VÚKV a.s. Praha IČO: 45274100

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÚKV a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45274100.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VÚKV a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Experimentální zkušebna vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebna kontejnerů , projektování systémů pro potrubní přepravu a další.

Základní údaje o VÚKV a.s. IČO: 45274100

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.5.1992
Spisová značka: B 1549
IČO: 45274100
Obchodní firma: VÚKV a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.6.2014 - 17.8.2017
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti VÚKV a.s. (dále jen "Společnost"), konané dne 25.8.2005: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ŠKODA HOLDING a.s., IČ: 261 63 632, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň-město, PSČ: 316 00, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1029 (dál e jen hlavní akcionář), která vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti VÚKV a.s., konkrétně představuje podíl ve výši 96,36 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře b ylo osvědčeno předložením hromadných listin a jednotlivých akcií ke dni konání mimořádné vlané hromady a čestným prohlášením. z předložených hromadných listin a jednotlivých akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 17 283 ks kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč znějící na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,36 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl., obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům, tj. akciím všech min oritních akcionářů vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen "ostatní akcie") na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné va lné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hla vního akcionáře. 3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1600,- Kč (slovy jedentisícšestset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1943/2005, vypracovaným společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. - se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, PSČ 110 00, IČ 256 14 274, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soude v Praze oddíl C., vložka 54924 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá: Hodnota akcií Společnosti pro účely doložení přiměřenosti navrhované ceny akcií Společnosti jejich hodnotě ve s myslu § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku jako výše protiplnění poskytnutého hlavním akcionářem v souladu s § 183i obchodního zákoníku činí 1.600,- Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku byla hodnota akcií a výše protiplnění stanovena jak majetkový m tak výnosovým způsobem ocenění, přičemž vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti a výhledu společnosti, je za přiměřený a odůvodněný výsledek považován výsledek výnosového ocenění. 4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či ak cií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, potom hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen způsobem určeným Stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií ostatních akcií podle bodu 2. tohoto usnesení je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li je tito dosavadní vlastníci akcií do měsíce, bude stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dní. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 16.10.2006 - 19.5.2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha 1.5.1992 - 19.5.2011
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha 1.5.1992 - 19.5.2011
V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 19.5.2011

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45274100
Obchodní firma: V Ú K V a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 24.2.1993
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45274100
Firma: VÚKV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na VÚKV a.s. IČO: 45274100

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bucharova 1314/8 , Praha 158 00 16.10.2015
Sídlo: Bucharova 1314/8 , Praha 158 00 22.12.2004 - 16.10.2015
Sídlo: Kartouzská 200/4 , Praha 150 00 24.6.1993 - 22.12.2004
Sídlo: Kartouzská 200/4 , Praha 150 00 1.5.1992 - 24.6.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bucharova 1314/8, Praha 158 00

Obory činností VÚKV a.s. IČO: 45274100

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.7.2015
výzkumně-vývojová a konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel spe- ciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnérú a speciáních přístrojů 11.4.1994 - 16.7.2015
projektové práce v oblasti dopravního strojírenství 11.4.1994 - 16.7.2015
projektování systému pro potrubní přepravu 11.4.1994 - 16.7.2015
výroba speciáních komponentů vozidel a speciání přístrojové techniky pro vozidla a jejich zkoušení 11.4.1994 - 16.7.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.4.1994 - 16.7.2015
konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství 11.4.1994 - 16.7.2015
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku 11.4.1994 - 16.7.2015
experimentání zkusebna vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebna kontejnerů provoz rekreačního zařízení (bez stravování) 11.4.1994 - 16.7.2015
výzkumně vývojová, technologická, výrobní a obchodní činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD vozidel specielních, podsestav kolejových vozidel, specielních přeprav, kovových přepravních prostředků, výkovku a výlistu ma- teriálu a speciálních přístrojů 1.5.1992 - 11.4.1994
tvorba, vývoj a prodej výpočetních metod a programového vybavení pro obory řešené ústavem 1.5.1992 - 11.4.1994
experimentílní zkušebna vozidel pro dopravní strojírenství a kon- tejnerů, certifikace výrobků 1.5.1992 - 11.4.1994
odborná spolupráce s firmami a organizacemi v oblasti dopravního strojírenství 1.5.1992 - 11.4.1994
zahraničně obchodní činnost 1.5.1992 - 11.4.1994

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
nezávislá výzkumně vývojová činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel speciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnerů a speciálních přístrojů 16.10.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 281 02 Cerhenice
Identifikační číslo provozovny: 1004830793
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 24.2.1993

Živnost č. 2 Experimentální zkušebna vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebna kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 projektování systémů pro potrubní přepravu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba specielních komponentů vozidel a specielní přístrojové techniky pro vozidla a jejich zkoušení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel speciálních, podestav kolejových vozidel, speciálních přeprav, kovových přepr. prostř. kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Projektové práce v oblasti dopravního strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování rekreačního zařízení /bez stravování/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Nespecializovaný velkoobchod
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy VÚKV a.s. IČO: 45274100

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně. 24.7.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobán, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. za představenstvo jedná jménem společnosti navenek předseda představenstva a další člen představenstva nebo místo předseda představenstva a další člen představenstva společně. 24.11.2004 - 24.7.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy nejméně dva členové představenstva společně, nebo prokurista. 8.8.2002 - 24.11.2004
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva vždy společně. 4.9.2001 - 8.8.2002
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo kteříkoliv dva členové představenstva vždy společně. 26.4.1999 - 4.9.2001
Způsob jednání jménem společnosti d: jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva, a to buď : - předseda a místopředseda - předseda a jeden člen představenstva - místopředseda a jeden člen představentva, nebo jeden člen představentva, který je k tomu písemně zmocněn. 18.2.1998 - 18.2.1998
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo dva zbývající členové představenstva vždy společně. 18.2.1998 - 26.4.1999
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu nejméně dva členové předsta- venstva, a to buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 11.4.1994 - 18.2.1998
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenst- va, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti. 1.5.1992 - 11.4.1994
Jméno: Ing. Zdeněk Malkovský Ph.D. 16.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2017
Ve funkci: od 2.5.2017
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaromír Motyčka 16.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2017
Ve funkci: od 2.5.2017
Adresa: Průběžná 421, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Petr Brzezina 3.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2018
Ve funkci: od 25.4.2018
Adresa: Starodubečská 131/25, Praha 107 00
Jméno: Ing. Vladimír Malý 3.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2018
Ve funkci: od 25.4.2018
Adresa: Drahobejlova 1691/61, Praha 190 00
Jméno: Ing. Zdeněk Sváta 30.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2016
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Michal Karel 1.5.1992 - 11.4.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Matoušova 1355/14, Praha 150 00
Jméno: Ing. Libor Mareš 1.5.1992 - 11.4.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Černokostelecká 2798/58, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Stejskal 11.4.1994 - 1.2.1996
Funkce: člen
Adresa: Vyžlovská 2242/34, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiřina Vlková 11.4.1994 - 18.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Pod višňovkou 1370/13, Praha 140 00
Jméno: Ing. Zdenněk Malkovský 11.4.1994 - 18.11.1996
Funkce: člen
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Radosta 11.4.1994 - 18.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Chelčického 1563/16, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek CSc. 1.5.1992 - 10.7.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: JUDr. Jiří Bainhofer 1.2.1996 - 10.7.1997
Funkce: člen
Adresa: Amforová 1894/26, Praha 155 00
Jméno: Ing. Viktor König 18.11.1996 - 10.7.1997
Funkce: člen
Adresa: Břidlicová 472/33, Plzeň 326 00
Jméno: Mgr. Petr Eliáš 18.11.1996 - 18.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Hořátevská 2008/4, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Viktor König 10.7.1997 - 18.2.1998
Funkce: předseda
Adresa: Břidlicová 472/33, Plzeň 326 00
Jméno: Ing, Fredinand Gottmann 10.7.1997 - 18.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Jana Želivksého 2 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Dlouhý 10.7.1997 - 18.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Čerchovská 1744/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek SCs 10.7.1997 - 18.2.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Doc. Ing. Petr Wolf CSc 18.2.1998 - 26.4.1999
Funkce: předseda
Adresa: Závišova 1031/4, Ostrava 709 00
Jméno: Dr. RNDr. Lubomír Smutný 18.2.1998 - 26.4.1999
Funkce: člen
Adresa: SPB 447 , Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek SCs 18.2.1998 - 26.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020 26.4.1999 - 29.9.2000
Funkce: člen
Adresa: 1. máje 281/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek CSc. 26.4.1999 - 4.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 6.12.2000
Ve funkci: do 6.12.2000
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Ing. Zbyněk Pražák 26.4.1999 - 4.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.12.2000
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020 29.9.2000 - 4.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.12.2000
Adresa: Pod Vyšehradem 104/1, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek CSc. 4.9.2001 - 5.6.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2000 do 15.5.2001
Ve funkci: od 6.12.2000 do 15.5.2001
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020 4.9.2001 - 5.6.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2000 do 15.5.2001
Adresa: Pod Vyšehradem 104/1, Praha 147 00
Jméno: Dr. Joachim Frey 5.6.2002 - 1.6.2004
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 15.5.2001 do 13.2.2004
Adresa: Nad dálnicí 1323, Praha 156 00
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek CSc 5.6.2002 - 1.6.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 15.12.2003
Ve funkci: od 15.5.2001 do 15.12.2003
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Mgr. Tomáš Květák 5.6.2002 - 24.11.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 25.6.2004
Ve funkci: od 15.5.2001
Adresa: Pod Vyšehradem 104/1, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Novotný 1.6.2004 - 24.11.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2004 do 25.6.2004
Ve funkci: od 13.2.2004 do 25.6.2004
Adresa: 289, Chřibská 407 44
Jméno: Dr. Joachim Frey 1.6.2004 - 24.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2001 do 25.6.2004
Adresa: Nad dálnicí 1323, Praha 156 00
Jméno: Ing. Pavel Novotný 24.11.2004 - 1.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2004 do 30.3.2005
Ve funkci: od 8.7.2004 do 30.3.2005
Adresa: 289, Chřibská 407 44
Jméno: Ing. Petr Valdhans 24.11.2004 - 1.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2004 do 30.3.2005
Ve funkci: od 8.7.2004 do 30.3.2005
Adresa: Slovanská alej 1896/25, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Miloslav Kepka Csc. 24.11.2004 - 1.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2004 do 30.3.2005
Adresa: Zahradní 313 , 330 08 Zruč Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Malkovský 1.6.2005 - 7.5.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2005 do 20.3.2008
Ve funkci: od 31.3.2005 do 20.3.2008
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miloš Zelingr 1.6.2005 - 7.5.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2005 do 20.3.2008
Ve funkci: od 31.3.2005 do 20.3.2008
Adresa: Vondroušova 1209/48, Praha 163 00
Jméno: Ing. Zdeněk Malkovský 7.5.2008 - 19.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2008 do 15.3.2011
Ve funkci: od 11.4.2008 do 15.3.2011
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miloš Zelingr 7.5.2008 - 19.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2008 do 15.3.2011
Ve funkci: od 11.4.2008 do 15.3.2011
Adresa: Vondroušova 1209/48, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jaromír Motyčka 23.6.2008 - 19.5.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.5.2008
Adresa: Petržílkova 3306 , 143 00 Praha 12 Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Zelingr 19.5.2011 - 19.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 23.3.2011
Adresa: Vondroušova 1209/48, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jaromír Motyčka 19.5.2011 - 19.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011
Adresa: Petržílkova 3306 , 143 00 Praha 12 Česká republika
Jméno: Ing. Jaromír Motyčka 19.5.2011 - 19.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011 do 31.1.2013
Adresa: Průběžná 421, Ohrobec 252 45
Jméno: Patrik Vook 19.2.2013 - 6.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2013 do 31.5.2013
Adresa: Kardinála Berana 2245/15, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Zdeněk Malkovský 19.5.2011 - 10.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011 do 1.5.2014
Ve funkci: od 23.3.2011 do 1.5.2014
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miloš Zelingr 19.5.2011 - 10.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011 do 1.5.2014
Ve funkci: od 23.3.2011 do 1.5.2014
Adresa: Milotická 458/16, Praha 155 21
Jméno: Zdeněk Sváta 6.8.2013 - 16.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Malkovský 10.6.2014 - 16.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 2.5.2014
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Jaromír Motyčka 10.6.2014 - 16.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 2.5.2014
Adresa: Průběžná 421, Ohrobec 252 45
Jméno: Zdeněk Sváta 16.10.2015 - 9.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013 do 1.8.2016
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Malkovský 16.10.2015 - 16.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014 do 1.5.2017
Ve funkci: od 2.5.2014 do 1.5.2017
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Jaromír Motyčka 16.10.2015 - 16.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014 do 1.5.2017
Ve funkci: od 2.5.2014 do 1.5.2017
Adresa: Průběžná 421, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Zdeněk Sváta 9.12.2016 - 30.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2016
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 3.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2016
Ve funkci: od 25.4.2018
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Ladislav Chvátal 3.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2018
Ve funkci: od 25.4.2018
Adresa: Smidarská 742, Praha 190 14
Jméno: Ing. Jan Čapek Ph.D. 6.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2019
Adresa: Šedova 643/3, Praha 198 00
Jméno: Ing. Zdeněk Malkovský 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Zuzana Fašánková 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: Přemyslova 14 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: RNDr. Jan Hula 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: Jeremenkova 36/11 , Bílovce Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Žoha 11.4.1994 - 1.2.1996
Funkce: člen
Adresa: Táborská 65/29, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Brejcha 11.4.1994 - 10.7.1997
Funkce: člen
Adresa: Čajkovského 1289/1, Praha 130 00
Jméno: Ing. Robert Husák 1.2.1996 - 10.7.1997
Funkce: člen
Adresa: Myslbekova 709/27, Praha 169 00
Jméno: Ing. Vladimír Klomínek 11.4.1994 - 18.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Za Zelenou liškou 967/2, Praha 140 00
Jméno: prof. Ing. Jaroslav Čáp DrSc 10.7.1997 - 18.2.1998
Funkce: člen
Adresa: K Rozvodně 91, Pardubice 530 09
Jméno: Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc 10.7.1997 - 18.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Hráského 1927/19, Praha 148 00
Jméno: Ing. Ferdinand Gottmann 18.2.1998 - 28.7.1998
Funkce: člen
Adresa: Želivského 2 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Spurný 18.2.1998 - 5.10.1998
Funkce: předseda
Adresa: 6. května 51, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: JUDr. Petr Pour 18.2.1998 - 29.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Vašátkova 1013/14, Praha 198 00
Jméno: Ing. Josef Chaloupek 28.7.1998 - 29.9.2000
Funkce: člen
Adresa: 267 29 Zadní Třebáň 75 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Hylmar 5.10.1998 - 29.9.2000
Funkce: předseda
Adresa: třída Edvarda Beneše 1532/66, Hradec Králové 500 12
Jméno: Mgr. Miroslav Opatřil 29.9.2000 - 29.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Žilkova 1723/42, Brno 621 00
Jméno: Ing. Petr Hylmar 29.9.2000 - 4.9.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 6.12.2000
Adresa: třída Edvarda Beneše 1532/66, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Jiří Bureš 29.9.2000 - 4.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.12.2000
Adresa: Pod lesem 144/30, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslav Opatřil 29.9.2000 - 4.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.12.2000
Adresa: Žilkova 1723/42, Brno 621 00
Jméno: Ing. Zbyněk Pražák 4.9.2001 - 5.6.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2000 do 15.5.2001
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5, Ostrava 702 00
Jméno: Dr. Michal Siedentop 5.6.2002 - 1.6.2004
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 13.2.2004
Ve funkci: od 15.5.2001 do 13.2.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Albrecht-Altdorfer-Str. 17, 93073 Neutraubling,
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 1.6.2004 - 24.11.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 13.2.2004 do 25.6.2004
Ve funkci: od 13.2.2004 do 25.6.2004
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: JUDr. Petr Pour 29.9.2000 - 1.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.3.2001 do 21.3.2005
Adresa: Velká skála 677/7, Praha 181 00
Jméno: Ing. Zbyněk Pražák 5.6.2002 - 1.6.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 23.3.2005
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Michal Korecký 24.11.2004 - 1.6.2005
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004
Ve funkci: od 8.7.2004
Adresa: U čtyř domů 1273/5, Praha 140 00
Jméno: Ing. Vlastimil Juppa 24.11.2004 - 6.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 30.4.2005
Adresa: Husova 605/5, Hradec Králové 500 08
Jméno: Ing. Zdeněk Majer 6.8.2005 - 1.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2005 do 1.6.2005
Adresa: Podhorská 681/11, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Ing. Zdeněk Majer 1.6.2006 - 14.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2006 do 27.11.2006
Adresa: Podhorská 681/11, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 24.11.2004 - 22.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 14.7.2008
Ve funkci: od 14.7.2004 do 14.7.2008
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Michal Korecký 1.6.2005 - 22.10.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004
Ve funkci: od 8.7.2004
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 14.5.2007 - 22.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2007
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 22.10.2008 - 23.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2008
Ve funkci: od 15.9.2008
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 22.10.2008 - 29.12.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2007 do 1.12.2008
Ve funkci: od 15.9.2008 do 1.12.2008
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Vladimír Malý 22.10.2008 - 5.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2008
Adresa: Drahobejlova 1691/61, Praha 190 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 23.10.2008 - 5.10.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2008
Ve funkci: od 17.9.2008 do 1.9.2011
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 29.12.2008 - 5.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2008 do 25.5.2011
Ve funkci: od 9.12.2008 do 25.5.2011
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 5.10.2011 - 5.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2008
Ve funkci: od 1.9.2011
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 5.10.2011 - 6.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2008 do 1.5.2012
Ve funkci: od 1.9.2011 do 1.5.2012
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Vladimír Malý 5.10.2011 - 6.8.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2008 do 1.5.2012
Ve funkci: od 1.9.2011 do 1.5.2012
Adresa: Drahobejlova 1691/61, Praha 190 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 6.8.2012 - 25.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012
Ve funkci: od 20.6.2012
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Radek Westfál 5.10.2011 - 16.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Famfulíkova 1147/5, Praha 182 00
Jméno: Ing. Vladimír Malý 6.8.2012 - 16.10.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012
Ve funkci: od 20.6.2012
Adresa: Drahobejlova 1691/61, Praha 190 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 25.8.2013 - 16.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012
Ve funkci: od 20.6.2012
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Radek Westfál 16.10.2015 - 26.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Famfulíkova 1147/5, Praha 182 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 16.10.2015 - 8.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012 do 1.5.2016
Ve funkci: od 20.6.2012 do 1.5.2016
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Vladimír Malý 16.10.2015 - 8.9.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012 do 1.5.2016
Ve funkci: od 20.6.2012 do 1.5.2016
Adresa: Drahobejlova 1691/61, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jan Čapek Ph.D. 26.1.2016 - 3.5.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Šedova 643/3, Praha 198 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 8.9.2016 - 3.5.2018
Funkce: předseda
Trvání členství: od 7.6.2016
Ve funkci: od 13.6.2016
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Vladimír Malý 8.9.2016 - 3.5.2018
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 7.6.2016 do 25.4.2018
Ve funkci: od 13.6.2016 do 25.4.2018
Adresa: Drahobejlova 1691/61, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jan Čapek Ph.D. 3.5.2018 - 6.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2016 do 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2016 do 1.1.2019
Adresa: Šedova 643/3, Praha 198 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Michal Karel 11.4.1994 - 10.7.1997
Adresa: Matoušova 1355/14, Praha 150 00
Jméno: Ing. Libor Mareš 11.4.1994 - 7.12.2000
Adresa: Černokostelecká 2798/58, Praha 100 00
Jméno: Ing. Libor Mareš 4.9.2001 - 26.2.2003
Adresa: Černokostelecká 2798/58, Praha 100 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Sváta
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Motyčka
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Malkovský
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Malý
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Brzezina

Vlastníci firmy VÚKV a.s. IČO: 45274100

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 17 936 000 Kč - 24.6.1993
zakladni 16 918 000 Kč - 1.5.1992 - 24.6.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 936 27.9.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 936 24.7.2014 - 27.9.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 17 936 11.4.1994 - 24.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 936 24.6.1993 - 11.4.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 16 918 1.5.1992 - 24.6.1993

Sbírka Listin VÚKV a.s. IČO: 45274100

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1549/SL 60 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 10.11.2015 17.12.2015 1.2.2016 3
B 1549/SL 59 notářský zápis [NZ 896/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2015 12.10.2015 20.10.2015 31
B 1549/SL 58 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.7.2015 9.7.2015 74
B 1549/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 22.8.2014 68
B 1549/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 498/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 30.6.2014 15.8.2014 43
B 1549/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 498/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 27.6.2014 11.8.2014 43
B 1549/SL 54 ostatní zápis z jednání DR volba člena představenstva Městský soud v Praze 14.4.2014 7.5.2014 11.6.2014 2
B 1549/SL 53 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 2.5.2014 7.5.2014 11.6.2014 3
B 1549/SL 52 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 15.10.2013 65
B 1549/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.5.2012 30.5.2012 72
B 1549/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.5.2011 18.5.2011 69
B 1549/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2009 18.5.2010 20.5.2010 72
B 1549/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.4.2009 10.4.2009 70
B 1549/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 7.5.2008 7.5.2008 64
B 1549/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 15.6.2007 19.6.2007 61
B 1549/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 23.8.2006 0
B 1549/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 3.5.2005 28.6.2005 52
B 1549/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.1.2005 44
B 1549/SL 26 stanovy společnosti -06/2004 Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 1549/SL 25 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 1549/SL 24 ostatní -zápis č.55 zased.představenst Městský soud v Praze 8.7.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 23 ostatní -zápis č.3/04 zasedání DR Městský soud v Praze 14.7.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ308-309/04+přílohy Městský soud v Praze 25.6.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 21 ostatní -nájem.sml.na nebyt.prostory Městský soud v Praze 30.7.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 20 stanovy společnosti -09/2004 Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 1549/SL 19 notářský zápis -NZ466/04 Městský soud v Praze 15.9.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 18 ostatní vzdání se funkce/ing.Siedentop Městský soud v Praze 13.2.2004 16.6.2004 0
B 1549/SL 17 ostatní vzdání se funkce/ing.Pavlousek Městský soud v Praze 10.12.2003 16.6.2004 0
B 1549/SL 16 ostatní -záp.ze zased.DR+představenstv Městský soud v Praze 13.2.2004 16.6.2004 0
B 1549/SL 15 ostatní -zápis č.50 ze zased.představe Městský soud v Praze 12.12.2003 16.6.2004 0
B 1549/SL 14 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 18.2.2004 16.6.2004 0
B 1549/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 + audit 2x Městský soud v Praze 22.1.2003 7.8.2003 25.8.2003 0
B 1549/SL 12 notářský zápis NZ 118/2003 N 127/2003 Městský soud v Praze 12.5.2003 7.8.2003 25.8.2003 0
B 1549/SL 11 ostatní zápis č.44z jed.představenstva Městský soud v Praze 15.7.2002 19.3.2003 0
B 1549/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 24.10.2002 0
B 1549/SL 2 výroční zpráva - rok 2000,doplnění Městský soud v Praze 28.11.2001 6.12.2001 0
B 1549/SL 1 ostatní -doplnění výr.zprávy r.2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 4.12.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÚKV a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÚKV a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.