Výstaviště České Budějovice a.s. České Budějovice IČO: 60827475

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Výstaviště České Budějovice a.s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 60827475.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Výstaviště České Budějovice a.s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Truhlářství, podlahářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1.1.1994
Spisová značka: B 626
IČO: 60827475
Obchodní firma: Výstaviště České Budějovice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Řádná valná hromada společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 370 21, identifikační číslo: 608 27 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude m v Českých Budějovicích, pod sp. zn. B 626 (dále jen "Společnost") konaná dne 9. května 2017 v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen "ZOK"): I. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00, Praha 8, identifikační číslo: 492 41 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze, oddíl B, vložka 2130 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke d ni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 30. 3. 2017 předložením výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě je akcionářem Spole čnosti. V souladu s § 275, odst. 3) ZOK práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 225 841 kusů (slovy dvě stě dvace t pět tisíc osm set čtyřicet jeden kus) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,90 % (slovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 90,90% (s lovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Konstatuje a osvědčuje, že společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu, a že Hlavní akcionář požádal o svolání valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 30. 3. 2017. III. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžik u osoby odlišné od Hlavního akcionáře. IV. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.167,- Kč za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). V. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2592-116-2017 ze dne 21. 2. 2017, který vypracoval STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlá nky, 612 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2016. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno: Hodnotu jedné akcie společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč stanovujeme pro výše uvedený účel na 2 167,- Kč. VI. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v P raze pod sp. zn. BXXXVI 46, která je oprávněna poskytovat služby jako banka. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a. s. VII. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení této řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 1 4.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 387 714 213, e-mail: info@vcb.cz. VIII. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, která ostatním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na maj etkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle § 388 odst. 1 ZOK. Oprávněným osobám bude protiplnění poskytnuto bezhotovostním převodem nebo peněžní poukázkou. IX. Společnost Československá obchodní banka, a. s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytn e protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2. ZOK). 12.5.2017
Rozhodnutím valné hromady a.s. bylo rozhodnuto o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu novým zněním, jak bylo předloženo valné hromadě přestavenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se s polečnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 8.12.2014
Rozhodnutím valné hromady ze dne 14.6.1995 byly přijaty změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného dne 14.6.1995. 26.9.1995
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v raze. V zakladatelské listině učiněné vo formě notářského zápisu ze dne 17.11.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu č. 26040 státní- ho subjektu PARK CENTRUM - propagační a tisková služba MZe ČR, 1.1.1994
Husova 523, 370 21 České Budějovice. Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Výstaviště České Budějovice a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60827475
Obchodní firma: Výstaviště České Budějovice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 9.2.1993
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60827475
Firma: Výstaviště České Budějovice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 27.12.1993

Kontakty na Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Husova tř. 523/30 , České Budějovice 370 05 12.10.2016
Sídlo: Husova tř. 523/30 , České Budějovice 370 05 7.10.2016 - 12.10.2016
Sídlo: Husova tř. 523/30 , České Budějovice 370 05 1.1.1994 - 7.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Husova tř. 523/30, České Budějovice 370 05

Obory činností Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009
Truhlářství, podlahářství 25.2.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.2.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 25.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
Polygrafická výroba 25.2.2003 - 25.2.2009
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 25.2.2003 - 25.2.2009
silniční motorová doprava nákladní 25.2.2003 - 25.2.2009
Hostinská činnost 12.11.1998
Sítotisk 12.11.1998 - 25.2.2003
Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení 12.11.1998 - 25.2.2003
Silniční motorová doprava 12.11.1998 - 25.2.2003
Realizace výstav a jejich organizační zajištění 12.11.1998 - 25.2.2009
Aranžérské práce 12.11.1998 - 25.2.2009
Zámečnictví 12.11.1998 - 25.2.2009
Truhlářství 12.11.1998 - 25.2.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.11.1998 - 25.2.2009
Pronajímání ploch 12.11.1998 - 25.2.2009
Pronájem průmyslového zboží 12.11.1998 - 25.2.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy 12.11.1998 - 25.2.2009
Provozování parkovišť 12.11.1998 - 25.2.2009
lO. Silniční motorová doprava 7.4.1995 - 12.11.1998
ll. Pronájem průmyslového zboží 7.4.1995 - 12.11.1998
9. Pronajímání ploch 12.7.1994 - 12.11.1998
1. realizace výstav a jejich organizační zajištění 1.1.1994 - 12.11.1998
2. aranžérské práce 1.1.1994 - 12.11.1998
3. hostinská činnost 1.1.1994 - 12.11.1998
4. zámečnictví 1.1.1994 - 12.11.1998
5. sítotisk 1.1.1994 - 12.11.1998
6. montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.1.1994 - 12.11.1998
7. truhlářství 1.1.1994 - 12.11.1998
8. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 12.11.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy

  • realizace výstav a jejich organizační zajištění

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • provozování parkovišť

  • pronajímání ploch

  • pronájem průmyslového zboží

  • aranžérské práce

  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova tř. 523/30 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1007008989
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování: 3.5.1995

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova tř. 523/30 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1007008989
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.1995

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.3.1993

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.3.1993

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova tř. 523/30 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1007008989
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.1993

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1993

Živnost č. 7 realizace výstav a jejich organizační zajištění

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 aranžérské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje ealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1993
Zánik oprávnění: 2.9.1996

Živnost č. 11 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 pronajímání ploch

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 provozování parkovišť

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Elektrické instalace
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti lunaparků a zábavních parků

Vedení firmy Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 12.3.2018
Za společnost jedná v celém rozsahu předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda před stavenstva a jeden člen představenstva, a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 8.12.2015 - 12.3.2018
Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva,a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 4.7.2000 - 8.12.2015
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místopředseda představenstva, případně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společnosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 11.11.1996 - 4.7.2000
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natiště- nému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místo- předseda představenstva, případně předseda nebo místo- předseda a další člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společ- nosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 26.9.1995 - 11.11.1996
Jméno: Mgr. Ing. Zdeněk Volf 7.12.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.12.2016
Ve funkci: od 30.10.2017
Adresa: J. Dietricha 920/23, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Mojmír Severin 5.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.4.2018
Ve funkci: od 13.4.2018
Adresa: Stráňka 431, Litvínovice 370 01
Jméno: Ing. Petr Tureček 2.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.2.2019
Adresa: Osvobození 2001, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Marcela Payerová 1.1.1994 - 26.9.1995
Funkce: předsedkyně představenstva
Adresa: Plavnická 425, Kamenný Újezd 373 81
Jméno: Ing.arch. Jaroslav Martínek 1.1.1994 - 26.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: L. M. Pařízka 482/3, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Ludmila Mlynářová 1.1.1994 - 26.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Otavská 1044/25, České Budějovice 370 11
Jméno: ing. Stanislav Labounek 26.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Hodkovičkách 337/27, Praha 147 00
Jméno: Jiří Netík 26.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kolodějská 410, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: ing. Lubomír Bednář 26.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Polní 562/4, České Budějovice 370 01
Jméno: ing. Marcela Payerová 26.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Plavnická 425, Kamenný Újezd 373 81
Jméno: ing. Jiří Šmejc 21.2.1997 - 21.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 4 , Lužany Česká republika
Jméno: ing. Ivan Nestával 26.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Josefy Kolářové 993/12, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Ivan Zach 21.2.1997 - 12.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Jméno: Mgr. Aleš Pergl 21.2.1997 - 12.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 734 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 21.2.1997 - 12.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 4 , Lužany Česká republika
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 12.11.1998 - 12.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Svobodova 701/1, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Karel Mach 12.11.1998 - 20.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ant. Barcala 1277/26, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Jiří Kozelek 12.11.1998 - 20.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 633, Štětí 411 08
Jméno: ing. Pavel Dlouhý 21.2.1997 - 4.7.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 12.11.1998 - 4.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Svobodova 701/1, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Marcela Payerová 12.11.1998 - 4.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plavnická 425, Kamenný Újezd 373 81
Jméno: Ing. Jan Gerner 20.7.1999 - 4.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: nábřeží Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Karel Mach 20.7.1999 - 4.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 77, Chotýčany 373 62
Jméno: Ing. Marcela Payerová 4.7.2000 - 4.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Plavnická 425, Kamenný Újezd 373 81
Jméno: Ing. Karel Mach 4.7.2000 - 25.2.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 21.8.2002
Adresa: 77, Chotýčany 373 62
Jméno: Ing. Martin Kosobud 4.7.2000 - 25.2.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. Bendy 1374/20, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Martin Kosobud 25.2.2003 - 11.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.7.2000 do 16.6.2004
Adresa: Brodská 372, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Hana Hricová 25.2.2003 - 11.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2002
Adresa: Skuherského 1291/7, České Budějovice 370 01
Jméno: ing. Pavel Dlouhý 4.7.2000 - 16.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Adresa: Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Marcela Payerová 4.7.2000 - 16.9.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Ve funkci: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Adresa: Šeříková 1642/3, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Dagmar Volková CSc., 4.7.2000 - 16.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Ve funkci: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Adresa: Kosatcová 1343/48, Praha 106 00
Jméno: Ing. Hana Hricová 11.1.2005 - 14.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2002 do 17.1.2006
Adresa: Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Dagmar Volková CSc. 16.9.2005 - 14.3.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2005 do 4.1.2006
Ve funkci: od 15.6.2005 do 4.1.2006
Adresa: Kosatcová 1343/48, Praha 106 00
Jméno: Ing. Pavel Dlouhý 16.9.2005 - 14.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2005 do 17.1.2006
Adresa: Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 14.3.2006 - 12.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2006 do 24.11.2006
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Petr Buchal 14.3.2006 - 13.8.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.1.2006 do 16.5.2007
Ve funkci: od 4.1.2006 do 16.5.2007
Adresa: Spojovací 665, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Mgr. Jaroslav Janáček 14.3.2006 - 13.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2006 do 20.6.2007
Adresa: Trojská 593/140, Praha 171 00
Jméno: Ing. Kateřina Kosobudová 11.1.2005 - 16.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2004 do 19.11.2008
Adresa: Brodská 372, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Marcela Payerová 16.9.2005 - 23.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2005 do 31.8.2011
Ve funkci: od 15.6.2005 do 31.8.2011
Adresa: Šeříková 1642/3, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Vladimír Suchý 23.11.2007 - 23.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.9.2007
Adresa: Veletržní 840/47, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vladimír Suchý 23.9.2011 - 16.11.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.9.2007
Ve funkci: od 12.9.2011 do 26.10.2011
Adresa: Veletržní 840/47, Praha 170 00
Jméno: Ing. Pavel Dlouhý 12.1.2007 - 19.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2006 do 24.2.2012
Adresa: Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Martin Karban 13.8.2007 - 2.10.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2007 do 29.8.2012
Ve funkci: od 20.6.2007 do 29.8.2012
Adresa: V Uličce 86, Kunice 251 63
Jméno: Ing. Vladimír Suchý 16.11.2011 - 2.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.9.2007 do 29.8.2012
Adresa: Veletržní 840/47, Praha 170 00
Jméno: Ing. Martin Karban 2.10.2012 - 10.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2012
Ve funkci: od 29.8.2012
Adresa: V Uličce 86, Kunice 251 63
Jméno: Ing. Pavel Dlouhý 19.4.2012 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.2.2012
Adresa: Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Mgr. Ondřej Mareček 16.12.2008 - 23.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2008 do 23.10.2014
Adresa: Lužanská 685/4, Praha 197 00
Jméno: Ing. Martin Karban 10.8.2013 - 8.12.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2012 do 24.10.2015
Ve funkci: od 29.8.2012 do 24.10.2015
Adresa: V Uličce 86, Kunice 251 63
Jméno: Ing. Pavel Dlouhý 29.5.2014 - 8.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.10.2015
Ve funkci: od 24.2.2012
Adresa: Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Vladimír Suchý 2.10.2012 - 15.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2012 do 20.11.2015
Adresa: Veletržní 840/47, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Ondřej Mareček 23.10.2014 - 2.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2014
Adresa: Mohelnická 573/1, Praha 197 00
Jméno: Ing. Josef Friedrich 16.11.2011 - 2.6.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.10.2011 do 30.4.2016
Ve funkci: od 26.10.2011 do 30.4.2016
Adresa: Karla Chocholy 13 , 370 05 České Budějovice Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Nekula 15.12.2015 - 25.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.11.2015 do 15.12.2016
Adresa: 170, Těšetice 671 61
Jméno: Mgr. Ondřej Mareček 2.3.2016 - 24.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2014 do 3.10.2017
Ve funkci: od 15.1.2016 do 3.10.2017
Adresa: Mohelnická 573/1, Praha 197 00
Jméno: Mgr. Ing. Zdeněk Volf 25.1.2017 - 7.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2016
Adresa: J. Dietricha 920/23, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Leoš Kutner 21.9.2016 - 9.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.7.2016 do 13.4.2018
Ve funkci: od 27.7.2016 do 13.4.2018
Adresa: 166, Lipno 438 01
Jméno: Ing. Mojmír Severin 9.5.2018 - 5.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.4.2018
Ve funkci: od 13.4.2018
Adresa: Pasovská 1598/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Petr Tureček 7.5.2016 - 2.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.2.2016 do 4.2.2019
Adresa: Osvobození 2001, Pelhřimov 393 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Ondřej Mareček 7.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2017
Ve funkci: od 19.10.2017
Adresa: Mohelnická 573/1, Praha 197 00
Jméno: Ing. Marcela Antošová 9.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2018
Adresa: Pod Harfou 938/60, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Pondělíček Ph.D. 19.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2018
Adresa: Sochorova 1144, Řevnice 252 30
Jméno: Mgr. Jaroslav Janáček 17.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2019
Adresa: Trojská 593/140, Praha 171 00
Jméno: Ing. Petr Jílek 17.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2019
Adresa: Mezi Domy 752, Jesenice 252 42
Jméno: Věra Veverková 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Sukova 631/10, České Budějovice 370 05
Jméno: JUDr. Jan Nádravský 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Vodní 26 , České Budějovice Česká republika
Jméno: Josef Pelc 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Otavská 1048/1, České Budějovice 370 11
Jméno: JUDr. František Trenda 26.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Radonice 1, Dolní Bukovsko Česká republika
Jméno: ing. Alena Kindová 26.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jiskrova 423/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: ing. Miroslav Procházka 26.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Husova 693 , 398 11 Protivín Česká republika
Jméno: ing.arch. Hana Urbancová 26.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Písecká 1054/4, České Budějovice 370 11
Jméno: ing.arch. Jaroslav Martínek 26.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: L. M. Pařízka 482/3, České Budějovice 370 01
Jméno: ing. Ludmila Mlynářová 26.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Otavská 1044/25, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Vlastimil Mareš 21.2.1997 - 12.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Dr. Beneše 309/37, Poděbrady 290 01
Jméno: Petr Coufal 21.2.1997 - 12.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lidmily Malé 821, Pardubice 530 12
Jméno: ing. Miroslav Procházka 12.11.1998 - 20.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Husova 693 , 398 11 Protivín Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Zach 12.11.1998 - 4.7.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Jméno: Ing. Radovan Putna 20.7.1999 - 4.7.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Milady Horákové 513/17, Praha 170 00
Jméno: Ing. Robert Plavec 4.7.2000 - 16.9.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Ve funkci: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Adresa: Klatovská 314, Příbram 261 01
Jméno: RNDr. Lubomír Netolický 4.7.2000 - 16.9.2005
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Ve funkci: od 4.7.2000 do 15.6.2005
Adresa: Sýkovecká 147/19, Praha 198 00
Jméno: Ing. Robert Plavec 16.9.2005 - 14.3.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 4.1.2006
Ve funkci: od 15.6.2005 do 4.1.2006
Adresa: Klatovská 314, Příbram 261 01
Jméno: RNDr. Lubomír Netolický 16.9.2005 - 14.3.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 4.1.2006
Ve funkci: od 15.6.2005 do 4.1.2006
Adresa: Sýkovecká 147/19, Praha 198 00
Jméno: Ing. Michaela Krištůfková 12.11.1998 - 26.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.1998 do 24.4.2006
Adresa: Vodňanská 1038/15, České Budějovice 370 11
Jméno: Dr. Alexander Keviczky 14.3.2006 - 12.1.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2006 do 24.11.2006
Ve funkci: od 4.1.2006 do 24.11.2006
Adresa: Vladislavova 1747/16, Praha 110 00
Jméno: Terezie Vondroušová 14.3.2006 - 12.1.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2006 do 24.11.2006
Ve funkci: od 4.1.2006 do 24.11.2006
Adresa: 66, Hoslovice 387 19
Jméno: Ing. Lenka Chrástová 26.5.2006 - 12.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2006
Adresa: V. Talicha 813/29, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Lenka Chrástová 12.1.2007 - 2.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2006 do 24.4.2011
Ve funkci: od 24.4.2006
Adresa: Korandova 508/10, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 12.1.2007 - 27.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2006
Ve funkci: od 24.11.2006
Adresa: Jakubova 167, Roudné 370 07
Jméno: RNDr. Jan Zahradník 12.1.2007 - 8.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2006
Ve funkci: od 24.11.2006
Adresa: Boh. Kafky 1296/17, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 27.8.2013 - 29.11.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2006 do 2.10.2014
Ve funkci: od 24.11.2006 do 2.10.2014
Adresa: K Hůrce 285, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: RNDr. Jan Zahradník 8.8.2014 - 29.11.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2006 do 2.10.2014
Ve funkci: od 24.11.2006 do 2.10.2014
Adresa: Boh. Kafky 1296/17, České Budějovice 370 07
Jméno: Mgr. Ing. Alan Landa MBA 29.11.2014 - 8.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2014 do 23.10.2015
Adresa: Cyrila Boudy 2585, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Ing. Hana Jelínková 29.11.2014 - 8.12.2015
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2014 do 23.10.2015
Adresa: Krnovská 351, Praha 199 00
Jméno: Ing. Lenka Chrástová 2.6.2011 - 10.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2011
Adresa: Korandova 508/10, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Lenka Chrástová 10.1.2016 - 26.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2011 do 27.4.2016
Adresa: Hlincohorská 713/42, Rudolfov 373 71
Jméno: Mgr. Ing. Hana Jelínková 8.12.2015 - 27.4.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: Krnovská 351, Praha 199 00
Jméno: Mgr. Ing. Hana Eyemová 27.4.2017 - 19.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: Krnovská 351, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jiřina Vorlová 8.12.2015 - 24.10.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015 do 5.10.2017
Ve funkci: od 23.10.2015 do 5.10.2017
Adresa: Brdlíkova 192/11, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Ing. Hana Eyemová 19.5.2017 - 24.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015 do 5.10.2017
Ve funkci: od 23.10.2015 do 5.10.2017
Adresa: Na Rokytce 1111/16, Praha 180 00
Jméno: Mgr. Ondřej Mareček 24.10.2017 - 7.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2017
Adresa: Mohelnická 573/1, Praha 197 00
Jméno: Mgr. Vít Doležálek 24.10.2017 - 7.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2017
Adresa: 1. května 140, Uherský Brod 687 34
Jméno: Mgr. Vít Doležálek 7.12.2017 - 29.12.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2017
Ve funkci: od 27.10.2017
Adresa: 1. května 140, Uherský Brod 687 34
Jméno: Mgr. Vít Doležálek 29.12.2017 - 23.6.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2017 do 29.5.2018
Ve funkci: od 27.10.2017 do 29.5.2018
Adresa: Skácelova 378 , 687 34 Uherský Brod Česká republika
Jméno: Jiří Netík 26.11.2016 - 17.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2016 do 24.7.2019
Adresa: Kolodějská 410, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: MUDr. Viera Šedivá 29.6.2018 - 17.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2018 do 24.7.2019
Adresa: Šachetní 306, Příbram 261 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Ing. Zdeněk Volf
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Tureček
Člen statutárního orgánu: Ing. Mojmír Severin

Vlastníci firmy Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 248 455 000 Kč - 1.1.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 248 455 11.11.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 485 1.1.1994 - 11.11.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 245 970 1.1.1994 - 11.11.1996

Sbírka Listin Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 626/SL 81 ostatní Jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2016 11.2.2016 2.3.2016 1
B 626/SL 80 ostatní Zápis č.35/5/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2015 26.11.2015 15.12.2015 2
B 626/SL 79 ostatní Zápis z jednání valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2015 18.11.2015 15.12.2015 29
B 626/SL 78 ostatní Zápis č.34/4/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2015 18.11.2015 15.12.2015 4
B 626/SL 77 notářský zápis [157/2015] Stanovy 2.část Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2015 18.9.2015 18.9.2015 12
B 626/SL 76 notářský zápis [157/2015] Stanovy 1.část Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2015 18.9.2015 18.9.2015 14
B 626/SL 74 notářský zápis [300/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2014 8.12.2014 9.12.2014 28
B 626/SL 72 ostatní Zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2014 20.10.2014 24.10.2014 1
B 626/SL 71 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2014 7.10.2014 56
B 626/SL 68 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.8.2012 23.8.2012 58
B 626/SL 67 ostatní Zápis z mim. zasedací DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2012 18.4.2012 20.4.2012 1
B 626/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2011 2
B 626/SL 65 ostatní - zápis č. 21/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2011 1
B 626/SL 63 ostatní - Zápis z mimoř zased. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2011 23.9.2011 1
B 626/SL 61 zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2011 3
B 626/SL 60 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2011 33
B 626/SL 59 zpráva o vztazích -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2011 3
B 626/SL 57 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2011 8
B 626/SL 56 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2011 2
B 626/SL 55 ostatní - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2011 2
B 626/SL 54 zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 4
B 626/SL 53 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 2
B 626/SL 51 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 9
B 626/SL 49 zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 3
B 626/SL 48 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 1
B 626/SL 47 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 9
B 626/SL 46 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 6
B 626/SL 45 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2009 68
B 626/SL 43 ostatní - Zápis č. 12/2008 ze zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.2008 17.12.2008 2
B 626/SL 42 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2008 60
B 626/SL 41 podpisové vzory + Zápis č.10/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.9.2007 3.12.2007 4
B 626/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2007 7
B 626/SL 39 ostatní - Zápis č.148/2007 + č.8/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 14.8.2007 4
B 626/SL 36 ostatní - Zápis č.6/06 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2006 16.1.2007 1
B 626/SL 33 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2006 54
B 626/SL 31 ostatní - Záp.č.2/2006 z mim.zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 17.1.2006 22.3.2006 2
B 626/SL 29 ostatní - Zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 4.1.2006 22.3.2006 5
B 626/SL 28 ostatní -Záp.z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2005 21.9.2005 5
B 626/SL 27 ostatní Záp.ze zas.předst.a mim.zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2005 21.9.2005 2
B 626/SL 26 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2005 52
B 626/SL 25 účetní závěrka r. 2004, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2005 12.7.2005 4
B 626/SL 24 účetní závěrka r. 2004, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2005 12.7.2005 21
B 626/SL 22 ostatní - Zápis č.2/2004 z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2004 30.12.2004 1
B 626/SL 21 výroční zpráva -r.2003 (+Úč.uzávěrky) Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2004 50
B 626/SL 19 podpisové vzory - Osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.2002 4.2.2003 1
B 626/SL 18 ostatní - Zápis č.4/2002 z jedn.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2002 4.2.2003 1
B 626/SL 17 notářský zápis 164/2002 - rozhodn.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2002 4.2.2003 3
B 626/SL 16 stanovy společnosti - 19.6.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2002 4.2.2003 20
B 626/SL 15 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2002 48
B 626/SL 14 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2002 28
B 626/SL 13 výroční zpráva - Dodatek k VZ za r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2001 11.12.2001 7
B 626/SL 12 účetní závěrka -Zpr.nezávisl.auditora-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 17
B 626/SL 9 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2000 18
B 626/SL 8 notářský zápis 138/2000 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2000 19.7.2000 20
B 626/SL 7 notářský zápis NZ 134/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.1999 18.8.1999 5
B 626/SL 4 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.1996 26.11.1998 3
B 626/SL 3 notářský zápis NZ 275/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.1996 26.11.1998 22
B 626/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.1995 26.11.1998 15
B 626/SL 1 notářský zápis NZ 106/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.1996 26.11.1998 8
B 626/SL 5 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Výstaviště České Budějovice a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Výstaviště České Budějovice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.