Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Ostrava IČO: 27826554

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27826554.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vodoinstalatérství, topenářství a další.

Základní údaje o Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. IČO: 27826554

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 19.12.2007
Spisová značka: B 3722
IČO: 27826554
Obchodní firma: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.12.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.12.2007
Počet členů správní rady: 3 28.4.2014 - 1.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.4.2014 - 5.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 28.4.2014 - 5.10.2015
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 2.10.2009 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých) se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na novou výši 1.560.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pě t set šedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). 3. S ohledem na to, že emisní kurs Akcií bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem, přednostní právo stávajícího akcionáře Společnosti se neuplatní a Jediný akcionář se pro odstranění jakýchkoli pochybností svého přednostního práva na úpis Akcií zákonem st anoveným způsobem vzdal před tímto rozhodnutím, budou všechny Akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Jedinému akcionáři, tedy společnosti New World Resources N.V., založené a existující podle nizozemského práva, se sídlem v Jachthavenweg 1 09h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu ve vložce č. 34239108, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že upisován í Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému Akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému so udu. 4. Všechny Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře tak, jak je tento vklad specifikován v bodu [7.] tohoto rozhodnutí. 5. Místo a lhůta pro upisování Akcií: Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví na jeden měsíc od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výsl ovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením ná vrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, t.j. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti. 6. Emisní kurs každé z Akcií bude činit 658.466,- Kč (slovy: šest set padesát osm tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých) a rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou každé z Akcií ve výši 558.466,- Kč (slovy: pět set padesát osm tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých) představuje emisní ážio, čili emisní kurs všech Akcií činí 395.079.600,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů sedmdesát devět tisíc šest set korun českých), z čehož 335.079.600,- Kč (slovy: tři sta třicet pět milionů sedmd esát devět tisíc šest set korun českých) představuje celkové emisní ážio. 7. Jediný akcionář schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou veškeré obchodní podíly (představující 100% základního kapitálu) ve společnosti NWR ENERGETYKA PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, společnosti s ručením omezeným založené a existu jící dle polského práva, se sídlem 43-417 Kaczyce, ulice Morcinka 17, Województwo Ślaskie, Polsko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Sąd Rejonowy v Bielsko-Biała, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem 0000293914, jejíž základn í kapitál činí 2.150.000,- PLN a je rozdělen na 4.300 podílů, každý ve jmenovité hodnotě 500 PLN, jejichž je Jediný akcionář majitelem (dále jen "Nepeněžitý vklad"). 8. Hodnota Nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle posudku znalce zpracovaného znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, IČ: 25761421, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860 (dále jen "Znalec"). Znalec byl pro účely ocenění vkládaného Nepeněžitého vkladu jmenován podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Nc 4217 /2009-11 ze dne 14.9.2009. Znalec stanovil hodnotu vkládaného Nepeněžitého vkladu ve svém posudku č. P30287/09 ze dne 18.9.2009 (dále jen "Znalecký posudek"). Znaleckým posudkem byla hodnota Nepeněžitého vkladu stanovena na částku 395.080.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů osmdesát tisíc korun českých). 9. Jediný akcionář schvaluje ocenění Nepeněžitého vkladu ve výši stanovené Znaleckým posudkem, tedy částkou 395.080.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů osmdesát tisíc korun českých), přičemž za Nepeněžitý vklad se vydá 600 (slovy: šest set) ku sů Akcií, jak jsou vymezeny výše v bodě [2.] tohoto rozhodnutí. 10. Hodnota Nepeněžitého vkladu se započítává v částce 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na zvýšení základního kapitálu Společnosti a v částce 335.079.600,- Kč (slovy: tři sta třicet pět milionů sedmdesát devět tisíc šest set korun českých) (celkové emisní ážio) bude zaúčtována na účet emisního ážia. Zbývající část hodnoty Nepeněžitého vkladu určená Znaleckým posudkem, tedy částka ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých), bude vyplacena Jedinému akcionáři ve lhůtě dvou měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 11. Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením Smlouvy o nepeněžitém vkladu mezi Společností a Jediným akcionářem, a to v sídle Společnosti a ve lhůtě jednoho měsíce od upsání Akcií Jediným akcionářem. 7.10.2009 - 27.10.2009
U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 2686354 došlo na základě Projektu rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odštěpení sloučením ze dne 15.9.2008 k odštěpení části jejího jmění, které pře šlo na nástupnickou společnost NWR Energy, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 728 37, IČ: 27826554. Rozhodný den rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odštěpení sloučením je 1.7.2008. 30.11.2008

Aktuální kontaktní údaje Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27826554
Obchodní firma: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 8.9.2008
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27826554
Firma: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Mariánské Hory a Hulváky
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 19.12.2007

Kontakty na Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. IČO: 27826554

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zelená 2061/88 , Ostrava 709 00 5.10.2015
Sídlo: Zelená 2061/88 , Ostrava 709 00 21.7.2011 - 5.10.2015
Sídlo: Gregorova 2582/3 , Ostrava 702 00 4.7.2008 - 21.7.2011
Sídlo: Tvorkovských 223/13 , Ostrava 709 00 19.12.2007 - 4.7.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zelená 2061/88, Ostrava 709 00

Obory činností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. IČO: 27826554

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 1.5.2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.8.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 8.8.2014
Oprava ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 8.8.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 8.8.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny 8.8.2014
výroba elektřiny 12.4.2012
distribuce elektřiny 21.7.2011
výroba tepelné energie 21.7.2011
rozvod tepelné energie 21.7.2011
vodoinstalatérství, topenářství 21.7.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 21.7.2011
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 21.7.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2011
distribuce elektřiny 16.1.2009 - 21.7.2011
výroba tepelné energie 16.1.2009 - 21.7.2011
rozvod tepelné energie 16.1.2009 - 21.7.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.1.2009 - 21.7.2011
vodoinstalatérství, topenářství 16.1.2009 - 21.7.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 16.1.2009 - 21.7.2011
výroba tepelné energie a rozvod tepelné enerige, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 16.1.2009 - 21.7.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 19.12.2007 - 21.7.2011

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
správa vlastních majetkových účastí a organizace holdingu v oblasti činnosti společnosti 10.11.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: 753 33 Doubrava
Identifikační číslo provozovny: 1011009650
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: 1077 , Stonava 735 34
Identifikační číslo provozovny: 1011009714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Rudé armády 627 , Paskov 739 21
Identifikační číslo provozovny: 1011009676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Šmídova 1319/18 , Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny: 1011009641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: 599 , Staříč 739 43
Identifikační číslo provozovny: 1011009668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: 528 , Staříč 739 43
Identifikační číslo provozovny: 1011009684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: Stonavská 2179 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1011009722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: 605 , Orlová 735 11
Identifikační číslo provozovny: 1011009731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: Gregorova 2582/3 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011009749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 10
Provozovna: Ostravská 435 , Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny: 1011009692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 11
Provozovna: Michálkovická 967/108 , Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny: 1011009633
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 12
Provozovna: ČSA 1 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1011009706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: 735 64 Havířov
Identifikační číslo provozovny: 1011012821
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: Zelená 2061/88 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1004048335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.2011

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: 753 33 Doubrava
Identifikační číslo provozovny: 1011009650
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Rudé armády 627 , Paskov 739 21
Identifikační číslo provozovny: 1011009676
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: 1077 , Stonava 735 34
Identifikační číslo provozovny: 1011009714
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: 599 , Staříč 739 43
Identifikační číslo provozovny: 1011009668
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: 528 , Staříč 739 43
Identifikační číslo provozovny: 1011009684
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Stonavská 2179 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1011009722
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: 605 , Orlová 735 11
Identifikační číslo provozovny: 1011009731
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: Ostravská 435 , Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny: 1011009692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: ČSA 1 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1011009706
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.6.2010
Provozovna č. 10
Provozovna: Zelená 2061/88 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1004048335
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 15.7.2011

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Zelená 2061/88 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1004048335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.2011

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.8.2014

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.8.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: 753 33 Doubrava
Identifikační číslo provozovny: 1011009650
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Gregorova 2582/3 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011009749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: 1077 , Stonava 735 34
Identifikační číslo provozovny: 1011009714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Rudé armády 627 , Paskov 739 21
Identifikační číslo provozovny: 1011009676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Šmídova 1319/18 , Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny: 1011009641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: 599 , Staříč 739 43
Identifikační číslo provozovny: 1011009668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: 528 , Staříč 739 43
Identifikační číslo provozovny: 1011009684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 8
Provozovna: Stonavská 2179 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1011009722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Michálkovická 967/108 , Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny: 1011009633
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: 605 , Orlová 735 11
Identifikační číslo provozovny: 1011009731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Ostravská 435 , Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny: 1011009692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 12
Provozovna: ČSA 1 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1011009706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2014
Provozovna č. 13
Provozovna: 735 64 Havířov
Identifikační číslo provozovny: 1011012821
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 6.8.2014

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.8.2014

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.8.2014

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.8.2014

Živnost č. 9 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.4.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Zelená 2061/88 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1004048335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 1077 , Stonava 735 34
Identifikační číslo provozovny: 1011009366
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: ČSA 1 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1011009374
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2016

Živnost č. 10 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.2008
Zánik oprávnění: 2.8.2019

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Vedení firmy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. IČO: 27826554

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost samostatně zastupuje statutární ředitel. 28.4.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pov ěřen. 24.6.2010 - 28.4.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 12.9.2008 - 24.6.2010
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 4.7.2008 - 12.9.2008
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 19.12.2007 - 4.7.2008
Jméno: Ing. Kamil Vrbka 20.11.2018
Ve funkci: od 12.11.2018
Adresa: Předvrší 561/63, Ostrava 725 26
Jméno: Jana Strakošová 19.12.2007 - 4.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 9.6.2008
Adresa: Husova 1869/3, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vlastimil Kučera 4.7.2008 - 4.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Životická 1372 , 735 64 Havířov Česká republika
Jméno: Dr. Ing. Ján Fabián 4.7.2008 - 2.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Hošťálkova 392/1, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jan Matula 4.7.2008 - 2.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Pomezní 387, Český Těšín 735 62
Jméno: Ing. Vlastimil Kučera 4.7.2008 - 23.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Životická 1372/6, Havířov 735 64
Jméno: Ing. Jan Matula 2.9.2008 - 23.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008
Ve funkci: od 18.8.2008 do 25.11.2008
Adresa: Pomezní 387, Český Těšín 735 62
Jméno: Ing. Vlastimil Kučera 23.12.2008 - 5.10.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008 do 9.9.2009
Ve funkci: od 25.11.2008 do 9.9.2009
Adresa: Životická 1372/6, Havířov 735 64
Jméno: Ing. Petr Havlíček 4.7.2008 - 24.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008 do 21.6.2010
Adresa: Hradišťská 193/108, Těrlicko 735 42
Jméno: Ing. Antonín Klimša 4.7.2008 - 24.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008 do 21.6.2010
Adresa: Sokolská třída 2312/55, Ostrava 702 00
Jméno: Dr. Ing. Ján Fabián 2.9.2008 - 24.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008 do 21.6.2010
Ve funkci: od 18.8.2008 do 21.6.2010
Adresa: Hošťálkova 392/1, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jan Matula 23.12.2008 - 24.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008 do 21.6.2010
Adresa: Pomezní 387, Český Těšín 735 62
Jméno: Ing. Alice Moháčová PhD., MBA 5.10.2009 - 24.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.9.2009 do 21.6.2010
Ve funkci: od 21.9.2009 do 21.6.2010
Adresa: 660, Dětmarovice 735 71
Jméno: Kamil Vrbka 24.6.2010 - 24.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010
Adresa: Předvrší 561/63, Ostrava 725 26
Jméno: Renaud Capris 24.6.2010 - 4.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 31.7.2011
Ve funkci: od 21.6.2010 do 31.7.2011
Adresa: Vodárenská 650, Ostrava 725 26
Jméno: Laurent Tupinier 24.6.2010 - 4.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010
Ve funkci: od 21.6.2010 do 1.8.2011
Adresa: Blahoslavova 3301/7, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Přívozník 24.6.2010 - 4.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010
Adresa: Vaňkova 351/22, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Alice Moháčová Ph.D., MBA 24.6.2010 - 1.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 30.6.2012
Adresa: 660, Dětmarovice 735 71
Jméno: Ing. Kamil Vrbka 24.6.2010 - 28.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 30.4.2014
Adresa: Předvrší 561/63, Ostrava 725 26
Jméno: Laurent Tupinier 4.8.2011 - 28.4.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 2.8.2011 do 30.4.2014
Adresa: Blahoslavova 3301/7, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Přívozník 4.8.2011 - 28.4.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 2.8.2011 do 30.4.2014
Adresa: Vaňkova 351/22, Ostrava 724 00
Jméno: Laurent Tupinier 28.4.2014 - 8.8.2014
Ve funkci: od 1.5.2014 do 17.7.2014
Adresa: Blahoslavova 3301/11, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Přívozník 8.8.2014 - 6.6.2018
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: do 1.5.2018
Ve funkci: od 18.7.2014 do 1.5.2018
Adresa: Vaňkova 351/22, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Petr Přívozník 6.6.2018 - 20.11.2018
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 1.5.2018
Ve funkci: od 1.5.2018 do 12.11.2018
Adresa: Vaňkova 351/22, Ostrava 724 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Kateřina Haasová 19.12.2007 - 4.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 9.6.2008
Adresa: 9. května 862, Klimkovice 742 83
Jméno: Gabriela Bártková 19.12.2007 - 4.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 9.6.2008
Adresa: 9, Studénka 742 13
Jméno: Jana Svršková 19.12.2007 - 4.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 9.6.2008
Adresa: Zahradní 560, Orlová 735 14
Jméno: RNDr. Miloslava Trgiňová 4.7.2008 - 2.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: K Levému Hradci 214, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Martin Vojta 4.7.2008 - 2.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Na Výsluní 181, Postupice 257 01
Jméno: Mgr. Radim Babinec 4.7.2008 - 16.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Gregorova 2432/6, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Martin Vojta 2.9.2008 - 16.4.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 10.2.2009
Ve funkci: od 20.8.2008 do 10.2.2009
Adresa: Na Výsluní 181, Postupice 257 01
Jméno: RNDr. Miloslava Trgiňová 2.9.2008 - 24.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 21.6.2010
Ve funkci: od 20.8.2008 do 21.6.2010
Adresa: K Levému Hradci 214, Husinec 250 68
Jméno: Mgr. Radim Babinec 16.4.2009 - 24.6.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 21.6.2010
Ve funkci: od 8.4.2009 do 21.6.2010
Adresa: Sokolská třída 422/47, Ostrava 702 00
Jméno: Francois Leimgruber 24.6.2010 - 13.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010
Ve funkci: od 21.6.2010
Adresa: Mitrovická 485/404, Ostrava 724 00
Jméno: Monika Němcová 16.4.2009 - 12.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2009 do 31.3.2013
Adresa: Dlouhá třída 1320/115, Havířov 736 01
Jméno: Laurent Barrieux 24.6.2010 - 28.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 21.6.2010 do 30.4.2014
Adresa: Tyršova 1250/6, Ostrava 702 00
Jméno: Francois Leimgruber 13.1.2011 - 28.4.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 21.6.2010 do 30.4.2014
Adresa: Blahoslavova 3301/11, Ostrava 702 00
Jméno: Vladimír Moudrý 12.4.2013 - 28.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2013 do 30.4.2014
Adresa: Plynárenská 671/5, Havířov 735 64

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Kamil Vrbka

Vlastníci firmy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. IČO: 27826554

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 560 000 000 Kč 100% 27.10.2009
zakladni 1 500 000 000 Kč 100% 30.11.2008 - 27.10.2009
zakladni 2 000 000 Kč 100% 16.4.2008 - 30.11.2008
zakladni 2 000 000 Kč 30% 19.12.2007 - 16.4.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 15 600 28.4.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 600 27.10.2009 - 28.4.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 15 000 30.11.2008 - 28.4.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 4.7.2008 - 30.11.2008
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 19.12.2007 - 4.7.2008

Sbírka Listin Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. IČO: 27826554

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3722/SL 77 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 26.6.2015 58
B 3722/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.1.2015 6.2.2015 23.2.2015 10
B 3722/SL 75 notářský zápis [NZ 6/2015] RJA, stanovy Krajský soud v Ostravě 15.1.2015 6.2.2015 23.2.2015 14
B 3722/SL 71 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 23.6.2014 40
B 3722/SL 67 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 13.6.2013 13.6.2013 38
B 3722/SL 66 rozhod. o statut. orgánu protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ostravě 5.4.2013 11.4.2013 16.4.2013 2
B 3722/SL 65 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 24.7.2012 25.7.2012 5
B 3722/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 30.5.2012 6.6.2012 11.7.2012 3
B 3722/SL 63 stanovy společnosti - ÚZ červenec 2012 Krajský soud v Ostravě 6.6.2012 11.7.2012 16
B 3722/SL 62 výroční zpráva r.2011 s úč.záv.,§66a/9, aud. Krajský soud v Ostravě 10.5.2012 14.5.2012 38
B 3722/SL 61 stanovy společnosti březen 2012 Krajský soud v Ostravě 10.4.2012 19.4.2012 15
B 3722/SL 60 notářský zápis Nz 35/2012 Krajský soud v Ostravě 27.3.2012 10.4.2012 19.4.2012 5
B 3722/SL 59 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 9.11.2011 23.11.2011 23.11.2011 4
B 3722/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - Výpis ze zápisu předst. Krajský soud v Ostravě 2.8.2011 3.8.2011 8.8.2011 2
B 3722/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - Rozhodnutí v působn. VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 3.8.2011 8.8.2011 2
B 3722/SL 56 podpisové vzory - Tupinier, Přívozník Krajský soud v Ostravě 3.8.2011 8.8.2011 2
B 3722/SL 55 ostatní - odstoupení z funkce Capris Krajský soud v Ostravě 3.8.2011 8.8.2011 2
B 3722/SL 54 stanovy společnosti - ÚZ - červenec 2011 Krajský soud v Ostravě 12.7.2011 21.7.2011 16
B 3722/SL 53 převod,náj.podn.,ovládání - sml.o nájmu podniku Krajský soud v Ostravě 12.7.2011 21.7.2011 6
B 3722/SL 52 notářský zápis Nz 59/2011 Krajský soud v Ostravě 19.4.2011 12.7.2011 21.7.2011 3
B 3722/SL 51 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 26.4.2011 27.4.2011 46
B 3722/SL 50 podpisové vzory - 5x Krajský soud v Ostravě 28.2.2011 1.3.2011 5
B 3722/SL 49 výroční zpráva r.2009 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 28.2.2011 1.3.2011 68
B 3722/SL 48 podpisové vzory - Leimgruber Krajský soud v Ostravě 12.1.2010 18.1.2011 1
B 3722/SL 47 podpisové vzory - 7x Krajský soud v Ostravě 23.6.2010 28.6.2010 7
B 3722/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - výpis z DR - volba Krajský soud v Ostravě 21.6.2010 23.6.2010 28.6.2010 4
B 3722/SL 45 rozhod. o statut. orgánu -výpis z předst.- volba,jmenov Krajský soud v Ostravě 21.6.2010 23.6.2010 28.6.2010 4
B 3722/SL 44 stanovy společnosti - úpl.zn.k 21.6.2010 Krajský soud v Ostravě 21.6.2010 23.6.2010 28.6.2010 16
B 3722/SL 43 notářský zápis NZ 128/2010 - rozh.JS Krajský soud v Ostravě 21.6.2010 23.6.2010 28.6.2010 26
B 3722/SL 42 stanovy společnosti - ÚZ ze dne 27.11.2009 Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 4.12.2009 4.12.2009 20
B 3722/SL 41 notářský zápis NZ 1179/09 změna stanov Krajský soud v Ostravě 21.11.2009 4.12.2009 4.12.2009 33
B 3722/SL 40 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 19.12.07-30.6.08, rozh. j. a. Krajský soud v Ostravě 30.9.2008 4.12.2009 4.12.2009 6
B 3722/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.10.2009 6.11.2009 11.11.2009 20
B 3722/SL 38 notářský zápis NZ 1480/2009 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 2.10.2009 6.11.2009 11.11.2009 25
B 3722/SL 37 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv.- konsolidov. Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 16.10.2009 170
B 3722/SL 36 výroční zpráva r.2008 angl. verze Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 16.10.2009 212
B 3722/SL 35 posudek znalce č. P30287/09 - nepeněž. vklad Krajský soud v Ostravě 7.10.2009 13.10.2009 92
B 3722/SL 34 notářský zápis NZ 1480/2009 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 2.10.2009 7.10.2009 13.10.2009 25
B 3722/SL 33 podpisové vzory - Ing. Alice Moháčová, PhD. Krajský soud v Ostravě 30.9.2009 2.10.2009 6.10.2009 1
B 3722/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - Výpis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 21.9.2009 2.10.2009 6.10.2009 2
B 3722/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 9.9.2009 2.10.2009 6.10.2009 1
B 3722/SL 30 účetní závěrka r. 2008 Příloha Krajský soud v Ostravě 23.7.2009 23.7.2009 18
B 3722/SL 29 stanovy společnosti k 2.7.2009 Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 8.7.2009 21.7.2009 20
B 3722/SL 28 notářský zápis NZ 956/2009 RJA-zm.ZL Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 8.7.2009 21.7.2009 36
B 3722/SL 27 výroční zpráva r. 2008 vč. §66a/9, zpr.aud Krajský soud v Ostravě 7.5.2009 29.6.2009 8.7.2009 41
B 3722/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -výp.z záp.předstč.08/09-volba Krajský soud v Ostravě 18.2.2009 15.4.2009 20.4.2009 3
B 3722/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.02/09 DR-volba Krajský soud v Ostravě 8.4.2009 15.4.2009 20.4.2009 6
B 3722/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.01/09-řád.zased.DR Krajský soud v Ostravě 10.2.2009 15.4.2009 20.4.2009 5
B 3722/SL 23 ostatní -volební řád pro volbu a odv. Krajský soud v Ostravě 18.2.2009 15.4.2009 20.4.2009 7
B 3722/SL 22 ostatní -prot.o výsl.voleb Krajský soud v Ostravě 6.4.2009 15.4.2009 20.4.2009 3
B 3722/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -prohl. o odst.z fce-Ing.Vojta Krajský soud v Ostravě 10.2.2009 15.4.2009 20.4.2009 1
B 3722/SL 20 notářský zápis NZ 1429/2008 vč. ÚZ Stanov Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 7.1.2009 8.1.2009 54
B 3722/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -prohlášení o odst.z funkce Krajský soud v Ostravě 25.11.2008 8.12.2008 2.1.2009 1
B 3722/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 05/2008 Krajský soud v Ostravě 25.11.2008 8.12.2008 2.1.2009 6
B 3722/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.11.2008 27.11.2008 20
B 3722/SL 16 posudek znalce č.17/19365067/08-stanov.hodn. Krajský soud v Ostravě 26.8.2008 26.11.2008 27.11.2008 78
B 3722/SL 15 zpráva auditora vč. zahaj. rozvahy k 1.7.2008 Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 26.11.2008 27.11.2008 13
B 3722/SL 14 zpráva auditora vč. úč. záv. k 30.6.2008 Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 26.11.2008 27.11.2008 13
B 3722/SL 13 notářský zápis NZ2090/2008 - sloučení Krajský soud v Ostravě 20.11.2008 26.11.2008 27.11.2008 67
B 3722/SL 12 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu rozdělení Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 16.9.2008 16.9.2008 21
B 3722/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.9.2008 11.9.2008 15.9.2008 20
B 3722/SL 10 notářský zápis NZ 1629/2008 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 5.9.2008 11.9.2008 15.9.2008 33
B 3722/SL 9 stanovy společnosti - ke dni 30. 7. 2008 Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 1.9.2008 3.9.2008 20
B 3722/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -Záp.č.1/2008 ze zas.doz.rady Krajský soud v Ostravě 20.8.2008 1.9.2008 3.9.2008 5
B 3722/SL 7 ostatní -Záp.č.1/2008 ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 18.8.2008 1.9.2008 3.9.2008 8
B 3722/SL 6 podpisové vzory 5 ks Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 1.7.2008 4.7.2008 9
B 3722/SL 5 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 1.7.2008 4.7.2008 9
B 3722/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.7.2008 4.7.2008 7
B 3722/SL 3 notářský zápis NZ 1105/2008 vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 1.7.2008 4.7.2008 32
B 3722/SL 2 notářský zápis NZ 2330/2007 - zakladat. list. Krajský soud v Ostravě 16.12.2007 1.7.2008 4.7.2008 12
B 3722/SL 1 podpisové vzory - Jana Strakošová Krajský soud v Ostravě 16.12.2007 18.12.2007 9.1.2008 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.