Twisto payments a.s. Praha IČO: 01615165

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Twisto payments a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 01615165.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Twisto payments a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru .

Základní údaje o Twisto payments a.s. IČO: 01615165

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 22.4.2013
Spisová značka: B 19085
IČO: 01615165
Obchodní firma: Twisto payments a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.4.2013
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.4.2013
Valná hromada společnosti konaná dne 21.9.2017 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 7.572.085,-Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše 21.749.607,- Kč na novou výši 29.321.692,- Kč. 2.Upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: 7 572 085 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, které budou vydány jako cenné papíry, dále jen Akcie. 4.Navrhovaná výše emisního kursu jedné Akcie činí 16,19408680049314 Kč. Celková navrhovaná výše emisního kursu Akcií činí 122.623.001,7507121 Kč, což při použití směnného kurzu CZK/EUR vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 20.9.2017, dále jen kursový p řepočet, odpovídá po zaokrouhlení ekvivalentu částky 4.700.000 EUR, přičemž rozdíl celkového navrženého emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcií bude tvořit emisní ážio. 5.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 6.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování Akcií, neboť se všichni akcionáři společnosti v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před hlasováním o tomto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali přednost ního práva na upsání Akcií. 7.Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: a)ING Bank N.V., společnosti založené a existující podle nizozemského práva, se sídlem 1102MG Amsterdam, Bijlmerplein 888, Nizozemsko, vedené v nizozemském obchodním rejstříku pod č. 33031431, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 5 961 003 kusy kmen ových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, které budou vydány jako cenné papíry, s emisním kursem jedné Akcie ve výši 16,19408680049314 Kč, tj. s celkovým emisním kursem ve výši 96.533.000,00000001 Kč, odpovídajícím po kursovém přepoč tu ekvivalentu částky po zaokrouhlení 3.700.000 EUR, s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech Akcií upisovaných tímto zájemcem bude tvořit emisní ážio; b)UNIQA Insurance Group AG, společnosti založené a existující podle rakouského práva, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, vedené v rakouském obchodním rejstříku pod č. FN 92933t, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 1 611 082 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, které budou vydány jako cenné papíry, s emisním kursem jedné Akcie ve výši 16,19408680049314 Kč, tj. s celkovým emisním kursem ve výši 26.090.001,75071209 Kč, odpovídajícím po kursovém p řepočtu ekvivalentu částky po zaokrouhlení 1.000.000 EUR, s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech Akcií upisovaných tímto zájemcem bude tvořit emisní ážio; oba dále jen společně zájemci. 8.Zájemci jsou oprávněni upsat Akcie Smlouvou o úpisu akcií uzavřenou mezi společností a jednotlivými zájemci (jako upisovateli) v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran (dále jen Smlouva o úpisu akcií). Lhůta pro upsání Akcií bez využit í přednostního práva (tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o úpisu akcií) činí 60 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Právo upsat Akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 9.Každý ze zájemců je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií v měně euro na bankovní účet společnosti číslo: 277555009/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., a to ve lhůtě 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií mezi společností a příslušným zájemcem. 10.Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.10.2017
Valná hromada společnosti dne 15.2.2017 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního společnosti z vlastních zdrojů. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 7.249.869,- Kč o částku 14.499.738,-Kč na částku 21.749.607,-Kč. Ke zvýšení základního kapitálu dochází na základě schválené řádné účetní závěrky za rok končící 31.12.2016 , ověřené auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., ev. č. 71, dne 7.2.2017, bez výhrad (dále jen účetní závěrka). Základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastního zdroje společnosti, jímž jsou Ostatní kapitálové fondy, vedené v účetní závěrce v pasivech na čísle řádku A.II.2.1. Na zvýšení základního kapitálu společnosti budou vydány následující nové akcie: 716 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, 14 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, 394 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, 338 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. 22.2.2017
Valná hromada společnosti dne 25.11.2015 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: S účinností k okamžiku zápisu zvýšení základního kapitálu dle bodu 2. programu do obchodního rejstříku valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu tako: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 5.377.267,-Kč (slovy: pět milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých) o částku 1.872.602,-Kč (slovy: jeden milion osm set sedmdesát dva tisíc šest set dva korun českých) na č ástku 7.249.869,-Kč (slovy: sedm milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc osm set šedesát devět korun českých). 2. Upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: a) 92 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 160.204,89Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě stě čtyři korun českých a osmdesát devět haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 14.738.849,88Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set třicet osm tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a osmdesát osm haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty vš ech akcií, tj. částka ve výši 12.898.849,88Kč slovy: dvanáct milionů osm set devadesát osm tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a osmdesát osm haléřů) bude tvořit emisní ážio; b) 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 80.102,45Kč (slovy: osmdesát tisíc jedno sto dva korun českých a čtyřicet pět hal éřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 160.204,90Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě stě čtyři korun českých a devadesát haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 140.204,90Kč (slovy: jed no sto čtyřicet tisíc dvě stě čtyři korun českých a devadesát haléřů) bude tvořit emisní ážio; c) 126 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 801,02Kč (slovy: osm set jedna korun českých a dvě setiny haléře), tj. s celk ovým emisním kursem ve výši 100.928,52Kč (slovy: jedno sto tisíc devět set dvacet osm korun českých a padesát dva haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 88.328,52 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta dvacet osm korun českých a padesát dva haléřů) bude tvořit emisní ážio; d) 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 8,01,-Kč (slovy: osm korun českých a jedna setina haléře), tj. s celkovým emisním kurs em ve výši 16,02Kč (slovy: šestnáct korun českých a dvě setiny haléře) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 14,02Kč (slovy: čtrnáct korun českých a dvě setiny haléře) bude tvořit emisní ážio; dále jen Akcie. 4. Akcie nebudou upisovány prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 5. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování Akcií, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se všichni akcionáři společnosti před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostní ho práva na upsání nových Akcií. 6. Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci obchodní společnosti Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781, se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále též jen jako zájemce nebo upisovatel). 7. Zájemce je oprávněn upsat Akcie na základě Smlouvy o úpisu akcií uzavřené se společností v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran (dále jen Smlouva o úpisu akcií). Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření Smlouvy o úpisu akcií) bez využit í přednostního práva činí patnáct (15) dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí. Právo upsat Akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jim upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo: 2112333749/2700, a to ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí. 15.12.2015
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu tako: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 1.377.267,-Kč (slovy: jeden million tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých) na částku 5.377.267,-Kč (slovy: pět millio nů tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých). 2.Upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: a)68 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun česk ých a třicet sedm haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. částka ve výši 255.908,37Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc devět set osm korun českých a třicet sedm haléřů) bude tvořit emisní ážio; b)1 kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydané jako cenný papír, s emisním kursem akcie ve výši 137.954,20Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvac et haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty akcie, tj. částka ve výši 127.954,20Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvacet haléřů) bude tvořit emisní ážio; c)71 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. částka ve výši 1.279,50Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých a padesát haléřů) bude tvořit emisní ážio; d)167 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 13,79Kč (slovy: třináct korun českých a sedmdesát devět haléřů) s tím, že rozdíl emis ního kursu a jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. částka ve výši 12,79Kč (slovy: dvanáct korun českých a sedmdesát devět haléřů) bude tvořit emisní ážio; dále jen Akcie. 4.Akcie nebudou upisovány prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 5.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování Akcií, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se všichni akcionáři společnosti před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostníh o práva na upsání nových Akcií. 6.Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům: a)stávajícímu akcionáři, společnosti Enern Wasabi s.r.o., IČ: 01834321, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212377, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 63 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun českýc h a třicet sedm haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 17.382.227,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát dva tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a třicet jedna haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 16.122.227,31Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto dvacet dva tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a třicet jedna haléřů) bude tvořit emisní ážio; 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát hal éřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 2.759,-Kč (slovy: dva tisíce sedm set padesát devět korun českých) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 2.559,-Kč (slovy: dva tisíce pět set padesát devět korun českých) bude tvořit emisní ážio; b)stávajícímu akcionáři, společnosti Slevomat.cz, s.r.o., IČ: 24698059, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 3 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun českých a třicet sedm haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 827.725,11Kč (slovy: osm set dvacet sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a jedenáct haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 767.725,11Kč (slovy: sedm set šedesát sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a jedenáct haléřů) bude tvořit emisní ážio; 19 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát ha léřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 26.210,50Kč (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě deset korun českých a padesát haléřů), s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 24.310,50Kč (slovy: dvacet čtyř i tisíc tři sta deset korun českých a padesát haléřů) bude tvořit emisní ážio; 77 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 13,79Kč (slovy: třináct korun českých a sedmdesát devět haléřů), tj. s celkovým emisním kurzem ve výši 1.061,83Kč (slovy: jeden tisíc šedesát jedna korun českých a osmdesát tři haléřů), s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 984,83Kč (slovy: devět set osmdesát čtyři korun českých a osmde sát tři haléřů) bude tvořit emisní ážio; c)stávajícímu akcionáři, Mgr. Matěji Váchovi, nar. 2.7.1979, bydlištěm Alej Českých exulantů 404/11, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun českých a třicet sedm haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 551.816,74Kč (slovy: pět set padesát jedna tisíc osm set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů), s tím, že celkový rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 511.816,74Kč (slovy: pět set jedenáct tisíc osm set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) bude tvořit emisní ážio; 1 kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydané jako cenný papír, s emisním kursem akcie ve výši 137.954,20Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvacet haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty akcie, tj. částka ve výši 127.954,20Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvacet haléřů) bude tvořit emisní ážio; 50 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát ha léřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 68.975,-Kč (slovy: šedesát osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých), s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty akcií, tj. částka ve výši 63.975,-Kč (slovy: šedesát tři tisíc devět se t sedmdesát pět korun českých) bude tvořit emisní ážio; 90 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 13,79Kč (slovy: třináct korun českých a sedmdesát devět haléřů), tj. s celkovým emisním kurzem ve výši 1.241,10Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a deset haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 1.151,10Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto padesát jedna korun č eských a deset haléřů) bude tvořit emisní ážio; (dále též jen jako zájemci nebo upisovatelé). 7.Zájemci jsou oprávněni upsat Akcie na základě Smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a jednotlivými upisovateli v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran (dále jen Smlouva o úpisu akcií). Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření Sm louvy o úpisu akcií) bez využití přednostního práva činí patnáct (15) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Právo upsat Akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 8.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo: 2112333749/2700, a to ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií mezi společností a příslušným upisovatelem. 9.Připouští se možnost započtení následujících pohledávek: a)pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Enern Wasabi s.r.o. ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele - Enern Wasabi s.r.o. vůči společnosti ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů) spočívající v právu na vrácení části úvěru dle Smlouvy o úvěru a podmíněném úpisu akcií ze dne 7.4.2015; b)pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Slevomat.cz, s.r.o. ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatele m upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele - Slevomat.cz, s.r.o. vůči společnosti ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) spočívající v právu na vrácení části úvěru dle Sm louvy o úvěru a podmíněném úpisu akcií ze dne 7.4.2015; c)pohledávky společnosti vůči upisovateli - Mgr. Matěji Váchovi ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných Akc ií proti pohledávce upisovatele - Mgr. Matěje Váchy vůči společnosti ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře) spočívající v právu na vrácení části úvěru dle Smlouvy o úvěru a po dmíněném úpisu akcií ze dne 7.4.2015. 10.Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti a jednotlivých upisovatelů, specifikovaných pod bodem 9. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřeny mezi společností a příslušným upisovatelem v písemné formě a ve lhůtě patnáct (15) ode dne uzavření Smlo uvy o úpisu akcií mezi společností a příslušným upisovatelem. 11.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Enern Wasabi s.r.o. ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů) proti pohledávce upisovatele - společnosti Enern Wasabi s.r.o. vůči společnosti ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů), ve znění, které tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu. 12.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Slevomat.cz, s.r.o. ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) proti pohledávce u pisovatele - společnosti Slevomat.cz, s.r.o. vůči společnosti ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů), ve znění, které tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu. 13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli - Mgr. Matěji Váchovi ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře) proti pohledávce upisovatele - M gr. Matěje Váchy vůči společnosti ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. 26.11.2015
Valná hromada společnosti Twisto payments a.s. rozhodla dne 9. prosince 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) o částku 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). 2.Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.Nové akcie lze upsat výlučně peněžitými vklady. 4.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 5.Nepřipouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií; 6.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 59 (padesát devět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dva) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), s tím, že převoditelnost akcií nebude omezena. 7.Emisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. u: 59 (padesáti devíti) kusů kmenových akcií na jméno částce 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dvou) kusů kmenových akcií na jméno částce 10.000,- Kč (slovy: dese t tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. 8.Všichni akcionáři se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali práva na přednostní úpis akcií. 9.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ust. § 475 odst. d) zákona o obchodních korporacích nabídnuty následujícím předem určeným zájemcům: a.stávajícímu akcionáři společnosti Enern Wasabi s.r.o., IČ 018 34 321, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana, PSČ: 118 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212377, bude nabídnuto k úpisu 31 (třicet jed na) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a 1 (jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodno tě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); b. stávajícímu akcionáři společnosti Slevomat.cz, s.r.o., IČ: 246 98 059, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana, PSČ: 118 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961, budou nabídnuty k úpisu 2 (dva) kus y kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); c. stávajícímu akcionáři panu Michalovi Šmídovi, dat. nar. 14.6.1987, bydlištěm Letohradská 1212/38, Holešovice, 170 00, Praha 7, budou nabídnuty k úpisu 2 (dva) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisí c korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); d. stávajícímu akcionáři Mgr. Matějovi Váchovi, dat. nar. 2.7.1979, bydlištěm Alej Českých exulantů 404/11, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00, budou nabídnuty k úpisu 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dv acet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a 1 (jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 1 0.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); e. společnosti bizthusiasm, a.s., IČ: 033 07 611, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19921, bude nabídnuto 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Ustanovení § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Veškeré nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností Twisto payments a.s. a jednotlivě každým předem určeným zájemcem, tj. Enern Wasabi s.r.o., Slevomat.cz, s.r.o., Michalem Šmídou, Mgr. Matějem Váchou a Bizthusiasm, a.s., s úředně ověřenými podpisy. 10.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz tak, že nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií a zbývající část, tj. 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií, splatí nejpozd ěji do šesti (6) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet číslo: 267097059/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ 00001350. 29.12.2014 - 29.12.2014
Valná hromada společnosti Twisto payments a.s. rozhodla dne 2. října 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 2.000.000,-Kč ( slovy : dva miliony korun českých) o částku 800.000,-Kč ( slovy : osm set tisíc korun českých) na částku 2.800.000,-Kč ( slovy : dva miliony osm set tisíc korun českých). 2. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Nové akcie lze upsat výlučně peněžitými vklady. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno : - 39 (třicet devět) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dva) kusy listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité ho dnotě každé akcie 10.000,-Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). 5. Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. u : 39 (třiceti devíti) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dvou) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 1 0.000,-Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). 6. Přednostní právo na úpis akcií lze vykonat v sídle společnosti na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, a to ve lhůtě od 3.10.2014 ( třetího října roku dva tisíce čtrnáct) do 3.11.2014 ( třetího listopadu roku dva tisíce čtrnáct). 7. Na základě přednostního práva akcionářů je možné upsat nejvýše (a) dvě nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) a (b) jednu novou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( s lovy : deset tisíc korun českých) na jednu dosavadní listinnou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč ( slovy : dvacet tisíc korun českých). 8. S využitím přednostního práva lze upsat : - 39( třicet devět ) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-Kč ( slovy : dvacet tisíc korun českých), a - 2 (dva) kusy listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité h odnotě každé akcie 10.000,-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí u : 39 (třiceti devíti) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) , a 2 (dvou) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 10.000,-Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). 9. Akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu ostatním akcionářům. 10. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. 11. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs tak, že nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií a zbývající část, tj.70% jmenovité hodnoty upsaných akcií, splatí nejpozděj i do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet číslo : 267097059/0300 vedený u společnosti Československé obchodní banky, a.s. 21.11.2014 - 21.11.2014

Aktuální kontaktní údaje Twisto payments a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 01615165
Obchodní firma: Twisto payments a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 11.7.2013
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 01615165
Firma: Twisto payments a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.4.2013

Kontakty na Twisto payments a.s. IČO: 01615165

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Újezd 450/40 , Praha 118 00 8.8.2013
Sídlo: Budečská 851/28 , Praha 120 00 22.4.2013 - 8.8.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Újezd 450/40, Praha 118 00

Obory činností Twisto payments a.s. IČO: 01615165

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 21.11.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.8.2013
pronájem nemovitistí, bytů a nebytových prostor 22.4.2013 - 8.8.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.7.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Sokolovská 47/73 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1011812614
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 11.1.2016

Živnost č. 2 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2014
Zánik oprávnění: 1.3.2017

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Twisto payments a.s. IČO: 01615165

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
člen představnestva je oprávněn jednat za společnost ve všech věcech samostatně 22.4.2013
Jméno: Michal Šmída 24.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2013
Ve funkci: od 12.11.2014
Adresa: Letohradská 1212/38, Praha 170 00
Jméno: Michal Kročil 12.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2015
Adresa: Pujmanové 1549/26, Praha 140 00
Jméno: Viktor Stískala 12.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2015
Adresa: Plzeňská 312/217, Praha 150 00
Jméno: Pavel Kos 22.4.2013 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2013 do 11.7.2013
Adresa: Chmelová 2812/5, Praha 106 00
Jméno: Matěj Vácha 8.8.2013 - 21.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2013
Ve funkci: od 11.7.2013 do 12.11.2014
Adresa: Alej Českých exulantů 404/11, Praha 161 00
Jméno: Augustin Kohoutek 8.8.2013 - 21.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2013 do 2.10.2014
Adresa: Štěrková 269, Kosoř 252 26
Jméno: Michal Šmída 8.8.2013 - 21.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2013
Adresa: 10, Pěnčín 468 26
Jméno: Michal Šmída 21.11.2014 - 24.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2013
Ve funkci: od 12.11.2014
Adresa: Letohradská 1212/38, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Matěj Vácha 21.11.2014 - 12.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2013 do 26.11.2015
Adresa: Alej Českých exulantů 404/11, Praha 161 00
Jméno: Mgr. Jan Krabec LL.M. 21.11.2014 - 12.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2014 do 26.11.2015
Adresa: Dlouhá 1926, Kladno 272 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Borkovec 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.10.2017
Adresa: Krasová 600/12, Brno 614 00
Jméno: Lukáš Janoušek 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.10.2017
Adresa: Ovenecká 753/1, Praha 170 00
Jméno: Pavel Mucha 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.10.2017
Adresa: Žitavská 231, Praha 103 00
Jméno: Wouter Goosens 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.10.2017
Adresa: Saenredamstraat 312 , Haarlem, North Hoiland Nizozemské království
Jméno: Zdena Zůbková 22.4.2013 - 8.8.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.4.2013 do 11.7.2013
Ve funkci: od 22.4.2013 do 11.7.2013
Adresa: Šimůnkova 1606/15, Praha 182 00
Jméno: Andrea Melíšková 22.4.2013 - 8.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013 do 11.7.2013
Adresa: Budečská 851/28, Praha 120 00
Jméno: Kateřina Kosová 22.4.2013 - 8.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013 do 11.7.2013
Adresa: Sadová 879/22, Praha 161 00
Jméno: Antonín Vácha 8.8.2013 - 12.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2013 do 26.11.2015
Adresa: Purkyňova 2100, Hořice 508 01
Jméno: Pavel Mucha 8.8.2013 - 2.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2013
Ve funkci: od 11.7.2013
Adresa: Ke dráze 422/4, Praha 109 00
Jméno: Ondřej Raška 8.8.2013 - 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2013 do 3.10.2017
Adresa: 105, Pěnčín 468 21
Jméno: Ing. Petr Borkovec 12.2.2016 - 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2015 do 3.10.2017
Adresa: Krasová 600/12, Brno 614 00
Jméno: Mgr. Matěj Vácha 12.2.2016 - 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2015 do 3.10.2017
Adresa: Alej Českých exulantů 404/11, Praha 161 00
Jméno: Tomáš Čupr 12.2.2016 - 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2015 do 3.10.2017
Adresa: Dělnická 887/26, Praha 170 00
Jméno: Pavel Mucha 2.12.2016 - 23.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2013 do 3.10.2017
Ve funkci: od 11.7.2013 do 3.10.2017
Adresa: Žitavská 231, Praha 103 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Michal Šmída
Člen statutárního orgánu: Viktor Stískala
Člen statutárního orgánu: Mgr. Michal Kročil

Vlastníci firmy Twisto payments a.s. IČO: 01615165

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 29 321 700 Kč 100% 9.10.2017
zakladni 21 749 600 Kč 100% 22.2.2017 - 9.10.2017
zakladni 7 249 870 Kč 100% 15.12.2015 - 22.2.2017
zakladni 5 377 270 Kč 100% 26.11.2015 - 15.12.2015
zakladni 4 000 000 Kč 100% 29.12.2014 - 26.11.2015
zakladni 2 800 000 Kč 100% 21.11.2014 - 29.12.2014
zakladni 2 000 000 Kč 100% 6.5.2013 - 21.11.2014
zakladni 2 000 000 Kč 30% 22.4.2013 - 6.5.2013

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 29 321 692 9.10.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 21 749 607 4.8.2017 - 9.10.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 074 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 507 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 591 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 358 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 197 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 169 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 266 26.11.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 26.11.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 71 26.11.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 167 26.11.2015 - 15.12.2015
Akcie na jméno 20 000 Kč 198 29.12.2014 - 26.11.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 29.12.2014 - 26.11.2015
Akcie na jméno 20 000 Kč 139 21.11.2014 - 29.12.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 21.11.2014 - 29.12.2014
Akcie na majitele 20 000 Kč 100 26.8.2013 - 21.11.2014
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 22.4.2013 - 26.8.2013

Sbírka Listin Twisto payments a.s. IČO: 01615165

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 19085/SL 10 notářský zápis [NZ 754/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2015 12.2.2016 25
B 19085/SL 8 notářský zápis [NZ 754/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2015 26.11.2015 25
B 19085/SL 7 notářský zápis [NZ 1162/2014] Městský soud v Praze 9.12.2014 18.12.2014 7.1.2015 7
B 19085/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 933/2014 Městský soud v Praze 2.10.2014 13.11.2014 26.11.2014 21
B 19085/SL 5 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 11.7.2013 23.7.2013 29.8.2013 2
B 19085/SL 4 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 11.7.2013 23.7.2013 29.8.2013 1
B 19085/SL 3 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 14.8.2013 28.8.2013 20
B 19085/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 368/2013 Městský soud v Praze 12.8.2013 14.8.2013 28.8.2013 26
B 19085/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 135/2013 Městský soud v Praze 27.3.2013 16.4.2013 25.4.2013 29

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Twisto payments a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Twisto payments a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.