TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. Praha 10 IČO: 60193638

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 60193638.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. IČO: 60193638

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1994
Spisová značka: B 2359
IČO: 60193638
Obchodní firma: TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 9.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. přijala dne 2.9.2005 následující usnesení:1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 41194403, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 4736, která vlastní 132 kusů (jednostotřicet dva) akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. ojmenovité hodnotě l.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1.184 akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií vlastněných společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. činí 133,184.000,-- Kč (slovy: jednostotřicettři miliony jednostoosmdesátčtyřitisíce korun českých), tj. 97,93 % základního kapitálu TTC TECHKOM CENTRTUM, a.s. Tyto akcie jsou vlistinné podobě znějící na majitele.2. Skutečnost, že společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,93 % základního kapitálu společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je osvědčena dvěma prohlášeními společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. vden podání žádosti osvolání mimořádné valné hromady avden konání mimořádné valné hromady (prohlášení jsou přílohou číslo 8 a 9 tohoto notářského zápisu) adále fyzickým předložením listinných akcií na mimořádné valné hromadě.3. Valná hromada rozhodla opřechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., tj. kmenových akcií na majitele emitovaných společností TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., na hlavního akcionáře, kterým je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 411 944 03, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 4736, ato za protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele ojmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) aza protiplnění ve výši 388,--Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcii na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ato súčinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu akcií). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou osoby odlišné od hlavního akcionáře.Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným firmou PROSCON, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, IČ 49356381, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 19831. Ve znaleckém posudku bylo pro určení výše protiplnění použito metody určen 20.7.2006
Zvýšení základního jmění o nejméně 6.000.000 Kč,- přičemž jepřipuštěno upisování akcií nad částku 6.000.000,-Kč, nejvícevšak o 1.000.000,-Kč a to podle těchto podmínek:l) Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno upsáním akciíčiní nejméně 6.000.000,-Kč (šestmilionů korun českých) tak, ževýše základních jmění společnosti bude činit po zvýšení nejméně142.500.000,-Kč (jednostočtyřicetdvamilionypětsettisíc korunčeských) nejvíce však o 1.000.000,-Kč (jedenmilion korunčeských).2) Upsáno bude 6.000 ks (šesttisíc kusů) a více akcií, nejvýševšak 7.000 ks (sedmtisíc kusů) akcií se jmenovitou hodnotou1.000,-Kč (jedentisíc korun českých), přičemž s akciemi nebudouspojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), upsané akcie budouznít na majitele a budou v zaknihované podobě. Listinaupisovatelů bude k dispozici v sídle společnosti. Náležitostilistiny upisovatelů jsou stanoveny zákonem (§ 165 odst. lobch.zák.)3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a toAVR/Cardwell B.V.4) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva budesídlo společnosti BIJO TC, a.s. Pro upsání akcií bez využitípřednostního práva se stanovní lhůta dvou měsíců ode dne, kdyuplyne lhůta akcionářům společnosti pro uplatnění přednostníhopráva pro upsání. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.010,-Kč(jedentisícdeset korun českých). Emisní ážio tedy činí 10,-Kč(deset korun českých) na jednu akcii.5) Upsání nových akcií se provede na účet banky číslo9003-101/0100. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti,pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto své právo musívyužít ve lhůtě pro vykonání přednostního práva, která jestanovena v trvání dvou týdnů ode dne, který je stanoven jakodatum počátku běhu této lhůty. Dnem, který se započíná běh lhůtydvou týdnů, je den následující po dni, kdy bude doručenousnesení krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutípředstavenstva do obchodního rejstříku. Při upsání akcií sesplácí celý emisní kurs akcie najednou. 26.11.1997 - 18.6.1998
Členem představenstva, který je na základě písemnéhozmocnění představenstva oprávněn samostatně jednat za spole-čnost a za společnost se podepisovat je Ing. Jiří JaneckýCSc.,bytem Praha 4,Hurbanova 1305. 14.3.1994 - 19.6.1995
Akciová společnost byla založena podle §172 zák.č.513/91 Sb.je-diným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v praze 2,Rašínovo nábř.42, na který přešelmajetek státního podniku Výzkumný a vývojový ústav stavební Pra-ha se sídlem Praha 10,Tiskařská 10, zapsaného v obchodní rej-stříku vedeném u obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl Ps, vložka341, podle § 11 odst.2 zák.č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu ma-jetku státu na jiné osoby,ve znění zák.č.210/93 Sb.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne24.září 1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti 1.1.1994 - 18.6.1998
a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve-deného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný avývojový ústav stavební Praha s.p. č.1664. 1.1.1994 - 18.6.1998

Aktuální kontaktní údaje TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60193638
Obchodní firma: TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 20.2.1995
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60193638
Firma: TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. IČO: 60193638

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tiskařská 257 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10
7.10.2016
Sídlo: Tiskařská 10 , 108 28 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tiskařská 10, PSČ 10828
1.1.1994 - 7.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tiskařská 257/10, Praha 108 00

Obory činností TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. IČO: 60193638

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.10.2002 - 24.8.2009
realitní činnost 2.10.2002 - 24.8.2009
správa a údržba nemovitostí 2.10.2002 - 24.8.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.10.2002 - 26.11.2002
geologické práce 2.10.2002 - 26.11.2002
kopírovací práce 2.10.2002 - 26.11.2002
služby pro životní prostředíŽivnost provozovaná průmyslovým způsobem. 2.10.2002 - 26.11.2002
služby pro životní prostředí (provozování živnosti průmyslovýmzpůsobem) 7.10.1998 - 2.10.2002
posuzování vlivů na životní prostředí 26.11.1997 - 2.10.2002
úřední měření 21.3.1997 - 2.10.2002
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 3.1.1996 - 2.10.2002
Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně služeb s tímspojených 22.12.1995 - 2.10.2002
Projektová činnost v investiční výstavbě 22.12.1995 - 2.10.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkouzboží, které je uvedeno v příl. 2 - 3 zák. č. 455/91 Sb. a tímtozák. vyloučeného 22.12.1995 - 2.10.2002
Opravy motorových vozidel 22.12.1995 - 2.10.2002
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 22.12.1995 - 2.10.2002
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 22.12.1995 - 2.10.2002
Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví (mimo činnostíuvedených v příloze č. 2 zákona č. 455/91 Sb.) 22.12.1995 - 2.10.2002
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenostisídlištních celků) 22.12.1995 - 2.10.2002
Poskytování informačních služeb v oboru přírodních vět 22.12.1995 - 2.10.2002
Výkon zeměměřičských činností 22.12.1995 - 7.10.1998
Výroba stavebních hmot s výjimkou činností uvedených v přílozeč. 1 zák. č. 455/91 Sb. 22.12.1995 - 7.10.1998
Zámečnictví 22.12.1995 - 7.10.1998
Provádění průmyslových staveb 22.12.1995 - 7.10.1998
technické služby ve stavebnictví-inženýring 1.1.1994 - 2.10.2002
výzkumná a vývojová činnost v oblasti stavebnictví a ekologie 1.1.1994 - 2.10.2002
kovoobrábění 1.1.1994 - 2.10.2002
truhlářství 1.1.1994 - 7.10.1998
opravy karosérií 1.1.1994 - 7.10.1998
výroba mechanizačních pomůcek ve stavebnictví 1.1.1994 - 7.10.1998
vydavatelství a nakladatelství 1.1.1994 - 7.10.1998
pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně servisní činno-sti s tím spojené 1.1.1994 - 22.12.1995
výroba stavebních hmot 1.1.1994 - 22.12.1995
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 22.12.1995
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 22.12.1995
zámečnictví 1.1.1994 - 22.12.1995
obchodní činnost 1.1.1994 - 22.12.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Tiskařská 257/10 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1002187192
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 20.2.1995

Živnost č. 2 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví (mimo činností uvedených v příloze č.2 zákona č.455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 10 Výroba stavebních hmot s výjimkou činností uvedených v příloze č.1 zák.č.455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1995
Zánik oprávnění: 28.2.1998
Konec oprávnění: 28.2.1998

Živnost č. 12 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 13 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1995
Zánik oprávnění: 25.7.1996

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1995
Zánik oprávnění: 31.7.2000
Konec oprávnění: 31.7.2000

Živnost č. 15 Poskytování informačních služeb v oboru přírodních věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.1995
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 16 Geologické práce

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1995
Zánik oprávnění: 17.7.2002

Živnost č. 17 Provádění a vyhodnocování geologických prací pro stavební účely, s výjimkou prací prováděných hornickým způsobem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1995
Zánik oprávnění: 26.2.2001

Živnost č. 18 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.1996
Zánik oprávnění: 17.7.2002

Živnost č. 19 Úřední měření

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1996
Zánik oprávnění: 15.11.1999

Živnost č. 20 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.7.1997
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 21 Služby pro životní prostředí

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1997
Zánik oprávnění: 17.7.2002

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1998
Zánik oprávnění: 18.9.2001

Živnost č. 23 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.2000
Zánik oprávnění: 17.7.2002

Živnost č. 24 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.2001
Zánik oprávnění: 17.7.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Vedení firmy TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. IČO: 60193638

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Kubín 26.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2013
Ve funkci: od 30.7.2013
Adresa: Olšanská III 93 , 273 41 Brandýsek Česká republika
Olšanská III 93, Olšany, 273 41 Brandýsek
Jméno: JUDr. Čestmír Chudoba 26.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2013
Ve funkci: od 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Mazurská 524/17, Troja, 181 00 Praha 8
Jméno: Mgr. Lukáš Chudoba 26.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Mazurská 524/17, Troja, 181 00 Praha 8
Jméno: Ing. Jiří Janecký CSc. 1.1.1994 - 14.3.1994
Adresa: Hurbanova 1305 , 140 00 Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Hurbanova 1305, PSČ 14000
Jméno: RNDr. Evžen Holý 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Pod Viktorkou 6 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Viktorkou 6, PSČ 10000
Jméno: Ing. Josef Palatka 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Luční 9 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 9, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jiří Janecký CSc. 14.3.1994 - 19.6.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hurbanova 1305 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hurbanova 1305, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Arnošt Vodička 19.6.1995 - 19.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Křejpského 1512 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512, PSČ 14000
Jméno: Ing. Karel Bičovský 19.6.1995 - 26.11.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Plynárny 75 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75, PSČ 10000
Jméno: Ing. Zdeněk Čížek CSc. 19.6.1995 - 26.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čechova 31 , 300 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Čechova 31, PSČ 30000
Jméno: Ing. Emil Korejčík 19.6.1995 - 26.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Počeradská 430 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Počeradská 430, PSČ 18000
Jméno: Ing. Josef Palatka 19.6.1995 - 26.11.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Luční 9 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 9, PSČ 13000
Jméno: Ing. Tomáš Balous 19.6.1996 - 26.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Sluncové 611 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Sluncové 611/19
Jméno: Ing. Veselin Šopov 26.11.1997 - 7.10.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Komárkova 25 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Komárkova 25
Jméno: Ing. Karel Bičovský 26.11.1997 - 7.10.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Plynárny 75 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75
Jméno: Ing. Jaroslav Šťastný 26.11.1997 - 7.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: pplk. Sochora 18 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, pplk. Sochora 18
Jméno: RNDr. Ing. Milan Žežulka 26.11.1997 - 18.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tovární 3 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tovární 3
Jméno: RNDr. Jan Mráz CSc. 26.11.1997 - 30.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bítovská 1226 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1226
Jméno: Gerrit Johan Paaimans 7.10.1998 - 30.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Orchideeveld 20 , PM Nieuwerkerk AD IJSSEL Nizozemské království
2914 PM Nieuwerkerk AD IJSSEL, Orchideeveld 20
Jméno: Ing. Karel Bičovský 7.10.1998 - 6.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 11.1.2001
Adresa: U Plynárny 75 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75
Jméno: Ing. Jaroslav Šťastný 7.10.1998 - 6.9.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 4.1.2001
Adresa: pplk. Sochora 18 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, pplk. Sochora 18
Jméno: Ing. Ladislav Šíbl 30.1.2001 - 6.9.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 31.12.2000
Adresa: Bzenecká 4 , Brno Česká republika
Brno, Bzenecká 4, okres Brno-město, PSČ 62800
Jméno: Mgr. Václav Kratochvíl 30.1.2001 - 6.9.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 4.1.2001
Adresa: Klimentská 32 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 32
Jméno: Ing. Karel Bičovský 6.9.2001 - 2.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 11.1.2001 do 30.6.2001
Adresa: U Plynárny 75 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75
Jméno: Ing. Ján Romančík 6.9.2001 - 2.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 11.1.2001 do 30.6.2001
Adresa: K vodojemu 209 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, K vodojemu 209/9, PSČ 15000
Jméno: Ing. Josef Palatka 18.1.2000 - 15.10.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2004
Adresa: Luční 2611 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 2611/9
Jméno: Ing. Martin Kubín 6.9.2001 - 15.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 22.6.2004
Ve funkci: od 11.1.2001
Adresa: K Bytovkám 375 , Brandýsek Česká republika
Brandýsek, K Bytovkám 375, okres Kladno, PSČ 27341
Jméno: JUDr. Čestmír Chudoba 6.9.2001 - 15.10.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 22.6.2004
Ve funkci: od 11.1.2001
Adresa: Mazurská 524 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 524, PSČ 18200
Jméno: Ing. Martin Kubín 15.10.2004 - 18.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Ve funkci: do 22.6.2007
Adresa: K Bytovkám 375 , Brandýsek Česká republika
Brandýsek, K Bytovkám 375, okres Kladno, PSČ 27341
Jméno: JUDr. Čestmír Chudoba 15.10.2004 - 18.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Ve funkci: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 524, PSČ 18100
Jméno: Ing. Josef Palatka 15.10.2004 - 18.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Ve funkci: do 22.6.2007
Adresa: Luční 2611 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 2611/9, PSČ 13000
Jméno: Ing. Josef Palatka 18.7.2007 - 24.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2007 do 30.6.2009
Adresa: Luční 2611 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 2611/9, PSČ 13000
Jméno: Ing. Martin Kubín 18.7.2007 - 26.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Ve funkci: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Adresa: Olšanská III. 93 , 273 41 Brandýsek - Olšany Česká republika
Brandýsek - Olšany, Olšanská III. 93, PSČ 27341
Jméno: JUDr. Čestmír Chudoba 18.7.2007 - 26.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Ve funkci: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 524/17, PSČ 18000
Jméno: Mgr. Lukáš Chudoba 24.8.2009 - 26.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Mazurská 524/17, PSČ 18100

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Martin Sobota 26.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2013
Ve funkci: od 30.7.2013
Adresa: Dolnomlýnská 1630 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Dolnomlýnská 1630/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
Jméno: Doc.Ing. Zdeněk Matějka Drcs 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Bulharská 4 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Bulharská 4, PSČ 10100
Jméno: JUDr. Alena Zahradníčková 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Přípotoční 17 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přípotoční 17, PSČ 10100
Jméno: Ing. Vlasta Danielová 1.1.1994 - 19.6.1996
Adresa: Kubelíkova 9 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 9, PSČ 13000
Jméno: Eva Labuťová 19.6.1995 - 19.6.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přemyslovská 14 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 14, PSČ 13000
Jméno: Ing. Veselin Šopov 19.6.1995 - 26.11.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lohniského 747 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lohniského 747, PSČ 15000
Jméno: JUDr. Arnošt Vodička 19.6.1996 - 26.11.1997
Adresa: Křejpského 1512 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512
Jméno: Ing. Richard Vertich 26.11.1997 - 7.10.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hovorčovická 1715 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 1715/26
Jméno: Ing. Jiří Jungmann 19.6.1996 - 18.1.2000
Adresa: Bronislavova 1418 , Beroun Česká republika
Beroun, Bronislavova 1418
Jméno: Uwe Schnitger 26.11.1997 - 18.1.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Biskupcova 1867 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 1867/91
Jméno: JUDr. Arnošt Vodička CSc. 26.11.1997 - 18.1.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Křejpského 1512 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512
Jméno: Ing. Karel Bičovský 26.11.1997 - 6.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 11.1.2001
Adresa: Markušova 1630 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Markušova 1630
Jméno: JUDr. Arnošt Vodička CSc. 18.1.2000 - 6.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 16.8.2000
Adresa: Křejpského 1512 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512
Jméno: Ing. Jiří Jungmann 18.1.2000 - 6.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 30.6.2000
Adresa: Bronislavova 1418 , Beroun Česká republika
Beroun, Bronislavova 1418
Jméno: Ing. Josef Šilhán 6.9.2001 - 15.10.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 22.6.2004
Ve funkci: od 11.1.2001
Adresa: Radhošťská 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 15, PSČ 13000
Jméno: Ing. Petr Halíř 6.9.2001 - 15.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2004
Ve funkci: od 11.1.2001
Adresa: Nuselská 1418 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 1418/51, PSČ 14000
Jméno: Pavel Šubrt 6.9.2001 - 15.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2004
Ve funkci: od 11.1.2001
Adresa: Krupná 2085 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Krupná 2085/25, PSČ 14300
Jméno: Ing. Josef Šilhán 15.10.2004 - 18.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Ve funkci: do 22.6.2007
Adresa: Radhošťská 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 15, PSČ 13000
Jméno: Ing. Petr Halíř 15.10.2004 - 18.7.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Ve funkci: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Adresa: Nuselská 1418 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 1418/51, PSČ 14000
Jméno: Pavel Šubrt 15.10.2004 - 18.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2004 do 22.6.2007
Ve funkci: do 22.6.2007
Adresa: Krupná 2085 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Krupná 2085/25, PSČ 14300
Jméno: Ing. Josef Šilhán 18.7.2007 - 26.8.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Ve funkci: od 23.6.2007
Adresa: Radhošťská 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 15, PSČ 13000
Jméno: Ing. Petr Halíř 18.7.2007 - 26.8.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Ve funkci: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Adresa: Veronské náměstí 596 , 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy Česká republika
Praha 10 - Horní Měcholupy, Veronské náměstí 596, PSČ 10900
Jméno: Ing. Milan Těšík 18.7.2007 - 26.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2007 do 30.7.2013
Ve funkci: od 23.6.2007
Adresa: Nerudova 121 , 250 82 Úvaly Česká republika
Úvaly, Nerudova 121, PSČ 25082
Jméno: Helena Dědičová 26.8.2013 - 9.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2013 do 27.6.2014
Adresa: Za zahradami 404 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Za zahradami 404/18, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Jméno: Ing. Milan Těšík 26.8.2013 - 9.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2013 do 27.6.2014
Adresa: Nerudova 121 , 250 82 Úvaly Česká republika
Nerudova 121, 250 82 Úvaly

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Winzberger 4.8.2016
Adresa: 36 , 251 01 Doubek Česká republika
č.p. 36, 251 01 Doubek
Jméno: RNDr. Jan Mráz CSc. 19.6.1995 - 6.9.2001
Adresa: Bítovská 1226 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1226/22, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jan Winzberger 26.2.2008 - 4.8.2016
Adresa: 36 , 251 01 Doubek Česká republika
Doubek 36, okres Praha-východ, PSČ 25101

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Čestmír Chudoba
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Kubín
Člen statutárního orgánu: JUDr. Lukáš Chudoba

Vlastníci firmy TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. IČO: 60193638

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 136 000 000 Kč - 25.10.2002
zakladni 142 500 000 Kč - 18.6.1998 - 25.10.2002
zakladni 136 500 000 Kč - 19.6.1996 - 18.6.1998
zakladni 52 360 000 Kč - 1.1.1994 - 19.6.1996

Sbírka Listin TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. IČO: 60193638

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2359/SL 47 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 23.11.2015 4.12.2015 6
B 2359/SL 44 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 24.10.2013 30.10.2013 6
B 2359/SL 43 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.7.2013 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 42 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.7.2013 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 41 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2012 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 40 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.10.2012 18.10.2012 20
B 2359/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.10.2011 6.10.2011 20
B 2359/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.12.2010 10.12.2010 21
B 2359/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.11.2009 10.11.2009 23
B 2359/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.7.2009 25.8.2009 1
B 2359/SL 34 ostatní zápis o roz.jedi.akci.spol. Městský soud v Praze 30.6.2009 25.8.2009 1
B 2359/SL 33 ostatní -záp.z mimořádné VH Městský soud v Praze 24.11.2008 12.12.2008 4
B 2359/SL 31 notářský zápis NZ 7/2008 Městský soud v Praze 8.1.2008 28.2.2008 9
B 2359/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.1.2008 28.2.2008 1
B 2359/SL 29 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 9.1.2008 28.2.2008 1
B 2359/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.9.2007 6.9.2007 22
B 2359/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 11.8.2006 11.8.2006 0
B 2359/SL 26 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2005 13.7.2005 0
B 2359/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.10.2004 2.11.2004 0
B 2359/SL 25 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 23.6.2004 18.10.2004 0
B 2359/SL 24 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 22.6.2004 18.10.2004 0
B 2359/SL 23 ostatní zápis z:představ.+ Dr č.4/2004 Městský soud v Praze 22.6.2004 18.10.2004 0
B 2359/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 7.5.2004 14.5.2004 0
B 2359/SL 20 stanovy společnosti /26.11.02/ Městský soud v Praze 16.1.2003 17.1.2003 21.1.2003 0
B 2359/SL 19 ostatní o vztazích+ z představenstva Městský soud v Praze 18.3.2002 31.7.2002 18.10.2002 0
B 2359/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,zpráva auditu,příloha Městský soud v Praze 30.5.2002 31.7.2002 18.10.2002 0
B 2359/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 15.10.2002 0
B 2359/SL 16 notářský zápis -NZ598/02 Městský soud v Praze 27.6.2002 15.10.2002 0
B 2359/SL 15 notářský zápis -NZ564/01 Městský soud v Praze 13.8.2001 15.10.2002 0
B 2359/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2001 15.10.2002 0
B 2359/SL 9 notářský zápis -NZ13/01 Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 8 notářský zápis -NZ12/01 Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 5 stanovy společnosti +záp.z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.3.1999 9.4.1999 20.4.1999 0
B 2359/SL 4 notářský zápis -NZ104/99 Městský soud v Praze 29.3.1999 9.4.1999 20.4.1999 0
B 2359/SL 3 notářský zápis -NZ447/98+VZ-ÚZ-aud.r.97 Městský soud v Praze 24.6.1998 25.11.1998 0
B 2359/SL 2 notářský zápis -NZ189/97+záp.z VH/26.6.97/ Městský soud v Praze 10.9.1997 12.3.1998 0
B 2359/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.3.1996 12.3.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.


Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.