VELVETA Varnsdorf a.s. Varnsdorf IČO: 49903870

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VELVETA Varnsdorf a.s., která sídlí v obci Varnsdorf a bylo jí přiděleno IČO 49903870.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VELVETA Varnsdorf a.s. se sídlem v obci Varnsdorf byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Barvení a chemická úprava textilií , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o VELVETA Varnsdorf a.s. IČO: 49903870

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1994
Spisová značka: B 529
IČO: 49903870
Obchodní firma: VELVETA Varnsdorf a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 7.4.2014
Počet členů statutárního orgánu : 1 7.4.2014 - 1.10.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 7.4.2014 - 1.10.2016
U společnosti VELVETA a.s. došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, a to společnost VELVETA PRODUCTION a.s., se sídlem 407 47 Varnsdorf, Palackého 2760, identifikační číslo: 287 11 882 a společnost Actual spinning a.s., se síd lem 509 01 Nová Paka, Přibyslavská 610, identifikační číslo: 287 11 891. Rozhodnutí jediného akcionáře ve věci snížení základního kapitálu: - důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti VELVETA a.s. vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál, - základní kapitál společnosti VELVETA a.s. se snižuje z částky 881 763 000,-- Kč (osmsetosmdesátjedenmilion sedmsetšedesáttřitisíce korun českých) o částku 264 528 900,-- Kč (dvěstěšedesátčtyřimiliony pětsetdvacetosmtisíce devětset korun českých) na část ku 617 234 100,-- Kč (šestsetsedmnáctmilionů dvěstětřicetčtyřitisíce sto korun českých), - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na ostatní složky vlastního kapitálu podle projektu rozdělení odštěpením, - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 30% (třicetprocent). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která pře d snížením činila 100 000,-- Kč (stotisíc korun českých) se tak snižuje na hodnotu 70 000,-- Kč (sedmdesáttisíc korun českých) a jmenovitá hodnota u každé kmenovité akcie na majitele, která před snížením činila 1 000,-- Kč (jedentisíc korun českých) se sn ižuje na hodnotu 700,-- Kč (sedmset korun českých), - snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny je 30 (třicet) kalendářních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. K předložení akcií vyzve akcionáře představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. 31.12.2009
Mimořádná valná hromada společnosti VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B 529 (dále jen "společnost") konaná dne 31.10.2008. 1) určuje: Hlavním akcionářem společnosti VELVETA a.s. je společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČ 611 73 541, se sídlem Plzeň, Guldenerova 3, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 427 (dále je "hlavní akci onář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech spole čnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 19.9.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezentaci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 61 7.595 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a celkem 2.200 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, emitovaných společností VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, v listinné pod obě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. Obch.Zák. 2) schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinností přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 384,- Kč (slovy: tři sta osmdesát čtyři korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou sp olečností VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 529. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudke m číslo 1213-89/2008 ze dne 15.9.2008, který vypracoval znalecký ústav, společnost INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5712, se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 16200, IČ 442 66 154. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1213-89/2008 (v Závěru) je uvedeno následující: "Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod, které jsou pro daný účel vhodné a odůvodněné, byla hodnota přiměřeného protiplnění stanovena ve výši: Za jednu akcii v nominální výši 1000,00 Kč: 383,00 Kč, což odpovídá souhrnné hodnotě všech 44.168 ks akcií o nominálu 1000,00 Kč, které budou předmětem přechodu na hlavního akcionáře ve výši: 16.916.344,- Kč." Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal akcionář společnosti M e r x a. s., IČ 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 42 26, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti M e r x a.s. ze dne 29.10.2008. Společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČ 61173541, se sídlem Plzeň, Guldenerova 3, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 427, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., Obch.Z ák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., Obch.Zák. v platném znění. Notářský zápis, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude po jeho zhotovení k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti M e r x a. s., IČ 601 96 297, s e sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183m) do 10 dnů po předlo žení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou . Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti, společnosti M e r x a. s., IČ 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568423014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. I a 3 Obch.Zák.. Společnos t M e r x a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlast ník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi nim a zástavním věřitelem určuje jinak). 1.12.2008 - 17.2.2009
Základní jmění: splaceno 881 763 000,- Kč 8.7.1997
Valná hromada dne 12. 6. 1997 schválila nové stanovy společnosti. 8.7.1997 - 1.9.2000
Základní jmění: splaceno 881 771 000,- Kč 21.1.1997 - 8.7.1997
Valná hromada dne 12.6.1996 schválila nové stanovy společnosti. 15.7.1996 - 8.7.1997
Valná hromada dne 23.1.1996 schválila nové stanovy společnosti. 28.3.1996 - 15.7.1996
Valná hromada a.s. konaná dne 12.6.1995, rozhodla o snížení základního jmění společnosti z částky 678 016 000,-Kč o nejvýše 101 702 000,-Kč. 17.7.1995 - 8.7.1997
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zákona číslo 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje VELVETA Varnsdorf a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49903870
Obchodní firma: VELVETA Varnsdorf a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Varnsdorf
Vznik první živnosti: 19.4.1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49903870
Firma: VELVETA Varnsdorf a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Varnsdorf
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.12.1993

Kontakty na VELVETA Varnsdorf a.s. IČO: 49903870

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Palackého 2760 , Varnsdorf 407 47 20.10.2016
Sídlo: Palackého 2760 , Varnsdorf 407 47 1.1.1994 - 20.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Palackého 2760, Varnsdorf 407 47

Obory činností VELVETA Varnsdorf a.s. IČO: 49903870

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.4.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.4.2014
Barvení a chemická úprava textilií 7.4.2014
rozvod elektřiny 23.6.1999
silniční motorová doprava nákladní 8.7.1997 - 7.4.2014
rozvod tepla 15.7.1996
výroba tepla 15.7.1996 - 7.4.2014
výroba elektřiny 15.7.1996 - 7.4.2014
výroba textilní a oděvní - mimo barvení látek a příze 1.1.1994 - 7.4.2014
barvení látek a příze 1.1.1994 - 7.4.2014
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlou- vy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku 1.1.1994 - 7.4.2014
provádění módních přehlídek 1.1.1994 - 7.4.2014
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 7.4.2014
mezinárodní zasilatelství 1.1.1994 - 7.4.2014
poskytování služeb v oblasti dovozu a vývozu zboží 1.1.1994 - 7.4.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 7.4.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Žitavská 3000 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1001338529
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 28.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: Palackého 2760 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1001338502
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 19.4.1994

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Palackého 2760 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1001338502
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.1994

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.5.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Palackého 2760 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1001338502
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.5.2009

Živnost č. 4 Automatizované zpracovnání dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Zánik oprávnění: 17.6.1996

Živnost č. 6 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Zánik oprávnění: 17.6.1996

Živnost č. 7 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba textilní a oděvní - mimo barvení látek a příze

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provádění módních přehlídek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování služeb v oblasti dovozu a vývozu zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava nákladní celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1997
Zánik oprávnění: 6.10.2010

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Konečná úprava textilií
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti

Vedení firmy VELVETA Varnsdorf a.s. IČO: 49903870

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli člen představenstva. 7.4.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně každý člen představenstva. Za společnost jednají též prokuristé zapsaní v obchodním rejstříku způsobem a v rozsahu stanoveném dozorčí radou. Jménem společnosti podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisují též prokuristé zapsaní v obchodním rejstříku způsobem a v rozsahu stanoveném dozorčí radou. Všichni tak činí způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 24.8.2001 - 7.4.2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.9.2000 - 24.8.2001
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. Předseda představenstva Ing. Josef Velíšek, místopředseda představenstva Ing. Karel Jelínek a místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková jsou oprávněni každý z nich samostatně jednat a podepisovat za společnost. 15.7.1996 - 1.9.2000
Společnost zastupuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. Předseda představenstva Ing. Josef Velíšek, místopředseda představenstva Ing. Karel Jelínek a místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková jsou oprávněni každý z nich samostatně jednat a podepisovat za společnost. 28.3.1996 - 15.7.1996
Předseda představenstva Ing. Karel Jelínek a místopředseda představenstva RNDr. Petr Douša jsou oprávněni každý z nich samostatně jednat a podepisovat za společnost. 17.7.1995 - 28.3.1996
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členo- vé představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 17.7.1995
Jméno: Roland Pfeifer 9.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: Žižkova 132, Jiřetín pod Jedlovou 407 56
Jméno: Ing. Karel Jelínek 1.1.1994 - 19.12.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Západní 2733, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Jan Endál 1.1.1994 - 17.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kostelní 2672, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. František Rajman 1.1.1994 - 17.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bratislavská 2234, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Ivan Rada 1.1.1994 - 17.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na valech 221/3, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Jaroslav Baláž 1.1.1994 - 17.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Palackého 2596, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Karel Jelínek 19.12.1994 - 28.3.1996
Funkce: Předseda předst.a gen.ředitel
Adresa: Západní 2733, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 17.7.1995 - 28.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pražská 2804, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 17.7.1995 - 28.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Strážnická 1004/18, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Karel Dlask 17.7.1995 - 28.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ženíškova 2403/2, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: RNDr. Petr Douša 17.7.1995 - 28.3.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Nupacká 1184/7, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Zdobinský 17.7.1995 - 28.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bezručova 4200, Chomutov 430 03
Jméno: JUDr. Marián Štětina 17.7.1995 - 28.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Výsluní 1282, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Karel Dlask 28.3.1996 - 15.7.1996
Funkce: Člen
Adresa: Ženíškova 2403/2, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Jan Kalfus 28.3.1996 - 15.7.1996
Funkce: Člen
Adresa: 405, Dolní Podluží 407 55
Jméno: Ing. Jaroslav Pavlíček 28.3.1996 - 15.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: Partyzánská 843/5, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Karel Jelínek 28.3.1996 - 23.6.1999
Funkce: Místopředseda předst. - gen. řed.
Adresa: Západní 2733, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 28.3.1996 - 23.6.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Strážnická 1004/18, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 28.3.1996 - 23.6.1999
Funkce: Člen
Adresa: Pražská 2804, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Aleš Šilhánek 15.6.1998 - 23.6.1999
Funkce: Člen
Adresa: Tyršova 1109, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Ing. Josef Velíšek 28.3.1996 - 1.9.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Ing. Karel Jelínek 23.6.1999 - 1.9.2000
Funkce: Místopředseda předst.-gen.řed.
Adresa: Turnovská 1515, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 23.6.1999 - 1.9.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: JUDr. Vladimír Balaš CSc. 23.6.1999 - 24.8.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: Bedřicha Smetany 139/1, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Aleš Šilhánek 1.9.2000 - 24.8.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 22.5.2001
Adresa: Tyršova 1109, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Ing. Jaroslav Baláž 1.9.2000 - 24.8.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: Palackého 2596, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Marta Papežová 1.9.2000 - 24.8.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nerudova 1168, Přeštice 334 01
Jméno: Jan Kalfus 1.9.2000 - 24.8.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: 405, Dolní Podluží 407 55
Jméno: Ing. Marta Papežová 24.8.2001 - 30.10.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2000 do 31.7.2004
Ve funkci: od 14.6.2001 do 31.7.2004
Adresa: Nerudova 1168, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 23.6.1999 - 29.9.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2000 do 18.7.2005
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Karel Jelínek 1.9.2000 - 29.9.2005
Funkce: Předseda předst.-generální ředitel
Trvání členství: od 19.6.2000 do 18.7.2005
Ve funkci: od 19.6.2000 do 18.7.2005
Adresa: Turnovská 1515, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Karel Jelínek 29.9.2005 - 2.8.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2005 do 30.6.2007
Ve funkci: od 18.7.2005 do 30.6.2007
Adresa: Turnovská 1515, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 30.10.2004 - 17.1.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2004 do 13.7.2009
Ve funkci: od 1.8.2004 do 13.7.2009
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 29.9.2005 - 17.1.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.7.2005 do 13.7.2009
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Václav Kalbáč 2.8.2007 - 17.1.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 31.10.2011
Ve funkci: od 1.7.2007 do 31.10.2011
Adresa: Kunětická 120, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Anna Beránková 17.1.2012 - 17.1.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.7.2009 do 31.10.2011
Ve funkci: od 20.7.2009 do 31.10.2011
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 17.1.2012 - 17.1.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.7.2009 do 31.10.2011
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 17.1.2012 - 7.4.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2011 do 9.1.2014
Ve funkci: od 1.11.2011 do 9.1.2014
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Marta Papežová 17.1.2012 - 7.4.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2011 do 9.1.2014
Adresa: Nerudova 1168, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 17.1.2012 - 10.11.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2011
Ve funkci: od 1.11.2011
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 10.11.2015 - 23.11.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2011 do 1.11.2016
Ve funkci: od 1.11.2011 do 1.11.2016
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 23.11.2016 - 9.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2016 do 30.6.2017
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Velíšek 1.10.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2016
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Irena Benedeková 1.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Sídliště 1022, Šluknov 407 77
Jméno: Ing. Tomáš Poláček 1.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Pavla Švandy ze Semčic 850/7, Praha 150 00
Jméno: Ladislav Řehořek 1.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: U Studénky 1289, Nová Paka 509 01
Jméno: Ing. Jiří Hušek 1.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Palackého 2594, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Ivo Lazecký 17.7.1995 - 28.3.1996
Adresa: Lidická 743, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Lenka Šťastná 17.7.1995 - 1.9.2000
Adresa: Sládkova 485/20, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Jaroslav Baláž 17.7.1995 - 1.9.2000
Funkce: Předseda
Adresa: Palackého 2596, Varnsdorf 407 47
Jméno: Miloslav Kubový 28.3.1996 - 1.9.2000
Adresa: Palackého 2594, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 1.9.2000 - 30.10.2004
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2000 do 31.7.2004
Ve funkci: od 19.6.2000 do 31.7.2004
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Josef Velíšek 1.9.2000 - 29.9.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2000 do 30.6.2005
Ve funkci: od 19.6.2000 do 30.6.2005
Adresa: 332 04 Česká republika
Nebílovy 32, okres Plzeň-jih
Jméno: Ing. Michael Miess CSc. 1.9.2000 - 29.9.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2000 do 13.9.2005
Adresa: Školní 290, Nová Paka 509 01
Jméno: Ing. Marta Papežová 30.10.2004 - 29.9.2005
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2004 do 30.6.2005
Ve funkci: od 1.8.2004 do 30.6.2005
Adresa: Nerudova 1168, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Jaroslav Baláž 29.9.2005 - 13.12.2007
Funkce: Člen
Trvání členství: od 13.9.2005 do 31.10.2007
Adresa: Palackého 2596, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Josef Velíšek 29.9.2005 - 16.5.2008
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 30.6.2005 do 25.10.2007
Ve funkci: od 18.7.2005 do 25.10.2007
Adresa: 332 04
Nebílovy 32, okres Plzeň-jih
Jméno: Ing. Marta Papežová 29.9.2005 - 16.5.2008
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 30.6.2005
Ve funkci: od 18.7.2005 do 23.1.2008
Adresa: Nerudova 1168, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Marta Papežová 16.5.2008 - 17.1.2012
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 30.6.2005 do 22.8.2011
Ve funkci: od 23.1.2008 do 22.8.2011
Adresa: Nerudova 1168, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Jana Zachová 13.12.2007 - 7.4.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2007 do 31.3.2013
Adresa: Pražská 2956, Varnsdorf 407 47
Jméno: Petra Velíšková 17.1.2012 - 7.4.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2011 do 28.3.2014
Ve funkci: od 23.8.2011 do 28.3.2014
Adresa: 32 , 332 01 Nebílovy Česká republika
Jméno: Ing. Josef Velíšek 17.1.2012 - 10.11.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2011
Ve funkci: od 23.8.2011
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Josef Velíšek 10.11.2015 - 1.10.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2011 do 22.8.2016
Ve funkci: od 23.8.2011 do 22.8.2016
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 19.12.1994 - 20.1.2000
Adresa: Pražská 2804, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Rudolf Brabec 17.7.1995 - 20.1.2000
Adresa: Pražská 2801, Varnsdorf 407 47
Jméno: Jan Kalfus 17.7.1995 - 1.9.2000
Adresa: 405, Dolní Podluží 407 55
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 20.1.2000 - 1.9.2000
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Rudolf Brabec 20.1.2000 - 1.9.2000
Adresa: Poštovní 1796, Varnsdorf 407 47

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Roland Pfeifer

Vlastníci firmy VELVETA Varnsdorf a.s. IČO: 49903870

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 617 234 000 Kč - 26.9.2011
zakladni 661 763 000 Kč - 15.7.1996 - 15.7.1996
zakladni 881 763 000 Kč - 15.7.1996 - 26.9.2011
zakladni 678 016 000 Kč - 1.1.1994 - 15.7.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 70 000 Kč 2 200 7.4.2014
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 661 763 7.4.2014
Akcie na majitele 70 000 Kč 2 200 26.9.2011 - 7.4.2014
Kmenové akcie na majitele 700 Kč 661 763 26.9.2011 - 7.4.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 661 763 2.7.2002 - 26.9.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 661 763 15.7.1996 - 2.7.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 2 200 15.7.1996 - 26.9.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 678 016 1.1.1994 - 15.7.1996

Sbírka Listin VELVETA Varnsdorf a.s. IČO: 49903870

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 529/SL 113 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 14.7.2014 16.8.2014 4
B 529/SL 112 účetní závěrka [2013]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2014 16.8.2014 9
B 529/SL 111 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2013 14.7.2014 16.8.2014 6
B 529/SL 110 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 121/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2014 2.4.2014 15.4.2014 19
B 529/SL 109 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2014 3.3.2014 15.4.2014 1
B 529/SL 108 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2013 16.9.2013 16.9.2013 4
B 529/SL 107 účetní závěrka [2012]  R + VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2013 16.9.2013 16.9.2013 6
B 529/SL 106 účetní závěrka [2012]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2013 16.9.2013 16.9.2013 9
B 529/SL 105 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2012 24.7.2012 30.7.2012 23
B 529/SL 104 zpráva auditora  - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 16.7.2012 20.7.2012 4
B 529/SL 99 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2011 25.11.2011 27.1.2012 3
B 529/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2011 25.11.2011 27.1.2012 1
B 529/SL 97 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2009 25.11.2011 27.1.2012 1
B 529/SL 103 podpisové vzory - členů představ.3x Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2011 25.11.2011 27.1.2012 3
B 529/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 25.11.2011 27.1.2012 1
B 529/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2011 25.11.2011 27.1.2012 1
B 529/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2011 25.11.2011 27.1.2012 1
B 529/SL 96 účetní závěrka - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2011 8.9.2011 8.9.2011 26
B 529/SL 95 zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2011 31.8.2011 7.9.2011 4
B 529/SL 94 zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2010 15.3.2011 15.3.2011 4
B 529/SL 93 účetní závěrka - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2010 15.3.2011 15.3.2011 27
B 529/SL 92 notářský zápis - NZ 10/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2010 14.1.2010 12.2.2010 3
B 529/SL 91 účetní závěrka, zpráva auditora - k 1.1.2009- zahaj. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2009 8.10.2009 11.11.2009 11
B 529/SL 90 ostatní - projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2009 21.8.2009 72
B 529/SL 89 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2009 13.8.2009 25
B 529/SL 88 notářský zápis - NZ 357/2008- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2008 5.1.2009 162
B 529/SL 87 ostatní - zápis VH, Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2008 11.7.2008 15
B 529/SL 86 účetní závěrka 2007 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2008 11.7.2008 16
B 529/SL 85 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2008 11.7.2008 25
B 529/SL 84 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2008 27.5.2008 2
B 529/SL 83 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 27.5.2008 2
B 529/SL 82 ostatní - odstoupení z funkce DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2007 27.5.2008 2
B 529/SL 81 ostatní - volba čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.2008 1
B 529/SL 80 podpisové vzory - Ing. Václav Kalbáč Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 26.9.2007 2
B 529/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 26.9.2007 1
B 529/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 26.9.2007 1
B 529/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze spol. jednání Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 26.9.2007 1
B 529/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. Jelínek Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2007 26.9.2007 1
B 529/SL 75 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2007 24.8.2007 25
B 529/SL 74 účetní závěrka - 2006- zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2007 22.8.2007 4
B 529/SL 73 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2007 22.8.2007 2
B 529/SL 72 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2007 22.8.2007 4
B 529/SL 71 účetní závěrka - 2006- příloha- konsolid. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 22.8.2007 14
B 529/SL 70 účetní závěrka - 2006- zpr.audit.konsolid. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2007 20.8.2007 4
B 529/SL 69 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku- konsolid. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 20.8.2007 2
B 529/SL 68 účetní závěrka - 2006- rozvaha- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 20.8.2007 4
B 529/SL 67 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2006 7.9.2006 23
B 529/SL 66 účetní závěrka k 31.12.2005 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2006 7.9.2006 32
B 529/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2005 22.11.2005 1
B 529/SL 64 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Baláž Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2005 22.11.2005 2
B 529/SL 63 podpisové vzory - Ing. Miloš Pavlů Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2005 22.11.2005 2
B 529/SL 62 podpisové vzory - Ing. Karel Jelínek Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2005 22.11.2005 2
B 529/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2005 22.11.2005 1
B 529/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2005 22.11.2005 1
B 529/SL 59 podpisové vzory - Ing. Marta Papežová Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 22.11.2005 2
B 529/SL 58 podpisové vzory - Ing. Josef Velíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 22.11.2005 2
B 529/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 22.11.2005 24
B 529/SL 56 účetní závěrka k 31.12.2004, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2005 22.11.2005 43
B 529/SL 55 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2005 22.11.2005 24
B 529/SL 54 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2000 8.2.2005 21
B 529/SL 53 výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 8.2.2005 25
B 529/SL 52 výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.1998 8.2.2005 14
B 529/SL 51 výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.1997 8.2.2005 16
B 529/SL 50 podpisové vzory - Ing. Marta Papežová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2004 3.11.2004 1
B 529/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2004 3.11.2004 1
B 529/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2004 3.11.2004 1
B 529/SL 47 podpisové vzory - Ing. Anna Beránková Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2204 3.11.2004 1
B 529/SL 46 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2004 5.8.2004 26
B 529/SL 45 účetní závěrka k 31.12.2003 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2004 5.8.2004 23
B 529/SL 44 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 24.9.2003 30
B 529/SL 43 účetní závěrka k 31.12.2002 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2003 24.9.2003 34
B 529/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2002 10.1.2003 24
B 529/SL 41 notářský zápis NZ 46/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2002 10.1.2003 7
B 529/SL 40 účetní závěrka -výrok auditora k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2002 10.1.2003 9
B 529/SL 39 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2002 10.1.2003 27
B 529/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 37 podpisové vzory - Ing. M. Miess, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 36 podpisové vzory - Ing. Beránková Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 35 podpisové vzory - Ing. J. Velíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 34 podpisové vzory - Ing. M. Papežová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 33 podpisové vzory - Ing. M. Pavlů Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 32 podpisové vzory - Ing. K. Jelínek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 24
B 529/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 3/2001 zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 29 notářský zápis NZ 73/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 22.10.2001 30
B 529/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení J. Kalfus Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení JUDr. Balaš CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Šilhánek Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Baláž Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2001 22.10.2001 1
B 529/SL 24 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 22.10.2001 25
B 529/SL 23 notářský zápis NZ 54/2000 - jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2000 5.10.2000 2
B 529/SL 22 notářský zápis NZ 53/2000 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2000 5.10.2000 30
B 529/SL 21 ostatní - zápis z 1. zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2000 5.10.2000 2
B 529/SL 20 ostatní - odstoupení z funkce čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2000 5.10.2000 1
B 529/SL 19 ostatní - odstoupení z funkce čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2000 5.10.2000 1
B 529/SL 18 ostatní - odstoupení z f. čl. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2000 5.10.2000 1
B 529/SL 17 ostatní - odstoupení z f. čl. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2000 5.10.2000 1
B 529/SL 16 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2000 5.10.2000 5
B 529/SL 15 rozhod. o statut. orgánu člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 5.10.2000 1
B 529/SL 14 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2000 5.10.2000 8
B 529/SL 13 ostatní - jmenování do funkce g. řed. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.1.1994 5.10.2000 1
B 529/SL 12 ostatní - zápis z 1. schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.1.1994 5.10.2000 3
B 529/SL 9 ostatní -odstoupení z funkce čl.předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.1998 9.9.1999 1
B 529/SL 8 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.1999 9.9.1999 5
B 529/SL 11 účetní závěrka -výrok auditora r. 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 9.9.1999 1
B 529/SL 10 účetní závěrka -rozvaha r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 9.9.1999 6
B 529/SL 7 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.1998 12.1.1999 12
B 529/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.1997 12.1.1999 23
B 529/SL 5 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.1997 12.1.1999 15
B 529/SL 4 ostatní odstoupení člena představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.1996 12.1.1999 1
B 529/SL 3 ostatní odstoupení člena představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.1996 12.1.1999 1
B 529/SL 2 notářský zápis NZ 8/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.1996 12.1.1999 4
B 529/SL 1 notářský zápis NZ 161/93 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.1993 12.1.1999 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VELVETA Varnsdorf a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VELVETA Varnsdorf a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.