Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Náchod IČO: 48172928

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., která sídlí v obci Náchod a bylo jí přiděleno IČO 48172928.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. se sídlem v obci Náchod byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO: 48172928

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.11.1993
Spisová značka: B 967
IČO: 48172928
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.11.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.11.1993
Valná hromada společnosti, konaná dne 22.6.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 14.058.000,-Kč (slovy čtrnáct milionů padesát osm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného m ajetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 14.058 (slovy čtrnáct tisíc padesát osm) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.664,-Kč (slovy jeden tisíc šest set šedesát čtyři koruny české) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitými vklady. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určení zájemci o úpis - obec Kramolna, se sídlem 54701 Kramolna 172, identifikační číslo 00273147, v počtu 816 (slovy osm set šestnáct) kusů akcií; - obec Heřmánkovice, se sídlem 54984 Heřmánkovice 215, identifikační číslo 00653616, v počtu 403 (slovy čtyři sta tři) kusy akcií; - a obec Studnice, se sídlem 54948 Studnice 1, identifikační číslo 00273082, v počtu 12.839 (slovy dvanáct tisíc osm set třicet devět) kusů akcií, uzavřou se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporuče ného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětů vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost): - vkladu obce Kramolna, která je akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty kanalizace na vybudovaném díle Kanalizace obce Kramolna místní část Lhotky v katastrálním území Lhotky, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Kramolna byla určena znaleckým posudkem číslo 1100-004/2017, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 13.2.2017, částkou 1.358.880,-Kč (slovy jeden milion tři sta padesát osm tisíc osm set osmdesát korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Kramolna 816 (slovy osm set šestnáct) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii; - vkladu obce Heřmánkovice, která je akcionářem - jehož předmětem je vodohospodářské dílo rozšíření vodovodního řadu v obci Janovičky u Broumova Vodovodní řad obce pro rekreační chaty Janovičky v katastrálním území Janovičky u Broumova, jehož podrobný pop is je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Heřmánkovice byla určena znaleckým posudkem číslo 1105-09/2017, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 22.2.2017, částkou 671.120,-Kč (slovy šest set sedmdesát jeden tisíc jedno sto dva cet korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Heřmánkovice 403 (slovy čtyři sta tři) kusy kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii; - vkladu obce Studnice, která je akcionářem - jehož předmětem je soubor vodohospodářských staveb vodovodního řadu a objektů v obci Studnice za účelem zásobování pitnou vodou Vodovodní řady obce Studnice v katastrálním území Studnice u Náchoda, jehož podro bný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Studnice byla určena znaleckým posudkem číslo 1106-10/2017, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 6.4.2017, částkou 21.365.710,-Kč (slovy dvacet jeden milion tři sta šedesát pět tisíc sedm set deset korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Studnice 12.839 (slovy dvanáct tisíc osm set třicet devět) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akc ii. h) K vnesení těchto vkladů dojde uzavřením smluv o vkladu, jejichž návrh bude zaslán obcemi Kramolna, Heřmánkovice a Studnice, spolu s výzvou k fyzickému předání těchto nepeněžitých vkladů, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření s mlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) těchto nepeněžitých vkladů. 4.7.2017 - 20.7.2017
Valná hromada společnosti, konaná dne 18.6.2015 rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 221.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 221 kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.616,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis Lukáš Šimko, narozen 7. března 1979, bytem Nové Město nad Metují, Kaštánky 14 40, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost): - vkladu Lukáše Šimko, který není akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty vodovodu a kanalizace na vybudovaném díle Veřejná infrastruktura pro RD Šimko, Vrchoviny v katastrálním území Vrchoviny: Vodovod celková délka 58 m PE 100 RC D90x5,4 mm PN 10 SDR 17; 5 ks armaturních uzávěrů RV komb. 3151 ISO DN 1 PN 16 Hawle, včetně NP HAKU 5250 D90/2" PN Hawle a teleskopických tyčí a poklopů, 1 ks Podzemní hydrant AVK 12.1.4.801250 včetně tvarovek a poklopu; Kanalizace celková délka 59 m; Stoka je v délce 59 m DN 250, KG SN 8 DN 250; součástí stavby jsou dvě nové revizní šachty provedené z prefabrikátů s integrovanými spoji. Šachty jsou ukončené kónusy a celolitinovými poklopy D400 s odvětráním, na pozemcích v katastrálním území Vrchoviny a obci Nov é Město nad Metují, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu Lukáše Šimko byla určena znaleckým posudkem číslo 1026-018/2015, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 25.3.2015, částkou 358.450,-Kč (slovy tři sta padesát osm tisíc čtyři sta padesát korun český ch). Za tento vklad bude vydáno Lukáši Šimko 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč na jednu akcii. h) K vnesení tohoto vkladu dojde uzavřením smlouvy o vkladu, jejíž návrh bude zaslán Lukášem Šimko, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o o bchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu. 6.8.2015 - 15.11.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 12.6.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu, takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.782.000,-Kč (slovy jeden milion sedm set osmdesát dva tisíce korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využite lného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 1.782 (slovy jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.586,-Kč (slovy jeden tisíc pět set os mdesát šest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis František Holman, narozen 14. listopadu 1955, bytem Hronov, Šedivá Hora 25, u zavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětu vklad, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost): - vkladu Františka Holmana, který není akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty vodovodu a kanalizace na vybudovaném díle "Inženýrské sítě pro výstavbu RD Hronov - Šedivá Hora" v katastrálním území Hronov: IO 01 Vodovod celková délka 396 m; Vět ev V.1 v délce 329,0 m DN 80 (PE 100 110x10,0 mm SDR 11); Větev V.2 v délce 36,0 m DN 50 (PE 100 63x5,8 mm SDR 11); Větev V.2 v délce 31,0 m DN 50 (PE 100 63x5,8 mm SDR 11); IO 02 Kanalizace celková délka 418,5 m; Stoka A v délce 351,5 m DN 300 (UR2 Ultra Rib 2); Stoka A.1 v délce 36 m DN 200 (UR2 Ultra Rib 2); Stoka A.2 v délce 31 m DN 200 (UR2 Ultra Rib 2), na pozemcích v katastrálním území a obci Hronov, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu Františka Holmana byla určena znaleckým pos udkem číslo 901-11/2014, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 25.3.2014, částkou 2.826.700,-Kč (slovy dva miliony osm set dvacet šest tisíc sedm set korun českých). Za tento vklad bude vydáno Františku Holmanovi 1.782 (slovy jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. h) K vnesení tohoto vkladu dojde uzavřením smluv o vkladu, jejichž návrh bude zaslán městem Františkem Holmanem, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vklad, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu. 1.8.2014 - 2.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.8.2014 - 6.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 1.8.2014 - 6.8.2015
Valná hromada společnosti, konaná dne 30.5.2013, rozhodla o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 9.777.000,- Kč (slovy devět milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využ itelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 9.777 (slovy devět tisíc sedm set sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.557,- Kč (slovy jeden tisíc pět se t padesát sedm korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitými vklady. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, kterou předem určení zájemci o úpis - město Nové Město nad Metují, se sídlem Nové Město nad Metují, náměstí Republi ky 6, identifikační číslo 002 72 876, obec Přibyslav, se sídlem Přibyslav 12, identifikační číslo 002 72 965 a obec Litoboř, se sídlem Litoboř 14, identifikační číslo 006 54 027, spolu s obcí Slatina nad Úpou, se sídlem Slatina nad Úpou 65, identifikační číslo 002 73 023, uzavřou se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučené ho dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, ted y kmenovými akciemi na jméno, včetně omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětů vkladů, kterými bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Nové Město nad Metují - jehož předmětem je spoluvlastnický podíl ve výši 23,955 % (slovy dvacet tři celých devět set padesát pět tisícin procenta) na kanalizaci a čerpací stanici: SO 01 výtlak a gravitační stoka D; SO 02 čerpací sta nice ČS 1; SO 03 stoka DB a odlehčení; SO 04 elektropřípojka, na pozemcích parcelní čísla St. 395, 1817, 1913, 1917, 1920/1, 1925, 2162/1, 2163, 2165/1 v katastrálním území Nové Město nad Metují, a dále na pozemku parcelní číslo 198/1 v katastrálním území Krčín v obci Nové Město nad Metují, okres Náchod, kraj Královéhradecký. Důvodem vkladu spoluvlastnického podílu je skutečnost, že na zbylou část vkladu byl společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. doručen městu Nové Město nad Metují návrh smlouvy ku pní, na jejímž základě společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. nabude vlastnické právo ke zbylé části vkladu. Hodnota uvedené části předmětu vkladu akcionáře města Nové Město nad Metují byla určena znaleckým posudkem číslo 721-26/2013, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 10.5.2013, částkou 2.022.850,- Kč (slovy dva miliony dvacet dva tisíce osm set padesát korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 230/2013, ze dne 16.4.2013, které nabylo p rávní moci dne 24.4.2013. Za tento vklad bude městu Nové Město nad Metují vydáno 1.299 (slovy jeden tisíc dvě stě devadesát devět) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii; Vkladu obce Přibyslav, která není akcionářem - jehož předmětem je vodárenská infrastruktura E01 vodojem základní patka; E02 výtlačný řad V; E03 rozváděcí řady; E04 odpad z vodojemu; E05 Provozní projekt; E06 elektropřípojka; E07 zpevněná plocha; E08 oploc ení; G1 vodojem Aknaglobus a sadové úpravy na pozemcích v katastrálním území Vrchoviny a dále na pozemcích v katastrálním území Přibyslav nad Metují v obci Přibyslav, okres Náchod, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu obce Přibyslav byla určena z naleckým posudkem číslo 745-50/2013, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 10.5.2013, částkou 4.009.720,- Kč (slovy čtyři miliony devět tisíc sedm set dvacet korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 230/2013, ze dne 16.4.2013, které nabylo právní moci dne 24.4.2013. Za tento vlad bude vydáno obci Přibyslav 2.575 (slovy dva tisíce pět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden t isíc korun českých) na jednu akcii. Vkladu obcí Slatina nad Úpou a Litoboř, které nejsou akcionáři - jehož předmětem jsou objekty vodárenské infrastruktury SO 06 vodovody trubní profil do 80 mm; SO 07 vodovody trubní profil 100 mm; SO 08 vodovody trubní profil 110 mm, SO 09 vodovody trubní profil 110 mm na pozemcích v obcích Litoboř a Slatina nad Úpou, okres Náchod, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu obcí Slatina nad Úpou a Litoboř byla určena znaleckým posudkem číslo 746-51/2013, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 10.5.2013, celkov ou částkou 9.191.930,- Kč (slovy devět milionů jedno sto devadesát jeden tisíc devět set třicet korun českých), kdy podíl obce Litoboř činí 2.601.850,- Kč (slovy dva miliony šest set jeden tisíc osm set padesát korun českých) a podíl obce Slatina nad Úpou pak 6.590.080,- Kč (slovy šest milionů pět set devadesát tisíc osmdesát korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 230/2013, ze dne 16.4.2013, které nabylo právní moci dne 24.4.2013. Za ten to vklad bude, v souladu s podílem jednotlivých obcí na společném díle, vydáno obci Litoboř 1.671 (slovy jeden tisíc šest set sedmdesát jeden) kus kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých ) na jednu akcii a obci Slatina nad Úpou 4.232 (slovy čtyři tisíce dvě stě třicet dva) kusy kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. h) Ke splacení těchto vkladů dojde uzavřením smluv o vkladech, jejichž návrh bude zaslán městem Nové Město nad Metují, obcemi Přibyslav, Slatina nad Úpou a Litoboř, spolu s výzvou k fyzickému předání těchto nepeněžitých vkladů, ve lhůtě nejpozději do 15 ( slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcie, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro s placení těchto nepeněžitých vkladů. 12.6.2013 - 20.8.2013
Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 13.767.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který um ožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 13.767 kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.419,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podo bě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - město Meziměstí, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena takto: 90 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Meziměstí - jehož předmětem je kanalizační řád, skládající se z kmenových stok A, B a C včetně stok A1, A1-1, A1-2, A1-3 s větvemi A1-3-1 a A1-3-2, A1-4 a A1-4-1, A1-5, A2 včetně větví A2-1, A2-2, A2-3 a A2-4, A3, A4, A5, stoky B1, B2, B3, B4 a B5, stoky C1, C2, C3 s větví C3-1, C4 s větvemi C4-1 a C4-2 včetně odlehčovacích stok O1, O2, O3 a O4 a areálu čistírny odpadních vod nacházející se na pozemku parcelní číslo St. 804 a na pozemcích parcelní čísla 49/100 a 48/89 v katastrálním území a obci Meziměstí, jejíž součástí je i budova bez čísla popisného nebo evidenčního - jiná stavba, stojící na pozemku parcelní číslo St.804 v katastrálním území a obci Meziměstí. Hodnota celého předmětu vkladu akcionáře města Meziměstí byla určena znaleckým posudkem číslo 24/3614/2009, Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 26.4.2009, částkou 19.535.250,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci K rálové 2 Nc 229/2009, ze dne 23.2.2009, které nabylo právní moci dne 14.3.2009. Za tento vklad bude vydáno 13.767 kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii. 9.7.2009 - 16.9.2009
Valná hromada společnosti konaná dne 9.6.2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.065.000,- Kč (slovy desetmilionůšedesátpěttisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetk u, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 10.065 (slovy desettisícšedesátpět) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.366,- Kč (slovy jedentisíctřistašedesátšest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitými vklady. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určení zájemci o úpis - město Teplice nad Metují, město Náchod a obec Dolní Radechová, uzavřou se spo lečností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučené ho dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovených lhůtách musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu obce Dolní Radechová (která není akcionářem společnosti) - jehož předmětem je veřejná kanalizace v obci Dolní Radechová, katastrální území Dolní Radechová a z menší části v obci Náchod, katastrálním území Náchod, tvořená kanalizačními stokami a pří slušenstvím, se stávajícím se z přečerpávací stanice a kanalizačních šachet, tedy stoka od Základní školy na Plhově po přečerpávací stanici, přečerpávací stanice, stoka od přečerpávací stanice po stoku A, stoka A, stoky AI, AII, AIII a AIIIa, AIV a AIVa, A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8 a kanalizační šachty, jejichž hodnota byla určena znaleckým posudkem číslo 483/21/2006 Ing. Břetislava Jirmana, ze dne 3.4.2006, částkou 6.894.620,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hra dci Králové 2 Nc 113/2006-3, ze dne 16.2.2006, které nabylo právní moci dne 15.3.2006. Za tento vklad bude vydáno 5.047 kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii). Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Náchod - jehož předmětem je vodohospodářské dílo v Náchodě, katastrální území Staré Město nad Metují - přepojení kanalizace v ulici V Náměrkách, kanalizační stoky B a B1 a vlastní čerpací stanice - budova bez čp./če. - stavba techni ckého vybavení, stojící na pozemku parcelní číslo St. 487, s příslušenstvím a součástmi, a stavební parcela St. 487 v katastrálním území Staré Město nad Metují, obci Náchod, jehož hodnota byla určena znaleckým posudkem číslo 3443/007/2006 Ludvíka Pivničky , ze dne 27.1.2006, částkou 4.600.000,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 243/2005-7, ze dne 3.1.2006, které nabylo právní moci dne 24.1.2006. Za tento vklad bude vydáno 3.367 kusů kmenových ak cií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii). Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Teplice nad Metují - jehož předmětem je čistírna odpadních vod - budova bez čp./če. - jiná stavba na pozemku parcelní číslo St.427, a kanalizace Střemenské podhradí Teplice nad Metují, s příslušenstvím a součástmi, a stavební parcel a St. 427 v katastrálním území a obci Teplice nad Metují, jejíž hodnota byla určena znaleckým posudkem číslo 1998/28/2006 Pavla Staňka, ze dne 29.4.2006, částkou 2.255.150,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradc i Králové 2 Nc 212/2005-5, ze dne 3.11.2005, které nabylo právní moci dne 29.11.2005. Za tento vklad bude vydáno 1.651 kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii). 11.7.2006 - 9.7.2009
Na základě pověření valné hromady ze dne 11.6.1997 (slovy jedenáctého června roku jedentisícdevětsetdevadesátsedm) rozhodlo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. podle čl. 9 Stanov společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jednomyslně o navýšení základního jmění společnosti nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí o částku 14.811.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůosmsetjedenáct- tisíc korun českých), tj. navýšení základního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. z částky 677.534.000,- Kč (slovy šestsetsedmdesátsedmmilionůpětsettřicetčtyřitisíce korun českých) na částku: 692.345.000,- Kč (slovy šestsetdevadesátdvamilionytřista- čtyřicetpěttisíc korun českých) 17.6.1998 - 3.5.1999
Zvýšení základního jmění bude splaceno nepeněžitými vklady majetku ve výši 14.811.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůosmset- jedenácttisíc korun českých) níže uvedených měst a obcí: obec Lhota pod Hořičkami - 1.717.000,- Kč (slovy jedenmilionsedmsetsedmnácttisíc korun českých) město Nové Město nad Metují - 10.274.000,- Kč (slovy desetmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisíce korun českých) město Broumov - 2.820.000,- Kč (slovy dvamilionyosmsetdvacettisíc korun českých) Zároveň představenstvo rozhodlo o vydání nové emise akcií na majitele v počtu 14.811 (slovy čtrnácttisícosmsetjedenáct) kusů akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) s rozdělím pro tyto obce takto: obec Lhota pod Hořičkami - 1.717 (jedentisícsedmsetsedmnáct) kusů akcií město Nové Město nad Metují - 10.274 (desettisícdvěstěsedmdesátčtyři) kusy akcií město Broumov - 2.820 (dvatisíceosmsetdvacet) kusů akcií V souladu s podmínkami pověření představenstva rozhodla dozorčí rada o hodnotě vkládaného majetku a to tak, že vzala nižší hodnotu ze znaleckých posudků se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů. Nepěněžité vklady majetku podle jednotlivých obcí: Obec Lhota pod Hořičkami - Vodovod Světlá Oceněno znaleckým posudkem Ing. Petra Fišera, číslo znaleckého posudku 251-28/96, ze dne 23.5.1996, částkou 1.854.000,- Kč a znaleckým posudkem Pavla Staňka, číslo znaleckého posudku č. 1384/44/97, ze dne 22.9.1997, částkou 1.717.000,- Kč. Představenstvo rozhodlo převzít tento majetek do základního jmění společnosti a vydat obci Lhota pod Hořičkami 1.717 (jedentisícsedmsetsedmnáct) kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) 17.6.1998 - 3.5.1999
Město Nové Město nad Metují AB - 1, kanalizace Malecí - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1493-5/97, ze dne 6.1.1997, částkou 2.876.000,- Kč a znaleckým posudkem Pavla Staňka, číslo znaleckého posudku č. 1383/43/97, ze dne 31.9.1997, částkou 2.875.000,- Kč. Vodovod František II - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1263-26/96 ze dne 18.2.1996, částkou 1.118.000,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Martina Srubjana, číslo znaleckého posudku č. 31-27/97, ze dne 18.12.1997, částkou 1.098.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
Kanalizace František II, stoky A, A1, A2, B, B1 a C - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1266-29/96, ze dne 19.2.1996, částkou 2.356.000,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Martina Srubjana, číslo znaleckého posudku č. 32-28/97, ze dne 18.12.1997, částkou 2.258.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
kanalizace Budín - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1268-31/96, ze dne 19.2.1996, částkou 699.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
kanalizace František II - pod vodojemem - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1267-30/96, ze dne 19.2.1996, částkou 188.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
kanalizace František II - stoky A, D, E a E1 - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1265-28/96, ze dne 19.2.1996, částkou 810.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
vodovod Elektrárenská ul. - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1262-25/96, ze dne 18.2.1996, částkou 880.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
vodovod František II - řady B3, B4 a B5 - oceněno znaleckým posudkem znalce ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1264-27/96, ze dne 18.2.1996, částkou 456.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
vodovod Vladivostok - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1261-24/96, ze dne 18.2.1996, částkou 156.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
vodovod a kanalizace ulice Rovná - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1260-23/96, ze dne 17.2.1996, částkou 854.000,- Kč. Hodnota celkem 10.274.000,- Kč. 17.6.1998 - 3.5.1999
Představenstvo po hlasování o jednotlivých stavbách rozhodlo převzít tento majetek do základního jmění společnosti a vydat městu Nové Město nad Metují 10.274 (desettisícdvěstěsedmdesátčtyři) kusy akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) 17.6.1998 - 3.5.1999
Město Broumov - vodovod Rožmitál, oceněno znaleckým posudkem znalce Pavla Staňka, číslo znaleckého posudku 1401/4/98 z 8.2.1998, částkou 2.820.000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Martina Srubjana, číslo znaleckého posudku č. 34-2/98, ze dne 11.2.1998, částkou 2.837.000,- Kč. Představenstvo po hlasování rozhodlo převzít tento majetek do základního jmění společnosti a vydat městu Broumov 2.820 (dvatisíceosmsetdvacet) kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). V souladu s pověřením představenstva budou akcie vydány až po zápisu vkladu vlastnického práva shora uvedených nemovitostí na společnost a registraci zvýšení základního jmění. Do té doby převezme společnost nepeněžitý vklad do bezúplatné správy. 17.6.1998 - 3.5.1999
1 akcie na jméno v jm.hod.1000,- Kč se zvláštními právy 25.7.1994 - 1.8.2014
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák.č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 210/93 Sb. 1.11.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28. září 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.11.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve shcváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Náchod. 1.11.1993

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48172928
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Náchod
Vznik první živnosti: 1.11.1993
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48172928
Firma: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Náchod
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.11.1993

Základní údaje datové schránky

IČO: 48172928
Jméno subjektu: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: d7tgx37

Základní údaje DPH

IČO: 48172928
DIČ: CZ48172928
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Sídlo: Kladská 1521 NÁCHOD 547 01 NÁCHOD 1
Zapsal Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Náchodě, Tyršova 49, NÁCHOD, tel.: 491 418 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
227619422/0300 1.4.2013
5342122/0800 1.4.2013
274028123/0300 1.4.2013
274029433/0300 1.4.2013
14504883/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.11.1993

Kontakty na Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO: 48172928

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kladská 1521 , Náchod 547 01 6.8.2015
Sídlo: Kladská 1521 , Náchod 547 01 1.11.1993 - 6.8.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kladská 1521, Náchod 547 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Kladská 1521, 54701 Náchod

Obory činností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO: 48172928

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.8.2014
opravy silničních vozidel 9.7.2010
projektová činnost ve výstavbě 9.7.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.7.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9.7.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.7.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 9.7.2010 - 1.8.2014
provozování vodovodů a kanalizací 27.11.1997 - 9.7.2010
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 27.11.1997 - 9.7.2010
pronájem nebytových prostor 27.11.1997 - 9.7.2010
investorská a inženýrská činnost 27.11.1997 - 9.7.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.11.1997 - 9.7.2010
provádění inženýrských staveb 1.11.1993 - 27.11.1997
provoz vodohospodářských zařízení 1.11.1993 - 27.11.1997
odvádění a čištění odpadních vod 1.11.1993 - 27.11.1997
výroba a dodávka vody 1.11.1993 - 27.11.1997
silniční motorová doprava 1.11.1993 - 9.7.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.11.1993 - 9.7.2010
opravy motorových vozidel 1.11.1993 - 9.7.2010
projektová činnost v investiční výstavbě 1.11.1993 - 9.7.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: V Náměrkách 109 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453788
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Sokolská 120 , Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453796
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: Kladská 1521 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453770
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.11.1993
Provozovna č. 4
Provozovna: Ostašská 197 , Police nad Metují 549 54
Identifikační číslo provozovny: 1007453800
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.1993
Provozovna č. 5
Provozovna: Tyršova 52 , Broumov 550 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453818
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladská 1521 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453770
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.11.1993

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladská 1521 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453770
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.11.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladská 1521 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453770
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.1994

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.1996

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: V Náměrkách 109 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453788
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.1997

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladská 1521 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1007453770
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.1998

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 23.4.2002

Živnost č. 10 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1993
Zánik oprávnění: 15.4.1997

Živnost č. 12 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1996
Zánik oprávnění: 25.4.2001

Živnost č. 13 Investorská a inženýrská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1997
Zánik oprávnění: 30.4.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy

Vedení firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO: 48172928

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo sa mostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva. 1.8.2014
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 27.11.1997 - 1.8.2014
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 30.11.1995 - 27.11.1997
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.11.1993 - 30.11.1995
Jméno: Ing. Dušan Tér 1.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Ve funkci: od 12.6.2014
Adresa: 191, Bezděkov nad Metují 549 64
Jméno: Bc. Hana Nedvědová 1.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Ve funkci: od 12.6.2014
Adresa: Českých bratří 482, Hronov 549 31
Jméno: Milan Brandejs 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Adresa: 25, Teplice nad Metují 549 57
Jméno: Jan Birke 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Adresa: Příkrá 187, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Michal Beseda MBA 6.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: Husovo náměstí 1215, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Rostislav Zeiska 1.11.1993 - 30.11.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kostelecká 1830, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Zbyněk Richter 1.11.1993 - 30.11.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 177, Kramolna 547 01
Jméno: Jiří Hubka 1.11.1993 - 30.11.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Habršperk 239, Dolní Radechová 549 11
Jméno: Ing. Miroslav Houštěk 30.11.1995 - 12.10.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: nám.ČSA 3 , Hronov Česká republika
Jméno: Věra Vítová 1.11.1993 - 22.11.2004
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Horní 8, Teplice nad Metují 549 57
Jméno: Jiří Hubka 30.11.1995 - 22.11.2004
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Habršperk 239, Dolní Radechová 549 11
Jméno: Ing. Zbyněk Richter 30.11.1995 - 22.11.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 177, Kramolna 547 01
Jméno: Miloslav Čermák 30.11.1995 - 22.11.2004
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bílkova 1542, Náchod 547 01
Jméno: Hana Nedvědová 12.10.1999 - 22.11.2004
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hostovského 654, Hronov 549 31
Jméno: Ing. Jiří Tymel 22.11.2004 - 31.3.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2004 do 22.2.2007
Adresa: Na Hradčanech 1137, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Oldřich Čtvrtečka 22.11.2004 - 9.7.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2004 do 19.6.2009
Ve funkci: od 18.6.2004 do 19.6.2009
Adresa: Na Pláni 1648, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Zbyněk Richter 22.11.2004 - 9.7.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2004 do 19.6.2009
Ve funkci: od 18.6.2004 do 19.6.2009
Adresa: 177, Kramolna 547 01
Jméno: Milan Brandejs 22.11.2004 - 9.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2004 do 19.6.2009
Adresa: 25, Teplice nad Metují 549 57
Jméno: Hana Nedvědová 22.11.2004 - 9.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2004 do 19.6.2009
Adresa: Hostovského 654, Hronov 549 31
Jméno: Mgr. Bronislava Malijovská 31.8.2007 - 9.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 19.6.2009
Adresa: Československé armády 911, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Oldřich Čtvrtečka 9.7.2009 - 23.6.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2009 do 27.1.2011
Adresa: Na Pláni 1648, Náchod 547 01
Jméno: Jan Birke 23.6.2011 - 23.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 9.6.2011
Adresa: Příkrá 187, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Bronislava Malijovská 9.7.2009 - 24.11.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: Československé armády 911, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Hana Nedvědová 9.7.2009 - 24.1.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Ve funkci: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: Hostovského 654, Hronov 549 31
Jméno: Ing. Dušan Tér 9.7.2009 - 1.8.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Ve funkci: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: 191, Bezděkov nad Metují 549 64
Jméno: Milan Brandejs 9.7.2009 - 1.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: 25, Teplice nad Metují 549 57
Jméno: Jan Birke 23.6.2011 - 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2011 do 12.6.2014
Adresa: Příkrá 187, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Bronislava Malijovská 24.11.2013 - 1.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: Československé armády 911, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Hana Nedvědová 24.1.2014 - 1.8.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Ve funkci: od 19.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: Českých bratří 482, Hronov 549 31
Jméno: Mgr. Bronislava Malijovská 1.8.2014 - 6.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014 do 1.1.2015
Adresa: Československé armády 911, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Michal Beseda MBA 6.2.2015 - 6.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.1.2015 do 18.6.2015
Adresa: Husovo náměstí 1215, Nové Město nad Metují 549 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Josef Král 1.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2014
Ve funkci: od 12.6.2014
Adresa: Pašťalkova 53, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Ing. Alexandra Chobotská 23.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: 209 , 549 12 Vysokov Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Smola 1.11.1993 - 27.11.1997
Adresa: Přibyslavská 691, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Václav Spůra 30.11.1995 - 27.11.1997
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57, Praha 150 00
Jméno: Václav Ježek 1.11.1993 - 6.3.2002
Adresa: Malecí 641, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Jiří Zíma 1.11.1993 - 6.3.2002
Adresa: 1, Vysoká Srbská 549 31
Jméno: Ing. Antonín Mach 1.11.1993 - 6.3.2002
Adresa: Klainova 266, Nový Hrádek 549 22
Jméno: Zdeněk Streubel 30.11.1995 - 6.3.2002
Adresa: Mírové náměstí 100, Broumov 550 01
Jméno: Pavel Vašina 27.11.1997 - 6.3.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: U Lesa 716, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Zdeněk Streubel 6.3.2002 - 30.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2001
Adresa: Mírové náměstí 100, Broumov 550 01
Jméno: Pavel Vašina 6.3.2002 - 22.11.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2001
Ve funkci: od 5.6.2001
Adresa: U Lesa 716, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Václav Ježek 6.3.2002 - 22.11.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2001
Adresa: Malecí 641, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: JUDr. Libuše Růčková 30.10.2003 - 31.10.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2003 do 9.6.2006
Adresa: Máchova 187, Broumov 550 01
Jméno: Ing. Josef Král 22.11.2004 - 31.8.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2004 do 22.6.2007
Ve funkci: od 18.6.2004 do 22.6.2007
Adresa: Poříčská 202, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Václav Ježek 22.11.2004 - 31.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2004 do 2.6.2007
Adresa: 1. máje 56, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: MUDr. Miroslav Švábl 31.10.2006 - 9.7.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2006 do 19.6.2009
Adresa: Komenského 263, Broumov 550 01
Jméno: Ing. Josef Král 31.8.2007 - 9.7.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007 do 11.6.2010
Ve funkci: od 22.6.2007 do 11.6.2010
Adresa: Poříčská 202, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Václav Ježek 31.8.2007 - 9.7.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2007 do 9.4.2010
Adresa: 1. máje 56, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: MUDr. Miroslav Švábl 9.7.2009 - 4.7.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2009 do 6.6.2012
Adresa: Komenského 263, Broumov 550 01
Jméno: Ing. Josef Král 9.7.2010 - 12.6.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2010 do 30.5.2013
Ve funkci: od 11.6.2010 do 30.5.2013
Adresa: Poříčská 202, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Václav Ježek 9.7.2010 - 12.6.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2010 do 9.4.2013
Adresa: 1. máje 56, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Josef Král 12.6.2013 - 8.5.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2013 do 12.6.2014
Ve funkci: od 30.5.2013 do 12.6.2014
Adresa: Poříčská 202, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Milan Kotrnec 4.7.2012 - 1.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012 do 12.6.2014
Adresa: Malá kolonie 4, Broumov 550 01
Jméno: Václav Ježek 12.6.2013 - 1.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2013 do 12.6.2014
Adresa: 1. máje 56, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Josef Král 8.5.2014 - 1.8.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2013 do 12.6.2014
Ve funkci: od 30.5.2013 do 12.6.2014
Adresa: Pašťalkova 53, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Milan Kotrnec 1.8.2014 - 6.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2014 do 18.6.2015
Adresa: Malá kolonie 4, Broumov 550 01
Jméno: Václav Ježek 1.8.2014 - 23.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2014 do 17.5.2018
Adresa: 1. máje 56, Nové Město nad Metují 549 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jan Birke
Člen statutárního orgánu: Hana Nedvědová
Člen statutárního orgánu: Milan Brandejs
Člen statutárního orgánu: Ing. Dušan Tér
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Beseda

Vlastníci firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO: 48172928

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 742 015 000 Kč 100% 20.7.2017
zakladni 727 957 000 Kč 100% 15.11.2015 - 20.7.2017
zakladni 727 736 000 Kč 100% 2.12.2014 - 15.11.2015
zakladni 725 954 000 Kč 100% 20.8.2013 - 2.12.2014
zakladni 716 177 000 Kč 100% 16.9.2009 - 20.8.2013
zakladni 702 410 000 Kč 100% 31.10.2006 - 16.9.2009
zakladni 692 345 000 Kč - 3.5.1999 - 31.10.2006
zakladni 677 534 000 Kč - 21.10.1996 - 3.5.1999
zakladni 549 323 000 Kč - 1.11.1993 - 21.10.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 219 166 23.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 522 849 23.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 522 849 20.7.2017 - 23.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 508 791 15.11.2015 - 20.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 508 570 2.12.2014 - 15.11.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 506 788 1.8.2014 - 2.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 219 165 1.8.2014 - 23.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 1.8.2014 - 23.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 506 788 20.8.2013 - 1.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 497 011 16.9.2009 - 20.8.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 483 244 31.10.2006 - 16.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 473 179 21.9.2002 - 31.10.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 219 165 21.9.2002 - 1.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 21.9.2002 - 1.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 219 165 3.5.1999 - 21.9.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 204 354 21.10.1996 - 3.5.1999
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 21.10.1996 - 21.9.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 76 143 25.7.1994 - 21.10.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 473 179 25.7.1994 - 21.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 473 179 1.11.1993 - 25.7.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 76 144 1.11.1993 - 25.7.1994

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO: 48172928

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 967/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2015 15.11.2015 4
B 967/SL 79 notářský zápis [NZ 347/2015] Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2015 15.11.2015 7
B 967/SL 78 ostatní zmocnění fyz. os. k zastupování práv. os. jako člena dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2015 6.8.2015 1
B 967/SL 77 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2015 6.8.2015 12
B 967/SL 76 notářský zápis [NZ 347/2015] Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2015 6.8.2015 7
B 967/SL 75 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2015 6.8.2015 27
B 967/SL 74 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2015 6.8.2015 28
B 967/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2015 11.2.2015 3
B 967/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2014 8.12.2014 4
B 967/SL 71 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2014 9.9.2014 22
B 967/SL 70 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2014 9.9.2014 27
B 967/SL 66 posudek znalce dodatek Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2013 21.8.2013 2
B 967/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2013 21.8.2013 23
B 967/SL 62 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2012 10.7.2012 6
B 967/SL 61 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2012 18.6.2012 25
B 967/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2012 18.6.2012 22
B 967/SL 59 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2011 23.6.2011 24.6.2011 13
B 967/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2011 24.6.2011 1
B 967/SL 57 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2011 24.6.2011 49
B 967/SL 56 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2010 8.7.2010 14.7.2010 8
B 967/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2010 14.7.2010 23
B 967/SL 54 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2010 1.7.2010 37
B 967/SL 53 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2009 18.9.2009 18.9.2009 68
B 967/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2009 15.9.2009 23
B 967/SL 51 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2009 23.7.2009 34
B 967/SL 50 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2009 7.7.2009 9.7.2009 7
B 967/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 9.7.2009 1
B 967/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 9.7.2009 1
B 967/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 9.7.2009 1
B 967/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 9.7.2009 1
B 967/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 9.7.2009 1
B 967/SL 44 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2008 22.7.2008 26
B 967/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2008 11.7.2008 23
B 967/SL 42 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2007 15.8.2007 15.8.2007 6
B 967/SL 39 rozhod. o statut. orgánu, ostatní rezignace člena předst. Krajský soud v Hradci Králové 22.2.2007 7.3.2007 20.3.2007 4
B 967/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2006 5.10.2006 12.10.2006 24
B 967/SL 37 výroční zpráva za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2006 24.8.2006 24.8.2006 24
B 967/SL 36 notářský zápis, účetní závěrka, posudek znalce, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2006 4.7.2006 13.7.2006 116
B 967/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2005 28.7.2005 28.7.2005 34
B 967/SL 34 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2004 25.8.2004 25.8.2004 20
B 967/SL 33 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 4.3.2004 23.7.2004 23.7.2004 24
B 967/SL 32 notářský zápis, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2003 10.9.2003 10.9.2003 3
B 967/SL 31 výroční zpráva za rok 2001, pololet.2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2002 2.9.2002 2.9.2002 30
B 967/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2002 22.7.2002 22.7.2002 27
B 967/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2001 20.2.2002 20.2.2002 23
B 967/SL 27 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2001 1.10.2001 1.10.2001 19
B 967/SL 26 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 7
B 967/SL 25 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 11
B 967/SL 24 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 15
B 967/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2001 9.7.2001 9.7.2001 26
B 967/SL 23 notářský zápis - NZ 350/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 7.9.1999 13.9.1999 13.9.1999 26
B 967/SL 22 notářský zápis - NZ 350/99- VH, stanovy Krajský soud v Hradci Králové 7.9.1999 13.9.1999 13.9.1999 4
B 967/SL 21 notářský zápis - NZ 238/99+zápis-volba Krajský soud v Hradci Králové 8.6.1999 16.7.1999 16.7.1999 7
B 967/SL 4 notářský zápis - NZ 50/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 17.2.1998 23.3.1998 23.3.1998 28
B 967/SL 3 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 17.6.1997 22.9.1997 22.9.1997 2
B 967/SL 2 notářský zápis - NZ 218/97 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1997 22.9.1997 22.9.1997 28
B 967/SL 1 ostatní - výsledky voleb členů DR Krajský soud v Hradci Králové 13.5.1997 1.7.1997 1.7.1997 1
B 967/SL 9 posudek znalce - č. 1268-31/96 Krajský soud v Hradci Králové 19.2.1996 11
B 967/SL 8 posudek znalce - č. 1383/43/97 Krajský soud v Hradci Králové 21.9.1997 9
B 967/SL 7 posudek znalce - č. 1384/44/97 Krajský soud v Hradci Králové 22.9.1997 9
B 967/SL 6 posudek znalce - č. 1401/4/98 Krajský soud v Hradci Králové 8.2.1998 20
B 967/SL 5 posudek znalce - č. 1493-5/97 Krajský soud v Hradci Králové 6.1.1997 8
B 967/SL 41 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2007 3
B 967/SL 40 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2007 23
B 967/SL 20 posudek znalce - č. 31-27/97 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.1997 11
B 967/SL 19 posudek znalce - č. 32-28/97 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.1997 15
B 967/SL 18 posudek znalce - č. 34-2/98 Krajský soud v Hradci Králové 11.2.1998 10
B 967/SL 17 posudek znalce - č. 251-28/96 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.1996 8
B 967/SL 16 posudek znalce - č. 1261-24/96 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.1996 5
B 967/SL 15 posudek znalce - č. 1262-25/96 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.1996 7
B 967/SL 14 posudek znalce - č. 1263-26/96 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.1996 6
B 967/SL 13 posudek znalce - č. 1264-27/96 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.1996 7
B 967/SL 12 posudek znalce - č. 1266-29/96 Krajský soud v Hradci Králové 19.2.1996 7
B 967/SL 11 posudek znalce - č. 1265-28/96 Krajský soud v Hradci Králové 19.2.1996 7
B 967/SL 10 posudek znalce - č. 1267-30/96 Krajský soud v Hradci Králové 19.2.1996 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.