VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava IČO: 27807088

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÍTKOVICE HAMMERING a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27807088.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VÍTKOVICE HAMMERING a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Kovářství, podkovářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o VÍTKOVICE HAMMERING a.s. IČO: 27807088

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 18.7.2007
Spisová značka: B 3275
IČO: 27807088
Obchodní firma: VÍTKOVICE HAMMERING a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.7.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.7.2007
Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 20.7.2017 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 582.000.0000,- Kč, slovy pět set osmdesát dva milióny korun českých, o částku 21.000.000,- Kč, slovy: dvacet jedna miliónů korun českých, na částku 603.000.000,- Kč, slovy šest set tři miliónů koru n českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč každá a 1 ks nové kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. 3. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302, a budou splaceny nepeněžitým vkladem, tedy bez využití přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na tuto skutečnost a na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. 4. Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 5. Veškeré nové akcie je jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou jediný akcionář uzavře se společností VÍTKOVICE HA MMERING a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu soudu či této žádosti notáři sdělí písemně tuto skutečnost jed inému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Nepeněžitý vklad bude vnesen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. 7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií výlučně nepeněžitým vkladem. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře VÍTKOVICE, a. s. jsou nemovité věci: - zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví č. 14 pro katastrální území Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město: (i) pozemek p. č. 921/3, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 2281 (ii) pozemek p. č. 921/4, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 2281 (iii) pozemek p. č. 922/2, ostatní plocha jiná plocha (iv) pozemek p. č. 925/1, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 2281 (v) pozemek p. č. 927/10, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, průmyslový objekt, LV 2281 (vi) pozemek p. č. 927/11, ostatní plocha jiná plocha (vii) pozemek p. č. 927/12, ostatní plocha jiná plocha (viii) pozemek p. č. 927/19, ostatní plocha jiná plocha (ix) pozemek p. č. 927/25, ostatní plocha manipulační plocha (x) pozemek p. č. 927/27, ostatní plocha manipulační plocha (xi) pozemek p. č. 927/28, ostatní plocha manipulační plocha (xii) pozemek p. č. 934/2, ostatní plocha jiná plocha (xiii) pozemek p. č. 1221/15, ostatní plocha manipulační plocha - Pozemek parc. č. 922/19, ostatní plocha manipulační plocha v katastrálním území Vítkovice, obec, Ostrava, okres Ostrava-město, jak je tato vyznačena geometrickým plánem č. 3007-11/2017, vyhotoveným společnosti DIGIS, spol. s r.o. dne 20.4.2017 a odsou hlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava dne 27.4.2017 pod č.j. PGP-895/2017-807. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku zpracovaném znalcem Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, Foerstova 18, 702 00 Ostrava. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 21 631 040,- Kč, slovy: dvacet jedna milionů šest set třicet jedna tis íc čtyřicet korun českých, znaleckým posudkem číslo 3806-402/2017 ze dne 23.6.2017 tohoto znalce zadaného pro tento účel společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s., IČ: 278 07 088, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Určuje se, že na vklad upis ovatele do základního kapitálu bude započtena částka 21.000.000,- Kč, slovy: dvacet jedna milionů korun českých. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč, sl ovy: deseti milionech korunách českých, v emisním kursu po 10.000.000,- Kč, slovy: deseti milionech korunách českých, za jednu akcii a 1 ks nové kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, slovy: jeden milion korun českých, v emisním kursu 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za jednu akcii. Rozdíl mezi částkou, na kterou byl oceněn předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která bude započtena na vklad upisovatele, bude vrácen upisovateli. 9.Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 1.8.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.6.2014
Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla dne 27.2.2013 jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 22.3.2013 - 10.4.2013
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 230,000.0000,- Kč, slovy dvě stě třicet miliónů korun českých, o částku 352 000 000,- Kč, slovy: tři sta padesát dva miliónů korun českých, na částku 582 000 000,- Kč, slovy pět set osmdesát dva mi liónů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 22.3.2013 - 10.4.2013
2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč, 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč. 22.3.2013 - 10.4.2013
3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 0 00,- Kč, 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč, budou upsány nepeněžitými vklady. 22.3.2013 - 10.4.2013
4. Nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302 v rozsahu 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě p o 10 000 000,- Kč, 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč. 22.3.2013 - 10.4.2013
5. Veškeré nové akcie je určený zájemce oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE HAMM ERING a. s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE HAMMERING a. s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost určenému zájemci. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení o zápi su rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 22.3.2013 - 10.4.2013
6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070 ve lhůtě do 30 dní ode dne úpisu. 22.3.2013 - 10.4.2013
7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nepeněžitými vklady. 22.3.2013 - 10.4.2013
8. Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce VÍTKOVICE, a. s. jsou následující nemovitosti: (i) budova - stavba pro výrobu (bez čp/če) na nově vymezených pozemcích p. č. 921/3, p. č. 921/4, p. č. 925/1 (vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město), jak je vyznačena v geometrickém plánu pro vyznačení budovy v katastru č. 1885-159/2011 zpracovaného R&M GEODATA s. r. o., IČ 277 94 962, sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2a, PSČ 702 00, ověřeným Ing. Věrou Raisovou dne 24. 8. 2011 pod č. 150/2011 a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava dne 14. 9. 2011 pod č. 1949/2011; (ii) budova - průmyslový objekt (bez čp/če) na pozemku číslo 927/10, jak je tato zapsána na listu vlastnictví č. 14 pro k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava; a to včetně součástí a příslušenství obou budov. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Česelského, Ph. D. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 425 920 000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet pět miliónů devět set dvacet tisíc korun českých) znaleckým posudkem číslo 12-1/2013 ze dne 30. 1. 2013 tohoto znaleckého ústavu jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 1. 2013, spisová značka 15 Nc 4008/2013. Určuje se, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započtena částka 352 0 00 000,- Kč (slovy: tři sta padesát dva miliónů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč v emisním kursu po 100 000 000,- Kč za jednu akcii, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmen ovité hodnotě po 10 000 000,- Kč v emisním kursu po 10 000 000,- Kč za jednu akcii a 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč v emisním kursu po 1 000 000,- Kč za jednu akcii. 22.3.2013 - 10.4.2013
9. V souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku se stanovuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka ve výši 352 000 000,- Kč (slovy: tři sta padesát dva miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitéh o vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli ve výši 352 000 000,-Kč bude vyplacen upisovateli. 22.3.2013 - 10.4.2013
10. Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 22.3.2013 - 10.4.2013
Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE HAMMERING a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. ze stávajících 175,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto s edmdesát pět miliónů korun českých) o částku 55,000.000,-- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) na 230,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 5 ks (slovy: pěti kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 5 ks (slovy: pěti kusů) akcií ve j menovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a, odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v o bchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: - Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 5 kusů (slovy: pět kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun čes kých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii. - Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 5 kusů (slovy: pět kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun český ch) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 27 8 07 088, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milió n korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOV ICE HAMMERING a. s., číslo účtu 43-7892290227/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 6.10.2010 - 13.10.2010
Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE HAMMERING a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. ze stávajících 75,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun český ch) o částku 100,000.000,-- (slovy: jedno sto miliónů korun českých) na 175,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 10 ks (slovy: deseti kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE a.s. podle § 204a, odst. 7 obch. zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava- Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, zapsané v ob chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: - Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun č eských) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 07 088, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oodíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. předem určenému zájemci doporučený m dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVI CE HAMMERING a.s., číslo účtu 1000498026/3500, vedený u ING Bank N.V. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 18.3.2010 - 26.3.2010
Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 50,000.000,-Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) o částku 25,000.000,-Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých) na 75,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 6 ks (slovy: šesti kusy) akcií ve jmenovité hodnotě 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) každá a 2 ks (slovy: dvěma kusy) akcií ve jmeno vité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnosti VÍTKOVICE a.s. podle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: a) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 6 kusů (slovy: šest kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun český ch) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) za jednu akcii. b) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 07 088, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcí se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) a 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun č eských) u akcií se jmenovitou hodnotou 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s., číslo účtu 43-6193280287/0100, vedený u Komerční banky, a.s.. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 10.12.2009 - 16.12.2009
Společnost VTK CYLINDERS s.r.o. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto : a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 48,000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů korun českých) na 50,000.000 ,-- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 12 ks (slovy: dvanáct kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 4,000.000,-- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) každá. c) Jediný akcionář společnost VTK CYLINDERS s.r.o. se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu podle § 204a, odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na úpis nových akcií, proto se informace o přednostním právu k úpisu akcií neupra vuje. d) Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VTK CYLINDERS s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 268 75 756, zapsan é v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 28923. e) Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VTK CYLINDERS s.r.o. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, I Č 278 07 088, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s předem určenému zájemc i doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis r ozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVI CE HAMMERING a. s., číslo účtu 43-3578580287/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. g) Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 3.12.2008 - 10.12.2008

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE HAMMERING a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27807088
Obchodní firma: VÍTKOVICE HAMMERING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 18.7.2007
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27807088
Firma: VÍTKOVICE HAMMERING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.7.2007

Kontakty na VÍTKOVICE HAMMERING a.s. IČO: 27807088

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 27.11.2013
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 18.7.2007 - 27.11.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava 703 00

Obory činností VÍTKOVICE HAMMERING a.s. IČO: 27807088

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
kovářství, podkovářství 26.11.2009
zámečnictví, nástrojářství 26.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.11.2009
kovářství 18.7.2007 - 26.11.2009
zámečnictví 18.7.2007 - 26.11.2009
velkoobchod 18.7.2007 - 26.11.2009
zprostředkování obchodu a služeb 18.7.2007 - 26.11.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.7.2007

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.7.2007

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.7.2007

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Výzkum a vývoj
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy VÍTKOVICE HAMMERING a.s. IČO: 27807088

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 10.2.2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 9.6.2014 - 10.2.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 27.11.2013 - 9.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 4.11.2011 - 27.11.2013
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná jednočlenné představenstvo tak, že jedná členem představenstva. 18.7.2007 - 4.11.2011
Jméno: Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong 26.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.12.2016
Ve funkci: od 4.12.2017
Adresa: Fráni Šrámka 2450/4, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 4.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2018
Ve funkci: od 9.4.2018
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 18.7.2007 - 4.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.7.2007 do 27.10.2011
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Vladan Polášek 4.11.2011 - 22.10.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2011 do 30.9.2012
Ve funkci: od 27.10.2011 do 30.9.2012
Adresa: Mitrovická 1170/293, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Jiří Michálek 4.11.2011 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.10.2011 do 8.4.2013
Adresa: Muglinovská 205/80, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Jan Světlík 4.11.2011 - 27.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2011
Ve funkci: od 27.10.2011
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Dr. Ing. Jiří Brož MBA 22.10.2012 - 27.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012
Ve funkci: od 2.10.2012
Adresa: Starodvorská 611, Krmelín 739 24
Jméno: Jaromír Šiler 13.5.2013 - 10.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.4.2013
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Jan Světlík 27.11.2013 - 10.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2011 do 27.10.2016
Ve funkci: od 27.10.2011 do 27.10.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Jiří Brož 27.11.2013 - 10.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012 do 21.12.2016
Ve funkci: od 2.10.2012 do 21.12.2016
Adresa: Starodvorská 611, Krmelín 739 24
Jméno: Ing. Libor Witassek 10.2.2017 - 26.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.12.2016 do 27.11.2017
Ve funkci: od 21.12.2016 do 27.11.2017
Adresa: Sluneční 1348/3, Opava 746 01
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 10.2.2017 - 26.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2013
Ve funkci: od 21.12.2016 do 4.12.2017
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong 10.2.2017 - 26.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2016
Adresa: Fráni Šrámka 2450/4, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 26.1.2018 - 4.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2013 do 9.4.2018
Ve funkci: od 4.12.2017 do 9.4.2018
Adresa: 206, Sedliště 739 36

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Světlík 10.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2016
Ve funkci: od 21.12.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Milan Juřík 10.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2016
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Vladan Polášek 18.7.2007 - 15.12.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2007 do 18.10.2008
Ve funkci: od 18.7.2007 do 18.10.2008
Adresa: Mitrovická 1170/293, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Dalibor Fabián 18.7.2007 - 15.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2007 do 18.10.2008
Adresa: U letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Ing. Konstantin Papasavoglu 18.7.2007 - 15.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2007 do 18.10.2008
Adresa: Ludvíka Podéště 1883/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Vladan Polášek 15.12.2008 - 4.11.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2008 do 27.10.2011
Ve funkci: od 12.11.2008 do 27.10.2011
Adresa: Mitrovická 1170/293, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Konstantin Papasavoglu 15.12.2008 - 20.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2008 do 28.11.2011
Adresa: Ludvíka Podéště 1883/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 20.12.2011 - 13.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2011 do 8.4.2013
Ve funkci: od 28.11.2011 do 8.4.2013
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Milan Juřík 20.12.2011 - 11.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2011
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Dalibor Fabián 15.12.2008 - 11.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2008 do 13.11.2013
Adresa: U letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Ing. Dalibor Fabián 11.11.2013 - 27.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2008 do 13.11.2013
Adresa: U letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Dalibor Fabián 27.11.2013 - 3.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2013 do 31.12.2014
Adresa: U letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 3.2.2015 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Bubenečská 282/8, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 12.6.2015 - 24.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Bubenečská 282/8, Praha 160 00
Jméno: Milan Juřík 11.6.2013 - 10.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2011 do 28.11.2016
Ve funkci: od 6.6.2013 do 28.11.2016
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 24.2.2016 - 10.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015 do 21.12.2016
Adresa: Matějkova 2443/13, Praha 190 00
Jméno: Jiří Bolek 11.6.2013 - 4.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2013 do 28.5.2018
Adresa: Puškinova 794/18, Bílovec 743 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Šiler

Vlastníci firmy VÍTKOVICE HAMMERING a.s. IČO: 27807088

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 603 000 000 Kč 100% 1.8.2017
zakladni 582 000 000 Kč 100% 10.4.2013 - 1.8.2017
zakladni 230 000 000 Kč 100% 13.10.2010 - 10.4.2013
zakladni 175 000 000 Kč 100% 26.3.2010 - 13.10.2010
zakladni 75 000 000 Kč 100% 16.12.2009 - 26.3.2010
zakladni 50 000 000 Kč - 10.12.2008 - 16.12.2009
zakladni 2 000 000 Kč - 18.7.2007 - 10.12.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 22 1.8.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 1.8.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 3 10.4.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 10.4.2013 - 1.8.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 10.4.2013 - 1.8.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 15 13.10.2010 - 10.4.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 5 13.10.2010 - 10.4.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 26.3.2010 - 13.10.2010
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 6 16.12.2009
Akcie na jméno 4 000 000 Kč 18 16.12.2009
Akcie na jméno 4 000 000 Kč 12 10.12.2008 - 16.12.2009
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 4 18.7.2007 - 16.12.2009

Sbírka Listin VÍTKOVICE HAMMERING a.s. IČO: 27807088

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3275/SL 46 ostatní vypořádání hospodářského výsledku r. 2014 Krajský soud v Ostravě 6.8.2015 6.8.2015 1
B 3275/SL 45 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., zprávy auditora, zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 6.8.2015 6.8.2015 81
B 3275/SL 43 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 30.6.2014 77
B 3275/SL 42 stanovy společnosti ÚZ stanov k 9.6.2014 Krajský soud v Ostravě 18.6.2014 19.6.2014 17
B 3275/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 331/2014, N 376/2014 Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 6.6.2014 13.6.2014 22
B 3275/SL 40 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 21.6.2013 27.6.2013 28.6.2013 1
B 3275/SL 39 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 28.6.2013 49
B 3275/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.4.2013 2.5.2013 14.5.2013 3
B 3275/SL 37 notářský zápis Nz 82/2013 Krajský soud v Ostravě 27.2.2013 2.5.2013 13.5.2013 6
B 3275/SL 36 stanovy společnosti ÚZ k 10.4.2013 Krajský soud v Ostravě 2.5.2013 13.5.2013 20
B 3275/SL 35 ostatní - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 2.10.2012 18.10.2012 22.10.2012 1
B 3275/SL 34 ostatní - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 27.9.2012 18.10.2012 22.10.2012 2
B 3275/SL 33 ostatní - vypořádání hosp.výsl. r.2011 Krajský soud v Ostravě 20.7.2012 25.7.2012 1
B 3275/SL 32 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., § 66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 20.7.2012 25.7.2012 30
B 3275/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - Zápis předst. Krajský soud v Ostravě 27.10.2011 3.11.2011 8.11.2011 1
B 3275/SL 30 stanovy společnosti - ÚZ k 27.10.2011 Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 8.11.2011 20
B 3275/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.10.2011 3.11.2011 8.11.2011 2
B 3275/SL 28 notářský zápis Nz 595/2011 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 27.10.2011 3.11.2011 8.11.2011 26
B 3275/SL 27 podpisové vzory Polášek,Michálek,Světlík Krajský soud v Ostravě 5.11.2011 4.11.2011 6
B 3275/SL 26 ostatní - hospod.výsledek r.2010 Krajský soud v Ostravě 21.6.2011 21.6.2011 1
B 3275/SL 25 výroční zpráva r, 2010 s ú.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 21.6.2011 21.6.2011 21
B 3275/SL 24 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 13.10.2010 Krajský soud v Ostravě 13.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 22
B 3275/SL 23 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 23.9.2010 6.10.2010 14.10.2010 5
B 3275/SL 22 notářský zápis NZ 447/2010-rozh.JA Krajský soud v Ostravě 23.9.2010 30.9.2010 7.10.2010 6
B 3275/SL 21 ostatní - hospod.výsledek r.2009 Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 7.7.2010 7.7.2010 1
B 3275/SL 20 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9.,zpr.aud Krajský soud v Ostravě 7.7.2010 7.7.2010 21
B 3275/SL 19 stanovy společnosti k 26.3.2010 Krajský soud v Ostravě 26.3.2010 9.4.2010 13.4.2010 22
B 3275/SL 18 ostatní -Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 12.3.2010 24.3.2010 26.3.2010 4
B 3275/SL 17 notářský zápis -Nz 102/2010 rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 12.3.2010 12.3.2010 22.3.2010 4
B 3275/SL 16 ostatní -Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 3.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 4
B 3275/SL 15 notářský zápis NZ 671/2009-Roz.j.akc. Krajský soud v Ostravě 3.12.2009 4.12.2009 15.12.2009 5
B 3275/SL 14 stanovy společnosti -ÚZ k 19.11.2009 Krajský soud v Ostravě 19.1.2009 25.11.2009 27.11.2009 22
B 3275/SL 13 ostatní -vypoř.hospod.výsl.r.07 a 08 Krajský soud v Ostravě 1.7.2009 10.7.2009 20.7.2009 1
B 3275/SL 12 účetní závěrka r.2008 bez příl. Krajský soud v Ostravě 25.2.2009 10.7.2009 20.7.2009 7
B 3275/SL 11 účetní závěrka r.2007 bez příl. Krajský soud v Ostravě 10.7.2009 20.7.2009 4
B 3275/SL 10 zakladatelské dokumenty - úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 10.12.2008 12.12.2008 18.12.2008 22
B 3275/SL 9 podpisové vzory 3 x Krajský soud v Ostravě 18.11.2008 11.12.2008 16.12.2008 6
B 3275/SL 8 ostatní -Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 24.11.2008 3.12.2008 8.12.2008 5
B 3275/SL 7 notářský zápis NZ 635/2008-RJA Krajský soud v Ostravě 24.11.2008 26.11.2008 4.12.2008 5
B 3275/SL 6 podpisové vzory - Ing. Vladan Polášek Krajský soud v Ostravě 10.4.2007 12.7.2007 24.7.2007 2
B 3275/SL 5 podpisové vzory - Ing. Dalibor Fabián Krajský soud v Ostravě 10.4.2007 12.7.2007 24.7.2007 2
B 3275/SL 4 podpisové vzory - Ing. Jaromír Šiler Krajský soud v Ostravě 4.4.2007 12.7.2007 24.7.2007 2
B 3275/SL 3 podpisové vzory - Ing. Konstantin Papasavoglu Krajský soud v Ostravě 4.4.2007 12.7.2007 24.7.2007 2
B 3275/SL 2 ostatní - Zápis o rozh.představ.-sídlo Krajský soud v Ostravě 4.4.2007 12.7.2007 24.7.2007 2
B 3275/SL 1 notářský zápis Nz 227/2007 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 4.4.2007 12.7.2007 24.7.2007 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÍTKOVICE HAMMERING a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE HAMMERING a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.