Wienerberger s.r.o. České Budějovice IČO: 00015253

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Wienerberger s.r.o., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 00015253.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Wienerberger s.r.o. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , silniční motorová doprava a další.

Základní údaje o Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2018
Spisová značka: C 27563
IČO: 00015253
Obchodní firma: Wienerberger s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 7.5.2018
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Na společnost Wienerberger s.r.o., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu přeměny - fúze sloučením vyhotoveného dne 28. 1. 2019, schváleného rozhodnutím jediného společníka dne 27. 5. 2019 s rozhodným dnem 1. 1.2019, jmění zanikající sp olečnosti TONDACH Česká republika s.r.o., IČO: 25828584, se sídlem Bělotínská 722, 753 01 Hranice, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19239. 31.5.2019
S právními účinky ke dni 28.07.2018 zanikl jediný společník společnosti Wienerberger s.r.o., obchodní společnosti WB East European Holding B.V., se sídlem 5300 Zahlbommel, Hogeweg 95, Nizozemské království, reg. č. 857887658, a to v důsledku fúze se spole čností Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsanou ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 486891 t. Společnost Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH se jako nástupnická společnost stala ke dni 28.07.2018 jediným společníkem společnosti Wienerberger s.r.o. Dne 18.08.2018 zanikla společnost Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH v důsledku fúze se společností Tondach Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City , Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsanou ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 51081 w, jakožto nástupnickou společností. S právními účinky ke dni 18.08.2018 je tedy jediným společníkem společnosti Wienerberger s.r.o. sp olečnost Tondach Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 51081 w. 30.8.2018
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 00015253, změnila právní formu z právní formy akciové společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným, a to na základ ě projektu ze dne 26.03.2018, vyhotoveného ke dni 31.12.2017. 7.5.2018
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.8.2015 - 1.1.2016
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako společnost nástupnická, byla sloučena se zanikajícími společnostmi Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice - České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 28073461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 15692, Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 26073862, zapsanou v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 12346 a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 41694392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovi cích v oddílu C, vložce 8131. Na nástupnickou společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. a Wienerberger Bohemia cih elny, spol. s r.o. 30.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 23.6.2014 - 3.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 23.6.2014 - 1.1.2016
Dne 31. března 2009 rozhodla společnost Wienerberger International N.V. jako jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto: Společnost Wienerberger International N.V. rozhodla jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., že základní kapitál společnosti se snižuje z částky 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) o částku 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) na celkovou výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů ko run českých), a to snížením jmenovité hodnoty listinné akcie č. 1 emitované na jméno akcionáře Wienerberger International N.V., o jmenovité hodnotě 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát koru n českých), jediné akcie společnosti, vydané dne 10. března 2009. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnost Wienerberger International N.V., dále při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých), bude po zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku v plné výši vyplacena jedinému akcionáři společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnosti Wienerberger International N.V., přičemž je výslovně umožněno částečné či úplné započtení pohledávky na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu proti pohledávkám společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. za společností Wienerberger International N.V., či jejím částem. Společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyzvalo jediného akcionáře , společnost Wienerberger International N.V., k předložení akcie č. 1 za účelem její výměny nebo vyznačení snížení její jmenovité hodnoty ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. do obchod ního rejstříku a zajistilo tuto výměnu nebo vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcie č. 1. Dále společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby učinilo všechny potřebné kroky so uvisející se snížením základního kapitálu společnosti, zejména aby v souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům společnosti a zveřejnilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu nejméně dva krát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a aby v souladu s ustanovením § 216 obchodního zákoníku podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.4.2009 - 4.12.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnos ti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Zaltbommel, Nizozemské království zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pro Rivierenland pod registračním číslem 17099258 jak o hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Wienerberger International N.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena výpisem z registru emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě a výpisem z účtu m ajitele cenných papírů, tj. hlavního akcináře, vyhotovenému ke dni 1.července 2005 a dále kopií aktuálního seznamu akcionářů Společnosti prokazující, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem hromadné listiny nahrazující 164.735 kusů lis tinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie. Z uvedených dokumentů vyplývá, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem akcií společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Společnost Wienerberger International N.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby"), prot iplnění za akcie společnosti: - ve výši 3.250,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ISIN CS0008415857 - ve výši 32,50 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005115501. Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře a jeho ekonomickými poradci, při kterém by l zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.16/1108625/05 vyhotoveným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění st anovená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akci onáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech České spořitelny, a.s. s tím, že o možnosti výběru t ěchto peněžních prostředků budou Oprávněné osoby informovány doporučeným dopisem České spořitelny, a.s.Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni pře chodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou legislativou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnos ti do obchodního rejstříku. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR, nebude možné provést výplatu v hotovosti a protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění vyplácející bance, nejpozději však do jednoho měsíce od takto stanoveného dne, avšak ne dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Po uplynutí výše uvedené lhůty dvou měsíců pro výplatu protiplnění v hotovosti bude částka nevyplacených protiplnění ponechána na účtu České spořitelny, a.s. k dodatečné výplatě. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 31.8.2005
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 sloučeny společnosti Cihelna Řepov, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 45 14 85 11, LATER Chrudim, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 00 65 39 51, CIHELNA STARÉ MÍSTO, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 93 70 49 a WIENERBERGER Euroform, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 69 14 49. Obchodní jmění (§ 6 odst. 2 obch. zák.) slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti součeny. 31.12.2000
Základní jmění je v celém rozsahu splaceno. 10.2.1997 - 23.6.2014
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s., České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady ze dne 22.8.1995 sloučeny společnosti WIENERBERGER Cihelna Hostomice, a.s., Hostomice nad Bílinou - IČO 61 53 70 55 a WIENERBERGER Moravský cihlářský průmysl, a.s. Novosedly na Moravě - IČO 00 54 22 02. Obchodní jmění /§ 6 odst. 2 obch. zák./ slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti sloučeny. 1.3.1996
Akciová společnost WIENERBERGER Cihlářský průmysl vznikla sloučením s a.s. WIENERBERGER Cihelna Hostomice se sídlem Hostomice n. Bílinou, IČO 61537055 a WIENERBERGER Moravský cihlářský průmysl a.s. se sídlem Novosedly na Moravě, IČO 00542202 dle § 69 odst. 3 obch. zákoníku smlouvou z 22.8.1995 na níž přechází veškerý majetek, práva a povin- nosti. 31.8.1995 - 1.3.1996
člen dozorčí rady: Ing. Luděk Bárta, Prosetická 215/4 30.6.1995 - 31.8.1995
člen dozorčí rady Pavel Orholz, Dobrovodská 127, České Budějovice 30.6.1995 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: Mag.Christian Schügerl Hauptstr.7a/42, ll90 Wien, Rakousko č.PKP Ol2891 25.2.1994 - 23.3.1995
místopředseda dozorčí rady: JOsef Kotek Vl.Rady 42, České Budějovice 24.2.1994 - 24.2.1994
člen dozorčí rady: Mag.Christian Schögerl Hauptstr.7a/42, 1190 Wien, Rakousko č.PKP 012891 24.2.1994 - 25.2.1994
člen dozorčí rady: Josef Haškovec, V.Volfa 31, Č.Budějovice 24.2.1994 - 16.2.1995
Dozorčí rada: 24.2.1994 - 31.8.1995
předseda dozorčí rady - doc.ing.Josef Jettmar CSc. Nad Palatou 3, Praha 5 24.2.1994 - 31.8.1995
místopředseda dozorčí rady: Josef Kotek Vl.Rady 42, České Budějovice 24.2.1994 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: Miroslav Franěk, M.Vydrové, Č.Budějovice 24.2.1994 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: ing.Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133, Praha 5 24.2.1994 - 31.8.1995
Ing. Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133, 150 00 Praha 5 16.12.1993 - 24.2.1994
Základní jmění společnosti je rozděleno na 395.140 kusů akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč. 26.2.1993 - 31.5.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis ředitel a.s. a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva. 26.2.1993 - 16.12.1993
Základní jmění společnosti činí 395,140.000,- Kč, ohodnoce- né soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásob surovinového ložiska. 26.2.1993 - 16.12.1993
2. Ing. Viliam Maroš, Bratislava, Flöglova 2 26.2.1993 - 16.12.1993
4. Ing. Ivo Stražovec, B. Bystrica, Javornická 35 26.2.1993 - 16.12.1993
Dozorčí rada: 1. Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc, Praha 5, Nad Palatou 3 26.2.1993 - 24.2.1994
3. Miroslav Franěk, České Budějovice. M. Vydrové 3 26.2.1993 - 24.2.1994
5. Josef Haškovec, České Budějovice. V. Volfa 31 26.2.1993 - 24.2.1994
6. Josef Kotek, České Budějovice, Vl. Rady 42 26.2.1993 - 24.2.1994
Zakladatelský plán a stanovy a.s. byly přiloženy. 26.2.1993 - 23.6.2014
Dozorčí rada: Jiří Šíp, Lety 72, 398 06 Mirovice-Lety - předseda Vojtěch Kadlec, 370 05 České Budějovice, Lhenická 5 JUDr. František Vavroch, 373 82 Včelná, ul. 5. května 42 22.4.1992 - 26.2.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne 27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem 30.12.1990 státní podnik Jihočeské cihelny České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích a celý jeho hmotný majetek vložen dnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem Jihočeské cihelny akciová společnost České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích. 29.12.1990
Zakladatelský plán a stanovy akciové společnosti byly přiloženy. Zastupování a podepisováni: Společnost zastupuje představenstvo jako statutární orgán společnosti. Představenstvo může pověřit výkonem práv další orgány společnosti a jiné osoby a to na základě zmocnění. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nabo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 26.2.1993
Základní kapitál společnosti činí 395,140.000 Kčs,slovy třistadevadesatpětmilionůjednostočtyřicettisích korun čsl., ohodnocený soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásob surovinového ložiska. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií: Základní kapitál je rozdělen na 39.514 kusů akcií znějící na jméno, s jmenovitou hodnotou každé z nich ve výši 10.000 Kčs. Jejich výhradním majitelem je stát zastoupený Ministerstvem průmyslu České republiky. 29.12.1990 - 26.2.1993

Aktuální kontaktní údaje Wienerberger s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00015253
Obchodní firma: Wienerberger s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 7.5.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00015253
Firma: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Kontakty na Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Plachého 388/28 , České Budějovice 370 01 7.12.2016
Sídlo: Plachého 388/28 , České Budějovice 370 01 13.12.2002 - 7.12.2016
Sídlo: Plachého 388/28 , České Budějovice 370 01 12.7.2000 - 13.12.2002
Sídlo: Plachého 388/28 , České Budějovice 370 01 30.6.1995 - 12.7.2000
Sídlo: Plachého 388/28 , České Budějovice 370 01 29.12.1990 - 30.6.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice 370 01

Obory činností Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.8.2005
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 31.12.2000
zámečnictví 31.12.2000 - 8.8.2005
výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků a keramických stavebních dílců a nosníků 31.12.2000 - 14.1.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 31.12.2000 - 14.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.2000 - 14.1.2009
zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 31.12.2000 - 14.1.2009
poradenská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu 31.12.2000 - 14.1.2009
inženýrská a investorská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu 31.12.2000 - 14.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.7.2000 - 8.8.2005
1. Výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků a keramických stavebních dílců a nosníků 10.2.1997 - 31.12.2000
2. Výroba cementového zboží a umělého kamene 10.2.1997 - 31.12.2000
3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.2.1997 - 31.12.2000
4. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 10.2.1997 - 31.12.2000
5. Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 10.2.1997 - 31.12.2000
1. Výroba cementového zboží a umělého kamene 30.6.1995 - 10.2.1997
2. výroba cihlářských a keramických výrobků 30.6.1995 - 10.2.1997
3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.6.1995 - 10.2.1997
4. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 30.6.1995 - 10.2.1997
5. Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 30.6.1995 - 10.2.1997
1. Výroba cihlářských a keramických výrobků 26.2.1993 - 30.6.1995
2. Výroba cementového zboží a umělého kamene 26.2.1993 - 30.6.1995
3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.2.1993 - 30.6.1995
7. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 26.2.1993 - 30.6.1995
8. Ubytování 26.2.1993 - 30.6.1995
9. Stavba strojů s mechanickým pohonem 26.2.1993 - 30.6.1995
10. Zámečnictví 26.2.1993 - 30.6.1995
11. Kovoobrábění 26.2.1993 - 30.6.1995
12. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 26.2.1993 - 30.6.1995
13. Elektroinstalatérství 26.2.1993 - 30.6.1995
14. Stavitel 26.2.1993 - 30.6.1995
15. Revize a zkoušky tlakových nádob 26.2.1993 - 30.6.1995
16. Revize elektrických zařízení 26.2.1993 - 30.6.1995
17. Opravy motorových vozidel 26.2.1993 - 30.6.1995
18. Truhlářství 26.2.1993 - 30.6.1995
4. Projektová činnost v investiční výstavbě 26.2.1993 - 30.6.1995
5. Inženýrská činnost 26.2.1993 - 30.6.1995
6. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. Ž-00/92/00866 Okresního úřadu v Českých Budějovicích 26.2.1993 - 30.6.1995
Předmět činnosti: Základním předmětem podnikání je: 1./ Výzkum vývoj, výroba a odbyt /rozvoj a prodej/ včetně těžby potřebných surovin následujících druhů výrobků a činností: - cihlářských pálených výrobků /obor 596 JKPOV/ - stavebních dílců hrubé keramiky /obor JKPOV/ - ostatních pálených a nepálených výrobků odvětví stavebních a keramických hmot. 29.12.1990 - 26.2.1993
2./ Stavebně montážní činnost včetně inženýrských a dodavatelských a investorských činností, projektováni a jiných technických služeb. 3./ Výroba a odbyt dílčích technologických zařízení náhradních dílů k nim a opravárenských činností, staveb. doplňků a palet. 4./ Obchodní činnost a poskytování služeb včetně ubytovacích, zprostředkovatelská a poradenská činnost: 29.12.1990 - 26.2.1993
5./ Zahraničně - obchodní činnost v rozsahu udělené registrace a povolení /číslo 108001717 a 108 004711/. Rozšíření zahraničně obchodní činnosti na základě povolení FMZO ze dne 28.11.1990 a č.j. 13/05420/133/90 registr.č. 108001717 a a 108004711. 29.12.1990 - 26.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 751 31 Jezernice
Identifikační číslo provozovny: 1011363933
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 18.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 751 31 Jezernice
Identifikační číslo provozovny: 1011363925
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: U Svitavy 1077/2 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1010123777
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 9.2.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: 43 , Řepov 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1005976813
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 23.3.2001
Provozovna č. 5
Provozovna: 534 01 Holice
Identifikační číslo provozovny: 1005976830
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 23.3.2001
Provozovna č. 6
Provozovna: Hálkova 1359 , Kostelec nad Orlicí 517 41
Identifikační číslo provozovny: 1005976864
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 20.2.2004
Provozovna č. 7
Provozovna: Jeremenkova 763/88 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005976848
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.10.2003
Provozovna č. 8
Provozovna: 537 01 Tuněchody
Identifikační číslo provozovny: 1005976821
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 23.3.2001
Provozovna č. 9
Provozovna: Plachého 388/28 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1007567899
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 30.9.1992
Provozovna č. 10
Provozovna: K Jihotvaru 418 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1008019895
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 5.12.2008
Provozovna č. 11
Provozovna: 509 691 82 Novosedly
Identifikační číslo provozovny: 1012688666
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.4.2019
Provozovna č. 12
Provozovna: Hřbitovní 1643/34 , Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny: 1012767892
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 13
Provozovna: 46 , Blížejov 345 45
Identifikační číslo provozovny: 1012767884
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 14
Provozovna: Bělotínská 722 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1012767850
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 15
Provozovna: Stříbrská 369 , Stod 333 01
Identifikační číslo provozovny: 1012767868
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 16
Provozovna: Cihlářská 125 , Psáry 252 44
Identifikační číslo provozovny: 1012767876
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.6.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Plachého 388/28 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1007567899
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.12.2000

Živnost č. 3 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.5.1992
Zánik oprávnění: 5.5.1993
Konec oprávnění: 5.5.1993

Živnost č. 4 Revize a zkoušky tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 5 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 6 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 7 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 8 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 9 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 10 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 11 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 12 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 15 Výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků a keramických stavebních dílců a nosníků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 inženýrská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1992
Zánik oprávnění: 14.7.1995

Živnost č. 17 ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1992
Zánik oprávnění: 14.7.1995

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 12.7.1995

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1993
Zánik oprávnění: 1.9.1994
Konec oprávnění: 1.9.1994

Živnost č. 21 Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.2000
Zánik oprávnění: 1.11.2005

Živnost č. 23 Poradenská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Inženýrská a investorská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy

Vedení firmy Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají dva jednatelé společně. 7.5.2018
Za společnost vůči třetím osobám jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.2016 - 7.5.2018
Za společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná, nestanoví-li zákon jinak, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstv em písemně pověřen. 23.6.2014 - 1.1.2016
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy s uvedením jména, funkce, popř. oprávnění, nestanoví-li zákon jinak: a) dva členové představenstva, nebo b) jeden člen představenstva pověřený dle článku 28.1 stanov 18.7.2003 - 18.7.2003
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy s uvedením jména, funkce, popř. oprávnění, nestanoví-li zákon jinak: a) dva členové představenstva, nebo b) jeden člen představenstva pověřený dle článku 28.1 stanov 18.7.2003 - 23.6.2014
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy s uvedením jména, funkce, popř. oprávnění: a) dva členové představenstva, nebo b) jeden člen představenstva pověřený dle článku 28.1 stanov 3.7.2000 - 18.7.2003
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy s uvedením jména, funkce, popř. oprávnění: a) dva členové představenstva, nebo b) jeden člen představenstva pověřený dle článku 27.1 stanov 11.8.1997 - 3.7.2000
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva a ředitel nebo zmocněný zástupce. 30.6.1995 - 11.8.1997
Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k zapsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové předsta- venstva. 16.12.1993 - 30.6.1995
Jméno: Ing. Luděk Bárta 7.5.2018
Funkce: Jednatel
Trvání členství: od 7.5.2018
Ve funkci: od 7.5.2018
Adresa: Kodetka Vnitřní 85, Hlincová Hora 373 71
Jméno: Ing. Kamil Jeřábek 7.5.2018
Funkce: Jednatel
Trvání členství: od 7.5.2018
Ve funkci: od 7.5.2018
Adresa: Štěpánská 650/23, Praha 110 00
Jméno: Václav Větrovec 29.12.1990 - 26.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 1134, Vodňany 389 01
Jméno: Ing. Jiří Šála CSc. 29.12.1990 - 26.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Imrychova 883/9, Praha 143 00
Jméno: Ladislav Kuba 22.4.1992 - 26.2.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hodonínská 1242/11, Praha 141 00
Jméno: Ing. Antonín Horský 22.4.1992 - 26.2.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hornická 45 , 370 09 České Budějovice Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Matějka 22.4.1992 - 26.2.1993
Funkce: člen předst. a ředitel a.s.
Adresa: 370 10 Č. Budějovice - Úsilné 47 Česká republika
Jméno: Příběnická 8 22.4.1992 - 26.2.1993
Funkce: Doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Adresa: Praha 3 , Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Matějka 26.2.1993 - 16.12.1993
Funkce: člen předst. ředitel, předseda
Adresa: 370 10 Úsilné 47, Č. B. Česká republika
Jméno: Ing. František Kantner 26.2.1993 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 90, Lipí 373 84
Jméno: Ing. Bohumil Jaroušek 16.12.1993 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Netolická 1151/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Inf.Dr. Johann Windisch 16.12.1993 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko Česká republika
Jméno: Ing. Jan Kalina 26.2.1993 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hovorčovická 1716/15, Praha 182 00
Jméno: Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc. 26.2.1993 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Příběnická 977/8, Praha 130 00
Jméno: Ing.Dr. Johann Windisch 16.12.1993 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hinterbrűhl, Bahnplatz 5 , Rakousko Česká republika
Jméno: Dr. Walter Linke 24.2.1994 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Allhangstr.38a , A-3001 Mauerbach,Rakousko Česká republika
Jméno: ing.Dr. Johann Windisch 24.2.1994 - 24.2.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl,Rakousko Česká republika
Jméno: Mag. Anton Janes 24.2.1994 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hohewandstr.28 , Marie Enzerdorf-Südstadt,Rak. Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Matějka 16.12.1993 - 25.2.1994
Funkce: člen předst. a předseda
Adresa: 47, Úsilné 370 10
Jméno: ing.Dr. Johann Windisch 24.2.1994 - 25.2.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko Česká republika
Jméno: Mag. Anton Janes 24.2.1994 - 25.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2346 Marie Enzersdorf-Sűdstadt , Hohe Wandstr.28,Rakousko Česká republika
Jméno: Dr. Walter Linke 24.2.1994 - 16.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Allhangstr.38a , A-3001 Mauerbach,Rakousko Česká republika
Jméno: Mag. Anton Janes 25.2.1994 - 16.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hohe Wandstr.28 , 2346 Hohe Wandstr.28,Rakousko Česká republika
Jméno: Ing. Vlastislava Ressová 26.2.1993 - 23.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Havlem 1408/12, Praha 140 00
Jméno: Ing. Bohumil Jarušek 16.12.1993 - 23.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Netolická 1151/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Jiří Matějka 25.2.1994 - 23.3.1995
Funkce: člen předst.-předseda
Adresa: 47, Úsilné 370 10
Jméno: Ing.Dr. Johann Windisch 25.2.1994 - 23.3.1995
Funkce: člen předst.-místopředseda
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl,Rakousko Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Jaruška 23.3.1995 - 27.3.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Netolická 1151/2, České Budějovice 370 05
Jméno: ing. Jan Brabenec 23.3.1995 - 30.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Karla Čapka 303, Mirovice 398 06
Jméno: Dipl.ing.Dr. Johann Windisch 23.3.1995 - 31.8.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Jarušek 27.3.1995 - 31.8.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Netolická 1151/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Josef Petrů 30.6.1995 - 31.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heřmanova 457/41, Praha 170 00
Jméno: Dr. Walter Linke 16.2.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Allhangstr. 38 a , A 3001 Mauerbach, Rakousko Česká republika
Jméno: Ing. Donat Kallinger 16.2.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hauptstrasse 2/21 , A 2332 Hennersdorf, Rakousko Česká republika
Jméno: Mag. Christian Schügerl 23.3.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hauptstr. 7a/42 , 1190 Wien, Rakousko Česká republika
Jméno: Dipl.ing.Dr. Johann Windisch 31.8.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko Česká republika
Jméno: ing. Bohumil Jarušek 31.8.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Netolická 1151/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Dipl. Ing. Dr. Johann Windisch 10.2.1997 - 10.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5
Jméno: Ing. Bohumil Jaroušek 10.2.1997 - 10.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Netolická 1151/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Dr. Walter Linke 10.2.1997 - 11.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a
Jméno: Mag. Christian Schügerl 10.2.1997 - 11.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
1190 Wien, Doblinger Hauptstr. 7a/42
Jméno: Ing. Bohumil Jarušek 10.2.1997 - 11.8.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Netolická 1151/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Mag. Christian Schügerl 11.8.1997 - 30.9.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
2340 Mödling, Schulweg 8/4/5, Rakouská republika
Jméno: Mag. Christian Schügerl 30.9.1998 - 2.11.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
Jméno: Ing. Donat Kallinger 10.2.1997 - 3.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
A 2332 Hennersdorf, Hauptstrasse 2/21
Jméno: Dipl. Ing. Dr. Johann Windisch 10.2.1997 - 3.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5
Jméno: Mag. Christian Schügerl 2.11.1999 - 3.7.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
Jméno: Mag. Christian Schügerl, Nar. 4.4.1964, 2344 Maria Enzersdorf 3.7.2000 - 3.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
Helferstorferstrasse 56 a, Rakouská republika
Jméno: Josef Kotek 3.7.2000 - 3.7.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Vl. Rady 891/42, České Budějovice 370 08
Jméno: Mag. Christian Schügerl 3.7.2000 - 12.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
Helferstorferstrasse 56 a,
Jméno: Ing. Luděk Bárta 3.7.2000 - 30.10.2000
Funkce: člen předstravenstva
Adresa: Prosetická 215/4, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Vlk 3.7.2000 - 13.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000 do 21.8.2002
Adresa: Janáčkova 1644/31, České Budějovice 370 07
Jméno: Mag. Martin Kasa 13.6.2003 - 18.7.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2002
Adresa: Rakouská republika
Brunn am Gebirge, Franz Keimgasse 44/11
Jméno: Josef Kotek 3.7.2000 - 26.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000
Ve funkci: od 9.5.2000
Adresa: Vl. Rady 891/42, České Budějovice 370 08
Jméno: Mag. Christian Schügerl 12.7.2000 - 20.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.3.1995 do 10.4.2006
Ve funkci: od 9.5.2000 do 10.4.2006
Adresa: Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56 a,
Jméno: Ing. Luděk Bárta 30.10.2000 - 20.4.2006
Funkce: člen předstravenstva
Trvání členství: od 9.5.2000
Adresa: Kodetka Vnitřní 85, Hlincová Hora 373 71
Jméno: Mag. Martin Kasa 18.7.2003 - 20.4.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2002 do 10.4.2006
Adresa: Rakouská republika
Brunn am Gebirge, Franz Keimgasse 44/11
Jméno: Josef Kotek 26.10.2004 - 20.4.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000
Ve funkci: od 9.5.2000 do 10.4.2006
Adresa: Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Luděk Bárta 20.4.2006 - 22.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000
Ve funkci: od 10.4.2006
Adresa: Kodetka Vnitřní 85, Hlincová Hora 373 71
Jméno: Josef Kotek 20.4.2006 - 1.1.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000 do 31.12.2015
Ve funkci: od 10.4.2006 do 31.12.2015
Adresa: Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Kamil Jeřábek 3.8.2015 - 1.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2015
Adresa: Štěpánská 650/23, Praha 110 00
Jméno: Ing. Luděk Bárta 22.10.2015 - 1.1.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000
Ve funkci: od 10.4.2006 do 31.12.2015
Adresa: Kodetka Vnitřní 85, Hlincová Hora 373 71
Jméno: Ing. Luděk Bárta 1.1.2016 - 7.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.2000
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Kodetka Vnitřní 85, Hlincová Hora 373 71
Jméno: Ing. Kamil Jeřábek 1.1.2016 - 7.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2015
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Štěpánská 650/23, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Géza Timko 31.8.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Doubravická 2658 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno: Pavel Hejč 31.8.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vítězslava Nováka 2196/9, Znojmo 669 02
Jméno: Mag. Herbert Klavatsch 31.8.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Plungergasse č. 14/3/24 , Wien Česká republika
Jméno: ing. Petr Čada 31.8.1995 - 10.2.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U Lesíka 3539/9, Znojmo 669 02
Jméno: Mag. Herbert Klavatsch 10.2.1997 - 10.2.1997
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Plungergasse č. 14/3/24 , Wien Rakouská republika
Jméno: Mag. Herbert Klawatsch 10.2.1997 - 10.2.1997
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Rakouská republika
A-7203 Weisen, Hutkoglweg 5
Jméno: Pavel Orholz 31.8.1995 - 11.8.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Dobrovodská 883/127, České Budějovice 370 06
Jméno: Pavel Hejč 10.2.1997 - 11.8.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vítězslava Nováka 2196/9, Znojmo 669 02
Jméno: Mag. Herbert Klawatsch 10.2.1997 - 11.8.1997
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Rakouská republika
A-7203 Wiesen, Hutkoglweg 5
Jméno: Dr. Walter Linke 11.8.1997 - 2.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a,
Jméno: Josef Kotek 31.8.1995 - 3.7.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vl. Rady 891/42, České Budějovice 370 08
Jméno: ing. Petr Čada 10.2.1997 - 3.7.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: U Lesíka 3539/9, Znojmo 669 02
Jméno: Doc. Ing. Josef Jettmar CSc 10.2.1997 - 3.7.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad Palatou 3056/3, Praha 150 00
Jméno: Ing. Gerhard Zeltner 11.8.1997 - 3.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Rakouská republika
2352 Gumpoldskirchen, Am Kanal 9
Jméno: Luděk Štěpánek 11.8.1997 - 3.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Pražská tř. 501/74, České Budějovice 370 04
Jméno: Dr. Walter Linke 2.11.1999 - 3.7.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a,
Jméno: Ing. Gerhard Zeltner 3.7.2000 - 18.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.1997 do 15.5.2003
Adresa: Rakouská republika
2352 Gumpoldskirchen, Am Kanal 9
Jméno: Dr. Thoma Leissing 18.7.2003 - 18.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2003
Adresa: Rakouská republika
A-1050 Wien, Zentagasse 40-42
Jméno: Dr. Thomas Leissing 18.7.2003 - 12.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2003 do 17.1.2005
Adresa: Rakouská republika
A-1050 Wien, Zentagasse 40-42
Jméno: Mag.(Fh) Ingo Hofmaier 12.4.2005 - 7.12.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2005 do 31.10.2005
Adresa: Rakouská republika
Wien, Braunschweiggasse 15/5
Jméno: Dr. Walter Linke 3.7.2000 - 20.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.1997 do 10.4.2006
Adresa: Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a,
Jméno: Mag. Hannes Taubinger 20.4.2006 - 27.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2006
Adresa: Rakouská republika
A - 3253 Plaika 6
Jméno: Luděk Štěpánek 3.7.2000 - 28.12.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.1997 do 11.11.2006
Adresa: Pražská tř. 501/74, České Budějovice 370 04
Jméno: Richard Korenko 30.10.2000 - 28.12.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2000 do 11.11.2006
Adresa: 1. května 1229/132, Mikulov 692 01
Jméno: Mag. Hannes Taubinger 27.4.2006 - 26.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2006 do 15.1.2009
Adresa: Rakouská republika
A - 3253 Erlauf, Plaika 6
Jméno: Doc. Ing. Josef Jettmar CSc 3.7.2000 - 11.6.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.1996 do 10.4.2009
Ve funkci: od 9.5.2000 do 10.4.2009
Adresa: Nad Palatou 3056/3, Praha 150 00
Jméno: Dipl.Ing.Dr. Johann Windisch 3.7.2000 - 11.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2000 do 10.4.2009
Ve funkci: od 9.5.2000 do 10.4.2009
Adresa: Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5,
Jméno: Irena Pexová 28.12.2006 - 4.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006 do 21.11.2009
Adresa: 33 , 370 07 Heřmaň Česká republika
Jméno: Pavel Božovský 28.12.2006 - 4.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006 do 21.11.2009
Adresa: 67, Nákří 373 48
Jméno: Mag. Gerhard Hanke 26.2.2009 - 4.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2009 do 21.11.2009
Adresa: Rakouská republika
A-2700 Wiener Neustadt, Lindberghgasse 11A
Jméno: Dipl.Ing.Dr. Johann Windisch 11.6.2009 - 4.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2009 do 21.11.2009
Ve funkci: od 14.5.2009 do 21.11.2009
Adresa: Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5
Jméno: Mag. Christian Schügerl 20.4.2006 - 3.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2006
Adresa: Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
Jméno: Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 11.6.2009 - 3.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2009
Adresa: Nad Palatou 3056/3, Praha 150 00
Jméno: Mag. Christian Schügerl 3.2.2010 - 6.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2006 do 21.8.2012
Ve funkci: od 26.1.2010 do 21.8.2012
Adresa: Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
Jméno: Mag. Herbert Klawatsch 6.9.2012 - 29.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2012
Adresa: Meiereigasse 8, A-2340 , Mödling Česká republika
Jméno: Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 3.2.2010 - 26.11.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2009
Ve funkci: od 26.1.2010
Adresa: Nad Palatou 3056/3, Praha 150 00
Jméno: Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 26.11.2012 - 18.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2012
Adresa: Nad Palatou 3056/3, Praha 150 00
Jméno: Irena Pexová 21.12.2009 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2009 do 11.6.2014
Adresa: 33 , 370 07 Heřmaň Česká republika
Jméno: Mag. Herbert Klawatsch 29.10.2012 - 23.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2012 do 11.6.2014
Ve funkci: od 22.10.2012 do 11.6.2014
Adresa: Meiereigasse 8 0 , Mödling Rakouská republika
Jméno: doc.Ing. Josef Jettmar CSc 18.6.2013 - 23.6.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2012 do 11.6.2014
Ve funkci: od 4.6.2013 do 11.6.2014
Adresa: Nad Palatou 3056/3, Praha 150 00
Jméno: Mag. Herbert Klawatsch 23.6.2014 - 7.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014 do 7.5.2018
Ve funkci: od 11.6.2014 do 7.5.2018
Adresa: Meiereigasse 8 , Mödling Rakouská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Kamil Jeřábek
Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Bárta

Vlastníci firmy Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 000 Kč - 7.5.2018
zakladni 50 000 000 Kč - 3.9.2009 - 7.5.2018
zakladni 961 544 000 Kč - 31.12.2000 - 3.9.2009
zakladni 879 747 000 Kč - 31.8.1995 - 31.12.2000
zakladni 595 140 Kč - 30.5.1994 - 30.5.1994
zakladni 595 140 000 Kč - 30.5.1994 - 31.8.1995
zakladni 495 140 000 Kč - 16.12.1993 - 30.5.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 3.9.2009 - 7.5.2018
Kmenové akcie na jméno 961 544 000 Kč 1 9.3.2009 - 3.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 715 012 16.12.2008 - 9.3.2009
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 8 179 696 16.12.2008 - 9.3.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 715 012 25.8.2008 - 16.12.2008
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 8 179 696 25.8.2008 - 16.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 164 735 25.8.2008 - 9.3.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 715 012 31.12.2000 - 25.8.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 164 735 31.12.2000 - 25.8.2008
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 8 179 696 31.12.2000 - 25.8.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 715 012 31.8.1995 - 31.12.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 164 735 31.8.1995 - 31.12.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 595 140 30.6.1995 - 31.8.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 30.5.1994 - 30.6.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 594 140 30.5.1994 - 30.6.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 16.12.1993 - 30.5.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 494 140 16.12.1993 - 30.5.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 31.5.1993 - 16.12.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 394 140 31.5.1993 - 16.12.1993

Sbírka Listin Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 36/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 1.1.2016 4.1.2016 4.1.2016 16
B 36/SL 116 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2015 23.12.2015 31.12.2015 1
B 36/SL 115 notářský zápis [652/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2015 23.12.2015 31.12.2015 23
B 36/SL 113 účetní závěrka [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2015 10.8.2015 3
B 36/SL 112 notářský zápis [417/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2015 24.7.2015 3.8.2015 23
B 36/SL 111 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2015 16.7.2015 43
B 36/SL 109 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2015 16.7.2015 16.7.2015 1
B 36/SL 107 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2015 1.4.2015 17
B 36/SL 106 notářský zápis [47/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2015 1.4.2015 1.4.2015 23
B 36/SL 105 účetní závěrka [2015], zpráva auditora Zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2015 1.4.2015 10
B 36/SL 104 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2015 1.4.2015 29
B 36/SL 103 notářský zápis [46/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2015 25.3.2015 1.4.2015 23
B 36/SL 102 účetní závěrka [2015], zpráva auditora zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2015 24.3.2015 10
B 36/SL 100 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2015 24.3.2015 29
B 36/SL 95 notářský zápis 156/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2014 18.6.2014 23.6.2014 26
B 36/SL 94 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2014 18.6.2014 23.6.2014 3
B 36/SL 92 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 26.6.2013 188
B 36/SL 91 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2013 24.6.2013 26.6.2013 2
B 36/SL 90 výroční zpráva [2012]  2012 - český překlad části výroč.zprávy Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 26.6.2013 2
B 36/SL 89 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 26.6.2013 41
B 36/SL 87 ostatní Výpis ze zápisu ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2013 17.6.2013 24.6.2013 1
B 36/SL 86 ostatní - Zápis z jednání voleb.komise - volba člena dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2012 4.1.2013 4.1.2013 1
B 36/SL 84 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2012 23.11.2012 30.11.2012 1
B 36/SL 83 ostatní Zápis ze schůze DR Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2012 2.11.2012 2
B 36/SL 82 ostatní - Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2012 10.10.2012 10.10.2012 1
B 36/SL 81 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2012 10.10.2012 10.10.2012 1
B 36/SL 80 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2012 4.9.2012 10.9.2012 1
B 36/SL 79 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2012 2.7.2012 3.7.2012 2
B 36/SL 78 výroční zpráva -r.2011 - v anglickém jazyce Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2012 29.6.2012 172
B 36/SL 77 výroční zpráva - překlad částí výroč.zprávy za r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 29.6.2012 2
B 36/SL 76 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 29.6.2012 41
B 36/SL 75 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2011 25.7.2011 2
B 36/SL 74 výroční zpráva - Překl.části výr. zpr.konsol. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2011 4
B 36/SL 73 výroční zpráva -r.2010 - II.část Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2011 176
B 36/SL 72 výroční zpráva r. 2010 - I. část Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2011 39
B 36/SL 71 účetní závěrka r. 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 27.4.2011 3
B 36/SL 70 výroční zpráva r. 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 27.4.2011 176
B 36/SL 69 účetní závěrka - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2010 2
B 36/SL 68 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2010 40
B 36/SL 66 ostatní - výpis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2010 1
B 36/SL 65 ostatní - Zápis z jednání voleb.komise Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2009 22.12.2009 1
B 36/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2009 24
B 36/SL 63 notářský zápis 594/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2009 9.12.2009 11
B 36/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2009 23
B 36/SL 61 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 15.6.2009 4
B 36/SL 60 ostatní - Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2009 15.6.2009 2
B 36/SL 59 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 4
B 36/SL 58 ostatní - Zápis ze zased. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 1
B 36/SL 57 ostatní - Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 2
B 36/SL 56 ostatní - Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 2
B 36/SL 55 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 45
B 36/SL 54 notářský zápis NZ 67/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2009 17
B 36/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2009 23
B 36/SL 52 notářský zápis 43/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2009 16
B 36/SL 51 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2009 2
B 36/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2009 23
B 36/SL 49 notářský zápis 401/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2009 16
B 36/SL 48 ostatní - plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2009 4
B 36/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2008 17.12.2008 0
B 36/SL 46 notářský zápis 347/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2008 17.12.2008 18
B 36/SL 45 notářský zápis 222/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 16
B 36/SL 44 stanovy společnosti r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 26
B 36/SL 43 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2008 44
B 36/SL 42 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2008 2
B 36/SL 41 ostatní - Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2007 2
B 36/SL 40 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2007 41
B 36/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2007 12.9.2007 26
B 36/SL 38 notářský zápis 210/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2007 12.9.2007 16
B 36/SL 37 posudek znalce - Ing.Brázda - 5x Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2007 215
B 36/SL 36 posudek znalce - Ing.Kořínek - 5x Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2007 204
B 36/SL 35 posudek znalce -Ing.Štěpán Bláha - 5x Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2007 203
B 36/SL 34 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2006 42
B 36/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 25.4.2006 4
B 36/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 25.4.2006 26
B 36/SL 31 notářský zápis 210/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 25.4.2006 9
B 36/SL 30 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2005 42
B 36/SL 29 notářský zápis 152/2005,ZP+Úč.uzáv.r.02-04 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2005 5.9.2005 90
B 36/SL 28 stanovy společnosti -červen 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2005 10.8.2005 26
B 36/SL 27 ostatní - 14.ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2005 10.8.2005 7
B 36/SL 26 notářský zápis 438/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2005 10.8.2005 19
B 36/SL 25 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2005 42
B 36/SL 24 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2004 15.9.2004 59
B 36/SL 23 notářský zápis NZ 333/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2004 15.9.2004 20
B 36/SL 22 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 60
B 36/SL 21 stanovy společnosti - Úplné znění -květen 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2003 29.7.2003 26
B 36/SL 20 ostatní - Zápis o jednání 12.ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2003 29.7.2003 7
B 36/SL 19 notářský zápis 275/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2003 29.7.2003 9
B 36/SL 18 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 55
B 36/SL 17 podpisové vzory - osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2003 26.5.2003 1
B 36/SL 16 ostatní -Zápis 37.zased.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2002 26.5.2003 1
B 36/SL 15 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2002 42
B 36/SL 14 výroční zpráva -r.2000 ve zn.pozd.předpisů Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 42
B 36/SL 13 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 42
B 36/SL 12 výroční zpráva +Účet.uzáv.-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2001 37
B 36/SL 11 notářský zápis 357/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2001 26.10.2001 40
B 36/SL 9 změna právní formy, fúze +VH+NZ+Úč.uzáv.k 30.6.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2000 24.11.2000 163
B 36/SL 10 posudek znalce Ing.-Vondrů - 5 ZP Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2000 195
B 36/SL 8 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2000 23
B 36/SL 7 notářský zápis 243/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.5.2000 21.7.2000 35
B 36/SL 6 účetní závěrka k 31.12.98 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.11.1999 7
B 36/SL 5 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.1998 18.11.1998 31
B 36/SL 4 notářský zápis NZ 262/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.1997 18.11.1998 51
B 36/SL 3 stanovy společnosti červen 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.1997 18.11.1998 23
B 36/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 6
B 36/SL 1 ostatní zápis z 5. řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.1996 18.11.1998 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Wienerberger s.r.o.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Wienerberger s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.