UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha IČO: 15272028

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 15272028.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Odkup pohledávek na základě smlovy/factoring/ a Obstarávání inkasa pohledávek na základě smlouvy .

Základní údaje o UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO: 15272028

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.4.1991
Spisová značka: B 649
IČO: 15272028
Obchodní firma: UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.4.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.4.1991
Dne 25.11.2014 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu NZ 1280/2014, N 1364/2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií tak, že a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 110.600.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých) ze stávající částky 112.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů korun českých) na částku 222.600.00 0,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliony šest set tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1975 (slovy: jeden tisíc devět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, c) Jediný akcionář Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK neuplatní. Všechny no vé akcie budou upsány předen určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost MBANK SPOLKA AKCYJNA, se sídlem Varšava, Senatorska 18, 00-950 Polská republika (dále jen předem určený zájemce), d) předem určený zájemce upíše akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se Společností a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále jen Smlouva), e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje patnáct dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy předem určenému zájemci. Návrh Smlouvy vyhotoví Společnost a doručí jej předem určenému zájemci do deseti dnů ode dne rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií a to doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo lze doručit i osobně. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie čin í 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 110.600.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých). f) lhůta pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. g) místem splacení peněžitého vkladu je účet zřízený u Commerzbank AG, č.ú.: 10210546/6200, IBAN: CZ72 6200 0062 1800 1021 0546, BIC: COBACZPXXXX. Dne 26.11.2014 byla mezi jediným akcionářem a společností uzavřena smlouva o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, kterou jediný akcionář i) upsal všechny akcie, které budou vydány společností z důvodu zvyšování základního kapitálu společnosti, a to 1.975 ks (slovy: Jeden tisíc devět set sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 56.000,- Kč (slovy: P adesát šest tisíc korun českých) každá za emisní kurs jedné akcie 56.000,- Kč (slovy: Padesát šest tisíc korun českých); a ii) zavázal se splatit emisní kurs všech upsaných akcií, tj. částku 110,600.000,- Kč (slovy: Jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých) nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií na účet společnosti vedený u Commerzbank AG, č.ú. 10210546/6200, IBAN: CZ72 6200 0062 1800 1021 0546, BIC: COBACZPXXXX. 16.12.2014 - 16.12.2014
a) Stávající základní jmění společnosti ve výši Kč 56,000.000,- se zvyšuje o částku Kč 56,000.000,- na novou sumární výši základního jmění Kč 112,000.000,- s tím, že nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, tj. Kč 56,000.000,- se upisování akcií dále nepřipouští. 21.12.2000 - 4.3.2002
b) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 56.000,- v celkovém počtu 1.000 kusů nových akcií, které nebudou veřejně obchodovatelné. 21.12.2000 - 4.3.2002
c) K úpisu všech nových akcií dojde s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že upsání nových akcií s využitím přednostního práva mohou akcionáři společnosti uskutečnit v sídle společnosti tj. na adrese Praha 1, Revoluční 3, PSČ: 110 00, ve lhůtě patnácti dnů počínající třetím pracovním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to za emisní kurs rovný jmenovité hodnotě akcií, tj. Kč 56.000,- . který upisovatelé zcela splatí v penězích na bankovní účet společnosti TRANSFINANCE a.s. č. 71866004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. Praha 1 nejpozději do třiceti dnů ode dne , v němž nabude právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Výše navrhovaného emisního kursu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu a důvodům zvýšení základního jmění upsáním nových akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů společnosti. Stávající akcionáři společnosti mohou při využití přednostního práva upsat jednu novou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 56.000,- na jednu svou dosavadní kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 56.000,-. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání této valné hromady společnosti, která rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti, tj. 23.10.2000. 21.12.2000 - 4.3.2002
d) Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, budou upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 Obchodního zákoníku uzavřené na základě tohoto usnesení valné hromady přijatého ve smyslu § 203 odst. 2, písm.d) Obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů počínající běžet ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro uplatnění přednostního práva, a to za emisní kurs rovný jmenovité hodnotě akcií, tj. Kč 56.000,-, který upisovatelé celý splatí v penězích nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody o účasti na zvýšení základního jmění bezhotovostním převodem na účet společnosti TRANSFINANCE a.s. č. 71866004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. Praha 1. 21.12.2000 - 4.3.2002
e) Valná hromada pověřuje organizací a provedením úpisu akcií dle předcházejících odstavců c) a d) tohoto usnesení va smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku představenstvo společnosti. 21.12.2000 - 4.3.2002
Údaje o zřízení: Akciová společnost TRANSFINANCE a.s. byla založena jednorázově dle § 25 zákona č.104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy mezi A.S.Transakta, Letenská 11, Praha 1, Živnostenská banka a.s., Na příkopě 20, Praha 1, Girozentrale und Bank der östereichischen Sparkassen AG, Schubertring 5, A - 1011 Wien, Rakousko, Bayerische Hypotheken - und Wechsel Bank AG, Theatinerstrasse 11, D-8000 München 2, S.R.N., Factofrance Heller, Tour Maine Montparnasse, 75734 Paris Cedex 15, Francie ze dne 21.1.1991. Byly schváleny stanovy, jmenováni členové 5.4.1991 - 7.8.2002
představenstva, dozorčí rady, revisor účtů. Ze 100% akciového kapitálu bylo upsáno 30%. Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí na základě rozhodnutí MF ČR ze dne 11.2.1991 č.j. XI/2-2540/91, které nabylo právní moci dne 14.3.1991. 5.4.1991 - 7.8.2002

Aktuální kontaktní údaje UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 15272028
Obchodní firma: UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 15272028
Firma: UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.4.1991

Kontakty na UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO: 15272028

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Želetavská 1525/1 , Praha 140 00 28.5.2015
Sídlo: Křižíkova 237/36 , Praha 186 00 29.4.2002 - 28.5.2015
Sídlo: Revoluční 1003/3 , Praha 110 00 9.7.1996 - 29.4.2002
Sídlo: Na Florenci 1496/5 , Praha 110 00 18.9.1992 - 9.7.1996
Sídlo: Na strži 2097 63, 140 00 Praha 4 Česká republika
5.4.1991 - 18.9.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Želetavská 1525/1, Praha 140 00

Obory činností UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO: 15272028

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.12.2014
obstarávání inkasa pohledávek na základě smlouvy 9.7.1996 - 16.12.2014
odkup pohledávek na základě smlouvy (factoring) 9.7.1996 - 16.12.2014
Provádění factoringu a forfaitingu v Československu i v zahraničí včetně dalších činností s tím souvisejících. 5.4.1991 - 9.7.1996

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Želetavská 1525/1 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010342550
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.6.2015

Živnost č. 2 Odkup pohledávek na základě smlovy/factoring/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Obstarávání inkasa pohledávek na základě smlouvy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní finanční zprostředkování
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO: 15272028

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy dva jeho členové. 28.1.2005
Společnost zastupuje navenek představenstvo. Za představenstvo Jednají navenek společně vždy dva jeho členové. Podepisování se uskutečňuje takovým způsobem, že dva členové představenstva společně připojí své podpisy ke jménu společnosti. 4.11.1997 - 28.1.2005
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje navenek představenstvo.Předseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Představenstvo může písemně zmocnit své členy k zastupování samostatně nebo kolektivně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva a rovněž generální ředitel, je-li členem představenstva. 9.7.1996 - 4.11.1997
Společnost zastupuje představenstvo společně. Představenstvo může zmocnit své členy k zastupování samostatně nebo kolektivně. Spo- lečnost rovněž zastupuje samostatně předseda představenstva nebo vedoucí ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že osoba oprávněná společnost zastupovat připojí své jméno k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedením své funkce. 5.4.1991 - 9.7.1996
Jméno: Zdeněk Bílý 3.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 1.1.2017
Adresa: Radhošťská 2005/3, Praha 130 00
Jméno: Jiří Flégl 27.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.8.2018
Ve funkci: od 9.8.2018
Adresa: Zelená 1084/15, Praha 160 00
Jméno: ing. Miroslav Šebek 5.4.1991 - 18.9.1992
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jarešova 394/16, Praha 149 00
Jméno: ing. Jiří Kunert 5.4.1991 - 18.9.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Újezd 428/34, Praha 118 00
Jméno: Dan Becker 5.4.1991 - 26.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Haidlingerweg 6 , Grafing, b-München, D-8018 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Kunert 18.9.1992 - 26.5.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Újezd 428/34, Praha 118 00
Jméno: Theo Hibler 5.4.1991 - 29.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Colergasse 34/8 , Vídeň A-1070 Česká republika
Jméno: Eric Giffo 5.4.1991 - 29.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 19 rue Ginoux , 75015 Paříž, Francie Česká republika
Jméno: Johann Frhr. Hildprandt 26.5.1993 - 29.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Jiráskovou čtvrtí 73/12, Praha 147 00
Jméno: Josef Kříž 18.9.1992 - 9.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Roháčova 1666/94, Praha 130 00
Jméno: Ivan Černohorský 29.6.1995 - 9.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štolbova 1019/4, Praha 162 00
Jméno: Theo Hilber 29.6.1995 - 9.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mařákova 276/10, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Marek 9.7.1996 - 24.9.1997
Funkce: člem
Adresa: Mařákova 276/10, Praha 160 00
Jméno: Theo Hibler 9.7.1996 - 4.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mařákova 276/10, Praha 160 00
Jméno: Oliver Schmitt 9.7.1996 - 4.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Krymská 11 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Alain Lajuge 24.9.1997 - 4.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Na příkopě 858/20, Praha 110 00
Jméno: ing. Jiří Kunert 26.5.1993 - 28.8.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Španielova 1297/84, Praha 163 00
Jméno: Gerhard Prenner 4.11.1997 - 28.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Žvahově 400/26, Praha 152 00
Jméno: Eric Giffo 29.6.1995 - 8.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mařákova 276/10, Praha 160 00
Jméno: ing. Jiří Matula 4.11.1997 - 8.6.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Ke dvoru 774/3, Praha 160 00
Jméno: ing. Jiří Kunert 28.8.1998 - 8.6.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Fetrovská 999/63, Praha 160 00
Jméno: JUDr.Ing. Jana Němečková 28.8.1998 - 8.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Poděbradova 211/86, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: ing. Jiří Matula 8.6.1999 - 15.9.2004
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ke dvoru 774/3, Praha 160 00
Jméno: JUDr.Ing. Jana Němečková 8.6.1999 - 28.1.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 25.8.2003
Ve funkci: do 25.8.2003
Adresa: Poděbradova 211/86, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: Ing. Tomáš Vogl 8.6.1999 - 28.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.8.2003
Adresa: Legerova 1855/20, Praha 120 00
Jméno: ing. Jiří Matula 15.9.2004 - 28.1.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 25.8.2003
Ve funkci: do 25.8.2003
Adresa: Na krutci 84/17, Praha 160 00
Jméno: JUDr.Ing. Jana Němečková 28.1.2005 - 6.11.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.8.2003 do 26.8.2006
Ve funkci: od 25.8.2003 do 26.8.2006
Adresa: Poděbradova 211/86, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: ing. Jiří Matula 28.1.2005 - 6.11.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.8.2003 do 11.9.2006
Ve funkci: od 25.8.2003 do 11.9.2006
Adresa: Na krutci 84/17, Praha 160 00
Jméno: Ing. Tomáš Vogl 28.1.2005 - 6.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2003 do 26.8.2006
Adresa: Legerova 1855/20, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Ing. Jana Němečková 6.11.2006 - 12.1.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.8.2006 do 14.9.2009
Ve funkci: od 12.9.2006 do 14.9.2009
Adresa: Poděbradova 211/86, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: Ing. Tomáš Vogl 6.11.2006 - 12.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.2006 do 14.9.2009
Adresa: Legerova 1855/20, Praha 120 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kmoníček PhD. 17.5.2007 - 12.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2007 do 14.9.2009
Adresa: Na břehu 897/1, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Ing. Jana Němečková 12.1.2010 - 1.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2009 do 1.9.2012
Ve funkci: od 14.9.2009 do 1.9.2012
Adresa: Poděbradova 211/86, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: Ing. Tomáš Vogl 12.1.2010 - 1.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2009 do 1.9.2012
Adresa: Legerova 1855/20, Praha 120 00
Jméno: Róbert Molnár 17.4.2012 - 1.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2012 do 1.9.2012
Adresa: Maďarská republika
HU - 114 Budapest, Komoncsy str. 37/A
Jméno: JUDr. Ing. Jana Němečková 1.10.2012 - 5.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2012 do 21.1.2015
Ve funkci: od 19.9.2012 do 21.1.2015
Adresa: Poděbradova 211/86, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: Róbert Molnár 1.10.2012 - 5.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2012 do 21.1.2015
Adresa: Maďarská republika
HU - 114 Budapest, Komoncsy str. 37/A
Jméno: Ing. Karel Nováček 5.2.2015 - 12.8.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2015 do 31.7.2015
Ve funkci: od 21.1.2015 do 31.7.2015
Adresa: Horomyslická 793/7, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Tomáš Vogl 1.10.2012 - 30.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2012
Adresa: Legerova 1855/20, Praha 120 00
Jméno: Tomáš Vogl 30.9.2015 - 3.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2012 do 31.12.2016
Adresa: Legerova 1855/20, Praha 120 00
Jméno: Jiří Flégl 12.8.2015 - 27.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 25.6.2018
Ve funkci: od 1.8.2015 do 25.6.2018
Adresa: Zelená 1084/15, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Roland Viskupič 30.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Jelšová 697/30 , 900 33 Marianka Slovenská republika
Jméno: Aleš Barabas 3.4.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2017
Ve funkci: od 24.2.2017
Adresa: U dubu 1371/98, Praha 147 00
Jméno: Slavomír Beňa 31.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2018
Ve funkci: od 22.10.2018
Adresa: Mliekárenská 3 , 821 09 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Josef Vondrka 9.11.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2015
Adresa: Na křivce 1565 37, 101 00 Praha Česká republika
Jméno: Ivan Fialka 26.5.1993 - 9.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Na dračkách 852/15, Praha 162 00
Jméno: Ing. Josef Pitra 26.5.1993 - 4.11.1997
Funkce: člen
Adresa: Kroftova 399/9, Praha 150 00
Jméno: Michel Aussavy 26.5.1993 - 14.9.1998
Funkce: předseda
Adresa: 17, Boullevard de Montmorency , 75016 Paris, Francie Česká republika
Jméno: Dr.Ing. Jan Kollert 26.5.1993 - 9.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Špitálce 17 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Pitra 4.11.1997 - 9.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 935, Černošice 252 28
Jméno: Michel Aussavy 14.9.1998 - 7.8.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 23.10.2000
Adresa: 17, Boullevard de Montmorency , 75016 Paris, Francie Česká republika
Jméno: Helmut Paris 26.5.1993 - 28.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.5.2004
Adresa: Kegelgasse 32 , 1030 Wien, Rakousko Česká republika
Jméno: Gerhard Prenner 14.11.2000 - 28.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.5.2004
Adresa: Pilzgasse 15 , 1210 Wien Rakouská republika
Jméno: Theoderich S. Hibler 7.8.2002 - 28.1.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 24.5.2004
Ve funkci: od 23.10.2000 do 24.5.2004
Adresa: Rakouská republika
1070 Wien, Zollergasse 34/8
Jméno: Dr. Monika Schreiber 7.8.2002 - 28.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.5.2004
Ve funkci: od 23.10.2000
Adresa: Rakouská republika
3500 Krems, Wienerstrasse 57
Jméno: Henryk Vojtěch Okrzeja 28.1.2005 - 21.2.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2004
Adresa: Polská republika
02-776 Warszawa, ul. Wrzosowisko 14
Jméno: Theoderich S. Hibler 28.1.2005 - 17.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2004
Ve funkci: od 24.5.2004
Adresa: Rakouská republika
1070 Wien, Zollergasse 34/8
Jméno: Henryk Wojciech Okrzeja 21.2.2005 - 29.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2004 do 31.12.2007
Adresa: Polská republika
02-776 Warszawa, ul. Wrzosowisko 14
Jméno: Gerhard Prenner 28.1.2005 - 26.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2004 do 30.11.2007
Adresa: Pilzgasse 15 , 1210 Wien Rakouská republika
Jméno: Theoderich S. Hibler 17.5.2007 - 22.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2004 do 12.5.2009
Ve funkci: od 24.5.2004 do 12.5.2009
Adresa: Rakouská republika
Moedling, Pfarragasse 1212, 2340
Jméno: Gerald Gratzer 29.4.2008 - 26.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2008 do 3.8.2011
Adresa: Am Reitweg 45 , 2700 Wiener Neustadt Rakouská republika
Jméno: Theoderich S. Hibler 22.6.2009 - 26.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2009
Ve funkci: od 12.5.2009 do 3.8.2011
Adresa: Rakouská republika
Moedling, Pfarragasse 1212, 2340
Jméno: Henryk Okrzeja 26.9.2011 - 8.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2011
Adresa: Polská republika
Varšava, Wrzosowisko ulice 14, 02-777
Jméno: Maciej Janusz Bieńkowski 8.11.2011 - 25.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2011 do 17.9.2013
Adresa: Polská republika
04-988 Varšava, Mragowska ulice 20C
Jméno: Henryk Okrzeja 8.11.2011 - 17.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2011
Ve funkci: od 3.8.2011 do 18.12.2013
Adresa: Polská republika
Varšava, Wrzosowisko ulice 14, 02-777
Jméno: Jörg Hessenmüller 25.11.2013 - 17.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2013
Adresa: Falkensteiner Strasse , 603 22 Frankfurt am Main Spolková republika Německo
Jméno: Ryszard Rychter 4.12.2008 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2008 do 11.3.2014
Adresa: ul. Zieby 40/38 , 2808 Warszawa Polská republika
Jméno: Dariusz Adam Steć 26.9.2011 - 5.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2011 do 20.1.2015
Adresa: Polská republika
Varšava, Puchaczy ulice 22, 02-837
Jméno: Jörg Hessenmüller 17.4.2014 - 5.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2013 do 20.1.2015
Ve funkci: od 18.12.2013 do 20.1.2015
Adresa: Falkensteiner Strasse , 603 22 Frankfurt am Main Spolková republika Německo
Jméno: Henryk Okrzeja 17.4.2014 - 5.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2011 do 20.1.2015
Adresa: Polská republika
Varšava, Wrzosowisko ulice 14, 02-777
Jméno: Ryszard Rychter 29.5.2014 - 5.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.3.2014 do 20.1.2015
Adresa: Zieby 40/38 , Warszawa Polská republika
Jméno: Jiří Flégl 5.2.2015 - 12.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2015 do 16.6.2015
Adresa: Zelená 1084/15, Praha 160 00
Jméno: Roland Viskupovič 12.8.2015 - 30.9.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Jelšová 697/30 , 900 33 Marianka Slovenská republika
Jméno: Gregor Peter Hofstätter-Pobst 5.2.2015 - 3.4.2017
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2015 do 19.10.2016
Ve funkci: od 21.1.2015 do 19.10.2016
Adresa: K vinicím 698, Praha 164 00
Jméno: David Grund 5.2.2015 - 20.9.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2015 do 4.9.2018
Ve funkci: od 21.1.2015 do 4.9.2018
Adresa: K Lukám 702, Šestajovice 250 92
Jméno: Slavomír Beňa 20.9.2018 - 31.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2018
Adresa: Mliekárenská 3 , 821 09 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Josef Vondrka 5.2.2015 - 9.11.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2015
Adresa: Švejcarovo náměstí 2694/6, Praha 155 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zdeněk Bílý
Člen statutárního orgánu: Jiří Flégl

Vlastníci firmy UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO: 15272028

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 222 600 000 Kč 100% 16.12.2014
zakladni 112 000 000 Kč - 4.3.2002 - 16.12.2014
zakladni 56 000 000 Kč - 5.4.1991 - 4.3.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 56 000 Kč 3 975 16.12.2014
Kmenové akcie na jméno 56 000 Kč 2 000 22.4.2014 - 16.12.2014
Kmenové akcie na jméno 56 000 Kč 2 000 4.3.2002 - 22.4.2014
Akcie na jméno 56 000 Kč 1 000 5.4.1991 - 4.3.2002

Sbírka Listin UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO: 15272028

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 649/SL 51 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.6.2015 4.8.2015 19.8.2015 3
B 649/SL 50 notářský zápis [NZ 238/2015] Městský soud v Praze 19.5.2015 21.5.2015 2.6.2015 7
B 649/SL 49 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.5.2015 18.5.2015 25
B 649/SL 48 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 21.1.2015 30.1.2015 19.2.2015 4
B 649/SL 47 notářský zápis [NZ 1280/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2014 8.12.2014 22.12.2014 46
B 649/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2014 19.6.2014 7.8.2014 12
B 649/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 22.7.2014 25
B 649/SL 44 ostatní rozhodnutí předs. Městský soud v Praze 17.9.2013 18.10.2013 28.11.2013 3
B 649/SL 43 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 9.9.2013 18.10.2013 28.11.2013 1
B 649/SL 42 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 31.10.2013 6.11.2013 30
B 649/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 22.7.2013 24
B 649/SL 40 ostatní - záp.z jed.DR/volba předst./ Městský soud v Praze 2.2.2012 19.11.2012 19.11.2012 2
B 649/SL 39 ostatní zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 19.9.2012 10.10.2012 1
B 649/SL 38 ostatní - Rozhodnutí o jmenování Městský soud v Praze 31.8.2011 17.10.2011 2
B 649/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.5.2011 9.5.2011 39
B 649/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.8.2010 23.8.2010 38
B 649/SL 35 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 14.9.2009 27.1.2010 1
B 649/SL 34 ostatní - rezignace Městský soud v Praze 22.8.2009 27.1.2010 1
B 649/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.12.2009 27.1.2010 2
B 649/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.12.2009 27.1.2010 2
B 649/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.9.2009 8.9.2009 32
B 649/SL 30 ostatní záp. z jednání VH Městský soud v Praze 12.5.2009 30.6.2009 7
B 649/SL 29 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 7.10.2008 15.1.2009 29
B 649/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.10.2008 15.1.2009 2
B 649/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.9.2008 8.9.2008 32
B 649/SL 26 ostatní - záp.z jed.mim.VH Městský soud v Praze 6.3.2008 16.5.2008 9
B 649/SL 25 ostatní - záp.z jed.DR Městský soud v Praze 25.3.2008 16.5.2008 1
B 649/SL 24 ostatní - rezignace Městský soud v Praze 15.11.2007 16.5.2008 4
B 649/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 13.8.2007 32
B 649/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.3.2007 7.6.2007 12
B 649/SL 21 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 26.3.2007 7.6.2007 1
B 649/SL 20 notářský zápis NZ 93/2007 Městský soud v Praze 28.3.2007 7.6.2007 41
B 649/SL 19 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 30.4.2007 7.6.2007 2
B 649/SL 18 ostatní -zápis č.3/06jed.představenstv Městský soud v Praze 11.9.2006 21.12.2006 1
B 649/SL 17 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 23.10.2006 21.12.2006 2
B 649/SL 16 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 26.10.2006 21.12.2006 2
B 649/SL 15 ostatní -rozhodnutí DR Městský soud v Praze 25.8.2006 21.12.2006 2
B 649/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 15.8.2006 16.8.2006 29
B 649/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 5.8.2005 22.8.2005 13
B 649/SL 11 ostatní -výpis ze záp.jednání DR Městský soud v Praze 24.5.2004 28.1.2005 1
B 649/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 10.8.2004 26.8.2004 24
B 649/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 145/2004-vč.příl. Městský soud v Praze 16.6.2004 19.8.2004 54
B 649/SL 8 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 19.8.2003 27.8.2003 33
B 649/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.1997 7.5.2002 1.11.2002 12
B 649/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.10.2001 5.3.2002 25
B 649/SL 5 notářský zápis NZ 279/2001 Městský soud v Praze 20.9.2001 5.3.2002 9
B 649/SL 4 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 8.8.2001 6.9.2001 30
B 649/SL 3 notářský zápis NZ 79/2000 Městský soud v Praze 23.10.2000 21.12.2000 12
B 649/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 43/97 Městský soud v Praze 27.6.1997 7.11.1997 33
B 649/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 18.8.1997 19.8.1997 14
B 649/SL 12 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 14.12.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.