VÚB a.s. Ústí nad Orlicí IČO: 45534420

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÚB a.s., která sídlí v obci Ústí nad Orlicí a bylo jí přiděleno IČO 45534420.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VÚB a.s. se sídlem v obci Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o VÚB a.s. IČO: 45534420

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1992
Spisová značka: B 598
IČO: 45534420
Obchodní firma: VÚB a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.4.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.6.2014 - 8.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 3.6.2014 - 8.7.2017
Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 20.6.2013 od 9.00 hodin v sídle společnosti, přijala toto rozhodnutí o přechodu akcií společnosti VÚB a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle §183i a násl. obchodního zákoník u: a) Valná hromada určuje hlavního akcionáře takto: Hlavním akcionářem společnosti je obchodní společnost VUBAS s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32126 (dále jen “hlavní akcionář”), a to ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, když vlastní účastnické cenné papíry společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 93,51% na základním kapitálu společnosti, s nímž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve v ýši 93,51%. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: i) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě vlastní kmenové akcie emitované společností, a to 377 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodn otě 1.100,-- Kč každá, 447 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2.200,-- Kč každá, 375 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 5.500,-- Kč každá, 516 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11.000,-- Kč každá, 50 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 55.000,-- Kč každá, 30 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.100.000,-- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 44.886.600,-- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 93,51%; ii) prohlášením představenstva společnosti ze dne 20.6.2013, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku; iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 20.6.2013, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 93,51% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společ nosti; iiii) stanovami společnosti, podle jejichž článku 13, bodu 4, každých 1.100,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na zákla dním kapitálu společnosti, a to 93,51%. Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. b) Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takt o: všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.100,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 2.200,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 5 .500,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 11.000,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 55.000,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovit é hodnotě 1.100.000,-- Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených §183i a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesen ím. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. c) Valná hromada stanovuje, že výše protiplnění za přechod akcií z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení §183i a násl. obchodního zákoníku činí: částku ve výši 1 .230,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.100,-- Kč, částku ve výši 2.460,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2.200,-- Kč, částku ve výši 6.16 0,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 5.500,-- Kč, částku ve výši 12.300,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 11.000,-- Kč, částku ve výši 61.60 0,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 55.000,-- Kč, částku ve výši 1.230.000,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.100.000,-- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 092-04/2013 ze dne 3.5.2013, jehož účelem bylo ocenění akcií společnosti a stanovení přiměřené výše protiplnění v souvislosti s uplatněním práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku hlavním akcionářem, vypracovaným znalcem Ing. Antonínem Smrčkem, Vyhlídka 860/4, Brno-Sever, Lesná, PSČ 638 00, IČ: 47527374, znalcem v oboru Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací cenné papíry. d) Valná hromada stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne předání akcií oprávněnou osobou společnosti. Osobou oprávněn ou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zá stavním věřitelem určuje jinak. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář doložil potvrzením společnosti Amidea, a.s., IČ: 476 73 206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17864, že p ředal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřena společnost Amidea, a. s., IČ: 476 73 206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00 (dále jen „obchodník s cennými papíry“). e) Předložení akcií společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v další stanovené dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie pr ohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží na pobočce pověřeného obchodníka s cennými papíry v Ostravě, na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 - 12.00 hodin a o d 13.00 do 16.00 hodin. Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému zaplacení přiměřené výše protiplnění. Předáním akcií pověřenému obchodníkovi s cennými p apíry vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní po ukázkou). 10.7.2013 - 20.11.2013
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaniklé společnosti ARKANT s.r.o., IČ 252 56 998, se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, PSČ 562 23, která zanikla zrušením bez likvidace. 31.8.2006 - 20.11.2013
Na základě návrhu předloženého představenstvem akciové společnosti usnesla se valná hromada akcionářů akciové společnosti Výzkumný ústav bavlnářský a.s. Ústí nad Orlicí dne 17. června 2003 snížit základní kapitál společnosti z hodnoty 89.774 tis. Kč na 74 .668 tis. Kč, tj. o hodnotu odpovídající hodnotě akcií nabytých společností v souvislosti se zrušením veřejné obchodovatelnosti akcií, o kterém rozhodla valná hromada akciové společnosti dne 6. června 2000. Jedná se o 15.106 ks akcií v celkové hodnotě 15. 106.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím těchto akcií z oběhu. Předmětné akcie budou zničeny sešrotováním. 25.9.2003 - 5.5.2004
Usnesením z 18. září 1996 zapsána l ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se zvláštními právy 18.9.1996 - 20.11.2013
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 29.6.1993. 18.8.1993 - 12.11.1997
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, která k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 28.4.1992 - 1.5.1992
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 87.469.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný ústav bavlnářský, s.p. 28.4.1992 - 1.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 28.4.1992 - 13.11.2000
Dozorčí rada: 18.4.1992 - 1.5.1992
Ing. Jaroslav A u e r , rč. 331127/116, bytem Praha 8, Třebohradická čp. 1074/45 18.4.1992 - 1.5.1992
Ing. Bohumír R u l a , rč. 340401/103, bytem Ústí n.O., Příčná 1252 18.4.1992 - 1.5.1992
ALois J a k o u b e k , rč. 381117/067, bytem Ústí n.O., Havlíčkova 609 18.4.1992 - 1.5.1992

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45534420
Obchodní firma: VÚB a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Ústí nad Orlicí
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 28
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45534420
Firma: VÚB a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Orlicí
Základní územní jednotka: Ústí nad Orlicí
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.4.1992

Kontakty na VÚB a.s. IČO: 45534420

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Ostrově 1165 , Ústí nad Orlicí 562 01 10.7.2013
Sídlo: Na Ostrově 1165 , Ústí nad Orlicí 562 01 13.6.1995 - 10.7.2013
Sídlo: Ostrov 223 , Ústí nad Orlicí Česká republika
28.4.1992 - 13.6.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí 562 01

Obory činností VÚB a.s. IČO: 45534420

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2014
Zámečnictví, nástrojářství 3.6.2014
Obráběčství 3.6.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.6.2014
Hostinská činnost 13.11.2000
Zprostředkování obchodu a služeb 13.11.2000 - 3.6.2014
Provoz lyžařských vleků 30.7.1998 - 10.5.2002
Provoz tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 30.7.1998 - 3.6.2014
Silniční motorová doprava nákladní 12.11.1997 - 3.6.2014
Vydávání periodických publikací 28.9.1995 - 3.6.2014
Služby v informatice 28.9.1995 - 3.6.2014
Výzkum a vývoj v oboru textilu 28.9.1995 - 3.6.2014
Výzkum a vývoj v oboru strojírenství 28.9.1995 - 3.6.2014
Školení a kursy - pořádání 28.9.1995 - 3.6.2014
Silniční motorová doprava 13.6.1995 - 12.11.1997
Výroba nástrojů 13.6.1995 - 3.6.2014
Kovoobrábění 13.6.1995 - 3.6.2014
Stavba strojů s mechanickým pohonem 13.6.1995 - 3.6.2014
Vyučování v oboru cizích jazyků 13.6.1995 - 3.6.2014
Poskytování software ( prodej hotových prog.nebo na zakázku 13.6.1995 - 3.6.2014
Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 13.6.1995 - 3.6.2014
Výroba textilní - bez barvení 13.6.1995 - 3.6.2014
Automatizované zpracování dat 13.6.1995 - 3.6.2014
Výroba konfekčního textilního zboží 13.6.1995 - 3.6.2014
Poradenství v oboru: textilní technologie 13.6.1995 - 3.6.2014
Zemní práce 13.6.1995 - 3.6.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.6.1995 - 3.6.2014
Ubytování 13.6.1995 - 3.6.2014
Pořizování videozáznamů 13.6.1995 - 3.6.2014
Překladatelství,tlumočnictví 13.6.1995 - 3.6.2014
Zkoušení chemických vláken B-typu, bavlněných surovin, bavlnářských a hedvábnických výrobků a úpletů v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení. 13.6.1995 - 3.6.2014
výroba textilií - bez barvení 18.8.1993 - 13.6.1995
poradenství v oboru: textilní technologie 18.8.1993 - 13.6.1995
zemní práce 18.8.1993 - 13.6.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.8.1993 - 13.6.1995
ubytování 18.8.1993 - 13.6.1995
pořizování videozáznamů 18.8.1993 - 13.6.1995
výroba nástrojů 18.8.1993 - 13.6.1995
kovoobrábění 18.8.1993 - 13.6.1995
vyučování v oboru cizích jazyků 18.8.1993 - 13.6.1995
stavba strojů s mechanickým pohonem 18.8.1993 - 13.6.1995
poskytování software (prodej hotových prog. nebo na zakázku) 18.8.1993 - 13.6.1995
- technicko-technologický výzkum a vývoj na úseku balvnářských a hedvábnických přádelem, přípraven a tkalcoven v oblasti technologické a konstrukční, včetně pokusných a ověřovacích provozů 28.4.1992 - 13.6.1995
- výzkum, vývoj a malosériová výroba přístrojů pro kontrolu a zkoušení vláken bavlny, přírodního hedvábí a chemických vláken, přízí, nití a textilií z těchto materiálů 28.4.1992 - 13.6.1995
- vedení patentoprávní agendy v rozsahu úkolů ústavu na úseku přídelen, přípraven a tkalcoven bavlny a hedvábí 28.4.1992 - 13.6.1995
- zkoušení a posuzování vlastností vláken bavlny, přírodního hedvábí, chemických vláken, přízí, nití a techtilií z těchto materiálů včetně vydávání posudku a osvědčení o výsledcích rozborů a zkoušek 28.4.1992 - 13.6.1995
- technické služby a poradenská činnost s hlavním zaměřením na výrobu přízí, přípravu a tkání, poskytování služeb při technologii bezvřetenového předení a projekci bezvřetenových přádelen 28.4.1992 - 13.6.1995
- soustřeďování a poskytování technickoekonomických informací a odborných rešerší na úseku předení, přípravy a tkaní textilních materiálů v bavlnářském a hedvábnickém oboru 28.4.1992 - 13.6.1995
- provádění prací a služeb výpočetní techniky 28.4.1992 - 13.6.1995
- výroba, montáž a servis strojírenských výrobků a opravy základních prostředků pro textilní průmysl resortu MP ČR a MP SR 28.4.1992 - 13.6.1995
- výroba bavlnářských přízí a tkanin a jejich prodej 28.4.1992 - 13.6.1995
- podle rozhodnutí FMZO ze dne 27.4.1990 č.j. 2562/90 uděleno státnímu podniku povolení k zahraničně obchodní činnosti podle par. 6 odst. 1 písm. a),c),d),e) a odst. 3 zák.č. 42/80 Sb. o hosp. stycích se zahraničín ve znění pozdějších změn a doplňků v tomto rozsahu: 28.4.1992 - 13.6.1995
1. poskytování služeb zahraničním osobám v ČSFR a v zahraničí formou: - obchodně technických služeb v oblasti textilních technologií (JVK 937, 987) - konzultační, technicko-poradenské, technicko-ekonomické a informační činnosti na základě požadavků v návaznosti na předmět činnosti organizace (JVK 972, 987) - servisních služeb v oboru JKPOV 522 kapacitami organizace 28.4.1992 - 13.6.1995
2. vývoz věcí z vlastní produkce organizace a dovoz věcí pro vlastní potřeby organizace v oborech č. celního sazebníku 5503,5504,5505,5506,5507, 5509,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516 v návzanosti na činnost uvedenou v bodě 1 rozsahu povolení 28.4.1992 - 13.6.1995
3. přijímání služeb od zahraničních osob za devizové prostředky v souvislosti s činnostmi dle bodu 1 v rozsahu povolení 28.4.1992 - 13.6.1995
4. propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí 28.4.1992 - 13.6.1995
- výzkum, vývoj a malosériová výroba pomocných zařízení, případně strojních částí pro bavlnářské a hedvábnické přádelny, přípravny a tkalcovny 28.4.1992 - 13.6.1995

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba elektřiny 3.6.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba konfekčního textilního zboží

 • Výroba textilní - bez barvení

 • Vydávání periodických publikací

 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Zemní práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytování

 • Poskytování software (prodej hotových programů nebo na zakázku)

 • Automatizované zpracování dat

 • Služby v informatice

 • Výzkum a vývoj v oboru strojírenství

 • Výzkum a vývoj v oboru textilu

 • Poradenství v oboru: textilní technologie

 • Překladatelství a tlumočnictví

 • Vyučování cizích jazyků

 • Pořizování videozáznamů

 • Školení a kursy - pořádání

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Moravská 1374 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775285
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilní - bez barvení

Zahájení provozování: 7.7.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Moravská 1375 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775293
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilní - bez barvení

Zahájení provozování: 7.7.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Moravská 486 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775307
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

Zahájení provozování: 7.7.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: Na Ostrově 1165 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775315
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba konfekčního textilního zboží

 • Výroba textilní - bez barvení

 • Vydávání periodických publikací

 • Zemní práce

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytování

 • Služby v informatice

 • Výzkum a vývoj v oboru strojírenství

 • Výzkum a vývoj v oboru textilu

 • Poradenství v oboru: textilní technologie

 • Překladatelství a tlumočnictví

 • Vyučování cizích jazyků

 • Pořizování videozáznamů

 • Školení a kursy - pořádání

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 7.7.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: Na Ostrově 223 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775277
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilní - bez barvení

Zahájení provozování: 7.7.1994
Provozovna č. 6
Provozovna: 17. listopadu 1394 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006608486
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování: 7.7.1994
Provozovna č. 7
Provozovna: 143 , Říčky v Orlických horách 517 61
Identifikační číslo provozovny: 1006775269
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytování

Zahájení provozování: 7.7.1994

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Moravská 486 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.1994

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Moravská 486 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.1994

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Moravská 1376 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1006775323
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.1994

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.9.1999

Živnost č. 6 Poradenství v oboru: textilní technologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba textilní - bez barvení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba konfekčního textilního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Vyučování cizích jazyků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování software (prodej hotových programů nebo na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Pořizování videozáznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1993
Zánik oprávnění: 20.3.2002

Živnost č. 18 Překladatelství a tlumočnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Vydávání periodických publikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výzkum a vývoj v oboru textilu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1995
Zánik oprávnění: 23.8.2001

Živnost č. 22 Výzkum a vývoj v oboru strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Služby v informatice

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Školení a kursy - pořádání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Provoz lyžařských vleků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1997
Zánik oprávnění: 14.8.2002

Živnost č. 26 Provoz tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1998
Zánik oprávnění: 7.2.2002

Živnost č. 27 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba textilií
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování sportovních zařízení

Vedení firmy VÚB a.s. IČO: 45534420

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen předsta venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstv a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.7.1998
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 30.7.1998
Jméno: Ing. Vilém Fišer 8.7.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2017
Ve funkci: od 12.6.2017
Adresa: Truhlářská 134, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Daniel Rössler 8.7.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2017
Ve funkci: od 12.6.2017
Adresa: U Vody 193, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Ing. Miloš Ferkl 8.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2017
Adresa: Třebovská 451, Ústí nad Orlicí 562 03
Jméno: Ing. František Hortík 28.4.1992 - 5.10.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dukla 382 , Ústí nad orlicí Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Řeháček 28.4.1992 - 12.4.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Polská 1263, Ústí nad Orlicí 562 06
Jméno: Ing. František Hortlík 5.10.1995 - 12.4.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dukla 382 , Ústí nad Orlicí Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Kusý 13.6.1995 - 18.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dukelská 987, Litomyšl 570 01
Jméno: PhDr. Vladimil Šindýlek 13.6.1995 - 18.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dr. Horákové 384/45, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Jaroslav Řeháček 12.4.1996 - 18.9.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Polská 1263, Ústí nad Orlicí 562 06
Jméno: Ing. František Hortlík 12.4.1996 - 12.11.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Dukla 382 , Ústí nad Orlicí Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Neubauer 18.9.1996 - 12.11.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Pod krčským lesem 1328 , 142 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Trešl 18.9.1996 - 12.11.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Limuzská 530/37, Praha 108 00
Jméno: Ing. Václav Haas 13.6.1995 - 30.7.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Majerského 2034 Chodov , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Vejmelka 12.11.1997 - 30.7.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Pod Kastnerkou 15 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Kastner 18.9.1996 - 10.5.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hegerova 903, Polička 572 01
Jméno: Ing. Vilém Fišer 28.4.1992 - 14.12.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 11.6.2002
Adresa: Truhlářská 134, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Ing. František Hortlík 12.11.1997 - 14.12.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 11.6.2002
Ve funkci: do 11.6.2002
Adresa: Dukelská 382, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Mgr. Aleš Pergl 30.7.1998 - 14.12.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 11.6.2002
Ve funkci: do 11.6.2002
Adresa: Havlíčkova 744/97, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jan Kvasnička 10.5.2002 - 14.12.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2001 do 11.6.2002
Adresa: Vilová 252/20, Praha 100 00
Jméno: Ing. František Hortlík 14.12.2004 - 8.4.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Ve funkci: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Adresa: Dukelská 382, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Ing. Vilém Fišer 14.12.2004 - 8.4.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Adresa: Truhlářská 134, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Mgr. Aleš Pergl 14.12.2004 - 8.4.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Ve funkci: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Adresa: Havlíčkova 744/97, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jan Kvasnička 14.12.2004 - 8.4.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Adresa: Vilová 252/20, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vilém Fišer 8.4.2005 - 27.2.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.2.2005 do 1.2.2007
Ve funkci: od 16.2.2005 do 1.2.2007
Adresa: Truhlářská 134, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Mgr. Aleš Pergl 8.4.2005 - 27.2.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.2.2005 do 1.2.2007
Ve funkci: od 16.2.2005 do 1.2.2007
Adresa: Havlíčkova 744/97, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jan Kvasnička 8.4.2005 - 27.2.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.2.2005 do 1.2.2007
Adresa: Vilová 252/20, Praha 100 00
Jméno: Daniel Rössler 8.4.2005 - 27.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.2.2005 do 1.2.2007
Adresa: U Vody 193, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Ing. Vilém Fišer 27.2.2007 - 11.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 1.2.2007 do 12.6.2012
Adresa: Truhlářská 134, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Daniel Rössler 27.2.2007 - 11.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 1.2.2007 do 12.6.2012
Adresa: U Vody 193, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Ing. Miloš Ferkl 27.2.2007 - 11.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 12.6.2012
Adresa: Třebovská 451, Ústí nad Orlicí 562 03
Jméno: Vilém Fišer 11.4.2013 - 8.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Ve funkci: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Adresa: Truhlářská 134, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Daniel Rössler 11.4.2013 - 8.7.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Ve funkci: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Adresa: U Vody 193, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Miloš Ferkl 11.4.2013 - 8.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Adresa: Třebovská 451, Ústí nad Orlicí 562 03

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Michal Šítek 7.6.2018
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 13.6.2018
Ve funkci: od 13.6.2018
Adresa: 46, Těchonín 561 64
Jméno: Ing. Josef Lásko 7.6.2018
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 13.6.2018
Ve funkci: od 13.6.2018
Adresa: 27, Zálší 565 01
Jméno: Ing. Radek Zářecký 7.6.2018
Funkce: Člen
Trvání členství: od 13.6.2018
Adresa: Rybičkova 1042, Česká Třebová 560 02
Jméno: Ing. Jaroslav Auer 1.5.1992 - 13.6.1995
Adresa: Třeboradická 1074/45, Praha 182 00
Jméno: Ing. Bohumír Rula 1.5.1992 - 13.6.1995
Adresa: Příčná 1252, Ústí nad Orlicí 562 06
Jméno: Alois Jakoubek 1.5.1992 - 12.4.1996
Adresa: Havlíčkova 609, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Ing. Marie Přibylová 13.6.1995 - 12.4.1996
Adresa: Stavebníků 1312, Ústí nad Orlicí 562 06
Jméno: Jiří Kratochvíl 13.6.1995 - 18.9.1996
Adresa: Lesní 812, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Marie Přibylová 12.4.1996 - 12.11.1997
Funkce: Místopředsedkyně dozorčí rady
Adresa: Stavebníků 1312, Ústí nad Orlicí 562 06
Jméno: PhDr. Šárka Krejčová 18.9.1996 - 12.11.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Vlastinova 846 , Praha 6 Česká republika
Jméno: JUDr. Jarmila Maráková 12.11.1997 - 12.12.1997
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: Obvodová 3790/26, Kroměříž 767 01
Jméno: Alois Jakoubek 12.4.1996 - 10.5.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Havlíčkova 609, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Mgr. Rostislav Dozbaba 12.12.1997 - 10.5.2002
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: 217, Nenkovice 696 37
Jméno: Ing. Marie Přibylová 12.11.1997 - 24.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Stavebníků 1312, Ústí nad Orlicí 562 06
Jméno: Mgr. Rostislav Dozbaba 10.5.2002 - 14.12.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.1998 do 11.6.2002
Ve funkci: od 11.9.2001 do 11.6.2002
Adresa: 217, Nenkovice 696 37
Jméno: Ing. Miloš Ferkl 10.5.2002 - 14.12.2004
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2001
Ve funkci: od 11.9.2001 do 11.6.2002
Adresa: Třebovská 451, Ústí nad Orlicí 562 03
Jméno: Ing. Ján Bajus 24.3.2003 - 14.12.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2002 do 11.6.2002
Adresa: Žižkov 555, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Mgr. Rostislav Dozbaba 14.12.2004 - 8.4.2005
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Ve funkci: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Adresa: 217, Nenkovice 696 37
Jméno: Ing. Miloš Ferkl 14.12.2004 - 8.4.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2001
Ve funkci: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Adresa: Třebovská 451, Ústí nad Orlicí 562 03
Jméno: Ing. Ján Bajus 14.12.2004 - 8.4.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2002 do 16.2.2005
Adresa: Žižkov 555, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Ing. Miloš Ferkl 8.4.2005 - 27.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 1.2.2007
Adresa: Třebovská 451, Ústí nad Orlicí 562 03
Jméno: Ing. Pavel Dvořáček 8.4.2005 - 14.8.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2005 do 19.6.2008
Ve funkci: od 16.2.2005 do 19.6.2008
Adresa: 24 , 767 01 Kostelany Česká republika
Jméno: Ing. Leoš Kvapil 8.4.2005 - 14.8.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2005 do 19.6.2008
Ve funkci: od 16.2.2005 do 19.6.2008
Adresa: Hradecká 300/32, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. Josef Lásko 27.2.2007 - 14.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 19.6.2008
Adresa: 27, Zálší 565 01
Jméno: Ing. Josef Lásko 14.8.2008 - 11.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 12.6.2012
Adresa: 27, Zálší 565 01
Jméno: Michal Šítek 14.8.2008 - 10.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 20.6.2013
Ve funkci: od 19.6.2008 do 20.6.2013
Adresa: Spořilov 753, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Radek Zářecký 14.8.2008 - 10.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 20.6.2013
Adresa: Rybičkova 1042, Česká Třebová 560 02
Jméno: Josef Lásko 11.4.2013 - 10.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2012
Adresa: 27, Zálší 565 01
Jméno: Michal Šítek 10.7.2013 - 15.3.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2013
Ve funkci: od 20.6.2013
Adresa: Komenského 715, Letohrad 561 51
Jméno: Josef Lásko 10.7.2013 - 7.6.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2012 do 12.6.2018
Ve funkci: od 20.6.2013 do 12.6.2018
Adresa: 27, Zálší 565 01
Jméno: Radek Zářecký 10.7.2013 - 7.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2013 do 12.6.2018
Adresa: Rybičkova 1042, Česká Třebová 560 02
Jméno: Michal Šítek 15.3.2018 - 7.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2013 do 12.6.2018
Ve funkci: od 20.6.2013 do 12.6.2018
Adresa: 46, Těchonín 561 64

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vilém Fišer
Člen statutárního orgánu: Miloš Ferkl
Člen statutárního orgánu: Daniel Rössler

Vlastníci firmy VÚB a.s. IČO: 45534420

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 48 004 000 Kč 100% 31.8.2006
zakladni 74 668 000 Kč - 5.5.2004 - 31.8.2006
zakladni 89 774 000 Kč - 13.6.1995 - 5.5.2004
zakladni 87 469 000 Kč - 1.5.1992 - 13.6.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 100 Kč 43 640 3.6.2014
Akcie na jméno 1 100 Kč 503 20.11.2013 - 3.6.2014
Akcie na jméno 2 200 Kč 556 20.11.2013 - 3.6.2014
Akcie na jméno 5 500 Kč 447 20.11.2013 - 3.6.2014
Akcie na jméno 11 000 Kč 634 20.11.2013 - 3.6.2014
Akcie na jméno 55 000 Kč 69 20.11.2013 - 3.6.2014
Akcie na jméno 1 100 000 Kč 30 20.11.2013 - 3.6.2014
Akcie na majitele 1 100 Kč 503 31.8.2006 - 20.11.2013
Akcie na majitele 2 200 Kč 556 31.8.2006 - 20.11.2013
Akcie na majitele 5 500 Kč 447 31.8.2006 - 20.11.2013
Akcie na majitele 11 000 Kč 634 31.8.2006 - 20.11.2013
Akcie na majitele 55 000 Kč 69 31.8.2006 - 20.11.2013
Akcie na majitele 1 100 000 Kč 30 31.8.2006 - 20.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 553 5.5.2004 - 31.8.2006
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 600 5.5.2004 - 31.8.2006
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 509 5.5.2004 - 31.8.2006
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 697 5.5.2004 - 31.8.2006
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 68 5.5.2004 - 31.8.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 60 5.5.2004 - 31.8.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 834 13.11.2000 - 5.5.2004
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 600 13.11.2000 - 5.5.2004
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 604 13.11.2000 - 5.5.2004
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 847 13.11.2000 - 5.5.2004
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 85 13.11.2000 - 5.5.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 72 13.11.2000 - 5.5.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 89 773 18.9.1996 - 13.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 18.9.1996 - 13.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 88 025 13.6.1995 - 18.9.1996
Akcie na jméno 1 749 000 Kč 1 13.6.1995 - 18.9.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 85 720 1.5.1992 - 13.6.1995
Akcie na jméno 1 749 000 Kč 1 1.5.1992 - 13.6.1995

Sbírka Listin VÚB a.s. IČO: 45534420

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 598/SL 88 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2015 17.4.2015 22.4.2015 36
B 598/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 91/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2014 28.5.2014 9.6.2014 17
B 598/SL 86 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] el. Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2014 15.5.2014 16.5.2014 43
B 598/SL 85 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2013 18.11.2013 27.11.2013 18
B 598/SL 84 notářský zápis NZ 168/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2013 18.11.2013 27.11.2013 5
B 598/SL 83 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2012 15.7.2013 19.7.2013 64
B 598/SL 82 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, posudek znalce, ostatní NZ 93/2013,2x zápis - VH+DR,cd Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2013 18.7.2013 125
B 598/SL 81 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2012 26.3.2013 16.4.2013 19
B 598/SL 80 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2012 26.6.2012 29.6.2012 51
B 598/SL 79 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2011 1.7.2011 11
B 598/SL 78 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2011 1.7.2011 19
B 598/SL 77 zpráva auditora pro akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2011 1.7.2011 1.7.2011 2
B 598/SL 76 ostatní zpráva DR Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2011 1.7.2011 1.7.2011 2
B 598/SL 75 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2011 1.7.2011 1.7.2011 16
B 598/SL 74 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2010 1.7.2011 1.7.2011 7
B 598/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2008 11.7.2008 2
B 598/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 15/2007 Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2007 23.2.2007 23.2.2007 40
B 598/SL 34 notářský zápis, změna právní formy, fúze, posudek znalce - NZ 105,106,107/2006, Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2006 17.8.2006 17.8.2006 231
B 598/SL 33 ostatní, výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2006 27.6.2006 27.6.2006 91
B 598/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 50, 53/2005 Krajský soud v Hradci Králové 16.2.2005 15.3.2005 15.3.2005 40
B 598/SL 30 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2004 22.10.2004 22.10.2004 11
B 598/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní - NZ 58/2004 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2004 15.7.2004 15.7.2004 51
B 598/SL 28 účetní závěrka, převod,náj.podn.,ovládání - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2004 6.4.2004 6.4.2004 11
B 598/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2004 19.3.2004 22
B 598/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti, výroční zpráva - NZ 95/2003 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2003 15.7.2003 15.7.2003 56
B 598/SL 25 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2003 31.3.2003 31.3.2003 6
B 598/SL 24 účetní závěrka - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2002 2.8.2002 2.8.2002 13
B 598/SL 23 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2002 11.7.2002 11.7.2002 32
B 598/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2002 2.4.2002 2.4.2002 19
B 598/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 68/2001,NZ 93/98 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.1998 11.9.2001 11.9.2001 42
B 598/SL 20 účetní závěrka - za r. 2000 - zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2001 9.8.2001 9.8.2001 12
B 598/SL 19 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2000 3.8.2000 3.8.2000 6
B 598/SL 16 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2000 16.5.2000 16.5.2000 13
B 598/SL 15 účetní závěrka - k 30.06.1999 Krajský soud v Hradci Králové 24.9.1999 27.9.1999 27.9.1999 7
B 598/SL 14 ostatní - zápis z VH + výp.z rejstř.tr Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1998 4.8.1999 4.8.1999 3
B 598/SL 13 účetní závěrka - za r. 1998 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 16.4.1999 28.4.1999 28.4.1999 12
B 598/SL 12 stanovy společnosti - znění platné od 03.06.1998 Krajský soud v Hradci Králové 3.6.1998 10.9.1998 10.9.1998 23
B 598/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě místopředs. Krajský soud v Hradci Králové 3.6.1998 10.9.1998 10.9.1998 1
B 598/SL 10 notářský zápis - NZ 93/98 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.1998 10.9.1998 10.9.1998 8
B 598/SL 9 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 4.5.1998 20.5.1998 20.5.1998 10
B 598/SL 8 ostatní - zápis č. 30 z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 22.10.1997 12.11.1997 12.11.1997 2
B 598/SL 1 stanovy společnosti - znění platné od 11.06.1996 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1996 16.9.1996 16.9.1996 22
B 598/SL 2 notářský zápis - NZ 62/96 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1996 4
B 598/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2000 22
B 598/SL 17 notářský zápis - NZ 80/2000 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2000 10

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÚB a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÚB a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.