzal dluhy společnosti VÍTKOVICE a.s. ze Smlouvy o úvěru ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.6.2015 a dodatk u č. 2 ze dne 31.12.2015 (dále jen Smlouva o převzetí dluhu); -smlouvy o postoupení pohledávek a podmíněných pohledávek z plnění podle bankovních záruk uzavřené dne 10.6.2016 mezi společností Raiffeisenbank a.s. jakožto postupitelem a společností E INVEST, a.s. jakožto postupníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.6 .2016, dodatku č. 2 ze dne 20.6.2016, dodatku č. 3 ze dne 24.6.2016, dodatku č. 4 ze dne 1.8.2016, dodatku č. 5 ze dne 3.8.2016, dodatku č. 6 ze dne 16.8.2016, dodatku č. 7 ze dne 11.10.2016 a dodatku č. 8 ze dne 28.3.2017 (dále jen Smlouva o postoupení pohledávek); -dohody o změně závazku (kumulativní novaci) uzavřené mezi společností E INVEST, a.s. a Dlužníkem dne 20.10.2016, ve které společnost E INVEST, a.s. a Dlužník upravili svá práva a povinnosti z pohledávek společnosti E INVEST, a.s. za Dlužníkem, ve zněn í pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 19.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 15.3.2017 (dále jen Dohoda o novaci, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2); A TO ČÁSTI POHLEDÁVEK, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ VŽDY ČÁST JISTINY Z PŮVODNÍCH POHLEDÁVEK Z VÝŠE UVEDENÝCH SMLUV, konkrétně: (a)část pohledávky ve výši 101.867.918,30 Kč (jedno sto jeden milion osm set šedesát sedm tisíc devět set osmnáct korun českých a třicet haléřů) s tím, že tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005, kterou tvoří pohle dávka na splacení jistiny v celkové výši 190.000.000,- Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých) a příslušenství pohledávky zahrnující přirostlé a neuhrazené smluvní úroky sjednané dle Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005 k jistině ve výši 190.000.000,- Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých) ode dne poskytnutí finančních prostředků dle Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005; (b)část pohledávky ve výši 42.348.352,91 Kč (čtyřicet dva milionů tři sta čtyřicet osm tisíc tři sta padesát dva korun českých a devadesát jedna haléřů) s tím, že tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005, kterou tvoří pohledávka na splacení jistiny ve výši 78.986.467,85 Kč (sedmdesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedes át sedm korun českých a osmdesát pět haléřů) a příslušenství pohledávky zahrnující přirostlé a neuhrazené smluvní úroky sjednané dle Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005 k jistině ve výši 78.986.467,85 Kč (sedmdesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých a osmdesát pět haléřů) ode dne poskytnutí finančních prostředků dle Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005; (c) část pohledávky ve výši 114.735.444,82 Kč (jedno sto čtrnáct milionů sedm set třicet pět tisíc čtyři sta čtyřic et čtyři korun českých a osmdesát dva haléřů) s tím, že tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005, kterou tvoří pohledávka na splacení jistiny v celkové výši 214.000.000,- Kč (dvě stě čtrnáct milionů korun českých) a příslušenství pohledávky zahrnující přirostlé a neuhrazené smluvní úroky sjednané dle Úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005 k jistině ve výši 214.000.000,- Kč (dvě stě čtrnáct milionů korun českých) ode dne poskytnutí finančních prostředků dle Úvěrové smlouv y č. 152768/02/2005; (d)část pohledávky ve výši 1.393.982,04 EUR (jeden milion tři sta devadesát tři tisíc devět set osmdesát dva euro a čtyři centy) tj. 37.637.515,08 Kč (třicet sedm milionů šest set třicet sedm tisíc pět set patnáct korun českých a osm haléřů), přičemž je použit směnný kurs 1 EUR (jedno euro) = 27,- Kč (dvacet sedm korun českých) s tím, že tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005, kterou tvoří pohledávka na splacení jistiny ve výši 2.600.000 EUR ( dva miliony šest set tisíc euro) a příslušenství pohledávky zahrnující přirostlé a neuhrazené smluvní úroky sjednané dle Úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005 k jistině ve výši 2.600.000 EUR (dva miliony šest set tisíc euro) ode dne poskytnutí finančních pros tředků dle Úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005; (e)část pohledávky ve výši 55.990,23 EUR (padesát pět tisíc devět set devadesát euro a dvacet tři centů) tj. 1.511.737,72 Kč (jeden milion pět set jedenáct tisíc sedm set třicet sedm korun českých a sedmdesát dva haléřů), přičemž je použit směnný kurs 1 E UR (jedno euro) = 27,- Kč (dvacet sedm korun českých) s tím, že tato část pohledávky vznikla z původní pohledávky z bankovní záruky společnosti Raiffeisenbank a.s. č. 160721 vystavené dne 11.4.2016 ve prospěch společnosti Staco Rošty CZ s.r.o., se sídlem Erbenova 2144/38, Jihlava, PSČ 586 01, IČO: 026 83 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82013, na základě Rámcové smlouvy na poskytování bankovních produktů č. 152768/03/2005, kterou tvoří pohledávka na splace ní jistiny ve výši 104.430,86 EUR (jedno sto čtyři tisíc čtyři sta třicet euro a osmdesát šest centů) a příslušenství pohledávky zahrnující přirostlé a neuhrazené smluvní úroky; (f)část pohledávky ve výši 27.899.031,18 Kč (dvacet sedm milionů osm set deva desát devět tisíc třicet jedna korun českých a osmnáct haléřů) s tím, že tato část pohledávky vznikla z původní pohledávka společnosti E INVEST, a.s. za Dlužníkem plynoucí ze Smlouvy o úvěru a Smlouvy o převzetí dluhu, kterou tvoří pohledávka na splacení jistiny ve výši 52.036.166,17 Kč (padesát dva milionů třicet šest tisíc jedno sto šedesát šest korun českých a sedmnáct haléřů) a příslušenství pohledávky zahrnující přirostlé a neuhrazené smluvní úroky. Za výše uvedený nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 1.630 (jeden tisíc šest set třicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). Výše uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 19/2017 vyhotoveným Ing. Josefem Pawlitou, statutárním zástupcem znaleckého ústavu pro obor ekonomika Kvita, Pawlita Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, IČO: 607 74 665 ze dne 11.5.2017, a to na částku 326.000.000,- Kč (tři sta dvacet šest milionů korun českých), přičemž na vklad se započítává částka ve výši 326.000.000,- Kč (tři sta dvacet šest milionů korun českých). Lhůta pro úpis akcií činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, v budově na adrese Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19. Vnesení nepeněžitého vkladu musí být učiněno ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akci í, nejpozději však přede dnem podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.5.2017

Aktuální kontaktní údaje WITKOWITZ GW, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 05663938
Obchodní firma: WITKOWITZ GW, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 28.12.2016
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 05663938
Firma: WITKOWITZ GW, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.12.2016

Kontakty na WITKOWITZ GW, a.s. IČO: 05663938

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Václavské náměstí 772/2 , Praha 110 00 28.12.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Václavské náměstí 772/2, Praha 110 00

Obory činností WITKOWITZ GW, a.s. IČO: 05663938

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.12.2016

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.2016

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Vedení firmy WITKOWITZ GW, a.s. IČO: 05663938

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 16.11.2017
Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva. K podpisu dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva samostatně. 28.12.2016 - 16.11.2017
Jméno: Ing. Tereza Bártová 16.11.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2016
Ve funkci: od 26.10.2017
Adresa: Nad Rokoskou 2361/2, Praha 182 00
Jméno: Ing. Martin Ulčák 16.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2017
Ve funkci: od 26.10.2017
Adresa: Zelená 1570/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Tereza Bártová 28.12.2016 - 16.11.2017
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Rokoskou 2361/2, Praha 182 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dana Bartáčková 28.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ve struhách 970/15, Praha 160 00
Jméno: David Chrobok 25.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Jezírkách 316/48, Hradec Králové 500 11
Jméno: Mgr. Ing. Viktor Chrobok Ph.D. 16.11.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2017
Ve funkci: od 26.10.2017
Adresa: Tulkova 769/10, Praha 198 00
Jméno: David Chrobok 28.12.2016 - 25.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: třída Edvarda Beneše 1431/5, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Martin Ulčák 28.12.2016 - 16.11.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 25.10.2017
Ve funkci: do 25.10.2017
Adresa: Zelená 1570/14, Praha 160 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tereza Bártová
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Ulčák

Vlastníci firmy WITKOWITZ GW, a.s. IČO: 05663938

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 328 000 000 Kč - 16.5.2017
zakladni 2 000 000 Kč - 28.12.2016 - 16.5.2017

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 200 000 Kč 1 640 16.5.2017
Akcie na jméno 200 000 Kč 10 28.12.2016 - 16.5.2017

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení WITKOWITZ GW, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu WITKOWITZ GW, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.