Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Olomouc IČO: 47675772

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 47675772.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 38 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , čištění kanalizačních sítí včetně přípojek , zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením a další.

Základní údaje o Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. IČO: 47675772

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.1.1994
Spisová značka: B 711
IČO: 47675772
Obchodní firma: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše per573.230.000,--Kč, slovy: pět set sedmdesát tři milionů dvě stě třicet tisíc korun českých, o částku 56.120.000,-- Kč, slovy: padesát šest milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých, na základní kapitál ve výši .629.350.000,-- Kč, slovy: šest set dvacet devět milionů tři sta padesát tisíc korun českých, upisováním akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře Města Uničov tvořeným nemovitým majetkem, a to jednak tzv. infrastrukturními stavbami nezap isovanými do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru nemovitostí, dosud ve vlastnictví Města Uničova. Přesná specifikace vkladu je obsahem znaleckých posudků znalce Ing. Radky Dostálové č. 176-006/2017 a č. 177-007/2017 ze dne 30. 4. 2017 a jeho příloh, ve znění dodatků č. 1 ze dne 1. 5. 2017 k oběma uvedeným znaleckým posudkům, kteréžto znalecké posudky byly zpracovány v souladu s úpravou ust. § 251 a § 478 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Označeného znalce pověřilo předmětným znaleckým úkolem představenstvo společnosti na svém zasedání. Pro účely tohoto usnesení potřebná specifikace vkladu je následující: a) vodovod Pol.č. ObjektCena současný stav, s pp (Kč) 01Vodovodní řad 1 v ul. Na Nivách23 909,96 02Vodovodní řad 2 v ul. Na Nivách20 639,63 03Vodovod v ul. Šumperská - řady 16+17+18 343 085,96 05Vodovodní řad 10 pro ZŠ ul. U Stadionu234 916,48 06Vodovodní řad 11 ul. U Stadionu129 353,32 07Vodovodní řady 12+13 v ul. Gen. Svobody 1 074 010,29 08Vodovodní řady ul. Albíkova 14+15 289 953,39 09Vodovodní řady 5+6 z ul. Nemocniční 122 342,22 10Vodovodní řad 7 140 612,49 11Vodovodní řad 8 65 378,59 12Prodloužení vodovodu v ul. Olomoucká - řad 4 193 882,69 13Vodovod ul. Olomoucká - řad 3 197 606,03 14Uničov-Brníčko - vodovodní řad 20 k bytovým domům 112 041,50 15Vodovodní řad 9 z ul. Šternberské k RD96 654,01 16Vodovod u Oskavy1 909 173,46 17Vodovodní řad k městskému koupališti a TJ Unex 910 190,34 18APrůmyslová zóna I. ul. Šumperská I. etapa730 913,97 18BPrůmyslová zóna I. ul. Šumperská II. etapa 282 183,30 19Vodovod Malé Novosady44 174,47 20Průmyslová zóna II. ul. Šumperská 1 014 223,95 21Průmyslová zóna I. ul. Tovární 2 169 006,20 22Uničov-Brníčko - vodovodní řad k RD475 565,13 23Vodovod ul. Pod Šibeníkem 895 598,83 24Prodloužení vodovodu ul. Pod Šibeníkem I. etapa584 585,15 25Prodloužení vodovodu ul. Pod Šibeníkem II. etapa371 472,98 26Vodovod ul. Nádražní (statek) 1 221 362,66 27Inženýrské sítě pro 3 RD ul. Nemocniční139 402,38 28Prodloužení vodovodu z ul. Na Nivách138 759,11 29Inženýrské sítě pro RD - lokalita na Nivách1 237 152,55 b) kanalizace Pol.č. ObjektCena současný stav, s pp (Kč) 01Stoka DIVa ul. Nová a bratří Čapků37 373,39 02Sběrač B v ul. Šumperská (od Š 234)41 263,02 03Stoka Bi pro 3 BJ - do sběrače v ul. Šumperská 54 750,37 04Stoka Dh ul. U Stadionu178 680,47 05Stoka AIVb3 do ul. Gen. Svobody28 263,68 06Stoka AIVb31 do ul. Gen. Svobody124 841,86 07Stoka BXIIb - přítok od Š792 19 633,51 08Prodloužení stoky Ba v ul. Olomoucké238 801,95 09Stoka BIX, BIXa v ul. Olomoucká554 390,56 10AStoka DX v ul. Albíkova279 566,58 10BStoka DXa v ul. Albíkova98 590,63 11Stoka Bg, Bg1, Bg2, Bg3 v ul. Zahradní814 181,72 12Stoka BXIV, BXIVa v ul. Nádražní1 216 546,55 13Stoka BVIIa v ul. Nádražní58 119,75 15Stoka BX v ul. Malé Novosady247 312,78 16Stoka BXIII do ul. Šumperské227 586,71 17Prodloužení stoky DIV v ul. Bratří Čapků303 470,47 18Splašková a dešťová kanalizace U Oskavy2 305 947,79 20Stoka Dch v ul. Stadionu182 549,00 21Prodloužení stoky DVII v ul. Vladislavova104 134,13 22Stoka Di v ul. Pionýrů283 502,25 23Stoka Aab od zimního stadionu583 492,72 25Stoka CIIIe do ul. Školní149 939,14 26APrůmyslová zóna I. ul. Šumperská - splašková kanalizace 1 068 139,32 26BPrůmyslová zóna I. ul. Šumperská - splašková kanalizace 242 855,71 27Průmyslová zóna II. ul. Šumperská - dešťová a splašková kanalizace 1 630 448,72 28APrůmyslová zóna I. ul. Tovární dešťová a splašková kanalizace, čerpací stanice dešťových vod6 707 061,76 28 B1Budova čerpací stanice s trafostanicí č.p. 1347 zaps. na LV 1001 pro kat. úz. a obec Uničov1 134 187,03 28 B2Technologická část v ČS3 973 584,33 28 B3Podzemní žb čerpací jímka3 370 001,74 28 B4Obtokový a měřící žb žlab878 242,88 28 B5Komunikace v areálu ČS373 295,27 28 B6Oplocení areálu ČS117 331,07 28 B7Osvětlení v areálu ČS184 699,25 29Průmyslová zóna II. - prodloužení dešťové kanalizace 400 435,57 31Stoky Af, Af2 ul. Pod Šibeníkem1 551 059,84 32Prodloužení kanalizace ul. Pod Šibeníkem - I. etapa 507 913,11 33Prodloužení kanalizace ul. Pod Šibeníkem - II. etapa 422 340,49 34Stoky CIb, CIb1 pro 3RD ul. Nemocniční230 613,93 35Prodloužení kanalizace DX, DIX, BVIIa, stoky DIXa, DIXb 1 283 327,86 36Tlaková splašková kanalizace od městského koupaliště a tenisového areálu1 657 914,86 37Uničov - Brníčko - splašková tlaková kanalizace5 946 491,48 38Uničov - Brníčko - tlaková kanalizace od RD557 819,64 39Uničov - Brníčko - prodloužení tlakové kanalizace na ČOV 4 170 236,06 40IS pro RD - lokalita na Nivách1 657 423,08 41Vyústní objekt dešťové kanalizace111 380,21 c) pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území a obec Uničov : parc. č. st. 2411 zast. plocha71.075,28 parc. č. 652/69 ostatní plocha manipulační plocha1,436.312,64 parc. č. 652/70 ostatní plocha ostatní komunikace 279.008,28 Znaleckými posudky č. 176-006/2017 a 177-007/2017 ve znění dodatků č. 1 byla určena cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře města Uničova částkou 63.300.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za ten to nepeněžitý vklad. Jako protiplnění bude akcionáři městu Uničovu vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 4.431 ks kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 10.000,- Kč znějící na jméno s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní hodnota jedné akcie bude činit 14.285,72 Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií v celkové výši 18.990.000,- Kč tvoř í v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Dále upisováním akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře Obce Hlubočky tvořeným nemovitým majetkem, a to tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí, dosud ve vlastnictví Obce Hlubočky. Přes ná specifikace vkladu je obsahem znaleckého posudku znalce Ing. Radky Dostálové č. 174-004/2017 ze dne 30. 4. 2017, a jeho příloh, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 5. 2017 k uvedenému znaleckému posudku, kterýžto znalecký posudek byl zpracován v souladu s úpravou ust. § 251 a § 478 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Označeného znalce pověřilo předmětným znaleckým úkolem představenstvo společnosti na svém zasedání. Pro účely tohoto usnesení potřebná specifikace vkladu je následující: Část A Stavby kanalizací ve vlastnictví obce Hlubočky Pol.č. ObjektCena současný stav, s pp (Kč) 01Kanalizace pro 15 RD v ul. Nad Sídlištěm 639 838,01 02Kanalizace pro 36 RD ul. K Posluchovu2 633 386,59 Část B Stavby vodovodů ve vlastnictví obce Hlubočky Pol.č. ObjektCena současný stav, s pp (Kč) 01Vodovod pro 15 RD ul. Nad Sídlištěm 551 714,98 02Vodovod pro 36 RD ul. K Posluchovu2 313 776,01 03Zaokrouhlování vodovodu ul. Dukelských Hrdinů Havlíčkova 454 828,32 Výše uvedeným znaleckým posudkem č. 174-004/2017 ve znění dodatku č. 1 byla určena cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře obce Hlubočky částkou 6.590.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Jako protiplnění bude akcionáři obci Hlubočky vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 462 ks kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 10.000,- Kč znějící na jméno s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní hodnota jedné akcie bude činit 14.264,07 Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií ve výši 1.970.000,- Kč tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Dále upisováním akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře Obce Troubelice tvořeným nemovitým majetkem, a to tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí, dosud ve vlastnictví Obce Troubelice. Přesná specifikace vkladu je obsahem znaleckého posudku znalce Ing. Radky Dostálové č. 175-005/2017 ze dne 30. 4. 2017, a jeho příloh, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 5. 2017 k uvedenému znaleckému posudku, kterýžto znalecký posudek byl zpracován v soulad u s úpravou ust. § 251 a § 478 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Označeného znalce pověřilo předmětným znaleckým úkolem představenstvo společnosti na svém zasedání. Pro účely tohoto usnesení potřebná specifikace vkladu je následující: Část A Stavby kanalizace ve vlastnictví obce Troubelice Pol.č. ObjektCena současný stav, s pp (Kč) 01Kanalizační stoka Troubelice - sídliště475 885,87 Část B Stavby vodovodů ve vlastnictví obce Troubelice Pol.č. ObjektCena současný stav, s pp (Kč) 01Vodovodní řad 1 Troubelice sídliště299 466,42 02Vodovod Malá strana - čady B, B1 1 149 817,31 03Vodovod Hamplův sad - řady B1-1, B1-2 177 068,94 04Prodloužení vodovodu u školy - řad A1-3 329 671,22 05Vodovod pro lokalitu 21 RD1 278 018,39 Výše uvedeným znaleckým posudkem č. 175-005/2017 ve znění dodatku č. 1 byla určena cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře obce Troubelice 3.710.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepen ěžitý vklad. Jako protiplnění budou akcionáři obci Troubelice vydány proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 260 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 10.000,- Kč znějící na jméno s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní hodnota jedné akci bude činit 14.269,24; akcie budou vydány v listinné podobě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií ve výši 1.110.000,- Kč tvoří v souladu s ustanove ním § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Dále upisováním akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře Obce Přáslavice tvořeným nemovitým majetkem, a to tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí, dosud ve vlastnictví Obce Přáslavice. Přesná specifikace vkladu je obsahem znaleckého posudku znalce Ing. Radky Dostálové č. 173-003/2017 ze dne 30. 4. 2017, a jeho příloh, ve znění dodatku dodatku č. 1 ze dne 1. 5. 2017 k uvedenému znaleckému posudku, kterýžto znalecký posudek byl zpracován v souladu s úpravou ust. § 251 a § 478 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Označeného znalce pověřilo předmětným znaleckým úkolem představenstvo společnosti na svém zasedání. Pro účely tohoto usnesení potřebná specifikace vkladu je násl edující: Pol.č. ObjektCena současný stav, s pp (Kč) 01Vodovodní řad II-3 a prodloužení132 487,31 02Vodovodní řad III567 395,01 03Vodovodní řad IV144 393,69 04Vodovodní řad V190 469,45 05Vodovodní řad VI249 687,56 06Vodovodní řad B I 1 359 492,89 07Vodovodní řad B II488 051,14 08Vodovodní řad B III432 976,24 09Vodovodní řad B IV88 010,42 10Vodovodní řad B V538 074,47 11Vodovodní řad B VI 53 324,17 12Vodovodní řad V1356 862,83 13Vodovodní řad V2108 126,41 14Prodloužení V2 ke sběrovému dvoru114 697,18 15Prodloužení IS - vodovod - Šupáková330 996,50 16IS pro lokalitu výstavby RD - Přáslavice333 585,70 17Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 1789/1 31 348,10 18Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 163/36 42 445,97 19Prodloužení vodovodního řadu - Moravcovi158 998,56 20Přáslavice-Vilky - IS - vodovod 195 038,66 21Prodloužení vodovodu - Vodičkovi233 293,26 22Vodovod před ČOV - č.p.49 75 141 416,54 23Vodovod u RD č. p 130 -182 194 512,87 24Vodovod u RD č. p 271 -332 66 272,24 Výše uvedeným znaleckým posudkem č. 173-003/2017 ve znění dodatku č. 1 byla určena cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře obce Přáslavice 6.550.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepen ěžitý vklad. Jako protiplnění bude akcionáři obci Přáslavice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 459 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 10.000,- Kč znějící na jméno s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní hodnota jedné akcie bude činit 14.270,15 Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií ve výši 1.960.000,- Kč tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Upisování akcií nad částku nebo pod částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu na upsání akcií (po právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem) a skončí uplynutím 30, slovy: třiceti, dnů od jejího započetí. Místem pro upisování akcií uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti V odohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc Hodolany, IČ: 47675772. O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat akcionáře, kteří budou upisovat akcie a spolu s informací o začátku lhůty k upiso vání akcií, jim bude zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni ve lhůtě nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií předat nepeněžitý vklad a tím splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií písemným pro hlášením vkladatele, na které reaguje představenstvo společnosti prohlášením, že nepeněžitý vklad byl splacen. 9.11.2017 - 16.1.2018
Valná hromada Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., konaná dne 27.11.2015 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní výše činí 563.070.000,- Kč, se zvyšuje o 10.160.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 573.230.000,- Kč upisováním akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře statutární město Olomouc tvořeným nemovitým majetkem, a to jednak tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru nemovitostí dosud ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kterýžto majetek je ve všech případech dislokován jakožto přímo přilehlý a technologicky návazný k jinému nemovitému majetku, jenž je vlastnictvím společnosti. Přesná specifikace vkladu je obsahem znaleckého posudku znalce Ing. Jaromíra Kavky č. 363-13/2015 ze dne 9.4.2015 a jeho příloh, kterýžto znalecký posudek byl zpracován v souladu s úpravou ust. § 251 a § 478 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Označeného znalce pověřilo předmětným znaleckým úkolem představenstvo společnosti na svém 26. zasedání dne 26.3. 2015. Pro účely tohoto usnesení potřebná specifikace vkladu je obsahem následujících tabulek: a) pozemky katastru nemovitostí zapsané dosud v listu vlastnictví č. 10001 pro kat. úz. Hodolany, obec a okres Olomouc jakožto výlučné vlastnictví statutárního města Olomouc: poř.č. pozemek parc. č. výměra m2druh pozemku způsob využití dle KN 1. St. 1769 231zastavěná plocha a nádvoří 2.St. 1965 54zastavěná plocha a nádvoří 3.St. 2142 71zastavěná plocha a nádvoří 4.St. 2143 406zastavěná plocha a nádvoří 5.St. 2144/1 140zastavěná plocha a nádvoří 6.St. 2236 233zastavěná plocha a nádvoří 7.St. 2457 7zastavěná plocha a nádvoří 8.562/710.064ostatní plocha (ostatní komunikace) 9.606/7 */ 1.982ostatní plocha (ostatní komunikace) */ oddělen z dosud v LV č. 10001 pro kat. úz. Hodolany, obec a okres Olomouc, dosud zapsaného pozemku parc. č. 606/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2258-10/201, vyhotoveným geodetem Jiřím Velartem (IČ: 71781269), ověřeným oprávněným zeměměři čským inženýrem Ing. Věrou Češkovou pod č. 40/2015 a potvrzeným Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc, pod č.j. PGP-531/2015-805. b) infrastrukturní stavby nezapisované do katastru nemovitostí, pod povrchem pozemků, liniového charakteru: p.č.inv.č.označení v evidenci společnosti i vlastníka pod okres Olomouc bližší specifikace povrchem obec kat. úz. parc.č. 1.2119kanál pro rozvody Olomouc Chválkovice 1728/2 OlomoucChválkovice 1748/3Olomouc Chválkovice 1748/4 OlomoucChválkovice 2.2285podzemní vedení kanalizační DN 400 Senice na 883/2Senice na HanéSenice na Hané Hané 310/2LoučanyLoučany na H. 310/12LoučanyLoučany na H. 310/11LoučanyLoučany na H. 310/6LoučanyLoučany na H. 310/1LoučanyLoučany na H. 557LoučanyLoučany na H. 611LoučanyLoučany na H. 3.2535anodové uzemnění Litovel Olomouc 557/2LitovelLitovel a) KAO Litovel Cholinská, areál čerpací 1385/1LitovelLitovel stanice Litovel Čerlinka 1385/9LitovelLitovel 1385/8LitovelLitovel 1385/7LitovelLitovel 1385/6LitovelLitovel 1385/5LitovelLitovel 1385/4LitovelLitovel 1385/3LitovelLitovel 1385/2LitovelLitovel b) KAO Mezice 143/8NákloMezice 143/20NákloMezice 143/16NákloMezice 143/2NákloMezice 143/7NákloMezice 143/6NákloMezice 197/1NákloMezice 198/2NákloMezice 239/4NákloMezice 240/8NákloMezice 165/4NákloMezice c) KAO Břuchotín 582/3SkrbeňSkrbeň 291/3SkrbeňSkrbeň 581/12SkrbeňSkrbeň 375/11SkrbeňSkrbeň 375/10SkrbeňSkrbeň 581/2SkrbeňSkrbeň 376/16SkrbeňSkrbeň 376/17SkrbeňSkrbeň 582/7SkrbeňSkrbeň 375/9SkrbeňSkrbeň 375/8SkrbeňSkrbeň 375/7SkrbeňSkrbeň 581/6SkrbeňSkrbeň 581/1SkrbeňSkrbeň 361/28SkrbeňSkrbeň 361/7SkrbeňSkrbeň d) KAO Senice 883/2Senice na HanéSenice na Hané 1270Senice na HanéSenice na Hané 881/2Senice na HanéSenice na Hané 881/3Senice na HanéSenice na Hané 881/4Senice na HanéSenice na Hané 881/5Senice na HanéSenice na Hané 881/1Senice na HanéSenice na Hané 860/1Senice na HanéSenice na Hané 860/15Senice na HanéSenice na Hané 860/6Senice na HanéSenice na Hané 860/14Senice na HanéSenice na Hané 1267Senice na HanéSenice na Hané 255/3TěšeticeVojnice u Ol. 162/11TěšeticeVojnice u Ol. 162/12TěšeticeVojnice u Ol. 162/1TěšeticeVojnice u Ol. 255/2TěšeticeVojnice u Ol. 140/9TěšeticeVojnice u Ol. 162/14TěšeticeVojnice u Ol. 162/13Těšetice Vojnice u Ol. e) KAO Neředín 469OlomoucNeředín 466/1OlomoucNeředín 849/27OlomoucŘepčín 849/26OlomoucŘepčín 849/25OlomoucŘepčín 849/24OlomoucŘepčín 849/23OlomoucŘepčín 849/22OlomoucŘepčín 849/21OlomoucŘepčín 849/20OlomoucŘepčín 849/19OlomoucŘepčín 849/18OlomoucŘepčín 849/2OlomoucŘepčín 849/16OlomoucŘepčín 849/17OlomoucŘepčín 1183/3OlomoucŘepčín 905/60OlomoucŘepčín 905/59OlomoucŘepčín 905/68OlomoucŘepčín 905/67OlomoucŘepčín 905/4OlomoucŘepčín 905/49OlomoucŘepčín 905/58OlomoucŘepčín 1017OlomoucŘepčín 905/53OlomoucŘepčín 905/52OlomoucŘepčín 905/83OlomoucŘepčín 1014/6OlomoucŘepčín 752/3OlomoucŘepčín 752/1OlomoucŘepčín 720/41OlomoucŘepčín 720/42OlomoucŘepčín 720/43OlomoucŘepčín 720/44OlomoucŘepčín 720/45OlomoucŘepčín 720/46OlomoucŘepčín 720/47OlomoucŘepčín 720/48OlomoucŘepčín 720/49OlomoucŘepčín 720/50OlomoucŘepčín 720/51OlomoucŘepčín 720/52OlomoucŘepčín 720/53OlomoucŘepčín f) KAO Týneček 385/8OlomoucTýneček 385/9OlomoucTýneček 1427/21OlomoucChválkovice 1427/29OlomoucChválkovice 147/28OlomoucChválkovice 147/22OlomoucChválkovice 147/23OlomoucChválkovice 147/2OlomoucChválkovice 147/24OlomoucChválkovice 147/25OlomoucChválkovice 147/26OlomoucChválkovice 1399OlomoucChválkovice 1384Olomouc Chválkovice 147/35OlomoucChválkovice g) KAO Droždín 117/1OlomoucDroždín 100/10OlomoucDroždín 1258/14OlomoucDroždín 1258/15OlomoucDroždín 1258/16OlomoucDroždín 1258/17OlomoucDroždín 1258/18OlomoucDroždín 1258/19OlomoucDroždín 1258/20OlomoucDroždín 1258/21OlomoucDroždín 1258/22OlomoucDroždín 1258/23OlomoucDroždín 4.3593odpad od VDJ objekt 412Ac Droždín 1249/22OlomoucDroždín 1246/9OlomoucDroždín 1250/5OlomoucDroždín 1250/4OlomoucDroždín 1247/8OlomoucDroždín 1247/7OlomoucDroždín 1247/6OlomoucDroždín 1247/5OlomoucDroždín 1247/9OlomoucDroždín 1247/18OlomoucDroždín 1247/17OlomoucDroždín 1247/16OlomoucDroždín 1247/15OlomoucDroždín 1247/14OlomoucDroždín 1247/13OlomoucDroždín 1247/12OlomoucDroždín 1247/11OlomoucDroždín 1247/10OlomoucDroždín 100/10OlomoucDroždín 1258/40OlomoucDroždín 1259/15OlomoucDroždín Označeným znaleckým posudkem byla určena cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře statutární město Olomouc částkou 14.230.900,- Kč, jíž může odpovídat úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Jako protip lnění tedy bude akcionáři statutární město Olomouc vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 1.016 kmenových akcií společnosti se jmenovitou hodnotou po 10.000,- Kč, znějících na jméno a s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní kurz jedné takové akcie bude činit 14.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií jinými akcionáři nebo jinými osobami a jinými vklady, než je shora popisovaný nepeněžitý vklad, se nepřipouští , stejně tak se nepřipouští upsání pouze části shora popisovaného nepeněžitého vkladu ani upsání jakéhokoli vyššího vkladu nebo vkladu vyšší hodnoty. Určený akcionář statutární město Olomouc upíše emisní kurz jím upisovaných akcií uzavřením smlouvy se spo lečností podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích v sídle společnosti ve lhůtě počínající třetím pracovním dnem po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končící patnáctým pracovním dnem po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že počátek této lhůty oznámí společnost vkladateli (akcionář statutární město Olomouc); v téže lhůtě a taktéž v sídle společnosti musí být shora popisovaný nepeněžitý vklad splacen (do společnosti vnesen) tím způsobem, že vkladatel předá společnost i písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona o obchodních korporacích a že vklad předá i fyzicky na místě samém, o čemž se sepíše předávací protokol, který bude podepsán osobami jednajícími jménem společnosti i jménem vkladatele s úředním ověřením podpisů. 15.12.2015 - 21.12.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 9 23.7.2014 - 21.5.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 23.7.2014 - 21.5.2019
"Řádná valná hromada Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., konané dne 28.5. 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní výše činí 551.230.000,- Kč, se zvyšuje o 11.840.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 563.070.000,- Kč upisováním akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře město Velká Bystřice tvořeným dosavadním vodohospodářským infrastrukturním majetkem tohoto akcionáře, kterým je městská síť vodovodů v katastru města Velká Bystřice napojená na sítě ve vlastnictví společnosti. Přesná specifikace vkladu je obsahem znaleckého posudku č. 099-011/2010 znalkyně Radky Dostálové ze dne 15.3.2010 a jeho příloh, kterýžto znalecký posudek byl zpracován v souladu s úpravou ust. § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníka č. 513/1991 Sb. v platném znění dle usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, č.j. 30 Nc 8003/2010-7 ze dne 21.1.2010, které nabylo právní moci dnem 10.2.2010, a je též obsahem následující tabulky: 25.6.2010 - 5.8.2010
Název projektové dokumentace (číslo): 1. Dostavba vodovodu I. etapa (01a/VB), rok pořízení: 1995, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 383/9; rok pořízení: 1995, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 717,6; celkem: 1101,5 2. Dostavba vodovodu II. etapa (01b/VB) rok pořízení: 1995, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 845,3; celkem: 845,3 3. Dostavba vodovodu III. etapa (01c/VB) rok pořízení: 1995, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 412,1; rok pořízení: 1995, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 378,6; celkem: 790,7 4. Vodovod Velká Bystřice zásobovací řad - Svésedlická (02/VB) rok pořízení: 1993, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 326,0; celkem: 326,0 5. Vodovod ul. ČSA, 8. května, Tovární (03/VB) rok pořízení: 2003, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 990,7; celkem: 990,7; 6. Výstavba rodinných domů - Vrtov (04/VB) rok pořízení: 2003, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 243,9; rok pořízení: 2003, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 619,3; celkem: 863,2; 7. Dostavba vodovodu I. a II. etapa (05/VB) rok pořízení: 2000, profil: 160, materiál: PVC, délka (m): 593,2; rok pořízení: 2000, profil: 110, materiál: PVC, délka (m):2057,5; rok pořízení: 2000, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 835,4; celkem: 3486,1; 8. Vodovod Velká Bystřice - techn. vybavenost RD parc. č. 536/1, 537/1 (06/VB) rok pořízení: 2000, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 85,0; rok pořízení: 2000, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 209,7; celkem: 294,7 9. Areál MAKRO - podmiňující infrastruktura (07/VB) rok pořízení: 1999, profil: 160, materiál: PVC, délka (m): 964,8; rok pořízení: 1999, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 20,9; celkem: 985,7 10. Vodovodní řad A.5 a A.5.1 (08/VB) rok pořízení: 2000, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 217,6; rok pořízení: 2000, profil: 100, materiál: OC, délka (m): 5,8; celkem: 223,4 11. Kanalizace a vodovod v lokalitě Hliník (09/VB) rok pořízení: 2000, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 71,5; celkem: 71,5 12. Vodovod Velká Bystřice - Nádražní I. (10/VB) rok pořízení: 1959, profil: 80, materiál: LT, délka (m): 651,3; celkem: 651,3 13. Vodovod Velká Bystřice - Nádražní II. (11/VB) rok pořízení: 1972, profil: 100, materiál: LT, délka (m): 458,5; celkem: 458,5 14. Vodovod Velká Bystřice - II. etapa (12/VB) rok pořízení: 1984, profil: 160, materiál: PVC, délka (m): 764,5; celkem: 764,5 15. Vodovod Kopaniny (14/VB) rok pořízení: 1992, profil: 110, materiál: PVC, délka (m):1270,3; celkem: 1270,3 16. Prodloužení vodovodu v ul. ČSA (15/VB) rok pořízení: 1990, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 68,9; celkem: 68,9 17. Plynofikace kotelny ZŠ Velká Bystřice (16/VB) rok pořízení: 1996, profil: 160, materiál: PVC, délka (m): 213,1; celkem: 213,1 18. Vodovod-řad B-a propoj ul. Žižkova - Příční (17/VB) Vodovod-řad B-3-2 ul. 8. května (17/VB) rok pořízení: 1996, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 103,6; rok pořízení: 1996, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 265,2; celkem: 368,8 19. Vodovod-řad B-a/1 - prodloužení ul. Příční (18/VB) rok pořízení: 1996, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 113,1; celkem: 113,1 20. Dostavba vodovodu v ul. Loučná (19/VB) rok pořízení: 1995, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 237,0; celkem: 237,0 21. Vodovodní řad B.0 ul. Týnecká (20/VB) rok pořízení: 1998, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 134,0; rok pořízení: 1998, profil: 110, materiál: PE, délka (m): 189,5; celkem: 323,5 22. Prodloužení vodovodu k Varně (21/VB) rok pořízení: 2003, profil: 110, materiál: PVC, délka (m): 117,2 rok pořízení: 2003, profil: 63, materiál: PE, délka (m): 129,2; celkem: 129,2 23. Novostavba RD-prodloužení vod. Řadu (22/VB) rok pořízení: 2003, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 35,0; celkem: 35,0 24. Prodloužení vodovodu na Letné (23/VB) rok pořízení: 2008, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 155,2; celkem: 155,2 25. Velká Bystřice-ulice Hliník zokruhování vodovodu (24/VB) rok pořízení: 2009, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 201,5; celkem: 201,5 26. Prodloužení vodovodní řadu ul. Svésedlická (28/VB) rok pořízení: 2007, profil: 90, materiál: PVC, délka (m): 164,6; celkem: 164,6 27. Inženýrské sítě pro 3 RD v ul. Nádražní II. (29/VB) rok pořízení: 2007, profil: 90, materiál: PVC, délka (m) 47,2; rok pořízení: 2007, profil: 80, materiál: TLT, délka (m) 7,7; celkem: 54,9 CELKEM: 15188,2 25.6.2010 - 5.8.2010
Jednotlivými částmi vkládaného vodohospodářského infrastrukturního majetku jsou dotčeny (příp. zatíženy, zastavěny apod.) následující pozemky (uvádí se parcelní čísla podle aktuální evidence katastru nemovitostí příslušného pro kat. úz. a obec Velká Bystř ice, okres Olomouc): označení PD/ parc.č. / majitel 01a/VB 2262/1 Město Velká Bystřice 2244/1 Město Velká Bystřice 1384 Město Velká Bystřice 1359 Město Velká Bystřice 01b/VB 2318/1 Město Velká Bystřice 1494 Město Velká Bystřice 2314 Město Velká Bystřice 1547 Město Velká Bystřice 2315 Město Velká Bystřice 2317 Město Velká Bystřice 2316 Město Velká Bystřice 2311 Město Velká Bystřice 2312/1 Město Velká Bystřice 01c/VB 2318/1 Město Velká Bystřice 2320 Město Velká Bystřice 2321 Město Velká Bystřice 1359 Město Velká Bystřice 02/VB 2305/3 Město Velká Bystřice 2303/1 Město Velká Bystřice 2302 Město Velká Bystřice 03/VB 2255 Město Velká Bystřice 2256 Město Velká Bystřice 528 Město Velká Bystřice 527 Město Velká Bystřice 2279/1 Město Velká Bystřice 2281/3 Město Velká Bystřice 580 Město Velká Bystřice 581 Město Velká Bystřice 04/VB 2169/44 Město Velká Bystřice 2169/53 Město Velká Bystřice 05/VB 2305/3 Město Velká Bystřice 2306/3 Město Velká Bystřice 2309 Město Velká Bystřice 05/VB 2307/2 Město Velká Bystřice 2310 Město Velká Bystřice 2311 Město Velká Bystřice 2298 Město Velká Bystřice 610 Město Velká Bystřice 2272/1 Město Velká Bystřice 2274 Město Velká Bystřice 774/12 Město Velká Bystřice 2273 Město Velká Bystřice 2279/1 Město Velká Bystřice 2281/3 Město Velká Bystřice 533/1 Město Velká Bystřice 2250 Město Velká Bystřice 1192 Město Velká Bystřice 2249 Město Velká Bystřice 2311 Město Velká Bystřice 2316 Město Velká Bystřice 2317 Město Velká Bystřice 2318/1 Město Velká Bystřice 07/VB 2297/7 Město Velká Bystřice 233/7 Město Velká Bystřice 233/3 Město Velká Bystřice 08/VB 2253 Město Velká Bystřice 1069 Město Velká Bystřice 1017 Město Velká Bystřice 2250 Město Velká Bystřice 09/VB 2306/3 Město Velká Bystřice 2308 Město Velká Bystřice 1799/2 Město Velká Bystřice 10/VB 2297/7 Město Velká Bystřice 244/1 Město Velká Bystřice 2294 Město Velká Bystřice 311/3 Město Velká Bystřice 2227 Město Velká Bystřice 311/3 Město Velká Bystřice 2291 Město Velká Bystřice 11/VB 2291 Město Velká Bystřice 2296/3 Město Velká Bystřice 12/VB 2255 Město Velká Bystřice 2299 Město Velká Bystřice 626 Město Velká Bystřice 2260 Město Velká Bystřice 2262/1 Město Velká Bystřice 1001 Město Velká Bystřice 1000 Město Velká Bystřice 14/VB 928/1 Město Velká Bystřice 2266/1 Město Velká Bystřice 834 Město Velká Bystřice 846 Město Velká Bystřice 15/VB 244/1 Město Velká Bystřice 2225/17 Město Velká Bystřice 16/VB 2255 Město Velká Bystřice 17/VB 2314 Město Velká Bystřice 1547 Město Velká Bystřice 2311 Město Velká Bystřice 18/VB 1547 Město Velká Bystřice 2314 Město Velká Bystřice 19/VB 2260 Město Velká Bystřice 2259 Město Velká Bystřice 2258 Město Velká Bystřice 20/VB 2223/3 Město Velká Bystřice 99/1 Město Velká Bystřice 21/VB 525/3 Město Velká Bystřice 2276 Město Velká Bystřice 22/VB 2320 Město Velká Bystřice 23/VB 2273 Město Velká Bystřice 743 Město Velká Bystřice 24/VB 2306/3 Město Velká Bystřice 2307/2 Město Velká Bystřice 28/VB 2302 Město Velká Bystřice 2300/1 Město Velká Bystřice 1977/25 Město Velká Bystřice 1977/26 Město Velká Bystřice 1977/12 Město Velká Bystřice 1977/1 Město Velká Bystřice 29/VB 2225/17 Město Velká Bystřice Označeným posudkem byla určena cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře město Velká Bystřice částkou 14.800.000,- Kč, jíž může odpovídat úhrnný emisní kurs akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Jako protiplnění tedy bud e akcionáři město Velká Bystřice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 1.184 kmenových akcií společnosti se jmenovitou hodnotou po 10.000,- Kč, znějících na jméno a s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov spo lečnosti, přičemž emisní kurs jedné takové akcie bude činit 12.500,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií jinými akcionáři nebo jinými osobami a jinými vklady, než je shora popisovaný nepeněžitý vklad, se nepřipouští, stejně tak se ne připouští upsání pouze části shora popisovaného nepeněžitého vkladu ani upsání jakéhokoli vyššího vkladu nebo vkladu vyšší hodnoty. Určený akcionář město Velká Bystřice upíše emisní kurs jím upisovaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě počínající desát ým dnem po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končící třicátým prvým dnem po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že počátek této lhůty oznámí společnost vkladateli (akcionář město Velká Bystřice); v téže lhůtě a taktéž v sí dle společnosti musí být shora popisovaný nepeněžitý vklad splacen tím způsobem, že vkladatel předá společnosti písemné prohlášení podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníka a že vklad předá i fyzicky na místě samém, o čemž se sepíše předávací protokol, který bude podepsán osobami jednajícími jménem společnosti i jménem vkladatele s úředním ověřením podpisů." 25.6.2010 - 5.8.2010
Řádná valná hromada společnosti konaná 23.5.2008 schválila usnesení o snížení základního kapitálu společnosti v důsledku zrušení dřívější tzv. "zlaté akcie" z dosavadní výše 551.231.000,- Kč o 1.000,. Kč na novou výši 551.230.000,- Kč následujícího obsahu : " Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 551.231.000,- Kč o 1.000,- Kč na novou výši 551.230.000,- Kč s tím, že jediná ve vlastnictví společnosti se nacházející akcie, jíž se toto rozhodnutí týká a jejíž aktuální označení zní " jedna k menová akcie o nominální hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno v zaknihované podobě", bude v návaznosti na takovéto rozhodnutí a následný zápis nové výše základního kapitálu a nové struktury akcií do obchodního rejstříku zrušena a v souvislosti s tím vymazá na ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů v registru eminenta ve Středisku cenných papírů. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost v souladu s rozhodnutími svých valných hromad konaných 26.5.2006 a 25.5.2007 nabyla do svého vlastnictví jedinou kmenovou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč znějící na jméno a emitovanou společností v zaknihované podobě, která je vlastně přeměněnou dřívější "zlatou akcií" (tzn. akcií se zvláštními právy při výkonu hlasovacích práv), jejíž zvláštní práva zanikla k 1.1.2006 účinností zákona č. 178/2005 Sb. Předmětná akcie byla vykoupena od Ministerstva financí ČR do vlastnictví společnosti právě za účelem jejího zrušení a snížení základního kapitálu o její jmenovitou hodnotu, aby nadále nezpůsobovala komplikace ve struktuře základního kapitálu a akcií společnosti. Částka odpovídající snížen í základního kapitálu bude zaúčtována proti účtu "vlastní akcie" a ve zbytku do hospodářského výsledku běžného roku." 20.6.2008 - 21.1.2009
Nájem části podniku: Mezi společnostmi Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., v postavení pronajímatele a STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO : 61859575, se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc-Hodolany, v postavení nájemce byla dne 21.12.2001 uzavřena smlouva o nájmu části podniku - o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace, přičemž předmětem nájmu je smlouvou a jejími přílohami specifikovaný vodohospodářský infrastrukturní majetek. 18.11.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie vydané na jméno mají omezenou převoditelnost upravenou stanovami; mohou být převáděny pouze s výslovným předběžným souhlasem valné hromady a nabyvateli mohou být pouze obce. 5.8.1999
Akcie: Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993., uvedena ve stanovách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 9.5.1994 - 21.1.2009
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle ­ 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Olomouc. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47675772
Obchodní firma: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 4.11.1994
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47675772
Firma: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. IČO: 47675772

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tovární 1059/41 , Olomouc 779 00 9.3.2002
Sídlo: Tovární 1059/41 , Olomouc 779 00 1.1.1994 - 9.3.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tovární 1059/41 NEOAD, Olomouc 772 11

Obory činností Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. IČO: 47675772

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2011
podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.3.2002 - 12.5.2011
monitoring kanalizace (mimo příloh 1-3 živnostenského zákona) 9.3.2002 - 12.5.2011
provozování vodovodů a kanalizací 26.1.1998 - 9.3.2002
pronájem movitého a nemovitého majetku 18.9.1996 - 12.5.2011
výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení 13.10.1995 - 26.1.1998
odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení 13.10.1995 - 26.1.1998
podnikání v oblasti nakládání s odpady 13.10.1995 - 9.3.2002
silniční motorová doprava 13.10.1995 - 9.3.2002
provoz malých vodních elektráren 13.10.1995 - 9.3.2002
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 13.10.1995 - 9.3.2002
výroba, opravy a montáž měřidel 13.10.1995 - 9.3.2002
zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením 13.10.1995 - 12.5.2011
čištění kanalizačních sítí včetně přípojek 13.10.1995 - 12.5.2011
laboratorní rozbory odpadní vody 13.10.1995 - 12.5.2011
laboratorní rozbory pitné vody 13.10.1995 - 12.5.2011
poradenská činnnost v oblasti vodovodů a kanalizací 13.10.1995 - 12.5.2011
investorská a inženýrská činnost 13.10.1995 - 12.5.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.10.1995 - 12.5.2011
výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení 1.1.1994 - 13.10.1995
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1994 - 13.10.1995
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 13.10.1995
laboratorní rozbory odpadních vod 1.1.1994 - 13.10.1995
laboratorní rozbory pitné vody 1.1.1994 - 13.10.1995
poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací 1.1.1994 - 13.10.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 13.10.1995
výroba, opravy a montáž měřidel 1.1.1994 - 13.10.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • pronájem movitého a nemovitého majetku

 • monitoring kanalizace (mimo příloh 1-3 živnostenského zákona)

 • podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/

 • laboratorní rozbory odpadní vody

 • odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • laboratorní rozbory pitné vody

 • odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • investorská a inženýrská činnost

 • poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

 • zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením

 • čištění kanalizačních sítí včetně přípojek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1007206080
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/

 • odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • laboratorní rozbory odpadní vody

Zahájení provozování: 7.11.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: ČOV 783 91 Uničov
Identifikační číslo provozovny: 1007206098
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

Zahájení provozování: 7.11.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Hlušovická 224/42 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007206110
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

Zahájení provozování: 7.11.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: 784 01 Litovel
Identifikační číslo provozovny: 1007206128
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

Zahájení provozování: 7.11.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: 337 , Věrovany 783 75
Identifikační číslo provozovny: 1007206101
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

Zahájení provozování: 7.11.1994
Provozovna č. 6
Provozovna: Tovární 1059/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007206071
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • laboratorní rozbory odpadní vody

 • výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • laboratorní rozbory pitné vody

 • odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • investorská a inženýrská činnost

 • poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

 • zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením

 • čištění kanalizačních sítí včetně přípojek

Zahájení provozování: 7.11.1994
Provozovna č. 7
Provozovna: Dolní novosadská 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1007206136
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • monitoring kanalizace (mimo příloh 1-3 živnostenského zákona)

Zahájení provozování: 11.1.1999
Provozovna č. 8
Provozovna: 122 , Příkazy 783 33
Identifikační číslo provozovny: 1008002356
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • laboratorní rozbory pitné vody

 • výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

Zahájení provozování: 7.11.1994

Živnost č. 2 čištění kanalizačních sítí včetně přípojek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 28.4.2000

Živnost č. 6 provoz malých vodních elektráren

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 7 laboratorní rozbory pitné vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 laboratorní rozbory odpadní vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 investorská a inženýrská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1994
Zánik oprávnění: 16.3.2001

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1994
Zánik oprávnění: 16.3.2001

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1994
Zánik oprávnění: 16.3.2001
Konec oprávnění: 26.10.1997

Živnost č. 16 odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 monitoring kanalizace (mimo příloh 1-3 živnostenského zákona)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1999
Zánik oprávnění: 16.3.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s odpady
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Poradenství v oblasti řízení
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy

Vedení firmy Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. IČO: 47675772

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost tím způsobem, že v zastoupení společnosti jednají (společnost zastupují) předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. 23.7.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná představenstvo tím způsobem, že jedná předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva; každý z členů představenstva je oprávněn jednat též samostatně, je-li k tomu písemně zmocněn všemi zbývajícími členy představenstva. 26.1.1998 - 23.7.2014
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 26.1.1998
Jméno: Mgr. Miroslava Ferancová 21.5.2019
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Ve funkci: od 22.3.2019
Adresa: Masarykova třída 939/56, Olomouc 779 00
Jméno: RNDr. Ivan Kosatík 21.5.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Ve funkci: od 22.3.2019
Adresa: U reálky 1076/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Juřena 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: Zelená 577/5, Olomouc 779 00
Jméno: Radim Schubert 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: Řezáčova 425/2, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Kamil Andree 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: Před lipami 336/9, Olomouc 779 00
Jméno: Bc. Lukáš Krbeček 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: Stiborova 603/37, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Otakar Bačák 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: Jižní 50/2, Olomouc 783 01
Jméno: Ing. Marek Pazdera 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: 8. května 396, Velká Bystřice 783 53
Jméno: Mgr. Dalibor Horák 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: Nemocniční 1194, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Jaromír Jílek 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: U hřiště 644/26, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kadula 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heyrovského 417/10, Olomouc 779 00
Jméno: František Geschwinder 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svatoplukova 961/18, Litovel 784 01
Jméno: Břetislav Prnka 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosmonautů 444, Hlubočky 783 65
Jméno: Ing. Vladimír Trunečka 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masarykova třída 821/46, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Ota Melcher 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hálkova 762/21, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Štefan Gibala 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Junácká 513/5, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jaroslav Pěnička 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Neředínská 1 , 779 00 Olomouc Česká republika
Jméno: Ing. Josef Kovář 1.1.1994 - 26.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 767, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Ota Melcher 13.10.1995 - 26.1.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hálkova 762/21, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Marta Vláčilová 13.10.1995 - 26.1.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nábřeží 1051/2, Olomouc 779 00
Jméno: RNDr. Ivan Kosatík 13.10.1995 - 26.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U cukrovaru 625/12, Olomouc 779 00
Jméno: Bohumír Seidler 13.10.1995 - 26.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nám. družby 10, Hlubočky 783 61
Jméno: RNDr. Miroslav Studený 13.10.1995 - 26.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Horní náměstí 433/21, Olomouc 779 00
Jméno: Pavel Veselý 13.10.1995 - 26.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 274/2, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Ota Melcher 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hálkova 762/21, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Marta Vláčilová 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nábřeží 1051/2, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Josef Kovář 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 767, Uničov 783 91
Jméno: RNDr. Ivan Kosatík 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U cukrovaru 625/12, Olomouc 779 00
Jméno: Bohumír Seidler 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nám. družby 10, Hlubočky 783 61
Jméno: RNDr. Miroslav Studený 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Horní náměstí 433/21, Olomouc 779 00
Jméno: Pavel Veselý 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 274/2, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 18.3.1999 - 5.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zeyerova 850/14, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Ota Melcher 18.3.1999 - 27.7.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hálkova 762/21, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Stanislav Pokorný 18.3.1999 - 27.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nemocniční 1183, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 18.3.1999 - 9.3.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Vojanova 254/22, Olomouc 779 00
Jméno: MVDr. Vojtěch Grézl 18.3.1999 - 9.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Lužní 529/2, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Jiří Kočí 18.3.1999 - 9.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Lužická 391/10, Olomouc 779 00
Jméno: Jozef Krajčovič 18.3.1999 - 9.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Na orátě 426, Hlubočky 783 61
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 5.8.1999 - 9.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Rooseveltova 118 , 779 00 Olomouc Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Pokorný 27.7.2000 - 9.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Nemocniční 1183, Uničov 783 91
Jméno: RSDr. Alexander Černý 27.7.2000 - 9.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: gen. Píky 224/1, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Kočí 9.3.2002 - 29.4.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001 do 7.3.2003
Adresa: Lužická 391/10, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Stanislav Pokorný 9.3.2002 - 29.4.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001 do 7.3.2003
Ve funkci: od 14.12.2001 do 7.3.2003
Adresa: Nemocniční 1183, Uničov 783 91
Jméno: Dalibor Horák 29.4.2003 - 30.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.3.2003 do 28.2.2005
Adresa: Nemocniční 1194, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 9.3.2002 - 12.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001
Ve funkci: od 14.12.2001
Adresa: Vojanova 254/22, Olomouc 779 00
Jméno: RSDr. Alexander Černý 9.3.2002 - 12.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001 do 1.3.2007
Adresa: gen. Píky 224/1, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Igor Tozzi 29.4.2003 - 12.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.3.2003 do 1.3.2007
Adresa: Černá cesta 120/49, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Stanislav Pokorný 30.6.2005 - 12.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2005 do 1.3.2007
Adresa: Nemocniční 1183, Uničov 783 91
Jméno: Jozef Krajčovič 9.3.2002 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001 do 25.5.2007
Adresa: Na orátě 426, Hlubočky 783 61
Jméno: Mgr. Václav Hušek 29.4.2003 - 9.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2003 do 25.5.2007
Ve funkci: od 7.3.2003 do 25.5.2007
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Marta Vláčilová 29.4.2003 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.3.2003 do 25.5.2007
Adresa: Nábřeží 1051/2, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Procházka M.B.A. 12.3.2007 - 20.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001
Ve funkci: od 14.12.2001
Adresa: Vojanova 254/22, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Procházka MBA. 20.6.2008 - 20.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001
Ve funkci: od 14.12.2001
Adresa: Vojanova 254/22, Olomouc 779 00
Jméno: RNDr. Jan Holpuch Ph.D. 12.3.2007 - 14.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2007 do 30.6.2008
Adresa: Kubatova 468/28, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 9.3.2002 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001 do 1.4.2011
Adresa: Rooseveltova 118 , 779 00 Olomouc Česká republika
Jméno: MVDr. Vojtěch Grézl 9.3.2002 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001 do 1.4.2011
Adresa: Lužní 529/2, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Jan Dostál 12.3.2007 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2007 do 1.4.2011
Adresa: Slovenská 538/3, Olomouc 779 00
Jméno: Bc. Dalibor Horák 12.3.2007 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2007 do 1.4.2011
Adresa: Nemocniční 1194, Uničov 783 91
Jméno: Mgr. Marta Vláčilová 9.7.2007 - 12.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.5.2007 do 1.4.2011
Ve funkci: od 25.5.2007 do 1.4.2011
Adresa: Nábřeží 1051/2, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Karel Šiška 9.7.2007 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2007 do 1.4.2011
Adresa: 72, Hlubočky 783 65
Jméno: Mgr. Václav Hušek 9.7.2007 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2007 do 1.4.2011
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Procházka MBA 20.6.2008 - 12.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2001 do 1.4.2011
Ve funkci: od 14.12.2001 do 1.4.2011
Adresa: Vojanova 254/22, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Vladimír Pokorný 14.7.2008 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2008 do 1.4.2011
Adresa: Zolova 336/23, Olomouc 783 01
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 12.5.2011 - 15.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Rooseveltova 735/118, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Václav Hušek 12.5.2011 - 10.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Procházka MBA 12.5.2011 - 23.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Ve funkci: od 1.4.2011
Adresa: Vojanova 254/22, Olomouc 779 00
Jméno: Bc. Dalibor Horák 12.5.2011 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Nemocniční 1194, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Vladimír Pokorný 12.5.2011 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Zolova 336/23, Olomouc 783 01
Jméno: Radim Schubert 12.5.2011 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Řezáčova 425/2, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Ivo Vlach 12.5.2011 - 6.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Koželužská 792/17, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Marta Vláčilová 12.5.2011 - 23.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Ve funkci: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: U reálky 1076/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 15.6.2013 - 23.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Rooseveltova 735/118, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Václav Hušek 10.2.2014 - 23.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Procházka MBA 23.7.2014 - 23.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Ve funkci: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Vojanova 254/22, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Vladimír Pokorný 23.7.2014 - 23.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Zolova 336/23, Olomouc 783 01
Jméno: Radim Schubert 23.7.2014 - 23.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Řezáčova 425/2, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Marek Pazdera 12.5.2011 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: 8. května 396, Velká Bystřice 783 53
Jméno: Mgr. Filip Žáček 23.6.2015 - 7.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015
Adresa: Profesora Fuky 1278/10, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Filip Žáček 7.8.2015 - 28.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 17.6.2016
Adresa: Peškova 518/5, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Dalibor Horák 23.7.2014 - 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 1.4.2016
Adresa: Nemocniční 1194, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Ivo Vlach 6.9.2014 - 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 1.4.2016
Adresa: Koželužská 792/17, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Marta Vláčilová 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Ve funkci: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: U reálky 1076/4, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Václav Hušek 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Ve funkci: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Miroslava Ferancová 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: Masarykova třída 939/56, Olomouc 779 00
Jméno: RNDr. Ivan Kosatík 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: U reálky 1076/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ivo Kosina 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: Tovární 1063/15, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Marek Pazdera 30.7.2015 - 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 1.4.2016
Adresa: 8. května 396, Velká Bystřice 783 53
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 28.6.2016 - 21.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2016 do 22.3.2019
Adresa: Rooseveltova 735/118, Olomouc 779 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vlastimil Ošťádal 21.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2019
Adresa: U vrby 2516/16, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kuchař 21.5.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2019
Ve funkci: od 22.3.2019
Adresa: Na Tabulovém vrchu 1282/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ivo Kosina 21.5.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2019
Ve funkci: od 22.3.2019
Adresa: Tovární 1063/15, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Petr Schinneck 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Kaštanová 1111/11, Olomouc 779 00
Jméno: PhDr. Svatoslav Čermák 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Dolní Žleb , 785 01 Šternberk Česká republika
Jméno: Ing. Čestmír Hradil 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Zámecká 254, Velká Bystřice 783 53
Jméno: Jiří Kolmann 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Werichova 648/5, Olomouc 779 00
Jméno: Arnošt Rotter 1.1.1994 - 13.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Na větrníku 763/21, Šternberk 785 01
Jméno: Jan Podhorný 1.1.1994 - 26.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Masarykovo nám. 13, Uničov 783 91
Jméno: Vladimír Šincl 1.1.1994 - 26.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Zolova 24 , 783 01 Olomouc Česká republika
Jméno: Ing. Radmil Koupán 13.10.1995 - 26.1.1998
Funkce: předseda
Adresa: Štítného 844/5, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Radmil Koupán 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: předseda
Adresa: Štítného 844/5, Olomouc 779 00
Jméno: Zdeněk Rendla 26.1.1998 - 18.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Gen. Svobody 1218, Uničov 783 91
Jméno: Vladimír Šincl 26.1.1998 - 5.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Zolova 24 , 783 01 Olomouc-Slavonín Česká republika
Jméno: Zdeněk Rendla 18.3.1999 - 9.3.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Gen. Svobody 1218, Uničov 783 91
Jméno: Mgr. Václav Hušek 18.3.1999 - 9.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Kožušníček 5.1.2001 - 9.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Západní 641/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Kožušníček 9.3.2002 - 2.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.4.2000 do 2.1.2002
Adresa: Západní 641/9, Olomouc 779 00
Jméno: Zdeněk Rendla 9.3.2002 - 29.4.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 14.12.2001 do 7.3.2003
Ve funkci: od 14.12.2001 do 7.3.2003
Adresa: Masarykovo nám. 31, Uničov 783 91
Jméno: Mgr. Václav Hušek 9.3.2002 - 29.4.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 14.12.2001 do 7.3.2003
Ve funkci: od 14.12.2001 do 7.3.2003
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Milan Vašut 2.7.2002 - 5.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.1.2002 do 31.8.2003
Adresa: 94, Charváty 783 75
Jméno: Ing. Oldřich Šputa 29.4.2003 - 9.7.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 7.3.2003 do 25.5.2007
Ve funkci: od 7.3.2003 do 25.5.2007
Adresa: Trnkova 562/6, Olomouc 779 00
Jméno: Zdeněk Ptačovský 29.4.2003 - 12.5.2011
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 7.3.2003 do 1.4.2011
Ve funkci: od 7.3.2003 do 1.4.2011
Adresa: Zelená 583/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Radim Přidal 5.11.2003 - 12.5.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.9.2003 do 1.4.2011
Adresa: Mostkovická 40 , 798 02 Mostkovice Česká republika
Jméno: Mgr. Jan Hándl 9.7.2007 - 12.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2007 do 1.4.2011
Ve funkci: od 25.5.2007 do 1.4.2011
Adresa: Javoříčská 664/1, Olomouc 779 00
Jméno: Zdeněk Ptačovský 12.5.2011 - 23.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011
Ve funkci: od 1.4.2011
Adresa: Zelená 583/4, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Kateřina Šišková 12.5.2011 - 23.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Dlouhá 488/38, Olomouc 779 00
Jméno: Zdeněk Ptačovský 23.7.2014 - 23.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011
Ve funkci: od 1.4.2011
Adresa: Peškova 487/2, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jan Dostál 12.5.2011 - 23.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Ve funkci: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Slovenská 538/3, Olomouc 779 00
Jméno: Zdeněk Ptačovský 23.7.2014 - 23.6.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Ve funkci: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Zelená 583/4, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Kateřina Šišková 23.7.2014 - 23.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011 do 29.5.2015
Adresa: Dlouhá 488/38, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jan Dostál 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Ve funkci: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: Slovenská 538/3, Olomouc 779 00
Jméno: PaedDr. Miroslav Skácel 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Ve funkci: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: Řepčínská 108/16, Olomouc 779 00
Jméno: Miroslav Kuchválek 23.6.2015 - 21.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015 do 22.3.2019
Adresa: 55, Olomouc 779 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Marek Pazdera
Člen statutárního orgánu: Miroslava Ferancová
Člen statutárního orgánu: RNDr. Ivan Kosatík
Člen statutárního orgánu: Mgr. Dalibor Horák
Člen statutárního orgánu: Radim Schubert
Člen statutárního orgánu: Ing. Otakar Bačák
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Juřena
Člen statutárního orgánu: Lukáš Krbeček
Člen statutárního orgánu: JUDr. Kamil Andree

Vlastníci firmy Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. IČO: 47675772

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 629 350 000 Kč 100% 9.11.2017
zakladni 573 230 000 Kč - 21.12.2015 - 9.11.2017
zakladni 563 070 000 Kč - 5.8.2010 - 21.12.2015
zakladni 551 230 000 Kč - 21.1.2009 - 5.8.2010
zakladni 551 231 000 Kč - 1.1.1994 - 21.1.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 825 9.11.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 213 21.12.2015 - 9.11.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 197 5.8.2010 - 21.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 9.7.2007 - 21.1.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 448 21.6.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 18 21.6.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 31 385 21.6.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 13 21.6.2003 - 5.8.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 69 915 9.3.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 481 315 9.3.2002 - 21.6.2003
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 9.3.2002 - 9.7.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 69 915 9.5.1994 - 9.3.2002
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 9.5.1994 - 9.3.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 69 916 1.1.1994 - 9.5.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 481 315 1.1.1994 - 9.3.2002

Sbírka Listin Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. IČO: 47675772

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 711/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.12.2015 8.1.2016 11.1.2016 24
B 711/SL 100 notářský zápis [NZ 385/2015, N 457/2015] Krajský soud v Ostravě 27.11.2015 21.12.2015 17
B 711/SL 99 notářský zápis [NZ 385/2015, N 457/2015] Krajský soud v Ostravě 27.11.2015 15.12.2015 17
B 711/SL 98 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH - volba představenstva Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 18.6.2015 26.6.2015 96
B 711/SL 97 ostatní Zápis z ustavujícího zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 18.6.2015 26.6.2015 2
B 711/SL 96 ostatní Zápis z ustavujícího zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 18.6.2015 26.6.2015 3
B 711/SL 95 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 3.6.2015 12.6.2015 28
B 711/SL 94 účetní závěrka [2014] včetně přílohy Krajský soud v Ostravě 3.6.2015 12.6.2015 15
B 711/SL 93 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 11.3.2015 3.6.2015 12.6.2015 3
B 711/SL 92 účetní závěrka [2013]  přehled o peněžních tocích Krajský soud v Ostravě 22.7.2014 15.8.2014 1
B 711/SL 91 účetní závěrka [2013], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 22.7.2014 15.8.2014 17
B 711/SL 89 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 16.7.2014 28
B 711/SL 88 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.6.2013 3.7.2013 10
B 711/SL 87 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.6.2013 3.7.2013 20
B 711/SL 86 účetní závěrka [2012]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 13.6.2013 3.7.2013 8
B 711/SL 85 účetní závěrka r. 2011 Krajský soud v Ostravě 8.8.2012 6.9.2012 10
B 711/SL 84 účetní závěrka r. 2011 příloha Krajský soud v Ostravě 8.8.2012 6.9.2012 5
B 711/SL 83 účetní závěrka r. 2011 cash-flow Krajský soud v Ostravě 8.8.2012 6.9.2012 4
B 711/SL 82 výroční zpráva r. 2011 vč. § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 8.8.2012 6.9.2012 20
B 711/SL 81 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 26.7.2011 15
B 711/SL 80 výroční zpráva r. 2010 vč. §66a/9,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 26.7.2011 24
B 711/SL 79 podpisové vzory 6 x Krajský soud v Ostravě 3.5.2011 30.5.2011 7
B 711/SL 78 ostatní - Zápis u ustav.zased.představ Krajský soud v Ostravě 1.4.2011 13.4.2011 30.5.2011 2
B 711/SL 77 ostatní - Zápis z ustav.zased.DR Krajský soud v Ostravě 1.4.2011 13.4.2011 30.5.2011 1
B 711/SL 76 notářský zápis NZ 137/2011 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 1.4.2011 13.4.2011 30.5.2011 49
B 711/SL 75 podpisové vzory 3 x Krajský soud v Ostravě 1.4.2011 13.4.2011 30.5.2011 3
B 711/SL 74 posudek znalce č. 099-011/2010 Krajský soud v Ostravě 21.6.2010 15.7.2010 34
B 711/SL 73 notářský zápis NZ 182/2010 stanovy Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 21.6.2010 15.7.2010 54
B 711/SL 72 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Ostravě 1.6.2010 12.7.2010 11
B 711/SL 71 účetní závěrka příloha r. 2009 Krajský soud v Ostravě 1.6.2010 12.7.2010 5
B 711/SL 70 účetní závěrka r. 2008 příloha Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 9.7.2009 5
B 711/SL 69 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 9.7.2009 20
B 711/SL 68 účetní závěrka r. 2007 příloha Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 9.7.2009 5
B 711/SL 67 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 9.7.2009 24
B 711/SL 66 ostatní zápis ze 7.zasedání 30.6.08 Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 9.7.2008 4.12.2008 4
B 711/SL 65 rozhod. o statut. orgánu rezignace RNDr.J. Holpuch Krajský soud v Ostravě 22.6.2008 9.7.2008 4.12.2008 1
B 711/SL 64 podpisové vzory Ing.Vlad. Pokorný Krajský soud v Ostravě 9.7.2008 4.12.2008 1
B 711/SL 63 rozhod. o statut. orgánu VH Krajský soud v Ostravě 23.5.2008 18.6.2008 2.12.2008 83
B 711/SL 62 notářský zápis NZ236/2008 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 23.5.2008 18.6.2008 2.12.2008 59
B 711/SL 61 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 1.8.2007 1
B 711/SL 60 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 1.8.2007 1
B 711/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 11.6.2007 1.8.2007 61
B 711/SL 58 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 11.6.2007 1.8.2007 3
B 711/SL 57 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 11.6.2007 1.8.2007 2
B 711/SL 56 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 1.8.2007 2
B 711/SL 55 účetní závěrka r. 2006 přílohy Krajský soud v Ostravě 5.6.2007 4.7.2007 5
B 711/SL 54 výroční zpráva r. 2006 vč. aud. Krajský soud v Ostravě 7.4.2007 5.6.2007 4.7.2007 24
B 711/SL 53 účetní závěrka r. 2005 přílohy Krajský soud v Ostravě 5.6.2007 4.7.2007 5
B 711/SL 52 výroční zpráva r. 2005 vč,. aud. Krajský soud v Ostravě 7.4.2006 5.6.2007 4.7.2007 20
B 711/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z 27.zased.předs. Krajský soud v Ostravě 9.3.2007 15.3.2007 5
B 711/SL 50 podpisové vzory -3x Dostál,Horák,Holpuch Krajský soud v Ostravě 1.3.2007 9.3.2007 15.3.2007 3
B 711/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 7.6.2006 13.6.2006 18
B 711/SL 48 účetní závěrka r. 2004+zápisVH+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 3.6.2005 4.8.2005 41
B 711/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 14.zased.představ. Krajský soud v Ostravě 10.2.2005 4.8.2005 6
B 711/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.6.2005 4.8.2005 1
B 711/SL 45 ostatní -privatizační projekt neskenov Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 9.3.2005 0
B 711/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.9.2004 8.9.2004 10.9.2004 3
B 711/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Zápis z DR. Krajský soud v Ostravě 8.2.1999 8.9.2004 10.9.2004 2
B 711/SL 42 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 25.8.2004 27
B 711/SL 41 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 25.8.2004 47
B 711/SL 40 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 25.8.2004 46
B 711/SL 39 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 25.8.2004 45
B 711/SL 38 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 25.8.2004 28
B 711/SL 37 rozhod. o statut. orgánu -zápis o volbě do DR Krajský soud v Ostravě 1.9.2003 5.8.2004 25.8.2004 4
B 711/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 18.9.2003 5.8.2004 25.8.2004 2
B 711/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR,předst. Krajský soud v Ostravě 7.3.2003 5.8.2004 25.8.2004 5
B 711/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis o volbě do DR Krajský soud v Ostravě 2.1.2002 5.8.2004 25.8.2004 4
B 711/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst., DR Krajský soud v Ostravě 14.12.2001 5.8.2004 25.8.2004 5
B 711/SL 32 rozhod. o statut. orgánu -procedurální zálež.,zápis Krajský soud v Ostravě 7.4.2000 5.8.2004 25.8.2004 5
B 711/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 20.zased.předst. Krajský soud v Ostravě 14.9.2000 5.8.2004 25.8.2004 6
B 711/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2000 5.8.2004 25.8.2004 49
B 711/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 15.zased.předst. Krajský soud v Ostravě 23.3.2000 5.8.2004 25.8.2004 8
B 711/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze 2.jednání předst. Krajský soud v Ostravě 26.2.1999 5.8.2004 25.8.2004 6
B 711/SL 27 notářský zápis NZ 24/99-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 29.1.1999 5.8.2004 25.8.2004 18
B 711/SL 26 notářský zápis NZ 167/97-VH Krajský soud v Ostravě 6.6.1997 5.8.2004 25.8.2004 30
B 711/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -protokol o volbách do DR Krajský soud v Ostravě 27.4.1995 5.8.2004 25.8.2004 3
B 711/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 1/1995 ze zas.předst Krajský soud v Ostravě 27.5.1995 5.8.2004 25.8.2004 4
B 711/SL 23 notářský zápis NZ 86/96-VH Krajský soud v Ostravě 7.6.1996 5.8.2004 25.8.2004 43
B 711/SL 22 notářský zápis NZ 97/95-VH Krajský soud v Ostravě 27.5.1995 5.8.2004 25.8.2004 37
B 711/SL 21 notářský zápis NZ 27/94-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 1.3.1994 5.8.2004 25.8.2004 31
B 711/SL 20 notářský zápis NZ 128/93-změna zakl.listiny Krajský soud v Ostravě 21.12.1993 5.8.2004 25.8.2004 6
B 711/SL 11 notářský zápis NZ 126/93-zakl.listina Krajský soud v Ostravě 25.10.1993 5.8.2004 25.8.2004 28
B 711/SL 19 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 2.9.2003 81
B 711/SL 18 notářský zápis NZ 166/2003 Krajský soud v Ostravě 16.5.2003 2.9.2003 51
B 711/SL 17 notářský zápis NZ 165/2003 Krajský soud v Ostravě 16.5.2003 2.9.2003 16
B 711/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH vč. stanov Krajský soud v Ostravě 7.3.2003 14.8.2003 73
B 711/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.8.2003 4
B 711/SL 14 notářský zápis Nz 68/2003 Krajský soud v Ostravě 7.3.2003 14.8.2003 59
B 711/SL 9 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 12.6.2003 11
B 711/SL 8 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 12.6.2003 0
B 711/SL 13 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 12.6.2003 26
B 711/SL 12 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 12.6.2003 39
B 711/SL 10 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 12.6.2003 15
B 711/SL 7 smlouva o prodeji/převodu sml. o nájmu části podniku Krajský soud v Ostravě 21.12.2001 4.3.2003 7.3.2003 28
B 711/SL 6 notářský zápis NZ 356/01+stanovy Krajský soud v Ostravě 14.12.2001 13.12.2002 96
B 711/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.12.2001 13.12.2002 7
B 711/SL 4 výroční zpráva r. 2001 vč.§ 66a/9,bez úč.záv Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 21.6.2002 40
B 711/SL 3 posudek znalce (zpráva znalce) Krajský soud v Ostravě 28.10.2001 2.11.2001 7.11.2001 179
B 711/SL 2 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 19.9.2001 19
B 711/SL 1 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 17.9.2001 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.