VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. Ostrava IČO: 25871587

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 25871587.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. IČO: 25871587

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.4.2009
Spisová značka: B 4147
IČO: 25871587
Obchodní firma: VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.2009
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.2001
Část závodu obchodní společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. představující podnikatelskou činnost Strojírenská výroba a Engineering byla propachtována na základě Smlouvy o pachtu Závodu ze dne 03.12.2018, a to pachtýři Witkowitz Mechanica, a.s., se sídlem Vá clavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 075 64 813. 9.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014 - 16.9.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.4.2014 - 16.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 3.4.2014 - 16.9.2015
Na společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE SCHREIER s. r. o., sídlem Ostrava - Vítkovice, Kotkova 431/4A, PSČ 706 02, IČ 476 69 454, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 5108 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2013. 30.11.2013
Společnost VÍTKOVICE, a. s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 14.2.2013 - 8.3.2013
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 100 000 000,- Kč, (slovy: jedno sto miliónů korun českých) o částku 55 000 000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) na částku 155 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 14.2.2013 - 8.3.2013
2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a dále 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jmén o ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). 14.2.2013 - 8.3.2013
3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč a dále 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 0 00 000,- Kč, budou upsány nepeněžitými vklady. 14.2.2013 - 8.3.2013
4. Nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, v rozsahu 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč a dále 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodn otě po 1 000 000,- Kč. 14.2.2013 - 8.3.2013
5. Veškeré nové akcie je určený zájemce oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE MECH ANIKA a. s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost určenému zájemci. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usne sení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 14.2.2013 - 8.3.2013
6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070 ve lhůtě do 30 dní ode dne úpisu. 14.2.2013 - 8.3.2013
7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nepeněžitými vklady. 14.2.2013 - 8.3.2013
8. Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce VÍTKOVICE, a. s. jsou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví č. 12 pro katastrální území Zábřeh-VŽ, o bec Ostrava: (i) pozemek p. č. st. 931/3 zastavěná plocha a nádvoří; (ii) pozemek p. č. st. 931/4 zastavěná plocha a nádvoří; (iii) budova - stavba pro administrativu (bez čp/če) na pozemcích p.č. st. 931/3 a p.č. st. 931/4, včetně jejich součástí a příslušenství jako - signalizace PO, inv. č. 609402 (část); - el. výtah, inv. č. 609403; - rozvaděč, inv. č. 609399; - rozvaděč, inv. č. 609400; - transformátor, inv. č. 609401; - rozvaděč, inv. č. 609408; - klimatizátor, inv. č. 609431; - přípojka pitné vody, inv. č. 609390; - přípojka silnoproudu, inv. č. 609394; - přívodní energie, inv. č. 609404; - venkovní rozvody, inv. č. 609405; - kabel slaboproudu, inv. č. 642427. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 55 000 000,- Kč znaleckým posudkem číslo 2/2013 ze dne 18. 1. 2013 tohoto znaleckého ústavu jmenov aného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 12. 2012, spisová značka 28 Nc 4327/2012. Určuje se, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započtena částka 55 000 000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 5 ks nových km enových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč v emisním kursu po 10 000 000,- Kč za jednu akcii a dále 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč v e misním kursu po 1 000 000,- Kč za jednu akcii. 14.2.2013 - 8.3.2013
9. Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 14.2.2013 - 8.3.2013
Na společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti VL servis s.r.o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 706 02, IČ 258 53 627, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22059 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012. 30.11.2012 - 8.3.2013
1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s.. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. ze stávajících 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sed m miliónů korun českých) o částku 33,000.000, - Kč ( slovy: třicet tři milióny korun českých) na 100,000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 3 ks (slovy: tří kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 3 ks (slovy: tří kusů) akcií ve jmenovi té hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a), odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v ob chodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: a) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava ? Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii. b) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun če ských) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000, - Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2929/101A, PSČ 706 02, IČ 258 71 587, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4147. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatel, předem určený zájemce - společnost VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., číslo účtu 434488780247/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Možnost započtení pohled ávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 8.7.2009 - 21.7.2009
Rozhodnutím jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o. ze dne 26.3. 2009, sepsaného notářským zápisem bylo rozhodnuto o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Roz hodným dnem pro změnu právní formy je 31. prosinec 2008. 1.4.2009 - 8.3.2013

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25871587
Obchodní firma: VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 1.1.2001
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 15

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25871587
Firma: VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2001

Kontakty na VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. IČO: 25871587

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ruská 2929/101 , Ostrava 703 00 8.3.2013
Sídlo: Ruská 2929/101 , Ostrava 703 00 20.7.2005 - 8.3.2013
Sídlo: Pohraniční 52/23 , Ostrava 703 00 1.1.2001 - 20.7.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ruská 2929/101, Ostrava 703 00

Obory činností VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. IČO: 25871587

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.6.2014
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 26.6.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 26.6.2014
kovářství, podkovářství 1.4.2009
obráběčství 1.4.2009
montáž, opravy , revize a zkoušky elektrických zařízení 1.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 1.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 1.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.4.2009
zámečnictví, nástrojářství 1.4.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.4.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.4.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 11.5.2005 - 1.4.2009
velkoobchod 14.1.2005 - 1.4.2009
opravy silničních vozidel 19.3.2003
vodoinstalatérství, topenářství 19.3.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 19.3.2003 - 1.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 19.3.2003 - 1.4.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 19.3.2003 - 1.4.2009
zámečnictví 19.3.2003 - 1.4.2009
opravy pracovních strojů 19.3.2003 - 1.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.3.2003 - 1.4.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 19.3.2003 - 1.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.3.2003 - 1.4.2009
kovářství 19.3.2003 - 1.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 19.3.2003 - 1.4.2009
kovoobráběčství 19.3.2003 - 1.4.2009
nástrojářství 19.3.2003 - 1.4.2009
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 19.3.2003 - 1.4.2009
výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin 1.1.2001 - 1.4.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 1.1.2001 - 1.4.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 1.1.2001 - 1.4.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 1.1.2001 - 1.4.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 1.1.2001 - 1.4.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 1.1.2001 - 1.4.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky a zpracování technické dokumentace 1.1.2001 - 1.4.2009
testování, měření a analýzy - měření hydraulických prvků a testování termočlánků 1.1.2001 - 1.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování: 3.4.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Štramberská 2871/47 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1008383121
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Zahájení provozování: 1.1.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1008596825
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.12.2012

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009

Živnost č. 6 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.2001

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1008596825
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2012

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882423
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009

Živnost č. 12 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: 1. máje 3302/102 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882458
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2009

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.4.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882440
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.2010

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 19.4.2010
Přerušení oprávnění: 20.6.2017

Živnost č. 15 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 20.8.2012
Přerušení oprávnění: 2.8.2017

Živnost č. 16 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky a zpracování technické dokumentace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.8.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. IČO: 25871587

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 5.6.2018
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 18.1.2017 - 5.6.2018
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 26.6.2014 - 18.1.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.4.2009 - 26.6.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají jednatelé každý samostatně. 1.1.2001 - 1.4.2009
Jméno: Mgr. Rodan Broskevič 25.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016
Ve funkci: od 2.8.2016
Adresa: Jabloňová 440, Dolní Lhota 747 66
Jméno: Ing. Miloslav Temel 1.1.2001 - 13.5.2002
Funkce: jednatel
Ve funkci: do 15.3.2002
Adresa: Sprašová 639/12, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Mojmír Šebesta 1.1.2001 - 19.3.2003
Funkce: jednatel
Ve funkci: do 28.1.2003
Adresa: Gregora Tajovského 391/6, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Miloš Sýkora 1.1.2001 - 13.10.2003
Funkce: jednatel
Ve funkci: do 14.9.2003
Adresa: 1. května 274/42, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Vlastimil Kaplarczyk 13.5.2002 - 1.4.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 15.3.2002 do 1.4.2009
Adresa: Norberta Frýda 153/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jana Magerová 19.3.2003 - 1.4.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 28.1.2003 do 1.4.2009
Adresa: Malá strana 797, Studénka 742 13
Jméno: Petr Nenička 13.10.2003 - 1.4.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 14.9.2003 do 1.4.2009
Adresa: Hulvácká 2082/3, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Světlík 1.4.2009 - 3.4.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 11.3.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 11.3.2014
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing Vlastimil Kaplarczyk 1.4.2009 - 3.4.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 11.3.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 11.3.2014
Adresa: Norberta Frýda 153/14, Ostrava 700 30
Jméno: Petr Nenička 1.4.2009 - 3.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 11.3.2014
Adresa: Hulvácká 2082/3, Ostrava 700 30
Jméno: Petr Nenička 3.4.2014 - 4.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014 do 24.3.2015
Adresa: Hulvácká 2082/3, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Antonín Smrkta 4.5.2015 - 22.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2015 do 31.8.2015
Adresa: Vodárenská 688, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Jan Světlík 3.4.2014 - 25.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: od 11.3.2014 do 2.8.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Josef Trchalík 3.4.2014 - 25.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: od 11.3.2014 do 2.8.2016
Adresa: Hradčanská 622, Vřesina 742 85
Jméno: Jan Lazecký 22.9.2015 - 25.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2015 do 2.8.2016
Adresa: Družstevní 57, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Libor Witassek 25.8.2016 - 26.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016 do 13.11.2017
Ve funkci: od 2.8.2016
Adresa: Sluneční 1348/3, Opava 746 01
Jméno: Ing. Igor Vlček 25.8.2016 - 10.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016 do 25.1.2018
Adresa: Malostranská 602, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Lenka Dufková 10.4.2018 - 28.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2018 do 19.4.2018
Ve funkci: od 5.2.2018 do 19.4.2018
Adresa: Tišnovská 1473/99, Brno 613 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 1.4.2009 - 27.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing Václav Kolibáč 1.4.2009 - 10.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 29.4.2010
Adresa: Družební 1713/19, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 27.7.2009 - 10.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 29.4.2010
Ve funkci: od 2.6.2009 do 29.4.2010
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Petr Říman 27.7.2009 - 19.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2009 do 25.6.2010
Adresa: Horymírova 2949/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 10.6.2010 - 10.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010
Ve funkci: od 3.5.2010
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Václav Kolibáč 10.6.2010 - 26.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010
Adresa: Družební 1713/19, Hlučín 748 01
Jméno: Petr Říman 19.7.2010 - 26.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010
Adresa: Horymírova 2949/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 10.8.2013 - 22.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010 do 30.4.2015
Ve funkci: od 3.5.2010 do 30.4.2015
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Václav Kolibáč 26.3.2014 - 22.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010 do 30.4.2015
Adresa: Družební 1713/19, Hlučín 748 01
Jméno: Petr Říman 26.3.2014 - 22.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 25.6.2015
Adresa: Horymírova 2949/14, Ostrava 700 30
Jméno: Petr Říman 22.9.2015 - 11.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2015 do 17.3.2016
Adresa: Horymírova 2949/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Václav Kolibáč 22.9.2015 - 25.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2015 do 2.8.2016
Adresa: Družební 1713/19, Hlučín 748 01
Jméno: Martin Sýkora 11.4.2016 - 4.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2016
Adresa: Do Polí 1460/7, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 22.9.2015 - 5.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2015 do 19.4.2018
Ve funkci: od 4.5.2015 do 19.4.2018
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Martin Sýkora 4.8.2017 - 5.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2016 do 19.4.2018
Adresa: Do Polí 1460/7, Ostrava 725 25

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Rodan Broskevič

Vlastníci firmy VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. IČO: 25871587

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 155 000 000 Kč 100% 8.3.2013
zakladni 100 000 000 Kč 100% 21.7.2009 - 8.3.2013
zakladni 67 000 000 Kč 100% 1.4.2009 - 21.7.2009
zakladni 67 000 000 Kč - 16.6.2003 - 1.4.2009
zakladni 52 000 000 Kč - 1.1.2001 - 16.6.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 14 8.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 15 8.3.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 9 21.7.2009 - 8.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 21.7.2009 - 8.3.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 6 1.4.2009 - 21.7.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 1.4.2009 - 21.7.2009

Sbírka Listin VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. IČO: 25871587

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4147/SL 75 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.8.2015 14.9.2015 23.9.2015 4
B 4147/SL 74 ostatní vypořádání výsledku hospodaření Krajský soud v Ostravě 6.8.2015 6.8.2015 1
B 4147/SL 73 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., zprávy auditora, zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 6.8.2015 6.8.2015 45
B 4147/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 24.3.2015 22.4.2015 6.5.2015 2
B 4147/SL 71 stanovy společnosti úplné znění k 26.6.2014 Krajský soud v Ostravě 10.7.2014 14.7.2014 17
B 4147/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 456/2014, N 510/2014 Krajský soud v Ostravě 18.6.2014 26.6.2014 27.6.2014 22
B 4147/SL 69 ostatní Vypořádání výsl.hospod. r.2013 Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 17.6.2014 1
B 4147/SL 68 výroční zpráva [2013]  s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 17.6.2014 80
B 4147/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mimoř. zasedání Krajský soud v Ostravě 11.3.2014 24.3.2014 9.4.2014 1
B 4147/SL 66 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu řádného zasedání Krajský soud v Ostravě 11.3.2014 24.3.2014 9.4.2014 2
B 4147/SL 65 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ostravě 27.9.2013 30.9.2013 8
B 4147/SL 64 ostatní výsledek hospodaření r. 2012 Krajský soud v Ostravě 3.6.2013 4.6.2013 1
B 4147/SL 63 výroční zpráva [2012]  s úč.z.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 3.6.2013 4.6.2013 88
B 4147/SL 62 stanovy společnosti k 8.3.2013 Krajský soud v Ostravě 26.4.2013 29.4.2013 21
B 4147/SL 61 notářský zápis Nz 42/2013 Krajský soud v Ostravě 30.1.2013 26.4.2013 29.4.2013 6
B 4147/SL 60 změna právní formy, fúze - Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 27.9.2012 2.10.2012 10
B 4147/SL 59 ostatní vypořádání HV r. 2011 Krajský soud v Ostravě 20.6.2012 15.8.2012 16.8.2012 1
B 4147/SL 57 zpráva auditora + úč. závěrka r. 2011 Krajský soud v Ostravě 15.8.2012 16.8.2012 30
B 4147/SL 58 výroční zpráva r. 2011 s úč. záv., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 15.8.2012 15.8.2012 44
B 4147/SL 56 ostatní - výsl.hospodaření r.2010 Krajský soud v Ostravě 29.6.2011 30.6.2011 1
B 4147/SL 55 výroční zpráva r. 2010, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 29.6.2011 30.6.2011 46
B 4147/SL 54 účetní závěrka r.2010 s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 29.6.2011 30.6.2011 30
B 4147/SL 53 podpisové vzory Říman Petr Krajský soud v Ostravě 7.7.2010 16.7.2010 19.7.2010 1
B 4147/SL 52 ostatní - výsl.hospodaření r.2009 Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 16.7.2010 16.7.2010 1
B 4147/SL 51 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.7.2010 16.7.2010 42
B 4147/SL 50 podpisové vzory Ing.Kolibáč,Ing.Šiler Krajský soud v Ostravě 10.6.2010 10.6.2010 3
B 4147/SL 49 ostatní - výsl. hospodaření r. 08 Krajský soud v Ostravě 15.6.2009 24.7.2009 27.7.2009 1
B 4147/SL 48 účetní závěrka -1/1/09-31/3/09 vč.pří., audit Krajský soud v Ostravě 24.7.2009 27.7.2009 29
B 4147/SL 47 výroční zpráva r.2008, ú.z.,pří.,66a,zpr.audi Krajský soud v Ostravě 24.7.2009 27.7.2009 29
B 4147/SL 46 stanovy společnosti k 21/7/2009 - ÚZ Krajský soud v Ostravě 21.7.2009 23.7.2009 23.7.2009 21
B 4147/SL 45 ostatní sm.o ups.akc.Vítkov./VÍTK.MECH Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 13.7.2009 21.7.2009 5
B 4147/SL 44 notářský zápis NZ 364/2009 rozhod.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 1.7.2009 14.7.2009 6
B 4147/SL 43 rozhod. o statut. orgánu + volba Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 1.4.2009 6.4.2009 1
B 4147/SL 42 zpráva auditora - o ověř.ÚZ a VZ za rok 2008 Krajský soud v Ostravě 1.4.2009 6.4.2009 31
B 4147/SL 41 posudek znalce č.UOM VŠB-TUO-123/05/2009 Krajský soud v Ostravě 21.2.2009 1.4.2009 6.4.2009 127
B 4147/SL 40 podpisové vzory - 5x Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 1.4.2009 6.4.2009 9
B 4147/SL 39 výroční zpráva r.2008 vč. úč.záv.+ zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 9.2.2009 1.4.2009 6.4.2009 29
B 4147/SL 38 notářský zápis NZ 185/2009-RJS o zm.pr.formy Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 1.4.2009 6.4.2009 64
B 4147/SL 37 notářský zápis Nz 184/2009 - zruš. rozhodnutí Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 26.3.2009 30.3.2009 29
B 4147/SL 36 změna právní formy, fúze - Návrh-Projekt zm.práv.formy Krajský soud v Ostravě 25.2.2009 25.2.2009 25.2.2009 28
B 4147/SL 35 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu zm.práv.formy Krajský soud v Ostravě 30.10.2008 30.10.2008 29
B 4147/SL 34 ostatní -rozh.VH-rozděl.zisku r.07 Krajský soud v Ostravě 20.6.2008 24.6.2008 24.6.2008 1
B 4147/SL 33 účetní závěrka r. 2007vč.zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 24.6.2008 24.6.2008 29
B 4147/SL 32 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 24.6.2008 24.6.2008 33
B 4147/SL 31 ostatní rozh.jed.spol. Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 25.6.2007 19.7.2007 1
B 4147/SL 30 účetní závěrka r. 2006 zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 19.7.2007 26
B 4147/SL 29 výroční zpráva r. 2006,úč.z.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 19.7.2007 28
B 4147/SL 28 účetní závěrka r. 2005 vč.zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 14.6.2006 19.6.2006 25
B 4147/SL 27 výroční zpráva r.2005 vč.§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 14.6.2006 19.6.2006 30
B 4147/SL 26 notářský zápis NZ 468/2005-dodatek ZL Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 5.9.2005 4
B 4147/SL 25 zakladatelské dokumenty úpl.zn. zakl.list. Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 2.8.2005 11.8.2005 7
B 4147/SL 24 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 29.6.2005 23
B 4147/SL 23 výroční zpráva r. 2004 vč.§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 29.6.2005 26
B 4147/SL 22 zakladatelské dokumenty - úplné znění Krajský soud v Ostravě 22.2.2005 17.5.2005 7
B 4147/SL 21 notářský zápis Nz 146/2005 Krajský soud v Ostravě 22.2.2005 17.5.2005 4
B 4147/SL 20 notářský zápis NZ 528/2002 dodat. ZL Krajský soud v Ostravě 17.6.2002 14.1.2005 10
B 4147/SL 19 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 18.6.2004 22.6.2004 25
B 4147/SL 18 výroční zpráva r. 2003 vč.§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 18.6.2004 22.6.2004 29
B 4147/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápi ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 14.9.2003 23.10.2003 10
B 4147/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.10.2003 1
B 4147/SL 15 zakladatelské dokumenty společenská smlouva Krajský soud v Ostravě 16.6.2003 11.8.2003 15.8.2003 7
B 4147/SL 14 notářský zápis Nz 519/2003 Krajský soud v Ostravě 2.6.2003 4.6.2003 25.7.2003 4
B 4147/SL 13 výroční zpráva r. 2002 vč.§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 4.7.2003 25.7.2003 28
B 4147/SL 12 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Ostravě 4.7.2003 25.7.2003 47
B 4147/SL 9 notářský zápis Nz 528/2002-dodatek ZL Krajský soud v Ostravě 17.6.2002 4.4.2003 10
B 4147/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - volba jednatele Krajský soud v Ostravě 28.1.2003 4.4.2003 3
B 4147/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.4.2003 3
B 4147/SL 8 výroční zpráva r. 2001 vč.§ 66a/9, audit Krajský soud v Ostravě 18.6.2002 21.6.2002 26
B 4147/SL 7 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 18.6.2002 21.6.2002 23
B 4147/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.5.2002 1
B 4147/SL 5 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.3.2002 16.5.2002 5
B 4147/SL 4 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 18.12.2000 7.1.2002 24.1.2002 3
B 4147/SL 3 posudek znalce  č.2767/00 Krajský soud v Ostravě 15.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 256
B 4147/SL 2 posudek znalce  č. 144/00 Krajský soud v Ostravě 15.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 250
B 4147/SL 1 notářský zápis NZ 514/2000-ZL Krajský soud v Ostravě 15.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 25

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.