Triola a.s. Praha IČO: 60192984

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Triola a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 60192984.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Triola a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba textilní a oděvní , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného a další.

Základní údaje o Triola a.s. IČO: 60192984

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.1.1994
Spisová značka: B 2293
IČO: 60192984
Obchodní firma: Triola a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 19.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Triola a.s. se sídlem Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 21, IČ: 601 92 984 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2293 konaná na adrese Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 21 schválila dne 5.3.2007 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Zbyněk Slavík, rodné číslo: 690404/3828, trvale bytem Brno, Meruňková 2, okres Brno-město (dále jen "hlavní akcionář" či "Zbyněk Slavík").Hlavní a kcionář je vlastníkem:1. celkem 63.025 kusů listinných akcií emitovaných společností Triola a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 65,- Kč vydaných jako:- 297 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 65,- Kč, série A, pořadová čísla 088019-088045 a 088134-088403,- 564 kusů hromadných listin série B, pořadová čísla 000244-000267 a 001461-002000 nahrazujících celkem 1.128 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 65,- Kč pořadová čísla nahrazených akcií 062487-062534 a 064921-066000, - 616 kusů hromadných listin série C, pořadová čísla 000001-000610 a 000613-000618, nahrazujících celkem 61.600 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 65,- Kč, pořadová čísla nahrazených akcií 000001-061000 a 061201-061800,2. celkem 20.441 kusů listi nných akcií emitovaných společností Triola a.s. ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako:- 41 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série E, pořadová čísla 020401-020441,- 204 kusů hromadných listin série D, pořadová čísla 000001-000204 nahrazujících celkem 20.400 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, pořadová čísla nahrazených akcií 000001-020400. Dne 14.11.2006 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Triola a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.Česká národní banka ve své m rozhodnutí č.j. 45/N/172/2006/3 2007/613/540 ze dne 11.1.2007 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akci onáře, a to za níže uvedenou cenu.Z uvedeného vyplývá, že pan Zbyněk Slavík je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 24.537.625,- Kč, což představuje podíl 93,50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společn osti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Ing. Zbyňka Slavíka, r.č. 690404/3828, trva le bytem Brno, Meruňková 2, okres Brno-město.K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 88,50 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 65,- Kč emitovanou společností Triola a.s. a ve výši 1.364,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností Triola a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070109 ze dne 9. ledna 2007 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále j en "znalec").Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty, metoda likvidační hodnoty). Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a s tanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obcho dníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý p racovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o vý platu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obcho dníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GA UDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě , že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od data přechodu, resp. od splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře, má-li v držení listinné akcie.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V t omto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). 14.3.2007 - 4.2.2008
Mimořádná valná hromada, která se konala dne 24.1.2003, schválila usnesení týkající se zvýšení základního kapitálu v tomto znění: 1. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je finanční ozdravení, posílení ekonomické situace společnosti a dále řešení vysoké účetní ztráty a propadu vlastního kapitálu společnosti s tím, že tento krok umožní další rozvoj společnosti. 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 20.441.000,- Kč (slovy:dvacetmilionůčtyřistačtyřicetjedentisíckorunčeských) na novou výši základního kapitálu 26.249.030,-Kč (slovy:dvacetšestmilionůdvěstečtyřicetdevěttisíctřicet korun českých). 3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 20.441.000,-Kč se nepřipouští. 4. Základní kapitál bude zvýšen postupem dle §203 obchodního zákoníku tj. úpisem nových akcií, jejíž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. 5. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 20.441 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 1.000,-- Kč na jednu akcii, tj. souhrnně 20.441.000,-- Kč (slovy:dvacetmilion ůčtyřicetjedentisíckorunčeských). 6. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akcií dosvadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnsti s vydáním nových akcií nebou práva spojena s držením dosavadních akcií jakkoli změněna. 7. S přihlédnutím k obsahu písemné zprávy, kterou představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě s uvedením důvodů vyloučení přednostního práva přijímá valná hromada usnesení jímž se vylučuje přednostní právo akcionářů podle § 204 obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým má být BOHL INVESTMENT A.G., se sídlem 15 Rue De La Chapelle, L-1325, Lucembursko, vedeném u obvodního soud u Lucemburk, Obchodní rejstřík a rejstřík společností, sekce B, číslo 51266. 8. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu upisovatelem BOHL INVESTMENT A.G. bude započtena část pohledávky ve výši 20.441.000,-Kč (slovy: dvacetmilionůčtyřistačtyřicetjedentisíc korun českých) tvořící pohledávku tohoto up isovatele vůči společnosti v celkové výši 21.272.379,70 Kč (slovy:dvacetjedenamilionůdvěstěsedmdesátdvatisícetřistasemdesátdevět korun českých a 70h), písemně uznané společností dne 2.10.2002, jenž vznikla na základě: aa) Rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi ECM Real Estate Develompment Pargue s.r.o. a společností Triola a.s. ze dne 1.1.1998, na jejímž základě byla těmito smluvními stranami uzavřena Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 31.12.19 99, které všechny byly společností ECM Real Estate Development Pargue s.r.o. postoupeny na společnost BOHL INVESTMENT A.G. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2002; bb) Rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi ECM Real Estate Investments k.s. a společností Triola a.s. ze dne 1.1.1998, na jejímž základě byla těmito smlouvními stranami uzavřena Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 1.8.1998, Dílčí ú věrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 4.9.1998, Dílčí úvěrová smlouva o vrácení finančních prostředků ze dne 31.12.1999 a Dílčí úvěová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 31.12.1999, které všechny byly společností ECM Real Esta te Investments k.s. postoupeny na společnost BOHL INVESTMENT A.G. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2002; cc) Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Microway Limited a společností Triola a.s. ze dne 25.3.1997, včetně dodatku č. 1 ze dne 13.8.1997, která byla postoupena Microway Limited na WINCROFT INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2 2.7.1998 a kterou WINCROFT INVESTMENT MANAGEMENT A.G.; dd) Rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi BOHL INVESTMENT A.G. a společností Triola a.s. ze dne 1.1.1998, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.9.2002, na jejímž základě byla těmito smluvními stranami uzavřena Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 9.1.1998 a Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 25.10.1999. 9. Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku schvaluje započtení s ohledem na to, že společnost nemá dostatečné volné peněžní prostředky k úhradě dluhu odpovídajícího pohledávce předem vybraného zájemce, že společnost sníží svůj celko vý objem závazků, a že je naopak účelné, aby společnost zvýšila svůj základní kapitál. 10. Podmínkou zahájení upisování akcií je pravomocný zápis snížení základního kapitálu společnosti na 5.802.030,- Kč ve smyslu rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku a součastně pravomocný zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku. 11. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci, BOHL INVESTMENT A.G., spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ; oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo předem určenému zájemci, BOHL INVESTMENT A.G. doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitál u zapsáno do obchodního rejstříku. 12. Pro uzavření smlouvy o započtení budou platit následující pravidla: aa) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci, BOHL IN VESTMENT A.G., spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; bb) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení; návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci, BOHL INVESTMENT A.G., bez zbytečného odkladu poté, co bude předem určený m zájemcem společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií. 13. Představenstvo společnosti Triola a.s. je povinno oznámit upisovateli, tj. společnosti BOHL INVESTMENT A.G., nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci . 14. Představenstvo společnosti Triola a.s. je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu od splnění obou těchto skutečností: usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení zákl adního kapitálu nabude právní moci a emisní kurz všech upsaných akcií bude zcela splacen. 5.9.2003 - 26.11.2003
Mimořádná valná hromada, která se konala dne 24.1.2003, schválila toto usnesení: Základní kapitál bude snížen z toho důvodu, že společnosti vznikla za období leden-září 2002 ztráta běžného roku v rozsahu 39.617.000,- Kč (třicetdevět milionů šestsetsedmnáct tisíc Kč) a za období minulých let činí neuhrazená ztráta 53.488.000,- Kč, (padesáttři milionyčtyřistaosmdesátosm tisíc Kč) tj. ztráta z běžného hospodaření společnosti celkem činí 93.105.000,- Kč. a) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu bude činit 83.459.970,- Kč (slovy:osmdesáttřimilionyčtyřistapadesátdevěttisícdevětsetsedmde- sát korun českých). c) Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z dnešních 1000,- Kč na 65,- Kč za jednu akcii, na částku 5.802.030,- Kč (slovy: pětmilionůosmsetdvatisícetřicet korun českých). d) Lhůta, v níž mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie, činí třicet dnů ode dne, kdy budou akcionáři představenstvem společnosti vyzváni způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady k předložení akcií; případná aplikace ustanovení § 213a odst.2 a § 214 obchodního zákoníku tím není dotčena. e) Místem pro předložení listinných akcií společnosti je místo, které bude stanoveno představenstvem společnosti ve výzvě akcionářům k předložení akcií. f) Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem předsedy nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem spolenčosti; případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníku tím není dotčena. g) Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. h) V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. 3.3.2003 - 19.5.2003
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku je obsaženo v příloze A. A.s. byla založena podle par. 172 obch, zák.. Jediným zaklada- telem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který ve smyslu pare. 11 odst. 3 zák. č. 92/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů přešel majetek uvede- ného státního podniku. V zaladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.1.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60192984
Obchodní firma: Triola a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 5.1.1994
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60192984
Firma: Triola a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.1.1994

Kontakty na Triola a.s. IČO: 60192984

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 5. května 1640/65 , Praha 140 00 18.5.2004
Sídlo: Prokopka 172/4 , Praha 190 00 23.4.2002 - 18.5.2004
Sídlo: Prokopka 172/4 , Praha 190 00 13.10.1998 - 23.4.2002
Sídlo: Na Florenci 1496/5 , Praha 110 00 5.1.1994 - 13.10.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 5. května 1640/65, Praha 140 00

Obory činností Triola a.s. IČO: 60192984

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.9.2009
poskytování ubytování 7.3.2000 - 29.9.2009
výroba textilní a oděvní 15.5.1997 - 29.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonam vyloučeného 15.5.1997 - 29.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /tkaniny, úplety, dámské a pánské prádlo, ložní soupravy/ 5.1.1994 - 15.5.1997
výroba textilní a oděvní/dámské a pánské prádlo,ložní soupravy z tkanin a úpletů/ 5.1.1994 - 15.5.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Hroznová 311/24 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1010426192
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 20.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírové náměstí 66/18 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011048949
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011075083
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 12.8.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1011511274
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.3.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Jánská 449/12 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003553788
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.1.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Sokolovská 126/40 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1004115695
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.7.2011
Provozovna č. 7
Provozovna: 28. října 770/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1010221558
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 8
Provozovna: Sousedská 599 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1010360299
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.6.2015
Provozovna č. 9
Provozovna: tř. T. G. Masaryka 1107 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010360361
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 16.6.2015
Provozovna č. 10
Provozovna: náměstí Republiky 136/22 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1010378694
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 22.6.2015
Provozovna č. 11
Provozovna: 1 , Horní Jiřetín 435 43
Identifikační číslo provozovny: 1003553702
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 17.10.1996
Provozovna č. 12
Provozovna: Panská 91 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1003553711
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 15.11.2000
Provozovna č. 13
Provozovna: 5. května 1640/65 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003553729
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.8.2003
Provozovna č. 14
Provozovna: Milady Horákové 546/50 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1003553745
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 8.1.2001
Provozovna č. 15
Provozovna: Kosmická 739/5 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1003553761
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 3.4.2006
Provozovna č. 16
Provozovna: 326 , Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny: 1012445593
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 11.10.2018

Živnost č. 2 Výroba textilní a oděvní

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba osobního prádla
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní ubytování

Vedení firmy Triola a.s. IČO: 60192984

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. Předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva společně mohou zmocnit jinou osobu k zastupování společnosti v konkrétní záležitosti. 19.8.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Prokurista zastupuje a jedná za společnost v souladu a v rozsahu ustanovení § 14 obchodního zákoníku. 8.4.1998 - 19.8.2014
Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím písemně pověřený člen představenstva. Činí tak způsobem, že k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.10.1996 - 8.4.1998
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují společně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen, který byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 14.3.1996 - 17.10.1996
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samsostaně jeden člen představensta který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, kterýk tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 5.1.1994 - 14.3.1996
Jméno: JUDr. Jan Vorlíček 19.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: Elišky Krásnohorské 1037/14, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zbyněk Slavík 11.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014
Ve funkci: od 25.6.2014
Adresa: U zahrádek 136, Praha 103 00
Jméno: Ing Ivan Andryka 5.1.1994 - 14.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Chloubova 2199 , 440 01 Louny Česká republika
Jméno: Ing Vratislav Šramota 5.1.1994 - 14.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Fibichova 93/12, Zeleneč 250 91
Jméno: Vladimír Kala 5.1.1994 - 17.10.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Podkrušnohorská 787, Litvínov 436 01
Jméno: František Kvěch 14.3.1996 - 17.10.1996
Funkce: člen představenstva:
Adresa: Vinohradská 33 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Jméno: Ing. Jana Davidová 14.3.1996 - 17.10.1996
Funkce: člen představenstva:
Adresa: Pod altánem 2404/44, Praha 100 00
Jméno: Ing Vratislav Šramota 14.3.1996 - 17.10.1996
Funkce: předseda představenstva:
Adresa: Fibichova 93/12, Zeleneč 250 91
Jméno: Ing. Arnošt Rolný 14.3.1996 - 17.10.1996
Funkce: místopředseda představenstva:
Adresa: Okružní 3423/69, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Milan Sedlák 17.10.1996 - 15.5.1997
Funkce: předseda představenstva:
Adresa: Vožická 978/17, Praha 148 00
Jméno: Ing. Július Kallay 17.10.1996 - 15.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vožická 978/17, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jana Davidová 17.10.1996 - 8.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva:
Adresa: Pod altánem 2404/44, Praha 100 00
Jméno: Ing. Václav Vojtík 15.5.1997 - 8.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na moklině 672/32, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jana Adamová 8.4.1998 - 8.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Raadyňská 739 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Milan Janků 15.5.1997 - 23.4.2002
Funkce: předseda představenstva:
Adresa: Na Míčánce 1918/27, Praha 160 00
Jméno: Ing. Stanislav Moravec 8.4.1998 - 23.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva:
Adresa: Pod altánem 2404/44, Praha 100 00
Jméno: Milan Janků 23.4.2002 - 14.11.2002
Funkce: předseda představenstva:
Trvání členství: od 27.6.2001 do 18.7.2002
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jana Adamová 8.4.1998 - 3.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 24.1.2003
Adresa: Rabyňská 739/14, Praha 142 00
Jméno: Ing. Stanislav Moravec 23.4.2002 - 3.3.2003
Funkce: místopředseda představenstva:
Trvání členství: od 27.6.2001 do 24.1.2003
Adresa: Měcholupská 295/1, Praha 102 00
Jméno: Ing. Václav Vojtík 3.3.2003 - 18.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003 do 30.6.2003
Adresa: Na moklině 672/32, Praha 163 00
Jméno: Ing. Zbyněk Slavík 14.11.2002 - 21.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2002 do 22.5.2006
Ve funkci: od 18.7.2002 do 22.5.2006
Adresa: Meruňková 342/2, Brno 621 00
Jméno: René Škrobánek 3.3.2003 - 21.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003 do 22.5.2006
Adresa: Palackého 1715/11, Opava 746 01
Jméno: JUDr. Jan Vorlíček 18.5.2004 - 21.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2003 do 22.5.2006
Adresa: Elišky Krásnohorské 1037/14, Praha 110 00
Jméno: René Škrobánek 21.6.2006 - 25.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2006
Adresa: Palackého 1715/11, Opava 746 01
Jméno: Ing. Zbyněk Slavík 21.6.2006 - 29.9.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2006 do 22.6.2009
Ve funkci: od 23.5.2006 do 22.6.2009
Adresa: Meruňková 342/2, Brno 621 00
Jméno: JUDr. Jan Vorlíček 21.6.2006 - 29.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2006 do 22.6.2009
Adresa: Elišky Krásnohorské 1037/14, Praha 110 00
Jméno: René Škrobánek 25.9.2007 - 29.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2006 do 22.6.2009
Adresa: 89, Libchavy 561 16
Jméno: Ing. Zbyněk Slavík 29.9.2009 - 13.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2009 do 26.6.0012
Ve funkci: od 23.6.2009 do 20.6.2012
Adresa: Meruňková 342/2, Brno 621 00
Jméno: René Škrobánek 29.9.2009 - 13.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2009 do 20.6.2012
Adresa: 89, Libchavy 561 16
Jméno: JUDr. Jan Vorlíček 29.9.2009 - 13.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2009 do 20.6.2012
Adresa: Elišky Krásnohorské 1037/14, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zbyněk Slavík 13.12.2012 - 19.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2012 do 25.6.2014
Ve funkci: od 21.6.2012 do 25.6.2014
Adresa: Meruňková 342/2, Brno 621 00
Jméno: René Škrobánek 13.12.2012 - 19.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2012 do 25.6.2014
Adresa: 89, Libchavy 561 16
Jméno: JUDr. Jan Vorlíček 13.12.2012 - 19.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2012 do 25.6.2014
Adresa: Elišky Krásnohorské 1037/14, Praha 110 00
Jméno: Ing. Petr Kala 19.8.2014 - 31.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: Hájkova 1635/11, Praha 130 00
Jméno: Ing. Zbyněk Slavík 19.8.2014 - 11.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014
Ve funkci: od 25.6.2014
Adresa: Meruňková 342/2, Brno 621 00
Jméno: Ing. Petr Kala 31.7.2016 - 24.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014 do 31.3.2018
Adresa: Bečvářova 209/4, Praha 100 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Chýle 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: V zálomu 1270/9, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Dohnal 11.8.2016
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 29.6.2016
Ve funkci: od 29.6.2016
Adresa: Sarajevská 2504/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Tomáš Kulhavý 9.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2016
Ve funkci: od 4.10.2016
Adresa: Primátorská 539/34, Praha 180 00
Jméno: Ing Václav Vojtík 5.1.1994 - 14.3.1996
Funkce: Člen
Adresa: Na moklině 672/32, Praha 163 00
Jméno: Ing Bohumír Páleník 5.1.1994 - 14.3.1996
Funkce: Člen
Adresa: Dreyerova 639/11, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Josef Augustin 14.3.1996 - 17.10.1996
Funkce: místopředseda:
Adresa: Kpt. O. Jaroše 1724/27, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Jaroslava Bartušková 14.3.1996 - 17.10.1996
Funkce: člen:
Adresa: Brichtova 812/5, Praha 152 00
Jméno: Ing. Karel Mayer 14.3.1996 - 17.10.1996
Funkce: člen:
Adresa: Poděbradovo nám. 1588/2, Prostějov 796 01
Jméno: Prof.judr. Zbyněk Kiesewetter, Dr.sc. 16.5.1996 - 17.10.1996
Funkce: předseda:
Adresa: Zelená 1085/13, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Fučík 17.10.1996 - 15.5.1997
Funkce: předseda:
Adresa: V bytovkách 783/24, Praha 104 00
Jméno: Ladislav Suchý 17.10.1996 - 15.5.1997
Funkce: Člen
Adresa: Jegorovo nám. 4 , Košice Slovenská republika
Jméno: Eduard Krebes 17.10.1996 - 15.5.1997
Funkce: Člen
Adresa: Weinsbergerstrasse 193 , Köln Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Barak Alon 17.10.1996 - 15.5.1997
Funkce: Člen
Adresa: Weyringergasse 9 , Wien Rakouská republika
Jméno: Dobromila Slabá 5.1.1994 - 8.4.1998
Funkce: Člen
Adresa: Pohr. Stráže 385 , Kraslice Česká republika
Jméno: Libuše Marešová 16.5.1996 - 8.4.1998
Funkce: člen:
Adresa: Hřbitovní 64 , Planá u Mariánských Lázní Česká republika
Jméno: ing. Jana Adamová 15.5.1997 - 8.4.1998
Funkce: Člen
Adresa: Rabyňská 739/14, Praha 142 00
Jméno: Markéta Skálová 15.5.1997 - 8.4.1998
Funkce: Člen
Adresa: Machovcova 1279/17, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ivan Andryka 15.5.1997 - 8.4.1998
Funkce: předseda:
Adresa: Chloubova 2199 , 440 01 Louny Česká republika
Jméno: Josef Janků 15.5.1997 - 8.4.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: třída Tomáše Bati 4066, Zlín 760 01
Jméno: Dobromila Slabá 8.4.1998 - 7.3.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Pohraniční stráže 385, Kraslice 358 01
Jméno: Mgr. Patrik Šimek 8.4.1998 - 23.4.2002
Funkce: předseda:
Adresa: Krajanská 356/38, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jana Zelenková 7.3.2000 - 23.4.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Kovářská 1169/17, Praha 190 00
Jméno: Josef Janků 8.4.1998 - 14.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2001 do 18.7.2002
Adresa: třída Tomáše Bati 4066, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jana Zelenková 23.4.2002 - 18.5.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2001
Adresa: Mimoňská 642 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Miroslav Janda 14.11.2002 - 18.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.7.2002 do 30.6.2003
Adresa: Pohnertova 1724/4, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jana Zelenková 18.5.2004 - 30.3.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2001 do 27.4.2004
Adresa: Kamýcká 642 , Praha 6 Česká republika
Jméno: Mgr. Patrik Šimek 23.4.2002 - 25.9.2007
Funkce: předseda:
Trvání členství: od 27.6.2001 do 14.6.2007
Adresa: U Blaženky 453/3, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Petr Jelínek 18.5.2004 - 25.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2003 do 30.6.2006
Adresa: Úvalská 2393/23, Praha 100 00
Jméno: Dana Čermáková 30.3.2005 - 25.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2004 do 27.4.2007
Adresa: 28. pluku 295/37, Praha 100 00
Jméno: Ing. Šárka Volfíková 25.9.2007 - 29.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2007 do 31.8.2009
Adresa: Vančurova 236, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Mgr. Patrik Šimek 25.9.2007 - 15.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 28.6.2010
Ve funkci: od 28.6.2007 do 28.6.2010
Adresa: U Blaženky 453/3, Praha 150 00
Jméno: Tomáš Chýle 25.9.2007 - 15.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 28.6.2010
Adresa: V zálomu 1270/9, Praha 140 00
Jméno: Alice Krocová 29.9.2009 - 13.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2009 do 4.9.2012
Adresa: Lipová 689/3, Most 434 01
Jméno: Mgr. Patrik Šimek 15.10.2010 - 19.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010 do 25.6.2014
Ve funkci: od 28.6.2010 do 25.6.2014
Adresa: U Blaženky 453/3, Praha 150 00
Jméno: Tomáš Chýle 15.10.2010 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010 do 25.6.2014
Adresa: V zálomu 1270/9, Praha 140 00
Jméno: Alice Krocová 13.12.2012 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2012 do 24.6.2014
Adresa: Lipová 689/3, Most 434 01
Jméno: René Škrobánek 19.8.2014 - 11.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 29.6.2016
Ve funkci: od 26.6.2014 do 29.6.2016
Adresa: 89, Libchavy 561 16
Jméno: Alice Krocová 19.8.2014 - 22.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 4.10.2016
Ve funkci: do 4.10.2016
Adresa: Lipová 689/3, Most 434 01
Jméno: Ing. Tomáš Kulhavý 22.12.2016 - 9.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2016
Ve funkci: od 4.10.2016
Adresa: Sokolovská 454/126, Praha 186 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokura udělená panu Jiřímu Smékalovi se týká pobočky - výrobního provozu Horní Jiřetín, Mariánské Údolí 1, PSČ 435 43. 25.8.2017
Prokura udělená panu Jiřímu Smékalovi se týká pobočky - výrobního provozu Horní Jiřetín, Mariánské Údolí 1, PSČ 435 43. 2.2.2017
Jméno: Jiří Smékal 25.8.2017
Adresa: Mostecká 3/12, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Stanislav Moravec 8.4.1998 - 23.4.2002
Adresa: Pod altánem 2404/44, Praha 100 00
Jméno: Ing. Stanislav Moravec 23.4.2002 - 3.3.2003
Adresa: Měcholupská 295/1, Praha 102 00
Jméno: Mgr. Přemysl Pavel 30.3.2005 - 21.6.2006
Adresa: K dolům 937/10, Praha 143 00
Jméno: Ing. Petr Kala 21.6.2006 - 31.7.2016
Adresa: Hájkova 1635/11, Praha 130 00
Jméno: Jiří Smékal 2.2.2017 - 25.8.2017
Adresa: Komenského 182, Bystřany 417 61
Jméno: Ing. Petr Kala 31.7.2016 - 24.4.2018
Adresa: Bečvářova 209/4, Praha 100 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Jan Vorlíček
Člen statutárního orgánu: Ing. Zbyněk Slavík

Vlastníci firmy Triola a.s. IČO: 60192984

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 26 243 000 Kč 100% 26.11.2003
zakladni 5 802 030 Kč - 19.5.2003 - 26.11.2003
zakladni 89 262 000 Kč - 5.1.1994 - 19.5.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 65 Kč 89 262 19.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 20 441 19.8.2014
Akcie na majitele 65 Kč 89 262 1.3.2005 - 19.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 441 1.3.2005 - 19.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 441 26.11.2003 - 1.3.2005
Akcie na majitele 65 Kč 89 262 19.5.2003 - 1.3.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 89 262 5.1.1994 - 19.5.2003

Sbírka Listin Triola a.s. IČO: 60192984

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2293/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 014 Městský soud v Praze 31.12.2014 18.12.2015 23.12.2015 32
B 2293/SL 54 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 30.12.2014 32
B 2293/SL 53 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 25.6.2014 24.7.2014 9.9.2014 1
B 2293/SL 52 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 25.6.2014 24.7.2014 29.8.2014 3
B 2293/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 659/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 24.7.2014 29.8.2014 21
B 2293/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.12.2013 30.12.2013 32
B 2293/SL 49 ostatní -zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 21.6.2012 24.10.2012 19.12.2012 1
B 2293/SL 48 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.6.2012 24.10.2012 19.12.2012 2
B 2293/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.10.2012 25.10.2012 36
B 2293/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 18.8.2011 36
B 2293/SL 45 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 28.6.2010 25.10.2010 2
B 2293/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.10.2010 16.10.2010 36
B 2293/SL 43 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 23.6.2009 16.10.2009 1
B 2293/SL 42 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2009 16.10.2009 2
B 2293/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.9.2009 24.9.2009 34
B 2293/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.3.2009 20.3.2009 8
B 2293/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.11.2007 30.11.2007 4.12.2007 17
B 2293/SL 38 notářský zápis NZ 1112/2007 Městský soud v Praze 22.11.2007 30.11.2007 4.12.2007 2
B 2293/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.11.2007 4.12.2007 36
B 2293/SL 36 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 28.6.2007 30.10.2007 1
B 2293/SL 35 ostatní -protokol-volba čl.DR Městský soud v Praze 27.4.2007 30.10.2007 1
B 2293/SL 34 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.6.2007 30.10.2007 7
B 2293/SL 33 notářský zápis -NZ66/07 Městský soud v Praze 5.3.2007 10.4.2007 37
B 2293/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.5.2006 27.9.2006 5
B 2293/SL 29 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 23.5.2006 27.9.2006 1
B 2293/SL 28 notářský zápis NZ 245/2006 Městský soud v Praze 22.5.2006 27.9.2006 7
B 2293/SL 26 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 16.9.2005 26.9.2005 32
B 2293/SL 25 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 14.6.2004 8.3.2005 3
B 2293/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 8.3.2005 35
B 2293/SL 23 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.2003 13.4.2004 4
B 2293/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.7.2003 13.4.2004 2
B 2293/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2003 13.4.2004 17
B 2293/SL 20 notářský zápis -NZ834/03 Městský soud v Praze 19.12.2003 13.4.2004 7
B 2293/SL 19 notářský zápis -NZ833/03 Městský soud v Praze 19.12.2003 13.4.2004 8
B 2293/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.4.2004 29
B 2293/SL 16 zpráva o vztazích 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.10.2003 16.10.2003 2
B 2293/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,audit,přílohy Městský soud v Praze 24.4.2003 13.10.2003 16.10.2003 27
B 2293/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.1.2003 3.3.2003 17
B 2293/SL 13 notářský zápis NZ 68,69/2003 Městský soud v Praze 24.1.2003 3.3.2003 77
B 2293/SL 12 účetní závěrka +audit k 30.9.2002 Městský soud v Praze 30.9.2002 3.3.2003 18
B 2293/SL 11 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 24.1.2003 3.3.2003 4
B 2293/SL 10 podpisové vzory +zápis z jed.předst.+VH /18.7.2012/ Městský soud v Praze 15.11.2002 8
B 2293/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 26.7.2002 29.7.2002 29
B 2293/SL 8 ostatní jmenování do funkce Městský soud v Praze 27.6.2001 19.12.2001 31.1.2002 1
B 2293/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 19.12.2001 31.1.2002 22
B 2293/SL 6 výroční zpráva rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 19.12.2001 31.1.2002 12
B 2293/SL 5 výroční zpráva - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 10
B 2293/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2000 25.9.2000 15
B 2293/SL 3 notářský zápis NZ 217/2000 Městský soud v Praze 28.6.2000 25.9.2000 21
B 2293/SL 2 notářský zápis NZ 701/99 Městský soud v Praze 21.7.1999 7.6.2000 9
B 2293/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 6/98 Městský soud v Praze 8.1.1998 6.5.1998 35

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Triola a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Triola a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.