Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Jablonné nad Orlicí IČO: 48173398

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., která sídlí v obci Jablonné nad Orlicí a bylo jí přiděleno IČO 48173398.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem v obci Jablonné nad Orlicí byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 33 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. IČO: 48173398

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.1.1994
Spisová značka: B 991
IČO: 48173398
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Představenstvo na základě pověření valnou hromadou rozhodlo na svém zasedání dne 25. 9. 2019 takto: - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií pro město Choceň nepeněžitým vk ladem, a to za těchto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsettřicetpěttisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 39.735 ks, slovy: třicetdevěttisíc sedmsettřicetpět kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun če ských, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsettřicetpěttisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je město Choceň, se sídlem Jungmannova 301, 565 01 Choceň, identifikační číslo 00278955, a kt erý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, které slouží jako vodovod pro veřejnou potřebu k zásobování obyvatel v příslušném katastrálním území pitnou vodou a jako kanalizace k odvede ní splaškových vod z příslušné části města, ve vlastnictví města Choceň označené jako - Pozemky a infrastrukturní majetek města Choceň: 5.1. Pozemky vkatastrálním území Choceň a Běstovice: a) pozemek označený jako stavební parcela číslo 3046 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2) v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Na pozemku parc. č. st. 3046 stojí stavba bez č.p./č.e. technického vybavení (AT stanice), která je zapsaná na list u vlastnictví číslo 1075. Tato stavba je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.; b) pozemky označené jako pozemkové parcely parcelní číslo 602/3 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1888 m2), parc. č. 602/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 341 m2), parc. č. 602/12 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 311 m2), parc. č. 602/13 (o statní plocha, jiná plocha o výměře 408 m2), parc. č. 603/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 228 m2), parc. č. 603/5 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1012 m2), parc. č. 603/8 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 671 m2), parc. č. 603/14 (ostatn í plocha, jiná plocha o výměře 15 m2), parc. č. 603/15 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 515 m2), parc. č. 603/16 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 702 m2), a pozemky označené jako stavební parcely číslo 256/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2), 257/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2), 257/3 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2), 314 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2) a 316 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2) v katastrálním území Běstovice, obec Běstovice, se nachází v oploceném areálu městské čistírny odpadních vod pro město Choceň; stavby a venkovní úpravy, postavené na uvedených pozemcích, jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a nejsou předmětem nepeněžitého vkl adu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 5.2. Infrastrukturní majetek - vodovody a kanalizace města Choceň: a) Stavba vodního díla Hemže - prodloužení kanalizace za obecním domem v katastrálním území Hemže, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 9. 3. 2011, č.j. 00142/2011/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního pro středí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. HE-S134/3. Stavba sestává ze stoky splaškové kanalizace, provedené z trub PP DN 250 v délce 63,50 m a dále ze stoky dešťové kanalizace, provedené z trub betonových DN 200 v délce 14 m a j e situována na pozemcích parc. č. 109/1 a parc. č. 287 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Součástí stavby je prodloužení kanalizační stoky A-2.část z trub PP DN 250 v celkové délce 93,18 m, provedené v roce 2017 na pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Hem že a uvedené do provozu na základě kolaudačního souhlasu ze dne 13.11.2017, č.j. MUVM/36213/2017, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování. b) Stavba vodního díla Kanalizace Březenice, Hemže kanalizace, stoka D, DA v katastrálním území Hemže, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 21. 11. 2018, č.j. MUVM/39986/2018, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebn ího úřadu a územního plánování a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. HE-S134/2. Stavba sestává zkanalizační stoky D, provedené z trub PVC DN 400 v délce 40 m a kanalizační stoky D, A provedené z trub PVC DN 300 v délce 26,03 m. Stav ba je situována na pozemcích parc. č. 25/1, parc. č. 26, parc. č. st. 16 a parc. č. 287 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. c) Spoluvlastnický podíl ve výši 12,08 % na Stavbě vodního díla Intenzifikace ČOV Choceň a doplnění kanalizační sítě. Tato stavba v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 22. 09. 2009, č.j. 27599/2009/OŽ P-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S525/1. Stavba sestává zSO 20, tj. kmenové kanalizační stoky E o celkové délce 1564,68 m, provedené v délce 1116,90 m z trub betonových DN 1000, v délce 307,20 m z trub betonových DN 800, v délce 107 m z trub betonových DN 500 a v délce 33,58 m z trub PVC DN 200. Stavba byla městem Choceň financována pouze ve výši 12,08 %, což je zohledněno v tomto popisu a při ocenění nepeněži tého vkladu, podkladem je smlouva o spolufinancování vodohospodářské investiční akce Intenzifikace ČOV a kanalizace Choceň, uzavřenou mezi Městem Choceň a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., ze dne 21. 06. 2007. Stavba je situován a na pozemcích parc. č. 2494/1, parc. č. 2494/2, parc. č. 2498/1, parc. č. 2667/6, parc. č. 2672/35, parc. č. 2672/38, parc. č. 2672/39, parc. č. 2673/3, parc. č. 2675/3, parc. č. 2676/17, parc. č. 2677/5, parc. č. 2677/6, parc. č. 2835/1, parc. č. 2498/3 , parc. č. 2672/6, parc. č. 2677/13 a parc. č. 2708/1 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. d) Stavba vodního díla Choceň - Prodloužení kanalizace ul. Pardubická Choceň v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě povolení k užívání stavby ze dne 21. 2. 2007, č.j. 32685/2006/OŽP/Kar/231.2-015, které vydal Městský úřad Vysoké M ýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S505/1. Stavba sestává z kanalizační stoky provedené z trub PVC DN 250 v celkové délce 57 m a je situována na pozemcích parc. č. 1916/7 a parc. č. 2774/3 v katastr álním území Choceň, obec Choceň. e) Stavba vodního díla Technická infrastruktura Tocháčkův kopec - Choceň - 3 RD v k. ú. Choceň, SO 302 kanalizační sběrač v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 11.07.2011, č.j. 14385/2011/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S536/0. Stavba sestává z kanalizačního sběrače provedeného z trub PVC DN 300 v celkové délce 50 m a je situována na pozemku parc. č. 3 86/15 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. f) Stavba vodního díla Vostelčice část B - I. etapa Choceň, SO 03 venkovní vodovod a SO 04 Venkovní kanalizace v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 21. 07. 2010, č.j. 23665/2010/OŽP-4, který vydal Mě stský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku č. S531/3 a S531/4. Stavba sestává z kanalizační stoky, provedené v celkové délce 118 m z trub PVC DN 300, vodovodního řadu 1 provedeného v cel kové délce 38 m z trub PE DN 100 a vodovodního řadu 1-3 provedeného v celkové délce 137 m z trub PE DN 100. Stavba venkovního vodovodu (SO 03) je situována na pozemcích parc. č. 2457/2, parc. č. 2824/1, parc. č. 2457/3 a parc. č. 2417/4 v katastrálním úze mí Choceň, obec Choceň. Stavba venkovní kanalizace (SO 04) je situována na pozemcích parc. č. 2824/1 a parc. č. 2457/3 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. g) Stavba vodního díla Tocháčkův kopec - veřejná kanalizace - I. etapa v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě povolení k užívání stavby ze dne 30. 10. 2000, č.j. ŽP/7874/2000/231.8-Fa/549, který vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S068/2. Kanalizaci tvoří stoka S v celkové délce 307 m, z toho z trub HOBAS DN 500 v délce 141 m a z trub PVC DN 300 v délce 166 m, stoka S1 z trub PVC DN 300 v celk ové délce 155 m, stoka S1a z trub PVC DN 300 v celkové délce 50 m, stoka S1b z trub PVC DN 300 v celkové délce 73 m, stoka S2 z trub PVC DN 400 v celkové délce 85 m, stoka S3 z trub PVC DN 300 v celkové délce 100 m, stoka S4 z trub PVC DN 300 v celkové dé lce 49 m, stoka S5 z trub PVC DN 300 v celkové délce 54 m, stoka S6 z trub PVC DN 300 v celkové délce 239 m, napojení zdrže z trub PVC DN 400 v délce 10 m a z trub PVC DN 250 v délce 17 m. Součástí kanalizace je podzemní dešťová zdrž, železobetonové konst rukce o půdorysných rozměrech 15,60 m x 6,30 m, výšky 3,80 m (vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S068/3). Stavba vodovodu není předmětem nepeněžitého vkladu. Stavba kanalizace je situována na pozemcích parc. č. 386/15, parc. č. 2717/1, par c. č. 2717/4, parc. č. 386/41, parc. č. 338/5, parc. č. 386/42, parc. č. 675/3, parc. č. 675/28, parc. č. 675/23 a parc. č. 2837/1 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Stavba podzemní dešťové zdrže je situována na pozemku parc. č. 675/3 v katastrální m území Choceň, obec Choceň. h) Stavba vodního díla Vodovod a kanalizace Tocháčkův kopec III. etapa, Choceň v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě povolení k užívání stavby ze dne 22. 11. 2004, č.j. 1742/2004/OŽP/Kar/231.8-137, které vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku č. S483/2 a S484/2. Vodovod tvoří řad C z trub PVC DN 100 v celkové délce 236 m, řad D z trub PVC DN 100 v celkové délce 89 m a řad E z trub PVC DN 100 v celkov é délce 154 m. Kanalizaci tvoří stoka C z trub PVC DN 300 v celkové délce 235 m, stoka C1 z trub PVC DN 400 v celkové délce 41 m, stoka D1 z trub PVC DN 300 v celkové délce 81 m a stoka E z trub PVC DN 300 v celkové délce 90 m. Stavba vodovodu je situován a na pozemcích parc. č. 386/41, parc. č. 386/109, parc. č. 386/118 a parc. č. 370 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Stavba kanalizace je situována na pozemcích parc. č. 386/41, parc. č. 386/109, parc. č. 386/66 a parc. č. 386/63 v katastrálním úze mí Choceň, obec Choceň. i) Stavba vodního díla Vodovod Březenice, Hemže - I. etapa - vodovodní řad B-3 Choceň, Březenice, Hemže v katastrálním území Hemže, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 26. 2. 2015, č.j. MUVM/06513/2015, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S549/1. Stavba sestává z vodovodního řadu B-3 provedeného ztrub PE DN 80 vdélce 49,00 m a ztrub PE DN 40 vdélce 45 m a je situována na pozemcích parc. č. 107, parc. č. 176/3, parc. č. 289 a parc. č. 290 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. j) Stavba vodního díla Kanalizace v ulici U Náhonu v Chocni v katastrálním území Choceň, obec Choceň, byla vybudována a městem Choceň opravena na základě sdělení k ohlášení udržovacích prací ze dne 19. 11. 2004, č.j. 2435/2004/OŽP/Kar/231.8, které vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S490/1. Stavba sestává z kanalizační stoky provedené z trub PVC DN 300 v délce 35 m, z trub PVC DN 250 v délce 17 m, z trub PVC DN 200 v dél ce 21 m a z trub PVC DN 150 v délce 25 m a je situována na pozemcích parc. č. 2880 a parc. č. 2899/13 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. k) Stavba vodního díla Infrastruktura pro bytovou výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě Vostelčice, část A, I. etapa v Chocni: SO 03 Venkovní vodovod, SO 04 Venkovní kanalizace v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaud ačního souhlasu ze dne 30. 9. 2008, č.j. 33909/2008/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí a dále je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku č. S518/3 a S518/4. Vodovod tvoří řad 1 z trub PVC DN 100 v celkové dé lce 261,50 m, řad 1-1 z trub PVC DN 100 v celkové délce 131,50 m, řad 1-2 z trub PVC DN 100 v celkové délce 133,50 m, řad 1-D1 z trub PVC DN 100 v celkové délce 9,50 m a řad 1-D2 z trub PVC DN 100 v celkové délce 8,50 m. Kanalizaci tvoří stoka A v celkové délce 220 m, z toho v délce 162,50 m z trub PVC DN 400 a v délce 57,50 m z trub PVC DN 300, stoka A-D1 z trub PVC DN 300 v celkové délce 11,50 m, stoka A-D2 z trub PVC DN 300 v celkové délce 11,50 m, stoka A2 z trub PVC DN 300 v celkové délce 115,60 m a stoka A3 z trub PVC DN 300 v celkové délce 113,40 m. Stavba vodovodu je situována na pozemcích parc. č. 2455/16, parc. č. 2455/69, parc. č. 2455/65, parc. č. 2824/1, parc. č. 2418/2, parc. č. 2455/55, parc. č. 2455/74 a parc. č. 2455/1 v katastrálním územ í Choceň, obec Choceň. Stavba kanalizace je situována na pozemcích parc. č. 2455/16, parc. č. 2455/69, parc. č. 2455/65, parc. č. 2824/1, parc. č. 2418/2, parc. č. 2455/55 a parc. č. 2455/74 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. l) Stavba vodního díla Choceň, Újezdská Choceň, vodovodní řad v ulici Újezdská v katastrálním území Choceň, obec Choceň, je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 13. 7. 2009, č.j. 17883/2009/OŽP-4, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor ži votního prostředí a dále je vedena na inventární kartě dlouhodobého majetku č. S524/1. Stavba sestává z vodovodního řadu, provedeného v celkové délce 56 m z trub PVC DN 80 a je situována na pozemku parc. č. 2835/1 v k. ú. Choceň, obec Choceň. Dne 30.09.20 09 odkoupila společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 19 m vodovodního řadu. Předmětem vkladu je tedy zbývajících 37 m uvedeného vodovodního řadu. m) Jednotlivé dílčí části kanalizace Choceň, které byly začleněny do pasportu kanalizace Choceň, který zpracoval Josef Bartoš, zaměstnanec společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., vroce 2019. Dle uvedeného pasportu kanalizace v Pelinách (ev.č. S170/2) v katastrálním území Choceň byla zřízena v roce 1980 a sestává ze stoky z kameninových trub DN 200 v délce 173 m, stoky z kameninových trub DN 250 v délce 39 m, stoky z kameninových trub DN 300 v délce 469 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 880/16, parc. č. 922/2, parc. č. 922/3, parc. č. 921, parc. č. 919, parc. č. 2841/1, parc. č. 880/26, parc. č. 880/34, parc. č. 906/2, parc. č. 2759/1, parc. č. 880/29, parc. č. 604, parc. č. 603 , parc. č. 2999, parc. č. 602, parc. č. 2998, parc. č. 620, parc. č. 621, parc. č. 622, parc. č. 920/2, parc. č. 908/6, parc. č. 908/5, parc. č. 908/4, parc. č. 908/3 a parc. č. 908/10 v katastrálním území Choceň, obec Choceň. Kanalizace na Dvořisku (ev.č. S066/2) v katastrálním území Dvořisko byla zřízena v roce 1974 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 492 m, stoky z betonových trub DN 400 v délce 230 m, stoky z betonových trub DN 500 v délce 143 m a stoky z tr ub PVC DN 300 v délce 210 m. Kanalizace na Dvořisku (ev.č. S212/2) v k.ú. Dvořisko byla zřízena v roce 1984 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 537 m a stoky z trub PVC DN 300 v délce 68 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 268 , parc. č. 1516, parc. č. 267, parc. č. 39/5, parc. č. 39/4, parc. č. 39/8, parc. č. 39/10, parc. č. 39/9, parc. č. 39/12, parc. č. 39/19, parc. č. 39/11, parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 265/1, parc. č. 265/5, parc. č. 265/7, parc. č. 317, parc. č. 279/10, parc. č. 265/3, parc. č. 308/1, parc. č. 308/3, parc. č. 308/4, parc. č. 285/2, parc. č. 282/7, parc. č. 308/2, parc. č. 299/4, parc. č. 299/2, parc. č. 276/1, parc. č. 44, parc. č. 280, parc. č. 306, parc. č. 307, parc. č. 286/2, parc. č. 309/ 1, parc. č. 288/1, parc. č. 118/23, parc. č. 118/25, parc. č. 86/6, parc. č. 318, parc. č. 265/3 a parc. č. 39/20 v katastrálním území Dvořisko, obec Choceň. Kanalizace na Hemžích (ev.č. 133/2) v katastrálním území Hemže byla zřízena v roce 1979 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 62 m a stoky z betonových trub DN 400 v délce 263 m. Kanalizace je provedena na pozemku parc. č. 289 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Kanalizace na Hemžích (ev.č. S134/2) v katastrálním území Hemže sestává ze stoky z trub betonových DN 300 vdélce 45 m zřízené vroce 1979, stoky z trub PVC DN 300 vdélce 246 m zřízené vroce 2017, stoky z trub betonových DN 400 vdélce 19 m zřízené vroce 197 9, stoky z trub PVC DN 400 vdélce 118 m zřízené vroce 2016 a stoky z trub betonových DN 500 vdélce 122 m zřízené vroce 1979. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 287, parc. č. 16, parc. č. 284/2, parc. č. 14/1, parc. č. 21/1, parc. č. 21/2, parc. č. 21/4, parc. č. 13/3, parc. č. 13/1, parc. č. 13/2, parc. č. 289, parc. č. 25/1, parc. č. 116/1, parc. č. 43/2, parc. č. 27, parc. č. 280, parc. č. 292/1, parc. č. 23/2 a parc. č. 38 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Kanalizace v Březenicích (ev.č. 355) v katastrálním území Hemže byla zřízena v roce 1992 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 729 m. Vroce 2018 byla provedena kanalizace u nádrže sestávající ze stoky ztrub PVC DN 400 vdélce 22 m a stoky ztr ub PVC DN 200 vdélce 16 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 107, parc. č. 289, parc. č. 184/1, parc. č. 184/9, parc. č. 184/11, parc. č. 176/1, parc. č. 193/5, parc. č. 193/4, parc. č. 193/1, parc. č. 176/13, parc. č. 272, parc. č. 177/1, par c. č. 273/2, parc. č. 176/2, parc. č. 290, parc. č. 176/3, parc. č. 273/1, parc. č. 183, parc. č. 184/19, parc. č. 193/3 a parc. č. 193/2 v katastrálním území Hemže, obec Choceň. Kanalizace v Plchůvkách (ev.č. S343/2) v katastrálním území Plchůvky byla zřízena v roce 1989 a sestává ze stoky z betonových trub DN 300 v délce 618 m a stoky z betonových trub DN 800 v délce 169 m. Kanalizace je provedena na pozemcích parc. č. 679/10, p arc. č. 679/1, parc. č. 679/7, parc. č. 679/25, parc. č. 679/27, parc. č. 679/19, parc. č. 679/8, parc. č. 687/1, parc. č. 22/3, parc. č. 18/3, parc. č. 240/4, parc. č. 679/12, parc. č. 240/23 a parc. č. 11 v katastrálním území Plchůvky, obec Choceň. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 010-1710/2019, ze dne 28. 2. 2019, a oceněný na částku 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsettřicetpěttisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 39.735 ks, slovy: třicetdevěttisíc sedmsettřicetpět kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 39.735.000,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionů sedmsett řicetpěttisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za tě chto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 4.984 ks, slovy: čtyřitisíce devětsetosmdesátčtyři kusy, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun čes kých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je obec Horní Čermná, se sídlem Horní Čermná 1, PSČ 561 56, identifikační číslo 00278882, a k terý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, které slouží k odvedení odpadních splaškových vod pro jednotlivé části obce Horní Čermná, ve vlastnictví obce Horní Čermná označené jako - Infrastrukturní majetek-kanalizace obce Horní Čermná, část III.: Stavba kanalizace, část III., jako celek sestává z kanalizační stoky CH, provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 533,54 m, kanalizační stoky CH-1 provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 70,96 m, kanalizační stoky CH-2 provedené z trub PP DN 250 v ce lkové délce 19,32 m, kanalizační stoky CH-4 provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 25,65 m, části kanalizační stoky J provedené z trub PP DN 250 v celkové délce 67,65 m, části kanalizační stoky J provedené ztrub PVC KG DN 200 v celkové délce 82 m, výt lačného řadu ČS1 provedeného z trub PE DN 80 v celkové délce 117,11 m, betonové čerpací šachty o vnějším průměru 2,20 m, hloubky 3,40 m s osazenými dvěma čerpadly Hidrostal, přepadu z čerpací stanice provedeného z trub PVC DN 200 v celkové délce 29,79 m, kabelové přípojky elektro CYKY 4Bx16 v celkové délce 41,64 m a 22 ks kanalizačních přípojek provedených z trub PVC KG 150 v celkové délce 103,48 m. Stavba je situována na pozemcích označených jako pozemkové parcely parc.č. 3946, parc.č. 3955/3, parc.č. 3956/3, parc.č. 3957/3, parc.č. 3978/1, parc.č. 4009/1, parc.č. 4278/3, parc.č. 4294/1, parc.č. 4294/2, parc.č. 4294/6, parc.č. 655, parc.č. 663/2, pa rc.č. 664, parc.č. 703/17, parc.č. 703/18, parc.č. 703/19, parc.č. 703/7, parc.č. 703/8, parc.č. 733/3, parc.č. 734/18, parc.č. 734/34, parc.č. 734/36, parc.č. 734/39, parc.č. 861/8 v katastrálním území Horní Čermná, obec Horní Čermná a pozemcích parc.č. 2542, parc.č. 1355/1 a parc.č. 1355/2 v katastrálním území Nepomuky, obec Horní Čermná. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 020-1720/2019, ze dne 15. 5. 2019, a oceněný na částku 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých; na tento nepeněžitý vklad budou vydány 4.984 ks, slovy: čtyřitisíce devětsetosmdesátčtyři kusy, akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 4.984.000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony devětsetosmdesá tčtyřitisíce korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za tě chto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesátdevěttisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 2.179 ks, slovy: dvatisíce jednostosedmdesátdevět kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun česk ých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesátdevěttisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vtomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je obec Klášterec nad Orlicí, se sídlem Klášterec nad Orlicí 167, PSČ 561 82, identifikační č íslo 00279021, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitá věc liniová stavba vodního díla, včetně součástí a příslušenství, která slouží k odvedení splaškových a dešťových vod pro jednotlivé části obce Klášterec nad Orlicí, ve vlastnictví obce Klášterec nad Orlicí oz načené jako Infrastrukturní majetek obce Klášterec nad Orlicí kanalizace Klášterec nad Orlicí Matyášův kopec, zasíťování lokality rodinných domů, stavební objekt SO 301- kanalizace splašková Stavba jako celek sestává z kanalizační stoky 1-1 provedené z trub PP Ultra Rib 2, DN 250, v celkové délce 480 m a kanalizační stoky 2-2 provedené z trub PP Ultra Rib 2, DN 250, v celkové délce 53 m. Stavba je situována na pozemcích parc.č. 1236/1, parc.č. 1237, parc.č. 1336/6, parc.č. 1340/1, parc.č. 1351/6, parc.č. 1971/8, parc.č. 3241/12, parc.č. 3241/13 a parc.č. 3241/14 v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 022-1722/2019, ze dne 20. 5. 2019, a oceněný na částku 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesátdevěttisíc ko run českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.179 ks, slovy: dvatisíce jednostosedmdesátdevět kusů, akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun čes kých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 2.179.000,-- Kč, slovy: dvamiliony jednostosedmdesát devěttisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. 26.9.2019
Představenstvo společnosti přijalo dne 20. 9. 2018 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 4.212 ks, slovy: čtyři tisíce dvěstě dvanáct kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je obec Anenská Studánka, se sídlem Anenská Studánka 16, PSČ 563 01, identifikační číslo 0058 0988, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci - liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, pozemky a stavby ve vlastnictví obce Anenská Studánka označené jako: 1. Pozemky v katastrálním území Trpík: pozemek označený jako stavební parcela číslo 66, na němž se nachází stavba bez čp./če, jiná stavba, a to stavba přečerpávací stanice vody s podzemní akumulační nádrží na pitnou vodu, a pozemek označený jako pozemková parcela číslo 580/2 ostatní plocha, na němž se nachází oplocení, zpevněná plocha a odpadní potrubí, oba zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 313 pro obec a katastrální území Trpík; tyto pozemky spolu s pozemkem j iného vlastníka označeným jako pozemková parcela číslo 636/5 tvoří oplocený areál a slouží k zásobování pitnou vodou obce, včetně příspěvkové organizace Domov u studánky; 2. Infrastrukturní majetek-vodovod a elektro přípojka: stavby vodního díla: vodovodní řad A1, který je situován pod povrchem pozemků parc. č. 560/1, 561, 570/1, 575/1, 575/11, 578/4, 578/5, 580/1, 580/2, 632/1, 635/1, 638 a 641, vše v katastrálním území Trpík, obec Trpík, a stavby přípojky elektro, situované na pozemcích označených jako pozemková parcela číslo 364, 923 a 351/1 v katastrálním území Anenská Studánka, obec Anenská Studánka, a na pozemku, označeném jako pozemková parcela číslo 580/2 v katastrálním území Trpík; tento vodovodní řad vede vodu z přeč erpávací stanice shora uvedené a elektrická přípojka slouží také pro účely přečerpávací stanice. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 032-1666/2018, ze dne 2. 5. 2018, a oceněný na částku 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun č eských; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.212 ks, slovy: čtyři tisíce dvěstě dvanáct kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a ste jném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 4.212.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony dvěstě dvanáct tisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. 21.9.2018 - 21.11.2018
Představenstvo na základě pověření valnou hromadou rozhodlo dne 14. 12. 2017 takto: - - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za tě chto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 74.341.000 Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 74.341 ks, slovy: sedmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet jeden kus, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tis íc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, PSČ 561 69, identifikační číslo 00279072, a kter ý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci - liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví města Králíky označené jako: 5.1) Stavba vodního díla "Vodovod Červený Potok" v k.ú. Červený Potok sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 627 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 249 m, pořízeného v roce 1992, vodovodního řadu z trub PE DN 100 v celkové délce 105 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 666 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 196 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub ocelových DN 6/4 v celkové délce 56 m, pořízeného v roce 1988, pramenní jímky s jímacím zářezem, pořízené v roce 1920, jednokomorového vodojemu Červený Potok, pořízeného v roce 1920, přípojky elektro v celkové délce 291,80 m, se dvěma rozvaděči, pořízené vroce 2015. Stavba vodního díla Vodovod Červený Potok je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela č.: 2046, 2044, 2028, 2026, 2023, 2021, 2109, 2059, 2474, 2073, 2054, 2060, 2048, 2056, 2076, 2458, 2095, 2100, 2457, 2167, 2168, 2171, 2173, 2174, 21 76, 2175, 2136, 2449, 2179, 2132, 2135, 2255, 2256/1, 2261, 2269, 2271, 2272, 2277, 2280, 2455, 2321, 2322, 2323, 2072. Na pozemku parc. č. 2072 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1131m2) v k.ú. Červený Potok, obec Králíky, jsou situovány inženýrské stavby vodního díla Vodovodu Červený Potok (pramenní jímka s jímacím zářezem a jednokomorový vodojem), a dále je zde situ ována stavba technického vybavení s technologií úpravy vody, která je součástí inženýrské stavby vodního díla Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč Červený Potok. Objekty nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Červený Potok, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, na základě osvědčení o autorizaci č. 27386 ze dne 29.6.200 6, vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zaměstnanec společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., v měsíci srpnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod Červený potok, ze dne 19.12.2016 , č.j. 5373/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.2) Stavba vodního díla "Vodovod Dolní Lipka" v k.ú. Dolní Lipka sestává z vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 1345 m, pořízeného v roce 1986. Stavba vodního díla Vodovod Dolní Lipka je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 1058, 1080/5, 1006, 1077, 1080/3, 1007, st. 11, 1054, 1022, 1144, 1181, 1143, 1009, 1004, 1225, 1133, 1063, 1243, 550/1, 546/2, 1298, 1036, 1037, 1117, 1168, 1167, 1032, 1254, 1049, 1251, 1200, 1197, 1201, 1230, 1231, 1199. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Dolní Lipka, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod Dolní Lipka, ze dne 20.12.2016, č.j. 5375/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.3) Stavba vodního díla "Vodovod Prostřední Lipka" v k.ú. Prostřední Lipka sestává z vodovodního řadu z trub PE 2 vcelkové délce 774 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 5/4 v celkové délce 289 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 1 v celkové délce 261 m, pořízeného v roce 1987, vodárenského vrtu PLH-2 včetně manipulační šachty nad záhlavím vrtu, pořízeného v roce 1997, manipulační šachty pro automatickou tlakovou stanici stlakovými nádobami, pořízené v roce 1997 a přípo jky elektro v celkové délce 500 m, se dvěma rozvaděči, pořízenými v roce 1997. Obě manipulační šachty jsou situovány na pozemku parc. č. 2405 v k.ú. Prostřední Lipka, který je ve vlastnictví jiného vlastníka, zapsaného na LV č. 393 pro obec Králíky a k.ú. Prostřední Lipka, a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. Manipulační šachty jsou technická zařízení, která provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Prostřední Lipka. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovit ostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Stavba vodního díla Vodovod Prostřední Lipka je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 2366, 2365, 2362, st. 203, 2356, 2371, 2350, 2351, 2352, 2343, 2320, 2325, 2318, 2293, 2290, 2269, 2244, 2321, 2315, 2328, 2339, 2342, 2326, 2270, 2252, st. 196, 2030, 2311, 2291, 2304, 2278, 2287, 2271/1, 2268, 2280, 2282, 2273, 2254, 2219, 2212, 2231, 2230, 2326, 2249, 2030, 2211, 2333, 2388, 2355. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Prostřední Lipka, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu s tavby vodního díla Vodovod Prostřední Lipka, ze dne 19.12.2016, č.j. 5369/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.4) Stavba vodního díla "Vodovod Dolní Hedeč" v k.ú. Dolní Hedeč sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 4229 m, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 47 m, vodojemu Dolní Hedeč, přečerpávací stanice Jeřáb, přípojky elekt ro v celkové délce 1088 m, se třemi rozvaděči a ovládacího kabelu mezi vodojemem a přečerpávací stanicí v celkové délce 517 m. Stavba vodního díla je užívána na základě dodatečného stavebního povolení na vodovod Králíky Dolní Hedeč ze dne 07.06.1994, č.j. Vod/392/94/231-8/Pe-238, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, oznámení o zahájení kolaudační ho řízení pro Vodovod Dolní Hedeč ze dne 04.09.1995, č.j. Vod/1048/95/231-8/Fr, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí a kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Vodovod Dolní Hedeč ze dne 13.07.2017, č.j. 9112/2017/O ŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. Stavba technického vybavení (odradonovací stanice) je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu zvlastnict ví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Pro stavbu vodního díla Vodovod Dolní Hedeč bylo dodatečně vydáno kolaudační rozhodnutí ze dne 13.07.2017 pod č.j. 9112/2017/OŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. Kolaudovaná stavba je situována na pozemcích, označených j ako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 8, st. 1, 5/3, 5/1, 5/2, 743/3, 56/1, 70, st. 24, 720/1, 109, st. 29, 112, 790, 162, 164, 167, 172, 178, 177, 209, 208, 212, 255, 720/2, 252, 263/1, 736/2, 268/2, 738/1, 328, 790/1, 720/4, 332, 333, 360/2, 359/2, 359/1, 365, 366, 410, 741/2, 411, 413, 422 , 424, 466/2, 767/4, 792/1, st. 89, 469, 472/1, 783/5, 705/1, 705/4, 792/2, 704/1, 704/7, 689/1, 717, 686/2, 470/1, 782/2, 473, 770/3, st. 98, 769, 492/10, 492/1, 770/6, 492/14, 485, 484, 483, 481/5, st. 160, 546, 545, 544/1, st. 159, 543/1, 770/1, 541/1, 565/1, 557/1, 608/1, 776, 586/1, 569/1, 772/2, 772/1, 536/3, 536/5, 767/1, 595/1, 466/6, 466/8, 465/2, 428/5, 760/1, 428/4, 794, 108, 117/2, 471, 53, 595/5, 595/6, 595/7 (dle geometrického plánu č. 199-152/2017 nově vzniklé pozemky parc.č. 595/18, 595/1 9, 595/20 a st. 189) vk.ú. Dolní Hedeč a pozemcích parc.č. 2084/1, 3665, 534/1, 2215, 531/2, 546/1, 2085/6, 2222/2, 550, 2085/3, 3695, 585/4, 547/1, 3691, 3666 a 731 v k.ú. Králíky. Užívání stavby je uvažováno od roku 1997. Součástí stavby vodního díla je též stavba občanského vybavení, vodojem, která se nachází na st. 189 v k.ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby bez č.p./č.e. a podzemní stavby dvoukomorového vodojemu Dolní Hedeč o objemu 100 m3. Pozemek st. 189 o výmě ře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) je předmětem vnesení nepeněžitého vkladu zvlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Předmětem vnesení nepeněžitého vkladu jsou dále tyto pozemky v k.ú. Dolní Hedeč: parc. č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), p arc. č. 595/18 o výměře 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda) a parc. č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), které jsou užívány společně s pozemkem parc. č. st. 189 a bud ovou vodojemu bez č.p./č.e. Součástí stavby vodního díla je též stavba technického vybavení, čerpací stanice Jeřáb, která je postavena na pozemku parc. č. 604 v k.ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby obslužného objektu a podzemní stavby akumulační nádrže sarmaturní šachtou. Po zemek je ve vlastnictví jiného vlastníka a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu z vlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Užívání stavby je uvažováno od roku 1995. Nad zemí se jedná o nepodsklepenou zděnou stavbu sjedním nadzemním podlažím a plochou střechou. Z vnitřního prostoru budovy je přístup po kovovém žebříku do prostoru armaturní šachty. Stavba akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí na poze mku parc. č. 604 v k.ú. Dolní Hedeč, obec Králíky, sestává z podzemní železobetonové nádrže, rozdělené na prostor akumulace vody a prostor armaturní šachty. Nad nádržemi je budova čerpací stanice. Jedná se o liniovou stavbu nádrže na pitnou vodu, která je součástí vodovodu pro veřejnou potřebu v k.ú. Dolní Hedeč. Stavba technického vybavení (čerpací stanice Jeřáb) se stavbou akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Dolní H edeč. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Přípojka elektro kabel AL 50 mm2 (zemní kabel) v délce 1088 m, kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224, ovládací kabel mezi stavbami vodojemu a čerpací stanicí Al 25 mm2 (zemní kabel) v délce 517 m, kód klasifikace staveb děl CZ-CC 2224, skříň elektro zn. PRIS, o výměře 3 m2 ,výšky 1590 mm nad povrchem pozemku o rozměrech 1150 x 300 mm, kód klasifikace CZ-CC 2224 provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Dolní Hedeč. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 5.5) Stavba vodního díla "Vodovod - Město Králíky" v k.ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Hřbitovem z trub PE 6/4 v celkové délce 68 m, pořízeného v roce 2000, vodovodního řadu 5. května z trub LT DN 200 v celkové délce 481 m, pořízeného v roce 1981 , vodovodního řadu U Penny z trub PVC DN 150 v celkové délce 212 m, pořízeného v roce 2009, vodovodního řadu Na Luhu z trub LT DN 150 v celkové délce 470 m, z trub LT DN 100 v celkové délce 40 m a z trub PVC DN 100 v celkové délce 527 m, pořízeného v roc e 1973, vodovodního řadu Za Pilou z trub PVC DN 150 v celkové délce 630 m, pořízeného v roce 1975, a vodovodního řadu Pod Javorem z trub PVC DN 100 v celkové délce 1038 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla Vodovod-Město Králíky je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela: a) Za Hřbitovem č. 2158/2, 1297/3. b) 5 května č. 2231/50, 2231/12, 2237, 2137/6, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 2137/5. c) U Penny č. 1082/12, 1082/11, 1071/22, 2137/6, 1071/1. d) Na Luhu č.1024/1, 2139/1, 2127/1, 1043/33, 1043/2, 1046/57, 318/12. e) Pod Javorem č. 2074/8, 2074/36, 2222/2, 2072/5, 2084/1, 628/31, 492/10, 492/23, 492/8, 2092/3, 2092/5, 628/14, 2107/3. f) Za Pilou č. 2074/8, 2084/3, 2074/7, 2074/10, 2222/2, 2072/28, 453/1, 2072/27. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod město Králíky, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stav by vodního díla Vodovod město Králíky, ze dne 5. 1. 2017, č.j. 204/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. S tímto vodním dílem funkčně souvisí pozemky st. 1653 ( zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 ) a parc. č. 3754 (trvalý travní porost o výměře 497 m2) v k.ú. Králíky, obec Králíky, které jsou užívány pod společným oplocením se stavbou vodojemu Amálka. Vlastní stavba technického vybavení bez č.p./č.e. (vodojem Amálka), je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablon né nad Orlicí, a.s. Dále je předmětem nepeněžitého vkladu pozemek parc. č. 3025 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 607 m2), který je podle skutečného stavu užíván pod společným oplocením s pozemkem st. 1038 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2), jehož součástí je stavba technického vybavení (čerpací stanice s vrtem K1). Pozemek st. 1038 a čerpací stanice jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a nejsou předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 5.6) Stavba vodního díla "Vodovod město Králíky II" v k.ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Pilou II z trub PVC DN 100 v celkové délce 609 m, pořízeného v roce 1975, vodovodního řadu Pod Javorem II z trub PVC DN 100 v celkové délce 324 m, z trub LT D N 100 v celkové délce 148 m, a z trub LT DN 80 v celkové délce 178 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod město Králíky II., který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci listopadu 2016 a ověření paspo rtu stavby vodního díla Vodovod město Králíky II., ze dne 13. 1. 2017, č.j. 567/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.7) Stavba vodního díla "Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok" v k.ú. Dolní Hedeč a v k.ú. Červený Potok sestává z vodovodního přivaděče z ocelolitinových trub DN 100 v celkové délce 3450 m a technického objektu s technologií úpravy vody na poz emku parc. č. 2072 v k.ú. Červený Potok. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok ze dne 14.12.2015, č.j. 5805/2015/ŽP/GS/4, který vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. S tavba je situována na pozemcích, označených jako pozemkové parcely: st. 24 (pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 92, 29, 88, 96, 727/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 95/1, 128/1 (pozemek v ZE parc. č. 128/1 - parcela původ přídělo vý plán nebo jiný podklad), 134/5, 194/1 (pozemky v ZE parc. č. 284, 243, 231, 198, 194/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 309 (pozemek vZE parc. č. 285 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 314 (pozemky v ZE parc. č. 314, 3 45 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 319/1, 340 (pozemky v ZE parc. č. 340, 341, 343 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 352 (pozemky v ZE parc. č. 760, 431, 428/1, 406, 354, 339/1, 463/3, 465/1, 756, 402, 374, 755/1, 371/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/1 (pozemky v ZE parc. č. 573, 532, 533, 496, 455, 766/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/9, 595/10, 761/1, 745/1, 745/9, 745/16, 745/15, 745/14, 745/11, 729/1, 729/11, 727/1, 7 41/1, 738/4 a 743/4 v k.ú. Dolní Hedeč a pozemcích p.p.č. 2072, 2056, 2071 a 2083 v k.ú. Červený Potok. Stavba technického vybavení (technologie úpravy vody-chlorovna) na pozemku p. p. č. 2072 v k.ú. Červený Potok provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok. Není součástí pozemku a nezapisuje se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 5.8) Stavba vodního díla "Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky, SO 04 vodovod" v k.ú. Králíky sestává z vodovodních řadů V1 na pozemcích, označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1880/5 , 2203/1 a 2203/4 vk.ú. Králíky, V2 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1900/6, 1900/14, 1900/15 a 1902/5 v k.ú. Králíky, V3 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č . 1900/1 (pozemek v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1900), 447/2, 447/16, 1900/15, 1902/1, 1902/12, 1902/16 a 1902/17 v k.ú. Králíky a V4 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 190 0) a 1900/15 v k.ú. Králíky. Vodovodní řady V1, V2, V3 a V4 jsou provedeny z trub PVC DN 100 v celkové délce 1070 m. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky ze dne 05.11.2009, č.j. 5805/2009/ ŽP/DP/233.6/souhlas/5, který vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.9) Pozemky: a) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 2072 o výměře 1131 m2 (způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Červený Potok u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovi ště Ústí nad Orlicí. b) Pozemek označený jako stavební parcela č. 189 o výměře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), na němž se nachází stavba občanského vybavení bez č.p./č.e., zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. c) Pozemky označené jako pozemkové parcely: parc. č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/18 o výměř e 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsané na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. d) Pozemek označený jako stavební parcela č. 1653 o výměře 27 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Na pozemku st. 1653 stojí stavba bez č.p./č.e technického vybavení (vodojem), zapsaná na LV č. 1778, pro obec a k.ú. Králíky, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Tato stavba je ve vlastnictví právnické osoby- společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. e) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3754 o výměře 497 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. f) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3025 o výměře 3607 m2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Úst í nad Orlicí. Osm výše uvedených dílčích částí vodovodu pro veřejnou potřebu ve městě Králíky a okolí spolu s uvedenými pozemky tvoří jednotný funkční celek. 6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 015-1556/2017, ze dne 20.09.2017, a oceněný na částku 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 74.341 ks slovy: sedmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet jeden kus akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, sl ovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zák ona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. 18.12.2017 - 8.3.2018
Představenstvo společnosti přijalo dne 21. 2. 2017 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: 1. základní kapitál se zvyšuje o částku 2.820.000 Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2. na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 2.820 ks, slovy: dva tisíce osm set dvacet kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, ce lkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých; 3. přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4. veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Obec Helvíkovice, se sídlem Helvíkovice 3, PSČ 564 01, identifikační číslo 00580929, a kte rý vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5. předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví obce Helvíkovice označené jako a) stavba vodního díla "Prodloužení vodovodu - Helvíkovice Skála II" sestávající z vodovodního řadu z trub PEHD DN 100 v celkové délce 290 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 19/8 a 19/9 v katastrálním úz emí Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 23.10.2009, č. j. 17782/2009/ZPZE/231.8/MORJ, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství; b) stavba vodního díla "Prodloužení vodovodu - Helvíkovice Skála I" sestávající z vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 111 m, situovaného pod povrchem dotčeného pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 19/8 v katastrálním území Helvík ovice; stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 23.10.2009, č. j. 17781/2009/ZPZE/231.8/MORJ, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství; c) stavba vodního díla "Vodovod Helvíkovice - V sádku" sestávající z vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 116 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 1049/2, 1049/4, 1054/8 a 1452 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 09.11.2005, č.j. 0520383/4400/MORJ/VOD/002-141, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které nabylo právní moci dne 29.11.2005; d) stavba vodního díla "Vodovod Helvíkovice - Na Skále" sestávající z vodovodního řadu provedeného z trub PVC 110 v délce 54 m, z trub rPE 63 v délce 45 m a z trub rPE 50 v délce 50 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 19/4 a 21/5 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 20.12.2004, č. j. ŽPZE/12534/2004/231.8-MORJ/209, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které na bylo právní moci dne 02.02.2005; e) stavba vodního díla "Vodovod pro obec Helvíkovice", sestávající z vodovodního řadu z trub PVC 110 v celkové délce 271 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 29/1, 31/1, 31/2, 1450, 1054/8, 1049/4 a 1048 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 29.06.2009, č.j. 13522/2009/ZPZE-4/231.8/MORJ-149, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které nabylo právní moci dne 17.07 .2009; které jsou dílčími stavbami vodovodních řadů tvořícími společně vodovod pro veřejnou potřebu v obci Helvíkovice, slouží tedy k zásobování pitnou vodou pro její obyvatele a nacházejí se pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely čísl o 19/4, 19/8, 19/9, 21/5, 29/1, 31/1, 31/2, 1048, 1049/2, 1049/4, 1054/8, 1450 a 1452 v katastrálním území Helvíkovice, obec Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický; nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádv orníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 048-1516/2016, ze dne 08.07.2016, a oceněný na částku 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.820, slovy: dva tisíce osm set dva cet, kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 6. nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet t isíc korun českých; 7. emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 8. místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 9. lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 záko na o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 10. upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kance lářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkl adu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. 23.2.2017 - 19.4.2017
Představenstvo společnosti přijalo dne 11.8.2016 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: - základní kapitál se zvyšuje o částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 1.000, slovy: jedentisíc, kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, celkem tedy akcie o j menovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých; - přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; - veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Obec Zářecká Lhota, se sídlem Zářecká Lhota 5, PSČ 565 01, identifikační číslo 00279820, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; - předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitá věc - liniová stavba vodního díla, včetně součástí a příslušenství, označená jako "Zářecká Lhota - vodovod DRAHA", ve vlastnictví Obce Zářecká Lhota sestávající z původního vodovodního řadu provedeného z trub PE 2" v celkové délce 452m a po opravě části vodovodního řadu v roce 2011 z trub PE 90 v délce 48m, která slouží k zásobování pitnou vodou pro část rodinných domů situovaných po pravé straně silnice při příjezdu do obce Zářecká Lhota směrem od Chocně a je n apojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v obci Zářecká Lhota, nacházející se pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 398/1, 398/2, 396/2, 674/1, 327/1, 382/2, 380/1, 379, 357/8, 327/14, 356, 327/13, 353/7, 327/7, 675, 320/1 a 309/6 v katastrálním území Zářecká Lhota, obec Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický; nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 012-148 0/2016, ze dne 10. 2. 2016, a oceněný na částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.000, slovy: jedentisíc, kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; - nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých; - emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; - místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; - lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákon a o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené l hůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; - upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kancelá řské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vklad u na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. 12.8.2016 - 10.10.2016
Valná hromada společnosti přijala dne 18.06.2015 následující rozhodnutí: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu: -upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku v souladu s § 511 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, - nejvýše však o částku 283.537.500 Kč, slovy: dvě stě osmdesát tři miliony pět set třicet sedm tisíc pět set korun českých, což je jedna polovina dosavadní výše základního kapitálu, - v rámci tohoto pověření může představenstvo zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit, - pověření zvýšit základní kapitál se uděluje na dobu 5, slovy: pět let do 18. 6. 2020, slovy: osmnáctého června roku dva tisíce dvacet - na zvýšení základního kapitálu budou budou vydány kmenové akcie na jméno, listinné, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých; akcie mohou být vydány v podobě listinné hromadné akcie, - pro případ, že emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitým vkladem, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě znaleckého posudku pověřeno představenstvo. 13.8.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.8.2014
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál z částky 465 113 000,- Kč (slovy: čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých) o částku 101 962 000,- Kč (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce korun českých) na částku 567 075 000,- (slovy: pětsetšedesátsedmmilionůsedmdesátpěttisíc korun českých). Mimořádná valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zák. č. 513/1991 Sb. obch. zák., a to v zájmu společnosti úpisy nových akcií nepeněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usne sení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou schválené nepeněžité vklady spočívající v movitém a nemovitém majetku, potřebném k zajištění dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v regionu působnosti společnosti, a to: - město Lanškroun - 31 200 000,- Kč (slovy: třicetjedenmiliondvěstětisíc Kč) - město Choceň - 8 010 000,- Kč (slovy: osmmilionůdesettisíc Kč) - město Jablonné nad Orlicí - 1 680 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttisíc Kč) - obec Červená Voda - 18 800 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůosmsettisíc Kč) - obec Skořenice - 12 430 000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistatřicettisíc Kč) - obec Semanín - 9 870 000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetsedmdesáttisíc Kč) - obec Anenská Studánka - 6 660 000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesáttisíc Kč) - obec Žichlínek - 3 070 000,- Kč (slovy: třimilionysedmdesáttisíc Kč) - obec Dolní Čermná - 3 872 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdvatisíce Kč) - obec Luková - 1 110 000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodesettisíc Kč) - obec Klášterec nad Orlicí - 2 920 000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdvacettisíc Kč) - obec Pastviny - 2 340 000,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicettisíc Kč) Celkem nepeněžité vklady 101 962 000,- Kč. (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce Kč). Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných na nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, neregistrované a každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč) o celkovém počtu 101 962 (slovy: jednostojedentisícdevětsetšedesátdva) kusy. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (třiceti) dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zveřejnit toto usnesení valné hroma dy podle stanov společnosti po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu. Dále ukládá představenstvu uveřejnit informace v souladu s § 204a odst. 2 obch. zák. Upisování akcií: Upisování akcií začíná pátým (5.) dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, připadne-li tento den na den pracovího klidu nebo pracovního volna, počíná upisování nejbližší následující pracovní den a trvá po dobu tří (3) kalendářních t ýdnů. Akcie budou upisovány v sídle společnosti v pracovních dnech v době do 8,00 hod. do 14,00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák. Akcie lze upsat pouze proti nepeněžitým vkladům schváleným na mimořádné valné hromadě dne 14.10.2004, a to ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku. Upisovatel je povinen splatit sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií a to uzavřením smlouvy o vkladu a jeho fyzickým předáním. 19.5.2005 - 9.5.2007
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál z částky 465 113 000,- Kč (slovy: čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých) o částku 101 962 000,- Kč (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce korun českých) na částku 567 075 000,- (slovy: pětsetšedesátsedmmilionůsedmdesátpěttisíc korun českých). Mimořádná valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zák. č. 513/1991 Sb. obch. zák., a to v zájmu společnosti úpisy nových akcií nepeněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usne sení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou schválené nepeněžité vklady spočívající v movitém a nemovitém majetku, potřebném k zajištění dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v regionu působnosti společnosti, a to: - město Lanškroun - 31 200 000,- Kč (slovy: třicetjedenmiliondvěstětisíc Kč) - město Choceň - 8 010 000,- Kč (slovy: osmmilionůdesettisíc Kč) - město Jablonné nad Orlicí - 1 680 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttisíc Kč) - obec Červená Voda - 18 800 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůosmsettisíc Kč) - obec Skořenice - 12 430 000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistatřicettisíc Kč) - obec Semanín - 9 870 000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetsedmdesáttisíc Kč) - obec Anenská Studánka - 6 600 000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesáttisíc Kč) - obec Žichlínek - 3 070 000,- Kč (slovy: třimilionysedmdesáttisíc Kč) - obec Dolní Čermná - 3 872 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdvatisíce Kč) - obec Luková - 1 110 000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodesettisíc Kč) - obec Klášterec nad Orlicí - 2 920 000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdvacettisíc Kč) - obec Pastviny - 2 340 000,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicettisíc Kč) Celkem nepeněžité vklady 101 962 000,- Kč. (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce Kč). Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných na nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, neregistrované a každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč) o celkovém počtu 101 962 (slovy: jednostojedentisícdevětsetšedesátdva) kusy. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (třiceti) dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zveřejnit toto usnesení valné hroma dy podle stanov společnosti po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu. Dále ukládá představenstvu uveřejnit informace v souladu s § 204a odst. 2 obch. zák. Upisování akcií: Upisování akcií začíná pátým (5.) dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, připadne-li tento den na den pracovího klidu nebo pracovního volna, počíná upisování nejbližší následující pracovní den a trvá po dobu tří (3) kalendářních t ýdnů. Akcie budou upisovány v sídle společnosti v pracovních dnech v době do 8,00 hod. do 14,00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák. Akcie lze upsat pouze proti nepeněžitým vkladům schváleným na mimořádné valné hromadě dne 14.10.2004, a to ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku. Upisovatel je povinen splatit sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií a to uzavřením smlouvy o vkladu a jeho fyzickým předáním. 12.2.2005 - 19.5.2005
1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění o 88.333.000,- Kč, tj. slovy osmdesátosmmilionůtřistatřicettřitisíc korun českých na celkovou částku 465.113.000,- Kč, tj. slovy čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých, a to upisováním nových kmenových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností vydané v zaknihované podobě, a to 88.333 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 3.8.1999 - 30.11.1999
2. Upsán může být nepeněžitý vklad do celkové výše 88.333.000,- Kč, jež je tvořen věcmi movitými a nemovitými tak, jak jsou popsány v posudcích a oceněny těmito znalci částkou 103.245.423,- Kč. Nepeněžitý vklad je splatný k datu upsání tak, že upisovatel předá současně se zápisem do listiny upisovatelů prohlášení o vložení majetku. 3.8.1999 - 30.11.1999
3. Vzhledem k potřebě společnosti převzít infrastrukturní majetek, který užívá k zajištění své činnosti a vzhledem k vlastnickým poměrům k tomuto majetku je přednostní právo akcionářů společnosti vyloučeno s tím, že může být upsán pouze majetek tvořící nepeněžitý vklad popsaný v článku 2 tohoto usnesení. Akcie, které nebudou upsány nepeněžitým vkladem určeným k upisování, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 3.8.1999 - 30.11.1999
4. Valná hromada schvaluje následující "Výzvu k upisování akcií v tomto znění: V souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 29.6.1999 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 88.333.000,- Kč, jež bude uskutečněno upsáním nepeněžitého vkladu popsaného v posudcích znalců Ing. Hany Mládkové a Ing. Zdeňka Drahoráda, vyzývají se vlastníci tohoto vkladu k upsání akcií za níže uvedených podmínek: a) Místo upisování: Sídlo akciové společnosti v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350 , PSČ 561 64. b) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 30 dnů a počíná běžet dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. c) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností, a to 88.333 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. d) Emisní kurs činí = 0,8556 (tj. na 1.000,- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu připadne 855,6 Kč nominální hodnoty akcií) se zaokrouhlením výsledné částky na celé tisíce směrem dolů." 3.8.1999 - 30.11.1999
Akcie: 1 akcie na jméno ve jm.hod. 1 000,-Kč se zvláštními právy 6.6.1994 - 24.1.2003

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48173398
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Žamberk
Vznik první živnosti: 27.1.1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48173398
Firma: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Orlicí
Základní územní jednotka: Jablonné nad Orlicí
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. IČO: 48173398

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64 21.7.2016
Sídlo: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64 28.8.2012 - 21.7.2016
Sídlo: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64 28.11.2003 - 28.8.2012
Sídlo: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64 1.1.1994 - 28.11.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Slezská 350, Jablonné nad Orlicí 561 64

Obory činností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. IČO: 48173398

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.10.2009
projektová činnost ve výstavbě 5.10.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 5.10.2009
opravy silničních vozidel 5.10.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 5.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.10.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 28.11.2003 - 5.10.2009
montáž měřidel 28.11.2003 - 5.10.2009
provozování vodovodů a kanalizací 22.12.1997 - 5.10.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 22.12.1997 - 5.10.2009
projektová činnost ve výstavbě 22.12.1997 - 5.10.2009
silniční motorová doprava nákladní 22.12.1997 - 5.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.12.1997 - 5.10.2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 22.12.1997 - 5.10.2009
opravy motorových vozidel 22.12.1997 - 5.10.2009
chemické rozbory 6.6.1994 - 22.12.1997
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 22.12.1997
dodávka vody - výroba a rozvod pitné a užitkové vody 1.1.1994 - 22.12.1997
odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1994 - 22.12.1997
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 1.1.1994 - 22.12.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 22.12.1997
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 22.12.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 561 82 Klášterec nad Orlicí
Identifikační číslo provozovny: 1011490871
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 116 , Běstovice 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1011490862
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Dělnická 14 561 12 Brandýs nad Orlicí
Identifikační číslo provozovny: 1011490889
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: Nádražní 177 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1011490854
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Bedřicha Smetany 561 , Králíky 561 69
Identifikační číslo provozovny: 1011490901
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Dvořákova 1621 , Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1011490897
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: 282 , Letohrad 561 51
Identifikační číslo provozovny: 1009939769
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 15.10.2014
Provozovna č. 8
Provozovna: Letohradská 100 , Ústí nad Orlicí 562 06
Identifikační číslo provozovny: 1005742251
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2007
Provozovna č. 9
Provozovna: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1005742171
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 20.2.1994
Provozovna č. 10
Provozovna: Dukelských hrdinů 924 , Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny: 1005742189
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 10.2.1994
Provozovna č. 11
Provozovna: Orlická 1102 , Žamberk 564 01
Identifikační číslo provozovny: 1005742197
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 10.2.1994
Provozovna č. 12
Provozovna: Lidická 979 , Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny: 1005742235
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.6.1994

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1005742171
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.1994

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1005742171
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.1994

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Slezská 350 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1005742171
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.1994

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.2.1997

Živnost č. 7 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Dodávka vody - výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.1994
Zánik oprávnění: 17.7.1996

Živnost č. 9 Odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.1994
Zánik oprávnění: 17.7.1996

Živnost č. 10 Chemické rozbory

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1994
Zánik oprávnění: 27.8.1997

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Zánik oprávnění: 18.9.1996

Živnost č. 13 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Zánik oprávnění: 19.9.2001

Živnost č. 15 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. IČO: 48173398

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) předseda představenstva samostatně, nebo b) místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 21.7.2016
1. Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná za společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.: a) v celém rozsahu představenstvo, b) předseda představenstva, c) místopředseda představenstva a 1 člen představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu obchodní společnosti připojí svůj podpis: a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva a 1 člen představenstva. 3. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také ostatní členové představenstva, nebo zaměstnanci společnosti v rozsahu uděleného pověření nebo oprávnění. 4. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění. 22.8.2013 - 21.7.2016
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění představenstvem. 22.12.1997 - 22.8.2013
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 22.12.1997
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 21.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Ve funkci: od 28.6.2016
Adresa: 351, Dolní Čermná 561 53
Jméno: Ing. Lubomír Fiedler 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: 183, Letohrad 561 51
Jméno: Martin Hatka 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: Náměstí svobody 334, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Petr Mareš Ph.D. 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: 18, Červená Voda 561 69
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: Litomyšlská 1622, Choceň 565 01
Jméno: Miroslav Wágner 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Pavel Šisler 12.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: 218, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Ing. Jan Ropek 5.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2019
Adresa: Ruská 626, Choceň 565 01
Jméno: Ing. Josef Fuchs MBA 5.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2019
Adresa: B. Martinů 950, Lanškroun 563 01
Jméno: Jan Špičák 1.1.1994 - 28.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 454, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Vladimír Motl 1.1.1994 - 28.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: U stadionu 563 , 561 64 Jablonné n.Orl. Česká republika
Jméno: Karel Zyta 1.1.1994 - 28.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 406, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Ing. Zdeněk Sedláček 1.1.1994 - 28.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Vody 189, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Oldřich Brůna 1.1.1994 - 5.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 131, Klášterec nad Orlicí 561 82
Jméno: Pavel Hodr 1.1.1994 - 5.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 86 , Libchavy Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Motl 28.2.1994 - 5.2.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: U stadionu 563 , 561 64 Jablonné nad Orlicí Česká republika
Jméno: Karel Zyta 28.2.1994 - 5.2.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 406, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Jan Špičák 28.2.1994 - 5.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Palackého 454, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Petr Šilar 5.2.1996 - 22.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ústecká 142, Letohrad 561 51
Jméno: Jan Kolomý 5.2.1996 - 30.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Poděbradova 871, Lanškroun 563 01
Jméno: MUDr. Eva Míčková 1.1.1994 - 21.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: T. G. Masaryka 173, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Karel Zyta 5.2.1996 - 21.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 406, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Jaroslav Karlík 30.11.1999 - 21.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štefánikova 965, Lanškroun 563 01
Jméno: Jan Čulík 1.1.1994 - 24.1.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Na Svobodné 1696, Choceň 565 01
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 1.1.1994 - 28.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000
Adresa: Mládežnická 1053, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Zdeněk Sedláček 28.2.1994 - 28.11.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000
Ve funkci: od 26.9.2000
Adresa: U Vody 189, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Ing. Josef Malý 5.2.1996 - 28.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000
Ve funkci: od 26.9.2000
Adresa: Lukavská 870, Žamberk 564 01
Jméno: Jaroslav Krátký 5.2.1996 - 28.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 26.6.2003
Ve funkci: od 26.9.2000 do 26.6.2003
Adresa: Mlýnská 116, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Karel Stejskal 22.12.1997 - 28.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000
Adresa: Dolní cesta 254, Letohrad 561 51
Jméno: Doc. Ing. Ladislav Maixner 21.12.2000 - 28.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 26.6.2003
Adresa: Seifertova 455, Lanškroun 563 01
Jméno: Pavel Neumeister 21.12.2000 - 28.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000
Adresa: 554, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Miroslav Švestka 21.12.2000 - 28.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000
Adresa: 514, Červená Voda 561 61
Jméno: Miroslav Kučera 24.1.2003 - 28.11.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Bj. Krawce 998, Choceň 565 01
Jméno: Miroslav Švestka 28.11.2003 - 9.2.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000
Adresa: Česká republika
Červená Voda 514, PSČ 561 61, Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Sedláček 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Ve funkci: od 26.9.2000 do 28.6.2005
Adresa: U Vody 189, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Adresa: Mládežnická 1053, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Josef Malý 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Ve funkci: od 26.9.2000 do 28.6.2005
Adresa: Lukavská 870, Žamberk 564 01
Jméno: Karel Stejskal 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Adresa: Dolní cesta 254, Letohrad 561 51
Jméno: Pavel Neumeister 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Adresa: Česká republika
Dolní Dobrouč 554, PSČ 561 02, Česká republika
Jméno: Miroslav Kučera 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 28.6.2005
Adresa: Bj. Krawce 998, Choceň 565 01
Jméno: Miroslav Wágner 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 28.6.2005
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Ing. Martin Košťál 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 28.6.2005
Adresa: T. G. Masaryka 478, Lanškroun 563 01
Jméno: Miroslav Švestka 9.2.2004 - 31.1.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Ve funkci: od 31.10.2003 do 28.6.2005
Adresa: Česká republika
Červená Voda 514, PSČ 561 61, Česká republika
Jméno: Pavel Neumeister 31.1.2006 - 6.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 28.6.2007
Adresa: 554, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Karel Stejskal 31.1.2006 - 8.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 26.6.2008
Adresa: Dolní cesta 254, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Zdeněk Sedláček 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Ve funkci: od 25.10.2005 do 29.6.2010
Adresa: U Vody 189, Ústí nad Orlicí 562 04
Jméno: Ing. Josef Malý 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Ve funkci: od 25.10.2005 do 29.6.2010
Adresa: Lukavská 870, Žamberk 564 01
Jméno: Miroslav Švestka 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Ve funkci: od 25.10.2005 do 29.6.2010
Adresa: 514, Červená Voda 561 61
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Adresa: Masarykovo náměstí 181, Žamberk 564 01
Jméno: Miroslav Kučera 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Adresa: Bj. Krawce 998, Choceň 565 01
Jméno: Miroslav Wágner 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Ing. Martin Košťál 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Adresa: T. G. Masaryka 478, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Petr Kolář 6.9.2007 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2007 do 29.6.2010
Adresa: 458, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Martin Hatka 8.9.2008 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2010
Adresa: Náměstí svobody 334, Letohrad 561 51
Jméno: Miroslav Švestka 27.8.2010 - 8.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Ve funkci: od 20.7.2010
Adresa: 514, Červená Voda 561 61
Jméno: Miroslav Wágner 27.8.2010 - 8.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Ing. Martin Košťál 27.8.2010 - 28.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: T. G. Masaryka 478, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Bohuslav Vaňous 27.8.2010 - 6.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2011
Ve funkci: od 20.7.2010 do 28.6.2011
Adresa: 6, Jamné nad Orlicí 561 65
Jméno: Ing. Josef Malý 27.8.2010 - 6.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2011
Ve funkci: od 20.7.2010 do 28.6.2011
Adresa: Lukavská 870, Žamberk 564 01
Jméno: Ing. Petr Kolář 27.8.2010 - 6.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2011
Adresa: 458, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Miroslav Kučera 27.8.2010 - 6.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2011
Adresa: Bj. Krawce 998, Choceň 565 01
Jméno: Miroslav Wágner 8.9.2010 - 6.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Ve funkci: od 20.7.2010 do 21.7.2011
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Miroslav Švestka 8.9.2010 - 6.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2011
Adresa: 514, Červená Voda 561 61
Jméno: Ing. Ladislav Valtr MBA 6.9.2011 - 19.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Ve funkci: od 21.7.2011
Adresa: Sv. Čecha 318, Choceň 565 01
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 27.8.2010 - 27.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: Masarykovo náměstí 181, Žamberk 564 01
Jméno: Martin Hatka 27.8.2010 - 27.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: Náměstí svobody 334, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Martin Košťál 28.1.2011 - 27.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: Vančurova 156, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 6.9.2011 - 27.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Ve funkci: od 21.7.2011
Adresa: 351, Dolní Čermná 561 53
Jméno: Miroslav Wágner 6.9.2011 - 27.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Ve funkci: od 21.7.2011
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: PaedDr. Miloš Harnych 6.9.2011 - 27.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: 493, Červená Voda 561 61
Jméno: Pavel Šisler 6.9.2011 - 27.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: 79, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Ing. Lubomír Fiedler 6.9.2011 - 27.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: 183, Letohrad 561 51
Jméno: Miroslav Wágner 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 18.6.2015
Ve funkci: od 21.7.2011 do 18.6.2015
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 18.6.2015
Adresa: Masarykovo náměstí 181, Žamberk 564 01
Jméno: Martin Hatka 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 18.6.2015
Adresa: Náměstí svobody 334, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Martin Košťál 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 18.6.2015
Adresa: Vančurova 156, Lanškroun 563 01
Jméno: Ladislav Valtr 19.9.2013 - 31.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Ve funkci: od 21.7.2011
Adresa: Ladova 1843, Choceň 565 01
Jméno: Miroslav Wágner 13.8.2015 - 31.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 13.8.2015 - 19.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: Masarykovo náměstí 181, Žamberk 564 01
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 27.8.2014 - 21.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 28.6.2016
Ve funkci: od 21.7.2011 do 28.6.2016
Adresa: 351, Dolní Čermná 561 53
Jméno: PaedDr. Miloš Harnych 27.8.2014 - 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 28.6.2016
Adresa: 493, Červená Voda 561 61
Jméno: Pavel Šisler 27.8.2014 - 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 28.6.2016
Adresa: 79, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Ing. Lubomír Fiedler 27.8.2014 - 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 28.6.2016
Adresa: 183, Letohrad 561 51
Jméno: Martin Hatka 13.8.2015 - 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015 do 28.6.2016
Adresa: Náměstí svobody 334, Letohrad 561 51
Jméno: Ing. Bohumil Bernášek 13.8.2015 - 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015 do 28.6.2016
Adresa: Štefánikova 739, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Ladislav Valtr MBA 31.10.2015 - 21.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 28.6.2016
Ve funkci: od 21.7.2011 do 28.6.2016
Adresa: Ladova 1843, Choceň 565 01
Jméno: Miroslav Wágner 31.10.2015 - 21.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015 do 28.6.2016
Ve funkci: od 30.9.2015 do 28.6.2016
Adresa: Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: RNDr. Svatopluk Šeda 19.5.2016 - 21.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015 do 28.6.2016
Adresa: Litomyšlská 1622, Choceň 565 01
Jméno: Pavel Šisler 21.7.2016 - 12.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: 79, Dolní Dobrouč 561 02
Jméno: Ing. Ladislav Valtr MBA 21.7.2016 - 5.8.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016 do 20.6.2019
Ve funkci: od 28.6.2016 do 20.6.2019
Adresa: Ladova 1843, Choceň 565 01
Jméno: Ing. Bohumil Bernášek 21.7.2016 - 5.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016 do 20.6.2019
Adresa: Štefánikova 739, Lanškroun 563 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jana Hodovalová 21.7.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: 64, Libchavy 561 16
Jméno: Petr Řehák 21.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: Smetanova 349, Brandýs nad Orlicí 561 12
Jméno: Ing. Václav Kubín 5.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2019
Adresa: Orlická 749, Králíky 561 69
Jméno: Ing. Petr Šilar 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: Ústecká 142, Letohrad 561 51
Jméno: Jaroslav Hubený 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: Žerotínova 105, Brandýs nad Orlicí 561 12
Jméno: Ing. Jiří Březina 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: Za Lípou 551/21, Hradec Králové 500 09
Jméno: Jaroslav Růžička 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: Polní 1248, Ústí nad Orlicí 562 06
Jméno: Jiří Vencl 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: Lukavská 1260, Žamberk 564 01
Jméno: Jan Zachař 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: 136, Sruby 565 44
Jméno: Ing. Milan Kotáb 5.2.1996 - 22.12.1997
Adresa: Želivec 161 , Štiřín Česká republika
Jméno: Ing. Petr Táfl 22.12.1997 - 20.11.1998
Adresa: Na úlehli 1258/5, Praha 141 00
Jméno: Ing. Antonín Zima 1.1.1994 - 21.12.2000
Adresa: Leoše Janáčka 816, Králíky 561 69
Jméno: František Novák 1.1.1994 - 24.1.2003
Adresa: Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 5.2.1996 - 24.1.2003
Adresa: 351, Dolní Čermná 561 53
Jméno: Stanislav Kapoun 1.1.1994 - 28.11.2003
Trvání členství: od 14.7.2000
Adresa: Smetanova 294 , Lanškroun Česká republika
Jméno: Ladislav Kacálek 20.11.1998 - 28.11.2003
Trvání členství: od 11.7.2000
Adresa: 235, Libchavy 561 16
Jméno: Ing. Ladislav Tóth 21.12.2000 - 28.11.2003
Trvání členství: od 11.7.2000
Adresa: 8, Králíky 561 69
Jméno: František Novák 24.1.2003 - 28.11.2003
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2000
Ve funkci: od 16.8.2000
Adresa: Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 24.1.2003 - 28.11.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2000
Ve funkci: od 16.8.2000
Adresa: 351, Dolní Čermná 561 53
Jméno: Ing. Ladislav Tóth 28.11.2003 - 5.2.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2000 do 29.6.2004
Adresa: 8, Králíky 561 69
Jméno: František Novák 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2000 do 28.6.2005
Ve funkci: od 16.8.2000 do 28.6.2005
Adresa: Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Stanislav Kapoun 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2000 do 28.6.2005
Adresa: Česká republika
Lanškroun, Smetanova 294, PSČ 563 01, Česká republika
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Ve funkci: od 16.8.2000 do 28.6.2005
Adresa: Česká republika
Dolní Čermná 351, PSČ 561 53, Česká republika
Jméno: Ladislav Kacálek 28.11.2003 - 31.1.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2000 do 28.6.2005
Adresa: Česká republika
Dolní Libchavy 235, PSČ 561 16, Česká republika
Jméno: Mgr. Dušan Krabec 5.2.2005 - 31.1.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2004 do 28.6.2005
Adresa: Nové domovy 595, Králíky 561 69
Jméno: Mgr. Dušan Krabec 31.1.2006 - 6.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2005 do 28.6.2007
Adresa: Nové domovy 595, Králíky 561 69
Jméno: Ladislav Kacálek 31.1.2006 - 8.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2005 do 26.6.2008
Adresa: 235, Libchavy 561 16
Jméno: František Novák 10.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2005 do 29.6.2010
Ve funkci: od 20.10.2005 do 29.6.2010
Adresa: Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí 561 64
Jméno: Milan Beneš 10.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2005 do 29.6.2010
Adresa: V Zahradách 448, Brandýs nad Orlicí 561 12
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 31.1.2006 - 27.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2005 do 29.6.2010
Ve funkci: od 20.10.2005 do 29.6.2010
Adresa: 351, Dolní Čermná 561 53
Jméno: Jana Ponocná 6.9.2007 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2007 do 29.6.2010
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69
Jméno: Jana Hodovalová 8.9.2008 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 29.6.2010
Adresa: 64, Libchavy 561 16
Jméno: Ing. Vlastislav Vyhnálek 27.8.2010 - 6.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2011
Ve funkci: od 27.7.2010 do 28.6.2011
Adresa: 351, Dolní Čermná 561 53
Jméno: Jana Ponocná 27.8.2010 - 6.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010 do 28.6.2011
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69
Jméno: Rudolf Pomikálek 27.8.2010 - 27.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2010
Ve funkci: od 27.7.2010
Adresa: 195, Mistrovice 561 64
Jméno: Milan Beneš 27.8.2010 - 27.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2010
Adresa: Dvořákova 1512, Choceň 565 01
Jméno: Jana Hodovalová 27.8.2010 - 27.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010
Adresa: 64, Libchavy 561 16
Jméno: Jana Ponocná 6.9.2011 - 27.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010
Ve funkci: od 21.7.2011
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69
Jméno: Petr Tomášek 6.9.2011 - 27.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: V Zahradách 457, Brandýs nad Orlicí 561 12
Jméno: Milan Hradecký 28.8.2012 - 27.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Adresa: 37, Trpík 563 01
Jméno: Jana Ponocná 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010 do 18.6.2015
Ve funkci: od 21.7.2011 do 18.6.2015
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69
Jméno: Rudolf Pomikálek 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2010 do 18.6.2015
Ve funkci: od 27.7.2010 do 18.6.2015
Adresa: 195, Mistrovice 561 64
Jméno: Milan Beneš 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2010 do 18.6.2015
Adresa: Dvořákova 1512, Choceň 565 01
Jméno: Jana Hodovalová 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010 do 18.6.2015
Adresa: 64, Libchavy 561 16
Jméno: Petr Tomášek 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011 do 18.6.2015
Adresa: V Zahradách 457, Brandýs nad Orlicí 561 12
Jméno: Milan Hradecký 27.8.2014 - 13.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012 do 18.6.2015
Adresa: 37, Trpík 563 01
Jméno: Jana Ponocná 13.8.2015 - 15.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69
Jméno: Jana Hodovalová 13.8.2015 - 15.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: 64, Libchavy 561 16
Jméno: Jana Ponocná 15.8.2015 - 31.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69
Jméno: Jana Hodovalová 15.8.2015 - 31.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: 64, Libchavy 561 16
Jméno: Petr Řehák 13.8.2015 - 21.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Adresa: Smetanova 349, Brandýs nad Orlicí 561 12
Jméno: Jana Ponocná 31.10.2015 - 21.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69
Jméno: Jana Hodovalová 31.10.2015 - 21.7.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: 64, Libchavy 561 16
Jméno: Jana Ponocná 21.7.2016 - 5.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015 do 20.6.2019
Ve funkci: od 30.9.2015 do 20.6.2019
Adresa: Aloise Jiráska 626, Králíky 561 69

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martin Hatka
Člen statutárního orgánu: Ing. Vlastislav Vyhnálek
Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomír Fiedler
Člen statutárního orgánu: Pavel Šisler
Člen statutárního orgánu: Petr Mareš
Člen statutárního orgánu: RNDr. Svatopluk Šeda
Člen statutárního orgánu: Miroslav Wágner
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Ropek
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Fuchs MBA

Vlastníci firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. IČO: 48173398

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 649 448 000 Kč 100% 21.11.2018
zakladni 645 236 000 Kč 100% 8.3.2018 - 21.11.2018
zakladni 570 895 000 Kč 100% 19.4.2017 - 8.3.2018
zakladni 568 075 000 Kč 100% 10.10.2016 - 19.4.2017
zakladni 567 075 000 Kč 100% 26.7.2006 - 10.10.2016
zakladni 465 113 000 Kč 100% 30.11.1999 - 26.7.2006
zakladni 376 780 000 Kč - 17.9.1996 - 30.11.1999
zakladni 283 030 000 Kč - 1.1.1994 - 17.9.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 607 560 21.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 603 348 8.3.2018 - 21.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 529 007 19.4.2017 - 8.3.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 526 187 10.10.2016 - 19.4.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 41 888 8.2.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 27.8.2014 - 8.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 41 887 27.8.2014 - 8.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 525 187 8.9.2008 - 10.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 423 225 9.5.2007 - 8.9.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 101 962 9.5.2007 - 8.9.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 41 887 9.5.2007 - 27.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 9.5.2007 - 27.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 101 962 26.7.2006 - 9.5.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 423 225 24.1.2003 - 9.5.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 41 887 24.1.2003 - 9.5.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 24.1.2003 - 9.5.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 423 225 30.11.1999 - 24.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 334 892 17.9.1996 - 30.11.1999
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 17.9.1996 - 24.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 241 142 6.6.1994 - 17.9.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 41 887 6.6.1994 - 24.1.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 283 030 1.1.1994 - 6.6.1994

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. IČO: 48173398

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 991/SL 72 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x výpis o přijetí usnesení Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2015 8.10.2015 6.11.2015 2
B 991/SL 71 notářský zápis [NZ 110/2015], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2015 12.8.2015 17.8.2015 26
B 991/SL 70 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2015 1.7.2015 2.7.2015 27
B 991/SL 69 zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2015 1.7.2015 2.7.2015 20
B 991/SL 68 výroční zpráva [2014] cd Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2015 1.7.2015 2.7.2015 37
B 991/SL 67 notářský zápis NZ 76/2014 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2014 4.8.2014 5.9.2014 28
B 991/SL 66 výroční zpráva [2013]  cd Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2014 26.6.2014 2.7.2014 42
B 991/SL 65 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2014 26.6.2014 2.7.2014 27
B 991/SL 63 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2013 8.8.2013 9.8.2013 26
B 991/SL 62 výroční zpráva [2012]  cd Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2013 8.8.2013 9.8.2013 34
B 991/SL 61 stanovy společnosti, výroční zpráva 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2012 16.8.2012 20.8.2012 67
B 991/SL 60 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2011 27.9.2011 4
B 991/SL 59 notářský zápis NZ 26/2011 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2011 1.9.2011 27.9.2011 11
B 991/SL 58 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2011 1.9.2011 18
B 991/SL 57 stanovy společnosti k 28.6.2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2011 1.9.2011 26
B 991/SL 56 účetní závěrka 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2011 1.9.2011 20
B 991/SL 55 výroční zpráva 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2010 22.11.2010 29.11.2010 39
B 991/SL 54 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory ,(výpisy,protokoly,NZ 81/2010) Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2010 26.8.2010 26.8.2010 35
B 991/SL 53 stanovy společnosti , cd Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2010 26.8.2010 26.8.2010 26
B 991/SL 52 účetní závěrka 2008, příloha Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2009 22.7.2009 22.7.2009 15
B 991/SL 51 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2009 22.7.2009 22.7.2009 30
B 991/SL 50 notářský zápis, podpisové vzory - NZ 97/2008 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2008 4.9.2008 4.9.2008 8
B 991/SL 49 účetní závěrka příloha 2007 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2008 20.8.2008 21
B 991/SL 48 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2008 20.8.2008 6
B 991/SL 47 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2008 20.8.2008 2
B 991/SL 46 výroční zpráva 2007 1 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2008 20.8.2008 22
B 991/SL 45 zpráva auditora - za rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2008 8.8.2008 8.8.2008 2
B 991/SL 44 účetní závěrka - příloha k úz 2007 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2008 8.8.2008 8.8.2008 21
B 991/SL 43 účetní závěrka - rozvaha + výkaz zz 2007 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2008 8.8.2008 8.8.2008 6
B 991/SL 42 notářský zápis, podpisové vzory -NZ 62/2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2007 11.9.2007 11.9.2007 8
B 991/SL 41 stanovy společnosti - část II. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 26.7.2007 26.7.2007 5
B 991/SL 40 stanovy společnosti - část I. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 26.7.2007 26.7.2007 20
B 991/SL 39 zpráva auditora II. - za r. 2006 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2007 26.7.2007 26.7.2007 12
B 991/SL 38 zpráva auditora I.- za r. 2006 Krajský soud v Hradci Králové 5.4.2007 26.7.2007 26.7.2007 3
B 991/SL 37 účetní závěrka - příloha k ÚZ za r. 2006 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2007 26.7.2007 26.7.2007 20
B 991/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2007 26.7.2007 26.7.2007 18
B 991/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 73/2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2006 11.8.2006 11.8.2006 32
B 991/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2006 26.7.2006 26.7.2006 78
B 991/SL 33 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.10.2005 6.12.2005 6.12.2005 3
B 991/SL 32 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 62/2005 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2005 16.11.2005 16.11.2005 25
B 991/SL 30 výroční zpráva 2004,cd Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2005 12.8.2005 12.8.2005 64
B 991/SL 27 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2004 26.7.2004 26.7.2004 148
B 991/SL 26 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 31.10.2003 22.12.2003 22.12.2003 6
B 991/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 77/2003 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2003 5.9.2003 5.9.2003 47
B 991/SL 25 notářský zápis - NZ 77/2003 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2003 1.9.2003 1.9.2003 7
B 991/SL 23 stanovy společnosti, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2003 4.7.2003 4.7.2003 160
B 991/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory - NZ 97/2002 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2002 5.8.2002 5.8.2002 31
B 991/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2002 5.8.2002 5.8.2002 84
B 991/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 36
B 991/SL 9 účetní závěrka - příloha v úplném rozsahu Krajský soud v Hradci Králové 1.6.1998 8.9.1998 8.9.1998 20
B 991/SL 8 ostatní - zpráva auditora - r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.1998 8.9.1998 8.9.1998 10
B 991/SL 7 notářský zápis - NZ 88/98 - rozhodn. o volbě Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1998 8.9.1998 8.9.1998 4
B 991/SL 6 notářský zápis - NZ 103/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 18.12.1997 18.12.1997 27
B 991/SL 5 notářský zápis - NZ 103/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 27.8.1997 27.8.1997 27
B 991/SL 4 ostatní - zpráva auditora - r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.1997 27.8.1997 27.8.1997 11
B 991/SL 3 ostatní - rozvaha za r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1997 27.8.1997 27.8.1997 13
B 991/SL 2 notářský zápis - NZ 138/93 Krajský soud v Hradci Králové 8.11.1993 27.8.1997 27.8.1997 4
B 991/SL 31 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 0
B 991/SL 28 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.