Vsetínská nemocnice a.s. Vsetín IČO: 26871068

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vsetínská nemocnice a.s., která sídlí v obci Vsetín a bylo jí přiděleno IČO 26871068.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vsetínská nemocnice a.s. se sídlem v obci Vsetín byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Opravy silničních vozidel , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř a další.

Základní údaje o Vsetínská nemocnice a.s. IČO: 26871068

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 7.5.2013
Spisová značka: B 2946
IČO: 26871068
Obchodní firma: Vsetínská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.9.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.9.2005
Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 260.800.000,- Kč, na částku ve výši 274.000.000,- Kč, tj. o částku ve výši 13.200.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno: - 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, - 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0155/2014/ZD, ke které byl dne 27. února 2015 uzavřen dodatek č. 1 a dne 9. července 2015 dodatek č. 2, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti V setínská nemocnice a.s. ve výši 20.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 13.200.000,- Kč. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 13.200.0 00,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0155/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. února 2015 a dodatku č. 2 ze dne 9. července 2015 ve výši 13.200.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úp isu 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 13.200.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu a kcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. 11.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 1.10.2014 - 20.7.2017
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 1.7.2013 takto: Za první: Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kr aj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Za druhé: Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 245.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů osm set tisíc korun českých) na částku ve výši 260.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě šedesát milionů osm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 15 kusů (slovy: patnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.00 0.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. Za třetí: Částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční bank y, a.s. č.ú. 107-5075880287/0100 do 30 dnů ode dne úpisu akcií, 15.7.2013 - 11.9.2013
Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 708 91 320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 235.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů osm set tisíc korun českých) na částku ve výš i 245.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů osm s et tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listin né podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem; c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným ak cionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. E) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán n ávrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zák ladního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku.f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. Částku ve výši 10.000.000,- Kč,(slovy: deset milionů korun českých), o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční banky, a.s. č.ú . 107-2746740207/0100 do 60 dnů ode dne úpisu akcií. 2.7.2012 - 8.10.2012
Jediný akcionář rozhodl dne 16. května 2011 v působnosti valné hromady o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: Nemovitost Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Katastrální území Budova bez čp/če na p.č. 3083 jiná stavba * 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3083 * zastavěná plocha a nádvoří 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3089/1 jiná plocha ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3088 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3081 jiná plocha ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p č. 3082 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3090 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p č. 3091 zeleň ostatní plocha 10094 Vsetín b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4605 - 28/2011 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6132/2011 - 19, které nabylo právní moci dne 28. března 2011, na částku ve výši 112.800.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů osm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 112.800.000,-Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů osm set tisíc korun českých) . c) za tento nepeněžitý vklad bude vydáno: - 112 kusů (slovy: jedno sto dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) - 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídl em Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 98.000.000,- Kč, (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 235.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů osm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 137.800.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) budou upisovány - Akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: - 112 kusů (slovy: jedno sto dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) - 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - Akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: - 25 kusů (slovy: dvacet pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 188 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.0 00.000,-Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 9. května 2011 dohodu o narovnání sporných nároků, na základě které se Vsetínská nemocnice a.s. zavazuje zaplatit částku ve výši 10.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jist iny včetně úroku nejpozději do 30.června 2011. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 137 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii, celkem ve výši 137.800.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě dohody o n arovnání sporných nároků ze dne 9. května 2011, celkem ve výši 10.000.000,- Kč, (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vůči upisovateli, která vznikne z titulu smlouvy o úpisu 137 ks akcií o jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 137.800.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to na základě dohody o započtení, která bude uz avřena ve lhůtě 30 dnů od úpisu akcií. Částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú čtu 43-9231180257/0100 takto: a) Částku ve výši 10.000.000,- Kč je povinen Zlínský kraj uhradit do 30 dnů ode dne úpisu akcií. b) Částku ve výši 5.000.000,- Kč je povinen Zlínský kraj uhradit do 1 roku ode dne úpisu akcií. 16.6.2011 - 27.7.2011
1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: - budova bez čp./če. na p.č. 3083 -jiná stavba - pozemek p.č.3083 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek p.č. 3089/1 ostatní plocha - pozemek p.č. 3088 ostatní plocha - pozemek p.č. 3081 ostatní plocha - pozemek p.č. 3082 ostatní plocha - pozemek p.č. 3090 ostatní plocha - pozemek p.č. 3081 ostatní plocha - budova bez čp./če. na p.č. 3246 -jiná - pozemek p.č. 3246 zastavěná plocha a nádvoří vše zapsané na listu vlastnictví č. 10094, katastrální území Vsetín b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4527 - 39/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6367/2010 - 14, které nabylo právní moci dne 3. srpna 2010, na částku ve výši 178.700.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 178.700.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie: - 178 kusů (slovy: jedno sto sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 98.000.000,- Kč, (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 276.700.000,- Kč, (slovy: dvě stě sedmdesát šest milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 188.700.000,- Kč (slov y: jedno sto osmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) budou upisovány > akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: - 178 kusů (slovy: jedno sto sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) > akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: - 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 188 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obch.z. g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 4. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 7. července 2010 smlouvu o úvěru č.D/1504/2010/ZD na částku ve výši 10.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 20. prosince 2010. Zlínský kraj má vůči společnosti Vsetínská nemocnice a.s. z titulu shora uvedené smlouvy o úvěru pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč a příslušenství, tj. úrok ve výši 4% p.a. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 188 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, a 7 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii, jejichž emisní kurs se splác í peněžitým a nepeněžitým vkladem, celkem ve výši 188.700.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/l504/2010/ZD ze dne 7. července 2010, celkem ve výši 10.000.000,- Kč, (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vůči upisovateli ve výši 10.000.000,- Kč, která vznikne z titulu smlouvy o úpisu ak cií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě třiceti dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kur su nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do třiceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o zápočtení musí být úředně ověřeny. 20.10.2010 - 15.3.2011
"Dne 11. prosince 2006 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) a o tom, že t oto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a  v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 81/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého v kladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ 170 49 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zpasanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením čj. Nc 5249/2005 - 10 ze dne 4. října 2005, které nabylo právní moci dne 13. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozova ných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Vsetín, se sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ: 755 32, IČ 00851582, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vlo žce č. 783. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Vsetín, se sídlem Vsetín, Nemo cniční 955, PSČ: 755 32, IČ 00851582, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce č. 783. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmys lového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch.zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházejí na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. §59 odst. 3 obch.z ák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 81/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ 170 49 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením čj. Nc 5249/2005 - 10 ze dne 4. října 2005, které nabylo právní moci dne 13. října 2005, na částku Kč 113.004.411,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů čtyři tisíce čtyři sta jedenáct korun českých). Z této hodn oty je 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) určeno ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 96 ks(slovy: devadesát šest kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě zněj ících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit Kč 113.004.411,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů čtyři tisíce čty ři sta jedenáct korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/96 z 113.004.411,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch.zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ: 762 75. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnu tí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. 20.3.2007 - 1.5.2007

Aktuální kontaktní údaje Vsetínská nemocnice a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26871068
Obchodní firma: Vsetínská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 20.9.2005
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26871068
Firma: Vsetínská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Vsetín
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 20.9.2005

Kontakty na Vsetínská nemocnice a.s. IČO: 26871068

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nemocniční 955 , Vsetín 755 01 26.4.2013
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600 , Zlín 760 01 1.12.2006 - 26.4.2013
Sídlo: Nemocniční 955 , Vsetín 755 01 20.9.2005 - 1.12.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nemocniční 955, Vsetín 755 01

Obory činností Vsetínská nemocnice a.s. IČO: 26871068

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní 12.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.8.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 7.3.2008 - 12.8.2010
poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou 1.5.2007
masérské, rekondiční a regenerační služby 20.3.2007
opravy silničních vozidel 20.9.2005
hostinská činnost 20.9.2005

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.9.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Nemocniční 955 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000965198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.9.2005

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.9.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Nemocniční 955 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000965198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.9.2005

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Nemocniční 955 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000965198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2005

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Nemocniční 955 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000965198
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 1.1.2006

Živnost č. 5 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Nemocniční 955 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000965198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.3.2007

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Zubní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

Vedení firmy Vsetínská nemocnice a.s. IČO: 26871068

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 20.7.2017
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 20.9.2005 - 20.7.2017
Jméno: MUDr. Radomír Maráček 20.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2017
Ve funkci: od 16.5.2017
Adresa: Bohuslava Martinů 2039, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Věra Prousková MBA 20.7.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2015
Ve funkci: od 16.5.2017
Adresa: 84, Starý Jičín 742 31
Jméno: Mgr. Lucie Štěpánková MBA 20.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2017
Adresa: U Potoka 260, Hlušovice 783 14
Jméno: Bc. Jaromír Vávra 20.9.2005 - 14.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.9.2005
Adresa: Družstevní 1180, Vsetín 755 01
Jméno: Bc. Jaroslava Hrabicová DiS. 20.9.2005 - 13.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.9.2005
Adresa: Na Příkopě 814, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Martin Metelka 20.9.2005 - 29.1.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.9.2005 do 21.12.2009
Ve funkci: od 20.9.2005 do 21.12.2009
Adresa: Smetanova 1061, Vsetín 755 01
Jméno: Bc. Jaromír Vávra 14.11.2007 - 29.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.9.2005 do 21.12.2009
Adresa: 96, Leskovec 756 11
Jméno: Mgr.Bc. Jaroslava Hrabicová DiS. 13.10.2008 - 29.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.9.2005 do 21.12.2009
Adresa: Na Příkopě 814, Vsetín 755 01
Jméno: Bc. Jaromír Vávra MBA, MSc 29.1.2010 - 18.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009 do 5.12.2011
Adresa: 96, Leskovec 756 11
Jméno: Mgr. Bc. Jaroslava Hrabicová DiS. 29.1.2010 - 18.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009
Adresa: Na Příkopě 814, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Martin Metelka MBA 29.1.2010 - 21.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009 do 4.11.2013
Ve funkci: od 22.12.2009 do 4.11.2013
Adresa: Na Kamencoch 1332, Vsetín 755 01
Jméno: Mgr. Bc. Jaroslava Hrabicová DiS. 18.1.2012 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009 do 4.11.2013
Adresa: 73, Vizovice 763 12
Jméno: Ing. Věra Prousková MBA 18.1.2012 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.12.2011
Adresa: 84, Starý Jičín 742 31
Jméno: Bořek Lačňák 21.11.2013 - 13.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.11.2013
Adresa: 129, Hukvaldy 739 46
Jméno: Věra Prousková 21.11.2013 - 23.1.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.12.2011 do 5.12.2015
Ve funkci: od 4.11.2013 do 5.12.2015
Adresa: 84, Starý Jičín 742 31
Jméno: Leoš Dostál 21.11.2013 - 20.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.11.2013 do 2.5.2017
Adresa: 5, Blansko 678 01
Jméno: Bořek Lačňák 13.11.2015 - 20.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.11.2013 do 2.5.2017
Adresa: 129, Hukvaldy 739 46
Jméno: Ing. Věra Prousková MBA 23.1.2016 - 20.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2015
Ve funkci: od 7.12.2015 do 16.5.2017
Adresa: 84, Starý Jičín 742 31

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miluše Miklíková 20.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2017
Ve funkci: od 27.4.2017
Adresa: Česká 4757, Zlín 760 05
Jméno: MUDr. Miroslav Adámek 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2017
Adresa: Podlesí V 5408, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Martin Déva 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2017
Adresa: Partyzánská 977, Vizovice 763 12
Jméno: Ing. Miroslav Hladík 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2017
Adresa: Růžová 195, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Tomáš Pajonk 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2017
Adresa: 52, Zašová 756 51
Jméno: MUDr. Róbert Teleky 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Milan Doležel 19.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: 216, Lhota u Vsetína 755 01
Jméno: Lucie Kotrlová DiS. 19.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: 120, Malá Bystřice 756 27
Jméno: MUDr. Martin Janáč 19.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Na Výšině 400, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Tomáš Šimčík 20.9.2005 - 27.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005
Adresa: 305, Přílepy 769 01
Jméno: MUDr. Radim Slováček 20.9.2005 - 31.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 30.10.2006
Adresa: Smetanova 1477, Vsetín 755 01
Jméno: Milan Půček 20.9.2005 - 3.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 3.12.2007
Adresa: Bratří Hlaviců 110, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Pavel Studeník 20.9.2005 - 3.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005
Adresa: Mladotické nábřeží 848, Slavičín 763 21
Jméno: Ing. Tomáš Šimčík 27.10.2005 - 3.3.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005
Ve funkci: od 20.9.2005 do 5.6.2007
Adresa: 305, Přílepy 769 01
Jméno: JUDr. Jiří Kubeša 20.9.2005 - 13.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 9.6.2008
Adresa: Pod Stínadly 1233, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Alena Košutová 20.9.2005 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 1.12.2008
Adresa: Na Kopečku 7, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. František Novosad 20.9.2005 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 1.12.2008
Adresa: 706, Nový Hrozenkov 756 04
Jméno: Zdenka Pivovarčíková DiS. 20.9.2005 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 1.12.2008
Adresa: 431, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Mgr. Josef Slovák 20.9.2005 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 1.12.2008
Adresa: Bratří Hlaviců 146, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Petr Povýšil 31.1.2007 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2006 do 1.12.2008
Adresa: Pod Bečevnou 131, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Pavel Studeník 3.3.2008 - 20.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 1.12.2008
Ve funkci: od 5.6.2007 do 1.12.2008
Adresa: Mladotické nábřeží 848, Slavičín 763 21
Jméno: Ing. Tomáš Šimčík 3.3.2008 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2005 do 1.12.2008
Adresa: 305, Přílepy 769 01
Jméno: MUDr. Robert Teleky 3.3.2008 - 28.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2007 do 31.1.2010
Adresa: Štěpánská 1885, Vsetín 755 01
Jméno: Jiří Částečka 13.10.2008 - 28.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 31.12.2009
Adresa: Zahradní 1002, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Mgr. Petr Kořenek 20.3.2009 - 28.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2008 do 31.1.2010
Ve funkci: od 2.12.2008 do 31.1.2010
Adresa: Záviše Kalandry 1419, Vsetín 755 01
Jméno: Mgr. Taťána Nersesjan 20.3.2009 - 28.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2008 do 31.1.2010
Adresa: Štěpánská 1882, Vsetín 755 01
Jméno: Mgr. Dagmar Lacinová 20.3.2009 - 28.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2008 do 31.12.2009
Adresa: Seifertova 705/2, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Radovan Macháček 20.3.2009 - 28.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2008 do 31.1.2010
Adresa: Emila Filly 808, Chropyně 768 11
Jméno: MUDr. Jiří Kilian 20.3.2009 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2008 do 1.12.2012
Adresa: Stará cesta 1090, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Petr Mičulka 20.3.2009 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2008 do 1.12.2012
Adresa: Bratří Hlaviců 111, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Radim Slováček 20.3.2009 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2008 do 1.12.2012
Adresa: Smetanova 1477, Vsetín 755 01
Jméno: Mgr. Petr Kořenek 28.6.2010 - 16.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 4.3.2013
Ve funkci: od 26.3.2010 do 4.3.0213
Adresa: Záviše Kalandry 1419, Vsetín 755 01
Jméno: Mgr. Taťána Nersesjan 28.6.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 4.3.2013
Adresa: Štěpánská 1882, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Radovan Macháček 28.6.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 4.3.2013
Adresa: Emila Filly 808, Chropyně 768 11
Jméno: Ing. Hana Příleská 28.6.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 4.3.2013
Adresa: Blatnická 172, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Jitka Víchová 28.6.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 4.3.2013
Adresa: Štěpnická 1048, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Ing. Petr Hradecký 28.6.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 4.3.2013
Adresa: Hřbitovní 172, Slušovice 763 15
Jméno: Ing. Jaroslav Kučera 28.6.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 4.3.2013
Adresa: 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: JUDr. Jaroslav Kubín 9.8.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2010 do 4.3.2013
Adresa: Chodská 1502, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Blanka Kubelová 28.6.2010 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2010 do 15.4.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 115, Vsetín 755 01
Jméno: Radim Slováček 16.4.2013 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2013 do 31.7.2014
Adresa: Smetanova 1477, Vsetín 755 01
Jméno: Lubomír Nečas 16.4.2013 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Křiby 4715, Zlín 760 05
Jméno: Jaroslav Kučera 16.4.2013 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Dalibor Maniš 16.4.2013 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Dlouhá 1055, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Otta Grebeň 16.4.2013 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Vesník 1731, Vsetín 755 01
Jméno: Petr Kořenek 16.4.2013 - 1.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Ve funkci: od 21.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Záviše Kalandry 1419, Vsetín 755 01
Jméno: Taťána Nersesjan 16.4.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Štěpánská 1882, Vsetín 755 01
Jméno: Petr Mičulka 16.4.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2013 do 31.7.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 111, Vsetín 755 01
Jméno: Blanka Kubelová 21.11.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2010 do 15.4.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 115, Vsetín 755 01
Jméno: Radim Slováček 21.11.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2013 do 31.7.2014
Adresa: Smetanova 1477, Vsetín 755 01
Jméno: Lubomír Nečas 21.11.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Křiby 4715, Zlín 760 05
Jméno: Jaroslav Kučera 21.11.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Dalibor Maniš 21.11.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Dlouhá 1055, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Otta Grebeň 21.11.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2013 do 31.7.2014
Adresa: Vesník 1731, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Lubomír Nečas 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Ve funkci: od 7.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: Křiby 4715, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Libor Karásek 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Lucie Kotrlová 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: 120, Malá Bystřice 756 27
Jméno: Ing. Jaroslav Kučera 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Bc. Petr Lusar 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: Bratří Hlaviců 100, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Martin Pavlica 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: Zahradní 1003, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: MUDr. Radim Slováček 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: Smetanova 1477, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Róbert Teleky 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286, Vsetín 755 01
Jméno: JUDr. Josef Valenta 1.10.2014 - 20.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 13.3.2017
Adresa: Štěpánská 1882, Vsetín 755 01
Jméno: MUDr. Jaroslav Dvořák 20.7.2017 - 23.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2017 do 12.2.2018
Adresa: U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Mgr. Milena Kovaříková 20.7.2017 - 19.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2017 do 31.12.2018
Adresa: Jos. Polácha 697, Brumov-Bylnice 763 31
Jméno: Ing. Jaroslav Kučera 20.7.2017 - 19.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2017 do 31.12.2018
Adresa: 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Věra Prousková MBA
Člen statutárního orgánu: MUDr. Radomír Maráček
Člen statutárního orgánu: Mgr. Lucie Štěpánková MBA

Vlastníci firmy Vsetínská nemocnice a.s. IČO: 26871068

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 274 000 000 Kč - 11.5.2016
zakladni 260 800 000 Kč 100% 11.9.2013 - 11.5.2016
zakladni 245 800 000 Kč - 8.10.2012 - 11.9.2013
zakladni 235 800 000 Kč - 9.5.2012 - 8.10.2012
zakladni 235 800 000 Kč - 27.7.2011 - 9.5.2012
zakladni 98 000 000 Kč 100% 1.5.2007 - 27.7.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 20.9.2005 - 1.5.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 271 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 258 11.9.2013 - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 243 8.10.2012 - 11.9.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 233 27.7.2011 - 8.10.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 28 27.7.2011 - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 96 1.5.2007 - 27.7.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 20.9.2005 - 27.7.2011

Sbírka Listin Vsetínská nemocnice a.s. IČO: 26871068

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2946/SL 106 rozhod. o statut. orgánu Výpis z Rady Krajský soud v Ostravě 9.11.2015 28.12.2015 26.1.2016 2
B 2946/SL 105 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 7.12.2015 28.12.2015 26.1.2016 2
B 2946/SL 98 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 16.7.2015 23
B 2946/SL 97 ostatní RJA Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 14.7.2015 16.7.2015 2
B 2946/SL 104 ostatní zpráva o vztazích dle § 82 Krajský soud v Ostravě 25.5.2015 14.7.2015 16.7.2015 5
B 2946/SL 103 zpráva auditora o ověření výr. zpr. a zpr. o vztazích Krajský soud v Ostravě 28.5.2015 14.7.2015 16.7.2015 1
B 2946/SL 102 zpráva auditora o ověření úč. záv. Krajský soud v Ostravě 6.5.2015 14.7.2015 16.7.2015 1
B 2946/SL 101 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 16.7.2015 45
B 2946/SL 100 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 16.7.2015 2
B 2946/SL 95 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 9.7.2014 31
B 2946/SL 93 rozhod. o statut. orgánu Výpis usnesení RZK Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 7.7.2014 9.7.2014 2
B 2946/SL 92 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.8.2013 9.9.2013 11.9.2013 9
B 2946/SL 90 účetní závěrka [2012] Příloha Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 2.7.2013 19
B 2946/SL 89 ostatní Výpis usnesení Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 2.7.2013 2
B 2946/SL 88 zpráva o vztazích r. 2012 Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 2.7.2013 4
B 2946/SL 87 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 2.7.2013 1
B 2946/SL 86 účetní závěrka [2012] bez příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 2.7.2013 6
B 2946/SL 85 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 2.7.2013 43
B 4830/SL 84 notářský zápis rozhod. VH, NZ 187/13 Krajský soud v Ostravě 4.3.2013 8.4.2013 30.4.2013 4
B 4830/SL 83 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.3.2013 8.4.2013 30.4.2013 8
B 4830/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.8.2012 11.10.2012 8
B 4830/SL 79 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Ostravě 18.5.2012 9.8.2012 4
B 4830/SL 78 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Ostravě 25.4.2012 9.8.2012 19
B 4830/SL 77 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Ostravě 18.4.2012 9.8.2012 2
B 4830/SL 76 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Ostravě 18.4.2012 9.8.2012 4
B 4830/SL 74 notářský zápis - rozh. VH, NZ 465/2012 Krajský soud v Ostravě 25.6.2012 4.7.2012 5
B 4830/SL 73 ostatní - výpis usnes.Rady Zlín.kraje Krajský soud v Ostravě 5.12.2011 25.1.2012 2
B 4830/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.7.2011 22.7.2011 8
B 4830/SL 71 notářský zápis - rozh. VH, NZ 312/2011 Krajský soud v Ostravě 16.5.2011 22.7.2011 8
B 4830/SL 70 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 31.3.2011 14.7.2011 4
B 4830/SL 68 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Ostravě 29.4.2011 4.7.2011 17
B 4830/SL 65 posudek znalce - č. 4605 - 28/2011 Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.6.2011 25
B 4830/SL 64 notářský zápis - rozh. VH, NZ 312/11 Krajský soud v Ostravě 16.5.2011 23.6.2011 6
B 4830/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.10.2010 29.10.2010 8
B 4830/SL 61 notářský zápis - rozh. VH, NZ 576/10 Krajský soud v Ostravě 11.10.2010 29.10.2010 7
B 4830/SL 60 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ostravě 1.9.2010 46
B 4830/SL 58 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 18.8.2010 1
B 4830/SL 57 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 16.8.2010 5
B 4830/SL 55 účetní závěrka - rozvaha ¨+ výkaz 2009 Krajský soud v Ostravě 29.4.2010 16.8.2010 6
B 4830/SL 53 ostatní - zápis z hlasov. dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 23.7.2010 13.8.2010 2
B 4830/SL 51 notářský zápis -rozh.jedin.akc., NZ 46/2010 Krajský soud v Ostravě 25.1.2010 13.8.2010 4
B 4830/SL 50 zpráva o vztazích 2009 Krajský soud v Ostravě 20.4.2010 13.8.2010 5
B 4830/SL 49 účetní závěrka -příoha 2009 Krajský soud v Ostravě 30.4.2010 13.8.2010 19
B 4830/SL 48 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2009 Krajský soud v Ostravě 29.4.2010 13.8.2010 6
B 4830/SL 47 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Ostravě 22.12.2009 2.2.2010 4
B 4830/SL 46 ostatní -zápis Krajský soud v Ostravě 21.12.2009 18.1.2010 2
B 4830/SL 44 ostatní -usnesení Krajský soud v Ostravě 15.6.2009 18.1.2010 2
B 4830/SL 43 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 24.4.2009 18.1.2010 4
B 4830/SL 42 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Ostravě 4.5.2009 18.1.2010 2
B 4830/SL 41 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Ostravě 30.4.2009 18.1.2010 17
B 4830/SL 39 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Ostravě 30.4.2009 18.1.2010 4
B 4830/SL 38 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Ostravě 4.2.2009 24.3.2009 8
B 4830/SL 36 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 1.12.2008 24.3.2009 5
B 4830/SL 35 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 26.11.2008 24.3.2009 1
B 4830/SL 34 ostatní -zápis ze schůze Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 20.10.2008 4
B 4830/SL 33 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 20.10.2008 1
B 4830/SL 32 ostatní -zápis jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 22.9.2008 4
B 4830/SL 31 ostatní -usnesení jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 22.9.2008 2
B 4830/SL 29 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 21.4.2008 22.9.2008 5
B 4830/SL 28 ostatní -návrh rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 22.9.2008 1
B 4830/SL 27 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 22.9.2008 1
B 4830/SL 26 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 22.9.2008 19
B 4830/SL 25 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 22.9.2008 6
B 4830/SL 24 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ostravě 22.9.2008 64
B 4830/SL 21 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Ostravě 3.12.2007 10.3.2008 2
B 4830/SL 17 ostatní - sml. o vkladu podniku Krajský soud v Ostravě 10.4.2007 2.5.2007 209
B 4830/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.4.2007 2.5.2007 8
B 4830/SL 15 ostatní -soupis movitých věcí Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 202
B 4830/SL 14 ostatní -vyjádření znalce Krajský soud v Ostravě 9.3.2007 6.4.2007 6
B 4830/SL 13 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 129/07 Krajský soud v Ostravě 12.3.2007 6.4.2007 2
B 4830/SL 12 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 617/06 Krajský soud v Ostravě 11.12.2006 6.4.2007 5
B 4830/SL 9 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Ostravě 30.10.2006 1.2.2007 3
B 4830/SL 10 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Ostravě 30.10.2006 1.2.2007 2
B 4830/SL 5 ostatní -smlouva o vkladu podniku Krajský soud v Ostravě 25.10.2005 7
B 4830/SL 4 posudek znalce -č. B 81/05 Krajský soud v Ostravě 14.10.2005 25.10.2005 248
B 4830/SL 3 posudek znalce -č. B 85/2005, č. 14/11/2005 Krajský soud v Ostravě 14.10.2005 25.10.2005 26
B 4830/SL 1 notářský zápis -stanovy, NZ 427/05 Krajský soud v Ostravě 31.8.2005 10.10.2005 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vsetínská nemocnice a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vsetínská nemocnice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.