Hlavní navigace

Výrobní společnost Čerchov a.s. Klenčí pod Čerchovem IČO: 00115517

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Výrobní společnost Čerchov a.s., která sídlí v obci Klenčí pod Čerchovem a bylo jí přiděleno IČO 00115517.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Jednotné zemědělské družstvo "Čerchov" se sídlem v Klenčí se sídlem v obci Klenčí pod Čerchovem byla založena v roce 1976.

Základní údaje o Výrobní společnost Čerchov a.s. IČO: 00115517

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 18. 2. 1976
Spisová značka: B 1047
IČO: 00115517
Obchodní firma: Výrobní společnost Čerchov a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.2003
Datum vzniku: 18.2.1976
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povin no souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu od mítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 20.9.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 11 12.9.2014 - 14.6.2018
Počet členů dozorčí rady: 6 12.9.2014 - 14.6.2018
Valná hromada společnosti Výrobní společnost Čerchov a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.600.000,- Kč (slovy: pětmilionůšestsettisíc korun) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto navrhovanou částku. Společnost zvyšuje základní kapitál z důvodů kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií z částky 55.986.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionůdevětsetosmdesátšesttisíc korun) na částku 61.586.000,-Kč (slovy: šedesátjednamilionůpětsetosmdesátšesttisíc korun) a jejich emisní kurz b ude splacen peněžitými vklady. Všechny nové akcie budu upsány s využitím přednostního práva akcionářů. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku bude provedeno upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě, na jméno a v počtu 560 kusů (pětsetšedesát kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun) na jeden kus akcie, s nově vyda nými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Místem pro upisování nových akcií se stanoví sídlo společnosti Výrobní společnost Čerchov a.s., tj. Klenčí pod Čerchovem 55 každý pracovní den od 8.00 hod. do 15.00 hod.. Lhůta pro úpis akcií, s využitím přednostního práva, bude činit šest týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům ozn ámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště a zveřejněny v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl ve výši 0.0100024 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. na 2 026 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 20,27 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000 ,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl ve výši 0,100025 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. na 5 396 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 539,73 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.0 00,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě a má být splacen peněžitými vklady na zvláštní bankovní účet. č.ú. 2094499594/0300, vedený u ČSOB a.s., pobočka Domažlice. Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií je jeden měsíc po upsání akcií. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem obchodní společností Rosenberg s.r.o. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 101, IČ 00870226, a to do jednoho měsíce po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií akc ionáři s přednostním právem. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií předem určenému zájemci bude oznámen písemně s tím, že pokud předem určený zájemce v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do výše jmenovité hodnoty neupsaných akcií marným uplynutím této lhůty neúčinné. Od počátku lhůty k úpisu bude na sídle společnosti Klenčí pod Čerchovem čp. 55 připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. N ávrh smlouvy o upsání akcií bude již podepsán jménem společnosti jejím statutárním orgánem. Tento návrh smlouvy bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Místo pro úpis akcií bude v sídle společnosti, v kanceláři předsedy představenstva, Klenčí pod Čerchovem. 14.8.2006 - 24.7.2008
Členská schůze dne 6.12.2002 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva Čerchov na Výrobní společnost Čerchov a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 13/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 1.4.2003
Základní členský vklad: a) základní členský vklad fyzické osoby činí 20.000,- Kč, slovy (dvacettisíc korun) a je splatný do 3 let od vzniku členství. V jeho rámci je stanoven vstupní vklad 1.000,- Kč, slovy tisíckorun, splatný před vznikem členství b) základní členský vklad právnické osoby činí vždy násobek zákl. čl. vkladu fyzické osoby a je minimálně 100.000,- Kč, slovy (stotisíckorun) splatný do 1 roku od vzniku členství. Představenstvo může stanovit vyšší zákl. čl. vklad dle velikosti právnické osoby. V rámci zák. čl. vkladu je stanoven vstupní vklad, který činí vždy polovinu zákl. čl. vkladu, minimálně 50.000,- Kč, slovy (padesáttisíckorun) splatný před vznikem členství. 29.10.1993 - 1.4.2003
Ručení: Člen má podle čl. 8 písm. f) povinnost ručit za případnou nekrytou ztrátu výsledku hospodaření družstva do jedné třetiny své průměrné měsíční odměny. 6.4.1989 - 29.10.1993

Aktuální kontaktní údaje Výrobní společnost Čerchov a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00115517
Firma: Výrobní společnost Čerchov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Klenčí pod Čerchovem
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Kontakty na Výrobní společnost Čerchov a.s. IČO: 00115517

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 55, Klenčí pod Čerchovem 34534, Česká republika 27.10.2016
Sídlo: č.p. 55, Klenčí pod Čerchovem 34534, Česká republika 1.4.2003 - 27.10.2016
Sídlo: , Klenčí pod Čerchovem , Česká republika 29.10.1993 - 1.4.2003
Sídlo: , Klenčí , Česká republika 18.2.1976 - 29.10.1993

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 55, Klenčí pod Čerchovem 34534

Obory činností Výrobní společnost Čerchov a.s. IČO: 00115517

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 12.9.2014
obráběčství 12.9.2014
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.9.2014
Silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 12.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.9.2014
kovářství, podkovářství 12.9.2014
zastupování v celním řízení 1.9.2003 - 12.9.2014
hostinská činnost 20.6.2001
výroba elektr. přístrojů 20.6.2001 - 1.9.2003
stavební činnost 20.6.2001 - 1.9.2003
truhlářství 20.6.2001 - 12.9.2014
zámečnictví 20.6.2001 - 12.9.2014
kovoobrábění 20.6.2001 - 12.9.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 20.6.2001 - 12.9.2014
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 20.6.2001 - 12.9.2014
přípravné práce pro stavby 20.6.2001 - 12.9.2014
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.6.2001 - 12.9.2014
vedení účetnictví 20.6.2001 - 12.9.2014
výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 20.6.2001 - 12.9.2014
velkoobchod 20.6.2001 - 12.9.2014
maloobchod se smíšeným zbožím 20.6.2001 - 12.9.2014
maloobchod s tabákovými výrobky 20.6.2001 - 12.9.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 20.6.2001 - 12.9.2014
silniční motorová doprava nákladní 20.6.2001 - 12.9.2014
silniční motorová doprava osobní 20.6.2001 - 12.9.2014
montáž drobných předmětů 10.3.1997 - 20.6.2001
doprava a prodej tuhých paliv 17.7.1991 - 29.10.1993
provozuje obchodní a zprostředkovatelskou činnost 1.11.1990 - 29.10.1993
provozuje zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: 1.11.1990 - 29.10.1993
1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze rozhodnutí 1.11.1990 - 29.10.1993
2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 1.11.1990 - 29.10.1993
poskytuje práce a služby pro občany a organizace svými dopravními a mechanizačními prostředky 12.6.1990 - 29.10.1993
předmětem jiné hospodářské činnosti je: - přidružená výroba průmyslového charakteru - rekultivační práce jako dodavatelská činnost pro jiné podniky - stavební a jiné práce průmyslového charakteru pro organizaci i pro občany 12.6.1990 - 29.10.1993
družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a vodních plochách, které jsou v užívání družstva 6.4.1989 - 29.10.1993
družstvo a) poskytuje práce a služby pro občany svými dopravními a mechanizačními prostředky b) zpracovává část své produkce na potravinářské výrobky (houby apod.) c) provozuje obchodní a pohostinskou činnost, kde realizuje převážně svoje výrobky d) v rámci svého závodního stravování poskytuje služby národním výborům, podnikům i občanům e) poskytuje ubytovací služby 6.4.1989 - 29.10.1993
předmětem jiné hospodářské činnosti je přidružená výroba průmyslového charakteru a rekultivační práce jako dodavatelská činnost pro jiné podniky v omezené míře i stavební práce pro jiné organizace 6.4.1989 - 29.10.1993
opravy, obráběcí a tvářecí práce jako výpomoc pro socialistické organizace okresu Domažlice a pro odběratele strojů 10.10.1983 - 6.4.1989
výroba náhradních dílů, popř. renovaci pro zem. stroje pro ostatní odběratelské podniky 10.10.1983 - 6.4.1989
vývojová dílna pro neseriové typy strojů a zařízení pro zem. výrobu 9.9.1982 - 6.4.1989
výroba náhradních dílů, popř. renovace pro zem. stroje pro ÚPZT a ZEMPO 9.9.1982 - 6.4.1989
kooperační činnost s výrobci zem. strojů 9.9.1982 - 6.4.1989
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba 28.10.1976 - 6.4.1989

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Demolice a příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Vedení firmy Výrobní společnost Čerchov a.s. IČO: 00115517

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Martin Váchal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 351, 34535 Postřekov
Jméno Jiří Baar
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 96, 34534 Klenčí pod Čerchovem
Jméno Vladimír Cedidla
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 129, 34533 Trhanov
Jméno Petr Hubka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 227, 34533 Chodov
Jméno Petr Janeš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 112, 34401 Pec
Jméno Ing. Anna Kobesová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 355, 34534 Klenčí pod Čerchovem
Jméno Jaroslava Zelenková
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 297, 34535 Postřekov
Jméno Bc. Květa Koutná
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 36, 34533 Chodov
Jméno Jiří Thomayer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 116, 34533 Chodov
Jméno Stanislav Uher
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.6.2018
Adresa 61, 34401 Zahořany
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2018 do 5.5.2021
Adresa 33, 34401 Újezd
Jméno Květa Koutná
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 36, 34533 Chodov
Jméno Petr Janeš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 112, 34401 Pec
Jméno Jan Nechoďdomů
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 146, 34533 Chodov
Jméno Jiří Thomayer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 116, 34533 Chodov
Jméno Martin Váchal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 351, 34535 Postřekov
Jméno Petr Hubka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 227, 34533 Chodov
Jméno Vladimír Cedidla
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 129, 34533 Trhanov
Jméno Jaroslava Zelenková
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 297, 34535 Postřekov
Jméno Jiří Baar
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 96, 34534 Klenčí pod Čerchovem
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.1.2016 do 14.6.2018
Adresa 33, 34401 Újezd
Jméno Stanislav Uher
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.1.2016 do 14.6.2018
Adresa 61, 34401 Zahořany
Jméno Jiří Baar
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 96, 34534 Klenčí pod Čerchovem
Jméno Martin Váchal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 351, 34535 Postřekov
Jméno Jiří Thomayer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 116, 34533 Chodov
Jméno Jan Nechoďdomů
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 146, 34533 Chodov
Jméno Květa Koutná
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 36, 34533 Chodov
Jméno Petr Janeš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 112, 34401 Pec
Jméno Petr Hubka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 227, 34533 Chodov
Jméno Vladimír Cedidla
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 129, 34533 Trhanov
Jméno Jaroslava Zelenková
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.6.2018
Adresa 297, 34535 Postřekov
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.1.2016 do 14.6.2018
Adresa 33, 34401 Újezd
Jméno Stanislav Uher
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.1.2016 do 14.6.2018
Adresa 61, 34401 Zahořany
Jméno Stanislav Uher
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.1.2016
Adresa 61, 34401 Zahořany
Jméno Václav Schleiss
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.6.2013 do 14.1.2016
Adresa 33, 34401 Újezd
Jméno Jaroslava Zelenková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 297, 34535 Postřekov
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 33, 34401 Újezd
Jméno Jiří Baar
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 96, 34534 Klenčí pod Čerchovem
Jméno Stanislav Uher
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 61, 34401 Zahořany
Jméno Martin Váchal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 351, 34535 Postřekov
Jméno Zdeněk Mathauser
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 167, 34533 Chodov
Jméno Jan Nechoďdomů
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 146, 34533 Chodov
Jméno Jan Etzl
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 39, 34533 Chodov
Jméno Jiří Konop
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 276, 34535 Postřekov
Jméno Vladimír Cedidla
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 129, 34533 Trhanov
Jméno Petr Janeš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2008 do 20.6.2013
Adresa 112, 34401 Pec
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce předseda
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa Petrovice 33, 34401 Újezd
Jméno Jan Etzl
Funkce místopředseda
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 39, 34533 Chodov
Jméno Vladimír Cedidla
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 129, 34533 Trhanov
Jméno Petr Janeš
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 112, 34401 Pec
Jméno Jan Nechoďdomů
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 146, 34533 Chodov
Jméno Jiří Konop
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 276, 34535 Postřekov
Jméno Ing. Petr Mleziva
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 76, 34533 Chodov
Jméno Anna Šurinová
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 289, 34534 Klenčí pod Čerchovem
Jméno Jaroslava Zelenková
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 297, 34535 Postřekov
Jméno Ing. Jiří Linhart
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 342, 34535 Postřekov
Jméno Zdeněk Mathauser
Funkce člen
Ve funkci od 1.4.2003 do 20.6.2008
Adresa 167, 34533 Chodov
Jméno Zdeněk Mathauser
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 1.4.2003
Adresa 167, Chodov
Jméno Jaroslava Zelenková
Funkce člen
Ve funkci od 10.3.1997 do 1.4.2003
Adresa 297, Postřekov
Jméno Jan Nechoďdomů
Funkce člen
Ve funkci od 10.3.1997 do 1.4.2003
Adresa 146, Chodov
Jméno Vladimír Cedidla
Funkce člen
Ve funkci od 20.6.2001 do 1.4.2003
Adresa 129, Trhanov
Jméno Ing. Jiří Linhart
Funkce člen
Ve funkci od 20.6.2001 do 1.4.2003
Adresa 342, Postřekov
Jméno Anna Šurinová
Funkce člen
Ve funkci od 20.6.2001 do 1.4.2003
Adresa 289, Klenčí pod Čerchovem
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce předseda
Ve funkci od 22.3.1991 do 1.4.2003
Adresa 33, Petrovice
Jméno Jan Etzl
Funkce místopředseda
Ve funkci od 22.3.1991 do 1.4.2003
Adresa 39, Chodov
Jméno Jiří Konop
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 1.4.2003
Adresa 276, Postřekov
Jméno ing. Petr Mleziva
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 1.4.2003
Adresa 76, Chodov
Jméno Petr Janeš
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 1.4.2003
Adresa 112, Pec
Jméno Martin Váchal
Funkce člen
Ve funkci od 10.3.1997 do 20.6.2001
Adresa 20, Postřekov
Jméno Karel Anderle
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 20.6.2001
Adresa 25, Postřekov
Jméno Karel Heindl
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 20.6.2001
Adresa 125, Klenčí
Jméno Josef Tauer
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 10.3.1997
Adresa 111, Klenčí
Jméno Rudolf Feierfeil
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 10.3.1997
Adresa 78, Klenčí
Jméno Bartoloměj Kobes
Funkce člen
Ve funkci od 29.10.1993 do 10.3.1997
Adresa 37, Chodov
Jméno Josef Rojt
Funkce Předseda
Ve funkci od 18.2.1976 do 22.3.1991
Adresa 18, Draženov
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce místopředseda
Ve funkci od 1.10.1986 do 22.3.1991
Adresa 33, Petrovice
Jméno Marie Wolfová
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 6.4.1989
Adresa 22, Postřekov
Jméno ing. Anna Veberová
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 6.4.1989
Adresa 151, Klenčí
Jméno Václav Vogeltanz
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 6.4.1989
Adresa 56, Chodov
Jméno Karel Řezníček
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 6.4.1989
Adresa 16, Postřekov
Jméno Jan Ledvina
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 6.4.1989
Adresa 42, Chodov
Jméno Antonín Anderle
Funkce člen
Ve funkci od 25.10.1982 do 6.4.1989
Adresa 45, Díly
Jméno Jiřina Cedidlová
Funkce člen
Ve funkci od 25.10.1982 do 6.4.1989
Adresa 25, Trhanov
Jméno Marie Konopová
Funkce člen
Ve funkci od 25.10.1982 do 6.4.1989
Adresa 45, Chodov
Jméno Šimon Váchal
Funkce člen
Ve funkci od 25.10.1982 do 6.4.1989
Adresa 251, Klenčí
Jméno Jakub Tauer
Funkce člen
Ve funkci od 25.10.1982 do 6.4.1989
Adresa 4, Chodov
Jméno Jaroslav Pivoňka
Funkce člen
Ve funkci od 1.10.1986 do 6.4.1989
Adresa 257, Klenčí
Jméno Rudolf Feierfeil
Funkce člen
Ve funkci od 1.10.1986 do 6.4.1989
Adresa 78, Klenčí
Jméno Martin Královec
Funkce člen
Ve funkci od 1.10.1986 do 6.4.1989
Adresa 123, Postřekov
Jméno Jiří Konop
Funkce člen
Ve funkci od 1.10.1986 do 6.4.1989
Adresa 276, Postřekov
Jméno Stanislav Vogeltanz
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 18.2.1976 do 1.10.1986
Adresa 40, Postřekov
Jméno František Reiniger
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 1.10.1986
Adresa 50, Postřekov
Jméno Ing. Václav Schleiss
Funkce člen
Ve funkci od 25.10.1982 do 1.10.1986
Adresa 33, Petrovice
Jméno Martin Záhoř
Funkce člen
Ve funkci od 25.10.1982 do 1.10.1986
Adresa 67, Klenčí
Jméno Václav Nejdl
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 25.10.1982
Adresa 52, Trhanov
Jméno Jiří Rubey
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 25.10.1982
Adresa 18, Klenčí
Jméno Karel Lang
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 25.10.1982
Adresa 100, Klenčí
Jméno Marie Kobesová
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 25.10.1982
Adresa 45, Chodov
Jméno Jiří Knopf
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 25.10.1982
Adresa 257, Postřekov
Jméno Josef Fišer
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 25.10.1982
Adresa 16, Chodov
Jméno Josef Šedlovský
Funkce Člen
Ve funkci od 18.2.1976 do 25.10.1982
Adresa 106, Postřekov

Vlastníci firmy Výrobní společnost Čerchov a.s. IČO: 00115517

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 55 986 000 Kč 100% 1.4.2003
Základní kapitál 5 960 000 Kč - 29.10.1993 - 1.4.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 396 1.4.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 026 1.4.2003

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Výrobní společnost Čerchov a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.