UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost Praha IČO: 41695381

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 41695381.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost IČO: 41695381

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.9.1991
Spisová značka: B 911
IČO: 41695381
Obchodní firma: UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 13.9.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.9.1991
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.08.2016. Valná hromada společnosti rozhodla a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911 (dle jen "Společnost") se zvyšuje o částku 2.000.00 0,-Kč upsáním nových akcií v celkové souhrnné jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanou zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 20 kusů jmenovitá hodnota jedné nové akcie: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná emisní kurs jedné nové akcie: 100.000,-Kč Nové akcie s celkovou jmenovitou hodnotou ve výši 2.000.000,-Kč budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: a) Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení "). b) Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. c) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo za šle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 2 týdnů od doručení oznámení přísl ušnému akcionáři; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě 2 týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu předsta venstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. f) Představenstvo Společnosti ve druhém kole ve lhůtě 10 dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostníh o práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem upsat všechny takto neupsané akcie ve lhůtě 1 týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Sp olečnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že některý z akcionářů neuplatní své přednostní právo na úpis akcií, platí, že akcie budou upsány ostatními akcionáři Společnosti, kteří o úpis akcií projevili zá jem. g) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 týdne ode dne předlo žení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akci í, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil. h) Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém kole upisování budou upsány dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Za každých završených 300.000,-Kč jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, tedy akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč mohou upsa t 1/3 nové akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, a to za každou jednu dosavadní akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 95 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů ode dne upsání akcií příslušným akcionářem a zbylou část do 30 dnů od účinnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to vše na zvláštní účet společnosti č. 2113348635/270 0, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 31.8.2016 - 25.1.2017
Na společnost UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, IČ: 41695381, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, jako společnost nástupnickou, přešla rozdělením odštěpením sloučením část jmění společnosti Unica Investment, uzavřený investiční fond, a .s., IČ: 24753203, se sídlem Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 4, jako společnosti rozdělované, uvedená v projektu rozdělení vyhotoveném dne 06.10.2015. 19.11.2015
Část obchodního jmění společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost určená projektem rozdělení odštěpením sloučením přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nástupnickou společnost Unica Investment, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 247 53 203, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16587. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.listopad 2010. 1.9.2011
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.3.2004 - základní kapitál se zvyšuje z hodnoty 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských) na hodnotu 6 000 000,- Kč (šestmilionůkorunčeských), - důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční stability společnosti, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 800 ks (osmset kusů) akcií znějících na jméno v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských), - všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými, - emisní kurs se stanoví částkou 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne, - nepřipouští se upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu, - dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právno upsat nově vydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii, - místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5, - lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny a nepočne však běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, - počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen dopisem předaným každému osobně proti potvrzení, - všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci ing. Pavlu Chocovi, r.č.: 580831/0981, bytem Praha 4, Rilská 3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta pro úpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu ing. Pavlu Chocovi oznámen dopisem předaným mu osobně proti potvrzení, - každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účet založený k tomu účelu u ČSOB, a.s., pobočka Praha 4, č. účtu: 189 438 726/0300 (variabilní symbol - rodné číslo upisovatele), - představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jak se svolává valná hromada, zveřejnit informaci o přednostním právu, ve které bude uvedeno: - místo a dvoutýdenní lhůta pro vykonání přednostního práva, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělen dopisem předaným osobně proti potvrzení, - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva. 11.5.2004 - 2.9.2004
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 24. března 2004, č.j. 13 Nc 15764/2004-5 ve věci exekuce oprávněného ČSAD Jindřichův Hradec a.s., se sídlem U Nádraží 694/2, Jindřichův Hradec proti povinnému UNICA TECHNOLOGIES a.s., se sídlem Novodvors ká 82/803, Praha 4 podle vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 1999, č.j. 6 Cm 273/94 - 112, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 16,947.300,-Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exeku ci na majetek povinné. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: Mgr. Radek Karafiát, exekutorský úřad Jihlava se sídlem Královský Vršek 25, Jihlava. 11.5.2004 - 2.2.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 29.6.2001 8.1.2002 - 30.4.2004
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 1 000 000,--Kč (jedenmilionkorunčeských) o částku 1 000 000,--Kč (jedenmilionkorunčeských) na novou hodnotu 2 000 000,--Kč (dvamilionykorunčeských), 8.1.2002 - 30.4.2004
důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční stability společnosti, 8.1.2002 - 30.4.2004
zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 200 ks (dvěstě kusů) akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských) 8.1.2002 - 30.4.2004
všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými, 8.1.2002 - 30.4.2004
emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne, 8.1.2002 - 30.4.2004
všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými, 8.1.2002 - 30.4.2004
emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne, 8.1.2002 - 30.4.2004
upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 8.1.2002 - 30.4.2004
dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii, 8.1.2002 - 30.4.2004
místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5 8.1.2002 - 30.4.2004
lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny nepočne však běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, 8.1.2002 - 30.4.2004
počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem 8.1.2002 - 30.4.2004
všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci panu Ing. Pavlu Chocovi, r.č.580831/0981, bytem Praha 4, Rilská 3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta pro úpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu Ing. Pavlu Chocovi oznámen doporučeným dopisem, 8.1.2002 - 30.4.2004
každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účet č.19-9220590277/0100 založený k tomu účelu u Komerční banky a.s. pobočky v Praze 4, Nuselská 94, přičemž variabilním symbolem bude rodné číslo upisovatele, 8.1.2002 - 30.4.2004
představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jakým se svolává valná hromada, zveřejnit a oznámit informaci o přednostním právu, ve které bude uvedeno: - místo a dvoutýdenní lhůta pro vykonávání přednostího práva, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělen doporučeným dopisem, - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva. 8.1.2002 - 30.4.2004
Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3182/4, Praha 4. 26.10.1999
Údaje o zřízení: Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 20.8.1991, kterou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady, byl určen revizor účtů a byly schváleny stanovy. Jde o jednorázové založení společnosti dle § 25 zák.č. 104/1990 Sb. 13.9.1991
Ze 100 % upsaného základního kapitálu bylo splaceno více než 30%. 13.9.1991 - 2.2.1995
Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3112, Praha 4. 13.9.1991 - 26.10.1999
Název společnosti: UNICA TECHNOLOGIES Company limited - anglicky 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Incorporated - anglicky USA 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Aktiengesselschaft - německy 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Société Anonyme - italsky 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Sociedad Anonima - španělsky 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES akcioněrnoe obšestvo - rusky 13.9.1991 - 8.1.2002

Aktuální kontaktní údaje UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 41695381
Obchodní firma: UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 41695381
Firma: UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.8.1991

Kontakty na UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost IČO: 41695381

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Novodvorská 803/82 , Praha 142 00 13.3.2017
Sídlo: Novodvorská 803/82 , Praha 142 00 8.9.2011 - 13.3.2017
Sídlo: Novodvorská 803/82 , Praha 142 00 13.9.1991 - 8.9.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Novodvorská 803/82, Praha 142 00

Obory činností UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost IČO: 41695381

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 13.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.9.2011
obráběčství 8.9.2011
zámečnictví, nástrojářství 8.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 8.9.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 8.9.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.5.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 22.4.2004 - 19.5.2009
hostinská činnost 8.1.2002
výzkum a vývoj v oblasti strojů a zařízení 8.1.2002 - 19.5.2009
tlumočnická a překladatelská činnost 8.1.2002 - 19.5.2009
kovoobráběčství 8.1.2002 - 8.9.2011
kovoobrábění 16.6.1997 - 8.1.2002
montáž, opravy, údržba a revize vybraných elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 16.6.1997 - 8.9.2011
zámečnictví 16.6.1997 - 8.9.2011
pronájem nebytových prostor 22.7.1996 - 19.5.2009
provozování odstavných a parkovacích ploch 22.7.1996 - 19.5.2009
vedení účetnictví 22.7.1996 - 8.9.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.9.1995 - 19.5.2009
činnost účetních poradců 14.9.1995 - 8.9.2011
revize elektrických zařízení 6.10.1993 - 16.6.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 6.10.1993 - 16.6.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 6.10.1993 - 19.5.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 6.10.1993 - 19.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.10.1993 - 19.5.2009
projektování elektrických zařízení 6.10.1993 - 8.9.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 6.10.1993 - 8.9.2011
výroba ověřovacích sérií strojů a zařízení 13.9.1991 - 6.10.1993
opakovaná výroba 13.9.1991 - 6.10.1993
montáž technologických celků 13.9.1991 - 6.10.1993
servisní činnost, opravy, obchodní činnost 13.9.1991 - 6.10.1993
poradenská a konsultační činnost v oboru automatizace a mechanizace 13.9.1991 - 6.10.1993
měřící činnost a zkušebnictví 13.9.1991 - 6.10.1993
stavební činnost a inženýring, projekční činnost s vyjímkou projektování pro účely stavebního řízení 13.9.1991 - 6.10.1993
zakládání dceřinných a.s. 13.9.1991 - 6.10.1993
vývoj a výroba unikátních jednoúčelových a jiných zařízení pro automatizaci a mechanizaci pracovních, výrobních a jim podobných procesů 13.9.1991 - 6.10.1993
projektování a výroba automatizovaných systémů 13.9.1991 - 6.10.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: U Dráhy 1356/3 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1003893244
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 1.10.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Novodvorská 803/82 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1003893210
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.10.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: U Dráhy 1356/3 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1003893244
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Novodvorská 803/82 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1003893210
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.10.1993

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.6.1993

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.5.1995

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: U Dráhy 1356/3 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1003893244
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.1996

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: U Dráhy 1356/3 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1003893244
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.1996

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 154 , Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny: 1003893236
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: 65 , Josefův Důl 468 44
Identifikační číslo provozovny: 1011180537
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2014

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: 154 , Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny: 1003893236
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: 65 , Josefův Důl 468 44
Identifikační číslo provozovny: 1011180537
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2014

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1995
Zánik oprávnění: 3.10.2001

Živnost č. 16 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1996
Zánik oprávnění: 3.10.2001

Živnost č. 18 Provozování odstavných a parkovacích ploch

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Tlumočnická a překladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost IČO: 41695381

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to jeho jediný člen. 22.5.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, podepisování se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva a nebo celé představenstvo. 16.6.1997 - 22.5.2015
Způsob jednání a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, podepisování se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předsed představenstva, dva členové představenstva nebo celé představenstvo. 17.9.1993 - 16.6.1997
Podepisování: K napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis: a) všichni členové představenstva nebo b) v rozsahu pověření předseda představenstva (po dobu jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) nebo c) v rozsahu jednorázového pověření představenstvem dva představenstvem určení členové představenstva nebo d) v rozsahu pověření výkonný ředitel. 13.9.1991 - 17.9.1993
Jméno: Ing. Pavel Choc 13.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.9.2017
Ve funkci: od 6.9.2017
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00
Jméno: ing. Jan Pavlíček 13.9.1991 - 17.9.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Mlejnku 968/32, Praha 147 00
Jméno: ing. Václav Horčička 13.9.1991 - 17.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídliště 1452/33, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: ing. Jan Svoboda CSc. 13.9.1991 - 17.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídliště 1431/12, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: Josef Toman 13.9.1991 - 17.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tejnická 1946/14, Praha 100 00
Jméno: ing. Pavel Choc 13.9.1991 - 30.1.1997
Funkce: předseda
Adresa: Rilská 3112 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Radmila Pilařová 17.9.1993 - 30.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídliště 1973 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Jméno: ing. Josef Jaroš 17.9.1993 - 30.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělohorská 1665/54, Praha 169 00
Jméno: ing. Pavel Choc 30.1.1997 - 11.4.1997
Funkce: předseda
Adresa: Rilská 3112 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Pavel Choc 11.4.1997 - 26.10.1999
Funkce: předseda
Adresa: Rilská 3112 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Pavel Choc 26.10.1999 - 22.4.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 6.5.2002
Ve funkci: do 6.5.2002
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00
Jméno: Radmila Pilařová 30.1.1997 - 11.6.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídliště 1973 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Jméno: ing. Josef Jaroš 30.1.1997 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.5.2001
Ve funkci: do 2.5.2001
Adresa: Bělohorská 1665/54, Praha 169 00
Jméno: Radmila Pilařová 11.6.2005 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.5.2001
Ve funkci: do 2.5.2001
Adresa: Sídliště 1073/13, Praha 153 00
Jméno: JUDr. Milan Chlupatý 22.4.2004 - 2.12.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 6.5.2002 do 12.4.2006
Ve funkci: od 6.5.2002 do 12.4.2006
Adresa: Chudenická 1063/11, Praha 102 00
Jméno: Radmila Pilařová 4.11.2009 - 2.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 12.4.2006
Ve funkci: od 2.5.2001 do 12.4.2006
Adresa: Sídliště 1073/13, Praha 153 00
Jméno: Ing. Josef Jaroš 4.11.2009 - 2.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 12.4.2006
Ve funkci: od 2.5.2001 do 12.4.2006
Adresa: Bělohorská 1665/54, Praha 169 00
Jméno: JUDr. Milan Chlupatý 2.12.2009 - 10.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.4.2006 do 10.3.2011
Ve funkci: od 12.4.2006 do 10.3.2011
Adresa: Chudenická 1063/11, Praha 102 00
Jméno: Radmila Pilařová 2.12.2009 - 10.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2006 do 10.3.2011
Adresa: Sídliště 1073/13, Praha 153 00
Jméno: Ing. Josef Jaroš 2.12.2009 - 10.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2006 do 10.3.2011
Adresa: Bělohorská 1665/54, Praha 169 00
Jméno: JUDr. Milan Chlupatý 10.5.2012 - 14.9.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2011 do 7.9.2012
Ve funkci: od 10.3.2011 do 7.9.2012
Adresa: Chudenická 1063/11, Praha 102 00
Jméno: Ing. Josef Jaroš 10.5.2012 - 14.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2011 do 7.9.2012
Adresa: Bělohorská 1665/54, Praha 169 00
Jméno: Radmila Pilařová 10.5.2012 - 17.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2011 do 26.6.2014
Adresa: Sídliště 1073/13, Praha 153 00
Jméno: Ing. Pavel Choc 14.9.2012 - 17.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 26.6.2014
Ve funkci: od 7.9.2012 do 26.6.2014
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00
Jméno: Ing. Petr Chlupatý 14.9.2012 - 13.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 26.6.2014
Adresa: Hyacintová 3181/20, Praha 106 00
Jméno: Ing. Pavel Choc 17.10.2012 - 13.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.10.2012 do 26.6.2014
Ve funkci: od 12.10.2012 do 26.6.2014
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00
Jméno: Radmila Pilařová 17.10.2012 - 13.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2012 do 26.6.2014
Adresa: Sídliště 1073/13, Praha 153 00
Jméno: Ing. Pavel Choc 13.8.2014 - 21.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014 do 15.6.2016
Ve funkci: do 15.6.2016
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Ondřej Straka 21.6.2016 - 9.9.2016
Trvání členství: od 15.6.2016 do 31.8.2016
Adresa: Lovosická 770/14, Praha 190 00
Jméno: Ing. Pavel Choc 9.9.2016 - 13.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2016 do 15.2.2017
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00
Jméno: Ing. Pavel Choc 13.3.2017 - 18.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2017 do 5.9.2017
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00
Jméno: Ing. Pavel Choc 18.9.2017 - 13.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.9.2017 do 6.9.2017
Ve funkci: od 5.9.2017 do 6.9.2017
Adresa: Rilská 3182/4, Praha 143 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Jaroš 26.6.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2019
Adresa: Na břevnovské pláni 1361/67, Praha 169 00
Jméno: Bc. Denisa Zofová DiS. 26.6.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2019
Adresa: U laboratoře 552/18, Praha 162 00
Jméno: Luděk Šustr 26.6.2019
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2019
Ve funkci: od 21.6.2019
Adresa: Želivského 3702, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Pavel Jirman 14.5.1996 - 22.7.1996
Funkce: předseda
Adresa: Vinohradská 102 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Evžen Zábrš 14.5.1996 - 22.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Baráškova 1587 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Jiří Kvapil 14.5.1996 - 22.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Svobody 4 , 763 02 Zlín - Malenovice Česká republika
Jméno: Josef Čmiel 14.5.1996 - 22.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Palackého 196/25, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: Olga Trellová 14.5.1996 - 30.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Pospíšilova 1524/4, Praha 130 00
Jméno: ing. Jaroslav Lhotka 22.7.1996 - 30.1.1997
Funkce: předseda
Adresa: Taussigova 1154/23, Praha 182 00
Jméno: ing. Petr Chlupatý 22.7.1996 - 30.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Letohradská 671/13, Praha 170 00
Jméno: Vladimír Heřman 22.7.1996 - 30.1.1997
Funkce: člen
Adresa: V mokřinách 356/31, Praha 147 00
Jméno: Václav Drahovzal 22.7.1996 - 30.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Machova 1265 , Lysá nad Labem Česká republika
Jméno: ing. Petr Chlupatý 30.1.1997 - 7.11.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.12.1999
Adresa: Letohradská 671/13, Praha 170 00
Jméno: Olga Trellová 30.1.1997 - 7.11.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.12.1999
Adresa: Pospíšilova 1524/4, Praha 130 00
Jméno: ing. Jaroslav Lhotka 30.1.1997 - 8.1.2002
Funkce: předseda
Adresa: Taussigova 1154/23, Praha 182 00
Jméno: Vladimír Heřman 30.1.1997 - 8.1.2002
Funkce: člen
Adresa: V mokřinách 356/31, Praha 147 00
Jméno: Václav Drahovzal 30.1.1997 - 8.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Machova 1265 , Lysá nad Labem Česká republika
Jméno: Luděk Šustr 7.11.2001 - 8.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.12.1999
Adresa: Želivského 3702, Chomutov 430 01
Jméno: Jiřina Jablonská 7.11.2001 - 11.6.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.12.1999 do 14.4.2005
Adresa: Písnická 755/50, Praha 142 00
Jméno: Samira Heroutová 11.6.2005 - 21.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2005
Adresa: Pod vilami 854/3, Praha 140 00
Jméno: Luděk Šustr 8.1.2002 - 4.11.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.6.2001
Ve funkci: od 22.12.1999 do 29.6.2001
Adresa: Želivského 3702, Chomutov 430 01
Jméno: ing. Jaroslav Lhotka 8.1.2002 - 2.12.2009
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.4.2006
Adresa: Taussigova 1154/23, Praha 182 00
Jméno: Samira Heroutová 21.9.2007 - 2.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2005 do 12.4.2006
Adresa: Dačického 1220/2, Praha 140 00
Jméno: Luděk Šustr 4.11.2009 - 2.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2001 do 12.4.2006
Ve funkci: od 29.6.2001 do 12.4.2006
Adresa: Želivského 3702, Chomutov 430 01
Jméno: Bc. Samira Heroutová 2.12.2009 - 25.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2006
Adresa: Dačického 1220/2, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Lhotka 2.12.2009 - 8.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2006 do 30.5.2011
Adresa: Taussigova 1154/23, Praha 182 00
Jméno: Luděk Šustr 2.12.2009 - 10.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2006 do 10.3.2011
Ve funkci: od 27.4.2006 do 10.3.2011
Adresa: Želivského 3702, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Samira Goldšmídová 25.10.2010 - 10.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2006 do 10.3.2011
Adresa: Dačického 1220/2, Praha 140 00
Jméno: Bc. Denisa Zofová DiS. 8.9.2011 - 13.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2011 do 26.6.2014
Adresa: U laboratoře 552/18, Praha 162 00
Jméno: Luděk Šustr 10.5.2012 - 13.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2011 do 26.6.2014
Ve funkci: od 10.3.2011 do 26.6.2014
Adresa: Želivského 3702, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Samira Goldšmídová 10.5.2012 - 13.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2011 do 26.6.2014
Adresa: Dačického 1220/2, Praha 140 00
Jméno: Ing. Josef Jaroš 13.8.2014 - 25.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Adresa: Bělohorská 1665/54, Praha 169 00
Jméno: Radmila Pilařová 13.8.2014 - 26.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: do 21.6.2019
Adresa: Sídliště 1073/13, Praha 153 00
Jméno: Luděk Šustr 13.8.2014 - 26.6.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 21.6.2019
Ve funkci: od 26.6.2014 do 21.6.2019
Adresa: Želivského 3702, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Josef Jaroš 25.2.2016 - 26.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: do 21.6.2019
Adresa: Na břevnovské pláni 1361/67, Praha 169 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Choc

Vlastníci firmy UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost IČO: 41695381

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 6 000 000 Kč - 14.7.2004
zakladni 2 000 000 Kč - 30.4.2004 - 14.7.2004
zakladni 1 000 000 Kč - 8.12.1993 - 30.4.2004
zakladni 1 000 000 Kč - 16.4.1993 - 8.12.1993
zakladni 310 000 Kč - 17.2.1993 - 16.4.1993
zakladni 190 000 Kč - 13.9.1991 - 17.2.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 28.8.2006
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 200 14.7.2004 - 28.8.2006
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 400 30.4.2004 - 14.7.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 200 16.4.1993 - 30.4.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 62 17.2.1993 - 16.4.1993
Akcie na jméno 5 000 Kč 38 13.9.1991 - 17.2.1993

Sbírka Listin UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost IČO: 41695381

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 911/SL 44 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 19.6.2015 19.11.2015 25
B 911/SL 43 notářský zápis [N 394/2015, NZ 352/2015] Městský soud v Praze 18.11.2015 19.11.2015 28
B 911/SL 42 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 6.10.2015 12.10.2015 13.10.2015 16
B 911/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2011 24.6.2014 12.11.2014 10
B 911/SL 40 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 26.6.2014 9.7.2014 24.9.2014 7
B 911/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 226/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 9.7.2014 24.9.2014 25
B 911/SL 38 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 24.6.2013 24.3.2014 1.4.2014 4
B 911/SL 37 ostatní valná hromada pozvánka Městský soud v Praze 24.6.2013 24.3.2014 1.4.2014 1
B 911/SL 36 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 24.3.2014 1.4.2014 24
B 911/SL 35 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 12.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 3
B 911/SL 34 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 12.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 1
B 911/SL 33 ostatní - zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 10.9.2012 7.9.2012 6
B 911/SL 32 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.6.2012 25.6.2012 22
B 911/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.6.2012 25.6.2012 17
B 911/SL 30 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 10.3.2011 10.5.2012 3
B 911/SL 29 ostatní zápis z jed. představenstva Městský soud v Praze 10.3.2011 10.5.2012 1
B 911/SL 28 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.4.2012 3
B 911/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 4.4.2012 8
B 911/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 4.4.2012 14
B 911/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 4.4.2012 17
B 911/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 4.4.2012 12
B 911/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.6.2002 28.12.2011 1
B 911/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2001 28.12.2011 11
B 911/SL 21 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.11.2010 Městský soud v Praze 1.11.2010 1.8.2011 1.9.2011 32
B 911/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.10.2010 Městský soud v Praze 31.10.2010 1.8.2011 1.9.2011 18
B 911/SL 19 posudek znalce č.19-2010 Městský soud v Praze 1.12.2010 1.8.2011 1.9.2011 43
B 911/SL 18 notářský zápis -NZ82/2011-projekt rozděl. Městský soud v Praze 30.5.2011 1.8.2011 1.9.2011 46
B 911/SL 17 ostatní plná moc k fúzi Městský soud v Praze 6.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 2
B 911/SL 16 ostatní -projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 26.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 30
B 911/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.4.2010 4.5.2010 17
B 911/SL 14 výroční zpráva za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.2.2010 37
B 911/SL 13 ostatní -zápis z valné hromady+přílohy Městský soud v Praze 12.4.2006 11.2.2010 8
B 911/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.8.2006 15.8.2006 15.8.2006 0
B 911/SL 11 notářský zápis -NZ287/06 Městský soud v Praze 9.8.2006 15.8.2006 15.8.2006 0
B 911/SL 10 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 22.4.2005 5.5.2005 6
B 911/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.2004 15.7.2004 0
B 911/SL 8 notářský zápis -NZ290/04 Městský soud v Praze 30.6.2004 15.7.2004 0
B 911/SL 7 notářský zápis -NZ229/02 Městský soud v Praze 6.5.2002 14.5.2004 0
B 911/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ136/04 Městský soud v Praze 24.3.2004 14.5.2004 0
B 911/SL 5 notářský zápis -NZ135/04 Městský soud v Praze 24.3.2004 14.5.2004 0
B 911/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.6.2002 25.6.2002 0
B 911/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 299/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 28.2.2002 0
B 911/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 25.7.2001 6.9.2001 0
B 911/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 95/97 Městský soud v Praze 28.3.1997 21.7.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.