VIG FUND, a.s. Praha IČO: 24220809

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VIG FUND, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24220809.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VIG FUND, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob.

Základní údaje o VIG FUND, a.s. IČO: 24220809

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.3.2012
Spisová značka: B 17896
IČO: 24220809
Obchodní firma: VIG FUND, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.3.2012
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.3.2012
Představenstvo spolenčosti rozhodlo dne 21. září 2018 na základě pověření uděleného dne 10. května 2018 o zvýšení základního kapitálu: 1.společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 671 600,-- Kč (šest set sedmde-sát jeden tisíc šest set korun českých), vydáním 3 358 (tří tisíc tří set pa-desáti osmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podob ě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je přibližně 30 167 247,81 (třicet miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet sedm euro osmdesát jeden cent) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva k upsání akcií 5.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájem-cům takto: 5.1.1 958 kusů akcií - VIG-CZ Real Estate GmbH, společnosti zapsané v ra-kouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Ra-kouská republika, Vídeň, Schottenring 30 5.2.113 kusů akcií - INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnosti zapsané v polském rejstříku společností pod číslem REGON 010644132, se sídlem Varšava, Stanisława Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika 5.3.104 kusy akcií - COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnosti zapsané v polském rejstříku společností pod číslem REGON 006216959, se sídlem Polská republika, Varšava, Aleje Jerozolimskie 162 5.4.46 kusů akcií - InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, spo-lečnosti zapsané v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 8043, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 5.5.46 kusů akcií - InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnosti zapsané v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 12059, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 5.6.55 kusů akcií - společnosti KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefá-nikova 17 5.7.370 kusů akcií - společnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna In-surance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratisla-va, Štefanovičova 4 5.8.78 kusů akcií - společnosti AAS "BTA Baltic Insurance Company", zapsa-né v lotyšském obchodním rejstříku pod registračním číslem 40103840140, se sídlem Lotyšská republika, Sporta iela 11, Riga, LV-1013, 5.9.131 kusů akcií - společnosti Compensa Vienna Insurance Group, akciné draudimo bendrové, zapsané v Registru právnických osob spadajícím pod Státní centrum registrů vedeném pobočkou ve Vilniusu v Litvě pod regis-tračním číslem 304080146, se sídlem Litva , Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmerges g.280 5.10.131 kusů akcií - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., společ-nosti zapsané v chorvatském rejstříku společností pod číslem MBS 080026313, se sídlem Republika Chorvatsko, Záhřeb, Slovenska uli-ca 24 5.11.326 kusů akcií - Compensa Life Vienna Insurance Group SE, se sídlem Narva mnt 63/2, Tallinn 10152, Estonsko, společnosti zapsané v estonském obchodním rejstříku pod registračním číslem 10055769 6.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vylučují 7.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci, tj. bez před-nostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 975,88 (osm tisíc devět set sedmdesát pět euro osmdesát osm centů) ( emisní ážio) 8.člen představenstva společnosti je povinen nejpozději do 5 (pěti) dnů od roz-hodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit předem určeným zájemcům: 8.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 8.2.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti 9.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu; místem upisování je advokátní kancelář CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., IČO 25602381, Pra ha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 9. 00 do 15.00 hodin 10.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchod-ních společnost ech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro spla-cení vkladu takto: 10.1.částku v korunách českých na účet číslo 6184082/0800, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 10.2.částku v euro na účet číslo 6184162/0800, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162 9.10.2018 - 9.10.2018
Valná hromada společnosti rozhodnutím ze dne 10. května 2018 podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, pověřila představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 1.045.000,-- Kč upisováním až 5.225 kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč každé, vý lučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí -li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. prosince 2018. 15.5.2018
Společnost VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO 248 38 233, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Templová 747/5, PSČ 11001, která je jediným členem představenstva společnosti VIG FUND, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město , 110 00 Praha 1, udělila prokuru Mag. BIRGIT WEBER, dat. nar. 28. října 1967, 1220 Wien, Angoraweg 13/2, Rakouská republika. 30.1.2017
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako na společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti VIG FUND Revoluční s.r.o., IČO 27147274 , se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 99860. 31.12.2016
Představenstvo společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. dne 1. června 2016 rozhodlo na základě pověření uděleným valnou hromadou společnosti o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých), vydáním 1 544 (jednoho tisíce pěti set čtyřiceti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je přibližně 13 055 121,-- (třináct miliónů padesát pět tisíc jedno sto dvacet jedno euro) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům takto: 4.1.992 kusy akcií - VIG-CZ Real Estate GmbH, společnost zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schottenring 30 4.2.191 kus akcie - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 4.3.33 kusů akcií - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefanovičova 4 4.4.28 kusů akcií - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., zapsaná v chorvatském rejstříku společností pod číslem MBS 080026313, se sídlem Republika Chorvatsko, Záhřeb, Slovenska ulica 24 4.5.23 kusů akcií - KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefánikova 17 4.6.15 kusů akcií - InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 12059, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.7.16 kusů akcií - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 35 851 023, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 48 4.8.16 kusů akcií - INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 010644132, se sídlem Varšava, Stanisława Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika 4.9.16 kusů akcií - COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 006216959, se sídlem Polská republika, Varšava, Aleje Jerozolimskie 162 4.10.9 kusů akcií - InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 8043, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.11.65 kusů akcií - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 4.12.140 kusů akcií - Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47452820, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vylučují 6.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 447,99 (osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm euro devadesát devět centů) (emisní ážio) 7.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit předem určeným zájemcům: 7.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 7.2.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti 8.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu; místem upisování je advokátní kancelář WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pob řežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 15.00 hodin 9.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostec h a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro splacení vkladu takto: 9.1.částku v korunách českých na účet číslo 6184082/0800, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 9.2.částku v euro na účet číslo 6184162/0800, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162 8.7.2016
Valná hromada přijala dne 27. května 2016 toto usnesení: Valná hromada podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých) upisováním až 1 544 kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. července 2016. 27.5.2016
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Burzovní Palác Investment s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 275 86 634, zaps ané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117197. 31.12.2014
1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tisíc osm set korun českých), vydáním 3 699 (tří tisíc šesti set devadesáti devíti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podob ě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je 32,171,484.25,-- EUR (třicet dva milióny jedno sto sedmdesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát čtyři euro dvacet pět centů) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 1.7.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 2.Upsání dohodou akcionářů: 2.1.emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 690,10 EUR (osm tisíc šest set devadesát euro deset centů) 2.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 2.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 2.2.2.návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 2.2.3.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 2.3.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 17.00 hodin 2.4.emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu takto: 2.4.1.částku v korunách českých na účet číslo 6184082/0800, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 2.4.2.částku v euro na účet číslo 6184162/0800, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162 13.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 12.8.2014 - 8.7.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti HAVLÍČKOVA INVESTMENT a.s., se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 274 27 625, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10567. 31.5.2014
Valná hromada podle § 511 zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tis íc osm set korun českých) upisováním nových kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emis ního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního ka pitálu se uděluje na dobu do 31. prosince 2014. 13.5.2014
1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 254 000,-- Kč (dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých), vydáním 1 270 (jednoho tisíce dvou set sedmdesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je 11.055.435 EUR (jedenáct miliónů padesát pět tisíc čtyři sta třicet pět euro) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 1.7.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 2.Upsání dohodou akcionářů: 2.1.emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8.697,79 EUR (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedmdesát devět centů) 2.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 2.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 2.2.2.návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 2.2.3.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 2.3.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwä lte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4.emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu takto: 2.4.1.částku v korunách českých na účet číslo 100000382/0800, IBAN CZ73 0800 0000 0001 0000 0382 2.4.2.částku v euro na účet číslo 100000462/0800, IBAN CZ47 0800 0000 0001 0000 0462 9.5.2014 - 12.8.2014
Valná hromada podle § 210 obchodního zákoníku pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 461 800,-- Kč (čtyři sta šedesát jeden tisíc osm set korun českých) upisováním nových kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, s neomezenou převoditelností, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí při pustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 30. června 2014. 7.4.2014 - 12.8.2014
1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 161 600,-- Kč (jedno sto šedesát jeden tisíc šest set korun českých), vydáním 808 (osmi set osmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité h odnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2. důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3. předpokládaný výnos z emise nových akcií je 7 033 694,- € (sedm miliónů třicet tři tisíce šest set devadesát čtyři euro) 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku 1.7. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 200,-- Kč upsat 0,07119 jedné nové akcie, tj. celkem 808 (osm set osm) kusů nových akcií, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pou ze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 697,07 € (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedm centů) 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 3 pracovních dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu odeslat akcionářům na jejich adresu zapsanou v seznamu akcionářů nebo doručit proti potvrzení o převzetí písemnou informac i o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu 2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku 2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (de-vadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 204 odst. 2 obchodníh o zákoníku pro splacení vkladu takto: 2.6.1. částku v korunách českých na účet číslo 5806492/0800, IBAN CZ57 0800 0000 0000 0580 6492 2.6.2. částku v euro na účet číslo 5806572/0800, IBAN CZ31 0800 0000 0000 0580 6572 3. Upsání dohodou akcionářů: 3.1. emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 697,07 € (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedm centů) 3.2. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů doručit akcionářům: 3.2.1. písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahují alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 3.2.2. návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku 3.2.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku 3.3. dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku v sídle organizační složky společnosti (advokátní kanceláře) WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 14.00 hodin 3.4. emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozd ěji do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu takto: 3.4.1. částku v korunách českých na účet číslo 5806492/0800, IBAN CZ57 0800 0000 0000 0580 6492 3.4.2. částku v euro na účet číslo 5806572/0800, IBAN CZ31 0800 0000 0000 0580 6572 27.11.2013 - 18.12.2013
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti BB C - Building C, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, IČ: 630 79 666, zapsané v obchodní m rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202916. 31.5.2013
1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 270 000,--Kč (dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), vydáním 1 350 (jednoho tisíce tří set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie činí součet částek 200,-- Kč (dvě stě korun českých) a 8 854,16 € (osm tisíc osm set padesát čtyři eura šestnáct eurocentů), přičemž částka v euro je emisním ážiem 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům 3.1. VIG CZ Real Estate GmbH, společnost zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Rakouská republika, 1010 Vídeň, Schottenring 30, počet upisovaných akcií: 524; 3.2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 1897, počet upisovaných akcií: 153; 3.3. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 35 851 023, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 48, PSČ 832 68, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 3085/B, počet upisovaných akcií: 66; 3.4. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefanovičova 4, PSČ 816 23, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 79/B, počet upisovaných akcií: 133; 3.5. KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 05, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 3 345/B, počet upisovaných akcií: 88; 3.6. InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Spolková republika Německo, 65203 Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Wiesbadenu pod číslem HRB 12059, počet u pisovaných akcií: 88; 3.7. InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Spolková republika Německo, 65203 Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Wiesbadenu pod číslem HRB 8043, počet upisovan ých akcií: 55; 3.8. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, identifikační číslo REGON 006216959, daňové identifikační číslo NIP 5260214686, se sídlem Polská republika, Varšava, kód 02-342, ul. Aleje Jerozolimskie 162, společnost zapsaná v polském obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 49, počet upisovaných akcií: 66; 3.9. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, identifikační číslo REGON 010644132, daňové identifikační číslo NIP 5260038806, se sídlem Polská republika, Varšava, kód 00-668, ul. Stanisława Noakovskiego 22, společnost zapsa ná v polském obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 52, počet upisovaných akcií: 66; 3.10. HELIOS Vienna Insurance Group d.d., identifikační číslo MBS 080003004, OIB 59369087232, se sídlem Chorvatská republika, Záhřeb, Poljička ulica 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Záhřebu, počet upisovaných akcií: 1 11 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují 5. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií 6. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je adresa společnosti WOLF THEISS advokáti s.r.o., IČO 261 40 624, Praha 8, Pobřežní 12, PSČ 186 00, v pracovní d ny v době od 9.00 do 14.00 hodin 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií takto: 7.1. částku odpovídající jmenovité hodnotě akcií v korunách českých na zvláštní účet společnosti číslo 5098692/0800 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 7.2. částku odpovídající emisnímu ážiu v evropské měně EURO na zvláštní účet společnosti číslo 2002002092/0800 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 30.10.2012 - 12.12.2012
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti VIG BM a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 24133779, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17304. 31.8.2012

Aktuální kontaktní údaje VIG FUND, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24220809
Firma: VIG FUND, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.3.2012

Kontakty na VIG FUND, a.s. IČO: 24220809

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Templová 747/5 , Praha 110 00 27.10.2015
Sídlo: Templová 747/5 , Praha 110 00 1.3.2012 - 27.10.2015

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Templová 747/5, Praha 110 00

Obory činností VIG FUND, a.s. IČO: 24220809

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
kolektivní investování 1.3.2012

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.1.2017

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Vedení firmy VIG FUND, a.s. IČO: 24220809

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti libovolní dva členové představenstva společně. 1.3.2012 - 12.8.2014
Za společnost jedná jediný člen představenstva. Je-li jediný člen představenstva právnickou osobou, zastupuje ho při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně. 1.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jediného člena představenstva zastupuje při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně. 12.8.2014 - 12.8.2014
Za společnost jedná jediný člen představenstva. Jediného člena představenstva zastupuje při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně. 12.8.2014 - 1.1.2017
Jméno: DI Caroline Mocker 1.3.2012 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012 do 16.7.2014
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Kaiserstrasse 91/1/27, PSČ 1070
Jméno: Ing. Luděk Marek 1.3.2012 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012 do 16.7.2014
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Mag. Christoph Roiser 1.3.2012 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012 do 16.7.2014
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Schinaweisgasse 52

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 31.1.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2017
Ve funkci: od 13.12.2018
Adresa: Gartengasse 21 , 2130 Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Roland Gröll 28.6.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Ve funkci: od 13.6.2019
Adresa: Spinozagasse 12/25/1 , 1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Mag. Nicolas Mucherl 28.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2019
Adresa: Breitenfurter Strasse 372D/9/17 , 1230 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Mag. Gerald Weber 1.3.2012 - 16.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012 do 17.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Angoraweg 13/2, PSČ 1220
Jméno: Dr. Martin Simhandl 1.3.2012 - 8.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012 do 1.6.2013
Ve funkci: od 1.3.2012 do 1.6.2013
Adresa: Rakouská republika
Purkersdorf, Hiessbergergasse 27, PSČ 3002
Jméno: Mag. Roland Gröll 1.3.2012 - 8.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012 do 1.6.2013
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 1170
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 16.5.2012 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.4.2012
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 27.10.2015 - 30.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.4.2012 do 31.5.2017
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: Mag. Roland Gröll 8.7.2014 - 20.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2013 do 1.10.2018
Adresa: Spinozagasse 12/25/1 , 1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. Martin Simhandl 8.7.2014 - 20.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2013 do 1.10.2018
Adresa: Hiessbergergasse 27 , 3002 Purkersdorf Rakouská republika
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 30.8.2017 - 31.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2017
Adresa: Gartengasse 21 , 2130 Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Elisabeth Stadler 20.11.2018 - 31.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Höllgasse 32 , 3550 Langenlois Rakouská republika
Jméno: Roland Gröll 20.11.2018 - 28.6.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Spinozagasse 12/25/1 , 1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Elisabeth Stadler 31.1.2019 - 28.6.2019
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018 do 30.4.2019
Ve funkci: od 13.12.2018 do 30.4.2019
Adresa: Höllgasse 32 , 3550 Langenlois Rakouská republika

Vlastníci firmy VIG FUND, a.s. IČO: 24220809

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 405 800 Kč 100% 9.10.2018
zakladni 3 734 200 Kč 100% 8.7.2016 - 9.10.2018
zakladni 3 425 400 Kč - 13.10.2014 - 8.7.2016
zakladni 2 685 600 Kč - 9.5.2014 - 13.10.2014
zakladni 2 431 600 Kč - 18.12.2013 - 9.5.2014
zakladni 2 270 000 Kč - 12.12.2012 - 18.12.2013
zakladni 2 000 000 Kč - 1.3.2012 - 12.12.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 22 029 9.10.2018
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 18 671 8.7.2016 - 9.10.2018
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 17 127 13.10.2014 - 8.7.2016
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 13 428 9.5.2014 - 13.10.2014
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 12 158 18.12.2013 - 9.5.2014
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 11 350 12.12.2012 - 18.12.2013
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 10 000 1.3.2012 - 12.12.2012

Sbírka Listin VIG FUND, a.s. IČO: 24220809

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17896/SL 35 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 110
B 17896/SL 33 účetní závěrka [2014], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 28.4.2015 6.5.2015 41
B 17896/SL 32 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.4.2015 5.5.2015 45
B 17896/SL 31 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.2.2015 11.2.2015 44
B 17896/SL 30 zpráva auditora +zahaj.roozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 10.12.2014 15.1.2015 15
B 17896/SL 29 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.12.2014 15.1.2015 44
B 17896/SL 27 notářský zápis [NZ 1664/2014] Městský soud v Praze 17.9.2014 3.10.2014 9.1.2015 103
B 17896/SL 25 notářský zápis NZ 1859/2014- projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 17.10.2014 20.10.2014 20.10.2014 13
B 17896/SL 24 ostatní rozh. dozor. rady - jmenování člena předst. Městský soud v Praze 16.7.2014 1.8.2014 5.9.2014 5
B 17896/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 430/2014 Městský soud v Praze 18.4.2014 13.6.2014 4.9.2014 90
B 17896/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 942/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 30.6.2014 1.9.2014 29
B 17896/SL 21 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 19.5.2014 4.6.2014 15
B 17896/SL 20 notářský zápis NZ 462/2014 Městský soud v Praze 25.4.2014 5.5.2014 26.5.2014 6
B 17896/SL 19 notářský zápis NZ 368/2014 Městský soud v Praze 10.4.2014 29.4.2014 23.5.2014 7
B 17896/SL 17 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.4.2014 14.5.2014 67
B 17896/SL 16 notářský zápis NZ 1078/2013 Městský soud v Praze 15.11.2013 2.4.2014 23.4.2014 8
B 17896/SL 15 notářský zápis NZ 369/2014 - projekt fúze Městský soud v Praze 10.4.2014 11.4.2014 14.4.2014 11
B 17896/SL 14 notářský zápis NZ 1130/2013 NJ+Ćj Městský soud v Praze 29.11.2013 10.12.2013 19.12.2013 194
B 17896/SL 13 notářský zápis NZ 1078/2013 Městský soud v Praze 15.11.2013 21.11.2013 27.11.2013 8
B 17896/SL 12 notářský zápis NZ 1093/2013 Městský soud v Praze 21.11.2013 21.11.2013 27.11.2013 8
B 17896/SL 11 zpráva auditora  + zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 7.5.2013 5.6.2013 15
B 17896/SL 10 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.5.2013 5.6.2013 32
B 17896/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 6.5.2013 7.5.2013 54
B 17896/SL 8 notářský zápis NZ 291/2013- projekt fúze Městský soud v Praze 3.4.2013 3.4.2013 4.4.2013 32
B 17896/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.3.2012 zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.3.2012 23.8.2012 10.12.2012 23
B 17896/SL 6 notářský zápis NZ 740/2012- projekt fúze Městský soud v Praze 27.7.2012 23.8.2012 10.12.2012 41
B 17896/SL 5 notářský zápis NZ 1050/2012 Městský soud v Praze 22.10.2012 24.10.2012 26.11.2012 9
B 17896/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.8.2012 30.8.2012 20.9.2012 22
B 17896/SL 3 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 2.4.2012 19.6.2012 20.6.2012 8
B 17896/SL 2 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 1.6.2012 19.6.2012 20.6.2012 7
B 17896/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 477/2011 Městský soud v Praze 27.10.2011 7.3.2012 45

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VIG FUND, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VIG FUND, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.