Vinohradská 230 a.s. Praha IČO: 26203944

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vinohradská 230 a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26203944.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vinohradská 230 a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Ostraha majetku a osob , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Vinohradská 230 a.s. IČO: 26203944

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 18.10.2000
Spisová značka: B 6779
IČO: 26203944
Obchodní firma: Vinohradská 230 a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.10.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.10.2000
Na společnost Vinohradská 230 a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 26203944, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6779, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze slouč ením jmění (tj. soubor veškerého majetku a dluhů) společnosti P-IMEX, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 48537578, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 19236, jako spole čnosti zanikající. 22.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.7.2014 - 9.11.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 10.7.2014 - 9.11.2016
Mimořádná valná hromada dne 1.června 2004 přijala toto usnesení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.000.000,-- Kč a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 25,815.000,-- Kč na částku ve výši 50,815.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele jež jsou v listinné podobě: 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátkem běhu lhůty pro úpis akcií bude den zveřejnění informace o přednostním pr ávu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 258.150,-- Kč lze upsat jednu novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Předmětem úpisu akcií společnosti o jmenovité hodnotě 258.150,-- Kč lze upsat jednu novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež jsou v listinné podobě: 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva , bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna nejdříve v den, jež následuje po dni, kdy byl soudu podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem. Výběr tohoto předem určeného zájemce provede představenstvo společnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne ukončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Výběr předem určeného zájemce bude proveden z akcionářů, kteří upíší akcie s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou rozděleny mezi ně poměrně a to v poměru dosavadních akcií ve vlastnictví akc ionáře k základnímu kapitálu. Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií, bude sídlo společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Emisní kurs akci í, které budou upisovány bez využití přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude předem určenému zájemci oznámen společnosti písemným oznámením, doručeným buď formoudoporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti vybere předem určeného zájemce. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce 15 dnů. Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet č.ú. 1031043067/5500 vedený u Raiffeisen bank, pobočka Praha, Vinohradská 230 nedojde-li ke splacení emisního kursu započtením s pohledávkou akcionáře; v tomto případě musí být splacen na uvedený ú čet emisní kurs akcie, jenž nebyl splacen započtením pohledávky. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 ochodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Akcie budou upisovány peněžitými vklady, přičemž úpis 99 ks akcií o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč peněžitým vkladem se uskuteční ve formě započtení pohledávky akcionáře vůči společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi společností a daným ak cionářem. V tomto smyslu schválila valná hromada následující: Peněžitý vklad bude splacen ve formě započtení s pohledávkou akcionáře vůči společnosti na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a akcionářem. Pohledávka, která má být započtena, je specifikována takto: Pohledávka akcionáře tj. společnosti K & K Capital Group a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČO: 255 82 429, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6754 vůči společnosti Vinohradská 230 a.s. ve výši 24,750.000, -- Kč, vzniklá na základě Úvěrové smlouvy uzavřené dne 15 srpna 2003. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Návrh dohody o započtení je jako příloha nedílnou součástí zápisu z valné hromady společnosti Vinohradská 230 a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena neprodleně po provedeníé úpisu akcií tímto akcionářem. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ov ěřeny tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. 14.7.2004 - 25.10.2004
Mimořádná valná hromada konaná dne 2. září 2003 schválila toto usnesení: Snížení základního kapitálu společnosti Vinohradská 230 a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 26 20 39 44 z dosavadní výše 190.000.000,-- Kč (jednostodevades át milionů korun českých) o částku 164.185.000,-- Kč (jednostošedesátčtyři milionů jednostoosmdesátpět tisíc korun českých) na konečnou částku 25.815.000,-- Kč (dvacetpět milionů osmsetpatnáct tisíc korun českých) snížením jmenovité hodnoty akcií. Snížení základního kapitálu bude provedeno formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z částky ve výši 1.900.000,--Kč (jedenmilion devětsettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie společnosti ve výši 258.150,-- (dveštěpadesá tosmtisíc jednostopadesát korun českých). Společnost Vinohradská 230 a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 26 20 39 44 nemá ve s vém majetku k datu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti vlastní akcie neb o vlastní zatimní listy. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že výše základního kapitálu společnosti je nepřiměřeně vysoká. Částka, jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude vyplacena akcionářům podle poměru jmenovitých hod not jejich akcií. Za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcie jsou akcionáři povinni předložit společnosti akcie ve lhůtě dvaceti dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné h romady, aby akcie předložili za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstv o uplatní postup podle § 214 obchodníh o zákoníku. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty bude učiněna bez zbytečného odkladu, maximálně do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.9.2003 - 15.12.2003

Aktuální kontaktní údaje Vinohradská 230 a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26203944
Obchodní firma: Vinohradská 230, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 18.10.2000
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26203944
Firma: Vinohradská 230 a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.10.2000

Kontakty na Vinohradská 230 a.s. IČO: 26203944

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00 12.3.2003
Sídlo: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00 20.11.2000 - 12.3.2003
Sídlo: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00 18.10.2000 - 20.11.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vinohradská 1511/230, Praha 100 00

Obory činností Vinohradská 230 a.s. IČO: 26203944

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.7.2014
ostraha majetku a osob 10.7.2014
zprostředkování obchodu a služeb 18.7.2007 - 10.7.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 18.7.2007 - 10.7.2014
činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury 18.7.2007 - 10.7.2014
poskytování služeb elektronických komunikací a) Ostatní hlasové služby. Služba není poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Hlavní město Praha b) Služby přenosu dat. Služba není poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Hlavní město Praha c) Služby přístupu k síti Internet. Služba není poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Hlavní město Praha 10.10.2006
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 14.4.2006 - 10.7.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 14.4.2006 - 10.7.2014
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 10.10.2005 - 10.7.2014
hostinská činnost 5.10.2004
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.10.2004 - 1.7.2015
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 3.12.2003 - 10.7.2014
služby soukromých detektivů 3.12.2003 - 1.7.2015
poskytování telekomunikačních služeb 17.7.2002 - 28.6.2006
správa a údržba nemovitostí 17.7.2002 - 10.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 17.7.2002 - 10.7.2014
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 17.7.2002 - 10.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 17.7.2002 - 10.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17.7.2002 - 10.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 17.7.2002 - 10.7.2014
dokončovací stavební práce 17.7.2002 - 10.7.2014
ubytovací služby 17.7.2002 - 10.7.2014
realitní činnost 17.7.2002 - 10.7.2014
reklamní činnost a marketing 17.7.2002 - 10.7.2014
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí 18.10.2000 - 10.7.2014
organizační zajišťování správy nemovitostí 18.10.2000 - 10.7.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 10.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1001831578
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 25.7.2001

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.7.2003

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1001831578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.8.2004

Živnost č. 4 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 10 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.2003
Zánik oprávnění: 12.10.2016

Živnost č. 16 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.2003
Zánik oprávnění: 31.12.2008

Živnost č. 18 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.8.2004
Zánik oprávnění: 12.10.2016

Živnost č. 20 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Vedení firmy Vinohradská 230 a.s. IČO: 26203944

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Podepisování za Společnost se děje tak, že osoba nebo osoby oprávněné Společnost zastupovat připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. 1.7.2015 - 9.11.2016
Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva oprávnění společnost zastupovat, z nichž jeden musí být předseda, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o sv é funkci. 10.7.2014 - 1.7.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k razítku či jiným způsobem vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden vždy musí být předseda představenstva. 12.3.2003 - 10.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost navenek podepisují vždy dva členové představenstva. 5.12.2002 - 12.3.2003
Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepi- sují společně vždy dva členové představenstva, a to tak, že k razítku či jiným způsobem vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 17.7.2002 - 5.12.2002
Za společnost jedná a podepisuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 20.11.2000 - 17.7.2002
Za spoelčnost jedná a podepisuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 18.10.2000 - 20.11.2000
Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za Společnost se děje tak, že osoba nebo osoby oprávněné Společnost zastupovat připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. 9.11.2016
Jméno: Petr Pujman 21.10.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.10.2013
Ve funkci: od 1.10.2013
Adresa: Půlkruhová 266/45, Praha 160 00
Jméno: Patrik Skála 21.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013
Adresa: Na dílcích 1826/19, Praha 182 00
Jméno: Otto Koval 18.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2018
Adresa: V olšinách 3401 96, 100 00 Praha Česká republika
Jméno: Mgr. Radek Dudáš 18.10.2000 - 17.7.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.10.2000 do 24.10.2001
Ve funkci: od 18.10.2000
Adresa: Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Jméno: Ing. Petr Kunštát 18.10.2000 - 17.7.2002
Funkce: člen
Adresa: Fantova 1787/22, Praha 155 00
Jméno: Ing. Petr Kunštát 17.7.2002 - 12.3.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.10.2000
Ve funkci: od 24.10.2001 do 17.12.2002
Adresa: Fantova 1787/22, Praha 155 00
Jméno: Milan Palouš 17.7.2002 - 12.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.10.2001 do 17.12.2002
Adresa: Ruská 1026/166, Praha 100 00
Jméno: Kamila Čermáková 12.3.2003 - 7.6.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.12.2002 do 20.4.2005
Ve funkci: od 17.12.2002
Adresa: V Jámě 1644/18, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Petr Kunštát 12.3.2003 - 7.6.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 24.10.2001
Ve funkci: od 17.12.2002 do 20.4.2005
Adresa: Fantova 1787/22, Praha 155 00
Jméno: Ingr. Jiří Krampera 18.10.2000 - 10.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.10.2000 do 25.7.2005
Adresa: Důl Jan 822, Libušín 273 06
Jméno: Ing. Petr Kunštát 7.6.2005 - 10.10.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2001
Ve funkci: od 20.4.2005
Adresa: Fantova 1787/22, Praha 155 00
Jméno: Ing. Petr Kunštát 10.10.2005 - 14.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.10.2000 do 13.3.2006
Ve funkci: od 20.4.2005 do 13.3.2006
Adresa: Fantova 1787/22, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milan Škopek 10.10.2005 - 11.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2005
Adresa: Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Kunštát 14.4.2006 - 11.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2006
Adresa: Fantova 1787/22, Praha 155 00
Jméno: Ing.arch. Kateřina Miláčková 7.6.2005 - 30.3.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2005 do 20.3.2009
Ve funkci: od 20.4.2005 do 20.3.2009
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Petr Kunštát 11.5.2006 - 30.3.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.3.2006 do 20.3.2009
Ve funkci: od 10.4.2006 do 20.3.2009
Adresa: Fantova 1787/22, Praha 155 00
Jméno: Jitka Komárková 30.3.2009 - 27.5.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2009 do 14.5.2010
Ve funkci: od 24.3.2009 do 14.5.2010
Adresa: 383, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Robert Kolář 27.5.2010 - 6.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010
Adresa: 100, Ostružná 788 25
Jméno: Ing. Robert Kolář 6.5.2011 - 17.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010
Adresa: U kaštanu 1217/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Robert Kolář 17.6.2011 - 11.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010 do 13.6.2014
Adresa: 100, Ostružná 788 25
Jméno: Ing. Milan Škopek 11.5.2006 - 21.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2005 do 1.10.2013
Adresa: Sekaninova 1087/28, Praha 128 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 30.3.2009 - 21.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2009 do 1.10.2013
Ve funkci: od 24.3.2009 do 1.10.2013
Adresa: Kozáková 125/2, Praha 104 00
Jméno: Ing. Robert Kolář 11.10.2013 - 10.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010 do 13.6.2014
Adresa: 100, Ostružná 788 25
Jméno: Radek Dyntar 10.7.2014 - 12.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: Velké Kunratické 1322/45, Praha 148 00
Jméno: Radek Dyntar 12.4.2015 - 1.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014 do 31.5.2015
Adresa: Velké Kunratické 1322/45, Praha 148 00
Jméno: Martin Chromec 9.11.2016 - 18.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.9.2016 do 10.9.2018
Adresa: Pod Marjánkou 1944/1, Praha 169 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Filip Hájek 10.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2006
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Robert Kolář 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: 100, Ostružná 788 25
Jméno: JUDr. Josef Novotný 1.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 21.5.2015
Adresa: Jana Masaryka 165/22, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Jan Rudolf 18.10.2000 - 17.7.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.10.2000 do 10.7.2001
Ve funkci: od 18.10.2000
Adresa: Ve struhách 1032/22, Praha 160 00
Jméno: Lukáš Zdvihal 18.10.2000 - 17.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.10.2000 do 10.7.2001
Adresa: K. Štěcha 1200/4, České Budějovice 370 05
Jméno: Karolína Juračková 18.10.2000 - 12.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.10.2000 do 17.12.2002
Adresa: Návsí 380 , Frýdek-Místek Česká republika
Jméno: Ing. Milan Škopek 17.7.2002 - 12.3.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.7.2001
Ve funkci: od 10.7.2001 do 17.12.2002
Adresa: Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 160 00
Jméno: Ing. Milan Škopek 12.3.2003 - 10.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.7.2001 do 25.7.2005
Adresa: Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 160 00
Jméno: Filip Hájek 17.7.2002 - 10.10.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.7.2001 do 22.8.2006
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Tomáš Varhaník 12.3.2003 - 18.7.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.12.2002 do 21.6.2007
Ve funkci: od 17.12.2002 do 21.6.2007
Adresa: 150, Otvovice 273 27
Jméno: Alena Kupcová 10.10.2005 - 18.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2005 do 10.6.2008
Adresa: Šaldova 180, Kladno 272 03
Jméno: Alena Miláčková 18.7.2008 - 17.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2008 do 20.1.2009
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Pavla Havránková 17.2.2009 - 27.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2009 do 16.5.2010
Adresa: Vidimská 732/1, Praha 181 00
Jméno: Tomáš Varhaník 18.7.2007 - 6.5.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.6.2007 do 5.4.2011
Ve funkci: od 21.6.2007 do 5.4.2011
Adresa: 150, Otvovice 273 27
Jméno: Jiří Radoch 6.5.2011 - 5.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2011 do 13.6.2014
Ve funkci: od 5.4.2011 do 13.6.2014
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Josef Novotný 27.5.2010 - 11.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2010
Adresa: Jana Masaryka 165/22, Praha 120 00
Jméno: Jiří Radoch 5.9.2013 - 10.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2011 do 13.6.2014
Ve funkci: od 5.4.2011 do 13.6.2014
Adresa: Karlova 455/48, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Josef Novotný 11.10.2013 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2010
Adresa: Jana Masaryka 165/22, Praha 120 00
Jméno: Josef Novotný 10.7.2014 - 1.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2010 do 16.5.2015
Ve funkci: od 18.6.2014 do 16.5.2015
Adresa: Jana Masaryka 165/22, Praha 120 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Pujman
Člen statutárního orgánu: Ing. Patrik Skála
Člen statutárního orgánu: Ing. Otto Koval

Vlastníci firmy Vinohradská 230 a.s. IČO: 26203944

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 815 000 Kč 100% 25.10.2004
zakladni 25 815 000 Kč 100% 15.12.2003 - 25.10.2004
zakladni 190 000 000 Kč 100% 18.10.2000 - 15.12.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 258 150 Kč 100 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 100 10.7.2014
Kmenové akcie na majitele 250 000 Kč 100 25.10.2004 - 10.7.2014
Akcie na majitele 258 150 Kč 100 15.12.2003 - 10.7.2014
Akcie na majitele 1 900 000 Kč 100 12.3.2003 - 15.12.2003
Akcie na majitele 1 900 000 Kč 100 18.10.2000 - 12.3.2003

Sbírka Listin Vinohradská 230 a.s. IČO: 26203944

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6779/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.5.2015 30.6.2015 2.7.2015 21
B 6779/SL 91 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 28.4.2015 23.6.2015 2.7.2015 1
B 6779/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2013 22.1.2015 23.1.2015 3
B 6779/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 22.1.2015 23.1.2015 38
B 6779/SL 87 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 24.10.2014 24.10.2014 27.10.2014 7
B 6779/SL 86 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 353/2014 Městský soud v Praze 13.6.2014 4.7.2014 12.8.2014 30
B 6779/SL 85 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 1.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 2
B 6779/SL 84 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 2
B 6779/SL 83 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora +zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 20.8.2013 15
B 6779/SL 82 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 20.8.2013 34
B 6779/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.5.2011 22.12.2011 29.12.2011 1
B 6779/SL 80 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 23.2.2011 22.12.2011 29.12.2011 1
B 6779/SL 78 ostatní -návrh předst.na rozděl.zisku Městský soud v Praze 5.3.2010 30.12.2010 31.12.2010 1
B 6779/SL 77 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 5.3.2010 30.12.2010 31.12.2010 1
B 6779/SL 76 zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 31.12.2010 5
B 6779/SL 75 zpráva o vztazích za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 31.12.2010 5
B 6779/SL 74 účetní závěrka r.2009-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 31.12.2010 2
B 6779/SL 73 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 31.12.2010 2
B 6779/SL 72 ostatní -zápis č.4/06 zased.představ. Městský soud v Praze 10.4.2006 3.9.2010 3
B 6779/SL 71 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.5.2010 9.6.2010 3
B 6779/SL 70 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.5.2010 9.6.2010 7
B 6779/SL 69 ostatní odstoupení z představenstva Městský soud v Praze 14.5.2010 9.6.2010 2
B 6779/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.5.2010 9.6.2010 3
B 6779/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2009 6.1.2010 9.1.2010 4
B 6779/SL 66 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.3.2009 6.1.2010 9.1.2010 2
B 6779/SL 65 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 30.1.2009 5.1.2010 9.1.2010 1
B 6779/SL 64 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.1.2010 9.1.2010 5
B 6779/SL 63 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.1.2010 9.1.2010 4
B 6779/SL 62 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 6.1.2010 9.1.2010 15
B 6779/SL 61 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.1.2010 9.1.2010 4
B 6779/SL 60 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 24.3.2009 26.3.2009 8.4.2009 3
B 6779/SL 59 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 20.3.2009 26.3.2009 8.4.2009 2
B 6779/SL 58 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 24.3.2009 26.3.2009 8.4.2009 2
B 6779/SL 57 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 24.3.2009 26.3.2009 8.4.2009 2
B 6779/SL 56 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 20.1.2009 6.3.2009 1
B 6779/SL 55 ostatní - rozhod.společ. Městský soud v Praze 10.6.2008 26.6.2008 29.7.2008 2
B 6779/SL 54 ostatní - zpr. představenstva bez data Městský soud v Praze 26.6.2008 1.7.2008 1
B 6779/SL 53 zpráva o vztazích - r.2007 Městský soud v Praze 30.1.2008 26.6.2008 1.7.2008 5
B 6779/SL 52 ostatní - rozhodnutí jed.spol.na VH Městský soud v Praze 10.6.2008 26.6.2008 1.7.2008 2
B 6779/SL 51 ostatní - návrh na rozděl.zisku r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2008 1.7.2008 1
B 6779/SL 50 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2008 1.7.2008 14
B 6779/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2008 1.7.2008 8
B 6779/SL 45 ostatní - zpr.představenstava r. 2006 Městský soud v Praze 3.10.2007 4.10.2007 1
B 6779/SL 44 zpráva o vztazích r. 2006 Městský soud v Praze 30.1.2007 3.10.2007 4.10.2007 7
B 6779/SL 43 účetní závěrka r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.10.2007 4.10.2007 4
B 6779/SL 42 ostatní - příloha ÚZ 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.10.2007 4.10.2007 15
B 6779/SL 41 ostatní - údaje společnosti Městský soud v Praze 31.12.2006 3.10.2007 4.10.2007 1
B 6779/SL 40 zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.10.2004 4.10.2007 5
B 6779/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2007 4.7.2007 7.8.2007 14
B 6779/SL 47 notářský zápis -NZ219/07 Městský soud v Praze 21.6.2007 4.7.2007 7.8.2007 14
B 6779/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.8.2006 8.9.2006 1.11.2006 0
B 6779/SL 38 notářský zápis -NZ271/06 Městský soud v Praze 22.8.2006 8.9.2006 1.11.2006 0
B 6779/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 18.9.2006 25.9.2006 0
B 6779/SL 36 ostatní -záp.č.11/05mimoř.zased.předst Městský soud v Praze 10.10.2005 5.4.2006 0
B 6779/SL 35 notářský zápis -NZ55/06 Městský soud v Praze 13.3.2006 5.4.2006 0
B 6779/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 23.3.2006 5.4.2006 0
B 6779/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.8.2005 12.10.2005 0
B 6779/SL 32 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.9.2005 12.10.2005 0
B 6779/SL 31 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.7.2005 12.10.2005 0
B 6779/SL 30 notářský zápis -NZ551/05 Městský soud v Praze 11.8.2005 12.10.2005 0
B 6779/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 12.9.2005 16.9.2005 0
B 6779/SL 28 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.4.2005 5.5.2005 0
B 6779/SL 27 ostatní -odstoupení/p.Čermáková/ Městský soud v Praze 18.4.2005 5.5.2005 0
B 6779/SL 26 ostatní -zápis č.4/05zased.představens Městský soud v Praze 20.4.2005 5.5.2005 0
B 6779/SL 22 notářský zápis -NZ174/04 Městský soud v Praze 23.8.2004 12.11.2004 0
B 6779/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2004 12.11.2004 0
B 6779/SL 25 notářský zápis NZ 175/2004 Městský soud v Praze 23.8.2004 3.11.2004 0
B 6779/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 23.6.2004 22.7.2004 0
B 6779/SL 24 notářský zápis NZ 69/2004 Městský soud v Praze 1.6.2004 14.7.2004 0
B 6779/SL 23 notářský zápis -opravná doložka NZ 69/2004 Městský soud v Praze 21.6.2004 14.7.2004 0
B 6779/SL 19 notářský zápis -NZ69/04 Městský soud v Praze 1.6.2004 11.6.2004 0
B 6779/SL 18 notářský zápis NZ175/2003 Městský soud v Praze 8.7.2003 25.9.2003 0
B 6779/SL 17 notářský zápis NZ216/2003 Městský soud v Praze 2.9.2003 25.9.2003 0
B 6779/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.7.2003 24.7.2003 0
B 6779/SL 15 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 8.1.2003 27.1.2003 0
B 6779/SL 14 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 17.12.2002 27.1.2003 0
B 6779/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ156/2002 Městský soud v Praze 17.12.2002 27.1.2003 0
B 6779/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 5.11.2002 0
B 6779/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti NZ729/2002 Městský soud v Praze 5.9.2002 5.11.2002 0
B 6779/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.11.2001 7.10.2002 0
B 6779/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.10.2001 7.10.2002 0
B 6779/SL 7 notářský zápis -NZ692/01-NZ693/01 Městský soud v Praze 24.10.2001 7.10.2002 0
B 6779/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ480/01-NZ481/01 Městský soud v Praze 10.7.2001 7.10.2002 0
B 6779/SL 10 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2001 7.10.2002 0
B 6779/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.01+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 30.9.2002 2.10.2002 0
B 6779/SL 4 ostatní -ocenění/stanov.obvyklé ceny/ Městský soud v Praze 25.6.2000 23.1.2001 0
B 6779/SL 3 posudek znalce č.2382/101/2000 Městský soud v Praze 7.7.2000 23.1.2001 0
B 6779/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.8.2000 23.1.2001 0
B 6779/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 377/2000 Městský soud v Praze 3.8.2000 23.1.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vinohradská 230 a.s.


Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vinohradská 230 a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.