Union banka, a.s. "v likvidaci" Ostrava IČO: 41034261

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Union banka, a.s. "v likvidaci", která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 41034261.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Union banka, a.s. "v likvidaci" se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru směnárny , Činnost organizačních a ekonomických poradců , Zprostředkovatelská činnost a další.

Základní údaje o Union banka, a.s. "v likvidaci" IČO: 41034261

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 13.8.1991
Spisová značka: B 220
IČO: 41034261
Obchodní firma: Union banka, a.s. "v likvidaci"
Právní forma: Akciová společnost 13.8.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.8.1991
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.5.2003 sp. zn. 28 Cm 51/2003, které nabylo právní moci dne 19.5.2003, byla obchodní společnost Union banka, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00, identifikační číslo 41034261, zrušena s likvidací. Likvidátorem společnosti byla jmenována společnost VALUE ADDED, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, identifikační číslo 26130521. 20.5.2003
Řádná valná hromada společnosti Union banka, a.s. schválila snížení základního kapitálu společnosti Union banka, a.s. z původní výše základního kapitálu 2 444 400 000,- Kč (slovy: dvěmiliardyčtyřistačtyřicetčtyřimiliónůčtyřistatisíc korun českých) o částku ve výši 195 552 000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých) na částku ve výši 2 248 848 000,- Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěčtyřicetosmmiliónůosmsetčtyřicetosmtisíc korun českých) 6.1.2003 - 27.1.2003
a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti Union banka, a.s. je úhrada ztráty společnosti v rozsahu 195 552 000,- Kč (slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých), vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2001 v celkové výši 211 812 211,81 Kč (slovy: dvěstějedenáctmiliónůosmsetdvanácttisícdvěstějedenáct korun českých osmdesátjeden haléř český); částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části ztráty za rok 2001; 6.1.2003 - 27.1.2003
b) základní kapitál bude snížen v rozsahu 195 552 000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých); 6.1.2003 - 27.1.2003
c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o částku 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po snížení základního kapitálu činit 920,- Kč (slovy: devětsetdvacet korun českých), původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) bude snížena o částku 8,- Kč (slovy: osm korun českých), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po snížení základního kapitálu činit 92,- Kč (slovy: devadesátdva korun českých), původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých) bude snížena o částku 6,40 Kč (slovy: šest korun českých čtyřicet haléřů českých), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po snížení základního kapitálu činit 73,60 Kč (slovy: sedmdesáttři korun českých šedesát haléřů českých). 6.1.2003 - 27.1.2003
1) Zvýšení základního jmění Základní jmění společnosti se zvyšuje o 310.400.000,-Kč (slovy: třista deset milionů čtyřista tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 3 880 000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. 26.2.1999 - 26.4.1999
2) Časový harmonogram úpisu akcií Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. 1. kolo V prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejnění tohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou Union banky, a.s. dne 18.12.1998 a bude ukončeno 15. pracovní den po dni započetí 1. kola, mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a, odst. (1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví t a k t o : 26.2.1999 - 26.4.1999
a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, 26.2.1999 - 26.4.1999
b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, 26.2.1999 - 26.4.1999
c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč lze upsat 2000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. 26.2.1999 - 26.4.1999
Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 26.2.1999 - 26.4.1999
S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, znějící na majitele, v zaknihované podobě, v emisním kursu 80,-Kč každá. 26.2.1999 - 26.4.1999
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. 26.2.1999 - 26.4.1999
Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu. 26.2.1999 - 26.4.1999
Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající listinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžiku úpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedl toto právo na jinou osobu. 26.2.1999 - 26.4.1999
Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku. 26.2.1999 - 26.4.1999
2. kolo Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a to společnosti Foresbank, a.s., se sídlem Zlín, Přílucká 360, identifikační číslo 46 99 48 31. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti určitým zájemcem Foresbank, a.s. je místem pro upisování akcií pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Zahájení 2. kola bude 2. pracovní den po zahájení 2. kola upisování akcií. 26.2.1999 - 26.4.1999
3) Emisní kurs Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole je shodný a činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jednu akcii. 26.2.1999 - 26.4.1999
4) Způsob upisování a splácení Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. Upisovatel je povinen splatit při úpisu 100 % jmenovité hodnoty (emisního kursu) upsaných akcií. Splacením se rozumí připsání příslušné částky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený u Union banky, a.s. K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány na pracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 26.2.1999 - 26.4.1999
5) Informace o přednostním právu Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kola úpisu akcií) započne 3. pracovní den po zveřejnění tohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou dne 18.12.1998 a bude ukončena 15. pracovní den po započetí 1. kola. Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu. Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající listinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžiku úpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedl toto právo na jinou osobu. Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, lze upsat 2000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá. Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitou hodnotu 80,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou v zaknihované podobě. Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitím přednostního práva činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jednu akcii. S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá znějících na majitele v zaknihované podobě v emisním kursu 80,-Kč každá. 26.2.1999 - 26.4.1999
6) Identifikace upisovatele Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. 26.2.1999 - 26.4.1999
Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikaci originálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodního rejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členové statutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušné osoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobu nebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé), kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob ke společnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude při úpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kterou jednají, zároveň osobní identifikace, a to platným průkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány. Výpis z obchodního rejstříku se upisovateli nevrací. 26.2.1999 - 26.4.1999
V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osoby zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobou vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo(adresa zapsaná v obchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby, dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány. Plná moc musí být podepsána způsobem, který je uveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc ani další listiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. 26.2.1999 - 26.4.1999
V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžaduje se k její identifikaci předložení týchž dokumentů a v téže formě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnické osoby. 26.2.1999 - 26.4.1999
Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogicky (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Plná moc ani další důkazní listiny se v případě zápisu do listiny upisovalů zmocněnci nevrací. 26.2.1999 - 26.4.1999
Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazuje t a k t o : 26.2.1999 - 26.4.1999
Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předá "Smlouvu o postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. § 156a obchodního zákoníku (dále jen smlouva). Smlouva mezi převodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být uzavřená po dni zapsání tohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou Union banky, a.s. dne 18.12.1998 do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě (dle ust. § 203, odst.(4) obchodního zákoníku). Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě, osob jednajících za převodce, musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. 26.2.1999 - 26.4.1999
V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci a požaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka, a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely však nebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu ve Středisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou, a.s. a upisovatelem. 26.2.1999 - 26.4.1999
Usnesení o zvýšení základního jmění: 1. Zvýšení základního jmění ----- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 194.000.000,- Kč (slovy: jednosto devadesát čtyři miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 1.940.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. 27.10.1998 - 28.12.1998
2. Časový harmonogram úpisu akcií ----- Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. ----------------- ----- 1. kolo -------------------------------------------------- ----- V prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejnění rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií na základě § 203 odst. (4) obchodního zákoníku, a bude ukončeno 15. pracovní den po dni započetí 1. kola, mohou upisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. (1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví takto: --------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ------------------------------------------------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ------------------------------------------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč lze upsat 1000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. ---------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. ----------------------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějících na majitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá.--- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a obchodního zákoníku. ------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- 2. kolo -------------------------------------------------- ----- Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhé kole určitému zájemci, a to společnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 64609952. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti určitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 64609952, je místem pro upisování akcií pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Zahájení 2. kola je 2. pracovní den po ukončení 1. kola. Ukončení 2. kola bude 2. pracovní den po zahájení 2. kola upisování akcií. ----------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
3. Emisní kurs 27.10.1998 - 28.12.1998
-----Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole je shodný a činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korun českých) za jednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korun českých) emisní ážio. ------------------------------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
4. Způsob upisování a splácení 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. --------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Upisovatel je povinen splatit při úpisu 30 % jmenovité hodnoty a celkovou hodnotu emisního ážia upsaných akcií jednorázově zaplacením. Splacením se rozumí připsání příslušné čátky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený u Union banky, a.s. ----------------------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Upisovatel je povinen splatit zbývajících 70 % jmenovité hodnoty akcií, které upsal, nejpozději do 1 roku ode dne zápisu výše základního jmění do obchodního rejstříku (§ 206 obchodního zákoníku). ----------------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. ----------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány na pracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. -------------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
5. Informace o přednostním právu 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. ----------------------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů majících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kolo úpisu akcií) započne 3. pracovní den po zveřejnění rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění upisováním akcií společnosti na základě ust. § 203 odst. (4), obchodního zákoníku a bude ukončena 15. pracovní den po započetí 1. kola. ---------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře mající zaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a obchodního zákoníku. ------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, lze upsat 1000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč. ------------------------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitou hodnotu 100,- Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou v zaknihované podobě. ------------------------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitím přednostního práva činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korun českých) za jednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korun českých) emisní ážio. ----------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějící na majitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá. -- 27.10.1998 - 28.12.1998
6. Identifikace upisovatele 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpis z tohoto účtu a udělí emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. --------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikaci originálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodního rejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členové statutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušné osoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobu nebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé), kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob ke společnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude při úpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kterou jednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platným průkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány a udělí emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovateli nevrací. --------------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osoby zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobou vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsaná v obchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby, dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány a oprávnění udělit emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účet upisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který je uveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc, ani další důkazní listiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžaduje se k její identifikace předložení týchž dokumentů a v téže formě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnické osoby. ----------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogických (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. ------------------ 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazuje takto: ----------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží "Smlouvu o postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. § 156a obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být platná a uzavřená po zapsání rozhodnutí představenstva ze dne 29.9.1998 do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě osob jednajících za převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. ---------- 27.10.1998 - 28.12.1998
----- V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci a požaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka, a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely však nebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu ve Středisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou, a.s. a upisovatelem. ------------------------------------------- 27.10.1998 - 28.12.1998
Usnesení o zvýšení základního jmění: --1) Zvýšení základního jmění Základní jmění společnosti se zvyšuje o 600.000.000,-Kč (slovy: šestsetmiliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 600.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. 12.8.1997 - 11.11.1997
-2) Časový harmonogram úpisu akcií Úpis akcií bude proveden ve třech kolech 1. kolo V prvním kole, které započne 3.den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií na základě § 203, odst.4, obchodního zákoníku, a bude ukončeno 16. den po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu § 204a, odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví takto: a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, nahrazenou zatímním listem, lze upsat [0,447761194*1000] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva, vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5 včetně nahoru. Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I.patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akacionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valné hromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka, a.s., jehož součástí je ve smyslu ust. § 204a, odst. 2, obchodního zákoníku, informace o přednostním právu. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba na kterou bylo přednostní právo převedeno a která prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku. 2. kolo Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a to společnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 6460 9952. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti určitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35, identifikační číslo 64 60 99 52, je místem pro upisování akcií pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Zahájení 2. kola je 3. den po ukončení 1. kola. Ukončení 2. kola: 5. den po zahájení 2. kola upisování akcií. 3. kolo Akcie, jež nebyly upsány v prvním ani ve druhém kole, budou nabídnuty na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve třetím kole, které započne 16. den po zveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií a prospektu cenného papíru. Místem pro upisování akcií společnosti ve veřejném úpisu bude pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117, u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Ukončení 3. kola upisování bude 7. den po jeho započetí. 12.8.1997 - 11.11.1997
-3) Emisní kurs Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1.,2., a 3. kole je shodný a rovná se jmenovité hodnotě akcie společnosti a činí 1000,-Kč za jednu akcii. 12.8.1997 - 11.11.1997
-4) Způsob upisování a splácení Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. Upisovatel je povinen splatit při úpisu celý emisní kurs upsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěch účtu č. 8010000326/3400, vedený u Union banky, a.s.. K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné ve všech třech kolech pouze peněžité vklady. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií výše navrhovaného základního jmění, ledaže akcie chybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány zakladateli nebo některými z nich. Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány na pracovišti eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. 12.8.1997 - 11.11.1997
-5) Informace o přednostním právu Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č.117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo zveřejněno usnesení valné hromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka, a.s., jehož součástí je, ve smyslu ust. § 204a, odst. 2, obchodního zákoníku, informace o přednostním právu. Lhůta pro vykonání přednostního práva započne v 1. kole upisování akcií 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění upisováním akcií společnosti na základě ust. § 203, odst. 4, obchodního zákoníku a bude ukončena 16. den po započetí 1. kola. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a, obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, nahrazenou zatímním listem, lze upsat [0,447761194*1000] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva, vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5 včetně nahoru. Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou v zaknihované podobě. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.000,-Kč za jednu akcii. 12.8.1997 - 11.11.1997
- 6) Identifikace upisovatele Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpis z tohoto účtu a udělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikaci originálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodního rejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členové statutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představensta a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušné osoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobu nebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé), kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního člena představenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob ke společnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude při úpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kterou jednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platným průkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány a udělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účet upisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovateli nevrací. V případě, kdy upisovatel - právnická osoba nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osoby zároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobou vystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsána v obchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby, dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány a oprávnění udělit eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účet upisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který je uveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc ani další důkazní listiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická opsoba, vyžaduje se k její identifikaci předložení týchž dokumentů v téže formě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnické osoby. Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogických (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Union banka, a.s. upozorňuje upisovatele, kteří jsou zahraničními subjekty, že jsou podle zákona č.21/1992 Sb. o bankách povinni před provedením úpisu eminentovi předložit potvrzení České národní banky o udělení souhlasu ke vzniku majetkového podílu upisovatele na eminentovi. 12.8.1997 - 11.11.1997
--Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazuje takto: Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží "Smlouvou o postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. § 156a, obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být platná a uzavřená po zapsání usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997 do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě osob jednajících za převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci a požaduje při úpisu otevření takového účtu , je Union banka, a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely však nebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu ve Středisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou, a.s. a upisovatelem. 12.8.1997 - 11.11.1997
Omezení převoditelnosti akcií: Je omezena převoditelnost akcií na jméno podle platných stanov společnosti, která spočívá v udělení předchozího písemného souhlasu představenstva ke smuvnímu převodu této formy akcií. 15.4.1997 - 9.8.1999
Obchodní jméno: - v jazyce německém: Union bank, Aktiengesellschaft Ostrava /zkráceně: Union bank, AG Ostrava/ - v jazyce anglickém: Union Bank, Joint Stock Company Ostrava /zkráceně: Union Bank S.C. Ostrava/ 17.6.1993 - 15.11.1993
Den vzniku: 13. srpna 1991. 13.8.1991
Způsob založení: Jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb. a to na základě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 27.3.1991. 13.8.1991

Aktuální kontaktní údaje Union banka, a.s. "v likvidaci"

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 41034261
Obchodní firma: Union banka, a.s."v likvidaci"
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 13.8.1992
Celkový počet živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 41034261
Firma: Union banka, a.s. "v likvidaci"
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 14.10.1991

Kontakty na Union banka, a.s. "v likvidaci" IČO: 41034261

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 30. dubna 635/35 , Ostrava 702 00 20.3.2015
Sídlo: 30. dubna 635/35 , Ostrava 702 00 28.5.2013 - 20.3.2015
Sídlo: 30. dubna 635/35 , Ostrava 702 00 31.7.2002 - 28.5.2013
Sídlo: 30. dubna 635/35 , Ostrava 702 00 17.6.1993 - 31.7.2002
Sídlo: ul. 30 dubna 35 , Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika
13.8.1991 - 17.6.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 30. dubna 635/35, Ostrava 702 00

Obory činností Union banka, a.s. "v likvidaci" IČO: 41034261

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
2 d) finanční makléřství g) poskytování záruk (nikoliv devizových) h) poskytování porad ve věcech podnikání ch) poskytování bankovních informací i) pronájem bezpečnostních schránek j) provádění hladkých plateb k) provádění dokumentárního inkasa l) provádění dokumentárního akreditivu m) otevírání nostro účtů u zahraničních peněžních ústavů n) obchodování s devizovými hodnotami na mezibankovním trhu v návaznosti na výkon a zabezpečení zahraničního platebního styku 12.5.2005
1 a) vedení devizových účtů fyzickým a právnickým osobám a ukládání devizových prostředků na účty u čs. devizových bank b) přijímání vkladů od veřejnosti c) poskytování úvěrů d) provádění platebního styku a zúčtování e) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami g) provádění směnárenské činnosti (nákup devizových prostředků) h) výkon činnosti depozitáře ch) poskytování a přijímání záruk znějících na cizí měnu cha) vystavování platebních záruk za závazky klientů banky v cizí měně, vyplývající z přijatých finančních úvěrů ze zahraničí chb) poskytování úvěrů v cizí měně zahraničním bankám a přijímání úvěrů v cizí měně od zahraničních bank - mezibankovní importní linky a finanční úvěry chc) poskytování úvěrů v cizí měně (tzv. náhradní plnění) v tuzemsku a do zahraničí i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1) s devizovými hodnotami v rozsahu poskytování a příjímání úvěrů znějících na cizí měnu, obchodování se zahraničními cennými papíry 2) v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů ia) eskont směnek znějících na cizí měnu ib) provádění operací typu forfaiting a faktoring ic) provádění arbitrážních devizových operací k zajištění kursových a úrokových rizik na vlastní účet a na účet klienta 2.6.1999
1 a) vedení devizových účtů fyzickým a právnickým osobám a ukládání devizových prostředků na účty u čs. devizových bank b) přijímání vkladů od veřejnosti c) poskytování úvěrů d) provádění platebního styku a zúčtování e) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami g) provádění směnárenské činnosti (nákup devizových prostředků) h) výkon činnosti depozitáře ch) poskytování a přijímání záruk znějících na cizí měnu cha) vystavování platebních záruk za závazky klientů banky v cizí měně, vyplývající z přijatých finančních úvěrů ze zahraničí chb) poskytování úvěrů v cizí měně zahraničním bankám a přijímání úvěrů v cizí měně od zahraničních bank - mezibankovní importní linky a finanční úvěry chc) poskytování úvěrů v cizí měně (tzv. náhradní plnění) v tuzemsku a do zahraničí i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1) s devizovými hodnotami v rozsahu poskytování a příjímání úvěrů znějících na cizí měnu 2) v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů ia) eskont směnek znějících na cizí měnu ib) provádění operací typu forfaiting a faktoring ic) provádění arbitrážních devizových operací k zajištění kursových a úrokových rizik na vlastní účet a na účet klienta 13.9.1995 - 2.6.1999
3 a) obchodování s cennými papíry b) obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb c) obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d) poradenská činnost ve věcech týkajících se cenných papírů 13.9.1995 - 12.5.2005
1 a) vedení devizových účtů fyzickým a právnickým osobám a ukládání devizových prostředků na účty u čs. devizových bank b) přijímání vkladů od veřejnosti c) poskytování úvěrů d) provádění platebního styku a zúčtování e) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami g) provádění směnárenské činnosti (nákup devizových prostředků) h) výkon činnosti depozitáře 5.1.1995 - 13.9.1995
2 a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry c) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb d) finanční makléřství e) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) f) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot g) poskytování záruk (nikoliv devizových) h) poskytování porad ve věcech podnikání ch) poskytování bankovních informací i) pronájem bezpečnostních schránek j) provádění hladkých plateb k) provádění dokumentárního inkasa l) provádění dokumentárního akreditivu m) otevírání nostro účtů u zahraničních peněžních ústavů n) obchodování s devizovými hodnotami na mezibankovním trhu v návaznosti na výkon a zabezpečení zahraničního platebního styku 5.1.1995 - 12.5.2005
Provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v rozsahu činností podle § 9 zák. č. 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách, s výjimkou činností uvedených v písm. e/ cit. § a zákona, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské. Činnost banky je zaměřena na celkovou ekonomickou a ekologickou obnovu Ostravsko-karvinského regionu a podporu všech druhů podnikatelských činností. 13.8.1991 - 5.1.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1992
Zánik oprávnění: 3.12.1992

Živnost č. 2 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 2.12.1992

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 20.8.1998

Živnost č. 4 Obstaravatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1993
Zánik oprávnění: 20.8.1998

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.2003
Zánik oprávnění: 21.12.2010
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Vedení firmy Union banka, a.s. "v likvidaci" IČO: 41034261

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Jednat za banku a zavazovat ji jsou oprávněni vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Jednání za banku se děje tím způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě banky připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 31.7.2002
J e d n á n í : Jednat za banku a zavazovat ji jsou oprávněni vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Jednání za banku se děje tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 22.3.1999 - 31.7.2002
J e d n á n í : Jednat samostatně za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda přestavenstva, jinak vždy místopředseda společně s dalším členem představenstva. Jednání za společnost se děje tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, jinak místopředseda, vždy společně s dalším členem představenstva. 12.8.1997 - 22.3.1999
Jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují samostatně předseda představenstva a každý z jeho místopředsedů, jinak vždy dva libovolní členové představenstva; podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda, jinak nejméně dva členové představenstva, svůj podpis. 15.11.1993 - 12.8.1997
Způsob podepisování: libovolní dva členové představenstva. 13.8.1991 - 15.11.1993
Jméno: Ing. Jaromír Klásek 13.8.1991 - 17.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: B. Němcové 667 , 725 25 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Hranický 13.8.1991 - 17.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Ziky 1949/12, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Petr Vysloužil 13.8.1991 - 17.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Balbínova 1827/16, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Vítězslav Růžička CSc. 13.8.1991 - 17.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Josefa Brabce 2896/23, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Ladislav Císař 13.8.1991 - 2.7.1993
Funkce: II. místopředseda představenstva
Adresa: Pavlovova 2628/27, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaroslav Dusílek 13.8.1991 - 2.7.1993
Funkce: I. místopředseda představenstva
Adresa: Francouzská 6022/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Marie Parmová 17.6.1993 - 2.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trávníčkova 1774/25, Praha 155 00
Jméno: Ing. Václav Formánek 13.8.1991 - 18.5.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Bulharská 1416/3, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Ladislav Císař 2.7.1993 - 18.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pavlovova 2628/27, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Marie Parmová 2.7.1993 - 18.5.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Trávníčkova 1774/25, Praha 155 00
Jméno: Ing. Ladislav Císař 18.5.1994 - 5.1.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pavlovova 2628/27, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Marie Parmová 18.5.1994 - 5.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Trávníčkova 1774/25, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Kokeš 13.8.1991 - 13.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Patrice Lumumby 2234/74, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaroslav Feix 13.8.1991 - 13.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zelená 2528/88, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jozef Dejčík 15.11.1993 - 13.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kubištova 1100/4, Praha 140 00
Jméno: Ing. Šárka Fromeliusová 17.6.1993 - 4.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1878/2, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jiří Láša 17.6.1993 - 11.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prokešovo náměstí 1883/2, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Josef Černý 17.6.1993 - 11.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. Vančury 364, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Jaroslav Dusílek 2.7.1993 - 11.11.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Francouzská 6022/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Ivan Dzida 18.5.1994 - 11.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bílovecká 729/18, Opava 746 01
Jméno: Ing. Ladislav Císař 5.1.1995 - 11.11.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Klostermannova 904/10, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Marie Parmová 5.1.1995 - 11.11.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sokolská 59 , 721 00 Ostrava 1 Česká republika
Jméno: Ing. Jakub Tomšej 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svat. Čecha 1092, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Jozef Dejčík 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Karolíny Světlé 1310/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strašnická 869/14, Praha 102 00
Jméno: Ing. Richard Kuczinský 4.7.1996 - 11.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sládkova 3053/26, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jiří Láša 11.11.1996 - 15.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prokešovo náměstí 1883/2, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Ladislav Císař 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Klostermannova 904/10, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jaroslav Dusílek 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Francouzská 6022/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Marie Parmová 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sokolská 59 , 702 00 Ostrava 1 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Černý 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. Vančury 364, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Jozef Dejčík 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Karolíny Světlé 1310/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Ivan Dzida 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bílovecká 729/18, Opava 746 01
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strašnická 869/14, Praha 102 00
Jméno: Ing. Richard Kuczinský 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sládkova 3053/26, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Miroslav Fučík 15.4.1997 - 12.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: nábřeží Rudoarmějců 1517, Příbor 742 58
Jméno: Pavel Váňa 15.4.1997 - 12.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: čtvrť Františka Bartoše 329 , 760 01 Zlín, Mladcová Česká republika
Jméno: Ing. Marie Parmová 12.8.1997 - 13.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sokolská 59 , 702 00 Ostrava 1 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Fučík 12.8.1997 - 13.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: nábřeží Rudoarmějců 1517, Příbor 742 58
Jméno: Ing. Ivo Vrzal 12.8.1997 - 13.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vdovská 697/38, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Jozef Dejčík 12.8.1997 - 22.3.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Karolíny Světlé 1310/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Tomáš Seidler 12.8.1997 - 22.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osvoboditelů 1214/11, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Marie Parmová 13.11.1998 - 22.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Vdovská 761/17, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Ivo Vrzal 13.11.1998 - 22.3.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Lopuchová 79/20, Ostrava 711 00
Jméno: Ing. Jiří Babiš 13.11.1998 - 22.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. M. Tyrše 3106, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Lumír Nováček 13.11.1998 - 22.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gen. Hrušky 1197/2, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jiří Babiš 22.3.1999 - 2.6.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dr. M. Tyrše 3106, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Richard Kuczinský 12.8.1997 - 9.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sládkova 3053/26, Ostrava 702 00
Jméno: Pavel Váňa 12.8.1997 - 9.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: čtvrť Františka Bartoše 329 , 760 01 Zlín, Mladcová Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Fučík 13.11.1998 - 21.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 12.3.2001
Adresa: Oblá 1070/7, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Tomáš Seidler 22.3.1999 - 21.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 12.3.2001
Adresa: Osvoboditelů 1214/11, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Jiří Babiš 2.6.1999 - 21.5.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 30.1.2001
Adresa: Stará Riviera 1571, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Mgr. Aleš Musil 31.7.2002 - 31.7.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.8.2001 do 23.10.2001
Adresa: Michnova 1626/2, Praha 149 00
Jméno: Ing. Miroslav Fučík 21.5.2001 - 15.10.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 12.3.2001 do 13.6.2002
Adresa: Oblá 1070/7, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Tomáš Seidler 21.5.2001 - 10.2.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 12.3.2001 do 4.10.2002
Adresa: Osvoboditelů 1214/11, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Tomáš Michal 21.5.2001 - 23.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.2.2001 do 20.12.2002
Adresa: 489, Veřovice 742 73
Jméno: Ing. Radovan Vávra 10.2.2003 - 21.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 24.2.2003
Ve funkci: od 8.10.2002 do 24.2.2003
Adresa: Fügnerova 2211, Tábor 390 02
Jméno: Mgr. Roman Truhlář 23.7.2003 - 27.9.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 6.1.2003 do 24.2.2003
Adresa: Pod stadiony 2719/19, Praha 150 00
Jméno: Ing. Alena Pejčochová 15.10.2002 - 18.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.2.2003
Ve funkci: od 17.6.2002 do 20.2.2003
Adresa: Žilinská 1304/20, Ostrava 708 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Paolo Catalfamo 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.9.2002
Adresa:
Itálie, Milano, via Manzoni 46, 20 122
Jméno: Paul De Sury 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.9.2002
Adresa:
Itálie, Milano, via Pontaccio 12
Jméno: Marco Bertolin 23.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.12.2002
Adresa:
Itálie, Řím, Via Licio Giorgieri 92
Jméno: Ing. Ivana Růžičková 20.3.2015
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.4.2001
Adresa: Křížkovského 765/14, Ostrava 712 00
Jméno: Hana Jeníková 20.3.2015
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.3.2002
Adresa: Smetanova 266, Čeperka 533 45
Jméno: JUDr. Jarmila Škvrnová 17.6.1993 - 18.5.1994
Funkce: člen
Adresa: Er. Prchaly 4486 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Richard Kuczinský 17.6.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Nádražní 633/91, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Otakar Divák 17.6.1993 - 13.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Karla Pokorného 1362/55, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Milan Plašil 17.6.1993 - 13.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Nad údolím 308/46, Praha 147 00
Jméno: Ing. Vítězslav Růžička CSc. 17.6.1993 - 13.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Josefa Brabce 2896/23, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Hansel 17.6.1993 - 13.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Výškovická 2552/100, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Richard Kuczinský 5.1.1995 - 13.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Sládkova 3053/26, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Evžen Stejskal 13.9.1995 - 4.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 1597/11, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Josef Goj 17.6.1993 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Panelová 1573, Petřvald 735 41
Jméno: JUDr. Petr Vaněk 17.6.1993 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: K Rybníku 1191, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Milan Balabán 15.11.1993 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Buková 238/8, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Vladimír Šulc 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: 270 24 Sýkořice č. 166 Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Hüner 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Masarykova třída 1016, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Libor Juříček 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Marie Majerové 1648/27, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Zdeněk Honek 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: 208, Fryčovice 739 45
Jméno: Ing. Karel Šatera 13.9.1995 - 11.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Husova 385, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Karel Šatera 11.11.1996 - 6.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Husova 385, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Josef Goj 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Panelová 1573, Petřvald 735 41
Jméno: JUDr. Petr Vaněk 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen
Adresa: K Rybníku 1191, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Milan Balabán 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Buková 238/8, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Vladimír Šulc 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen
Adresa: 270 24 Sýkořice č. 166 Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Hüner 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Masarykova třída 1016, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Libor Juříček 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Marie Majerové 1648/27, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Zdeněk Honek 11.11.1996 - 12.8.1997
Funkce: člen
Adresa: 208, Fryčovice 739 45
Jméno: Ing. Richard Wieluch 6.12.1996 - 13.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 3009/5, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vladimír Šulc 12.8.1997 - 13.11.1998
Funkce: člen
Adresa: 270 24 Sýkořice 166 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 12.8.1997 - 26.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Strašnická 869/14, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Kořínek 6.12.1996 - 22.3.1999
Funkce: člen
Adresa: U Mostu 1139/5, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ladislav Císař 12.8.1997 - 16.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Klostermannova 904/10, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jaroslav Dusílek 12.8.1997 - 16.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Francouzská 6022/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Milan Balabán 12.8.1997 - 21.5.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.1.2001
Adresa: Buková 238/8, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. David Kostruh 16.2.2001 - 30.6.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 23.3.2001
Adresa: Joži Davida 1156/38, Opava 747 06
Jméno: Ing. Oldřich Struminský 16.2.2001 - 15.8.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.4.2001
Adresa: Francouzská 6023/3, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Jiří Adamec 15.8.2001 - 31.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.4.2001 do 17.8.2001
Adresa: Zapletalova 1939/7, Ostrava 710 00
Jméno: Mgr. Aleš Musil 15.8.2001 - 31.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.5.2001 do 17.8.2001
Adresa: Michnova 1626/2, Praha 149 00
Jméno: Ing. Marie Parmová 22.3.1999 - 7.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Vdovská 17 , 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika
Jméno: Jan Grozdanovič 31.7.2002 - 7.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.12.2001
Ve funkci: od 17.8.2001
Adresa: Masná 702/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jozef Dejčík 22.3.1999 - 10.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.9.2002
Adresa: Karolíny Světlé 1310/1, Havířov 736 01
Jméno: JUDr. Petr Vaněk 15.8.2001 - 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.3.2001 do 30.9.2002
Adresa: K Rybníku 1191, Orlová 735 14
Jméno: Anthony Maurice Seddon 31.7.2002 - 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.8.2001 do 30.9.2002
Adresa: Masná 702/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Marie Parmová 7.8.2002 - 10.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2001 do 30.9.2002
Adresa: Vdovská 17 , 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika
Jméno: JUDr. Petr Vaněk 10.2.2003 - 23.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.9.2002 do 20.12.2002
Adresa: K Rybníku 1191, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Jozef Piga 10.2.2003 - 23.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.9.2002 do 20.12.2002
Adresa: Nad kapličkou 3119/14, Praha 100 00
Jméno: Hana Jeníková 15.10.2002 - 23.8.2013
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.3.2002
Adresa: Smetanova 266, Čeperka 533 45
Jméno: Ing. Ivana Růžičková 15.8.2001 - 20.3.2015
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.4.2001
Adresa: Křížkovského 765/14, Ostrava 712 00
Jméno: Hana Jeníková 23.8.2013 - 20.3.2015
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.3.2002
Adresa: Smetanova 266, Čeperka 533 45

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Fyzická osoba, která jménem obchodní společnosti VALUE ADDED, s.r.o., IČ 26130521 vykonává funkci likvidátora: Ing. Petr Čermák, r.č. 53 05 13/089, bydliště Praha 4, Krč, Antala Staška 1027/67, PSČ 140 00 Den vzniku funkce: 19.5.2003 13.10.2011
Fyzická osoba, která jménem obchodní společnosti VALUE ADDED, s.r.o., IČ 26130521 vykonává funkci likvidátora: Ing. Petr Čermák, r.č. 53 05 13/089, bydliště Legerova 1822/43, 120 00 Praha 2, PSČ 120 00 Den vzniku funkce: 19.5.2003 20.6.2003 - 13.10.2011
Jméno: Value Added, S.r.o. 20.5.2003 - 20.3.2015
Adresa: Opletalova 1284/37, Praha 110 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Šárka Fromeliusová 11.1.1993 - 17.6.1993
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1878/2, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Slávka Halakucová 11.1.1993 - 17.6.1993
Adresa: Bohumínská 436/40, Ostrava 710 00

Konkurz dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Lukáš Raida 1.9.2017
Adresa: Petra Bezruče 361 , 747 62 Mokré Lazce Česká republika
Jméno: Ing. Michaela Huserová 30.5.2003 - 24.8.2005
Adresa: Vlasty Vlasákové 944/14, Ostrava 700 30
Jméno: Mgr. Lukáš Raida 24.8.2005 - 16.5.2017
Adresa: 28. října 875/275, Ostrava 709 00
Jméno: Mgr. Lukáš Raida 16.5.2017 - 1.9.2017
Adresa: Aloise Gavlase 37/12, Ostrava 700 30

Vlastníci firmy Union banka, a.s. "v likvidaci" IČO: 41034261

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 248 850 000 Kč - 27.1.2003
zakladni 2 444 400 000 Kč - 26.4.1999 - 27.1.2003
zakladni 2 134 000 000 Kč - 28.12.1998 - 26.4.1999
zakladni 1 940 000 000 Kč - 11.11.1997 - 28.12.1998
zakladni 1 340 000 000 Kč - 25.11.1996 - 11.11.1997
zakladni 1 390 000 000 Kč - 27.12.1995 - 25.11.1996
zakladni 1 050 000 000 Kč - 5.1.1995 - 27.12.1995
zakladni 300 000 000 Kč - 11.1.1993 - 5.1.1995
zakladni 73 000 000 Kč - 13.8.1991 - 11.1.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 920 Kč 1 440 000 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 920 Kč 500 000 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 92 Kč 1 940 000 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 74 Kč 3 880 000 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 80 Kč 3 880 000 26.4.1999 - 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 1 940 000 28.12.1998 - 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 440 000 13.11.1998 - 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 500 000 13.11.1998 - 27.1.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 600 000 11.11.1997 - 13.11.1998
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 340 27.12.1995 - 13.11.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 5.1.1995 - 25.11.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 000 5.1.1995 - 13.11.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 500 000 5.1.1995 - 13.11.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 000 11.1.1993 - 5.1.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 730 13.8.1991 - 11.1.1993

Sbírka Listin Union banka, a.s. "v likvidaci" IČO: 41034261

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 220/SL 64 účetní závěrka [2014] VZZ, rozvaha, přehled VK Krajský soud v Ostravě 11.2.2015 27.7.2015 28.7.2015 13
B 220/SL 63 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 11.2.2015 27.7.2015 28.7.2015 10
B 220/SL 62 účetní závěrka [2013] bez příloh Krajský soud v Ostravě 7.2.2014 20.8.2014 29.8.2014 13
B 220/SL 59 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 28.8.2012 23.10.2012 11
B 220/SL 56 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Ostravě 5.10.2011 7.10.2011 13
B 220/SL 55 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Ostravě 5.10.2011 7.10.2011 13
B 220/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - Záp.z mimoř.zased.doz.rady Krajský soud v Ostravě 24.2.2003 28.7.2010 23.8.2010 6
B 220/SL 53 výroční zpráva r.2004,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 4.8.2005 71
B 220/SL 52 usn. o konkursu a vyrovn. -33 K10/2003 - prohl.K+ust.SKP Krajský soud v Ostravě 29.5.2003 2.9.2003 2
B 220/SL 51 rozhod. o statut. orgánu -zasedání DR Krajský soud v Ostravě 20.12.2002 2.9.2003 8
B 220/SL 50 notářský zápis NZ 1209/2002-VH Krajský soud v Ostravě 20.12.2002 2.9.2003 12
B 220/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.9.2003 2
B 220/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis z usnesení č.21/02 Krajský soud v Ostravě 13.6.2002 5.11.2002 2
B 220/SL 43 notářský zápis Nz 603/02 Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 5.11.2002 3
B 220/SL 42 notářský zápis NZ 575/02 Krajský soud v Ostravě 17.6.2002 5.11.2002 2
B 220/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.11.2002 2
B 220/SL 3 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.uzáv.,§66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 80
B 220/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.8.2001 22.8.2002 28
B 220/SL 39 notářský zápis NZ 718/01 Krajský soud v Ostravě 17.8.2001 22.8.2002 2
B 220/SL 37 výroční zpráva r. 2000-dodatek Krajský soud v Ostravě 5.4.2002 11.4.2002 49
B 220/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.3.2002 8.3.2002 3
B 220/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis a usn.č. 4/2001 Krajský soud v Ostravě 30.1.2001 7.3.2002 8.3.2002 2
B 220/SL 33 notářský zápis NZ 286/2001 Krajský soud v Ostravě 20.4.2001 7.3.2002 8.3.2002 8
B 220/SL 32 notářský zápis NZ 215/2001 Krajský soud v Ostravě 28.3.2001 7.3.2002 8.3.2002 16
B 220/SL 31 výroční zpráva r. 1996 vč.účetní uzávěrky Krajský soud v Ostravě 27.2.2002 39
B 220/SL 30 notářský zápis NZ 163/2001 Krajský soud v Ostravě 12.3.2001 4.10.2001 3
B 220/SL 29 notářský zápis NZ 94/2001 Krajský soud v Ostravě 12.2.2001 4.10.2001 4
B 220/SL 28 notářský zápis NZ 351/2000 Krajský soud v Ostravě 31.8.2000 4.10.2001 18
B 220/SL 27 notářský zápis NZ 548/99 Krajský soud v Ostravě 30.6.1999 4.10.2001 97
B 220/SL 25 notářský zápis NZ 67/99 Krajský soud v Ostravě 29.1.1999 4.10.2001 5
B 220/SL 23 notářský zápis NZ 669/98 Krajský soud v Ostravě 29.9.1998 4.10.2001 9
B 220/SL 21 notářský zápis NZ 359/96 Krajský soud v Ostravě 10.6.1996 4.10.2001 7
B 220/SL 20 notářský zápis NZ 228/95 Krajský soud v Ostravě 31.5.1995 4.10.2001 49
B 220/SL 19 notářský zápis NZ 413/94 Krajský soud v Ostravě 28.9.1994 4.10.2001 39
B 220/SL 18 notářský zápis NZ 149/94 Krajský soud v Ostravě 7.4.1994 4.10.2001 34
B 220/SL 17 notářský zápis NZ 515/93 Krajský soud v Ostravě 8.12.1993 4.10.2001 32
B 220/SL 12 notářský zápis NZ 358/91 Krajský soud v Ostravě 27.3.1991 4.10.2001 28
B 220/SL 10 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.uzávěrky Krajský soud v Ostravě 3.10.2001 35
B 220/SL 6 notářský zápis NZ 163/2001 Krajský soud v Ostravě 12.3.2001 27.3.2001 3.8.2001 4
B 220/SL 4 notářský zápis Nz 957/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 18.12.1998 30.12.1998 26.2.1999 40
B 220/SL 2 notářský zápis Nz 467/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 19.6.1997 18.7.1997 18.7.1997 52
B 220/SL 1 notářský zápis NZ 55/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 24.1.1997 21.3.1997 21.3.1997 69

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Union banka, a.s. "v likvidaci"


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Union banka, a.s. "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.