TVAR výrobní družstvo Pardubice Pardubice IČO: 00029793

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TVAR výrobní družstvo Pardubice, která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 00029793.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TVAR výrobní družstvo Pardubice se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1945. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 94 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO: 00029793

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 27.12.1945
Spisová značka: DrXVIII 310
IČO: 00029793
Obchodní firma: TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma: Družstvo 27.12.1945
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 27.12.1945
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 30.04.2014. 20.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 20.5.2014
Nedělitelný fond: 20,387.434,89 Kč 7.5.1993 - 11.6.2014
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 18.12.1992. 7.5.1993 - 20.5.2014
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 27.3.1981 asouhlasu Českého svazu výrobních družstev vPraze ze dne 4.května 1981 se zapisuje změna článků 4 odst. 1 a 2, 45 odst. 1 písm. g/, 49 písm. a/, 66 odst. 2/, 66 odst. 3/, 67 odst. 1/ stanov. 21.5.1981 - 7.5.1993
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 17.10.1980, usnesení členské schůze přejímajícího družstva ze dne 26.9.1980 asouhlasu Českého svazu výrobních družstev vPraze ze dne 12.11.1980, č.j. E 0442/22-70/80 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1981 družstva "SNAHA, výrobní družstvo Holice vČechách" zaps. vpod. rejstříku pod Do 334 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva azávazky převzalo přejímající družstvo. 23.12.1980
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 13. dubna 1978 asouhlasu Českého svazu výrobních družstev vPraze ze dne 11.5.1978 se zapisuje změna článků 43 odst. 2/ a 72 odst. 2/ stanov. 1.6.1978 - 7.5.1993
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 29. září 1975 aschválených Českým svazem výrobních družstev vPraze ze dne 4.3.1976. 23.3.1976 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 30. dubna 1971 austavující schůze představenstva ztéhož dne zapisují se změny adoplňky stanov: článků 36/a odst. 2, 42 odst. 1 písm. /b, 44 odst. 5, 48 odst. 1, 49 odst. 3 a 59 odst. 5, kteréžto změny adoplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 6.12.1971 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 7. března 1969 zapisují se změny článku 39, článku 42 odst. 1b/ ad/ aodst. 2, článku 47 odst. 1 ačlánku 58 vlastních stanov, kteréžto změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.4.1969 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 29. března 1968 austavující schůze představenstva ze dne 6. dubna 1968 se zapisují změny adoplňky stanov:1/. změny článku 2 odst. 1, článku 3 odst. 1 ačlánku 59 odst. 5,2/. doplňky článku 9 odst. 1 opísmeno f/ ačlánku 16 očlánek 16 a/. Tyto změny adoplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 14.6.1968 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 20. března 1967 zapisují se změny adoplňky stanov v 1. úvodním ustanovení, včlánku 2 odst. 1/, čl. 6 odst. 2 a 3, čl. 9 odst. 1 písm. c/ ad/ aodst. 2, čl. 14 odst. 5, čl. 42 odst. 1 písm. c/ ak/, čl. 44 odst. 4, čl. 47 písm. a/, čl. 53, odst. 3, čl. 54 poslední odstavec, čl. 59, čl. 60, čl. 61, čl. 62. Tyto změny aostatní drobnější úpravy vtextech stanov týkají se vnitřních poměrů družstva. 21.4.1967 - 7.5.1993
Podle usnesení členských schůzí ze dne 27. června 1966, schůze představenstva ze dne 16. července 1966 asouhlasu Krajského svazu výrobních družstev vHradci Králové ze dne 9. března 1966 podle § 91 odst. 1 zák. č. 109/64 Sb. zapisuje se ke dni 1.července 1966 sloučení družstva TVAR, výrobní družstvo, Pardubice (Do 342) stímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. 4.8.1966
Právní poměry družstva se řídí podle nových přijatých stanov schválených členskou schůzí družstva ze dne 3. ledna 1966.Představenstvo družstva se skládá zpředsedy družstva adalších 4-10 členů, volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů) na dobu dvou let. 10.2.1966 - 7.5.1993
Ručení: uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 10.2.1966 - 7.5.1993
Podle usnesení řádné valné hromady ze dne 30. března 1963 asouhlasu Krajského svazu výrobních družstev vHradci Králové:a). zapisuje se prodloužení funkčního období učlenů představenstva družstva ojeden rok,b). zapisuje se změna článků 30, 33 odst. 6, 34 odst. 3, 36 odst. 4 a 37 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 27.4.1963 - 10.2.1966
Podle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 26. června 1961 asouhlasu Krajského svazu výrobních družstev vHradci Králové ze dne 20. dubna 1961 zapisuje se ke dni 1. července 1961 sloučení družstva Novochema, lidové družstvo pro chemickou výrobu, Dolní Roveň (Do 343) stímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. Přejímající družstvo převzalo práva azávazky družstva zaniklého. 6.7.1961
Podle usnesení ustavující valné hromady slučovaných výrobních družstev ze dne 26. června 1961 aprvní schůze představenstva ztéhož dne byla schválena změna stanov včlánku 1, odstavce 1 a 2 ačlánku 2, odstavec 3, změna článku 2 odst. 3 stanov se týká vnitřních poměrů družstva. 6.7.1961 - 10.2.1966
Na mimořádné valné hromadě družstva konané 11. listopadu 1958 byly přijaty nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí. 10.1.1959 - 10.2.1966
Ručení - nejvýše dvojnásobné. 7.5.1956 - 10.2.1966
Výbor je pěti až devítičlenný. 7.5.1956 - 10.2.1966
Na mimořádné valné hromadě družstva konané dne 20.června 1955 bylo ve smyslu § 36 anásledujících, zákona číslo 53/54 Sb. usneseno splynutí tohoto družstva jako družstva přejímajícího sdružstvem: "Lidové družstvo Dřevo - papír vKrouné" jako družstvem slučovaným. Podle smlouvy osplynutí dané vKrouné 21.června 1955 avPardubicích dne 22.června 1955 aschválené Krajským svazem výrobních družstev vPardubicích vzastoupení ústředního svazu výrobních družstev vPraze splynutí družstev provádí se ke dni 1.července 1955 bez likvidace. Přejímající družstvo přebírá veškerá aktiva ipasiva slučovaného družstva, které zaniká bez likvidace adružstvo přejímající se stává jeho právním nástupcem. 19.1.1956
Smlouva družstevní ze dne 13.12.1951. Představenstvo se skládá ze 6 členů. 7.1.1952 - 10.2.1966
Vyhlášky zveřejňují se vyvěšením na informačních tabulích hlavního závodu ivšech provozoven. 7.1.1952 - 10.2.1966
Ručení:Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobnou výši upsaných podílů. 7.1.1952 - 7.5.1956
Vzhledem na zákon č.100/50 Sb. (podnikový rejstřík) byla firma pod dosavadní spisovou značkou Dv XI 125 zobchodního rejstříku vymazána apřepsána do podnikového rejstříku amá nyní sp. značku Do I 33. Proti tomuto usnesení není opravného prostředku. 21.5.1951 - 10.2.1966
JNV vPardubicích ze dne 14.2.1951 zn. VIII-191.1-13/2-1951 vymazuje se náhradní správa anáhradní správce.Zapisuje se náhradní orgán podle výměru URD vPraze zn. 374075/IV-kádr.HK/ZB apodle z.č.187/48 Sb., § 5 odst.3, písm.b 12.2.1951 - 10.2.1966
ONV vPardubicích, výměrem ze dne 2.2.1950 čj. 551-2/2-1950-VIII/S zavedl národní správu ve smyslu dekretu č. 5/45 Sb. austanovil národním správcem Centropen, národní podnik vPardubicích. 8.11.1950 - 12.2.1951
Podle výměru Krajského národního výboru vPardubicích ze dne 23. května 1949 zn. 551-17/5-1949-VIII vymazuje se národní správa anárodní správce firma Koh-i-noor, L. et C. Hardmuth, národní podnik vČeských Budějovicích. 21.12.1949 - 10.2.1966
Zemský národní výbor vPraze dne 7. srpna 1948 čj. VIII/2-3444/8-1948 zavedl národní správu ve smyslu § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 č. 5/45 Sb. austanovil národním správcem firmu Koh-i-noor, L. et C. Hardtmuth, národní podnik vČeských Budějovicích národní podnik zastoupený svým statutárním orgánem, podle ust. § 20 anásl. dekr. č. 100/45 Sb. avl. nař. č. 6/46 Sb. 17.8.1948 - 21.12.1949
Změna stanov usnesená při mimořádné valné hromadě dne 19.3.1948. Představenstvo čítá 6 členů volených valnou hromadou na tři roky. 21.4.1948 - 10.2.1966
Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 17. října 1945. 27.12.1945
Ručení:Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobnou výší upsaných podílů. 27.12.1945 - 7.1.1952
Oznámení: písemně vyvěšením vprovozovnách družstva veřejnosti přístupných. 27.12.1945 - 7.1.1952

Aktuální kontaktní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00029793
Obchodní firma: TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 13.11.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00029793
Firma: TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma: Družstvo
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice III
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.12.1945

Kontakty na TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO: 00029793

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Husova 1682 , 530 03 Pardubice Česká republika
Husova 1682, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
30.7.2015
Sídlo: Husova 1682 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Husova 1682, PSČ 53003
7.5.1993 - 30.7.2015
Sídlo: Pardubice Česká republika
Pardubice
27.12.1945 - 7.5.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Husova 1682, Pardubice 530 03

Obory činností TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO: 00029793

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.5.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3.5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nemo věcí 20.5.2014
Silniční motorová doprava nákladní 25.9.2001 - 20.5.2014
Velkoobchod 25.9.2001 - 20.5.2014
Výroba strojů azařízení pro určitá hospodářská odvětví 25.9.2001 - 20.5.2014
Výroba plastových výrobků apryžových výrobků 25.9.2001 - 20.5.2014
Konstrukční práce pro výrobu forem apřípravků pro plastikářskou výrobu adrobnou strojírenskou činnost 7.5.1993 - 25.9.2001
Silniční motorová doprava 7.5.1993 - 25.9.2001
Mandlování prádla 7.5.1993 - 25.9.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 7.5.1993 - 25.9.2001
Výroba zboží zplastů, mimo činnosti uvedené vpřílohách zákona č. 455/1991 Sb. 7.5.1993 - 25.9.2001

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba v oboru chemie, zejména zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů, výroba obalů a razítek, výroba v oboru kožedělném, zejména v oboru výroby obuvi; 10.3.1989 - 7.5.1993
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v těchto oborech: zakázková výroba obuvi, provádění a montáž kovového těsnění oken a dveří, mandlování prádla a vypínání záclon a deček, opravy obuvi a kožené galanterie, hodinek, čištění šperků a úklidová služba; 10.3.1989 - 7.5.1993
Konstrukční práce pro výrobu forem a a přípravků pro plastikářskou výrobu a drobnou strojírenskou činnost (jiná činnost). 10.3.1989 - 7.5.1993
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v těchto oborech: zakázková výroba obuvi, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla, opravy obuvi, punčoch, kožené galanterie, hodinek, čištění šperků a úklidová služba; 16.9.1986 - 10.3.1989
Konstrukční práce pro výrobu forem a výrobu forem pro plastikářskou výrobu 3.5.1983 - 10.3.1989
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami, maloobchodní prodej výrobků v oboru chemie, kovo a dřevo, prodej akvarijních potřeb, dále maloobchodní prodej v oboru prodeje obuvi a kožené galanterie, převážně z produkce výrobních družstev. 6.1.1981 - 7.5.1993
Výroba v oboru chemie, zejména zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů, výroba obalů a razítek, výroba v odvětví kožedělném, zejména v oboru výroby obuvi; 6.1.1981 - 10.3.1989
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v těchto oborech: zakázková výroba obuvi, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla, opravy obuvi, punčoch, kožené galanterie, hodinek, plnicích per; 6.1.1981 - 16.9.1986
Maloobchodní prodej akvarijních potřeb 1.10.1979 - 6.1.1981
Výroba v oboru chemie, zejména zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů, výroba obalů a razítek; 23.3.1976 - 6.1.1981
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru oprav hodinek, plnicích per, hudebních nástrojů, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla; 23.3.1976 - 6.1.1981
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní prodej výrobků v oboru chemie, kovo a dřevo, převážně z produkce výrobních družstev. 23.3.1976 - 6.1.1981
Výroba gumových a jiných razítek 17.9.1974 - 23.3.1976
Obchodní činnost spojená s vlastní výrobou, opravářskými pracemi a zajišťování služeb, jakož i s výrobou jiných hlavně družstevních dodavatelů. 4.12.1971 - 23.3.1976
Výroba a opravářské práce v odvětví chemie, zejména v těchto základních oborech: zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů a obaloviny, 2.9.1971 - 23.3.1976
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru oprav hodinek, plnicích per, hudebních nástrojů, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla a pod. 2.9.1971 - 23.3.1976
Obchodní činnost související s výrobou a opravářskými pracemi a zajišťování služeb. 2.9.1971 - 4.12.1971
Výroba a opravářské práce odvětví chemie, zejména v těchto základních oborech: výroba termosetů, termoplastů, sklolaminátů a obaloviny, 2.11.1970 - 2.9.1971
Zajišťování služeb obyvatelstvu v oboru oprav hodinek, plnících per, hudebních nástrojů, pokládání podlahové krytiny, provádění kovového těsnění oken a t.d. 2.11.1970 - 2.9.1971
Prodej svých výrobků a výrobků nakoupených od jiných organizací, příp. od občanů na vlastní obchodní síti. 2.11.1970 - 2.9.1971
Účelem družstva je podporovati členy v jejich živnosti, hospodaření, práci, podnikavosti a vynalézavosti společným provozováním výroby a prodejem plnicích per a jejich součástek, psacích potřeb a předmětů z umělých hmot a společným nákupem surovin, potřeb i nástrojů, sloužících ku provozování vytčené působnosti. Za tím účelem opatří si družstvo příslušná živnostenská oprávnění. Účelu toho má být dosaženo tím způsobem:a) zřízením společných dílen;b) provozováním výroby na účet společný;c) podporováním spořivosti svých členů přijímáním a úrokováním členských úsporných vkladů;d) úsilím o odborné zdokonalení členů;e) péčí o družstevní uvědomění a kulturní povznesení svých členů pořádáním vzdělávacích kursů a poučných přednášek podle ustanovení § 1 vládního nařízení z 18. května 1935, č. 116 Sb. z. a n., vyvíjejíc tuto činnost jen jako vedlejší a podružnou.Činnost družstva jest obmezena na členy. Toto ustanovení se týká jen zaměstnanců družstva. 27.12.1945 - 2.11.1970

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 1682 , Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny: 1000691594
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.6.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: 211 , Dolní Roveň 533 71
Identifikační číslo provozovny: 1000691608
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.6.2001

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1992

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1992
Zánik oprávnění: 21.6.2004

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Mandlování prádla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1992
Zánik oprávnění: 25.7.2001

Živnost č. 6 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba zboží z plastů, mimo činnosti uvedené v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.1992
Zánik oprávnění: 6.6.2001

Živnost č. 8 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Konstrukční práce pro výrobu forem a přípravků pro plastikářskou výrobu a drobnou strojírenskou činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.1992
Zánik oprávnění: 6.6.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových obalů
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO: 00029793

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdeněk Korbel 30.7.2015
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 30.4.2015
Ve funkci: od 30.4.2015
Adresa: Jana Zajíce 865 , 530 12 Pardubice Česká republika
Jana Zajíce 865, Studánka, 530 12 Pardubice
Jméno: Helena Schwarzbachová 30.7.2015
Funkce: místopředsedkyně družstva
Trvání členství: od 30.4.2015
Ve funkci: od 30.4.2015
Adresa: Jana Zajíce 960 , 530 12 Pardubice Česká republika
Jana Zajíce 960, Studánka, 530 12 Pardubice
Jméno: Jaroslava Lipoldová 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2015
Adresa: Havlíčkova 310 , 533 04 Sezemice Česká republika
Havlíčkova 310, 533 04 Sezemice
Jméno: Jiří Doležal 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2015
Adresa: U Josefa 117 , 530 09 Pardubice Česká republika
U Josefa 117, Cihelna, 530 09 Pardubice
Jméno: Leoš Novák 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2015
Adresa: 162 , 533 71 Dolní Roveň Česká republika
č.p. 162, 533 71 Dolní Roveň
Jméno: Karel Machurka 27.12.1945 - 6.5.1947
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kostelní 99 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Kostelní 99
Jméno: Vlastimil Sirůček 27.12.1945 - 6.5.1947
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rašínova 509 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Rašínova 509
Jméno: Josef Polák 27.12.1945 - 21.4.1948
Funkce: člen představenstva
Adresa: Češkova 913 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Češkova 913
Jméno: František Brát 27.12.1945 - 12.2.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Studánka 256 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Studánka 256
Jméno: Ludmila Vosátková 27.12.1945 - 12.2.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 1018 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Havlíčkova 1018
Jméno: JUDr. Jiří Fabián 6.5.1947 - 12.2.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 227 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Palackého 227
Jméno: Oldřich Štrych 6.5.1947 - 12.2.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: 39 , Popkovice Česká republika
Popkovice 39
Jméno: Marie Postlová 21.4.1948 - 12.2.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Železničního pluku 1708 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Železničního pluku 1708
Jméno: Jaroslav Savič 21.4.1948 - 12.2.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: 87 , Máteřov Česká republika
Máteřov 87
Jméno: Josef Poříz 12.2.1951 - 7.1.1952
Funkce: člen náhradního orgánu
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Nerudova 1840
Jméno: Marie Doskočilová 12.2.1951 - 7.1.1952
Funkce: člen náhradního orgánu
Adresa: 151 , Staré Čivice Česká republika
Staré Čivice 151
Jméno: Božena Havlíčková 12.2.1951 - 7.1.1952
Funkce: člen náhradního orgánu
Adresa: Kostnická 254 , Pardubice - Svítkov Česká republika
Pardubice - Svítkov, Kostnická 254
Jméno: Rudolf Štoček 12.2.1951 - 7.1.1952
Funkce: člen náhradního orgánu
Adresa: Stříbova 450 , Přelouč Česká republika
Přelouč, Stříbova 450
Jméno: Josef Poříz 7.1.1952 - 17.4.1956
Funkce: předseda družstva
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Nerudova 1840
Jméno: Jaroslav Savič 7.1.1952 - 17.4.1956
Funkce: člen představenstva
Adresa: 87 , Máteřov Česká republika
Máteřov 87
Jméno: Františka Novotná 7.1.1952 - 17.4.1956
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršovo nábř. 1486 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Tyršovo nábř. 1486
Jméno: František Brát 7.1.1952 - 17.4.1956
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komenského 46 , Pardubičky Česká republika
Pardubičky, Komenského 46
Jméno: Karel S Hausmann 17.4.1956 - 16.1.1959
Funkce: předseda družstva
Adresa: Jiříkova 692 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jiříkova 692
Jméno: Marie Doskočilová 7.1.1952 - 11.8.1959
Funkce: místopředseda
Adresa: 151 , Staré Čivice Česká republika
Staré Čivice 151
Jméno: Rudolf Štoček 7.1.1952 - 11.8.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: Střelova 450 , Přelouč Česká republika
Přelouč, Střelova 450
Jméno: Josef Poříz 17.4.1956 - 11.8.1959
Funkce: místopředseda
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Nerudova 1840
Jméno: Marie Víšková 17.4.1956 - 11.8.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: 71 , Jezbořice Česká republika
Jezbořice 71
Jméno: František Veselý 17.4.1956 - 11.8.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Hrádku 101 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Hrádku 101
Jméno: František Veselý 11.8.1959 - 6.11.1959
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Hrádku 101 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Hrádku 101
Jméno: Josef Poříz 11.8.1959 - 6.11.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Nerudova 1840
Jméno: Emilie Střelková 11.8.1959 - 6.11.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2332 , Pardubice - Dukla Česká republika
Pardubice - Dukla 2332
Jméno: Jarmila Chudá 11.8.1959 - 31.5.1960
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2072 , Pardubice - Dukla Česká republika
Pardubice - Dukla 2072
Jméno: Jindřich Tuček 16.1.1959 - 6.7.1961
Funkce: předseda družstva
Adresa: Jägermannova 720 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jägermannova 720
Jméno: Zdeněk Chvála 11.8.1959 - 6.7.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: 288 , Pardubice - Svítkov Česká republika
Pardubice - Svítkov 288
Jméno: František Veselý 6.11.1959 - 6.7.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Hrádku 101 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Hrádku 101
Jméno: Magda Vraná 31.5.1960 - 6.7.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rokycanova 2153 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Rokycanova 2153
Jméno: Josef Koutenský 6.7.1961 - 12.4.1962
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dolní Roveň Česká republika
Dolní Roveň
Jméno: Marie Kučerová 12.4.1962 - 27.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1 , Dolní Roveň Česká republika
Dolní Roveň 1
Jméno: Emilie Střelková 6.11.1959 - 23.9.1964
Funkce: místopředseda
Adresa: 2332 , Pardubice - Dukla Česká republika
Pardubice - Dukla 2332
Jméno: Josef Poříz 6.11.1959 - 23.9.1964
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Gottwaldova 479
Jméno: Josef Fidrhel 6.7.1961 - 23.9.1964
Funkce: člen představenstva
Adresa: 187 , Horní Roveň Česká republika
Horní Roveň 187
Jméno: Ing. František Machač 27.4.1963 - 23.9.1964
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žižkova 87 , Sezemice Česká republika
Sezemice, Žižkova čp. 87
Jméno: Miroslav Tuna 23.9.1964 - 10.2.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 77 , Česká Skalice Česká republika
Česká Skalice 77
Jméno: Ladislav Roženský 6.7.1961 - 4.8.1966
Funkce: předseda družstva
Adresa: Kašparova 1462 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Kašparova 1462
Jméno: Marie Zavoralová 6.7.1961 - 4.8.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Staňkova 1642 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Staňkova 1642
Jméno: Ing. František Machač 23.9.1964 - 4.8.1966
Funkce: místopředseda
Adresa: Žižkova 87 , Sezemice Česká republika
Sezemice, Žižkova čp. 87
Jméno: Emilie Střelková 23.9.1964 - 4.8.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2332 , Pardubice - Dukla Česká republika
Pardubice - Dukla 2332
Jméno: Milan Brada 23.9.1964 - 4.8.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 689 , Holice Česká republika
Holice, Dukelská 689
Jméno: Jaroslav Kodým 4.8.1966 - 21.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Leningradská 2295 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Leningradská 2295
Jméno: Hana Táborská 4.8.1966 - 14.11.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Leninovo nám. 907 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Leninovo nám. 907
Jméno: Rudolf Štoček 6.7.1961 - 14.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Střelova 450 , Přelouč Česká republika
Přelouč, Střelova 450
Jméno: Václav Škaryd 10.2.1966 - 14.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 421
Jméno: Bohuslav Pulpán 4.8.1966 - 14.6.1968
Funkce: předseda družstva
Adresa: 7. listopadu 249 , Pardubice Česká republika
Pardubice, 7. listopadu 249
Jméno: Emilie Střelková 4.8.1966 - 14.6.1968
Funkce: místopředseda
Adresa: 2332 , Pardubice - Dukla Česká republika
Pardubice - Dukla 2332
Jméno: Marie Zavoralová 21.4.1967 - 14.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Marka 2542 , Pardubice Česká republika
Pardubice, U Marka 2542
Jméno: Ing. Jindřich Svoboda 14.11.1967 - 14.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stavbařů 152 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny, Stavbařů 152
Jméno: Ing. František Machač 4.8.1966 - 6.12.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žižkova 87 , Sezemice Česká republika
Sezemice, Žižkova čp. 87
Jméno: Václav Škaryd 14.6.1968 - 6.12.1971
Funkce: místopředseda
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 421
Jméno: František Prokop 14.6.1968 - 6.12.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slovenského povstání 1053 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Slovenského povstání 1053
Jméno: Jiří Švec 14.6.1968 - 6.12.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. E. Purkyně 687 , Chrudim Česká republika
Chrudim, J. E. Purkyně 687
Jméno: Bohumil Hromas 14.6.1968 - 17.9.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pichlova 2534 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Pichlova 2534
Jméno: Marcela Chocholoušová 14.6.1968 - 17.9.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 84 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Havlíčkova 84
Jméno: Eva Tučková 6.12.1971 - 17.9.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: 227 , Moravany Česká republika
Moravany čp. 227
Jméno: Jiří Čeliš 6.12.1971 - 17.9.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 2560 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Palackého 2560
Jméno: Bohuslava Pecková 17.9.1974 - 20.5.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 242 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny 242
Jméno: Miloslava Michálková 17.9.1974 - 18.6.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 71 , Pardubice - Ohrazenice Česká republika
Pardubice - Ohrazenice, Jiráskova 71
Jméno: Emilie Střelková 6.12.1971 - 23.3.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kpt. Nálepky 2332 , Pardubice - Dukla Česká republika
Pardubice - Dukla, Kpt. Nálepky 2332
Jméno: Bohuslava Dušková 20.5.1975 - 8.11.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 242 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny 242
Jméno: Miloslava Keprová 18.6.1975 - 8.11.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 71 , Pardubice - Ohrazenice Česká republika
Pardubice - Ohrazenice, Jiráskova 71
Jméno: Věra Vrátná 6.12.1971 - 12.5.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bezdíčkova 1305 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Bezdíčkova 1305
Jméno: Marie Zavoralová 17.9.1974 - 12.5.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Marka 2542 , Pardubice Česká republika
Pardubice, U Marka 2542
Jméno: Irena Hošková 8.11.1976 - 12.5.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 118 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny, Družstevní 118
Jméno: Ing. Miroslav Provazník 6.12.1971 - 30.7.1980
Funkce: místopředseda
Adresa: 208 , Horní Ředice Česká republika
Horní Ředice čp. 208
Jméno: Václav Škaryd 6.12.1971 - 30.7.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 421
Jméno: Vladimíra Ducháčová 8.11.1976 - 30.7.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: 123 , Horní Ředice Česká republika
Horní Ředice 123
Jméno: Soňa Topičová 12.5.1977 - 30.7.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: Petra Jilemnického 2220 , Pardubice - Dukla Česká republika
Pardubice - Dukla, Petra Jilemnického 2220
Jméno: Josef Malý 17.9.1974 - 16.2.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: 220 , Holice v Čechách Česká republika
Holice v Čechách 220
Jméno: Vlasta Holubová 23.3.1976 - 16.2.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: 251 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny 251
Jméno: Václav Škaryd 30.7.1980 - 16.2.1981
Funkce: místopředseda
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 421
Jméno: Jaroslava Korbelová 30.7.1980 - 16.2.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Gottwaldova 479
Jméno: Hana Filipová 30.7.1980 - 9.9.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosmonautů 171 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Kosmonautů 171
Jméno: Jaroslava Štenglová 16.2.1981 - 9.9.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Gottwaldova 479
Jméno: Ing. Jindřich Svoboda 14.6.1968 - 28.5.1985
Funkce: předseda družstva
Adresa: Stavbařů 152 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny, Stavbařů 152
Jméno: Ladislav Jelínek 12.5.1977 - 7.12.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brožíkova 435 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny, Brožíkova 435
Jméno: Milada Pavlíková 12.5.1977 - 7.12.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rosická 145 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny, Rosická 145
Jméno: Ing. Miroslav Provazník 16.2.1981 - 12.7.1990
Funkce: místopředseda
Adresa: 208 , Horní Ředice Česká republika
Horní Ředice 208
Jméno: Václav Škaryd 16.2.1981 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 421
Jméno: Eva Sochová 16.2.1981 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 250 , Staré Holice Česká republika
Staré Holice, Vrchlického 250
Jméno: Oldřich Vohralík 16.2.1981 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Holubova 848 , Holice Česká republika
Holice, Holubova 848
Jméno: Jiřina Valičková 9.9.1982 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Labská 34 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Labská 34
Jméno: Zdena Palatová 9.9.1982 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 99 , Slepotice Česká republika
Slepotice 99
Jméno: Ing. Stanislav Čech 28.5.1985 - 12.7.1990
Funkce: předseda družstva
Adresa: U suchého dubu 171 , Pardubice Česká republika
Pardubice, U suchého dubu 171
Jméno: Ing. Jindřich Svoboda 28.5.1985 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stavbařů 152 , Pardubice - Polabiny Česká republika
Pardubice - Polabiny, Stavbařů 152
Jméno: Jiří Čeliš 7.12.1987 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 1229 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Nerudova 1229
Jméno: Alena Krpatová 7.12.1987 - 12.7.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rožkova 2432 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Rožkova 2432
Jméno: Luděk Rak 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: místopředseda
Adresa: Česká republika
Brozany 94, p. Staré Hradiště
Jméno: Zdeněk Šedivý 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: K blahobytu 421 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K blahobytu 421
Jméno: Josef Kajzr 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 102 , Černá za Bory Česká republika
Černá za Bory 102
Jméno: Zdeněk Korbel 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sverdlova 865 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Sverdlova 865
Jméno: Ing. Jiří Rádl 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sverdlova 479 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Sverdlova 479
Jméno: Petr Horák 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Gottwaldova 479
Jméno: Jiří Albrecht 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Staňkova 1322 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Staňkova 1322
Jméno: Vladimír Pražan 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 81 , Choteč Česká republika
Choteč 81, okres Pardubice
Jméno: Marie Haitmanová 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Gottwaldova 479
Jméno: Zdena Výšková 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 380 , Holice Česká republika
Holice, Dukelská 380
Jméno: Josef Kain 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadová 965 , Holice Česká republika
Holice, Sadová 965
Jméno: Marie Procházková 12.7.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 24 , Drozdice Česká republika
Drozdice 24, okres Pardubice
Jméno: Jiří Švec 12.7.1990 - 1.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. E. Purkyně 687 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, J. E. Purkyně 687
Jméno: Václav Buršík 31.12.1991 - 1.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brožíkova 435 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Brožíkova 435
Jméno: Jiřina Jetmarová 12.7.1990 - 10.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Bukovině 1420 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Bukovině 1420
Jméno: Jaroslav Pleskot 31.12.1991 - 10.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Studánecká 1281 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Studánecká 1281
Jméno: Ing. Miloš Hak 31.12.1991 - 11.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: B. Němcové 149 , Čeperka Česká republika
Čeperka, B. Němcové 149
Jméno: Ing. Alena Mejstříková 10.6.1994 - 11.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Anenská 1296 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Anenská 1296
Jméno: Milan Bukač 10.6.1994 - 11.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jungmannova 157 , Sezemice Česká republika
Sezemice, Jungmannova 157
Jméno: Ing. Vladislav Petříček 12.7.1990 - 31.7.2000
Funkce: předseda družstva
Adresa: Česká republika
Rohoznice 23, p. Staré Ždánice
Jméno: Zdeněk Korbel 31.12.1991 - 31.7.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Sverdlova 865 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Sverdlova 865
Jméno: Vladimír Pražan 10.6.1994 - 31.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 81 , Choteč Česká republika
Choteč 81
Jméno: Zdeněk Šedivý 10.6.1994 - 31.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 421
Jméno: Petr Jirout 11.12.1997 - 31.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Husova 1673 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Husova 1673
Jméno: Josef Kajzr 11.12.1997 - 23.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: 102 , Pardubice - Černá za Bory Česká republika
Pardubice - Černá za Bory 102
Jméno: Marie Přikrylová 11.12.1997 - 23.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: E. Košťála 1003 , Pardubice Česká republika
Pardubice, E. Košťála 1003
Jméno: Ing. Vladislav Petříček 31.7.2000 - 23.8.2003
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: do 6.5.2003
Ve funkci: do 6.5.2003
Adresa: 533 41 Rohoznice 23 Česká republika
Rohoznice 23, PSČ 53341
Jméno: Zdeněk Korbel 31.7.2000 - 23.8.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 6.5.2003
Ve funkci: do 6.5.2003
Adresa: Jana Zajíce 865 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 865, PSČ 53002
Jméno: Vladimír Pražan 31.7.2000 - 23.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: 533 75 Choteč 81 Česká republika
Choteč 81, PSČ 53375
Jméno: Helena Schwarzbachová 31.7.2000 - 23.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: Jana Zajíce 960 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 960, PSČ 53003
Jméno: Pavel Uhlíř 31.7.2000 - 23.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: Na Hrádku 1942 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Hrádku 1942, PSČ 53002
Jméno: Zdeněk Korbel 23.8.2003 - 15.2.2007
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Ve funkci: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Adresa: Jana Zajíce 865 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 865, PSČ 53002
Jméno: Marie Přikrylová 23.8.2003 - 15.2.2007
Funkce: místopředseda družstva
Trvání členství: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Ve funkci: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Adresa: E. Košťála 1003 , Pardubice Česká republika
Pardubice, E. Košťála 1003
Jméno: Vladimír Pražan 23.8.2003 - 15.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2003
Adresa: 533 75 Choteč 81 Česká republika
Choteč 81, PSČ 53375
Jméno: Helena Schwarzbachová 23.8.2003 - 15.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Adresa: Jana Zajíce 960 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 960, PSČ 53003
Jméno: Pavel Uhlíř 23.8.2003 - 15.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Adresa: Na Hrádku 1942 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Hrádku 1942, PSČ 53002
Jméno: Ing. Alena Mejstříková 23.8.2003 - 15.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Adresa: Anenská 1296 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Anenská 1296, PSČ 53002
Jméno: Zdeňka Vaňurová 23.8.2003 - 15.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2003 do 2.5.2006
Adresa: 535 05 Přelouč - Lohenice 52 Česká republika
Přelouč - Lohenice 52, PSČ 53505
Jméno: Zdeněk Korbel 15.2.2007 - 31.7.2009
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Ve funkci: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Adresa: Jana Zajíce 865 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 865, PSČ 53002
Jméno: Vladimír Pražan 15.2.2007 - 31.7.2009
Funkce: místopředseda družstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Ve funkci: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Adresa: 533 75 Choteč 81 Česká republika
Choteč 81, PSČ 53375
Jméno: Marie Přikrylová 15.2.2007 - 31.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Adresa: E. Košťála 1003 , Pardubice Česká republika
Pardubice, E. Košťála 1003
Jméno: Helena Schwarzbachová 15.2.2007 - 31.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Adresa: Jana Zajíce 960 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 960, PSČ 53003
Jméno: Pavel Uhlíř 15.2.2007 - 31.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Adresa: Na Hrádku 1942 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Hrádku 1942, PSČ 53002
Jméno: Ing. Milada Cyrusová 15.2.2007 - 31.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Adresa: Riegrova 269 , 533 51 Pardubice Česká republika
Pardubice, Riegrova 269, PSČ 53351
Jméno: Naděžda Navrátilová 15.2.2007 - 31.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 4.5.2009
Adresa: 530 02 Pardubice - Staré Jesenčany 88 Česká republika
Pardubice - Staré Jesenčany 88, PSČ 53002
Jméno: Zdeněk Korbel 31.7.2009 - 25.5.2012
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 865 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 865, PSČ 53002
Jméno: Helena Schwarzbachová 31.7.2009 - 25.5.2012
Funkce: místopředseda družstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Ve funkci: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 960 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 960, PSČ 53003
Jméno: Alena Krpatová 31.7.2009 - 25.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Adresa: Dukelských Hrdinů 2157 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Dukelských Hrdinů 2157, PSČ 53002
Jméno: Jiřina Mohoutová 31.7.2009 - 25.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Adresa: Zborovská 455 , 533 04 Sezemice Česká republika
Sezemice, Zborovská 455, PSČ 53304
Jméno: Pavel Uhlíř 31.7.2009 - 25.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Adresa: Na Hrádku 1942 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Hrádku 1942, PSČ 53002
Jméno: Ing. Milada Cyrusová 31.7.2009 - 25.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Adresa: Riegrova 269 , 533 51 Pardubice Česká republika
Pardubice, Riegrova 269, PSČ 53351
Jméno: Alena Raisnerová 31.7.2009 - 25.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 3.5.2012
Adresa: K Blahobytu 427 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 427, PSČ 53002
Jméno: Zdeněk Korbel 25.5.2012 - 20.5.2014
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 3.5.2012
Ve funkci: od 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 865 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 865, PSČ 53002
Jméno: Helena Schwarzbachová 25.5.2012 - 20.5.2014
Funkce: místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.5.2012
Ve funkci: od 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 960 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, Jana Zajíce 960, PSČ 53003
Jméno: Alena Krpatová 25.5.2012 - 20.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012
Adresa: Dukelských Hrdinů 2157 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Dukelských Hrdinů 2157, PSČ 53002
Jméno: Jiřina Mohoutová 25.5.2012 - 20.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012
Adresa: Zborovská 455 , 533 04 Sezemice Česká republika
Sezemice, Zborovská 455, PSČ 53304
Jméno: Leoš Novák 25.5.2012 - 20.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012
Adresa: 533 71 Dolní Roveň 162 Česká republika
Dolní Roveň 162, PSČ 53371
Jméno: Ing. Milada Cyrusová 25.5.2012 - 20.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012
Adresa: Riegrova 269 , 533 51 Pardubice Česká republika
Pardubice, Riegrova 269, PSČ 53351
Jméno: Alena Raisnerová 25.5.2012 - 20.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012
Adresa: K Blahobytu 427 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, K Blahobytu 427, PSČ 53002
Jméno: Zdeněk Korbel 20.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Ve funkci: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Adresa: Jana Zajíce 865 , 530 12 Pardubice Česká republika
Jana Zajíce 865, Studánka, 530 12 Pardubice
Jméno: Helena Schwarzbachová 20.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Ve funkci: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Adresa: Jana Zajíce 960 , 530 12 Pardubice Česká republika
Jana Zajíce 960, Studánka, 530 12 Pardubice
Jméno: Alena Krpatová 20.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2157 , 530 02 Pardubice Česká republika
náměstí Dukelských hrdinů 2157, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Jméno: Jiřina Mohoutová 20.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Adresa: Zborovská 455 , 533 04 Sezemice Česká republika
Zborovská 455, 533 04 Sezemice
Jméno: Leoš Novák 20.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Adresa: 162 , 533 71 Dolní Roveň Česká republika
č.p. 162, 533 71 Dolní Roveň
Jméno: Ing. Milada Cyrusová 20.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Adresa: Riegrova 269 , 533 51 Pardubice Česká republika
Riegrova 269, Rosice, 533 51 Pardubice
Jméno: Alena Raisnerová 20.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2012 do 30.4.2015
Adresa: K Blahobytu 421 , 530 02 Pardubice Česká republika
K Blahobytu 421, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Leoš Novák
Člen statutárního orgánu: Jaroslava Lipoldová
Člen statutárního orgánu: Jiří Doležal
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Korbel
Člen statutárního orgánu: Helena Schwarzbachová

Vlastníci firmy TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO: 00029793

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 0 Kč - 11.6.2014
zakladni 50 000 Kč - 11.12.1997 - 11.6.2014
zakladni 260 000 Kč - 7.5.1993 - 11.12.1997

Sbírka Listin TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO: 00029793

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXVIII 310/SL 48 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z čl.schůze Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2015 9.7.2015 6.8.2015 5
DrXVIII 310/SL 47 zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2015 14.5.2015 20.5.2015 9
DrXVIII 310/SL 46 účetní závěrka [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2015 14.5.2015 20.5.2015 10
DrXVIII 310/SL 45 účetní závěrka [2013]  rozvaha+příloha,ds Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2014 23.5.2014 29.5.2014 11
DrXVIII 310/SL 44 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2014 23.5.2014 26.5.2014 11
DrXVIII 310/SL 43 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2014 26.5.2014 8
DrXVIII 310/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2014 26.5.2014 17
DrXVIII 310/SL 41 notářský zápis NZ 135/2014 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2014 14.5.2014 26.5.2014 21
DrXVIII 310/SL 40 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2013 24.5.2013 27.5.2013 22
DrXVIII 310/SL 39 ostatní zápis z VČS Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2012 23.5.2012 31.5.2012 6
DrXVIII 310/SL 38 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2012 22.5.2012 30.5.2012 22
DrXVIII 310/SL 37 ostatní 2010,pen.toky,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2010 10.5.2011 11.5.2011 4
DrXVIII 310/SL 36 zpráva auditora 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2011 10.5.2011 11.5.2011 2
DrXVIII 310/SL 35 výroční zpráva 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2011 10.5.2011 11.5.2011 6
DrXVIII 310/SL 34 účetní závěrka 2010,příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 11.5.2011 8
DrXVIII 310/SL 33 účetní závěrka 2010,výkaz zz,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2011 10.5.2011 11.5.2011 3
DrXVIII 310/SL 32 účetní závěrka 2010,rozvaha,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2011 10.5.2011 11.5.2011 4
DrXVIII 310/SL 29 zpráva auditora ,email Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2010 18.6.2010 14.7.2010 1
DrXVIII 310/SL 28 ostatní výkazy 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2010 18.6.2010 14.7.2010 2
DrXVIII 310/SL 27 účetní závěrka 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2010 18.6.2010 14.7.2010 4
DrXVIII 310/SL 31 účetní závěrka - příloha k ú.z. 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2010 14.6.2010 7
DrXVIII 310/SL 30 účetní závěrka - výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2010 14.6.2010 5
DrXVIII 310/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 219/2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 23.11.2009 23.2.2010 23.2.2010 14
DrXVIII 310/SL 25 ostatní zápis z čl. schůze Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2009 7.7.2009 31.7.2009 6
DrXVIII 310/SL 24 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2009 15.5.2009 20
DrXVIII 310/SL 23 ostatní VČS 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 7
DrXVIII 310/SL 22 ostatní zpráva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 1
DrXVIII 310/SL 21 ostatní - příloha k ú.z. 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 9
DrXVIII 310/SL 20 účetní závěrka - výsledovka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 2
DrXVIII 310/SL 19 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 4
DrXVIII 310/SL 18 ostatní - výkaz zisku a ztrát 2006 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2007 28.5.2007 28.5.2007 2
DrXVIII 310/SL 16 účetní závěrka - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2007 28.5.2007 28.5.2007 2
DrXVIII 310/SL 15 ostatní - příloha k ÚZ 2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2007 28.5.2007 9
DrXVIII 310/SL 12 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2006 31.5.2006 31.5.2006 20
DrXVIII 310/SL 11 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2005 20.5.2005 20.5.2005 21
DrXVIII 310/SL 10 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2004 19.5.2004 19.5.2004 18
DrXVIII 310/SL 8 účetní závěrka  za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2003 3.6.2003 3.6.2003 21
DrXVIII 310/SL 7 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva - NZ 113/2002, .... Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2002 11.7.2002 11.7.2002 31
DrXVIII 310/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2002 6.6.2002 6.6.2002 21
DrXVIII 310/SL 5 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2001 28.6.2001 26
DrXVIII 310/SL 4 účetní závěrka - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2001 30.5.2001 30.5.2001 20
DrXVIII 310/SL 3 stanovy společnosti, ostatní - zápis z člen. schůze Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2000 29.6.2000 36
DrXVIII 310/SL 1 ostatní - zápis z členské schůze Krajský soud v Hradci Králové 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TVAR výrobní družstvo Pardubice


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TVAR výrobní družstvo Pardubice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.