Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Chrudim IČO: 48171590

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., která sídlí v obci Chrudim a bylo jí přiděleno IČO 48171590.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v obci Chrudim byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další.

Základní údaje o Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO: 48171590

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.10.1993
Spisová značka: B 957
IČO: 48171590
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.10.1993
Valná hromada společnosti přijala dne 06.06.2017 usnesení tohoto znění: "Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, s tím, že se určuje, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové akcie, kt eré budou vydány jako cenné papíry v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, s omezenou převoditelností. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí, přičemž o ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce nebo doložených skutečných nákladů představenstvo a emisní kurz nových akcií určí p ředstavenstvo na základě ocenění vkladu tak, aby se rovnal nebo maximálně přiblížil jmenovité hodnotě těchto akcií. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek, která se řídí ustanoveními zákona a musí, mimo jiné, obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení na úhradu jaké části emisního kurzu se každá pohledávka započítává. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz až do výše započítávané pohledávky splacen. Základní kapitál může být tímto způsobem zvýšen nejvýše o 666.396.500,- Kč; slovy šest set šedesát šest milionů tři sta devadesát šest tisíc pět set korun českých, představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanov ený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu čtyř (4) let ode dne schválení valnou hromadou, tedy do 6.6.2021, slovy šestého června roku dvou tisícího dvacátého prvního. 27.7.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Valná hromada společnosti schválila nové stanovy s účinností od 17. 6. 2014. 23.7.2014
Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady Valná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 11 990 000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 11 990 000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 30. 4. 2013. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 11 990 ks (slovy: jedenáct tisíc devět set devadesát kusů) Jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva Předností právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks) Obec Podhořany, 539 000,-, 539 Město Heřmanův Městec, 2 671 000,-, 2 671 Město Třemošnice, 2 849 000,-, 2 849 Obec Sobětuchy, 500 000,-, 500 Obec Tuněchody, 251 000,-, 251 Obec Vítanou, 1 903 000,-, 1 903 Obec Krouna, 1 415 000,-, 1 415 Město Hrochův Týnec, 402 000,-, 402 Obec Načešice, 830 000,-, 830 Obec Leština, 630 000,-, 630 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž p odpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1 000,- Kč na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti schvaluje návrh na započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu takto: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539 000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2 671 000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2 671 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2 849 000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2 849 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500 000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 251 000,- Kč započetla Obci Tuněchody pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 251 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1 903 000,- Kč započetla Obci Vítanov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1 903 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1 415 000,- Kč započetla Obci Krouna pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1 415 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 402 000,- Kč započetla Městu Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 402 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 830 000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 830 000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 630 000,- Kč započetla Obci Leština pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 630 000,- Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. III. Schválení ocenění nepeněžitého vkladu Valná hromada společnosti schvaluje návrh na ocenění nepeněžitého vkladu takto: Předmětem nepeněžitého vkladu je splašková kanalizace Škrovád I. až III. etapa podle kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3620/2004/Sm-867 ze dne 26.10.2005, kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3554-4/2006/Do-1003 ze dne 11.12.2006 a dle rozhodnutí č.j. CR 031910/2008/OŽP/Ur-1220 ze dne 23.7.2008. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 419-08-13 znalce Ing. Františka Průši jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, č.j. 2 Nc 2209/2013-18. Ocenění nepeněžitého vkl adu je 29 3000 000,-.Kč. IV. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Valná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 29 300 000,- Kč nepeněžitým vkladem takto: 1. Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu Získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. 2. Upisovatel Město Slatiňany, IČ: 00270920, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany 3. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb. neveřejnými úpisy nových akcií, a to nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů. Základní kapitál se zvyšuje o částku 29 3000 000,- Kč. 4. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií Akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 29 300 ks. 5. Jmenovitá hodnota nových akcií 1 000,- Kč na 1 ks akcie. 6. Lhůta pro upsání nových akcií Nové akcie budou upisovány ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. 7. Emisní kurs nově vydaných akcií Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě 8. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Předmětem nepeněžitého vkladu je splašková kanalizace Škrovád I. až III. etapa podle kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3620/2004/Sm-867 ze dne 26.10.2005, kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3554-4/2006/Do-1003 ze dne 11.12.2006 a dle rozhodnutí č.j. CR 031910/2008/OŽP/Ur-1220 ze dne 23.7.2008. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 419-08-13 znalce Ing. Františka Průši jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, č.j. 2Nc 2209/2013-18. Ocenění nepeněžitého vkla du je 29 300 000,- Kč. 9.8.2013 - 9.10.2013
Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 55,725.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 55,725.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set dvacet pět tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 29.2.2012. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 55.725 ks (slovy: padesát pět tisíc sedm set dvacet pět kusů) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks) Obec Načešice, 341.000,-, 341 Obec Podhořany, 539.000,-, 539 Obec Vyžice, 262.000,-, 262 Město Heřmanův Městec, 194.000,-, 194 Město Hlinsko, 447.000,-, 447 Město Třemošnice, 321.000,-, 321 Obec Tisovec, 6,873.000,-, 6.873 Obec Sobětuchy, 499.000,-, 499 Obec Zaječice, 1,979.000,-, 1.979 Obec Makov, 469.000,-, 469 Městys Trhová Kamenice, 400.000,-, 400 Obec Rabštejnská Lhota, 830.000,-, 830 Město Chrast, 301.000,-, 301 Město Chrudim, 1,867.000,-, 1.867 Obec Mladoňovice, 22,169.000,-, 22.169 Obec Trojovice, 1,447.000,-, 1.447 Město Luže, 16,787.000,-, 16.787 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž p odpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve v ýši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 194.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 194.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 447.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 447.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 321.000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 321.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6,873.000,- Kč započetla Obci Tisovec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6,873.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,979.000,- Kč započetla Obci Zaječice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,979.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 469.000,- Kč započetla Obci Makov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 469.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 400.000,- Kč započetla Městysu Trhová Kamenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 400.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 830.000,- Kč započetla Obci Rabštejnská Lhota pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 830.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 301.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 301.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,867.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,867.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 22,169.000,- Kč započetla Obci Mladoňovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 22,169.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,447.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,447.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 16,787.000,- Kč započetla Městu Luže pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 16,787.000,- Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 15.8.2012 - 24.10.2012
Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: I. Zvýšení základního kapitálu Valná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 9,088.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 9,088.000,-- Kč (slovy: devět milionů osmdesát osm tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě v ýše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2011. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 9.088 ks (slovy: devět tisíc osmdesát osm kusů) Jmenovitá hodnota: 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 4. Určení upisoavtelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks) Obec Načešice, 341.000,-, 341 Obec Podhořany, 540.000,-, 540 Obec Vyžice, 262.000,-, 262 Obec Sobětuchy, 500.000,-, 500 Město Heřmanův Městec, 590.000,-, 590 Obec Kostelec u Heřmanova Městce, 4,110.000,-, 4.110 Město Hlinsko, 1,986.000,-, 1.986 Město Slatiňany, 759.000,-, 759 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o  upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž p odpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 540.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 540.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 590.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 590.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4,110.000,- Kč započetla Obci Kostelec u Heřmanova Městce pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4,110.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,986.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,986.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 759.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 759.000,- Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 16.7.2011 - 5.10.2011
Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: I. Zvýšení základního kapitálu Valná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 22,023.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 22,023.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony dvacet tři tisíce korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na zákla dě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2010. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 22.023 ks (slovy: dvacet dva tisíce dvacet tři kusy) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks) Obec Načešice, 341.000,-, 341 Obec Podhořany, 539.000,-, 539 Obec Vyžice, 262.000,-, 262 Obec Sobětuchy, 499.000,-, 499 Město Chrudim, 13,262.000,-, 13.262 Město Slatiňany, 1,948.000,-, 1.948 Město Heřmanův Městec, 3,087.000,-, 3.087 Obec Svídnice, 406.000,-, 406 Městys Nasavrky, 783.000,-, 783 Město Třemošnice, 459.000,-, 459 Obec Holetín, 437.000,-, 437 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o  upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž p odpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve v ýši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 13,262.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 13,262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,948.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,948.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,087.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,087.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 406.000,- Kč započetla Obci Svídnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 406.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 783.000,- Kč započetla Městysi Nasavrky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 783.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 459.000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 459.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 437.000,- Kč započetla Obci Holetín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 437.000,- Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 14.8.2010 - 9.10.2010
Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 32,854.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 32,854.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů osm set padesát čtyři tisíce korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanov en na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2009. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 32.854 ks (slovy: třicet dva tisíc osm set padesát čtyři kusy) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií(ks) Obec Načešice, 341.000,-, 341 Obec Podhořany, 539.000,-, 539 Obec Vyžice, 262.000,-, 262 Obec Žlebské Chvalovice, 202.000,-, 202 Obec Ctětín, 79.000,-, 79 Obec Miřetice, 1,018.000,-, 1.018 Město Hlinsko, 224.000,-, 224 Obec Sobětuchy, 500.000,-, 500 Město Chrudim, 10,316.000,-, 10.316 Obec Proseč, 172.000,-, 172 Městys Trhová Kamenice, 445.000,-, 445 Město Slatiňany, 150.000,-, 150 Město Luže, 3,041.000,-, 3.041 Město Chrast, 3,557.000,-, 3.557 Město Seč, 499.000,-, 499 Obec Vrbatův Kostelec, 360.000,-, 360 Obec Orel, 180.000,-, 180 Město Heřmanův Městec, 1,500.000,-, 1.500 Obec Svídnice, 1,879.000,-, 1.879 Obec Krouna, 489.000,-, 489 Obec Morašice, 7,101.000,-, 7.101 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o  upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž p odpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve v ýši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 79.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 79.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,018.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 224.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 224.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 10,316.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 10,316.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 172.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 172.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 445.000,- Kč započetla Městysi Trhová Kamenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 445.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 150.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 150.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,041.000,- Kč započetla Městu Luže pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,041.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,557.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,557.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Městu Seč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 360.000,- Kč započetla Obci Vrbatův Kostelec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 360.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 180.000,- Kč započetla Obci Orel pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 180.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,500.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,500.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,879.000,- Kč započetla Obci Svídnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,879.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 489.000,- Kč započetla Obci Krouna pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 489.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 7,101.000,- Kč započetla Obci Morašice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 7,101.000,-, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 30.7.2009 - 10.11.2009
Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 17,941.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set čtyřicet jeden tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanov en na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 29.2.2008. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 17.941 ks (slovy: sedmnáct tisíc devět set čtyřicet jeden kus) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks) Obec Přestavlky, 131.000,-, 131 Obec Řestoky, 263.000,-, 263 Obec Zájezdec, 66.000,-, 66 Obec Bítovany, 182.000,-, 182 Obec Smrček, 121.000,-, 121 Městys Žumberk, 195.000,-, 195 Obec Míčov-Sušice, 381.000,-, 381 Obec Načešice, 1,686.000,-, 1.686 Obec Podhořany, 539.000,-, 539 Obec Vyžice, 262.000,-, 262 Obec Žlebské Chvalovice, 202.000,-, 202 Obec Hrochův Týnec, 41.000,-, 41 Město Chrudim, 3,361.000,-, 3.361 Obec Ctětín, 80.000,-, 80 Obec Miřetice, 1,019.000,-, 1.019 Obec Sobětuchy, 499.000,-, 499 Obec Proseč, 131.000,-, 131 Obec Holetín, 1,070.000,-, 1.070 Obec Nasavrky, 414.000,-, 414 Obec Rabštejnská Lhota, 1,562.000,-, 1.562 Město Slatiňany, 1,991.000,-, 1.991 Obec Dřenice, 937.000,-, 937 Město Luže, 2,520.000,-, 2.520 Město Chrast, 288.000,-, 288 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi,) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o  upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž p odpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 131.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 131.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Řestolky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 182.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 182.000,-, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 121.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 121.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.000,- Kč započetla Městysu Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 195.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 381.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 381.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,686.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,686.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 41.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 41.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,361.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 3,361.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 80.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 80.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,019.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,019.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 131.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 131.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,070.000,- Kč započetla Obci Holetín pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 1,070.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 414.000,- Kč započetla Obci Nasavrky pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 414.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,562.000,- Kč započetla Obci Rabštejnská Lhota pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,562.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,991.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 1,991.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 937.000,- Kč započetla Obci Dřenice pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 937.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2,520.000,- Kč započetla Městu Luže pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 2,520.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 288.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 288.000,- Kč za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 15.8.2008 - 31.10.2008
Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: Usnesení: I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 66.362.000,-Kč (slovy šedesát šest milionů tři sta šedesát dva tisíce korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2007. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 66.362 ks (slovy šedesát šest tisíc tři sta šedesát dva kusy) Jmenovitá hodnota: 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks) Obec Přestavlky, 132.000,-,132 Obec Řestoky, 264.000,-,264 Obec Trojovice, 175.000,-,175 Obec Zájezdec, 66.000,-,66 Obec Bítovany, 125.000,-,125 Obec Smrček, 120.000,-,120 Obec Žumberk, 194.000,-,194 Obec Míčov-Sušice, 190.000,-,190 Obec Načešice, 888.000,-,888 Obec Podhořany, 539.000,-,539 Město Heřmanův Městec, 1,806.000,-,1.806 Obec Vyžice, 262.000,-,262 Obec Žlebské Chvalovice, 203.000,-203 Obec Hrochův Týnec, 366.000,-,366 Město Chrudim, 1,642.000,-,1.642 Obec Ctětín, 3.000,-3 Obec Miřetice, 1,018.000,-,1.018 Město Hlinsko, 25,998.000,-,25.998 Obec Proseč, 5,220.000,-,5.220 Město Třemošnice, 927.000,-,927 Obec Sobětuchy, 500.000,-,500 Obec Rosice, 261.000,-,261 Obec Bor u Skutče,5,015.000,-,5.015 Obec Seč, 1,650.000,-,1.650 Městys Trhová Kamenice, 598.000,- 598 Obec Holetín, 9,238.000,-,9.238 Obec Krouna, 5,706.000,-,5.706 Město Ronov nad Doubravou, 3,256.000,-,3.256 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky(městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ( s vyjímkou obce Bor u Skutče). Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptova ný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,-Kč na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II.SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 132.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 132.000,- Kč, na pohledávku solečnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 264.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 264.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 175.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 175.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 120.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 120.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 194.000,-Kč započetla obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 194.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 190.000,-Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 190.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 888.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 888.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 203.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 203.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 366.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 366.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,642.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,642.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,018.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,806.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,806.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 25,998.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 25,998.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,220.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,220.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 927.000,- Kč započetla Městu Třemošnice dle dohody o uznání závazku ve výši 927.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 261.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 261.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,015.000,- Kč započetla Obci Bor u Skutče pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,015.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,650.000,-Kč započetla Obci Seč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,650.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 598.000,-Kč započetla Městysi Trhová Kamenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 598.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 9,238.000,-Kč započetla Obci Holetín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 9,238.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,706.000,-Kč započetla Obci Krouna pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,706.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,256.000,-Kč započetla Městu Ronov nad Doubravou pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,256.000,-Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 2.8.2007 - 12.10.2007
Valná hromada Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: Usnesení: I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. společnosti schvaluje: 1. Rosah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 120.667.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet milionů šest set šedesát sedm tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl s tanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodvodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 31.1.2006. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 120.667 ks (slovy jedno sto dvacet tisíc šest set šedesát sedm kusů) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva: Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář, peněžitý vklad, počet upsaných akcií (ks): Obec Přestavlky, 132.000,- Kč, 132 Obec Řestoky, 263.000,- Kč, 263 Obec Trojovice, 88.000,- Kč, 88 Obec Zájezdec, 66.000,- Kč, 66 Obec Bítovany, 125.000,- Kč, 125 Obec Horka, 1,718.000,- Kč, 1.178 Obec Žlebské Chvalovice, 202.000,- Kč, 202 Obec Hrochův Týnec, 41.000,- Kč, 41 Obec Ctětín, 1,999.000,- Kč, 1.999 Obec Miřetice, 1,018.000,- Kč, 1.018 Město Hlinsko, 3,732.000,- Kč 3.732 Obec Nasavrky, 10,830.000,- Kč, 10.830 Obec Leština, 5,571.000,- Kč, 5.571 Obec Vejvanovice, 253.000,- Kč, 253 Obec Včelákov, 16,237.000,- Kč, 16.237 Obec Zaječice, 18,479.000,- Kč, 18.479 Město Chrast, 5,346.000,- Kč, 5.346 Obec Smrček, 120.000,- Kč, 120 Obec Žumberk, 19.000,- Kč, 19 Obec Míčov-Sušice, 190.000,- Kč, 190 Obec Načešice, 341.000,- Kč, 341 Obec Vyžice, 262.000,- Kč, 262 Město Chrudim, 4,448.000,- Kč, 4.448 Město Heřmanův Městec, 706.000,- Kč, 706 Obec Rosice, 2,295.000,- Kč, 2.295 Obec Podhořany, 539.000,- Kč, 539 Obec Mrákotín, 6,844.000,- Kč, 6.844 Obec Sobětuchy, 3,678.000,- Kč, 3.678 Obec Stolany, 311.000,- Kč, 311 Obec Třibřichy, 1,332.000,- Kč, 1.332 Obec Luže, 6,026.000,- Kč, 6.026 Obec Kladno, 5,155.000,- Kč, 5.155 Obec Morašice, 1,405.000,- Kč, 1.405 Obec Prosetín, 20,896.000,- Kč, 20.896 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi). Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze upsat akcie: V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 132.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 132.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,718.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,718.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 41.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 41.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,999.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,999.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,018.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,732.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,732.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 10,830.000,- Kč započtla Obci Nasavrky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 10,830.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,571.000,- Kč započetla Obci Leština pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,571.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 253.000,- Kč započetla Obci Vejvanovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 253.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 16,237.000,- Kč započetla Obci Včelákov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 16,237.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 18,479.000,- Kč započetla Obci Zaječice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 18,479.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,346.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,346.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 120.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 120.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 19.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 19.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 190.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 190.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4,448.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4,448.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 706.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 706.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2,295.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2,295.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6,844.000,- Kč započetla Obci Mrákotín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6,844.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,678.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,678.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 311.000,- Kč započetla Obci Stolany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 311.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,332.000,- Kč započetla Obci Třibřichy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,332.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6,026.000,- Kč započetla Obci Luže pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6,026.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,155.000,- Kč započetla Obci Kladno pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,155.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,405.000,- Kč započetla Obci Morašice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,405.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 20,896.000,- Kč započetla Obci Prosetín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 20,896.000,- Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 4.8.2006 - 17.11.2006
Dne 5.ledna 2006 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku. Touto smlouvou prodala obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ 48171590 část podniku (tvořící samostatnou organizační) obcho dní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ 27484211. Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., konaná dne 3.ledna 2006, schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku. 1.3.2006
Řádná valná hromada konaná dne 23. 6. 2005 přijala toto usnesení: Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 33.325.000,- Kč (slovy třicet tři miliony tři sta dvacet pět tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společnosti evidovány k 28. 2. 2005. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 33.325 ks (slovy třicet tři tisíce tři sta dvacet pět kusů) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: zaknihované akcie 3. Vyloučení přednostního práva: Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávěni: Akcionář: Peněžitý vklad (Kč): Počet upsaných akcií (ks): Obec Přestavlky 131.000,- 131 Obec Řestoky 263.000,- 263 Obec Trojovice 88.000,- 88 Obec Zájezdec 463.000,- 463 Obec Bítovany 125.000,- 125 Obec Horka 23.000,- 23 Obec Žlebské Chvalovice 203.000,- 203 Obec Hrochův Týnec 42.000,- 42 Obec Ctětín 79.000,- 79 Obec Miřetice 1.018.000,- 1.018 Obec Proseč 688.000,- 688 Obec Sobětuchy 4.822.000,- 4.822 Obec Vysočina 2.865.000,- 2.865 Obec Smrček 121.000,- 121 Obec Žumberk 6.670.000,- 6.670 Obec Míčov-Sušice 191.000,- 191 Obec Načešice 341.000,- 341 Obec Vyžice 262.000,- 262 Obec Podhořany u Ronova 100.000,- 100 Obec Dřenice 3.454.000,- 3.454 Město Heřmanův Městec 384.000,- 384 Město Třemošnice 3.384.000,- 3.384 Obec Rosice 3.987.000,- 3.987 Obec Tisovec 3.073.000,- 3.073 Obec Rabštejnská Lhota 548.000,- 548 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a akcionáři společnosti. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo, kde lze akcie upsat: V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o  upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž p odpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 22.7.2005 - 9.11.2005
II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 131.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 131.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 463.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 463.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 23.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 23.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 203.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 203.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 42.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 42.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 79.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 79.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.018.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 688.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 688.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.822.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.822.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2.865.000,- Kč započetla Obci Vysočina pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2.865.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 121.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 121.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6.670.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6.670.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 191.000,- Kč započetla Obci Míčov - Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 191.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 100.000,- Kč započetla Obci Podhořany u Ronova pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 100.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.454.000,- Kč započetla Obci Dřenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.454.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 384.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 384.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.384.000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.384.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.987.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.987.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.073.000,- Kč započetla Obci Tisovec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.073.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 548.000,- Kč započetla Obci Rabštejnská Lhota pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 548.000,- Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 22.7.2005 - 9.11.2005
Řádná valná hromada konaná dne 3.6.2004 přijala toto usnesení: Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 481 71 590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 37.188.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanov en na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 29.2.2004. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 37.188 ks (slovy třicet sedm tisíc jedno sto sedmdesát osm kusů) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: zaknihované akcie 3. Vyloučení přednostního práva: Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 9.11.2004 - 10.5.2005
4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář: Peněžitý vklad (Kč): Počet upsaných akcií (ks): Obec Přestavlky 201.000,- 201 Obec Řestoky 264.000,- 264 Obec Trojovice 88.000,- 88 Obec Zájezdec 66.000,- 66 Obec Bítovany 863.000,- 863 Obec Horka 23.000,- 23 Obec Žlebské Chvalovice 202.000,- 202 Obec Hrochův Týnec 41.000,- 41 Obec Ctětín 158.000,- 158 Obec Miřetice 1.019.000,- 1.019 Obec Vrbatův Kostelec 13.581.000,- 13.581 Obec Tuněchody 4.894.000,- 4.894 Obec Smrček 120.000,- 120 Obec Žumberk 195.000,- 195 Obec Míčov-Sušice 190.000,- 190 Obec Načešice 341.000,- 341 Obec Vyžice 262.000,- 262 Město Chrudim 1.110.000,- 1.110 Město Heřmanův Městec 2.187.000,- 2.187 Město Slatiňany 1.353.000,- 1.353 Město Třemošnice 5.282.000,- 5.282 Obec Rosice 4.495.000,- 4.495 Obec Předhradí 253.000,- 253 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a akcionáři společnosti. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 5. Místo kde lze upsat akcie: V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 9.11.2004 - 10.5.2005
6. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 9.11.2004 - 10.5.2005
II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 201.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 201.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 264.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 264.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 863.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 863.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 23.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 23.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 41.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 41.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 158.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 158.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.019.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.019.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 13.581.000,- Kč započetla Obci Vrbatův Kostelec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 13.581.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.894.000,- Kč započetla Obci Tuněchody pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.894.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 120.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 120.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 195.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 190.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 190.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.110.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.110.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2.187.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2.187.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.353.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.353.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.282.000,- započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5.282.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.495.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.495.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 253.000,- Kč započetla Obci Předhradí pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 253.000,- Kč, 9.11.2004 - 10.5.2005
za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 9.11.2004 - 9.10.2010
4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář: Peněžitý vklad ( Kč ) Počet upsaných akcií ( ks ) Obec Přestavlky 395.000,- 395 Obec Řestoky 790.000,- 790 Obec Trojovice 263.000,- 263 Obec Zájezdec 198.000,- 198 Obec Bítovany 375.000,- 375 Obec Horka 69.000,- 69 Obec Žlebské Chvalovice 607.000,- 607 Obec Hrochův Týnec 125.000,- 125 Obec Ctětín 237.000,- 237 Obec Miřetice 3.054.000,- 3.054 Obec Proseč 470.000,- 470 Obec Chotovice 88.000,- 88 Obec Smrček 361.000,- 361 Obec Žumberk 583.000,- 83 Obec Míčov-Sušice 571.000,- 571 Obec Načešice 1.023.000,- 1.023 Obec Podhořany 300.000,- 300 Obec Vyžice 786.000,- 786 Město Chrudim 12.048.000,- 12.048 Město Heřmanův Městec 91.000,- 91 Město Hlinsko 3.256.000,- 3.256 Město Slatiňany 684.000,- 684 Obec Dvakačovice 4.500.000,- 4.500 Obec Lozice 3.901.000,- 3.901 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky ( městy, obcemi ) a akcionáři společnosti. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 14.2.2004 - 14.2.2004
Náhradní valná hromadná konaná dne 3.7.2003 přijala toto usnesení: Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48 17 15 90, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: 14.2.2004 - 22.4.2005
I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48 17 15 90, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. Obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: 14.2.2004 - 22.4.2005
1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 34.775.000,- Kč (slovy třicet čtyři miliony sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stano ven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 31.12.2002. 14.2.2004 - 22.4.2005
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 34.775 ks (slovy třicet čtyři tisíce sedm set sedmdesát pět kusů) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: zaknihované akcie 14.2.2004 - 22.4.2005
3. Vyloučení přednostního práva: Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 14.2.2004 - 22.4.2005
4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Akcionář: Peněžitý vklad ( Kč ) Počet upsaných akcií ( ks ) Obec Přestavlky 395.000,- 395 Obec Řestoky 790.000,- 790 Obec Trojovice 263.000,- 263 Obec Zájezdec 198.000,- 198 Obec Bítovany 375.000,- 375 Obec Horka 69.000,- 69 Obec Žlebské Chvalovice 607.000,- 607 Obec Hrochův Týnec 125.000,- 125 Obec Ctětín 237.000,- 237 Obec Miřetice 3.054.000,- 3.054 Obec Proseč 470.000,- 470 Obec Chotovice 88.000,- 88 Obec Smrček 361.000,- 361 Obec Žumberk 583.000,- 583 Obec Míčov-Sušice 571.000,- 571 Obec Načešice 1.023.000,- 1.023 Obec Podhořany 300.000,- 300 Obec Vyžice 786.000,- 786 Město Chrudim 12.048.000,- 12.048 Město Heřmanův Městec 91.000,- 91 Město Hlinsko 3.256.000,- 3.256 Město Slatiňany 684.000,- 684 Obec Dvakačovice 4.500.000,- 4.500 Obec Lozice 3.901.000,- 3.901 Upisovatelé jsou územními samosprávními celky ( městy, obcemi ) a akcionáři společnosti. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 14.2.2004 - 22.4.2005
5. Místo kde lze upsat akcie: V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 14.2.2004 - 22.4.2005
6. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. první části usnesení upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 14.2.2004 - 22.4.2005
7. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 14.2.2004 - 22.4.2005
II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU Valná hromada akcionářů společnosti schavluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 395.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 395.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 790.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 790.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 198.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 198.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 375.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 375.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 69.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 69.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 607.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 607.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 237.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 237.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.054.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.054.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 470.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 470.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Chotovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 361.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 361.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 583.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 583.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 571.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 571.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.023.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.023.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 300.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 300.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 786.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 786.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 12.048.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 12.048.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 91.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 91.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.256.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.256.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 684.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 684.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.500.000,- započetla Obci Dvakačovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.500.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.901.000,- Kč započetla Obci Lozice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.901.000,- Kč, za těchto dalších podmínek: a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 14.2.2004 - 22.4.2005
Řádná valná hromada akcionářů a.s. Vodovody a kanalizace Chrudim konaná dne 23. 6. 1998 rozhodla o navýšení základního jmění formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 8 165 000,- Kč. 30.7.1998 - 21.12.1998
Akcie nové emise budou upisovány formou akcií na jméno s omezenou převoditelností v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1 000,-- Kč. Valná hromada zároveň schválila veřejnou obchodovatelnost akcií, které budou plně zastupitelné s emisí ISIN CZ 0009047163. 30.7.1998 - 21.12.1998
V usnesení 11 řádná valná hromada rozhodla o navýšení základního jmění formou nepeněžitých vkladů akcionářů o 1 204 000,- Kč. Tato hodnota odpovídá ocenění vkládaného majetku ve znaleckém posudku číslo 106/3375/1998 soudního znalce Václava Bečky a posudku číslo 505/1998 soudního znalce Jana Krče. 30.7.1998 - 21.12.1998
Ocenění jednotlivých vkladů dle znaleckých posudků: Akcionář Předmět vkladu Ocenění v tis. Kč /počet akcií/ 30.7.1998 - 21.12.1998
Město Chrudim kanalizační řad P1 507 Obec Smrček vodovod 360 Obec Smrček ATS - technologie 337 CELKEM 1 204 30.7.1998 - 21.12.1998
Valné hromadě byl zároveň předložen druhý znalecký posudek, a to číslo 1326/61/1998 soudního znalce ing. Zdeňka Strouhala. V usnesení 12 řádná valná hromada rozhodla o navýšení základního jmění formou peněžitých vkladů akcionářů o 6 961 000,- Kč. Přehled jednotlivých vkladů: Akcionář Peněžitý vklad v Kč Počet akcií Město Chrudim 2 939 950,- 2 939 Obec Přestavlky 168 000,- 168 Obec Trojovice 108 150,- 108 Obec Řestoky 134 250,- 134 Obec Zájezdec 80 850,- 80 Obec Bítovany 49 350,- 49 Obec Horka 14 700,- 14 Obec Smrček 38 850,- 38 Obec Žumberk 320 250,- 320 Obec Míčov-Sušice 172 200,- 172 Obec Načešice 288 750,- 288 Obec Podhořany 726 600,- 726 Obec Žlebské Chvalovice 49 350,- 49 Obec Vyžice 282 450,- 282 Obec Hrochův Týnec 14 700,- 14 Obec Ctětín 26 000,- 26 Obec Miřetice 1 554 000,- 1 554 CELKEM x 6 961 30.7.1998 - 21.12.1998
Řádná valná hromada konaná dne 22. 8. 1997 rozhodla o navýšení základního jmění společnosti o 26,884.000,-- Kč. Základní jmění bude zvýšeno formou nepeněžitých vkladů akcionářů. Tyto vklady jsou splaceny. Upisování akcií nad uvedenou částku je nepřípustné. Akcie budou upisovány formou akcií na jméno s omezenou převoditelností v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,-- Kč. Akcie nové emise budou plně zastupitelné s emisí ISIN CZ0009047163. 15.5.1998 - 21.12.1998
Ocenění jednotlivých vkladů dle znaleckého posudku: 1. Akcionář Město Hlinsko: Kč Vklad - kanalizace Anglická a Nad parkem 1,269.380,-- - vodovod k č.p. 489 225.220,-- - kanalizace k č.p. 489 253.460,-- - kanalizace ulice Táborská 219.340,-- - vodovod ulice Rváčovská 2,712.710,-- - vodovod Blatno - Rataje 173.090,-- - vodovod Chlum 2,554.320,-- 2. Akcionář Město Heřmanův Městec: Vklad - kanalizace Masarykovo náměstí 386.260,-- - kanalizace ulice Jiráskova 1,088.360,-- - kanalizace ulice Pod nádražím 1,100.820,-- - kanalizace ulice Pod dráhou 700.460,-- - kanalizace ulice Foretova 334.120,-- - kanalizace ulice Zahradní 336.960,-- - kanalizace náměstí Míru 308.090,-- - kanalizace ulice Pokorného 1,531.620,-- 3. Akcionář Obec Horka: Vklad - vodovod Horka - Silnice 595.520,-- 15.5.1998 - 21.12.1998
4. Akcionář Obec Seč: Vklad - vodovod Seč - Bučina 119.950,-- 5. Akcinoář Obec Smrček: Vklad - ATS (nemovitost) 380.390,-- 6. Akcionář Obec Bítovany: Vklad - vodovod Bítovany 4,017.510,-- 7. Akcionář Obec Ctětín: Vklad - vodovod Ctětín 6,428.750,-- 8. Akcionář Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, akciová společnost Vklad - modernizace úpravny vody Hamry 2,148.220,-- ________________________________________________________ C E L K E M 26,884.550,-- ________________________________________________________ 15.5.1998 - 21.12.1998
1 akcie na jméno ve jm. hodnotě po 1000,- Kč se zvláštními právy 12.9.1994 - 9.10.2010
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 210/93 Sb. 1.10.1993
V zakladatalské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24. září 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.10.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Chrudim. 1.10.1993

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48171590
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Chrudim
Vznik první živnosti: 14.10.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48171590
Firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chrudim
Základní územní jednotka: Chrudim
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.10.1993

Kontakty na Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO: 48171590

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Novoměstská 626 , Chrudim 537 01 12.10.2016
Sídlo: Novoměstská 626 , Chrudim 537 01 1.10.1993 - 12.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Novoměstská 626, Chrudim 537 01

Obory činností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO: 48171590

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 17.7.2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.8.2012
Výroba, opravy a montáž měřidel 8.11.2002 - 23.6.2006
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.4.2002 - 23.6.2006
Opravy silničních vozidel 5.4.2002 - 23.6.2006
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 5.4.2002 - 23.6.2006
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci,nebezpečné pro živnotní prostředí 5.4.2002 - 23.6.2006
Projektová činnost ve výstavbě 26.11.1998
Rozvod elektřiny 26.11.1998 - 17.5.2000
Opravy motorových vozidel 26.11.1998 - 5.4.2002
Provozování vodovodů a kanalizací 26.11.1998 - 23.6.2006
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 26.11.1998 - 23.6.2006
Práce a služby měřících přístrojů pro analýzu sítí, vyhledávání poruch 26.11.1998 - 23.6.2006
Laboratorní činnost - rozbory vody 26.11.1998 - 23.6.2006
Vodoinstalatérství 26.11.1998 - 23.6.2006
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.11.1998 - 23.6.2006
Zámečnictví 26.11.1998 - 23.6.2006
Silniční motorová doprava nákladní 26.11.1998 - 23.6.2006
Práce autojeřábem 26.11.1998 - 23.6.2006
Výroba elektřiny 26.11.1998 - 23.6.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.11.1998 - 15.8.2012
Pronájem nemovitostí, movitostí, včetně bytového hospodářství 26.11.1998 - 15.8.2012
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 10.4.1998 - 26.11.1998
provozování vodovodů a kanalizací 10.4.1998 - 26.11.1998
rozvod elektřiny 10.4.1998 - 26.11.1998
projektová činnost ve výstavbě 10.4.1998 - 26.11.1998
práce autojeřábem 10.4.1998 - 26.11.1998
silniční motorová doprava 19.10.1995 - 26.11.1998
výroba elektřiny 19.10.1995 - 26.11.1998
zámečnictví 5.10.1993 - 26.11.1998
zámečnixtví 1.10.1993 - 5.10.1993
silniční motorová doprava (platí do 14.7.1995) 1.10.1993 - 19.10.1995
laboratorní činnost - rozbory vody 1.10.1993 - 26.11.1998
pronájem nemovitostí, movitostí, včetně bytového hospodářství 1.10.1993 - 26.11.1998
práce a služby měřících přístrojů pro analýzu sítí, vyhledávání poruch 1.10.1993 - 26.11.1998
vodoinstalatérství (včetně topenářství 1.10.1993 - 26.11.1998
opravy motorových vozidel 1.10.1993 - 26.11.1998
truhlářství 1.10.1993 - 26.11.1998
provádění inženýrských staveb 1.10.1993 - 26.11.1998
stavitel 1.10.1993 - 26.11.1998
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.10.1993 - 26.11.1998
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej 1.10.1993 - 26.11.1998
výroba a rozvod pitné a užitkové vody 1.10.1993 - 26.11.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Novoměstská 626 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1004748019
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 14.10.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Novoměstská 626 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1004748019
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.1994

Živnost č. 3 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.1.2019

Živnost č. 4 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 13.9.2002

Živnost č. 5 Pronájem nemovitostí, movitostí včetně bytového hospodářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 10.4.1997

Živnost č. 7 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 20.11.1998

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 2.5.2004

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 10 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 11 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 12 Laboratorní činnost - rozbory vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 13 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 16 Práce a služby měřících přístrojů pro analýzu sítí, vyhledávání poruch

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 17 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 18 Výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1993
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 21 Práce autojeřábem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1994
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 22 Montáž, opravy a servis, zkoušky, revize plynových zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.1994
Zánik oprávnění: 2.11.1995

Živnost č. 23 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.1999
Zánik oprávnění: 31.1.2001

Živnost č. 24 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.1999
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 25 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.1999
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 26 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc látek a chemický

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1999
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 27 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé,vysoce toxické,toxické,karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1999
Zánik oprávnění: 4.10.2000

Živnost č. 28 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1999
Zánik oprávnění: 14.3.2006

Živnost č. 29 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.2002
Zánik oprávnění: 4.9.2002

Živnost č. 30 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.2002
Zánik oprávnění: 14.3.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO: 48171590

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost může zastupovat každý člen představenstva samostatně. Za společnost se členové představenstva podepisují tak, že k její obchodní firmě připojí svůj podpis. 25.8.2016
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 5.10.1993 - 25.8.2016
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, a nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.10.1993 - 5.10.1993
Jméno: Miroslav Krčil DiS. 17.7.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2019
Ve funkci: od 4.6.2019
Adresa: Družstevní 1409, Hlinsko 539 01
Jméno: MVDr. Ivan Jeník 17.7.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2019
Ve funkci: od 4.6.2019
Adresa: Sečská 840, Slatiňany 538 21
Jméno: Josef Kozel 17.7.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: Jarkovského 57, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Bc. Veronika Pešinová MBA 17.7.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: 27, Luže 538 54
Jméno: Ing. Jan Linhart 1.10.1993 - 13.9.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bartoňova 831, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. Oldřich Kusý 1.10.1993 - 18.11.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Václavská 706, Chrudim 537 01
Jméno: František Pleskot 1.10.1993 - 18.11.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Šimonkova 567 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: František Pleskot 18.11.1997 - 10.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čáslavská 576 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Jaroslav Štorek 1.10.1993 - 26.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Fűgnerova 975, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Petr Jirků 18.11.1997 - 26.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Palackého třída 61, Chrudim 537 01
Jméno: Jan Svoboda 13.9.1994 - 8.9.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 5. května 56, Trhová Kamenice 539 52
Jméno: Jaroslav Štorek 26.11.1998 - 8.9.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Fűgnerova 975, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Petr Jirků 26.11.1998 - 8.9.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Palackého třída 61, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jiří Nový 1.10.1993 - 6.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nezvalova 1060, Chrudim 537 01
Jméno: Marie Málková 8.9.1999 - 29.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Družstevní 724, Slatiňany 538 21
Jméno: Václav Dostál 10.4.1998 - 5.4.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čáslavská 274, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Jan Svoboda 8.9.1999 - 5.4.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 5. května 56, Trhová Kamenice 539 52
Jméno: Ing. Petr Jirků 8.9.1999 - 5.4.2002
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Topolská 738, Chrudim 537 05
Jméno: Bc. Miloslav Macela 6.12.1999 - 5.4.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 21.6.2001
Adresa: Víta Nejedlého 637, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Robert Vokáč 29.9.2000 - 5.4.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rataje 1464, Hlinsko 539 01
Jméno: Jan Svoboda 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Ve funkci: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Adresa: 5. května 56, Trhová Kamenice 539 52
Jméno: Ing. Petr Jirků 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Ve funkci: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Adresa: Topolská 738, Chrudim 537 05
Jméno: Václav Dostál 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Adresa: Čáslavská 274, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Robert Vokáč 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Adresa: Rataje 1464, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2001
Adresa: Smetanova 412, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 21.10.2003 - 9.11.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2001
Ve funkci: od 3.7.2003
Adresa: Smetanova 412, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Petr Jirků 21.10.2003 - 22.4.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2003
Ve funkci: od 3.7.2003
Adresa: Topolská 738, Chrudim 537 05
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 9.11.2004 - 22.4.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2004 do 9.11.2004
Ve funkci: od 3.6.2004 do 9.11.2004
Adresa: Smetanova 412, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. arch. Tomáš Soukup 21.10.2003 - 22.7.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2003
Adresa: Komenského 85, Luže 538 54
Jméno: Ing. Petr Jirků 22.4.2005 - 1.3.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2003 do 31.1.2006
Ve funkci: od 9.11.2004 do 31.1.2006
Adresa: Topolská 738, Chrudim 537 05
Jméno: Ing. Robert Vokáč 21.10.2003 - 23.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2003 do 25.5.2006
Adresa: Rataje 1464, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Aleš Jiroutek 21.10.2003 - 23.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2003 do 25.5.2006
Adresa: Barákova 197, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Ladislav Libý 22.4.2005 - 23.6.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2004
Ve funkci: od 9.11.2004 do 25.5.2006
Adresa: Novoměstská 71, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. arch. Tomáš Soukup 22.7.2005 - 23.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2003 do 25.5.2006
Adresa: 4, Luže 538 54
Jméno: Josef Hrad 1.3.2006 - 23.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2006 do 25.5.2006
Ve funkci: od 1.2.2006 do 25.5.2006
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Robert Vokáč 23.6.2006 - 9.2.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2006 do 31.12.2006
Adresa: Rataje 1464, Hlinsko 539 01
Jméno: PhDr. Magda Křikavová 9.2.2007 - 7.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: PhDr. Magda Křivanová 7.3.2007 - 2.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007 do 2.4.2007
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Ladislav Libý 23.6.2006 - 20.11.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2004 do 9.11.2007
Ve funkci: od 25.5.2006 do 9.11.2007
Adresa: Novoměstská 71, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Ladislav Libý 20.11.2007 - 15.8.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.11.2007 do 8.6.2008
Ve funkci: od 10.11.2007 do 8.6.2008
Adresa: Novoměstská 71, Chrudim 537 01
Jméno: Josef Hrad 23.6.2006 - 30.7.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.5.2009
Ve funkci: od 25.5.2006 do 24.5.2009
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. arch. Tomáš Soukup 23.6.2006 - 30.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.5.2009
Adresa: 4, Luže 538 54
Jméno: Ing. Aleš Jiroutek 23.6.2006 - 30.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.5.2009
Adresa: Barákova 197, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Ladislav Libý 15.8.2008 - 30.7.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008
Ve funkci: od 9.6.2008 do 14.6.2009
Adresa: Novoměstská 71, Chrudim 537 01
Jméno: PhDr. Magda Křivanová 2.5.2007 - 13.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2007 do 3.4.2010
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Ladislav Libý 30.7.2009 - 14.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008
Ve funkci: od 15.6.2009 do 7.6.2010
Adresa: Novoměstská 71, Chrudim 537 01
Jméno: Josef Hrad 30.7.2009 - 14.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2009 do 7.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2009 do 7.6.2010
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: PhDr. Magda Křivanová 13.4.2010 - 14.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2010 do 7.6.2010
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Ladislav Libý 14.8.2010 - 16.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008 do 31.5.2011
Ve funkci: od 7.6.2010 do 31.5.2011
Adresa: Novoměstská 71, Chrudim 537 01
Jméno: Josef Hrad 14.8.2010 - 16.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2010
Ve funkci: od 7.6.2010 do 31.5.2011
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: PhDr. Magda Křivanová 14.8.2010 - 16.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2010
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. arch. Tomáš Soukup 30.7.2009 - 15.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2009 do 19.6.2012
Adresa: 4, Luže 538 54
Jméno: Ing. Aleš Jiroutek 30.7.2009 - 15.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2009 do 19.6.2012
Adresa: Barákova 197, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Josef Hrad 16.7.2011 - 15.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2010
Ve funkci: od 31.5.2011 do 19.6.2012
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: PhDr. Magda Křivanová 16.7.2011 - 15.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2010
Ve funkci: od 31.5.2011 do 19.6.2012
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: Josef Hrad 15.8.2012 - 9.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2010 do 18.6.2013
Ve funkci: od 19.6.2012 do 18.6.2013
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: PhDr. Magda Křivanová 15.8.2012 - 9.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2010 do 18.6.2013
Ve funkci: od 19.6.2012 do 18.6.2013
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 16.7.2011 - 7.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2011 do 17.6.2014
Ve funkci: do 17.6.2014
Adresa: Smetanova 412, Chrudim 537 01
Jméno: Josef Hrad 9.8.2013 - 7.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2013 do 31.12.2013
Ve funkci: od 18.6.2013 do 31.12.2013
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: Radek Zeman 15.8.2012 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012
Adresa: 14, Luže 538 54
Jméno: Ing. Aleš Jiroutek 15.8.2012 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012
Adresa: Barákova 197, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 7.1.2014 - 23.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2011 do 17.6.2014
Ve funkci: od 1.1.2014 do 17.6.2014
Adresa: Smetanova 412, Chrudim 537 01
Jméno: MVDr. Ivan Jeník 7.1.2014 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 17.6.2014
Adresa: Sečská 840, Slatiňany 538 21
Jméno: PhDr. Magda Křivanová 9.8.2013 - 19.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2013 do 12.8.2015
Ve funkci: od 18.6.2013 do 12.8.2015
Adresa: U Drachtinky 1302, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Aleš Jiroutek 23.7.2014 - 19.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 12.8.2015
Adresa: Barákova 197, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Radek Zeman 23.7.2014 - 25.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 19.6.2016
Adresa: 14, Luže 538 54
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 23.7.2014 - 25.8.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2014 do 23.6.2016
Ve funkci: od 17.6.2014 do 23.6.2016
Adresa: Smetanova 412, Chrudim 537 01
Jméno: Mgr. Jan Čechlovský 25.8.2016 - 27.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2016 do 6.6.2017
Ve funkci: od 19.7.2016 do 6.6.2017
Adresa: Švermova 458, Chrudim 537 01
Jméno: MVDr. Ivan Jeník 23.7.2014 - 5.9.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2014 do 17.6.2018
Adresa: Sečská 840, Slatiňany 538 21
Jméno: Miroslav Krčil DiS. 19.8.2015 - 17.7.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Ve funkci: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Adresa: Družstevní 1409, Hlinsko 539 01
Jméno: Josef Kozel 19.8.2015 - 17.7.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Adresa: Jarkovského 57, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Martina Lacmanová 25.8.2016 - 17.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2016 do 4.6.2019
Adresa: V Lipkách 581, Chrast 538 51
Jméno: Mgr. Jan Čechlovský 27.7.2017 - 17.7.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2017 do 4.6.2019
Ve funkci: od 6.6.2017 do 4.6.2019
Adresa: Švermova 458, Chrudim 537 01
Jméno: MVDr. Ivan Jeník 5.9.2018 - 17.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2018 do 4.6.2019
Adresa: Sečská 840, Slatiňany 538 21

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marcel Vojtěch 17.7.2019
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Ve funkci: od 4.6.2019
Adresa: Sídl. 9. května 319, Seč 538 07
Jméno: Ing. Miroslav Bubeník 17.7.2019
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Ve funkci: od 4.6.2019
Adresa: Příčná 101, Třemošnice 538 43
Jméno: Zdeněk Eis 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: Rataje 1464, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Jan Macháček 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: 367, Proseč 539 44
Jméno: Jan Pejcha 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: 36, Včelákov 539 57
Jméno: Mgr. Milan Chvojka 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: Hradišťská 394, Nasavrky 538 25
Jméno: MUDr. Jan Haase 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: K Presům 1077, Chrudim 537 01
Jméno: Milan Petr 1.10.1993 - 18.11.1997
Adresa: Tyršova 1208, Hlinsko 539 01
Jméno: Karel Hloušek 1.10.1993 - 18.11.1997
Adresa: Proseč u Skutče Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Rulík 1.10.1993 - 10.4.1998
Adresa: Lukavice 19 , Svidnice Česká republika
Jméno: František Novotný 1.10.1993 - 26.11.1998
Adresa: Družstevní 252, Třemošnice 538 43
Jméno: Miloslav Prokeš 1.10.1993 - 26.11.1998
Adresa: U Stadionu 719, Chrudim 537 03
Jméno: Karel Hloušek 18.11.1997 - 26.11.1998
Adresa: 145 , Proseč u Skutče Česká republika
Jméno: Blanka Svobodová 18.11.1997 - 26.11.1998
Adresa: Čáslavská 1158, Chrudim 537 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 10.4.1998 - 26.11.1998
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Miloslav Prokeš 26.11.1998 - 3.4.2000
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: U Stadionu 719, Chrudim 537 03
Jméno: Blanka Buncová 26.11.1998 - 3.4.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Čáslavská 1158, Chrudim 537 01
Jméno: Karel Hloušek 26.11.1998 - 29.9.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 145 , Proseč u Skutče Česká republika
Jméno: František Novotný 26.11.1998 - 5.4.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Družstevní 252, Třemošnice 538 43
Jméno: Tomáš Vagenknecht 26.11.1998 - 5.4.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Blanka Buncová 3.4.2000 - 5.4.2002
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: Čáslavská 1158, Chrudim 537 01
Jméno: Milan Petr 3.4.2000 - 5.4.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Tyršova 1208, Hlinsko 539 01
Jméno: Jiří Hyksa 29.9.2000 - 5.4.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 1, Luže 538 54
Jméno: František Novotný 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Ve funkci: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Adresa: Družstevní 252, Třemošnice 538 43
Jméno: Tomáš Vagenknecht 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Jiří Hyksa 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2000 do 2.7.2003
Adresa: 1, Luže 538 54
Jméno: Hana Štolová 5.4.2002 - 21.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2001 do 2.7.2003
Adresa: 70 , Rváčov Česká republika
Jméno: Blanka Buncová 5.4.2002 - 22.4.2005
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2000
Ve funkci: od 22.6.2000
Adresa: Čáslavská 1158, Chrudim 537 01
Jméno: František Novotný 21.10.2003 - 22.4.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2003
Ve funkci: od 3.7.2003
Adresa: Družstevní 252, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Ladislav Libý 21.10.2003 - 22.4.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2003
Adresa: Novoměstská 71, Chrudim 537 01
Jméno: Milan Petr 5.4.2002 - 1.3.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2000 do 31.1.2006
Adresa: Tyršova 1208, Hlinsko 539 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 21.10.2003 - 1.3.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2003
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: PhDr. Mgr. Darina Švábová 21.10.2003 - 1.3.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2003 do 28.2.2006
Adresa: Poličská 184, Hlinsko 539 01
Jméno: Blanka Buncová 22.4.2005 - 1.3.2006
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2003 do 31.1.2006
Ve funkci: od 2.12.2004 do 31.1.2006
Adresa: Čáslavská 1158, Chrudim 537 01
Jméno: František Novotný 22.4.2005 - 1.3.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2003 do 2.2.2006
Ve funkci: od 2.12.2004 do 2.2.2006
Adresa: Družstevní 252, Třemošnice 538 43
Jméno: Bc. Miloslav Macela 22.4.2005 - 23.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2004
Adresa: Víta Nejedlého 637, Chrudim 537 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 1.3.2006 - 23.6.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2003 do 25.5.2006
Ve funkci: od 2.2.2006 do 25.5.2006
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Ing. Vítězslav Marek 1.3.2006 - 23.6.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2006 do 25.5.2006
Ve funkci: od 2.2.2006 do 25.5.2006
Adresa: 40, Chrudim 537 01
Jméno: Jana Strouhalová 1.3.2006 - 23.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2006 do 25.5.2006
Adresa: Čavisovská 904, Chrudim 537 05
Jméno: Zdeněk Doležal 1.3.2006 - 23.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2006 do 25.5.2006
Adresa: 36, Luže 538 54
Jméno: Bc. Miloslav Macela 23.6.2006 - 20.11.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2004 do 9.11.2007
Ve funkci: od 25.5.2006 do 9.11.2007
Adresa: Víta Nejedlého 637, Chrudim 537 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 23.6.2006 - 15.8.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2006
Ve funkci: od 25.5.2006 do 8.6.2008
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Bc. Miloslav Macela 20.11.2007 - 15.8.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2007 do 8.6.2008
Ve funkci: od 10.11.2007 do 8.6.2008
Adresa: Vaňkova 1356, Chrudim 537 01
Jméno: Zdeněk Doležal 23.6.2006 - 30.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.5.2009
Adresa: 36, Luže 538 54
Jméno: Tomáš Vagenknecht 15.8.2008 - 30.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.5.2009
Ve funkci: od 9.6.2008 do 24.5.2009
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Bc. Miloslav Macela 15.8.2008 - 30.7.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008
Ve funkci: od 9.6.2008 do 24.5.2009
Adresa: Vaňkova 1356, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Vítězslav Marek 15.8.2008 - 30.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 30.6.2009
Adresa: 40, Chrudim 537 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 30.7.2009 - 14.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009
Ve funkci: od 25.5.2009 do 7.6.2010
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Bc. Miloslav Macela 30.7.2009 - 14.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008
Ve funkci: od 25.5.2009 do 7.6.2010
Adresa: Vaňkova 1356, Chrudim 537 01
Jméno: PhDr. Miloslav Macela 14.8.2010 - 27.10.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 31.8.2010
Ve funkci: od 7.6.2010 do 31.8.2010
Adresa: Vaňkova 1356, Chrudim 537 01
Jméno: Zdeněk Doležal 30.7.2009 - 14.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009
Adresa: 36, Luže 538 54
Jméno: Mgr. Petr Řezníček 15.8.2008 - 16.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 31.5.2011
Adresa: Jungmannovo nábřeží 399, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Pavel Šotola 15.8.2008 - 16.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 31.5.2011
Adresa: Havlíčkova 750, Hlinsko 539 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 14.8.2010 - 16.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009
Ve funkci: od 7.6.2010 do 31.5.2011
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Zdeněk Doležal 14.12.2010 - 16.7.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009
Ve funkci: od 1.12.2010 do 31.5.2011
Adresa: 36, Luže 538 54
Jméno: Tomáš Vagenknecht 16.7.2011 - 15.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009 do 19.6.2012
Ve funkci: od 31.5.2011 do 19.6.2012
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Zdeněk Doležal 16.7.2011 - 15.8.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2009 do 19.6.2012
Ve funkci: od 31.5.2011 do 19.6.2012
Adresa: 36, Luže 538 54
Jméno: Mgr. Petr Řezníček 16.7.2011 - 15.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2011
Ve funkci: do 18.6.2013
Adresa: Jungmannovo nábřeží 399, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Zdenka Sedláčková 14.8.2010 - 9.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2010 do 18.6.2013
Adresa: Barákova 133, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Mgr. Petr Řezníček 15.8.2012 - 9.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2011
Ve funkci: od 19.6.2012 do 18.6.2013
Adresa: Jungmannovo nábřeží 399, Chrudim 537 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 15.8.2012 - 9.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012
Ve funkci: od 19.6.2012 do 18.6.2013
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Ing. Pavel Šotola 16.7.2011 - 23.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2011 do 17.6.2014
Adresa: Havlíčkova 750, Hlinsko 539 01
Jméno: František Pilný 16.7.2011 - 23.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2011 do 17.6.2014
Adresa: Nezvalova 1033, Chrudim 537 01
Jméno: Jiří Sochor 15.8.2012 - 23.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012
Adresa: Žižkova 149, Luže 538 54
Jméno: Mgr. Petr Řezníček 9.8.2013 - 23.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2011 do 17.6.2014
Ve funkci: od 18.6.2013 do 17.6.2014
Adresa: Jungmannovo nábřeží 399, Chrudim 537 01
Jméno: Tomáš Vagenknecht 9.8.2013 - 19.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012 do 12.8.2015
Ve funkci: od 18.6.2013 do 12.8.2015
Adresa: Boženy Němcové 65, Chrast 538 51
Jméno: Ing. Zdenka Sedláčková 9.8.2013 - 19.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2013 do 12.8.2015
Ve funkci: do 12.8.2015
Adresa: Barákova 133, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Jiří Sochor 23.7.2014 - 19.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012 do 12.8.2015
Ve funkci: do 12.8.2015
Adresa: Žižkova 149, Luže 538 54
Jméno: Ing. Pavel Šotola 23.7.2014 - 19.8.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2014 do 12.8.2015
Ve funkci: do 12.8.2015
Adresa: Havlíčkova 750, Hlinsko 539 01
Jméno: Mgr. Petr Řezníček 23.7.2014 - 19.8.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2014
Ve funkci: od 17.6.2014 do 12.8.2015
Adresa: Jungmannovo nábřeží 399, Chrudim 537 01
Jméno: Martina Lacmanová 19.8.2015 - 25.8.2016
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015 do 24.5.2016
Ve funkci: od 12.8.2015 do 24.5.2016
Adresa: V Lipkách 581, Chrast 538 51
Jméno: Ing. Miroslav Bubeník 19.8.2015 - 18.10.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015
Adresa: Příčná 101, Třemošnice 538 43
Jméno: Mgr. Milan Chvojka 25.8.2016 - 27.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2016 do 6.6.2017
Adresa: Hradišťská 394, Nasavrky 538 25
Jméno: Jan Macháček 19.8.2015 - 24.3.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015
Adresa: 367, Proseč 539 44
Jméno: Kateřina Jánská 23.7.2014 - 5.9.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2014 do 17.6.2018
Adresa: Havlíčkova 82, Chrudim 537 01
Jméno: Mgr. Petr Řezníček 19.8.2015 - 5.9.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2014 do 17.6.2018
Adresa: Jungmannovo nábřeží 399, Chrudim 537 01
Jméno: Marcel Vojtěch 19.8.2015 - 17.7.2019
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Ve funkci: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Adresa: Sídl. 9. května 319, Seč 538 07
Jméno: Jan Břeň 19.8.2015 - 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Adresa: 97, Holetín 539 71
Jméno: Zdeněk Eis 19.8.2015 - 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Adresa: Rataje 1464, Hlinsko 539 01
Jméno: Petr Matyášek 19.8.2015 - 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Adresa: Rataje 1629, Hlinsko 539 01
Jméno: Ing. Miroslav Bubeník 18.10.2016 - 17.7.2019
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Ve funkci: od 3.8.2016 do 4.6.2019
Adresa: Příčná 101, Třemošnice 538 43
Jméno: Mgr. Milan Chvojka 27.7.2017 - 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2017 do 4.6.2019
Adresa: Hradišťská 394, Nasavrky 538 25
Jméno: Jan Macháček 24.3.2018 - 17.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2015 do 4.6.2019
Adresa: 367, Proseč 539 44
Jméno: Kateřina Jánská 5.9.2018 - 17.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2018 do 4.6.2019
Adresa: Havlíčkova 82, Chrudim 537 01
Jméno: Mgr. Petr Řezníček 5.9.2018 - 17.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2018 do 4.6.2019
Adresa: Jungmannovo nábřeží 399, Chrudim 537 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista se zmocňuje ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku včetně zcizování a zatěžování nemovitostí. 25.8.2016
Prokurista se zmocňuje ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku včetně zcizování a zatěžování nemovitostí. 7.1.2014
Jméno: Mgr. Ivo Doskočil 17.2.2017
Adresa: Nerudova 478, Choceň 565 01
Jméno: Josef Hrad 7.1.2014 - 25.8.2016
Adresa: Koželužská 481, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Václav Matula 25.8.2016 - 17.2.2017
Adresa: Jarošov 390, Jičín 506 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Josef Kozel
Člen statutárního orgánu: Miroslav Krčil DiS.
Člen statutárního orgánu: MVDr. Ivan Jeník
Člen statutárního orgánu: Bc. Veronika Pešinová

Vlastníci firmy Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO: 48171590

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 447 950 000 Kč 100% 17.7.2019
zakladni 1 396 510 000 Kč 100% 1.8.2018 - 17.7.2019
zakladni 1 340 910 000 Kč 100% 27.7.2017 - 1.8.2018
zakladni 1 332 790 000 Kč 100% 19.8.2015 - 27.7.2017
zakladni 1 326 820 000 Kč 100% 23.7.2014 - 19.8.2015
zakladni 1 317 520 000 Kč 100% 9.10.2013 - 23.7.2014
zakladni 1 276 230 000 Kč 100% 24.10.2012 - 9.10.2013
zakladni 1 220 510 000 Kč 100% 5.10.2011 - 24.10.2012
zakladni 1 211 420 000 Kč 100% 9.10.2010 - 5.10.2011
zakladni 1 189 400 000 Kč 100% 10.11.2009 - 9.10.2010
zakladni 1 156 540 000 Kč 100% 31.10.2008 - 10.11.2009
zakladni 1 138 600 000 Kč 100% 12.10.2007 - 31.10.2008
zakladni 1 072 240 000 Kč 100% 17.11.2006 - 12.10.2007
zakladni 951 574 000 Kč 100% 9.11.2005 - 17.11.2006
zakladni 918 249 000 Kč 100% 10.5.2005 - 9.11.2005
zakladni 881 061 000 Kč 100% 26.6.2004 - 10.5.2005
zakladni 846 286 000 Kč 100% 21.12.1998 - 26.6.2004
zakladni 838 121 000 Kč 100% 26.5.1998 - 21.12.1998
zakladni 811 237 000 Kč - 19.10.1995 - 26.5.1998
zakladni 734 570 000 Kč - 1.10.1993 - 19.10.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 594 17.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 446 352 17.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 384 671 1.8.2018 - 17.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 329 076 27.7.2017 - 1.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 320 958 19.8.2015 - 27.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 835 19.8.2015 - 17.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 303 106 23.7.2014 - 19.8.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 293 814 9.10.2013 - 23.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 23 710 9.10.2013 - 19.8.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 252 524 24.10.2012 - 9.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 196 799 5.10.2011 - 24.10.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 187 711 9.10.2010 - 5.10.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 165 688 10.11.2009 - 9.10.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 132 834 31.10.2008 - 10.11.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 114 893 29.8.2008 - 31.10.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 23 710 29.8.2008 - 9.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 049 081 12.10.2007 - 29.8.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 982 719 17.11.2006 - 12.10.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 89 522 17.11.2006 - 29.8.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 862 051 9.11.2005 - 17.11.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 828 726 22.7.2005 - 9.11.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 89 522 22.7.2005 - 17.11.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 22.7.2005 - 17.11.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 828 726 10.5.2005 - 22.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 791 538 26.6.2004 - 10.5.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 756 763 21.12.1998 - 26.6.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 748 598 26.5.1998 - 21.12.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 721 714 18.11.1997 - 26.5.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 721 715 19.10.1995 - 18.11.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 89 522 19.10.1995 - 22.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 19.10.1995 - 22.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 645 047 12.9.1994 - 19.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 89 522 12.9.1994 - 19.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 734 570 1.10.1993 - 12.9.1994

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO: 48171590

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 957/SL 81 notářský zápis [N 104/2015, NZ 97/2015] Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2015 19.8.2015 88
B 957/SL 80 výroční zpráva [2014] cd Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2015 19.6.2015 22.6.2015 45
B 957/SL 78 výroční zpráva [2013]  cd Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2014 2.7.2014 7.7.2014 49
B 957/SL 77 rozhod. o statut. orgánu, ostatní výpis ze zápisu, odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2013 19.12.2013 17.1.2014 6
B 957/SL 76 ostatní smlouvy o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2013 21.10.2013 11
B 957/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2013 12.9.2013 21.10.2013 11
B 957/SL 74 posudek znalce č. 419-08-13 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2013 16.7.2013 21.8.2013 45
B 957/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2013 16.7.2013 21.8.2013 11
B 957/SL 72 ostatní, zpráva auditora zápisy,dohody,prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2013 16.7.2013 21.8.2013 22
B 957/SL 71 notářský zápis NZ 56/2013 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2013 16.7.2013 21.8.2013 41
B 957/SL 70 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2013 16.7.2013 15.8.2013 26
B 957/SL 69 výroční zpráva [2012]  cd Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2013 25.6.2013 25.6.2013 49
B 957/SL 68 stanovy společnosti, ostatní smlouvy o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2012 8.10.2012 29.10.2012 46
B 957/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2012 18.7.2012 24.8.2012 12
B 957/SL 66 ostatní, zpráva auditora dohody o uznání závazku Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2012 18.7.2012 24.8.2012 25
B 957/SL 65 notářský zápis, ostatní NZ 74/2012,zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2012 18.7.2012 24.8.2012 71
B 957/SL 64 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2012 18.7.2012 24.8.2012 3
B 957/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2012 2.7.2012 3.7.2012 49
B 957/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora , (ú.z.k 28.2.2011, aud.2010) Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2011 17.10.2011 8
B 957/SL 61 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápisy,NZ 84/2011,dohoda) Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2011 17.10.2011 59
B 957/SL 60 stanovy společnosti, ostatní smlouva Krajský soud v Hradci Králové 10.8.2011 9.9.2011 13.9.2011 19
B 957/SL 59 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2011 10.6.2011 47
B 957/SL 58 ostatní, podpisové vzory , (výpis ze zápisu 05/2010) Krajský soud v Hradci Králové 1.12.2010 9.12.2010 9.12.2010 2
B 957/SL 57 ostatní ,(výpis ze zápisu,odst.z fce) Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2010 26.10.2010 26.10.2010 2
B 957/SL 56 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2010 20.9.2010 22.9.2010 24
B 957/SL 54 výroční zpráva 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 29.7.2010 29.7.2010 44
B 957/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu , (NZ 112/2010) Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2010 29.6.2010 29.6.2010 63
B 957/SL 53 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.2.2010 8.4.2010 8.4.2010 1
B 957/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2009 23.9.2009 15.10.2009 11
B 957/SL 51 notářský zápis, zpráva auditora NZ 65/2009 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2009 22.6.2009 22.6.2009 76
B 957/SL 50 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2009 1.6.2009 44
B 957/SL 48 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2008 11.7.2008 44
B 957/SL 49 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 134/2008 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2008 9.7.2008 9.7.2008 75
B 957/SL 47 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2007 16.11.2007 16.11.2007 4
B 957/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2007 18.9.2007 18.9.2007 11
B 957/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2007 25.7.2007 10
B 957/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2007 25.7.2007 25.7.2007 27
B 957/SL 43 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2006 25.7.2007 25.7.2007 19
B 957/SL 42 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2005 25.7.2007 25.7.2007 17
B 957/SL 41 notářský zápis, ostatní - NZ 101/2007 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2007 9.7.2007 9.7.2007 71
B 957/SL 39 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2006 7.2.2007 7.2.2007 4
B 957/SL 38 stanovy společnosti, ostatní - zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 19.10.2006 20.10.2006 20.10.2006 13
B 957/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 77/2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2006 22.6.2006 22.6.2006 75
B 957/SL 36 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2006 29.5.2006 29.5.2006 73
B 957/SL 34 ostatní -sml. o prod., nájm. + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 21
B 957/SL 33 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2005 2.11.2005 2.11.2005 64
B 957/SL 32 notářský zápis, ostatní - NZ 79/2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2005 20.7.2005 20.7.2005 55
B 957/SL 30 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2005 28.6.2005 28.6.2005 67
B 957/SL 31 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 9.11.2004 5.1.2005 6.1.2005 11
B 957/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 13.2.2004 9.8.2004 9.8.2004 41
B 957/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní - NZ 83/2004 Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2004 7.7.2004 7.7.2004 48
B 957/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva NZ 70/2003, sml. o výk. funkce Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2003 4.8.2003 4.8.2003 68
B 957/SL 25 účetní závěrka, ostatní - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2003 28.7.2003 46
B 957/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní - NZ 95/2002 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2002 10.9.2002 10.9.2002 32
B 957/SL 23 stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.9.2002 2.9.2002 46
B 957/SL 21 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 0
B 957/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 - doplněné znění Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 35
B 957/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní - NZ 71/2001, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2001 20.8.2001 20.8.2001 62
B 957/SL 19 výroční zpráva - za r. 2000 - 2x Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2001 17.8.2001 17.8.2001 18
B 957/SL 18 účetní závěrka - za rok 1999 + stanov.audit. Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2000 17.7.2000 17.7.2000 16
B 957/SL 17 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2000 17.7.2000 17.7.2000 4
B 957/SL 16 ostatní - Zápis z jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2000 17.7.2000 17.7.2000 7
B 957/SL 15 ostatní - Zápis z jednání DR + příloha Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2000 14.3.2000 14.3.2000 3
B 957/SL 14 ostatní - Zápis o jmenování náhr.člena Krajský soud v Hradci Králové 28.9.1999 25.10.1999 25.10.1999 3
B 957/SL 11 účetní závěrka - za rok 98 Krajský soud v Hradci Králové 13.4.1999 22.7.1999 22.7.1999 23
B 957/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.65.z jed.představ. Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1999 12.7.1999 12.7.1999 2
B 957/SL 12 notářský zápis - NZ 90/99 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1999 12.7.1999 12.7.1999 6
B 957/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.44 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.1997 23.11.1998 23.11.1998 2
B 957/SL 9 posudek znalce - dodatek č.106/3375/1998 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1998 9.9.1998 9.9.1998 1
B 957/SL 8 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1998 9.9.1998 9.9.1998 22
B 957/SL 7 notářský zápis - NZ 83/98 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1998 9.9.1998 9.9.1998 6
B 957/SL 10 posudek znalce -dodatek č.505/1998 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1998 9.9.1998 9.9.1998 1
B 957/SL 4 posudek znalce - č. 505/1998 Krajský soud v Hradci Králové 21.5.1998 17.7.1998 17.7.1998 5
B 957/SL 3 posudek znalce - č. 106/3375/1998 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.1998 17.7.1998 17.7.1998 7
B 957/SL 6 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1998 25.5.1998 25.5.1998 23
B 957/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 18.4.1997 13.11.1997 13.11.1997 3
B 957/SL 1 ostatní - protokol výsledků voleb Krajský soud v Hradci Králové 29.1.1997 13.11.1997 13.11.1997 1
B 957/SL 27 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2004 48

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.