Vodafone Czech Republic a.s. Praha IČO: 25788001

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vodafone Czech Republic a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25788001.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 35 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o Vodafone Czech Republic a.s. IČO: 25788001

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.8.1999
Spisová značka: B 6064
IČO: 25788001
Obchodní firma: Vodafone Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.8.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.8.1999
Jediný akcionář společnosti zvyšuje v souladu s ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích základní kapitál společnosti o částku 6.800.000.000,00 Kč (slovy: šest miliard osm set milionů korun českých), tj. z částky 1.470.000.000,00 Kč (slovy: jedn a miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) na částku 8.270.000.000,00 Kč (slovy: osm miliard dvě stě sedmdesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení z ákladního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 680 (slovy: šesti set osmdesáti) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen Nové akcie). Nové akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti, a to na základě smlouvy o úpisu Nových akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti (dále jen Sm louva o úpisu), přičemž lhůta k upsání Nových akcií (uzavření Smlouvy o úpisu) bude činit 10 (slovy: deset) pracovních dní ode dne, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen ze strany společnosti příslušný návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Emisní k urs Nových akcií bude činit 6.800.000.000,00 Kč (slovy: šest miliard osm set milionů korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem (penězi) jediného akcionáře společnosti na bankovní účet společnosti č. 2029851107/2600 vedený u Citibank Europe plc, org anizační složka, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15802, identifikační číslo: 281 98 131, IBAN: CZ74 2600 0000 0020 2985 1107, SWIFT: CITICZPX. Lhůta pro splacení emisního kursu Nových akcií bude činit 15 (slovy: patnáct) pracovních d ní ode dne, kdy dojde mezi společností a jediným akcionářem společnosti k uzavření Smlouvy o úpisu. 24.6.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.8.2014 - 17.3.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 19.8.2014 - 17.3.2017
Vodafone Europe B.V., jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s., rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 Obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 211 a násl. Obchodního zákoníku, t akto: a) základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se snižuje z částky 8.150.000.000,- Kč o částku 6.680.000.000,- Kč, na celkovou částku nové výše základního kapitálu ve výši 1.470.000.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty jediné akcie tvoř ící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., za níže uvedených podmínek; b) základní kapitál se snižuje z důvodu přebytku provozního kapitálu. Částka odpovídající výši částky, o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena jedinému akcionáři; c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty jediné akcie tvořící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., a to tak, že jmenovitá hodnota 1 kusu kmenové akcie na jméno, označené pořadovým čísl em 1, ve výši 8.150.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 1.470.000.000,- Kč; d) po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude stávající 1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8.150.000.000,- Kč (dále jen "Stará akcie") vyměněn za 1 kus akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.470. 000.000,- Kč (dále jen "Nová akcie"); e) jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s. předloží Starou akcii ve lhůtě 1 měsíce ode dne pravomocného zápisu snížení základního kapitálu společnosti Vodafone Czech Republic a.s. do obchodního rejstříku. Po výměně Staré akcie za Novou ak cii bude Stará akcie zničena skartací. 4.8.2011 - 27.1.2012
Vodafone Europe B.V., jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst.1 Obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 211 a násl. Obchodního zákoníku, takt o a) základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se snižuje z částky 25.665.622.774,- Kč (slovy: dvacet pět miliard šest set šedesát pět milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun českých) o částku 17.515.622.774,- Kč (s lovy: sedmnáct miliard pět set patnáct milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun českých), na celkovou částku nové výše základního kapitálu ve výši 8.150.000.000,- Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát milionů korun českých), a to poměrným snížením jmenovitých hodnot veškerých akcií společnosti Vodafone Czech Republic a.s., respektive jmenovité hodnoty jediné akcie tvořící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., za níže uvedených podmínek; b) základní kapitál se snižuje z důvodu přebytku provozního kapitálu. Částka odpovídající výši částky, o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena jedinému akcionáři; c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v poměru dle jejich nominální hodnoty, respektive snížením jmenovité hodnoty jediné akcie tvořící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., a to tak, že jmenovitá hodnota 1 (jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, označené pořadovým číslem 1, ve jmenovité hodnotě 25.665.622.774,- Kč (slovy: dvacet pět miliard šest set šedesát pět milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun č eských) se sníží na novou jmenovitou hodnotu 8.150.000.000,- Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát milionů korun českých); d) po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude stávající 1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 25.665.622.774,- Kč (slovy: dvacet pět miliard šest set šedesát pět milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun českých) (dále jen "Stará akcie") vyměněn za 1 kus akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8.150.000.000,- Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát milionů korun českých) (dále jen "Nová akcie"); e) jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s. předloží Starou akcii ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne pravomocného zápisu snížení základního kapitálu společnosti Vodafone Czech Republic a.s. do obchodního rejstříku. Po výměně Staré akcie z a Novou akcii bude Stará akcie zničena skartací. 17.9.2009 - 5.2.2010
Na nástupnickou společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČ: 25788001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6064, přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením podle ustanovení § 60 a následující zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností a družstev, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti BroadNet Czech, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČ: 26 201224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6751. s rozhodným dnem vnitrostátní fúze sloučením 1. dubna 2009. Společnost BroadNet Czech, a.s. v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace a společnost Vodafo ne Czech Republic a.s. se stala jejím universálním nástupcem. 1.9.2009
(a) Základní kapitál společnosti Oskar Mobil a.s. se zvyšuje ze stávající částky 13.646.679.380,- Kč (slovy: třináct miliard šest set čtyřicet šest milionů šest set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých) o částku 4.077.000.000,- Kč (slov y: čtyři miliardy sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku 17.723.679.380,- Kč (slovy: sedmnáct miliard sedm set dvacet tři milionů šest set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých) s tím, že se upisování nad částku navrhovaného zvýšen í základního kapitálu se nepřipouští;---------- (b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude uhrazen peněžitým vkladem;- (c) Upisované akcie budou nekótované kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 407.700.000 (slovy: čtyři sta sedm milionů sedm set tisíc) kusů akcií s nominální hodnotou 10,- Kč (slovy: deset kor un českých).- (d) Jelikož se všichni akcionáři společnosti ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ust. § 204a, odst. 7 za obdobného použití ust. § 220b, odst. 5 obchodního zákoníku, stanovuje se, že veškeré akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Vodafone Oskar Finance B.V., se sídlem Rivium Quadrant 173-177, 15. patro, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Nizozem ské království. Písemný návrh smlouvy o úpisu akcií zašle představenstvo předem určenému zájemci, společnosti Vodafone Oskar Finance B.V., do sedmi (7) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v o bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o úpisu akcií dán k dispozici společnosti Vodafone Oskar Finance B.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o rozhodnutí valné hromady o záměru zvý šit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. - (e) Lhůta k úpisu akcií se stanovuje na čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Místem pro úpis akcií, tedy místem kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti Oskar Mobil a.s., Vinohradská 230, 100 00 Praha 10, Česká republika; (f) Emisní kurz každé z těchto akcií s nominální hodnotou 10,- Kč (slovy: deset korun českých) určí představenstvo společnosti, k čemuž jej valná hromada společnosti tímto pověřuje. Emisní kurz však musí minimálně odpovídat nominální hodnotě nově e mitovaných akcií,-- (g) Emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30% emisního kurzu je povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit em isní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č.150.893/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Lazarská 3, Praha 1.-------- (h) Proti pohledávce společnosti Oskar Mobil a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s § 163, odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžité pohledávce společnosti Vodafone Oskar Finance B.V., se sídlem R ivium Quadrant 173-177, 15. patro, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Nizozemské království za společností z titulu Akcionářské smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.6.2005 mezi společností jako dlužníkem a Vodafone Oskar Finance B.V. jako věřitelem, ve výši do 530.000.000 EUR (slovy: pět set třicet milionů EUR), nebo části této pohledávky.-------- (i) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo zašle písemný návrh smlouvy o započtení předem určenému zájemci, společnosti Vodafone Oskar Finance B.V., spolu s písemným návrhem smlouvy o úpisu akcií, tedy ve lhůtě sedmi (7) d nů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o započtení dán k dispozici společnosti Vodafone Oskar F inance B.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Oskar Mobil a.s., Vinohradská 230, 100 00 Praha 10, Česká republika.---------- 25.7.2005 - 26.9.2005
Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 24.10.2003; 17.12.2003
Usnesení o zvýšení základního kapitálu: Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.10.2003 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 17.12.2003 - 3.3.2004
a) Základní kapitál obchodní společnosti Český Mobil, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 689.720.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět milionů sedm set dvacet tisíc korun českých), s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu, a to až o částku ve výši 716.592.730,- Kč (slovy: sedm set šestnáct milionů pět set devadesát dva tisíce sedm set třicet korun českých), tedy z částky 12.956.959.380,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set padesát šest milionů devět set padesá t devět tisíc tři sta osmdesát korun českých) na částku ve výši 13.646.679.380,- Kč (slovy: třináct miliard šest set čtyřicet šest milionů šest set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých), maximálně však na částku 13.673.552.110,- Kč (slovy: třináct miliard šest set sedmdesát tři miliony pět set padesát dva tisíce sto deset korun českých). 17.12.2003 - 3.3.2004
b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 68.972.000 kusů (slovy: šedesát osm milionů devět set sedmdesát dva tisíce ) až 71.659.273 kusů akcií (slovy: sedmdesát jedna milionů šest set padesát devět tisíc dvě stě sedmdesát tři) o nominální hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých) 1 kusu akcie. 17.12.2003 - 3.3.2004
c) Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý prac ovní den následující po dni kdy bude informace o přednostním právu zveřejněna v Obchodním věstníku, a její délka se stanovuje na 14 dnů. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií oznámí představenstvo společnosti způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení adresovaného akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva k úpisu, formou doporučeného dopisu, na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů. 17.12.2003 - 3.3.2004
d) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. 17.12.2003 - 3.3.2004
e) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je akcionář oprávněn upsat 5,530562448 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), na jednu dosavadní akc ii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), je akcionář oprávněn upsat 0,05530562448 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 17.12.2003 - 3.3.2004
f) Na základě přednostního práva budou upisovány kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě, za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emi sní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 17.12.2003 - 3.3.2004
g) Akcie, které nebudou účinně upsány na základě přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je TIW Czech N.V., se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království. 17.12.2003 - 3.3.2004
h) Místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. 17.12.2003 - 3.3.2004
i) Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva začne běžet následující den po skončení lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu akcií, jak uvedeno v bodě c) tohoto rozhodnutí a činí 14 dnů. 17.12.2003 - 3.3.2004
j) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho sídla, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. 17.12.2003 - 3.3.2004
k) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 17.12.2003 - 3.3.2004
l) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30 % emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní k urs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 150.893/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Lazarská 3, Praha 1. 17.12.2003 - 3.3.2004
m) Vzhledem ke skutečnosti, že bylo připuštěno upisování nad minimálně stanovenou hranici zvýšení základního kapitálu, orgánem, který rozhodne o konečné výši základního kapitálu, je představenstvo, které tak učiní poté, co bude společnosti doručeno oznáme ní určitého zájemce zda, a kolik akcií v druhém kole upisuje s tím, že upisování nad maximálně uvedenou hranici se nepřipouští a představenstvo je odmítne. 17.12.2003 - 3.3.2004
n) Proti pohledávce obchodní společnosti Český Mobil, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžité pohledávce společnosti TIW Czech N.V. za společno stí, ve výši 689.720.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) z titulu Akcionářské smlouvy o úvěru uzavřené dne 6. června 2003 (tj. "Shareholder Loan Agreement") mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem S trawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, a společností, jako dlužníkem. Existenci tohoto závazku společnosti vůči TIW Czech N.V. ve výši 689.720.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) potvr dil auditor společnosti Ernst & Young ČR, s.r.o. - osvědčení č.: 401, Vladimír Žilka (statutární auditor) - osvědčení č.: 1928. 17.12.2003 - 3.3.2004
o) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od doručení návrhu smlouvy o započtení podepíše akcionář TIW Czech N.V. a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení TIW C zech N.V. ve lhůtě do jednoho týdne od počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o započtení dán k dispozici TIW Czech N.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozho dnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. 17.12.2003 - 3.3.2004
Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 24.6.2002; 14.10.2002
Usnesení o zvýšení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2002 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 14.10.2002 - 20.1.2003
a) Základní kapitál obchodní společnosti Český Mobil, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 1.535.649.000,- Kč(slovy: jedna miliarda pět set třicet pět milionů šest set čtyřicet devět tisíc korun českých), s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o částku ve výši 2.392.519.730,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta devadesát dva miliony pět set devatenáct tisíc sedm set třicet korun českých), tedy z částky 10.716.513.990,- Kč (slovy: deset miliard sedm set šestnáct milionů pět set třináct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku ve výši 12.252.162.990,- Kč (slovy: dvanáct miliard dvě sta padesát dva miliony jedno sto šedesát dva tisíce devět set devadesát korun českých), maximálně však na částku 13.109.033.720,- Kč (slovy: třináct miliard jedno sto devět milionů třicet tři tisíce sedm set dvacet korun českých). 14.10.2002 - 20.1.2003
b) O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti, a to po skončení úpisu v I. kole. 14.10.2002 - 20.1.2003
c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 153.564.900 kusů (slovy: jedno sto padesát tři miliony pět set šedesát čtyři tisíce devět set) až 239.251.973 kusů akcií (slovy: dvě sta třicet devět milionů dvě sta padesát jeden tisíc devět set sedmdesát tři) o nominální hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 14.10.2002 - 20.1.2003
d) Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl záměr o zvýšení základního kapitálu zapsán do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude informace o přednostním právu zveřejněna v Obchodním věstníku, a její délka se stanovuje na 14 dnů. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií oznámí představenstvo společnosti způsobem určeným stanovami pro svolání valné hroamdy, tj. zasláním písemného oznámení adresovaného akcionáři, který se nevzdal přednostního práva k úpisu, formou doporučeného dopisu, na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů. 14.10.2002 - 20.1.2003
e) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Představenstvo společnosti je povinno, ve smyslu ust. § 204a odst. 2, obch. zákoníku, informaci o přednostním právu zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady oznámit. Za splnění této povinnosti se považuje zaslání písemného oznámení adresovaného akcionáři, který se nevzdal přednostního práva k úpisu, formou doporučenéího dopisu, na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů. 14.10.2002 - 20.1.2003
f) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je akcionář oprávněn upsat 22,32554105 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši Kč 10,- (slovy: deset korun českých), je akcionář oprávněn upsat 0,2232554105 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 14.10.2002 - 20.1.2003
g) Na základě přednostního práva budou upisovány kamenové akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě, za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 14.10.2002 - 20.1.2003
h) Akcie, které nebudou účinně upsány na základě přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je TIW Czech N.V., se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí. 14.10.2002 - 20.1.2003
i) Místo pro upsání akcií bez přednostního práva je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. 14.10.2002 - 20.1.2003
j) Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva začne běžet následující den po skončení lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu akcií, jak uvedeno v bodě d) tohoto rozhodnutí a činí 14 dnů. 14.10.2002 - 20.1.2003
k) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho sídla, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. 14.10.2002 - 20.1.2003
l) Akie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 14.10.2002 - 20.1.2003
m) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30% emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 150.893/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Lazarská 3, Praha 1. 14.10.2002 - 20.1.2003
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo připuštěno upisování nad minimálně stanovenou hranici zvýšení základního kapitálu, orgánem, který rozhodne o konečné výši základního kapitálu je představenstvo, které tak učiní poté, co bude společnosti doručeno oznámení určitého zájemce zda, a kolik akcií v druhém kole upisuje s tím, že upisování nad maximálně uvedenou hranici se nepřipouští a představenstvo je odmítne. 14.10.2002 - 20.1.2003
o) Proti pohledávce obchodní společnosti Český Mobil, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s ustanovemím § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžitým pohledávkám společnosti TIW Czech N.V. za společností, z titulu: 14.10.2002 - 20.1.2003
- Akcionářské smlouvy o úvěru (tj. "Shareholder Loan Agreement") uzavřené mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, a Společností, jako dlužníkem, ve výši 768.180.000,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých); 14.10.2002 - 20.1.2003
- Akcionářské smlouvy o úvěru (tj. "Shareholder Loan Agreement") uzavřené mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, a Společností, jako dlužníkem, ve výši 767.469.000,- Kč (slovy: sedm set šedesát sedm milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých); a 14.10.2002 - 20.1.2003
- Akcionářské smlouvy o úvěru (tj. "Shareholder Loan Agreement"), uzavřené mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, a Společnost, jako dlužníkem, ve výši 704.796.385,- Kč (slovy: sedm set čtyři miliony sedm set devadesát šest tisíc tři sta osmdesát pět korun českých). 14.10.2002 - 20.1.2003
p) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od upsání akcií podepíše akcionář TIW Czech N.V. a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení TIW Czech N.V. s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o započtení dán k dispozici TIW Czech N.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. 14.10.2002 - 20.1.2003
"Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.6.2001 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: 1.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 2.473.041.690,- Kč (slovy :dvěmiliardyčtyřistasedmdesáttřimiliónůčtyřicetjednatisícšestset devadesát korun českých), tj. na konečnou částku 10.716.513.990,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 247.304.169 kusů nových kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě 10,- Kč každá, znějící na jméno, vydaných vlistinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti za účelem využití jejich přednostího práva na úpis nových akcií, tj. upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč lze upsat 30 (třicet) nových akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydaných na zvýšení základního kapitálu. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 0,3 akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydané na zvýšení základního kapitálu (tj.podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,-Kč činí 0,3) s tím že lze upisovat pouze celé akcie. 4. Akcie mohou být v souladu s článkem 39 odst. 4 stanov společnosti upisovány ve dvou kolech. V prvním upisovacím kole upisují akcie všichni akcionáři na základě přednostního práva spojeného s akciemi společnosti, v rozsahu podílů na základním kapitálu, tj. každý akcionář může upsat akcie v počtu odpovídajícím tomuto podílu. Emisní kurs akcií upisovaných v prvním kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva bude činit čtrnáct (14) dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům obsahujícím informaci o přednostím právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po nabytí právní moci tohoto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zveřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům doporučeným dopisem (článek 11 ods. 5 stanov). Místem úpisu akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, v kanceláři právního oddělení (7. patro), a to v každý pracovní den od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. 5. Akcie neupsané s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti ve druhém upisovacím kole. V tomto kole mohou akcionáři upisovat akcie neupsané v prvním kole v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním kapitálu, v počtu nižším, ovšem i v počtu vyšším než je jejich podíl na základním kapitálu pokud některý akcionář své právo na úpis v druhém kole zcela nebo zčásti neuplatní. V tomto případě, bude-li počet neupsaných akcií nižší než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Emisní kurs akcií upisovaných v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií ve druhém upisovacím kole, pokud bude třeba, bude činit jeden (1) den a začne běžet šestý pracovní den po skončení lhůty pro první upisovací kolo. Místem úpisu akcií ve druhém kole bude sídlo společnosti na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, kancelář právního oddělení (7. patro), od 10 do 18 hodin. 6. Akcie upsané v prvním i druhém kole budou splaceny jednorázově v plné výši na zvláštní bankovní účet č. CZK 150.813/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1, Česká republika, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný. 6.8.2001 - 3.10.2001
Náhradní valná hromada konaná dne 23,10,2000 schvaluje zvýšení základního jmění společnosti za následujících podmínek: 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 1.541.462.300,- Kč, tj. na konečnou částku 8.243.472.300,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 154.146.230 kusů nových běžných ( kmenových ) akcií, ve jmenovité hodnotě 10,- Kč každá, znějících na jméno , vydaných v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Vzhledem k důležitému zájmu společnosti zachovat stávající počet prioritních akcií se vylučuje přednostní právo na upsání nových akcií uvedených výše spojené s prioritními akciemi společnosti. Za tohoto předpokladu budou všechny nové akcie nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti majícím běžné (kmenové akcie ) za účelem využití jejich přednostního práva spojeného s běžnými akciemi, tj. upsat část nových akcií, v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,000,- Kč lze upsat 23 nových akcií vydaných na zvýšení základního jmění. 4. Akcie mohou být v souladu s článkem 39 odst. 4 stanov společnosti upisovány ve dvou kolech. V prvním upisovacím kole upisují akcie akcionáři na základě přednostního práva spojeného s běžnými akciemi společnosti, v rozsahu podílů na základním jmění, tj. každý akcionář může upsat akcie v počtu odpovídajícím tomuto podílu nebo v počtu nižším. Emisní kurs akcií upisovaných v prvním kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva bude činit čtrnáct dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům obsahujícím informaci o přednostním právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po tomto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude usnesení o zvýšení základního jmění zveřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům doporučeným dopisem ( článek 11 odst. 5 stanov ). Místem úpisu akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, v kanceláři právního odddělení ( 4. patro ), a to v každý pracovní den od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Akcie neupsané s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti ve druhém upisovacím kole. V tomto kole mohou akcionáři upisovat akcie neupsané v prvním kole v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním jmění, v počtu nižším, ovšem i v počtu vyšším než je jejich podíl na základním jmění pokud některý akcionář své právo na úpis v druhém kole zcela nebo zčásti neuplatní. V tomto případě, bude-li počet neupsaných akcií nižší než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Emisní kurs akcií upisovaných v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií ve druhém upisovacím kole, pokud bude třeba, bude činit jeden den a začne běžet šestý pracovní den po skončení lhůty pro první upisovací kolo. Místem úpisu akcií ve druhém kole bude opět sídlo společnosti na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, kancelář právního oddělení ( 4. patro), od 10 do 18 hodin. 6. Akcie upsané v prvním i druhém kole budou splaceny jednorázově v plné výši na bankovní účet č. CZK 1.17.428/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1, Česká republika, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu,jinak je úpis neúčinný. 7.12.2000 - 7.3.2001
Mimořádná valná hromada konaná dne 17.5.2000 schválila zvýšení jmění společnosti za následujících podmínek: 12.6.2000 - 5.10.2000
1.Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 3.351.000.000,- (slovy tři miliardy tři sta padesát jedna miliónů korun českých), tj. na konečnou částku 6.702.010.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 12.6.2000 - 5.10.2000
2.Na zvýšení základního jmění bude vydáno 3.351.000 kusů nových běžných (kmenových) akcií, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 12.6.2000 - 5.10.2000
3. Vzhledem k důležitému zájmu společnosti zachovat stávající počet prioritních akcií se vylučuje přednostní právo na upsání nových akcií uvedených výše spojené s prioritními akciemi společnosti. Za tohoto předpokladu budou všechny nové akcie nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti majícím běžné (kmenové akcie) za účelem využití jejich přednostního práva spojeného s běžnými akciemi, tj.upsat část nových akcií, v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč lze upsat jednu novou akcii vydanou na zvýšení základního jmění. 12.6.2000 - 5.10.2000
4. Akcie mohou být v souladu s článkem 39 odst. 4 stanov společnosti upisovány ve dvou kolech. V prvním upisovacím kole upisují akcie akcionáři na základě přednostního práva spojeného s běžnými akciemi společnosti, v rozsahu podílů na základním jmění, tj. každý akcionář může upsat akcie v počtu odpovídajícím tomuto podílu nebo v počtu nižším. Emisní kurs akcií upisovaných v prvním kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu s využitím přednostního práva bude činit čtrnáct (14) dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům obsahujícím informaci o přednostním právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku podle § 203 odst.4 obchodního zákoníku, přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po tomto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude usnesení o zvýšení základního jmění zvwřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům doporučeným dopisem (článek 11 odst.5 stanov). Místem úpisu akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, v kanceláři právního oddělení (4.patro), a to v každý pracovní den od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. 12.6.2000 - 5.10.2000
5. Akcie neupsané s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti ve druhém upisovacím kole. V tomto kole mohou akcionáři upisovat akcie neupsané v prvním kole v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním jmění, v počtu nižším, ovšem i v počtu vyšším než je jejich podíl na základním jmění pokud některý akcionář své právo na úpis v drujém kole zcela nebo zčásti neuplatní, V tomto případě, bude-li počet neupsaných akcií nižší než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Emisní kurs akcií upisovaných v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. 12.6.2000 - 5.10.2000
Lhůta úpisu akcií ve druhém upisovacím kole, pokud bude třeba, bude činit jeden (1) den a začne běžet šestý pracovní den po skončení lhůty pro první upisovací kolo. 12.6.2000 - 5.10.2000
Místem úpisu akcií ve druhém kole bude opět sídlo společnosti na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, kancelář právního oddělení (4.patro), od 10 do 18 hodin. 12.6.2000 - 5.10.2000
6. Akcie upsané v prvním i druhém kole budou splaceny jednorázově v plné výši na bankovní účet č. CZK 1.17.428/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1, Česká republika, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný. 12.6.2000 - 5.10.2000
Mimořádná valná hromada akcionářů ze dne 19.1.2000 tímto schvaluje zvýšení základního jmění společnosti Český Mobil a.s. ( dále jen "společnost" ) o částku tři miliardy tři sta padesát milionů korun českých ( 3.350.000.000,- Kč ), přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Základní jmění společnosti se zvyšuje vydáním tří milionů třista padesáti tisíc ( 3.350.000 ) kusů kmenových akcií na jméno, nominální hodnota jedné akcie činí jeden tisíc korun českých ( 1.000,- Kč ) ( dále jen "Akcie"). Akcie budou vydány ve formě listinných cenných papírů a budou splaceny peněžitými vklady. V obou upisovacích kolech se bude emisní kurs nově vydávaných akcií rovnat jejich nominální hodnotě a nově vydávané akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Vzhledem k tomu, že je v důležitém zájmu společnosti zachovat akcionářskou strukturu a stávající počet prioritních akcií, s kterými jsou spojena určitá práva, valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva na upsání Akcií akcionářem TIW Czech N.V., v jehož majetku jsou veškeré prioritní akcie, které společnost vydala, a to v rozsahu, v jakém je přednostní právo tohoto akcionáře na upsání Akcií spojeno s jeho prioritními akciemi. V souladu s článkem 39, odstavec 4 stanov budou Akcie upisovány ve dvou upisovacích kolech. V prvním upisovacím kole upisují Akcie akcionáři společnosti na základě svého přednostního práva na upsání Akcií s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci. Nebudou-li upsány všechny Akcie v prvním upisovacím kole nebo nebudou-li upsány účinně, budou ve druhém upisovacím kole akcionáři upisovat Akcie nad rámec svého podílu upsaného v prvním upisovacím kole. Představenstvo zajistí, aby usnesení o zvýšení základního jmění přijaté valnou hromadou bylo zveřejněno v Obchodním věstníku bez zbytečného prodlení po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku představensvo bez zbytečného prodlení vyzve akcionáře, aby uplatnili své přednostní právo na upsání Akcií. V prvním upisovacím kole je každý akcionář oprávněn upsat akcie v počtu, který odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti, nebo je nižší. Na jednu akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč je akcionář oprávněn upsat maximálně tři tisíce třista padesát ( 3.350) Akcií s nominální hodnou 1.000,- Kč. Toto neplatí pro majitele prioritních akcií v rozsahu, v jakém je jejich přednostní právo na upsání Akcií spojeno se všemi jejich prioritními akciemi. Lhůta pro upisování v prvním upisovacím kole činí čtrnáct dnů. Počátek této lhůty bude akcinářům oznámem v informaci o přednostním právu, přičemž lhůta pro upisování v prvním upisovacím kole začne sedmý den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku, nikoli však dříve než následující den po zveřejnění rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění V Obchodním věstníku. Upisování Akcií v prvním upisovacím kole se uskuteční v právním oddělení Českého Mobilu a.s., na adrese Na příkopě 15, Praha 1, Česká republika, a to od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. V případě, že nebudou všechny Akcie upsány v prvním upisovacím kole nebo nebudou upsány účinně, představenstvo ihned po jeho skončení zjistí počet těchto Akcií ( dále jen "Zbývající Akcie"). Akcionáři, kteří uplatnili přednostní právo na upsání Akcií v prním upisovacím kole, jsou ve druhém upisovacím kole oprávněni upisovat Zvývající Akcie v počtu odpovídajícímu jejich podílu na základním jmění, popřípadě v počtu nižším, než je jejich podíl na základním jmění společnosti nebo v počtu vyšším, pokud některý z akcionářů své právo na upsání v druhém upisovacím kole zcela či částečně neuplatní. Bude-li počet Zbývajících Akcií nižší než počet Akcií, o jejichž upsání akcionáři projevili zájem, upíše každý akcionář počet Zbývajících Akcií odpovídající jeho podílu na základním jmění společnosti. Bude-li počet Zbývajících Akcií stejný jako počet Akcií, které akcionáři chtějí upsat nebo bude-li vyšší, akcionář, který projevil zájem o upsání Akcií v počtu převyšujícím jeho podíl na základním jmění, upíše jím požadovaný počet Zbývajicích Akcií. Lhůta pro upisování Akcií ve druhém upisovacím kole, které se bude konat za podmínky, že v prvním kole nebudou upsány všechny Akcie nebo nebudou upsány účinně, bude činit jeden pracovní den a začně šestý pracovní den po skončení lhůty pro upisování Akcií v prvním kole. Upisování Akcií v druhém upisovacím kole se uskuteční v právním oddělení Českého Mobilu a.s., na adrese Na příkopě 15, Praha 1, Česká republika, a to od 10 do 18 hodin. Akcionáři jsou povinni splatit sto procent ( 100%) emisního kursu upsaných Akcií ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu, jinak je jejich úpis neúčinný. Platby emisního kursu budou poukazovány na účet společnosti č. CZK 1.08.011, vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1. 31.1.2000 - 22.3.2000

Aktuální kontaktní údaje Vodafone Czech Republic a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25788001
Obchodní firma: Vodafone Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 13.8.1999
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25788001
Firma: Vodafone Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.8.1999

Kontakty na Vodafone Czech Republic a.s. IČO: 25788001

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: náměstí Junkových 2808/2 , Praha 155 00 1.1.2015
Sídlo: Vinohradská 3217/167 , Praha 100 00 31.1.2000 - 1.1.2015
Sídlo: Školská 694/32 , Praha 110 00 13.8.1999 - 31.1.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: náměstí Junkových 2808/2, Praha 155 00

Obory činností Vodafone Czech Republic a.s. IČO: 25788001

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.7.2017
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18.7.2017
Projektová činnost ve výstavbě 18.7.2017
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.7.2017
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 14.5.2015
poskytování platebních služeb malého rozsahu 14.5.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009
na základě osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem společnost vykonává následující komunikační činnost dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, která je podnikáním v elektronických komu nikacích: (i) veřejná mobilní síť elektronických komunikací (ii) veřejná mobilní telefonní síť (iii) veřejně dostupná telefonní služba (iv) služby přenosu dat (v) služby přístupu k síti internet (vi) pronájem okruhů 15.2.2007
poskytování telekomunikačních služeb 19.5.2000 - 5.6.2006
poradenská činnost v oblasti telekomunikačních zařízení a služeb 13.8.1999 - 13.8.2009
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 13.8.1999 - 13.8.2009
poradenská činnost v oblasti elektrotechniky 13.8.1999 - 13.8.2009
obstaravatelská činnost v oblasti služeb 13.8.1999 - 13.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.8.1999 - 13.8.2009
průzkum trhu 13.8.1999 - 13.8.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti výpočetní techniky 13.8.1999 - 13.8.2009
činnost ekonomických a organizačních poradců 13.8.1999 - 13.8.2009
reklamní činnost 13.8.1999 - 13.8.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zprostředkování zaměstnání A) českým občanům na území České republiky, pro všechny druhy prací, podle ust.§ 14 odst. 1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměstnanosti. B) českým občanům na území států Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Norska a ostatních států v rámci skupiny Vodafon Group Plc. pro všechny druhy prací, podle ust.§ 14 odst.1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměstnanosti C) občanům států Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Norska a ostatních států v rámci skupiny Vodafone Group Plc. pro všechny druhy prací, dle ust.§ 14 odst.1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměstnanosti. 1.8.2007

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: třída Obránců míru 236 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358450
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Tyršova 177 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358891
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Obroková 279/15 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1011358824
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Nádražní 681/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358409
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Karlovo nám. 25/19 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358905
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Palackého 4504 , Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358468
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Denisova 2907/11 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1011358654
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358514
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 9
Provozovna: Zeyerova 277/13 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358417
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 10
Provozovna: Čechova 3491 26 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1011358832
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 11
Provozovna: Husova 102/16 , Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358476
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 12
Provozovna: České Vrbné 2327 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1011358972
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 13
Provozovna: Horská 1 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358701
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 14
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1011359103
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 15
Provozovna: Palackého 73 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358930
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 16
Provozovna: Freyova 945/35 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358484
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 17
Provozovna: Palackého 31/2 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358841
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 18
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011358425
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 19
Provozovna: Pražská 115 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358492
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 20
Provozovna: Zbrojnická 77/16 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1011358522
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 21
Provozovna: Pražská 29 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358948
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 22
Provozovna: Heydukova 8/1 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358913
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 23
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358433
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 24
Provozovna: Písecká 972/1 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358336
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 25
Provozovna: 9. května 24 , Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358506
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 26
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011359031
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 27
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358956
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 28
Provozovna: Lidická 1269 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1011358735
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 29
Provozovna: 17. listopadu 146/18 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1011358760
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 30
Provozovna: nám. Republiky 68/10 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358859
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 31
Provozovna: Řevnická 121/1 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1011358867
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 32
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358531
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 33
Provozovna: Jugoslávská 543/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358247
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 34
Provozovna: Masarykovo náměstí 2799 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011359049
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 35
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358981
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 36
Provozovna: Smetanovo náměstí 81 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1011359057
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 37
Provozovna: 5. května 142/12 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358565
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 38
Provozovna: Kpt. Jaroše 107 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358344
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 39
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358255
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 40
Provozovna: Národní třída 383/15 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358590
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 41
Provozovna: Novobranská 159/2 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 42
Provozovna: Jáchymovská 1460 , Ostrov 363 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358352
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 43
Provozovna: Masarykovo náměstí 86/2 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358603
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 44
Provozovna: Rubešovo náměstí 174 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358239
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 45
Provozovna: Zámecké náměstí 1966/15 , Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358778
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 46
Provozovna: Jindřicha z Lipé 119/12 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358263
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 47
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358581
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 48
Provozovna: Hradební 5440/1 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358875
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 49
Provozovna: nám. Míru 1891/13 , Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358611
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 50
Provozovna: Dlouhá třída 860/1 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358786
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 51
Provozovna: Krkonošská 153 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 52
Provozovna: Masarykovo náměstí 33/14 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1011359065
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 53
Provozovna: Hluboká 284 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358280
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 54
Provozovna: Hradecká 408/40 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358794
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 55
Provozovna: Italská 50 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358298
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 56
Provozovna: Marie Majerové 2241 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358379
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 57
Provozovna: Nákupní 389/3 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358964
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 58
Provozovna: Sokolská 166 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1011359006
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 59
Provozovna: náměstí Svobody 3316 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358549
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 60
Provozovna: Kpt. Jaroše 375/31 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1011358301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 61
Provozovna: Náměstí 85/18 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358620
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 62
Provozovna: Václavské náměstí 799/48 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358557
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.1.2017
Provozovna č. 63
Provozovna: Chebská 257/1 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358387
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 64
Provozovna: Husovo náměstí 121 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358310
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 65
Provozovna: náměstí Míru 79/5 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1011359014
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 66
Provozovna: Masarykovo náměstí 10/20 , Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358638
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 67
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358689
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 68
Provozovna: Polská 1201/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1011358808
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 69
Provozovna: náměstí Míru 124 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358395
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 70
Provozovna: Masarykovo náměstí 106 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358883
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 71
Provozovna: Vodní 93/14 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358646
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 72
Provozovna: Krátká 285/3 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358719
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 73
Provozovna: Mírové nám. 5 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1011359081
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 74
Provozovna: Velké náměstí 144 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358328
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 75
Provozovna: Resselovo náměstí 80 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1011359022
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 76
Provozovna: Kamenice 143 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358727
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 77
Provozovna: 28. října 2092/20 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1011358743
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 78
Provozovna: Husova 127 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1011359090
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.12.2016
Provozovna č. 79
Provozovna: Gočárova třída 1754 48 500 02 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1011380510
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 21.1.2017
Provozovna č. 80
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1002395674
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.11.2001
Provozovna č. 81
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1010289977
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.5.2015
Provozovna č. 82
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1010289969
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.5.2015
Provozovna č. 83
Provozovna: náměstí Junkových 2808/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1010289985
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 4.5.2015
Provozovna č. 84
Provozovna: Poděbradská 293 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1001448731
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.8.2000
Provozovna č. 85
Provozovna: Konečná 441/25 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1001448782
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.9.2001
Provozovna č. 86
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449193
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.11.2007
Provozovna č. 87
Provozovna: Pražská 248/39 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448588
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 18.10.2000
Provozovna č. 88
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448821
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 13.9.2007
Provozovna č. 89
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448839
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 7.1.2004
Provozovna č. 90
Provozovna: Těšínská 2830/83 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1001448758
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.11.2000
Provozovna č. 91
Provozovna: náměstí Republiky 4/3 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448618
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.1.2000
Provozovna č. 92
Provozovna: Národní 60/28 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448600
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 28.1.2000
Provozovna č. 93
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449185
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.10.2007
Provozovna č. 94
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1001448791
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.10.2001
Provozovna č. 95
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448669
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.4.2000
Provozovna č. 96
Provozovna: 686 01 Uherské Hradiště
Identifikační číslo provozovny: 1001448910
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.5.2001
Provozovna č. 97
Provozovna: Pražská 147/30 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1001448634
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.1.2000
Provozovna č. 98
Provozovna: Erbenova 572 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1001448804
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.11.2001
Provozovna č. 99
Provozovna: Masarykova 398/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448707
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.4.2000
Provozovna č. 100
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1001448651
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.3.2000
Provozovna č. 101
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449169
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 18.3.2005
Provozovna č. 102
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1001448944
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.11.2004
Provozovna č. 103
Provozovna: Jugoslávská 659/11 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448979
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 9.4.2005
Provozovna č. 104
Provozovna: Svobody 547/19 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1001449037
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.1.2006
Provozovna č. 105
Provozovna: Rokycanská 1385/130 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449134
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.3.2005
Provozovna č. 106
Provozovna: náměstí Svobody 16 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1001448723
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.8.2000
Provozovna č. 107
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449142
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.11.2005
Provozovna č. 108
Provozovna: třída 3. května 1170 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1001448715
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 22.8.2000
Provozovna č. 109
Provozovna: Dejvická 575/35 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449096
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 29.8.2006
Provozovna č. 110
Provozovna: tř. Václava Klementa 1459 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1001449215
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.11.2007
Provozovna č. 111
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448952
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.11.2001
Provozovna č. 112
Provozovna: Ve Vaňkovce 462/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449258
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.3.2005
Provozovna č. 113
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1001448961
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 114
Provozovna: Vršovická 1527/68 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449240
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 12.3.2005
Provozovna č. 115
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1001448847
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 7.1.2004
Provozovna č. 116
Provozovna: Jičínská 1350 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1001448863
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 7.1.2004
Provozovna č. 117
Provozovna: Radniční 3400 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1001449282
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.5.2008
Provozovna č. 118
Provozovna: náměstí Míru 174 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001449291
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 16.5.2008
Provozovna č. 119
Provozovna: Novodvorská 1800/136 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1001449304
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.4.2008
Provozovna č. 120
Provozovna: Zděbradská 75 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012106713
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 20.3.2018
Provozovna č. 121
Provozovna: 367 , Středokluky 252 68
Identifikační číslo provozovny: 1012596516
Obory činností:
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 20.3.2018
Provozovna č. 122
Provozovna: U Fortny 49/10 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1012726533
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.5.2019
Provozovna č. 123
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1012729907
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.5.2019
Provozovna č. 124
Provozovna: Nádražní 1939/4 , Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny: 1012975711
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.11.2019
Provozovna č. 125
Provozovna: Na Příkopě 3727 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1013018303
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.12.2019

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí Junkových 2808/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1010289985
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí Junkových 2808/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1010289985
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 4 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí Junkových 2808/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1010289985
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí Junkových 2808/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1010289985
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 6 Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Poradenská činnost v oboru elektrotechniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Obstaravatelská činnost v oblasti služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poradenská činnost v oblasti telekomunikačních zařízení a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Průzkum trhu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2000
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 16 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2011
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
Poradenství v oblasti informačních technologií
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Ostatní finanční činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vedení firmy Vodafone Czech Republic a.s. IČO: 25788001

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo jedná za společnost takto: kteříkoliv dva (2) členové představenstva jednají za společnost společně. Za společnost jednají rovněž prokuristé společnosti, a to o veškerých záležitostech společnosti vyjma zcizování nemovitých věcí a jejich zatěžování. Prokuristé společnosti jednají za společnost takto: kteříkoliv dva (2) prokuristé zastupují společnost spo lečně. 19.8.2014
Za společnost jednají a podepisují kteříkoli dva (2) členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost takovým způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis shodný s úředně ověřeným podpisovým vzorem. Za společnost jednají a podepisují rovněž kteříkoli dva (2) prokuristé společnosti, vyjma zcizování nemovitostí a jejich zatěžování, a to tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 5.10.2000 - 19.8.2014
Za společnost jednají a podepisují kteříkoli dva (2) členové představenstva. Osoby oprávněné podepisovat za společnost podepisují za společnost takovým způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis shodný s úředně ověřeným podpisovým vzorem. 13.8.1999 - 5.10.2000
Jméno: Jan Klouda 20.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2014
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 150 00
Jméno: Milan Kníže 1.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: Hálova 1041, Blatná 388 01
Jméno: Petr Dvořák 16.2.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.3.2017
Ve funkci: od 19.1.2018
Adresa: V Zahradách 383/2, Litoměřice 412 01
Jméno: Gabriel Achour 13.8.1999 - 26.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Grafická 792/39, Praha 150 00
Jméno: Pavel Šafář 13.8.1999 - 26.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: náměstí Bratří Synků 400/12, Praha 140 00
Jméno: Světlana Bořková 13.8.1999 - 26.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 148, Studenec 512 33
Jméno: Barbara Horáková 13.8.1999 - 26.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U smaltovny 1380/24, Praha 170 00
Jméno: PhDr. Jan Outlý 13.8.1999 - 5.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Horáčkova 1208/11, Praha 140 00
Jméno: Karla Dorothy Stephens, Nar. 30.12.1969 26.11.1999 - 5.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Novozámecká 822, Praha 190 12
Jméno: Alexander Tolstoy 26.11.1999 - 5.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Novozámecká 822, Praha 190 12
Jméno: Jacques Lacroix 26.11.1999 - 5.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Novozámecká 822, Praha 190 12
Jméno: Philippe Huneault 26.11.1999 - 5.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Novozámecká 822, Praha 190 12
Jméno: Alexander Tolstoy 5.10.2000 - 7.3.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Novozámecká 822, Praha 190 12
Jméno: Karla Dorothy Stephens, Nar. 30.12.1969 5.10.2000 - 7.3.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Novozámecká 822, Praha 190 12
Jméno: Jon Eddy 5.10.2000 - 5.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: V Zahradách 373, Průhonice 252 43
Jméno: Sylvie Joncas-Scott, Nar. 30.4.1962 5.10.2000 - 5.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 23.10.2001
Adresa: Na Malé Šárce 814 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Muriel Anton 5.10.2000 - 5.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Alexander Tolstoy 7.3.2001 - 5.11.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 29.6.2001
Ve funkci: od 24.9.1999 do 29.6.2001
Adresa: Českomalínská 463/7, Praha 160 00
Jméno: Karla Dorothy Stephens 7.3.2001 - 5.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 29.6.2001
Ve funkci: od 24.9.1999 do 29.6.2001
Adresa: Českomalínská 463/7, Praha 160 00
Jméno: Jon Eddy 5.11.2001 - 19.3.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2001 do 11.12.2001
Adresa: V Zahradách 373, Průhonice 252 43
Jméno: Alexander Tolstoy 5.11.2001 - 20.1.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2001 do 16.11.2005
Ve funkci: od 15.10.2001 do 16.11.2005
Adresa: Českomalínská 463/7, Praha 160 00
Jméno: Karla Dorothy Stephens 5.11.2001 - 31.8.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2001 do 15.2.2006
Ve funkci: od 15.10.2001 do 15.2.2006
Adresa: Českomalínská 463/7, Praha 160 00
Jméno: Mario Mele 5.11.2001 - 15.2.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2001 do 14.7.2006
Adresa: Dřevná 382/2, Praha 128 00
Jméno: Grahame Kenneth Maher 31.8.2006 - 15.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2006
Adresa: Újezd 600/1, Praha 150 00
Jméno: Hans Anthony Kuropatwa 16.11.2005 - 5.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2005 do 4.10.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Malemsbury, Upper Minety, Flistrige Farm SN 1G9PY
Jméno: Edward Langston 16.11.2005 - 5.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2005 do 4.10.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Bristol, Clifton, Manilla Road 23, BS8 4EB
Jméno: Muriel Anton 5.11.2001 - 1.10.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2001 do 4.10.2006
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Frederick W. Hrenchuk 19.3.2003 - 9.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2002 do 19.12.2007
Adresa: Kanada
3100 Orbit Pl., Chippawa, Ontario
Jméno: Paul Michael Donovan 16.11.2005 - 18.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2005 do 22.1.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Burnham, Green Lane 91 SL 1 8 EG
Jméno: Timothy James Harrabin 5.9.2007 - 18.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2006 do 22.1.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jasmine House, The Firs Inkpen Berkshire, RG14 9PT
Jméno: Robert Nicholas Barr 5.9.2007 - 18.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2006 do 22.1.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Lindfield, Abingdon, Oxfordshire, Farringdon Road, OX 14 1BD
Jméno: Grahame Kenneth Maher 15.2.2007 - 13.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.2.2006 do 4.6.2009
Ve funkci: od 3.10.2006 do 4.6.2009
Adresa: Újezd 600/1, Praha 150 00
Jméno: Muriel Anton 5.9.2007 - 13.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2006
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Patricie Haws 13.8.2009 - 17.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2009
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Ian Gray 18.11.2008 - 22.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2008 do 31.3.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn W2 2SB, 61 Bathurst Mews
Jméno: Pavel Kos 9.4.2008 - 7.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 19.1.2012
Adresa: Za valem 1403/15, Praha 148 00
Jméno: Paul Astley 18.11.2008 - 7.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2008 do 19.1.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
5, Elizabeth Gardens, Kintbury, Hungerford, Berkshire, RG17 9TB
Jméno: Muriel Anton 13.8.2009 - 7.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.10.2006 do 2.1.2012
Ve funkci: od 16.6.2009 do 30.1.2012
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Patricia Haws 17.3.2010 - 7.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2009 do 19.1.2012
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Horst-Holger Grewe 7.3.2012 - 16.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2012 do 7.12.2012
Adresa: Loutkářská 2358/16, Praha 169 00
Jméno: Pavel Hlavinka 13.8.2009 - 25.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2009 do 27.3.2013
Adresa: V sídle 441, Líbeznice 250 65
Jméno: Muriel Anton 7.3.2012 - 4.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2012 do 15.1.2014
Ve funkci: od 30.1.2012 do 15.1.2014
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Jitka Schmiedová 16.1.2013 - 4.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2012 do 14.2.2014
Adresa: Hořínecká 962/1, Praha 182 00
Jméno: Anna Iordanova Dimitrova 25.4.2013 - 4.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013
Adresa: Korunní 1166/41, Praha 120 00
Jméno: Anna Iordanova Dimitrova 4.3.2014 - 20.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013 do 12.12.2014
Adresa: Laubova 1709/5, Praha 130 00
Jméno: Balesh Chandra Sharma 4.3.2014 - 17.3.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.1.2014
Ve funkci: od 29.1.2014 do 13.3.2017
Adresa: Nebušická 876, Praha 164 00
Jméno: James Trevor Anthony Lindsay 12.3.2015 - 1.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2014 do 31.3.2017
Adresa: Pod Valem II. 953, Průhonice 252 43
Jméno: Balesh Chandra Sharma 17.3.2017 - 13.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.1.2014
Adresa: Nebušická 876, Praha 164 00
Jméno: Jiří Báča 17.3.2017 - 16.2.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.3.2017 do 15.1.2018
Ve funkci: od 13.3.2017 do 15.1.2018
Adresa: Mrkosova 528/28, Praha 159 00
Jméno: Petr Dvořák 17.3.2017 - 16.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2017
Adresa: V Zahradách 383/2, Litoměřice 412 01
Jméno: Balesh Chandra Sharma 13.6.2017 - 9.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.1.2014 do 16.1.2019
Adresa: Nebušická 876, Praha 164 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Veronika Ivanović 18.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017
Adresa: Jitřní 558/8, Praha 147 00
Jméno: Carl Clarke 9.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2019
Adresa: 14 Coombe way , Farnborough Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Anna Hoerová 9.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2019
Adresa: Havířská 1995, Česká Lípa 470 01
Jméno: Robert Ménard 13.8.1999 - 19.5.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Kanada
bytem 1621 Adoncour street, Longueuil, Quebec
Jméno: Francois Gaudet 13.8.1999 - 7.12.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Kanada
bytem 4320 de Lorimier Street, Apt. 7, Montreal, Quebec,
Jméno: Ing. Michal Voráček 13.8.1999 - 7.12.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Bělečská 72, Praha 190 14
Jméno: JUDr. Miroslav Šipovič 13.8.1999 - 7.12.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Ke znaku 770, Praha 190 14
Jméno: Ing. Vlastimil Košťál 13.8.1999 - 7.12.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Kruhová 587, Kamenice 251 68
Jméno: Yves Marois 19.5.2000 - 7.12.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Oakland Street , Westmount, Quebec Kanada
Jméno: Ing. Jiří Michalička 7.12.2000 - 5.11.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Třeboradická 1683/17, Praha 182 00
Jméno: Francois Dufresne 13.8.1999 - 19.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.6.2002
Adresa: Kanada
bytem 1321 Sherbrooke West, Apt. B-131, Montreal, Quebec
Jméno: Ing. Hana Černochová 13.8.1999 - 19.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.6.2002
Adresa: Pod lipami 2663/3, Praha 130 00
Jméno: Daron Stewart 7.12.2000 - 19.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.5.2001
Adresa: K parku 727, Praha 164 00
Jméno: James Jackson 7.12.2000 - 19.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mozart 43 , Bukurešť Rumunsko
Jméno: Ladislav Chrudina 7.12.2000 - 19.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vrážská 1006, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Vlasta Hudcová CSc. 7.12.2000 - 19.3.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.6.2002
Adresa: Skálova 543/20, Praha 181 00
Jméno: Ante Rupcic 7.3.2001 - 19.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.11.2001
Ve funkci: od 5.11.1999
Adresa: Belgická 535/7, Praha 120 00
Jméno: Mario Bertrand 13.8.1999 - 15.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Monacké knížectví
bytem Avenue de l'Annonciade, app. 2316, Monte-Carlo,
Jméno: Jiří Hovorka 7.12.2000 - 15.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Revoluční 1247/26, Praha 110 00
Jméno: Šárka Van Wyková, R.č. 705917/9908 7.12.2000 - 15.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ládevská 406/13, Praha 184 00
Jméno: Paul Beattie 7.3.2001 - 15.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2003
Ve funkci: od 29.6.2000
Adresa: Kanada
241 Clark Ave., Westmount, Quebec, H3C 2E3
Jméno: Ing. Petr Švejda 5.11.2001 - 15.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2001 do 26.6.2003
Adresa: Na Hradisku 122, Lázně Toušeň 250 89
Jméno: Ladislav Chrudina 19.3.2003 - 15.10.2003
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.1.2000
Ve funkci: od 23.5.2002
Adresa: Vrážská 1006, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Jan Liška 19.3.2003 - 7.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2002 do 28.6.2004
Adresa: Kolářova 684/19, Praha 143 00
Jméno: Patricie Haws 19.3.2003 - 7.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2002 do 30.3.2005
Adresa: Kanada
12211 - 143 Ave, Edmonton, Alberta, T5X3L9
Jméno: Roman Staněk 19.3.2003 - 7.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2001 do 30.3.2005
Adresa: Pod Tvrzí 395, Odolena Voda 250 70
Jméno: Mario Bertrand 15.10.2003 - 7.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.8.1999 do 28.6.2004
Adresa: Monacké knížectví
bytem Avenue de l'Annonciade, app. 2316, Monte-Carlo,
Jméno: Jiří Hovorka 15.10.2003 - 7.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.1999 do 28.5.2004
Adresa: Revoluční 1247/26, Praha 110 00
Jméno: Šárka Van Wyková, R.č. 705917/9908 15.10.2003 - 7.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.1999 do 28.5.2004
Adresa: 93, Veliká Ves 250 70
Jméno: Francinne Jean Hansen 15.10.2003 - 7.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2003 do 28.6.2004
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Vincent Bouchard 15.10.2003 - 7.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2003 do 28.6.2004
Adresa: U Házů 828, Praha 164 00
Jméno: Ladislav Chrudina 15.10.2003 - 7.7.2005
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.1.2000 do 30.3.2005
Ve funkci: od 23.5.2002 do 30.3.2005
Adresa: Klausova 2551/13, Praha 155 00
Jméno: James Jackson 19.3.2003 - 20.1.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.1.2000 do 19.4.2005
Ve funkci: od 23.5.2002 do 19.4.2005
Adresa: Mozart 43 , Bukurešť Rumunsko
Jméno: Cornelius Van Rawenhorst 19.3.2003 - 20.1.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2002 do 16.11.2005
Adresa: Eerelmanstraat 10 , 2102 AB Heemstede Nizozemské království
Jméno: Francinne Jean Hansen 10.7.2006 - 15.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2006 do 4.10.2006
Adresa: U Rybníčků 403, Průhonice 252 43
Jméno: Igor Přerovský 19.3.2003 - 5.9.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2001 do 25.8.2006
Adresa: Čajkovského 1753/31, Praha 130 00
Jméno: André Jerome 15.2.2007 - 9.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2006 do 19.12.2007
Adresa: Sadová 637, Průhonice 252 43
Jméno: Tomáš Frnka 5.9.2007 - 11.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2006 do 2.2.2010
Adresa: Nad vodovodem 2028/63, Praha 100 00
Jméno: Ann Hofvander 10.7.2006 - 17.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2006 do 25.1.2010
Adresa: Americká 489/1, Praha 120 00
Jméno: Katarína Brončeková 29.4.2008 - 7.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 19.1.2012
Adresa: Malacká cesta 35 , 902 01 Pezinok Slovenská republika
Jméno: Petr Příhoda 17.3.2010 - 25.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2010 do 8.8.2011
Ve funkci: od 5.2.2010 do 8.8.2011
Adresa: Záhřebská 248/35, Praha 120 00
Jméno: Monika Hovorková 7.3.2012 - 4.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.1.2012 do 16.1.2014
Adresa: Na Maninách 1590/29, Praha 170 00
Jméno: Muriel Anton 4.3.2014 - 7.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2014 do 8.8.2014
Ve funkci: od 3.2.2014 do 8.8.2014
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: Muriel Anton 7.3.2014 - 19.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2014 do 8.8.2014
Ve funkci: od 3.2.2014 do 8.8.2014
Adresa: Široká 24/4, Praha 110 00
Jméno: Jan Klouda 25.7.2012 - 20.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.8.2011 do 12.12.2014
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 150 00
Jméno: Tanja Stefanie Richter 20.2.2015 - 18.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2014 do 31.5.2017
Adresa: Italská 212/5, Praha 120 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Michaela Jandová 19.3.2003 - 21.5.2004
Adresa: K Lesu 54, Jirny 250 90
Jméno: Irenka Fišarová 21.5.2004 - 21.5.2004
Adresa: Na rovinách 771/5, Praha 142 00
Jméno: Jaroslav Švarc 21.5.2004 - 9.5.2006
Adresa: Petýrkova 1947/12, Praha 148 00
Jméno: Irena Fišarová 21.5.2004 - 9.5.2006
Adresa: Na rovinách 771/5, Praha 142 00
Jméno: Hana Ferklová 9.5.2006 - 15.2.2007
Adresa: Africká 671/5, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Lenka Othmanová 19.3.2003 - 21.9.2007
Adresa: Dětská 1301/242, Praha 100 00
Jméno: Václav Mach 15.2.2007 - 16.9.2008
Adresa: Mochovská 522/33, Praha 198 00
Jméno: Petr Novák 16.9.2008 - 16.9.2008
Adresa: Pakoměřická 371/39, Praha 182 00
Jméno: Václav Zadražil 9.5.2006 - 24.6.2009
Adresa: Chotěšovská 678/2, Praha 190 00
Jméno: Petr Příhoda 21.9.2007 - 24.6.2009
Adresa: Vápeníkova 675/3, Praha 149 00
Jméno: Petr Novák 16.9.2008 - 24.6.2009
Adresa: Pakoměřická 371/39, Praha 182 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Petr Dvořák
Člen statutárního orgánu: Milan Kníže
Člen statutárního orgánu: Mgr. Jan Klouda

Vlastníci firmy Vodafone Czech Republic a.s. IČO: 25788001

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 8 270 000 000 Kč 100% 24.6.2019
zakladni 1 470 000 000 Kč 100% 27.1.2012 - 24.6.2019
zakladni 8 150 000 000 Kč 100% 5.2.2010 - 27.1.2012
zakladni 25 665 600 000 Kč 100% 4.9.2009 - 5.2.2010
zakladni 17 723 700 000 Kč 100% 26.9.2005 - 4.9.2009
zakladni 13 646 700 000 Kč 100% 3.3.2004 - 26.9.2005
zakladni 12 957 000 000 Kč 100% 20.1.2003 - 3.3.2004
zakladni 10 716 500 000 Kč 100% 3.10.2001 - 20.1.2003
zakladni 8 243 470 000 Kč 100% 9.3.2001 - 3.10.2001
zakladni 8 243 470 000 Kč - 7.3.2001 - 9.3.2001
zakladni 6 702 010 000 Kč 100% 5.10.2000 - 7.3.2001
zakladni 3 351 010 000 Kč 100% 22.3.2000 - 5.10.2000
zakladni 1 010 000 Kč 100% 21.9.1999 - 22.3.2000
zakladni 1 010 000 Kč 30% 13.8.1999 - 21.9.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 680 24.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 470 000 000 Kč 1 2.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 470 000 000 Kč 1 27.1.2012 - 2.9.2016
Kmenové akcie na jméno 8 150 000 000 Kč 1 5.2.2010 - 27.1.2012
Kmenové akcie na jméno 25 665 600 000 Kč 1 11.9.2009 - 5.2.2010
Kmenové akcie na jméno 7 941 940 000 Kč 1 4.9.2009 - 11.9.2009
Akcie na jméno 50 000 000 Kč 354 9.4.2008 - 11.9.2009
Akcie na jméno 23 679 400 Kč 1 9.4.2008 - 11.9.2009
Akcie na jméno 10 Kč 1 102 166 938 26.9.2005 - 9.4.2008
Akcie na jméno 10 Kč 694 466 938 3.3.2004 - 26.9.2005
Akcie na jméno 10 Kč 625 494 938 20.1.2003 - 3.3.2004
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 10 20.1.2003 - 9.4.2008
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 10 3.10.2001 - 20.1.2003
Akcie na jméno 10 Kč 401 450 399 3.10.2001 - 20.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 702 000 3.10.2001 - 9.4.2008
Akcie na jméno 10 Kč 154 146 230 7.3.2001 - 3.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 702 000 5.10.2000 - 3.10.2001
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 10 5.10.2000 - 3.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 351 000 22.3.2000 - 5.10.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 13.8.1999 - 22.3.2000
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 10 13.8.1999 - 5.10.2000

Sbírka Listin Vodafone Czech Republic a.s. IČO: 25788001

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6064/SL 127 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2015 Městský soud v Praze 31.3.2015 7.1.2016 11.1.2016 34
B 6064/SL 126 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 22.12.2015 7.1.2016 11.1.2016 3
B 6064/SL 125 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 23.9.2015 7.1.2016 11.1.2016 7
B 6064/SL 124 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.12.2014 13.2.2015 26.2.2015 2
B 6064/SL 123 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 12.12.2014 23.12.2014 36
B 6064/SL 122 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 6.10.2014 24.10.2014 13.11.2014 7
B 6064/SL 120 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.10.2014 24.10.2014 13.11.2014 4
B 6064/SL 118 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 14.2.2014 24.2.2014 5.3.2014 5
B 6064/SL 117 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 15.1.2014 24.2.2014 5.3.2014 5
B 6064/SL 116 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.1.2014 24.2.2014 5.3.2014 3
B 6064/SL 115 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 4.10.2013 17.10.2013 39
B 6064/SL 114 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 24.9.2013 4.10.2013 17.10.2013 8
B 6064/SL 113 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře / i v AJ / Městský soud v Praze 30.9.2013 4.10.2013 17.10.2013 7
B 6064/SL 112 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 27.3.2013 23.4.2013 6.5.2013 5
B 6064/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.3.2013 23.4.2013 6.5.2013 2
B 6064/SL 110 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn, předst. Městský soud v Praze 19.12.2012 19.12.2012 17.1.2013 4
B 6064/SL 109 rozhod. o statut. orgánu rozh. jedn. akcionáře Městský soud v Praze 19.12.2012 19.12.2012 17.1.2013 3
B 6064/SL 108 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2012-opravená UZ Městský soud v Praze 31.3.2012 5.12.2012 6.12.2012 38
B 6064/SL 107 účetní závěrka, zpráva auditora k.31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 21.9.2012 1.10.2012 50
B 6064/SL 106 ostatní zasedání představenstva Městský soud v Praze 27.7.2012 21.9.2012 1.10.2012 8
B 6064/SL 105 ostatní zápis dozorčí rada + AJ Městský soud v Praze 30.7.2012 21.9.2012 1.10.2012 13
B 6064/SL 104 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře + AJ Městský soud v Praze 10.9.2012 21.9.2012 1.10.2012 7
B 6064/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k.31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 21.9.2012 1.10.2012 39
B 6064/SL 102 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.1.2012 8.3.2012 31
B 6064/SL 101 ostatní -rozh.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 2.2.2012 8.3.2012 16
B 6064/SL 100 notářský zápis NZ 73/2012 Městský soud v Praze 19.1.2012 8.3.2012 20
B 6064/SL 99 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 2.1.2012 3.1.2012 26
B 6064/SL 98 notářský zápis NZ 473/2011 Městský soud v Praze 26.7.2011 12.8.2011 32
B 6064/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 28.7.2011 29.7.2011 39
B 6064/SL 96 ostatní -ukončení funkce Městský soud v Praze 19.7.2010 5.8.2010 2
B 6064/SL 95 ostatní -prohl.předsedy představenstva Městský soud v Praze 16.3.2010 5.8.2010 34
B 6064/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2010 25.3.2010 26
B 6064/SL 93 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 19.12.2007 22.3.2010 43
B 6064/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.2.2008 22.3.2010 2
B 6064/SL 91 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 138/2008 Městský soud v Praze 6.2.2008 22.3.2010 79
B 6064/SL 90 notářský zápis NZ 786/2009 Městský soud v Praze 15.9.2009 18.9.2009 40
B 6064/SL 89 ostatní - záp.z jed.předst. Městský soud v Praze 16.6.2009 4.9.2009 12
B 6064/SL 88 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 4.6.2009 4.9.2009 2
B 6064/SL 87 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 2.7.2009 4.9.2009 4
B 6064/SL 86 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 2.7.2009 4.9.2009 4
B 6064/SL 81 ostatní -rozh.jedin.akc. Městský soud v Praze 21.8.2009 4.9.2009 4
B 6064/SL 80 notářský zápis NZ 749/2009 Městský soud v Praze 2.9.2009 4.9.2009 41
B 6064/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.09./B 6751/ Městský soud v Praze 31.3.2009 3.9.2009 44
B 6064/SL 84 notářský zápis -NZ362/09 Městský soud v Praze 3.8.2009 3.9.2009 89
B 6064/SL 83 notářský zápis -NZ361/09+proj.o fúzi Městský soud v Praze 3.8.2009 3.9.2009 72
B 6064/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora ke dni 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 21.7.2009 21.7.2009 44
B 6064/SL 78 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 11.6.2009 23.6.2009 24.6.2009 3
B 6064/SL 77 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 15.6.2009 23.6.2009 24.6.2009 13
B 6064/SL 76 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 22.1.2008 26.11.2008 39
B 6064/SL 75 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 30.9.2008 26.11.2008 4
B 6064/SL 74 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 30.9.2008 26.11.2008 4
B 6064/SL 73 účetní závěrka, zpráva auditora - k 31.3.2007 Městský soud v Praze 31.3.2007 20.12.2007 7.1.2008 30
B 6064/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - k 31.3.2007 Městský soud v Praze 31.3.2007 7.1.2008 7.1.2008 59
B 6064/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.10.2007 67
B 6064/SL 70 notářský zápis NZ 931/2006 Městský soud v Praze 4.10.2006 11.10.2007 53
B 6064/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - k 31.3.2006 Městský soud v Praze 31.3.2006 11.10.2007 67
B 6064/SL 68 notářský zápis NZ 931/2006 Městský soud v Praze 4.10.2006 11.10.2007 53
B 6064/SL 66 notářský zápis -NZ931/06+př. Městský soud v Praze 4.10.2006 11.10.2007 118
B 6064/SL 67 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 20.4.2007 10.10.2007 8
B 6064/SL 65 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora k31.3.06/u NZ931/06/ Městský soud v Praze 31.3.2006 16.2.2007 32
B 6064/SL 64 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 13.11.2006 16.2.2007 5
B 6064/SL 63 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 14.7.2006 16.2.2007 3
B 6064/SL 62 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 3.10.2006 16.2.2007 11
B 6064/SL 61 ostatní -zkr.záp. z jed.představenstva Městský soud v Praze 19.10.2006 16.2.2007 3
B 6064/SL 60 notářský zápis -NZ931/06 Městský soud v Praze 4.10.2006 16.2.2007 38
B 6064/SL 59 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 27.3.2006 29.9.2006 6
B 6064/SL 58 notářský zápis NZ 154/2006+př. Městský soud v Praze 15.2.2006 29.9.2006 50
B 6064/SL 57 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 26.6.2006 24.8.2006 12.9.2006 3
B 6064/SL 56 ostatní -sml.o výkonu prokury Městský soud v Praze 24.5.2006 25.5.2006 7
B 6064/SL 55 ostatní -rozh.předst.+souhlas Městský soud v Praze 10.3.2006 24.5.2006 25.5.2006 12
B 6064/SL 54 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 27.3.2006 13.4.2006 10.5.2006 4
B 6064/SL 53 notářský zápis -NZ1064/05+přílohy Městský soud v Praze 16.11.2005 2.2.2006 107
B 6064/SL 52 notářský zápis -NZ1063/05+přílohy Městský soud v Praze 16.11.2005 2.2.2006 97
B 6064/SL 51 notářský zápis NZ 609/2005 Městský soud v Praze 27.6.2005 30.11.2005 69
B 6064/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.11.2005 30.11.2005 2
B 6064/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2005 30.11.2005 10
B 6064/SL 48 notářský zápis NZ 668/2005 Městský soud v Praze 12.7.2005 9.8.2005 21.9.2005 93
B 6064/SL 47 ostatní odstoupení z funkce. 6x Městský soud v Praze 20.7.2005 6
B 6064/SL 46 notářský zápis NZ 572/2004 Městský soud v Praze 28.6.2005 20.7.2005 56
B 6064/SL 45 notářský zápis NZ 281/2005 Městský soud v Praze 30.3.2005 20.7.2005 74
B 6064/SL 44 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 20.7.2005 83
B 6064/SL 43 notářský zápis -NZ 609+610/2005+přílohy Městský soud v Praze 27.6.2005 29.6.2005 19.7.2005 134
B 6064/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 29.6.2005 19.7.2005 91
B 6064/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2005 29.6.2005 19.7.2005 35
B 6064/SL 39 stanovy společnosti + plná moc Městský soud v Praze 6.10.2004 8.10.2004 1.11.2004 75
B 6064/SL 38 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 19.4.2004 24.5.2004 6
B 6064/SL 37 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 13.5.2004 24.5.2004 3
B 6064/SL 36 notářský zápis -NZ1014/03+seznam akcionářů+př Městský soud v Praze 24.10.2003 13.1.2004 59
B 6064/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.10.2003 13.1.2004 34
B 6064/SL 34 zpráva o vztazích r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 25.11.2003 3
B 6064/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2002,+příl. Městský soud v Praze 31.12.2002 25.11.2003 63
B 6064/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001,přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 25.11.2003 73
B 6064/SL 30 notářský zápis, podpisové vzory NZ 601/2003, Městský soud v Praze 26.6.2003 25.11.2003 81
B 6064/SL 29 notářský zápis NZ600/03 Městský soud v Praze 26.6.2003 25.11.2003 70
B 6064/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ426/99, + v cizím jazyce Městský soud v Praze 14.7.1999 25.11.2003 90
B 6064/SL 25 ostatní zápis ze zased. dozor.rady Městský soud v Praze 31.5.2001 25.3.2003 10
B 6064/SL 24 ostatní rozh.představ. Městský soud v Praze 27.1.2003 25.3.2003 15
B 6064/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000,přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 25.3.2003 108
B 6064/SL 22 podpisové vzory 7x Městský soud v Praze 23.1.2003 25.3.2003 11
B 6064/SL 21 notářský zápis, podpisové vzory NZ 1082/2002 Městský soud v Praze 25.11.2002 23.1.2003 27.1.2003 18
B 6064/SL 20 notářský zápis NZ 621/2002 2x Městský soud v Praze 24.6.2002 11.11.2002 54
B 6064/SL 19 notářský zápis NZ 620/2002 Městský soud v Praze 24.6.2002 11.11.2002 65
B 6064/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2002 11.11.2002 35
B 6064/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 11.11.2002 25
B 6064/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 11.11.2002 77
B 6064/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2001 8.11.2001 6
B 6064/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 8.11.2001 51
B 6064/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2001 8.11.2001 70
B 6064/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 122/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 20.8.2001 78
B 6064/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.5.2001 34
B 6064/SL 9 notářský zápis NZ 220/2000 Městský soud v Praze 23.10.2000 1.3.2001 29
B 6064/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.8.2000 1.3.2001 45
B 6064/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.5.2000 1.3.2001 38
B 6064/SL 5 notářský zápis NZ 130/2000 Městský soud v Praze 29.6.2000 1.3.2001 31
B 6064/SL 4 notářský zápis NZ 120/2000 Městský soud v Praze 17.5.2000 1.8.2000 41
B 6064/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 42/2000 Městský soud v Praze 19.1.2000 30.3.2000 99
B 6064/SL 40 notářský zápis NZ 809/2004 Městský soud v Praze 16.9.2004 64
B 6064/SL 2 notářský zápis NZ 462/99 Městský soud v Praze 16.8.1999 16
B 6064/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 555/99 Městský soud v Praze 24.9.1999 84

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vodafone Czech Republic a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vodafone Czech Republic a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.