VKUS TEPLICE - oděvní družstvo Teplice IČO: 00029360

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VKUS TEPLICE - oděvní družstvo, která sídlí v obci Teplice a bylo jí přiděleno IČO 00029360.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VKUS TEPLICE - oděvní družstvo se sídlem v obci Teplice byla založena v roce 1951. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 72 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba pleteného zboží , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o VKUS TEPLICE - oděvní družstvo IČO: 00029360

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.1951
Spisová značka: DrXXVIII 31
IČO: 00029360
Obchodní firma: VKUS TEPLICE - oděvní družstvo
Právní forma: Družstvo 9.5.1951
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 9.5.1951
Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 3.3.2003 č.j. 14 Nc 9154/2003-4, byla na majetek družstva VKUS TEPLICE - oděvní družstvo, IČO 000 29 360 nařízena exekuce. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivan Rehák, soudní exekutor se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 2. 29.7.2003
Členská schůze družstva konaná dne 30.9.1992 podle § 11 zák.č.42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkovýchnároků v družstvech a podle § 765 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb.,schválila nové stanovy družstva přizpůsobené úpravě v obchodnímzákoníku. 17.11.1992
Výše částky převedené do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2,zák. č. 42/1992 Sb.: 1 020 475,83 Kčs 17.11.1992
Členskou schůzí družstva konanou dne 23.10.1991 byly projednánya schváleny nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí akteré se zakládají do spisu podnikového rejstříku. 15.11.1991
Člen družstva je povinen složit základní členský podíl v částce1000,-Kčs. 15.11.1991 - 17.11.1992
Ručební povinnost:Uhrazovací povinnost pro řadové členy družstva je omezenačástkou rovnající se základnímu členskému podílu a výšimajetkového podílu. Při skončení členství úmrtím člena jeuhrazovací povinnost omezena základní výší členského podílu.Členové družstva, kteří působí v představenstvu družstva a vhospodářském vedení družstva a provozoven, mají zvýšenou ručebnípovinnost:předseda družstva - desetinásobek základního členského podílupředstavenstvo - pětinásobek základního členského podíluved. útvarů - čtyřnásobek základního členského podílumistři, ved.provozoven - trojnásobek základ. členského podílu. 15.11.1991 - 17.11.1992
Stanovy družstva byly rozšířeny o čl. 28, týkající se personifi-kace majetku.Personifikace majetku bude prováděna dle pravidel personifikace,která je nedílnou součástí stanov a zakládají se rovněž do spisupodnikového rejstříku. 15.11.1991 - 17.11.1992
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 20.dubna1991 byly projednány a schváleny nové stanovy družstva, kterýmise družstvo řídí a které se zakládají do spisu podnikovéhorejstříku. 23.5.1991 - 17.11.1992
Na základě žádosti navrhovatele a na základě usnesení členskéschůze delegátů výrobního družstva, konané dne 23.10.1989 sezapisuje změna článku 21, odst. 1 stanov družstva platnýchod 1.ledna 1989. 31.10.1989
Pololetní členskou schůzí, která se konala dne 21.11.1988 bylypřijaty a schváleny nové stanovy, kterými se družstvo od1.ledna 1989 řídí a které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku. 23.1.1989
Výroční členskou schůzí delegátů družstva konanou dne 16.března1981 byla přijata a schválena změna stanov článku 4 odstavec1 a 2, článku 45 odstavec 1 písmeno g, článku 49 písmeno a,článku 66 odstavec 2, článku 66 odstavec 3, článku 67 odst. 1. 13.10.1981
Výroční členskou schůzí delegátů družstva, konanou dne 3.dubna1978 byla přijata a schválena změna stanov - článku 43 odstavec 2a článku 72 odstavec 2. 21.8.1978
Výroční členskou schůzí konanou dne 24.dubna 1971 byly přijatyzměny článků stanov výrobního družstva a to: článek 3 odstavec 1článek 9 písmeno f, článek 16a, článek 36a odstavec 2, článek 42odstavec 1 písmeno b, článek 44 odstavec 5, článek 48 odstavec1, článek 49 odstavec 3, článek 59 odstavec 5. Změny stanovvýrobního družstva byly schváleny dne 1.června 1971 podle §u 90odstavec 2 hospodářského zákoníka číslo 109/1964 Sb. Českýmsvazem výrobních družstev - krajským sekretariátem v Liberci. 27.7.1971
Výroční členskou schůzí delegátů konanou dne 25.dubna 1970 bylyschváleny nové vzorové stanovy družstva schválené Českým svazemvýrobních družstev v Praze dne 7.července 1970 podle §u 90odstavec 2 hospodářského zákoníku číslo 109/1964 Sb.. 14.8.1970
Výroční schůzí delegátů, konanou dne 23.března 1968 provedenyvolby do představenstva a změněny stanovy družstva v článku 2odstavec 1, článku 3 odstavec 1, článku 9 odstavec 1, vloženýnový článek 16 a), a změněn článek 59 odstavec 5. 12.5.1968
Výroční členskou schůzí ze dne 1.dubna 1967 byly přijaty vzorovéstanovy výrobního družstva schválené Svazem výrobních družstevv Praze, jehož je družstvo členem.Změněny byly dosavadní stanovy zejména v článcích 2 odstavec 1,6 odstavec 2 a 3, 9 odstavec 1 písmeno c, d, a odstavec 2,článek 14 odstavec 5, článek 42 odstavec 1 písmeno c, a odstavecpísmeno k, článek 44 odstavec 4, nový článek 47 a, článek 53odstavec 3, článek 54 poslední odstavec, článek 59 odstavec 1 až9, článek 60 odstavec 1 a, b, odstavec 2, 3, článek 61, článek62 a další drobné úpravy, odpovídající ustanovením usneseníV. sjezdu výrobního družstevnictví. 16.5.1967
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající sez předsedy a dalších čtyř až deseti členů, volených na obdobídvou let. 11.2.1966
Členskou schůzí delegátů ze dne 13.ledna 1966 přijaty vzorovéstanovy vydané Ústředním svazem výrobních družstev v Praze,odpovídající ustanovením hospodářského zákoníku. 11.2.1966
Valnou hromadou delegátů družstva, konanou dne 6.dubna 1963 bylyzměněny stanovy družstva v ustanoveních článků 30, 33 odst. 6,34 odst. 3, 36 odst. 4, a 37. Členové představenstva jsou nynívoleni na období dvou let. Jinak se změny stanov týkajívnitřních poměrů družstva. 11.6.1963
Usnesením valné hromady ze dne 28.9.1957 byla schválenímÚstředního svazu výrobních družstev v Praze s tímto družstvemsloučena a zanikla sloučením bez likvidace družstva:Oděva, lidové krejčovské družstvo v Ústí n/L (Do 57) dnem1.4.1957,Oděvní závody, lidové družstvo v Litvínově (Do 30) dnem1.4.1957,VKUS oděvní závody, lidové družstvo v Chomutově (Do 28) dnem1.7.1957,MODĚVA, lidové družstvo krejčovské v Litoměřicích (Do 28) dnem1.7.1957,MODELA, lidové družstvo Děčín (Do 25) dnem 1.10.1957,MODĚVA, oděvní podnik v Roudnici nad Labem (Do 50) dnem1.8.1957,SOBOL, lidové družstvo kožešníků v Ústí nad Labem (Do 44) dnem1.4.1958,jejichž majetek, práva a závazky toto družstvo přejímá. 31.1.1959
Mimořádnou valnou hromadou ze dne 27.9.1958 byly přijaty vzorovéstanovy výrobního družstva ve znění schváleném Ústředním svazemvýrobních družstev v Praze podle § 48 odst. 2 písm. c) zák. č.53/54 Sb.. 31.1.1959
Členský podíl činí 500 Kčs. 31.1.1959 - 15.11.1991
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající sez 5 až 9 členů, volených valnou hromadou (shromážděnímzmocněnců) na dobu 1 roku. 31.1.1959 - 11.2.1966
Valnou hromadou ze dne 22.3.1956 přijaty nové vzorové stanovy,přizpůsobené zákonu č. 53/54 Sb.. 11.3.1957
Podle přijatých vzorových stanov má výbor družstva 5-9 členů. 11.3.1957 - 31.1.1959
Valnou hromadou ze dne 9.12.1953 přijety vzorové stanovyvýrobních družstev. 21.4.1954
Členský podíl činí 500,-Kčs, splatný do 1 roku od přijetí začlena. Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého podílu. 21.4.1954 - 31.1.1959
Podle nových stanov je výkonným orgánem družstva výbor,skládající se ze 6ti členů a 2 náhradníků, volených na 2 roky. 21.4.1954 - 11.3.1957
Vyznačuje se, že lidové družstvo "Moda", oděvní družstevnípodnik, zapsané společenstvo s obmezeným ručením se sídlemv Bílině (Do 49) splynulo universální sukcesí bez provedenílikvidace s lidovým krejčovským družstvem "Vkus", zapsanýmspolečenstvem s ručením obmezeným v Teplicích jako družstvempřejímajícím, t.j. tímto družstvem. 29.7.1953
Údaje o zřízení podniku:Družstvo bylo založeno na stanovách přijatých v ustavující valnéhromadě, konané dne 28.2.1946, pozměněných valnou hromadou zedne 7.3.1947, které byly nahraženy zcela novými stanovami, ježpřijala valná hromada ze dne 25.3.1950, které odpovídají §u 157ústavy z 9.5.1948 a je proto družstvem lidovým. 9.5.1951
Členský podíl činí 1000 Kčs a musí být podle rozhodnutí předsta-venstva zaplacen buď najednou nebo v přiměřených splátkách dojednoho roku od přijetí žadatele za člena. 9.5.1951 - 21.4.1954
Ručení: každý člen ručí za závazky družstva nejen převzatýmipodíly nýbrž ještě další částkou 1000 Kčs za každý podíl. 9.5.1951 - 21.4.1954

Aktuální kontaktní údaje VKUS TEPLICE - oděvní družstvo

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00029360
Obchodní firma: VKUS TEPLICE - oděvní družstvo
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 25.9.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00029360
Firma: VKUS TEPLICE - oděvní družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Kontakty na VKUS TEPLICE - oděvní družstvo IČO: 00029360

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dlouhá 31 , Teplice Česká republika
Teplice, Dlouhá 31/63
18.8.1993
Sídlo: 28.října 7 , 415 34 Teplice Česká republika
Teplice, 28.října 7, PSČ 41534
23.5.1991 - 18.8.1993
Sídlo: Teplice Česká republika
Teplice
9.5.1951 - 23.5.1991

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dlouhá 63/31, Teplice 415 01

Obory činností VKUS TEPLICE - oděvní družstvo IČO: 00029360

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zřizovatel střediska praktického vyučování 21.10.1993
pořádání kurzů šití pro veřejnost a rekvalifikačních kurzů šití 21.10.1993
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.11.1992
výroba konfekčního textilního zboží kromě oděvů 17.11.1992
výroba pleteného zboží 17.11.1992
výroba jiných oděvů a oděvních doplňků 17.11.1992
g) zřizovatel střediska praktického výcviku 15.11.1991 - 17.11.1992
a) výroba v oboru:oděvním, kožešnickém, textilních sportovních potřeb a prádla,výroba kabel z textilu a prošívaných přikrývek a souprav, dovoza vývoz zboží a maloobchodní prodej průmyslového a výběrovéhopotravinářského zboží (v rozsahu nevyžadujícím zvláštníoprávnění správního orgánu) 23.5.1991 - 17.11.1992
b) poskytování služeb v oboru:oděvním, zejména zakázkové krejčovství, kožešnickém, textilníchsportovních potřeb, prádla, chemického čištění, činnostvelkoobchodu 23.5.1991 - 17.11.1992
c) maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodejvýrobků souvisejících s poskytovanými službami, dálemaloobchodní činnost v oboru oděvním, kožešnickém, pletenýchvýrobků, textilního zboží, kožené galanterie a brašnářské výroby 23.5.1991 - 17.11.1992
d) poskytování ubytovacích služeb a služeb veřejného stravovánízejména v rozsahu kapacity vlastního rekreačního střediska 23.5.1991 - 17.11.1992
e) zahraničně obchodní činnost (č.j. 13/9041/133/90, ze dne3.10.1990, reg.č. 108002577) v rozsahu:- vývoz věcí z vlastní produkce organizace, čísla celníhosazebníku 9404309, 6101, 6103, 6104 a 6106- poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formoušití oděvů a textilních doplňků- dovoz textilních a pomocných materiálů a vývoz hotovýchvýrobků, čísla celního sazebníku 6101 až 6117 a 6201 až 6217,v souvislosti s poskytováním služeb uvedených v bodě shorav rozsahu povolení- dovoz textilií, textilního zboží, módních doplňků, sportovníchpotřeb a drogistického zboží 23.5.1991 - 17.11.1992
f) poskytování služeb autodopravy, a to i v oblasti dopravymezinárodní (povolení referátu dopravy Okresního úřadu vTeplicích)Činnosti, ke kterým je třeba zvláštního oprávnění, může družstvovykonávat až po získání příslušného oprávnění. 23.5.1991 - 17.11.1992
Prodej textilního zboží, metráže, módních doplňků, sportovnípotřeby a drogistické zboží. 1.8.1990 - 23.5.1991
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru oděvním, kožešnickém, prádla, pletených výrobků,textilního zboží, kožené galanterie a brašnářské výroby. 27.2.1990 - 23.5.1991
Dovoz a vývoz zboží a maloobchodní prodej průmyslového avýběrového potravinářského zboží. 27.2.1990 - 23.5.1991
Činnost velkoobchodu. 27.2.1990 - 23.5.1991
Výroba v oboru oděvním, kožešnickém, textilních sportovníchpotřeb a prádla, výroba kabel z textilu a prošívaných přikrýveka souprav. 29.8.1988 - 23.5.1991
Poskytování služeb v oboru oděvním, zejména zakázkovékrejčovství, kožešnickém, textilních sportovních potřeb, prádla,chemického čištění. 29.8.1988 - 23.5.1991
Poskytování ubytovacích služeb a služeb veřejného stravovánív rozsahu volné kapacity vlastního rekreačního střediska jinýmsocialistickým organizacím. 29.8.1988 - 23.5.1991
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru oděvním, kožešnickém, prádla, pletených výrobků,textilního zboží, kožené galanterie a brašnářské výroby a topředevším nákupem těchto výrobků od jiných výrobních družstev. 29.8.1988 - 27.2.1990
Předmětem činnosti družstva je výroba v oboru oděvním,kožešnickém, textilních sportovních potřeb a prádla;poskytování služeb v oboru oděvním zejména zakázkovékrejčovství, kožešnickém, textilních sportovních potřeb,prádla, chemického čistění;maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru oděvním, kožešnickém, prádla, pletených výrobků,textilního zboží, kožené galanterie a brašnářské výroby a topředevším nákupem těchto výrobků od jiných výrobních družstev;poskytování ubytovacích služeb a služeb veřejného stravovánív rozsahu volné kapacity vlastního rekreačního střediska jinýmsocialistickým organizacím. 19.7.1983 - 29.8.1988
výroba, opravářské a údržbářské práce v odvětví oděvním zejménav těchto základních oborech:výroba oděvů, prádla, pletených výrobků a sportovních potřeb,poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborech:zakázkové krejčovství, modiství, kožešnictví, výšivkářství,pletařství, oprava oděvů a prádla, chemické čistění oděvů,barvení oděvů a oděvních součástek,obchodní činnost související s výrobou, opravářství aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb a dále s prodejemtextilních materiálů, oděvů, prádla, pletených výrobků a všechdoplňků (i brašnářské galanterie, parfumerie) nakoupených odjiných organizací 14.8.1970 - 19.7.1983
činnost družstva byla rozšířena o praní a čistění prádla a oděvů 31.10.1959 - 14.8.1970

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba konfekčního textilního zboží /kromě oděvů/

 • Výroba pleteného zboží

 • Zřizovatel střediska praktického vyučování

 • Pořádání kurzů šití pro veřejnost a rekvalifikačních kurzů šití

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 47 , Perštejn 431 63
Identifikační číslo provozovny: 1001956575
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba konfekčního textilního zboží /kromě oděvů/

 • Výroba pleteného zboží

Zahájení provozování: 25.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Dlouhá 63/31 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1001956559
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba konfekčního textilního zboží /kromě oděvů/

 • Výroba pleteného zboží

 • Zřizovatel střediska praktického vyučování

 • Pořádání kurzů šití pro veřejnost a rekvalifikačních kurzů šití

Zahájení provozování: 21.9.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: Žalanská 84 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1001956567
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba konfekčního textilního zboží /kromě oděvů/

 • Výroba pleteného zboží

Zahájení provozování: 21.9.1993

Živnost č. 2 Výroba pleteného zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba konfekčního textilního zboží /kromě oděvů/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zřizovatel střediska praktického vyučování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání kurzů šití pro veřejnost a rekvalifikačních kurzů šití

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba textilií
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba ostatních svrchních oděvů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy VKUS TEPLICE - oděvní družstvo IČO: 00029360

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Božena Holubová 24.5.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009
Ve funkci: od 6.4.2009
Adresa: Zahrádky 263 , 415 10 Teplice - Sobědruhy Česká republika
Teplice - Sobědruhy, Zahrádky 263, PSČ 41510
Jméno: Zdeňka Poláčková 24.5.2010
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009
Ve funkci: od 6.4.2009
Adresa: Třešňová 78 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Třešňová 78/11, PSČ 41731
Jméno: Hana Mučinová 24.5.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009
Adresa: Arbesova 1581 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Arbesova 1581, PSČ 41501
Jméno: Vladimíra Ondrejková 9.3.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009
Adresa: Želénky 47 , 417 71 Zabrušany Česká republika
Želénky 47, 417 71 Zabrušany
Jméno: Zdeňka Lebedová 29.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009
Adresa: Hlavní 202 , 431 63 Perštejn Česká republika
Hlavní 202, 431 63 Perštejn
Jméno: Josef Tůma 9.5.1951 - 30.9.1952
Funkce: Člen
Adresa: Ruská 45 , Teplice Česká republika
Teplice, Ruská 45
Jméno: František Mužík 9.5.1951 - 30.9.1952
Funkce: Člen
Adresa: Střední 47 , Prosetice Česká republika
Prosetice, Střední 47
Jméno: Karel Lejhanec 9.5.1951 - 30.9.1952
Funkce: Člen
Adresa: Luční 54 , Řetenice Česká republika
Řetenice, Luční 54
Jméno: Miloslav Heřt 30.9.1952 - 29.7.1953
Funkce: Místopředseda
Adresa: 28.října 13 , Teplice Česká republika
Teplice, ul. 28.října 13
Jméno: Zdeněk Šimon 30.9.1952 - 29.7.1953
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Teplice III, Duchcovská
Jméno: Josef Dvořák 30.9.1952 - 29.7.1953
Funkce: Člen
Adresa: Teplice I Česká republika
Teplice I
Jméno: Karel Korb 30.9.1952 - 29.7.1953
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Teplice III, Duchcovská
Jméno: Alois Sládek 9.5.1951 - 11.3.1957
Funkce: Člen
Adresa: Americká 27 , Teplice Česká republika
Teplice, Americká 27
Jméno: Adolf Bareš 9.5.1951 - 11.3.1957
Funkce: Člen
Adresa: 58 , Přítkov Česká republika
Přítkov 58
Jméno: Jana Zralá 29.7.1953 - 11.3.1957
Funkce: Člen
Adresa: Na Hamrech 386 , Krupka Česká republika
Krupka, Na Hamrech 386
Jméno: František Polák 29.7.1953 - 11.3.1957
Funkce: Člen
Adresa: Wolkerova 1 , Teplice II Česká republika
Teplice II, Wolkerova 1
Jméno: Josef Macek 9.5.1951 - 29.1.1959
Funkce: Člen
Adresa: Jateční 1836 , Teplice Česká republika
Teplice, Jateční 1836
Jméno: František Polák 11.3.1957 - 29.1.1959
Funkce: Místopředseda
Adresa: Wolkerova 1 , Teplice II Česká republika
Teplice II, Wolkerova 1
Jméno: Jaroslav Truhlář 11.3.1957 - 29.1.1959
Funkce: Člen
Adresa: Havlíčkova 17 , Teplice II Česká republika
Teplice II, Havlíčkova 17
Jméno: Josef Hromulák 11.3.1957 - 29.1.1959
Funkce: Člen
Adresa: Wolkerova 16 , Teplice Česká republika
Teplice, Wolkerova 16
Jméno: Leo Lajer 11.3.1957 - 29.1.1959
Funkce: Člen
Adresa: 28.října 1 , Teplice Česká republika
Teplice, ul. 28.října 1
Jméno: Ivan Svajka 11.3.1957 - 29.1.1959
Funkce: Člen
Adresa: Fierlingerova 245 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Fierlingerova 245
Jméno: Vlastimil Tykal 29.1.1959 - 29.1.1959
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Chomutov, Stalingradská
Jméno: Arnošt Srba 29.1.1959 - 31.10.1959
Funkce: Člen
Adresa: Stalinova 43 , Štětí n.L. Česká republika
Štětí n.L., Stalinova 43
Jméno: František Benák 29.1.1959 - 31.10.1959
Funkce: Člen
Adresa: 85 , Žalhostice Česká republika
Žalhostice 85
Jméno: Miloslav Heřt 29.1.1959 - 31.10.1959
Funkce: Člen
Adresa: 28.října 419 , Teplice Česká republika
Teplice, 28.října 419
Jméno: František Beran 29.1.1959 - 31.10.1959
Funkce: Člen
Adresa: Luční 416 , Bohosudov Česká republika
Bohosudov, Luční 416
Jméno: Zdeněk Šimon 29.1.1959 - 18.6.1960
Funkce: Člen
Adresa: Školní 85 , Hudcov Česká republika
Hudcov, Školní 85
Jméno: Jaroslav Štill 31.10.1959 - 18.6.1960
Funkce: Člen
Adresa: 161 , Sulejovice Česká republika
Sulejovice 161
Jméno: Josef Bělohlav 29.1.1959 - 5.6.1961
Funkce: Člen
Adresa: Krátká 835 , Děčín Česká republika
Děčín, Krátká 835
Jméno: Jaroslav Soubusta 18.6.1960 - 16.9.1964
Funkce: Člen
Adresa: Dykova 18 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dykova 18
Jméno: Oldřich Kopečný 5.6.1961 - 16.9.1964
Funkce: Člen
Adresa: 43 , Perštejn nad Ohří Česká republika
Perštejn nad Ohří 43
Jméno: Václav Schmidtmajer 28.1.1963 - 16.9.1964
Funkce: Člen
Adresa: 173 , Ledčice Česká republika
Ledčice 173
Jméno: Arnošt Válka 28.1.1963 - 16.9.1964
Funkce: Člen
Adresa: Proboštovská 322 , Proboštov Česká republika
Proboštov, Proboštovská 322
Jméno: František Mikoláš 31.10.1959 - 12.5.1968
Funkce: Člen
Adresa: Rooseweltova 96 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Rooseweltova 96
Jméno: Čestmír Verner 29.1.1959 - 27.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: Stará 6 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 6
Jméno: František Beran 31.10.1959 - 27.7.1971
Funkce: Místopředseda
Adresa: Luční 416 , Bohosudov Česká republika
Bohosudov, Luční 416
Jméno: Miloslav Heřt 18.6.1960 - 27.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 28.října 7 , Teplice Česká republika
Teplice, ul. 28.října 7
Jméno: František Benák 16.9.1964 - 27.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 85 , Žalhostice Česká republika
Žalhostice 85
Jméno: Václav Schmidtmajer 12.5.1968 - 27.7.1971
Funkce: Člen
Adresa: 173 , Ledčice Česká republika
Ledčice 173, okres Mělník
Jméno: Václav Vlasák 16.9.1964 - 28.9.1974
Funkce: Člen
Adresa: Nučničky Česká republika
Nučničky
Jméno: František Beran 27.7.1971 - 28.9.1974
Funkce: Člen
Adresa: Luční 416 , Bohosudov Česká republika
Bohosudov, Luční 416
Jméno: Růžena Kořínková 27.7.1971 - 28.9.1974
Funkce: Člen
Adresa: Ukrajinská 891 , Litvínov 1 Česká republika
Litvínov 1, Ukrajinská 891, blok 28
Jméno: Josef Klečal 27.7.1971 - 28.9.1974
Funkce: Člen
Adresa: Hejdukova 12 , Teplice Česká republika
Teplice, Hejdukova 12
Jméno: František Horr 29.1.1959 - 7.4.1977
Funkce: Člen
Adresa: Bezručova 10 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bezručova 10
Jméno: Marcela Honová 28.9.1974 - 7.4.1977
Funkce: Člen
Adresa: Jiráskova 414 , Krupka Česká republika
Krupka, Jiráskova 414, okres Teplice
Jméno: František Mikoláš 28.9.1974 - 13.10.1981
Funkce: Člen
Adresa: Zdenka Fibicha 2580 , Most Česká republika
Most, Zdenka Fibicha 2580/12
Jméno: Blanka Kvasničková 7.4.1977 - 13.10.1981
Funkce: Člen
Adresa: Londýnská 1 , Teplice Česká republika
Teplice, Londýnská 1/1566
Jméno: Miloslav Heřt 27.7.1971 - 31.5.1982
Funkce: Místopředseda
Adresa: 28.října 7 , Teplice Česká republika
Teplice, ul. 28.října 7
Jméno: Jaroslav Novotný 27.7.1971 - 31.5.1982
Funkce: Člen
Adresa: Revoluční třída 200 , Neštěmice Česká republika
Neštěmice, Revoluční třída 200
Jméno: Růžena Kolajová 28.9.1974 - 31.5.1982
Funkce: Člen
Adresa: Třebízského 2 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Třebízského 2
Jméno: Marie Muchová 7.4.1977 - 31.5.1982
Funkce: Člen
Adresa: Lesní 204 , Bohosudov Česká republika
Bohosudov, Lesní 204, okres Teplice
Jméno: Karel Lejhanec 30.9.1952 - 15.5.1986
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Luční 54 , Řetenice Česká republika
Řetenice, Luční 54
Jméno: Ing. Tatiana Najmanová 31.5.1982 - 15.5.1986
Funkce: Člen
Adresa: Foersterova 1944 , Teplice Česká republika
Teplice, Foersterova 1944
Jméno: Anastazie Staňková 31.10.1959 - 3.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: Jiráskova 26 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Jiráskova 26
Jméno: Jiří Řebíček 13.10.1981 - 3.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: Dukelská 1855 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dukelská 1855/12
Jméno: Alfréd Seifert 13.10.1981 - 3.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: U věžových domů č.bloku 376 , Most Česká republika
Most, U věžových domů č.bloku 376
Jméno: Ing. Kamil Říha 31.5.1982 - 3.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: Slovenská 2649 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2649
Jméno: Božena Hrabcová 31.5.1982 - 3.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: Na spravedlnosti 1469 , Teplice Česká republika
Teplice, Na spravedlnosti 1469/1
Jméno: Stanislav Žabokrtský 28.9.1974 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Nákladní 51 , Teplice Česká republika
Teplice, Nákladní ul. 51
Jméno: Tatiana Najmanová 15.5.1986 - 28.4.1990
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Foersterova 1944 , Teplice Česká republika
Teplice, Foersterova 1944
Jméno: Věra Hodná 3.6.1987 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Duchcovská 2379 , Teplice Česká republika
Teplice, Duchcovská 2379
Jméno: Emil Jindra 3.6.1987 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Jankovcova 2871 , Teplice Česká republika
Teplice, Jankovcova 2871
Jméno: Irena Pokorná 3.6.1987 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Vrázova 961 , Teplice Česká republika
Teplice, Vrázova 961/2
Jméno: Drahomír Hrdlovič 3.6.1987 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Mládežnická 876 , Karlovy Vary - Rybáře Česká republika
Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2
Jméno: Helena Mihovičová 3.6.1987 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Lidická 23 , Most Česká republika
Most, Lidická 23
Jméno: Ing. František Hadraba 29.8.1988 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Máchova 1347 , Teplice II Česká republika
Teplice II, Máchova 1347/11
Jméno: Marie Panušková 29.8.1988 - 28.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Sídliště SHD 567 , Bílina Česká republika
Bílina, Sídliště SHD 567/12
Jméno: Josef Klíma 31.5.1982 - 23.5.1991
Funkce: Člen
Adresa: Husova 718 , Podhořany Česká republika
Podhořany, Husova 718
Jméno: Dagmar Havlíčková 3.6.1987 - 23.5.1991
Funkce: Člen
Adresa: Březenecká 4750 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Březenecká 4750
Jméno: Ing. Pavel Vrátný 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Slavíčkova 787 , Ústí nad Labem 3 Česká republika
Ústí nad Labem 3, Slavíčkova 787/11
Jméno: Olga Holá 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: A.Sochora 1309 , Teplice II Česká republika
Teplice II, A.Sochora 1309/17
Jméno: Eva Záhoráková 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čapajevova 1468 , Teplice II Česká republika
Teplice II, Čapajevova 1468
Jméno: Bedřiška Ignácová 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čapajevova 1462 , Teplice Česká republika
Teplice, Čapajevova 1462
Jméno: Zdenka Uhlířová 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zálužanská 285 , Chlumec Česká republika
Chlumec, Zálužanská 285
Jméno: Alfréd Seifert 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U věžových domů 2936 , Most Česká republika
Most, U věžových domů 2936/4
Jméno: Božena Mrázová 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Litoměřice Česká republika
Litoměřice
Jméno: Zdenka Lebedová 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 202 , Pernštejn Česká republika
Pernštejn 202, okres Chomutov
Jméno: Miluše Fridrichová 28.4.1990 - 23.5.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 119 , Panenský Týnec Česká republika
Panenský Týnec 119
Jméno: Ing. Božena Holubová 23.5.1991 - 21.7.1992
Funkce: Členka představenstva
Adresa: Zahrádky 263 , Teplice - Sobědruhy Česká republika
Teplice - Sobědruhy, Zahrádky 263
Jméno: Olga Holá 23.5.1991 - 21.7.1992
Funkce: Předsedkyně představenstva
Adresa: A.Sochora 1309 , Teplice Česká republika
Teplice, A.Sochora 1309/17
Jméno: Ing. Ivan Všelicha 23.5.1991 - 21.7.1992
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: SNP 198 , Teplice Česká republika
Teplice, ul. SNP 198/6
Jméno: Ing. Božena Holubová 21.7.1992 - 21.7.1992
Funkce: Místopředkyně představenstva
Adresa: Zahrádky 263 , Teplice - Sobědruhy Česká republika
Teplice - Sobědruhy, Zahrádky 263
Jméno: Irena Horáčková 23.5.1991 - 21.9.1994
Funkce: Členka představenstva
Adresa: 14 , Žďárek Česká republika
Žďárek 14, okres Ústí nad Labem
Jméno: Zdeněk Hlavsa 21.7.1992 - 21.9.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Generála Svobody 1191 , Teplice Česká republika
Teplice, Generála Svobody 1191
Jméno: Ladislav Klečal 23.5.1991 - 18.12.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Heydukova 12 , Teplice Česká republika
Teplice, Heydukova 12/1641
Jméno: Bedřiška Ignácová 23.5.1991 - 18.12.1995
Funkce: Členka představenstva
Adresa: Čapajevova 1466 , Teplice Česká republika
Teplice, Čapajevova 1466
Jméno: Ing. Ivan Všelicha 21.7.1992 - 18.12.1995
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Na konečné 198 , Teplice Česká republika
Teplice, Na konečné 198/6
Jméno: Ing. Božena Holubová 21.7.1992 - 18.12.1995
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Adresa: Zahrádky 263 , Teplice - Sobědruhy Česká republika
Teplice - Sobědruhy, Zahrádky 263
Jméno: Jiřina Čosová 21.9.1994 - 18.12.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Buzulucká 331 , Teplice Česká republika
Teplice, Buzulucká 331
Jméno: Zdeňka Lebedová 23.5.1991 - 24.5.2010
Funkce: Členka představenstva
Trvání členství: do 6.4.2009
Adresa: 202 , Perštejn Česká republika
Perštejn 202
Jméno: Jana Maříková 21.9.1994 - 24.5.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 30.6.1999
Adresa: Doubravická 1655 , Teplice Česká republika
Teplice, Doubravická 1655/4
Jméno: Ing. Božena Holubová 18.12.1995 - 24.5.2010
Funkce: Předsedkyně představenstva
Trvání členství: do 6.4.2009
Ve funkci: do 6.4.2009
Adresa: Zahrádky 263 , Teplice - Sobědruhy Česká republika
Teplice - Sobědruhy, Zahrádky 263
Jméno: Zdeňka Poláčková 18.12.1995 - 24.5.2010
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: do 6.4.2009
Ve funkci: do 6.4.2009
Adresa: Třešňová 78 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Třešňová 78, okres Teplice
Jméno: Hana Mučinová 18.12.1995 - 24.5.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 6.4.2009
Adresa: Šafaříkova 6 , Teplice Česká republika
Teplice, Šafaříkova 6
Jméno: Vladimíra Mudrová 24.5.2010 - 9.3.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009
Adresa: 417 71 Zabrušany - Želénky 47 Česká republika
Zabrušany - Želénky 47, PSČ 41771
Jméno: Zdeňka Lebedová 24.5.2010 - 29.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009
Adresa: Hlavní 202 , 431 63 Perštejn Česká republika
Perštejn, Hlavní 202, PSČ 43163

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zdeňka Poláčková
Člen statutárního orgánu: Vladimíra Ondrejková
Člen statutárního orgánu: Zdeňka Lebedová
Člen statutárního orgánu: Hana Mučinová
Člen statutárního orgánu: Božena Holubová

Vlastníci firmy VKUS TEPLICE - oděvní družstvo IČO: 00029360

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 300 000 Kč - 17.11.1992

Sbírka Listin VKUS TEPLICE - oděvní družstvo IČO: 00029360

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXXVIII 31/SL 26 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2015 30.7.2015 31.7.2015 10
DrXXVIII 31/SL 25 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2014 26.5.2014 26.5.2014 8
DrXXVIII 31/SL 24 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2013 28.5.2013 29.5.2013 8
DrXXVIII 31/SL 23 účetní závěrka  - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2009 14.9.2012 27.9.2012 6
DrXXVIII 31/SL 22 účetní závěrka  - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2007 14.9.2012 27.9.2012 8
DrXXVIII 31/SL 21 účetní závěrka  - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2008 14.9.2012 27.9.2012 8
DrXXVIII 31/SL 20 účetní závěrka  - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2010 14.9.2012 27.9.2012 8
DrXXVIII 31/SL 19 účetní závěrka  - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2012 14.9.2012 27.9.2012 5
DrXXVIII 31/SL 18 účetní závěrka  - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2011 14.9.2012 27.9.2012 5
DrXXVIII 31/SL 17 rozhod. o statut. orgánu prezenční listina Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2009 1.6.2010 5
DrXXVIII 31/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis z čl.schůze+pozv. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2009 1.6.2010 4
DrXXVIII 31/SL 15 podpisové vzory předs., míst., členů předst.5x Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2010 1.6.2010 5
DrXXVIII 31/SL 14 ostatní dohoda o rozvázání prac.poměru Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1999 17.5.2010 1.6.2010 0
DrXXVIII 31/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2009 17.5.2010 1.6.2010 1
DrXXVIII 31/SL 12 účetní závěrka - pouze příloha za rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2003 9.4.2004 3
DrXXVIII 31/SL 9 podpisové vzory - Zdeňka Poláčková Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2002 2.4.2004 1
DrXXVIII 31/SL 8 podpisové vzory - Ing. Božena Holubová Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2002 2.4.2004 1
DrXXVIII 31/SL 7 účetní závěrka rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2004 8
DrXXVIII 31/SL 6 účetní závěrka rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2004 8
DrXXVIII 31/SL 5 účetní závěrka rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2004 8
DrXXVIII 31/SL 4 účetní závěrka rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2004 8
DrXXVIII 31/SL 3 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2004 8
DrXXVIII 31/SL 2 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2004 8
DrXXVIII 31/SL 11 podpisové vzory - Hana Mučinová Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2002 2.4.2004 1
DrXXVIII 31/SL 10 podpisové vzory - Zdeňka Lebedová Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2002 2.4.2004 1
DrXXVIII 31/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.1995 14.12.1999 14

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VKUS TEPLICE - oděvní družstvo


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VKUS TEPLICE - oděvní družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.