W.A.G. payment solutions, a.s. Praha IČO: 26415623

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu W.A.G. payment solutions, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26415623.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem W.A.G. payment solutions, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a další.

Základní údaje o W.A.G. payment solutions, a.s. IČO: 26415623

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.12.2000
Spisová značka: B 6882
IČO: 26415623
Obchodní firma: W.A.G. payment solutions, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.12.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.12.2000
Valná hromada ze dne 14.3.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 166.602,- Kč (slovy: sto šedesát šest tisíc šest set dva korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad č ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2.v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 166 575 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna če ská) a 27 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie D jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv spo jených s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie D) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3.akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4.konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisová ní akcií, a to formou prohlášení shora uvedeného v tomto zápise (resp. v notářském zápise NZ 262/2019, N 271/2019, sepsaném Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17), 5.konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obc hodních korporacích, 6.ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. vš echny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 111 206 kusů kmenových akcií, ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg, reg. číslo B 202010: 55 369 kusů kmenových akcií, iii.Richard Valentin, nar. 8.4.1975, bydliště Het Hoge Holt 1, 7909 BE, Hoogeween, Nizozemsko: 5 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, iv.Aleš Baran, nar. 2.1.1976, bydliště Kosmatcová 508, 250 84 Květnice: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, v.Jaroslav Altmann, nar. 3.5.1980, bydliště Petržílkova 2706/30, 158 00 Praha Stodůlky: 5 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, vi.Radek Moc, nar. 19.4.1972, bydliště K Lůžku 799, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry: 5 kusů akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, vii.Jan Smoček, nar. 19.4.1975, bydliště: Pod spravedlností 937, 156 00 Praha - Zbraslav: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, viii.Radoslaw Tatarski, nar. 28.8.1979, bydliště: ul. Wroclawska 6 m. 7, 69-100 Slubice, Polsko: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, ix.Jiří Račman, nar. 5.2.1978, bydliště: Vajgar 684/III, 377 01 Jindřichův Hradec: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie D, 7.konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8.konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9.ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh sm louvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 měsíce ode dne konání této valné hro mady; emisní kurs upisovaných akcií činí 38,- Kč na jednu akcii v případě kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč, a v případě akcií na jméno se zvláštními právy akcie D 12.589,- Kč na jednu akcii, 10.ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií, 11.konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 111.728.196,-Kč. 16.5.2019 - 16.5.2019
Valná hromada ze dne 15.3.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 316.137,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 316.137 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč , 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora uvedené v tomto zápise, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i. Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 211.053 kusů akcií; ii. Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg , reg. číslo B 202010: 105.084 kusů akcií, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 36,14 Kč na jednu akcii, 9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 3 měsíců ode dne upsání akcií, 10. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 111.561.594,-Kč. 5.6.2018 - 5.6.2018
Valná hromada ze dne 14.12.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 482.405,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc čtyři sta pět korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akc ií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 482.402 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna č eská) a 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie C o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie C jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv spo jených s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie C) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení uvedeném v notářském zápise NZ 1118/2017, N 1235/2017, sepsaném Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 322.051 kusů kmenových akcií, ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg, reg. číslo B 202010: 160.351 kusů kmenových akcií, iii.Jakub Malý, nar. 31.8.1981, bydliště Sluneční nám. 10/2583, 15800 Praha 13, Česká republika: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie C, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny , 9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návr hu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti p ísemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí v případě kmenových akcií 1,-Kč (slovy: jednu korunu českou) na jednu akcii, a v případě akcií na jméno se zvláštní mi právy akcie C 15.379,- Kč (slovy: patnácttisíc třistasedmdesátdevět korun českých) na jednu akcii, 10. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní ode dne upsání akcií, 11. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 111.245.457,-Kč (slovy: jednostojedenáctmilionů dvěstěčtyřicetpěttisíc čtyřistapadesátsedm korun českých). 14.12.2017 - 14.12.2017
Valná hromada společnosti, konaná dne 14.9.2017, rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 964.802,- Kč (slovy: devětsetšedesátčtyřitisíc osmsetdva korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad a ni pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 964.802 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), 3. akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora uvedené v tomto zápise, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 644.102 kusů akcií; ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S. .r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg , reg. číslo B 202010: 320.700 kusů akcií, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny , 9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájem ci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) m ěsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 50,975,-Kč (slovy: padesát korun českých a devětsetsedmdesátpět haléřů) na jednu akcii, 10. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, 11. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 110.763.052,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů sedmsetšedesáttřitisíc padesátdva korun českých). 25.9.2017 - 25.9.2017
Valná hromada společnosti přijala dne 15.12.2016 toto rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.250,- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě padesát korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 45 kusů prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (slovy: padesát korun českých), s prioritními akciemi jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv s prioritními akciemi spojených) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o ob chodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: Klaus Burkart, nar. 23.12.1971, bydliště Ringenberg 1, 94315 Straubing, Německo: 5 kusů akcií Tomáš Michek, nar. 20.3.1982, bydliště Pod Nouzovem 1007/25, 197 00 Praha 9 Kbely: 5 kusů akcií Gabriela Paun, nar. 17.5.1984, bydliště 4 Lunca Siretului Alley, Bld. D43, Ent. A, Apt. 10, District 6, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií, Jolana Bosmanová, nar. 9.9.1971, bydliště Na Lukách 376/28, Plzeň 312 00: 3 kusy akcií, Radek Mádlo, nar. 13.7.1975, bydliště Švermova 386, 471 25 Jablonné v Podještědí: 3 kusy akcií, Stefan Georg von der Marwitz, nar. 18.11.1972, bydliště Finkenweg 31, 56759 Kaisersesch, stát Německo: 5 kusů akcií, Jan Otta, nar. 13.6.1976, bydliště Rašínova 744, 289 12 Sadská: 3 kusy akcií, Markéta Hlaváčová, nar. 10.5.1973, bydliště Pod Kapličkou 858, 250 91 Zeleneč: 3 kusy akcií, Michael Grabmayer, nar. 19.2.1976, bydliště Hudečkova 2036/1C, 140 00 Praha 4: 3 kusy akcií, Bruno Addes, nar. 18.3.1973, bydliště Carer Josep Vicenc Foix 11C, 8173 Sant Cugat Atlantic, stát: Španělsko, 3 kusy akcií, Catalin Profir, nar. 16.1.1979, bydliště Str. Sf. Ilie, nr. 5. Ap. 45, Et.4, Sector 4, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií, Stig Rogenbaum, nar. 31.12.1978, bydliště Arun mme tee 9, Tänassilma küla, Saku vald, Estonsko 76406: 3 kusy akcií, Eke Emre, nar. 17.9.1970, bydliště Avenue du Devin du Village 25,1203 Ženeva, Švýcarsko: 3 kusy akcií 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny , 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návr hu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 14.664,-Kč (slovy: čtrnácttisíc šestsetšedesátčtyři korun českých) na jednu akcii; 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 109.798.250,-Kč (slovy: jednostodevětmilionů sedmsetdevadesátosmtisíc dvěstěpadesát korun českých). 21.3.2017 - 25.9.2017
Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, a.s., IČ: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s. 22.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 6.6.2014 - 1.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 6.6.2014 - 1.10.2014
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ: 445 66 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629. 1.10.2010
Valná hromada společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. učinila dne 22.10.2007 v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých) , znějící na majitele a mající listinnou podobu, 3) akcie bude upsána peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že všichni akcionáři se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obc hodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva , tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (předem určenému) zájemci, a to panu Martinu Vohánkovi, r.č. 751211/2773, bytem Podolská 126, Praha 4, 147 00, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. na adrese Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů, počínaje dnem ná sledujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopise m na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; p očátek lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, emisní kurs upisované akcie činí částku 19.000.000,-- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých); rozdíl mezi emisním kursem akcie a její jmenovitou hodnotou bude v soul adu s ust. § 163a odst. 2 obchodního zákoníku tvořit emisní ážio, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení této pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana Martina Vohánky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splace ní emisního kursu akcie, která má být vydána na toto zvýšení základního kapitálu: peněžitá pohledávka ve výši 19.000.000,-- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 30.9.2004 mezi společností W.A.G. minerální paliva, a.s. jako nabyvatelem akcií a panem martinem Vohánkou jako převodcem akcií; uvedená pohledávka představuje nedoplatek kupní ceny za převod akcií dle Smlouvy o převodu akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. nebo na jimém místě dohodnutém oběma smluvními stranami 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie upisované na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoní ku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12 konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 109.500.000,-- Kč (slovy: jednostodevětmilionůpětsettisíc korun čekých). 17.12.2007 - 12.2.2008
Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43, IČ: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. 23.9.2005
Jediný akcionář společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s., tj. pan Martin Vohánka, činí v souladu s ustanovením §190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, přivýkonu působnosti valné hromady: toto rozhodnutí: I. 1) zvyšuje základní kapitál o částku 89.000.000,-Kč (slovy: osmdesátdevětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), z nějících na majitele a majících listinnou podobu a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutním ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), znějících na majitele a majících listinnou pdoobu a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovitého hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy : devětmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to panu Martinu Vohánkovi r.č. 751211/2773, bytem Most, Budovatelů 30 73/382 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje všechny akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být ú ředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle advokátní kanceláře Žižka a partneři, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bdliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potv rzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez vy užití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je vždy shody s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 10.000.000,-Kč (slovy: desetm ilionů korun českých) na jednu akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: destimilionů korun českých) a částku 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých), v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana Martina Vohánky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, přičemž se jedná o tuto pohledávku pana Martina Vohánky: - pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 147.580.138,-Kč (slovy: jednostočytřicetsedmmilionůpětsetosmdesáttisíc jednostotřicetosm korun českých) s tím, že k započtení bude použita pouze část pohledávky ve výši 89.000.000,-Kč (slovy: osmdes átdevětmilionů korun českých); pohledávka vyplývá ze Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 30.9.2004 (slovy: třicátého září roku dva tisíce čtyři) mezi společností W.A.G. minerální paliva, a.s. jako nabyvatelem a panem Martinem Vohánkou jako převodcem, na základě které došlo k převodu akcií společnosti ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s. a na základě které je nabyvatel akcií povinen zaplatit kupní cenu ve výši 147.580.138,-Kč (slovy: jednostočtyřicetsedmmilionůpětsetosmdesáttisíc jednostotřicetosm korun česk ých); do denšího dne nebyla kupní cena zaplacena; existence pohledávky je současně doložena též zprávou auditora o ověření pohledávky - vypracovanou dne 7.12.2004 Ing. Daliborem Šulcem, číslo osvědčení 1364, Generála Klapálka 855, Kralupy nad Vltavou, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle advokátní kanceláře Žižka a partneři, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00 nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 100.000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých). 7.1.2005 - 14.2.2005
Jediný akcionář přijal dne 24.01.2002 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,- Kč a to upsáním 1.000 kusů nových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií s tím, že všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, panem Martinem Vohánkou, r.č. 751211/2773, bytem Budovatelů 3073/382, Most v sídle společnosti na adrese Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4 do 15-ti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počátek lhůty oznámí upisovateli představenstvo společnosti. Emisní kurs každé upisované akcie činí 10.000,- Kč. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář pan Martin Vohánka upíše akcie prostřednictvím peněžitého vkladu ve výši 10.000.000,- Kč ve lhůtě 15-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet u Komerční banky, a.s. číslo účtu 19-2771600257/0100. 18.2.2002 - 4.3.2002
Převoditelnost akcií je omezena ve smyslu čl. 8.2. stanov společnosti. 27.11.2001 - 17.12.2009
Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylo rozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie na majitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnost vymění akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů společnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějící na majitele do 30-ti dní ode dne právní moci usnesení soudu o povolení zápisu této změny do obchodního rejstříku. Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnosti zapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií na jméno k výměně za akcie znějící na majitele. 2.6.2001

Aktuální kontaktní údaje W.A.G. payment solutions, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26415623
Obchodní firma: W.A.G. payment solutions, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 4.12.2000
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26415623
Firma: W.A.G. payment solutions, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 4.12.2000

Kontakty na W.A.G. payment solutions, a.s. IČO: 26415623

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4 , Praha 140 00 19.8.2008
Sídlo: Na Pankráci 1685/17 , Praha 140 00 2.6.2001 - 19.8.2008
Sídlo: Klimentská 1216/46 , Praha 110 00 4.12.2000 - 2.6.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 140 00

Obory činností W.A.G. payment solutions, a.s. IČO: 26415623

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.6.2014
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech 12.2.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 12.3.2007
hostinská činnost 12.3.2007
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 12.3.2007
ubytovací služby 12.3.2007
skladování zboží a manipulace s nákladem 12.3.2007
technické činnosti v dopravě 12.3.2007
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 12.3.2007
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.6.2003
pronájem a půjčování věcí movitých 17.2.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.11.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 4.12.2000
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 4.12.2000
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 4.12.2000
výroba a zpracování paliv a maziv 4.12.2000
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 4.12.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.12.2000

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Vítězné pláni 1719/4 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010607634
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 20.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Hvězdova 1689/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010607626
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 20.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: 117 , Rozvadov 348 06
Identifikační číslo provozovny: 1011641267
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.5.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: Havířská 347/27 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1004460554
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: Hájecká 1068/14 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1009559583
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.3.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Hodkovická 52/52 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1010357336
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2013
Provozovna č. 7
Provozovna: Jana Nohy 1237 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1006436146
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.9.2006
Provozovna č. 8
Provozovna: Karlovarská 131/50 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1007027967
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.10.2007
Provozovna č. 9
Provozovna: Zděbradská 251 01 Modletice
Identifikační číslo provozovny: 1007220902
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 4.12.2000

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Zděbradská 251 01 Modletice
Identifikační číslo provozovny: 1005837686
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.2005

Živnost č. 3 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Zděbradská 251 01 Modletice
Identifikační číslo provozovny: 1005837686
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.3.2006

Živnost č. 4 Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Vítězné pláni 1719/4 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010607634
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Hvězdova 1689/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010607626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Hodkovická 52/52 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1010357336
Zahájení provozování: 20.11.2013

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: 117 , Rozvadov 348 06
Identifikační číslo provozovny: 1011641267
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Zděbradská 251 01 Modletice
Identifikační číslo provozovny: 1007220902
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Karlovarská 131/50 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1007027967
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Havířská 347/27 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1004460554
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Jana Nohy 1237 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1006436146
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Zděbradská 251 01 Modletice
Identifikační číslo provozovny: 1005837686
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: Hájecká 1068/14 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1009559583
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2014

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 6.11.2013

Živnost č. 8 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 4.2.2005

Živnost č. 9 Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 4.2.2005

Živnost č. 10 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 20.11.2013

Živnost č. 11 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2001
Zánik oprávnění: 23.11.2015

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2001
Zánik oprávnění: 4.2.2005

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 19 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.2006
Zánik oprávnění: 17.4.2013

Živnost č. 22 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.2006
Zánik oprávnění: 17.4.2013

Živnost č. 23 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Úklidové činnosti

Vedení firmy W.A.G. payment solutions, a.s. IČO: 26415623

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva společně. 22.1.2018
Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo společnosti. Za představenstvo společnosti jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to každý z nich samostatně. Za společnost se podepisovaní provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti. 18.2.2002 - 22.1.2018
Společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti Za společnost se podepisovaní provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti. 2.6.2001 - 18.2.2002
Společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti. Za společnost se podepisování provádí tak, že k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva společnosti. 4.12.2000 - 2.6.2001
Jméno: Martin Vohánka 20.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015
Ve funkci: od 1.10.2015
Adresa: Podolská 103/126, Praha 147 00
Jméno: Tomáš Michek 22.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Pod Nouzovem 1007/25, Praha 197 00
Jméno: Martin Hannsmann 22.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Koperníkova 2038/35, Aš 352 01
Jméno: Attila Dsupin 22.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Arany János út 56 , 3860 Encs Maďarská republika
Jméno: Klaus Jürgen Burkart 11.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Na Topolce 917/22, Praha 140 00
Jméno: Ivan Jakúbek 11.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Filmařská 491/8, Praha 152 00
Jméno: Radek Moc 5.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: K Lůžku 799 , 252 44 Psáry Česká republika
Jméno: Ladislav Husák 4.12.2000 - 18.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.12.2000 do 30.3.2004
Adresa: Buchenwaldská 785/45, Karlovy Vary 360 10
Jméno: Martin Vohánka 4.12.2000 - 12.3.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.12.2000
Ve funkci: od 4.12.2000
Adresa: Budovatelů 3073 , 434 01 Most Česká republika
Jméno: Martin Vohánka 12.3.2007 - 14.10.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.12.2000
Ve funkci: od 4.12.2000
Adresa: Mattoniho nábřeží 190/66, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Petr Husák 4.12.2000 - 7.12.2011
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 4.12.2000
Ve funkci: od 4.12.2000
Adresa: Na strži 408/8, Praha 140 00
Jméno: David Holý 18.5.2004 - 7.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2004
Adresa: Karlštejnská 124, Chýnice 252 17
Jméno: Martin Vohánka 14.10.2009 - 7.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.12.2000
Ve funkci: od 4.12.2000
Adresa: Podolská 103/126, Praha 147 00
Jméno: David Holý 7.12.2011 - 2.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010
Adresa: Karlštejnská 124, Chýnice 252 17
Jméno: Petr Husák 7.12.2011 - 19.10.2013
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 26.11.2010 do 1.7.2014
Ve funkci: od 26.11.2010 do 1.7.2014
Adresa: Na strži 408/8, Praha 140 00
Jméno: Martin Vohánka 7.12.2011 - 6.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010
Ve funkci: od 26.11.2010
Adresa: Podolská 103/126, Praha 147 00
Jméno: Tomáš Svatoň 14.10.2009 - 6.6.2014
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.2.2009 do 1.2.2014
Adresa: Dlouhá 720, Pardubice 530 06
Jméno: Petr Husák 19.10.2013 - 22.8.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 26.11.2010 do 1.7.2014
Ve funkci: od 26.11.2010 do 1.7.2014
Adresa: Na strži 408/8, Praha 140 00
Jméno: David Holý 2.10.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010
Adresa: 108, Doubek 251 01
Jméno: Pascal Guyot 14.10.2009 - 9.6.2015
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.8.2009 do 31.7.2014
Adresa: Rue Basse , 215 10 Minot Francouzská republika
Jméno: Martin Vohánka 6.11.2013 - 20.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010 do 1.10.2015
Ve funkci: od 26.11.2010 do 1.10.2015
Adresa: Podolská 103/126, Praha 147 00
Jméno: David Holý 1.10.2014 - 20.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010 do 1.10.2015
Ve funkci: od 15.7.2014 do 1.10.2015
Adresa: 108, Doubek 251 01
Jméno: Tomáš Svatoň 6.6.2014 - 22.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2014 do 31.12.2017
Adresa: Dlouhá 720, Pardubice 530 06
Jméno: Pascal Guyot 9.6.2015 - 22.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2014 do 31.12.2017
Adresa: Rue Basse , 215 10 Minot Francouzská republika
Jméno: David Holý 20.11.2015 - 22.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015 do 31.12.2017
Ve funkci: od 1.10.2015 do 31.12.2017
Adresa: 108, Doubek 251 01
Jméno: Neil Brownlie 22.1.2018 - 25.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018 do 31.3.2018
Adresa: Wehlistrasse 51/2/45 , 1200 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Klaus Jürgen Burkart 22.1.2018 - 11.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Ringenberg 1 , 943 15 Straubing Spolková republika Německo
Jméno: Ivan Jakúbek 22.1.2018 - 11.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Drotárska cesta 90 , 811 02 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ajit Nedungadi 25.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2016
Ve funkci: od 13.1.2016
Adresa: Lambolle Road 48 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Joseph Morgan Seigler 25.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2016
Ve funkci: od 13.1.2016
Adresa: Coniger Road 3 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Petr Bartoň 4.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2016
Ve funkci: od 15.12.2016
Adresa: Rooseveltova 166/10, Praha 160 00
Jméno: Alexander Joachim Heinrich Trautmann 4.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2016
Ve funkci: od 15.12.2016
Adresa: An der Deckersweide 44 , 408 83 Ratingen, Eggerscheidt Spolková republika Německo
Jméno: Ketil Thorsen 3.4.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2016
Ve funkci: od 15.12.2016
Adresa: Slotteberget 5 , 457 47 Hamburgsund Švédské království
Jméno: David Holý 22.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: 108, Doubek 251 01
Jméno: Pascal Guyot 22.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Flat 4 Sea La Vie, 25 Plajja Bognor , 2660 St. Paul´s Bay Maltská republika
Jméno: Ing. Jana Martínková 4.12.2000 - 27.11.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.12.2000
Adresa: Těšínská 1110/2, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: David Holý 4.12.2000 - 18.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.12.2000 do 30.3.2004
Adresa: Maxe Švabinského 652 , Bílina Česká republika
Jméno: Mgr. Iveta Pasáková 4.12.2000 - 30.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.12.2000 do 16.7.2004
Adresa: Francouzská 156/106, Praha 101 00
Jméno: Jiří Stodůlka 27.11.2001 - 30.8.2004
Trvání členství: do 16.7.2004
Ve funkci: od 21.12.2000
Adresa: 5, Stanovice 360 01
Jméno: Ilona Jelínková 30.8.2004 - 5.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.2004
Ve funkci: do 28.2.2005
Adresa: 5. května 274/56, Bílina 418 01
Jméno: Alena Dekiská 18.5.2004 - 12.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2004 do 17.9.2007
Adresa: Svážná 1493/7, Most 434 01
Jméno: Hana Hradská 30.8.2004 - 20.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.2004 do 10.2.2009
Adresa: Tupolevova 502, Praha 199 00
Jméno: Tim Cox 5.5.2005 - 20.12.2011
Ve funkci: od 28.2.2005 do 10.2.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
67 Marina Road, Formy, Liverpool, Merseyside, L37 6BN
Jméno: Ing. Bohdan Resler 12.2.2008 - 20.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2007 do 1.11.2011
Adresa: Ondřejovská 769, Mnichovice 251 64
Jméno: Tim Cox 20.12.2011 - 18.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.2.2009 do 1.4.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Liverpool, Merseyside, Formy, Marina Road 67, PSČ L 37 6BN
Jméno: Hana Hradská 20.12.2011 - 6.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.2.2009 do 10.2.2014
Adresa: Tupolevova 502, Praha 199 00
Jméno: Tomáš Michek 20.12.2011 - 6.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011
Adresa: Pod Nouzovem 1007/25, Praha 197 00
Jméno: Hana Hradská 6.11.2013 - 6.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.2.2009 do 10.2.2014
Adresa: Podolská 103/126, Praha 147 00
Jméno: Radim Jauker 18.7.2012 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2012 do 19.9.2014
Adresa: K sídlišti 1166/25, Praha 140 00
Jméno: Tomáš Michek 6.11.2013 - 9.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011 do 12.5.2015
Adresa: Pod Nouzovem 1007/25, Praha 197 00
Jméno: Martin Burda 1.10.2014 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2014
Adresa: Podlibská 976, Praha 190 14
Jméno: Ing. Jana Martínková 1.10.2014 - 13.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2014 do 10.6.2016
Ve funkci: do 10.6.2016
Adresa: Těšínská 1110/2, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Hana Hradská 6.6.2014 - 4.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2014 do 15.12.2016
Ve funkci: do 15.12.2016
Adresa: Podolská 103/126, Praha 147 00
Jméno: Petr Husák 1.10.2014 - 4.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2014 do 15.12.2016
Ve funkci: od 19.9.2014 do 15.12.2016
Adresa: Na strži 408/8, Praha 140 00
Jméno: Ketil Thorsen 13.9.2016 - 3.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2016
Ve funkci: od 10.6.2016
Adresa: Slotteberget 5 , 457 47 Hamburgsund Švédské království
Jméno: Martin Burda 12.6.2015 - 22.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2014 do 31.12.2017
Adresa: Podlibská 976, Praha 190 14

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martin Vohánka MBA
Člen statutárního orgánu: Attila Dsupin
Člen statutárního orgánu: Klaus Jürgen Burkart
Člen statutárního orgánu: Ivan Jakúbek
Člen statutárního orgánu: Martin Hannsmann
Člen statutárního orgánu: Radek Moc
Člen statutárního orgánu: Magdalena Bartos

Vlastníci firmy W.A.G. payment solutions, a.s. IČO: 26415623

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 111 728 000 Kč 100% 16.5.2019
zakladni 111 562 000 Kč 100% 5.6.2018 - 16.5.2019
zakladni 111 245 000 Kč 100% 14.12.2017 - 5.6.2018
zakladni 110 763 000 Kč 100% 25.9.2017 - 14.12.2017
zakladni 109 798 000 Kč 100% 21.3.2017 - 25.9.2017
zakladni 109 796 000 Kč 100% 1.10.2010 - 21.3.2017
zakladni 109 500 000 Kč - 12.2.2008 - 1.10.2010
zakladni 100 000 000 Kč 100% 14.2.2005 - 12.2.2008
zakladni 11 000 000 Kč 100% 4.3.2002 - 14.2.2005
zakladni 1 000 000 Kč 100% 4.12.2000 - 4.3.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Prioritní akcie na jméno 50 Kč 45 16.5.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 929 916 16.5.2019
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 3 16.5.2019
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 27 16.5.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 763 341 5.6.2018 - 16.5.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 447 204 14.12.2017 - 5.6.2018
Prioritní akcie na jméno 50 Kč 45 14.12.2017 - 16.5.2019
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 3 14.12.2017 - 16.5.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 964 802 25.9.2017 - 14.12.2017
Prioritní akcie na jméno 50 Kč 45 21.3.2017 - 14.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 108 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 30 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 296 000 Kč 1 6.6.2014
Kmenové akcie na majitele 296 000 Kč 1 1.10.2010 - 6.6.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 108 17.12.2009 - 6.6.2014
Akcie na majitele 50 000 Kč 30 17.12.2009 - 6.6.2014
Kmenové akcie na majitele 9 500 000 Kč 1 12.2.2008 - 17.12.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 8 14.2.2005 - 17.12.2009
Kmenové akcie na majitele 9 000 000 Kč 1 14.2.2005 - 17.12.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 1 100 4.3.2002 - 17.12.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 2.6.2001 - 4.3.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 4.12.2000 - 2.6.2001

Sbírka Listin W.A.G. payment solutions, a.s. IČO: 26415623

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6882/SL 82 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 12.8.2015 27.10.2015 25.11.2015 3
B 6882/SL 81 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 1.10.2015 27.10.2015 25.11.2015 2
B 6882/SL 80 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.9.2015 30.9.2015 40
B 6882/SL 79 notářský zápis [NZ 1225/2014-projekt rozdělení] Městský soud v Praze 10.11.2014 13.11.2014 2.1.2015 23
B 6882/SL 77 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.11.2014 2.1.2015 29
B 6882/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.9.2014 24.9.2014 12.11.2014 14
B 6882/SL 74 notářský zápis NZ 1037/2014 Městský soud v Praze 19.9.2014 23.9.2014 13.10.2014 11
B 6882/SL 73 ostatní zápis ze schůze předst. Městský soud v Praze 15.7.2014 23.9.2014 13.10.2014 2
B 6882/SL 72 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 30.9.2014 30.9.2014 1.10.2014 9
B 6882/SL 71 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2014 11.7.2014 11.9.2014 5
B 6882/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 264/2014 Městský soud v Praze 27.3.2014 30.5.2014 9.6.2014 172
B 6882/SL 69 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 11.10.2013 21.10.2013 36
B 6882/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.8.2012 1.8.2012 24.8.2012 23
B 6882/SL 67 notářský zápis NZ 547/2012 Městský soud v Praze 29.6.2012 4.7.2012 24.8.2012 10
B 6882/SL 66 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.2.2012 4.7.2012 24.8.2012 3
B 6882/SL 64 ostatní prohlášení člena představenstva Městský soud v Praze 27.9.2011 13.6.2012 3.7.2012 3
B 6882/SL 63 ostatní prohlášení předsedy představenstva Městský soud v Praze 23.9.2011 13.6.2012 3.7.2012 4
B 6882/SL 62 ostatní prohlášení místopředsedy představenstva Městský soud v Praze 22.9.2011 13.6.2012 3.7.2012 3
B 6882/SL 61 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 26.11.2010 13.6.2012 3.7.2012 3
B 6882/SL 60 ostatní zápis o průběhu schůze Městský soud v Praze 26.11.2010 13.6.2012 3.7.2012 1
B 6882/SL 59 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.2.2009 13.6.2012 3.7.2012 4
B 6882/SL 58 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 6.2.2006 13.6.2012 3.7.2012 4
B 6882/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 108
B 6882/SL 56 posudek znalce č.1804AE5333/10 Městský soud v Praze 25.6.2010 19.10.2010 50
B 6882/SL 55 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 19.10.2010 14
B 6882/SL 53 notářský zápis -NZ758/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 26.8.2010 19.10.2010 31
B 6882/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.8.2010 24.8.2010 25
B 6882/SL 51 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 16.6.2010 20.7.2010 21.7.2010 4
B 6882/SL 50 ostatní -projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 30.6.2010 20.7.2010 21.7.2010 10
B 6882/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2010 19.1.2010 20.1.2010 23
B 6882/SL 48 notářský zápis NZ 794/2009 Městský soud v Praze 30.10.2009 19.1.2010 20.1.2010 11
B 6882/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.11.2009 23.11.2009 27
B 6882/SL 46 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2009 5.11.2009 4
B 6882/SL 45 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.1.2009 5.11.2009 5
B 6882/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.9.2009 5.11.2009 3
B 6882/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.9.2009 5.11.2009 3
B 6882/SL 42 notářský zápis NZ 415/2009 Městský soud v Praze 24.6.2009 15.10.2009 16.10.2009 10
B 6882/SL 41 notářský zápis NZ 51/2009 Městský soud v Praze 28.1.2009 15.10.2009 16.10.2009 10
B 6882/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.5.2009 15.5.2009 27
B 6882/SL 39 notářský zápis NZ 506/2008 Městský soud v Praze 15.7.2008 13.8.2008 19.8.2008 10
B 6882/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2007 25.2.2008 23
B 6882/SL 37 ostatní zápis z VH + prez. listina Městský soud v Praze 22.10.2007 25.2.2008 7
B 6882/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.1.2007 25.2.2008 3
B 6882/SL 33 notářský zápis NZ 578/2007 Městský soud v Praze 22.10.2007 25.2.2008 13
B 6882/SL 31 notářský zápis -NZ617/06 Městský soud v Praze 29.11.2006 9.3.2007 19.3.2007 8
B 6882/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2007 12.3.2007 12.3.2007 0
B 6882/SL 29 účetní závěrka [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 4.10.2006 4.10.2006 0
B 6882/SL 28 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 4.9.2006 4.10.2006 4.10.2006 0
B 6882/SL 25 ostatní -zápis sch.představenstva Městský soud v Praze 6.2.2006 15.2.2006 20.2.2006 0
B 6882/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 6.2.2006 15.2.2006 20.2.2006 0
B 6882/SL 23 účetní závěrka [2004], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 15.12.2005 16.12.2005 0
B 6882/SL 22 ostatní - návrh smlouvy o fúzi slouč. Městský soud v Praze 22.6.2005 27.6.2005 13.7.2005 0
B 6882/SL 20 notářský zápis NZ 599/2004 Městský soud v Praze 13.12.2004 10.1.2005 0
B 6882/SL 19 ostatní rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.7.2004 6.9.2004 0
B 6882/SL 18 účetní závěrka [2003], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 12.8.2004 1.9.2004 0
B 6882/SL 17 ostatní -návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 1.8.2004 12.8.2004 1.9.2004 0
B 6882/SL 15 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.8.2004 12.8.2004 1.9.2004 0
B 6882/SL 13 notářský zápis -NZ 173/2004 Městský soud v Praze 30.3.2004 2.6.2004 0
B 6882/SL 12 ostatní rozhod.jed.akcionáře+ usnesení představen.5.8.2003 Městský soud v Praze 7.8.2003 16.9.2003 7.10.2003 0
B 6882/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 3.6.2003 0
B 6882/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ103/2003 Městský soud v Praze 19.3.2003 3.6.2003 0
B 6882/SL 8 notářský zápis -NZ/422/2002 Městský soud v Praze 12.12.2002 18.2.2003 19.2.2003 0
B 6882/SL 7 ostatní, podpisové vzory +zápis z VH Městský soud v Praze 20.12.2000 30.7.2002 0
B 6882/SL 6 notářský zápis -NZ/75/2002 Městský soud v Praze 14.2.2002 6.3.2002 19.7.2002 0
B 6882/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ132/01 Městský soud v Praze 19.4.2001 1.10.2001 0
B 6882/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.9.2000 1.3.2001 0
B 6882/SL 3 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 18.9.2000 1.3.2001 0
B 6882/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ/326/2000 Městský soud v Praze 18.9.2000 1.3.2001 0
B 6882/SL 27 ostatní -zákon o obch.společnostech Městský soud v Praze 3.11.2005 15.2.2006 0
B 6882/SL 26 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 11.1.2006 15.2.2006 0
B 6882/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 8.3.2005 16.3.2005 0
B 6882/SL 16 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 4.8.2004 12.8.2004 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení W.A.G. payment solutions, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu W.A.G. payment solutions, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.