VSV, a.s. Vracov IČO: 25331850

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VSV, a.s., která sídlí v obci Vracov a bylo jí přiděleno IČO 25331850.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VSV, a.s. se sídlem v obci Vracov byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené a další.

Základní údaje o VSV, a.s. IČO: 25331850

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 24.3.1997
Spisová značka: B 2236
IČO: 25331850
Obchodní firma: VSV, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.3.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.3.1997
Valná hromada společnosti VSV, a.s. přijala dne 4. 4. 2017 následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti VSV, a.s., se sídlem Vlkošská 379, 696 42 Vracov, IČO 25331850 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857 ( dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti lis tinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 113.865.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spoj ených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 94,52 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlas tnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.095,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 10.952,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v soula du s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 3011-71/17 ze dne 7. 2. 2017, vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno -město, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 60717068 (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodn íka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 4.4.2017 - 7.6.2017
Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 20.6.2016. 19.8.2016 - 10.10.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 17.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 17.8.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 7.5.2014. 2.7.2014 - 19.8.2016
Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 21.6.2012 31.7.2012 - 2.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 11.05.2000 a ze dne 28.6.2000 o záměru zvýšit základní jmění: 12.7.2000 - 21.2.2001
Základní jmění ve výši 100.297.000,- Kč se zvyšuje minimálně o částku ve výši 13.148.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 20.257.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 12.7.2000 - 21.2.2001
Bude upisováno minimálně: 28 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.312 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Bude upisováno maximálně: 457 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.980 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 12.7.2000 - 21.2.2001
Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. 12.7.2000 - 21.2.2001
Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. 12.7.2000 - 21.2.2001
Upisování bude zahájeno třetí pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. 12.7.2000 - 21.2.2001
Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být předložena k listině upisovatelů. 12.7.2000 - 21.2.2001
Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému upisovateli- Zemědělskému družstvu Vracov se sídlem ve Vracově. Vlkošská 379, okr. Hodonín a dále předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO: 00 13 61 40, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší pohledávky uvedeni v příloze notářského zápisu NZ 82/2000, N 75/2000. 12.7.2000 - 21.2.2001
Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předem určených zájemců je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 12.7.2000 - 21.2.2001
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO: 00 13 61 40 podle zákona č. 42/1992 Sb. - Ocenění nepeněžitých vkladů pohledávek oprávněných osob schválila dozorčí rada jednomyslně ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové ze dne 30.04.2000, znalecký posudek č. 018/2000 a společností B. AUDIT s.r.o. ze dne 30.04.2000, znalecký posudek č. 058/2000. 12.7.2000 - 21.2.2001
Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO 00 13 61 40. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry ve vlastnictví tohoto předem určeného upisovatele, a to 1.216 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč společnosti Agrohelp a.s. se sídlem Ratíškovice, PSČ: 696 02, IČO: 63 47 77 42. 12.7.2000 - 21.2.2001
Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 12.7.2000 - 21.2.2001
Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele - akcie - bude splacen ve stejné lhůtě, jež je stanovena pro upisování akcií. V okamžiku a v místě úpisu předá vkladatel fyzicky vkládané akcie společnosti a na rubopisu vyznačí převod akcií. 12.7.2000 - 21.2.2001
Ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele bylo provedeno ve výši 10.042,- Kč na jednu akcii a bylo provedeno znaleckým posudkem soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové ze dne 09.05.2000, znalecký posudek č. 020/2000 a znaleckým posudkem společnosti B.AUDIT s.r.o. ze dne 10.05.2000, znalecký posudek č. 063/2000. Dozorčí rada schválila jednomyslně ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 12.160.000,- Kč na základě znaleckých posudků. 12.7.2000 - 21.2.2001
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 28.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění na základě pověření rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 4.9.1997. 25.6.1998 - 17.11.1998
Základní jmění ve výši 90,416.000,-Kč se zvyšuje minimálně o částku 500.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezením maximálně o částku ve výši 30.138.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 25.6.1998 - 17.11.1998
Budou upisovány akcie, a to: akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 25.6.1998 - 17.11.1998
Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. 25.6.1998 - 17.11.1998
Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská č.379, okr. Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. 25.6.1998 - 17.11.1998
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po ni, kdy nabude právní moci usnesení obchodního soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví patnáct dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 25.6.1998 - 17.11.1998
Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a jejím podpisem a vrácením v upisovací lhůtě do sídla společnosti se považuje za úpis. 25.6.1998 - 17.11.1998
Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 25.6.1998 - 17.11.1998
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO 00 13 61 40, podle zákona č.42/1992 Sb. Nepeněžité vkady budou splaceny současně dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu akcií. 25.6.1998 - 17.11.1998
Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob /vlastníků majetkových podílů ze zákona č.42/1992 Sb./ bylo provedeno společným znaleckým posudkem znalců - Ing. Jiřího Bimky, znalce v oboru ekonomika - odvětví mzdy, ceny a účetnictví. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 42/98 - Ing. Miroslava Slavíka, znalce v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady věcí movitých. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 60/98. 25.6.1998 - 17.11.1998
Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje ocenění nepeněžitých vkladů na základě znaleckých posudků. 25.6.1998 - 17.11.1998
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 123/98, N 114/98 notářky JUDr. Stanislavy Schmiedové. 25.6.1998 - 17.11.1998
Předloženy stanovy v novém znění schválené rozhodnutím jediného akcionáře v postavení valné hromady ze dne 4.9.1997. 15.12.1997 - 31.7.2012
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.5.1997 o zvýšení základního jmění. Zvyšuje se základní jmění společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení je nutnost získat zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. 9.6.1997 - 15.12.1997
Základní jmění se zvyšuje o částku 30,000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady. 9.6.1997 - 15.12.1997
Budou upisovány: akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. 9.6.1997 - 15.12.1997
Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42 v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kurzu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 60 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje za úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 9.6.1997 - 15.12.1997
Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 9.6.1997 - 15.12.1997
Nepeněžitými vklady, kterými budou upisovány nové akcie mohou být jen pohledávky - majetkové podíly, oprávněných osob dle zákona číslo 42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42, IČO: 00 13 61 40. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky u upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií. 9.6.1997 - 15.12.1997
Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek (majetkových podílů oprávněných osob dle zákona číslo 42/1992 Sb.) schvaluje jediný akcionář ve výši stanovené na základě posudků zpracovaných dvěma soudními znalci. 9.6.1997 - 15.12.1997
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská č.p. 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., kteří jsou konkrétně uvedeni s výší pohledávky v notářském zápisu JUDr. Stanislavy Schmiedové, notářky v Kyjově, NZ 123/97, N 121/97 ze dne 9.5.1997. 9.6.1997 - 15.12.1997
Základní jmění: 1 070 000,-Kč, splaceno. 24.3.1997 - 15.12.1997
Jediný akcionář Zemědělské družstvo Vracov, 696 42 Vracov, IČO 00 13 61 40. 24.3.1997 - 15.12.1997
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 24.3.1997 - 10.10.2017

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25331850
Obchodní firma: VSV, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kyjov
Vznik první živnosti: 10.2.1998
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25331850
Firma: VSV, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Vracov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.3.1997

Kontakty na VSV, a.s. IČO: 25331850

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vlkošská 379 , Vracov 696 42 17.8.2015
Sídlo: Vlkošská 379 , Vracov 696 42 20.3.2014 - 17.8.2015
Sídlo: Vlkošská 379 , Vracov 696 42 24.3.1997 - 20.3.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vlkošská 379, Vracov 696 42

Obory činností VSV, a.s. IČO: 25331850

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 10.10.2017
zemědělská výroba 2.7.2014
-Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.7.2014 - 10.10.2017
zemědělská výroba se zaměřením: 1. Rostlinná výroba včetně ovocnářství, vinohradnictví, pěstování rostlin pro technické využití 2. Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat 3. Výroba osiv 4. Prodej vlastní produkce zemědělské výroby 31.7.2012 - 2.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 30.6.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.6.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 30.6.2010 - 2.7.2014
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 8.8.2006 - 30.6.2010
výroba nápojů 20.3.2002 - 30.6.2010
výroba potravinářských výrobků 20.3.2002 - 30.6.2010
velkoobchod 20.3.2002 - 30.6.2010
specializovaný maloobchod 20.3.2002 - 30.6.2010
opravy pracovních strojů 20.3.2002 - 30.6.2010
přípravné práce pro stavby 20.3.2002 - 30.6.2010
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 20.3.2002 - 30.6.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.3.2002 - 30.6.2010
zpracování dat, služba databank, správa sítí 20.3.2002 - 30.6.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 20.3.2002 - 30.6.2010
realitní činnost 20.3.2002 - 30.6.2010
letecké práce 19.5.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.5.1998 - 20.3.2002
výroba a prodej vína 19.5.1998 - 20.3.2002
jeřábnické práce 19.5.1998 - 20.3.2002
automatizované zpracování dat 19.5.1998 - 20.3.2002
zámečnictví 19.5.1998 - 30.6.2010
silniční motorová doprava nákladní 19.5.1998 - 30.6.2010
silniční motorová doprava osobní 19.5.1998 - 30.6.2010
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 24.3.1997 - 30.6.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba se zaměřením: a) rostlinná výroba zahrnující vinohradnictví, pěstování zeleniny, pěstování rostlin pro technické využití b) živočišná výroba zahrnující chov zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů c) výroba osiv a sadby d) prodej vlastníh produkce zemědělské výroby 30.6.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinická 696 42 Vracov
Identifikační číslo provozovny: 1003707793
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 24.7.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Vlkošská 379 , Vracov 696 42
Identifikační číslo provozovny: 1003707769
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 21.9.2001
Provozovna č. 3
Provozovna: Hlinická 696 42 Vracov
Identifikační číslo provozovny: 1003707785
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování: 21.9.2001

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.2.1998

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.1998

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinická 696 42 Vracov
Identifikační číslo provozovny: 1003707785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2001

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 27.8.2001

Živnost č. 6 Jeřábnické práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 27.8.2001

Živnost č. 7 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 27.8.2001

Živnost č. 8 Výroba a prodej vína

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 27.8.2001

Živnost č. 9 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1998
Zánik oprávnění: 1.7.2001

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Příprava staveniště
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy VSV, a.s. IČO: 25331850

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 10.10.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, nebo b)společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.7.2014 - 10.10.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 31.7.2012 - 2.7.2014
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva samostatně nebo - místopředseda představenstva samostatně nebo - samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 8.8.2006 - 31.7.2012
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná, - předseda představenstva nebo, - místopředseda představenstva nebo, - dva členové představenstva, - samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. 20.3.2002 - 8.8.2006
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná, - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo, - dva členové představenstva 24.3.1997 - 20.3.2002
Jméno: Ing. Pavel Novotný 17.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.5.2014
Ve funkci: od 7.5.2014
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 17.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2015
Ve funkci: od 11.6.2015
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Milan Škvor 19.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2016
Adresa: 132, Ostředek 257 24
Jméno: Mgr. Josef Vavrinec 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Sportovní 1317, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Klinky 2481 , 697 01 Kyjov Česká republika
Jméno: Josef Loprais 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Mlýnská 32, Vracov 696 42
Jméno: Petr Jahoda 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: 74, Skoronice 696 41
Jméno: Marta Klimková 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Drahy 150, Vracov 696 42
Jméno: Mgr. Josef Vavrinec 20.3.2002 - 23.4.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 27.6.2003
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Sportovní 1317, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 20.3.2002 - 23.4.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 27.6.2003
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Klinky 2481 , 697 01 Kyjov Česká republika
Jméno: JUDr. Peter Kmeť 20.3.2002 - 23.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: Pavlišovská 2287/9, Praha 193 00
Jméno: Mgr. Josef Vavrinec 23.4.2004 - 23.4.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 31.8.2003
Ve funkci: od 2.7.2003
Adresa: Sportovní 1317, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Ivan Moudrý 23.4.2004 - 23.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 7.10.2003
Adresa: Nětčice 2507 , Kyjov Česká republika
Jméno: Ing. Petr Bonczek 23.4.2004 - 23.4.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 7.10.2003
Ve funkci: od 2.7.2003
Adresa: Vrbátky 37/70, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 23.4.2004 - 23.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 7.10.2003
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Josef Ondra 23.4.2004 - 23.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 7.10.2003
Adresa: Vrbky 721, Ratíškovice 696 02
Jméno: Ing. Vladimír Šťastný 23.4.2004 - 21.7.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2003 do 16.6.2005
Ve funkci: od 7.10.2003 do 16.6.2005
Adresa: Vinohrady 2536/42, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Petr Bonczek 23.4.2004 - 21.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2003 do 16.6.2005
Ve funkci: od 7.10.2003 do 16.6.2005
Adresa: Vrbátky 37/70, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Josef Ondra 23.4.2004 - 21.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.10.2003 do 16.6.2005
Ve funkci: od 7.10.2003 do 16.6.2005
Adresa: Vrbky 721, Ratíškovice 696 02
Jméno: Ing. Vladimír Šťastný 21.7.2005 - 30.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Adresa: Vinohrady 2536/42, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 21.7.2005 - 30.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Josef Ondra 21.7.2005 - 30.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Adresa: Vrbky 721, Ratíškovice 696 02
Jméno: Ing. Vladimír Šťastný 30.6.2010 - 19.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2010 do 6.10.2011
Adresa: Vinohrady 2536/42, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 30.6.2010 - 19.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2010 do 6.10.2011
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Josef Ondra 30.6.2010 - 19.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010 do 6.10.2011
Adresa: Vrbky 721, Ratíškovice 696 02
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 19.10.2011 - 31.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.10.2011 do 21.6.2012
Ve funkci: od 6.10.2011 do 21.6.2012
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Ing. Vladimír Šťastný 19.10.2011 - 13.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010
Ve funkci: od 6.10.2011 do 24.1.2014
Adresa: Vinohrady 2536/42, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 31.7.2012 - 13.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2012
Ve funkci: od 21.6.2012 do 24.1.2014
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 19.10.2011 - 20.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vladimír Šťastný 13.3.2014 - 2.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010 do 7.5.2014
Ve funkci: od 24.1.2014 do 7.5.2014
Adresa: Vinohrady 2536/42, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 13.3.2014 - 2.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2012
Ve funkci: od 24.1.2014 do 7.5.2014
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 20.3.2014 - 2.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 2.7.2014 - 4.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010 do 11.6.2015
Ve funkci: od 7.5.2014 do 11.6.2015
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Pavel Novotný 2.7.2014 - 17.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.5.2014
Ve funkci: od 7.5.2014
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Ing. Bořivoj Rektořík 4.8.2015 - 17.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2015
Ve funkci: od 11.6.2015
Adresa: Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 2.7.2014 - 4.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2012 do 31.7.2015
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Ing. Milan Škvor 4.9.2015 - 19.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2015 do 20.6.2016
Adresa: 132, Ostředek 257 24

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Soňa Brejchová 23.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2014
Adresa: Komenského 911, Židlochovice 667 01
Jméno: Ing. Jaroslav Mikeska 19.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2016
Adresa: Sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Miroslav Lněnička CSc. 17.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2017
Ve funkci: od 23.6.2017
Adresa: Polívkova 980/33, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Rostislav Nenička 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: 23, Vlkoš 696 41
Jméno: Stanislav Nikl 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Vlkošská 69, Vracov 696 42
Jméno: Jarmila Mrázová 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: členka
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: 154, Skoronice 696 41
Jméno: Josef Belka 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Sokolská 586, Vracov 696 42
Jméno: Pavel Mezihorák 24.3.1997 - 20.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: náměstí Míru 576, Vracov 696 42
Jméno: Josef Loprais 20.3.2002 - 23.4.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.6.2001
Ve funkci: od 11.7.2001 do 27.6.2003
Adresa: Mlýnská 32, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Pavel Novotný 20.3.2002 - 23.4.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.6.2001 do 27.6.2003
Ve funkci: od 11.7.2001
Adresa: Hlohová 329/8, Ostrava 725 28
Jméno: Jan Goliáš 20.3.2002 - 23.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: Vlkošská 1558, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Rudolf Dostálek CSc. 23.4.2004 - 21.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2003 do 16.6.2005
Ve funkci: od 27.6.2003 do 16.6.2005
Adresa: 385, Lipov 696 72
Jméno: Ing. Jan Fibingr 23.4.2004 - 21.7.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2003 do 16.6.2005
Ve funkci: od 27.6.2003 do 16.6.2005
Adresa: Sídliště Klínky 2454/55, Kyjov 697 01
Jméno: Josef Loprais 23.4.2004 - 8.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 14.6.2006
Adresa: Mlýnská 32, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Ivan Moudrý 21.7.2005 - 30.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Adresa: Kostelecká 2507/15, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Petr Bonczek 21.7.2005 - 30.6.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2005 do 16.6.2010
Adresa: Vrbátky 37 , 696 04 Svatobořice - Mistřín Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Mikeska 8.8.2006 - 6.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2006 do 16.6.2011
Adresa: Sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Ivan Moudrý 30.6.2010 - 19.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010 do 6.10.2011
Ve funkci: od 16.6.2010 do 6.10.2011
Adresa: Kostelecká 2507/15, Kyjov 697 01
Jméno: Josef Hlaváč 30.6.2010 - 31.7.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010 do 21.6.2012
Ve funkci: od 16.6.2010 do 21.6.2012
Adresa: Nádražní 1074/10, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Miroslav Lněnička CSc. 19.10.2011 - 31.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2011 do 21.6.2012
Ve funkci: od 6.10.2011 do 21.6.2012
Adresa: Polívkova 980/33, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jaroslav Mikeska 6.8.2011 - 7.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2011
Adresa: Sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Pavel Novotný 31.7.2012 - 8.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2012 do 7.5.2014
Ve funkci: od 21.6.2012 do 7.5.2014
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Ing. Miroslav Lněnička CSc. 31.7.2012 - 20.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2012
Ve funkci: od 21.6.2012
Adresa: Polívkova 980/33, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Pavel Novotný 8.8.2013 - 2.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2012 do 7.5.2014
Ve funkci: od 21.6.2012 do 7.5.2014
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Ing. Jaroslav Mikeska 7.6.2013 - 17.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2011
Adresa: Sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Miroslav Lněnička CSc. 20.3.2014 - 17.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2012
Ve funkci: od 21.6.2012
Adresa: Polívkova 980/33, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Soňa Brejchová 2.7.2014 - 17.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2014
Adresa: U Stadionu 447/17, Lužice 696 18
Jméno: Mgr. Soňa Brejchová 17.8.2015 - 23.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2014
Adresa: U Stadionu 447/17, Lužice 696 18
Jméno: Ing. Jaroslav Mikeska 17.8.2015 - 19.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2011 do 16.6.2016
Adresa: Sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Miroslav Lněnička CSc. 17.8.2015 - 17.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2012 do 21.6.2017
Ve funkci: od 21.6.2012 do 21.6.2017
Adresa: Polívkova 980/33, Olomouc 779 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vlastislav Mudrák
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Novotný
Člen statutárního orgánu: Ing. Bořivoj Rektořík

Vlastníci firmy VSV, a.s. IČO: 25331850

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 120 468 000 Kč - 21.2.2001
zakladni 100 297 000 Kč - 17.11.1998 - 21.2.2001
zakladni 90 416 000 Kč - 15.12.1997 - 17.11.1998
zakladni 1 070 000 Kč - 24.3.1997 - 15.12.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 120 368 000 Kč 1 10.10.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 10.10.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 618 21.2.2001 - 10.10.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 485 21.2.2001 - 10.10.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 467 17.11.1998 - 21.2.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 483 17.11.1998 - 21.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 926 15.12.1997 - 17.11.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 549 15.12.1997 - 17.11.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 70 24.3.1997 - 15.12.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 24.3.1997 - 15.12.1997

Sbírka Listin VSV, a.s. IČO: 25331850

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2236/SL 71 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 11.6.2015 27.7.2015 7.8.2015 1
B 2236/SL 70 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 11.6.2015 27.7.2015 7.8.2015 4
B 2236/SL 69 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 26.3.2015 26.6.2015 1.7.2015 38
B 2236/SL 68 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 7.5.2014 5.9.2014 29.10.2014 4
B 2236/SL 67 notářský zápis stanovy, NZ 71/2014 Krajský soud v Brně 9.5.2014 10.6.2014 30.7.2014 25
B 2236/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.5.2014 10.6.2014 30.7.2014 14
B 2236/SL 65 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 7.3.2014 28.5.2014 28.5.2014 33
B 2236/SL 64 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.2.2013 9.7.2013 17.7.2013 34
B 2236/SL 63 ostatní - zápis z mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 21.6.2012 30.7.2012 6.8.2012 1
B 2236/SL 62 notářský zápis - stanovy, NZ 66/2012 Krajský soud v Brně 28.6.2012 30.7.2012 6.8.2012 30
B 2236/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.6.2012 30.7.2012 6.8.2012 24
B 2236/SL 60 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 21.2.2012 3.7.2012 17.7.2012 40
B 2236/SL 59 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.10.2011 25.10.2011 2
B 2236/SL 58 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 6.10.2011 25.10.2011 2
B 2236/SL 57 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 6.10.2011 25.10.2011 2
B 2236/SL 56 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 8.7.2011 6
B 2236/SL 55 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 8.7.2011 29
B 2236/SL 54 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 160/2010 Krajský soud v Brně 16.6.2010 13.7.2010 5
B 2236/SL 53 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 9.7.2010 6
B 2236/SL 52 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 13.4.2010 8.7.2010 29
B 2236/SL 51 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 25.5.2009 14.7.2009 34
B 2236/SL 50 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 19.5.2008 10.7.2008 42
B 2236/SL 49 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 27.3.2006 6.11.2007 5
B 2236/SL 48 ostatní -usnesení VH Krajský soud v Brně 14.6.2007 6.11.2007 2
B 2236/SL 47 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 22.5.2007 6.11.2007 2
B 2236/SL 46 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 15.3.2007 6.11.2007 11
B 2236/SL 45 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 15.3.2007 6.11.2007 4
B 2236/SL 44 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 21.3.2007 6.11.2007 4
B 2236/SL 43 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.4.2007 6.11.2007 5
B 2236/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.7.2006 25.8.2006 1
B 2236/SL 41 ostatní -protokol o volbě člena DR Krajský soud v Brně 14.6.2006 25.8.2006 1
B 2236/SL 40 stanovy společnosti -změna Krajský soud v Brně 20.6.2006 25.8.2006 2
B 2236/SL 39 notářský zápis -stanovy, NZ 69/06 Krajský soud v Brně 20.6.2006 25.8.2006 30
B 2236/SL 38 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 14.4.2006 25.8.2006 31
B 2236/SL 37 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 25.3.2004 7.9.2004 26
B 2236/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.10.2003 28.4.2004 3
B 2236/SL 35 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 7.10.2003 28.4.2004 4
B 2236/SL 34 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.10.2003 28.4.2004 2
B 2236/SL 33 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 13.10.2003 28.4.2004 3
B 2236/SL 32 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 7.10.2003 28.4.2004 27
B 2236/SL 31 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 6.8.2003 28.4.2004 1
B 2236/SL 30 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 8.7.2003 28.4.2004 7
B 2236/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.7.2003 28.4.2004 7
B 2236/SL 28 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.6.2003 28.4.2004 3
B 2236/SL 27 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 28.4.2004 6
B 2236/SL 26 notářský zápis -osvědčení VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 28.4.2004 18
B 2236/SL 25 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 15.5.2002 11.12.2002 18
B 2236/SL 24 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 14.6.2001 4.4.2002 20
B 2236/SL 23 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 18.6.2001 4.4.2002 3
B 2236/SL 22 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Brně 20.6.2001 4.4.2002 3
B 2236/SL 21 ostatní - zápis val. hromady Krajský soud v Brně 20.6.2001 4.4.2002 5
B 2236/SL 20 podpisové vzory - čest. prohl. Krajský soud v Brně 15.6.2001 4.4.2002 6
B 2236/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2001 4.4.2002 16
B 2236/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.4.2001 22
B 2236/SL 17 notářský zápis - schůze předst. Krajský soud v Brně 11.5.2000 13.7.2000 52
B 2236/SL 16 posudek znalce - č. 018/2000 Krajský soud v Brně 30.4.2000 13.7.2000 79
B 2236/SL 15 posudek znalce - č. 058/2000 Krajský soud v Brně 30.4.2000 13.7.2000 79
B 2236/SL 14 posudek znalce - č. 063/2000 Krajský soud v Brně 27.4.2000 13.7.2000 37
B 2236/SL 13 posudek znalce - č. 020/2000 Krajský soud v Brně 27.4.2000 13.7.2000 35
B 2236/SL 12 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.6.2000 13.7.2000 3
B 2236/SL 11 notářský zápis - schůze představen. Krajský soud v Brně 25.8.1998 30.11.1998 4
B 2236/SL 10 notářský zápis - schůze přdst. a DR Krajský soud v Brně 28.4.1998 23.7.1998 59
B 2236/SL 9 posudek znalce - dodatek č.1 Krajský soud v Brně 11.11.1997 13.3.1998 4
B 2236/SL 8 notářský zápis Krajský soud v Brně 4.9.1997 13.3.1998 36
B 2236/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.3.1998 23
B 2236/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 9.5.1997 13.3.1998 84
B 2236/SL 5 notářský zápis Krajský soud v Brně 5.3.1997 13.3.1998 2
B 2236/SL 4 notářský zápis - zakl.listina Krajský soud v Brně 10.1.1997 13.3.1998 5
B 2236/SL 3 posudek znalce - č.603-122/96 Krajský soud v Brně 11.11.1996 13.3.1998 12
B 2236/SL 2 posudek znalce - č.464-258/96 Krajský soud v Brně 2.5.1995 13.3.1998 13
B 2236/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 10.1.1997 13.3.1998 41

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VSV, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VSV, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.