VISTORIA CZ a.s. Praha IČO: 25110977

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VISTORIA CZ a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25110977.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VISTORIA CZ a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o VISTORIA CZ a.s. IČO: 25110977

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.3.1997
Spisová značka: B 4581
IČO: 25110977
Obchodní firma: VISTORIA CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.3.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.3.1997
Jediný akcionář Společnosti učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 81.075.000,-Kč (osmdesát jedna milionů sedmdesát pět tisíc kor un českých) na částku ve výši 121.095.000,- Kč (sto dvacet jedna milionů devadesát pět tisíc korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Využití přednostního práva jediným akcionářem: Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodníc h korporacích). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Jedinému akcionáři, tj. obchodní společnosti VISTORIA, a.s., IČ 015 17 317, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlo žka 19018, který upíše všech nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun český ch). 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově u psaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu Jediný akcionář výslovně schvaluje. 5. Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií Předem určeným záj emcem bude činit 8 (osm) týdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, a návrh bude doručen Předem určenému zájemci do 4 (čtyř) týdnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu . Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu do celkové výše 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce Jediného akcionáře (ke dni 9.6.2014) ve výši 40.627.767,12,- Kč (čtyřicet milionů šest set dvacet sedm tisíc sedm set šedesát sedm korun českých dvanáct haléřů) za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jediným akcionářem (jako věřitelem) a Společností (jako dlu žníkem) dne 23.10.2013, ve znění pozdějších změn a dodatků. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 478 odst. 2 zákon o obchodních korporacích, takto: emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) splatí Jediný akcionář jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře Smlouvu o započtení (dále i jen „Smlouva o započtení“) , a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Návrh Smlouvy o započtení Jediný akcionář schvaluje a schválený návrh Smlouvy o započtení tvoří přílohu notářského zápisu. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uza vření Smlouvy o započtení: Společnost zašle Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o započtení nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Jediný akcionář je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne doru čení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 5.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.6.2014
U společnosti PROMINECON CZ a.s. došlo k odštěpení části jmění, a to ve formě kombinace odštěpení sloučením se společností NVT Hotels & Resorts s.r.o., IČ: 24747092, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 170959, a odštěpení se vznikem jedné nové společnosti Projekt Hotely s.r.o., IČ: 24275263, se sídlem Praha 1, Novomlýnská 1373/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 200062. 30.9.2012
Dne 14. 12. 2010 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o rozdělení společnosti PROMINECON GROUP a.s. ve formě kombinace rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových nástupnických společností s ručením omezeným a rozdělení odštěpením s loučením. Části jmění rozdělované společnosti specifikované v Projektu rozdělení přechází v důsledku rozdělení (i) do dvou nově vzniklých nástupnických společností PMC NAD JEZEREM s.r.o. a PMC PODOLÍ s.r.o., a (ii) do jedenácti nástupnických společností, a to do společnosti Centrum Holešovice a.s., IČ: 27892646, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti MALVAZINKY PARK s.r.o., IČ: 274 25 207, se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti Majetková správa Praha a .s., IČ: 264 22 000, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti První společná a.s., IČ: 480 36 242, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Předpolí 13/289, PSČ 100 00, společnosti Pražská servisní s.r.o., IČ: 276 50 596, se sídlem Praha 1, Re voluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti NAVABYT s.r.o., IČ: 271 68 891, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti TOPA s.r.o., IČ: 604 67 916, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti BYT plus s.r.o., IČ: 257 46 146, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti HOTELTYP a.s., IČ: 265 10 995, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti Zónapark a.s., IČ: 271 49 307, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, a do společnosti AUTOTYP Pr aha s.r.o., IČ: 630 73 838, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00. 31.12.2010
Na společnost PROMINECON GROUP a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti MIST a.s., IČ: 261 07 261, se sídlem Praha - Vršovice, Kazašská 1427/4, PSČ 100 00. 29.11.2010
Mimořádná valná hromada z důvodů rozvoje a podpory investiční činnosti společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na 270 000 000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát milionů korun českých ). Upisování nad částku 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 500 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) každé z nich, které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs nově vydaných akcií bu de odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budo upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů. Akcionář Richard Navrátil upíše a splatí 500 nových akcií a akcionář Adéla Navrátilová neupíše a nesplatí žádné nové akcie. Dohodo akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do 90 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty sdělí představenstvo společnosti akcionářům bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, do 60 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů, v penězích na zvláštní účet u banky, čís lo účtu 5250221415/2700, vedený u HVB Bank Czech Republik, a.s., pobočka Revoluční 7, Praha 1, který byl společností NAVATYP a.s. zřízen na její jméno za účelem splacení emisního kursu nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. 12.7.2005 - 27.7.2005
Mimořádná valná hromada z důvodů rozvoje a podpory investiční činnosti společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) na 220 000 000,- Kč (slovy: dvěstědvacet milionů korun českých) . Upisování nad částku 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 700 (sedmset) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) každé z nich, které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs nově vydaný ch akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů. Akcionář Richard Navrátil upíše a splatí 700 nových akcií a akcionář Adéla Navrátilová neupíše a nesplatí žádné nové akcie. Dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do 90 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty sdělí představenstvo společnosti akcionářům bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, do 60 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů v penězích na zvláštní účet u banky, čísl o účtu 5250221140/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., pobočka Revoluční 7, Praha 1, který byl společností NAVATYP a.s. zřízen na její jmeno za účelem splacení emisního kursu nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. 26.11.2004 - 27.12.2004
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti NAVATYP a.s. z původní výše 99 000 000, -Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých) o částku 51 000 000,-Kč (slovy: padesátjedenmilinon korun českých), a to peněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společnosti NAVATYP a.s. po jeho zvýšení bude činit 150 000 000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálová přiměřenost zahrnující úvěrové a tržní riziko. Zvýšení základního kapitálu společnosti NAVATYP a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 510 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), a to kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou registrované. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Richard Navrátil, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9, jako jediný akcionář společnosti NAVATYP a.s., má podle ustanovení § 2 04a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Richard Navrátil, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9 se tímto přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává. Veškeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti NAVATYP a.s., budou nabídnuty k upsání Richardovi Navrátilovi, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. Všech 510 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 51 000 000,-Kč (slovy: padesátjedenmilion korun českých) bude upsáno předem určeným zájemcem, tj. Richardem Navrátilem, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9, na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Richardem Navrátilem, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9 jako předem určeným zájemcem a společností NAVATYP a.s. podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti NAVATYP a.s. předem určenému zájemci Richardu Navrátilovi, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9 bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 51 000 000,-Kč, se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnosti NAVATYP a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dní od přijetí tohoto rozhodnutí a dále oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) Richard Navrátil, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9, jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti NAVATYP a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti NAVATYP a.s., tzn. podepsané Richardem Navrátilem, c) předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti NAVATYP a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz upisovaných akcií 100 000,-Kč za kus. Emisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen v penězích. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz na zvláštní účet, který bude společností NAVATYP a.s. založen za účelem splacení emisního kurzu akcií při zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Číslo účtu a peněžní ústav bude součástí návrhu smlouvy o upsání akcií, který bude předem určenému zájemci představenstvem společnosti doručen. Předem určený zájemce, tj. Richard Navrátil, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9 je povinen zcela splatit emisní kurz všech upsaných akcií nejpozději do 90 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti. 23.1.2002 - 25.2.2002
Jediný akcionář rozhodl o: O zvýšení se základní jmění společnosti z důvodu kapitálového posílení společnosti o částku 28,000.000,- Kč, (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) a to z částky 71,000.000,- Kč (slovy sedmdesátjednamilionůkorunčeských) na částku 99,000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionůkorunčeských). Upisování akcií nad částku 28,000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 280 kusů kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě. Jejich emisní kurs bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100.000,- Kč. Veškeré akcie, které budou vydány na zvýšení základního jmění společnosti budou upsány na základě přednostního práva k upsání nových akcií stávajícím jediným akcionářem společnosti panem Richardem Navrátilem, r. č. 51 08 22/028, bytem Praha 1, Opletalova 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 1, Revoluční 25/767 v pracovní dny v době od 7,30 do 16,00 hod. Lhůta pro upisování akcií je stanovena na 280 dnů, ode dne, kdy nabyde právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen ve výše uvedené lhůtě upsat a splatit 100 procent emisního kursu na účet společnosti vedený u České spořitelny a.s., pobočka Praha 1, Dlouhá 9, číslo účtu 1937109389/0800. 15.12.2000 - 21.5.2001
Jediný akcionář rozhodl o: O zvýšení se základní jmění společnosti z důvodu kapitálového posílení společnosti o částku 50,000.000,- Kč, (slovy: padesátmilionůkorunčeských) a to z částky 21,000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůkorunčeských) na částku 71,000.000,- Kč (slovy: sedmdesátjednamilionůkorunčeských). Upisování akcií nad částku 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorunčeských) se nepřipouští). Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 500 kusů kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě. Jejich emisní kurs bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100.000,- Kč. Veškeré akcie, které budou vydány na zvýšení základního jmění společnosti budou upsány na základě přednostního práva k upsání nových akcií stávajícím jediným akcionářem společnosti panem Richardem Navrátilem, r.č. 51 08 22/028, bytem Praha 1, Opletalova 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 1, Revoluční 25/767 v pracovní dny v době od 7,30 do 16,00 hod. Lhůta pro upisování akcií je stanovena na 30 dnů, ode dne, kdy nabyde právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen ve výše uvedené lhůtě upsat a splatit 100 procent emisního kursu na účet společnosti vedený u České spořitelny a.s., pobočka Praha 1, Dlouhá 9, číslo účtu 1937109389/0800. 27.6.2000 - 23.8.2000
Jediný akcionář přijal toto usnesení: 12.4.2000 - 27.6.2000
1/ zvyšuje se základní jmění společnosti o 50,000.000,- Kč, slovy : padesát milionů korun českých, tedy ze stávající výše 21,000.000,- Kč na částku 71,000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto hodnotu a tato částka je konečná. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, celkem bude upisováno 500 kusů akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, a to za emisní kurs každé akcie 100.000,- Kč, tedy v celkovém emisním kursu 50,000.000,- Kč. Všechny tyto nové akcie budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné. S využitím přednostního práva bude upisováno všech 500 kusů kmenových akcií znějících na jméno, a to za emisní kurs každé akcie 100.000,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií začíná běžet pátým dnem po zveřejnění informace představenstva o přednostním právu upsat nové akcie po zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro upsání akcií činí dva týdny. Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 1, Revoluční 25/767 v pracovní dny v době od 7,30 hod do 16.00 hod. Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude představenstvem oznámena v souladu s § 204 a dost. 2 obch. zák. bez zbytečného prodlení po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsáno 2,38 nových akcií o stejné jmenovité hodnotě. 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti NAVATYP a.s. vedený u ČS a.s. pobočka Praha 1, Dlouhá 9, číslo účtu 1937109389/0800 ve lhůtě 6 měsíců po provedeném úpisu. Správcem vkladu je společnosti NAVATYP a.s., která při splacení vkladů vydá upisovateli písemné potvrzení dle § 168 odst. 2 obch. zák. 12.4.2000 - 27.6.2000
Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč je splaceno 5.3.1997 - 9.1.1998

Aktuální kontaktní údaje VISTORIA CZ a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25110977
Obchodní firma: VISTORIA CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 27.3.1997
Celkový počet živností: 54
Aktivních živností: 13

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25110977
Firma: VISTORIA CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.3.1997

Kontakty na VISTORIA CZ a.s. IČO: 25110977

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Revoluční 767/25 , Praha 110 00 5.12.2015
Sídlo: Revoluční 767/25 , Praha 110 00 20.5.2014 - 5.12.2015
Sídlo: Revoluční 767/25 , Praha 110 00 5.3.1997 - 20.5.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 110 00

Obory činností VISTORIA CZ a.s. IČO: 25110977

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem 4.1.2016
Projektová činnost ve výstavbě 5.12.2015
Hostinská činnost 5.12.2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.12.2015
Ostraha majetku a osob 5.12.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami a nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče 5.12.2015
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.12.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 5.12.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.12.2015
Provádění trhacích prací 5.12.2015
Provádění ohňostrojných prací 5.12.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 15.9.2014
Výkon zeměměřických činností 15.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.9.2014
Ostraha majetku a osob. 15.9.2014 - 5.12.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.9.2014 - 5.12.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 15.9.2014 - 5.12.2015
opravy karoserií 7.8.2006 - 13.3.2007
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 7.8.2006 - 15.9.2014
ee) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.7.2005 - 5.12.2015
ss) oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, § 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g) a § 3 písm. a), b), c), e), f), h) a i) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkladišť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), - zvláštní zásahy do zemské kůry, - zajišťování a likvidace starých důlních děl, - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, - těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě toků, - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostroů o objemu větším než 300 m krychlových 12.7.2005 - 4.1.2016
rr) oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, § 2 písm. a), b), c), d), e), f), a g) a § 3 písm. a), b), c), e), f), h) a i) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), - zvláštní zásahy do zemské kůry, - zajišťování a likvidace důlních děl, - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, - těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosi s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300m krychlových horniny 12.7.2005 - 4.1.2016
rr) oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb., v platné znění, § 3 písm. c), e), f) a i) - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušn in, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 cit. zákona, - podzemní práce spočívající v hloubení důlních ja m a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových. 15.10.2003 - 12.7.2005
s) provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 15.10.2003 - 15.9.2014
nn) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 15.10.2003 - 15.9.2014
oo) poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejícíh s péčí o vzhled osob 15.10.2003 - 15.9.2014
pp) pronájem a půjčování věcí movitých 15.10.2003 - 15.9.2014
qq) maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 15.10.2003 - 15.9.2014
o) provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.10.2003 - 5.12.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.1.2002 - 12.7.2005
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 23.1.2002 - 16.2.2009
zprostředkování obchodu 23.1.2002 - 15.9.2014
zprostředkování služeb 23.1.2002 - 15.9.2014
provozování solárií 23.1.2002 - 15.9.2014
činnost podnikatelských,finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.1.2002 - 15.9.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 23.1.2002 - 15.9.2014
nájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních 23.1.2002 - 15.9.2014
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 23.1.2002 - 15.9.2014
silniční motorová doprava osobní 23.1.2002 - 5.12.2015
silniční motorová doprava nákladní 23.1.2002 - 5.12.2015
provádění veřejných dražeb 16.1.2001 - 15.9.2014
Malířství 15.12.2000 - 16.6.2008
Lakýrnictví 15.12.2000 - 16.6.2008
Vodoinstalatérství, topenářství 15.12.2000 - 16.6.2008
Provozování skladů 15.12.2000 - 15.9.2014
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 15.12.2000 - 15.9.2014
Opravy silničních vozidel. 23.8.2000 - 13.3.2007
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob. 23.8.2000 - 15.9.2014
Úklidové práce. 23.8.2000 - 15.9.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 8.3.2000
Provozování vodovodů a kanalizací 8.3.2000 - 15.10.2003
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 11.2.2000 - 15.9.2014
Holičství, kadeřnictví. 29.10.1999 - 15.9.2014
Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. 16.10.1998 - 14.5.2003
Opravy motorových vozidel. 5.3.1997 - 15.10.2003
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. 5.3.1997 - 15.10.2003
Technicko-inženýrská činnost ve stavebnictví. 5.3.1997 - 15.9.2014
Poradenství při koupi a pronájmu nemovitostí. 5.3.1997 - 15.9.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného. 5.3.1997 - 15.9.2014
Ubytovací služby. 5.3.1997 - 15.9.2014
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. 5.3.1997 - 15.9.2014
Správa movitého a nemovitého majetku. 5.3.1997 - 15.9.2014
Provozování parkovišť, garáží a odstavných ploch. 5.3.1997 - 15.9.2014
Činnost realitní kanceláře. 5.3.1997 - 15.9.2014
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. 5.3.1997 - 15.9.2014
Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje motorových a nemotorových vozidel vč. náhradních dílů. 5.3.1997 - 15.9.2014
Reklamní činnost. 5.3.1997 - 15.9.2014
Směnárenská činnost. 5.3.1997 - 15.9.2014
Projektová činnost ve výstavbě. 5.3.1997 - 5.12.2015
Hostinská činnost. 5.3.1997 - 5.12.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057813
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.3.1997

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Komunardů 46 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057813
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.3.1997

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Komunardů 46 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057899
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.6.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057813
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 28.3.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057805
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.11.1998
Provozovna č. 4
Provozovna: Heřmanova 170 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1001057864
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057902
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 30.6.2006

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057813
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2000

Živnost č. 5 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057805
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.5.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057813
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.5.2000

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.9.2000

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2001

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.6.2001

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.7.2001

Živnost č. 10 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.1.2008

Živnost č. 11 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.10.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057813
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2015

Živnost č. 12 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.10.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Revoluční 767/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1001057813
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.10.2015

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Přerušení oprávnění: 10.4.2017

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 26.10.2006

Živnost č. 15 Provozování parkovišť, garáží a odstavných ploch

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 1.5.2001

Živnost č. 20 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Poradenství při koupi a pronájmu nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje motorových a nemotorových vozidel vč. náhradních dílů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.1997
Zánik oprávnění: 31.3.2003

Živnost č. 28 Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1999
Zánik oprávnění: 7.3.2014

Živnost č. 29 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Úklidové práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Provozování skladů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Malířství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.10.2000
Zánik oprávnění: 16.4.2008

Živnost č. 34 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.10.2000
Zánik oprávnění: 16.4.2008

Živnost č. 35 Lakýrnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.10.2000
Zánik oprávnění: 16.4.2008

Živnost č. 36 Provádění veřejných dražeb - dobrovolných

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2000
Zánik oprávnění: 7.3.2014

Živnost č. 37 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.2001
Zánik oprávnění: 17.12.2008

Živnost č. 40 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.5.2001
Zánik oprávnění: 7.3.2014

Živnost č. 41 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Opravy karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2004
Zánik oprávnění: 26.10.2006

Živnost č. 50 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.12.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.2007
Zánik oprávnění: 17.3.2014

Živnost č. 52 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.2007
Zánik oprávnění: 7.3.2014

Živnost č. 54 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
Ostatní těžba a dobývání
Podpůrné činnosti při těžbě
Opravy elektrických zařízení
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Sportovní činnosti

Vedení firmy VISTORIA CZ a.s. IČO: 25110977

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 10.10.2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společnosti. 31.3.2017 - 10.10.2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně. 4.11.2016 - 31.3.2017
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. 4.1.2016 - 4.11.2016
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 23.1.2012 - 4.1.2016
Za společnost jedná a podepisuje buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně. Jmenuje.li valná hromada prokuristu, je oprávněn podepisovat samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněná osoba, oprávněné osoby, svůj podpis. Prokurista pak připojí dodatek označující prokuru. 11.2.2000 - 23.1.2012
Za společnost jedná a podepisuje buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněný podepisující svůj podpis. 9.1.1998 - 11.2.2000
Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněný podepisující svůj podpis. 5.3.1997 - 9.1.1998
Jméno: Ing. Ivan Němec 21.1.2019
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 18.1.2019
Adresa: Nad Závěrkou 2448/10, Praha 169 00
Jméno: Richard Navrátil 5.3.1997 - 11.2.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V Cibulkách 539/49, Praha 150 00
Jméno: ing. Miloš Buršík 5.3.1997 - 16.1.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Za vodárnou 624 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Richard Navrátil 5.3.1997 - 23.1.2002
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Opletalova 917/9, Praha 110 00
Jméno: Richard Navrátil 11.2.2000 - 23.1.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: V Cibulkách 539/49, Praha 150 00
Jméno: ing. Vladislav Košler 11.2.2000 - 23.1.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Antala Staška 1733/54, Praha 140 00
Jméno: ing. Martin Šafránek 11.2.2000 - 23.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Šimonova 1106/9, Praha 163 00
Jméno: Ing. Karel Biskup 16.1.2001 - 23.1.2002
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Kovanecká 2116/26, Praha 190 00
Jméno: Ing. Vladislav Košler 23.1.2002 - 12.8.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 16.11.2001 do 31.5.2002
Adresa: Antala Staška 1733/54, Praha 140 00
Jméno: Ing. Karel Biskup 23.1.2002 - 12.8.2002
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 16.11.2001 do 31.5.2002
Adresa: Kovanecká 2116/26, Praha 190 00
Jméno: Ing. Karel Biskup 12.8.2002 - 27.12.2004
Funkce: Místopředseda představenstva:
Ve funkci: od 1.6.2002
Adresa: Kovanecká 2116/26, Praha 190 00
Jméno: Ing. Karel Biskup 27.12.2004 - 9.9.2005
Funkce: Místopředseda představenstva:
Ve funkci: od 1.6.2002
Adresa: Jordana Jovkova 3427/20, Praha 143 00
Jméno: Richard Navrátil 23.1.2002 - 7.8.2006
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 16.11.2001 do 28.6.2006
Adresa: Opletalova 917/9, Praha 110 00
Jméno: Richard Navrátil 23.1.2002 - 7.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 16.11.2001 do 28.6.2006
Adresa: V Cibulkách 539/49, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Šafránek 23.1.2002 - 7.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 28.6.2006
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Šimonova 1106/9, Praha 163 00
Jméno: Ing. Václav Luňák 12.8.2002 - 7.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 28.6.2006
Ve funkci: od 1.6.2002
Adresa: Bachova 1590/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Biskup 9.9.2005 - 7.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva:
Ve funkci: od 1.6.2002 do 28.6.2006
Adresa: Václava Moravce 2, Malé Přítočno 273 51
Jméno: Richard Navrátil 7.8.2006 - 27.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 6.6.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 6.6.2007
Adresa: Opletalova 917/9, Praha 110 00
Jméno: Richard Navrátil 7.8.2006 - 16.1.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 7.1.2008
Ve funkci: od 28.6.2006 do 7.1.2008
Adresa: V Cibulkách 539/49, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Šafránek 7.8.2006 - 16.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006
Adresa: Šimonova 1106/9, Praha 163 00
Jméno: Ing. Karel Biskup 7.8.2006 - 16.1.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 7.1.2008
Ve funkci: od 28.6.2006 do 7.1.2008
Adresa: Václava Moravce 2, Malé Přítočno 273 51
Jméno: Petr Pastyřík 16.1.2008 - 16.1.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2008
Ve funkci: od 7.1.2008
Adresa: 28. pluku 1217/32, Praha 100 00
Jméno: Ing. Václav Luňák 7.8.2006 - 16.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 31.5.2008
Adresa: Bachova 1590/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Kočí 27.6.2007 - 16.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2007 do 31.5.2008
Ve funkci: od 19.6.2007 do 31.5.2008
Adresa: Nad Mlynářkou 2564/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Luboš Soukup 16.1.2008 - 16.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.1.2008 do 31.5.2008
Adresa: Akátová 1174/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Martin Šafránek 16.1.2008 - 16.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 31.5.2008
Ve funkci: od 7.1.2008 do 31.5.2008
Adresa: Šimonova 1106/9, Praha 163 00
Jméno: Petr Pastýřik 16.1.2008 - 16.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2008 do 31.5.2008
Ve funkci: od 7.1.2008 do 31.5.2008
Adresa: 28. pluku 1217/32, Praha 100 00
Jméno: Ing. Peter Kuchár 16.6.2008 - 23.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008 do 15.12.2011
Ve funkci: od 2.6.2008 do 15.12.2011
Adresa: Lodecká 1184/3, Praha 110 00
Jméno: Ing. Petr Horák 16.6.2008 - 23.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008
Ve funkci: od 2.6.2008
Adresa: Nečova 713/15, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Špeta 16.6.2008 - 23.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008
Ve funkci: od 2.6.2008
Adresa: Voskovcova 1075/61, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Pavel Pražák 16.6.2008 - 23.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008 do 15.12.2011
Adresa: Podléšková 1229/24, Praha 106 00
Jméno: Ing. Vlastimil Kaňovský 16.6.2008 - 23.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008 do 5.1.2012
Adresa: Nad Humny 98, Svárov 273 51
Jméno: Ing. Vlastimil Kaňovský 23.1.2012 - 28.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012
Ve funkci: od 6.1.2012
Adresa: Nad Humny 98, Svárov 273 51
Jméno: Ing. Petr Horák 23.1.2012 - 5.12.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012
Ve funkci: od 9.1.2012
Adresa: Nečova 713/15, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Špeta 23.1.2012 - 5.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012
Adresa: Voskovcova 1075/61, Praha 152 00
Jméno: Jiří Dušek 23.1.2012 - 5.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012
Adresa: U Parku 1258, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Vlastimil Kaňovský 28.8.2014 - 5.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012
Ve funkci: od 6.1.2012
Adresa: Nad Humny 98, Svárov 273 51
Jméno: Ing. Václav Špeta 5.12.2015 - 4.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012 do 31.12.2015
Adresa: Voskovcova 1075/61, Praha 152 00
Jméno: Jiří Dušek 5.12.2015 - 4.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012 do 31.12.2015
Adresa: U Parku 1258, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Vlastimil Kaňovský 5.12.2015 - 11.4.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012 do 3.4.2016
Ve funkci: od 6.1.2012 do 3.4.2016
Adresa: Nad Humny 98, Svárov 273 51
Jméno: Ing. Peter Kuchár 11.4.2016 - 4.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2016 do 31.10.2016
Ve funkci: od 4.4.2016 do 31.10.2016
Adresa: Lodecká 1184/3, Praha 110 00
Jméno: Ing. Petr Horák 5.12.2015 - 22.3.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012 do 5.1.2017
Ve funkci: od 9.1.2012 do 5.1.2017
Adresa: Nečova 713/15, Praha 143 00
Jméno: Pavel Kovář 4.11.2016 - 22.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2016 do 10.3.2017
Ve funkci: od 1.11.2016
Adresa: Čestlická 994/1, Praha 100 00
Jméno: PhDr. Petr Volf 4.11.2016 - 10.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2016 do 10.10.2018
Ve funkci: od 1.11.2016 do 10.10.2018
Adresa: V rákosí 233, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Pavel Pražák 22.3.2017 - 10.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2017 do 10.10.2018
Adresa: Podléšková 1229/24, Praha 106 00
Jméno: Stanislav Kymla 22.3.2017 - 10.10.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2017 do 10.10.2018
Ve funkci: od 10.3.2017 do 10.10.2018
Adresa: Ke Kamínce 1286, Praha 156 00
Jméno: PhDr. Petr Volf MBA 10.10.2018 - 21.1.2019
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 10.10.2018 do 31.12.2018
Adresa: V rákosí 233, Praha 149 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Karel Kočí 5.3.1997 - 23.1.2002
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Pod Klaudiánkou 1019/9, Praha 147 00
Jméno: Ivanka Čedíková 5.3.1997 - 23.1.2002
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Dlouhá 727/39, Praha 110 00
Jméno: Radoslava Sýkorová 5.3.1997 - 23.1.2002
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Maiselova 42/19, Praha 110 00
Jméno: Ing. Karel Kočí 23.1.2002 - 12.6.2002
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 16.11.2001 do 30.11.2001
Adresa: Pod Klaudiánkou 1019/9, Praha 147 00
Jméno: Ing. Václav Luňák 23.1.2002 - 12.6.2002
Funkce: Člen
Ve funkci: od 16.11.2001 do 30.11.2001
Adresa: Bachova 1590/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Zdeněk Benáček 23.1.2002 - 12.6.2002
Funkce: Člen
Ve funkci: od 16.11.2001 do 30.11.2001
Adresa: Chalabalova 1596/37, Praha 155 00
Jméno: Ing. Karel Kočí 12.6.2002 - 12.10.2004
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 1.12.2001
Adresa: Pod Klaudiánkou 1019/9, Praha 147 00
Jméno: JUDr. Jana Kosobudová 12.6.2002 - 7.8.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: do 28.6.2006
Ve funkci: od 1.12.2001
Adresa: Habrová 2655/4, Praha 130 00
Jméno: Antonín Somr 12.6.2002 - 7.8.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: do 28.6.2006
Ve funkci: od 1.12.2001
Adresa: Na Vinohradě 75, Křenice 250 84
Jméno: Ing. Karel Kočí 12.10.2004 - 7.8.2006
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 1.12.2001 do 28.6.2006
Adresa: Nad Mlynářkou 2564/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Karel Kočí 7.8.2006 - 27.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2006 do 6.6.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 6.6.2007
Adresa: Nad Mlynářkou 2564/5, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Jana Kosobudová 7.8.2006 - 16.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2006 do 7.1.2008
Adresa: Habrová 2655/4, Praha 130 00
Jméno: Adéla Navrátilová 27.6.2007 - 16.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2007 do 31.5.2008
Ve funkci: od 19.6.2007 do 31.5.2008
Adresa: Na viničních horách 1163/1, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Irena Pillerová 16.1.2008 - 16.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2008 do 31.5.2008
Adresa: Ostravská 628, Praha 199 00
Jméno: Martin Zuzánek 16.6.2008 - 20.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2008 do 24.8.2010
Adresa: Levá 480/9, Praha 147 00
Jméno: Antonín Somr 7.8.2006 - 23.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2006 do 4.1.2012
Adresa: Na Vinohradě 75, Křenice 250 84
Jméno: Prof. Ing. Jiří Barták DrSc. 16.6.2008 - 23.1.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2008
Ve funkci: od 2.6.2008
Adresa: Jeremenkova 1018/64, Praha 147 00
Jméno: Tomáš Raška MBA 20.9.2010 - 23.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2010
Adresa: Pod rovinou 659/3, Praha 140 00
Jméno: Tomáš Raška MBA 23.1.2012 - 29.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012 do 20.5.2014
Adresa: Pod rovinou 659/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Luboš Soukup 23.1.2012 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2011 do 20.5.2014
Adresa: Akátová 1174/1, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Bartoš 23.1.2012 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2011 do 20.5.2014
Adresa: Zápotoční 647/15, Praha 102 00
Jméno: Tomáš Raška MBA 29.11.2013 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012 do 20.5.2014
Adresa: Pod rovinou 659/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Peter Kuchár 23.1.2012 - 5.12.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012
Ve funkci: od 5.1.2012
Adresa: Lodecká 1184/3, Praha 110 00
Jméno: Prof. Ing. Jiří Barták DrSc. 23.1.2012 - 5.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012
Adresa: Jeremenkova 1018/64, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Pavel Pražák 23.1.2012 - 5.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012
Adresa: Podléšková 1229/24, Praha 106 00
Jméno: Ing. Peter Kuchár 5.12.2015 - 11.4.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012 do 3.4.2016
Ve funkci: od 5.1.2012 do 3.4.2016
Adresa: Lodecká 1184/3, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Pavel Pražák 5.12.2015 - 11.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012 do 3.4.2016
Ve funkci: do 3.4.2016
Adresa: Podléšková 1229/24, Praha 106 00
Jméno: Pavel Kovář 11.4.2016 - 4.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2016 do 31.10.2016
Ve funkci: od 4.4.2016 do 31.10.2016
Adresa: Čestlická 994/1, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Pavel Pražák 11.4.2016 - 22.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2016 do 10.3.2017
Ve funkci: od 4.4.2016 do 10.3.2017
Adresa: Podléšková 1229/24, Praha 106 00
Jméno: Prof. Ing. Jiří Barták DrSc. 5.12.2015 - 14.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2012 do 31.12.2017
Adresa: Jeremenkova 1018/64, Praha 147 00
Jméno: Pavel Kovář 22.3.2017 - 10.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2017 do 10.10.2018
Ve funkci: od 10.3.2017 do 10.10.2018
Adresa: Čestlická 994/1, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Věra Kailová 22.3.2017 - 10.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2017 do 10.10.2018
Adresa: Ke Kateřinkám 1394/8, Praha 149 00
Jméno: Zdenek Machalek 14.2.2018 - 10.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2018 do 10.10.2018
Adresa: Chvatěrubská 366/28, Praha 181 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: PhDr. Petr Volf

Vlastníci firmy VISTORIA CZ a.s. IČO: 25110977

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 121 095 000 Kč 100% 9.7.2014
zakladni 81 075 000 Kč 100% 30.9.2012 - 9.7.2014
zakladni 141 000 000 Kč 100% 31.12.2010 - 30.9.2012
zakladni 210 600 000 Kč 100% 29.11.2010 - 31.12.2010
zakladni 270 000 000 Kč 100% 27.7.2005 - 29.11.2010
zakladni 220 000 000 Kč 100% 27.12.2004 - 27.7.2005
zakladni 150 000 000 Kč 100% 25.2.2002 - 27.12.2004
zakladni 99 000 000 Kč 100% 21.5.2001 - 25.2.2002
zakladni 71 000 000 Kč 100% 23.8.2000 - 21.5.2001
zakladni 21 000 000 Kč 100% 9.1.1998 - 23.8.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 5.3.1997 - 9.1.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 57 500 Kč 2 106 23.9.2016
Kmenové akcie na jméno 57 500 Kč 2 106 9.7.2014 - 23.9.2016
Kmenové akcie na jméno 57 500 Kč 1 410 30.9.2012 - 9.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 410 31.12.2010 - 30.9.2012
Kmenové akcie na jméno 78 000 Kč 2 700 29.11.2010 - 31.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 700 27.7.2005 - 29.11.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 200 27.12.2004 - 27.7.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 500 25.2.2002 - 27.12.2004
Akcie na jméno 100 000 Kč 990 21.5.2001 - 25.2.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 710 23.8.2000 - 21.5.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 210 27.6.2000 - 23.8.2000
Akcie na majitele 100 000 Kč 210 9.1.1998 - 27.6.2000
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 5.3.1997 - 9.1.1998

Sbírka Listin VISTORIA CZ a.s. IČO: 25110977

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4581/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2016 22.12.2015 6.1.2016 12
B 4581/SL 112 notářský zápis [NZ 631/2015] Městský soud v Praze 21.12.2015 22.12.2015 6.1.2016 11
B 4581/SL 111 notářský zápis [NZ 416/2015] Městský soud v Praze 29.10.2015 13.11.2015 8.12.2015 12
B 4581/SL 110 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora + zpráva o vztazích za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 22.10.2015 23.10.2015 35
B 4581/SL 108 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.8.2014 22.10.2014 24
B 4581/SL 107 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.9.2014 9.9.2014 15.9.2014 12
B 4581/SL 105 notářský zápis NZ 402/2014 Městský soud v Praze 9.6.2014 23.6.2014 24.7.2014 20
B 4581/SL 103 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora příloha k účetní uzávěrce Městský soud v Praze 31.12.2012 30.4.2014 22.5.2014 24
B 4581/SL 102 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 30.4.2014 22.5.2014 11
B 4581/SL 101 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 6.11.2013 11.11.2013 24
B 4581/SL 99 výroční zpráva [2011] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 14.5.2013 16.5.2013 6
B 4581/SL 100 výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.5.2013 16.5.2013 6
B 4581/SL 98 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.10.2012 17.10.2012 9
B 4581/SL 96 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.9.2012 8.10.2012 23
B 4581/SL 93 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.7.2012 14.8.2012 7
B 4581/SL 91 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 14.8.2012 7
B 4581/SL 82 zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.4.2011 19.4.2011 4
B 4581/SL 81 zpráva o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.4.2011 19.4.2011 4
B 4581/SL 79 posudek znalce č.198-76/2010 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.2.2011 566
B 4581/SL 78 notářský zápis NZ 940/2010-projekt rozdělení Městský soud v Praze 14.12.2010 15.2.2011 86
B 4581/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva R.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.1.2011 7.1.2011 12
B 4581/SL 76 notářský zápis NZ 815/2010-projekt fúze Městský soud v Praze 15.11.2010 16.11.2010 30.11.2010 20
B 4581/SL 75 notářský zápis NZ 814/2010-projekt fúze Městský soud v Praze 15.11.2010 16.11.2010 30.11.2010 23
B 4581/SL 74 účetní závěrka zahaj.rovaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 16.11.2010 30.11.2010 4
B 4581/SL 72 ostatní -projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 30.6.2010 9.11.2010 10.11.2010 74
B 4581/SL 71 ostatní -projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 28.5.2010 12.10.2010 13.10.2010 12
B 4581/SL 70 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.9.2010 24.9.2010 17
B 4581/SL 69 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 28.5.2010 31.5.2010 31.5.2010 12
B 4581/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.2.2010 12
B 4581/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2009 17.2.2010 10
B 4581/SL 66 notářský zápis NZ 470/2009 Městský soud v Praze 3.12.2009 17.2.2010 15
B 4581/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.10.2009 9.10.2009 17
B 4581/SL 64 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.2.2009 19.2.2009 21
B 4581/SL 63 notářský zápis -NZ361/08 Městský soud v Praze 29.9.2008 17.10.2008 1.12.2008 14
B 4581/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.2008 17.10.2008 1.12.2008 11
B 4581/SL 61 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 2.6.2008 23.6.2008 15
B 4581/SL 60 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.5.2008 23.6.2008 2
B 4581/SL 59 ostatní -zápis č.P08/03 představenstva Městský soud v Praze 2.6.2008 23.6.2008 3
B 4581/SL 58 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 7.1.2008 14.1.2008 21.2.2008 3
B 4581/SL 57 ostatní -zápis o volbě do představ. Městský soud v Praze 7.1.2008 14.1.2008 21.2.2008 1
B 4581/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2008 14.1.2008 21.2.2008 2
B 4581/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2008 14.1.2008 21.2.2008 2
B 4581/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 2.8.2007 41
B 4581/SL 52 účetní závěrka 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 2.8.2007 23
B 4581/SL 51 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 5.6.2007 31.7.2007 2.8.2007 8
B 4581/SL 50 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 19.6.2007 26.6.2007 9.7.2007 1
B 4581/SL 49 ostatní - zápis z mim. VH Městský soud v Praze 6.6.2007 26.6.2007 9.7.2007 3
B 4581/SL 48 ostatní - zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 19.6.2007 26.6.2007 9.7.2007 3
B 4581/SL 47 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 20.6.2007 26.6.2007 9.7.2007 2
B 4581/SL 46 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 20.6.2007 26.6.2007 9.7.2007 2
B 4581/SL 54 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 20.6.2007 26.6.2007 4
B 4581/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005/konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2005 18.4.2007 19.4.2007 0
B 4581/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005/konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2005 18.4.2007 19.4.2007 0
B 4581/SL 43 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.1.2007 30.1.2007 19
B 4581/SL 42 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.9.2006 29.1.2007 30.1.2007 5
B 4581/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2006 16.8.2006 0
B 4581/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2006 16.8.2006 0
B 4581/SL 39 notářský zápis NZ 506/2006 Městský soud v Praze 28.6.2006 16.8.2006 0
B 4581/SL 37 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2006 18.7.2006 24.7.2006 8
B 4581/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 1.12.2005 5.12.2005 63
B 4581/SL 35 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.11.2005 1.12.2005 5.12.2005 4
B 4581/SL 34 notářský zápis NZ 522/2005 Městský soud v Praze 20.7.2005 26.7.2005 21.9.2005 0
B 4581/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2005 26.7.2005 21.9.2005 0
B 4581/SL 32 notářský zápis NZ 436/2005 Městský soud v Praze 21.6.2005 27.6.2005 13.7.2005 0
B 4581/SL 31 výroční zpráva za r. 2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 27.6.2005 13.7.2005 0
B 4581/SL 30 účetní závěrka r. 2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 27.6.2005 13.7.2005 0
B 4581/SL 29 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 22.6.2005 27.6.2005 13.7.2005 0
B 4581/SL 28 účetní závěrka r. 2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 10.1.2005 8.2.2005 0
B 4581/SL 27 ostatní - zápis z mim.valné hromady Městský soud v Praze 18.10.2004 10.1.2005 8.2.2005 0
B 4581/SL 26 notářský zápis -NZ860/04 Městský soud v Praze 1.12.2004 6.1.2005 0
B 4581/SL 25 notářský zápis NZ 800/2004 Městský soud v Praze 10.11.2004 26.11.2004 0
B 4581/SL 24 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 30.6.2004 26.10.2004 0
B 4581/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 26.10.2004 0
B 4581/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.12.2003 6.1.2004 0
B 4581/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.10.2003 0
B 4581/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti -Nz 430/03,431/03 Městský soud v Praze 25.6.2003 15.10.2003 0
B 4581/SL 19 podpisové vzory -Kosobudová Městský soud v Praze 30.11.2001 23.9.2002 0
B 4581/SL 18 podpisové vzory -Kočí Městský soud v Praze 30.11.2001 23.9.2002 0
B 4581/SL 17 podpisové vzory Somr Městský soud v Praze 30.11.2001 23.9.2002 0
B 4581/SL 16 ostatní zápis o rozhod. jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.11.2001 23.9.2002 0
B 4581/SL 14 ostatní -zápis rozhodnutí jed.akcionář Městský soud v Praze 27.6.2002 2.9.2002 5.9.2002 0
B 4581/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.9.2002 5.9.2002 0
B 4581/SL 12 notářský zápis NZ 746/2001 Městský soud v Praze 15.11.2001 5.2.2002 0
B 4581/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.11.2001 5.2.2002 0
B 4581/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 22.6.2001 20.9.2001 0
B 4581/SL 6 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 28.12.2000 18.6.2001 0
B 4581/SL 8 notářský zápis NZ 630/2000 Městský soud v Praze 26.10.2000 23.4.2001 0
B 4581/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 424/2000 Městský soud v Praze 19.7.2000 23.4.2001 0
B 4581/SL 5 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 12.7.2000 0
B 4581/SL 4 notářský zápis NZ 190/99 Městský soud v Praze 13.12.1999 12.7.2000 0
B 4581/SL 3 notářský zápis NZ 159/99 Městský soud v Praze 20.10.1999 12.7.2000 0
B 4581/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 31.12.1997 2.9.1999 0
B 4581/SL 1 notářský zápis NZ 163/97 Městský soud v Praze 20.10.1997 2.9.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VISTORIA CZ a.s.


Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VISTORIA CZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.